SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zp /15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania ogólne dotyczące usług wdrożenia: Niniejszy dokument opisuje wymagania dotyczące wdrożenia Oprogramowania. Zakres budowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie procesu wdrożenia Oprogramowania w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego. 1. Projekt wdrożenia Oprogramowania Wykonawca, przygotuje i przedstawi Zamawiającemu Projekt wdrożenia Oprogramowania. Dokument będzie opisywał szczegółowo architekturę systemu, sposób konfiguracji i funkcje poszczególnych elementów systemu oraz sposób realizacji wymagań przez system. W szczególności projekt będzie zawierał specyfikacje oprogramowania, które zostaną dostarczone Zamawiającemu. Warunkiem wstępnym do rozpoczęcia właściwego wdrożenia Oprogramowania jest zaakceptowanie przez Zamawiającego Projektu wdrożenia Oprogramowania. W ramach wdrożenia należy wykonać A. Aktualizacja (upgrade) systemu telefonii IP do najnowszej dostępnej wersji. B. Przeniesienie aktualnie działającego systemu, wraz z licencjami do środowiska wirtualnego, działającego na nowej platformie sprzętowej, wraz z integracją ze środowiskiem data center oraz sieciami LAN i WAN użytkowanymi przez Zamawiającego. W szczególności: a) Instalacja i konfiguracja serwerów wraz z wdrożeniem wymaganych funkcji zunifikowanej komunikacji IP. b) Instalacja i konfiguracja bramy multimedialnej. c) Instalacja i konfiguracja dwóch bram głosowych IP wskazanych przez Zamawiającego oraz zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego planu numeracyjnego PSTN. Konieczne jest podłączenie stykami typu SIP Trunk z operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dostępu do sieci PSTN. Wymaga się by konfiguracja obu bram obejmowała plan numeracyjny sieci PSTN by w przypadku uszkodzenia podstawowej bramy głosowej możliwe było realizowanie usług komunikacji w ramach drugiej bramy. d) Instalacja i konfiguracja systemu nagrywania (rejestratora) rozmów bez nagrywania zapowiedzi do systemu IVR. Gotowe nagrania w postaci odpowiednich plików dostarczy Zamawiający. e) Instalacja i konfiguracja terminali IP wraz z wdrożeniem planu numeracyjnego. f) Dla terminali IP z przystawkami skonfigurowanie układu typu sekretarsko-dyrektorskiego. g) Podniesienie wersji oprogramowania we wszystkich terminalach IP Zamawiającego zgodnie z wymaganiami producenta. h) Zamawiający wymaga aby przed zmianą położenia obecnych punktów bezprzewodowych o ile zajdzie taka potrzeba przeprowadzone zostało planowanie radiowe mające na celu optymalne rozmieszczenie punktów dostępowych. str. 1

2 i) Zamawiający na potrzeby wykonania planowania radiowego dostarczy Wykonawcy: a. rzuty budynku wraz z informacją nt. możliwości wykorzystania infrastruktury IT liczby oraz lokalizacji dedykowanych na potrzeby sieci WLAN punktów dostępowych, zlokalizowanych pod sufitem lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, b. pule adresacji IP, które mogą zostać przeznaczone na potrzeby uruchomienia poszczególnych elementów dostarczonych w ramach niniejszego postępowania, c. pule numerów VLAN, które mogą zostać przeznaczone na potrzeby uruchomienia poszczególnych elementów dostarczonych w ramach niniejszego postępowania, d. dane umożliwiające podłączenie do serwerów AAA (radiusów) Zamawiającego poszczególnych elementów dostarczonych w ramach niniejszego postępowania. a) Zamawiający wymaga aby rozmieszczenie punktów dostępowych na terenie siedziby Zamawiającego zapewniało poprawne parametry do prowadzenia rozmów poprzez posiadane bezprzewodowe terminale IP. b) Zamawiający wymaga aby konkretne miejsca instalacji poszczególnych punktów dostępowych WLAN oraz sposób ich montażu został zaakceptowany przez Zamawiającego przed instalacją. c) Wszelkie wymagane elementy okablowania, np. patchordy miedziane kat. 6 i światłowodowe wymagane do podłączenia poszczególnych urządzeń zarówno w punktach dystrybucyjnych jak i w miejscu docelowej instalacji muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę. d) Oraz wszystkie inne niezbędne elementy do prawidłowego uruchomienia systemu. C. Instruktaż administratora systemu telefonii IP w zakresie zarządzania nowym systemem. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził specjalistyczny instruktaż obsługi dostarczonego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie instruktażu na dostarczonym w niniejszym postępowaniu sprzęcie. Zamawiający wymaga aby instruktaż odbywał się w zakresie poszczególnych części z uwzględnieniem poniższych wymagań oraz aby obejmował swoim zakresem co najmniej następujące zagadnienia: 4.1. W zakresie elementów: a) Instruktaż z obsługi całego dostarczonego systemu, b) Instruktaż musi być przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, c) Instruktaż musi być prowadzony przez certyfikowanego inżyniera producenta lub dystrybutora dostarczonego sprzętu, d) Instruktaż musi być przeprowadzony dla min 2 inżynierów Zamawiającego, w wymiarze 5 dni roboczych po 8 godzin każdego dnia, e) Instruktaż musi swoim zakresem pokrywać zagadnienia umożliwiające kadrze inżynierskiej Zamawiającego poprawną instalację, uruchomienie i obsługę elementów dostarczonych. Wykonawca dostarczy materiały instruktażowe co najmniej w wersji elektronicznej. Materiały muszą obejmować co najmniej następujące zagadnienia: a) Procedury instalacji, b) Podstawowe procedury administracyjne, c) Zarządzanie aktualizacją oprogramowania urządzeń, d) Konfiguracja aspektów sieciowych, e) Konfiguracja usług, f) Integracja z istniejącymi usługami i sprzętem Zamawiającego, g) Monitorowanie i logowanie zdarzeń, str. 2

3 h) Obsługę system zarządzania infrastrukturą, i) Zaawansowane rozwiązywanie problemów (ang. troubleshooting). Aspekty konfiguracji muszą być omówione z poziomu aplikacji web i CLI. D. Testy akceptacyjne Testy akceptacyjne Wdrożenia Oprogramowania będą uwzględniały: Weryfikację podstawowych parametrów konfiguracyjnych Systemu, Weryfikację konfiguracji LAN/WAN i komunikacji między komponentami Systemu, Weryfikację konfiguracji LAN/WAN i komunikacji między integrowanymi systemami, Weryfikację konfiguracji baz danych dla Systemu, Weryfikację poprawności monitorowania warstwy sieciowej, Weryfikację zbierania danych historycznych, Symulowaną awarię komponentów Systemu, Weryfikację poprawności monitorowania aplikacji, Weryfikację poprawności definiowania i wykonywania raportów, Weryfikację spełnienia wymagań niefunkcjonalnych w obszarze niezawodnościowym i wydajnościowym, Weryfikację poprawności działania innych funkcjonalności/wymagań Systemu, uzgodnionych w Projekcie Wdrożenia Oprogramowania. Kryterium akceptacji wdrożenia jest pozytywny wynik testów akceptacyjnych E. Dokumentacja powykonawcza nowego systemu Wykonawca po otrzymaniu akceptacji od Zamawiającego dot. całościowego wdrożenia przygotuje i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej dostarczonego Oprogramowani wraz z opisem konfiguracji urządzeń Zamawiającego w ramach systemu zunifikowanej komunikacji IP, zawierającą opis aktualnie zaimplementowanego rozwiązania (zawierający m.in. plan zastosowanej adresacji dla poszczególnych urządzeń, planu numeracyjnego GDS i PSTN, miejsce instalacji, konfiguracje urządzeń na dzień zakończenia wdrożenia, rozpisanie wykorzystanych portów na poszczególnych urządzeniach). Dokumentacja zostanie przekazana w formie elektronicznej. II. Opis systemu zunifikowanej komunikacji Podstawowe cele i charakterystyka systemu zunifikowanej komunikacji: 1. System musi realizować zadania zwiększające efektywność komunikacji: a. Połączenia głosowe wysokiej jakości z wykorzystaniem kodeków szerokopasmowych, b. Obsługa konferencji głosowych, w tym połączeń wielostronnych, c. Obsługa połączeń wideo, w tym połączeń wielostronnych z zastosowaniem mostków wideo, d. Informowanie o aktualnym stanie dostępności innych użytkowników systemu (dostępny/niedostępny/proszę-nie-przeszkadzać) na terminalu sprzętowym oraz komunikatorze programowym, e. Dostarczenie interfejsu użytkownika umożliwiającego łatwy dostęp do informacji o nieodebranych/odebranych/wykonanych połączeniach, do poczty głosowej, a także tworzenie własnych książek adresowych. 2. Obniżenie kosztów zarządzania i utrzymania systemu telekomunikacyjnego poprzez: str. 3

4 a. Zdalne zarządzanie całym systemem, b. Łatwe i szybkie dokonywanie zmian typu instalacja nowych terminali, zmiana ich parametrów, przenoszenie ich na nowe miejsca pracy, c. Wykorzystanie mini-przełącznika wbudowanego w terminal do podłączenia komputerów do sieci LAN (współdzielenie łącza przez komputer i terminal) celem obniżenia kosztów budowy struktury sieci LAN (mniej portów na przełącznikach LAN). 3. Zwiększenie efektywności pracy poprzez: a. Większą mobilność i dostępność użytkowników przez umożliwienie im logowania się do systemu z dowolnego terminalu nim objętego, b. Możliwość dostępu z poziomu terminalu do informacji pochodzących z różnorodnych aplikacji merytorycznych, c. Możliwość zdefiniowania dla użytkownika pojedynczego numeru urzędowego, obejmującego osobisty terminal użytkownika w systemie oraz jego inne urządzenie komunikacyjne spoza niego (np. telefon komórkowy), d. Obsługa terminali bezprzewodowych. 4. Bezpieczeństwo komunikacji: a. Możliwość szyfrowania połączeń, b. Możliwość identyfikacji urządzeń za pomocą certyfikatów, Funkcje zarządzania połączeniami w systemie zunifikowanej komunikacji: 1. Funkcjonalność systemu zunifikowanej komunikacji w zakresie obsługi połączeń i terminali w zakresie telefonii oraz wideo musi obejmować: a) Zestawianie połączeń w oparciu o zdefiniowany plan numeracji, b) Możliwość odrzucenia połączeń, c) Możliwość warunkowego przekazania połączeń gdy abonent rozmawia albo nie odbiera połączenia, albo też bezwarunkowo wszystkich połączeń, d) Parkowanie połączeń, e) Funkcjonalność CallPickup, f) Obsługa połączeń oczekujących, g) Identyfikacja połączeń przychodzących, h) Dostęp do książki telefonicznej bezpośrednio z ekranu terminala. Książka telefoniczna musi mieć możliwość automatycznego uaktualniania z katalogu LDAP, i) Obsługa klawiszy szybkiego wybierania numerów, j) Podgląd stanu innych linii/numerów, k) Możliwość transferowania połączeń, l) Oddzwanianie (Callback), m) Funkcje grup huntingowych z kolejkowaniem połączeń oraz odtwarzaniem dla połączeń oczekujących zapowiedzi powitalnej i zapowiedzi w trakcie oczekiwania, n) Realizacja audiokonferencji aranżowanych w trybach ad-hoc (rozumianym jako: wydzwanianie kolejno do osób, które mają uczestniczyć w konferencji i kolejne dołączanie ich do niej) i meet-me (rozumianym jako: samodzielne wdzwonienie się osób, które mają uczestniczyć w konferencji na podany wcześniej numer), z możliwością udziału w nich łącznie nie mniej niż 48 stron konferencji w jednej lub wielu konferencjach, o) Realizacja wideokonferencji poprzez wdzwonienie uczestników konferencji do indywidualnego pokoju wideokonferencyjnego wysokiej rozdzielczości HD przypisanego do uprawnionego użytkownika (HD jest zdefiniowane w niniejszym opisie jako strumień wideo 720p30 H264/AVC), p) Konferencje wideo muszą być realizowane na bazie mostków wideokonferencyjnych zarządzanych z systemu sterowania połączeniami. Funkcja mostków wideokonferencyjnych powinny być realizowane na bazie mostków sprzętowych str. 4

5 (dedykowany hardware) lub programowych (jako maszyna wirtualna). Możliwość kaskadowania mostków dla celów redundancji oraz zwiększenia pojemności dla konferencji wideo. Dostawa platformy sprzętowej do konferencji wideo nie jest wymagana, q) Funkcjonalność sekretarsko-dyrektorską, w tym monitorowanie linii dyrektora przez sekretariat, ograniczanie połączeń do dyrektora, możliwość włączenia przez dyrektora statusu nie przeszkadzać oraz funkcję interkom, r) Logowanie abonenta numerem PIN na telefonie IP, z zachowaniem profilu zalogowanego abonenta (numery linii, uprawnienia abonenckie, ustawienia obsługi połączeń), 2. Funkcjonalność oprogramowania w zakresie zarządzania połączeniami musi obejmować: a) Ograniczanie możliwości połączeń (restrykcje), w tym z wymaganiem podania kodu dostępu, b) Możliwość generowania raportów połączeń Call Detail Recorts (CDR), zawierających co najmniej informacje statystyczne o numerach abonentów wywołującego i wywoływanego, o czasie rozpoczęcia i zakończenia połączenia dla celów późniejszego tworzenia zestawień wykorzystania systemu telekomunikacyjnego przez jego użytkowników, c) Możliwość generowania raportów połączeń Call Detail Recorts (CDR), zawierających co najmniej informacje diagnostyczne o jakości połączenia (rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów a także wyliczona informacja o jakości podawana w postaci uniwersalnej wartości MOS Mean Opinion Score), dla celów monitorowania przez administratorów realizacji transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym z właściwą jakością, d) Możliwość zalogowania się użytkownika na innym terminalu w systemie, co oznacza czasowe przyjęcie na nim ustawień danego użytkownika (np. jego indywidualnych uprawnień do wykonywania połączeń telefonicznych), e) Możliwość zdefiniowania pojedynczego numeru biznesowego na stacjonarnym terminalu użytkownika, którego wywołanie przez połączenie przychodzące z wnętrza systemu lub z zewnątrz (z sieci PSTN) spowoduje automatyczne jednoczesne propagowanie tego połączenia na inne zdefiniowane przez użytkowane numery urządzeń mobilnych (nie mniej niż cztery). Po odebraniu takiego połączenia na którymkolwiek z nich musi być możliwe przenoszenie połączenia pomiędzy urządzeniem mobilnym a terminalem użytkownika bez konieczności przerywania połączenia, f) Logiczne przypisanie do wielu terminali jednego i tego samego numeru (np. do terminala stacjonarnego i terminala bezprzewodowego), g) Narzędzia do centralnej konfiguracji i zarządzania systemem dla administratora, dostępne poprzez przeglądarkę www, h) Narzędzia zarządzania dla użytkowników końcowych dostępne przez przeglądarkę internetową, dające im możliwość konfiguracji podstawowych parametrów ich terminala, zrealizowane w języku polskim. 3. Funkcjonalność systemu zarządzania połączeniami musi zawierać: a) wybór sposobu kompresji głosu dla połączenia - obsługa co najmniej standardów: a. G.711, G.729 dla zachowania zgodności systemu telekomunikacyjnego ze starszymi typami telefonów IP oraz zapewnienia możliwości współpracy z systemami telekomunikacyjnymi innych producentów, b. G.722 dla zapewnienia połączeń głosowych o podwyższonej jakości dźwięku, c. ilbc dla zapewnienia możliwości wykorzystywania terminali IP objętych systemem telekomunikacyjnym w lokalizacjach objętych łączami o słabych lub niegwarantowanych parametrach jakościowych QoS (np. połączenia VPN), b) automatyczne wybieranie drogi (Auto Route Selection), c) możliwość routingu połączeń na bazie czasu i daty, d) narzędzia dynamicznego uaktualniania oprogramowania systemowego terminali, str. 5

6 e) narzędzia dynamicznej wymiany routingu połączeń oraz informacji na temat planu numeracyjnego (Call Control Discovery) z innymi systemami komunikacyjnymi, f) obsługę standardowych protokołów komunikacyjnych, a. H w zakresie komunikacji z bramami głosowymi oraz trunkami IP/H.323 do innych systemów telekomunikacyjnych, b. SIP - w zakresie: komunikacji z terminalami IP i bramami głosowymi oraz trunkami IP/SIP do innych systemów telekomunikacyjnych a także dla zapewniania przenoszenia informacji o dostępności użytkowników systemu, g) System musi współpracować z bramami głosowymi w zakresie: obsługi protokołu MGCP, obsługi przez bramę SIP Session Border Controller, obsługi przez bramę trybu awaryjnego dla telefonii IP na wypadek awarii systemów centralnych lub sieci IP, h) możliwość realizacji usługi wideotelefonii z wykorzystaniem terminali wideotelefonicznych i) możliwość realizacji usługi wideotelefonii z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej na stacji roboczej, j) możliwość zabezpieczania sygnalizacji za pomocą standardowego protokołu TLS, k) możliwość zestawiania połączeń szyfrowanych w oparciu o standardowy protokół srtp zarówno pomiędzy terminalami IP, jak też i do bram głosowych, l) system sterowania połączeniami telefonicznymi oraz wideo powinien pracować w trybie IPv4 oraz IPv6, m) system zarządzania połączeniami powinien współpracować z systemami rejestracji rozmów tel. w trybie aktywnym, tj. za pomocą konfiguracji przez administratora systemu zarządzania połączeniami dla telefonu abonenta, którego rozmowy mają być nagrywane drugiego strumienia VoIP (kierowanego do nagrywarki VoIP), n) system sterowania połączeniami powinien realizować funkcje kontroli wykorzystania pasma w sieci poprzez mechanizm Call Admission Control, o) mechanizmy Call Admission Control systemu sterowania połączeniami powinny współpracować z routerami IP w sieci LAN/WAN w celu rezerwacji pasma w sieci poprzez protokół RSVP dla połączeń telefonicznych w sieciach rozległych, b. Terminale systemu muszą mieć możliwość dowolnego przenoszenia w obszarze sieci IP (np. przełączania do innych portów LAN) bez konieczności zmiany jakichkolwiek ustawień w systemie. Odłączenie i ponowne podłączenie terminala nie może powodować utraty bądź zmiany jego ustawień, c. Współpraca z urządzeniami Gatekeeper H.323, d. Dodawanie bram H.323, połączeń SIP trunk oraz współpraca z Gatekeeper H.323 powinno być elastyczne i nie powinno wymagać żadnych dodatkowych licencji w systemie, e. System powinien mieć możliwość rejestrowania terminali wideo na bazie protokołu SIP w sposób umożliwiający zarządzanie nimi poprzez narzędzia administracyjne wbudowane w system, f. System powinien mieć możliwość rejestrowania mostków audio oraz wideo w sposób umożliwiający zarządzanie nimi poprzez narzędzia administracyjne wbudowane w system, g. System powinien realizować funkcjonalność poczty głosowej z możliwością tworzenia skrzynek poczty głosowej dla użytkowników, h. System powinien realizować funkcjonalność tworzenia i obsługi indywidualnych zapowiedzi poczty głosowej przed przekierowaniem połączenia do skrzynki, i. System powinien realizować funkcjonalność tworzenia i obsługi indywidualnych zapowiedzi abonenckich przed zestawieniem połączenia przychodzącego do abonenta posiadającego pocztę głosową, j. System powinien zapewniać dostęp dla każdego abonenta posiadającego pocztę głosową do aplikacji webowej, z której abonent może nagrać swoje powitanie oraz zmieniać ustawienia kierowania połączeń na pocztę głosową, k. Dla każdego użytkownika poczty głosowej system zapewnia integrację z pocztą elektroniczną str. 6

7 w celu unifikacji wiadomości, co najmniej jako przesyłanie na konto owe abonenta informacji pozostawionych na poczcie głosowej w formie a z załącznikiem, l. System musi realizować funkcje pojedynczego logowania (Single Sign-On, SSO) realizowane w oparciu o standard rynkowy Security Assertion Markup Language Single Sign-On (SAML SSO) dla użytkowników oraz administratorów systemu komunikacyjnego dla funkcji zarządzania połączeniami, informacji o dostępności oraz w celu konfiguracji funkcji poczty głosowej, m. System musi realizować funkcje emitowania muzyki podczas zawieszenia obsługiwanego połączenia telefonicznego (ang. Music on Hold). Wymagana jest realizacja emitowania muzyki w sieci IP w trybie rozsiewczym (multicast) oraz w postaci indywidualnych, oddzielnych sesji (unicast), n. System musi realizować funkcje emitowania wideo podczas zawieszenia obsługiwanego połączenia wideo (ang. Video on Hold). Emitowanie wideo może być realizowane na bazie dodatkowego serwera strumieniowania wideo, zdefiniowanego w systemie zarządzania połączeniami. Zamawiający nie wymaga dostarczenia serwera strumieniowania, o. System zarządzania połączeniami musi być zintegrowany z pozostałymi aplikacjami i podsystemami dodatkowymi stanowiąc spójną platformę. Wymagana jest zgodność każdej aplikacji z systemem zarządzania połączeniami, potwierdzona obustronnie przez obu producentów producentów w formie informacji na publicznej stronie WWW. Wymaganie zgodności z systemem zarządzania połączeniami dotyczy: a. centralnego systemu IVR dla zapowiedzi głosowych oraz system dla usług helpdesku, b. funkcji informacji o dostępności, c. zewnętrznej bramy multimedialnej, d. systemu nagrywania rozmów. III. Funkcje centralnego systemu IVR dla zapowiedzi głosowych: 1. System komunikacyjny powinien realizować funkcje zapowiedzi słownych IVR, 2. System IVR musi umożliwiać terminowanie połączeń telefonicznych i ich automatyczną obsługę przez system zapowiedzi IVR (Interactive Voice Responder), definiowaną przez skrypty budowane przez graficzne narzędzie. Obsługa skryptu musi umożliwiać: a) odgrywanie zapowiedzi głosowych (pliki.wav), b) odczyt i interpretację sygnałów DTMF, c) możliwość sięgania do danych w źródłach HTTP/XML, d) przekierowanie oraz zakończeniue połączenia. 3. System IVR powinien obsługiwać co najmniej 300 portów IVR jednocześnie. 4. System IVR powinny być realizowane przez aplikację opartą o protokół IP oraz zintegrowany z systemem sterowania oraz bramami głosowymi systemu telefonii. Nie dopuszcza się stosowania systemów hybrydowych, gdzie serwer ACD jest wyposażony w oddzielne interfejsy TDM. 5. System IVR musi być wspierany przez producenta do pracy w środowisku zwirtualizowanym. IV. Funkcje systemu dla usług helpdesku: 1. System komunikacyjny powinien realizować zaawansowane funkcje zapowiedzi słownych IVR oraz dystrybucji wywołań ACD dla grupy agentów w ramach centralnego Contact Center, przeznaczonego dla usług helpdesku oraz infolinii. 2. System musi umożliwiać terminowanie połączeń telefonicznych i ich automatyczną obsługę przez system zaawansowane zapowiedzi IVR (Interactive Voice Responder), definiowaną przez skrypty budowane przez graficzne narzędzie. Obsługa skryptu musi umożliwiać: a) odgrywanie zapowiedzi głosowych (pliki *.wav), b) odczyt i interpretację sygnałów DTMF, str. 7

8 c) możliwość sięgania do danych w źródłach HTTP/XML oraz baz danych poprzez ODBC/SQL, d) odczytywanie danych systemowych takich jak liczba osób oczekujących w kolejkach, średni czas oczekiwania itp., e) możliwość przesyłania danych do programu, którym dysponuje agent systemu na swoim komputerze PC, f) kolejkowanie połączenia do wybranej kolejki z przypisaną do nich grupą agentów, g) zarezerwowanie zdefiniowanego czasu dla zamknięcia połączenia, do celów sporządzenia notatki oraz wpisania danych do innych aplikacji, h) musi współpracować z systemami generowania automatycznych zapowiedzi głosowych (funkcja Text to Speech, TTS) oraz systemami automatycznego rozpoznawania głosu (ASR), 3. System powinien obsługiwać co najmniej 10 zaawansowanych portów IVR oraz co najmniej 5 agentów Contact Center jednocześnie. Musi umożliwiać pracę dla co najmniej 20 zdefiniowanych agentów przy założeniu, że jednocześnie pracujących (zalogowanych) jest co najmniej W ramach kolejkowania połączeń system powinien obsługiwać wiele kanałów komunikacji, co najmniej: telefonię (głos), połączenia wideo, czat oraz jednocześnie, na bazie pojedynczej aplikacji webowej agenta. Wymienione kanały komunikacji powinny być obsługiwane przez każdego z 5 agentów Contact Center jednocześnie. Wymagana jest obsługa połączeń w trybie dodzwaniania (inbound) oraz wydzwaniania połączeń (outbound) dla tych agentów. 5. Musi współpracować z systemem nagrywania rozmów w celu rejestracji połączeń telefonicznych. 6. Agenci Contact Center będący abonentami systemu są delegowani do obsługi kolejek ACD i muszą posiadać aplikację webową na PC dedykowaną do obsługi połączeń oraz edycji stanu gotowości (gotowy/nie gotowy/wylogowany) do przyjmowania kolejnych połączeń. Aplikacja musi być w języku polskim. 7. Agenci Contact Center muszą mieć możliwość wykorzystania telefonu IP z aplikacją XML w języku polskim (zamiast aplikacji webowej na PC) do obsługi połączeń oraz edycji stanu gotowości (gotowy/nie gotowy/wylogowany) do przyjmowania kolejnych połączeń. 8. System powinien realizować funkcje nadzorcze w zakresie podglądu stanu kolejek ACD w Contact Center oraz poszczególnych agentów. 9. System powinien realizować funkcje nadzorcze w zakresie generowania raportów historycznych oraz bieżących z pracy systemu oraz pracy poszczególnych agentów. Raporty powinny być dostępne poprzez www. 10. Funkcje Contact Center powinny być realizowane przez aplikację opartą o protokół IP oraz zintegrowany z systemem sterowania oraz bramami głosowymi systemu telefonii. Nie dopuszcza się stosowania systemów hybrydowych, gdzie serwer ACD jest wyposażony w oddzielne interfejsy TDM. 11. System musi być wspierany przez producenta do pracy w środowisku zwirtualizowanym. 12. Funkcje Contact Center powinny uwzględniać kierowanie połączeń na bazie umiejętności (skills based routing), co najmniej 50 zdefiniowanych kategorii umiejętności oraz 10 poziomów umiejętności Agenta. 13. System powinien mieć możliwość obsługi funkcji nadzorczej (Supervisor) w Contact Center w formie dedykowanej aplikacji na PC, do zarządzania pracą i monitorowania kolejek Contact Center. 14. System powinien mieć możliwość rozbudowy funkcji Contact Center dla helpdesku o kolejnych agentów dla co najmniej 400 aktywnych agentów łącznie. 15. System musi mieć możliwość rozbudowy do pracy w trybie klastra niezawodnościowego (HA), także z możliwością pracy w trybie rozproszonym, w którym serwery klastra Contact Center str. 8

9 połączone są poprzez sieć IP, co najmniej LAN oraz WAN. V. Funkcje informacji o dostępności: 1. System powinien umożliwiać agregację informacji o dostępności użytkownika korzystającego z różnych terminali i udostępniać ją na dla komunikatorów programowych oraz innych aplikacji wykorzystujących taką informację. 2. Możliwość pracy w klastrze w celu podniesienia niezawodności. 3. System powinien zapewniać przechowywanie indywidualnych list kontaktowych dla danego użytkownika. 4. System powinien wspierać protokoły standardowe SIP oraz XMPP. System powinien obsługiwać federację z innymi systemami XMPP. 5. System powinien wspierać funkcję group chat (czat z wieloma osobami jednocześnie) 6. Informacja o dostępności powinna uwzględniać kilka źródeł informacji: a) zajętość abonenta w czasie rozmowy telefonicznej, b) w czasie połączenia wideo, c) zajętość wynikająca z zaplanowanego spotkania w kalendarzu, d) zajętość zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika poprzez wpis statusu obecności do komunikatora użytkownika. 7. System powinien zawierać aplikację komunikatora podstawowego dla użytkownika (na komputery PC z OS Windows oraz MacOS) o funkcjonalności obejmującej: a) informację o dostępności, b) obsługę komunikacji tekstowej (ang. IM, chat ), c) sterowanie telefonem IP abonenta poprzez CTI za pośrednictwem systemu zarządzania połączeniami, d) współdzielenie pulpitu PC w środowisku OS Windows. 8. System powinien zawierać aplikację komunikatora podstawowego na urządzenia mobilne dla użytkownika (co najmniej ipad, iphone, Android, RIM BlackBerry) o funkcjonalności obejmującej: a) informację o dostępności, b) obsługę komunikacji tekstowej (ang. IM, chat ). 9. System powinien zawierać aplikację komunikatora zaawansowanego PC/Windows (na komputer PC z OS Windows) o funkcjonalności obejmującej: a) informację o dostępności, b) komunikacji tekstowej (ang. IM, chat ), c) sterowanie telefonem IP abonenta poprzez CTI za pośrednictwem systemu zarządzania połączeniami, d) odsłuchiwanie poczty głosowej, e) obsługę połączeń głosowych na bazie standardów G.711, G oraz G.729a, f) obsługę połączeń wideo HD, g) współdzielenie pulpitu PC. 10. System powinien zawierać aplikację komunikatora zaawansowanego MacOS (na komputer PC z MacOS) o funkcjonalności obejmującej: a) informację o dostępności, b) komunikacji tekstowej (ang. IM, chat ), c) sterowanie telefonem IP abonenta poprzez CTI za pośrednictwem systemu zarządzania połączeniami, d) odsłuchiwanie poczty głosowej, e) obsługę połączeń głosowych na bazie standardów G.711, G oraz G.729a, f) obsługę połączeń wideo HD. 11. System powinien mieć możliwość współpracy z aplikacją programowego komunikatora zaawansowanego na urządzenia mobilne (co najmniej ipad, iphone, Android) str. 9

10 o funkcjonalności obejmującej: a) informację o dostępności, b) komunikacji tekstowej (ang. IM, chat ), c) odsłuchiwanie poczty głosowej, d) obsługę połączeń głosowych na bazie standardów G.711 oraz G lub G.729a, e) obsługę połączeń wideo na bazie standardu H.264/AVC. VI. Funkcje zewnętrznej bramy multimedialnej: 1. System musi realizować funkcje obsługi połączeń spoza sieci wewnętrznej LAN/WAN (np. z sieci innych podmiotów lub z sieci Internet) poprzez trawersowanie zewnętrznych połączeń dla głosu, wideo, czat oraz funkcji presence za pomocą dedykowanej zewnętrznej bramy multimedialnej, stanowiącej integralną część systemu komunikacyjnego. 2. Zewnętrzna brama multimedialna musi obsługiwać protokoły i mechanizmy kontrolne: H.323, SIP, H /19, H client-proxy, H multiplexed media, STUN discovery oraz STUN relay, STUN Firewall traversal. 3. Zewnętrzna brama multimedialna musi obsługiwać media: XMPP dla usług czat oraz funkcji obecności, RTP oraz Secure RTP (SRTP), Binary Floor Control Protocol (BFCP). 4. Zewnętrzna brama multimedialna musi obsługiwać jednocześnie protokoły sieciowe IPv4 i IPv6. Musi realizować IPv4 / IPv6 interworking. 5. Zewnętrzna brama multimedialna musi obsługiwać funkcje bezpieczeństwa: HTTPS, SSH, TLS oraz H Zewnętrzna brama multimedialna musi obsługiwać specyfikacje RFC o numerach: 2543, 3261, 3264, 1889, 3265, 3325, 3515, 3891, 3892, 2327, 4566, 5626, 5627, 5389, Zewnętrzna brama multimedialna musi obsługiwać połączenia z sieci Internet od wszystkich abonentów systemu (np. praca zdalna) wyposażonych w komunikator zaawansowany oraz komunikator zaawansowany mobilny bez konieczności zestawiania połączenia VPN na urządzeniu abonenta. 8. Pojemność zewnętrznej bramy multimedialnej musi wynosić co najmniej 2500 jednoczesnych rejestracji urządzeń zdalnych w systemie zarządzania połączeniami. Musi mieć możliwość realizacji co najmniej 100 jednoczesnych połączeń wideo oraz 200 jednoczesnych połączeń audio. 9. Zewnętrzna brama multimedialna musi obsługiwać połączenia audio i wideo z systemów w sieci Internet. Musi mieć możliwość obsługi połączeń zewnętrznych od innych podmiotów (tzw. połączenia business to business, B2B) oraz od indywidualnych Klientów (client to business, C2B). Dla scenariusza B2B wymagana jest obsługa 2 sesji wideo dla połączeń typu B2B, należy dostarczyć wymagane licencje do świadczenia tej funkcji. W scenariuszu C2B wymagana jest możliwość rozbudowy do obsługi połączeń audio oraz wideo na bazie przeglądarki www ze strony Internetowej do systemu komunikacyjnego, zakładając obsługę połączenia wideo na terminalach wideo, zgodnie z planem numeracyjnym systemu komunikacyjnego. 10. Musi wspierać pracę w klastrze dla zwiększenia pojemności oraz podniesienia niezawodności. Wymagana możliwość obsługi do min. 6 instancji w klastrze. VII. System nagrywania rozmów: 1. System do nagrywania rozmów musi być dedykowaną aplikacją. Musi być rozwiązaniem programowym, które w pełni opiera się o architekturę IP, a połączenia TDM możliwe są jedynie na zewnętrznych bramach głosowych. 2. Musi posiadać funkcjonalność do nagrywania rozmów wg poniższych wskazań: a) System musi umożliwiać samoczynne nagrywanie rozmów telefonicznych na wskazanych przez Zamawiającego numerach wewnętrznych, b) System musi posiadać zarządzającą konsolę webową administratora w celu konfiguracji str. 10

11 parametrów pracy oraz uprawnień dostępu do nagrań, c) System musi współpracować z aplikacją webową za pomocą której uprawniony użytkownik będzie mógł wyszukiwać, filtrować, sortować oraz odsłuchiwać składowane materiały nagrań. System musi automatycznie archiwizować nagrania na zewnętrznych serwerach plików (np. serwera Secure FTP), d) System musi mieć możliwość integracji z nadrzędnymi aplikacjami specjalizowanymi w centralnej archiwizacji oraz aplikacjami do analizy nagrań poprzez otwarty interfejs programistyczny API. 3. Aplikacja musi rejestrować ruch głosowy z odbieranych strumieni głosowych, w szczególności musi spełniać poniższe funkcje: a) nagrywanie aktywne z telefonu IP - za pomocą zduplikowanego głosowego strumienia IP RTP z telefonu IP (tryb Dual Media Streaming), b) nagrywanie aktywne z bramy głosowej - za pomocą zduplikowanego głosowego strumienia IP RTP z bram głosowych ISDN (tryb Media Forking z bramy głosowej), c) nagrywanie aktywne z dowolnego głosowego RTP z połączenia SIP, skierowanego do aplikacji do nagrywania przez system sterowania połączeniami na bazie routingu połączeń: dla połączeń przekierowanych oraz telekonferencji, kiedy system rejestracji jest jedną ze stron telekonferencji, zarówno dla połączeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych z PSTN. 4. Aplikacja musi mieć możliwość rejestracji ruchu wideo z odbieranych strumieni wideo zgodnych ze standardem H.264 AVC, o rozdzielczości co najmniej VGA, od telefonów wyposażonych w kamerę wideo, w szczególności musi spełniać poniższe funkcje: a) nagrywanie strumienia wideo IP RTP z połączenia SIP, skierowanego do systemu rejestracji przez system sterowania połączeniami (Call Control), np. zdublowane poprzez poprzez funkcję Media Forking na bramie lub kiedy system rejestracji jest jedną ze stron wideokonferencji na mostku MCU, b) nagrywanie notatek wideo poprzez wdzwonienie się abonenta z telefonu IP z funkcją wideo na numer kierujący połączenie do aplikacji do nagrywania rozmów, c) dopuszcza się, aby funkcja rejestrowania połączeń wideo była możliwa po dodaniu odp. licencji rozszerzających. 5. System nagrywania rozmów musi pracować w klastrze dwóch serwerów (w trybie HA) oraz musi rejestrować 25 jednoczesnych połączeń audio. 6. Musi rejestrować połączenia audio w oparciu o standardowe kodeki głosowe: G.711, G.729 oraz G Musi umożliwiać dostęp do nagrań: a) do trwających połączeń audio w oparciu o strumieniowanie RTSP, b) do zarchiwizowanych nagrań poprzez plugin HTTP oraz po konwersji do pliku według formatu standardu MP4 AAC oraz WMV. 8. Aplikacja musi rejestrować ruch głosowy dla obu kierunków rozmowy oddzielnie (od abonenta oraz do abonenta) dla połączeń telefonicznych w sieci IP złożonych z dwóch oddzielnych strumieni RTP. 9. Aplikacja musi rejestrować połączenia w trybie ciągłym, tj. dla wszystkich wykonanych rozmów dla zdefiniowanych linii abonenckich IP, według podanej ilości sesji równoczesnych. 10. Aplikacja musi posiadać wbudowany interfejs webowy dla funkcji wyszukiwania i odtwarzania nagrań o funkcjonalności co najmniej: a) Wyszukiwanie zarejestrowanych nagrań głosowych oraz wideo poprzez filtry: czas połączenia, czas trwania, numery abonentów, numer sesji, status nagrania (zakończone, trwające), b) Odsłuchiwanie trwających rozmów, c) Pobieranie i archiwizowanie zakończonych rozmów (głosowych oraz wideo). 11. Aplikacja musi udostępniać interfejs programistyczny API umożliwiający realizację funkcji, co najmniej: str. 11

12 a) Wyszukiwanie zarejestrowanych nagrań głosowych oraz wideo, b) Tagowanie nagrań poprzez dodawanie oraz edycję opisów do zarejestrowanych nagrań głosowych oraz wideo, c) Kopiowanie nagrań głosowych oraz wideo. 12. Aplikacja musi mieć możliwość integracji polegającej na udostępnieniu zarejestrowanych nagrań do zewnętrznych systemów do analizy głosu oraz narzędzi do monitorowania systemu nagrywania. 13. Aplikacja musi być zintegrowana z systemem komunikacyjnym w zakresie autentykacji oraz autoryzacji użytkowników uprawnionych do dostępu do nagrań. 14. Aplikacja musi być zintegrowana z systemem telefonii IP w sposób umożliwiający zdefiniowanie przez administratora systemu telefonii IP klawisza nagrywania na żądanie w telefonie IP uprawnionego użytkownika 15. Aplikacja musi mieć możliwość wyświetlania listy połączeń będących w trakcie trwania i aktualnie nagrywanych, zakończonych oraz zarejestrowanych, a także błędnych, których zarejestrowanie nie powiodło się. 16. Aplikacja musi mieć interfejs WWW dla administratorów oraz użytkowników. 17. Aplikacja musi zostać dostarczona ze wszystkimi licencjami na nagrywane połączenia, które są wymagane po stronie telefonów IP, bram głosowych i serwera sterowania połączeniami, o ile takie licencje są wymagane. 18. Aplikacja musi mieć elastyczny sposób pracy oraz licencjonowania, umożliwiający rejestrację jednoczesnych połączeń w dowolnym scenariuszu i rozkładzie ilościowym obsługiwanych typów połączeń: nagrywanie aktywne z telefonu IP, nagrywanie z bramy głosowej, nagrywanie połączeń przekierowanych i telekonferencji. 19. Aplikacja musi zostać dostarczona wraz z licencją na system operacyjny, o ile taka dodatkowa licencja jest wymagana. 20. Aplikacja musi mieć możliwość pracy w trybie zwirtualizowanym oraz posiadać wsparcie techniczne producenta w tym trybie pracy. 21. Aplikacja powinna być zainstalowana na platformie serwerowej, np. wspólnie z innymi aplikacjami systemu komunikacyjnego. Dostawa platformy sprzętowej nie jest wymagana. 22. Z uwagi na wymaganą stabilność oraz niezawodność aplikacji, system operacyjny platformy powinien blokować możliwość instalacji innych aplikacji. 23. Producent aplikacji rejestracji rozmów powinien posiadać udokumentowaną współpracę z systemem telefonii IP. VIII. Serwer faksów: 1. Funkcje Serwera Faksów powinny być realizowane przez aplikację opartą o protokół IP oraz zintegrowany z systemem sterowania oraz bramami głosowymi systemu telefonii. Nie dopuszcza się stosowania systemów hybrydowych, gdzie serwer faksów jest wyposażony w oddzielne interfejsy TDM. 2. Musi zapewnić użytkownikom wysyłkę faksów poprzez: a) funkcjonalność przetworzenia wysłanego a na fax ( 2 Fax), b) funkcjonalność wysyłki poprzez wydruk dokumentu z aplikacji PC do serwera faksów instalowanego jako sterownik systemowy w PC (Print 2 Fax), c) poprzez interfejs www (Web 2 Fax), d) funkcjonalność skanowania dokumentu i wysyłki go faksem przez serwer faksów, oferowaną przez maszyny wielofunkcyjne, takie jak drukarki sieciowe z funkcją skanera (Scan 2 ). 3. Funkcja na fax musi być wspierana przez serwery na bazie protokołów SMTP, POP3 oraz IMAP. Wymagane jest wsparcie dla wersji szyfrowanych tych protokołów na bazie SSL/TLS, czyli odpowiednio: SMTPS, POP3S oraz IMAPS. 4. Musi zapewniać obsługę faksowych skrzynek osobistych oraz grupowych. str. 12

13 5. Obsługa skrzynek osobistych i grupowych musi obejmować zarówno wysyłanie, jak i odbieranie faksów. 6. System musi zapewnić użytkownikom odbieranie faksów z serwera faksów: a) poprzez wysyłkę do skrzynki poczty (Fax 2 ), b) poprzez funkcje automatycznego drukowania otrzymanego faksu na zdefiniowanej drukarce sieciowej, c) poprzez podgląd faksu przez interfejs webowy (Fax 2 Web), d) przez podgląd z aplikacji mobilnej. 7. Musi umożliwiać użytkownikowi następujące funkcje: a) faksowanie z komputera PC dokumentów w formatach: doc, docx, xls, xlsx, pdf, rtf, txt, jpg, tif oraz tiff, b) śledzenie z komputera PC statusów dotyczących postępu w wysyłce faksu, c) wysyłanie i odbieranie faksów z poziomu komunikatora podstawowego oraz komunikatora zaawansowanego dla komputera PC dla MS Windows, d) wysyłanie i odbieranie faksów z urządzeń mobilnych pracujących na bazie systemu ios oraz Android, e) dodawanie wybranej strony tytułowej do faksu wysyłanego z PC, komunikatora oraz urządzenia mobilnego. 8. Musi umożliwiać dodawanie odbieranych faksów do: a) systemów obiegu dokumentów, b) systemów CRM/ERP do zarządzania kontaktami, relacjami oraz zasobami. 9. Musi wspierać protokoły SIP, H.323, T.38 oraz G.711 pass-through. 10. Musi obsługiwać administrację użytkownikami poprzez: a) Ręczne dodawanie i modyfikowanie danych użytkowników, b) Import z serwera katalogowego LDAP/OpenLDAP, c) Import z serwera katalogowego Microsoft AD, d) Import z systemu telefonii IP Cisco UCM poprzez interfejs AXL, e) Import danych z pliku CSV. 11. Musi mieć możliwość pracy w trybie wysokiej dostępności. 12. Musi generować alerty administracyjne na bazie SNMP oraz przez Musi obsługiwać jednocześnie co najmniej 20 transmisyjnych kanałów faksowych Fax over IP (FoIP). Musi mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 50 jednoczesnych kanałów faksowych Fax over IP (FoIP). 14. System fax serwer należy dostarczyć jako kompletne rozwiązanie obejmujące aplikację oraz system operacyjny. 15. System fax serwer musi posiadać licencję na pracę klastra HA load balancing. IX. Skalowalność i architektura systemu zunifikowanej komunikacji: 1. System musi mieć możliwość rozbudowy do poziomu co najmniej 10 tysięcy użytkowników systemu dysponujących łącznie co najmniej 10 tysiącami terminalami IP: telefonami IP, komunikatorami zaawansowanymi lub podstawowymi, terminalami wideo do pracy grupowej, w dowolnej proporcji ilościowej. 2. System musi być oparty w całości o platformę zwirtualizowaną umożliwiającą kreowanie maszyn wirtualnych dla poszczególnych komponentów aplikacyjnych na platformie serwerowej Zamawiającego. 3. Platforma serwerowa jest w posiadaniu Zamawiającego i nie należy jej dostarczać. Zamawiający posiada platformę serwerową o następujących parametrach: Nazwa urządzenia Opis Ilość UCS SP B22 ENTRY BDL 2x6248 1xCH UCS-SP6-ES-B22 2xB22w/2xE GB No 1 str. 13

14 UCS-SP-ENTS-B22M3 (Not a standalone SKU) B22M3 w/2xe gbvic1240 No 2 CON-SNT-SPENTS22 SMARTNET 8X5XNBD Smart Play B22 M3 Server No 2 N20-BBLKD UCS 2.5 inch HDD blanking panel Yes 4 N20-BHTS1 CPU heat sink for UCS B22 M3 and B200 M1/M2 Blade Servers Yes 4 UCS-CPU-E GHz E5-2420/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Yes 4 UCS-MR-1X082RY-A 8GB DDR MHz RDIMM/PC /dual rank/1.35v Yes 12 UCSB-MLOM-40G-01 Cisco UCS VIC 1240 modular LOM for M3 blade servers Yes 2 UCS-SP-INFRA-CHSS UCS SP BASE 5108 Blade Svr AC Chassis No 1 SMARTNET 8X5XNBD 5108 Blade Server CON-SNT-SPINFRAC Chassis No 1 N01-UAC1 Single phase AC power module for UCS 5108 Yes 1 N20-CAK Accessory kit for UCS 5108 Blade Server Chassis Yes 1 N20-CBLKB1 Blade slot blanking panel for UCS 5108/single slot Yes 8 N20-FAN5 Fan module for UCS 5108 Yes 8 N20-FW011 UCS Blade Server Chassis FW Package 2.1 Yes 1 UCS-IOM-2208XP UCS 2208XP I/O Module (8 External, 32 Internal 10Gb Ports) Yes 2 UCSB-PSU-2500ACPL 2500W Platinum AC Hot Plug Power Supply for UCS 5108 Chassis Yes 4 CAB-AC-2500W-EU Power Cord, 250Vac 16A, Europe No 4 UCS-SP-INFRA-FI UCS 6248 FI w/ 12p LIC Cables Bundle No 2 CON-SNT-SPINFRAF SMARTNET 8X5XNBD 6248UP Fabric Interconnect No 2 DS-SFP-FC8G-SW 8 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC Yes 12 SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP Module Yes 4 SFP-H10GB-CU3M 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter Yes 8 UCS-ACC-6248UP UCS 6248UP Chassis Accessory Kit Yes 2 UCS-BLKE-6200 UCS 6200 Series Expansion Module Blank Yes 2 UCS-FAN-6248UP UCS 6248UP Fan Module Yes 4 UCS-FI-DL2 UCS 6248 Layer 2 Daughter Card Yes 2 UCS-PSU-6248UP-AC UCS 6248UP Power Supply/ VAC Yes 4 CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU No 4 N10-MGT011 UCS Manager v2.1 Yes 2 UCSB-B200-M3-U UCS B200 M3 Blade Server w/o CPU mem HDD mlom/mezz (UPG) No 4 CON-SNT-B200M3-U SMARTNET 8X5XNBD UCS B200 M3 Blade Se No 4 UCS-CPU-E GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz No 8 UCS-MR-1X162RY-A 16GB DDR MHz RDIMM/PC /dual rank/1.35v No 24 UCSB-MLOM-40G-01 Cisco UCS VIC 1240 modular LOM for M3 blade servers No 4 UCS-SD-16G 16GB SD Card module for UCS Servers No 4 UCSX-TPM1-001 TPM Module For UCS No 4 str. 14

15 N20-BBLKD UCS 2.5 inch HDD blanking panel Yes 8 UCSB-HS-01-EP CPU Heat Sink for UCS B200 M3 and B420 M3 Yes 8 UCSB-B200-M3-U UCS B200 M3 Blade Server w/o CPU mem HDD mlom/mezz (UPG) No 2 UCS-CPU-E GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz No 4 UCS-MR-1X162RY-A 16GB DDR MHz RDIMM/PC /dual rank/1.35v No 4 UCSB-MLOM-40G-01 Cisco UCS VIC 1240 modular LOM for M3 blade servers No 2 UCS-SD-16G 16GB SD Card module for UCS Servers No 2 UCSX-TPM1-001 TPM Module For UCS No 2 N20-BBLKD UCS 2.5 inch HDD blanking panel Yes 4 UCSB-HS-01-EP CPU Heat Sink for UCS B200 M3 and B420 M3 Yes 4 4. Posiadana platforma sprzętowa jest zdublowana i musi być zweryfikowana tak, aby spełniać wymagania producenta system oraz mieć pełne wsparcie producenta dla całego system komunikacyjnego. 5. Wymaganie redundancji odnośnie systemu musi obejmować funkcje związane z realizacją połączeń i musi dotyczyć co najmniej: a) serwerów odpowiedzialnych za zarządzanie połączeniami (Call Control), b) funkcji informacji o dostępności, c) zewnętrznej bramy multimedialnej, d) systemu nagrywania rozmów. 6. Wymaganie wysokiej dostępności dotyczy aplikacji systemu, nie wysokiej dostępności oferowanej w ramach platformy wirtualizacyjnej (np. VMWare HA). 7. Jeżeli Oferent opiera mechanizmy HA na bazie platformy wirtualizacyjnej, to muszą być one w pełni wspierane przez producenta rozwiązania komunikacyjnego pod względem technicznym. 8. System komunikacyjny powinien obejmować wszystkie wymagane licencje dla aplikacji oraz systemów operacyjnych. 9. Zamawiający posiada aktualnie następujące urządzenia końcowe: a) Aparaty podstawowe IP typ1: typ: 7926G, ilość: 20, b) Aparaty podstawowe IP typ2: typ: 7965G z przystawką, ilość: 14, c) Aparaty podstawowe IP typ3: typ: 7965G, ilość: 20, d) Aparaty podstawowe IP typ4: typ: 9951 z przystawką, ilość: 15, e) Aparaty podstawowe IP typ5: typ: 9951, ilość: 15, f) Aparaty podstawowe IP typ6: typ: 6901, ilość: 5, g) Terminal konferencyjny typ7: 8831, ilość: System komunikacyjny musi obsługiwać posiadane przez Zamawiającego urządzenia końcowe Cisco serii 6900, 7900, 8900, 9900 oraz terminal konferencyjny wideo SX20, w zakresie co najmniej: a) Pobierania oraz wymiany plików konfiguracyjnych oraz oprogramowania z serwerów komunikacyjnych, b) Obsługi oprogramowania (firmware), które jest podpisany cyfrowo przez producenta oraz pliki konfiguracyjne zaszyfrowane przez serwery komunikacyjne, c) Możliwości zdalnej zmiany ustawień urządzenia: numer i opis linii, funkcje przypisane do programowalnych klawiszy funkcyjnych, uprawnienia abonenckie dla danych linii urządzenia, przypisanie do właściwych elementów infrastruktury (bramy głosowe i mostki MCU), str. 15

16 d) Możliwości zdalnego restartu urządzenia lub grupy urządzeń, e) Możliwości dystrybucji certyfikatów dla urządzeń z serwerów komunikacyjnych. 11. System komunikacyjny musi obejmować następujące licencje w ilości 5 dla profilu uproszczonego z zakresem funkcjonalnym obejmującym co najmniej: a) obsługa 1 telefonu IP Cisco typu 6901, posiadane aktualnie przez Zamawiającego. 12. System komunikacyjny musi obejmować następujące licencje w ilości 75 dla profilu podstawowego z zakresem funkcjonalnym obejmującym co najmniej: a) obsługa 1 telefonu IP Cisco dowolny model z serii 7900, 8900 oraz 9900, posiadane aktualnie przez Zamawiającego, b) komunikator podstawowy dla PC/Windows oraz PC/MacOS, c) komunikator podstawowy na urządzenia mobilne. 13. System komunikacyjny musi obejmować następujące licencje w ilości 25 dla profilu zaawansowanego z zakresem funkcjonalnym obejmującym co najmniej: a) jednoczesna obsługa łącznie co najmniej 4 dowolnych urządzeń końcowych abonenta spośród tu wymienionych: telefony IP Cisco dowolny model z serii 7900, 8900 oraz 9900 posiadane aktualnie przez Zamawiającego, komunikator zaawansowany dla PC/Windows, komunikator zaawansowany dla PC/MacOS, komunikator zaawansowany na urządzenia mobilne. b) komunikator podstawowy dla PC/Windows oraz PC/MacOS, c) komunikator podstawowy na urządzenia mobilne, d) skrzynka poczty głosowej, e) indywidualny 4-stronny pokój wideokonferencyjny HD 14. System komunikacyjny musi obejmować licencje w ilości 1 dla realizacji funkcji terminala wideo do pracy grupowej dowolnego typu z poniższej listy: a) obsługa 1 terminala konferencyjnego wideo typu Cisco SX20, posiadanego przez Zamawiającego, b) komunikator podstawowy dla PC/Windows oraz PC/MacOS, c) komunikator podstawowy na urządzenia mobilne 15. Funkcje spotkań grupowych wideo, realizowane poprzez indywidualne 4-stronne pokoje wideokonferencyjne HD, będące częścią profilu zaawansownego, będą realizowane ze wspólnej puli oszacowanej na 16 licencji na sesje (porty) HD na mostku. Platformę serwerową dla mostka zapewni Zamawiający, natomiast od Oferenta oczekuje się dostawy elementów licencyjnych tj. licencje na mostek (1 szt.) oraz licencje na porty HD (16 szt.). 16. System komunikacyjny musi obejmować licencje na 20 portów serwera faksów do obsługi faksów. 17. System komunikacyjny musi obejmować licencje na 300 portów IVR 18. System komunikacyjny musi obejmować licencje dla 5 jednoczesnych agentów Contact Center dla usług helpdesku i infolinii 19. Integralną częścią systemu są bramy głosowe. Wymagane jest skonfigurowanie dwóch bram głosowych, które są w posiadaniu Zamawiającego. 20. Serwis producenta powinien obejmować subskrypcje uprawniające do nowych, bieżących wersji wszystkich aplikacji systemu w okresie serwisu. 21. Subskrypcje serwisowe powinny obejmować oprogramowanie dla całego systemu zunifikowanej komunikacji wraz z aplikacjami i systemami operacyjnymi na okres serwisu. str. 16

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V HiPath 3000 V9 OpenScape Office HX V3 HiPath 3000 V9 najlepsze technologie komunikacyjne Wielokrotnie nagradzany system zunifikowanej komunikacji Integracja technologii IP i TDM Udostępnia szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS AKTUALNEGO STANU SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO: Zamawiający posiada aktualnie w użytkowaniu system telekomunikacyjny producenta Cisco o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/530/2015 80.272.530.2015 System Zunifikowanej Komunikacji

Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/530/2015 80.272.530.2015 System Zunifikowanej Komunikacji Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/530/2015 80.272.530.2015 System Zunifikowanej Komunikacji Spis treści System Zunifikowanej Komunikacji... 1 I. Serwer zunifikowanej komunikacji... 1 II. Podstawowe cele i charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji:

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji: Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zasady ogólne konfiguracji: Konfiguracja obejmuje wdrożenie współpracy dostarczonych terminali telefonicznych IP oraz IP DECT z systemem telefonicznym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania i sprzętu, oraz usługa aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego systemu Cisco

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie usługi wideokonferencji HD w sieci PIONIER

Wdrożenie usługi wideokonferencji HD w sieci PIONIER Wdrożenie usługi wideokonferencji HD w sieci PIONIER M.Bazyly, M.Głowiak, B.Idzikowski, D.Klimowicz, M.Stróżyk Konferencja I3, Wrocław 2.12.2010 Agenda Wprowadzenie Elementy infrastruktury systemu wideokonferencyjnego

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC

INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Wersja 1.6 Grudzień 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications *Kto najbardziej skorzysta z usług PLFON? Z naszego doświadczenia w realizacji usług w Polsce wynika, że największe korzyści z naszych usług mogą odnieść: Małe i średnie firmy posiadające

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 Integracji telefonii internetowej VOIP w oparciu o istniejące łącza światłowodowe we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ Celem jest wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI

VoIP - integracja i skalowalność. Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI VoIP - integracja i skalowalność Piotr Misiowiec, Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO Sp. z o.o., CCSI Agenda wystąpienia: CLICO jako dystrybutor rozwiązań bezpieczeństwa IT (VAD), usługi profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja

Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja Rozwiązania do przechwytywania, nagrywania i dystrybucji sygnałów audio/wideo w sieciach IP Edukacja Page 1 Reach Shenzhen REACH Software Technology Co. Ltd, firma HI-TECH założona w 2003. Lider w zakresie

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link Wersja 1.0 Wrzesień 2012 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są:

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są: OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT: Wdrożenie innowacyjnych technologii sposobem na wprowadzenie nowych usług w zakresie rozwoju zawodowego i oceny wiarygodności pracodawców. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A - centrala VoIP B -

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 2 Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 2 Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

JEDEN NUMER - CAŁA FIRMA POD JEDNYM NUMEREM

JEDEN NUMER - CAŁA FIRMA POD JEDNYM NUMEREM JEDEN NUMER JEDEN NUMER - CAŁA FIRMA POD JEDNYM NUMEREM GŁOS (VPABX) SMS/MMS JEDEN NUMER - stacjonarny lub komórkowy numer pod którym dostępni są wszyscy pracownicy firmy Możliwość przeniesienia numeru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU CC (Jeden Numer).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU CC (Jeden Numer). SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU CC (Jeden Numer). I. Słownik pojęć: PSTN z ang. Public Switched Telephone Network publiczna komutowana sieć telefoniczna; SIP z ang. Sesion Intiation Protocole; protokół

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

OXYTone Mobile - aplikacja dla ios. Instrukcja Obsługi dla użytkownika

OXYTone Mobile - aplikacja dla ios. Instrukcja Obsługi dla użytkownika Instrukcja Obsługi dla użytkownika 2 z 14 Spis treści 1. O PROGRAMIE OXYTONE MOBILE... 3 1.1 STANDARDOWE FUNKCJE OXYTONE MOBILE... 3 1.2 ZAAWANSOWANE FUNKCJE OXYTONE MOBILE... 4 2. INSTALACJA APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem Profesjonalne Zarządzanie Drukiem XpressProfessional służy do kontroli wydruku, kopiowania i skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych

Bardziej szczegółowo

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Biuro firmy ul. Ligocka 41A 44 105 Gliwice tel. 032 278 70 00 fax. 032 271 05 38 www.deltatelkom.pl www.siemens.info.pl OFERTA HANDLOWA NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Gliwice

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. ver FaxServer INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Serwer Faksów jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o, sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00, fax 58 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl, www.platan.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. ver. 1.00.04

Instrukcja instalacji i obsługi. ver. 1.00.04 Instrukcja instalacji i obsługi ver. 1.00.04 ver. 1.00.xx Agent 003 PBX Server Libra, PBX Server Libra STD, IP PBX Server Proxima oraz programy komputerowe PLATAN LibraWeb, PLATAN LibraPC, Agent 003, PLATAN

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo