Konfiguracja i instalacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja i instalacja"

Transkrypt

1 Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była potrzebna w przyszłości. POL

2 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 24 czerwca * *

3 Spis treści 3 Spis treści Wprowadzenie...9 Terminologia i konwencje...9 Etapy instalacji w sieci...10 Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa...10 Wymagania systemowe...12 Poziomy dostępu i kontroli...12 Użytkownicy i grupy...12 Połączenia drukowania...14 Kolejka wstrzymana...15 Kolejka drukowania...15 Połączenie bezpośrednie...15 Drukowanie sekwencyjne...16 Dodatkowe funkcje zabezpieczeń...17 Kontrolowanie dostępu do serwera druku imagepress Server za pośrednictwem poczty Ograniczanie adresów IP i portów...17 Drukowanie zabezpieczone...17 Uwierzytelnianie LDAP...18 Zapora systemu Windows...18 Ochrona antywirusowa...18 Wyjmowany dysk twardy...18 Wymagania dotyczące sieci...18 Protokoły sieciowe...18 Sieci systemu Windows...19 Sieci AppleTalk (tylko obsługa pobierania czcionek)...19 Sieci systemu UNIX...19 Panel złączy...20 Przygotowywanie serwera druku imagepress Server do konfiguracji...22 Połączenie z siecią Ethernet...22 Uzyskiwanie połączenia z siecią...22 Wymagania dotyczące komputerów i urządzeń przenośnych...22 Wymagania dotyczące oprogramowania użytkownika i sterownika drukarki...23 Wymagania narzędzia WebTools...24 Wymagania aplikacji Command WorkStation...24

4 Spis treści 4 Wymagania dotyczące aplikacji Impose i Compose...25 Wymagania dotyczące urządzeń przenośnych...25 Wymagania dotyczące Pomocy online...25 Narzędzie WebTools...25 Przetestowane aplikacje...26 Konfigurowanie z panelu sterowania drukarki...28 Karty serwera imagepress Server...28 Uzyskiwanie dostępu do funkcji serwera druku imagepress Server z poziomu drukarki...30 Uzyskiwanie dostępu do obszaru Ustawienia...30 Opcje konfiguracji w obszarze Serwer...31 Ogólne...31 Zadania...32 Data i godzina...34 Wybierz język...35 Dziennik zadań...35 Zmień hasło...36 Opcje konfiguracji sieci...37 Port...37 Protokół...39 Usługi...47 Opcje konfiguracji drukarki...57 Ogólne...57 USB...58 Konfiguracja formularza druku...59 Zarządzanie identyfikatorem wydziału...62 Konfigurowanie z komputera klienta...64 Uzyskiwanie dostępu do programu Configure...64 Uruchamianie narzędzia Configure z programu WebTools...64 Uruchamianie narzędzia Configure z programu Command WorkStation...64 Informacje na temat Kreatora konfiguracji Fiery...65 Uruchamianie Kreatora konfiguracji Fiery z narzędzia WebTools...65 Uruchamianie Kreatora konfiguracji Fiery z aplikacji Command WorkStation...66 Informacje na temat narzędzia WebTools...67 Włączanie narzędzia WebTools...67 Uruchamianie aplikacji WebTools...67

5 Spis treści 5 Informacje referencyjne dotyczące opcji konfiguracji...68 Opcje PS...68 Zezwól na podstawianie czcionki Courier...68 Konwertuj rozmiary papieru...68 Buforuj dokument PDF i obiekty PS...69 Domyślne rozmiary papieru...69 Drukuj stronę okładki...69 Drukuj dokument główny...69 Drukuj do wystąpienia błędu PS...70 Skaluj, aby dopasować...70 Rozdzielczość...70 Opcje PCL...70 Dołącz znak CR do LF...70 Orientacja domyślna...70 Numer czcionki...71 Gęstość czcionki (znaków/cal)...71 Rozmiar czcionki (w punktach)...71 Źródło czcionki...71 Długość formy...71 Rozmiar papieru dla stron systemowych...71 Zestaw symboli...72 VDP...72 Długość rekordu FreeForm Dokumenty macierzyste...72 Włącz konwersję dokumentów ojczystych za pomocą programu PrintMe...72 Ustawienia tworzenia kopii zapasowych i przywracania...73 Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie ustawień w obszarze Configure...73 Tworzenie kopii zapasowej ustawień w obszarze Configure...73 Przywracanie ustawień za pomocą narzędzia Configure...73 Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie za pomocą programu Fiery System Installer...74 Administracja...75 Instalowanie i konfigurowanie sterowników drukarki...75 Ustawianie hasła systemu operacyjnego...75 Drukowanie strony Konfiguracja...75 Aktualizacje systemu...76

6 Spis treści 6 Sprawdź teraz...76 Zapory...76 Oprogramowanie użytkownika...76 Konfigurowanie funkcji Aktualizacje systemu...76 Instalowanie aktualizacji za pomocą funkcji Sprawdź teraz...77 Zapewnianie pracy serwera druku imagepress Server bez szkodliwego wpływu wirusów...78 Skanowanie serwera druku imagepress Server z komputera klienta...78 Zasilanie serwera druku imagepress Server...78 Uruchamianie serwera druku imagepress Server...79 Wyłączanie, ponowne uruchamianie i ponowne inicjowanie serwera druku imagepress Server z poziomu monitora...80 Wyłączanie, ponowne uruchamianie i ponowne inicjowanie serwera druku imagepress Server z poziomu panelu sterowania drukarki...81 Wyłączanie, ponowne uruchamianie i ponowne inicjowanie serwera druku imagepress Server z poziomu panelu sterowania...81 Pulpit zdalny...82 Nawiązywanie połączenia z serwerem druku imagepress Server za pomocą funkcji Pulpit zdalny...83 Czyszczenie zadań drukowania...83 Bezpieczne czyszczenie danych zadania...84 Konfigurowanie funkcji Bezpieczne usuwanie...84 Sposób działania funkcji Bezpieczne usuwanie...84 Usuwanie zadań...85 Zadania nie podlegające działaniu funkcji Bezpieczne usuwanie...85 Drukowanie z pamięci USB typu flash...86 Konfigurowanie funkcji automatycznego drukowania pamięci USB typu flash...86 Książki adresowe poczty Typy książek adresowych...87 Przywracanie książek adresowych...88 Polecenia administratora do zarządzania książkami adresowymi...89 Drukowanie z urządzeń przenośnych...90 Konfigurowanie bezpośredniego drukowania z urządzeń przenośnych...90 Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji Bezpośrednie drukowanie z urządzeń przenośnych...91 Drukowanie przy użyciu usługi PrintMe w środowisku chmury...91 Konfigurowanie funkcji drukowania w chmurze PrintMe...92 Ścieżka wyszukiwania VDP...92 Ustawianie wspólnych ścieżek globalnych wyszukiwania...92 Zdefiniowane przez użytkownika ścieżki globalne dla pojedynczego zadania...93 Mapowanie dysku sieciowego...93 Zapewnianie optymalnej wydajności serwera druku imagepress Server...94

7 Spis treści 7 Rozwiązywanie problemów...95 Raporty dotyczące błędów w zadaniu...95 Komunikaty o błędach w czasie wykonywania...95 Nie można znaleźć drukarki...96 Nie można nawiązać połączenia z serwerem druku imagepress Server za pomocą narzędzi...97 Nie można nawiązać połączenia z serwerem druku imagepress Server za pomocą aplikacji Command WorkStation...97 Indeks...99

8 Spis treści 8

9 Wprowadzenie 9 Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje zadania, które należy wykonać lub które muszą zostać skoordynowane przez administratora przed rozpoczęciem korzystania z serwera Canon imagepress Server F200. Uwaga: W tym dokumencie urządzenie Canon imagepress Server F200 jest określane mianem serwera druku imagepress Server. Dokument zakłada, że serwer druku imagepress Server został wyjęty z opakowania, w którym go dostarczono, do serwera druku imagepress Server podłączono wszystkie kable sieciowy, zasilania i drukarki, a drukarka działa prawidłowo. W przypadku administratorów planujących skonfigurować serwer druku imagepress Server stanowczo zaleca się dokładne zapoznanie z niniejszym dokumentem, począwszy od części Etapy instalacji w sieci na stronie 10. Terminologia i konwencje W tym dokumencie zastosowano terminologię i konwencje związane z serwerem Canon imagepress Server F200, drukarką, zestawem dokumentacji dla użytkownika i obsługiwanymi systemami operacyjnymi. Termin lub konwencja Aero Drukarka imagepress Server Zestaw dokumentacji dla użytkownika (tytuły pismem pochyłym) Dodatkowe materiały referencyjne (tytuły pismem pochyłym) Dotyczy imagepress Server (na ilustracjach i w przykładach) imagepress C800/C700 Canon imagepress Server F200 Dokumenty w tym zestawie: Drukowanie w kolorze, Konfiguracja i instalacja, Fiery Graphic Arts Package, Drukowanie, Narzędzia Zob. następujące zasoby: Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery colorref/pl-pl/index.html Druk zmiennych danych (VDP) Przykłady procedur Windows Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Porady i informacje Ostrzeżenie: Ostrzeżenie dotyczące działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia.

10 Wprowadzenie 10 Termin lub konwencja Ważne: Przestroga: Dotyczy Przestroga dotycząca działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi. Wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń sprzętu oraz mienia. Etapy instalacji w sieci Instalacja serwera druku imagepress Server w sieci wymaga skonfigurowania środowiska sieciowego, podłączenia serwera druku imagepress Server, przygotowania komputerów do drukowania i administrowania serwerem druku imagepress Server po instalacji. Przed skonfigurowaniem ustawień sieci w konfiguracji należy skonfigurować sieć i serwery oraz upewnić się, że dostępne jest działające połączenie sieciowe. Umożliwia to serwerowi druku imagepress Server wysyłanie do sieci zapytań dotyczących stref, serwerów i kolejek serwerowych. Po każdej lokalnej zmianie konfiguracji serwera druku imagepress Server, drukarki lub sieci należy zmodyfikować ustawienia tak, aby odpowiadały zmienionemu środowisku. Zmiana ustawień sieci lub portu może wymagać zmodyfikowania także innych opcji w konfiguracji. 1 Skonfiguruj środowisko sieciowe. Skonfiguruj serwery sieci tak, aby zapewnić użytkownikom dostęp do serwera druku imagepress Server jako drukarki sieciowej. Informacje na temat konfigurowania serwerów sieci w środowisku sieci systemu Windows i UNIX dotyczące serwera druku imagepress Server zawierają części Sieci systemu Windows na stronie 19 i Sieci systemu UNIX na stronie 19. Informacje na temat korzystania z sieci znajdują się w dokumentacji dotyczącej sieci. 2 Podłącz serwer druku imagepress Server do działającej sieci. Przygotuj węzeł sieci do obsługi serwera druku imagepress Server. Przeprowadź kabel do lokalizacji, w której ma zostać zainstalowany serwer druku imagepress Server, i podłącz kabel do złącza sieciowego serwera druku imagepress Server. Szczegółowe informacje znajdują się w części Panel złączy na stronie Skonfiguruj serwer druku imagepress Server. Skonfiguruj serwer druku imagepress Server pod kątem środowiska sieciowego i środowiska drukowania zgodnie z informacjami w niniejszym dokumencie. 4 Przygotuj komputery do drukowania. Zainstaluj pliki wymagane do drukowania, zainstaluj oprogramowanie użytkownika i podłącz komputery do sieci. Instalację oprogramowania opisano w części Drukowanie. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Nie należy podnosić serwera druku imagepress Server w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

11 Wprowadzenie 11

12 Wymagania systemowe 12 Wymagania systemowe Przed rozpoczęciem konfigurowania serwera druku imagepress Server stanowczo zaleca się zapoznanie ze wszystkimi wymaganiami systemowymi. Poziomy dostępu i kontroli Podczas definiowania ustawień serwera druku imagepress Server w ramach konfiguracji początkowej zostaje wdrożony określony poziom kontroli przez skonfigurowanie użytkowników i grup, połączeń drukowania oraz mechanizmów dostępu do narzędzia WebTools. Użytkownicy i grupy Narzędzie Configure umożliwia tworzenie użytkowników i przypisywanie im haseł, tworzenie grup o określonych uprawnieniach oraz przypisywanie użytkowników do takich grup. Domyślnie jest dostarczanych kilka grup. Można również tworzyć nowe grupy. Wszyscy użytkownicy w grupie dysponują takimi samymi uprawnieniami. Oprócz przypisywania użytkowników do grupy, można dodawać użytkowników z globalnej listy adresowej organizacji, jeśli włączono usługi LDAP na serwerze druku imagepress Server. Poniższe tematy zawierają przegląd kwestii pomocnych w opracowywaniu polityki zabezpieczeń. Informacje szczegółowe dotyczące użytkowników i grup można wyświetlić w aplikacji Command WorkStation. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation. Uwierzytelnianie użytkownika Pojęcie uwierzytelnianie użytkownika oznacza weryfikację użytkownika wysyłającego zadania przez serwer druku imagepress Server w celu sprawdzenia jego przynależności do grupy z uprawnieniami drukowania ( Drukuj czarnobiałe lub Drukuj w kolorze i czarno-białe ). Ustawienia uwierzytelniania użytkownika można definiować w obszarze Zabezpieczenia > Uprawnienia drukowania w narzędziu Configure. Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Domyślnie w obszarze Zezwalaj na drukowanie wybrane jest ustawienie Wszystkim użytkownikom, co umożliwia wysyłanie zadań na serwer druku imagepress Server przez dowolnych użytkowników bez uwierzytelnienia. Uwierzytelnianie nie będzie wymagane, nawet jeśli zostaną ustawione hasła użytkowników, a użytkownicy przypisani do grup. Po wybraniu w obszarze Zezwalaj na drukowanie ustawienia Autoryzowanym użytkownikom wymagane będzie wprowadzanie nazw użytkownika i haseł w sterowniku drukarki podczas drukowania. Użytkownicy będą musieli określić nazwę użytkownika i hasło w przypadku tworzenia plików do późniejszego wydrukowania z poziomu sterownika drukarki (np. załączników wiadomości wysyłanych do serwera druku imagepress Server). Uwaga: Nie można jednocześnie włączyć funkcji uwierzytelniania w odniesieniu do serwera druku imagepress Server i drukarki.

13 Wymagania systemowe 13 Ponieważ zadania przesyłane za pośrednictwem serwera FTP nie wymagają korzystania ze sterownika drukarki, można określić opcję automatycznego uwierzytelniania zadań z serwera FTP (zob. Do drukowania wymagane jest hasło na stronie 49). Hasła oprogramowania Fiery Zarządzać hasłami można w obszarze Configure lub w Kreatorze konfiguracji Fiery. Tworząc użytkownika w obszarze Configure w części Konta użytkowników, można ustawić dla niego hasło. Hasła dla użytkownika Administrator (domyślne konto użytkownika w grupie Administratorzy) i Operator (domyślne konto użytkownika w grupie Operatorzy) można ustawić w obszarze Configure w części Zabezpieczenia. Można również ustawić hasło użytkownika Administrator podczas początkowej konfiguracji w Kreatorze konfiguracji Fiery. Ważne: Stanowczo zaleca się regularne zmienianie haseł w celu ochrony serwera druku imagepress Server przed nieautoryzowanymi zmianami. Należy wybrać hasło o długości przekraczającej 15 znaków oraz użyć w nim symboli, nie ograniczając się do znaków alfanumerycznych. Użytkownik Administrator Operator Gość Hasło domyślne (rozróżniana jest wielkość znaków) Fiery.1 Fiery.2 (brak) Aby uzyskać więcej informacji, zob.: Informacje na temat Kreatora konfiguracji Fiery na stronie 65 Uprawnienia administratora na stronie 13 Uprawnienia operatora na stronie 14 Hasło systemu operacyjnego Serwer druku imagepress Server to urządzenie korzystające z systemu Windows, dlatego jest wymagane hasło systemu operacyjnego Windows. Hasło systemu operacyjnego różni się od haseł administratora i operatora (zob. Ustawianie hasła systemu operacyjnego na stronie 75). Ważne: Domyślne hasło systemu operacyjnego Windows to Fiery.1 (rozróżniana jest wielkość znaków). Stanowczo zalecane jest regularne zmienianie haseł w celu ochrony serwera druku imagepress Server przed nieautoryzowanymi zmianami. Uprawnienia administratora Użytkownicy w grupie Administratorzy mają najwyższy poziom kontroli. Uprawnienia administratora obejmują między innymi: Konfigurowanie serwera druku imagepress Server z obszaru Configure Dodawanie i usuwanie grup Dodawanie i usuwanie użytkowników

14 Wymagania systemowe 14 Ustawianie i zmienianie haseł użytkowników Usuwanie, drukowanie, eksportowanie i wyświetlanie dziennika zadań Usuwanie, wyświetlanie i modyfikowanie zadań drukowania użytkowników Czyszczenie danych zadań serwera druku imagepress Server Drukowanie zadań czarno-białych i kolorowych Publikowanie połączeń drukowania Usuwanie czcionek Kontrolowanie zadań drukowania za pomocą narzędzi zarządzania zadaniami Zastępowanie ustawień zadań Konfigurowanie ustawień domyślnych opcji drukowania Zapisywanie, edytowanie, publikowanie i usuwanie ustawień wstępnych serwera Kalibrowanie serwera druku imagepress Server Uprawnienia operatora Użytkownicy w grupie Operatorzy mogą kontrolować zadania drukowania za pomocą aplikacji do zarządzania zadaniami. Uprawnienia operatora obejmują między innymi: Drukowanie, eksportowanie i wyświetlanie dziennika zadań Usuwanie, wyświetlanie i modyfikowanie zadań drukowania innych użytkowników Drukowanie zadań czarno-białych i kolorowych Czyszczenie danych zadań serwera druku imagepress Server Kalibrowanie serwera imagepress Server (jeśli administrator zezwolił na takie operacje) Uprawnienia gościa (bez hasła) W przypadku logowania się z uprawnieniami użytkownika Gość z poziomu aplikacji do zarządzania zadaniami hasło nie jest wymagane. Konto gościa umożliwia wyświetlanie informacji o stanie aktywnych zadań, lecz nie pozwala na wprowadzanie zmian w odniesieniu do zadań ani stanu serwera druku imagepress Server. Połączenia drukowania Dostępnych jest kilka połączeń drukowania określających sposób przesyłania zadań przez użytkowników na serwer imagepress Server, a następnie wysyłania ich do drukarki. Uwaga: Aby można było korzystać z narzędzi i funkcji w obszarze WebTools, należy włączyć co najmniej jedno połączenie drukowania.

15 Wymagania systemowe 15 Dostępne są poniższe połączenia drukowania: Kolejka wstrzymana na stronie 15 Kolejka drukowania na stronie 15 Połączenie bezpośrednie na stronie 15 Drukowanie sekwencyjne na stronie 16 Połączenia drukowania można włączać i wyłączać w obszarze Configure (Przesyłanie zadań > Kolejki). Ustawienia funkcji Drukowanie sekwencyjne można wybierać w obszarze Configure (Przesyłanie zadań > Drukowanie sekwencyjne). Wszystkie opublikowane połączenia drukowania są stale sprawdzane pod kątem obecności zadań. Kolejka drukowania i połączenie bezpośrednie zapewniają bardziej bezpośredni dostęp do serwera druku imagepress Server niż kolejka wstrzymania. Nie należy publikować kolejki drukowania i połączenia bezpośredniego w środowiskach wymagających najwyższego stopnia kontroli. Kolejka wstrzymana Zadania wysyłane do kolejki wstrzymania są buforowane na dysku twardym serwera druku imagepress Server w celu późniejszego lub ponownego wydrukowania. Ponieważ kolejka wstrzymania stanowi magazyn, zadań wysłanych do niej nie można przetwarzać za pomocą procesu drukowania do momentu wykonania odpowiednich czynności zarządzania zadaniami przez operatora. Kolejka drukowania Kolejka drukowania to standardowa kolejka serwera druku imagepress Server. Zadania przesłane do kolejki drukowania są przetwarzane i drukowane w kolejności ich odebrania. Zadania z priorytetem przypisanym przez operatora za pomocą narzędzi zarządzania zadaniami oraz zadania przesłane połączeniem bezpośrednim mają pierwszeństwo przed zadaniami wysłanymi do kolejki drukowania. Połączenie bezpośrednie Połączenie bezpośrednie umożliwia przesyłanie zadań bezpośrednio do serwera druku imagepress Server, lecz tylko wtedy, gdy serwer druku imagepress Server jest bezczynny. Jeśli serwer druku imagepress Server jest zajęty, zadanie pozostaje na komputerze użytkownika do uzyskania gotowości przez serwer druku imagepress Server. Zadanie jest przetwarzane po ukończeniu wcześniejszego zadania i przed rozpoczęciem przetwarzania następnego zadania w kolejce. Połączenie bezpośrednie służy do pobierania czcionek i użytkowania z aplikacjami testowymi wymagającymi kanału informacji zwrotnych z serwera druku imagepress Server. Zazwyczaj nie jest zalecane korzystanie z połączenia bezpośredniego w celu drukowania zadań. Uwaga: Aby pobierać czcionki na serwer druku imagepress Server, należy najpierw opublikować połączenie bezpośrednie. Ważne: W większości przypadków zadania wysłane do połączenia bezpośredniego nie są zapisywane na serwerze druku imagepress Server i nie można ich wybierać do ponownego wydrukowania, przeniesienia ani usunięcia. Połączenie bezpośrednie pełni więc funkcję środka zabezpieczającego w przypadku poufnych plików. Zadania wysłane do połączenia bezpośredniego są wyświetlane w obszarze Dziennik zadań dla celów rozliczeniowych. Aby zapewnić najwyższy poziom zabezpieczeń, zalecane jest użycie funkcji Bezpieczne usuwanie.

16 Wymagania systemowe 16 Niektóre zadania wysyłane do połączenia bezpośredniego mogą spowodować zapisanie plików tymczasowych na serwerze druku imagepress Server. Może to mieć miejsce w przypadku następujących typów zadań: Zadania PDF Zadania PDF są przekierowywane do kolejki drukowania. Zadania PDF przesłane do połączenia bezpośredniego za pomocą funkcji można jednak wydrukować. Zadania TIFF Zadania FreeForm Zadania VDP Zadania z następującymi ustawieniami: Drukowanie z odwróconą kolejnością (w przypadku dużych zadań) Booklet Maker Różne nośniki Scal podziały Paper Catalog Drukowanie z grupowaniem Drukowanie n-up Stron na arkusz Drukowanie sekwencyjne Kolejka Drukowanie sekwencyjne umożliwia zachowanie kolejności przesyłania grupy zadań na serwer druku imagepress Server. Aby zadania zostały zaliczone do określonej grupy, należy przesłać je przed upływem limitu czasu. Zadania są następnie przetwarzanie i drukowane w kolejności ich odebrania przez serwer druku imagepress Server. Ustawienia funkcji Drukowanie sekwencyjne można wybrać w obszarze Configure > Przesyłanie zadań > Drukowanie sekwencyjne. Mimo że serwer druku imagepress Server podejmie próbę zachowania kolejności zadań przesłanych do kolejki Drukowanie sekwencyjne, użytkownicy mogą zmieniać ten porządek, używając określonych opcji lub wykonując określone czynności: Szybkie drukowanie Drukuj następny Przetwórz następny Wstrzymaj przy niedopasowaniu Podgląd Wstrzymaj Przesłanie zadania do połączenia bezpośredniego

17 Wymagania systemowe 17 Anulowanie zadania z grupy Drukowanie sekwencyjne nie jest obsługiwane w przypadku następujących protokołów: Drukowanie FTP Drukowanie Drukowanie IPP Zadania są drukowane bez stron okładki, nawet jeśli wybrano ustawienie Drukuj stronę okładki na stronie 69. Dodatkowe funkcje zabezpieczeń Oprócz korzystania z tradycyjnych zabezpieczeń, takich jak hasła, warto używać innych funkcji zwiększających bezpieczeństwo: Dostęp za pośrednictwem poczty Adresy IP i porty Drukowanie zabezpieczone Uwierzytelnianie LDAP Zapora systemu Windows Ochrona antywirusowa Wyjmowany dysk twardy Kontrolowanie dostępu do serwera druku imagepress Server za pośrednictwem poczty e- mail Ponieważ można zezwolić użytkownikom na drukowanie plików przesyłanych jako załączniki wiadomości do serwera druku imagepress Server, serwer druku imagepress Server odbiera wyłącznie prawidłowe załączniki (np. pliki PostScript lub PDF). Zazwyczaj wirusy przesyłane w wiadomościach wymagają uruchomienia przez odbiorcę. Załączniki niebędące prawidłowymi plikami są odrzucane przez serwer druku imagepress Server. Ponieważ takie typy plików jak.bat,.vbs i.exe mogą pełnić funkcję wirusów, nie są one przetwarzane przez serwer druku imagepress Server. Serwer druku imagepress Server ignoruje także wiadomości w formacie RTF (Rich Text Format) i HTML (Hypertext Markup Language) oraz wiadomości zawierające kod języka JavaScript. Można zdefiniować listę autoryzowanych adresów na serwerze druku imagepress Server. Wiadomości e- mail odebrane przez serwer druku imagepress Server z adresu, którego nie ma na liście autoryzowanych adresów, są usuwane. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Książki adresowe poczty na stronie 87. Ograniczanie adresów IP i portów Aby zapobiec nieautoryzowanym połączeniom z serwerem druku imagepress Server, można zezwolić na uzyskiwanie połączeń tylko użytkownikom z adresów IP w zdefiniowanym zakresie. Można także zamknąć niepotrzebne porty, aby zapobiegać dostępowi do serwera z sieci. Polecenia lub zadania wysłane z nieautoryzowanych adresów IP są ignorowane przez serwer druku imagepress Server.

18 Wymagania systemowe 18 Drukowanie zabezpieczone Ta opcja umożliwia drukowanie plików o wysokim stopniu poufności. Użytkownik drukujący plik za pomocą sterownika drukarki przypisuje hasło do zadania. Użytkownik musi następnie wprowadzić to hasło na serwerze druku imagepress Server w celu wydrukowania zadania. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Drukowanie. Uwierzytelnianie LDAP Jeśli włączono funkcję komunikacji LDAP w celu pobierania nazw i innych informacji w odniesieniu do osób w firmie, można określić typ uwierzytelniania. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation. Zapora systemu Windows Domyślnie funkcja Zapora systemu Windows jest wyłączona na serwerze druku imagepress Server. Nie należy włączać funkcji Zapora systemu Windows na serwerze druku imagepress Server. W przeciwnym wypadku serwer może działać w nieoczekiwany sposób. Ochrona antywirusowa Aby zapewnić ochronę przed wirusami, należy regularnie skanować serwer druku imagepress Server za pomocą oprogramowania antywirusowego. Oprogramowanie antywirusowe należy uruchamiać, kiedy serwer druku imagepress Server znajduje się w trybie bezczynności i nie otrzymuje zadań. Zapobiega to potencjalnym błędom, które mogą wystąpić w przypadku zadziałania oprogramowania antywirusowego podczas próby przetworzenia zadania przez serwer druku imagepress Server. Należy korzystać z oprogramowania antywirusowego w celu skanowania plików wysyłanych do serwera druku imagepress Server poza zwykłymi scenariuszami drukowania. Obejmuje to również pliki kopiowane na serwer druku imagepress Server z nośnika wymiennego lub katalogu udostępnionego w sieci. Wyjmowany dysk twardy W przypadku serwera druku imagepress Server dostępna jest opcja wyjmowanego dysku twardego. W przypadku skorzystania z tej opcji można zablokować dysk twardy podczas zapisywania plików, a następnie wyjąć go w celu przechowania w bezpiecznym miejscu po wyłączeniu serwera druku imagepress Server. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z tą opcją. Wymagania dotyczące sieci Należy skonfigurować serwery sieciowe tak, aby zapewnić użytkownikom dostęp do serwera druku imagepress Server jako drukarki sieciowej. Przed zainstalowaniem serwera druku imagepress Server w sieci zalecane jest zapoznanie się z częścią Etapy instalacji w sieci na stronie 10. Jednym z etapów jest skonfigurowanie środowiska sieciowego. Protokoły sieciowe Serwer druku imagepress Server podłączony do sieci działa jak drukarka sieciowa.

19 Wymagania systemowe 19 Serwer druku imagepress Server obsługuje następujące protokoły sieciowe: TCP/IP, co obejmuje protokoły DHCP, FTP, HTTP, IMAP, IPP, IPv4, IPv6, LDAP, LPD, LPR, NBT, POP3, Port 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTP i SSL/TLS AppleTalk (tylko w odniesieniu do pobierania czcionek), Bonjour Równoczesne połączenia za pośrednictwem tych protokołów można nawiązywać za pomocą jednego kabla. Komputery korzystające z innych protokołów mogą drukować za pośrednictwem serwera używającego jednego z obsługiwanych protokołów. Serwer druku imagepress Server automatycznie wybiera właściwy protokół i obsługuje wszystkie połączenia równocześnie. Sieci systemu Windows Należy odpowiednio skonfigurować serwer druku imagepress Server pod kątem pracy z siecią systemu Windows. Serwer druku imagepress Server wymaga prawidłowego adresu IP, maski podsieci i adresu bramy Adresy te należy wprowadzić ręcznie lub użyć protokołu DHCP w celu ich dynamicznego przydzielenia. Należy upewnić się, że nazwa i adres serwera druku imagepress Server znajdują się na liście na serwerze nazw domen (DNS) lub w bazie nazw hostów używanej przez system użytkownika. Jeśli opublikowano więcej niż jedno połączenie drukowania serwera druku imagepress Server (np. opublikowano zarówno kolejkę drukowania, jak i wstrzymania), należy rozważyć utworzenie drukarki dla każdego drukowania, tak aby użytkownicy mogli drukować bezpośrednio do nich. Należy skonfigurować serwer druku imagepress Server, używając prawidłowej nazwy domeny systemu Windows Jest to szczególnie istotne w przypadku użycia funkcji Drukowanie Windows, znanej również pod nazwą drukowania SMB (Server Message Block). Aby korzystać z usługi Microsoft Active Directory, należy przypisać serwer druku imagepress Server do domeny. W przypadku przypisania serwera druku imagepress Server do grupy roboczej nie będzie można korzystać z usługi Microsoft Active Directory. Sieci AppleTalk (tylko obsługa pobierania czcionek) Sieci AppleTalk obsługują wyłącznie funkcje pobierania czcionek, jeśli włączono protokół AppleTalk. Aby zezwolić komputerom z systemem Mac OS na dostęp do drukarek pracujących pod kontrolą protokołu Bonjour, należy włączyć obsługę tego protokołu. Powiązane ustawienia znajdują się w następujących lokalizacjach: W obszarze Configure przejdź do części Sieć > AppleTalk. W obszarze Configure przejdź do części Sieć > Bonjour. Sieci systemu UNIX Należy odpowiednio skonfigurować serwer druku imagepress Server pod kątem pracy z sieciami systemu UNIX.

20 Wymagania systemowe 20 W przypadku używania serwera druku imagepress Server w sieciach systemu UNIX należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Po skonfigurowaniu stacji roboczej z systemem UNIX pod kątem użycia protokołu lpr i nawiązaniu połączenia z serwerem druku imagepress Server za pośrednictwem sieci TCP/IP można drukować bezpośrednio do serwera druku imagepress Server. Do konfigurowania stacji roboczym z systemem UNIX wymagane są uprawnienia administratora z prawami użytkownika głównego. Po przeprowadzeniu konfiguracji początkowej użytkownicy systemu UNIX przesyłają zadania drukowania do nazwanej drukarki. Serwer druku imagepress Server to kontroler drukarki obsługujący protokół lpr. Do serwera druku imagepress Server przypisywana jest nazwa drukarki zdalnej, z której należy korzystać w celu prowadzenia prawidłowej komunikacji z serwerem. Bez względu na rodzaj używanej stacji roboczej z systemem UNIX nazwa drukarki zdalnej (lub nazwa w pliku /etc/ printcap) wybrana podczas konfigurowania sieci pod kątem serwera druku imagepress Server musi odpowiadać jednej z poniższych nazw: print hold nazwa drukarki wirtualnej sequential Komputery w sieci TCP/IP mogą drukować bezpośrednio do serwera druku imagepress Server jako drukarki wirtualnej lub do serwera z systemem Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 albo stacji roboczej z systemem UNIX pełniącej rolę serwera drukowania. Panel złączy Serwer druku imagepress Server musi być fizycznie podłączony do sieci kablem sieciowym. Przed zainstalowaniem serwera druku imagepress Server w sieci zalecane jest zapoznanie się z częścią Etapy instalacji w sieci na stronie 10. Jednym z kroków jest fizyczne podłączenie serwera druku imagepress Server do sieci kablem sieciowym. Należy użyć portu sieciowego serwera druku imagepress Server. Ważne: Jeśli serwer druku imagepress Server jest używany, nie należy podłączać ani odłączać kabla sieciowego łączącego urządzenie z drukarką, ani wyłączać funkcji sieciowych.

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS User Guide HP OFFICEJET PRO X451 HP OFFICEJET PRO X551 HP Officejet Pro serii X451 i X551 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2013 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet oraz Bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g), wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI DCP-9010CN

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi LASERJET PRO M1530 SERII Instrukcja obsługi HP LaserJet Pro M1530 MFP Series Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M2727MFP Instrukcja obsługi

HP LaserJet M2727MFP Instrukcja obsługi HP LaserJet M2727MFP Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo