Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02"

Transkrypt

1 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Sterylizatornia - Instalacje Identyfikator koorysu: STERYLIZACJA-INSTALACJE2009 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 1 Instalacja wewn trzna c.o. 1.1 roboty deonta owe 10 KNR Deonta ruroci gu stalowego czarnego ł czonego przez spawanie o rednicy ,00 145,0 145,00 20 KNR Deonta ruroci gu stalowego czarnego ł czonego przez spawanie o rednicy ,00 30 KNR Deonta ruroci gu stalowego czarnego ł czonego przez spawanie o rednicy 50 86,00 40 KNR Deonta ruroci gu stalowego czarnego ł czonego przez spawanie o rednicy ,00 50 KNR Deonta zaworu grzejnikowego o rednicy KNR Deonta grzejnika eliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do ( z wywoze ateriałów z rozbiórek ) instalacja c.o. 70 KNR 2-15 WACETOB Ruroci g z rur z tworzyw ucznych o poł czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach o rednicy zewn trznej 16 - polipropylenowe z wkładk aluiniow 145,00 80 KNR 2-15 WACETOB Ruroci g z rur z tworzyw ucznych o poł czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach o rednicy zewn trznej 20 - polipropylenowe z wkładk aluiniow 216,00 90 KNR 2-15 WACETOB Ruroci g z rur z tworzyw ucznych o poł czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach o rednicy zewn trznej 50 - polipropylenowe z wkładk aluiniow 86, KNR 2-15 WACETOB Ruroci g z rur z tworzyw ucznych o poł czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach o rednicy zewn trznej 63 - polipropylenowe z wkładk aluiniow 165,00

2 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 2 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 110 KNR 2-15 WACETOB Ruroci g z rur z tworzyw ucznych o poł czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach o rednicy zewn trznej 90 - polipropylenowe z wkładk aluiniow 68, KNR 0-34 IGM Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.20, rednica zewn trzna ruroci gu , KNR 0-34 IGM Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.20, rednica zewn trzna ruroci gu , KNR 0-34 IGM Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.20, rednica zewn trzna ruroci gu 50 86, KNR 0-34 IGM Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.20 rednica zewn trzna ruroci gu , KNR 0-34 IGM Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.20, rednica zewn trzna ruroci gu 90 68, KNR ,00 Wł czenie instalacji do istniej cych pionów - analogia 180 KNR 2-15 WACETOB Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe typ H /400 - higieniczne z dostosowanie do słu by zdrowia 190 KNR 2-15 WACETOB Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe typ H /600 - higieniczne z dostosowanie do słu by zdrowia 200 KNR 2-15 WACETOB Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe typ H /700 - higieniczne z dostosowanie do słu by zdrowia 5, KNR 2-15 WACETOB Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe typ H /800 - higieniczne z dostosowanie do słu by zdrowia 220 KNR 2-15 WACETOB Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe typ H /900 - higieniczne z dostosowanie do słu by zdrowia 230 KNR 2-15 WACETOB Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe typ H / higieniczne z dostosowanie do słu by zdrowia 3, KNR 2-15 WACETOB Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe typ H / higieniczne z dostosowanie do słu by zdrowia

3 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 3 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 250 KNR 2-15 WACETOB Grzejniki stalowe płytowe 3-płytowe typ H / higieniczne z dostosowanie do słu by zdrowia 260 KNR 2-15 WACETOB Rura przył czna z tworzywa ucznego o rednicy zewn trznej KNR Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe z głowic terostatyczn typ RTD-N 15 z przeznaczenie do obiektów publicznych KNR Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe powrotne RLV KNR Zawory podpionowe terostatyczne KNR Zawory przelotowe kulowe o rednicy noinalnej KNR urz dze 2 Próba instalacji c.o. na gor co z dokonanie regulacji 320 KNR 2-15 WACETOB Próba szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw ucznych - dodatek za prób w budynkach nieieszkalnych 680, KNR Przebicie otworów o powierzchni w eleentach z betonu wirowego o gr.do 30 c - w stropach 29, KNR Wykucie w cianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej bruzd pozioych o gł b.i szer. 1/4x1/2 cegły 48, KNR Zaurowanie bruzd pozioych w cianach z cegieł "na pełno" o przekroju 1/4x1/2 cegły 48, KNR Wykucie bruzd pionowych w cianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej o gł b.i szer. 1/4x1/2 cegły 68, KNR Zaurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w cianach z cegieł o przekroju 1/4x1/4 cegły 68, KNR Zabetonowanie w stropach i cianach otworów o powierzchni do przy gł b.ponad 10 c 29,00 2 Instalacja spr onego powietrza 2.1 instalacja spr onego powietrza 390 KNR Spr arka rubowa Q=503/h P=0.8MPa

4 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 4 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 400 KNR Osuszacz powietrza adsorpcyjny 503/h 410 KNR Filtr powietrza klasy S (bardzo dokładny) o wydajno ci 603/h 420 KNR Filtr powietrza klasy Q (wst pny) wydajno 603/h 430 KNR Filtr powietrza w glowy klasy C o wydajno ci 603/h 440 KNR Zawory zwrotne osi ne o rednicy KNR Zawory odcinaj ce KNR Zawory bezpiecze stwa 20x KNR Reduktor ci nienia RSV KNR Ruroci gi w instalacjach gazów edycznych iedziane na cianach, o rednicy zewn trznej 12 8,00 8,0 8, KNR Ruroci gi w instalacjach gazów edycznych iedziane na ci nienie do 1.0 MPa na cianach, o rednicy zewn trznej KNR Ruroci gi w instalacjach gazów edycznych iedziane na ci nienie do 1.0 MPa na cianach, o rednicy zewn trznej 18 6, KNR Ruroci gi w instalacjach gazów edycznych iedziane na ci nienie do 1.0 MPa na cianach, o rednicy zewn trznej 22 28, KNR Ruroci gi w instalacjach gazów edycznych iedziane na ci nienie do 1.0 MPa na cianach, o rednicy zewn trznej 20 - linia wyrzutu gazu zako czona gwinte wewn trzny 1/2'' uieszczona w odległo ci 1 od sterylizatora, odcinek ponad dache zaizolowa tericznie (1.5), i wykonac daszek osłonowy KNR ,00 Zł czki iedziane gładkie o rednicy zewn trznej KNR ,00 Zł czki iedziane gładkie o rednicy zewn trznej 18-20

5 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 5 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 550 KNR Poł czenia lutowane eleentów instalacji gazow edycznych - rura o rednicy 12 zł czy 560 KNR Poł czenia lutowane eleentów instalacji gazow edycznych - rura o rednicy 15 zł czy 5, KNR Poł czenia lutowane eleentów instalacji gazow edycznych - rura o rednicy 18 zł czy 3, KNR Poł czenia lutowane eleentów instalacji gazow edycznych - rura o rednicy 22 zł czy 16, KNR punktów poboru Przygotowanie instalacji do uruchoienia - przeduchanie 600 KNR Przygotowanie instalacji do uruchoienia - próba na ci nienie do 1 MPa, pierwsze 30 30, KNR Przygotowanie instalacji do uruchoienia - próba na ci nienie do 1 MPa, nast pne 30 38, KNR Skrzynki zaworowe SZGM - 1 ( powietrze ) 630 KNR Sygnalizator awari gazów (powietrze ) 640 KNR Aratura w instalacjach gazów edycznych - zawory odcinaj ce o rednicy KNR Aratura w instalacjach gazów edycznych - zawory odcinaj ce o rednicy KNR Przebicie otworów o powierzchni w eleentach z betonu wirowego o gr.do 30 c - w stropach, w dachu z wykonanie obróbki 3, KNR Wykucie bruzd pochyłych w cianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej o gł b.i szer. 1/4x1/2 cegły 3 34, KNR Zaurowanie bruzd pozioych o szer.1/2 cegły 3 Instalacja wod - kan 3.1 roboty deonta owe

6 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 6 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 690 KNR Deonta urz dze sanitarnych - uywalki - ( z wywoze ateriałów z rozbiórek ) 7, KNR Deonta urz dze sanitarnych - zlewozywaka 710 KNR Deonta hydrantu ciennego o rednicy KNR ,00 Deonta baterii uywalkowej i zywakowej 730 KNR ,00 Deonta wpustu podłogowego o rednicy KNR Roboty deonta owe (analogia ) 40rg. 750 KNR Deonta rury eliwnej kanalizacyjnej o rednicy na cianach budynku KNR ,00 Deonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy KNR ,00 Deonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy kanalizacja sanitarna 780 KNR ,00 Ruroci gi z PCW na cianach ł czone etod wciskow, o rednicy ,0 149, KNR ,00 Ruroci gi z PCW na cianach ł czone etod wciskow, o rednicy 75 18,0 18, KNR Ruroci gi z PCW na cianach ł czone etod wciskow, o rednicy 50 92, KNR ,00 Ruroci gi z PCW na cianach ł czone etod wciskow, o rednicy 40 28,0 28, KNR Czyszczaki kanalizacyjne z PCW ł czone etod wciskow, o rednicy zewn trznej KNR Czyszczaki kanalizacyjne z PCW ł czone etod wciskow, o rednicy zewn trznej 50

7 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 7 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 840 KNR Dodatki za podej cia odpływowe z rur i kałtek z nieplastyfikowanego PCW, ł czone etod wciskow, o rednicy 110 podej cie 850 KNR Dodatki za podej cia odpływowe z rur i kałtek z nieplastyfikowanego PCW, ł czone etod wciskow, o rednicy 50 podej cie 19, KNR Dodatki za podej cia odpływowe z rur i kałtek z nieplastyfikowanego PCW, ł czone etod wciskow, o rednicy 40 podej cie 6, KNR sc 26,00 Właczenie do istniejacej instalacji - rednica rury KNR Przebicie otworów o powierzchni w eleentach z betonu wirowego o gr.do 30 c (w stropach) 36, KNR Wykucie bruzd pochyłych w cianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej o gł b.i szer. 1/2x1/2 cegły 46, KNR Zaurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w cianach z cegieł o przekroju 1/2x1 cegła 46, KNR Wykucie bruzd pionowych w cianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej o gł b.i szer. 1x1/2 cegły KNR Zaurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w cianach z cegieł o przekroju 1/2x1 cegła KNR Zabetonowanie w stropach i cianach otworów o powierzchni do przy gł b.ponad 10 c 36, przybory 940 KNR ,00 Uywalki pojedyncze porcelanowe [R=1,15] 950 KNR Ust py pojedyncze z płuczkai z tworzyw ucznych lub porcelany - "Kopakt" [R=1,15] 960 KNR Zlewozywak stalowy na cianie [R=1,15] 970 KNR Brodziki natryskowe z tworzywa ucznego [R=1,15] 980 KNR 2-15 WACETOB ,00 Wpusty ciekowe z tworzywa ucznego o rednicy 50

8 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 8 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 990 KNR ,40 Wpust ciekowy liniowy - odwodnienie liniowe w posadzce 50 (analogia ) 3.4 instalacja wody zinej i ciepłej 1000 KNR 2-15 WACETOB Ruroci gi z tworzyw ucznych (PP) o poł czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach nieieszkalnych - rednica zewn trzna 50 65, KNR 2-15 WACETOB Ruroci gi z tworzyw ucznych (PP ) o poł czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach nieieszkalnych - rednica zewn trzna 40 45, KNR 2-15 WACETOB Ruroci gi z tworzyw ucznych (PP) o poł czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach nieieszkalnych - rednica zewn trzna KNR 2-15 WACETOB Ruroci gi z tworzyw ucznych (PP) o poł czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach nieieszkalnych - rednica zewn trzna KNR 2-15 WACETOB Ruroci gi z tworzyw ucznych (PP ) o poł czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach nieieszkalnych - rednica zewn trzna , KNR 2-15 WACETOB Ruroci gi z tworzyw ucznych (PP) o poł czeniach zgrzewanych na cianach w budynkach nieieszkalnych - rednica zewn trzna KNR 2-15 WACETOB Próba szczelno ci instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw ucznych - ruroci gi o rednicy do 63 w budynkach nieieszkalnych 798, KNR 2-15 WACETOB Dodatki za wykonanie obej eleentów konstrukcyjnych w ruroci gach z tworzyw ucznych o rednicy zewn trznej KNR 0-34 IGM Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.6, rednica ruroci gu KNR 0-34 IGM Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.6, rednica ruroci gu KNR 0-34 IGM ,00 Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.6, rednica ruroci gu KNR 0-34 IGM ,00 Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.6, rednica ruroci gu KNR 0-34 IGM ,00 Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.6 rednica ruroci gu KNR 0-34 IGM ,00 Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.6 rednica ruroci gu 50

9 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 9 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 1140 KNR 0-34 IGM ,00 Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.13, rednica ruroci gu KNR 0-34 IGM ,00 Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.13, rednica ruroci gu KNR 0-34 IGM ,00 Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.13, rednica ruroci gu KNR 0-34 IGM ,00 Izolacja ruroci gów otulinai Theraflex gr.13 rednica ruroci gu KNR ,00 Baterie uywalkowe stoj ce o rednicy noinalnej 15 [R=1,15] 1190 KNR Baterie uywalkowe uruchaiane bez kontaktu z dło i 1200 KNR Baterie natryskowe cienne o rednicy noinalnej 15 [R=1,15] 1210 KNR Zawory wypływowe sieci czerpalne o rednicy noinalnej 15 ze zł czk do w a [R=1,15] 1220 KNR ,00 Zawory przelotowe kulowe rednicy noinalnej 32 - zina i ciepła woda 1230 KNR Zawory przelotowe kulowe o rednicy noinalnej 32 - cyrkulacja 1240 KNR Wykucie bruzd pionowych w cianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej o gł b.i szer. 1/4x1/2 cegły KNR Zaurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 cegły 1260 KNR Wykucie w cianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej bruzd pozioych o gł b.i szer. 1/2x1 cegła KNR Zaurowanie bruzd pozioych w cianach z cegieł "na pełno" o przekroju 1/2x1 cegła KNR Przebicie otworów o powierzchni w eleentach z betonu wirowego o gr.do 30 c (w stropach) 10, KNR Zabetonowanie w stropach i cianach otworów o powierzchni do przy gł b.ponad 10 c 10,00 13 Wentylacja i kliatyzacja

10 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 10 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 13.1 wentylacja, kliatyzacja 1300 Kalkulacja indywidualna Roboty deonta owe instalacji wentylacyjnych (analogia ) 150rg KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I (udział kałtek do 35%) o obwodzie do , KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I (udział kałtek do 35%) o obwodzie do , KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I (udział kałtek do 35%) o obwodzie do , KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I (udział kałtek do 35%) o obwodzie do , KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I (udział kałtek do 35%) o obwodzie do , KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kałtek do 55%) o rednicy do , KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kałtek do 55%) o rednicy do , KNR ,00 Aneostaty kołowe wywiewne o rednicach KNR Aneostaty kołowe wywiewne o rednicach KNR Aneostaty kołowe wywiewne o rednicach KNR ,00 Aneostaty kołowe wywiewne o rednicach KNR ,00 Aneostaty kołowe, nawiewne o rednicach KNR Aneostaty kołowe nawiewne o rednicach KNR Aneostaty kwadratowe nawiewne 100x KNR Aneostaty kwadratowe nawiewne 150x150

11 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 11 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 1460 KNR ,00 Aneostaty kwadratowe nawiewne 200x KNR Nawietrzak wirowo - cylindryczny NWC L 1480 KNR Czerpnie cienne, prostok tne, typ A o obwodach do czerpnia cienna 500x KNR Czerpnie cienne, prostok tne, typ A o obwodach do czerpnia cienna 800x KNR ,00 Przebicie otworów o powierzchni w eleentach - stropy 1510 KNR Zabetonowanie w stropach i cianach otworów o powierzchni do przy gł b.ponad 10 c 23, KNR Przebicie otworów w cianach na zaprawie ceentowo-wapiennej o gr. cian 2 cegły 18, KNR Wentylatory dachowe typ HCTT/4-500-B EX 1540 KNR Wentylatory dachowe typ RF/ KNR Wentylatory kanałowe typ TD 160/ KNR Wentylatory kanałowe typ TD 350/ KNR Wentylatory kanałowe typ TD 500/ KNR Wentylatory kanałowe typ TD 800/200 N 1590 KNR Wentylatory kanałowe typ TD 800/ KNR Wentylatory kanałowe typ TD 250/ KNR Centrala wentylacyjna nawiewna Ventus typ VS-10-R-PHC-T z autoatyk 1620 KNR Zawory przelotowe kulowe o rednicy noinalnej 50

12 W1 Przediar robót wyk.dn: str. 12 Nr Nazwa Jednostka iary Ilo 1630 KNR Zawory regulacyjne Stroax GM o rednicy noinalnej KNR Zawory przelotowe z zawore spustowy o rednicy noinalnej KNR Zawór trójdrogowy o rednicy noinalnej 32 z siłownikie SSC 31 (analogia) [R=2] 1660 KNR Teroetry techniczne proste o długo ci kró ca do KNR ,00 Manoetry z rurk syfonow 1680 KNR Popa obiegu nagrzewnicy typ UPS KNR Popa obiegowa typ UPS F 1700 Kalkulacja indywidualna Agregat wody lodowej typ CWP 07 AIRWELL lub równowa ny 1710 KNR ,00 Zawory odcinaj ce Stroax o rednicy noinalnej KNR Naczynia wzbiorcze Reflex typ N KNR Złacze saoodcinaj ce Reflex SU 3/4'' 1740 KNR Zbiornik buforowy PH KNR Zawory odcinaj ce Stroax o rednicy noinalnej KNR Zawory odcinajace Stroax o rednicy noinalnej KNR Odpowietrznik KNR Zawory odpowietrzaj ce 15 z zawoer zaykaj cy 1790 KNR Filtr siatkowy o rednicy noinalnej 32

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Wykonanie instalacji wodociągowej i c.cw. oraz przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku kuchni - DPS Łagiewniki 1 Instalacja wodociągowa wewnętrzna. 300 m 300.000. 30 szt 30.

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku kuchni - DPS Łagiewniki 1 Instalacja wodociągowa wewnętrzna. 300 m 300.000. 30 szt 30. DPS Łagiewniki - reont kuchni Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Reont budynku kuchni - DPS Łagiewniki 1 Instalacja wodociągowa wewnętrzna 1 Deontaż istniejącej instalacji wodociągowej 300 300.000 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" SC 48-100 GŁUBCZYCE KRÓLOWEJ JADWIGI 1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE AQWA SC 48-100 GŁUBCZYCE KRÓLOWEJ JADWIGI 1 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" SC 48-100 GŁUBCZYCE KRÓLOWEJ JADWIGI 1 PRZEDMIAR - BUDOWA HALI SPORTOWEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej ADRES INWESTYCJI : 46-050 TARNÓW OPOLSKI UL.

Bardziej szczegółowo

1 45332200-5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1.1 ROBOTY MONTAŻOWE

1 45332200-5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1.1 ROBOTY MONTAŻOWE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze instalacje wew 453300-5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA. ROBOTY MONTAŻOWE d.. KNR -5/ GEBERIT 060-0 Rurociągi z rur warstwowych rura wielowarstwowa (PE-RT) o śr. 6x

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budynek Centru Kultury i Folkloru ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka Wlkp. gina Zbąszynek dz. nr 199/1 INWESTOR : GMINA ZBĄSZYNEK ADRES INWESTORA : Zbąszynek ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przediote niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno- kanalizacyjnej w cz ci budynku w raach zadania "Adaptacja poieszcze nieu ytkowanej

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1.Instalacja wentylacyjna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1.Instalacja wentylacyjna 1 1.Instalacja wentylacyjna 1 KNR 4-01 Przebicie otworów o powierzchni do 0,052 w eleentach z betonu żwirowego d.1 0208-03 o grubości do 30c 4 4.000 2 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11458) strona nr: 1. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11458) strona nr: 1. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 ZAŁO ENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiar sporz dzono zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okre

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa arch. Zbigniewa Antczaka Pozna, ul. Umi skiego 7A/36 PRZEDMIAR ROBÓT

Pracownia Projektowa arch. Zbigniewa Antczaka Pozna, ul. Umi skiego 7A/36 PRZEDMIAR ROBÓT Pracownia Projektowa arch. Zbigniewa Antczaka 61-571 Pozna, ul. Ui skiego 7A/36 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa domów jednorodzinnych Tarnobrzeg os. Ocice - Instalacje sanitarne wewnętrzne - "Dom w Lantanach"

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa domów jednorodzinnych Tarnobrzeg os. Ocice - Instalacje sanitarne wewnętrzne - Dom w Lantanach Fira Usługowo Handlowa BAMA-TECH Ireneusz Dyrda ul. Sienkiewicza 63/23, 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY ŁYJAK

PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY ŁYJAK PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY ŁYJAK Rado,ul.Jagiellońska 2/20 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednopłytowe C11

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednopłytowe C11 OHP Naysłów Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednopłytowe C11 0419-02 10 10.000 RAZEM 10.000 2MAteriał Grzejnik 2 2.000 3Materiał

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. KI-WC2 parter I kond. ZS - UM Korfantów

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. KI-WC2 parter I kond. ZS - UM Korfantów KI-WC parter I kond. ZS - UM Korfantów DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do Reont poieszczeń sanitariatów Zespołu Szkół w Korfantowie. POMIESZCZENIE WC CHŁOPCY - PARTER. 5. ROBOTY REMONTOWE 4.. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INSTALACJA KOTŁOWNI C.O. i CW

PRZEDMIAR INSTALACJA KOTŁOWNI C.O. i CW PRZEDMIAR INSTALACJA KOTŁOWNI C.O. i CW Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Sporządził Sprawdził AKICJA CIULĘBA MAREK MAZURKIEWICZ 2007 rok. "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa Przychodni Zdrowia w Kruszynie INSTALACJE WEWN. C.O. I WENTYLACJI

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa Przychodni Zdrowia w Kruszynie INSTALACJE WEWN. C.O. I WENTYLACJI ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa Przychodni Zdrowia w Kruszynie INSTALACJE WEWN. C.O. I WENTYLACJI ADRES INWESTYCJI :. Kruszyna ul. Kicica 10 INWESTOR : Gina Kruszyna ADRES INWESTORA : Kruszyna

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 2 Nr Nazwa JednostkaIlo miary

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 2 Nr Nazwa JednostkaIlo miary W1 Przediar robót wyk.dn: 2017-05-20 str. 2 iary 17 KNNR 4 130-4 Zawory przelotowe instalacji wodocigowych z rur stalowych o rednicy noinalnej 32 18 KNNR 4 135-1 Zawór czerpalny ze złczk do wa o rednicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. VENTRA Sp. z o.o. 90-742 Łódź, ul.lipowa 2

PRZEDMIAR. VENTRA Sp. z o.o. 90-742 Łódź, ul.lipowa 2 VENTRA Sp. z o.o. 90-74 Łódź, ul.lipowa NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CZĘŚCI ODDZIAŁU IOM W CELU POWIĘKSZENIA SALI ŁÓŻKOWEJ I WYDZIELE- NIA IZOLATKI w szpitalu Poddębickiego Centru Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zak ad Us ug Technicznych INTECH Ewa cierska Ostrzeszów, ul. W ska 7

Zak ad Us ug Technicznych INTECH Ewa cierska Ostrzeszów, ul. W ska 7 Zak ad Us ug Technicznych INTECH Ewa cierska 63-500 Ostrzeszów, ul. W ska 7 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budynek wielorodzinny ieszkalno-us ugowy ADRES INWESTYCJI : 42-800 Prudnik, ul. Mickiewicza 7, dzia

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : 0,00 z. ownie: zero i 00/100 z. SSASS Kinga Marek 60-257 Pozna, ul. Chociszewskiego 6/34

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : 0,00 z. ownie: zero i 00/100 z. SSASS Kinga Marek 60-257 Pozna, ul. Chociszewskiego 6/34 SSASS Kinga Marek 60-257 Pozna, ul. Chociszewskiego 6/34 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych z edukacj i badaniai

Bardziej szczegółowo

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót

Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Przedmiar robót Roboty wodno - kanalizacyjne Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY WODNO - KANALIZACYJNE 1. KNR 4-02 0230-0400 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. INSTALACJE WEWNĘTRZNE -demontaże, wod-kan, c.o., klimatyzacja, gaz, roboty budowalne

Przedmiar robót. INSTALACJE WEWNĘTRZNE -demontaże, wod-kan, c.o., klimatyzacja, gaz, roboty budowalne Przedmiar robót INSTALACJE WEWNĘTRZNE -demontaże, wod-kan, c.o., klimatyzacja, gaz, roboty budowalne Obiekt Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN

Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN Warto kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U. I CO, WENTYLACJI I GAZU ORAZ PRZY CZA WOD-KAN Nazwa zadania Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Adres CHE A UL. SIKORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instal wod_kan

Przedmiar robót. Instal wod_kan Przedmiar robót Instal wod_kan Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ul. Komunalna 2w Augustowie Augustowskie TBS

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INTEGRACYJNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA W SŁOMNIKACH

Przedmiar robót INTEGRACYJNE CENTRUM ROZWOJU DZIECKA W SŁOMNIKACH Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN Inwestor: Urząd Miejski w Słomnikach; ul.kościuszki 64; 32-090 Słomniki Przedmiar robót Opis pozycji 1 INSTALACJA HYDRANTOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski. ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski. ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski ul. Kluczborska /, 50-2 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-9 Roboty w zakresie burzenia 4500000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 ZAŁO ENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA Ogólna charakterystyka obiektów lub robót sporz dzono zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia metod

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45332200-5

Bardziej szczegółowo

BRAN A : INSTALACJE SANITARNE

BRAN A : INSTALACJE SANITARNE ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45330000-9 Instalacje wewn trzne 45332300-6 Kanalizacja sanitarna 45332200-5 Instalacja

Bardziej szczegółowo

5 szt 5.000 RAZEM 5.000 17 d.1.1 KNR-W 2-18 0112-03 montaŝ kształtek przejściowych PE 63/ stal dn40-50 szt 36 szt 36.000 RAZEM 36.

5 szt 5.000 RAZEM 5.000 17 d.1.1 KNR-W 2-18 0112-03 montaŝ kształtek przejściowych PE 63/ stal dn40-50 szt 36 szt 36.000 RAZEM 36. PRZEDMIAR Źródło ciepła instalacje technologczne zródła oraz przyłącza i instalacje wodkan budynku Ŝródła Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Źródło ciepła 1.1 Instalacje pomp ciepła 1 d.1.1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe 1 2 3 4 5 6 1 (P1) 0333-1000 PARTER - Lokal nr 13 Przebicie otworów w ścianach

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego w Rogalinie Obiekt nr 2 - skrzydło północne łącznik i oficyna ul. Arciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do Instalacje wod-kan 1 Instalacja wod-kan 1 25 2 Kanalizacja 26 54 3 Roboty towarzyszące 55 67

Lp. Nazwa działu Od Do Instalacje wod-kan 1 Instalacja wod-kan 1 25 2 Kanalizacja 26 54 3 Roboty towarzyszące 55 67 DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do Instalacje wod-kan 1 Instalacja wod-kan 1 25 2 Kanalizacja 26 54 3 Roboty towarzyszące 55 67-1 - Nora PRO Wersja 4.10 Licencja: 6686 dla Owczarek Lp. Podst Opis

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń na potrzeby Centru Poocy Społecznej Dzielnicy Śródieście ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Twarda 1 INWESTOR : Centru Poocy Społecznej dla Dzielnicy Śródieście

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) I-ART MGR INŻ. ARCH. ROMAN INYDORCZYK 41-902 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 59 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data zatwierdzenia

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : BAR SEZAM ADRES INWESTYCJI : Rado, ul. śeroskiego 42 INWESTOR : PSS Społe w Radoiu ADRES INWESTORA : Rado, BRANśA : sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. INSTALACJI WOD - KAN SPRĘŻONE POWIETRZE OZC

PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. INSTALACJI WOD - KAN SPRĘŻONE POWIETRZE OZC PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. INSTALACJI WOD - KAN SPRĘŻONE POWIETRZE OZC OBIEKT: ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZPITALNA 22 34-200 SUCHA BESKIDZKA TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ CENTRALNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Agata Tyszczak Przemyśl ul. Słowackiego 6/1

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Agata Tyszczak Przemyśl ul. Słowackiego 6/1 Biuro Projektowe Agata Tyszczak 37-700 Przeyśl ul. Słowackiego 6/ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i reont krytej pływalni w Przeyslu ADRES INWESTYCJI : 37-700 Przeysl ul. - Stycznia 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Dn 32 mm 44 m KNNR 4/106/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach

Przedmiar Robót. Dn 32 mm 44 m KNNR 4/106/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach strona nr 1 Przedmiar Robót 1 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI GRZEWCZEJ 1.001 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, í 32 mm 30 m 1.002 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY RZECZOWE. P.U.H. PROTART 90-350 Łódź ul. Tymienieckiego 25c/171

NAKŁADY RZECZOWE. P.U.H. PROTART 90-350 Łódź ul. Tymienieckiego 25c/171 P.U.H. PROTART 90-350 Łódź ul. Tyienieckiego 25c/171 NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych 45332200-5

Bardziej szczegółowo

SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 PRZEDMIAR ROBÓT

SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 PRZEDMIAR ROBÓT SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Data: wrzesień 2012 Budowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Obiekt: Żlinice,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Demontaż i montaż instalacji wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej dla zadania "Przebudowa i zmiana przeznaczenia części pomieszczeń budynku Zakładu

Bardziej szczegółowo

Architektura Koło, ul. Krokusowa 3 PRZEDMIAR

Architektura Koło, ul. Krokusowa 3 PRZEDMIAR Architektura2 62-600 Koło, ul. Krokusowa 3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja poieszczeń ZST w Kole i Bursy Szkolnej w Kole na potrzeby SOS-W w Kole ADRES INWESTYCJI : 62-600 Koło, ul. Kolejowa 11,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. 30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14, BIURO W POZNANIU UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAŃ

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. 30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14, BIURO W POZNANIU UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAŃ PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. 30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14, BIURO W POZNANIU UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT REMONTU BUDYNKU SIEDZIBY ODDZIAŁU OIP POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Instalacja gazowa. Wartoœã kosztorysowa robót :... zù

Instalacja gazowa. Wartoœã kosztorysowa robót :... zù K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Instalacje gazowe Obiekt : Budynek mieszkalny Adres : Ceradz Dolny ul. Krótka 1m1 Inwestor : ANR O/T Poznañ Poznañ Wykonawca :... Adres :... Wartoœã kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

2.Roboty montaŝowe - 3 -

2.Roboty montaŝowe - 3 - - 2 - Przedmiar robót Odcinek sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Cierpiszu Górnym odcinki sieci wodociągowej ciśnieniowej wraz z pompownią wody Inwestor: Gmina Łańcut I Sieć wodociągowa 1.Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE/RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm. Zawór kulowy podejścia do armatury śr.

PRZEDMIAR. Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE/RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm. Zawór kulowy podejścia do armatury śr. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Adaptacja poddasza budynku KP PSP - wewn. instalacja wz, wc - etap II 1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 1 d.1 0112-01 2 d.1

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W MIEJSCOWOŚCI BORZYKOWA NR 34a NR EWID. DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót podstawowych - roboty instalacyjne c.o. i wod - kan

Przedmiar robót podstawowych - roboty instalacyjne c.o. i wod - kan Biuro Projektowe Zbigniew Gwizdek ul. Gen. Grota Roweckiego 5c/8, 45-267 Opole Przediar robót podstawowych - roboty instalacyjne c.o. i wod - kan Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : Rozbudowa budynku przedszkola "HAŁABAŁA' 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych Instalacje sanitarne 45330000-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-03-05 mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ...

Przedmiar robót. 2015-03-05 mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Proszowicach. Nazwa obiektu lub robót: roboty instalacyjne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Sala Wiejska Wojsk 1 II.Budowa instalacji wodociągowej-nowej 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Sala Wiejska Wojsk 1 II.Budowa instalacji wodociągowej-nowej 1 d.1 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Sala Wiejska Wojsk 1 II.Budowa instalacji wodociągowej-nowej 1 KNR-W 2-15 0111-01 2 KNR-W 2-15 0111-01 3 KNR-W 2-15 0111-02 4 KNR-W 2-15 0111-03 5 KNR-W 2-15

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Halina Lentra DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Halina Lentra DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Laboratoriu dla Spektoetru ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul.chełońskiego 37/41 INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Mikulicza Radeckiego 6 BRANŻA : sanitarna

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NR 1 I 3 W TYCHACH PRZY UL. SKALNEJ-JAKOWICKIEJ

P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NR 1 I 3 W TYCHACH PRZY UL. SKALNEJ-JAKOWICKIEJ P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE SANITARNE DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NR 1 I 3 W TYCHACH PRZY UL. SKALNEJ-JAKOWICKIEJ Data: 2008-08-12 Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Rurociągi miedziane i kształtki o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. 32 m 32

PRZEDMIAR. Rurociągi miedziane i kształtki o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. 32 m 32 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Ujkowice - Reiza OSP - instalacje wod-kan i c.w.u. 1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 1.1 KNRW 2-15 0114-03 Rurociągi iedziane i kałtki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE Darar ul. Sobieskiego 32, 73-200 Choszczno PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE NAZWA INWESTYCJI : Ziana sposobu uŝytkowania części istniejącego budynku hotelowego

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 10.02.2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 10.02.2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia Przedmiar robót CPV- 45330000-9 NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Przedszkola w Tarczynie ADRES INWESTYCJI : Tarczyn ul. Dobrowolskiego INWESTOR : Urząd Miejski w Tarczynie ADRES INWESTORA : 05-555 Tarczyn

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Karolak DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Karolak DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Dickensa 25 INWESTOR : Do Poocy Społecznej dla Kobatantów ADRES INWESTORA : ul. Dickensa 25 Warszawa BRANśA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY BUDOWLANE Roboty murowe 1 d.1.1

PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY BUDOWLANE Roboty murowe 1 d.1.1 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45262500-6 Roboty urowe 1 0354-04 Wykucie z uru o cie nic drewnianych do 2 2 drzwi 6 6 2 3 4 5 6 7 0354-05 0348-02 0701-04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SNIiR Lublin, ul. Akademicka 13

PRZEDMIAR. SNIiR Lublin, ul. Akademicka 13 SNIiR 20-950 Lublin, ul. Akadeicka 13 NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

c.o klimatyzacja, wentylacja i roboty w kotłowni.kst

c.o klimatyzacja, wentylacja i roboty w kotłowni.kst c.o kliatyzacja, wentylacja i roboty w kotłowni.kst DZIAŁY KOSZTORYSU Nazwa działu Od Do Instalacja c. o. i wentylacji 1 Instalacja c. o. i zasilanie wentylacji 1 25 2 Instalacja c.o.-roboty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja wodociagowa. Wstawienie zaworu fi 25 mm w istniejący przewód

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja wodociagowa. Wstawienie zaworu fi 25 mm w istniejący przewód PRZEDMIAR ROBÓT Nr pozycji Podstawa wyceny Opis robót Jedn. miary Ilość jedn. Cena jedn. PLN Wartość netto PLN 1 3 4 5 6 7 Instalacja wodociagowa 0111-02 Wstawienie zaworu fi 25 mm w istniejący przewód

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek przedszkola - reont poieszczeń ADRES INWESTYCJI : 78-650 Mirosławiec, ul. Zakowa dz. nr 466 INWESTOR : Saorządowe Przedszkole "Słoneczko" ADRES INWESTORA : 78-650

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRZEDMIARY ROBÓT I SPECYFIKACJE TECHNICZNE Pracownia Projektowa REV 73-110 Stargard Szczeciński PRZEDMIARY ROBÓT I SPECYFIKACJE TECHNICZNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Instalacje wewnętrzne : wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. w budynku remizy OSP w Bobinie Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72 32-100

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Piotr Jaworski DATA OPRACOWANIA : Marzec 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Piotr Jaworski DATA OPRACOWANIA : Marzec 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT- BUDYNEK BIUROWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynków Muzeu i. "Orła Białego" ADRES INWESTYCJI : SkarŜysko - Kaienna, ul. Słoneczna INWESTOR : Gina SkarŜysko - Kaienna ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. budynkach niemieszkalnych fi 40x3,5 mm - PE -RT/A1/ PE. budynkach niemieszkalnych fi 32x3,0 mm - PE -RT/A1/ PE

PRZEDMIAR. budynkach niemieszkalnych fi 40x3,5 mm - PE -RT/A1/ PE. budynkach niemieszkalnych fi 32x3,0 mm - PE -RT/A1/ PE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Wewnetrzna instalacja wod-kan; centralnego ogrzewania - przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego 64 w Ustroniu. 1 453- Instalacja wodociagowa 1 KNNR 4 d.1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Zadanie : Remont węzła sanitarnego I p. -natryski w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie Obiekt : Remont węzła sanitarnego I p., natrysku w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych Bursy Międzyszkolnej Nr 1 - Sektor B

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych Bursy Międzyszkolnej Nr 1 - Sektor B Przedmiar robót Data: 2011-05-02 Budowa: Leszno, ul. Poniatowskiego 11 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty sanitarne Lokalizacja: Leszno, ul. Poniatowskiego 11 Zamawiający: Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane gr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : modernizacja i remonty pomieszczeń SP CSK ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Banacha 1A INWESTOR : SP CSK ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Banacha 1A DATA OPRACOWANIA : 24.05.2014 Wartość

Bardziej szczegółowo

Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Instalacja hydrantowa KNNR 4

Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Instalacja hydrantowa KNNR 4 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 Instalacja hydrantowa KNNR 4 kpl. 0144-05 1 Zbiorniki hydroforowe - zestaw hydroforowy podnosz cy ci nienie do wyaganego ci nienia na hydrantach do 0.2 MPa oraz zwi

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót OPIS Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych zgodnie z obliczeniami strat ciepła wynosi Qc.o. = 54,2 kw, zapotrzebowanie ciepła technologicznego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI, UL. STARODWORCOWA 36

Kosztorys PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI, UL. STARODWORCOWA 36 Kosztorys PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI, UL. STARODWORCOWA 36 Obiekt lub rodzaj robót: Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych: ciepłej i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH ROBÓT SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE SANITARN E ZAPLECZA SANITARNEGO BOISKA SPORTOWEGO ADRES INWESTYCJI : CEGIELNIA dz.132/2;133/2;134/1 INWESTOR : GMINA OSTRÓWEK ADRES INWESTORA : 21-104 Ostrówek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/14

Przedmiar Strona 1/14 Przedmiar Strona 1/14 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Instalacja wod-kan 1 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek biurowy KRUS w Żuroinie instalacje sanitarne ADRES INWESTYCJI : Żuroin, ul. Zielona, działka nr 812/3 INWESTOR : Kasa Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny ADRES

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejuje: - ontaŝ rur kanalizacji sanitarnej z PCV w wykopach oraz na ścianach z zaontowanie rury ochronnej, - zaontowanie czyszczaka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 0 szt 0,000 RAZEM 0 1.3 KNR 4-01 0323- Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

PRZEDMIAR. 0 szt 0,000 RAZEM 0 1.3 KNR 4-01 0323- Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA ODDZIAŁU KLINICZNEGO HEMATOLOGII NOWOTWORÓW KRWI I TRANSPLANTACJI SZPIKU NA I PIĘTRZE SKRZYDŁA ZACHODNIEGO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

ELEMENT : A. Instalacje wod-kan i cwu wewn.

ELEMENT : A. Instalacje wod-kan i cwu wewn. B u d o w a : PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY w m.nowa Kornica O b i e k t : Przebudowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody w m. Nowa Kornica A d r e s : m.nowa Kornica dz.ewid.nr 460/1,457/1,454/1,454/3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa szkoły - sala koncertowa z łącznikie - III etap ADRES INWESTYCJI : Syców, ul. Waryńskiego 2a INWESTOR : Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne - Szalet Miejski. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne - Szalet Miejski. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Roboty sanitarne - Szalet Miejski Adres inwestycji: Zamawiający: Urząd Miejski w Łomży, 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14 Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. Element: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. 1. KNR 00-31-0219-0500 Łączenie systemu pcvz innymi technologiami - rury stalowe czarne lub OC, kształtki gwintowane, armatura łączona na gwint,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZATNIOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 4 W LESZNIE INSTALACJE SANITARNE. Przedmiar Robót

PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZATNIOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 4 W LESZNIE INSTALACJE SANITARNE. Przedmiar Robót PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZATNIOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 4 W LESZNIE INSTALACJE SANITARNE Przedmiar Robót 1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : PRZEBUDOWA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych expert Tabela elementów scalonych Koszty bezpośrednie Narzuty Robocizna Materiały Sprzęt k.zakupu k.pośrednie Obiekt Gabinet dyrektora i sekretariat Element robót. Kanalizacja sanitarna Element robót.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - wentylacja mechaniczna

PRZEDMIAR - wentylacja mechaniczna - wentylacja echaniczna NAWZA INWESTYCJI : Budynek Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej przy ulicy Siedlickiej w Gdańsku-Wrzeszczu INWESTOR : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Cena kosztorysowa:

Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiar Przedmiot kosztorysu: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Borkowie o aulę wraz z przebudową części istniejącej. Wentylacja mechaniczna, instalacja c.o. i ppoż. Lokalizacja: Borkowo, gmina

Bardziej szczegółowo

COM S.C. Gliwice, ul.k.miarki tel/fax (032)

COM S.C. Gliwice, ul.k.miarki tel/fax (032) COM S.C. Gliwice, ul.k.miarki 12-14 tel/fax (032) 230 70 17 Koorysowanie FORTE 8.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI C.O.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE ADRES INWESTYCJI : 63-100 ŚREM UL. JEZIORNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU BASENU S.P. NR4 WRAZ Z TERMOIZALACJĄ I ZASTOSOWANIEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

PRZEBUDOWA BUDYNKU BASENU S.P. NR4 WRAZ Z TERMOIZALACJĄ I ZASTOSOWANIEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku basenu S.P.nr4 wraz z termomodernizacją i zastosowaniem kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej ADRES INWESTYCJI : 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁONIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE S.A. 40-036 KATOWICE UL. JULIUSZA LIGONIA 29

PRZEDMIAR ROBÓT POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁONIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE S.A. 40-036 KATOWICE UL. JULIUSZA LIGONIA 29 PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR : POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁONIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE S.A. 40-036 KATOWICE UL. JULIUSZA LIGONIA 29 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY RADIA KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Hydraulika i roboty sanitarne NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD - KAN. W POMIESZCZENIU PRALNI NA POZIOMIE 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa Wielorodzinnego Zespołu Mieszkaniowego ADRES INWESTYCJI : Knurów, ul. Stefana Batorego INWESTOR : Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo