Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w roku 2013 Gniewkowo, kwiecień 2014 r.

2 Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową instytucją kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. Działalność ta umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w sferze kultury, rekreacji i sportu, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań i zdolności jej odbiorcom. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie prowadzi działalność na podstawie Statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie nr XXXV/226/2013 z dnia r. Prowadzona przez MGOKSIR działalność odbywała się w budynku przy ul. Dworcowej 5, hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Toruńskiej 40, w Parku Wolności w Gniewkowie, na Stadionie Miejskim im. M. Teppera, boisku Orlik przy ul. Toruńskiej i boisku wielofunkcyjnym przy ul. Piasta, a od 1/09/2013 roku również w Klubie Mozaika przejętym od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu. Imprezy plenerowe zorganizowane były także na Rynku w Gniewkowie oraz na terenie rekreacyjnym przy stawku. Pod koniec trzeciego kwartału 2013 roku rozpoczęła się termomodernizacja budynku tzw. Łącznicy Kulturalnej, będącej siedzibą ośrodka kultury i biblioteki publicznej. Dzięki tej modernizacji nie tylko zmieniła się elewacja budynku, ale również klatka schodowa, na której wymieniono poręcze. Ta ważna proekologiczna inwestycja była istotna również w kontekście wizerunkowym, ponieważ to w budynku przy ul. Dworcowej 5 odbywają się koncerty, uroczystości, spektakle, wystawy, sekcje zainteresowań, konkursy, spotkania. MGOKSIR współorganizował również imprezy rekreacyjne i warsztaty w sołectwach, zarówno w plenerze jak i w świetlicach wiejskich, przy udziale sołtysów, rad sołeckich i miejscowych organizacji. Adresaci oferty Oferta MGOKSIR skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Gniewkowo bez ograniczenia wiekowego, dostosowana jest do artykułowanych wcześniej potrzeb osób zainteresowanych oraz możliwości budżetowych. Największą grupą odbiorców naszej oferty sekcji zainteresowań stanowią dzieci do 13 lat, ich rodzice oraz osoby w wieku powyżej 50 lat. Analiza frekwencji w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez MGOKSIR dowodzi, iż największym powodzeniem niezmiennie cieszą się otwarte plenerowe imprezy rekreacyjnorozrywkowe, sportowe, taneczne i biesiadne. Wśród imprez zamkniętych najwięcej zainteresowanych mają koncerty, w szczególności z cyklu Jam Session czy operetkowe z okazji Dnia Matki oraz zabawy taneczne z okazji Andrzejek, Sylwestra i w okresie karnawału, jak również 2

3 spotkania z okazji Dnia Kobiet. Miernikiem zainteresowania tymi imprezami jest tempo sprzedaży biletów na nie, najczęściej w terminie tygodnia od ukazania się plakatów informacyjnych. W przypadku najmłodszych adresatów oferty największym zainteresowaniem cieszą się półkolonie letnie i zimowe, na które jest więcej chętnych niż wolnych miejsc, prawdopodobnie dlatego, że jest to jedyna forma zorganizowanych działań dla dzieci w mieście w okresie wolnym od zajęć szkolnych. Cele działalności Podstawowym celem działalności MGOKSiR jest: 1) zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w dostępie do kultury, sportu i rekreacji 2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 7) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, 8) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej. Rodzaje prowadzonej działalności Zgodnie z obowiązującym statutem podstawowa sfera działalności MGOKSIR to: 1) rozbudzanie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej, 2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 3) organizację i wspieranie imprez artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych, 4) organizację wystaw artystycznych i wernisaży, 5) prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań, zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów instrumentalno-wokalnych, tanecznych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na terenie Gminy Gniewkowo, 6) koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego, 7) współpraca z sołectwami, instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami i artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami oświatowymi i kulturalnymi, fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej i rekreacyjnej. Priorytety działania Działalność ośrodka można podzielić na kilka podstawowych kierunków. 3

4 edukacyjno wychowawczy - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, jak również w przypadku organizacji zajęć w ramach półkolonii na czas ferii i wakacji. Działalność M-GOKSiR ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym oraz ujawnianie i rozwijanie uzdolnień sportowych i w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowania tradycji. prezentacyjny wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw na różnych szczeblach i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz, artystyczny - proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych występów artystycznych i towarzyskich, - sportowy tworzenie ciekawego kalendarza imprez sportowych oraz prowadzenie sekcji sportowych MGOKSiR ponadto prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na: 1) wynajmie pomieszczeń i obiektów na cele kulturalne, rozrywkowe, sportowe i handlowe 2) wynajmie sprzętu nagłośniającego, oświetlenia scenicznego i mobilnej sceny 3) organizacji zleconych imprez kulturalnych, spektakli teatralnych, projekcji filmów, koncertów, festiwali, festynów, 4) realizacji sesji nagraniowych w studiu nagrań, 5) organizacji seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, ognisk artystycznych i sportowych, 6) organizacji koloni, półkolonii, zimowisk i wycieczek, 7) świadczeniu usług gastronomicznych związanych z obsługą imprez, 8) prowadzeniu działalności handlowej polegającej na sprzedaży wyrobów artystycznych, dekoracyjnych, spożywczych, fonograficznych, pamiątkowych 9) prowadzeniu biura ogłoszeń prasowych 10) prowadzenia usług biurowych, tj. ksero, faks, laminacja, bindowanie 11) organizacji kiermaszy, licytacji, aukcji i innych form promocyjnych, 12) świadczeniu usług transportowych, 13) działalności promocyjnej, wydawniczej, reklamowej, poligraficznej, plastycznej, fotograficznej. Kadra Przeciętne średniorocznie zatrudnienie w 2013 wyniosło 15,3 etatów, na 31/12/2013 r. w MGOKSIR zatrudnionych było 16 osób, w tym 2 na stanowiskach dofinansowanych przez PUP w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. 4

5 MGOKSIR zatrudnia następujące osoby: dyrektor, główna ksiegowa (3/4 etatu), referent ds. kadrowoadministracyjnych, 2 animatorów ds. Kultury, 1 animator ds. kultury i sportu, instruktor ds. muzyki, specjalista ds. sportu, 2 instruktorów ds. sportu, 2 referentów, 4 pracowników gospodarczych. Poziom wykształcenia załogi MGOKSIR: - wyższe 6 osób, - średnie 5 osób, - zawodowe 3 osoby, - podstawowe 2 osoby. Rada Programowa Jest organem doradczym dyrektora, została powołana zarządzeniem dnia 17/09/2013 roku i w jej skład wchodzą następujące osoby: Magdalena Kłosowska, Tomasz Gremplewski i Artur Woźniak. Oferta sekcji zainteresowań na 2013 rok Oferta zajęć edukacyjnych MGOKSIR przygotowywana jest na dany rok szkolny, ponieważ sekcje nie są prowadzone przez okres letni. Przez okres września prowadzone są zapisy i spotkania informacyjne z instruktorami dla wszystkich zainteresowanych i rodziców, gdzie można spotkać się z instruktorem, porozmawiać, rozwiać wszystkie swoje wątpliwości. Zajęcia prowadzone są do końca maja, wyjątkowo niektóre sekcje funkcjonują do końca roku szkolnego. Wszystkie sekcje mają swoje regulaminy, których postanowienia uczestnicy lub (w przypadku osób niepełnoletnich) ich rodzice akceptują. Dotyczy to w szczególności odpłatności za zajęcia. Odpłatność ma charakter symboliczny, ale przewidziane są od niej zwolnienia, które dotyczą podopiecznych domu dziecka, rodzeństw uczestniczących w naszych zajęciach i osób w trudnej sytuacji materialnej. W 2013 roku nie było żadnej osoby korzystającej ze zwolnienia z ostatniego powodu. Oferta monitorowana jest pod kątem zainteresowania zajęciami. Aktualizacja oferty na początku nowego roku lub najpóźniej na początku wiosny ma na celu dostosowanie jej do zmieniających się oczekiwań odbiorców lub frekwencji. Oferowane w roku 2013 zajęcia w ramach sekcji zainteresowań: Dla dzieci i młodzieży KLUB MALUCHA 45-minutowe zajęcia dla małych dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczających do placówek przedszkolnych, łączące zajęcia manualno-plastyczne, głośne czytanie, taniec, zajęcia rytmiczne z uspołecznianiem w gronie rówieśników. Zajęcia prowadzone wspólnie przez pracowników MGOKSIR i MGBP w Gniewkowie. Miejsce: Biblioteka dla Dzieci, ul.dworcowa 5, a od listopada 2013 r w Klubie Mozaika. Termin: w każdą środę od godz do 13.45, Odpłatność: 3 zł/zajęcia (wprowadzona od września 2012r. ). Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach: 8, zapisanych 13. 5

6 6

7 PLASTYCZNE WARSZTATY KREATYWNE Kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci obejmujące szeroki zakres sztuk plastycznych, począwszy od rysunku, technik malarskich, na rzeźbie, robieniu kartek, biżuterii, origamii, kompozycjach kwiatowych, malowaniu szkła i śmieciosztuce kończąc. Miejsce: Salka nr 2 w MGOKSIR, ul.dworcowa 5, II piętro, Termin: poniedziałek i środa godz Odpłatność: 15 zł/ mc (od września zajęcia bezpłatne), od listopada 2013 w Klubie Mozaika w czwartki godz Średnia liczba dzieci w roku 2013: uczęszczało 5, zapisanych 9. DZIECIĘCY ZESPÓŁ WOKALNY VIOLINKI Zajęcia wokalne z elementami choreografii przygotowujące do publicznych występów na koncertach i przeglądach piosenki dziecięcej. Miejsce: Salka nr 2 w MGOKSIR, ul.dworcowa 5, II piętro, Termin zajęć: czwartek godz Zajęcia bezpłatne. Sekcja rozwiązana po zakończeniu roku szkolnego 2012/2013 z powodu zbyt małej frekwencji i zainteresowania (na zdjęciu ostatni występ dziewcząt z Violinek przy okazji koncertu z okazji Dnia Matki) TANIEC NOWOCZESNY Nowoczesne, atrakcyjne układy choreograficzne pod okiem lubianej przez dzieci instruktorki. Od kwietnia 2013r. utworzona została druga grupa. Łącznie w zajęciach uczestniczyło średnio 25 dzieci zapisanych 31. Miejsce: Sala koncertowa MGOKSIR, ul.dworcowa 5, II piętro, Termin: wtorki i czwartki, w godz , Odpłatność: 15 zł/mc 7

8 KARATE Zajęcia prowadzone w dwóch grupach. Miejsce: Mała sala gimnastyczna w Gimnazjum, Termin: poniedziałek i środa od do grupa początkowa, godz do gr.zaawansowana, Odpłatność: 10 zł/mc. Łącznie uczestników zajęć: zapisanych 35 osoby, uczęszczało średnio 26 osób. 8

9 SEKCJA SZACHÓW Nauka i doskonalenie gry w szachy dla wszystkich, niezależnie od wieku. Uczestnikami sekcji są głównie dzieci. Średniorocznie w sekcji brało udział 5 uczestników, zapisanych 10. Zajęcia w czwartki w godz w Sali nr 2 w ośrodku kultury. Zajęcia bezpłatne. INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA GITARZE, PIANINIE (KEYBOARDZIE), AKORDEONIE, PERKUSJI Zajęcia odpłatne prowadzone przez osobę niezatrudnioną przez Ośrodek Kultury, wynajmującą pomieszczenia na prowadzoną działalność edukacyjną w zakresie gry na instrumentach. WOLONTARIUSZ-OWNIA Niecykliczne spotkania z młodzieżą chętną do współpracy z MGOKSIR na zasadzie wolontariatu. Wolontariusze pomagają przy organizacji wszelkich imprez, spotkania inicjowane są w zależności od potrzeb, np. zbliżającej się imprezy. Opiekun: pracownik MGOKSIR. Liczba wolontariuszy: 14 zapisanych, uczęszczało 10 osób. 9

10 MŁODZIEŻOWA SZKÓŁKA WĘDKARSKA Sekcja prowadzona przy współpracy z Kołem PZW w Gniewkowie. Zajęcia w roku 2013 odbywały się raz w tygodniu przez miesiące od kwietnia do końca sierpnia, we wrześniu zwieńczone zawodami wędkarskimi na Jeziorze Nowe w Suchatówce. W sekcji średniorocznie uczestniczyło 40 osób. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Sali MGOKSIR, natomiast praktyczne nad stawkiem przy os lecia w Gniewkowie. Zajęcia bezpłatne. 10

11 WARSZTATY WOKALNE Zajęcia wokalne dla osób niezależnie od wieku, z profesjonalnym instruktorem, skierowane głównie na technikę emisji głosu, prowadzone od października 2013 roku. Zajęcia w Sali koncertowej MGOKSIR w poniedziałki od godz do 17.50, zajęcia bezpłatne. Zapisanych było 9 osób, średnio uczęszczało 5. Osoby dorosłe ZESPÓŁ LUDOWY GNIEWKOWIANIE Spotkania w każdy poniedziałek godz w Sali nr 2 MGOKSIR. Kierownik zespołu: A.Szafrańska. Zajęcia bezpłatne. Liczba członków zespołu na 31/12/2013: 23 osoby. W 2013 roku Zespół wielokrotnie występował na lokalnych scenach i niemal przy wszystkich ważniejszych miejskich i gminnych uroczystościach. Realizował również unijny projekt napisany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Gniewkowie udziału w dwóch festiwalach wyjazdowych: w Poraju k. Częstochowy i w Chełmnie. Na tym ostatnim Gniewkowianie zdeklasowali inne zespoły folklorystyczne otrzymując z rąk Prezydenta Chełmna nagrodę Grand Prix! FITNESS Bogata oferta zajęć aerobowych to : FITNESS Z WIOLETTĄ- wt. i czw. godz (osoba niezatrudniona w MGOKSIR FITNESS Z KASIĄ- pon. i śr. godz (pracownik MGOKSIR) Średniorocznie uczestniczyło w nich po 12 osób. Zajęcia odpłatne : 5 zł/zajęcia lub karnety. 11

12 AEROBIK 50+ Jest kontynuacją zapoczątkowanego przez Urząd Miejski projektu poprawy wydolności i kondycji fizycznej kobiet po 50. roku życia. Od września 2012 prowadzony przez pracownika MGOKSIR. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godz w Sali koncertowej MGOKSIR. W zajęciach uczestniczyło średnio 25 pań, zapisanych

13 PRACOWNIA SĘNIORA Zajęcia w formie cotygodniowych spotkań dla osób, które nie tolerują nudy, a mają jeszcze dużo energii i wolnego czasu do działania. Spotkania mają charakter kreatywnych zajęć plastyczno-manualnych i mają na celu kultywowanie tradycji regionalnych poprzez samodzielny wyrób rękodzieła. Miejsce spotkań: salka nr 2 w MGOKSIR, Termin: w każdy czwartek godz , od października w środy godz Zajęcia bezpłatne, prowadzone przez pracownika MGOKSIR. Liczba uczestników sekcji: 10 osób. WARSZTATY DEKORACJI I ROBÓTEK RĘCZNYCH Cotygodniowe zajęcia dla osób, które chciały poznawać nowe metody pracy rękodzielniczej i tworzyć własnoręcznie przepiękne dekoracje całoroczne i okolicznościowe. Zajęcia prowadzone były przez wiololetniego praktyka, będącego autorytetem w tego typu działalności w naszym lokalnym środowisku. Zajęcia zawsze w środy o godz w bibliotece. Zajęcia odpłatne: 15 zł/ miesięcznie. Średnia liczba uczestników: 7 osób. Zajęcia trwały do końca maja 2013 roku. ZUMBA Zajęcia rytmiczno-aerobowe połączone z nauką tańca. Koszt 5 zł/ zajęcia. Wtorki i czwartki godz Zajęcia prowadzone przez osobę indywidualną, niezatrudnioną przez MGOKSIR. Średniorocznie uczestniczyło w zajęciach 13 pań. 13

14 SEKCJA BASENOWA Cotygodniowe wyjazdy do Aquaparku Olender w Wielkiej Nieszawce organizowane przez MGOKSIR, w których uczestniczyło średnio 37 osób. Koszt dojazdu oraz biletu wstępu pokrywane były przez osoby zainteresowane. SEKCJA MUZYCZNA Organizowanie prób zespołom muzycznym, w 2013 roku były to zespoły: Histeryk Filip oraz Coral. Zespoły te mają próby w studio nagrań, korzystają z pomieszczenia i nagłośnienia bezpłatnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. INNE Osoby dorosłe mogły również uczestniczyć w warsztatach wokalnych oraz sekcji szachów. Na prośby i z inicjatywy mieszkańców od 2014 roku powołano sekcję nordic walking oraz Piłkarskie Przedszkole. 14

15 Sekcje i zajęcia w Klubie Mozaika Poniedziałek Świetlica socjoterapeutyczna godz Spotkania Koła Emerytów i Rencistów godz Wtorek Szkoła j.angielskiego- w godz Brydż- godz Środa Klub Malucha- godz Szkoła j.angielskiego w godz Czwartek Plastyczne warsztaty kreatywne godz Szkoła j.angielskiego Piątek Tenis stołowy godz Największe imprezy kulturalno-rozrywkowe MGOKSIR realizuje imprezy według kalendarza imprez załączonego każdorazowo do planu budżetowego instytucji. W ciągu roku dokonuje się korekt planu po weryfikacji kosztorysów każdej imprezy. W 2013 r. największymi imprezami pod względem organizacyjnym i finansowym były: - cykl imprez Długi weekend w Gniewkowie 1-5/05/ Dni Księstwa Gniewkowskiego 745 urodziny miasta 24/05/ /06/ Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych im. Zbigniewa Winieckiego 17/08/ Dożynki Gminne i Powiatowe w Szadłowicach- 1/09/

16 Roczny przegląd wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych STYCZEŃ Powitanie Nowego Roku Dzień wcześniej tj. 31 grudnia 2012 roku mieszkańcy naszego miasta zgromadzili się na Rynku w Gniewkowie, by pożegnać odchodzący rok. Impreza przy dźwiękach muzyki elektronicznej i fajerwerkach trwała do godz. 1.00, otwierając tym samym kolejny rok działalności naszej placówki. XXI Finał WOŚP W Gniewkowie, podobnie jak w całym kraju, 12 stycznia miał miejsce 21. Finał WOŚP, podczas którego zbieraliśmy pieniądze na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. Podczas finału ponad pięćdziesięciu wolontariuszy zbierało na ulicach Gniewkowa pieniądze do puszek, wielka zabawa natomiast rozpoczęła się po godz w sali ośrodka kultury. Wystąpili: dj Kuki, zespół Gniewkowianie, zespół ASTER, zespół Experience, zespół Coral oraz Black Fury. Licytowano również gadżety największe sumy uzyskał zestaw podarowany od OSP Gniewkowo tj. hełm, pas i toporek. Poszedł za 250 zł. W sumie sztab Gniewkowo wraz ze zbiórką na terenie gminy uzbierał 9800 zł. 16

17 Uroczystość upamiętniająca wyzwolenie i odzyskanie niepodległości przez Gniewkowo W styczniu Mieszkańcy Gniewkowa przeżywają dwie ważne dla miasteczka rocznice. Otóż 17 stycznia 93 lata temu, od niemieckiej kuli zginął na przedpolach Gniewkowa plutonowy Pająkowski. Tym samym jego bohaterska śmierć otworzyła drogę ku niepodległości, która do naszego miasta przyszła trochę później niż w innych częściach naszego kraju. 22 stycznia to kolejna ważna data, bo właśnie tego dnia 68 lat temu Gniewkowo zostało wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji właśnie 17 stycznia w kościele farnym pw. św. Mikołaja i św. Konstancji odbył się koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia. Muzycy pod batutą dyrygenta kapitana Dominika Sierzputowskiego wykonywali pieśni patriotyczne oraz standardy muzyki popularnej i poważnej. Tuż po koncercie miała miejsce uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Proboszcza Tadeusza Krzymińskiego w asyście ks. Dziekana Kanonika Jerzego Nowaka oraz ks. Wikariusza Marcina Malagowskiego. Po uroczystościach kościelnych delegacja w osobach: Dyrektora Ośrodka Kultury Joanny Kowalskiej, Burmistrza Gniewkowa Adama Roszaka, Z-cy Burmistrza Pawła Drzażdzewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Kozłowskiego złożyli wiązanki w imieniu mieszkańców gminy pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i Gararda Pająkowskiego. Spektakl dla najmłodszych 19 stycznia w Sali koncertowej MGOKSIR wystawiono spektakl Teatru Baj Pomorski pt; Przypadki doktora Bonifacego Trąbki. Wstęp był wolny. 17

18 Dzień Babci i Dziadka z MGOKSiR 21 stycznia pracownicy MGOKSIR zorganizowali integracyjne spotkanie dla babć i wnucząt. Dzieci uczestniczące w sekcjach zainteresowań naszego ośrodka, przygotowały dla swoich kochanych babć i dziadków, krótki program artystyczny prezentujący nabyte przez nich w goku umiejętności. Wiele innych atrakcji, w tym wspólne wykonywanie krepinowych kwiatków, tańce, pląsy, karaoke i pyszny, efektowny tort z pewnością umożliwiły miłe spędzenie tego dnia oraz umocnienie więzi rodzinnych. Półkolonie Ferie w mieście (14-25 stycznia) Uczestnicy zimowych spotkań w goku i tym razem nie mogli narzekać na nudę. Wspólna inicjatywa MGOKSIR i MGBP przy dofinansowaniu ze środków MGKRPA w Gniewkowie umożliwiła zorganizowanie ciekawych zajęć. Pierwszego dnia, dzieci uczestniczyły w warsztatach czerpania papieru, następnie w zajęciach integracyjnych, a także stworzyły KONTRAKT określający zasady zachowań koleżeńskich w grupie. 18

19 Drugiego dnia 40-osobowa grupa wraz z 4 opiekunami udała się do Torunia, by w Fantasy Park spróbować swoich sił na kręgielni. Następnego dnia odbyły się konkursy i zajęcia rekreacyjne w budynku Łącznicy Kulturalnej. W czwartek wszyscy półkoloniści udali się na salę sportową, by spróbować swoich sił w specjalnie dla nich przygotowanym torze przeszkód. Po rozgrzewce, każdy uczestnik zajęć sportowych zaliczał przeszkody na czas, by osiągnąć jak najlepszy wynik. Jednak nagrody były zarezerwowane dla każdego i nikt nie wyszedł bez upominku. Na koniec wszyscy zagrali w "dwa ognie". W piątek odbył się kolejny wyjazd. Tym razem do Kinepolis w Inowrocławiu na film Ralph Demolka 3D. W sobotę zaplanowano atrakcję nawet dla tych, którzy nie uczestniczyli w półkoloniach. 19 stycznia do Gniewkowa przyjechali aktorzy z Teatru Baj Pomorski z Torunia, z przedstawieniem pt. "Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki". Spektakl był bezpłatny. Drugi tydzień rozpoczął się bardzo pracowicie. Dziewczynki rozpoczęły spotkanie od wykonywania biżuterii, którą wykonywały z przeznaczeniem dla swoich Babć z okazji ich święta. Chłopcy natomiast, w tym czasie, wykonywali prezenciki, w postaci kwiatków zapakowanych w pudełeczko zawinięte wstążeczką. Podziw prowadzących wzbudziła estetyka i dokładność wykonania niespodzianek, które były wykonywane dla babć i również dziadków na wieczorne spotkanie. W działaniach tych dzieci wspierali również wolontariusze MGOKSIR. Następnego dnia zaplanowano projekcję filmową oraz konkurs plastyczny na terenie ośrodka kultury.w środowe przedpołudnie zamieniliśmy wyjazd na basen, wyjazdem do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, by tam uczestniczyć w kreatywnych zajęciach. 19

20 Dzieci wykonywały m.in. maski, które wykorzystały następnego dnia podczas zabawy karnawałowej czy pokonywały wyznaczony tor papierową kulą. W czwartek odbyła się zabawa karnawałowa. Dzieci przybyły na zabawę przebrane w przeróżne postaci. Odbyło się wiele konkursów z nagrodami. Zabawie towarzyszył dobry humor uczestników. Ostatniego dnia udaliśmy się do Astrobazy, gdzie dzieci mogły zobaczyć profesjonalny sprzęt, którym posługują się pracownicy astrobazy, oraz obejrzeć za pomocą programu komputerowego gwiazdy, planety. Następnie udaliśmy się na salę sportową, gdzie półkoloniści, podczas zabaw i gier na wesoło bawili się wspólnie ostatni raz podczas ferii. Gniewkowska Gala Sportu Miała miejsce 26 stycznia w sali koncertowej MGOKSIR. Organizatorem gali oraz plebiscytu był MGOKSiR w Gniewkowie. Zebranych gości i mieszkańców przywitali prowadzący galę, Joanna Kowalska dyrektor MGOKSiR w Gniewkowie oraz Krzysztof Tomasik instruktor sportu w MGOKSiR w Gniewkowie. 20

21 Pierwszych pięć kategorii: Najlepszy Sportowiec, Najlepsza Drużyna, Najlepszy Trener, Największy Talent, Najlepszy Amator, wybrała Kapituła Konkursu, która miała do dyspozycji 29 głosów (każda osoba miała jeden głos), do wyboru każdego laureata. Zwycięzca szóstej kategorii Najpopularniejszy Sportowiec, został wybrany przez mieszkańców gminy w otwartym głosowaniu (na specjalnych kartach imiennych), które trwało od 18 października 2012 r. do 6 stycznia 2013 r. Urna do głosowania była wystawiona w MGOKSiR. Najlepszym Sportowcem Gminy Gniewkowo 2012 roku został Paweł Stysiał siatkarz Delecty Bydgoszcz (Młoda PlusLiga) oraz miejscowego LZS Gniewko, który zdobył 10 głosów. Kapituła Konkursu wyróżniła również w tej kategorii Zbigniewa Baranowskiego piłkarza seniorskiej drużyny MLKS Unia Gniewkowo, który uzyskał 7 głosów kapituły. Najlepszą Drużyną została Reprezentacja Gminy Gniewkowo w Koszykówce Mężczyzn (złoci medaliści olimpiady w Tucholi 2012), zdobywcy 14 głosów. Kapituła w tej kategorii również wyróżniła drużynę piłkarską seniorów LZS Czarni Wierzchosławice. Najlepszym trenerem został Paweł Brzustowicz (trener wyróżnionej drużyny LZS Czarni ), zdobywając 8 głosów. Kapituła wysoko również oceniła Rafała Tyburka 6 głosów i Bartłomieja Krzemińskiego 6 głosów. Za Największy Talent został uznany Maciej Zboiński (młodziutki piłkarz MLKS Unia Gniewkowo), który uzyskał 12 głosów. Tytuł Najlepszego Amatora zdobył Damian Szałkiewicz koszykarz, były gracz KS Harmattan Gniewkowo, aktualnie występuje w rozgrywkach ligi amatorskiej, zawodnik złotej reprezentacji z Tucholi. Zdobywca 7 głosów. Kapituła wysoko oceniła również Waldemara Tomczaka, biegacza TG Sokół Gniewkowo. Najpopularniejszym Sportowcem została Weronika Nowacka (młodziutka siatkarka UKS Gniewkowo). Drugim wynikiem pochwalić się może piłkarz MLKS Unia Gniewkowo Bartosz Pędowski, a trzecim Mariusz Kryszak (również piłkarz pochodzący z Wierzchosławic, obecnie występujący w pierwszoligowej Olimpii Grudziądz). Wszystkim laureatom pamiątkowe trofea wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski. Natomiast piękne róże wręczał laureatom młodziutki zawodnik MLKS Unia Gniewkowo, ubrany w strój sportowy, Ksawery Kamiński. Na zakończenie gali można było robić pamiątkowe zdjęcia laureatom, oczywiście przy podkładzie muzycznym piosenki We are the champions zespołu Queen. Po zakończonej gali, odbyła się już tradycyjnie, zabawa taneczna. 21

22 LUTY Zabawa taneczna karnawałowa 9 lutego odbyła się zabawa karnawałowa z zespołem ALLE-GRO. Bilety w cenie 30 zł/osobę zostały szybko wyprzedane pokazując, iż jest duże zainteresowanie na imprezy tego typu w Gniewkowie. Koncert Stanisława Soyki z zespołem SOYKA KWINTET Z okazji Walentynek MGOKSIR zorganizował 16 lutego niepowtarzalny koncert Stanisława Sojki, który zgromadził ogromną publiczność, niespełna 200 osób. Bilety w cenie 20 zł wyprzedano w ciągu zaledwie tygodnia. Publiczność podczas koncertu reagowała świetnie. "Tolerancja", "Tango Warszawa", "Życie to krótki sen" to tytuły niektórych utworów, które mogli wysłuchać wszyscy obecni na sobotnim koncercie. Najważniejsze dla artysty jest to, by bis nie był wymuszony przez samego artystę - stwierdził Stanisław Soyka, który wraz z zespołem bisował dwa razy. Owacje na stojąco i wspólne śpiewanie sprawiły, że sala koncertowa ośrodka kultury była świadkiem prawdziwej uczty muzycznej. MARZEC Dzień Kobiet i Światowy Dzień Inwalidy Cykliczną imprezą, którą MGOKSiR organizuje przy współpracy z Kołem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gniewkowie jest Światowy Dzień Inwalidy połączony wraz z obchodami Dnia Kobiet. W sali koncertowej 7 marca odbył się z tej okazji koncert inowrocławskiego pianisty Cezarego Gatyńskiego, swój program zaprezentowały również przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie. Przy poczęstunku prowadzono miłe rozmowy. Każda z pań otrzymała również różę, którą wręczał m.in. Burmistrz Gniewkowa oraz słodki upominek od Zarządu Koła. 22

23 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet W dniu 8 marca, ponad 100 pań wzięło udział w imprezie przy kawie i słodkościach zorganizowanej przez M-GOKSiR z okazji ich święta. Głównymi atrakcjami wieczoru był występ duetu NIN z Mogilna: Radosława Nowaka i Karola Nawrota, koncert pianisty Cezarego Gatyńskiego, przeprowadzenie METAMORFOZY pani Teresy Zakrzewskiej pod okiem fachowców: fryzjerki pani Barbary Hałambiec, kosmetyczki pani Moniki Piaseckiej-Rosenau z gabinetu kosmetycznego pani Joanny Roube, manikiurzystki pani Karoliny Krzysztofiak z gabinetu kosmetycznego pani Renaty Basa oraz losowanie wielu wspaniałych nagród. Spotkanie odbywało się w dobrym nastroju, przy słodkościach z cukierni pani Anety Miklas, która ufundowała również świąteczne zajączki i jajeczka z piernika do tradycyjnie organizowanej tego dnia loterii. Inne nagrody dla pań ufundowała Drukarnia Pozkal, Zajazd Harasówka oraz Producent Miodów pan Jacek Paul. Kilka słów na temat zdrowia, jak zwykle wypowiedział doktor Tadeusz Dereziński. Swoje prace ( dekoracje świąteczne) zademonstrowały wolontariuszki działające przy M-GOKSiR oraz panie z sekcji dekoracji i robótek ręcznych prowadzonej pod okiem pani Bożeny Kłosowskiej. Na zakończenie panie zainicjowały wspólne pląsy. Wspaniałe zdjęcia z imprezy wykonała Małgorzata Kaczmarek. 23

24 Jarmark Wielkanocny 24 marca MGOKSIR współorganizował z Urzędem Miejskim kolejną imprezę kiermaszową, na której wystawiał się razem z Biblioteką Publiczną. Spektakl dla dzieci w ramach Światowego Dnia Teatru Komnata Czasu Przedstawienie teatralne o charakterze profilaktycznym w wykonaniu aktorów z łódzkiego Teatru Króla wystawiono w sali koncertowej goku 24 marca. Wstęp na spektakl był bezpłatny. Przedstawienie sfinansowane ze środków MGKRPA w Gniewkowie. 24

25 KWIECIEŃ Warsztaty dla wolontariuszy MGOKSIR Prowadzone przez studentów-wolontariuszy toruńskiego oddziału Projektora warsztaty odbywały się 9, 16 i 23 kwietnia. Tematem przewodnim było rozwijanie indywidualnych pokładów kreatywności pn. Rozruszaj leniwe, szare komórki. Powitanie Mobilnego Domu Kultury w Gniewkowie 11 kwietnia przyjechał do Gniewkowa długo wyczekiwany barakowóz specjalnego przeznaczenia, czyli Mobilny Dom Kultury. Wszystkie dotychczasowe działania wokół niego wyzwalały wiele silnych emocji, gdyż to głównie stąd, z Gniewkowa, pochodzi międzypokoleniowa ekipa barakowozowa: PoWSInogi, którzy wymyślili ten projekt i aktywnie w nim uczestniczyli. Mobilny Dom Kultury w Gniewkowie stał do soboty 13 kwietnia. Jego miejscem postojowym, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Lidii Stejter, był plac na terenie Szkoły Zawodowej. Uroczyste powitanie objazdowego domu kultury odbyło się o godz Po uroczystym wjeździe miały miejsce warsztaty integracyjno animacyjne wewnątrz barakowozu dla uczestników projektu: Pań z Pracowni Sęniora z MGOKSIR i wolontariuszy. Nad całością przebiegu happeningu czuwał animator, wodzirej i konferansjer z Fabryki Uśmiechu Mateusz Pejas. Projekt Barakowóz - Międzypokoleniowy Dom Kołowy realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz przy wsparciu Burmistrza Miasta Gniewkowo Adama Roszaka. Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego Seniorzy w akcji realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę przy wsparciu finansowym Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. 25

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 206 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja. styczeń 06.0 0.0 23.0 8-22.0 8-22.0 30.0 Koncert Kolęd i Pastorałek XXIII Finał WOŚP Bal karnawałowy FERIE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016 PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2016 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, MOKiS - partner)

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Leśna, kawiarnia, hol i najbliższe LUTY

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Styczeń 1. Koncert Noworoczny połączony z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy GOK 11.01.15 2. Trzech Króli (kolędowanie z szopką) Przygodzice,

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Program imprez 1 maja

Program imprez 1 maja KRAPKOWICE Program imprez 1 maja XXXII Krapkowicki Bieg Uliczny 9:00 bieg dzieci i młodzieży 10:00 nordic walking 9:00 14:00 11:00 START biegu głównego na 10 km 11.10 wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2016 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZADKU TERMIN I MIEJSCE IMPREZY NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2016 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZADKU TERMIN I MIEJSCE IMPREZY NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2016 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZADKU TERMIN I MIEJSCE IMPREZY NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR 1 / 13 10.01.2016 teren miasta Szadek, MGOK Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. l.p. Termin Nazwa zadania, zasięg Miejsce 1. 06.01 2. 13.01 3. 4. 16.01 20.01 05.12 26.01 5. 03.02

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator 11 stycznia 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hala sportowa SCSiR Ośrodek Kultury, 14 stycznia Promocja książki Wandy Wasik: Tajemnica

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2014-2015

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2014-2015 KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI - SOBOTNIE PORANKI DLA DZIECI prowadzone przez RODZICÓW Otwarte zabawy, gry, harce, zajęcia edukacyjne, artystyczne, społeczne, sportowe i co tam, komu w duszy

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2012 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ LUTY 1.Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na rok 2015

Kalendarz imprez na rok 2015 Kalendarz imprez na rok 2015 1. Koncert Kolęd 4 stycznia 2015r. Korczówka Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Parafia Św. Jozafata BM Koncert w kościele w Korczówce w wykonaniu zespołów działających

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy Stryszawa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku / 2 lutego Wernisaż

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator 11 stycznia 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hala sportowa SCSiR Ośrodek Kultury, 14 stycznia Promocja książki Wandy Wasik: Tajemnica

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ LUTY 1.Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R ZIMPREZW2015r.

K A L E N D A R ZIMPREZW2015r. K A L E N D A R ZIMPREZW2015r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 23.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy LUTY Kiermasz książki używanej podczas 23.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 Styczeń 6.01.2012r. godz. 17,00 Koncert kolęd Chrystus Pan się narodził w wykonaniu Chóru Camerata, Chóru Appasjonata, Chóru Canzonetta 8.01.2012r. XIX Finał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016

Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016 Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016 Lp. Data Temat Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1. 01.09.2015r. Udział MDK w obchodach 76 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2015

Kalendarz Imprez Miejskich 2015 Kalendarz Imprez Miejskich 2015 m-c Nazwa imprezy Data/Przybliżony termin Główny organizator/partner Miejsce imprezy 1. styczeń XXIII Finał WOŚP 18 stycznia Stowarzyszenie Piechowice POK 2. styczeń Nasze

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ 2014 R. Miesiąc Data Tytuł imprezy Miejsce Organizator Opis Udział w Wielkiej Orkiestrze Styczeń 12 w Nowym Nad Świątecznej Pomocy Jarem Luty Marzec Kwiecień 19 24-28 rozgrywki eliminacyjne 26 Powiatowy Halowej

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy)

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Imprezy Sportowo - Turystyczne L.p. Nazwa Imprezy Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2017r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE

KALENDARZ IMPREZ 2017r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE KALENDARZ IMPREZ 2017r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ LUTY 25.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kiermasz książki używanej podczas 24.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Lp. Termin Osoba odpowiedz. Treść zadania Współorganizator Uwagi STYCZEŃ 1. 13.01. P. Płocica Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. Data utworzenia 2008-12-23 Numer aktu 361 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr XXXII/ 361/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2014. 1. Noworoczne Spotkanie Seniorów w Swarzynicach. 2. Koncert Trzech Króli Swarzynice. 3. Koncert Kolęd i Pastorałek - Podlegórz

Styczeń 2014. 1. Noworoczne Spotkanie Seniorów w Swarzynicach. 2. Koncert Trzech Króli Swarzynice. 3. Koncert Kolęd i Pastorałek - Podlegórz TRZEBIĆ,> /.? OŚRODEK KULTURY 66-132 TRZEBIECHÓW, ul. SuteChowsW 2 NIP 973-07^0-^64 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury za rok 2014. Dyrektor Trzebiechowskiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce. *Dane podane w celach informacyjnych. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w niniejszym harmonogramie.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Witamy w Zespole Szkół w Miedzichowie Rok szkolny 2014/2015 Dzień przedszkolaka 19.09.2014 Początek roku szkolnego w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 S t y c z e ń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Finał WOŚP MDK styczeń MDK Maków Maz. Realizacja projektu edukacyjnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 1 IM. ARTYSTÓW RODU KOSSAKÓW W TYCHACH w roku szkolnym 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 1 IM. ARTYSTÓW RODU KOSSAKÓW W TYCHACH w roku szkolnym 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 1 IM. ARTYSTÓW RODU KOSSAKÓW W TYCHACH w roku szkolnym 2015/2016 1 Rocznice - y Forma realizacji Odpowiedzialny Współdz. osoby, instytucje Termin 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2013

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2013 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2013 Gminny Przegląd Widowisk Jasełkowych Jasełkowe Zmagania 10.0 szkoły, Koncert kolędowo karnawałowy.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy SZOiK w Rojewie na 2015 rok

Plan Pracy SZOiK w Rojewie na 2015 rok L P 1. MIESIĄC NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE ORGANIZATO R STYCZEŃ Gminny Przegląd Jasełek XXIII FINAŁ WOŚP Dzień Babci i Dziadka 9.01.2015r. 11.01.2015r. 21.01.2015r. Hala / Gimnazjum/ Gmina/ ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

17. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW

17. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW 17. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW CZYM JEST ARS? 17. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2016 odbywa się od 1979 roku. Jest to impreza o profilu artystycznym i metodycznym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6835 UCHWAŁA NR XVII/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6835 UCHWAŁA NR XVII/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6835 UCHWAŁA NR XVII/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: zmiany nazwy

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Miejski Dom Kultury w Łańcucie. ul. Tadeusza Kościuszki Łańcut. Tel Fax:

Miejski Dom Kultury w Łańcucie. ul. Tadeusza Kościuszki Łańcut. Tel Fax: Miejski Dom Kultury w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 15 37-100 Łańcut Tel. + 48 17 225 22 94 + 48 17 225 22 95 Fax: + 48 17 225 04 38 e-mail: mdklancut@wp.pl strona internetowa: http://www.mdklancut.pl

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od r. do r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od r. do r. PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. l.p. Termin Nazwa zadania, zasięg Miejsce 1. 06.01 2. 19.01 3. 4. 25.01-5.02 15-28.02 5. 2-17.03

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na rok 2016

Kalendarz imprez na rok 2016 Kalendarz imprez na rok 2016 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator (pełna nazwa, adres, telefon) 1. 24. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy 10.01.2016 Sala widowiskowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przychodów dodatkowych w grudniu 2010 r.

Zestawienie przychodów dodatkowych w grudniu 2010 r. Zestawienie przychodów dodatkowych w grudniu 2010 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 198,00 2 zajęcia w sekcjach: 1 381,00 plastyczna 15,00 tenisa stołowego 496,00 komputerowa 870,00

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYDARZENIE DATA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 2 wrzesień Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Hanna Tarachowicz, wychowawcy klas 1.Uroczyste rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015

Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015 Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015 Zapraszamy mieszkańców Gminy Węgorzyno do korzystania z zaplanowanych imprez i zabaw w roku 2015. Szersze informacje można uzyskać w Urzędzie

Bardziej szczegółowo