WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

2 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE BUDOWNICTWO MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

3 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE - EGZAMIN ZALICZENIE PRZEDMIOTU: - SPRAWDZIAN ZALICZENIOWY ĆWICZENIA - REFERAT INDYWIDULANY - PREZENTACJA REFERATU - PROJEKT - ZALICZENIE PROJEKTU - OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

4 Materiały dydaktyczne obowiązujące i uzupełniające: Böhm A.: O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych. Monografia nr 16. Politechnika Krakowska. Kraków Buczkowski W.: Budownictwo Ogólne t.4. Konstrukcje budynków, Arkady, Warszawa Nechay J.: Budownictwo Betonowe t.x. Budowle Miejskie. Arkady, Warszawa Mielczarek Z.Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym,arkady 2005 Adamczewska-Weichert H., Weichert K.: Jak powstało miasto - monografia planowania. Pergamon s.c. Tychy Giedion S.: Przestrzeń, Czas i Architektura. Narodziny nowej tradycji. PWN. Warszawa Kadłuczka A.: Problemy integracji architektury współczesnej z historycznym środowiskiem kulturowym. Monografia nr 18. Politechnika Krakowska. Kraków Krier L.: Architektura. Wybór czy Przeznaczenie. Arkady. Warszawa Lynch K.: The Image of the City. Cambridge 1960.

5 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE Mielczarek Z.Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym,arkady 2005 ROZDZ.2 STR OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI NOŚNYCH. ROZDZ.5 STR BUDYNKI WIELORODZINNE I INNE WIELOKONDYGNACYJNE ORAZ W UZUPEŁNIENIU ROZDZ.7 STR BUDYNKI HALOWE I OBIEKTY O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU Buczkowski W.: Budownictwo Ogólne t.4. Konstrukcje budynków, Arkady, Warszawa Kapela M.Sieczkowski J. Projektowanie Konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych,oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

6 Bohdan Lewicki- Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi-projektowanie konstrukcji i obliczenia Arkady Warszawa 1979 Riko Rosman- Obliczanie ścian usztywniających osłabionych otworami -Arkady Warszawa 1971 Roman Dowgird- Prefabrykowane żelbetowe konstrukcje szkieletowe -Arkady Warszawa 1972

7 BUDOWNICTWO MIEJSKIE PROGRAM: 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH W BUDOWNICTWIE MIEJSKIM. 2.BUDYNKI WIELORODZINNE I WIELOKODYGNACYJNE. 3.BUDYNKI SZKIELETOWE 4.BUDYNKI ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI. 5.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ MONOLITYCZNEJ. 6.BUDYNKI ŻELEBETOWE PREFABRYKOWANE. 7.BUDYNKI ŻELBETOWE O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ. 8.BUDYNKI ZE SZKIELETEM STALOWYM. 9.KONSTRUKCJE SZKIELETOWE Z DREWNA KLEJONEGO. 10.KSZTAŁTOWANIE BUDYNKÓW HALOWYCH. 11.HALE O KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO. 12.HALE O KONSTRUKCJI STALOWEJ. 13.HALE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ. 14.BUDYNKI MIEJSKIE O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU. 15.KONSTRUKCJE BUDOWLANE DUŻYCH ROZPIĘTOŚCI.

8 TEMATY REFERATÓW. 1.Budynki miejskie szkieletowe konstrukcje żelbetowe, 2.Budynki miejskie szkieletowe- konstrukcje stalowe. 3.Budynki miejskie wysokie. 4.Budynki miejskie konstrukcje murowe. 5.Budynki miejskie-wykorzystanie konstrukcji drewnianych. 6.Budynki użyteczności publicznej-warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane. 7.Podstawy wymiarowania konstrukcji drewnianych w budownictwie miejskim. 8.Dżwigary drewniane wykorzystanie w obiektach użyteczności publicznej, podstawy wymiarowania. 9.Obiekty handlowe - -warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane. 10.Podstawy wymiarowania konstrukcji żelbetowych w budownictwie miejskim. 11.Podstawy wymiarowania konstrukcji stalowych w budownictwie miejskim. 12.Obciązenia w budownictwie miejskim-normy, eurokody, sposób określania obciążeń. 13.Podstawy wymiarowania konstrukcji zespolonych w budownictwie miejskim. 14.Problemy zabezpieczenia p.poż w budynkach użyteczności publicznej. 15.Przegląd budynków miejskich w Katowicach. 16.Budynki służby zdrowia warunki techniczne. 17.Budynki biurowe-warunki techniczne. 18.Budynki szkieletowe wysokie :sposoby usztywniania konstrukcji.,warunki techniczne wykonywania szybów windowych.

9 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE Nazwa przedmiotu: BUDOWNICTWO MIEJSKIE Rok i semestr studiów: rok III, semestr 6 Liczba godzin w semestrze: studia stacjonarne :wykłady 10 godz., ćwiczenia 10 godz. studia niestacjonarne :wykłady 6 godz., ćwiczenia 9 godz. Odpowiedzialny za przedmiot: DR INŻ..KRZYSZTOF MICHALIK Prowadzący wykłady: DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK Prowadzący ćwiczenia: DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK Cel nauczania (oczekiwane efekty kształcenia, ) Cel nauczania: po zaliczeniu wykładu i ćwiczeń student jest przygotowany do projektowania obiektów użyteczności publicznej. Jest zapoznany z konstrukcjami obiektów użyteczności publicznej i problemami projektowania budynków miejskich, obliczania konstrukcji murowych, szkieletowych, żelbetowych, stalowych, zespolonych, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej oraz nowoczesnymi budynkami miejskimi. Program nauczania i przedmiotu( treści merytoryczne /tematyka przedmiotu): 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH W BUDOWNICTWIE MIEJSKIM. 2.BUDYNKI WIELORODZINNE I WIELOKODYGNACYJNE. 3.BUDYNKI SZKIELETOWE 4.BUDYNKI ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI. 5.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ MONOLITYCZNEJ. 6.BUDYNKI ŻELEBETOWE PREFABRYKOWANE. 7.BUDYNKI ŻELBETOWE O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ. 8.BUDYNKI ZE SZKIELETEM STALOWYM. 9.KONSTRUKCJE SZKIELETOWE Z DREWNA KLEJONEGO. 10.KSZTAŁTOWANIE BUDYNKÓW HALOWYCH. 11.HALE O KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO. 12.HALE O KONSTRUKCJI STALOWEJ. 13.HALE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ. 14.BUDYNKI MIEJSKIE O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU. 15.KONSTRUKCJE BUDOWLANE DUŻYCH ROZPIĘTOŚCI. Metody i formy oceny pracy studenta: -zaliczenie wykładu na podstawie referatu poszerzającego wiedzę i kolokwium zaliczeniowego -egzamin -zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonanego projektu budynku handlowo -usługowo-biurowego -plomba i znajomości tematyki dotyczącej danego ćwiczenia projektowego -obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

10 TEMAT ĆWICZENIA PROJEKTOWEGO BUDOWNICTWO MIEJSKIE III ROK SEM.6 Projekt budowlany budynku użyteczności publicznej w zabudowie zwartej Założenia do projektu: 1.Każdy student w swojej miejscowości wybiera teren do zabudowy w zabudowie zwartej szeregowej,jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, wykonuje dokumentacje fotograficzną i przyjmuje wymiary działki do zabudowy. 2.Założenia architektoniczne: -minimalna powierzchnia zabudowy do 300 m2, -budynek całkowicie podpiwniczony, częściowo podpiwniczony -parter :handlowo-usługowy -pozostałe kondygnacje: mieszkalne,biurowe -minimum 4 kondygnacje, -poddasze nieużytkowe -winda -klatka schodowa -konstrukcja: murowa, szkieletowa, stalowa, żelbetowa ścianowa, mieszana -dach wielospadowy,jednospadowy 3.Założenia konstrukcyjne: -fundament:płytowy,ruszt żelbetowy -konstrukcja: murowa, szkieletowa, stalowa, żelbetowa ścianowa, mieszana -dach drewniany, stalowy wielospadowy -pokrycie dachówka ceramiczna, blacha,inne -sciana zewnętrzna: Ytong 38 cm, Porotherm 30 cm + 12 cm wełna mineralna. Porotherm 44 cm, płyta warstwowa 4.Zawartość projektu: 4.1.Karta tytułowa. 4.2.Spis treści,rysunków,załączników. 4.3.Temat ćwiczenia. 4.4.Dokumentacja fotograficzna 4.5.Opis techniczny. 4.6.Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wybranego elementu konstrukcyjnego 4.7.Projekt zagospodarowania działki 4.8.Rysunki architektoniczne: rzut fundamentów, rzut parteru,rzut kondygnacji powtarzalnej,rzut więżby dachowej,elewacje,przekrój przez klatkę schodową-4.9.rysunki konstrukcji: wybrany element konstrukcji: płyta stropowa., podciągi, słupy, więżba dachowa

11 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE Praca własna studenta: opracowanie referatu,tematy indywidualne w zakresie budownictwa miejskiego: 1.Prawo budowlane i rozporządzenia 2.Normy budowlane,eurokody. 3.Warunki techniczne. 4.Literatura techniczna dla praktyków. 5.Projekt indywidualny: Budynek w zabudowie zwartej handlowousługowo-mieszkalny. Grunty budowlane. 6.Specyfikacje techniczne BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

12 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH W BUDOWNICTWIE MIEJSKIM. 1.1.PODZIAŁ SYSTEMÓW KONSTRUKCYJNYCH Z UWAGI NA PRACĘ STATYCZNĄ -PRĘTOWE -POWIERZCHNIOWE PODZIAŁ SYTEMÓW PRĘTOWYCH: -BELKI :PROSTE,PROSTE,ZAKRZYWIONE,O ZMIENNYM PRZEKROJU,WSPORNIKOWE, O RÓZNYCH SCHEMATACH STATYCZNYCH -USTROJE BELKOWE:RUSZT,USTROJE TRÓJPRZEGUBOWE -KRATOWNICE PŁASKIE I PRZESTRZENNE:,STRUKTURY PRETOWE -ŁUKI DWU I TRÓJPRZEGUBOWE LUB ZAMOCOWANE -CIĘGNA -RAMY PŁASKIE I PRZESTRZENNE PODZIAŁ SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH: -PŁYTY I TARCZE -POWŁOKI PEŁNE I SIATKOWE -KOPUŁY ŻEBROWE I POWŁOKOWE -PRZEKRYCIA MEMBRAMOWE -PRZEKRYCIA PNEUMATYCZNE -KONSTRUKCJE MOBILNE-PRZENOŚNE

13 USTROJE BELKOWE:DŻWIGARY -Z DREWNA KLEJONEGO -ŻELBETOWE:STRUNO KABLOBETONOWE -STALOWE:BELKI WALCOWANE, AŻUROWE, BLACHOWNICE -WSPORNIKOWE,RUSZTOWE

14 USTROJE KRATOWE PŁASKIE: -DREWNIANE WIĄZARY KRATOWE -KRATOWNICE STALOWE -KRATOWNICE ŻELBETOWE -WIĄZARY DREWNIANO-STALOWE -MIESZANE:Z CIĘGNAMI STALOWYMI

15 USTROJE PRZESTRZENNE-PRZEKRYCIA STRUKTURALENE: -ZBUDOWANE Z PRETÓW PROSTYCH -JEDNO LUB WIELOWARSTWOWE -PŁASKIE,ŁUKOWE -PRZESTRZENNE

16 POWŁOKI-ELEMENTY KONSTRUKCYJNE O POWIERZCHNI ZAKRZYWIONEJ I MAŁEJ GRUBOŚCI(BRAK ZGINANIA) DUŻE ROZPIĘTOŚCI -POWŁOKI WALCOWE, DWUKRZYWIZNOWE, PARBOLOIDY HIPERBOLICZNE, FAŁDOWE -ŻELBETOWE MONOLITYCZNE I PREFABRYKOWANE -STALOWE,STRUKTURY PRĘTOWE

17 USTROJE ŁUKOWE: -PRZEKRYCIA ŁUKOWE KOŁOWE, PARBOLICZNE I O ZMIENNEJ KRZYWIŻNIE,PŁASKIE I STRZELISTE -TRÓJKATNE,TRÓJPRZEBUDOWE -NAJBARDZIEJ RACJONALNE I EKONOMICZNE -Z DREWNA KLEJONEGO(DO 125 M) -ŁUKI STALOWE:PEŁNOŚCIENNE, KRATOWE,SPRĘŻONE DO 200M) -ŁUKI ŻELBETOWE

18 KONSTRUKCJE RAMOWE: -DREWNIANE,GIĘTO-KLEJONE Z ZASTOSOWANIEM WZMOCNIEŃ STALOWYCH,ŁĄCZNIKÓW -STALOWE Z RYGLAMI I SŁUPAMI O PRZEKROJACH PEŁNYCH I KRATOWYCH,SPRĘŻANE,JEDNO I WIELONAWOWE,PRZEGUBOWE,PRZEGUB OWO PODPARTE,Z ODCIĄGAMI, -ŻELBETOWE,SPRĘŻONE

19 PŁYTY,TARCZE,TARCZOWNICE - PŁYTA-PŁASKI ELEMENT POWIERZCHNIOWY OBCIĄŻONY PROSTOPADLE DO PŁASZCZYZNY:ŻELBETOWE,PEŁNE,KANAŁOWE, OPRATE NA PODPORACH CIĄGŁYCH -TARCZA(BELKO-ŚCIANA)-PŁASKI ELEMENT POWIERZCHNIOWY OBCIĄŻONY W PŁASZCZYŻNIE-ELEMENT USZTYWNIAJĄCY,PARCIE WIATRU -TARCZOWNICE-USTROJE UTWORZONE Z PŁYT FAŁDOWYCH

20 KOPUŁY-KONSTRUKCJE PRZEKRYWAJĄCE POWIERZCHNIE O RZUTACH KOLISTYCH: -ROZPIETOŚĆ DO KILKUSET METRÓW -MUROWANE Z KAMIENIA I CEGŁY PEŁNOŚCIENNE -ŻEBROWE -SIATKOWE -ZE STALI,DREWNA KLEJONEGO I ŻELBETU

21 KONSTRUKCJE CIĘGNOWE(LINOWE)-USTROJE WISZĄCE ROZPOROWE I BEZROZPOROWE -ROZPOROWE: ODCIĄGI, PYLONY, RAMY, ŚCIANY -BEZROZPOROWE:PIERŚCIEŃ OPOROWY -KONSTRUKCJA NOŚNA ZE STALI,STOPÓW ALUMINIUM,WŁÓKNA WĘGLOWE, TWORZYWA SZTUCZNE -

22 PRZEKRYCIA MEMBRAMOWE: -MEMBRAMY Z TWORZYW SZTUCZNYCH -NAMIOTY WYSTAWOWE, -PRZEWOŻNE SALE KONCERTOWE -ZADASZENIA -KONSTRUKCJA :STALOWA,DREWNIANA,ALUMINIOWA KONSTRUKCJE PNEUMATYCZNE

23 Budynki miejskie mieszkalne, hotelowe, szpitalne itp. składające się z wielu małych pomieszczeń są najczęściej wykonywane jako ustroje ścianowe lub ścianowo-słupowe. W ustrojach tych rolę nośną pełnią ściany konstrukcyjne budynku.

24 Rozróżnia się układy konstrukcyjne: podłużne, w których ściany nośne biegną w kierunku podłużnym budynku, poprzeczne - ze ścianami usytuowanymi prostopadle do podłużnej osi budynku, krzyżowe - ze ścianami nośnymi usytuowanymi w obydwu kierunkach i mieszane. mieszane

25 W budynkach biurowych, produkcyjnych, magazynowych, parkingach itp., czyli tam, gdzie wymaga się większych powierzchni użytkowych, stosuje się ustroje szkieletowe z nielicznymi ścianami usztywniającymi lub trzonami komunikacyjnymi. Rozróżnia się konstrukcje szkieletowe o układzie: podłużnym, w którym rygle przebiegają równolegle do podłużnej osi budynku, poprzecznym, w którym rygle są usytuowane prostopadle do podłużnej osi budynku.

26 Ustroje szkieletowe budynków wielokondygnacyjnych wykonuje się o konstrukcji żelbetowej monolitycznej lub prefabrykowanej oraz stalowej i - w niewielkim dotychczas zakresie - drewnianej. W zależności od konstrukcji budynku i jego przeznaczenia mogą być stosowane ustroje: słupowo-ryglowe, ramowe płaskie i przestrzenne, słupowo-płytowe, trzonowe, ramowo-ścianowe ramowo-tężnikowe, powłokowe pojedyncze, powłokowe podwójne.

27 W budynkach szkieletowych połączenia rygli ze słupami mogą być sztywne lub przegubowe. Połączenia sztywne - występują zwykle w konstrukcjach żelbetowych monolitycznych lub stalowych. Przy połączeniach sztywnych słupy i rygle tworzą ramy płaskie usytuowane w kierunku poprzecznym lub podłużnym budynku. Zapewniają one sztywność budynku tylko w ich płaszczyźnie. W celu osiągnięcia sztywności przestrzennej ustroje płaskie muszą być usztywnione innymi konstrukcjami ramowymi lub ścianami w kierunku prostopadłym do ich płaszczyzny. I tak odpowiednio uzyskuje się ramy przestrzenne bądź ustroje ramowe w jednym kierunku, a ścianowe lub ścianoworamowe w drugim. Połączenia przegubowe - występują zwykle w konstrukcjach żelbetowych prefabrykowanych lub stalowych. Mogą to być ustroje słupowo-belkowe lub słupowo-płytowe. Ustroje przegubowe są geometrycznie zmienne i nie zapewniają przeniesienia sił poziomych. Właściwą stateczność budynku można uzyskać, stosując dodatkowe usztywnienie w postaci tężników kratowych lub ścian usztywniających

28 Budynki o konstrukcji szkieletowej wykazują zwykle większe odkształcenia poziome niż budynki ze ścianami nośnymi i najczęściej charakteryzują się bardziej skomplikowaną technologią wykonania. Jednakże ich zaletą jest większa swoboda w kształtowaniu wewnętrznej funkcji pomieszczeń. Ze względu na różną odkształcalność ram i ścian nie należy jednocześnie usztywniać budynków takimi konstrukcjami. W budynkach wielokondygnacyjnych ważną rolę odgrywają wieńce, które wiążą elementy konstrukcyjne budynku w kierunku poziomym. Spełniają one szczególną ważną funkcję w budynkach z prefabrykatów, w których stanowią zasadniczy element konstrukcyjny łączący płyty stropowe w sztywne przepony poziome.

29

30 SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KONSTRUKCJI WYSOKICH BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH. 1.Podstawowy problem to uwzględnieniem zagadnień sztywności przestrzennej budynku. 2.Zdefiniowane zasady projektowania i obliczeń statycznowytrzymałosciowych w tym modeli przestrzennych. 3.Zastosowanie włąściwych konstrukcji, systemów przestrzennych, ramowych,tarczowych, powłokowych, współdziałanie systemów dwu i wielo powłokowych, współpraca trzonu i obudowy oraz ich wzajemna interakcja 4.Tworzenia modeli obliczeniowych budynków wysokich, w tym modeli uproszczonych, ułatwiających zrozumienie zachowania się konstrukcji poddanej działaniu obciążeń statycznych i dynamicznych.

31 WYMAGANIA STAWIANE BUDYNKOM MIESKIM WYSOKIM 1.1. Wymagania użytkowe 1.2. Bezpieczeństwo pożarowe 1.3. Wymagania konstrukcyjno-budowlane 1.4. Trwałość konstrukcji budowlanych 1.5. Sztywność przestrzenna budynku 1.6. Dylatacje

32 2. SZTYWNOŚĆ PRZESTRZENNA BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ustroje ścianowe 2.3. Ustroje trzonowe 2.4. Ustroje powłokowe 2.5. Tężniki poziome 2.6. Schematy obliczeniowe 2.7. Konstrukcje stropów 2.8. Połączenia ścian i stropów

33 3. OBCIĄŻENIA 3.1. Rodzaje obciążeń 3.2. Obciążenia stałe i zmienne 3.3. Obciążenie wiatrem - charakterystyka wiatru 3.4. Obciążenia dynamiczne 3.5. Obciążenia sejsmiczne 3.6. Obciążenia normowe

34 4. POSADOWIENIE BUDYNKÓW WYSOKICH 4.1. Przygotowanie działki budowlanej dla robót fundamentowych 4.2. Fundamenty

35 5. METODY OBLICZEŃ 5.1. Wprowadzenie 5.2. Ustroje ramowe - uproszczone metody obliczeń 5.3. Ustroje ścianowe 5.4. Ustroje ścianowo-ramowe 5.5. Ustroje trzonowe i trzonowo-powłokowe 5.6. Skręcanie budynku 5.7. Wychylenie poziome budynku 5.8. Skrócenie słupów

36 6. PRZYKŁADY PROJEKTOWANIA WYBRANYCH USTROJÓW KONSTRUKCYJNYCH 6.1. Wprowadzenie 6.2. Przykłady obliczeń

37

38 Zakres stosowania żelbetowych konstrukcji szkieletowych

39 Zakres stosowania stalowych konstrukcji szkieletowych

40 2.BUDYNKI WIELORODZINNE, WIELOKONDYGNACYJNE 1.UWAGI OGÓLNE-PRZEGLĄD USTROJÓW KONSTRUKCYJNYCH 2.BUDDYNKI ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI. 3.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ MONOLITYCZNEJ. 4.BUDYNKI ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE. 5.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ SZKIELETOWEJ. 6.BUDYNKI ZE SZKIELETEM STALOWYM. 7.PREFABRYKOWANE KONSTRUKCJE SZKIELETOWE Z DREWNA KLEJONEGO.

41 SPECYFIKA PROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. PROJEKTOWANIE-TWÓRCZA DZIAŁALNOŚC LUDZKA POPRZEDZAJĄCA POWSTANIE DANEGO PRODUKTU O OKREŚLONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH I PARAMETRACH UŻYTKOWYCH KTÓRY POWINIEN SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE: -JAKOŚCI -TRWAŁOŚCI -NIEZAWODNOŚCI -ŁATWOŚCI NAPRAWY I KONSERWACJI -UTYLIZACJI -

42 PRODUKT PRAC PROJEKTOWYCH: PROJEKT-ZBIÓR DOKUMENTÓW Z OPISAMI TECHNICZNYMI,RYSUNKAMI TECHNICZNYMI,OBLICZENIAMI,ANALIZAMI ORAZ OPRACOWANIAMI W ZAKRESIE TECHNOLOGII WYKONANIA,KALKULACJE,KOSZTORYSY,SPECYFIKACJE PROJEKT TECHNOLOGICZNY-PODPORZĄDKOWANY REŻIMOWI CYKLU DZIAŁAŃ ZORGANIZOWANYCH W FAZACH: -PRZYGOTOWAWCZA:CEL DZIAŁANIA,ANALIZA WARUNKÓW BRZEGOWYCH -REALIZACYJNA:PRZYGOTOWANIE DYSPONOWANYCH ZASOBÓW,REALIZACJA ZADANIA -KONTROLNA:OKREŚLENIA STOPNIA OSIĄGNIETEGO CELU,KONTROLA KOMPLETNOŚCI I EKONOMICZNOŚCI OSIĄGNIĘTEGO CELU,KONTROLA WYNIKÓW NAJISTOTNIESZY ELEMENT KAŻDEJ FAZY: WŁAŚCIWIE ZDEFINIOWANIE I OKRESLENIE: - WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH - CELU PROJEKTU - WARUNKÓW POŚEREDNICH IDENTYFIKACJA DZIAŁANIA ZASADNICZEGO NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W ASPEKTACH: -PRZEDMIOTOWYM:CO,GDZIE,KIEDY,CZYM,ZA ILE -ILOŚCIOWYM:ILE ROBÓT,W JAKICH JEDNOSTKACH -JAKOŚCIOWYM(STANDARDY,NORMY) -STATYSTYCZNO-MATEMATYCZNYM(PRAWDOPODOBIEŃSTWO PARAMETRÓW) -PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYM(DZIAŁANIE-EFEKT-ZYSK-STRATA) UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE: -STAN WIEDZY OGÓLNEJ,DOSTEPNOŚĆ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ,TECHNOLOGICZNEJ,ORGANIZACYJNEJ,WARUNKÓW,KRYTERIÓW JAKOŚCIOWYCH,ILOŚCIOWYCH -STAN FAKTYCZNY:ŚRODKI FINANSOWE,TECHNICZNE,SPRZETOWE,LUDZKIE -STAN POZYSKANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH R+M+S I GOTOWOŚĆ UŻYCIA -PROCEDURY PODEJMOWANIA DECYZJI -STOPIEŃ,STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ POPORZEDZAJĄCYCH

43 Budynki wielokondygnacyjne o konstrukcji żelbetowej szkieletowej ze ścianami, trzonami usztywniającymi-oddziaływania poziome Zapewnienie sztywności przestrzennej budynku: -konstrukcje ramowe -połączenia rygli ze słupami -ramy płaskie -trzony windowe,schodowe -ściany podłużne,poprzeczne -tężniki kratowe -powłoki,wiązki powłok -mieszane

44 Budynki wielokondygnacyjne z uwagi na wysokość dzieli się na niskie - do 4 kondygnacji (do 12 m), średnio wysokie - do 9 kondygnacji (12 do 25 m), wysokie (25-55 m) wysokościowe - powyżej 55 m. Koszt budowy i eksploatacji budynków wielokondygnacyjnych wiąże się z ich wysokością, ponieważ w budynkach wyższych jest konieczne stosowanie dźwigów oraz skomplikowanych instalacji. Szacuje się, że w obiektach 12-kondygnacyjnych i wyższych koszt budowy wzrasta o około 40-50%, a koszt eksploatacji prawie o 100%. Na wielkość tych wskaźników wpływają również koszty terenu i infrastruktury technicznej.

45 Budynki wysokie i wysokościowe, których długość i szerokość są do siebie podobne i kilkakrotnie mniejsze niż wysokość określa się jako budynki wieżowe. Pod względem konstrukcyjnym budynki wielokondygnacyjne można ogólnie podzielić na: ścianowe szkieletowe W jednym budynku mogą być stosowane obydwa rozwiązania konstrukcyjne.

46 Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku, a więc stropy, ściany nośne bądź słupy oraz część podziemna, powinny być ze sobą powiązane w sposób zapewniający sztywność przestrzenną całej konstrukcji budynku. To powiązanie elementów ma na celu utworzenie układu konstrukcyjnego niezmiennego geometrycznie, bezpiecznie przenoszącego i przekazującego na podłoże gruntowe obciążenia poziome i pionowe działające na budynek, np. od sarahą wiatru, a także ochronę budowli przed nadmiernymi odkształceniami.

47 W konstrukcjach ścianowych sztywność przestrzenną jest zapewnioną dzięki współpracy ścian podłużnych, które są połączone stropami. W konstrukcjach szkieletowych celowi temu służą pionowe ściany usztywniające, ramy o węzłach sztywnych lub inne stężenia typu kratowego oraz współpracujące z nimi stropy.

48 Rolę ścian usztywniających mogą spełniać ściany klatek schodowych bądź szybów wind. Często, zwłaszcza w budynkach średnio wysokich i wyższych, zapewnieniu sztywności przestrzennej budynku służy trzon monolityczny, z którym współpracują elementy obudowy i stropy.

49 Najwyższe budynki szkieletowe na świecie: Burdż Chalifa, Dubaj (828,00 m) Taipei 101, Republika Chińska (509,00 m) Petronas Towers, Kuala Lumpur (452,00 m) Sears Tower, Chicago (441,96 m) Empire State, New York (381,00 m) Standard Oil, Chicago (343,50 m) John Hancock Center, Chicago (343,50 m) Chrysler, New York (318,82 m) Rockefeller Center, New York (259,08 m) Chase Manhattan, New York (247,80 m) IDS Center, Minneapolis (235,30 m)

50 Systemy statyczno-konstrukcyjne: system przegubowy z tężnikami pionowymi w postaci ścian system ram płaskich system ram z płaskimi tężnikami pionowymi system przegubowy z płaskimi tężnikami pionowymi ustroje trzonowe system przegubowy z usztywnieniem w postaci złożonych układów kratowych ustroje powłokowe

51

52 NASTĘPNE ĆWICZENIA PROJEKTOWE: SPRAWDZENIE ZAAWANSOWANIA PROJEKTU

53 WST III ROK BUDOWNICTWA SEM.6 BUDOWNICTWO MIEJSKIE NASTĘPNY WYKŁAD KOLOKWIUM ZALICZENIOWE NASTĘPNE ĆWICZENIA PROJEKTOWE: ODDANIE PROJEKTU KONTROLA SAMODZIELNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU PROJEKTY I REFERATY DOC. PPT.DO SPRAWDZENIA WYSYŁAMY NA ADRES: NIEOBECNOŚĆ NA WYKŁADZIE=REFERAT DO OPRACOWANIA NIEOBECNOŚĆ NA ĆWICZENIACH=REFARAT DO OPRACOWANIA

54 BUDOWNICTWO MIEJSKIE EGZAMIN WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH IV ROK BUDOWNICTWO SEM.7 ODDANIE PROJEKTU KONTROLA SAMODZIELNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU ODDANIE REFERATU UZUPEŁNIAJĄCEGO

55 1A.CHARAKTERYSTKA KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH-UKŁADY KONSTRUKCYJNE. 1B.SCHEMATY UKŁADÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW ŚCIANOWYCH. 1C.ROZDZIAŁ SIŁ ZEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁUJĄCYCH NA BUDYNEK. 1D.CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻEŃ WIATROWYCH NA BUDYNKI WYSOKIE.

56 2A.JAKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZAPEWNIAJĄ SZTYWNOŚĆ PRZESTRZENNĄ WIELKONDYGNACYJNYCH BUDYNKÓW SZKIELETOWYCH. 2B.USZTYWNIENIE BUDYNKU ŚCIANAMI.

57 3A.PODAJ PODZIAŁ BUDYNKÓW ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ. 3B.UKŁADY KONSTRUKCYJNE BUDYNKÓW SZKIELETOWYCH.

58 4A.PODAJ RODZAJ I ZAKRES STOSOWANIA ŻELBETOWYCH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH. 4B.PODAJ RODZAJ I ZAKRES STOSOWANIA STALOWYCH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH.

59 6A.OPISZ KONSTRUKCJĘ BUDYNKÓW TRZONOWO -SZKIELETOWYCH. 6B.OPISZ SPOSOBY USZTYWNIENIA WYSOKICH BUDYNKÓW SZKELETOWYCH.

60 7A.USTROJE KONSTRUKCYJNE BUDYNKÓW TRZONOWYCH.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1

Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1 @mw Budownictwo str. 1 Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1 Obiekty budowlane składają się z wielu elementów spełniających określone funkcje konstrukcyjne, użytkowe i estetyczne. Można

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część II Obiekty budowlane Budynki Oznaczenia w projektowaniu podstawowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1, 2 2 Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki 3 Kod PPWSZ-AU-1-416-S przedmiotu PPWSZ-AU-1-415-N Kierunek Architektura

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 2 Nazwa modułu w języku angielskim Steel structures 2

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu BUDOWNICTWO OGÓLNE 1 - WYKŁAD KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Kod AU_K_1.2_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) ARCHITEKTURA ogólnoakademicki I/2

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie szkieletu hal z lekką obudową z blachy profilowanej. Wybrane przykłady rozwiązań konstrukcyjnych hal o dużych rozpiętościach

Współdziałanie szkieletu hal z lekką obudową z blachy profilowanej. Wybrane przykłady rozwiązań konstrukcyjnych hal o dużych rozpiętościach Ogólne zasady projektowania konstrukcji hal Układy konstrukcji hal Główne ustroje nośne Belki podsuwnicowe Konstrukcje wsporcze dachów Konstrukcje wsporcze ścian, Stężenia Współdziałanie szkieletu hal

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Konstrukcje metalowe i drewniane KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Karta Przedmiotu

Politechnika Koszalińska Karta Przedmiotu Specjalność Konstrukcje budowlane i inŝynierskie Kod KBI Przedmiot Konstrukcje betonowe 1 betonowe konstrukcje spręŝone Kod KB1 Semestr 1 Kod 1 2 EU 2 Zo PKT. ECTS 4 2 Katedra/Zakład Kurs egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone w stropach Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone Jest to konstrukcja jednorazowa, na ogół z elementów żelbetowych lub

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Budynek Nr 79 hangar nr 6.

Budynek Nr 79 hangar nr 6. Opis budynków hangarowych przeznaczonych do rozbiórki, wymagających opracowania projektu budowlanego na rozbiórkę i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 2. BUDYNEK... 23

Spis treści 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 2. BUDYNEK... 23 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 11 1.1. Wiadomości ogólne o budownictwie... 11 1.2. Przepisy prawne w budownictwie... 13 1.2.1. Prawo budowlane... 13 1.2.2. Normy państwowe... 15 1.2.3. Rodzaje i typy norm...

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje szkieletowe Konstrukcje słupowe

Konstrukcje szkieletowe Konstrukcje słupowe www.lech-bud.org Konstrukcje szkieletowe Konstrukcje słupowe Współczesne budownictwo szkieletowe cechuje się układem oddzielnych nośnych podpór, które rozmieszczone są w sposób najróżnorodniejszy i wizualnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy (3) BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 1. Ocena nośności granicznej ramy portalowej 2. Analiza stanu granicznego konstrukcji

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

PROJEKT BUDOWLANY. Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Obiekt: Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ SZCZAWNICY I LEŚNICY - MIAST PRZYGRANICZA POLSKO - SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

DACHY JAKA KONSTRUKCJA WIĘŹBA GOTOWA LUB WYKONYWANA NA BUDOWIE

DACHY JAKA KONSTRUKCJA WIĘŹBA GOTOWA LUB WYKONYWANA NA BUDOWIE DACHY JAKA KONSTRUKCJA Rodzaj konstrukcji dachu określa projektant, zaleŝy ona bowiem od wielu czynników: od przewidywanej funkcji poddasza (uŝytkowe czy nie), od kąta nachylenia połaci dachu, od projektowanego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony www.wseiz.pl POSADOWIENIE BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram W opracowaniu wprowadzono pojęcie prostego typu szkieletu w budynkach wielokondygnacyjnych. W takich układach sztywność na przechył

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny)

Budownictwo ogólne. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Budownictwo ogólne Nazwa modułu w języku angielskim Civil Engineering Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

Błędy projektowe i wykonawcze

Błędy projektowe i wykonawcze dr inż. Lesław Niewiadomski, mgr inż. Kamil Słowiński Politechnika Śląska Błędy projektowe i wykonawcze konstrukcji przekrycia hali stalowej kkonsekwencje błędów popełnionych na etapie projektu oraz podczas

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część V Stropy www.wseiz.pl STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH - termin 24 26 IX 2014

PROGRAM KONFERENCJI OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH - termin 24 26 IX 2014 PROGRAM KONFERENCJI OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH - termin 24 26 IX 2014 POCZĄTEK KONIEC CZAS [min] 8.30 8.45 15 8.45 9.30 45 POWITANIE I DZIEŃ - TEORIA ( 24 IX 2014 ) TEMAT I. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112 Bloki ścienne piwniczne dla budownictwa wielkoblokowego. Bloki (tzw. typ cegła żerańska ) są elementami konstrukcyjnymi, dostosowanymi do przeniesienia obciążeń z 5 kondygnacji nadziemnych. Budynki w których

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

Realizacja roku - Konstrukcja stalowa. Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka

Realizacja roku - Konstrukcja stalowa. Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka lipiec 2012 2 Realizacja roku - Konstrukcja stalowa Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka 3 Plan prezentacji Informacje ogólne Konstrukcja stalowa Produkcja Zabezpieczenie antykorozyjne Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Gajewski (można mnie znaleźć w bud. 2.5, pok. 405 - KKB) Strona domowa: http://gajewskijarek.wordpress.

Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Gajewski (można mnie znaleźć w bud. 2.5, pok. 405 - KKB) Strona domowa: http://gajewskijarek.wordpress. Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Gajewski (można mnie znaleźć w bud. 2.5, pok. 405 - KKB) Strona domowa: http://gajewskijarek.wordpress.com Email: gajewskijarek@utp.edu.pl Konsultacje: czwartek 10:00 12:00,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a Przedmiar robót Data: 2010-10-23 Budowa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 Firma LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją betonowych elementów prefabrykowanych, takich jak: stropy Filigran, schody, słupy, belki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE Drewno uniwersalny materiał budowlany, przez wieki powszechnie stosowany w budownictwie jest systematycznie wypierany przez inne materiały. Są jednak elementy budynków w których

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k. 1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.2 grubość 1 cegły otynkowane. Stropodach płyty PW8/B na belkach

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA Materiały budowlane z technologią betonu EGZAMIN MAGISTERSKI Fizyka budowli Budownictwo ogólne 1. Materiały pokryć dachowych. 2. Wymagania techniczne i rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo