WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH STUDIA INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

2 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE BUDOWNICTWO MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

3 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE - EGZAMIN ZALICZENIE PRZEDMIOTU: - SPRAWDZIAN ZALICZENIOWY ĆWICZENIA - REFERAT INDYWIDULANY - PREZENTACJA REFERATU - PROJEKT - ZALICZENIE PROJEKTU - OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

4 Materiały dydaktyczne obowiązujące i uzupełniające: Böhm A.: O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych. Monografia nr 16. Politechnika Krakowska. Kraków Buczkowski W.: Budownictwo Ogólne t.4. Konstrukcje budynków, Arkady, Warszawa Nechay J.: Budownictwo Betonowe t.x. Budowle Miejskie. Arkady, Warszawa Mielczarek Z.Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym,arkady 2005 Adamczewska-Weichert H., Weichert K.: Jak powstało miasto - monografia planowania. Pergamon s.c. Tychy Giedion S.: Przestrzeń, Czas i Architektura. Narodziny nowej tradycji. PWN. Warszawa Kadłuczka A.: Problemy integracji architektury współczesnej z historycznym środowiskiem kulturowym. Monografia nr 18. Politechnika Krakowska. Kraków Krier L.: Architektura. Wybór czy Przeznaczenie. Arkady. Warszawa Lynch K.: The Image of the City. Cambridge 1960.

5 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE Mielczarek Z.Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym,arkady 2005 ROZDZ.2 STR OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI NOŚNYCH. ROZDZ.5 STR BUDYNKI WIELORODZINNE I INNE WIELOKONDYGNACYJNE ORAZ W UZUPEŁNIENIU ROZDZ.7 STR BUDYNKI HALOWE I OBIEKTY O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU Buczkowski W.: Budownictwo Ogólne t.4. Konstrukcje budynków, Arkady, Warszawa Kapela M.Sieczkowski J. Projektowanie Konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych,oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

6 Bohdan Lewicki- Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi-projektowanie konstrukcji i obliczenia Arkady Warszawa 1979 Riko Rosman- Obliczanie ścian usztywniających osłabionych otworami -Arkady Warszawa 1971 Roman Dowgird- Prefabrykowane żelbetowe konstrukcje szkieletowe -Arkady Warszawa 1972

7 BUDOWNICTWO MIEJSKIE PROGRAM: 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH W BUDOWNICTWIE MIEJSKIM. 2.BUDYNKI WIELORODZINNE I WIELOKODYGNACYJNE. 3.BUDYNKI SZKIELETOWE 4.BUDYNKI ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI. 5.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ MONOLITYCZNEJ. 6.BUDYNKI ŻELEBETOWE PREFABRYKOWANE. 7.BUDYNKI ŻELBETOWE O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ. 8.BUDYNKI ZE SZKIELETEM STALOWYM. 9.KONSTRUKCJE SZKIELETOWE Z DREWNA KLEJONEGO. 10.KSZTAŁTOWANIE BUDYNKÓW HALOWYCH. 11.HALE O KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO. 12.HALE O KONSTRUKCJI STALOWEJ. 13.HALE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ. 14.BUDYNKI MIEJSKIE O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU. 15.KONSTRUKCJE BUDOWLANE DUŻYCH ROZPIĘTOŚCI.

8 TEMATY REFERATÓW. 1.Budynki miejskie szkieletowe konstrukcje żelbetowe, 2.Budynki miejskie szkieletowe- konstrukcje stalowe. 3.Budynki miejskie wysokie. 4.Budynki miejskie konstrukcje murowe. 5.Budynki miejskie-wykorzystanie konstrukcji drewnianych. 6.Budynki użyteczności publicznej-warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane. 7.Podstawy wymiarowania konstrukcji drewnianych w budownictwie miejskim. 8.Dżwigary drewniane wykorzystanie w obiektach użyteczności publicznej, podstawy wymiarowania. 9.Obiekty handlowe - -warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane. 10.Podstawy wymiarowania konstrukcji żelbetowych w budownictwie miejskim. 11.Podstawy wymiarowania konstrukcji stalowych w budownictwie miejskim. 12.Obciązenia w budownictwie miejskim-normy, eurokody, sposób określania obciążeń. 13.Podstawy wymiarowania konstrukcji zespolonych w budownictwie miejskim. 14.Problemy zabezpieczenia p.poż w budynkach użyteczności publicznej. 15.Przegląd budynków miejskich w Katowicach. 16.Budynki służby zdrowia warunki techniczne. 17.Budynki biurowe-warunki techniczne. 18.Budynki szkieletowe wysokie :sposoby usztywniania konstrukcji.,warunki techniczne wykonywania szybów windowych.

9 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE Nazwa przedmiotu: BUDOWNICTWO MIEJSKIE Rok i semestr studiów: rok III, semestr 6 Liczba godzin w semestrze: studia stacjonarne :wykłady 10 godz., ćwiczenia 10 godz. studia niestacjonarne :wykłady 6 godz., ćwiczenia 9 godz. Odpowiedzialny za przedmiot: DR INŻ..KRZYSZTOF MICHALIK Prowadzący wykłady: DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK Prowadzący ćwiczenia: DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK Cel nauczania (oczekiwane efekty kształcenia, ) Cel nauczania: po zaliczeniu wykładu i ćwiczeń student jest przygotowany do projektowania obiektów użyteczności publicznej. Jest zapoznany z konstrukcjami obiektów użyteczności publicznej i problemami projektowania budynków miejskich, obliczania konstrukcji murowych, szkieletowych, żelbetowych, stalowych, zespolonych, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej oraz nowoczesnymi budynkami miejskimi. Program nauczania i przedmiotu( treści merytoryczne /tematyka przedmiotu): 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH W BUDOWNICTWIE MIEJSKIM. 2.BUDYNKI WIELORODZINNE I WIELOKODYGNACYJNE. 3.BUDYNKI SZKIELETOWE 4.BUDYNKI ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI. 5.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ MONOLITYCZNEJ. 6.BUDYNKI ŻELEBETOWE PREFABRYKOWANE. 7.BUDYNKI ŻELBETOWE O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ. 8.BUDYNKI ZE SZKIELETEM STALOWYM. 9.KONSTRUKCJE SZKIELETOWE Z DREWNA KLEJONEGO. 10.KSZTAŁTOWANIE BUDYNKÓW HALOWYCH. 11.HALE O KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO. 12.HALE O KONSTRUKCJI STALOWEJ. 13.HALE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ. 14.BUDYNKI MIEJSKIE O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU. 15.KONSTRUKCJE BUDOWLANE DUŻYCH ROZPIĘTOŚCI. Metody i formy oceny pracy studenta: -zaliczenie wykładu na podstawie referatu poszerzającego wiedzę i kolokwium zaliczeniowego -egzamin -zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonanego projektu budynku handlowo -usługowo-biurowego -plomba i znajomości tematyki dotyczącej danego ćwiczenia projektowego -obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

10 TEMAT ĆWICZENIA PROJEKTOWEGO BUDOWNICTWO MIEJSKIE III ROK SEM.6 Projekt budowlany budynku użyteczności publicznej w zabudowie zwartej Założenia do projektu: 1.Każdy student w swojej miejscowości wybiera teren do zabudowy w zabudowie zwartej szeregowej,jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, wykonuje dokumentacje fotograficzną i przyjmuje wymiary działki do zabudowy. 2.Założenia architektoniczne: -minimalna powierzchnia zabudowy do 300 m2, -budynek całkowicie podpiwniczony, częściowo podpiwniczony -parter :handlowo-usługowy -pozostałe kondygnacje: mieszkalne,biurowe -minimum 4 kondygnacje, -poddasze nieużytkowe -winda -klatka schodowa -konstrukcja: murowa, szkieletowa, stalowa, żelbetowa ścianowa, mieszana -dach wielospadowy,jednospadowy 3.Założenia konstrukcyjne: -fundament:płytowy,ruszt żelbetowy -konstrukcja: murowa, szkieletowa, stalowa, żelbetowa ścianowa, mieszana -dach drewniany, stalowy wielospadowy -pokrycie dachówka ceramiczna, blacha,inne -sciana zewnętrzna: Ytong 38 cm, Porotherm 30 cm + 12 cm wełna mineralna. Porotherm 44 cm, płyta warstwowa 4.Zawartość projektu: 4.1.Karta tytułowa. 4.2.Spis treści,rysunków,załączników. 4.3.Temat ćwiczenia. 4.4.Dokumentacja fotograficzna 4.5.Opis techniczny. 4.6.Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wybranego elementu konstrukcyjnego 4.7.Projekt zagospodarowania działki 4.8.Rysunki architektoniczne: rzut fundamentów, rzut parteru,rzut kondygnacji powtarzalnej,rzut więżby dachowej,elewacje,przekrój przez klatkę schodową-4.9.rysunki konstrukcji: wybrany element konstrukcji: płyta stropowa., podciągi, słupy, więżba dachowa

11 WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE Praca własna studenta: opracowanie referatu,tematy indywidualne w zakresie budownictwa miejskiego: 1.Prawo budowlane i rozporządzenia 2.Normy budowlane,eurokody. 3.Warunki techniczne. 4.Literatura techniczna dla praktyków. 5.Projekt indywidualny: Budynek w zabudowie zwartej handlowousługowo-mieszkalny. Grunty budowlane. 6.Specyfikacje techniczne BUDOWNICTWO MIEJSKIE WYKŁADOWCA DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

12 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH W BUDOWNICTWIE MIEJSKIM. 1.1.PODZIAŁ SYSTEMÓW KONSTRUKCYJNYCH Z UWAGI NA PRACĘ STATYCZNĄ -PRĘTOWE -POWIERZCHNIOWE PODZIAŁ SYTEMÓW PRĘTOWYCH: -BELKI :PROSTE,PROSTE,ZAKRZYWIONE,O ZMIENNYM PRZEKROJU,WSPORNIKOWE, O RÓZNYCH SCHEMATACH STATYCZNYCH -USTROJE BELKOWE:RUSZT,USTROJE TRÓJPRZEGUBOWE -KRATOWNICE PŁASKIE I PRZESTRZENNE:,STRUKTURY PRETOWE -ŁUKI DWU I TRÓJPRZEGUBOWE LUB ZAMOCOWANE -CIĘGNA -RAMY PŁASKIE I PRZESTRZENNE PODZIAŁ SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH: -PŁYTY I TARCZE -POWŁOKI PEŁNE I SIATKOWE -KOPUŁY ŻEBROWE I POWŁOKOWE -PRZEKRYCIA MEMBRAMOWE -PRZEKRYCIA PNEUMATYCZNE -KONSTRUKCJE MOBILNE-PRZENOŚNE

13 USTROJE BELKOWE:DŻWIGARY -Z DREWNA KLEJONEGO -ŻELBETOWE:STRUNO KABLOBETONOWE -STALOWE:BELKI WALCOWANE, AŻUROWE, BLACHOWNICE -WSPORNIKOWE,RUSZTOWE

14 USTROJE KRATOWE PŁASKIE: -DREWNIANE WIĄZARY KRATOWE -KRATOWNICE STALOWE -KRATOWNICE ŻELBETOWE -WIĄZARY DREWNIANO-STALOWE -MIESZANE:Z CIĘGNAMI STALOWYMI

15 USTROJE PRZESTRZENNE-PRZEKRYCIA STRUKTURALENE: -ZBUDOWANE Z PRETÓW PROSTYCH -JEDNO LUB WIELOWARSTWOWE -PŁASKIE,ŁUKOWE -PRZESTRZENNE

16 POWŁOKI-ELEMENTY KONSTRUKCYJNE O POWIERZCHNI ZAKRZYWIONEJ I MAŁEJ GRUBOŚCI(BRAK ZGINANIA) DUŻE ROZPIĘTOŚCI -POWŁOKI WALCOWE, DWUKRZYWIZNOWE, PARBOLOIDY HIPERBOLICZNE, FAŁDOWE -ŻELBETOWE MONOLITYCZNE I PREFABRYKOWANE -STALOWE,STRUKTURY PRĘTOWE

17 USTROJE ŁUKOWE: -PRZEKRYCIA ŁUKOWE KOŁOWE, PARBOLICZNE I O ZMIENNEJ KRZYWIŻNIE,PŁASKIE I STRZELISTE -TRÓJKATNE,TRÓJPRZEBUDOWE -NAJBARDZIEJ RACJONALNE I EKONOMICZNE -Z DREWNA KLEJONEGO(DO 125 M) -ŁUKI STALOWE:PEŁNOŚCIENNE, KRATOWE,SPRĘŻONE DO 200M) -ŁUKI ŻELBETOWE

18 KONSTRUKCJE RAMOWE: -DREWNIANE,GIĘTO-KLEJONE Z ZASTOSOWANIEM WZMOCNIEŃ STALOWYCH,ŁĄCZNIKÓW -STALOWE Z RYGLAMI I SŁUPAMI O PRZEKROJACH PEŁNYCH I KRATOWYCH,SPRĘŻANE,JEDNO I WIELONAWOWE,PRZEGUBOWE,PRZEGUB OWO PODPARTE,Z ODCIĄGAMI, -ŻELBETOWE,SPRĘŻONE

19 PŁYTY,TARCZE,TARCZOWNICE - PŁYTA-PŁASKI ELEMENT POWIERZCHNIOWY OBCIĄŻONY PROSTOPADLE DO PŁASZCZYZNY:ŻELBETOWE,PEŁNE,KANAŁOWE, OPRATE NA PODPORACH CIĄGŁYCH -TARCZA(BELKO-ŚCIANA)-PŁASKI ELEMENT POWIERZCHNIOWY OBCIĄŻONY W PŁASZCZYŻNIE-ELEMENT USZTYWNIAJĄCY,PARCIE WIATRU -TARCZOWNICE-USTROJE UTWORZONE Z PŁYT FAŁDOWYCH

20 KOPUŁY-KONSTRUKCJE PRZEKRYWAJĄCE POWIERZCHNIE O RZUTACH KOLISTYCH: -ROZPIETOŚĆ DO KILKUSET METRÓW -MUROWANE Z KAMIENIA I CEGŁY PEŁNOŚCIENNE -ŻEBROWE -SIATKOWE -ZE STALI,DREWNA KLEJONEGO I ŻELBETU

21 KONSTRUKCJE CIĘGNOWE(LINOWE)-USTROJE WISZĄCE ROZPOROWE I BEZROZPOROWE -ROZPOROWE: ODCIĄGI, PYLONY, RAMY, ŚCIANY -BEZROZPOROWE:PIERŚCIEŃ OPOROWY -KONSTRUKCJA NOŚNA ZE STALI,STOPÓW ALUMINIUM,WŁÓKNA WĘGLOWE, TWORZYWA SZTUCZNE -

22 PRZEKRYCIA MEMBRAMOWE: -MEMBRAMY Z TWORZYW SZTUCZNYCH -NAMIOTY WYSTAWOWE, -PRZEWOŻNE SALE KONCERTOWE -ZADASZENIA -KONSTRUKCJA :STALOWA,DREWNIANA,ALUMINIOWA KONSTRUKCJE PNEUMATYCZNE

23 Budynki miejskie mieszkalne, hotelowe, szpitalne itp. składające się z wielu małych pomieszczeń są najczęściej wykonywane jako ustroje ścianowe lub ścianowo-słupowe. W ustrojach tych rolę nośną pełnią ściany konstrukcyjne budynku.

24 Rozróżnia się układy konstrukcyjne: podłużne, w których ściany nośne biegną w kierunku podłużnym budynku, poprzeczne - ze ścianami usytuowanymi prostopadle do podłużnej osi budynku, krzyżowe - ze ścianami nośnymi usytuowanymi w obydwu kierunkach i mieszane. mieszane

25 W budynkach biurowych, produkcyjnych, magazynowych, parkingach itp., czyli tam, gdzie wymaga się większych powierzchni użytkowych, stosuje się ustroje szkieletowe z nielicznymi ścianami usztywniającymi lub trzonami komunikacyjnymi. Rozróżnia się konstrukcje szkieletowe o układzie: podłużnym, w którym rygle przebiegają równolegle do podłużnej osi budynku, poprzecznym, w którym rygle są usytuowane prostopadle do podłużnej osi budynku.

26 Ustroje szkieletowe budynków wielokondygnacyjnych wykonuje się o konstrukcji żelbetowej monolitycznej lub prefabrykowanej oraz stalowej i - w niewielkim dotychczas zakresie - drewnianej. W zależności od konstrukcji budynku i jego przeznaczenia mogą być stosowane ustroje: słupowo-ryglowe, ramowe płaskie i przestrzenne, słupowo-płytowe, trzonowe, ramowo-ścianowe ramowo-tężnikowe, powłokowe pojedyncze, powłokowe podwójne.

27 W budynkach szkieletowych połączenia rygli ze słupami mogą być sztywne lub przegubowe. Połączenia sztywne - występują zwykle w konstrukcjach żelbetowych monolitycznych lub stalowych. Przy połączeniach sztywnych słupy i rygle tworzą ramy płaskie usytuowane w kierunku poprzecznym lub podłużnym budynku. Zapewniają one sztywność budynku tylko w ich płaszczyźnie. W celu osiągnięcia sztywności przestrzennej ustroje płaskie muszą być usztywnione innymi konstrukcjami ramowymi lub ścianami w kierunku prostopadłym do ich płaszczyzny. I tak odpowiednio uzyskuje się ramy przestrzenne bądź ustroje ramowe w jednym kierunku, a ścianowe lub ścianoworamowe w drugim. Połączenia przegubowe - występują zwykle w konstrukcjach żelbetowych prefabrykowanych lub stalowych. Mogą to być ustroje słupowo-belkowe lub słupowo-płytowe. Ustroje przegubowe są geometrycznie zmienne i nie zapewniają przeniesienia sił poziomych. Właściwą stateczność budynku można uzyskać, stosując dodatkowe usztywnienie w postaci tężników kratowych lub ścian usztywniających

28 Budynki o konstrukcji szkieletowej wykazują zwykle większe odkształcenia poziome niż budynki ze ścianami nośnymi i najczęściej charakteryzują się bardziej skomplikowaną technologią wykonania. Jednakże ich zaletą jest większa swoboda w kształtowaniu wewnętrznej funkcji pomieszczeń. Ze względu na różną odkształcalność ram i ścian nie należy jednocześnie usztywniać budynków takimi konstrukcjami. W budynkach wielokondygnacyjnych ważną rolę odgrywają wieńce, które wiążą elementy konstrukcyjne budynku w kierunku poziomym. Spełniają one szczególną ważną funkcję w budynkach z prefabrykatów, w których stanowią zasadniczy element konstrukcyjny łączący płyty stropowe w sztywne przepony poziome.

29

30 SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KONSTRUKCJI WYSOKICH BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH. 1.Podstawowy problem to uwzględnieniem zagadnień sztywności przestrzennej budynku. 2.Zdefiniowane zasady projektowania i obliczeń statycznowytrzymałosciowych w tym modeli przestrzennych. 3.Zastosowanie włąściwych konstrukcji, systemów przestrzennych, ramowych,tarczowych, powłokowych, współdziałanie systemów dwu i wielo powłokowych, współpraca trzonu i obudowy oraz ich wzajemna interakcja 4.Tworzenia modeli obliczeniowych budynków wysokich, w tym modeli uproszczonych, ułatwiających zrozumienie zachowania się konstrukcji poddanej działaniu obciążeń statycznych i dynamicznych.

31 WYMAGANIA STAWIANE BUDYNKOM MIESKIM WYSOKIM 1.1. Wymagania użytkowe 1.2. Bezpieczeństwo pożarowe 1.3. Wymagania konstrukcyjno-budowlane 1.4. Trwałość konstrukcji budowlanych 1.5. Sztywność przestrzenna budynku 1.6. Dylatacje

32 2. SZTYWNOŚĆ PRZESTRZENNA BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ustroje ścianowe 2.3. Ustroje trzonowe 2.4. Ustroje powłokowe 2.5. Tężniki poziome 2.6. Schematy obliczeniowe 2.7. Konstrukcje stropów 2.8. Połączenia ścian i stropów

33 3. OBCIĄŻENIA 3.1. Rodzaje obciążeń 3.2. Obciążenia stałe i zmienne 3.3. Obciążenie wiatrem - charakterystyka wiatru 3.4. Obciążenia dynamiczne 3.5. Obciążenia sejsmiczne 3.6. Obciążenia normowe

34 4. POSADOWIENIE BUDYNKÓW WYSOKICH 4.1. Przygotowanie działki budowlanej dla robót fundamentowych 4.2. Fundamenty

35 5. METODY OBLICZEŃ 5.1. Wprowadzenie 5.2. Ustroje ramowe - uproszczone metody obliczeń 5.3. Ustroje ścianowe 5.4. Ustroje ścianowo-ramowe 5.5. Ustroje trzonowe i trzonowo-powłokowe 5.6. Skręcanie budynku 5.7. Wychylenie poziome budynku 5.8. Skrócenie słupów

36 6. PRZYKŁADY PROJEKTOWANIA WYBRANYCH USTROJÓW KONSTRUKCYJNYCH 6.1. Wprowadzenie 6.2. Przykłady obliczeń

37

38 Zakres stosowania żelbetowych konstrukcji szkieletowych

39 Zakres stosowania stalowych konstrukcji szkieletowych

40 2.BUDYNKI WIELORODZINNE, WIELOKONDYGNACYJNE 1.UWAGI OGÓLNE-PRZEGLĄD USTROJÓW KONSTRUKCYJNYCH 2.BUDDYNKI ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI. 3.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ MONOLITYCZNEJ. 4.BUDYNKI ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE. 5.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ SZKIELETOWEJ. 6.BUDYNKI ZE SZKIELETEM STALOWYM. 7.PREFABRYKOWANE KONSTRUKCJE SZKIELETOWE Z DREWNA KLEJONEGO.

41 SPECYFIKA PROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. PROJEKTOWANIE-TWÓRCZA DZIAŁALNOŚC LUDZKA POPRZEDZAJĄCA POWSTANIE DANEGO PRODUKTU O OKREŚLONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH I PARAMETRACH UŻYTKOWYCH KTÓRY POWINIEN SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE: -JAKOŚCI -TRWAŁOŚCI -NIEZAWODNOŚCI -ŁATWOŚCI NAPRAWY I KONSERWACJI -UTYLIZACJI -

42 PRODUKT PRAC PROJEKTOWYCH: PROJEKT-ZBIÓR DOKUMENTÓW Z OPISAMI TECHNICZNYMI,RYSUNKAMI TECHNICZNYMI,OBLICZENIAMI,ANALIZAMI ORAZ OPRACOWANIAMI W ZAKRESIE TECHNOLOGII WYKONANIA,KALKULACJE,KOSZTORYSY,SPECYFIKACJE PROJEKT TECHNOLOGICZNY-PODPORZĄDKOWANY REŻIMOWI CYKLU DZIAŁAŃ ZORGANIZOWANYCH W FAZACH: -PRZYGOTOWAWCZA:CEL DZIAŁANIA,ANALIZA WARUNKÓW BRZEGOWYCH -REALIZACYJNA:PRZYGOTOWANIE DYSPONOWANYCH ZASOBÓW,REALIZACJA ZADANIA -KONTROLNA:OKREŚLENIA STOPNIA OSIĄGNIETEGO CELU,KONTROLA KOMPLETNOŚCI I EKONOMICZNOŚCI OSIĄGNIĘTEGO CELU,KONTROLA WYNIKÓW NAJISTOTNIESZY ELEMENT KAŻDEJ FAZY: WŁAŚCIWIE ZDEFINIOWANIE I OKRESLENIE: - WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH - CELU PROJEKTU - WARUNKÓW POŚEREDNICH IDENTYFIKACJA DZIAŁANIA ZASADNICZEGO NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W ASPEKTACH: -PRZEDMIOTOWYM:CO,GDZIE,KIEDY,CZYM,ZA ILE -ILOŚCIOWYM:ILE ROBÓT,W JAKICH JEDNOSTKACH -JAKOŚCIOWYM(STANDARDY,NORMY) -STATYSTYCZNO-MATEMATYCZNYM(PRAWDOPODOBIEŃSTWO PARAMETRÓW) -PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYM(DZIAŁANIE-EFEKT-ZYSK-STRATA) UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE: -STAN WIEDZY OGÓLNEJ,DOSTEPNOŚĆ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ,TECHNOLOGICZNEJ,ORGANIZACYJNEJ,WARUNKÓW,KRYTERIÓW JAKOŚCIOWYCH,ILOŚCIOWYCH -STAN FAKTYCZNY:ŚRODKI FINANSOWE,TECHNICZNE,SPRZETOWE,LUDZKIE -STAN POZYSKANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH R+M+S I GOTOWOŚĆ UŻYCIA -PROCEDURY PODEJMOWANIA DECYZJI -STOPIEŃ,STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ POPORZEDZAJĄCYCH

43 Budynki wielokondygnacyjne o konstrukcji żelbetowej szkieletowej ze ścianami, trzonami usztywniającymi-oddziaływania poziome Zapewnienie sztywności przestrzennej budynku: -konstrukcje ramowe -połączenia rygli ze słupami -ramy płaskie -trzony windowe,schodowe -ściany podłużne,poprzeczne -tężniki kratowe -powłoki,wiązki powłok -mieszane

44 Budynki wielokondygnacyjne z uwagi na wysokość dzieli się na niskie - do 4 kondygnacji (do 12 m), średnio wysokie - do 9 kondygnacji (12 do 25 m), wysokie (25-55 m) wysokościowe - powyżej 55 m. Koszt budowy i eksploatacji budynków wielokondygnacyjnych wiąże się z ich wysokością, ponieważ w budynkach wyższych jest konieczne stosowanie dźwigów oraz skomplikowanych instalacji. Szacuje się, że w obiektach 12-kondygnacyjnych i wyższych koszt budowy wzrasta o około 40-50%, a koszt eksploatacji prawie o 100%. Na wielkość tych wskaźników wpływają również koszty terenu i infrastruktury technicznej.

45 Budynki wysokie i wysokościowe, których długość i szerokość są do siebie podobne i kilkakrotnie mniejsze niż wysokość określa się jako budynki wieżowe. Pod względem konstrukcyjnym budynki wielokondygnacyjne można ogólnie podzielić na: ścianowe szkieletowe W jednym budynku mogą być stosowane obydwa rozwiązania konstrukcyjne.

46 Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku, a więc stropy, ściany nośne bądź słupy oraz część podziemna, powinny być ze sobą powiązane w sposób zapewniający sztywność przestrzenną całej konstrukcji budynku. To powiązanie elementów ma na celu utworzenie układu konstrukcyjnego niezmiennego geometrycznie, bezpiecznie przenoszącego i przekazującego na podłoże gruntowe obciążenia poziome i pionowe działające na budynek, np. od sarahą wiatru, a także ochronę budowli przed nadmiernymi odkształceniami.

47 W konstrukcjach ścianowych sztywność przestrzenną jest zapewnioną dzięki współpracy ścian podłużnych, które są połączone stropami. W konstrukcjach szkieletowych celowi temu służą pionowe ściany usztywniające, ramy o węzłach sztywnych lub inne stężenia typu kratowego oraz współpracujące z nimi stropy.

48 Rolę ścian usztywniających mogą spełniać ściany klatek schodowych bądź szybów wind. Często, zwłaszcza w budynkach średnio wysokich i wyższych, zapewnieniu sztywności przestrzennej budynku służy trzon monolityczny, z którym współpracują elementy obudowy i stropy.

49 Najwyższe budynki szkieletowe na świecie: Burdż Chalifa, Dubaj (828,00 m) Taipei 101, Republika Chińska (509,00 m) Petronas Towers, Kuala Lumpur (452,00 m) Sears Tower, Chicago (441,96 m) Empire State, New York (381,00 m) Standard Oil, Chicago (343,50 m) John Hancock Center, Chicago (343,50 m) Chrysler, New York (318,82 m) Rockefeller Center, New York (259,08 m) Chase Manhattan, New York (247,80 m) IDS Center, Minneapolis (235,30 m)

50 Systemy statyczno-konstrukcyjne: system przegubowy z tężnikami pionowymi w postaci ścian system ram płaskich system ram z płaskimi tężnikami pionowymi system przegubowy z płaskimi tężnikami pionowymi ustroje trzonowe system przegubowy z usztywnieniem w postaci złożonych układów kratowych ustroje powłokowe

51

52 NASTĘPNE ĆWICZENIA PROJEKTOWE: SPRAWDZENIE ZAAWANSOWANIA PROJEKTU

53 WST III ROK BUDOWNICTWA SEM.6 BUDOWNICTWO MIEJSKIE NASTĘPNY WYKŁAD KOLOKWIUM ZALICZENIOWE NASTĘPNE ĆWICZENIA PROJEKTOWE: ODDANIE PROJEKTU KONTROLA SAMODZIELNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU PROJEKTY I REFERATY DOC. PPT.DO SPRAWDZENIA WYSYŁAMY NA ADRES: NIEOBECNOŚĆ NA WYKŁADZIE=REFERAT DO OPRACOWANIA NIEOBECNOŚĆ NA ĆWICZENIACH=REFARAT DO OPRACOWANIA

54 BUDOWNICTWO MIEJSKIE EGZAMIN WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH IV ROK BUDOWNICTWO SEM.7 ODDANIE PROJEKTU KONTROLA SAMODZIELNOŚCI WYKONANIA PROJEKTU ODDANIE REFERATU UZUPEŁNIAJĄCEGO

55 1A.CHARAKTERYSTKA KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH-UKŁADY KONSTRUKCYJNE. 1B.SCHEMATY UKŁADÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW ŚCIANOWYCH. 1C.ROZDZIAŁ SIŁ ZEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁUJĄCYCH NA BUDYNEK. 1D.CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻEŃ WIATROWYCH NA BUDYNKI WYSOKIE.

56 2A.JAKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZAPEWNIAJĄ SZTYWNOŚĆ PRZESTRZENNĄ WIELKONDYGNACYJNYCH BUDYNKÓW SZKIELETOWYCH. 2B.USZTYWNIENIE BUDYNKU ŚCIANAMI.

57 3A.PODAJ PODZIAŁ BUDYNKÓW ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ. 3B.UKŁADY KONSTRUKCYJNE BUDYNKÓW SZKIELETOWYCH.

58 4A.PODAJ RODZAJ I ZAKRES STOSOWANIA ŻELBETOWYCH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH. 4B.PODAJ RODZAJ I ZAKRES STOSOWANIA STALOWYCH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH.

59 6A.OPISZ KONSTRUKCJĘ BUDYNKÓW TRZONOWO -SZKIELETOWYCH. 6B.OPISZ SPOSOBY USZTYWNIENIA WYSOKICH BUDYNKÓW SZKELETOWYCH.

60 7A.USTROJE KONSTRUKCYJNE BUDYNKÓW TRZONOWYCH.

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a Kod przedmiotu: BUD-SIIKBiI-PSP-C1-7 Język w ykładowy: polski 2 / II Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 2 -

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 74/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27.07.2012 Opis przedmiotu

do Uchwały nr 74/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27.07.2012 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język obcy (Język angielski) 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_N_III_JA 1 angielski, pomocniczo polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Studia stacjonarne I stopnia Dr inż. Wiesława Banachewicz 1. Koncepcja konstrukcji stropu stalowego o wymiarach 15 x 25 m, z belkami głównymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE

5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 1 5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE 5.1. Założenia funkcjonalno-przestrzenne System budownictwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

Aedifico et Conservo ESKALACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE. (kontynuacja edycji projektu z l. 2010-2011)

Aedifico et Conservo ESKALACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE. (kontynuacja edycji projektu z l. 2010-2011) Aedifico et Conservo ESKALACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE (kontynuacja edycji projektu z l. 2010-2011) Aedifico et Conservo Opracowanie: Katarzyna Komar-Michalczyk, Leon Korepta Michał Krasucki,

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu.

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu. TECHNOLOGIE Jet grouting Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu. Iniekcja strumieniowa (ang. jet grou- z dyszami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%], NAK AD: 20 000 EGZ.

tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%], NAK AD: 20 000 EGZ. 9 7 7 I N F O R M A T O R R Y N K O W Y B U D O W N I C T W A J E D N O R O D Z I N N E G O 2011 tylko u nas! sprawdzeni wykonawcy domy pod klucz INDEX :37671X ISSN: 1896-9429 CENA: 9,90 Z [W TYM VAT 23%],

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dialog początkiem sukcesu

Dialog początkiem sukcesu Dialog początkiem sukcesu SSF Ingenieure strona 3 treści Spis treści O nas Zakres świadczonych usług Kontakt SSF Ingenieure...7 Rozwój...8 Ludzie...12 Dyrekcja...13 SSF w liczbach...15 Świadczone usługi...16

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 443/2009 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Warszawa 2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA

Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych wełną mineralną URSA oraz PureOne firmy URSA 2 URSA. Nowa siła izolacji w Europie URSA GLASSWOOL Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE

PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE AARSLEFF Sp. z o.o. PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZÓR Dr inż. Dariusz Sobala 2010-09-15 Spis treści 1. Cel opracowania...3 2. Zakres opracowania...3 3. Zarys historii

Bardziej szczegółowo

Zielone dachy i żyjące ściany systemowe rozwiązania i przegląd inwestycji w polskich gminach. Foto: Paweł Piwowar

Zielone dachy i żyjące ściany systemowe rozwiązania i przegląd inwestycji w polskich gminach. Foto: Paweł Piwowar Foto: Paweł Piwowar Zielone dachy i żyjące ściany systemowe rozwiązania i przegląd inwestycji w polskich gminach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z

Bardziej szczegółowo