Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma"

Transkrypt

1 Dlaczego Compensa TU S.A. VIG? Mocne strony pakietu Compensa Firma 1

2 Compensa Firma w Cportal Nowy klient Wznowienie polisy 5

3 Kogo ubezpieczamy? Granice klienta Małego i Średniego biznesu w Compensie wyznaczają maksymalne sumy ubezpieczenia ustalone na poszczególne ryzyka. Docelowymi klientami pakietu są podmioty, których sumy ubezpieczenia/gwarancyjne nie przekraczają poniższych wartości. Rodzaj ubezpieczenia Maksymalna suma ubezpieczenia/gwarancyjna mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mienia kradzieży z włamaniem i rabunku mienia od wandalizmu sprzętu elektronicznego mienia od wszystkich ryzyk (All risks) OC działalności szyb i innych przedmiotów od stłuczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mienia w transporcie (Cargo) Assistance 10 mln zł 2 mln zł 200 tys. zł 2 mln zł 10 mln zł 1 mln zł 20 tys. zł 100 tys. zł 300 tys. zł Zgodnie z OWU 3

4 Kryteria klienta Przed rozpoczęciem kalkulacji należy sprawdzić, czy Klient spełnia kryteria przystąpienia do pakietu. 4

5 Kto może być ubezpieczony ubezpieczamy każdą formę działalności Adresatem pakietu COMPENSA FIRMA są wszyscy przedsiębiorcy, spełniający kryteria DMS oraz prowadzący swój biznes, niezależnie od jego formy prawnej. Na naszym produkcie może zostać ubezpieczona zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza jak i spółka akcyjna oraz przedsiębiorca rozliczający się na zasadzie ryczałtu. Jedynym warunkiem jest prowadzenie ewidencji mienia w jednej z następujących form: księga rachunkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, spis z natury towarów, książka zamówień, wykaz przyjęcia i wydania środków obrotowych, wykaz ubezpieczonego sprzętu dołączony do polisy. 5

6 Pamiętaj, że ubezpieczamy każdą formę działalności W przypadku ryczałtowców oraz osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej należy zaznaczyć poniższy checkbox. 6

7 Okres ubezpieczenia Dane podstawowe Polisę można zawrzeć na 30 dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Można zawrzeć polisę krótkoterminową. Jest to bardzo istotne przy doubezpieczeniu majątku klienta. 7

8 PKD o co pytać? Dane podstawowe Jakie pytania należy zadać klientowi: Jakie działalności klient faktycznie prowadzi? Która z tych działalności generuje największy przychód w firmie klienta? Które działalności chciałby objąć ubezpieczeniem?

9 PKD gdzie sprawdzić Klienta? Podstawowe dane o kliencie można sprawdzić: 1) na stronie GUSu: Należy pamiętać, że w powyższym źródle nie znajdziemy wszystkich prowadzonych PKD przez klienta. Widoczne będzie jedynie główne PKD klienta, które niekoniecznie musi generować najwyższe obroty w jego firmie. 2) Pod linkiem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 3) Pod linkiem: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej weryfikacja KRK 4) Pod linkiem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t Strona Ministerstwa Sprawiedliwości weryfikacja w Krajowym Rejestrze Sądowym 9

10 Kod PKD Jak prawidłowo zawrzeć polisę? 1 Na polisie powinny znaleźć się wszystkie rodzaje działalności, które : w przypadku Majątku są faktycznie prowadzone w ubezpieczanych lokalizacjach w przypadku OC działalności chcemy przyjąć do ubezpieczenia aby ocenić ryzyko Po co to robimy aby ponosić odpowiedzialność weryfikacja PKD pozwala na prawidłową selekcję i ocenę ryzyka; w przypadku braku rzetelnej informacji, jest duże ryzyko przyjęcia do ubezpieczenia działalności, które znajdują się na tzw. czarnej liście ; zawarcie ubezpieczenia na zastrzeżone działalności, bez odpowiedniej zgody jest przekroczeniem pełnomocnictw. ubezpieczenie OC działalności chroni jedynie wskazaną na polisie działalność; należy każdorazowo wpisywać na polisę działalności, które chcemy objąć ochroną; za szkody powstałe w związku z działalnością nie wpisaną na polisie nie ma odpowiedzialności

11 Kod PKD Jak i gdzie dodajemy pozostałe PKD? 2 Wszystkie rodzaje działalności powinny być wprowadzone na polisę, dotyczy to zarówno tej którą chcemy objąć ochroną jak również pozostałych prowadzonych w ubezpieczonych lokalizacjach. Cportal zweryfikuje możliwość zawarcia ubezpieczenia dla wpisanych PKD, dzięki temu zabezpieczy Cię przed przekroczeniem pełnomocnictw oraz wystawieniem polisy dla niepożądanych działalności. 11

12 Kod PKD Jak zweryfikować PKD? 3 Już na poziomie kalkulacji możemy zweryfikować, czy PKD, które chcemy objąć ochroną nie jest zastrzeżone (sprawdzamy poprzez wpisanie pojedynczo nr PKD w poniższe pole). 4 Listę zastrzeżonych kodów PKD mogą Państwo znaleźć: na Cportal Narzędzia OWU Produkty dla MSP Compensa Firma u MAG. 12

13 Kod PKD Jak prawidłowo taryfikować składkę? 5 Składkę taryfikujemy po PKD, które generuje największy obrót w firmie klienta (nie po najdroższym PKD, czy najbardziej ryzykownym). 6 Ustalamy PKD, które generuje największy obrót w firmie klienta oraz wprowadzamy go w poniższe pole.. 13

14 Kod PKD - Działalność zastrzeżona i co dalej? 7 Jeżeli PKD przyjęte do taryfikacji jest zastrzeżone, wymagana jest akceptacja Centrali. Oprócz właściwego PKD klienta, należy wpisać PKD zastępcze wg, którego zostanie staryfikowana składka. NA POLISOWNIOSKU WYDRUKUJE SIĘ WŁAŚCIWY KOD PKD (faktycznie prowadzonej działalności przez klienta). Tutaj wprowadzamy PKD generujące największy obrót w firmie klienta. TU wpisujemy PKD zastępcze, które znajdziemy: w dokumentach na Cportal; u MAG. 14

15 Kod PKD - Działalność zastrzeżona i co dalej? 8 Jeżeli jeden z kodów PKD działalności prowadzonych przez klienta ( nie tylko w ubezpieczanej lokalizacji) jest zastrzeżony wymagana jest również akceptacja centrali. W takim przypadku należy: przygotować kalkulację w oparciu o PKD generujące najwyższy obrót; wysłać maila do MAG w celu uzyskania akceptacji na odstępstwo. 9 Mail powinien zawierać: formatkę DMS wypełnioną danymi: REGON, nazwa firmy, szkodowość, opis odstępstwa, opis zabezpieczeń, opis działalności klienta; załączoną kalkulację z Cportal. 15

16 Kod PKD - Działalność zastrzeżona i co dalej? 10 Każdorazowo kiedy wymagana jest zgoda na odstępstwo system pozwoli wykonać kalkulację ale do zawarcia polisy będzie wymagał kodu akceptacji, który otrzymają Państwo za pośrednictwem MAG a. Nr zgody należy wpisać w niżej przedstawionym polu. 16

17 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jaki kod PKD? 11 W przypadku przyjęcia do ubezpieczenia osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ale posiadającej budynek/lokal pod wynajem na działalność gospodarczą należy: zweryfikować jakie działalności są tam prowadzone przez najemców; taryfikować składkę na podstawie działalności o najwyższym ryzyku; wystąpić o akceptację zawarcia takiego ubezpieczenia do MAG a. 12 Mail powinien zawierać: formatkę DMS wypełnioną danymi: REGON, nazwa firmy, szkodowość, opis odstępstwa, opis zabezpieczeń, opis działalności klienta, ewentualnie zdjęcia; załączoną kalkulację z Cportal 17

18 Jakie ryzyka możemy ubezpieczyć? W skład pakietu Compensa Firma wchodzą poniższe ryzyka ubezpieczeniowe. Większość z nich można wykupić niezależnie, jako samodzielne ryzyka. Rodzaj ubezpieczenia Mienie od OGNIA i innych zdarzeń losowych Mienie od KRADZIEŻY z włamaniem i rabunku Mienie od WANDALIZMU Sprzętu elektronicznego (ELEKTRONIKA All risks) Mienia od wszystkich ryzyk - ALL RISKS OC działalności Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Mienia w transporcie - CARGO Samodzielne ryzyko Tak Tak Tak Tak Tak Tak Funkcjonuje jako ryzyko uzupełniające Może być rozszerzeniem do ubezpieczeń: - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub; - mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Może być rozszerzeniem do ubezpieczeń: - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub; - od kradzieży z włamaniem i rabunku i/lub; - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. SZYB i innych przedmiotów od stłuczenia ASSISTANCE Może być rozszerzeniem do ubezpieczeń: - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub; - od kradzieży z włamaniem i rabunku i/lub; - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Jako rozszerzenie do każdego samodzielnego ryzyka 18

19 Jakie ryzyka możemy ubezpieczyć? Kompleksowy pakiet z możliwością elastycznego kreowania zakresu System weryfikuje możliwość zawarcia poszczególnych ryzyk w różnych kombinacjach. Należy zawrzeć minimum jedno ryzyko. 19

20 Zniżki za kompleksową ochronę Klienci, którzy zdecydują się na kompleksową ochronę, tzn. wykupią określoną liczbę ryzyk otrzymują dodatkowe zniżki. Zniżki zaszyte są w systemie i naliczają się automatycznie. Liczba zawartych ubezpieczeń w ramach pakietu CF Wysokość zniżki 3 ryzyka -3% zniżki 4 ryzyka -4% zniżki 5 ryzyk -5% zniżki 6 ryzyk -8% zniżki 7 i więcej ryzyk -10% zniżki 20

21 Ogień i All risks zasady wspólne 21

22 Konstrukcja budynku: Palna vs Niepalna NIEPALNE budynki, budowle oraz lokale : wg Compensy są wówczas gdy każdy z elementów budowlanych tj. ściany, słupy, podciągi i ramy, stropy, dachy i stropodachy (za wyjątkiem więźby dachowej więzary, krokwie, jętki, łaty, kontrłaty, odeskowanie) są wykonane z materiałów takich jak: pustak, cegła, kamień, marmur, beton, żelbet, stal lub płyta warstwowa wypełniona wełną mineralną, dachówka. Dla klientów posiadających budynki niepalne gwarantowana jest niższa składka za ubezpieczenie. Przykłady niepalne: 1) Budynek ceglany z drewnianą więźbą dachową, kryty dachówką. 1) Budynek żelbetowy z drewnianą więźbą dachową oraz drewnianą okładziną zewnętrzną. 2) Budynek murowany, betonowy stropodach kryty papą. Przykłady palne: 1) Budynek z płyty warstwowej wypełnionej styropianem. 2) Budynek ceglany z drewnianym stropodachem. 3) Budynek murowany, drewniana więźba dachowa kryta papą. 22

23 Konstrukcja budynku: Przykłady Budynek murowany, z drewnianą więźba dachową, kryty papą Budynek murowany, z drewnianą więźbą dachową kryty dachówką Płyta warstwowa wypełniona wełną mineralną Budynek o konstrukcji stalowej wypełniony pianką poliuretanową. Budynek stalowy wypełniony styropianem. 23

24 Budynki drewniane i nie tylko Drewniane budynki/budowle/lokale, namioty i mienie się tam znajdujące oraz jeżeli pokrycie dachu wykonane jest z drewna, materiałów drewno-pochodnych lub słomy, trzciny, trawy (strzecha), co do zasady nie są ubezpieczane. W uzasadnionych biznesowo przypadkach zgodę może wydać Centrala. Budynek o konstrukcji drewnianej Namioty Budynek kryty strzechą 24

25 Hale magazynowe i produkcyjne Hale magazynowe i produkcyjne wraz z mieniem się tam znajdującym do pln należy zweryfikować konstrukcję budynków w celu określenia palności; obowiązuje standardowa procedura w kwestii zabezpieczeń przeciwpożarowych powyżej pln należy zweryfikować konstrukcję budynków w celu określenia palności; należy zweryfikować obiekty pod kątem wymaganych zabezpieczeń; wymagane zabezpieczenia dla powyższych budynków oraz mienia się tam znajdującego znajdują się w Procedurze, tabela nr 3, str. nr 3. jeżeli nie są spełnione minimalne zabezpieczenia przeciwpożarowe, ubezpieczenia takiego mienia możliwe jest wyłącznie za zgodą Centrali. 25

26 Jakie wartości wybrać? Wg wartości odtworzeniowej możemy ubezpieczyć budynek/budowlę/lokal, którego stopień zużycia technicznego nie przekracza 50% (ok.50 lat). Definicja wartość odtworzeniowa zawiera bardzo korzystne rozwiązanie dla lokalu. Lokal ubezpieczany jest wg cen zakupu, czyli uwzględniamy tzw. wartość rynkową Wg wartości księgowej brutto możemy ubezpieczyć budynek/budowlę/lokal, którego stopień amortyzacji nie przekracza 50% (ok.50 lat). Lokal ubezpieczany jest wg cen zakupu, czyli uwzględniamy tzw. wartość rynkową Budynki/budowla/lokale nie spełniające powyższych założeń powinny być ubezpieczone wg wartości rzeczywistej. 26

27 Ryzyko niedoubezpieczenia jak można je zminimalizować W ryzykach gdzie funkcjonuje sposób ubezpieczenia na sumy stałe i nie mamy możliwości wyboru systemu na pierwsze ryzyko, istnieje obawa wystąpienia tzw. niedoubezpieczenia. Konsekwencją niedoubezpieczenia jest zastosowanie zasady proporcji przy wpłacie odszkodowania, czyli zmniejszenie kwoty wyliczonego odszkodowania. W produkcie Compensa Firma 19043, wprowadziliśmy szereg narzędzi, które mogą ograniczyć zastosowanie zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu. WAŻNE: Zasada proporcji nie jest stosowana w poniższych sytuacjach: faktyczna wartość ubezpieczonego mienia nie przekracza 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia; wartość szkody nie przekracza 10% SU nie więcej niż zł; jeżeli wykupimy klauzulę proporcji i zgodnie z jej zasadą wartość szkody nie przekroczy zł. 27

28 Ogień pozostałe przedmioty ubezpieczenia 28

29 Nietypowe mienie Mienie ruchome przechowywane na wolnym powietrzu Ogień i inne zdarzenia losowe Standardowy zakres ubezpieczenia zawiera wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku powodzi, deszczu nawalnego, gradu, zalegania śniegu lub lodu, huraganu, zalania. Pakiet Compensa Firma umożliwia rozszerzenie zakresu o powyższe szkody (za wyjątkiem zalegania śniegu lub lodu) na mieniu ruchomym przetrzymywanym na placu poprzez wykupienie Klauzuli ubezpieczenia mienia składowanego na wolnym powietrzu. All risks Nie zawiera powyższego wyłączenia a więc obejmuje ochroną mienie ruchome przechowywane na wolnym powietrzu od powyższych zdarzeń. Używane pojazdy mechaniczne Ogień i inne zdarzenia losowe/kradzież/all risks W standardowym zakresie używane pojazdy mechaniczne są wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Objęcie zakresem ochrony powyższych przedmiotów jest możliwe po spełnieniu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz wykupienia klauzuli pojazdów używanych podlegających rejestracji. 29

30 Nietypowe mienie Mienie poza miejscem ubezpieczenia Ogień i inne zdarzenia losowe/kradzież/all risks W standardowym zakresie mienie ubezpieczone jest wyłącznie w lokalizacjach wskazanych na polisowniosku. Maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz środki obrotowe nie są objęte ochroną poza miejscem ubezpieczenia. Można rozszerzyć zakres wykupując Klauzulę ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia. SU nie może przekroczyć pln, w tym dla środków obrotowych ustalony jest maksymalny limit do pln. Do klauzuli wymagany jest wykaz ubezpieczonego sprzętu chyba, że limit nie przekracza pln. 30

31 Ogień - zakres ubezpieczenia Zakres podstawowy wybuch pożar uderzenie pioruna upadek statku powietrznego zalanie uderzenie pojazdu trzęsienie ziemi lawina deszcz nawalny dym i sadza grad zapadanie się ziemi przepięcia huragan osunięcie się ziemi fala uderzeniowa zaleganie śniegu lub lodu przewrócenie się drzew lub zawalenie budynków i budowli Akcja gaśnicza i ratownicza Ratowanie przed szkodą i usunięcie pozostałości po szkodzie 31

32 Zakres ubezpieczenia RYZYKO POWODZI możemy dokupić jedynie przy zakresie pełnym Rozszerzenie o ryzyko powodzi wg jednej z trzech stref: dla strefy 0 (w ostatnich 10 latach w miejscu ubezpieczenia nie wystąpiła powódź) zwyżka o 10% od stawek taryfowych, dla strefy I (w ostatnich 10 latach w miejscu ubezpieczenia powódź wystąpiła 1 raz) zwyżka o 50% od stawek taryfowych, dla strefy II (w ostatnich 10 latach w miejscu ubezpieczenia powódź wystąpiła 2 lub więcej razy) zwyżka o 100% od stawek taryfowych. Okres karencji 30 dni (tylko w przypadku jeżeli klient nie ubezpieczał tego ryzyka w Compensie). 32

33 Zakres ubezpieczenia klauzule dodatkowe Możemy dobrowolnie ustalić limit odpowiedzialności dla poszczególnych klauzul, jednak nie więcej niż maksymalnie dopuszczany poziom. System kontroluje maksymalne limity odpowiedzialności. Zmiana limitu ponad maksymalnie ustalony wymaga zgody Centrali. 33

34 Kradzież ZAKRES UBEZPIECZENIA Kradzież z włamaniem Kradzież z wystawy do 15% łącznej SU kradzieży (z wyłączeniem wartości pieniężnych) Rabunek Wandalizm będący następstwem kradzieży, włamania lub rabunku Uszkodzenia zabezpieczeń do 10% SU lub kwoty PLN 34

35 Kradzież Należy zaznaczyć wszystkie pozycje, które określają środki obrotowe posiadane przez klienta. 35

36 Kradzież zabezpieczenia mienia Należy zweryfikować czy ubezpieczane mienie od kradzieży z włamaniem spełnia podstawowe wymogi zabezpieczeń zgodne z Załącznikiem nr 1 OWU Compensa Firma. Drzwi Okna Mienie na placu 36

37 Kradzież zabezpieczenia każdych drzwi Drzwi dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielozastawkowy i jedna kłódka atestowana jeden zamek wielozastawkowy (gdy mienie znajduje się w lokalu w budynku biurowym etc., dla którego ustanowiono całodobowy stały dozór lub posiada alarm) lub lub lub jeden zamek atestowany (zamek wraz z wkładką) lub dwie kłódki atestowane umieszczone na oddzielnych skoblach jeden zamek na kod (np. karta magnetyczna) gdy w lokalu jest całodobowy stały dozór albo alarm 37

38 Kradzież zabezpieczenia każdego okna Okna kraty, antywłamaniowe rolety, żaluzje lub okiennice lub szyby klasy co najmniej P3A lub lub całodobowy, stały dozór lub czynne urządzenie sygnalizacyjnoalarmowe (Uwaga! kontrolowane) 38

39 Kradzież zabezpieczenie mienia na placu Mienie na placu teren znajdujący się pod całodobowym stałym dozorem i w całości ogrodzony ogrodzeniem o wysokości min.160cm (ogrodzenie nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzone, przerwane lub niepełne) i obsługa parkingu/placu sprawdza uprawnienia osoby wyprowadzającej pojazd lub mienie 39

40 Kradzież zniżki za zabezpieczenia Każde ubezpieczone mienie powinno spełniać podstawowe zabezpieczenia określone w OWU. Za posiadanie dodatkowo powyżej wymienionych zabezpieczeń klient może otrzymać dodatkowe zniżki. Jeżeli, któreś z powyższych opcji zastępuje podstawowe zabezpieczenie, wówczas zniżka za zabezpieczenia nie należy się i nie powinniśmy ich zaznaczać. 40

41 All risks 41

42 All risks Przewagi ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Przewagi zakresu podstawowego: Ubezpieczenie mienia na placu jest -> w zakresie (w ogniu należy wykupić klauzulę); Stałe zewnętrzne elementy budynków i budowli (np. markizy, siłowniki bram, klimatyzatory, kamery) od kradzieży -> w zakresie (przy kradzieży należy wykupić klauzulę); Pękanie mrozowe -> w zakresie (w ogniu należy wykupić klauzulę); Osuwanie się śniegu i lodu -> w zakresie (w ogniu należy wykupić klauzulę); Dewastacja, wandalizm, graffiti -> w zakresie ( przy ogniu należy wykupić dodatkowe ryzyko wandalizmu z rozszerzeniem o graffiti); Przykłady zdarzeń objętych ochroną: Zalanie Ubezpieczonego lokalu, mienia spowodowane akcją gaśniczą prowadzoną w innym lokalu/budynku (poza miejscem ubezpieczenia); Uszkodzenie środków obrotowych, mienia osób trzecich w przypadku przewrócenia się, pęknięcia półek i uszkodzenie towaru (pod warunkiem, że nie było to rażące niedbalstwo); Szkoda wyrządzona w mieniu klienta przez oderwaną część budynku; Upadek ciężkiego przedmiotu i uszkodzenie konstrukcji budynku lub innych przedmiotów; 42

43 Szeroki zakres ubezpieczenia OC działalności Zakres podstawowy obejmuje odpowiedzialność za szkody : W związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności wskazanej w umowie; OC najemcy; W środkach transportu podczas przeładunku itp; Wyrządzone przez maszyny budowlane, rolnicze i pojazdy wolnobieżne; Po przekazaniu wykonanej pracy; Wyrządzone przez podwykonawców. Pełen zakres: Zakres podstawowy OC za produkt Zakres zawężony OC delikt z tytułu posiadania mienia (nie odpowiadamy za szkody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą). 43

44 OC działalności gospodarczej - klauzule Możemy dobrowolnie ustalić limit odpowiedzialności dla poszczególnych klauzul, jednak nie więcej niż maksymalnie dopuszczany poziom. System kontroluje maksymalne limity odpowiedzialności. Zmiana limitu ponad maksymalnie ustalony wymaga zgody Centrali. 44

45 Pamiętaj o dodaniu PKD Rodzaje działalności, które chcemy objąć ochroną oraz te, które prowadzone są w ubezpieczonych lokalizacjach powinny zostać wprowadzone na polisę. Cportal zweryfikuje możliwość zawarcia ubezpieczenia dla wpisanych PKD, dzięki temu zabezpieczy Cię przed przekroczeniem pełnomocnictw oraz wystawieniem polisy dla niepożądanych działalności. 45

46 Ubezpieczenie elektroniki (All risks) Z uwagi na brak definicji sprzętu elektronicznego, to klient decyduje co uznaje za sprzęt elektroniczny. 46

47 Ubezpieczenie elektroniki (All risks) W przypadku gdy łączna wartość ubezpieczanego sprzętu elektronicznego klienta wg wartości księgowej brutto nie przekracza zł i jednocześnie gdy klient ubezpiecza cały sprzęt Elektroniczny stanowiący środki trwałe, nie wymaga się dołączenia wykazu tego sprzętu. Wyjątek stanowią niskocenne składniki majątku oraz sprzęty elektroniczne znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego, które nie stanowią w firmie Środków trwałych. Jeżeli chcemy objąć ochroną Ubezpieczeniową tego typu przedmioty wykaz jest obowiązkowy. Ubezpieczamy sprzęt tylko do 10 lat eksploatacji W przypadku gdy załączamy wykaz sprzętu elektronicznego - SU sprzętu powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto. W przypadku braku wykazu SU sprzętu elektronicznego powinna zostać określona wg wartości księgowej brutto. 47

48 Cargo atrakcyjna pakietowa oferta ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie Ubezpieczonego: będące własnością lub w posiadaniu (na podstawie tytułu prawnego) Ubezpieczonego; przewożone transportem własnym lub obcym; przewożone na terenie RP CARGO KRAJOWE SU powinna odpowiadać maksymalnej wartości mienia na pojedynczym środku transportu. Max pln. Składka wyliczana jest od SU na środku transportu a nie od obrotu towarowego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Ochroną objęte są zdarzenia w wymienionych ryzyk, m.in.: wypadek środka transportu, rabunek, pożar, wandalizm, upadku na środek transportu przedmiotu innego niż załadowany, uderzenie pioruna itp.. 48

49 Jak ustalamy sumę ubezpieczenia, gdy klient posiada kilka lokalizacji? KLIENT posiadający mienie w kilku różnych lokalizacjach może ubezpieczyć się na 2 sposoby, pod warunkiem, że łączna wartość majątku nie przekracza limitów ustalonych w DMS : 1 polisa na wszystkie lokalizacje Ustalamy łączną sumę ubezpieczenia dla mienia we wszystkich lokalizacjach w podziale na poszczególne ryzyka. Podając informacje odnośnie, szkodowości, zabezpieczeń, powodzi itp., uwzględnia się sumę zaistniałych zdarzeń we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach. Ubezpieczenie kilku lokalizacji na jednej polisie nie powoduje zwyżki w składce. lub 1 polisa 2 polisa 3 polisa Dla każdej lokalizacji ustalamy osobną sumę ubezpieczenia dla mienia na poszczególnych ryzykach Kwestie szkodowości, zabezpieczeń i innych okoliczności wpływających na taryfikację składki, rozpatrujemy indywidualnie na każdą lokalizację. 49

50 Wykaz ubezpieczanych lokalizacji Należy bezwzględnie pamiętać o wprowadzeniu na wniosku wszystkich adresów lokalizacji, które chcemy objąć ochroną ubezpieczeniową. Mienie znajdujące się w pominiętych lokalizacjach nie będzie objęte ochroną ubezpieczeniową. 50

51 Niskocenne składniki majątku NISKOCENNE SKŁADNIKI MAJĄTKU (NSM) wg OWU CF to przedmioty spełniające łącznie 3 poniższe założenia: Nieewidencjonowane rzeczowe składniki majątku, o jednostkowej wartości poniżej pln, niezaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do środków trwałych. Jeżeli mienie nie spełnia chociaż jednego w powyższych warunków, np. jest ewidencjonowane mimo iż jednostkowa wartość jego nie przekracza pln powinno zostać ujęte w SU przedmiotu maszyny, urządzenia i wyposażenie. Limit dla niskocennych składników majątku jest ponad sumę ubezpieczenia i wynosi: PRZYKŁAD: SU mienia zł 5% SU nie więcej niż zł Łącznej SU ubezpieczonego majątku klienta z poniższych przedmiotów: - Budynki budowle - Maszyny, urządzenia, wyposażenie - Środki obrotowe - Mienie osób trzecich - Nakłady inwestycyjne SU NSM zł Odpowiedzialność ubezpieczyciela to zł (wskazane na polisie) zł NSM = zł

52 Niskocenne składniki majątku Niskocenne składniki majątku objęte są automatycznie pond SU od poniższych ryzyk: ogień i inne zdarzenia losowe; kradzież z włamaniem i rabunek; ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) wandalizm. UBEZPIECZNIE ALL RISK SPRZĘTU ELEKTONICZNEGO nie zawiera w zakresie NSM i każdorazowo wymaga ujęcia każdego przedmiotu w SU we właściwej pozycji w elektronice. W przypadku chęci zgłoszenia do ubezpieczenia niskocennych składników majątku o wartości większej niż przewidziana w OWU (5% SU mienia nie więcej niż zł) należy: powiększyć sumę ubezpieczenia określoną dla maszyn, urządzeń oraz wyposażenia o deklarowaną wartość dla niskocennych składników majątku oraz, załączyć rodzajowy wykaz jakie przedmioty w postaci niskocennych składników majątku są ubezpieczane, np. zastawy stołowe SU zł, pościel zł, ręczniki zł. 52

53 Kiedy niezbędne jest dołączenie wykazu ubezpieczanego mienia do polisy? Niezależnie od ryzyka: Wykaz niezbędny jest jeżeli ubezpieczamy część mienia klienta w systemie na sumy stałe należy każdorazowo dołączyć wykaz. Firmy, które: nie prowadzą żadnej z możliwych, księgowych ewidencji mienia każdorazowo powinny dołączać wykaz ubezpieczonych przedmiotów ubezpieczenia nie zależenie od tego czy ubezpieczają cały majątek czy tylko jego część. Ubezpieczenie elektroniki all risks: Wykaz należy dołączyć jeżeli: klient ubezpiecza pojedyncze urządzenia ze swojego majątku; jeżeli wartość mienia elektronicznego przekracza pln, dodatkowo wówczas należy wskazać, które przedmioty objęte są dodatkowymi klauzulami 53

54 Kiedy niezbędne jest dołączenie wykazu do polisy? Niskocenne składniki majątku: Wykaz potrzebny jest gdy wartość niskocennych składników majątku jest większy niż standardowo objęty zakresem wg OWU (5% SU nie więcej niż pln). Na wykazie powinny znaleźć się NSM, które są ponad SU NSM przyjętą w OWU, oraz ich wartość należy dodać do SU maszyn, urządzeń i wyposażenia. Klauzule ogień i inne zdarzenia, kradzież z włamaniem, all risk: Mienie poza miejscem ubezpieczenia (maszyny, urządzenia przenośne, środki obrotowe): Wykaz dla maszyn i urządzeń przenośnych jeżeli ich wartość jest większa niż pln. Elementów zewnętrznych przymocowanych na stałe do budynków i budowli Wykaz wraz z wartością dla zewnętrznych urządzeń oraz elementów budynku na stałe przymocowanych do budynków lub/i budowli. Sprzętu elektronicznego od szkód materialnych Wykaz dla sprzętu elektronicznego objętego ochroną tą klauzulą. 54

55 Cportal - Podsumowanie 55

56 Franszyzy w ubezpieczeniach RYZYKACH Podstawowe franszyzy redukcyjne lub integralne określone są w OWU na poszczególnych: KLAUZULACH Ogień i inne zdarzenia Kradzież z włamaniem OC działalności Elektronika Wandalizm Cargo 300 zł redukcyjna Klauzule zawierają indywidualnie ustalone franszyzy redukcyjne % i/lub kwotowe lub zgodnie z zapisami w klauzulach zastosowanie mają franszyzy z ryzyka podstawowego. All risk Szyby Mienie pracownicze (w każdym ubezpieczeniu) 300 zł Redukcyjna 100 zł Redukcyjna Pozataryfowe rozwiązania wymagają akceptacji uprawomocnionego pracownika. Zmiana wysokości franszyz w klauzulach rozszerzających zakres każdorazowo wymaga zgody upełnomocnionego pracownika. Zmiana franszyz na ryzykach nie ma zastosowania na franszyzach ustalonych na klauzulach. 56

57 Franszyzy w ubezpieczeniach - modyfikacja RYZYKA Zamiana na integralne Zwyżka w składce 15% nie mniej niż 150 zł Należy zwracać uwagę czy zamiana franszyz jest opłacalna dla klienta. Przy dużych składkach, zwyżka jest wyższa niż franszyza. Ogień i inne zdarzenia Kradzież z włamaniem OC działalności Elektronika Wandalizm Cargo Szyby Mienie pracownicze (w każdym ubezpieczeniu) All risk 300 zł redukcyjna zamienialna 100 zł Redukcyjna zamienialna 300 zł Redukcyjna niezamienialna Podwojenie redukcyjnych Zniżka w składce -15% Należy pamiętać, że podwyższenie franszyz może być elementem kształtowania składki. Podwojenie franszyz redukcyjnych dla dużych klientów nie jest zagrożeniem a w znaczny sposób może obniżyć składkę. 57

58 Franszyzy w ubezpieczeniach o czym należy pamiętać? Podstawowa franszyza redukcyjna na ryzykach to jedyne 300 zł. Zwyżka w składce za zamianę franszyzy redukcyjnej na integralną to 15% nie mniej niż 150 zł. Należy przeanalizować czy klientowi opłaca się zamienić franszyzy, ponieważ koszt wynikający z dodatkowej składki może być większy niż wysokość franszyzy. Taka sytuacja dotyczy polis ze składkami powyżej 2000 pln. Która franszyza ma zastosowanie, z ryzyka czy klauzuli? Podstawą do zastosowania właściwej franszyzy jest przyczyna powstania szkody, tzn. jeżeli odpowiedzialność wynika z zakresu podstawowego ryzyka stosujemy franszyzę ustaloną na ryzyku, jeżeli z rozszerzenia wynikającego z klauzuli wówczas na zastosowanie franszyza określona w klauzuli. Czy zamiana franszyz z redukcyjnych na integralne ma również zastosowanie w wykupionych klauzulach? Zmiana franszyz na ryzykach nie ma zastosowania na franszyzach ustalonych w klauzulach. Zmiana wysokości franszyz w klauzulach rozszerzających zakres każdorazowo wymaga zgody upełnomocnionego pracownika. 58

59 Szkodowość Przy zawieraniu ubezpieczenia należy zweryfikować szkodowość klienta. Jeżeli w ostatnim roku liczba szkód w ubezpieczanej firmie była: większa niż 3 lub; przekroczyła kwotę pln, należy pozyskać dodatkową zgodę z Centrali. Cportal przypomni o tym fakcie wyświetlając stosowny komunikat. 59

60 Szkodowość Informację o szkodowości dotyczą indywidualnie każdego z ryzyk. 60

61 Zniżki - bezszkodowy przebieg ubezpieczenia 1 Możliwość przeniesienia bezszkodowego okresu ubezpieczenia wypracowanego u innego ubezpieczyciela. Liczba lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia (liczba lat od ostatniego okresu rocznego w którym wystąpiła szkoda) Wysokość zniżki przy bezszkodowej kontynuacji 0 lat 0 zniżki 1 rok -5% zniżki 2 lata -10% zniżki 3 lata -15% zniżki 4 i więcej lat -20% zniżki 2 3 Dodatkowe zniżki naliczane są na każde ryzyko oddzielnie szkoda w jednym ryzyku nie ma wpływu na przebieg innego ryzyka. Zniżka za bezszkodowy przebieg ma zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń oraz klauzul (z wyłączeniem assistance). 61

62 Dodatkowe zniżki/zwyżki Zniżka Dyrektora Oddziału DO w swoich pełnomocnictwach ma możliwość zastosowanie dodatkowej zniżki w wysokości -15% Zniżka Underwritera Stosowana jest jeżeli musi zostać zastosowana zniżka większa niż kompetencje DO. Możliwa jest do udzielenia za zgodą Pracownika Centrali. Zniżka Pracownicza Przysługuje uprawnionym Agentom. 62

63 Płatności Składkę możemy rozłożyć maksymalnie na 4 raty dla umów zawieranych na 12 miesięcy oraz pod warunkiem, że wysokość jednej raty będzie wynosiła minimum 200 pln: płatność jednorazowa 10% zniżki; płatność w 2 ratach taryfa podstawowa; płatność w 4 ratach 10% zwyżki. Termin płatności dla polis przelewowych można odroczyć maksymalnie o 14 dni od daty jej wystawienia. 63 Przypomnienie o konsekwencjach nieopłacenia składek przelewowych przez klienta: nieopłacenie całej składki lub pierwszej raty TU ma prawo w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę, windykując klienta za okres świadczonej ochrony; nieopłacenie kolejnych rat składek TU ma obowiązek wysłać pismo wzywające do zapłaty kolejnej raty ze wskazaniem terminu płatności, oraz informujące, że w przypadku braku wpłaty umowa się rozwiązuje.

64 Moduł kontynuacji Systemowe wznowienie polisy Moduł kontynuacji: umożliwia wznowienie każdej nieanulowanej polisy produktu Compensa Firma 19043; posiada opcję szybkiego wznowienia automatycznego bez zmiany danych oraz wznowienia manualnego z możliwością dokonania korekt; przenosi dane ze wznawianej polisy; kalkuluje w oparciu o aktualne stawki taryfowe; zawiera faktyczne dane szkodowe wznawianej polisy, tym samym aktualizuje zniżki wynikające z przebiegu ubezpieczenia; zawiera informacje o zarejestrowanych aneksach i płatnościach. 64

65 Praktyczne porady CPortal Magiczna kombinacja klawiszy Przypominamy, iż przy wprowadzaniu zmian w Cportal należy odświeżać przeglądarki internetowe. Zdarza się tak, że przeglądarka zapamiętuje stare ustawienia systemu i nie działa prawidłowo. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu należy wykonać poniższe czynności (łączny czas operacji to około 5 sekund ). Zaloguj się do systemu Cportal na jednej z 2 rekomendowanych przeglądarek Krok 1 Krok 2 Przy aktywnym systemie Cportal użyj klawiszy Krok 2 W przypadku wylogowania z systemu, zaloguj się ponownie do 65

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043)

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) Celny pomysł na biznes Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów Co nowego w DMS? Od 09.07.2013 wprowadzamy zmiany dotyczące: dowiedz się więcej 2 Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

Segment B. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych

Segment B. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych Segment B Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych 1 Wstęp > segment MSP Segment B w Ergo Hestii wielkość majątku (który jest lub mógłby być ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA Program ubezpieczenia Concordia Spółdzielca jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego. 1. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 063-01

SUPRA BROKERS F 063-01 Strona 1 z 6 F 063-01 Data:.. ANKIETA DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE: Nazwa podmiotu:. Adres:... telefon:... faks:... e-mail:... Dyrektor/Prezes:.. Osoba do kontaktów:... tel.:... Przedmiot działalności:...

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 PRZEDMIOT ZAKRES Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 ogrodzenie ogrodzenie wraz ze stałymi elementami (w tym siłowniki), możliwość rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Hestia Biznes. Pakiet Hestia Biznes. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu!

Hestia Biznes. Pakiet Hestia Biznes. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Pakiet Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! 1 Wstęp > segment MSP Segment B w Ergo Hestii 2 Wstęp > segment MSP Pakiet dla Klienta segmentu B (MSP) Wartość majątku: do 15 mln PLN UWAGA pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a) do SIWZ DT-II.272.1.2012. Program Ubezpieczenia. System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Załącznik nr 3 a) do SIWZ DT-II.272.1.2012. Program Ubezpieczenia. System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: Załącznik nr 3 a) do SIWZ DT-II.272.1.2012 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2015/2016

na rok szkolny 2015/2016 na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust.

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust. UNIQ Towarzystwo Ubezpieczeń S.. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Gimnazjum nr 3 im. "Przyjaciół Ziemi" adres jednostki ul. Powstańców 6 43-173 Łaziska Górne kierownik / dyrektor jednostki Ewa Wieczorek nr telefonu 32 7370117 nr faksu

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl WERSJA 2 10.01.2012 Formularz ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych 1) Kliknij zielony przycisk Sprawdź lub w dowolnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo