Efektywna strategia rynkowa produktów Rx w obliczu presji na redukcję kosztów i zmiany realiów po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywna strategia rynkowa produktów Rx w obliczu presji na redukcję kosztów i zmiany realiów po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej"

Transkrypt

1 Efektywna strategia rynkowa produktów Rx w obliczu presji na redukcję kosztów i zmiany realiów po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej Krystian Barłożewski Warszawa, 18 września 2012

2 AGENDA Proces budowy strategii marketingowej Segmentacja i targetting aptek/lekarzy Pozycjonowanie produktu na danym rynku (molekuła) Dobór instrumentów marketingu mix Strategy execution, czyli na co zwracać uwagę przy implementacji Raportowanie i monitorowanie KPIs 2

3 U podstaw wszelkich działań rynkowych leży zdefiniowanie chociażby intuicyjnie - strategii marketingowej dla produktu Proces definiowania i budowy strategii marketingowej Analiza otoczenia i zasobów Określenie celów i wybór strategii Plan marketingowy Wdrożenie Analiza potrzeb Segmentacja rynku Atrakcyjność oferty Konkurencyjność (posiadane zasoby, mocne strony) Popyt rynkowy Rozwój rynku w czasie Cele dotyczące udziałów w rynku Wybór rynku i segmentu klientów Budżet sprzedaży i kosztów Produkt Dystrybucja Cena Promocja Kadry Przychody ze sprzedaży Wydatki na działania marketingowe Kontrola wykonania Korekty planu i bieżące dopasowania SWOT Analiza pięciu sił Portera Prognozowanie Budżetowanie Model konkurencji Instrumenty marketingumix Zysk dla firmy Punkt wyjścia dla zmiany lub nowej strategii W praktyce pierwsze etapy przeprowadzane są często z tyłu głowy na podstawie posiadanego doświadczenia i wiedzy rynkowej. Wtedy szybko przechodzi się do definiowania realnych działao, tj. cena, promocja, itd.. Dla powodzenia strategii marketingowej kluczowy jest koocowy etap wdrożenia Uznaje się, że sukces zależy od niego w 70-90%. Dlatego tak istotna jest systematycznośd i konsekwencja. 3

4 Segmentacja jest pierwszym krokiem budowy strategii dla produktu, który wymaga przetworzenia i uporządkowania dużej ilości danych Dane ilościowe Wiele firm kupuje na rynku dostępne powszechnie dane ilościowe Wnioski z ich analizy rzadko zatem pozwalają na uzyskanie długotrwałej przewagi konkurencyjnej Dane jakościowe Znacznie trudniej jest pozyskad dane jakościowe na poziomie aptek / lekarzy Można je pozyskad podczas wizyt zespołu medycznego i aptecznego Dają one unikalną wiedzę Segment innowatorów Młodzi lekarze, kierownicy aptek, lekarze w najlepszych klinikach Są to również apteki nastawione biznesowo, otwarte na nowe modele i rozwiązania biznesowe, potrafiące analizowad dane finansowe Przykładowa segmentacja pacjentów osteoporoza* Wspieraj Chroń Zmniejsz objawy Potrzeby medyczne Utrzymaj jakośd kości Zwiększ gęstośd tkanki Zwiększ grubośd tkanki Minimalizuj utratę kości Zapewnij dobrą obsługę Daj poczucie bezpieczeostwa Przynieś szybko ulgę Traktuj z troską Potrzeby emocjonal ne Pacjent potrzebuje szczerości Lekarz dodaje optymizmu Pacjent czuje się zagubiony Lekarz ma świadomośd przyszłości pacjenta Pacjent czuje się zrezygnowany Lekarz okazuje życzliwośd Sposób podejścia Pacjent dopiero zdiagnozow. Rozwianie obaw o przyszłośd Szybkie działanie wobec nieg Minimalizuj ryzyko złamania kości Zachowad kości tak długo jak się da Pacjent wymaga pomocy opiekuna Zapewnij komfort * Zobacz Brand Planning, Janice McLennan 4

5 Targetting po zakończeniu segmentacji pozostaje wybrać interesujący nas rynek (segment) klientów Ocena segmentów Wybór docelowego rynku Wybór strategii rynkowej Zaplanowanie prac Field Force u Segmenty oceniamy wg Wielkośd Rentownośd Poziom akceptowalnej ceny Koszty dotarcia i promocji Wrażliwośd na cenę Działania konkurencji Podejmujemy decyzję odnośnie segmentu rynku, na którym będziemy się koncentrowad i do którego będziemy kierowad instrumenty marketingu-mix Dobór i struktura marketingu-mix Nakłady na promocję Kanały dystrybucji Zakres planowanej dostępności dla pacjentów Poziom ceny Lista aptek i lekarzy do odwiedzania Metodyka planowania wizyt i ustalania ich częstotliwości Model i przebieg wizyty Szkolenia dla PSR ów Rejestrowanie efektów wizyty 5

6 Pozycjonowanie w kolejnym kroku wybieramy sposób konkurowania i budowy przewagi rynkowej marki Analiza kluczowych obszarów i porównanie do konkurentów pozwala ustalid obecną percepcję marki i zdecydowad czym ma wyróżniad się produkt od innych w grupie Kryterium Jakośd produktu Dystrybucja Świadomośd marki Wizyty PSR ów Nasza firma Konkurent Proces pozycjonowania zmusza jednakże często do wyboru pomiędzy przeciwstawnymi atrybutami Niska cena vs. Wysoka jakośd Szybko działający vs. Długo utrzymujący stężenie we krwi Na długo starcza vs. Łatwy do przyjmowania Silnie działający vs. bezpieczny Dostępny dla wszystkich vs. Ekskluzywny Oryginalny vs. Generyczny Skuteczny vs. Delikatny dla organizmu Market share Mind share Heart share Mierniki do zbadania siły i pozycji konkurencyjnej marki Udział procentowy brandu w docelowym rynku % klientów, którzy wymienili markę w pytaniu Nazwa pierwszego leku w tej grupie? % klientów, którzy wymienili markę w pytaniu Nazwa leku, który by Pani preferowała kupid na to schorzenie/ tę chorobę? 6

7 Na etapach planowania i wdrożenia zdarzają się błędy i bariery zmniejszające efektywność marketingowych strategii rynkowych L.p. Najczęściej spotykane przeszkody 1 Zła alokacja zasobów (FF medyczny, apteczny, DME) 2 Nierealne plany budżetowe działające demotywująco 3 Brak konsekwencji w realizacji przyjętej strategii oraz słaba koordynacja działao na etapie wdrożenia 4 Zbyt przeładowany system motywacyjny 5 Nieodpowiedni dobór i struktura instrumentów marketingu-mix 6 Sprzeczne cele strategii marketingowych dla powiązanych produktów 7 Nadmierna wiara w analizy Excel 8 Brak stałej styczności z rynkiem (apteki, lekarze, hurtownie) 9 Podejmowanie decyzji w oparciu o opinie osób trzecich np. przedstawicieli bez samodzielnej weryfikacji 10 Przypisywanie nadmiernej wagi cenie i zbyt częste jej zmiany 11 Słaba komunikacja pomiędzy brand/product managerem, FF medycznym, działem sprzedaży, działem demand planning, działem analiz, IT czy finansów 12 Brak monitorowania efektów podejmowanych działao 7

8 Błędom w pozycjonowaniu można przypisać to, że obiecująca strategia dual brand na polskim rynku nie wykazała oczekiwanej skuteczności Przeprowadzone badanie rynku Zweryfikowano portflel leków Rx dla 29 największych firm farmaceutycznych w Polsce. Łącznie przebadano ponad 400 molekuł i 17 rynków, na których znaleziono zastosowanie strategii dual brand. Oczekiwano wysokiej skuteczności i rosnącej popularności analogicznie jak na rynkach rozwiniętych. Skutecznośd strategii 'second brand' na polskim rynku Zmiana udziałów w rynku Ilośd opakowao Wartośd Ilośd opakowao (%) Wartośd (%) Wzrost % 41% Spadek % 59% RAZEM % 100% Średnia zmiana udziałów w rynku Finalny efekt strategii 'second Ilośd opakowao (p.p) brand' Wartośd (p.p.) Wzrost 4,8% 4,4% Spadek -10,0% -9,2% RAZEM -4,8% -3,6% 8

9 Cena w marketingu mix jest najważniejszym instrumentem Poziom ceny 5 pln 15 pln 50 pln Pow. 100 pln Poziomy ceny w percepcji pacjentów Dostępne dla wszystkich powszechnie akceptowalne Wymaga zastanowienia Lek drogi Elastycznośd cenowa Praktycznie nie występuje mała średnia duża Elastycznośd cenowa zależy również w dużym zakresie od dostępnych zamienników i siły marki. Analiza konkurencyjności cenowej leki refundowane Zysk dla apteki per opakowanie (pln) MY Czy warto starad się o refundację przy niskiej dopłacie NFZ i małej marży apteki? ONI_1 ONI_2 5 zł 20 zł 50 zł Cena dla pacjenta 9

10 NIEREFUNDOWANE LEKI KONKURENCYJNE REFUNDOWANE Nowa Ustawa refundacyjna wprowadza dodatkowo nowe uwarunkowania mające wpływ na konkurowanie ceną Możliwe położenie strategiczne WYŻSZA CENA BRAK SWITCHU Substytucja negatywna praktycznie spada do zera Cena jako mechanizm konkurowania staje się drugorzędna Kluczowa jest dystrybucja i kontrola out-ofstocków Kluczowa współpraca FF med. i apt. Programy sell-out tracą na znaczeniu CENA TYLKO NA ETAPIE NEGOCJACJI Z MOH Brak możliwości budowania jakiejkolwiek oferty handlowej Budowanie relacji lekarz farmaceuta pacjent Rosnące znaczenie FF medycznego Zabezpieczenie dostępności produktu w aptece Value Added Services jako narzędzie redukujące rozproszenie recept PEŁEN MARKETING-MIX Wykorzystanie ceny jako głównego narzędzia oddziaływania na rynek Duża znaczenie programów odsprzedażowych oraz promocji tymczasowych Substytucja zależna od siły marki, poziomu ceny oraz zyskowności dla apteki/ hurtowni PRZEWAGA CENOWA Teoretycznie niższa cena dla pacjenta w porównaniu do konkurencji Duże znaczenie FF medycznego i promocji do lekarzy Koniecznośd zapewnienia dystrybucji numerycznej (a najlepiej dystrybucji ważonej sprzedażą molekuły) NIEREFUNDOWANE REFUNDOWANE LEKI NASZEJ FIRMY 10

11 Obserwacje pokazują, że kwestia ustalenia cen i narzutów w poszczególnych ogniwach kanału dystrybucji często sprawia trudności Model kalkulacji ceny dla pacjenta w kanale hurtowym dla leków Rx nierefundowanych oraz OTC Czasem stosowane są kaskadowe modele rabatowe 11

12 Mechanizmy promocyjne różnią się skutecznością i zastosowaniem jednakże łączą je wspólne zasady definiowania Główne zasady dla oferty promocyjnej W oparciu o wyniki naszych analiz, mechanizmy promocyjne pobudzają sprzedaż tylko wtedy, gdy: 1. Są łatwe do zrozumienia dla partnera biznes. 2. Przedstawiciele wiedzą, jak z nich korzystać 3. Są spójne z celami Field Force u med. i aptecznego Mechanizm Proste pakiety ilościowowartościowe Złożone mechanizmy promocyjne (sell-in) Programy lojalnościowe (sell-in) Programy skierowane na budowę dystrybucji pozwalają na zwrot towaru Mechanizmy odsprzedażowe (sell-out) Kalkulator korzyści dla aptekarza Informacja o braku dostępności Obserwowana skuteczność i zastosowanie szeroko stosowane, zrozumiałe i akceptowalne dobre efekty przynoszą dwa-trzy pakiety dopasowane do potencjału aptek Często trudno zrozumiałe dla aptek i PSR ów Znajdują zastosowanie w przypadku biznesowo nastawionych klientów, którzy lubią liczyć Dla klientów sieciowych i hurtowni Konieczne wsparcie dla klientów, aby monitorować realizację umożliwiają szybkie zbudowanie dystrybucji numerycznej bez recept generują wysokie koszty zwrotów Tylko dla dużych klientów sieciowych oraz hurtowni Efektywnie wspierają mechanizmy substytucyjne Dobrze wspiera złożone mechanizmy promocyjne Pozwala przekonać niezdecydowanych Często niezbędny dla przedstawicieli Produkty wiodące i unikalne hurtownie konkurują ciągłością dostaw Do zastosowania z umiarem 12

13 Efektywne wdrożenie promocji cenowych wymaga uwzględnienia szeregu czynników i ciągłego monitorowania Główne czynniki wpływające na efektywnośd wdrożenia promocji cenowych Zrozumiałośd przekazu Liczba promocji Wysokośd rabatu Szkolenia PSR ów Elastycznośd cenowa Większośd ludzi woli proste rozwiązania Promocje, przy których trzeba dużo liczyd nie działają W danej grupie leków nie może byd więcej niż 2-3 promocje Nie chodzi tylko o % rabatu, ale o przeliczenie w PLN Rabat gr nie spowoduje substytucji Jeżeli oni tego nie rozumieją, to nie zadziała Warto korzystad z telekonferencji niskie koszty Przy niskim poziomie ceny praktycznie nie występuje Zmienia się w czasie Wpływa na zysk Analiza elastyczności cenowej i efektywności promocji Elastycznośd cenowa (Ec)* Produkt A Produkt B Cena katalogowa COGS 5 15 Wolumen przed promocją Zysk przed promocją Rabat 10% 10% Cena po rabacie 22,5 22,5 5zł 10zł * Ec =1,5 oznacza wzrost ceny o 1% powoduje spadek popytu o 1,5% Cena Elastyczność cenowa 1,5 0,5 Zmiana wolumenu 15% 5% Wolumen w trakcie promocji Zysk w trakcie promocji

14 Doświadczenia pokazują, że VAS y jako narzędzie promocji w aptece pod określonymi warunkach mogą przynosić oczekiwane rezultaty Realizacja celów apteki W obecnych warunkach VAS y pozwalają zdobyd przewagę konkurencyjną, jednakże głównie wtedy jeżeli służą potrzebom niższego rzędu (zwiększenie bezpieczeostwa finansowego) Najcenniejsze dla managera apteki to zwiększenie ruchu pacjentów w aptece Apteki dążą też do zwiększenia średniej wartości transakcji zakupu przez pacjentów Popularna stało się np. wiązanie sprzedaży OTC + Rx ref. Integracja FF medycznego i aptecznego Powiązanie celów obu zespołów pozwala na integrację działao na poziomie pojedynczego terytorium W konsekwencji pozwala to na lepszy targetting lekarzy i aptek Dzięki temu możliwe jest uzyskanie efektu synergii i zbudowanie długotrwałych relacji z lekarzami i farmaceutami Pacjent udaje się do apteki, w której może nabyd przepisany lek Lekarz diagnozuje pacjenta i wydaje receptę Recepta Przykładowy model funkcjonowania VAS w aptece Lekarz Pacjent Edukacja/ badanie Uświadomiony pacjent kieruje się do lekarza wraz ze zdobytą wiedzą i wynikami badao Pacjent przychodzi do apteki zainteresowany prowadzoną w aptece akcją promocyjną (edukacyjna, badania profilaktyczne, inne) Apteka Apteka oferuje pacjentowi dostęp do badania lub wiedzę medyczną Szczególnie skuteczne może byd budowanie wzajemnie powiązanych programów VAS dla różnych segmentów leków. 14

15 Portfel dodatkowych usług pozwoli uzyskać istotną przewagę rynkową, jeżeli zostanie powiązany ściśle ze strategią dla produktu Lp. Przykładowe usługi tzw. VAS y dla aptek 1 Kampanie edukacyjne (nadciśnienie, nadwaga, zmiany skórne, itd.) 2 Kampanie diagnostyczne dla pacjentów(dermokosmetyki, cholesterol, ciśnienie krwi, itd) 3 Szkolenia biznesowe pozwalające poznad słabe i silne strony zarządzania finansami apteki (np. zarządzanie zapasami, analiza rentowności produktów) 4 Szkolenia medyczne ukierunkowane na rozwój wiedzy farmaceutów a w konsekwencji na lepszą obsługę pacjenta 5 Portal wiedzy dla pacjentów/farmaceutów + artykuły medyczne na stronach prowadzonych przez sieci np. DOZ 6 Szkolenia miękkie z zakresu udzielania rekomendacji pacjentom (schemat rozmowy i radzenie sobie z zastrzeżeniami) 7 Przygotowanie i wyposażenie miejsca do rozmowy możliwośd rozmowy często stanowi dodatkową wartośd dla starszych pacjentów, gdy jest to utrudnione przy okienku 8 Przygotowanie kącika dla dzieci 9 Wstawienie wagi lub innego urządzenia Jakie cele z punktu widzenia apteki powinny realizowad takie kampanie, aby miały sens? Czy szkolenie z punktami twardymi dla farmaceutów przeprowadzone w izolacji może byd skuteczne? Wymaga dużych nakładów oraz konsultacji z prawnikiem przed wdrożeniem? 15

16 Na efektywność promocji przez przedstawicieli wpływają nie tylko doświadczenie oraz dotychczasowe dobre relacje z lekarzami/aptekami Ocena stanu faktycznego Zakooczenie okresu planowania i szkoleo dla PSR ów Działanie ludzkiej pamięci Share of Voice Pozycjonowanie Model wizyty Wdrożenie - częstotliwość wizyt i kontrola efektów działań W pamięci nieinspirowanej farmaceuci i lekarze zapamiętują 2-3 leki w danej kategorii Istotnie wpływa to na to, co jest wypisywane przez lekarzy na receptach W przypadku aptek determinuje to, co jest zamawiane w hurtowniach oraz co jest wydawane jako zamiennik To pokazuje znaczenie wskaźnika Share of Voice i konieczność jego utrzymania na wysokim poziomie. Jeżeli wskaźnik spada, to rośnie zagrożenie substytucją na poziomie lekarza oraz apteki. Tutaj też widać konieczność odpowiedniego pozycjonowania brandu Nie zawsze uda nam się wdrożyć strategię brand of first choice for physicians Istotne jest stworzenie komunikatu, który będzie trafiał do przekonania wybranego segmentu pacjentów, lekarzy, farmaceutów Ciekawym rozwiązaniem może być wykorzystanie modelu DISC do segmentacji Następnie zostanie on włączony do modelu wizyty i scenariusza rozmowy Należy mieć na uwadze różne segmenty aptek/lekarzy/ pacjentów a następnie odpowiednio to uwzględnić W praktyce bowiem model wizyty często jest taki sam do każdego segmentu, przez co nie zawsze jest skuteczny Wizyty efektywne to takie, które ponawiane są co 2-3 tygodnie Wizyty częstsze to zwykle marnowanie czasu Wizyty rzadsze nie przynoszą zaś zwykle żadnego efektu Zaskakujące efekty w analizie skuteczności działań przynosi diagram przedstawiający częstotliwość wizyt poszczególnych przedstawicieli 16

17 W przypadku dystrybucji jej planowanie nie może odbywać się bez udziału innych działów np. planowania sprzedaży i logistyki Dostępnośd numeryczna Ciągłośd dostaw Odpowiedni poziom zapasów Dostępnośd dla polskiego pacjenta Optymalizacja Capital Employed Rola dystrybucji na etapie wdrożenia strategii Zapewnia wygodny dostęp do leków Zapewnia wysoki poziom pewności i zmniejsza ryzyko zmiany terapii Pozwala planowad działania marketingowe z wyprzedzeniem Realizuje potrzeby polskich pacjentów a zarazem chroni interesy firmy Ogranicza koszty posiadania zapasów i zwiększa wynik na sprzedaży Poziom zapasów Mechanizm ustalania poziomu zapasów w firmie Jaki powinien byd poziom zapasów, aby zapewnid dostępnośd dla pacjenta a jednocześnie chronid interesy firmy? Q2 Q1 Czy dział Demand Planning w mojej firmie uwzględnił moje ostanie plany promocyjne? Sprzedaż 17

18 Czy nie jest tak, że przedstawiciele często obsługują terytoria zamiast budować relacje z potencjałowymi aptekami i lekarzami? Mapa potencjału i pokrycia cegiełek terytorium wybranego PSR a Czy mając topowych w takich cegiełkach możemy osiągnąd zamierzone cele zdefiniowane w strategii marketingowej? Legenda: Cegiełki, które reprezentują 80% potencjału regionu Nasz target Cegiełki, które reprezentują naszych top owych 80% klientów (apteki, lekarze) Efektywne pokrycie cegiełek Wskazówka Firmy często dążą do zbudowania wysokiego poziomu dystrybucji numerycznej dostrzegając w niej kluczowy czynnik sukcesu strategii marketingowej. Budowanie dystrybucji ważonej wielkością sprzedaży do pacjenta pozwala jednakże na znacznie bardziej optymalną alokację zasobów, a jednocześnie na zwiększenie efektywności prowadzonych działao. 18

19 Przygotowany Business Case można zweryfikować odnosząc się do liczby potencjalnych pacjentów Kalkulacja bazująca na liczbie pacjentów Wielkośd populacji, u której występuje schorzenie Liczba pacjentów świadomych lub zainteresowanych leczeniem Potencjał wzrostu rynku w przyszłości Liczba pacjentów zdiagnozowanych Liczba pacjentów leczonych Obecna wielkość rynku Liczba pacjentów przyjmujących nasze leki Nasz udział rynkowy Liczba sprzedanych opakowao rocznie Średnia cena sprzedaży per opakowanie Wartośd planowanej rocznej sprzedaży Nasz budżet

20 Jakość przygotowanego Business Case warto też sprawdzić stosując poniższy tok myślenia Kalkulacja bazująca na liczbie recept koniecznych do wygenerowania 1 Dzienna liczba pacjentów przyjmowanych przez 1 lekarza Liczba pacjentów z danym schorzeniem dziennie u 1 lekarza Średnia liczba dni roboczych w roku (12 x 20) Potencjał lekarza 4 Hipotetyczna liczba recept generowanych przez 1 lekarza w roku Liczba lekarzy odwiedzanych efektywnie przez 1 PSR a Liczba PSR ów Liczba lekarzy odwiedzanych efektywnie przez PSR ów Skuteczność wizyt u lekarzy i zasoby 8 % lekarzy przekonanych, który zaczęli wypisywad recepty (70%) 70% 9 Liczba recept wygenerowanych w roku Efektywność działu marketingu (FF medyczny) % recept niezrealizowanych w aptece Liczba recept zrealizowanych = liczba sprzedanych opakowao 30% Siła nabywcza pacjentów i dystrybucja Średnia cena sprzedaży za 1 opakowanie Planowana wartośd sprzedaży w roku 20, Efektywność działu sprzedaży (hurt i detal)

21 Strategia marketingowa może być efektywnie wdrażana jedynie, gdy jest systematycznie monitorowana służą temu KPIs i Balanced Scorecard Stan aktualny Stan docelowy Główny konkurent Ocena Perspektywa finansowa a my odniesiemy sukces finansowy Przychody ze sprzedaży Rentowność na produkcie 1,000 20% 1,200 25% 3,500 bd. Perspektywa klienta Udział w rynku (wartość) Share of voice Dystrybucja numeryczna a wtedy nasi klienci będą zadowoleni 10% 40% 20,000 15% 65% 30,000 35% 65% 50,000 Perspektywa wewnętrzna to będziemy mogli dobrze wykonywać swoją robotę Częstotliwość wizyt u lekarzy / w aptekach % lekarzy/ aptek odwiedzanych wg założeń % wizyt w aptekach zamkniętych zamówieniem Stopień pokrycia rynku przez top klientów * % zaraportowanych wizyt w CRM 4 tyg. 25% 30% 40% 90% 2,5 tyg. 65% 50% 80% 95% 3 tyg. bd. bd. bd. bd. Perspektywa innowacji i rozwoju Liczba godzin szkoleniowcy na 1 PSR a w roku Rotacja PSR ów Jeżeli będziemy mieć dobrą infrastrukturę i wyszkolonych, zmotywowanych ludzi % 120 <10% 80 25% * Top klienci to tacy, którzy odpowiadają za 80% sprzedaży (uszeregowani od największego do najmniejszego). Gdy wskaźnik wynosi 40% oznacza to, ze najwięksi klienci generujacy 80% sprzedaży pokrywają obszar, którego potencjał odpowiada 40% popytu krajowego.

22 Wizualizacja danych na wykresie pozwala szybciej wyciągnąć wnioski i podjąć odpowiednie decyzje - przykładowe raporty Zmiana udziałów rynkowych i sprzedaży na poziomie krajowym Udział rynkowy per terytorium przedstawiciela % 20% 18% 16% 14% 12% 10% Sprzedaż produktu Wielkość rynku (opak.) Udział w rynku (%) Tygodniowa dystrybucja numeryczna Częstotliwośd wizyt u lekarzy ostatnie 3 miesiące Jan Kowalski Wizyty zbyt rzadkie Wizyty efektywne Wizyty zbyt częste Produkt A Produkt B 22

23 Z kolei powiązanie danych z różnych źródeł i systemów wykorzystywanych w firmie pozwala na znacznie pełniejsze i przekrojowe analizy LOKALNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 System F-K 1. Faktury sprzedaży i kosztowe (marketingowe) 2. Płatności 3. Należności 4. Limity kredytowe Zapewnienie dostępności produktów System zarządzania dostawami 2 3 System CRM ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA DANYCH 4 System zbierania zamówień PharmaExpert/ IMS 1. Raporty z wykonanych wizyt u lekarzy i aptek 2. Harmonogram wizyt do wykonania 1. Zamówienia sprzedaży 2. Dane odsprzedażowe od hurtowni i aptek 3. Klienci (apteki, sieci aptek, płatnicy, miejsca dostawy) 4. Wizyty w aptekach 1. Tygodniowe/miesięczne dane otrzymywane z PharmaExpert i IMS per SKU/brand HURTOWNIA DANYCH Raportowanie zarządcze KPIs/ metryki / dashboards 1. Zestaw raportów i analiz do przygotowania na bazie tygodniowej i miesięcznej 2. Analizy ad-hoc do przygotowania wg bieżących potrzeb 5 Raporty od hurtowników i aptek 1. Stany magazynowe 2. Dane sell-out Raporty i analizy ad-hoc 23

24 Dziękuję za uwagę. Kontakt: Krystian Barłożewski Senior Manager Tel.: (+48) Fax: (+48)

25

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska 1 Dystrybucja w oczach pacjenta Uproszczony schemat dystrybucji produktów farmaceutycznych APTEKA PACJENT HURTOWNIA

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej?

W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej? W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej? czyli jak podejść metodycznie do poszukiwania nowych i rentownych sposobów zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Piotr Kula Prezes PharmaExpert Warszawa, marzec 2013 Rynek apteczny w 2012 roku cały rynek apteczny 2012 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 2 2

Bardziej szczegółowo

Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012.

Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012. Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012. Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Polska 1 Agenda prezentacji Rynek leków w Europie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Od Sumowania do Zarządzania Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Podejście tradycyjne Presja kosztowa CFO Marketing Sprzedaż Obsługa Klienta IT Administracja Podejście analityczne Presja ze strony CFO

Bardziej szczegółowo

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Opis Od dawna wiadomo, że o zabezpieczeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu decyduje jego zdolność dopasowania się do zmian w otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r.

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r. Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA 31 stycznia 2011 r. Agenda 1. Przepływ leków od producenta do pacjenta 2. Strategia centralizacji logistyki Grupy NEUCA

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe hurtownie na rynku szpitalnym w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: sprzedaż, marketing, dział handlowy

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Czym jest Mobile Sales Force Apps? To nowoczesny system wsparcia sieci sprzedaży klasy Sales Force Automation i Field Force Automation

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji. Piotr Polak

Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji. Piotr Polak Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji Piotr Polak Mity, powielane w szkołach biznesu i programach MBA Genialny pomysł na biznes i dobra strategia rynkowa jako warunki przetrwania i powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy.

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Obecnie pod marką Dbam o Zdrowie działa ponad 400 aptek franczyzowych i 600 własnych. "Pomarańczowe"

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES

III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES PROTECT DNA OF YOUR BUSINESS BUSINESS CONTINUITY INCIDENT AND RISK MANAGEMENT REAL TIME ENTERPRISE III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES Warszawa 11.05.2011 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Online Sales Support. - nowoczesne platforma do raportowania i komunikacji

Online Sales Support. - nowoczesne platforma do raportowania i komunikacji Online Sales Support - nowoczesne platforma do raportowania i komunikacji Co to jest Online Sales Support? To portal komunikacyjno raportowy dla producentów i partnerów biznesowych: Integracja z innymi

Bardziej szczegółowo

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę.

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Jakie korzyści przynosi nam krajowy przemysł farmaceutyczny? 1. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polaków. Co drugi lek na rynku

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

akademia controllingu

akademia controllingu III 1 PLAN STRATEGICZNY ODDZIAŁ... Sporządzony przez... 1. Obraz przewodni Wizja, misja, zadania przedsiębiorstwa 2. Cele Na 5 lat 3. Strategie Drogi, sposoby osiągnięcia celów 4. Założenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Budżetowanie przygotowanie planów finansowych 1/2 W procesie budżetowania, plany operacyjne przedsiębiorstwa są wyrażane w pieniądzu, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu Praktyka inżynierii finansowej Założenia projektu Cel projektu Celem projektu jest analiza czynników ryzyka stopy procentowej związanych z nowo oferowanym produktem finansowym Kredytem MiŚ. Zakres prac

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

MOBILNE ROZWIĄZANIA. Dla branży farmaceutycznej. kompleksowy system zwiększający efektywność sprzedaży

MOBILNE ROZWIĄZANIA. Dla branży farmaceutycznej. kompleksowy system zwiększający efektywność sprzedaży MOBILNE ROZWIĄZANIA Dla branży farmaceutycznej kompleksowy system zwiększający efektywność sprzedaży Spis treści 1 apteki ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSTAWICIELI FARMACEUTYCZNYCH 2 INTEGRACJA Z DYSTRYBUTORAMI

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk

W poprzedniej prezentacji: Model Najlepszych Praktyk Biznesplan w 10 krokach Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera omówienie modelu najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu. 2 Źródło: książka Biznesplan model najlepszych praktyk W poprzedniej prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

JAK PROWADZIĆ PROFESJONALNY MARKETING?

JAK PROWADZIĆ PROFESJONALNY MARKETING? JAK PROWADZIĆ PROFESJONALNY MARKETING? PRZYGOTOWANIE BILANSU OTWARCIA ROKU OBROTOWEGO POD KĄTEM MARKETINGU MONITOROWANIE SYTUACJI MARKI WŁASNEJ I AKTYWNOŚCI KONKURENCJI PRZYGOTOWANIE LUB WERYFIKACJA POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

IMS vs Google. Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym

IMS vs Google. Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym IMS vs Google Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym Google jako źródło informacji Porozmawiajmy o zdrowiu Internet pierwszym źródłem informacji o zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

APTEKA TO NIE TYLKO MISJA TO DOBRZE ZARZĄDZANE PRZEDSIĘBIORSTWO

APTEKA TO NIE TYLKO MISJA TO DOBRZE ZARZĄDZANE PRZEDSIĘBIORSTWO Nazywam się Magdalena Manicka i prowadzę spółkę pod skróconą nazwą Bezpieczna Strefa. Bezpieczna Strefa to firma rodzinna zajmująca się świadczeniem wybranych usług w zakresie prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Rozszerzona analiza i obraz rynku. Wizualizacja przestrzenna z iq GIS

Rozszerzona analiza i obraz rynku. Wizualizacja przestrzenna z iq GIS Rozszerzona analiza i obraz rynku Wizualizacja przestrzenna z iq GIS AGENDA Wstęp - Kim jesteśmy Zastosowanie iq GIS Korzyści w codziennej pracy Jak zacząć AGENDA Wstęp - Kim jesteśmy Kim jesteśmy Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży.

Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży. Załącznik Nr 4 uzasadnienie propozycji podwyższenia marży. Projekt ustawy zawiera bardzo niekorzystne dla aptek zmiany sposobu naliczania marży detalicznej. Obecnie obowiązująca w Polsce tabela detalicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy kontrolowania. Wykład 16

Podstawowe elementy kontrolowania. Wykład 16 Podstawowe elementy kontrolowania Wykład 16 Istota kontroli w organizacji Kontrola to taka regulacja działao organizacji, która sprawia, że jakiś założony element wyniku organizacji pozostaje w możliwych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

wzrost wartości firmy poprzez rozwój organiczny czynny udział w konsolidacji rynku hurtowni farmaceutycznych

wzrost wartości firmy poprzez rozwój organiczny czynny udział w konsolidacji rynku hurtowni farmaceutycznych Agenda I. Wprowadzenie: TORFARM w latach 2000-2009 II. Tendencje na rynku dystrybucji farmaceutycznej i rynku aptecznym III. Nowa strategia Grupy TORFARM i przekształcenie struktury Torfarm 2000-2009 2000-2005

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Rola dystrybutorów hurtowych w systemie ochrony zdrowia Producent/firma farmaceutyczna Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 3. Zadaniem Zespołu jest

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2013

Warszawa, 8 marca 2013 Obraz polskiego rynku farmaceutycznego i kondycji aptek po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej. Podsumowanie roku 20 oraz perspektywy na przyszłość. Warszawa, 8 marca 2013 Agenda Jak nowa ustawa zmieniła

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia. Piotr Kula

Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia. Piotr Kula Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia Piotr Kula AGENDA Rynek apteczny podsumowanie Trendy sprzedaży głównych segmentów Refundacja Współpłacenie pacjentów Średnie ceny sprzedaży leków Marże apteczne

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Konkluzje z wizyty w zakładzie w

Konkluzje z wizyty w zakładzie w Konkluzje z wizyty w zakładzie w Zakład w trakcie modernizacji, wymaga dalszych nakładów inwestycyjnych, Bardzo dobra jakość produktów wykonywanych przez firmę, Frustracja pracowników problemy z zakresu

Bardziej szczegółowo

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008

lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 Agenda 1. Informacje o spółce 2. Wyniki Grupy TORFARM po I kw. 2008 3. Cele na 2008 rok plany i realizacja Informacje o spółce Grupa TORFARM lider

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Siła rozwiązań biznesowych IMS Health

Siła rozwiązań biznesowych IMS Health Siła rozwiązań biznesowych IMS Health Marcin Urbanowski Director, Commercial Technology, IMS Health Tomasz Kopeć Country Principal, Consulting, IMS Health Warszawa, 21 kwietnia 2016 0 W pełni zintegrowana

Bardziej szczegółowo

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH)

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) Załącznik nr 5 II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) TEMAT PROJEKTU: ZOSTAŃ EINSTEINEM BIZNESU - INNOWACYJNY POMYSŁ NA FIRMĘ. Projekt powinien zawierać:

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo