Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim"

Transkrypt

1 TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik administratora Podręcznik administratora Kod produktu: OSPM83305/70727 Ochrona punktów końcowych

2 Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać się z plikami readme, uwagami do wydania oraz najnowszą wersją odpowiedniej dokumentacji użytkownika, które są dostępne w witrynie internetowej firmy Trend Micro pod adresem: Trend Micro, logo Trend Micro t-ball, OfficeScan, Control Manager, Damage Cleanup Services, emanager, InterScan, Network VirusWall, ScanMail, ServerProtect i TrendLabs są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Trend Micro, Incorporated. Pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright Trend Micro Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Część dokumentu nr: OSEM83042/70123 Data wydania: czerwiec 2008 Chronione patentami USA nr ; ; ; 6.119,165.

3 Niniejsza dokumentacja użytkownika programu OfficeScan firmy Trend Micro ma za zadanie przedstawić główne funkcje oprogramowania oraz instrukcje dotyczące instalacji w określonym środowisku produkcyjnym. Należy ją przeczytać przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem użytkowania oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania poszczególnych funkcji oprogramowania znajdują się w pliku pomocy elektronicznej oraz w elektronicznej Bazie wiedzy, dostępnej w witrynie internetowej firmy Trend Micro.

4 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do programu OfficeScan Informacje o programie OfficeScan Nowości w tej wersji Antywirus Zapora Web Threat Protection Duplikacja składników Menedżer dodatków Zarządzanie za pomocą konsoli Web Obsługiwane platformy Inne Kluczowe funkcje i korzyści Ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa Web Reputation Ulepszona ochrona przed zagrożeniami typu spyware Menedżer dodatków i dodatki Scentralizowane zarządzanie Wdrażanie zabezpieczeń ireguł Zapora programu OfficeScan Damage Cleanup Services Serwer OfficeScan Klient OfficeScan Składniki i programy pakietu OfficeScan Pakiety hot fix, poprawki i dodatki Service Pack Zagrożenia bezpieczeństwa Wirusy i złośliwe oprogramowanie Wirusy sieciowe Spyware i grayware Ataki typu phishing Dokumentacja programu OfficeScan Terminologia i

5 Podręcznik administratora Trend Micro OfficeScan 8.0 SP1 Rozdział 2: Rozdział 3: Wprowadzenie do programu OfficeScan Konsola internetowa Domeny programu OfficeScan Ustawienia proxy Serwer proxy do aktualizacji składników serwera Serwer proxy do aktualizacji składników klienta Serwer proxy dla usługi Web Reputation Aktualizacje składników Źródło aktualizacji Powielanie składników Aktualizacja serwera Agent aktualizacji Aktualizacja klientów Uprawnienia i ustawienia aktualizacji składników Przywrócenie poprzedniej wersji składników Ustawienia skanowania Rodzaje skanowania Kryteria skanowania Wykluczenia ze skanowania Globalne ustawienia skanowania Operacje skanowania ActiveAction Uprawnienia skanowania Konfiguracja Web Reputation Zagrożenia z sieci Web Ocena reputacji Poziomy zabezpieczeń Reguły Web Reputation a lokalizacja komputera Zatwierdzone adresy URL Dodatkowe ustawienia usługi Web Reputation Zarządzanie komputerami w sieci Zapora programu OfficeScan Reguły Wyjątki reguł Profile Ustawienia domyślne ii

6 Spis treści Uprawnienia do zapory Testowaniezapory Zapora: jak wyłączyć Ochrona przed epidemią Ochrona przed epidemią wirusów Reguły ochrony przed epidemią Zadania po epidemii Powiadamianie klienta Powiadomienia o zagrożeniu bezpieczeństwa Inne powiadomienia Weryfikacja połączenia klient-serwer Uprawnienia klienta i inne ustawienia Ogólne ustawienia klienta Zarządzanie ustawieniami klienta Cisco NAC Rozdział 4: Zarządzanie serwerem OfficeScan Trend Micro Control Manager Dzienniki Dzienniki komputerów w sieci Dzienniki aktualizacji serwera Dzienniki zdarzeń systemowych Usuwanie dzienników Licencje Kopia zapasowa bazy danych programu OfficeScan Informacje dotyczące serwera sieci Web programu OfficeScan Powiadomienia administratora Powiadomienia standardowe Powiadomienia o epidemiach Hasło konsoli Web Klienci nieaktywni Menedżer kwarantanny Narzędzia administracyjne i klienckie Program World Virus Tracking iii

7 Podręcznik administratora Trend Micro OfficeScan 8.0 SP1 Rozdział 5: Rozdział 6: Sposób działania programu Policy Server for Cisco NAC Składniki i pojęcia Składniki Zwroty Architektura programu Cisco NAC Sekwencja walidacji klienta Policy Server Reguły i zasady serwera Policy Server Elementy składowe zasady Zasady domyślne Tworzenie reguł Reguły domyślne Synchronizacja Certyfikaty Certyfikat CA Wymagania systemowe Policy Server System operacyjny Sprzęt Serwer sieci Web Konsola Web Wymagania Cisco Trust Agent (CTA) System operacyjny Sprzęt Inne Obsługiwane platformy i wymagania Instalacja programu Policy Server for Cisco NAC Omówienie instalacji programu Policy Server for NAC Rejestracja bezpiecznego serwera Cisco ACS Instalacja certyfikatu CA Przygotowanie certyfikatu SSL serwera Policy Server Instalacja agenta Cisco Trust Agent Aktualizacja i instalacja agenta Cisco Trust Agent Sprawdzanie instalacji programu Cisco Trust Agent Instalacja serwera Policy Server for Cisco NAC Konfiguracja serwera ACS Konfiguracja serwera Policy Server for Cisco NAC iv

8 Spis treści Konfiguracja serwera Policy Server z programu OfficeScan Podsumowanie informacji dla serwera Policy Server Rejestracja serwera Policy Server Zasady Reguły Dzienniki walidacji klienta Obsługa dzienników klienta Zadania administracyjne Rozdział 7: Zarządzanie programem OfficeScan za pomocą programu Control Manager Funkcje programu Control Manager Protokół Trend Micro Management Communication Protocol Mniejsze obciążenie sieci i mniejszy rozmiar pakietu Obsługa przechodzenia translacji NAT i zapory Obsługa protokołu HTTPS Obsługa komunikacji jedno- i dwukierunkowej Obsługa rejestracji jednokrotnej (SSO) Puls agenta MCP Pasek harmonogramu Ustawianie prawidłowego pulsu Rejestracja programu OfficeScan Zarządzanie programem OfficeScan Katalog produktu Zadania w katalogu Product Directory Konfiguracja programu OfficeScan Zarządzanie zadaniami programu OfficeScan Dzienniki programu OfficeScan Odzyskiwanie programu OfficeScan po jego usunięciu Narzędzie wyszukiwania Menedżer katalogu Opcje narzędzia Menedżer katalogu Zadania Menedżera katalogu Podfolder Temp Korzystanie z podfolderu Temp Zadania związane z podfolderem Temp Pobieranie i instalacja składników v

9 Podręcznik administratora Trend Micro OfficeScan 8.0 SP1 Update Manager Pobieranie ręczne Wyjątki pobierania zaplanowanego Pobieranie zaplanowane Raporty Raporty lokalne Raporty globalne Szablony raportów Profile raportów Zadania związane z raportami Rozdział 8: Rozdział 9: Zasoby dotyczące często zadawanych pytań irozwiązywania problemów Często zadawane pytania (FAQ) Aktualizacje składników Zarządzanie serwerem Zarządzanie klientami Możliwości produktu Dzienniki diagnostyki Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów Narzędzie Case Diagnostic Tool Dzienniki serwera OfficeScan Dzienniki klienta OfficeScan Kontakt z firmą Trend Micro Pomoc techniczna Przyspieszanie przyjęcia zgłoszenia serwisowego Baza wiedzy firmy Trend Micro TrendLabs Centrum informacji o bezpieczeństwie Przesyłanie podejrzanych plików do firmy Trend Micro vi

10 Spis treści Dodatek A: Dodatek B: Konfiguracja serwera OfficeScan z programami innych firm Przegląd architektury i konfiguracji programu Check Point... A-1 Integracja OfficeScan... A-2 Konfiguracja Check Point for OfficeScan... A-4 Instalacja programu SecureClient Support... A-6 Słownik Zwroty i definicje... B-1 Indeks vii

11 Podręcznik administratora Trend Micro OfficeScan 8.0 SP1 viii

12 Lista tabel Lista tabel Tabela 1-1. Ikony klienta online Tabela 1-2. Ikony klienta offline Tabela 1-3. Ikony klienta mobilnego Tabela 1-4. Stany klienta, które wymagają wykonania operacji przez użytkownika Tabela 1-5. Funkcje klienta Tabela 1-6. Składniki pakietu OfficeScan Tabela 1-7. Programy OfficeScan Tabela 1-8. Rodzaje wirusów/złośliwych programów Tabela 1-9. Typy spyware i grayware Tabela Terminologia stosowana w dokumentacji programu OfficeScan Tabela 2-1. Ustawienia proxy używane podczas aktualizacji składników klienta 2-4 Tabela 2-2. Opcje aktualizacji składników Tabela 2-3. Scenariusz powielania składników Tabela 2-4. Wymagania systemowe agenta aktualizacji Tabela 2-5. Uprawnienia aktualizacji składników dla wybranych użytkowników komputerów klienckich Tabela 2-6. Ustawienia aktualizacji składników dla wybranych użytkowników klienta Tabela 2-7. Scenariusz aktualizacji zaplanowanej Tabela 2-8. Scenariusz aktualizacji zaplanowanej Tabela 2-9. Kryteria skanowania Tabela Zachowanie skanowania w czasie rzeczywistym w oparciu o aktywność użytkownika Tabela Kryteria skanowania w poszukiwaniu wirusów/złośliwego oprogramowania ix

13 Podręcznik administratora Trend Micro OfficeScan 8.0 SP1 Tabela Globalne ustawienia skanowania Tabela Scenariusze skompresowanych plików i wyniki Tabela Dostępne operacje skanowania w poszukiwaniu wirusów/złośliwego oprogramowania Tabela Operacje skanowania w poszukiwaniu wirusów/złośliwego oprogramowania zalecane przez firmę Trend Micro Tabela Dodatkowe opcje operacji skanowania w poszukiwaniu wirusów/złośliwego oprogramowania Tabela Dostępne operacje skanowania w poszukiwaniu spyware/grayware Tabela Dodatkowa opcja operacji skanowania w poszukiwaniu spyware/grayware Tabela Uprawnienia skanowania dla użytkowników komputerów klienckich Tabela 3-1. Domyślne reguły zapory Tabela 3-3. Domyślny profil zapory Tabela 3-2. Domyślne wyjątki reguł zapory Tabela 3-4. Uprawnienia i ustawienia dla wybranych klientów Tabela 3-5. Globalne ustawienia klienta Tabela 5-1. Składniki programu Policy Server for Cisco NAC Tabela 5-2. Pojęcia związane z programem Policy Server for Cisco NAC Tabela 5-3. Zasady domyślne Tabela 5-4. Certyfikaty Cisco NAC Tabela 5-5. Obsługiwane platformy i wymagania Tabela 7-1. Funkcje programu Control Manager Tabela 7-2. Zalecenie dotyczące pulsu Tabela 7-3. Katalog Product Directory w programie Control Manager Tabela 7-4. Parametry wyszukiwania dla dzienników zdarzeń Tabela 7-5. Parametry wyszukiwania dla dzienników zabezpieczeń Tabela 7-6. Parametry wyszukiwania Tabela A-1. Nazwy parametrów i wartości pliku SCV...A-5 x

14 Rozdział 1 Wprowadzenie do programu OfficeScan Zagadnienia omówione w niniejszym rozdziale: Informacje o programie OfficeScan na str. 1-1 Nowości w tej wersji na str. 1-2 Kluczowe funkcje i korzyści na str. 1-8 Serwer OfficeScan na str Klient OfficeScan na str Składniki i programy pakietu OfficeScan na str Zagrożenia bezpieczeństwa na str Dokumentacja programu OfficeScan na str Informacje o programie OfficeScan Program Trend Micro OfficeScan zabezpiecza sieci korporacyjne przed wirusami, trojanami, robakami, hakerami oraz wirusami sieciowymi, a także przed spyware i atakami ze strony zagrożeń mieszanych. Jako rozwiązanie zintegrowane chroni komputery stacjonarne, przenośnie i serwery sieciowe, a oparta na sieci Web konsola zarządzania ułatwia ustalenie skoordynowanych reguł bezpieczeństwa iwdrażanie automatycznych aktualizacji na każdym kliencie i serwerze. 1-1

15 Podręcznik administratora Trend Micro OfficeScan 8.0 SP1 Poprzez integrację z programem Trend Micro Network VirusWall lub dowolnym urządzeniem typu Network Admission Control (NAC) program OfficeScan może wymuszać stosowanie reguł na niezgodnych komputerach, a następnie zastosować środki naprawcze, przekierować, ograniczyć, zablokować lub zezwolić na dostęp do sieci. Ten rozdział zawiera przegląd funkcji programu OfficeScan i stosowanych technologii. Nowości w tej wersji 1-2 Program OfficeScan zawiera następujące nowe funkcje i ulepszenia: Antywirus IntelliTrap Autorzy wirusów często podejmują próby ominięcia zabezpieczeń antywirusowych, stosując algorytmy kompresji w czasie rzeczywistym. Dzięki blokowaniu plików wykonywalnych po skompresowaniu w czasie rzeczywistym mechanizm IntelliTrap pomaga zredukować ryzyko przedostania się do sieci wirusów/złośliwego oprogramowania. Aby włączyć mechanizm IntelliTrap, przejdź do pozycji Komputery w sieci > Zarządzanie klientem > Ustawienia > {Typ skanowania} > karta Wirus/Złośliwe oprogramowanie > Ustawienia skanowania. GeneriClean Funkcja GeneriClean, znana także jako mechanizm czyszczenia referencyjnego, to nowa technologia czyszczenia wirusów i złośliwego oprogramowania działająca nawet w przypadku braku składników czyszczenia wirusów. Używając wykrytego pliku jako bazy, funkcja GeneriClean ustala, czy wykryty plik ma odpowiadający mu proces lub usługę wpamięci i rejestrze plików, a następnie usuwa je wszystkie. Skanowanie poczty POP3 Można przyznać użytkownikom uprawnienia do włączania skanowania poczty POP3. To uprawnienie umożliwia użytkownikom skonfigurowanie ustawień skanowania na karcie Skanowanie poczty dostępnej w konsoli klienta i pozwala skanować wiadomości POP3 w poszukiwaniu wirusów/złośliwego oprogramowania.

16 Wprowadzenie do programu OfficeScan Zapora Rejestrowanie ruchu dozwolonego Oprócz możliwości zezwalania lub blokowania ruchu na podstawie reguł zapory, klienci OfficeScan mogą teraz także rejestrować dozwolony ruch i wysyłać dzienniki na serwer, jeśli mają do tego uprawnienia. Można następnie skontrolować ruch przychodzący z komputerów klienckich i określić możliwe działania złośliwego oprogramowania bez zakłócania pracy użytkownikom. Dzienniki zapory klienta Można zezwolić określonym klientom na automatyczne wysyłanie dzienników zapory na serwer, wybierając kolejno opcje Komputery w sieci > Zarządzanie klientem > Ustawienia > Uprawnienia i inne ustawienia, oraz skonfigurować harmonogram wysyłania dzienników, wybierając kolejno opcje Komputery w sieci > Globalne ustawienia klienta. Web Threat Protection Web Reputation Oprócz skanowania opartego na plikach program Office Scan udostępnia również funkcję wykrywania i blokowania zagrożeń internetowych, w tym ataków typu phishing. Rozpoznawanie lokalizacji w programie OfficeScan umożliwia wymuszanie realizacji określonej reguły Web Reputation na podstawie położenia komputera klienta. Stan połączenia klienta z serwerem OfficeScan lub innym serwerem odniesienia może zostać użyty w celu określenia położenia klienta. Patrz Konfiguracja Web Reputation na str. 2-43, aby uzyskać więcej informacji. Ustawienia Web Reputation można skonfigurować, wybierając kolejno opcje Komputery w sieci > Web Reputation. Powiadomienia Web Reputation zawierają łącza do systemu zapytań usługi Web Reputation firmy Trend Micro. Ten system prezentuje informacje o zablokowanych adresach URL i umożliwia użytkownikom wysyłanie informacji zwrotnych usługi Web Reputation do firmy Trend Micro. Ta wersja programu OfficeScan obsługuje uwierzytelnianie serwera proxy dla usługi Web Reputation. W konsoli internetowej można określić poświadczenia uwierzytelniania. Serwery proxy HTTP nie są obsługiwane. 1-3

17 Podręcznik administratora Trend Micro OfficeScan 8.0 SP1 Z poziomu konsoli Trend Micro Control Manager można replikować ustawienia Web Reputation między serwerami OfficeScan. Ta wersja zawiera narzędzie do importowania ustawień bramy (GSImporter.exe). Służy ono do importowania listy ustawień bramy na ekranie Lokalizacja komputera. Instrukcje dotyczące korzystania z tego narzędzia zawiera pomoc elektroniczna. Oprogramowanie anty-spyware Nowy silnik skanowania i czyszczenia spyware w programie OfficeScan jest w stanie wykryć iwyczyścić więcej oprogramowania typu spyware/grayware niż kiedykolwiek wcześniej, z mniejszą liczbą fałszywych alarmów. Produkt wyposażony jest w następujące funkcje: Wykrywanie w czasie rzeczywistym Skanowanie systemu plików w poszukiwaniu spyware/grayware, co umożliwia zatrzymanie lub zapobieżenie uruchomieniu się oprogramowania typu spyware. Przywracanie spyware/grayware Po podjęciu działań dotyczących spyware/grayware klienci OfficeScan wykonują kopię zapasową spyware/grayware, którą serwer OfficeScan może przywrócić w dowolnej chwili po sprawdzeniu spyware/grayware pod kątem bezpieczeństwa. Użytkownik może wybrać segmenty danych spyware/grayware do przywrócenia. Aby przywrócić spyware/grayware, przejdź do pozycji Komputery w sieci > Zarządzanie klientem > Zadania > Przywracanie spyware/grayware. Tryb oceny W trybie oceny program OfficeScan zapisuje w dzienniku przypadki wykrycia spyware/grayware, jednak nie próbuje czyścić elementów spyware/grayware. Czyszczenie powoduje zakończenie procesu lub usunięcie wpisów rejestru, plików, plików cookie i skrótów. Firma Trend Micro stworzyła tryb oceny, aby użytkownik mógł najpierw ocenić elementy wykryte przez oprogramowanie Trend Micro jako spyware/grayware, anastępnie podjąć działanie na podstawie dokonanej oceny. Na przykład wykryte oprogramowanie spyware/grayware, którego użytkownik nie uważa za stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, można dodać do listy dozwolonych. Aby skonfigurować ustawienia trybu oceny, przejdź do pozycji Komputery w sieci > Ogólne ustawienia klienta > Ustawienia spyware/grayware. 1-4

18 Wprowadzenie do programu OfficeScan Wykrywanie rootkitów Niniejsza wersja zawiera również nowy składnik przeznaczony do wykrywania i usuwania oprogramowania typu rootkit. Obecnie rośnie liczba rootkitów przejmujących kontrolę nad komputerem przez powodowanie uszkodzeń funkcji systemu operacyjnego, które są rozpoznawane przez aplikacje jako funkcje działające prawidłowo. Oprogramowanie typu rootkit jest bardzo trudne do usunięcia bez ponownego formatowania komputera. Duplikacja składników Pobieranie pełnego pliku sygnatur przy każdej aktualizacji programu OfficeScan znacznie pochłania przepustowość. Ta wersja programu OfficeScan może pobierać mniejsze pliki sygnatur, ograniczając pobierane elementy tylko do nowych, dostępnych wzorców sygnatur. Patrz Powielanie składników na str. 2-8, aby uzyskać więcej informacji. Menedżer dodatków Dodatki są opracowywane poza pakietem i nie są wpełni zintegrowane z programem OfficeScan. Dzięki menedżerowi dodatków można korzystać z dodatków bez konieczności czekania na nową wersję produktu. Menedżer dodatków wyświetla programy przeznaczone dla serwera i klienta OfficeScan w konsoli Web programu OfficeScan wkrótce po udostępnieniu tych programów. Programy te można instalować izarządzać nimi za pośrednictwem konsoli Web, a także instalować dodatki na komputerach klienckich. Menedżera dodatków można pobrać i zainstalować, klikając opcję Menedżer dodatków w menu głównym konsoli internetowej. Po zainstalowaniu Menedżera dodatków można sprawdzić dostępność dodatków. Zarządzanie za pomocą konsoli Web Administratorzy i użytkownicy klientów mogą teraz osobno zarządzać funkcjami ochrony przed spyware i wirusami. Wszystkie zadania powiązane z klientami można wykonywać za pomocą elementów menu powyżej drzewa klientów. Powiadomieniami i ustawieniami można zarządzać w konsoli Web, klikając polecenie Powiadomienia w menu głównym. 1-5

19 Podręcznik administratora Trend Micro OfficeScan 8.0 SP1 Obsługiwane platformy Teraz program OfficeScan można zainstalować na następujących platformach i dla wyszczególnionych aplikacji. Pełna lista wymagań systemowych jest dostępna w plikach readme programu OfficeScan. Serwer OfficeScan Obecnie program OfficeScan obsługuje instalację serwerową na systemach-gościach, hostowanych w następujących aplikacjach do wirtualizacji: Microsoft Virtual Server 2005 R2 z dodatkiem Service Pack 1 VMware ESX Server 3.0 (ESX Server Edition) VMware Server (Server Edition) VMware Workstation oraz Workstation ACE Edition 6.0 Klient OfficeScan Firma Microsoft przyznała klientowi OfficeScan certyfikat zgodności z platformą Microsoft Windows Vista (wersje 32-bitowe i 64-bitowe). Obsługiwane wersje systemu Windows Vista: Enterprise, Business, Ultimate, Home Basic i Home Premium. Uwaga: Serwer OfficeScan nie obsługuje systemu Windows Vista. Na komputerach z systemem Windows Vista działa większość programów i funkcji OfficeScan z wyjątkiem następujących: Skanowanie poczty programu Microsoft Outlook Check Point SecureClient Cisco NAC 2 Program konfiguracji obrazów (ImgSetup.exe) Uwaga: Nawet jeśli program konfiguracji obrazów nie jest obsługiwany, klienci mają możliwość automatycznej zmiany identyfikatora GUID po otrzymaniu z serwera monitu o dokonanie takiej zmiany. Powiadomienia o źródle zarażenia (usunięta usługa ostrzeżeń) 1-6

20 Wprowadzenie do programu OfficeScan Inne nowe platformy, które są obsługiwane, to: Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 3 (w wersji 32-bitowej) Windows Server 2008 Standard, Enterprise i Datacenter Edition (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) Windows Web Server 2008 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) Program OfficeScan obsługuje również instalacje klienta na systemach-gościach Windows 2000/XP/2003 hostowanych w następujących aplikacjach do wirtualizacji: Microsoft Virtual Server 2005 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (oprócz systemu operacyjnego Windows XP/2003 w wersji 64-bitowej) VMware ESX Server 3.0 (ESX Server Edition) VMware Server (Server Edition) VMware Workstation oraz Workstation ACE Edition 6.0 Klient OfficeScan jest teraz zgodny z następującymi aplikacjami: Citrix Presentation Server Platinum Edition 4.0 i 4.5 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) Microsoft ActiveSync 4.2, 4.5 Windows Mobile Device Center 6 (wersja 32-bitowa) Windows Mobile Device Center 6.1 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) Inne Zmniejszone wykorzystanie pamięci przez klienta Nowe wersje silnika skanowania spyware i silnika skanowania antywirusowego wykorzystują mniej pamięci komputera niż poprzednia wersja, dzięki czemu zwiększona jest wydajność klienta OfficeScan. Należy pamiętać, że wykorzystanie pamięci może się zmienić wprzyszłości zależnie od silnika skanowania i charakterystyki pliku sygnatury. Aby uzyskać najnowsze dane, skontaktuj się z przedstawicielem działu pomocy technicznej. 1-7

21 Podręcznik administratora Trend Micro OfficeScan 8.0 SP1 Obsługa programu Trend Micro Control Manager Ta wersja oprogramowania OfficeScan obsługuje program Control Manager w wersji 5.0 i 3.5. Aby można było za pomocą programu Control Manager zarządzać wersjami programu OfficeScan, należy zastosować najnowsze poprawki i pakiety hot fix o znaczeniu krytycznym przeznaczone do programu Control Manager. W celu uzyskania najnowszych poprawek i pakietów hot fix należy odwiedzić Centrum aktualizacji firmy Trend Micro (http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea) lub skontaktować się z przedstawicielem działu pomocy technicznej. Kluczowe funkcje i korzyści Program OfficeScan zawiera następujące funkcje i zapewnia następujące korzyści: Ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa Program OfficeScan chroni komputery w sieci przed wirusami/złośliwym oprogramowaniem, spyware/grayware i zagrożeniami z sieci Web. Klient OfficeScan zapewnia ochronę przed zagrożeniem bezpieczeństwa oraz zgłaszanie zdarzeń do serwera OfficeScan i uzyskiwanie aktualizacji z tego serwera. Serwer OfficeScan zawiera konsolę sieci Web, pobiera aktualizacje ze źródła aktualizacji (np. serwera Trend Micro ActiveUpdate) i powiadamia komputery klienckie o konieczności aktualizacji składników. Web Reputation Usługa Web Reputation dostępna w programie OfficeScan zapewnia klientom znajdującym się wewnątrz sieci korporacyjnej i poza nią ochronę zapobiegawczą przed złośliwymi i potencjalnie niebezpiecznymi stronami internetowymi. Dzięki przerwaniu łańcucha infekcji usługa Web Reputation zapobiega pobieraniu złośliwego kodu. 1-8

22 Wprowadzenie do programu OfficeScan Ulepszona ochrona przed zagrożeniami typu spyware Program OfficeScan zapewnia ochronę przed wieloma różnymi typami spyware, w tym adware, dialerami, programami-żartami, narzędziami zdalnego dostępu i aplikacjami do łamania haseł. Korzystanie z obszernej, aktualnej bazy danych spyware i niestandardowych list wyłączeń zmniejsza ryzyko opóźnień powodowanych przez spyware, awarii oraz konieczności wzywania pomocy technicznej. Zapobiega również kradzieży poufnych informacji przez programy rejestrujące naciśnięcia klawiszy, oszczędza przepustowość sieci i zabezpiecza produktywność. Te możliwości uzupełniają funkcje anty-spyware pakietu Trend Micro InterScan Web Security Suite wspólnie zapewniając kompleksową ochronę przed spyware, od bramy sieciowej po sieci klient/serwer. Menedżer dodatków i dodatki Dodatki, nowe wersje produktów, dodatki Service Pack i poprawki są tworzone w celu dodania nowych funkcji i zabezpieczeń do programu OfficeScan oraz zwiększenia wydajności produktu. Menedżer dodatków zapewnia instalację, wdrożenie i zarządzanie dodatkami. Serwer OfficeScan pobiera Menedżera dodatków oraz dodatki wraz z nowymi wersjami programów z serwera Trend Micro ActiveUpdate. Scentralizowane zarządzanie Oparta na sieci Web konsola zarządzania zapewnia administratorom przejrzysty dostęp do wszystkich klientów i serwerów w sieci. Konsola sieci Web koordynuje automatyczną instalację reguł zabezpieczeń, plików sygnatur i aktualizacji oprogramowania na każdym kliencie i serwerze. Dzięki usługom ochrony przed epidemią zamyka wektory infekcji i szybko wdraża dostosowane do ataku reguły zabezpieczeń, aby zapobiec wybuchowi epidemii lub ją izolować zanim dostępne będą pliki sygnatur. Program OfficeScan przeprowadza także monitorowanie w czasie rzeczywistym, udostępnia powiadomienia o zdarzeniach i dostarcza wszechstronne raporty. Administratorzy mogą prowadzić administrację zdalną, ustalać niestandardowe reguły dla poszczególnych komputerów lub grup i blokować ustawienia zabezpieczeń klienta. 1-9

23 Podręcznik administratora Trend Micro OfficeScan 8.0 SP1 Wdrażanie zabezpieczeń i reguł Program OfficeScan umożliwia płynną integrację z programem Cisco Trust Agent, zapewniając najskuteczniejsze wdrożenie reguł w ramach strategii Self-Defending Network firmy Cisco. Program OfficeScan zawiera także program Policy Server do automatycznej komunikacji z programami Access Control Server firmy Cisco. W przypadku integracji z programem Trend Micro Network VirusWall lub dowolnym urządzeniem typu Network Admission Control (NAC) program OfficeScan może sprawdzać klientów starających się uzyskać dostęp do sieci, anastępnie zastosować środki naprawcze, przekierować, ograniczyć, zablokować lub zezwolić na dostęp. Jeśli komputer jest zagrożony lub zostanie zarażony, program OfficeScan może automatycznie izolować ten komputer i jego segmenty sieci do zakończenia aktualizacji komputerów lub operacji czyszczenia. Zapora programu OfficeScan Zapora programu OfficeScan chroni klientów i serwery w sieci korzystając z kontroli stanowej, wysoce skutecznego skanowania wirusów sieciowych i eliminacji. Za pomocą centralnej kontroli zarządzania można utworzyć zasady filtrowania połączeń według adresu IP, numeru portu lub protokołu, a następnie zastosować te zasady do różnych grup użytkowników. Uwaga: Zaporę programu OfficeScan można również zainstalować, skonfigurować istosować na komputerach z systemem Windows XP, na których włączona jest także zapora systemu Windows. Wskazane jest jednak ostrożne dobieranie reguł celem uniknięcia konfliktów między zaporami i powodowania nieoczekiwanych wyników. Na przykład, jeżeli jedna zapora zezwala na ruch przez określony port, a druga blokuje ruch przez ten sam port, program OfficeScan zablokuje ruch. Więcej informacji na temat zapory połączenia internetowego można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. 1-10

24 Wprowadzenie do programu OfficeScan Filtrowanie ruchu Zapora programu OfficeScan filtruje cały przychodzący i wychodzący ruch sieciowy, umożliwiając blokowanie określonego typu ruchu rozpoznawanego na podstawie następujących kryteriów: Kierunek (przychodzący/wychodzący) Protokoły (TCP/UDP/ICMP) Porty docelowe Komputery źródłowe i docelowe Skanowanie w poszukiwaniu wirusów sieciowych Zapora programu OfficeScan sprawdza również każdy pakiet pod kątem występowania wirusów sieciowych. Niestandardowe profile i reguły Zapora programu OfficeScan zapewnia możliwość skonfigurowania reguł, aby blokować lub przepuszczać określone rodzaje ruchu sieciowego. Wystarczy przypisać regułę do jednego lub więcej profilów, które następnie można zastosować do określonych klientów programu OfficeScan. Metoda ta pozwala na zorganizowanie i dostosowanie ustawień zapory w bardzo szerokim zakresie. Kontrola stanowa Zapora programu OfficeScan to zapora stanowa, która monitoruje wszystkie próby podłączenia do klienta i zapamiętuje wszystkie stany tych połączeń. Identyfikuje specyficzne warunki połączenia, przewiduje, jakie działania powinny nastąpić, atakże wykrywa zakłócenia połączenia. Proces filtrowania uwzględnia zatem nie tylko profile i reguły, ale także kontekst ustanowiony w czasie analizowania połączeń i filtrowania pakietów przepuszczonych przez zaporę. 1-11

Worry-Free Business Security Advanced5

Worry-Free Business Security Advanced5 TM Worry-Free Business Security Advanced5 for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Najlepsze rozwiązanie powstrzymujące zagrożenia, zanim dotrą Administrator s Guide Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer Podręcznik wdrożenia Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie oraz w produktach

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.20 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo