Konfiguracja i instalacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja i instalacja"

Transkrypt

1 Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była potrzebna w przyszłości. POL

2 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 24 czerwca * *

3 Spis treści 3 Spis treści Wprowadzenie...9 Terminologia i konwencje...9 Etapy instalacji w sieci...10 Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa...10 Wymagania systemowe...12 Poziomy dostępu i kontroli...12 Użytkownicy i grupy...12 Połączenia drukowania...14 Kolejka wstrzymana...15 Kolejka drukowania...15 Połączenie bezpośrednie...15 Drukowanie sekwencyjne...16 Dodatkowe funkcje zabezpieczeń...17 Kontrolowanie dostępu do serwera druku imagepress Server za pośrednictwem poczty Ograniczanie adresów IP i portów...17 Drukowanie zabezpieczone...17 Uwierzytelnianie LDAP...18 Zapora systemu Windows...18 Ochrona antywirusowa...18 Wyjmowany dysk twardy...18 Wymagania dotyczące sieci...18 Protokoły sieciowe...18 Sieci systemu Windows...19 Sieci AppleTalk (tylko obsługa pobierania czcionek)...19 Sieci systemu UNIX...19 Panel złączy...20 Przygotowywanie serwera druku imagepress Server do konfiguracji...22 Połączenie z siecią Ethernet...22 Uzyskiwanie połączenia z siecią...22 Wymagania dotyczące komputerów i urządzeń przenośnych...22 Wymagania dotyczące oprogramowania użytkownika i sterownika drukarki...23 Wymagania narzędzia WebTools...24 Wymagania aplikacji Command WorkStation...24

4 Spis treści 4 Wymagania dotyczące aplikacji Impose i Compose...25 Wymagania dotyczące urządzeń przenośnych...25 Wymagania dotyczące Pomocy online...25 Narzędzie WebTools...25 Przetestowane aplikacje...26 Konfigurowanie z panelu sterowania drukarki...28 Karty serwera imagepress Server...28 Uzyskiwanie dostępu do funkcji serwera druku imagepress Server z poziomu drukarki...30 Uzyskiwanie dostępu do obszaru Ustawienia...30 Opcje konfiguracji w obszarze Serwer...31 Ogólne...31 Zadania...32 Data i godzina...34 Wybierz język...35 Dziennik zadań...35 Zmień hasło...36 Opcje konfiguracji sieci...37 Port...37 Protokół...39 Usługi...47 Opcje konfiguracji drukarki...57 Ogólne...57 USB...58 Konfiguracja formularza druku...59 Zarządzanie identyfikatorem wydziału...62 Konfigurowanie z komputera klienta...64 Uzyskiwanie dostępu do programu Configure...64 Uruchamianie narzędzia Configure z programu WebTools...64 Uruchamianie narzędzia Configure z programu Command WorkStation...64 Informacje na temat Kreatora konfiguracji Fiery...65 Uruchamianie Kreatora konfiguracji Fiery z narzędzia WebTools...65 Uruchamianie Kreatora konfiguracji Fiery z aplikacji Command WorkStation...66 Informacje na temat narzędzia WebTools...67 Włączanie narzędzia WebTools...67 Uruchamianie aplikacji WebTools...67

5 Spis treści 5 Informacje referencyjne dotyczące opcji konfiguracji...68 Opcje PS...68 Zezwól na podstawianie czcionki Courier...68 Konwertuj rozmiary papieru...68 Buforuj dokument PDF i obiekty PS...69 Domyślne rozmiary papieru...69 Drukuj stronę okładki...69 Drukuj dokument główny...69 Drukuj do wystąpienia błędu PS...70 Skaluj, aby dopasować...70 Rozdzielczość...70 Opcje PCL...70 Dołącz znak CR do LF...70 Orientacja domyślna...70 Numer czcionki...71 Gęstość czcionki (znaków/cal)...71 Rozmiar czcionki (w punktach)...71 Źródło czcionki...71 Długość formy...71 Rozmiar papieru dla stron systemowych...71 Zestaw symboli...72 VDP...72 Długość rekordu FreeForm Dokumenty macierzyste...72 Włącz konwersję dokumentów ojczystych za pomocą programu PrintMe...72 Ustawienia tworzenia kopii zapasowych i przywracania...73 Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie ustawień w obszarze Configure...73 Tworzenie kopii zapasowej ustawień w obszarze Configure...73 Przywracanie ustawień za pomocą narzędzia Configure...73 Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie za pomocą programu Fiery System Installer...74 Administracja...75 Instalowanie i konfigurowanie sterowników drukarki...75 Ustawianie hasła systemu operacyjnego...75 Drukowanie strony Konfiguracja...75 Aktualizacje systemu...76

6 Spis treści 6 Sprawdź teraz...76 Zapory...76 Oprogramowanie użytkownika...76 Konfigurowanie funkcji Aktualizacje systemu...76 Instalowanie aktualizacji za pomocą funkcji Sprawdź teraz...77 Zapewnianie pracy serwera druku imagepress Server bez szkodliwego wpływu wirusów...78 Skanowanie serwera druku imagepress Server z komputera klienta...78 Zasilanie serwera druku imagepress Server...78 Uruchamianie serwera druku imagepress Server...79 Wyłączanie, ponowne uruchamianie i ponowne inicjowanie serwera druku imagepress Server z poziomu monitora...80 Wyłączanie, ponowne uruchamianie i ponowne inicjowanie serwera druku imagepress Server z poziomu panelu sterowania drukarki...81 Wyłączanie, ponowne uruchamianie i ponowne inicjowanie serwera druku imagepress Server z poziomu panelu sterowania...81 Pulpit zdalny...82 Nawiązywanie połączenia z serwerem druku imagepress Server za pomocą funkcji Pulpit zdalny...83 Czyszczenie zadań drukowania...83 Bezpieczne czyszczenie danych zadania...84 Konfigurowanie funkcji Bezpieczne usuwanie...84 Sposób działania funkcji Bezpieczne usuwanie...84 Usuwanie zadań...85 Zadania nie podlegające działaniu funkcji Bezpieczne usuwanie...85 Drukowanie z pamięci USB typu flash...86 Konfigurowanie funkcji automatycznego drukowania pamięci USB typu flash...86 Książki adresowe poczty Typy książek adresowych...87 Przywracanie książek adresowych...88 Polecenia administratora do zarządzania książkami adresowymi...89 Drukowanie z urządzeń przenośnych...90 Konfigurowanie bezpośredniego drukowania z urządzeń przenośnych...90 Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji Bezpośrednie drukowanie z urządzeń przenośnych...91 Drukowanie przy użyciu usługi PrintMe w środowisku chmury...91 Konfigurowanie funkcji drukowania w chmurze PrintMe...92 Ścieżka wyszukiwania VDP...92 Ustawianie wspólnych ścieżek globalnych wyszukiwania...92 Zdefiniowane przez użytkownika ścieżki globalne dla pojedynczego zadania...93 Mapowanie dysku sieciowego...93 Zapewnianie optymalnej wydajności serwera druku imagepress Server...94

7 Spis treści 7 Rozwiązywanie problemów...95 Raporty dotyczące błędów w zadaniu...95 Komunikaty o błędach w czasie wykonywania...95 Nie można znaleźć drukarki...96 Nie można nawiązać połączenia z serwerem druku imagepress Server za pomocą narzędzi...97 Nie można nawiązać połączenia z serwerem druku imagepress Server za pomocą aplikacji Command WorkStation...97 Indeks...99

8 Spis treści 8

9 Wprowadzenie 9 Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje zadania, które należy wykonać lub które muszą zostać skoordynowane przez administratora przed rozpoczęciem korzystania z serwera Canon imagepress Server F200. Uwaga: W tym dokumencie urządzenie Canon imagepress Server F200 jest określane mianem serwera druku imagepress Server. Dokument zakłada, że serwer druku imagepress Server został wyjęty z opakowania, w którym go dostarczono, do serwera druku imagepress Server podłączono wszystkie kable sieciowy, zasilania i drukarki, a drukarka działa prawidłowo. W przypadku administratorów planujących skonfigurować serwer druku imagepress Server stanowczo zaleca się dokładne zapoznanie z niniejszym dokumentem, począwszy od części Etapy instalacji w sieci na stronie 10. Terminologia i konwencje W tym dokumencie zastosowano terminologię i konwencje związane z serwerem Canon imagepress Server F200, drukarką, zestawem dokumentacji dla użytkownika i obsługiwanymi systemami operacyjnymi. Termin lub konwencja Aero Drukarka imagepress Server Zestaw dokumentacji dla użytkownika (tytuły pismem pochyłym) Dodatkowe materiały referencyjne (tytuły pismem pochyłym) Dotyczy imagepress Server (na ilustracjach i w przykładach) imagepress C800/C700 Canon imagepress Server F200 Dokumenty w tym zestawie: Drukowanie w kolorze, Konfiguracja i instalacja, Fiery Graphic Arts Package, Drukowanie, Narzędzia Zob. następujące zasoby: Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery colorref/pl-pl/index.html Druk zmiennych danych (VDP) Przykłady procedur Windows Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Porady i informacje Ostrzeżenie: Ostrzeżenie dotyczące działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia.

10 Wprowadzenie 10 Termin lub konwencja Ważne: Przestroga: Dotyczy Przestroga dotycząca działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi. Wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń sprzętu oraz mienia. Etapy instalacji w sieci Instalacja serwera druku imagepress Server w sieci wymaga skonfigurowania środowiska sieciowego, podłączenia serwera druku imagepress Server, przygotowania komputerów do drukowania i administrowania serwerem druku imagepress Server po instalacji. Przed skonfigurowaniem ustawień sieci w konfiguracji należy skonfigurować sieć i serwery oraz upewnić się, że dostępne jest działające połączenie sieciowe. Umożliwia to serwerowi druku imagepress Server wysyłanie do sieci zapytań dotyczących stref, serwerów i kolejek serwerowych. Po każdej lokalnej zmianie konfiguracji serwera druku imagepress Server, drukarki lub sieci należy zmodyfikować ustawienia tak, aby odpowiadały zmienionemu środowisku. Zmiana ustawień sieci lub portu może wymagać zmodyfikowania także innych opcji w konfiguracji. 1 Skonfiguruj środowisko sieciowe. Skonfiguruj serwery sieci tak, aby zapewnić użytkownikom dostęp do serwera druku imagepress Server jako drukarki sieciowej. Informacje na temat konfigurowania serwerów sieci w środowisku sieci systemu Windows i UNIX dotyczące serwera druku imagepress Server zawierają części Sieci systemu Windows na stronie 19 i Sieci systemu UNIX na stronie 19. Informacje na temat korzystania z sieci znajdują się w dokumentacji dotyczącej sieci. 2 Podłącz serwer druku imagepress Server do działającej sieci. Przygotuj węzeł sieci do obsługi serwera druku imagepress Server. Przeprowadź kabel do lokalizacji, w której ma zostać zainstalowany serwer druku imagepress Server, i podłącz kabel do złącza sieciowego serwera druku imagepress Server. Szczegółowe informacje znajdują się w części Panel złączy na stronie Skonfiguruj serwer druku imagepress Server. Skonfiguruj serwer druku imagepress Server pod kątem środowiska sieciowego i środowiska drukowania zgodnie z informacjami w niniejszym dokumencie. 4 Przygotuj komputery do drukowania. Zainstaluj pliki wymagane do drukowania, zainstaluj oprogramowanie użytkownika i podłącz komputery do sieci. Instalację oprogramowania opisano w części Drukowanie. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Nie należy podnosić serwera druku imagepress Server w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

11 Wprowadzenie 11

12 Wymagania systemowe 12 Wymagania systemowe Przed rozpoczęciem konfigurowania serwera druku imagepress Server stanowczo zaleca się zapoznanie ze wszystkimi wymaganiami systemowymi. Poziomy dostępu i kontroli Podczas definiowania ustawień serwera druku imagepress Server w ramach konfiguracji początkowej zostaje wdrożony określony poziom kontroli przez skonfigurowanie użytkowników i grup, połączeń drukowania oraz mechanizmów dostępu do narzędzia WebTools. Użytkownicy i grupy Narzędzie Configure umożliwia tworzenie użytkowników i przypisywanie im haseł, tworzenie grup o określonych uprawnieniach oraz przypisywanie użytkowników do takich grup. Domyślnie jest dostarczanych kilka grup. Można również tworzyć nowe grupy. Wszyscy użytkownicy w grupie dysponują takimi samymi uprawnieniami. Oprócz przypisywania użytkowników do grupy, można dodawać użytkowników z globalnej listy adresowej organizacji, jeśli włączono usługi LDAP na serwerze druku imagepress Server. Poniższe tematy zawierają przegląd kwestii pomocnych w opracowywaniu polityki zabezpieczeń. Informacje szczegółowe dotyczące użytkowników i grup można wyświetlić w aplikacji Command WorkStation. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation. Uwierzytelnianie użytkownika Pojęcie uwierzytelnianie użytkownika oznacza weryfikację użytkownika wysyłającego zadania przez serwer druku imagepress Server w celu sprawdzenia jego przynależności do grupy z uprawnieniami drukowania ( Drukuj czarnobiałe lub Drukuj w kolorze i czarno-białe ). Ustawienia uwierzytelniania użytkownika można definiować w obszarze Zabezpieczenia > Uprawnienia drukowania w narzędziu Configure. Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Domyślnie w obszarze Zezwalaj na drukowanie wybrane jest ustawienie Wszystkim użytkownikom, co umożliwia wysyłanie zadań na serwer druku imagepress Server przez dowolnych użytkowników bez uwierzytelnienia. Uwierzytelnianie nie będzie wymagane, nawet jeśli zostaną ustawione hasła użytkowników, a użytkownicy przypisani do grup. Po wybraniu w obszarze Zezwalaj na drukowanie ustawienia Autoryzowanym użytkownikom wymagane będzie wprowadzanie nazw użytkownika i haseł w sterowniku drukarki podczas drukowania. Użytkownicy będą musieli określić nazwę użytkownika i hasło w przypadku tworzenia plików do późniejszego wydrukowania z poziomu sterownika drukarki (np. załączników wiadomości wysyłanych do serwera druku imagepress Server). Uwaga: Nie można jednocześnie włączyć funkcji uwierzytelniania w odniesieniu do serwera druku imagepress Server i drukarki.

13 Wymagania systemowe 13 Ponieważ zadania przesyłane za pośrednictwem serwera FTP nie wymagają korzystania ze sterownika drukarki, można określić opcję automatycznego uwierzytelniania zadań z serwera FTP (zob. Do drukowania wymagane jest hasło na stronie 49). Hasła oprogramowania Fiery Zarządzać hasłami można w obszarze Configure lub w Kreatorze konfiguracji Fiery. Tworząc użytkownika w obszarze Configure w części Konta użytkowników, można ustawić dla niego hasło. Hasła dla użytkownika Administrator (domyślne konto użytkownika w grupie Administratorzy) i Operator (domyślne konto użytkownika w grupie Operatorzy) można ustawić w obszarze Configure w części Zabezpieczenia. Można również ustawić hasło użytkownika Administrator podczas początkowej konfiguracji w Kreatorze konfiguracji Fiery. Ważne: Stanowczo zaleca się regularne zmienianie haseł w celu ochrony serwera druku imagepress Server przed nieautoryzowanymi zmianami. Należy wybrać hasło o długości przekraczającej 15 znaków oraz użyć w nim symboli, nie ograniczając się do znaków alfanumerycznych. Użytkownik Administrator Operator Gość Hasło domyślne (rozróżniana jest wielkość znaków) Fiery.1 Fiery.2 (brak) Aby uzyskać więcej informacji, zob.: Informacje na temat Kreatora konfiguracji Fiery na stronie 65 Uprawnienia administratora na stronie 13 Uprawnienia operatora na stronie 14 Hasło systemu operacyjnego Serwer druku imagepress Server to urządzenie korzystające z systemu Windows, dlatego jest wymagane hasło systemu operacyjnego Windows. Hasło systemu operacyjnego różni się od haseł administratora i operatora (zob. Ustawianie hasła systemu operacyjnego na stronie 75). Ważne: Domyślne hasło systemu operacyjnego Windows to Fiery.1 (rozróżniana jest wielkość znaków). Stanowczo zalecane jest regularne zmienianie haseł w celu ochrony serwera druku imagepress Server przed nieautoryzowanymi zmianami. Uprawnienia administratora Użytkownicy w grupie Administratorzy mają najwyższy poziom kontroli. Uprawnienia administratora obejmują między innymi: Konfigurowanie serwera druku imagepress Server z obszaru Configure Dodawanie i usuwanie grup Dodawanie i usuwanie użytkowników

14 Wymagania systemowe 14 Ustawianie i zmienianie haseł użytkowników Usuwanie, drukowanie, eksportowanie i wyświetlanie dziennika zadań Usuwanie, wyświetlanie i modyfikowanie zadań drukowania użytkowników Czyszczenie danych zadań serwera druku imagepress Server Drukowanie zadań czarno-białych i kolorowych Publikowanie połączeń drukowania Usuwanie czcionek Kontrolowanie zadań drukowania za pomocą narzędzi zarządzania zadaniami Zastępowanie ustawień zadań Konfigurowanie ustawień domyślnych opcji drukowania Zapisywanie, edytowanie, publikowanie i usuwanie ustawień wstępnych serwera Kalibrowanie serwera druku imagepress Server Uprawnienia operatora Użytkownicy w grupie Operatorzy mogą kontrolować zadania drukowania za pomocą aplikacji do zarządzania zadaniami. Uprawnienia operatora obejmują między innymi: Drukowanie, eksportowanie i wyświetlanie dziennika zadań Usuwanie, wyświetlanie i modyfikowanie zadań drukowania innych użytkowników Drukowanie zadań czarno-białych i kolorowych Czyszczenie danych zadań serwera druku imagepress Server Kalibrowanie serwera imagepress Server (jeśli administrator zezwolił na takie operacje) Uprawnienia gościa (bez hasła) W przypadku logowania się z uprawnieniami użytkownika Gość z poziomu aplikacji do zarządzania zadaniami hasło nie jest wymagane. Konto gościa umożliwia wyświetlanie informacji o stanie aktywnych zadań, lecz nie pozwala na wprowadzanie zmian w odniesieniu do zadań ani stanu serwera druku imagepress Server. Połączenia drukowania Dostępnych jest kilka połączeń drukowania określających sposób przesyłania zadań przez użytkowników na serwer imagepress Server, a następnie wysyłania ich do drukarki. Uwaga: Aby można było korzystać z narzędzi i funkcji w obszarze WebTools, należy włączyć co najmniej jedno połączenie drukowania.

15 Wymagania systemowe 15 Dostępne są poniższe połączenia drukowania: Kolejka wstrzymana na stronie 15 Kolejka drukowania na stronie 15 Połączenie bezpośrednie na stronie 15 Drukowanie sekwencyjne na stronie 16 Połączenia drukowania można włączać i wyłączać w obszarze Configure (Przesyłanie zadań > Kolejki). Ustawienia funkcji Drukowanie sekwencyjne można wybierać w obszarze Configure (Przesyłanie zadań > Drukowanie sekwencyjne). Wszystkie opublikowane połączenia drukowania są stale sprawdzane pod kątem obecności zadań. Kolejka drukowania i połączenie bezpośrednie zapewniają bardziej bezpośredni dostęp do serwera druku imagepress Server niż kolejka wstrzymania. Nie należy publikować kolejki drukowania i połączenia bezpośredniego w środowiskach wymagających najwyższego stopnia kontroli. Kolejka wstrzymana Zadania wysyłane do kolejki wstrzymania są buforowane na dysku twardym serwera druku imagepress Server w celu późniejszego lub ponownego wydrukowania. Ponieważ kolejka wstrzymania stanowi magazyn, zadań wysłanych do niej nie można przetwarzać za pomocą procesu drukowania do momentu wykonania odpowiednich czynności zarządzania zadaniami przez operatora. Kolejka drukowania Kolejka drukowania to standardowa kolejka serwera druku imagepress Server. Zadania przesłane do kolejki drukowania są przetwarzane i drukowane w kolejności ich odebrania. Zadania z priorytetem przypisanym przez operatora za pomocą narzędzi zarządzania zadaniami oraz zadania przesłane połączeniem bezpośrednim mają pierwszeństwo przed zadaniami wysłanymi do kolejki drukowania. Połączenie bezpośrednie Połączenie bezpośrednie umożliwia przesyłanie zadań bezpośrednio do serwera druku imagepress Server, lecz tylko wtedy, gdy serwer druku imagepress Server jest bezczynny. Jeśli serwer druku imagepress Server jest zajęty, zadanie pozostaje na komputerze użytkownika do uzyskania gotowości przez serwer druku imagepress Server. Zadanie jest przetwarzane po ukończeniu wcześniejszego zadania i przed rozpoczęciem przetwarzania następnego zadania w kolejce. Połączenie bezpośrednie służy do pobierania czcionek i użytkowania z aplikacjami testowymi wymagającymi kanału informacji zwrotnych z serwera druku imagepress Server. Zazwyczaj nie jest zalecane korzystanie z połączenia bezpośredniego w celu drukowania zadań. Uwaga: Aby pobierać czcionki na serwer druku imagepress Server, należy najpierw opublikować połączenie bezpośrednie. Ważne: W większości przypadków zadania wysłane do połączenia bezpośredniego nie są zapisywane na serwerze druku imagepress Server i nie można ich wybierać do ponownego wydrukowania, przeniesienia ani usunięcia. Połączenie bezpośrednie pełni więc funkcję środka zabezpieczającego w przypadku poufnych plików. Zadania wysłane do połączenia bezpośredniego są wyświetlane w obszarze Dziennik zadań dla celów rozliczeniowych. Aby zapewnić najwyższy poziom zabezpieczeń, zalecane jest użycie funkcji Bezpieczne usuwanie.

16 Wymagania systemowe 16 Niektóre zadania wysyłane do połączenia bezpośredniego mogą spowodować zapisanie plików tymczasowych na serwerze druku imagepress Server. Może to mieć miejsce w przypadku następujących typów zadań: Zadania PDF Zadania PDF są przekierowywane do kolejki drukowania. Zadania PDF przesłane do połączenia bezpośredniego za pomocą funkcji można jednak wydrukować. Zadania TIFF Zadania FreeForm Zadania VDP Zadania z następującymi ustawieniami: Drukowanie z odwróconą kolejnością (w przypadku dużych zadań) Booklet Maker Różne nośniki Scal podziały Paper Catalog Drukowanie z grupowaniem Drukowanie n-up Stron na arkusz Drukowanie sekwencyjne Kolejka Drukowanie sekwencyjne umożliwia zachowanie kolejności przesyłania grupy zadań na serwer druku imagepress Server. Aby zadania zostały zaliczone do określonej grupy, należy przesłać je przed upływem limitu czasu. Zadania są następnie przetwarzanie i drukowane w kolejności ich odebrania przez serwer druku imagepress Server. Ustawienia funkcji Drukowanie sekwencyjne można wybrać w obszarze Configure > Przesyłanie zadań > Drukowanie sekwencyjne. Mimo że serwer druku imagepress Server podejmie próbę zachowania kolejności zadań przesłanych do kolejki Drukowanie sekwencyjne, użytkownicy mogą zmieniać ten porządek, używając określonych opcji lub wykonując określone czynności: Szybkie drukowanie Drukuj następny Przetwórz następny Wstrzymaj przy niedopasowaniu Podgląd Wstrzymaj Przesłanie zadania do połączenia bezpośredniego

17 Wymagania systemowe 17 Anulowanie zadania z grupy Drukowanie sekwencyjne nie jest obsługiwane w przypadku następujących protokołów: Drukowanie FTP Drukowanie Drukowanie IPP Zadania są drukowane bez stron okładki, nawet jeśli wybrano ustawienie Drukuj stronę okładki na stronie 69. Dodatkowe funkcje zabezpieczeń Oprócz korzystania z tradycyjnych zabezpieczeń, takich jak hasła, warto używać innych funkcji zwiększających bezpieczeństwo: Dostęp za pośrednictwem poczty Adresy IP i porty Drukowanie zabezpieczone Uwierzytelnianie LDAP Zapora systemu Windows Ochrona antywirusowa Wyjmowany dysk twardy Kontrolowanie dostępu do serwera druku imagepress Server za pośrednictwem poczty e- mail Ponieważ można zezwolić użytkownikom na drukowanie plików przesyłanych jako załączniki wiadomości do serwera druku imagepress Server, serwer druku imagepress Server odbiera wyłącznie prawidłowe załączniki (np. pliki PostScript lub PDF). Zazwyczaj wirusy przesyłane w wiadomościach wymagają uruchomienia przez odbiorcę. Załączniki niebędące prawidłowymi plikami są odrzucane przez serwer druku imagepress Server. Ponieważ takie typy plików jak.bat,.vbs i.exe mogą pełnić funkcję wirusów, nie są one przetwarzane przez serwer druku imagepress Server. Serwer druku imagepress Server ignoruje także wiadomości w formacie RTF (Rich Text Format) i HTML (Hypertext Markup Language) oraz wiadomości zawierające kod języka JavaScript. Można zdefiniować listę autoryzowanych adresów na serwerze druku imagepress Server. Wiadomości e- mail odebrane przez serwer druku imagepress Server z adresu, którego nie ma na liście autoryzowanych adresów, są usuwane. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Książki adresowe poczty na stronie 87. Ograniczanie adresów IP i portów Aby zapobiec nieautoryzowanym połączeniom z serwerem druku imagepress Server, można zezwolić na uzyskiwanie połączeń tylko użytkownikom z adresów IP w zdefiniowanym zakresie. Można także zamknąć niepotrzebne porty, aby zapobiegać dostępowi do serwera z sieci. Polecenia lub zadania wysłane z nieautoryzowanych adresów IP są ignorowane przez serwer druku imagepress Server.

18 Wymagania systemowe 18 Drukowanie zabezpieczone Ta opcja umożliwia drukowanie plików o wysokim stopniu poufności. Użytkownik drukujący plik za pomocą sterownika drukarki przypisuje hasło do zadania. Użytkownik musi następnie wprowadzić to hasło na serwerze druku imagepress Server w celu wydrukowania zadania. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Drukowanie. Uwierzytelnianie LDAP Jeśli włączono funkcję komunikacji LDAP w celu pobierania nazw i innych informacji w odniesieniu do osób w firmie, można określić typ uwierzytelniania. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation. Zapora systemu Windows Domyślnie funkcja Zapora systemu Windows jest wyłączona na serwerze druku imagepress Server. Nie należy włączać funkcji Zapora systemu Windows na serwerze druku imagepress Server. W przeciwnym wypadku serwer może działać w nieoczekiwany sposób. Ochrona antywirusowa Aby zapewnić ochronę przed wirusami, należy regularnie skanować serwer druku imagepress Server za pomocą oprogramowania antywirusowego. Oprogramowanie antywirusowe należy uruchamiać, kiedy serwer druku imagepress Server znajduje się w trybie bezczynności i nie otrzymuje zadań. Zapobiega to potencjalnym błędom, które mogą wystąpić w przypadku zadziałania oprogramowania antywirusowego podczas próby przetworzenia zadania przez serwer druku imagepress Server. Należy korzystać z oprogramowania antywirusowego w celu skanowania plików wysyłanych do serwera druku imagepress Server poza zwykłymi scenariuszami drukowania. Obejmuje to również pliki kopiowane na serwer druku imagepress Server z nośnika wymiennego lub katalogu udostępnionego w sieci. Wyjmowany dysk twardy W przypadku serwera druku imagepress Server dostępna jest opcja wyjmowanego dysku twardego. W przypadku skorzystania z tej opcji można zablokować dysk twardy podczas zapisywania plików, a następnie wyjąć go w celu przechowania w bezpiecznym miejscu po wyłączeniu serwera druku imagepress Server. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z tą opcją. Wymagania dotyczące sieci Należy skonfigurować serwery sieciowe tak, aby zapewnić użytkownikom dostęp do serwera druku imagepress Server jako drukarki sieciowej. Przed zainstalowaniem serwera druku imagepress Server w sieci zalecane jest zapoznanie się z częścią Etapy instalacji w sieci na stronie 10. Jednym z etapów jest skonfigurowanie środowiska sieciowego. Protokoły sieciowe Serwer druku imagepress Server podłączony do sieci działa jak drukarka sieciowa.

19 Wymagania systemowe 19 Serwer druku imagepress Server obsługuje następujące protokoły sieciowe: TCP/IP, co obejmuje protokoły DHCP, FTP, HTTP, IMAP, IPP, IPv4, IPv6, LDAP, LPD, LPR, NBT, POP3, Port 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTP i SSL/TLS AppleTalk (tylko w odniesieniu do pobierania czcionek), Bonjour Równoczesne połączenia za pośrednictwem tych protokołów można nawiązywać za pomocą jednego kabla. Komputery korzystające z innych protokołów mogą drukować za pośrednictwem serwera używającego jednego z obsługiwanych protokołów. Serwer druku imagepress Server automatycznie wybiera właściwy protokół i obsługuje wszystkie połączenia równocześnie. Sieci systemu Windows Należy odpowiednio skonfigurować serwer druku imagepress Server pod kątem pracy z siecią systemu Windows. Serwer druku imagepress Server wymaga prawidłowego adresu IP, maski podsieci i adresu bramy Adresy te należy wprowadzić ręcznie lub użyć protokołu DHCP w celu ich dynamicznego przydzielenia. Należy upewnić się, że nazwa i adres serwera druku imagepress Server znajdują się na liście na serwerze nazw domen (DNS) lub w bazie nazw hostów używanej przez system użytkownika. Jeśli opublikowano więcej niż jedno połączenie drukowania serwera druku imagepress Server (np. opublikowano zarówno kolejkę drukowania, jak i wstrzymania), należy rozważyć utworzenie drukarki dla każdego drukowania, tak aby użytkownicy mogli drukować bezpośrednio do nich. Należy skonfigurować serwer druku imagepress Server, używając prawidłowej nazwy domeny systemu Windows Jest to szczególnie istotne w przypadku użycia funkcji Drukowanie Windows, znanej również pod nazwą drukowania SMB (Server Message Block). Aby korzystać z usługi Microsoft Active Directory, należy przypisać serwer druku imagepress Server do domeny. W przypadku przypisania serwera druku imagepress Server do grupy roboczej nie będzie można korzystać z usługi Microsoft Active Directory. Sieci AppleTalk (tylko obsługa pobierania czcionek) Sieci AppleTalk obsługują wyłącznie funkcje pobierania czcionek, jeśli włączono protokół AppleTalk. Aby zezwolić komputerom z systemem Mac OS na dostęp do drukarek pracujących pod kontrolą protokołu Bonjour, należy włączyć obsługę tego protokołu. Powiązane ustawienia znajdują się w następujących lokalizacjach: W obszarze Configure przejdź do części Sieć > AppleTalk. W obszarze Configure przejdź do części Sieć > Bonjour. Sieci systemu UNIX Należy odpowiednio skonfigurować serwer druku imagepress Server pod kątem pracy z sieciami systemu UNIX.

20 Wymagania systemowe 20 W przypadku używania serwera druku imagepress Server w sieciach systemu UNIX należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Po skonfigurowaniu stacji roboczej z systemem UNIX pod kątem użycia protokołu lpr i nawiązaniu połączenia z serwerem druku imagepress Server za pośrednictwem sieci TCP/IP można drukować bezpośrednio do serwera druku imagepress Server. Do konfigurowania stacji roboczym z systemem UNIX wymagane są uprawnienia administratora z prawami użytkownika głównego. Po przeprowadzeniu konfiguracji początkowej użytkownicy systemu UNIX przesyłają zadania drukowania do nazwanej drukarki. Serwer druku imagepress Server to kontroler drukarki obsługujący protokół lpr. Do serwera druku imagepress Server przypisywana jest nazwa drukarki zdalnej, z której należy korzystać w celu prowadzenia prawidłowej komunikacji z serwerem. Bez względu na rodzaj używanej stacji roboczej z systemem UNIX nazwa drukarki zdalnej (lub nazwa w pliku /etc/ printcap) wybrana podczas konfigurowania sieci pod kątem serwera druku imagepress Server musi odpowiadać jednej z poniższych nazw: print hold nazwa drukarki wirtualnej sequential Komputery w sieci TCP/IP mogą drukować bezpośrednio do serwera druku imagepress Server jako drukarki wirtualnej lub do serwera z systemem Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 albo stacji roboczej z systemem UNIX pełniącej rolę serwera drukowania. Panel złączy Serwer druku imagepress Server musi być fizycznie podłączony do sieci kablem sieciowym. Przed zainstalowaniem serwera druku imagepress Server w sieci zalecane jest zapoznanie się z częścią Etapy instalacji w sieci na stronie 10. Jednym z kroków jest fizyczne podłączenie serwera druku imagepress Server do sieci kablem sieciowym. Należy użyć portu sieciowego serwera druku imagepress Server. Ważne: Jeśli serwer druku imagepress Server jest używany, nie należy podłączać ani odłączać kabla sieciowego łączącego urządzenie z drukarką, ani wyłączać funkcji sieciowych.

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 5 lutego 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Witamy

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Witamy Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Witamy 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Narzędzia 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści Przykłady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 listopada 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 5 października 2015 Spis treści 3 Spis

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia,

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo