SKUTECZNY MARKETING SZANSĄ NA SUKCES. Promocja oferty turystycznej Podkarpacia i Kraju Preszowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNY MARKETING SZANSĄ NA SUKCES. Promocja oferty turystycznej Podkarpacia i Kraju Preszowskiego"

Transkrypt

1 SKUTECZNY MARKETING SZANSĄ NA SUKCES Promocja oferty turystycznej Podkarpacia i Kraju Preszowskiego

2 Województwo podkarpackie jako region pogranicza etnicznego, politycznego i religijnego charakteryzuje się również dużym bogactwem i różnorodnością kulturową i historyczną. W województwie istnieje duży potencjał kulturowy w małych społecznościach, ale ukierunkowany jest on w głównej mierze na ochronę tradycji, obrzędów i zwyczajów związanych z lokalnym folklorem. Działalność społeczności lokalnych nastawiona jest również na upowszechnianie kultury wysokiej i inicjowanie przedsięwzięć wpisujących się w jej charakter. W tym zakresie ważną rolę odgrywają instytucje kultury, takie jak: teatry, instytucje muzyczne, muzea, kina, biblioteki, domy kultury, a także organizacje pozarządowe, które poza wspieraniem zaangażowania w ochronę dziedzictwa lokalnego, koncentrują się również na dążeniu do upowszechniania aspektów kultury wysokiej w ośrodkach ponadlokalnych i ponadregionalnych. Instytucje takie zlokalizowane są w największych miastach regionu, dlatego też dostęp do oferty kulturalnej mieszkańców mniejszych miast i wsi, szczególnie tych najbardziej oddalonych od głównych miast regionu, jest znacznie ograniczony.

3 Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko Turczańskie leżą w granicach obszarów Natura 2000 Pogórze Przemyskie i Góry Słonne, obejmują jeden z najcenniejszych przyrodniczo lasów w Europie. Liczne fragmenty reliktowej puszczy karpackiej są domem dla wielu zagrożonych wyginięciem gatunków związanych z obecnością starych drzew oraz dużej ilości martwego drewna. Pod względem liczby gatunków reliktowych obszar ten porównywany jest przez naukowców z najstarszym lasem niżu europejskiego Puszczą Białowieską. Wielką osobliwością przyrodniczą są również zbiorowiska kserotermiczne w szerokich, otwartych dolinach przypominające kwietny step łąkowy a także odkrywki fliszu karpackiego. W rozległych kompleksach leśnych swoją ostoję mają duże ssaki: jeleń karpacki, sarna, wilk, niedźwiedź, ryś i żbik oraz liczne gatunki chronione ptaków w tym 8 par - czyli 1/3 polskiej populacji orła przedniego. Występowanie największego fragmentu puszczy karpackiej o cechach lasu pierwotnego w polskiej części Karpat wraz z wieloma endemitycznymi gatunkami zwierząt skłoniły przyrodników do przygotowania projektu utworzenia tutaj Turnickiego Parku Narodowego.

4 Bogactwo kulturowe tego obszaru jest wynikiem współżyjących ze sobą na tych terenach dwóch kultur: zachodniej i wschodniej, co ma swój wyraz w różnorodności obiektów zabytkowych, w tym sakralnych. Do najcenniejszych należy Zespół Klasztorny Franciszkanów Kalwarii Pacławskiej, który jest miejscem pątniczymi kultu Maryjnego oraz Zespół Kaplic i dróżek kalwaryjskich, a także liczne kościoły oraz drewniane i murowane cerkwie prawosławne jak i greckokatolickie. Niektóre z nich należą do najstarszych w kraju (Posada Rybotycka, Ulucz). W okolicach można odnaleźć zapomniane cmentarze żydowskie, greckokatolickie i ewangelickie oraz wymarłe wsie jak Paportno czy Borysławka, po których zostały stare sady owocowe kwitnące wiosną wśród opuszczonych dolin. Wiele leżących tu miejscowości charakteryzuje interesujący układ przestrzenny z zabytkami architektury ludowej o konstrukcji zrębowej i przysłupowej. Ciekawostką są również położone wzdłuż Sanu i Wiaru grodziska z VIII - XII w. Niegdyś w okolicach Przemyśla istniało wiele rezydencji magnackich głównie z XVI w. Do dzisiaj zachował się m.in. Zamek w Krasiczynie ze sgraffitami o powierzchni boiska piłkarskiego zwany perłą renesansu. Śladem historycznych zawieruch tych terenów jest m.in. Fortyfikacja Austriacka Twierdza Przemyśl z I w. ś. trzeci co do wielkości tego typu obiekt w Europie oraz bunkry Linii Mołotowa nad Sanem powstałe w latach

5 Wspaniałe i urzekające krajobrazy, bogactwo kulturowe, a przede wszystkim czyste powietrze i piękne lasy, swoisty mikroklimat oraz źródła wód mineralnych i złoża leczniczych borowin przyczyniły się do powstania wielu uzdrowisk także w województwie podkarpackim. Najstarszym, największym i zarazem najbardziej znanym jest uzdrowisko Iwonicz-Zdrój. Jego powietrze przesycone jest jodem i bromem, mającymi właściwości lecznicze. Samo uzdrowisko słynie także ze złóż borowiny oraz leczniczych wód kwasowęglowych. Położenie wśród masywu Beskidu Niskiego przyciąga i turystów pięknem zabytkowej architektury i wspaniałymi miejscami odpowiednimi dla wypoczynku aktywnego. Największy rozkwit uzdrowisko przeżywało w XIX wieku dzięki ówczesnym właścicielom hrabiom Załuskim, którzy zarządzali kurortem do II wojny światowej. Iwonicz Zdrój zachował wspaniałą, unikatową XIX- wieczną zabudowę, zdrojową oryginalne pensjonaty w stylu secesji szwajcarskiej, Stare Łazienki, Bazar, Pijalnię. Obecnie uzdrowisko przeżywa drugą młodość. Wymarzonym miejscem dla dzieci jest Rymanów-Zdrój. Swój specyficzny mikroklimat uzdrowisko zawdzięcza znacznej zawartości aerozoli jodu, soli, olejków eterycznych oraz wilgotności powietrza właściwej klimatowi morskiemu. Ponadto na najmłodszych czekają tu wspaniałe ścieżki rowerowe, przyrodnicze i dydaktyczne. Nad Jeziorem Solińskim mieści się największy w Bieszczadach kompleks sanatoriów i domów wczasowych Polańczyk-Zdrój. Rzesze nie tylko kuracjuszy, ale i wczasowiczów przyciąga tu podgórski klimat, źródła wód mineralnych oraz sam zalew będący wspaniałym miejscem do uprawiania żeglarstwa, wędkarstwa i innych sportów wodnych. W północnej części województwa leży Horyniec-Zdrój. Doskonały klimat, liczne lasy, a w nich wspaniale przygotowane trasy rowerowe, a także, znajdujące się w pobliżu, największe w Polsce złoże leczniczych borowin, stwarzają idealne warunki do leczenia uzdrowiskowego, a także sprzyjają różnym formom klimatoterapii. Dla pełnego zapewnienia rozwoju dominującej funkcji uzdrowiskowej we wspomnianych miejscowościach sanatoryjnych i miastach uzdrowiskowych nie należy dopuszczać do lokalizacji innej działalności wyraźnie naruszającej charakter leczniczy, rehabilitacyjny, wypoczynkowy i kulturalno-społeczny tych miejsc oraz zachować niezmiernie cenne środowisko lecznicze z bogactwem elementów naturalnych, zieleni parkowej i kulturą i estetyką architektoniczną.

6 Teren kraju preszowskiego, jak również przygranicznego regionu województwa podkarpackiego i małopolskiego, ma bardzo duży potencjał wysokiej jakości dla ruchu turystycznego, wypoczynku i uzdrowisk. Istnieją tu możliwości dla rozwoju wypoczynku i ruchu turystycznego zarówno dla terenów wysokogórskich, jak i górskich, ważne elementy kulturalnego i historycznego dziedzictwa służące jako cel poznawczego ruchu turystycznego, turystyki i turystyki rowerowej, a także możliwości kąpieli w zbiornikach wodnych i kąpieliskach termalnych. W zbiorze zabytków kultury aktualnie znajduje się zabytkowych nieruchomości i zabytkowych ruchomości. Największa koncentracja zabytków kulturalno-historycznych w Republice Słowackiej znajduje się na terenie kraju preszowskiego. Do najbardziej istotnych elementów dziedzictwa kulturalnego i historycznego należy miejski kompleks zabytkowy Bardiów (Bardejov), w tym żydowskie suburbia, wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. LEWOCZA (LEVOČA) Zabytkowe miasto Lewocza leży na południowym podnóżu Gór Lewockich (Levočské vrchy), na lewym brzegu Lewockiego Potoku (Levočský potok), w kraju preszowskim. Szczyci się bogatą historią i wieloma godnymi podziwu zabytkami. Najstarszy dokument, w którym pojawia się wzmianka o Lewoczy, wydał węgierski król Bela IV w 1249 roku. W przywileju Stefana V z 1271 roku Lewocza występuje jako centrum Prowincji Spiskich Sasów. W 1317 roku za panowania Karola Roberta Lewocza otrzymała prawa wolnego królewskiego miasta, które nazywane są jako Civitas nostra regalis. Ponad 760-letnia historia miasta czyni z Lewoczy jeden z największych zabytkowych skarbów Słowacji. W 1950 roku historyczne centrum Lewoczy ogłoszono jako miejski zespół zabytkowy i ze względu na swoje wartości architektoniczne Lewocza wraz z dziełem Mistrza Pawła w 2009 roku została wpisana na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości UNESCO.

7 VRANOV NAD TOPĽOU Miasto Vranov nad Topľou z 23 tys. mieszkańców to administracyjne, gospodarcze i kulturalne centrum regionu. Turystów przywita nowo zrekonstruowany rynek z bogatą ofertą usług, centrami handlowymi i możliwościami wypoczynku. W mieście skoncentrowana jest większość zakładów produkcyjnych, instytucji bankowych, usług i jednocześnie najwięcej możliwości zatrudnienia w okręgu. Do nośnych gałęzi przemysłu należą przemysł drzewny i tekstylny, ale rozwijany jest również stolarski, produkcja budowlana i tworzyw sztucznych. Wybudowany park przemysłowy FEROVO z możliwością do 600 nowych miejsc pracy stanowi szansę dalszego rozwoju naszego miasta i regionu. Dzięki powierzchni prawie 160 tys. m2 dołączył do największych terenów przemysłowych, które dotychczas powstały we wschodniej Słowacji. LUBOWLA (STARÁ ĽUBOVŇA) Miasto znajduje się w północnej Słowacji, w regionie górnego Spisza, tuż obok granicy z Polską. W pobliżu znajdują się Tatry Wysokie. Na skale wapiennej nad Lubowlą wznosi się kamienny zamek Lubowla wybudowany na początku XIV wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o zamku jako o jednej z siedzib królewskich pochodzi z 1311 roku. Najstarszą część zamku tworzy główna wieża i pałac gotycki. Zamek po 1412 roku stał się siedzibą polskich starostw zastawionych spiskich miast, co przyczyniło się do jego rozwoju.

8 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. Bardejovské Kúpele znajdują się na północnym-wschodzie Słowacji, w Beskidach Niskich, między Čergovem a Pogórzem Ondawskim (Ondavská vrchovina). Pierwsza wzmianka o bardiowskich źródłach mineralnych pochodzi z dokumentu króla Beli IV z 1247 roku. Głównym bogactwem uzdrowiska są rzadkie naturalne źródła lecznicze, które dzięki swojemu składowi należą do najważniejszych źródeł mineralnych w Europie. O ich korzystnym działaniu można się przekonać w czasie kuracji pitnej. Do głównych wskazań leczniczych należą tu schorzenia przewodu pokarmowego, w tym wątroby, trzustki, i stany pooperacyjne tych narządów, zaburzenia przemiany materii, pozagruźlicze choroby dróg oddechowych, choroby onkologiczne, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i choroby kobiece. Istnieją tutaj również dobre warunki do leczenia tzw. chorób cywilizacyjnych i otyłości. W uzdrowisku Bardejovské Kúpele leczy się przez cały rok zarówno pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Większość procedur leczniczych przeprowadza się w nowoczesnej Balneoterapii, w której między innymi znajduje się poliklinika uzdrowiskowa i laboratoria.

9 SVIDNÍK Svidník znajduje się w północnej części Beskidów Niskich, na Niżnim Tarasie pry ujściu rzeki Ladomirky do Ondavy, wysokość nad poziomem morza w centrum miasta wynosi 230 m n.p.m. W skansenie Słowackiego Muzeum Narodowego Muzeum Kultury Ukraińsko-Rusińskiej znajdują się obiekty gospodarcze z pierwszej połowy XX wieku, pochodzące z rejonu tego miasta.najwięcej drewnianych cerkwi spośród całej liczby sakralnych budynków w północno-wschodniej części wschodniej Słowacji zachowało się w okręgu Svidník. To godny podziwu przejaw sztuki rzemieślniczej obróbki drewna do nadania mu ostatecznego kształtu. Pod względem typologicznym zalicza się je do łemkowskich cerkwi wschodniego, bizantyjskiego obrządku. Jedynie cerkiew w miejscowości Nižný Komárnik stanowi typ cerkwi bojkowskej. SNINA Na łonie nienaruszonej natury, w ujściu rzek Cirocha i Pčolinka znajduje się miasto Snina (216 m n.p.m.), które od południa ograniczają góry Wyhorlat (Vihorlatské vrchy) ze swoim najbardziej widocznym symbolem miasta Sninský kameň (1005 m n.p.m.), od północy z Beskidem Niskim, a na wschód otwiera się na Park Narodowy Połoniny. Stanowi część regionu Górny Zemplin (Horný Zemplí) i punkt wyjścia na wiele tras turystycznych i rowerowych w chronionym obszarze krajobrazowym Wyhorlat i wspomnianym Parku Narodowym Połoniny. W tym ostatnim znajdują się rezerwaty przyrody w bieszczadzkich pralasach, wpisane w 2007 roku również na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości UNESCO.

10 ROZBACHY Ponad czterystuletnia tradycja uzdrowiskowa od 1595 roku, niezwykłe środowisko Magury Spiskiej pomiędzy Tatrzańskim i Pienińskim Parkiem Narodowym, mineralne baseny termalne z wyjątkowym naturalnym jeziorkiem trawertynowym i dominującym nad miastem Białym Domem, wybudowanym przez hiszpańską koronowaną księżną Izabellę de Bourbon i polskiego szlachcica Jana Kantego Zamoyskiego są dzisiaj popularnym miejscem relaksu i leczenia chorób cywilizacyjnych oraz układu krążenia. To ośrodek wypoczynku, relaksu, kongresów i spotkań firmowych w hotelu Grand Hoteli Strand***, niepowtarzalnych wesel i zabaw w historycznym budynku Białego Domu, podczas których można wykorzystać sportowo-relaksacyjne, uzdrowiskowe Aqua Thermal Wellness i Basen Termalny Izabela, otwarte przez cały rok.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 PROJEKT KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 Zarząd Województwa Małopolskiego Opracowanie Zespół w składzie: Elżbieta Kantor, dr Marek Łabaj, Anna Niedźwieńska, Mateusz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ANALIZA SWOT POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ANALIZA SWOT POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Opracowanie powstało w ramach projektu Turystyczni Partnerzy w Beskidach nr WTSL.02.01.00-24-028/08 realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka Obszar gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn ZARSZYN luty 2014 r. 1 Wstęp. Dokument, który bierzecie Państwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018 Fundusze Europejskie dla Małopolski 1 2 STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Pogórza Kaczawskiego

Pogórza Kaczawskiego Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Pogórza Kaczawskiego Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra tel. +4875 7523293 fax +4875 7522794 e-mail: fd@karr.pl,

Bardziej szczegółowo

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko.

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko. Egzemplarz bezpłatny Hotel Krasicki Zamek Ryn Hotel Szelment Mazurska Kraina SOT Hotel Szyszko SIRT Albatros Hotel Anders Hotel Gołębiewski Hotel Augustów Pałac na wodzie PTTK Fundacja Biebrzańska Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Brzezna SEMINARIUM. 20 stycznia 2009 r. Środowisko naturalne. atut czy przeszkoda w rozwoju Sądecczyzny?

Brzezna SEMINARIUM. 20 stycznia 2009 r. Środowisko naturalne. atut czy przeszkoda w rozwoju Sądecczyzny? Brzezna 20 stycznia 2009 r. SEMINARIUM Środowisko naturalne atut czy przeszkoda w rozwoju Sądecczyzny? Organizatorzy: Powiat Nowosądecki, Fundacja Sądecka, Nadleśnictwo Stary Sącz Honorowy patronat Marszałek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 PROJEKT AKTUALIZACJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała,...2011 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

SUPRAŚL MIASTO ZACZAROWANE

SUPRAŚL MIASTO ZACZAROWANE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY UZDROWISKOWEJ SUPRAŚL na lata 2014 2020 opracowanie CENTRUM DORADCZE PROGRAMÓW POMOCOWYCH str. 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I. KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY STRATEGICZNE...

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012

Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012 Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012 Spis treści 1. Metodologia opracowywania dokumentu s. 3 2. Opis

Bardziej szczegółowo

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)... Spis treści...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...6 2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA ISSN 1429-3145 Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA Z A P R A S Z A Kim jesteśmy? Jesteśmy jednym z wiodących, Polskich touroperatorów, którzy spełniają najbardziej egzotyczne marzenia Klientów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVIII.115.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Z dnia 14 grudnia 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII.115.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik do Uchwały Nr XVIII.115.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Z dnia 14 grudnia 2011 r. Spis treści 1. Przebieg prac nad dokumentem... 2 2. Metryczka miasta... 2 3. Wybrane dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013 Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009 2013 Sierpień 2009 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Charakterystyka sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO

ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/01 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24 kwietnia 2001r STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO GMINY CZARNA CZARNA 2000 UWAGI WSTĘPNE Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo. Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.pl Gmina Miejska Człuchów al. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów tel. 59/83

Bardziej szczegółowo

Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań

Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań Wykonawca: Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki Operacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

PROGRAM REWITALIZACJI ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ PROGRAM REWITALIZACJI ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 wersja 04.05.2015 Poznań 2015 2 SPIS TREŚCI 1 Diagnoza obecnej sytuacji na Ziemi Dzierżoniowskiej w kontekście działań rewitalizacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki Polski Wschodniej 2007 2013

Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki Polski Wschodniej 2007 2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki Polski Wschodniej 2007 2013 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo