Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja przykłady dobrych praktyk.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja przykłady dobrych praktyk."

Transkrypt

1 Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja przykłady dobrych praktyk.

2 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Konferencja naukowa Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja przykłady dobrych praktyk Fundacja AgriNatura, KPPDR Minikowo 2012 Promocja, marka, budowanie relacji z odbiorcą produktów tradycyjnych, lokalnych, ekologicznych Ewa Koreleska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

4 Plan wystąpienia Pojęcie, cele i funkcje promocji Promotion-mix Pojęcie znaku towarowego i marki Charakterystyka klientów wybranych produktów Budowanie relacji z odbiorcą produktów ekologicznych, tradycyjnych i lokalnych Formy promocji a zakup produktu ekologicznego Środki komunikacji z odbiorcą w nowoczesnych kanałach dystrybucji Przykładowe działania w zakresie promocji, marki i relacji z odbiorcą

5 Promocja ujęcie węższe Promocja (z łać. promotio, promovere - poparcie, szerzenie, posuwanie naprzód) oznacza zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu Źródło: Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Wyd. Oo. Franciszkanów, Kraków 1996, s. 286.

6 Promocja ujęcie szersze Promocja łączy elementy aktywizacji sprzedaży z badaniami marketingowymi, co zapewnia realizację zwrotnego sprzężenia informacyjnego, stanowiącego o interaktywnym charakterze komunikacji. Źródło: Wiktor J. W.: Struktura systemu promocji. Próba polemiki z koncepcją Ph. Kotlera. Marketing i Rynek, nr 3/2004, s. 2-7.

7 Cele promocji Ekonomiczne wielkość osiągniętej sprzedaży, zysku, Społeczne zwiększenie stopnia znajomości firmy na rynku, kształtowanie pozytywnego wizerunku.

8 Funkcje promocji Informacyjna dostarczenie informacji w celu przełamania bariery nieznajomości rynku, Pobudzająca dostarczenie przesłanek decyzyjnych i wywołanie zamierzonych postaw zachowań rynkowych Konkurencyjna wyróżnienie oferty na tle produktów podobnych, substytucyjnych.

9 Strategie promocji Strategia push Producent Producent Hurtownicy, detaliści Strategia pull Hurtownicy, detaliści Konsumenci Konsumenci

10 Promotion-mix reklama, promocja uzupełniająca, sprzedaż osobista, public relations.

11 Znaczenie promotion-mix Rynek konsumencki 1. Reklama 2. Promocja sprzedaży 3. Sprzedaż osobista 4. Public relations Rynek przedsiębiorstw 1. Sprzedaż osobista 2. Promocja sprzedaży 3. Reklama 4. Public relations

12 Etapy kampanii promocyjnej Ustalenie celów, Wysokość budżetu, Ustalenie treści przekazu, Wybór mediów, Ocena kampanii promocyjnej.

13 Formy promocji a wybór produktu ekologicznego Koreleska E., Woźniak K.: Znaczenie promocji uzupełniającej w marketingu ekologicznym, Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna, 5/2012

14 Znaczenie narzędzi promocji uzupełniającej dla zakupu produktu ekologicznego Koreleska E., Woźniak K.: Znaczenie promocji uzupełniającej w marketingu ekologicznym, Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna, 5/2012

15 Marka/znak towarowy Nazwa, termin, symbol, napis, wzór albo ich kombinacja, kompozycja kolorystyczna, melodia lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu odróżnienia produktu od produktów konkurencyjnych

16 Marki ekologiczne Forma prawna Szwajcaria Austria Niemcy Polska państwowe - - prywatne Źródło:, Die Knospe auf einen Blick. =887&sNr=2180 Sagi B.: Das neue Biosiegel aus dem Verbraucherministerium. Umweltnachrichten nr. 93/

17 Znajomość zasad znakowania oraz marek eko 81% respondentów nie zna sposobów oznakowania żywności ekologicznej (nie lub raczej nie)* Ponad 80% respondentów nie wie lub nie zna znaków ekologicznych* Koreleska E.: Znaczenie marek w procesie sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering Vol 53 (3), 2008, s

18 Znaczenie marki w procesie sprzedaży żywności Cena 79% Data ważności - 72% Smak 69% Jakość produktu 60% Marka 48% Koreleska E.: Znaczenie marek w procesie sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering Vol 53 (3), 2008, s

19 Charakterystyka konsumentów Wyszczególnienie Szwajcaria Austria Niemcy Polska udział konsumentów (%) 73* wiek (lata) wykształcenie b.d. ma znaczenie b.d. wyższe dochód wyższe dochody nie ma znaczenia b.d. najwyższe dochody najważniejszy motyw zakupu zachowanie dobrostanu zwierząt troska o zdrowie respondentów i ich rodzin zachowanie dobrostanu zwierząt troska o zdrowie respondentów i ich rodzin *udział gospodarstw domowych Źródło: Opracowane własne na podstawie: Richter T.: Black Box Biokonsum. Konsumententrends, -profile und einstellung, FiBL, Frick 2003, s. 10, Bio-Lebenmittel in Oesterreich. Ergebnis einer repraesentativen Konsumentenbefragung. Markant Market Research, Presseaussendung, Wien 2002, s. 3, Kuehnert H. i in.: Nachfrage nach Oeko-Lebensmitteln Veraenderungen durch BSE? BIOGUM -Forschumgsbericht/BIOGUM-Research Papier FG Landwirtschaft 1/2002 Universitaet Hamburg. Żakowska-Biemans S.: Socjoekonomiczny profil konsumentów żywności ekologiczne. SERiA, Warszawa- Poznań-Białystok 2003, t. V, z. 1, s

20 Postępowanie nabywców na rynku Etapy akceptacji nowości Uświadomienie faktu istnienia nowości Zainteresowanie nowością Ocena nowości Wypróbowanie nowości Akceptacja lub odrzucenie nowości Źródło: W.M.Pride, O.C. Ferrel, Marketing, Concepts and Strategies, Boston 1989 [W:] L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.

21 Formy sprzedaży (%) Wyszczególnienie Sklepy konwencjonalne Sklepy specjalistyczne Sprzedaż bezpośrednia Szwajcaria * Austria ** Niemcy *** Polska **** 69/74 72/66 33/ /13 10/15 45/ /5 15/7 17/10 66 Restauracje b.d. 3/5 1/b.d. b.d. inne 5/8 -/7 4/10 2 b.d. brak danych, **dane dla Austrii dla roku 2000 i 2011, *** dane dla Niemiec dla roku 2000 i 2007,* dane dla Szwajcarii dla roku 1997/1998 i 2011, **** dane dla Polski 2004 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Richter [W:] Oekologische Agrarkultur Weltweit Statistiken und Perspektywen. SOEL-Sonderausgabe Nr. 74, 4., ueberarbeitete Auflage, Februar 2002, Hamm U., Gronefeld F., Halpin D.: Analysis of the European market for organic food. Scholl of Management and Buisnnes. The University of Wales Aberystwyth [W:] Żakowska-Biemans S., Gutkowska K.: Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa 2003, Tyburski J., Żakowska-Biemans S.: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa 2007, Biologische Landwirtschaft

22 Preferowane miejsca bezpośredniego zakupu art. spożywczych w opinii konsumentów Wyszczególnienie Liczba wskazań na targowisku 52 w sklepie firmowym 37 w gospodarstwie rolnym 24 dowóz do domu 11 inne 2 brak odpowiedzi 13 Źródło: Koreleska E.: Kanały marketingowe wykorzystywane przez przetwórnie ekologiczne oraz oczekiwania konsumentów wobec wybranych form sprzedaży. Roczniki Naukowe SERiA, ton XI, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009, s

23 Plany w zakresie zmiany wielkości zakupów artykułów spożywczych w bezpośrednim kanale marketingowym w opinii konsumentów planuję zwiększenie 47,0% nie planuję zmian 51,0% planuję zmniejszenie 2,0% 0% 20% 40% 60% % respondentów Źródło: Koreleska E.: Kanały marketingowe wykorzystywane przez przetwórnie ekologiczne oraz oczekiwania konsumentów wobec wybranych form sprzedaży. Roczniki Naukowe SERiA, ton XI, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009, s

24 Sprzedaż internetowa produktów eko Środki komunikacji z odbiorcą skype gadu-gadu formularz kontaktowy telefon % respondentów Koreleska E., Sobiech D.: Ocena stron www sklepów internetowych z żywnością ekologiczną. Roczniki Naukowe SERiA, ton XIII, zeszyt 3, Warszawa- Poznań-Wrocław 2011, s

25 Przykładowe działania w zakresie promocji, marki, budowanie relacji z odbiorcą Fot. E.Koreleska

26 Przykładowe działania w zakresie promocji, marki, budowanie relacji z odbiorcą Fot. E.Koreleska

27 Fot.E.Koreleska Przykładowe działania w zakresie promocji, marki, budowanie relacji z odbiorcą

28 Przykładowe działania w zakresie promocji, marki, budowanie relacji z odbiorcą Fot.E.Koreleska

29 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dziękuję za uwagę

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Marketing mix kancelarii prawniczych w Polsce

Marketing mix kancelarii prawniczych w Polsce Monika Hładki Uniwersytet Szczeciński Marketing mix kancelarii prawniczych w Polsce Streszczenie Pojawienie się zainteresowania marketingiem w działalności usługowej zaczęto obserwować w rozwiniętych państwach

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM

STRATEGIE MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM Małgorzata Smolarek* STRATEGIE MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM Streszczenie W opracowaniu zaprezentowane zostały zagadnienia związane z problematyką strategii marketingowej.

Bardziej szczegółowo

Rynek i marketing ekologicznych produktów mlecznych w Polsce a stopień zaspokojenia oczekiwań konsumenta

Rynek i marketing ekologicznych produktów mlecznych w Polsce a stopień zaspokojenia oczekiwań konsumenta 11 (60) 2014 Natalia Koperska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Rynek i marketing ekologicznych produktów mlecznych w Polsce a stopień zaspokojenia oczekiwań konsumenta MARKET AND MARKETING OF ORGANIC

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Podstawy marketingu to przedmiot będący odpowiedzią na szereg procesów zachodzących na rynku, który

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 9. Innowacje w komunikacji marketingowej. Bogna Pilarczyk. 1. Wprowadzenie. 2. Istota innowacji marketingowych

Zeszyty Naukowe nr 9. Innowacje w komunikacji marketingowej. Bogna Pilarczyk. 1. Wprowadzenie. 2. Istota innowacji marketingowych Zeszyty Naukowe nr 9 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Innowacje w komunikacji marketingowej 1. Wprowadzenie Współcześnie panuje kult innowacji, a samo pojęcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką miasta, siła marki

Zarządzanie marką miasta, siła marki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2 (2013) s. 101 112 Zarządzanie marką miasta, siła marki Katarzyna Korzyńska *1 Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Wydział Ekonomii Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych Sp. z o.o. Łódź, ul. Żwirki 2

Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych Sp. z o.o. Łódź, ul. Żwirki 2 Wydawca Agnieszka Suchenia Redaktor Paweł Ciok Redaktor techniczny Janina Burek Korekta Anna Szulczyńska Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007 ISBN 83-7416-756-4 Wydane przez: Wolters Kluwer

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu Korespondencja i komunikacja dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena wpływu zachowań marketingowych uczelni na rozwój

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW dr Agnieszka Stolarska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WNS, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katedra Strategii Ekonomicznych i Marketingu INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11 Adam Stefański Hotelarstwo. Tom I Marketing usług hotelarskich Podręcznik technik hotelarstwa kwalifikacja T.11 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo