Oracle Developer. Adam Pelikant. Instalacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Developer. Adam Pelikant. Instalacja"

Transkrypt

1 Oracle Developer Adam Pelikant Instalacja 1

2 Instalacja Instalacja 2

3 Instalacja Instalacja 3

4 Instalacja Po instalacji 4

5 Forms Builder Data Block Wizard 5

6 Data Block Wizard Data Block Wizard 6

7 Data Block Wizard Data Block Wizard 7

8 Data Block Wizard Data Block Wizard 8

9 Layout Wizard Skutek działania kreatora bloków Layout Wizard 9

10 Layout Wizard Layout Wizard 10

11 Layout Wizard Layout Wizard 11

12 Layout Wizard Skutek działania kreatorów 12

13 Próba uruchomienia Co daje kolejne okienko Javy Próba uruchomienia Reset do domyślnych Wskazanie przeglądarki 13

14 Próba uruchomienia Inicjalizacja apletów 14

15 Inicjalizacja apletów Inicjalizacja apletów 15

16 Inicjalizacja apletów skutek Bezpośrednie pobranie ze strony 16

17 Uruchomiony formularz testowy Uruchomienie Formularza 17

18 Uruchomienie Formularza Formularz z podformularzem 18

19 Formularzz podformularzem Formularz z podformularzem 19

20 Formularz z podformularzem Formularz z podformularzem 20

21 Formularz z podformularzem po uruchomieniu i wykonaniu zapytania dla bloku ZAROBKI domyślne położenie kursora bo pierwszy blok w definicji Formularz z podformularzem po uruchomieniu i wykonaniu zapytania dla bloku OSOBY 21

22 Tworzenie listy wartości Tworzenie listy wartości 22

23 Tworzenie listy wartości Tworzenie listy wartości 23

24 Tworzenie listy wartości Ponieważ listę wartości tworzymy z poziomu LOV, a nie z poziomu modułu, kreator nie jest w stanie wykryć powiązania z polami i trzeba je definiować ręcznie Tworzenie listy wartości 24

25 Tworzenie listy wartości Lista wartości wywołanie CTRL+L 25

26 Podsumowania funkcje agregujące Podsumowania funkcje agregujące 26

27 Automatyczne wykonanie zapytania przy otwarciu formularza Automatyczne wykonanie zapytania przy otwarciu formularza 27

28 Built-in Packages Alert Built-ins Application Built-ins Block Built-ins Canvas Built-ins Chart Built-ins Form Built-ins Item Built-ins Menu Built-ins Message Built-ins Multiple Form Built-ins Parameter List Built-ins Query Built-ins Record Built-ins Relation Built-ins Report Built-ins Tab Page Built-ins Transactional Built-ins Web Built-ins Window Built-ins Wbudowane podprogramy Block Built-ins CLEAR_BLOCK FIND_BLOCK GET_BLOCK_PROPERTY GO_BLOCK ID_NULL PREVIOUS_BLOCK SET_BLOCK_PROPERTY Query Built-ins ABORT_QUERY COUNT_QUERY ENTER_QUERY EXECUTE_QUERY Alert Built-ins FIND_ALERT ID_NULL SET_ALERT_BUTTON_PROPERTY SET_ALERT_PROPERTY SHOW_ALERT Application Built-ins DO_KEY GET_APPLICATION_PROPERTY HOST PAUSE SET_APPLICATION_PROPERTY USER_EXIT Wbudowane podprogramy Canvas Built-ins FIND_CANVAS FIND_VIEW GET_CANVAS_PROPERTY GET_VIEW_PROPERTY HIDE_VIEW ID_NULL PRINT SCROLL_VIEW SET_CANVAS_PROPERTY SET_VIEW_PROPERTY SHOW_VIEW Chart Built-ins UPDATE_CHART 28

29 29 Wbudowane podprogramy Form Built-ins BELL CALL_FORM CALL_INPUT CLEAR_FORM COMMIT_FORM ENTER ERASE EXECUTE_TRIGGER EXIT_FORM FIND_FORM FORM_FAILURE FORM_FATAL FORM_SUCCESS GET_FORM_PROPERTY HELP ID_NULL NEW_FORM OPEN_FORM POST REDISPLAY REPLACE_MENU SET_FORM_PROPERTY SHOW_KEYS SYNCHRONIZE Item Built-ins CHECKBOX_CHECKED CLEAR_EOL CLEAR_ITEM CONVERT_OTHER_VALUE COPY COPY_REGION CUT_REGION DEFAULT_VALUE DISPLAY_ITEM DUMMY_REFERENCE DUPLICATE_ITEM EDIT_TEXTITEM FIND_ITEM GET_ITEM_INSTANCE_PROPERTY GET_ITEM_PROPERTY GET_RADIO_BUTTON_PROPERTY GO_ITEM ID_NULL IMAGE_SCROLL IMAGE_ZOOM NAME_IN NEXT_ITEM NEXT_KEY Item Built-ins PASTE_REGION PREVIOUS_ITEM READ_IMAGE_FILE RECALCULATE SELECT_ALL SET_ITEM_INSTANCE_PROPERTY SET_ITEM_PROPERTY SET_RADIO_BUTTON_PROPERTY WRITE_IMAGE_FILE Wbudowane podprogramy Menu Built-ins FIND_MENU_ITEM GET_MENU_ITEM_PROPERTY REPLACE_MENU SET_MENU_ITEM_PROPERTY Message Built-ins CLEAR_MESSAGE DBMS_ERROR_CODE DBMS_ERROR_TEXT DISPLAY_ERROR ERROR_CODE ERROR_TEXT ERROR_TYPE GET_MESSAGE MESSAGE MESSAGE_CODE MESSAGE_TEXT MESSAGE_TYPE Multiple Form Built-ins CLOSE_FORM GO_FORM NEW_FORM NEXT_FORM OPEN_FORM PREVIOUS_FORM Parameter List Built-ins ADD_PARAMETER CREATE_PARAMETER_LIST DELETE_PARAMETER DESTROY_PARAMETER_LIST GET_PARAMETER_ATTR ID_NULL RUN_PRODUCT SET_PARAMETER_ATTR

30 Record Built-ins CHECK_RECORD_UNIQUENESS CLEAR_RECORD CREATE_QUERIED_RECORD CREATE_RECORD DELETE_RECORD DOWN DUPLICATE_RECORD FIRST_RECORD GENERATE_SEQUENCE_NUMBER GET_RECORD_PROPERTY GO_RECORD INSERT_RECORD LAST_RECORD LOCK_RECORD NEXT_RECORD NEXT_SET PREVIOUS_RECORD SCROLL_DOWN SCROLL_UP SELECT_RECORDS SET_RECORD_PROPERTY UP UPDATE_RECORD Wbudowane podprogramy Relation Built-ins FIND_RELATION GET_RELATION_PROPERTY ID_NULL SET_RELATION_PROPERTY Report Built-ins CANCEL_REPORT_OBJECT COPY_REPORT_OBJECT OUTPUT FIND_REPORT_OBJECT GET_REPORT_OBJECT_PROPERTY RUN_REPORT_OBJECT SET_REPORT_OBJECT_PROPERTY Tab Page Built-ins FIND_TAB_PAGE GET_TAB_PAGE_PROPERTY SET_TAB_PAGE_PROPERTY Transaction Built-ins CHECK_RECORD_UNIQUENESS DELETE_RECORD ENFORCE_COLUMN_SECURITY FETCH_RECORDS FORMS_DDL GENERATE_SEQUENCE_NUMBER INSERT_RECORD ISSUE_ROLLBACK ISSUE_SAVEPOINT LOGON LOGON_SCREEN LOGOUT SELECT_RECORDS UPDATE_RECORD Wbudowane podprogramy Web Built-ins WEB.SHOW_DOCUMENT Window Built-ins FIND_WINDOW GET_WINDOW_PROPERTY HIDE_WINDOW ID_NULL MOVE_WINDOW REPLACE_CONTENT_VIEW RESIZE_WINDOW SET_WINDOW_PROPERTY SHOW_WINDOW 30

31 Pusty???? Automatyczna inkrementacja, rysunek 31

32 Automatyczna inkrementacja, rysunek Opcje zamykania formularza EXIT_FORM( commit_mode NUMBER [, rollback_mode NUMBER ]); COMMIT_MODE ROLLBACK_MODE ASK_COMMIT DO_COMMIT NO_VALIDATE TO_SAVEPOINT FULL_ROLLBACK NO_ROLLBACK CLOSE_FORM(form_name VARCHAR2); CLOSE_FORM(form_id FORMMODULE); 32

33 Opcje zamykania formularza ASK_COMMIT DO_COMMIT Automatyczna inkrementacja, rysunek 33

34 Zmiana obrazka wymuszona błędem Pusty??? 34

35 PROCEDURE DO_KEY(nazwa VARCHAR2); Built-in Key Trigger Associated Function Key CLEAR_BLOCK Key-CLRBLK [Clear Block] CLEAR_FORM Key-CLRFRM [Clear Form] CLEAR_RECORD Key-CLRREC [Clear Record] COMMIT_FORM Key-COMMIT [Commit] COUNT_QUERY Key-CQUERY [Count Query Hits] CREATE_RECORD Key-CREREC [Insert Record] DELETE_RECORD Key-DELREC [Delete Record] DOWN Key-DOWN [Down] DUPLICATE_ITEM Key-DUP-ITEM [Duplicate Item] DUPLICATE_RECORD Key-DUPREC [Duplicate Record] EDIT_TEXTITEM Key-EDIT [Edit] ENTER Key-ENTER [Enter] ENTER_QUERY Key-ENTQRY [Enter Query] EXECUTE_QUERY Key-EXEQRY [Execute Query] EXIT_FORM Key-EXIT [Exit/Cancel] HELP Key-HELP [Help] PROCEDURE DO_KEY(nazwa VARCHAR2); LIST_VALUES Key-LISTVAL [List] LOCK_RECORD Key-UPDREC [Lock Record] NEXT_BLOCK Key-NXTBLK [Next Block] NEXT_ITEM Key-NEXT-ITEM [Next Item] NEXT_KEY Key-NXTKEY [Next Primary Key Fld] NEXT_RECORD Key-NXTREC [Next Record] NEXT_SET Key-NXTSET [Next Set of Records] PREVIOUS_BLOCK Key-PRVBLK [Previous Block] PREVIOUS_ITEM Key-PREV-ITEM [Previous Item] PREVIOUS_RECORD Key-PRVREC [Previous Record] PRINT Key-PRINT [Print] SCROLL_DOWN Key-SCRDOWN [Scroll Down] SCROLL_UP Key-SCRUP [Scroll Up] UP Key-UP [Up] 35

36 Populacja Listy Populacja Listy Aby zasygnalizować niestandardowe wypełnienie listy - populację 36

37 Populacja Listy Populacja Listy Po usunięciu pola IdDzialu lista może przejąć jego rolę, należy również usunąć LOV jeśli istnieje 37

38 Kanwy Kanwy 38

39 Nawigacja CREATE_RECORD DUPLICATE_RECORD FIRST_RECORD GO_RECORD LAST_RECORD NEXT_RECORD PREVIOUS_RECORD Podsumowania wg zapytań 39

40 Operacje na modułach NEW_FORM nowa instancja formularza przy zamykaniu trzeba zamknąć wszystkie Operacje na modułach OPEN_FORM jeśli formularz już jest otwarty nie jest tworzona nowa instancja zamykamy raz CALL_FORM jeśli formularz już jest otwarty nie jest tworzona nowa instancja zamykamy raz 40

41 Drzewo Drzewo 41

42 Drzewo Drzewo 42

43 Drzewa Wyzwalacze dla drzewa (FTREE) When-Tree-Node-Activated When-Tree-Node-Expanded (brak obsługi programistycznej) When-Tree-Node-Selected Metody obiektu FTREE Get_Tree_Node_Property Get_Tree_Property Set_Tree_Node_Property Set_Tree _Property Add_Tree_Data Add_Tree_Node Delete_Tree_Node Find_Tree_Node Get_Tree_Node_Parent Get_Tree_Selection Populate_Tree Set_Tree_Selection Drzewa 43

44 Drzewa Drzewa 44

45 DECLARE htree item; tmp varchar2(30); tmp2 number; war varchar2(222); blk_id block; status number; zap varchar2(222); node ftree.node; state varchar2(30); BEGIN htree:= find_item('hierarchia.struktura'); :Wybrany.Wezel:=ftree.get_tree_selection (htree,1); :Wybrany.IdOsoby:= Ftree.Get_Tree_Node_Property('Hierarchia.Struktura', :SYSTEM.TRIGGER_NODE, Ftree.NODE_VALUE); tmp2:=ftree.get_tree_selection (htree,1); tmp:=ftree.get_tree_node_property(htree,tmp2,ftree.node_label); :Wybrany.Nazwisko:=tmp; SELECT Imie INTO Tmp FROM Osoby WHERE IdOsoby= tmp2; :Wybrany.Imie:=tmp; SELECT RokUrodz INTO :Wybrany.RokUrodz FROM Osoby WHERE IdOsoby= :Wybrany.IdOsoby; blk_id:=find_block('selekcja'); war:='idosoby=' :Wybrany.IdOsoby; -- war:='nazwisko LIKE' '''' tmp ''''; set_block_property(blk_id,default_where,war); go_block('selekcja'); execute_query; Drzewa Drzewa_CD zap:='select -1, LEVEL, Nazwisko, ' '''' 'open' '''' ', IdOsoby FROM Osoby START WITH IdOsoby=' :Wybrany.IdOsoby 'CONNECT BY PRIOR IdOsoby=IdSzefa'; status:=populate_group_with_query('sub_lista',zap); ftree.populate_tree('sub_hierarchia.sub_struktura'); htree := Find_Item('SUB_Hierarchia.SUB_Struktura'); node := Ftree.Find_Tree_Node(htree, ''); -- pętla po wszystkich węzłach i ich rozwinięcie gdy zwinięte. WHILE NOT Ftree.ID_NULL(node) LOOP state := Ftree.Get_Tree_Node_Property(htree, node, Ftree.NODE_STATE); IF state = Ftree.COLLAPSED_NODE THEN Ftree.Set_Tree_Node_Property(htree, node, Ftree.NODE_STATE, Ftree.EXPANDED_NODE); END IF; node := Ftree.Find_Tree_Node(htree, '', ftree.find_next,ftree.node_label,'',node); END LOOP; END; 45

46 Drzewa_CD Komunikat 46

47 Seria komunikatów DECLARE a Real; BEGIN MESSAGE('Startuję..', NO_ACKNOWLEDGE); SYNCHRONIZE; FOR i IN Synchronizacja wyświetlacza z LOOP jego wewnętrznym stanem - a:=sin(i); odświerzanie END LOOP; MESSAGE('Liczę..', NO_ACKNOWLEDGE); SYNCHRONIZE; FOR i IN Loop a:=sin(i); END LOOP; MESSAGE('Skończyłem..', NO_ACKNOWLEDGE); END; Seria komunikatów DECLARE a Real; BEGIN MESSAGE('Startuję..', ACKNOWLEDGE); SYNCHRONIZE; FOR i IN LOOP a:=sin(i); END LOOP; MESSAGE('Liczę..', ACKNOWLEDGE); SYNCHRONIZE; FOR i IN Loop a:=sin(i); END LOOP; MESSAGE('Skończyłem..', ACKNOWLEDGE); END; 47

48 Alert Button1 Button2 Button BEGIN :alerty.nr := SHOW_ALERT ('MSG'); END; DECLARE al_id Alert; al_button Number; BEGIN al_id := FIND_ALERT('MSG'); al_button := SHOW_ALERT( al_id ); :alerty.nr:= al_button; END; Alert DECLARE tyt Varchar2(111); kom Varchar2(111); BEGIN tyt:='nowy tytuł'; kom:='nowy komentarz'; Tylko te dwie właściwości mogą być zmienione dynamicznie SET_ALERT_PROPERTY('MSG', ALERT_MESSAGE_TEXT, kom ); SET_ALERT_PROPERTY('MSG', TITLE, tyt ); :alerty.nr := SHOW_ALERT ('MSG'); END; 48

49 Wykonanie zapytania oraz wyjątki Wykonanie zapytania oraz wyjątki Zapytanie nie może być zakończone średnikiem 49

50 Właściwości aplikacji Get_Application_Property(USERNAME); --73 PASSWORD 74 CALLING_FORM 48 CONNECT_STRING 75 CONFIG 221 CURRENT_FORM 47 CURSOR_STYLE 263 CURRENT_FORM_NAME 257 DATETIME_LOCAL_TZ 278 DATASOURCE 253 DISPLAY_HEIGHT 256 OPERATING_SYSTEM 251 DISPLAY_WIDTH 255 APPLICATION_INSTANCE BUILTIN_DATE_FORMAT 264 Właściwości aplikacji 50

51 Pusty Procedura (pakiet) jako źródło danych Procedura (pakiet) może zostać zdefiniowana po stronie FORMS 51

52 Procedura (pakiet) jako źródło danych Procedura (pakiet) jako źródło danych Tylko do odczytu ponieważ nie zdefiniowano wyzwalaczy dla modyfikacji i blokady Do definiowania bloków danych można stosować również pakiety zdefiniowane na serwerze danych, którego postać jest taka sama jak tego, który jest zdefiniowany po stronie FORMS 52

53 Procedura (pakiet) jako źródło danych Aby zapewnić możliwość modyfikacji danych, którego blok danych jest zasilany z procedury należy zdefiniować procedury odpowiadające za te modyfikacje. Dla poprawnego wykonania modyfikacji i usuwanie (UPDATE, DELETE) należy dodatkowo zdefiniować procedurę LOCK Procedura (pakiet) jako źródło danych 53

54 Procedura (pakiet) jako źródło danych W przypadku podania samej nazwy procedury modyfikującej, bez dodatkowych informacji o kolumnach zestawu rekordów oraz argumencie wywołania, próba uruchomienia kończy się komunikatem Procedura (pakiet) jako źródło danych 54

55 Procedura (pakiet) jako źródło danych Pusty 55

56 Procedura zwracająca kursor referencyjny Procedura zwracająca kursor referencyjny 56

57 Pusty Definiowanie Menu 57

58 Definiowanie menu cd Definiowanie menu 58

59 Definiowanie menu Definiowanie menu 59

60 PopUp menu Biblioteki 60

61 Zastosowanie Biblioteki Zastosowanie Biblioteki 61

62 Zastosowanie Biblioteki Następuje synchroniczna zmiana właściwości ponieważ zastosowano kopiowanie Instance Strzałka wskazuje, że kontrolka jest elementem potomnym Informacje o klasie nadrzędnej Zastosowanie Biblioteki Dziedziczeniu podlega również kod triggerów Wadą stosowania biblioteki obiektów jest fakt, że po umieszczeniu w bibliotece nie są już edytowalne. Aby zmienić właściwości należy je utworzyć od nowa 62

63 Klasy właściwości List of Properties Access Key Property Alert Style Property Alias Property Allow Expansion Property Allow Multi-Line Prompts Property Allow Start-Attached Prompts Property Allow Top-Attached Prompts Property Application Instance Property Arrow Style Property Automatic Column Width Property Automatic Display Property Automatic Position Property Auto Query Property Automatic Refresh Property Automatic Select Property Automatic Skip (Item) Property Automatic Skip (LOV) Property Automatic Skip Properties Background Color Property Border Bevel Property Bottom Title (Editor) Property Bottom Title Properties Bounding Box Scalable Property Button 1 Label, Button 2 Label, Button 3 Label Property Calculation Mode Property Calling Form Property Canvas Property Canvas Type Property Cap Style Property Case Insensitive Query Property Case Restriction Property Character Cell WD/HT Property Chart Properties Chart Subtype Property Chart Type Property Check Box Mapping of Other Values Property Checked Property Clip Height Property Clip Width Property Clip X Position Property Clip Y Position Property Close Allowed Property Closed Property Column Specifications Property Column Title (LOV) Property Column Mapping Properties Property Column Name Property Column Value (Record Group) Property Command Text Property Command Type Property 63

64 List of Properties Comments Property Communication Mode Properties Communication Mode (Chart) Property Communication Mode (Report) Property Compression Quality Property Conceal Data Property Config Property Connect String Property Console Window Property Coordination Property Coordination Status Property Coordinate System Property Copy Value from Item Property Corner Style Property Current Form Name Property Current Form Property Current Record Visual Attribute Group Property Current Record Property Current Row Background Color Property Property Current Row Fill Pattern Property Current Row Font Name Property Current Row Font Size Property Current Row Font Spacing Property Current Row Font Style Property Current Row Font Weight Property Current Row Foreground Color Property Cursor Mode Property Cursor Style Property Custom Spacing Property Dash Style Property Data Source Data Block (Chart) Property Data Source Data Block (Report) Property Data Source X Axis Property Data Source Y Axis Property Data Length Semantics Property Data Query Property Data Type Property Data Type (Record Group) Property Database Item Property Database Block Property Database Value Property Datasource Data Block properties Datasource Property Datetime Local TZ Property Datetime Server TZ Property Default Alert Button Property Default Button Property Defer Required Enforcement Property Deferred Property Delete Allowed Property List of Properties Delete Procedure Arguments Property Delete Procedure Result Set Columns Property Delete Procedure Name Property Delete Record Behavior Property Detail Block Property Detail Reference Item Property Direction Property Display in Keyboard Help Property Display_Height Property Display Hint Automatically Property Display Quality Property Display_Width Property Display Width (LOV) Property Display without Privilege Property Displayed Property Distance Between Records Propert Dither Property DML Array Size Property DML Data Target Name Property DML Data Target Type Property Edge Background Color Property Edge Foreground Color Property Edge Pattern Property Editor Property Editor X Position, Editor Y Position Elements in List Property Enabled (Item) Property Enabled Properties Enabled (Menu Item) Property Enabled (Tab Page) Property End Angle Property Enforce Column Security Property Enforce Primary Key (Block) Property Enterable Property Execution Hierarchy Property Execution Mode Properties Execution Mode (Chart) Property Execution Mode (Report) Property Filename Property Fill Property Fill Pattern Property Filter Before Display Property Fire in Enter-Query Mode Property First_Block Property First Detail Relation Property First Item Property First Master Relation Property First Navigation Block Property Fixed Bounding Box Property Formula Property Foreground Color Property Format Mask Property Font Name Property Font Scaleable Property 64

65 List of Properties Font Size Property Font Spacing Property Font Style Property Font Weight Property Form Horizontal Toolbar Canvas Property Form Name Property Form Vertical Toolbar Canvas Property Frame Alignment Frame Alignment Property Frame Title Alignment Property Frame Title Alignment Showme Frame Title Background Color Property Frame Title Font Name Property Frame Title Font Size Property Frame Title Font Spacing Property Frame Title Font Style Property Frame Title Font Weight Property Frame Title Foreground Color Property Frame Title Property Frame Title Visual Attribute Group Property Frame Title Offset Property Frame Title Offset Frame Title Reading Order Property Frame Title Spacing Property Frame Title Spacing Graphics Type Property Group Name Property Hide on Exit Property Highest Allowed Value/Lowest Allowed Value Hint properties Hint (Item) Property Horizontal Justification Property Horizontal Margin Property Horizontal Margin Horizontal Object Offset Property Horizontal Object Offset showme Horizontal Origin Property Horizontal Toolbar Canvas Property Icon in Menu Property Icon Filename Property Iconic Property Image Depth Property Image Format Property Implementation Class Property Include REF Item Property Inherit Menu Property Initial Menu Property Initial Value (Item) Property Insert Allowed (Item) Property Insert Allowed (Block) Property Insert Procedure Arguments Property Insert Procedure Result Set Columns Property Insert Procedure Name Property Interaction Mode Property List of Properties Isolation Mode Property Item Tab Page Property Item Is Valid Property Item Roles Property Item Type Property Join Condition Property Join Style Property Justification Property Keep Cursor Position Property Key Mode Property Keyboard Accelerator Property Keyboard Help Description Property Keyboard Navigable Property Keyboard State Property Label (Tab Page) Property Label Properties Label (Item) Property Label (Menu Item) Property Last Block Property Last Item Property Last Query Property Layout Data Block Property Layout Style Layout Style Property Length (Record Group) Property Line Width Property Line Spacing Property List of Values Property List Item Value Property List Style Property List X Position Property List Y Position Property Lock Procedure Arguments Property Lock Procedure Result Set Columns Property Lock Procedure Name Property Lock Record Property Locking Mode Property Magic Item Property Magic Item Property Main Menu Property Master Mirror Item Property Mapping of Other Values Property Maximize Allowed Property Maximum Objects Per Line Property Maximum Query Time Property Maximum Records Fetched Property Maximum Length Property Menu Directory Property Menu Filename Property Menu Item Code Property Menu Item Radio Group Property Menu Item Type Property 65

66 List of Properties Menu Module Property Menu Role Property Menu Style Property Message Property Minimize Allowed Property Minimized Title Property Modal Property Module Roles Property Module_NLS_Lang Property Mouse Navigate Property Mouse Navigation Limit Property Move Allowed Property Multi-Line Property Multi-Selection Property Name Property Navigation Style Property Next Block Property Next Detail Relation Property Next Item Property Next Master Relation Property Next Navigation Block Property Next Navigation Item Property Number of Items Displayed Property Number of Records Buffered Property Number of Records Displayed Property Onetime Where Property Operating System Property Optimizer Hint Property Order By Property Other Reports Parameters Property Parameter Data Type Property Parameter Initial Value (Form Parameter) Property Password Property PL/SQL Date Format Property Popup Menu Property Precompute Summaries Property Prevent Masterless Operations Property Previous Block Property Previous Item Property Previous Navigation Block Property Previous Navigation Item Property Primary Canvas Property Primary Key (Item) Property Program Unit Text Property Prompt Alignment Offset Property Prompt Alignment Property Prompt Attachment Edge Property Prompt Attachment Offset Property Prompt Background Color Property Prompt Display Style Property List of Properties Prompt Fill Pattern Property Prompt Font Name Property Prompt Font Size Property Prompt Font Spacing Property Prompt Font Style Property Prompt Font Weight Property Prompt Foreground Color Property Prompt Justification Property Prompt Property Prompt Reading Order Property Prompt Visual Attribute Group Property Property Class Property Query All Records Property Query Allowed (Block) Property Query Allowed (Item) Property Query Array Size Property Query Data Source Arguments Property Query Data Source Columns Property Query Data Source Name Property Query Data Source Type Property Query Hits Property Query Length Property Query Name Property Query Only Property Query Options Property Raise on Entry Property Reading Order Property Real Unit Property Record Group Fetch Size Property Record Group Query Property Record Group Property Record Group Type Property Record Orientation Property Records To Fetch Property Relation Type Property Rendered Property Report Server Property Report Destination Format Property Report Destination Name Property Report Destination Type Property Required (Item) Property Resize Allowed Property Return Item (LOV) Property Rotation Angle Property Runtime Compatibility Mode Property Savepoint Mode Property Savepoint Name Property Scroll Bar Alignment Property Scroll Bar Height Property Scroll Bar Width Property 66

67 List of Properties Share Library with Form Property Show Lines Property Show Scroll Bar Property Show Symbols Property Show Vertical Scroll Bar Property Show Horizontal Scroll Bar Property Shrinkwrap Property Single Record Property Single Object Alignment Property Size Property Sizing Style Property SSO USERID Property Start Angle Property Start Prompt Alignment Property Start Prompt Alignment showme Start Prompt Offset Property Start Prompt Offset showme Startup Code Property Status (Block) Property Status (Record) Property Subclass Information Property Submenu Name Property Summarized Block Property Summarized Item Property Summary Function Property Synchronize with Item Property Tab Attachment Edge Property Tab Page Property Tab Page X Offset Property Tab Page Y Offset Property Tear-Off Menu Timer Name Property Title Property Tooltip Background Color Property Tooltip Foreground Color Property Tooltip Fill Pattern Property Tooltip Font Name Property Tooltip Font Size Property Tooltip Font Spacing Property Tooltip Font Style Property Tooltip Font Weight Property Tooltip Property Tooltip Visual Attribute Group Property Top Prompt Alignment Property Top Prompt Alignment Showme Top Prompt Offset Property Top Prompt Offset Showme Top Record Property Top Title Property Topmost Tab Page Property Transactional Triggers Property Trigger Style Property Trigger Text Property Trigger Type Property Update Allowed (Item) Property List of Properties Update Allowed (Block) Property Update Changed Columns Only Property Update Column Property Update Commit Property Update Layout Property Update Only if NULL Property Update Permission Property Update Procedure Arguments Property Update Procedure Name Property Update Procedure Result Set Columns Property Update Query Property Use 3D Controls Property Use Security Property User Interface Property User NLS Lang Property Username Property Validate From List Property Validation Property Validation Unit Property Value When Checked Property Value When Unchecked Property Vertical Fill Property Vertical Justification Property Vertical Margin Property Vertical Margin Vertical Object Offset Property Vertical Object Offset Showme Vertical Origin Property Vertical Toolbar Canvas Property Viewport Height, Viewport Width Property Viewport X Position on Canvas, Viewport Y Position on Canvas Property Viewport X Position, Viewport Y Position Property Visible (Canvas) Property Visible (Item) Property Visible In Menu Property Visible (Tab Page) Property Visible In Horizontal/Vertical Menu Toolbar Property Visible Property Visual Attribute Group Property Visual Attribute Property Visual Attribute Type Property WHERE Clause/ORDER BY Clause Properties Width/Height (WD, HT) Property Window Handle Property Window Property Window State Property Window Style Property Wrap Style Property Wrap Text Property X Corner Radius Property X Position, Y Position Y Corner Radius Property 67

68 Klasy właściwości Klasy właściwości 68

69 Klasy właściwości Klasy właściwości 69

70 Klasy właściwości Nadpisana nad właściwość klasy nadrzędnej Klasy właściwości 70

71 Klasy właściwości Odziedziczone zostały właściwości wizualne oraz kod triggera (triggerów) 71

Uwagi ogólne. Spis treści

Uwagi ogólne. Spis treści Spis treści Uwagi ogólne... 1 Kalendarz... 2 Centrowanie okna... 3 Centrowanie okna względem innego okna... 3 Okno Znajdź... 4 Dodanie wartości do statycznej listy wartości... 4 Formatowanie kwot... 4

Bardziej szczegółowo

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema

SQL Server SQL & Transact SQL. Database schema SQL Server SQL & Transact SQL Database schema 1 Database schema SELECT queries syntax SELECT [predykat] { * tabela.* [tabela.]pole1 [AS alias1] [, [tabela.]pole2 [AS alias2] [,...]]} FROM krotka [,...]

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual ver.1.0 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS 1. FOREWORD INFORMATION.....5 1.1. Network recorder s technical data... 5

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual ver.1.0 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS 1. FOREWORD INFORMATION.....5 1.1. Network recorder s technical data... 5

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System User s manual Instrukcja obsługi NMS Novus Management System NMS - User s manual ver. 1.22 TABLE OF CONTENT Table of content... 3 1. FOREWORD INFORMATION...6 1.1. Main characteristics... 6 1.2. Recommended

Bardziej szczegółowo

Co to jest XML Publisher

Co to jest XML Publisher Index Co to jest XML Publisher... 1 Skąd ściągnąć... 2 Documentation... 2 Przykłady raportów... 2 Własne... 2 Z dokumentacji... 2 Szablon w formacie xls-fo a nie rtf... 3 Szablon w formacie xls a nie rtf...

Bardziej szczegółowo

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w relacji jeden do wiele do tabeli PURCHASE_ORDER oraz

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.0. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.0. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.0 QGIS Project May 16 2014 Spis treści 1 Preambuła 1 2 Przyjęte oznaczenia 3 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 3 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-1DN5000H/IR-1P

User s manual NVIP-1DN5000H/IR-1P User s manual NVIP-1DN5000H/IR-1P NVIP-1DN5000H/IR-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne... 2 2. Laboratorium - Historian... 3 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector... 3 2.2. Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-HB4208 NDR-HB4416

User s manual NDR-HB4208 NDR-HB4416 User s manual NDR-HB4208 NDR-HB4416 NDR-HB4208, NDR-HB4416 User s manual ver. 1.0 COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA3104

User s manual NDR-BA3104 User s manual NDR-BA3104 NDR-BA3104 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA.

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia.

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Crystal Reports - Crystal Reports 9.0 i nowsze

Instalacja programu Crystal Reports - Crystal Reports 9.0 i nowsze Instalacja programu Crystal Reports - Crystal Reports 9.0 i nowsze Zainstalować silnik serwera Crystal Reports na serwerze internetowym przy uży ciu jednej z nastepujących metod: 1. Zainstalować Crystal

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416

User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416 User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416 NDR-EB2104 / NDR-EB2208 / NDR-EB2416 User s manual ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo