Czasopisma NT, indeksy, cytowania, bazy danych, wydawnictwa cyfrowe, bibliometria. Część 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopisma NT, indeksy, cytowania, bazy danych, wydawnictwa cyfrowe, bibliometria. Część 2"

Transkrypt

1 Czasopisma NT, indeksy, cytowania, bazy danych, wydawnictwa cyfrowe, bibliometria. Część 2 prof. dr hab. inż. Ryszard S. Romaniuk Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych DOI: /ELE W części pierwszej artykułu omówiono pobieżnie kilka następujących zagadnień: czasopisma NT w erze dynamicznych mediów cyfrowych, wersja papierowa a bazodanowa czasopism, wirtualne czytelnie, zdrowe ambicje lokalnych czasopism NT wejścia do globalnych baz danych, polityka ustawodawcy dotycząca rynku wydawniczego czasopism naukowo-technicznych w kraju, otwarte wydawnictwa cyfrowe, czasopisma międzynarodowych organizacji NT, krajowe czasopisma NT, krajowy rynek wydawniczy czasopism NT, cytowania, pozycjonowanie (lokowanie) czasopism, indeksy bibliometryczne, licencjonowanie prawno-autorskie CCL, e-wydawnictwa krajowych czasopism NT pytania z odpowiedziami i bez. W części drugiej ten pobieżny wywód jest kontynuowany z ukierunkowaniem na poważny dylemat wyboru czasopism wobec ryku wydawniczego otwartego i komercyjnego. Ponadto przedstawiono listę baz danych e-nauki i bibliograficznych oraz glosariusz wybranych terminów bibliograficznych. Ponadto powtórzono znaczne fragmenty wstępu do części pierwszej. W kraju wydawanych jest co najmniej kilkadziesiąt, liczących się także za granicą, lokalnych czasopism naukowo-technicznych (NT). Część z nich, wydawanych w języku angielskim, posiada międzynarodowe indeksy wydawnicze. Żadne z nich jednak nie posiada charakteru globalnego w sensie jakości i ilości wydawanych prac. W dziedzinie elektroniki i telekomunikacji takich czasopism o międzynarodowej renomie jest kilka, podobnie jak i w obszarze automatyki, robotyki i informatyki. Dodatkowo wydawanych jest zapewne kilkadziesiąt dobrych czasopism NT polskojęzycznych (lub także wydających okazjonalnie materiały po angielsku) cieszących się uznaniem i popularnością w swoich obszarach tematycznych w środowisku NT. Ustawodawca faworyzuje ze względów parametryzacyjnych, i internacjonalizacji krajowych środowisk NT czasopisma anglojęzyczne. Rynek wydawniczy czasopism NT jest w kraju znaczny. Czasopisma NT są znaczną częścią całego środowiska, jednak chyba bardziej naukowego niż technicznego, a szczególnie przemysłowego. W okresie intensywnych przemian środowisk NT uczelnianych, instytutów resortowych i przemysłowych w kraju, także i służące tym środowiskom czasopisma ulegają zmianom. Tradycja klasycznego sposobu przekazywania informacji ściera się z nowoczesnością, ale tym razem w zupełnie inny sposób niż to było kiedyś. Procesy przemian są znacznie głębsze i obejmują nie tylko warstwę techniczną, ale są sprzężone ze zmianami ekonomicznymi, społecznymi, psychologicznymi, tworzeniem nowej generacji uczonych, nie podobnej do generacji poprzedniej. Jesteśmy świadkami, a niektórzy z nas uczestnikami i autorami, intensywnych przemian w sposobie wydawania czasopism naukowo-technicznych. Podlegają one szybkim zmianom, wraz z internetyzacją tj. cyfryzacją, informatyzacją, badań naukowych i zaawansowanych procesów przemysłowych. Czasopisma NT już obecnie nie liczą się zupełnie jako zbiory biblioteczne wydań papierowych (jedynie jako zbiory historyczne) a tylko i wyłącznie jako bazy danych o bardzo dobrej, tylko dobrej, lub nieco słabszej proweniencji. Historyczne wydania są coraz częściej w pełni digitalizowane i archiwizowane. Kolekcje swoich czasopism NT zarchiwizowało większość czołowych wydawnictw. Jakość bazy danych (według instytucji finansujących badania i administracji nauki) jest współmierna z wysokością indeksów oceniających czasopismo, i dalej z wysokością finansów i obłożeniem przez autorów z ośrodków naukowych, generujących najlepsze wyniki naukowe i techniczne. Czasopismom o charakterze lokalnym bardzo trudno jest uzyskać wysokie wskaźniki bibliometryczne. W kraju zrodziła się koncepcja powołania Polskiego Indeksu Czasopism Naukowych. Do takiej roli aspiruje prawdopodobnie Index Copernicus (IC Journal Master List), ale nie tylko, także inne. Taki indeks powinien wyrosnąć na bazie odpowiedniej krajowej agregacyjnej bazie danych nauki. Prowadzona jest intensywna dyskusja nad przyszłością wielu czasopism w kraju i sposobem ich wydawania, np. w PAU, PAN, na uczelniach i przez ustawodawcę. Artykuł jest niezbyt uporządkowanym i skromnym przyczynkiem do tej dyskusji. Tematyka czasopism NT i wydawnictw cyfrowych oraz ich bibliometrii jest już obecnie tak szeroka, że niemożliwe jest jej nakreślenie w jednym, a nawet w kilku artykułach. Raczej wymagałoby to kilku wydawnictw książkowych, zarówno na poziomie popularyzatorskim jak i naukowym. Artykuł ten jest słabo uporządkowanym, swobodnym wyborem niektórych zagadnień publikacji czasopism NT w sieci Internet i został sprowokowany ogólną dyskusją prowadzoną obecnie na ten temat w PAN i w PAU, a także szczegółowo w niektórych redakcjach krajowych czasopism NT, komercyjnych i niekomercyjnych. Pewne elementy tej dyskusji mają charakter ogólny, ale niektóre odnoszą się tylko do obszaru wydawniczego naukowo-technicznego. Niektóre fragmenty prowadzonej obecnie w kraju dyskusji mają charakter bardzo dynamiczny, kontrowersyjny, wręcz gorący, szczególnie te dotyczące bibliometrii i jej związkiem z finansami i awansami naukowymi, oraz poruszające sprawy cytowań i potencjalnych nadużyć w tym zakresie. W sytuacji polskich czasopism naukowo-technicznych o charakterze krajowym (polskojęzycznych) i międzynarodowym (anglojęzycznych) odbija się jak w zwierciadle sytuacja nauki polskiej, socjalnej, niskopłatnej, dość słabo zorganizowanej, konserwatywnej, podlegającej jednak relatywnie nieuporządkowanym, ewolucyjnym, wielowątkowym przemianom w kierunku nowoczesności. Miejsce polskich (międzynarodowych) czasopism NT na rynku światowym jest proporcjonalne do możliwości środowiska. Te możliwości, w skali globalnej, są nadal dość umiarkowane. Jakościowa zmiana tej sytuacji wymagałaby wielu dalszych decyzji politycznych i akceptacji ich przez społeczeństwo, a także istotnych przemian w samym, być może zbyt wsobnym, środowisku naukowym. Ta wsobność wynika nie tylko z ograniczeń i tradycji, ale także z powodów czysto logistycznych, finansowych. Młody zdolny doktor, o predyspozycjach naukowo-managerskich wypromowany na PW w Warszawie i z odpowiednimi rekomendacjami, powinien być może zaczynać budowę swojego zespołu we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i odwrotnie. Młody doktor habilitowany Elektronika 8/

2 z nauk technicznych, także z odpowiednimi rekomendacjami, powinien mieć szanse poszukiwania pracy w kraju na najlepszych uczelniach, innych od swojej macierzystej. To wszystko są obecnie marzenia, z wielu powodów na razie nie do spełnienia. Przez brak ruchliwości, środowisko naukowe jest w dużej mierze zamknięte, właśnie wsobne. Ustawodawca nic nie może zrobić w tym względzie ze względów ekonomicznych i społecznych. To także odbija się na niektórych czasopismach lokalnych, nawet tych najlepszych, są one również wsobne. Niestety z punktu widzenia interesów lokalnych ta wsobność, szczególnie w przypadku znacznej tradycyjnej pozycji czasopisma, jest czasami dość korzystna do budowy i podtrzymywania znaczenia środowiska NT, zarówno w sensie instytucjonalnym jak i osobowym. Jak krajowe czasopisma NT mogą dołożyć się do rozwoju nauki w Polsce? Jak zwiększyć konkurencyjność kraju w agresywnym wyścigu naukowym? Czy jesteśmy skazani na konsumpcję wyników naukowych generowanych na świecie prze nielicznych liderów? Czy tylko można tutaj prowadzić badania niszowe? Czy kiedyś zbudujemy w kraju znaczącą infrastrukturę badawczą o skali europejskiej? Czy tylko małe projekty są w Polsce możliwe? Czasopisma są tylko jakimś odzwierciedleniem tych zagadnień. Także i one stają w obliczu dużego, otwartego i komercyjnego, dość agresywnego konkurencyjnego rynku publikacyjnego. Tworzona jest nowa warstwa e-publikacji będąca częścią wielkiego obszaru e-nauki. Analizując światowy rynek bibliograficzno-bibliometryczny można natknąć się na szereg paradoksów. Są one odzwierciedleniem zarówno procesów historycznych, preferencji światowych, wpływów, konkurencji, polityki, finansów, także wielu innych obecnych dynamicznych procesów rozwojowych w obszarze nauki i jej nieidealnego zwierciadła e-nauki. E-nauka emancypuje się jednak bardzo szybko. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Jakie są/będą tego konsekwencje. Weźmy jakiś przykładowy paradoks z czołowych światowych baz bibliograficznych. Takich paradoksów jest wiele. Cały historyczny dorobek Polski, jaki jest zapisany (sprawiedliwie czy też nie) w jednej z największych baz globalnych jest znacznie mniejszy niż pojedynczego czołowego uniwersytetu klasy światowej. A takich uniwersytetów tej klasy są dziesiątki. Weźmy jakąś konsekwencję. Aby w Finlandii zostać profesorem na uczelni, trzeba mieć współczynnik Hirscha większy niż 25. W Polsce inżynierów (nauczycieli akademickich na uczelniach z tytułami) z takim wskaźnikiem jest zapewne nie więcej niż kilkudziesięciu. Choć to się zmienia wraz z nową generacją uczonych. Na świecie w e-nauce i bibliografii rządzą coraz bardziej zaawansowane bazy danych. Bardzo dobrze że i w Polsce ten sektor zaczął się intensywniej rozwijać. Bez konsekwentnego i dobrze planowanego rozwoju krajowych baz danych dla e-nauki nie możemy poważnie aspirować do poziomu światowego. Pogląd, że w kraju bibliograficzne bazy danych są nie potrzebne, gdyż świat nam to załatwi, jest wysoce szkodliwy. Niestety ten pogląd jest dość szeroko rozpowszechniony w niektórych środowiskach naukowych (relatywnie mniejszościowych), szczególnie tych które działają w kraju tylko częściowo i są od dawna dobrze zinternacjonalizowane. Czasopismo wobec platform otwartych i komercyjnych, koszty 92 Polskie czasopisma NT nie są liderami rynku światowego. I nie zanosi się, aby nagle dokonał się przełom jakościowy. Jeśli już, to będzie to powolna praca organiczna, której rezultatem będzie nieco zwiększająca się widoczność literatury z Polski. Jak dotąd tylko pojedyncze egzemplarze naszych czasopism w formie drukowanej trafiają do odbiorców zagranicznych, przez co są mało znane na rynku międzynarodowym. Rozpowszechnianie jest skuteczniejsze przez Internet. I tu pojawia się pytanie: rozpowszechnianie otwarte czy komercyjne? Zwolennicy rozwiązań komercyjnych uważają, że komercyjne. Szczególnie jeśli nasze lokalne czasopisma są prezentowane wspólnie na platformie komercyjnej łącznie z uznanymi czasopismami o charakterze globalnym. Niektórzy zwolennicy rozwiązań komercyjnych uważają, że krajowe redakcje w ogóle nie są przygotowane do otwartej walki o jakość i popularność w Internecie. Własną pracę od podstaw naszych redakcji ma zastąpić działanie platformy komercyjnej, dobrze połączonej z agregacyjnymi bazami danych (np. EBSCO, ProQuest i in.), setkami baz danych uczelnianych (MIT, CalTech, Oxford, Cambridge, Harward i in.) i największych instytucji naukowych, znakomitymi przeszukiwarkami naukowymi (np. Primo ExLibris). Trudny dylemat nie do rozwiązania w trybie pilnym. Spróbujmy przyjrzeć się różnym aspektom tego zagadnienia krajowe czasopismo NT wobec platform otwartych i komercyjnych. Nie można ukrywać, że internetowe wydawanie czasopism i książek jest wielkim biznesem. Globalny rynek wydawnictw wynosi niewątpliwie dziesiątki, jeśli nie nawet setki miliardów Euro. Trwa intensywne, a nawet agresywne współzawodnictwo o ten wielki rynek. Do dużych graczy należą wielkie wydawnictwa i koncerny multimedialne takie jak: Thomson Reuters, Elsevier, Willey, Springer, Hindawi, Academic Press; stowarzyszenia zawodowe jak IEEE, Am.Chemical Society, OSA, SPIE i inne. Te ostatnie są często liderami, ale także czasami monopolistami, światowymi w swoich środowiskach zawodowych, jak np. IEEE w obszarze nauk i technik elektrycznych elektroniki, fotoniki, telekomunikacji, ICT, technik informacyjnych. Niektóre wydawnictwa są monopolistami w obszarze globalnych lub specyficznych indeksów. A indeksy podlegają ciągłemu i dalszemu różnicowaniu. Monopole z jednej strony przyczyniają się do rozwoju nowoczesnego rynku wydawniczego, ale z drugiej mogą go znacznie ograniczać. Globalny ruch otwartości internetowej funkcjonuje także w obszarze wydawnictw. Wiele środowisk naukowych optuje ze rozwiązaniami otwartymi, tym bardziej że czołowe rozwiązania komercyjne są bardzo drogie. Wiele z instytucji naukowych po prostu nie stać na skorzystanie z rozwiązań komercyjnych o dostatecznie wysokim statusie. Wiele z najlepszych rozwiązań otwartych wydawnictw cyfrowych nie ustępuje zbytnio cyfrowym wydawnictwom komercyjnym, oprócz prestiżu. Wydawnictwa komercyjne sprzedają na ogół znakomite usługi, prestiż oraz indeksy, na ogół za znaczną cenę. Środowiska naukowe w opozycji do takiej sytuacji tworzą globalne koalicje za całkowitym otwarciem publikacji naukowych. Niektóre z tych inicjatyw odnoszą znaczące sukcesy. Apologeci rozwiązań komercyjnych twierdzą, że rozwiązania otwarte nie są bezkosztowe. Że kosztują niewiele mniej. To jest oczywista nieprawda. Rozwiązania otwarte bazują jednak na zupełnie innej metodzie wydawania czasopisma. Pełne rozwiązania komercyjne, na ogół dość drogie, bazują na ofercie całej ścieżki wydawniczej obejmującej: wydawnictwo cyfrowe recenzje, skład, weryfikację językową, akceptację techniczną itp. a także druk i atrakcyjną prezentację. Praktyka pokazuje, ze nie wszystkie czasopisma w takim wydawnictwie korzystają z pełnej ścieżki. Czasami taki proces jest rozdrobniony pomiędzy kilka firm. Skład może robić np. drukarnia, a redakcja zajmuje się wyłącznie sprawami merytorycznymi. W takim przypadku, tzw. profesjonalnemu wydawcy zostaje wyłącznie prezentacja i pozycjonowanie. Taka sytuacja występuje dość często, jeśli redakcja jest konserwatywna i w ogóle nie używa cyfrowych technik wydawniczych, z wyjątkiem ewentualnie maili do autorów i recenzentów. Elektronika 8/2014

3 Wydawnictwa otwarte często bazują na mechanizmie podobnym do wydawania materiałów konferencyjnych, gdzie autor jest zobowiązany do dostarczenia, ostatecznie w wyniku pełnego procesu redakcyjnego, materiału gotowego do publikacji. Recenzent jest zobowiązany do przedstawienia uwag merytorycznych i technicznych a także językowych. Autor jest zobowiązany do wprowadzenia stosownych poprawek, przeprowadzenia procesu, który kiedyś nazywano składem tekstu, zgodnie ze wzorcem specyficznym dla danego czasopisma i ponownego złożenia pracy, gotowej do publikacji bądź do ponownej recenzji. Taki proces umożliwia wydawanie czasopisma niskokosztowo, co jest częstym przypadkiem czasopism w warunkach krajowych. Jednym z atrybutów wyszukiwarek naukowych jest dostarczanie odpowiedzi dotyczących zawartości czasopism z wybranej wąskiej dziedziny nauki w sposób hasłowy, np. po słowach kluczowych. Nie koniecznie podając dokładne źródło tzn. autora czy nazwę czasopisma. Google i Scholar oczywiście posiadają takie cechy i są one dynamiczne rozwijane i wyposażane w zaawansowane narzędzia heurystyczne. Profesjonalne wyszukiwarki naukowe posiadają rozwiązania własnościowe. Korzystanie z tych ostatnich wymaga płatnej subskrypcji. Można tu wymienić: ExLibris Primo D&D [http://www.exlibrisgroup.com/], SUMMON (ProQuest), EB- SCO Discovery Service, J-Stor. Przeglądarka Summon zainstalowana we własnej bibliotece umożliwia jej dokładne i wielokontekstowe przeszukiwanie. Przewaga rozwiązań własnościowych komercyjnych nad otwartymi wymagałaby dostępu do wyników dokładniejszych badań. Takie badania są oczywiście prowadzone. Walka na inteligencję multiwyszukiwarek trwa. W odniesieniu do niewielkich redakcji, takich jak kwartalniki PAN, czy czasopism lokalnych SIGMA-NOT, o relatywnie niewielkich zasobach danych, takie ewentualne przewagi nie mają wielkiego znaczenia. W obydwu przypadkach ważnym argumentem wagi hasła czy źródła jest ruch internetowy. A to już jest bardzo proste do pomiaru. Ruch internetowy wokół niektórych czasopism lokalnych, szczególnie z poza domeny pl jest bardzo mały. Multiwyszukiwarka (profesjonalna i otwarta) sięga po takie dane ewentualnie na końcu. Komercyjne wydawnictwa internetowe korzystają wewnętrznie zarówno z wyszukiwarek komercyjnych, jak i otwartych, a szczególnie z globalnej Google Scholar która jest dominatorem na rynku. Niektóre narzędzia komercyjne jak Summon, Aleph i inne, są dość popularne w bibliotekach szkół wyższych w kraju. Dane bibliometryczne dotyczące czasopism, instytucji naukowych, autorów, zbiorów bibliotecznych itp. są lokowane w kolportowanych globalnie, komercyjnych i otwartych agregacyjnych bazach danych. Do takich powszechnych baz komercyjnych należy np. JSTOR, ProQuest, EBSCO. Do każdej z nich trzeba mieć subskrypcję (globalną lub do konkretnej kolekcji), lub można korzystać z usług komercyjnego wydawcy, który ma umowę ze wszystkimi głównymi bazami komercyjnymi i zapewnia automatycznie linking do nich w ramach swojej umowy z instytucją krajową. Takie umowy, np. z JSTOR, EB- SCO czy z ProQuest, a także z globalnymi wydawcami internetowymi posiada szereg instytucji naukowych w kraju. Dane biblioteczne są kolportowane, np. na podstawie wzajemnych umów, pomiędzy najważniejszymi instytucjami naukowymi świata (uniwersytety MIT, Oxford, Harward, Cambridge, i międzynarodowe ośrodki badawcze CERN, ESA) posiadającymi wielkie zasoby biblioteczne. Dane zewnętrzne mogą być także lokowane w takich zasobach, np. na podstawie umów z profesjonalnym wydawcą. Lokowania komercyjnego nie należy przeceniać, wraz ze zmianami globalnego Internetu w kierunku otwartego i coraz bardziej zaawansowanego przeszukiwania zasobów. Rzekomym silnym argumentem za lokowaniem (pozycjonowaniem) komercyjnym jest niezbyt profesjonalne przygotowanie większości naszych redakcji do sprostania temu zadaniu. Jest to prawda, a raczej pół-prawda, usiłująca zatrzymać stan rzeczy. Umowy wydawców krajowych (uczelnianych, instytutów JBR i PIB, PIN, także PAN) z wydawcami globalnymi obejmują czasami klauzulę wspomagania poszczególnych redakcji we wprowadzeniu ich tytułów na Journal Master List firmy Thomson Reuters (dawna tzw. lista filadelfijska, ISI), stanowiącej podstawowe narzędzie naukometryczne, stosowane przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych. To jest potencjalnie bardzo korzystne. Jednak, w wielu przypadkach ta pomoc ogranicza się jedynie do wypełnienia za redakcję czasopisma trywialnej, zaledwie kilkuwierszowej ankiety zgłoszeniowej na portalu Thomson Reuters. Ankieta znajduje się pod adresem: [http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/]. Thomson-Reuters jest firmą bardzo mało przezroczystą i wątpliwe jest, aby nawet duże bazy danych lub inni wydawcy mieli możliwości wpływu wewnętrznego. Pomoc może być więc jedynie pośrednia. Google Scholar, intensywnie rozwijająca się baza danych i wyszukiwarka, jest oskarżana (przez wydawców profesjonalnych) o nikłą relewancję w stosunku do świata nauki, a szczególnie do poszczególnych dziedzin. Tak jest być może jeszcze nadal w odniesieniu do np. publikacji biomedycznych, ale raczej nie do publikacji NT. Wydawcy profesjonalni określają Scholar jako narzędzie otwarte jeszcze zbyt prymitywne do subtelnych zastosowań. Uważa się, że Scholar jest bardzo użyteczny na poziomie elementarnym, nie określając co to oznacza. Większość systemów bibliotecznych znaczących uczelni i instytucji naukowych wyposaża swoje biblioteki w profesjonalne wyszukiwarki naukowe. Pytanie jest jednak takie, kto z tego korzysta? Wewnętrzne przeszukiwarki biblioteczne są dość użyteczne do przeszukiwania zasobów wewnętrznych, raczej nie do otwartych zasobów globalnych. Świat zamkniętych zasobów bibliotecznych, szczególnie uniwersyteckich, wolniej czy szybciej, będzie odchodził w przeszłość. Popularna opinia o otwartym oprogramowaniu wydawnictw cyfrowych mówi, że służą one jedynie redakcyjnemu przygotowaniu tekstów czasopisma (łącznie z recenzowaniem) oraz ich biernemu zawieszeniu w chmurze Internetu. Ta opinia bierze się prawdopodobnie z nieznajomości oprogramowania i nowoczesnych mechanizmów łączności prowadzonej przez portal wydawniczy w tle, przy pomocy tzw. wtyczek komunikacyjnych (plugins). Otóż dobre otwarte wydawnictwa cyfrowe mogą mieć instalowane wtyczki, praktycznie w nieograniczonych ilościach, łączące bazę danych portalu czasopisma z wieloma innymi portalami, prowadzącymi swoje statystyki cytowalności, pobieralności prac, poszukiwania konkretnych haseł, słów kluczowych, wizyt w wydawnictwie, nadającymi indeksy. Wewnętrzne statystyki czasopisma i inne dane bibliometryczne są także tworzone i udostępniane poprzez wtyczki i robotom internetowym. Na przykład czasopisma PLP i IJET posiadają takich aktywnych wtyczek aż kilkadziesiąt. Czy komercyjny wydawca zapewnia więcej, bardzo wątpię. Komercyjny wydawca posiada umowy z komercyjnymi bazami bibliograficznymi. Wtyczki jako specjalizowane interfejsy komunikacyjne działają automatycznie, po zainstalowaniu na portalu czasopisma, bez dalszego nadzoru redakcji. Tak więc są bardzo wygodne. Ponadto można tworzyć statystyki działania komunikacyjnego takich interfejsów, a więc w jakiś sposób sprawdzać na bieżąco efektywność ich działania. Wydawcy profesjonalni dają redakcjom takie sprawozdania zazwyczaj raz do roku. Wiele redakcji korzystających z systemu otwartego wydawnictwa cyfrowego, takiego np. jak OJS, może stosunko- Elektronika 8/

4 wo łatwo otworzyć wspólną czytelnię. Czytelnia zasilana jest uporządkowanymi danymi wydawniczymi, obejmującymi metadane prac i pełne teksty artykułów automatycznie poprzez stosowne interfejsy komunikacyjne (wtyczki). Niekonieczne jest ręczne budowanie i aktualizowanie zasobów czytelni jak to się dzieje obecnie w wielu przypadkach. Czytelnia jest rodzajem nadbudowy nad wydawnictwem prowadzącym wiele czasopism, o atrakcyjnej graficznie formie, o charakterze zależnym od wymagań wspólnego wydawcy. Mogą być to funkcje: rozpowszechniające i popularyzatorskie, sprawozdawcze, reklamowe i propagandowe, itp. Taką czytelnię czasopism prowadzi PAN (a także wiele uczelni) obecnie w sposób ręczny, obsługiwany w ramach Kancelarii (jako produkt uboczny), transferując dane od redakcji i/lub wydawcy umownego. Chodzi o czytelnię umiejscowioną na własnym serwerze właściciela czasopisma (PAN czy uczelni), a nie na serwerze wydawcy profesjonalnego. Umowa pomiędzy wydawcą a właścicielem musi taką opcję umożliwiać. Prezentacja na serwerze wydawcy także jest atrakcyjna więc sama przez siebie tworzy czytelnię. Często jednak właściciel chce posiadać także całość zbiorów także u siebie i prezentować je na swoim serwerze. Wydawca komercyjny zapewnia redakcji czasopisma na ogół dobre pozycjonowanie treści, dobrą formę, uporządkowaną i czasami bardzo atrakcyjną prezentację zbiorczą z innymi czasopismami, wysoki prestiż (jeśli taki sam posiada, a na ogół tak jest), a także często na podstawie odrębnej umowy redakcję cyfrową. Redakcja cyfrowa w takim przypadku jest pakietem programistycznym wspomagającym składanie manuskryptów przez redakcję czasopisma. W przypadku IEEE takim pakietem jest Manuscript Central, a w przypadku firmy DeGruyter obsługującej czasopisma PAN jest to Editorial Manager. W przypadku SPIE Digital Library jest to bardzo sprawnie działający portal Author Submission and Chair Review System. Co więc oferuje w porównaniu z powyższym system otwarty, taki np. jak OJS. Dokładnie wszystko: bardzo dobre pozycjonowanie, dobrą formę którą redakcja może sama edytować do perfekcyjnej postaci, atrakcyjną prezentację, prestiż zależny wyłącznie od redakcji i właściciela a nie wydawcy, oraz znacznie bardziej funkcjonalną redakcję cyfrową. A właściwie pełne wydawnictwo cyfrowe, obejmujące ponad funkcje redakcji takie opcje, jak publikowanie nowego wydania czasopisma, druk czasopisma, subskrypcję, linkowanie i lokowanie i wiele innych. Redakcja cyfrowa jest nierozłącznym i wygodnym elementem wydawnictwa cyfrowego w ramach OJS a nie zupełnie oboczną sprawą. Najdrożej w wydawnictwie komercyjnym kosztuje, ze zrozumiałych względów, prestiż. W OJS prestiż jest bezpłatny. Pracuje się jednak na własny rachunek i trzeba prestiż samemu w pocie czoła wypracować. Wyszukiwarki internetowe o charakterze globalnym, a także naukowe tak dynamicznie rozwijają się, że poszukiwanie prac z wąskiej tematyki, a szczególnie NT, nie przedstawia nadmiernych trudności. Argumentem nadużywanym przeciwko cyfrowym wydawnictwom otwartym jest, że w celu jej znalezienia konieczne jest posiadanie adresu platformy. Proste sprawdzenie tej tezy jest możliwe w każdej chwili i przez każdego. Niedawno otwarta jedna z wydawniczych platform otwartych, o relatywnie niewielkim ruchu, została natychmiast dość dobrze indeksowana. Mało tego, jest natychmiast odszukiwana zarówno poprzez czytelnię właściciela wydawnictwa, poprzez adres redakcji, a nieco słabiej przez wydawcę profesjonalnego. Prawdopodobnie z powodu bardziej skomplikowanego adresu URL. Nie ma problemu w znalezieniu bardziej aktywnych autorów, którzy zadbali o swoje indywidualne rekordy w takich 94 portalach jak Scholar, LinkedIn, ResearchGate, ResearcherID, ZoomInfo, Nauka Polska, CeON, PBN, Naymz, Inspire, YaddaICM, Wikipedia itp. Rekordy aktywnych autorów i ich publikacji są automatycznie, bez pomocy żadnych pośredników, zapisywane w takich bazach otwartych o globalnym zasięgu jak: LOC, LCCN, SUDOC, MAS, CDS, ORCID, VIAF, ISNI, IdRef, Journalogy, CiteSeerX, WorldCat [http://oaister. worldcat.org/]itp. Nieco gorzej jest z mało znanymi autorami historycznymi. Bo nawet mało publikujący autorzy współcześni są nieźle indeksowani. Nie trzeba znać adresu, by relatywnie łatwo znaleźć obecnie platformę wydawniczą, wydawcę, autora. Wielu autorów i czasopism, a także nawet poważnych wydawców posiada własne strony na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, nie mówiąc o dobrze linkowanej Wikipedii itp. Hermetyczne rozwiązania własnościowe dotyczące lokowania, wyszukiwania i baz agregacyjnych, będące rzekomym panaceum na pozycjonowanie czasopisma to już zupełna przeszłość. Przejście czasopisma NT na własne wydawnictwo cyfrowe w żadnym wypadku nie oznacza żadnej kontynuacji dotychczasowego sposobu jego formy papierowej, w niewielkim nakładzie, a więc trudnym do znalezienia. Czasopismo takie pod nowym adresem nie stanie się w żadnym wypadku przez dłuższy czas mało znaną mielizną, jak argumentują zwolennicy rozwiązań komercyjnych. Nasze doświadczenia z kilkoma czasopismami pokazują natychmiastowe ich indeksowanie, nawet przy pomocy wyszukiwarek chińskich i indyjskich, hiszpańskich i włoskich, a nie tylko globalnych i lokalnych polskich. Koszty umów z wydawcą profesjonalnym, o znacznym prestiżu są na ogół bardzo wysokie. Na umowy wydawnicze, np. z wielkimi liderami Elsevierem czy Thomson-Reuters, stać prawdopodobnie mało które wydawnictwo naukowe w kraju. Dodatkowo, część tych umów, z niektórymi wydawcami nakłada czasami ograniczenie na liczbę opublikowanych artykułów. Stanowi to niezwykłe, w dzisiejszych czasach, ograniczenie działania poszczególnych redakcji. Kontestatorzy systemów otwartych mówią stanowczo o złudnym argumencie bezkosztowości argumentując, że ktoś pracę redakcyjną będzie musiał wykonać. Mówi się ponadto, że z powodu rozłożenia kosztów wypracowania stosownych narzędzi i metod między wielu zleceniodawców, koszty realizacji zadania przez wyspecjalizowaną firmę są zazwyczaj niższe niż koszty procesu przyuczania amatorów. Przygotowanie redakcji w większości nieprofesjonalnych w dziedzinie informacji naukowej do wejścia w tego typu systemy jest niezmiernie trudne, a wielu przypadkach niemożliwe. Z tego względu z całą pewnością jakość prac, zwłaszcza w początkowym okresie, jest daleka od profesjonalizmu. Konieczne jest kształcenie redaktorów czasopism naukowych w zakresie własnych wydawnictw cyfrowych, ale całkowite deprecjonowanie ich otwartości na naukę i mówienie o niemożliwości jest nie na miejscu. Kształcenie takie, w efektywny sposób może prowadzić któraś z redakcji wiodących, tak aby jak najszybciej usamodzielnić inne redakcje, a nie wykonywać prace za nie. Przejście na otwarte wydawnictwo cyfrowe dla wielu czasopism, choćby trochę przygotowanych na pełną informatyzację, zwalnia znaczne środki z kosztownej umowy z prestiżowym wydawcą profesjonalnym. Zwalnia te środki dla kogo? Jeśli dla właściciela wydawnictw na inne cele, to jest to sprzeczne z ideą rozwoju. Jeśli dla redakcji na prace merytoryczne, a nie administracyjno-techniczne, to może się bardzo szybko okazać o ile tańszy jest ten kierunek rozwoju własnego otwartego wydawnictwa cyfrowego i czasopism działających w takim układzie. Jest to uwolnienie czasopism. Promocja poszczególnych tytułów przez dobrego i drogiego profesjonalnego wydawcę, o znacznym prestiżu, zupełnie nie Elektronika 8/2014

5 rozwiązuje najbardziej istotnych problemów krajowych czasopism NT. Bardzo małe nakłady druku (dodatkowo zanikające), nikły zasięg międzynarodowy, średni lub co najwyżej dobry poziom NT, średni udział międzynarodowych autorów itp., mają być rzekomo skompensowane znakomitym pozycjonowaniem przez wydawcę. Jest to co najwyżej jakiś tam czynnik wspomagający, ale nie sedno sprawy. Sednem sprawy, w sensie systemowym, jest taka legislacja dotycząca nauki i techniki w kraju, aby zaczęły masowo powstawać bardzo wartościowe prace. I to jest zapewne możliwe, gdyż powszechnie znane są techniki prowadzące do takiego rozwoju. Nawet najlepsze profesjonalne wyszukiwarki naukowe (komercyjne), z których korzystają znakomici komercyjny wydawcy, i umieszczenie lokalnych czasopism na wspólnej platformie z czasopismami o uznanej renomie niewiele tu pomogą. Kupowanie prestiżu za pieniądze nie jest dobrym rozwiązaniem, nawet jeśli taka metoda pomagania sobie nie jest niczym złym. Argumentem za subskrypcją komercyjnej wyszukiwarki naukowej (np. w ramach umowy z komercyjnym wydawcą) jest to, że dzięki takiej metodzie wyszukiwania czytelnik może trafić na lokalne tytuły, artykuł i autorów zupełnie bezwiednie, bez znajomości cech identyfikujących. Wydawca komercyjny jest pośrednikiem dla redakcji czasopisma względem zgłaszania w subskrypcyjnych (zamkniętych, komercyjnych, np. Thomson Reuters, Scopus, itp.) i otwartych bazach danych (np. DOAJ, Copernicus, OAI, itp.). Jest (lub może być) także pośrednikiem w przyznawaniu identyfikatora obiektu cyfrowego DOI. Pośrednictwo zdejmuje z redakcji obowiązki samodzielnej rejestracji. Jeśli jednak ktoś to kiedyś samodzielnie robił, to wie, że taka rejestracja, zarówno w DOI jak i Thomson-Reuters jest na ogół jednorazowa (lub raz do roku, czy też okresowo raz na kilka lat, np. w przypadku bazy Copernicus czy systemu Pol-ON w części okresowej oceny czasopism) i jest więcej niż trywialna. Jest to po prostu krótki łatwy formularz internetowy dostępny na stronie danej organizacji indeksującej. Płatne pośrednictwo w realizacji prostej funkcji? Może warto pomyśleć w środowisku o uwolnieniu czasopism i innym ich finansowaniu przez właścicieli. Naukowe bazy danych autorów i publikacji, projektów badawczych, instytucji naukowych i publikatorów oraz ich narzędzia Świat nauki podlega głębokiej internetyzacji. Jednym z dogmatów jest, że posiadamy wielkie zbiory danych z ukrytą w nich znaczną wiedzą. Trzeba ją odkryć z dobrze zorganizowanych baz danych. Nieuporządkowane dane są prawie bezwartościowe. Ilość nowych generowanych danych jak i tworzona wiedza przyrastają w tempie ekspotencjalnym. Co miesiąc wydawnictwo Elsevier, tylko w swoich czasopismach, publikuje ponad 5000 artykułów naukowych. Typowy kwartalnik NT PAN publikuje kilkanaście prac kwartalnie. Liczne tworzone globalne i lokalne bazy danych naukowych są na ogół ściśle połączone, różnego rodzaju linkami, z bazami publikacji, czasopismami, projektami badawczymi, agencjami finansującymi naukę, bazami danych osobowych pracowników nauki, a także socjalnymi/dyskusyjnymi tematycznymi portalami naukowymi itp. Tworzone jest globalne wirtualne środowisko naukowe obejmujące coraz więcej warstw funkcjonalnych. Czasopisma i inne rodzaje publikatorów wirtualnych (czasopisma nie są jedyną metodą publikacji wyników badań naukowych w Internecie) są jedynie częścią tego wirtualnego świata e-nauki. Te coraz masywniejsze połączenia i rozwój NT świata wirtualnego nie pozostaje bez wpływu na świat rzeczywisty. Poniżej wymieniono z krótkim opisem niektóre z takich baz danych i innych inicjatyw, które stają się fundamentalnymi elementami budowy globalnego wirtualnego świata nauki i techniki. Web of Knowledge/Web of Science (Thomson Reuters) jest bazą danych o autorach, publikacjach, czasopismach i instytucjach naukowych. Przyznaje czasopismom Impact Factor IF, indeksy SCI, SCIE. Autorom przyznaje współczynniki Hirscha H. Jest bazą zamkniętą, dostępną na subskrypcję. Thomson-Reuters prowadzi Master Journal List, usługi Current Contents. TR prowadzi (czasami bezpłatne) kursy internetowe webinaria, dotyczące bibliometrii i rozwoju swoich e-narzędzi w tym wględzie. MJL zawiera obecnie ok. 10 tysięcy czasopism. Rocznie wymieniane jest kilka procent tych czasopism. Odpadają czasopisma o IF<0,1 lub takie, które nie spełniają wymagań regulaminowych dotyczących samocytowań (i autocytowań). Umieszczane są nowe czasopisma z listy oczekujących, obserwowanych i aspirujących do MJL. Marzeniem wielu polskich czasopism jest wejście na listę czasopism indeksowanych przez WoK. W okresie przejściowym udało się to szybko kilkunastu czasopismom NT. Obecnie jest to coraz trudniejsze. Scopus (Elsevier) jest alternatywną do WoK bazą danych podającą podobne wskaźniki. Scopus, razem z WoK tworzą obecnie dwie najważniejsze bazy odniesienia. Elsevier prowadzi także inne usługi bibliograficzne jak: Science Direct [http://www.sciencedirect.com/], Elsevier Open Access [http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/openaccess] i inne. Google Scholar dynamicznie rozwijana przez Google globalna i całkowicie otwarta baza danych i wyszukiwarka e-nauki. Tworzy nowe mechanizmy działania systemów e-nauki. Powoli wchodzi do kanonu e-nauki i jest w pewnym sensie uzupełnieniem, ale także konkurencją dla systemów komercyjnych. Jednym z autonomicznych narzędzi do przeszukiwania samodzielnego zasobów Google Scholar, po zainstalowaniu na komputerze klienta, jest Publish or Perish (PoP). Microsoft Academic Search [http://academic.research. microsoft.com/]. Baza danych autorów i instytucji naukowych i ich dorobku. Otwarta publiczna przeszukiwarka internetowa. Nie jest obecnie dynamicznie rozwijana przez MS. Politechnika Warszawska w MAS: com/organization/14388/warsaw-university-of-technology]. Inspec baza danych indeksująca literaturę naukowotechniczną prowadzona przez IET (Institute of Engineering and Technology poprzednio IEE The Institution of Electrical Engineers); [http://inspecdirect.theiet.org/]; [http://www. theiet.org/resources/inspec/]. CrossRef [http://search.crossref.org/]; Organizacja nonprofit rozwijająca technologie e-nauki, rejestracji i wyszukiwania prac naukowych. CrossRef jest zarządzane przez organizację PILA Publishers International Linking Association. CrossRef rejestruje linki DOI dla publikacji naukowych. DOI jest unikalnym identyfikatorem dokumentu elektronicznego. Od identyfikatora URL różni się tym, że jest przypisany na stałe do danego dokumentu i nie zależy od jego fizycznej lokalizacji. Link DOI kieruje do strony metadanych dokumentu, gdzie są także inne dane, np. linki do pełnej treści dokumentu. EBSCO firma prywatna (Ipswich, MA, USA) [http://www. ebsco.com/] oferująca komercyjnie globalne usługi biblioteczne. EBSCO Discovery Services (Information Services) jest konglomeratem zaawansowanej przeszukiwarki naukowych bazy danych, e-czasopism, e-wydawnictw itp. Wymaga subskrypcji i posiadania konta. JSTOR (Princeton Univ.) baza danych Journal Storage [http://www.jstor.org/]. Elektroniczne pełnotekstowe archiwum czasopism naukowych. Posiada duże zbiory podzielone na Elektronika 8/

6 kolekcje. Wymaga subskrypcji i posiadania konta. Subskrypcja może dotyczyć całości zbiorów lub konkretnej kolekcji. Oferuje zaawansowane przeszukiwanie zasobów naukowych Internetu. Umożliwia zapamiętywanie cytowań. Obecnie posiada dane z ponad 2000 czasopism. JSTOR udostępnia zawartość niektórych czasopism publicznie na zasadzie tzw. Early Journal Content. WorldWideScience [WorldWideScience.org], globalna przeszukiwarka akademickich baz danych. ExLibris [http://www.exlibrisgroup.com/]. The bridge to knowledge. Jeden z czołowych dostawców systemów automatyzacji bibliotek naukowych. Globalny, komercyjny serwis bibliograficzny zapewniający zarządzanie zasobami oraz ich zachowanie. Oferuje umowy zarządzania bibliografią instytucjom, redakcjom, bibliotekom oraz zaawansowane pakiety programistyczne. Powszechnie znane i stosowane rozwiązania obejmują np.: Primo Discovery and Delivery profesjonalne przeszukiwanie zasobów naukowych, Alma Library Management Services, bx usage based services, Rosetta preservation of Digital assetts, Aleph, Voyager integrated library systems, MetaLib metasearching, Verde e-resource management, DigiTool i inne. ProQuest Komercyjna firma oferująca zarządzanie zasobami cyfrowymi informacji dla bibliotek, badaczy. Jest obecnie właścicielem specjalizowanej multiwyszukiwarki SUMMON, która bazuje na własnościowym popularnym internetowym protokole przeszukiwania zasobów, często używanym przez biblioteki; Oferuje wiele innych narzędzi akwizycji, zarządzania i odkrywania informacji. arxiv: [ar xiv.org] Biblioteka Uniwersytetu Cornell. Baza danych, o charakterze globalnym, obejmuje fizykę, matematykę, nauki komputerowe, biologia, finanse i statystykę. Baza publikacji najczęściej w postaci raportów technicznych poprzedzających publikacje w czasopismach. z dziedziny fizyki i współpracujących nauk technicznych i instrumentacji. Globalne i bardzo popularne archiwum preprintów publikacji elektronicznych z wybranych dziedzin nauki. Prace publikowane w arxiv nie są recenzowane, ale mogą być tam umieszczane wyłącznie przez zarejestrowanych i zaufanych autorów (endorsers). Aby zostać zaufanym autorem, wystarczy potwierdzenie od innego zaufanego autora. Większość prac umieszczanych w arxiv jest publikowana także w recenzowanych czasopismach naukowych. Prace umieszczone w archiwum są dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników internetu. arxiv należy do grupy inicjatyw OAI. Altmetric [http://www.altmetric.com/]; We make article level metrics easy. Każdego dnia publikowane są tysiące artykułów naukowych na świecie. Portal Altmetric śledzi dokładnie, co ludzie mówią o artykułach online i w ten sposób służy środowisku publikatorów, autorów, bibliotek i instytucji naukowych. Altmetric jest używany przez: npg (Nature), Springer, SciVerse, BioMedCentral, Scientific American i innych. Altmetric analizuje ruch na takich portalach, jak: Facebook, Google, Google+, blogi naukowe; Mendeley, Connotea, CiteULike, Twitter, LSD i inne. Mierzy ilość pobrań artykułu, ilość wizyt na stronie metadanych pracy itp. Altmetric używa narzędzi Altmetric Explorer oraz indeksu Altmetric donuts. Portal wymaga subskrypcji. InfoBase Index [http://www.infobaseindex.com/]. IBI jest bazą danych publikacji gromadzącą naukowe wydawnictwa i czasopisma uczelniane w skali globalnej. Prowadzona przez firmę indyjską. Kryteria umieszczenia czasopisma w IBI są następujące i dość typowe: otwarty dostęp, dobra jakość wydawnicza, dobra kontrola jakości recenzowania, numer ISSN. Portal wymaga założenia konta i logowania. VIAF Virtual International Authority File [http://viaf. org/]; VIAF-Politechnika Warszawska [http://viaf.org/viaf/ /#Politechnika_Warszawska.]; Wirtualna międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych; VIAF jest replikowany lokalnie na serwerach narodowych: Biblioteka Narodowa (Polska), LOC Biblioteka Kongresu USA, DNB Biblioteka Narodowa Niemcy Frankfurt, RERO Szwajcaria, SUDOC Francja, Biblioteka Narodowa Australia. SUDOC (IdRef) Francja [http://www.idref.fr/]; Podstawowe informacje o instytucjach naukowych i ludziach nauki. Odnośnik z VIAF. IdRef-Politechnika Warszawska [http://www.idref. fr/ ]. OAIS Open Archival Information System. Globalna Inicjatywa Otwartych Archiwów. OAI Open Archives Initiative [http://www.openarchives.org/] (Cornell University) jest obecnie inicjatywą o globalnym zasięgu promującą szeroki dostęp do zasobów cyfrowych dla celów, ogólnie mówiąc, e-nauki. OCLC WorldCat The world s libraries Connected [http://www.oclc.org/en-europe/] [http://www.worldcat.org/]; Online Computer Library Center. Organizacja współpracy bibliotek, której celem jest ułatwienie dostępu globalnego do zasobów bibliotecznych. WorldCat jest globalnym katalogiem prowadzonym przez OCLC (WorldCat knowledge base). DOAJ Directory of Open Access Journals [http://doaj. org/]. Globalna baza danych zawiera spis recenzowanych, międzynarodowych czasopism naukowych o dostępie otwartym, obecnie ponad 10 tysięcy czasopism, w tym ok. 200 z Polski. ISBNdB [http://isbndb.com/] [http://isbndb.com/author/author_name]. Globalna baza danych zapisów bibliograficznych zawiera książki, w chwili obecnej ok. 8 milionów. Posiada linki do specjalistycznych baz danych i bibliotek cyfrowych. ISNI International Standard Name Identifier (ISO 27729), [http://isni-url.oclc.nl/isni/] [http://www.isni.org/]; baza danych autorów nauki, prasy i twórców kultury. Standard ISNI identyfikacji autorów jest używany np. przez Wikipedię. ORCID Open Researcher and Contributor ID [http://orcid.org/]. Baza danych uczonych tworzona w celu archiwizacji zasobów cyfrowych, publikacji, projektów badawczych, zbiorów danych itp. Wymaga rejestracji. Nadaje osobowy identyfikator. Połączona ze Scopusem. Umożliwia generację linków do innych osobistych baz danych. ResearchGate Osobista baza danych dla naukowców do samoarchiwizowania [https://www.researchgate.net]. Wymaga założenia indywidualnego konta i logowania. Pozwala tworzyć archiwum własnego dorobku naukowego. Jest jedną z silnie rozwijających się gałęzi wirtualnej e-nauki. Umożliwia networking ze współautorami. Zawiera zaawansowane statystyki i metryki działalności naukowej, takie jak współczynnik RG, sumowany współczynnik IF. Umożliwia prowadzenie dyskusji przez stawianie problemów naukowych i/lub odpowiadanie na nie. ResearcherID Baza danych uczonych (samoarchiwizowania) i ich dorobku naukowego prowadzona przez Thomson Reuters. Można ją łączyć z WoK, ORCID. Umożliwia definicję linków do swoich zasobów naukowych. Posiada metryki typowe dla WoK, takie jak: ilość artykułów, ilość prac cytowanych, suma cytowań, średnia cytowalność artykułów, index H. Podobnie do ORCID nadaje uczonemu indywidualny identyfikator. EndNote Baza danych samoarchiwizowania i przeszukiwarka prowadzona przez Thomson Reuters i powiązana z WoK [https://www.myendnoteweb.com/]. Kompleksowe narzędzie bibliograficzne. Wymaga utworzenia bezpłatnego konta. EndNote jest jednoczenie komercyjnym pakietem zarządzania bibliografią [http://endnote.com/]. Oprogramowanie grupuje cytowania w biblioteki, pliki *.enl. Jednym z narzędzi EndNote jest Cite While You Write. Elektronika 8/2014

7 LCCN Library of Congress Authorities, [http://lccn.loc.gov/ n ], [http://lccn.loc.gov/]. Baza danych autorów prowadzona przez Bibliotekę Kongresu USA LOC [http://id.loc.gov/]. CiteSeerX publiczne narzędzie poszukujące i biblioteki cyfrowe artykułów naukowych [http://citeseerx.ist.psu.edu/index], głównie w obszarach inżynierii komputerowej i naukach informacyjnych. dzieli zasoby na zasadzie ccl. ROAR Registry of Open Access Repositories [http://roar. eprints.org/]: Rejestr repozytoriów otwartych (Univ. Southampton). ROAR prowadzi bazę danych ROARMAP Mandatory Archiving Policies. W rejestrze ok jednostek jest kilka instytucji z Polski. COAR Confederation of Open Access Repositories [https:// Członkiem COAR jest ICM UW. OpenAIRE Portal Otwartej Nauki w Europie [https://www. openaire.eu/]. Umożliwia zgłaszanie repozytoriów [http://validator.openaire.eu/]. SPARC Scholarly Publishing and Academic Resource Coalition [http://www.sparc.arl.org/]. Międzynarodowa koalicja bibliotek naukowych, działająca na rzecz otwartego system komunikacji uniwersyteckiej. Zajmuje się, między innymi, oceną zawartości repozytoriów otwartych. Rozwija podstawy prawne bibliotecznych systemów otwartych. CNI Coalition for Networked Information [http://www.cni. org/]. Koalicja na rzecz rozwoju komunikacji uniwersyteckiej i wzbogacenia efektywności intelektualnej. Gromadzi uniwersytety, biblioteki, wydawnictwa, instytucja naukowe. Bazy specjalistyczne publikacji naukowych NT obejmują np. DBLP [http://www.dblp.org/], ACM DL nauki komputerowe, bazy wielkich organizacji naukowych, jak CDS w CERN [cds.cern.ch], INSPIRE [http://inspirehep.net/] (SLAC) fizyka wielkich energii, SciFinder Chemical Abstracts, PACC Physics Abstracts i wiele innych. Portale wielkich i globalnych instytucja naukowych, jak np.: CERN, NASA, ESA, JLab, FermiLab itp., zawierają bazy wiedzy specjalistycznej, są źródłem wielu danych naukowych opracowanych w postaci prezentacji tematycznych, lokalnej bazy wiedzy, a także tzw. white papers, niekoniecznie publikowanych gdzieś indziej. Wielkie organizacje badawcze publikują serie cyklicznych raportów technicznych, oznaczanych indeksami ISBN i czasami także ISSN. Nie wszystkie z tych publikacji są indeksowane, np. w WoK/WoS czy w Scopusie, ale są na ogół indeksowane m.in. w Google Scholar. Co więcej, takie raporty techniczne, opisujące kluczowe eksperymenty są bardzo licznie cytowane w skali globalnej. Np. raporty opisujące największe eksperymenty badawcze, LHC, ISS, ESS, NSS, ILC, FCC są tak licznie cytowane że całkowicie zmieniają proporcje wykazów cytowań i indeksów wpływu w porównaniu z materiałami innych baz danych. Bazy krajowe. W rozwiniętych krajach europejskich, Japonii i w USA tworzone są bardzo duże lokalne krajowe bazy danych. Na przykład w Niemczech popularny jest Scinexx [http://www.scinexx.de/technik.html]. Niektóre z takich portali prowadzą własne czasopisma naukowe lub naukometryczne. Część portali krajowych jest związana z krajową Biblioteką narodową (SUDOC we Francji), a część to firmy komercyjne lub portale urzędowe, lub uczelniane. Internet jest tak atrakcyjną formą przekazu treści naukowych, że wszyscy chcą tam być jak najbardziej widoczni: Turcja, Rosja, Bułgaria [http://www. scientific-publications.net/], my też. Analityka globalna sieci Web Niektóre internetowe firmy globalne tworzą własne narzędzia analityczne sieci Web. Narzędzia obejmują także, i to na ogół dość dobrze, świat e- nauki i publikacje poprzez analizę portali naukowych i wydawniczych. Takimi narzędziami w stałym rozwoju dysponuje Google, Microsoft, Yahoo. Znakomitym narzędziem analitycznym jest Alexa będąca własnością i rozwijana przez firmę Amazon.com. U-Multirank [http://www.u-portal.org/u-multirank/]. Porównywarka uniwersytecka, europejska, wieloparametrowa, wielokryterialna. Obecnie gromadzi dane z ok.1000 uczelni światowych. Z kraju zgłoszonych jest 35 uczelni (lipiec 2014). Parametrem jest nie tylko dydaktyka, ale i badania naukowe. Inicjatywa europejska mająca na celu radykalne poprawienie przejrzystości sektora szkolnictwa wyższego w Europie. Wykracza znacznie poza zakres typowych rankingów i wskaźników dotyczących szkolnictwa wyższego. Jeszcze jest na początkowym etapie rozwoju. Pol-ON system informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce [http://polon.nauka.gov.pl/]. Prowadzony przez MNiSzW. Partnerami są OPI Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy, oraz ICM UW. W ramach tego systemu uruchamiane są bazy danych i serwisy przeszukujące takie jak Biblioteki Naukowe, Rejestr jednostek, Ocena jednostek, Wykazy osób, Laboratoria, Polska Bibliografia Naukowa (PBN) i inne. Pol-ON wspomaga pracę organów administracji centralnej (MNiSzW, CKK) przy ocenie jednostek i osób, rejestracji i ocenie czasopism, wyborze recenzentów. Wiele z elementów tworzących Pol-ON, a w szczególności repozytorium jest na początkowym etapie rozwoju. PBN Polska Bibliografia Naukowa [https://pbn.nauka. gov.pl/], część systemu Pol-ON, jest bazą danych dorobku instytucji naukowych i osób w kraju. Pozwala indywidualnym osobom na samoarchiwizację. Udostępnia repozytorium pełnych tekstów publikacji. Operatorem PBN jest ICM UW. W przyszłości przewidziana jest integracja PBN z zasobami jednostek uczelnianych i naukowych oraz formatowanie bibliografii w sposób standaryzowany pliki: bib.bib, bib.ris, bib.enw. Centrum Otwartej Nauki CEON [http://ceon.pl/pl/] jest platformą bibliograficzną, prowadzoną przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW ICM, integrującą szereg funkcjonalności jak: Biblioteka Nauki, Repozytorium oraz Agregator. Biblioteka Nauki CeON [http://bibliotekanauki.ceon.pl/] prowadzona przez ICM UW. Biblioteka Nauki, prowadzona przez Centrum Otwartej Nauki, umożliwia dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych: Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostępnej dla wszystkich instytucji akademickich w Polsce, oraz polskich baz bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych z różnych dziedzin wiedzy w otwartym dostępie. Obecnie w Bibliotece Nauki dostępne są następujące kolekcje: BazEkon, BazHum, Agro, CEJSH, BazTech, Elsevier Urban&Partner, Muzeum Historii Polski, DML-PL, Springer, PCP (Acta Physica Polonica A, Acta Biochimica Polonica, Kosmos), a wkrótce PSJD. Biblioteka Nauki CEON oferuje możliwość bezpłatnego udostępniania czasopism w wersji elektronicznej. Na tej platformie udostępnionych jest już ponad 350 czasopism naukowych z różnych dziedzin wiedzy, w tym niektóre czasopisma wydawane przez PAN; z ich pełną listą można zapoznać się na stronie ceon.pl/pl/zasoby/czasopisma. Pełne teksty artykułów udostępnianych w Bibliotece Nauki są opatrzone metadanymi opracowanymi we współpracy z doświadczonymi bazami bibliograficznymi i łatwo je odnaleźć przy pomocy popularnych wyszukiwarek internetowych. Podczas gdy bazy typu WorldCat, DNB, SUDOC są przede wszystkim katalogami bibliotecznymi, to bazy krajowe BN CEON zmierzają w kierunku JSTOR czy EBSCO a więc zawierają opis artykułu, plik z pełnym tekstem i narzędzia pozwalające na różne analizy czy notatki. ICM UW utworzył wewnętrzną jednostkę CEON do koordynacji prac nad bazami danych. Bazy te mają ob- Elektronika 8/

8 jąć wszystkie polskie czasopisma naukowe, z podziałem na dziedziny. I tak BazTech opracowuje czasopisma techniczne, BazHum humanistyczne i społeczne, BazEkon ekonomiczne, AGRO rolnicze i biologiczne itd. Baza PSJD ma za zadanie opracowywać czasopisma z zakresu nauk ścisłych, raczej teoretyczne niż techniczne, jak np. czasopismo Photonics Letters of Poland. Repozytorium CEON DEPOT [http://depot.ceon.pl/] jest systemem prowadzonym z wykorzystaniem platformy YADDA. Możliwe jest wszechstronne przeszukiwanie repozytorium CEON poprzez link [https://depot.ceon.pl/browse]. Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. Zbiory są podzielone na kolekcje, takie jak np.: doktoraty, artykuły, książki, raporty, prace dyplomowe, materiały konferencyjne. Gromadzenia na jednej platformie CEONu pełnych informacji bibliometrycznych (w tym zawartości bibliografii artykułu) pozwoli w przyszłości na tworzenie np. rodzaju indeksu H. Polish Scientific Journal Database PSJD [http://psjd. icm.edu.pl/], część Biblioteki Nauki w ramach Centrum Otwartej Nauki CeON. Baza PSJD rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Jest ona dopełnieniem baz indeksujących czasopisma naukowe z pozostałych obszarów dziedzinowych w ramach Biblioteki Nauki prowadzonej przez ICM UW. Baza jest prowadzona przez Centrum Otwartej Nauki (CeON) ICM. Metadane, pełne teksty artykułów i bibliografia załącznikowa są przygotowywane przez redakcje indeksowanych w bazie czasopism i wprowadzane po weryfikacji na Platformę Internetową ICM. Metadane, pełne teksty artykułów oraz bibliografia załącznikowa są przechowywane na serwerach CeON i udostępniane w ramach Biblioteki Nauki. Dane bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty artykułów i bibliografia załącznikowa składające się na zasoby bazy PSJD są bezpłatnie i publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników przez internet (otwarty dostęp), zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawie autorskim i Ustawy o ochronie baz danych. Kontakt z redakcją bazy: PSJD proponuje udostępnienie w wersji pełnotekstowej krajowych czasopism naukowych. Dzięki udostępnianiu w wielu intensywnie przeszukiwanych i indeksowanych przez boty internetowe miejscach czasopisma stają się łatwiej i szerzej dostępne dla środowiska naukowego. Korzysta na tym nie tylko społeczność naukowa, ale również autorzy artykułów oraz samo czasopismo, zyskując nowych czytelników. Baza PSJD rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych między innymi z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych. Platforma Otwartej Nauki, rozwijana w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, ma na celu zapewnienie otwartego dostępu do jak największego zbioru polskich treści naukowych. Jest poszerzeniem działań ICM związanych z rozwojem otwartych modeli komunikacji naukowej, w ramach których budowana jest infrastruktura, oferowane są narzędzia prawne służące otwartości i uczestnictwo w europejskich projektach dotyczących tej tematyki. W ramach Platformy, w Bibliotece Nauki udostępniono już ponad 300 pełnotekstowych czasopism naukowych z różnych dziedzin wiedzy; z ich pełną listą można zapoznać się na stronie Współpracując z CEON czasopisma współtworzą największe w Polsce cyfrowe zasoby wiedzy. Otwarty dostęp staje się nowym światowym standardem dystrybucji treści naukowych warto, aby również polska nauka wykorzystała możliwości, jakie stwarza ten model. Współpraca czasopism krajowych z Platformą Otwartej 98 Nauki pozwala na lepszą promocję wydawnictwa, zwiększy dostępność, widoczność i rozpoznawalność wydawanych tytułów oraz liczbę czytelników i cytowań publikacji, a także przyczynia się do popularyzacji idei otwartej nauki. Teksty umieszczone w Bibliotece Nauki są bezpiecznie przechowywane i łatwe do odnalezienia przy pomocy popularnych wyszukiwarek internetowych (np. Google Scholar). Szczegółowe warunki i zasady umieszczania zarówno metadanych, jak i pełnych tekstów w bazie PSJD zawarte są w umowie zawieranej pomiędzy redakcją a operatorem. Model prac w bazie PSJD polega na tym, że ICM udostępnia przestrzeń na serwerze oraz program do wprowadzania: metadanych artykułu (autor, tytuł, strony, słowa kluczowe), zawartości bibliografii artykułu (baza PSJD jest referencyjna) oraz załączania pełnych tekstów, które to dane są wprowadzane przez wydawcę lub redakcję czasopisma. PSJD odpowiednio wyświetla artykuły, zapewnia poprawność działania wyszukiwarek oraz widoczność artykułów w wyszukiwarkach typu Google. Bazy bibliograficzne prowadzone przez ICM stosują nowoczesne rozwiązania. BazTech jeden z zasobów Biblioteki Nauki (http://bibliotekanauki.ceon.pl) prowadzonej przez ICM UW w ramach Centrum Otwartej Nauki i rejestrujących artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych. BazTech [http://baztech.icm.edu.pl] indeksuje np. takie czasopisma jak Opto- Electronics Review, Elektronika, International Journal of Electronics and Telecommunications, czasopisma Wydziału IN Nauk Technicznych PAN, czasopisma SIGMA NOT i wiele innych. BazTech jest finansowana przez konsorcjum bibliotek politechnicznych i posiada sporą autonomię względem Biblioteki Nauki CEON. Nauka Polska Portal i indeks osobowy (Ludzie Nauki) i instytucjonalny (Instytucje Naukowe), oraz programowy (Prace Badawcze) nauki polskiej [http://www.nauka-polska.pl/], prowadzony przez Instytut OPI [http://www.opi.org.pl/]. Umożliwia pośrednią aktualizację danych poprzez kontakt z operatorem OPI. Najstarsza baza danych, utworzona w 1990 r. i udostępniona przez Internet w Bazy danych Nauka Polska, PolOn, CeOn nie są połączone i częściowo posiadają podobne zasoby, a na pewno podobne ambicje i plany na przyszłość. Być może ustawodawca jakoś spróbuje ten krajowy rynek bibliometryczny integrować. FBC Federacja Bibliotek Cyfrowych [http://fbc.pionier. net.pl]. Portal bibliograficzny budowany przez komputerową sieć akademicką Pionier Poznań. Współpracuje z DART-Europa [dart-europe.eu], VifaOst [vifaost.de], Europeana [europeana.eu]. RCIN Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych PAN [http://rcin.org.pl/dlibra]. Serwis utworzony w ramach projektu UE EFRR POIG działa na systemie dlibra Digital Library Framework [http://dlibra.psnc.pl/] PCSS Poznań. Copernicus, Index Copernicus International (ICI) [http://journals.indexcopernicus.com/]. Copernicus prowadzi bazę czasopism naukowych IC Journals Master List. Baza liczy obecnie ponad czasopism z całego świata, w tym przeszło 1200 z Polski. W bazie rejestrowane są czasopisma naukowe, które pozytywnie przeszły wielowymiarową parametryzację, świadczącą o wysokiej jakości. Uznanie dla IC Journals Master List wyraziło MNiSzW umieszczając bazę czasopism naukowych IC Journals Master List na liście baz, w których za indeksację periodyki otrzymują dodatkowe punkty w prowadzonej przez Ministerstwo ewaluacji. Potwierdzeniem indeksacji w bazie Copernicus jest uzyskany wskaźnik liczbowy ICV (Index Copernicus Value). Indeksacja czasopisma w IC Journals Master List daje następujące korzyści: indeksacja w naukowych bazach danych w tym w IC Journals Elektronika 8/2014

9 Master List jest punktowana w ewaluacji prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Metodologia ICI jest jawna, a kryteria transparentne. Połączenie wiedzy zawartej w raporcie z ewaluacji wraz ze specyfikacją metody pomagają określić obszary, które wymagają poprawy, aby uzyskiwać lepsze wyniki w różnego rodzaju indeksacjach i parametryzacjach. Dzięki obecności w międzynarodowej bazie IC Journals Master List czasopisma zwiększają swój zasięg oraz podnoszą cytowalność. Obecnie trwa proces parametryzacji czasopism za rok BGPW Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej jest inicjatorem szeregu działań na rzecz rozwoju e-nauki. Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej [http://repo.bg.pw.edu.pl/]. Repozytorium PW [http://www.pw.edu.pl/badania-i-nauka/ Repozytorium-PW]. Repozytorium WEiTI [http://www.elka. pw.edu.pl/pol/badania-naukowe/repozytorium-weiti/publikacje-pracownikow]. Tworzona od niedawna baza wiedzy PW ma ambicje zbudować pełny portret badań naukowych prowadzonych na uczelni i ich rezultatów. Rezultaty są zapisywane w postaci bazy danych projektów naukowych, konferencji, wykazów publikacji z odnośnikami do źródeł, np. do Google Scholar i indeksów DOI oraz Hirscha. Standaryzacja e-nauki, bibliografii i bibliometrii, kształcenie Standaryzacja procesów związanych z e-nauką i bibliometrią obniża koszty działania. Standaryzacji podlega obecnie, mimo ciągłego intensywnego rozwoju, wiele elementów wirtualnego świata nauki: procesy wydawnicze, zapisy w bazie danych, sposób organizacji wielkich zbiorów danych publikacyjnych, formaty stosowanych plików bibliograficznych, procesy autorsko-prawne i wiele innych. Najczęściej stosowane są obecnie następujące formaty plików bibliograficznych: bib.bib, bib.ris, bib.enw, bib.xml, bib.xls. Pliki mają podobną strukturę i format *.txt. Eksport, import, wymiana danych pomiędzy bazami stają się łatwiejsze dzięki standaryzacji. Niektóre bazy danych bibliograficznych wymagają zapisu w postaci standaryzowanych plików bib.*. Ale coraz częściej zastępują je automatyczne mechanizmy wpisywania, np. poprzez proste wrzucenie pracy do skrzynki pocztowej. Metadane potrzebne do utworzenia pliku bibliograficznego są odtwarzane z tekstu pracy automatycznie. Tak działa np. portal RG, ale także i inne. Poszczególne rodzaje plików bibliograficznych są natywne dla popularnych środowisk bibliograficznych takich jak: RefWorks, EndNote, BibTex. Brak standaryzacji prowadzi do niekompatybilności. Takie sytuacje zdarzały się często w początkowym okresie tworzenia niektórych krajowych otwartych baz danych i repozytoriów publikacji. Twórcy krajowych agregacyjnych baz samoarchiwizacji zachęcali autorów do składania prac korzystając z plików bib.*. Jeżeli stosowany standard pliku nie uwzględniał wszystkich opcji wpisanych w standard międzynarodowy (np. raportów technicznych, czy publikacji z materiałem uzupełniającym), plik ten w większości publikacji nie był akceptowany, zmuszając autora do ręcznego wprowadzania publikacji pojedynczo. Na ogół prowadziło to do rezygnacji z wprowadzenia materiału. A w dalszej konsekwencji do zniechęcenia instytucji i autorów do współpracy z taką bazą danych. Z tego między innymi powodu niektóre bazy krajowe nie rozwijają się tak szybko jak by potencjalnie mogły. Przykład pliku uvfel.bib w formacie title={operation of a free-electron laser from the extreme ultraviolet to the water window}, author={ackermann, W and Asova, G and Ayvazyan, V and others}, journal={nature photonics}, volume={1}, number={6}, pages={ }, year={2007}, publisher={nature Publishing Group}} Przykład pliku uvfel.enw w formacie EndNote: %0 Journal Article %T Operation of a free-electron laser from the extreme ultraviolet to the water window %A Ackermann, W %A Asova, G %A Ayvazyan, V %J Nature photonics %V 1 %N 6 %P %D 2007 %I Nature Publishing Group Przykład pliku uvfel.ris w formacie RefMan, RefWorks: Reference Manager TY JOUR T1 Operation of a free-electron laser from the extreme ultraviolet to the water window A1 Ackermann, W A1 Asova, G A1 Ayvazyan, V JO Nature photonics VL 1 IS 6 SP 336 EP 342 SN Y PB Nature Publishing Group ER Inny przykład pliku cms-higgs.ris w formacie RefWorks z odnośnikami DOI i URL. TY JOUR AU The CMS Collaboration TI Evidence for the direct decay of the 125 GeV Higgs boson to fermions JA Nat Phys PY 2014/06/22/online VL advance online publication SP EP PB Nature Publishing Group SN UR L /nphys3005 M3 Letter L3 ncurrent/abs/nphys3005.html#supplementary-information ER Plik uvfel.csv w formacie Excel: Authors,Title,Publication,Volume,Number,Pages, Year,Publisher Elektronika 8/

10 Ackermann, W; Asova, G; Ayvazyan,V;, Operation of a free-electron laser from the extreme ultraviolet to the water window, Nature photonics,1,6, ,2007,nature Publishing Group Standaryzacja metadanych ułatwia znacznie pracę zarówno wydawniczą, jak i archiwizacyjną. Największe biblioteki światowe prowadzą w tym zakresie prace od dość dawna. Biblioteka amerykańska LOC opracowała standard MODS [http://www.loc.gov/standards/mods/], który można uznać za obowiązujący globalnie wobec plików tekstowych. Dla innych rodzajów plików, oprócz standardu MODS, np. multimedialnych, opracowano standardy MADS, MARC, METS, TextMD, AudioMD, VideoMD, BIBFRAME. Standaryzacji podlegają także procesy autorskoprawne. Creative Commons jest liderem w tym względzie z globalnym standardem CCL. Status autorskoprawny konkretnego opublikowanego artykułu można sprawdzić w bazach danych posiadających wyspecjalizowane narzędzia: Copyright Clearance Center, RigtsLink [https://sso.copyright.com]; [s100.copyright.com]. Standaryzacji od dawna podlega wiele procesów bibliotecznych i bibliograficznych. Jednak internetyzacja wszystkiego powoduje w spokojnym do tej pory świecie bibliotek wielkie zmiany. Ulegają znacznym zmianom sposoby tworzenia kartotek haseł wzorcowych (NUKAT), który jest formą prezentacji języka opisu bibliograficznego oraz języka informacyjno-wyszukiwawczego. Służy to uproszczeniu procedur zautomatyzowanego wyszukiwania systemowego. Jednym z widocznych objawów zmian w tym zakresie jest stosowanie procedur kontroli autorytatywnej odnośnie autorów prac naukowych i literackich (oraz autorów artystów) w ich indywidualnych zapisach w Internecie. Zapisy obejmują automatyczne odnośniki osobowe do baz danych ISNI, VIAF, WorldCat, LOC. Takie zapisy są stosowane w niektórych referencyjnych bazach danych oraz w Wikipedii. Odrębnym, coraz szerszym zagadnieniem jest kształcenie zawodowe w zakresie e-nauki, e- publikacji i bibliometrii. Jest to temat na odrębną dużą publikację, a także na obszerne badania. Kształcenie w dziedzinie bibliotekoznawstwa uległo tak zasadniczym zmianom, jak mało innych dziedzin. Duże wydawnictwa jak Elsevier, Thomson Reuters, Springer, Academic Press i inne, jak biblioteki narodowe prowadzą liczne (często otwarte) szkolenia w tym zakresie. Na ogół jednak szkolenia te, w postaci webinariów, dotyczą pracy w ich własnościowym środowisku wydawniczym. Warszawskie dawne Technikum Poligraficzne przekształciło się już dość dawno temu w szkołę nowoczesnych technologii e-publikacji. Na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji dostępny jest dla studentów kierunek kształcenia Papiernictwo i Poligrafia. Prowadzone są w tym zakresie studia inżynierskie i magisterskie (Technologia Poligrafii). Absolwenci studiów poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej uzyskują szeroką wiedzę z zakresu technologii poligrafii i papiernictwa oraz stosowanych w poligrafii materiałach i metod ich badania. Ponadto nabywają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej oraz projektowania procesów technologicznych. Podsumowanie Krajowy rynek czasopism NT jest potencjalnie znaczną siłą opiniotwórczą, naukotwórczą, promocyjną i rozwojową nauki w kraju i za granicą, a nawet gospodarczą. Czy z tego potencjału naprawdę korzysta? Jest to jednak na razie obszar 100 mało zintegrowany z powodu sposobu jego dotychczasowej organizacji. Być może warto byłoby pomyśleć o jego konsolidacji na poziomie legislacyjnym, finansowania, organizacji, logistyki, wsparcia instytucjonalnego itp. w taki sposób, aby te działania wzmocniły jego rolę szczególnie na niezwykle konkurencyjnym, otwartym wydawniczym rynku międzynarodowym. Bez takiej integracji trudniej będzie nam walczyć o zgodną z naszymi ambicjami i możliwościami pozycję na rynku światowym. Jak działać w warunkach globalnej konkurencji naukowej, e-naukowej i w konsekwencji bibliograficznej i bibliometrycznej? Czy czasopisma są orężem w tej walce? Być może, chyba tak. Biznes jest tak znaczący, że orężem jest wszystko. Także szlachetne czasopisma. W działaniach na rzecz polskiej e-nauki, podobnie jak w innych krajach europejskich, powinni być zaangażowani wszyscy uczestnicy tworzący ten obszar: legislatorzy nauki, administracja i finansowanie nauki, instytucje tworzące naukę, szkoły wyższe, organizacje społeczne nauki, stowarzyszenia naukowe, fundacje, uczeni i ich ulubione czasopisma, a także koniecznie związany z nauką i techniką przemysł. Podstawą sukcesu na rynku międzynarodowym jest dbanie o własny dom. Dom ten był nieco zaniedbany, podlega ciągle wielkim przemianom, jest jeszcze nieuporządkowany. Następują zmiany pokoleniowe władz nauki. Rynek czasopism w Polsce wymaga zapewne dalszej konsolidacji i integracji. Środowiska naukowo-techniczne wydające swoje czasopisma powinny zapewne podejmować trudne decyzje dotyczące takiej konsolidacji. Decyzje, czasami wbrew tradycji, powinny dotyczyć wyboru czasopism, które mają walczyć na otwartym rynku o swoje miejsce w rankingach międzynarodowych. Wszystkie nie mają szans, bo nie znajdą odpowiedniego oparcia w dostatecznie szerokiej i silnej merytorycznie bazie krajowej. W wielu krajowych środowiskach NT tych decyzji się nie podejmuje z powodów pozamerytorycznych, ambicjonalnych i społecznych. Zostawia się to następnemu pokoleniu. Należy chronić polski język techniczny i polskojęzyczne czasopisma naukowo-techniczne. Obecna polityka anglicyzacji jest wysoce niewłaściwa. Być może legislator powinien stworzyć odrębną ścieżkę parametryzacyjną dla takich czasopism uznanych przez środowisko. Konieczna jest konsolidacja bibliograficznych baz danych w skali ogólnopolskiej. Poszczególne środowiska NT rozpoczęły budowanie swoich baz wiedzy i to jest zapewne zjawisko bardzo pożyteczne. Utworzenie części z tych baz było finansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich. Jednak na pewnym etapie ich rozwoju, legislator krajowy w obszarze nauki powinien działać proaktywnie i integrująco, nie niszcząc znacznego i bardzo pożytecznego wysiłku lokalnego. Konsolidacja e-nauki powinna być robiona środkami własnymi. W kraju istnieją odpowiednie kompetencje, aby takie procesy prowadzić. Główni gracze na krajowym rynku nauki i techniki, tacy jak uczelnie, instytuty resortowe, PAN, PAU, zawodowe stowarzyszenia NT, NOT, SEP, przemysł innowacyjny powinni utworzyć krajowe konsorcjum na rzecz e-nauki. Konsorcjum powinno mieć aktywny udział w tworzeniu ogólnokrajowego systemu takiego jak Pol-ON, w jego części bibliograficznej. Polscy legislatorzy nauki powinni silnie popierać rozwiązania otwartej e-nauki i wspierać się w swoich działaniach poparciem dużych krajowych środowisk NT. Podziękowania Autor serdecznie dziękuje osobom z Prezydium i Kancelarii PAN, WIV Nauk Technicznych PAN, wydawnictwa SIGMA NOT redakcji Elektroniki, Przeglądu Elektrotechnicznego, Wydawnictwa OWPW, Komi- Elektronika 8/2014

11 tetu EiT PAN, Wydziału EiTI PW, redaktorom szeregu czasopism PAN i WIV PAN (Biuletyn NT PAN, Archives of EE, IJET) za szczerą, czasami bardzo burzliwą dyskusję osobistą i mailową na temat obecnie przebiegających procesów zmian w krajowym środowisku NT e-nauki i wydawnictw. Wiele z poruszonych tutaj spraw zostało zaczerpniętych z tych dyskusji. Wiele z wyrażonych tutaj opinii ma charakter subiektywny, albowiem w czasie tych dyskusji nie zawsze dochodzono do konsensusu pozostając przy swoich opiniach, choć autor próbował ją w jakiś sposób obiektywizować, korzystając z własnego kilkudziesięcioletniego doświadczenia wydawniczego, oraz z bardzo pilnej obserwacji (i uczenia się od nowa) dynamicznie tworzonej rzeczywistości e-nauki i nowego świata wydawnictw i mediów naukowych. Autor ma nadzieję, że taka dyskusja, także kontrowersyjna, będzie dynamizowana, kontynuowana w różnych mediach i przysłuży się do wypracowania nowych efektywnych (organizacyjnie, finansowo, merytorycznie) metod działania na rzecz rozwoju e-nauki e-wydawnictw w Polsce. Szczególnie serdecznie Autor chciałby podziękować pani profesor Mirze Marody, Vice-Prezes PAN, za niezwykłą otwartość w dyskusji nad koniecznymi i mniej koniecznymi, możliwymi i niemożliwymi zmianami w krajowym świecie wydawnictw internetowych i e-nauki, oraz rzeczywistej i potencjalnej roli PAN w tych zmianach. Autor ma nadzieję na znaczną intensyfikację dyskusji nad rozwojem krajowych międzynarodowych, naukowo-technicznych e-czasopism wirtualnych w obszarze elektroniki i telekomunikacji. Niektóre z tych czasopism powinny, zorganizowanym wysiłkiem całych środowisk, wejść znacznie szerzej w obieg globalny. Poniżej, w bibliografii wymieniono niektóre wybrane adresy portali bibliometrycznych, naukometrycznych, głównych wydawnictw, baz danych, lokalizatorów naukowych, a także niektórych instytucji krajowym, w tym np. MNiSzW, PAN, UW i PW. Na końcu listy podano przykładowe różne adresy internetowe dwóch czasopism NT WIV PAN AoT i IJET i czasopisma SEP Sigma-NOT Elektronika. Adresy te zostały znalezione natychmiast, wyłącznie po kilku prostych słowach kluczowych, w kilku różnych przeglądarkach/wyszukiwarkach, takich jak: IE, Chrome, Opera, Scholar, Google, Yahoo i innych. Glosariusz AckSeer Acknowledgment Index; indeksowanie i analiza podziękowań/potwierdzeń w literaturze naukowej; AIS Article Influence Score CC Current Contents (Thomson Reuters) CCET Current Contents Collection: Electronics and Telecommunications (Thomson Reuters) CHL Citation Half Life CI Citation Index, ogólna nazwa dla różnych baz bibliograficznych, np. ISI, SCI; Compendex Comuterized Engineering Index (Elsevier) CPCI-S Conference Proceedings Citation Index Science (Thomson Reuters) DOI Digital Object Identifier (CrossRef) EF Eigenfactor EI Engineering Index (Compendex) EV Engineering Village (Elsevier) H indeks cytowań Hirscha (atrybuty: dziedzina, czas, baza danych) H x modyfikowany indeks Hirscha, względem czasu publikacji, ilości cytowań, itp. i10 indeks cytowań 10 razy IF Impact Factor ICI Index Copernicus International; ISI Institute of Scientific Information (Philadelphia), część Thomson Reuters ISTP (ISI) Index to Scientific and Technical Proceesings JCR Journal Citation Reports (Thomson Reuters); roczna publikacja ranking IF czasopism; MJL Master Journal List (Thomson Reuters) OA Open Access PPOJ Punkty parametryzacyjne oceny jednostki PoP Publish or Perish PR Page Rank RG indeks ResearchGate SCI Science Citation Index (Thomson Reuters) SCIE Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) SJR SCImago Journal Rankings SNIP Source Normalized Impact per Paper Literatura [1] Journal Metrics [http://www.journalmetrics.com/] (Elsevier) [2] Informetrics [http://www.journals.elsevier.com/journal-of-informetrics/] [3] Scientometrics [http://link.springer.com/journal/11192] czasopismo naukometryczne [4] SCOPUS [http://www.scopus.com/] (Elsevier) [5] Web of Knowledge Poland [http://wokinfo.com/poland/] (Thomson Reuters) [6] EBSCO Academic Search Complete Database -Polska [http://www.ebsco.pl/] [7] ProQuest [http://www.proquest.com/] [8] ExLibris [http://www.exlibrisgroup.com/] [9] JSTOR [http://www.jstor.org/] [10] WorldCat OCLC [http://www.worldcat.org/] [11] LOC [http://id.loc.gov/] [12] LCCN [http://lccn.loc.gov/] [13] Standards for Librarians and Archivists at the LOC [http://www.loc.gov/standards/] [14] ISBNdb [http://isbndb.com/] [15] ORCID [http://orcid.org] [16] ResearchGate [http://www.researchgate.net/] [17] ResearcherID [http://www.researcherid.com/] [18] DOAJ [http://doaj.org] [19] CDS Baza publikacji CERN [http://cds.cern.ch] [20] INSPIRE [http://inspirehep.net/] [21] Nauka Polska OPI [http://www.opi.org.pl/] [22] Index Copernicus International [http://www.indexcopernicus. com/] [23] ICM UW [http://www.icm.edu.pl/] [24] Pol-ON [http://polon.nauka.gov.pl/] [25] Repozytorium Ce-ON [http://depot.ceon.pl/] [26] PBN Polska Bibliografia Naukowa [https://pbn.nauka.gov.pl/] [27] CeOn Wirtualna Biblioteka Nauki [http://ceon.pl/pl/zasoby/wbn] [28] Czytelnia Czasopism PAN [https://czasopisma.pan.pl] [29] Biuletyn NT PAN [http://bulletin.pan.pl/] [30] EBIB Elektroniczna biblioteka i czasopismo [http://www.ebib.pl/] [31] SIGMA-NOT [http://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html] [32] BGPW -Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej [http://www.bg.pw.edu.pl/] [33] OWPW [http://www.wydawnictwopw.pl/] [34] Przegląd Elektrotechniczny [http://www.red.pe.org.pl/] (SIGMA- NOT) [35] Elektronika [http://www.elektronika.orf.pl/] (SIGMA-NOT) [36] Metrology and Measurement System [http://www.metrology. pg.gda.pl/] [37] Archives of Thermodynamics, IMP PAN [http://www.imp.gda.pl/ archives-of-thermodynamics/], Wydawnictwo IMP PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN [38] Archives of Thermodynamics, degruyter [http://www.degruyter. com/view/j/aoter], The Journal of Committee on Thermodynamics and Combustion of PAN [39] Archives of Thermodynamics [https://at.czasopisma.pan.pl/] Czytelnia Czasopism PAN [40] Archives of Thermodynamisc in OCLC [http://www.worldcat.org/ title/archives-of-thermodynamics/oclc/ &referer=brief_ results] [41] IJET OJS[http://ijet.pl], [42] IJET ISE PW [http://ijet.ise.pw.edu.pl/index.php/index/login] [43] IJET degruyter [http://www.degruyter.com/view/j/eletel] [44] IJET Czytelnia PAN [http://ijet.czasopisma.pan.pl/] [45] IJET OCLC [http://www.worldcat.org/title/international-journal-ofelectronics-and-telecommunications-jet/oclc/ ] [46] IJET Biblioteka Narodowa [http://alpha.bn.org.pl/search/?search type=i&searcharg= ] [47] Elektronika OCLC [http://www.worldcat.org/title/elektronika/oclc/ ] [48] R.S. Romaniuk, Czasopisma NY, indeksy, Cytowania, Bazy danych, Wydawnictwa cyfrowe, Bibliometria, część 1, Elektronika, No.7, Elektronika 8/

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Promocja badań w serwisach społecznościowych dla naukowców

Promocja badań w serwisach społecznościowych dla naukowców Zarządzanie Wiedzą w Instytucjach Naukowych Promocja badań w serwisach społecznościowych dla naukowców Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Spis treści! 1. Czym jest SSN 2. Funkcje SSN ResearcherID

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR Warszawa, 20-21 października 2015 r. Agnieszka Celej Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Repozytoria otwarte. Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Repozytorium AMUR

Repozytoria otwarte. Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Repozytorium AMUR Repozytoria otwarte Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Repozytorium AMUR Plan prezentacji Co to jest repozytorium, ile jest repozytoriów w Polsce i na świecie, jakie są typy repozytoriów.

Bardziej szczegółowo

Cytowania wyzwania i problemy

Cytowania wyzwania i problemy V Konferencja Uczelniana Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 5 czerwca 2014 r. Cytowania wyzwania i problemy Biblioteka Główna UEP Agnieszka Dolińska Joanna Gryt Dorota Wojewoda Bibliometria

Bardziej szczegółowo

Repozytorium instytucjonalne i dziedzinowe jako główny kanał dystrybucji publikacji naukowych. Jak naukowiec może je wykorzystać?

Repozytorium instytucjonalne i dziedzinowe jako główny kanał dystrybucji publikacji naukowych. Jak naukowiec może je wykorzystać? Repozytorium instytucjonalne i dziedzinowe jako główny kanał dystrybucji publikacji naukowych. Jak naukowiec może je wykorzystać? Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Centrum Promocji

Bardziej szczegółowo

Otwarty Dostęp do publikacji naukowych

Otwarty Dostęp do publikacji naukowych Otwarty Dostęp do publikacji naukowych Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH 16 czerwca 2015 Otwarty dostęp (ang. Open Access) to model, w którym prace naukowe, wyniki badań i materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Czasopisma publikowane na zasadzie Open Access jako element usług bibliotecznych oraz pomoc autorom w wyborze narzędzi do publikowania IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Toruń, grudzień

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zawartość Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy II seminarium z cyklu INFOBROKER: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece

Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece Marzena Dziołak Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Bożena Ratajczak Biblioteka Państwowej Medycznej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r.

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. Konferencja POL-on Moduły ORPD, PBN, POL-Index Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. ORPD Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych - podstawy prawne USTAWA z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Jak promować własne badania w Internecie?

Jak promować własne badania w Internecie? Wiosenne Warsztaty dla Badaczy Jak promować własne badania w Internecie? Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa I część szkolenia 1. Budowanie naukowego portfolio w serwisach społecznościowych dla naukowców

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

EBSCO Discovery Service - przewodnik

EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka... 1 O multiwyszukiwarce... 2 Przeszukiwane źródła... 2 Jak rozpocząć korzystanie?... 2 Wyszukiwanie zaawansowane... 3 Zawężanie

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access

Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access X Konferencja Wirtualny Uniwersytet - model, narzędzia, praktyka 16-18 18 czerwca 2010 Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access Teresa Gumołowska owska Biblioteka Główna G Politechniki

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje możliwość jednoczesnego przeszukania większości baz udostępnianych w Politechnice Lubelskiej oraz katalogu Biblioteki PL. Przeszukiwane

Bardziej szczegółowo

Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne. Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej

Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne. Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej Współczesne technologie i narzędzia informatyczne a wypożyczanie międzybiblioteczne Anna Gogiel-Kuźmicka Biblioteka Politechniki Białostockiej Olsztyn 20-22.09.2010 Społeczeństwo informacyjne - definicje

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych 2015

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych 2015 Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych 2015 Bożena Bednarek-Michalska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biblioteka Uniwersytecka Prezentacja dostępna jest na licencji CC BY- SA Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Open Access znaczy Otwarty Dostęp do Wiedzy Open Access Koncepcja wiedzy i kultury jako dóbr wspólnych

Bardziej szczegółowo

2014/2015. Strategia edukacyjno-szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

2014/2015. Strategia edukacyjno-szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 2014/2015 Strategia edukacyjno-szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu tel. 61-829-38-49 ul. Ratajczaka 38/40, Poznań Oddział Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej 2 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

M G R M A R L E N A B O R O W S K A

M G R M A R L E N A B O R O W S K A M G R M A R L E N A B O R O W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A B I Z N E S U W D Ą B R O W I E G Ó R N I C Z E J zmiana modelu finansowania publikacji naukowych zmiany w ocenach parametrycznych publikacji

Bardziej szczegółowo

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Monika Jóźwiak Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, 3 września 2013 r. Cele utworzenia katalogu centralnego NUKAT: centralna informacja o zasobach

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

Jak sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane?

Jak sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane? Emanuel Kulczycki Jak sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane? 9 stycznia 2014 r. Wykład i prezentację można kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać, tworzyć utwory zależne, # użytkować w sposób

Bardziej szczegółowo

Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT

Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT Jak Cię widzą, tak Cię piszą Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Jak Cię widzą 2. Usytuowanie repozytoriów uczelnianych w systemie Synat 3. Czy tylko

Bardziej szczegółowo

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci?

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Dr Marek Nahotko Warszawa, 22-24.11.2006 1 Narastające problemy Niezadowolenie ze sposobu działania systemu komunikacji: Wzrost cen publikacji; Problemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Polskie czasopisma open access i repozytoria stan obecny. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechnika Warszawska

Polskie czasopisma open access i repozytoria stan obecny. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Polskie czasopisma open access i repozytoria stan obecny Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Otwarta nauka Czasopisma Open Access Recenzowane czasopisma naukowe dostępne bez płatnej

Bardziej szczegółowo

IC Publishers Panel. Instrukcja Obsługi dla autorów.

IC Publishers Panel. Instrukcja Obsługi dla autorów. IC Publishers Panel Instrukcja Obsługi dla autorów. Warszawa 2014 O INDEX COPERNICUS Index Copernicus International to międzynarodowa platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową

Bardziej szczegółowo

Polska Bibliografia Naukowa. Aleksander Nowiński Wojciech Fenrich ICM, Uniwersytet Warszawski

Polska Bibliografia Naukowa. Aleksander Nowiński Wojciech Fenrich ICM, Uniwersytet Warszawski Polska Bibliografia Naukowa Aleksander Nowiński Wojciech Fenrich ICM, Uniwersytet Warszawski Czym jest Polska Bibliografia Naukowa (PBN)? PBN jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

Bardziej szczegółowo

Budowanie repozytorium

Budowanie repozytorium Budowanie repozytorium Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, 26 czerwca 2012 r., Warszawa Emilia Karwasińska Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ OPEN ACCESS. Olga Giwer, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 2012

TYDZIEŃ OPEN ACCESS. Olga Giwer, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 2012 TYDZIEŃ OPEN ACCESS 2012 Plan prezentacji Definicje i otwarte modele komunikacji Korzyści płynące z otwartej nauki Rekomendacje UE i zalecenia rządowe Repozytoria Otwarte mandaty Prawa autorskie BG PW

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej

Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej Jolanta Przyłuska Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Biblioteka Naukowa przyjol@imp.lodz.pl Czy istnieje potrzeba

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

Skrót tytułu: Addin. addin. STAIN Kudus. Adres strony internetowej czasopisma:

Skrót tytułu: Addin. addin. STAIN Kudus. Adres strony internetowej czasopisma: Ankieta czasopisma ICI Journals Master List 2014 Wygenerowano: 2016-07-09, 17:37:16 Czy czasopismo posiada wersję papierową? Czy czasopismo posiada wersję elektroniczną? Tytuły czasopisma w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie plików PDF do efektywnego udostępniania publikacji w Internecie

Przygotowanie plików PDF do efektywnego udostępniania publikacji w Internecie Przygotowanie plików PDF do efektywnego udostępniania publikacji w Internecie Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Centrum Promocji Informatyki, 23 czerwca 2015 r. Plan wystąpienia 1. W jakim celu

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics

International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics Ankieta czasopisma ICI Journals Master List 2014 Wygenerowano: 2016-12-30, 10:21:40 International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics p-issn: Prefix Numeru DOI: Czy czasopismo posiada

Bardziej szczegółowo

Krok 2: Analiza baz publikacji

Krok 2: Analiza baz publikacji Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego Krok 2: Analiza baz publikacji Edyta Pazura Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD

Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD Słownik pojęd: Informacja indeksowana przetworzona Informacja nieindeksowana (pełna autentyczna treśd pracy dyplomowej znajdująca się w ORPPD) przez Program indeksujący

Bardziej szczegółowo

Baza Cytowań POL-index założenia i cele

Baza Cytowań POL-index założenia i cele Baza Cytowań POL-index założenia i cele Wojciech Fenrich Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 20 listopada 2013 Plan wystąpienia Geneza systemu POL-index Zakres i przepływ danych w systemie Polski Współczynnik

Bardziej szczegółowo

O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań. Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej

O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań. Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej Trzech uczonych, trzy bazy jeden bibliotekarz. O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej IX KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ pod

Bardziej szczegółowo

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Dostęp p do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Marcin Werla {jagna,mazurek,mwerla}@man.poznan.pl Historia

Bardziej szczegółowo

DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni

DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni Anna Komperda Barbara Urbańczyk Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Ogólnouczelniana jednostka

Bardziej szczegółowo

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze:

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze: Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze: 1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelń zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Web of Science Skrócona instrukcja obsługi ISI WEB OF KNOWLEDGE SM Można przeszukiwać ponad 9 00 czasopism w ponad językach z różnych dziedzin nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych, aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Ekran Wyszukiwania Podstawowego w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zapewnia dostęp poprzez jedno okienko wyszukiwawcze na platformie EBSCOhost do wszystkich zasobów biblioteki. Na ekranie do wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nasze wczoraj, dziś i jutro konferencja bibliotek poznańskich 10 września 2014 roku Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dorota Wojewoda Biblioteka Główna UEP, Sekcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 października 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna

Bardziej szczegółowo

Przegląd modułów systemu POL-on

Przegląd modułów systemu POL-on Przegląd modułów systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu. Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.pl Konferencja EBIB, Toruń, 7 grudnia 2007 Rozwój napędzany przez

Bardziej szczegółowo

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie

Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Zbiory elektroniczne i ich udostępnianie Z czasem coraz częściej będziesz zaglądał Są to: bazy danych (Lista e-baz), e-czasopisma i e-książki (Lista tytułów e-źródeł) o głównie anglojęzyczne, ale również

Bardziej szczegółowo

Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład

Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład MARIA WANDA SIDOR SZKOLENIA: BUDOWA REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO WSB-NLU

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej

Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej przyjęte rozwiązania, bariery, osiągnięcia, plany na przyszłość Anna Tonakiewicz-Kołosowska Biblioteka Główna PW Dokumentowanie dorobku naukowego

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r.

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. VI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek zorganizowana została

Bardziej szczegółowo

Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy

Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy Wolna kultura a wolny dostęp do wiedzy Jakub Szprot, Alek Tarkowski j.szprot@icm.edu.pl a.tarkowski@icm.edu.pl Informacja w świecie cyfrowym Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 3.03.2008 kontekst

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A - pozycje wydawnicze z obliczonym współczynnikiem

Bardziej szczegółowo

W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech

W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym... Łukasz Karniewski Uniwersytet Warszawski, MUCI l.karniewski@usos.edu.pl Warszawa, 2015-03-25 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

dokumentów w internetowych przyczyny, skala zjawiska, sposoby przeciwdziałania

dokumentów w internetowych przyczyny, skala zjawiska, sposoby przeciwdziałania Efemeryczność dokumentów w internetowych przyczyny, skala zjawiska, sposoby przeciwdziałania ania Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski IX KRAJOWE FORUM

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej JBC w liczbach Udostępnianie w JBC Działalność wydawnicza i self-archiving Obszary współpracy pomiędzy jednostkami UJ w ramach Repozytorium Perspektywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

Bibliometria w pracy bibliotekarza

Bibliometria w pracy bibliotekarza Bibliometria w pracy bibliotekarza dr inż. Katarzyna Maćkiewicz Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 9 maja 2011 roku Definicje bibliometria badanie

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Marcin Heliński, Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla

Marcin Heliński, Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla Biblioteka cyfrowa jako otwarte, internetowe repozytorium publikacji Marcin Heliński, Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Biblioteka cyfrowa Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Serwis zintegrowanego wyszukiwania, który umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów informacyjnych, m.in. czasopism i książek

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI w ramach projektu Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (Pol-on). Z-ca Dyrektora OPI ds. utrzymania zasobów

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo