V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO"

Transkrypt

1 poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Sąd Rejonowy w Chorzowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 968/12. [BMSiG-3172/2013] Przed Sądem Rejonowym w Chorzowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 968/12 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. M. Kopernika z udziałem Walentego Czabańskiego, Bożeny Kuciczek, Artura Czabańskiego, Izabeli Czabańskiej, Michała Czabańskiego i Adama Czabańskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Czabańskim, synu Ludwika i Pelagii z domu Przysieckiej, wdowcu, urodzonym w Jaworach w dniu 7 lipca 1928 r., zmarłym dnia 1 marca 2010 r. w Chorzowie, ostatnio stale zamieszkałym w Chorzowie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Chorzowie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Żydowicz Grzegorz Wincenty. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 2108/12. [BMSiG-3163/2013] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt II Ns 2108/12 z wniosku Grzegorza Wincentego Żydowicza o stwierdzenie nabycia spadku po Sabinie Maćkowiak, zmarłej w dniu 4 sierpnia 2011 r. w Konstantynowie Łódzkim, córce Heleny i Stanisława, ostatnio zamieszkałej w Łodzi przy ul. Gandhiego 4 m. 57. Wzywa się spadkobierców zmarłej Sabiny Maćkowiak, aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Sąd Rejonowy w Chorzowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1343/12. [BMSiG-3173/2013] Przed Sądem Rejonowym w Chorzowie, I Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 1343/12 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika z udziałem Janusza Pytla o stwierdzenie nabycia spadku po Gertrudzie Pytel z domu Sobala, córce Jana i Urszuli, urodzonej w Janiej Górze (Jania Góra) dn. 5 marca 1925 r., zmarłej dn. 22 kwietnia 2007 r. w Chorzowie, ostatnio stale zamieszkałej w Chorzowie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Chorzowie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Kaziur Ewa. Sąd Rejonowy w Raciborzu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 893/12. [BMSiG-3168/2013] W Sądzie Rejonowym w Raciborzu w sprawie I Ns 893/12 z wniosku Ewy Kaziur toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Faberze, zmarłym dnia r. w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Nędzy. W skład spadku po zmarłym wchodzi udział wynoszący połowę w prawie własności nieruchomości opisanej w KW nr GL1R/ /6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Sąd Rejonowy w Suwałkach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 8/13. [BMSiG-3183/2013] Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 8/13 z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika z udziałem Marianny Krupińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Krupińskim, ostatnio stale zamieszkałym w Suwałkach przy ul. Osiedle II 4a/20, woj. podlaskie, zmarłym dnia r. w Suwałkach. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane. 8 MARCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17

2 poz Poz Wnioskodawca Gmina Tarnowskie Góry. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 498/12. [BMSiG-3169/2013] Przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w sprawie o sygn. akt I Ns 498/12 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Tarnowskie Góry o stwierdzeniu nabycia spadku po Pawle Buli, synu Pawła i Elżbiety, zmarłym dnia 31 marca 2010 r., ostatnio zamieszkałym w Tarnowskich Górach. Wzywa się wszystkich spadkobierców lub ich następców prawnych, aby w terminie 6 miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie Sąd pominie ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawcy. Poz Wnioskodawca Grabala Janusz Jan. Sąd Rejonowy w Augustowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 559/12. [BMSiG-3174/2013] Przed Sądem Rejonowym w Augustowie pod sygn. akt I Ns 559/12 toczy się sprawa z wniosku Janusza Jana Grabali o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Grabali, zmarłej w dniu 27 lipca 2012 r. w Manalapan (USA), ostatnio stale zamieszkałej w Manalapan (USA), po której w spadku pozostało mieszkanie własnościowe położone w Augustowie przy ul. M. Konopnickiej 12/49. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie najdalej 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Poz Wnioskodawca Urbanowicz Wacława Anita. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Ns 785/12. [BMSiG-3180/2013] Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Włodzimierzu Stepaniuku, synu Antoniego i Julii, zmarłym dnia 17 października 1989 r. w Grójcu, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 20/118. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swój tytuł do powołania do spadku, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Suchcicki Lech Stanisław. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Ns 329/07. [BMSiG-3181/2013] Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt VI Ns 329/07 toczy się z wniosku Lecha Stanisława Suchcickiego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Kulągowskiej z domu Suchcickiej, zmarłej dnia 8 czerwca 2003 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 71 m. 12. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców bądź ich następców prawnych, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca ASEKURACJA Spółka z o.o. w Sopocie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 797/08/S. [BMSiG-3189/2013] Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 797/08/S z wniosku ASEKURACJI Spółki z o.o. w Sopocie z udziałem Ryszarda Piegi o stwierdzenie nabycia spadku po Robercie Piedze, ur. dnia 2 września 1969 r., zm. w Krakowie w dniu 20 lutego 2006 r., ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ul. Izaaka 3/5. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane niniejszą sprawą, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły swe prawo do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postępowaniu. Poz Wnioskodawca Delinowska Teresa. Sąd Rejonowy w Gryfinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 616/11. [BMSiG-3208/2013] Przed Sądem Rejonowym w Gryfinie w sprawie o sygn. akt I Ns 616/11 prowadzone jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Edmundzie Józefie Kapiasie, zmarłym dnia 27 października 2003 r. w Dębnie, synu Jana Kapiasa i Marty Skrobisz, urodzonym dnia 26 września 1940 r. w Siemianowicach Śląskich, ostatnio zamieszkałym w Witnicy Chojeńskiej 8/2. Sąd wzywa osoby będące spadkobiercami zmarłego i należące do kręgu rodziny, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości zgłosiły się i udowodniły nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Kuczyńska Kinga. Sąd Rejonowy w Gryfinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 460/12. [BMSiG-3202/2013] Przed Sądem Rejonowym w Gryfinie w sprawie I Ns 460/12 prowadzone jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Aleksandrze Eleonorze Kuczyńskiej, córce Leona i Stanisławy z domu Bartosik, zmarłej 19 maja 2012 r. w Gryfinie, urodzonej 18 września 1924 r. w Dąbrowie Górniczej. Spadkodawczyni wedle posiadanych informacji nie posiadała dzieci ani rodzeństwa. Wnioskodawczyni jest jej jedyną ujawnioną spadkobierczynią testamentową. Poszukiwane są obecnie w szczególności osoby z kręgu rodzeństwa nieżyjących rodziców spadkodawczyni Leona i Stanisławy Kuczyńskich lub żyjący zstępni rodzeństwa tych osób. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 MARCA 2013 R. 18

3 poz Sąd wzywa, aby poszukiwane osoby w ciągu sześciu miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje kwalifikacje, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte przy wydawaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy w Radomsku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 962/12. [BMSiG-3220/2013] W Sądzie Rejonowym w Radomsku, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 962/12 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Kopce (Kopka), z domu Kowalskiej, córce Antoniego i Janiny, zmarłej w dniu 10 października 2008 r. w Radomsku i tam ostatnio stale zamieszkałej. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Wandy Kopki, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Gmina Sławno. Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 84/13. [BMSiG-3221/2013] W Sądzie Rejonowym w Opocznie, w I Wydziale Cywilnym, toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 84/13 postępowanie z wniosku Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno, o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Wróblewskim, synu Józefa i Józefy, zmarłym dnia 7 grudnia 2012 r. w Drzewicy, ostatnio stale zamieszkałym w Prymusowej Woli. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się przedmiotowe postępowanie, i udowodnili swoje prawa do spadku, pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Podfigórny Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Sopocie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 535/12. [BMSiG-3219/2013] Przed Sądem Rejonowym w Sopocie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 535/12 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Eugeniusza Podfigórnego o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Kazimierze Podfigórnej z domu Zakrzewskiej, córce Feliksa i Anieli, ur r. w Ciechocinku, zm r. w Gdańsku, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Łokietka 36/1. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu. Poz Wnioskodawca Bank BPH S.A. w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 96/12. [BMSiG-3224/2013] Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 96/12 toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH S.A. w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Łaniewskim, synu Józefa i Aleksandry, zmarłym dnia r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy al. Solidarności 66 m. 50. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców bądź ich następców prawnych, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Gmina Wierzchosławice. Sąd Rejonowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1285/12. [BMSiG-3147/2013] W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, w I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po: - Stanisławie Mitera, synu Jana i Anny, zmarłym w dniu r. w Komorowie i tam ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym. Wzywa się wszystkich spadkobierców, by w ciągu 6 miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swe prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 2608/12. [BMSiG-3141/2013] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o sygnaturze akt II Ns 2608/12 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi o uznanie za zmarłą Hany (Chany) Rajsfeld z domu Ptasznik, córki Szaji Ptasznika i Marii z domu Niemiec, urodzonej w dniu 5 lutego 1882 r. w Działoszycach. Ostatnie informacje o miejscu pobytu zaginionej Hany Rajsfeld pochodzą z 1943 r. - zaginiona zamieszkiwała wówczas w Łodzi pod adresem przy ul. Franciszkańskiej 42 m MARCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 19

4 poz Wzywa się zaginioną Hanę Rajsfeld, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiła się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłą. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w powyższym terminie przekazały tego rodzaju wiadomości Sądowi. 4. Stwierdzenie zasiedzenia wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Murzyn-Sikora Justyna. Sąd Rejonowy w Jaworznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 589/12. [BMSiG-3198/2013] W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 589/12 zawisła sprawa z wniosku Justyny Murzyn-Sikory o stwierdzenie, że nabyła ona przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonej w Jaworznie przy ul. Sielec 7, składającej się z działki oznakowanej geodezyjnie jako numer 2695, o powierzchni 0,0299 ha i 2696 o powierzchni 0,0626 ha, w obrębie Jeleń miasta Jaworzna objętych - Wykazem Hipotecznym Liczba Numer 799 Jaworzno, wpisanym na rzecz Mojżesza Schönenberga I Seligi (Selig) Nebenzalha (Nebezahl) i wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jaworznie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie prawa, jeżeli zostaną udowodnione i wykazane przesłanki pozwalające na to stwierdzenie. Poz Wnioskodawca Duda Maria. Sąd Rejonowy w Brzesku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 763/12. [BMSiG-3170/2013] Przed Sądem Rejonowym w Brzesku, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Marii Dudy o stwierdzenie, że wnioskodawczyni Maria Duda nabyła poprzez zasiedzenie udział w wysokości 75/1280 części we własności parceli gruntowej 525/1 położonej w Jasieniu, gmina Brzesko, względnie stwierdzenie, iż zasiedzenie nastąpiło do majątku wspólnego wnioskodawczyni Marii Dudy oraz jej męża Czesława Dudy oraz stwierdzenie, że wnioskodawczyni Maria Duda nabyła poprzez zasiedzenie udział w wysokości 75/1280 części we własności parceli gruntowej 525/2 położonej w Jasieniu, gmina Brzesko, względnie stwierdzenie, iż zasiedzenie nastąpiło do majątku wspólnego wnioskodawczyni Marii Dudy oraz jej męża Czesława Dudy. Położona w Brzesku parcela gruntowa 525/1 objęta jest Księgą Wieczystą KW nr TR1B/ /4 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku, a jako właściciele w dziale II tej Księgi Wieczystej wpisani są: Czesław Duda w 640/1280 części, Maria Duda w 565/1280 części, Stanisław Biel w 75/1280 części. Położona w Brzesku parcela gruntowa 525/2 objęta jest Księgą Wieczystą KW nr TR1B/ /1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku, a jako właściciele w dziale II tej Księgi Wieczystej wpisani są: Czesław Duda w 640/1280 części, Maria Duda w 565/1280 części, Stanisław Biel w 75/1280 części. Sąd Rejonowy w Brzesku, I Wydział Cywilny, wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w tutejszym Sądzie w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. 5. Ustanowienie kuratora Poz Powód Kurek Wiesława. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2372/12. [BMSiG-3154/2013] Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, zarządzeniem z dnia 21 lutego 2013 r. ustanowił dla pozwanego Andrzeja Kurka, ostatnio zamieszkałego w Hiszpanii: Ctra. Bordeta , Barcelona, kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu w osobie Bożeny Gościńskiej, urzędującej w Sądzie Okręgowym w Toruniu przy ul. Piekary 49/51. Poz Wnioskodawca Szatkowska Genowefa i Szatkowski Jerzy. Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, IX Wydział Cywilny, sygn. akt IX Ns 686/12. [BMSiG-3253/2013] Przed Sądem Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w IX Wydziale Cywilnym, w sprawie IX Ns 686/12 toczy się postępowanie z wniosku Genowefy Szatkowskiej i Jerzego Szatkowskiego przy udziale Zygmunta Augusta Mikołaja Krzysztofowskiego, nieznanego z miejsca pobytu, o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. W sprawie tej został ustanowiony kurator w osobie r. pr. Marii Komasy (adres do doręczeń: Poznań, ul. Radyńska 2) i aż do czasu zakończenia postępowania - doręczenia dla uczestnika będą dokonywane kuratorowi. 6. Inne Poz Wnioskodawca AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 681/12. [BMSiG-3227/2013] W tutejszym Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa toczy się sprawa z wniosku Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 MARCA 2013 R. 20

5 poz na Życie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i w związku z tym Sąd wzywa posiadacza weksla in blanco, wystawionego przez Joannę Dębską w związku z zawarciem przez nią ze spółką Commercial Union Polska umowy agencyjnej w dniu 25 października 1999 r., do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i okazania go Sądowi. Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 3558/10. [BMSiG-3140/2013] Sygn. akt XVII AmC 3558/10 Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący SSO Maria Witkowska, po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z siedzibą w Warszawie przeciwko Kazimierzowi Siudakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Excalibur Tours z siedzibą w Krakowie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Kazimierza Siudaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Excalibur Tours z siedzibą w Krakowie w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa. SSO Maria Witkowska Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 3153/10. [BMSiG-3144/2013] Sygn. akt XVII AmC 3153/10 Dnia 5 sierpnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składzie: Przewodniczący - SSO Andrzej Turliński, po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z siedzibą w Warszawie przeciwko Jackowi Zawadce prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą JAFI SPORT Jacek Zawadka z siedzibą w Warszawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Jacka Zawadkę prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą JAFI SPORT Jacek Zawadka z siedzibą w Warszawie w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: Ze względu na wiążące JAFI SPORT umowy z kontrahentami (zakładem ubezpieczeń, przewoźnikami, właścicielami hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, itp.) szczegółowe warunki rozliczenia się z Klientami są następujące: - rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w terminie wcześniejszym niż 31 dni przed jej rozpoczęciem - zapłacie podlega 10% ceny imprezy od osoby, stanowiącej koszty JAFI SPORT, - rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 30 a 18 dniem przed jej rozpoczęciem - zapłacie podlega 30% ceny imprezy od osoby, stanowiącej koszty JAFI SPORT, - rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 18 a 14 dniem przed jej rozpoczęciem - potrąceniu lub zapłacie podlega 50% ceny imprezy od osoby, - rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 14 a 8 dniem przed jej rozpoczęciem - potrąceniu lub zapłacie podlega 80% ceny imprezy od osoby, - rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej od 7 dnia poprzedzającego jej rozpoczęcie - potrąceniu lub zapłacie podlega 100% ceny imprezy od osoby. SSO Andrzej Turliński Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5747/11. [BMSiG-3148/2013] Sygn. akt XVII AmC 5747/11 Dnia 27 lipca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodnicząca: SSO Małgorzata Perdion-Kalicka, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie przeciwko INCUBI Sp. z o.o. w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje INCUBI Sp. z o.o. w Warszawie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. SSO Małgorzata Perdion-Kalicka 8 MARCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 21

6 poz Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5748/11. [BMSiG-3150/2013] Sygn. akt XVII AmC 5748/11 Dnia 27 lipca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodnicząca: SSO Małgorzata Perdion-Kalicka, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie przeciwko INCUBI Sp. z o.o. w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje INCUBI Sp. z o.o. w Warszawie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień Organizator nie bierze również odpowiedzialności za (...) usługi pocztowe, kurierskie (...). SSO Małgorzata Perdion-Kalicka Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5818/11. [BMSiG-3158/2013] Sygn. akt XVII AmC 5818/11 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 31 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie następującym: Przewodnicząca SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir, protokolant Piotr Hołyś, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z siedzibą w Warszawie przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu BMJ Spółce jawnej Witold Baran, Jacek Pogonowski z siedzibą w Gliwicach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: 1. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez pozwanego w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: w przypadku niewykonania przez Abonenta tego obowiązku wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod dotychczasowy adres i (...) nazwisko Abonenta uważa się za prawidłowo doręczoną ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu dla Abonenta. SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir Poz Powód Stowarzyszenie Towarzystwo LEXUS w Poznaniu. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 5136/11. [BMSiG-3143/2013] Sygn. akt XVII AmC 5136/11 Dnia 15 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSO Magdalena Sajur-Kordula, po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Stowarzyszenia Towarzystwo Lexus w Poznaniu przeciwko Magdalenie Zwierzchowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DEEP GROUP Magdalena Zwierzchowska w Szczecinie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone uznaje za niedozwolone i zakazuje Magdalenie Zwierzchowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DEEP GROUP Magdalena Zwierzchowska w Szczecinie wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedającego. SSO Magdalena Sajur-Kordula Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5437/11. [BMSiG-3153/2013] Sygn. akt XVII AmC 5437/11 Dnia 22 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący SSO Witold Rękosiewicz, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z s. w Warszawie przeciwko Sylwiuszowi Chrastina prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Web-Net Serwis Sylwiusz Chrastina z s. w miejscowości Kopice o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Sylwiuszowi Chrastina prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Web-Net Serwis Sylwiusz Chrastina z s. w miejscowości Kopice wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia W przypadku wystąpienia przerwy w świadczonej usłudze, powstałych z winy Operatora i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż trzy dni robocze, abonamen- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 MARCA 2013 R. 22

7 poz towi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia w/w przerwy. przeciwko Marzenie Tabor prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Turystyczna ERBUS w Mielcu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: SSO Witold Rękosiewicz Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5819/11. [BMSiG-3159/2013] Sygn. akt XVII AmC 5819/11 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 31 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie następującym: Przewodnicząca SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir, protokolant Piotr Hołyś, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z siedzibą w Warszawie przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu BMJ Spółce jawnej Witold Baran, Jacek Pogonowski z siedzibą w Gliwicach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: 1. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez pozwanego w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: BMJ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystania Sieci wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci. Przykładowo ograniczenia wielkości przesyłanych wiadomości poczty elektronicznej, dostępu do poszczególnych Usług internetowych. SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5446/11. [BMSiG-3145/2013] Sygn. akt XVII AmC 5446/11 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 13 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący SSO Magdalena Sajur-Kordula, protokolant asystent sędziego Piotr Zawodny, po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Marzenie Tabor prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Turystyczna ERBUS w Mielcu wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, takich jak: odmowy wydania paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Uczestnika terminów wpłat, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne oraz innych Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z imprezy w odpowiedniej wysokości: a) przy rezygnacji do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł/os.; b) przy rezygnacji pomiędzy 44 a 31 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 10% ceny imprezy; c) przy rezygnacji pomiędzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 30% ceny imprezy; d) przy rezygnacji pomiędzy 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 60% ceny imprezy; e) przy rezygnacji 7 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy 100% ceny imprezy. SSO Magdalena Sajur-Kordula Poz Powód Knieć Jarosław. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 3679/10. [BMSiG-3142/2013] Sygn. akt XVII AmC 3679/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 17 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz, protokolant: asystent sędziego Anna Rowińska-Abczyńska, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Jarosława Kniecia przeciwko DSA Sp. j. Artur Kamil Kaczyński i wspólnicy z s. w Białymstoku o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje DSA Sp. j. Artur Kamil Kaczyński i wspólnicy z s. w Białymstoku wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: 1. (...) Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania jej stronach sklepu SCE- NOTECHNIKA.PL. SSO Witold Rękosiewicz 8 MARCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 23

8 poz Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5817/11. [BMSiG-3157/2013] Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5820/11, XVII AmC 5821/11. [BMSiG-3225/2013] Sygn. akt XVII AmC 5817/11 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 31 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir, protokolant: Piotr Hołyś, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z siedzibą w Warszawie przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu BMJ Spółce jawnej Witold Baran, Jacek Pogonowski z siedzibą w Gliwicach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: 1. uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Pozwanego w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: BMJ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Abonenta wynikłe z braku dostępu do Usługi. SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir Poz Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 5405/11. [BMSiG-3146/2013] Sygn. akt XVII AmC 5405/11 Dnia 20 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący: SSO Maria Witkowska, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Nowym Sączu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Nowym Sączu w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: Studenci, którzy wznawiają studia lub przenoszą się z innej Uczelni w trakcie semestru, wnoszą czesne za cały semestr, niezależnie od dnia podjęcia nauki, w terminach ustalonych indywidualnie przez Kanclerza. SSO Maria Witkowska Sygn. akt XVII AmC 5820/11 Sygn. akt XVII AmC 5821/11 Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Dąbrowski, po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z siedzibą w Warszawie przeciwko Grzegorzowi Kiełpińskiemu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: - uznaje za niedozwolone i zakazuje Grzegorzowi Kiełpińskiemu wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia Przez okres ograniczenia lub zawieszenia Usługi z przyczyn określonych w ust. 4 Abonent jest zobowiązany do zapłaty miesięcznych abonamentowych opłat w wysokości wynikającej z Cennika ; - uznaje za niedozwolone i zakazuje Grzegorzowi Kiełpińskiemu wykorzystywanie w umowach z konsumentami postanowienia GRALSYSTEM nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu Usługi. SSO Dariusz Dąbrowski Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5436/11. [BMSiG-3152/2013] Sygn. akt XVII AmC 5436/11 Dnia 22 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z s. w Warszawie przeciwko Sylwiuszowi Chrastina prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Web-Net Serwis Sylwiusz Chrastina z s. w miejscowości Kopice o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Sylwiuszowi Chrastina prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Web-Net Serwis Sylwiusz Chrastina z s. w miejscowości Kopice wyko- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 MARCA 2013 R. 24

9 poz rzystywania w umowach z konsumentami postanowienia Web-Net nie ponosi żadnej odpowiedzialności: (...) Z tytułu strat, jakie może ponieść Abonent na skutek niewłaściwego działania Web-Net lub sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych, a w szczególności - za utratę danych lub zniszczenie oprogramowania. SSO Witold Rękosiewicz miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Pabianicach i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu Sądu. Poz Wnioskodawca Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu. Sąd Rejonowy w Bytomiu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I 2 Ns 76/12. [BMSiG-3248/2013] Poz Wnioskodawca Muszczak Bolesława. Sąd Rejonowy w Pabianicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 828/12. [BMSiG-3171/2013] Sąd Rejonowy w Pabianicach, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 828/12 z wniosku Bolesławy Muszczak o uregulowanie własności nieruchomości rolnej położonej we wsi Bychlew w obrębie 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 498, o powierzchni 4,3701 ha, dla której to nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech Sąd Rejonowy w Bytomiu postanowieniem z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. I 2 Ns 76/12 zezwolił Gminie Bytom - Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów na złożenie do depozytu sądowego świadczenia pieniężnego w kwocie ,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Bytom stanowiącej współwłasność uczestników działki nr 5451/239, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1Y/ /5, które to świadczenie pieniężne ma być wydane uczestnikom postępowania na ich wniosek. 8 MARCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 25

10 poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz Firma Handlowo-Usługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG-2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BRONISŁAW GÓRECKI Ul. Wodzisławska 191, Żory Handel hurtowy i detaliczny art. motoryzacyjnymi Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej NR 7772/96 z dnia r. NIP REGON Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres r r. przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Firmę przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej oraz nieistniejących okolicznościach istotnie zagrażających kontynuacji działalności w 2012 roku. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia r. (Dz.U.152 poz ze zm). 1. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi aktualny plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych wynikają z zastosowania metody liniowej i stawek określonych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia r. (publikacja Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm). 2. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu. Dla objętych ewidencją ilościowo-wartościową stosuje się zasadę pierwsze weszło - pierwsze wyszło. 3. Przyjęte przez Firmę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. 4. Szczegółowe zasady bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym. że: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia kosztów wytworzenia - lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; - ewidencję analityczną ilościowo-wartościową środków trwałych prowadzi się w sposób uproszony polegający na dokonaniu odpisów zgodnie z planem amortyzacji środków trwałych sporządzanych corocznie, - zakup, zbycie bądź wytworzenie rzeczowego majątku trwałego o przewidywanym okresie użytkowania wynoszącym powyżej 1 roku zalicza się do środków trwałych i amortyzuje w czasie zgodnie z zasadami i wg stawek wykazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - przy określeniu stawek przyjmuje się stawki wykazane w załączniku do ustawy, b) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia bądź kosztów wytworzenia nie wyższym od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, e) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej, f) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, g) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej. Sporządzono: Rybnik, dnia r. BIURO RACHUNKOWE SILESIA Sp. z o.o. KSIĘGOWA mgr Romana Gamoń certyfikat księgowy nr 48806/2011 BIURO RACHUNKOWE SILESIA Sp. z o.o Rybnik-Gotartowice, ul. Żorska 298 tel./fax (0-32) NIP , Regon FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GÓRECKI Bronisław Górecki Żory, ul. Wodzisławska 191 NIP , Regon SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZBADANO I WYDANO OPINIĘ Biegły Rewident nr ewid Marcin Bienias MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 MARCA 2013 R. 26

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 10635-10639 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 8.001 zł do 20.000 zł - 22 października 2002 r., - od 20.001 zł do 200.000 zł - 28 października 2002 r., - powyżej 200.001

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców. MSIG 237/2014 (4616) poz. 16352 16356

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 1. Wezwanie spadkobierców. MSIG 237/2014 (4616) poz. 16352 16356 MSIG 237/2014 (4616) poz. 16352 16356 w sprawie o sygn. akt X GUp 28/12 zostało zakończone postępowanie upadłościowe likwidacyjne wobec Terramost Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 197/2011 (3810) poz. 12956-12961 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 197/2011 (3810) poz. 12956-12961 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 197/2011 (3810) poz. 12956-12961 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO o pow. 1825 m 2 ; 2638 k.m. 18 o pow. 526 m 2 ; 2648 k.m. 18 o pow. 2201 m 2 ; 2675 k.m. 18 o pow. 817 m

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ RÓWNOCZEŚNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ RÓWNOCZEŚNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ RÓWNOCZEŚNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja ENERGETYKA na Rzecz Polski Południowej 43-603 Jaworzno,

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku z siedzibą w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7/25,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 33/2006 (2378) poz. 1869-1874 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 1869. Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

6. Inne. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225

6. Inne. 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225 MSiG 177/2006 (2522) poz. 11220-11225 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 11220. Wnioskodawca Cyrulińska Teresa Barbara. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, Wydział II Cywilny,

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 126/2002 (1458) poz. 7159-7165 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO w dniu 25.07.2001 r. pod nr. ewid. 1100/01, jako działka oznaczona nr 1/16 o powierzchni 0,0107 ha (sto siedem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2006 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2006 ROK INFORMACJA DODATKOWA ZA 26 ROK 1. Nazwa firmy i siedziba: Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności Nowe Bielice 32A 76-39 Biesiekierz NIP 499-28-41-67 REGON 3314478 Symbol rodzaju podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 9517 9521 likwidacyjnego w trybie art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. 2013.1203 z późn. zm.). Równocześnie Sąd wzywa wszystkie

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 14/2010 (3372) poz. 823-827 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora. MSiG 14/2010 (3372) poz. 823-827 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 14/2010 (3372) poz. 823-827 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO z wniosku Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Smardzewice o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie

Bardziej szczegółowo

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 13.05.2010-31.12.2010 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 13.05.2010 roku do 31.12.2010 Nazwa :

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 201/2011 (3814) poz. 13210-13215

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie. MSiG 201/2011 (3814) poz. 13210-13215 MSiG 201/2011 (3814) poz. 13210-13215 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO nie nabycia spadku po Janie Marii Opolskim, synu Ludwika i Magdaleny, zmarłym w dniu 25 maja 2011 r. w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA ul. Misjonarzy Oblatów 24, 40-129 Katowice

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA ul. Misjonarzy Oblatów 24, 40-129 Katowice Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA ul. Misjonarzy Oblatów 24, 40-129 Katowice Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011 Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Stowarzyszenie dla Przemyśla SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Przemyśl, 2015 Strona 1 z 7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas Siedziba: 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12 2011 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART. Siedziba: 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2012r. do 31-08-2013r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2012r. do 31-08-2013r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół I SLO Za okres: Od 01-09-2012r. do 31-08-2013r. Siedziba: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22 Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSIG 204/2014 (4583) poz. 14237 14241 z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. odwołać z funkcji zarządcy Wiesława Michalaka; 3. ustanowić

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 6537 6542 Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. 9. Inne 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA UPROSZCZONA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK ul. Kasztanowa 4 A 88-100 INOWROCŁAW 2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół I SLO Siedziba: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO przedstawia

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców poz. 10207 10211 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego w terminie sześciu miesięcy zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R.

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R. FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R. POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim-Oświadczeniem Woli o Ustanowieniu Fundacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK MIKRO nawa i adres jednostki sprawozdawczej: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 03-433 Warszawa, ul. Strzelecka 3 lok. 12 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Podstawowe dane firmy: nazwa firmy - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. DLA CHORZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO POMOCNA DŁOŃ Organizacja Pożytku Publicznego Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok Forma sprawozdania: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 14/2016 (4899) poz. 1538 1538 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1538. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. [BMSiG-1056/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MSiG 157/2006 (2502) poz. 10098-10102

MSiG 157/2006 (2502) poz. 10098-10102 MSiG 157/2006 (2502) poz. 10098-10102 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, prawa własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6558. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO w Krakowie. [BMSiG-6011/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ ZALEW ZEGRZYŃSKI INFORMACJE OGÓLNE Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński z siedzibą 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSiG 235/2009 (3338) poz. 15028-15034

MSiG 235/2009 (3338) poz. 15028-15034 MSiG 235/2009 (3338) poz. 15028-15034 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 419/3 (powstałej na skutek podziału działki 419/1), wpisanych do Rejestru Gruntów numer jednostki rejestrowej

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 123/2007 (2720) poz. 8308-8311 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 5. Ustanowienie kuratora Poz. 8311. Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Okręgowy w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952.

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 353,805.26

Bardziej szczegółowo

IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ

IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ Sprawozdanie zostało sporządzone za rok kalendarzowy 2014, zgodnie z nowymi

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy 91 8591 0007 0310 0561 4459 0001

Rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy 91 8591 0007 0310 0561 4459 0001 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa organizacji: BLISKO KRAKOWA NIP: 944-21-93-897 Regon: 120823770 Adres siedziby: 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 23

Bardziej szczegółowo