Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie"

Transkrypt

1 Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie

2 Plan zajęć Analiza rynków zbytu metody segmentacji i wybór rynków docelowych; Analiza konkurencji; Analiza rynków zaopatrzenia i organizacji dostaw; Plan marketingowy i elementy marketing mix; Sposoby dystrybucji, strategie reklamowe i strategie cenowe Ćwiczenia warsztatowe i dyskusja

3 Analiza rynków zbytu Dobry produkt to za mało; Najważniejszy jest klient; Potrzeby klienta Badania marketingowe Ilościowe (kto? ile?) Jakościowe (jak? dlaczego?)

4 Analiza potrzeb klienta Potrzeby samorealizacji Potrzeby szacunku i uznania Potrzeby społeczne Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne

5 Badania jakościowe Poszerzenie wiedzy o konsumentach, o ich preferencjach i zachowaniach Poszerzenie analizy ilościowej Umożliwiają analizę przyczyn występującego zjawiska Badania ilościowe Ustalenie skali pewnych zjawisk

6 Paradoks Giffena, Paradoks Veblena Wraz ze wzrostem ceny na podstawowe produkty rośnie popyt na nie. Dotyczy osób najbiedniejszych Wraz ze wzrostem cen na niektóre dobra luksusowe, popyt na nie również rośnie. Prawidłowość ta dotyczy osób najzamożniejszych.

7 Scena, snob, rygiel Efekt sceny dane dobra są kupowane, niezależnie od ceny, a zainteresowanie nimi jest spowodowane jest tym, że dobra te posiadają inne osoby Efekt snoba dane dobra kupowane są również niezależnie od ceny. Efekt ten jest spowodowany chęcią posiadania dóbr, które posiada tylko ograniczona, wąska grupa osób Efekt rygla mimo wzrostu ceny, popyt na dane dobro nie spada. Przyczyną jest skłonność konsumenta do utrzymania dotychczasowego poziomu konsumpcji. Sytuacja ta występuje tylko przez określony czas.

8 Segmentacja rynku Podział rynku według określonych kryteriów na jednorodne grupy konsumentów (segmenty rynku). Adresując swój produkt do konkretnej grupy łatwiej zidentyfikować potrzeby klienta oraz dostosować cechy produktu (usługi) do specyficznych wymagań

9 Kryteria segmentacji rynku Reakcja klienta -Oczekiwane korzyści (jakość obsługi itp.) -Częstotliwość użytkowania (intensywna, mała) -Postawa wobec marki (entuzjastyczna, obojętna, negatywna) -Gotowość do zakupu (nieświadomy oferty, zainteresowany, zdecydowany) Cechy klienta -Demograficzne (wiek, płeć, zawód, wykształcenie, dochody, sprawność fizyczna) -Geograficzne (klimat, wielkość miejscowości) -Psychologiczne (styl życia, charakter zainteresowań, światopogląd) Źródło: K.B.Matusiak, M.Mażewska, Pierwsza praca, pierwszy biznes, Warszawa, lipiec 2005

10 Segmentacja rynku Kryteria powinny w sposób istotny oddawać różnicę pomiędzy poszczególnymi segmentami; Nie bierze się pod uwagę cech, które mogą być jednakowe we wszystkich segmentach; Ilość kryteriów nie może być zbyt duża, gdyż utrudnia to analizę i planowanie marketingowe

11 Opis rynku - kryteria Kryterium przestrzenne Kryterium przedmiotowe Kryterium podmiotowe Kryterium otwartości rynku Kryterium fazy rozwojowej Kryterium legalności Kryterium konkurencyjności rynku

12 Kryterium przestrzenne Skala makro (globalna, ogólnoświatowa) Skala mezo pośrednia Skala mikro

13 Kryterium podmiotowe Analiza na podstawie tego kryterium polega na przejrzeniu rynku pod kątem podmiotów, które na nim występują, np. rynek przedsiębiorstw, rynek instytucji finansowych itp

14 Kryterium przedmiotowe Kryterium analizy jest przedmiot wymiany. Kryterium otwartości rynku Kryterium analizy jest możliwość wejścia na dany rynek. Kryterium fazy rozwojowej Na jakim etapie rozwoju znajduje się dany rynek.

15 Kryterium legalności Czy dana sfera usług może być realizowana w sposób legalny? Kryterium konkurencyjności Stopień organizacji rynku i możliwości funkcjonowania na nim (wysoko konkurencyjny, oligopol, monopol)

16 Etapy rozwoju i racjonalizacji działalności marketingowej Zaspokojenie potrzeb Oferowanie towarów odpowiadających deklarowanym potrzebom i zainteresowaniom klienta Świadczenie usług: wzbogacenie serwisu, szybka i dobra obsługa Doskonalenie dystrybucji: możliwie najniższy koszt transportu i magazynowania, systematyka dostaw, konfekcjonowanie dostaw w magazynach, płynność dostaw

17 Etapy rozwoju i racjonalizacji działalności marketingowej Badanie potrzeb uświadomionych i nieuświadomionych Ogólne badanie rynku: wielkość i struktura potrzeb, badanie specyfiki potrzeb poszczególnych segmentów, preferencji nabywców Stan wiedzy klientów o racjonalnej konsumpcji, intencji zakupów

18 Etapy rozwoju i racjonalizacji działalności marketingowej Kreowanie potrzeb lojalności konsumentów Racjonalizacja popytu Tworzenie modelu spożycia Racjonalizacja mody Kreowanie stylu życia Racjonalizacja polityki gospodarczej Kształtowanie hierarchii wartości Budowa trwałych związków z klientami Racjonalizacja zachowań nabywców

19 Analiza konkurencji - etapy Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa Ocena zamierzeń konkurentów Identyfikacja strategii konkurentów Ocena silnych i słabych stron konkurencji Określenie wzorców reagowania konkurentów Selekcja konkurentów z punktu widzenia celów działań konkurencyjnych

20 Marketing - mix Produkt (ang. product) Cena (ang. price) Dystrybucja/Miejsce (ang. place) Promocja (ang. promotion)

21 Produkt cechy Fizyczne wygląd, ciężar, smak świeżość Techniczne i technologiczne niezawodność, sprawność, trwałość, wytrzymałość, skuteczność, nowoczesność; Funkcjonalne zastosowanie łatwość obsługi, serwis uniwersalność; Ekonomiczne cena, koszt używania, łatwość nabycia, wydajność; Estetyczne kształt, kolor, zapach, styl, opakowanie, komfort, marka; Bezpieczeństwo zdrowotność, głośność, urazowość, szkodliwość.

22 Najważniejsze czynniki decydujące o zakupie danego dobra przez statystycznego Polaka to: Jakość, Podstawowa użyteczność, Cena. W dalszej kolejności: Marka, Opakowanie, Miejsce zakupu, Przyzwyczajenie, Moda, Reklama.

23 Cena Kalkulacja marketingowa: Cele, jakie firma chce osiągnąć Oczekiwania i możliwości nabywców Konkurencja na rynku Kalkulacja finansowa rachunek kosztów

24 Dystrybucja Dystrybucja polega na doborze odpowiednich, najbardziej efektywnych dróg dotarcia towaru/usługi od producenta do nabywcy Na proces dystrybucji składa się: Transport Magazynowanie paczkowanie, Zawieranie umów Realizacja zamówień Przyjmowanie i wydawanie produktów Obsługa dostawców i odbiorców

25 Promocja Promocja polega na informowaniu pośredników rynkowych, klientów i potencjalnych nabywców o oferowanych produktach i usługach Celem promocji jest zwiększenie popytu, stawienie czoła konkurencji, usprawnienie produkcji i dystrybucji

26 Promocja Promocja może odbywać się dzięki: Reklamie; Odpowiedniemu opakowaniu; Promocji w miejscu sprzedaży; Kształtowaniu wizerunku, czyli public relations; Sprzedaży osobistej

27 Promocja Działania promocyjne należy kierować do potencjalnych i faktycznych nabywców Dawniej jedyną formą promocji była reklama, czyli bezpośrednie zachęcanie do kupna danego produktu; Obecnie oddziałuje się na motywy, postawy i sposób postępowania klientów, utwierdza ich w słuszności podjętej decyzji o zakupie

28 Kampania reklamowa Powtarzalność reklamy pojedynczy spot, emisja to tylko informacja Dostępne media i powierzchnia reklamowa Gadżety Opakowanie i promocja bezpośrednia

29 Jak zachęcić klienta? Zakupy premiowe Obniżka ceny produktu Częściowy zwrot zapłaty (rabat) Rozdawanie bezpłatnych egzemplarzy i próbek Prezenty dla nabywców, konkursy, zakupy na próbę Gwarancja Pokazy, degustacje, targi, wystawy

30 Public relations Sposób komunikacji z otoczeniem, wywołując określone, pożądane zachowania klienta, ale również modyfikując własne

31 Strategie marketingowe Strategia penetracji rynku Strategia rozwoju rynku Strategia rozwoju produktu Strategia dywersyfikacji

32 Strategia penetracji Dany produkt ma szansę sprzedaży na danym rynku pod warunkiem rozpoczęcia działań wspierających sprzedaż Zakłada lepsze wykorzystanie potencjału rynku Nie zakłada się wprowadzania nowych produktów, ale intensyfikację działań w zakresie promocji sprzedaży

33 Strategia rozwoju rynku Rozwój przedsiębiorstwa osiągnięty zostanie poprzez sprzedaż produktu na nowych rynkach zbytu Nowe sposoby wykorzystania produktu

34 Strategia rozwoju produktu Dotychczasowy rynek zmodyfikowany produkt np. nowe opakowanie

35 Strategia dywersyfikacji Dywersyfikacja pionowa uniezależnienie się od dostawców i kooperantów poprzez przejęcie wytwarzania półproduktów Dywersyfikacja pozioma poszerzenie oferty o produkty powiązane z dotychczas wytwarzanymi/sprzedawanymi Dywersyfikacja równoległa rozpoczęcie produkcji/handlu zupełnie nowymi produktami

36 Strategia a atrakcyjność rynku i pozycji rynkowej firmy Strategia ekspansji Eksploatacji pozycji rynkowej i wycofania z rynku Selektywnego rozwoju ofensywnego Selektywnego rozwoju defensywnego

37 Konsument Ma świadomość swoich praw Jest mobilny Jest uczestnikiem społeczeństwa wielokulturowego

38 Rodzaje konsumentów Wegetujący żyjący na granicy egzystencji, osoby biedne, bojaźliwe Biedni gniewni osoby żyjące na krawędzi ubóstwa, rozgoryczone, mało podatne na zmiany, Tradycjonaliści respektują tradycyjne wartości, przywiązane do rodziny, dążą do bezpieczeństwa finansowego, Naśladowcy osoby młode, ambitne, dążące do kariery Ludzie sukcesu osoby dobrze prosperujące i wykształcone, zadowolone z życia Egocentrycy osoby młode, impulsywne, twórcze, wrażliwe Eksperymentujące młodzi, wyzwoleni, żądni nowości, chcą spróbować wszystkiego Nabywcy odpowiedzialni społecznie ludzie sukcesu, dojrzali, liderzy w swoich środowiskach, wrażliwi na problemy społeczne, liberalni i dość krytyczni

39 Podział produktów Dobra powszechnego użytku nabywane są rutynowo bez większego zastanowienia (chleb, cukier) Dobra wybieralne, okresowego zakupu dosyć długo wybierane, duże znaczenie marki, serwisu i innych usług posprzedażowych (RTV) Dobra specjalne wydłużony proces podejmowania decyzji o zakupie, duże znaczenie ma prestiż i oryginalność, analiza potrzeb (samochody) Dobra przypadkowego zakupu decyzja podejmowana przypadkowo, pod wpływem impulsu

40 Rodzaje klientów Innowatorzy; Wcześni naśladowcy; Wczesna większość; Późna większość; Maruderzy;

41 Znaczenie marki Identyfikacja Gwarancja Personalizacja Ułatwienie zakupu

42 Strategie cenowe wejście na rynek Strategia market plus czyli skimming price wysoka cena na nowy produkt. duży zysk na jednostkę sprzedaży, przy niewielkim wolumenie sprzedaży, stosunkowo szybko refinansuje sobie nakłady, poniesione na badania i rozwój produktu. dotyczy produktów o stosunkowo krótkim cyklu życia, podlegającym wpływom zmian koniunkturalnych lub mody jest często stosowana na rynku wysokich technologii. Korzyści z takiej strategii to szybki wzrost nakładów i osiągnięcie wizerunku, zagrożenia to przyciąganie na rynek konkurentów oraz możliwość nie znalezienia nabywców na drogi produkt. Ta sytuacja zwykle jest związana z wysokimi wydatkami na promowanie naszego wyrobu. Ta strategia przynosi pożądane efekty w sytuacjach, gdy na rynku jest mała konkurencja lub nie występuje w ogóle oraz w przypadku nowych produktów o innowacyjnych cechach. Zwykle łatwiej jest wystartować z wysoką ceną i stopniowo obniżać ją, niż wystartować z niską ceną i podwyższać ją.

43 Strategie cenowe wejście na rynek Strategia market minus czyli cen penetrujących niska cena na nowych produkt. strategia ta zakłada szybkie opanowanie rynku i osiągnięcie dużych rozmiarów sprzedaży, przy małym zysku na jednostkę produktu stosowanie pozostałych trzech elementów marketingu-mix, w celu szybkiego pozyskania nabywców strategia penetracji jest stosowana w przypadku produktów, których cykl życia jest stosunkowo długi korzyści z takiej strategii to szybki wzrost popytu (zakupy "na próbę"), możliwe osiągnięcie korzyści skali oraz zniechęcanie potencjalnych konkurentów do wejścia na rynek zagrożenia: dopiero wysoka sprzedaż pozwala na zwrot kosztów, obniżanie cen przez konkurencję może oddalać moment osiągnięcia punktu zrównania, niska cena może być wreszcie postrzegana przez konsumentów jako znak niskiej jakości.

44 Strategie cenowe wejście na rynek Można rozróżnić kilka rodzajów "penetracji cenowej": powstrzymywanie wzrostu ceny (stosowane w okresie inflacji), ceny eliminujące (jeżeli jest możliwe usunięcie konkurenta z rynku), ceny promocyjne (ceny specjalne), cena - bariera wejścia na rynek. Ceny ustalane na poziomie na który konkurencja nie może sobie pozwolić, ponieważ musiałaby ponosić straty lub nie uzyskiwałaby zysku. Przy cenie bariery utrzymujemy rynek tylko dla siebie, ponieważ ta cena zniechęca konkurentów do wejścia na rynek ze swoim produktem.

45 Strategie cenowe wejście na rynek Strategia ceny średniej - ustalenie ceny blisko średniej ceny rynkowej. W strategii tej firmy nie konkurują ceną, ale innymi elementami marketingu - mix.

46 Podwyższanie/obniżanie ceny Cenę można obniżać z trzech przyczyn: strategia obronna w odpowiedzi na działania konkurencji, strategia ofensywna w celu utrzymania lub powiększenia udziału w rynku, jeżeli twoje koszty produkcji spadają, w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumenta ( np. obniżenie ceny produktu powoduje przyrost klientów i zwiększa popyt, co w konsekwencji powiększa istniejący rynek).

47 Podwyższanie/obniżanie ceny Ceny mogą być podwyższane z wielu powodów m.in.: sprzedajemy w warunkach gospodarki inflacyjnej, monopolistyczna / oligopolistyczna kontrola rynku, prowadzimy politykę dotrzymanie kroku liderom rynku, postępująca segmentacja rynku.

48 Bibliografia Jain C. Subhash - Marketing Planning and Strategy, South Western Publishing Co, Cincinnati Ohio R.Kotler, G.Armstrong, J.Saunders, K.Wong, Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa Tygodnik Finansowy

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji... 377 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 dr Sławomir Dybka 1 Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo