V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO"

Transkrypt

1 poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Sąd Rejonowy w Chorzowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 968/12. [BMSiG-3172/2013] Przed Sądem Rejonowym w Chorzowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 968/12 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. M. Kopernika z udziałem Walentego Czabańskiego, Bożeny Kuciczek, Artura Czabańskiego, Izabeli Czabańskiej, Michała Czabańskiego i Adama Czabańskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Czabańskim, synu Ludwika i Pelagii z domu Przysieckiej, wdowcu, urodzonym w Jaworach w dniu 7 lipca 1928 r., zmarłym dnia 1 marca 2010 r. w Chorzowie, ostatnio stale zamieszkałym w Chorzowie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Chorzowie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Żydowicz Grzegorz Wincenty. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 2108/12. [BMSiG-3163/2013] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt II Ns 2108/12 z wniosku Grzegorza Wincentego Żydowicza o stwierdzenie nabycia spadku po Sabinie Maćkowiak, zmarłej w dniu 4 sierpnia 2011 r. w Konstantynowie Łódzkim, córce Heleny i Stanisława, ostatnio zamieszkałej w Łodzi przy ul. Gandhiego 4 m. 57. Wzywa się spadkobierców zmarłej Sabiny Maćkowiak, aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Sąd Rejonowy w Chorzowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1343/12. [BMSiG-3173/2013] Przed Sądem Rejonowym w Chorzowie, I Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 1343/12 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika z udziałem Janusza Pytla o stwierdzenie nabycia spadku po Gertrudzie Pytel z domu Sobala, córce Jana i Urszuli, urodzonej w Janiej Górze (Jania Góra) dn. 5 marca 1925 r., zmarłej dn. 22 kwietnia 2007 r. w Chorzowie, ostatnio stale zamieszkałej w Chorzowie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Chorzowie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Kaziur Ewa. Sąd Rejonowy w Raciborzu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 893/12. [BMSiG-3168/2013] W Sądzie Rejonowym w Raciborzu w sprawie I Ns 893/12 z wniosku Ewy Kaziur toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Faberze, zmarłym dnia r. w Raciborzu, ostatnio stale zamieszkałym w Nędzy. W skład spadku po zmarłym wchodzi udział wynoszący połowę w prawie własności nieruchomości opisanej w KW nr GL1R/ /6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Sąd Rejonowy w Suwałkach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 8/13. [BMSiG-3183/2013] Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 8/13 z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika z udziałem Marianny Krupińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Krupińskim, ostatnio stale zamieszkałym w Suwałkach przy ul. Osiedle II 4a/20, woj. podlaskie, zmarłym dnia r. w Suwałkach. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane. 8 MARCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17

2 poz Poz Wnioskodawca Gmina Tarnowskie Góry. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 498/12. [BMSiG-3169/2013] Przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach w sprawie o sygn. akt I Ns 498/12 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Tarnowskie Góry o stwierdzeniu nabycia spadku po Pawle Buli, synu Pawła i Elżbiety, zmarłym dnia 31 marca 2010 r., ostatnio zamieszkałym w Tarnowskich Górach. Wzywa się wszystkich spadkobierców lub ich następców prawnych, aby w terminie 6 miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie Sąd pominie ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawcy. Poz Wnioskodawca Grabala Janusz Jan. Sąd Rejonowy w Augustowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 559/12. [BMSiG-3174/2013] Przed Sądem Rejonowym w Augustowie pod sygn. akt I Ns 559/12 toczy się sprawa z wniosku Janusza Jana Grabali o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Grabali, zmarłej w dniu 27 lipca 2012 r. w Manalapan (USA), ostatnio stale zamieszkałej w Manalapan (USA), po której w spadku pozostało mieszkanie własnościowe położone w Augustowie przy ul. M. Konopnickiej 12/49. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie najdalej 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Poz Wnioskodawca Urbanowicz Wacława Anita. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Ns 785/12. [BMSiG-3180/2013] Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Włodzimierzu Stepaniuku, synu Antoniego i Julii, zmarłym dnia 17 października 1989 r. w Grójcu, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 20/118. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swój tytuł do powołania do spadku, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Suchcicki Lech Stanisław. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Ns 329/07. [BMSiG-3181/2013] Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt VI Ns 329/07 toczy się z wniosku Lecha Stanisława Suchcickiego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Kulągowskiej z domu Suchcickiej, zmarłej dnia 8 czerwca 2003 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 71 m. 12. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców bądź ich następców prawnych, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca ASEKURACJA Spółka z o.o. w Sopocie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 797/08/S. [BMSiG-3189/2013] Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 797/08/S z wniosku ASEKURACJI Spółki z o.o. w Sopocie z udziałem Ryszarda Piegi o stwierdzenie nabycia spadku po Robercie Piedze, ur. dnia 2 września 1969 r., zm. w Krakowie w dniu 20 lutego 2006 r., ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ul. Izaaka 3/5. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane niniejszą sprawą, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły swe prawo do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postępowaniu. Poz Wnioskodawca Delinowska Teresa. Sąd Rejonowy w Gryfinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 616/11. [BMSiG-3208/2013] Przed Sądem Rejonowym w Gryfinie w sprawie o sygn. akt I Ns 616/11 prowadzone jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Edmundzie Józefie Kapiasie, zmarłym dnia 27 października 2003 r. w Dębnie, synu Jana Kapiasa i Marty Skrobisz, urodzonym dnia 26 września 1940 r. w Siemianowicach Śląskich, ostatnio zamieszkałym w Witnicy Chojeńskiej 8/2. Sąd wzywa osoby będące spadkobiercami zmarłego i należące do kręgu rodziny, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości zgłosiły się i udowodniły nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Kuczyńska Kinga. Sąd Rejonowy w Gryfinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 460/12. [BMSiG-3202/2013] Przed Sądem Rejonowym w Gryfinie w sprawie I Ns 460/12 prowadzone jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Aleksandrze Eleonorze Kuczyńskiej, córce Leona i Stanisławy z domu Bartosik, zmarłej 19 maja 2012 r. w Gryfinie, urodzonej 18 września 1924 r. w Dąbrowie Górniczej. Spadkodawczyni wedle posiadanych informacji nie posiadała dzieci ani rodzeństwa. Wnioskodawczyni jest jej jedyną ujawnioną spadkobierczynią testamentową. Poszukiwane są obecnie w szczególności osoby z kręgu rodzeństwa nieżyjących rodziców spadkodawczyni Leona i Stanisławy Kuczyńskich lub żyjący zstępni rodzeństwa tych osób. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 MARCA 2013 R. 18

3 poz Sąd wzywa, aby poszukiwane osoby w ciągu sześciu miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje kwalifikacje, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte przy wydawaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy w Radomsku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 962/12. [BMSiG-3220/2013] W Sądzie Rejonowym w Radomsku, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 962/12 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Kopce (Kopka), z domu Kowalskiej, córce Antoniego i Janiny, zmarłej w dniu 10 października 2008 r. w Radomsku i tam ostatnio stale zamieszkałej. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Wandy Kopki, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Gmina Sławno. Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 84/13. [BMSiG-3221/2013] W Sądzie Rejonowym w Opocznie, w I Wydziale Cywilnym, toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 84/13 postępowanie z wniosku Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno, o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Wróblewskim, synu Józefa i Józefy, zmarłym dnia 7 grudnia 2012 r. w Drzewicy, ostatnio stale zamieszkałym w Prymusowej Woli. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się przedmiotowe postępowanie, i udowodnili swoje prawa do spadku, pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Podfigórny Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Sopocie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 535/12. [BMSiG-3219/2013] Przed Sądem Rejonowym w Sopocie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 535/12 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Eugeniusza Podfigórnego o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Kazimierze Podfigórnej z domu Zakrzewskiej, córce Feliksa i Anieli, ur r. w Ciechocinku, zm r. w Gdańsku, ostatnio zamieszkałej w Sopocie przy ul. Łokietka 36/1. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu. Poz Wnioskodawca Bank BPH S.A. w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 96/12. [BMSiG-3224/2013] Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 96/12 toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH S.A. w Krakowie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Łaniewskim, synu Józefa i Aleksandry, zmarłym dnia r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy al. Solidarności 66 m. 50. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców bądź ich następców prawnych, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Gmina Wierzchosławice. Sąd Rejonowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1285/12. [BMSiG-3147/2013] W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, w I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po: - Stanisławie Mitera, synu Jana i Anny, zmarłym w dniu r. w Komorowie i tam ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym. Wzywa się wszystkich spadkobierców, by w ciągu 6 miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swe prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 2608/12. [BMSiG-3141/2013] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o sygnaturze akt II Ns 2608/12 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi o uznanie za zmarłą Hany (Chany) Rajsfeld z domu Ptasznik, córki Szaji Ptasznika i Marii z domu Niemiec, urodzonej w dniu 5 lutego 1882 r. w Działoszycach. Ostatnie informacje o miejscu pobytu zaginionej Hany Rajsfeld pochodzą z 1943 r. - zaginiona zamieszkiwała wówczas w Łodzi pod adresem przy ul. Franciszkańskiej 42 m MARCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 19

4 poz Wzywa się zaginioną Hanę Rajsfeld, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiła się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłą. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby w powyższym terminie przekazały tego rodzaju wiadomości Sądowi. 4. Stwierdzenie zasiedzenia wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Murzyn-Sikora Justyna. Sąd Rejonowy w Jaworznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 589/12. [BMSiG-3198/2013] W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 589/12 zawisła sprawa z wniosku Justyny Murzyn-Sikory o stwierdzenie, że nabyła ona przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonej w Jaworznie przy ul. Sielec 7, składającej się z działki oznakowanej geodezyjnie jako numer 2695, o powierzchni 0,0299 ha i 2696 o powierzchni 0,0626 ha, w obrębie Jeleń miasta Jaworzna objętych - Wykazem Hipotecznym Liczba Numer 799 Jaworzno, wpisanym na rzecz Mojżesza Schönenberga I Seligi (Selig) Nebenzalha (Nebezahl) i wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jaworznie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie prawa, jeżeli zostaną udowodnione i wykazane przesłanki pozwalające na to stwierdzenie. Poz Wnioskodawca Duda Maria. Sąd Rejonowy w Brzesku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 763/12. [BMSiG-3170/2013] Przed Sądem Rejonowym w Brzesku, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Marii Dudy o stwierdzenie, że wnioskodawczyni Maria Duda nabyła poprzez zasiedzenie udział w wysokości 75/1280 części we własności parceli gruntowej 525/1 położonej w Jasieniu, gmina Brzesko, względnie stwierdzenie, iż zasiedzenie nastąpiło do majątku wspólnego wnioskodawczyni Marii Dudy oraz jej męża Czesława Dudy oraz stwierdzenie, że wnioskodawczyni Maria Duda nabyła poprzez zasiedzenie udział w wysokości 75/1280 części we własności parceli gruntowej 525/2 położonej w Jasieniu, gmina Brzesko, względnie stwierdzenie, iż zasiedzenie nastąpiło do majątku wspólnego wnioskodawczyni Marii Dudy oraz jej męża Czesława Dudy. Położona w Brzesku parcela gruntowa 525/1 objęta jest Księgą Wieczystą KW nr TR1B/ /4 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku, a jako właściciele w dziale II tej Księgi Wieczystej wpisani są: Czesław Duda w 640/1280 części, Maria Duda w 565/1280 części, Stanisław Biel w 75/1280 części. Położona w Brzesku parcela gruntowa 525/2 objęta jest Księgą Wieczystą KW nr TR1B/ /1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku, a jako właściciele w dziale II tej Księgi Wieczystej wpisani są: Czesław Duda w 640/1280 części, Maria Duda w 565/1280 części, Stanisław Biel w 75/1280 części. Sąd Rejonowy w Brzesku, I Wydział Cywilny, wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w tutejszym Sądzie w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. 5. Ustanowienie kuratora Poz Powód Kurek Wiesława. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2372/12. [BMSiG-3154/2013] Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, zarządzeniem z dnia 21 lutego 2013 r. ustanowił dla pozwanego Andrzeja Kurka, ostatnio zamieszkałego w Hiszpanii: Ctra. Bordeta , Barcelona, kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu w osobie Bożeny Gościńskiej, urzędującej w Sądzie Okręgowym w Toruniu przy ul. Piekary 49/51. Poz Wnioskodawca Szatkowska Genowefa i Szatkowski Jerzy. Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, IX Wydział Cywilny, sygn. akt IX Ns 686/12. [BMSiG-3253/2013] Przed Sądem Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w IX Wydziale Cywilnym, w sprawie IX Ns 686/12 toczy się postępowanie z wniosku Genowefy Szatkowskiej i Jerzego Szatkowskiego przy udziale Zygmunta Augusta Mikołaja Krzysztofowskiego, nieznanego z miejsca pobytu, o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. W sprawie tej został ustanowiony kurator w osobie r. pr. Marii Komasy (adres do doręczeń: Poznań, ul. Radyńska 2) i aż do czasu zakończenia postępowania - doręczenia dla uczestnika będą dokonywane kuratorowi. 6. Inne Poz Wnioskodawca AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 681/12. [BMSiG-3227/2013] W tutejszym Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa toczy się sprawa z wniosku Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 MARCA 2013 R. 20

5 poz na Życie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i w związku z tym Sąd wzywa posiadacza weksla in blanco, wystawionego przez Joannę Dębską w związku z zawarciem przez nią ze spółką Commercial Union Polska umowy agencyjnej w dniu 25 października 1999 r., do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i okazania go Sądowi. Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 3558/10. [BMSiG-3140/2013] Sygn. akt XVII AmC 3558/10 Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący SSO Maria Witkowska, po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z siedzibą w Warszawie przeciwko Kazimierzowi Siudakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Excalibur Tours z siedzibą w Krakowie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Kazimierza Siudaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Excalibur Tours z siedzibą w Krakowie w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa. SSO Maria Witkowska Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 3153/10. [BMSiG-3144/2013] Sygn. akt XVII AmC 3153/10 Dnia 5 sierpnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składzie: Przewodniczący - SSO Andrzej Turliński, po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z siedzibą w Warszawie przeciwko Jackowi Zawadce prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą JAFI SPORT Jacek Zawadka z siedzibą w Warszawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Jacka Zawadkę prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą JAFI SPORT Jacek Zawadka z siedzibą w Warszawie w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: Ze względu na wiążące JAFI SPORT umowy z kontrahentami (zakładem ubezpieczeń, przewoźnikami, właścicielami hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, itp.) szczegółowe warunki rozliczenia się z Klientami są następujące: - rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w terminie wcześniejszym niż 31 dni przed jej rozpoczęciem - zapłacie podlega 10% ceny imprezy od osoby, stanowiącej koszty JAFI SPORT, - rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 30 a 18 dniem przed jej rozpoczęciem - zapłacie podlega 30% ceny imprezy od osoby, stanowiącej koszty JAFI SPORT, - rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 18 a 14 dniem przed jej rozpoczęciem - potrąceniu lub zapłacie podlega 50% ceny imprezy od osoby, - rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 14 a 8 dniem przed jej rozpoczęciem - potrąceniu lub zapłacie podlega 80% ceny imprezy od osoby, - rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej od 7 dnia poprzedzającego jej rozpoczęcie - potrąceniu lub zapłacie podlega 100% ceny imprezy od osoby. SSO Andrzej Turliński Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5747/11. [BMSiG-3148/2013] Sygn. akt XVII AmC 5747/11 Dnia 27 lipca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodnicząca: SSO Małgorzata Perdion-Kalicka, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie przeciwko INCUBI Sp. z o.o. w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje INCUBI Sp. z o.o. w Warszawie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. SSO Małgorzata Perdion-Kalicka 8 MARCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 21

6 poz Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5748/11. [BMSiG-3150/2013] Sygn. akt XVII AmC 5748/11 Dnia 27 lipca 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodnicząca: SSO Małgorzata Perdion-Kalicka, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie przeciwko INCUBI Sp. z o.o. w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje INCUBI Sp. z o.o. w Warszawie wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień Organizator nie bierze również odpowiedzialności za (...) usługi pocztowe, kurierskie (...). SSO Małgorzata Perdion-Kalicka Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5818/11. [BMSiG-3158/2013] Sygn. akt XVII AmC 5818/11 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 31 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie następującym: Przewodnicząca SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir, protokolant Piotr Hołyś, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z siedzibą w Warszawie przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu BMJ Spółce jawnej Witold Baran, Jacek Pogonowski z siedzibą w Gliwicach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: 1. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez pozwanego w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: w przypadku niewykonania przez Abonenta tego obowiązku wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod dotychczasowy adres i (...) nazwisko Abonenta uważa się za prawidłowo doręczoną ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu dla Abonenta. SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir Poz Powód Stowarzyszenie Towarzystwo LEXUS w Poznaniu. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 5136/11. [BMSiG-3143/2013] Sygn. akt XVII AmC 5136/11 Dnia 15 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący - SSO Magdalena Sajur-Kordula, po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Stowarzyszenia Towarzystwo Lexus w Poznaniu przeciwko Magdalenie Zwierzchowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DEEP GROUP Magdalena Zwierzchowska w Szczecinie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone uznaje za niedozwolone i zakazuje Magdalenie Zwierzchowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DEEP GROUP Magdalena Zwierzchowska w Szczecinie wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedającego. SSO Magdalena Sajur-Kordula Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5437/11. [BMSiG-3153/2013] Sygn. akt XVII AmC 5437/11 Dnia 22 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący SSO Witold Rękosiewicz, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z s. w Warszawie przeciwko Sylwiuszowi Chrastina prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Web-Net Serwis Sylwiusz Chrastina z s. w miejscowości Kopice o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Sylwiuszowi Chrastina prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Web-Net Serwis Sylwiusz Chrastina z s. w miejscowości Kopice wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia W przypadku wystąpienia przerwy w świadczonej usłudze, powstałych z winy Operatora i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż trzy dni robocze, abonamen- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 MARCA 2013 R. 22

7 poz towi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia w/w przerwy. przeciwko Marzenie Tabor prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Turystyczna ERBUS w Mielcu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: SSO Witold Rękosiewicz Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5819/11. [BMSiG-3159/2013] Sygn. akt XVII AmC 5819/11 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 31 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie następującym: Przewodnicząca SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir, protokolant Piotr Hołyś, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego z siedzibą w Warszawie przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu BMJ Spółce jawnej Witold Baran, Jacek Pogonowski z siedzibą w Gliwicach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: 1. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez pozwanego w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: BMJ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystania Sieci wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci. Przykładowo ograniczenia wielkości przesyłanych wiadomości poczty elektronicznej, dostępu do poszczególnych Usług internetowych. SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir Poz Powód Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz sygn. akt XVII AmC 5446/11. [BMSiG-3145/2013] Sygn. akt XVII AmC 5446/11 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 13 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący SSO Magdalena Sajur-Kordula, protokolant asystent sędziego Piotr Zawodny, po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Marzenie Tabor prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agencja Turystyczna ERBUS w Mielcu wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, takich jak: odmowy wydania paszportu, nieważność wymaganych dokumentów, niedotrzymanie przez Uczestnika terminów wpłat, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne oraz innych Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z imprezy w odpowiedniej wysokości: a) przy rezygnacji do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł/os.; b) przy rezygnacji pomiędzy 44 a 31 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 10% ceny imprezy; c) przy rezygnacji pomiędzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 30% ceny imprezy; d) przy rezygnacji pomiędzy 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy faktycznie poniesione koszty, nie mniej jednak niż 60% ceny imprezy; e) przy rezygnacji 7 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy 100% ceny imprezy. SSO Magdalena Sajur-Kordula Poz Powód Knieć Jarosław. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 3679/10. [BMSiG-3142/2013] Sygn. akt XVII AmC 3679/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 17 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz, protokolant: asystent sędziego Anna Rowińska-Abczyńska, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2012 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Jarosława Kniecia przeciwko DSA Sp. j. Artur Kamil Kaczyński i wspólnicy z s. w Białymstoku o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje DSA Sp. j. Artur Kamil Kaczyński i wspólnicy z s. w Białymstoku wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: 1. (...) Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania jej stronach sklepu SCE- NOTECHNIKA.PL. SSO Witold Rękosiewicz 8 MARCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 23

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Nr 262 (4379) Poz. 18675-18719 Poz. w KRS 315273-315955 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 247 (4626) UWAGA Poz. 16913-16984 Poz. w KRS 319186-320177 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Wykaz badanych przedsiębiorców

Wykaz badanych przedsiębiorców Załącznik Nr 1 do Raportu - rynek sprzedaży bezpośredniej w Polsce Wykaz badanych przedsiębiorców Lp. 1. DLF Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 2. DLF Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo