28 grudnia 2012 r. w ośrodku Termy Ślesińskie odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "28 grudnia 2012 r. w ośrodku Termy Ślesińskie odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin."

Transkrypt

1 NR 1 (24) STYCZEŃ 2013 ISSN Hala Sportowa przy Gimnazjum w Ślesinie r., godz. 16:00 W PROGRAMIE: Prezentacje Grup Tanecznych, Prezentacje Grup Artystycznych Szkół Podstawowych, Dziecięco- -Młodzieżowe Studio Piosenki, Koncert zespołu NOVII, Koncert zespołu SOUND CONTROL, Kwesta, Światełko do Nieba Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie W Ślesinie kwestować będzie 65 wolontariuszy, a wśród nich Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski. Inwestycje w 2013 roku Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin ( r.) przyjęto plan wydatków majątkowych na 2013 rok. Zadania inwestycyjne opiewają łącznie na sumę ,00 zł. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań. Rolnictwo i łowiectwo 1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda 2 08 zł 2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin ,00 zł 3. Budowa przyłączy wodociągowych ,00 zł 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry Konstantynowo ,00 zł 5. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ,00 zł Transport i łączność 1. Przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłężna Różopo- EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Sesja z kolędami 28 grudnia 2012 r. w ośrodku Termy Ślesińskie odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Podczas obrad uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ślesin na lata Podjęto także uchwałę budżetową Gminy Ślesin na rok Tegoroczne dochody planuje się na poziomie ,00 zł, w tym majątkowe ,00 zł i bieżące ,00 zł. Natomiast wydatki mają wynieść ,00 zł, w tym majątkowe ,00 zł i bieżące ,00 zł. Dla mieszkańców trzech ślesińskich osiedli istotna powinna być wiadomość o wyodrębnieniu funduszu osiedlowego w wysokości 45 tys. zł (po 15 tys. zł dla każdego osiedla). Niewątpliwie uchwalenie budżetu było najistotniejszą uchwałą podjętą podczas tej sesji. Burmistrz przedstawił szczegółową informację na temat tegorocznych dochodów oraz wydatków. Poinformował uczestników o staraniach, jakie podjęte zostały w roku 2012, aby planowane inwestycje otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na trzynaście zadań, jakie złożone zostały w maju 2012 roku z terminem realizacji na 2013 rok, gmina pomimo znalezienia się na liście rankingowej nie otrzyma dofinansowania. Spowodowane to jest zajęciem odległych miejsc ( , 286) w rankingu, wynikających z wysokiego dochodu na jednego mieszkańca. Porównał również do innych gmin z powiatu konińskiego, które ubiegały się o dofinansowanie. Gmina Skulsk złożyła wnioski na 11 zadań i zajęła odpowied- le w miejscowości Licheń Stary ,00 zł 2. Przebudowa drogi nr 3185P Różnowa Ostrowąż w miejscowości Biskupie ,00 zł 3. Budowa chodników w miejscowości Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary 78 zł 4. Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Ignacewo ,00 zł 5. Utwardzenie placu w Pogoni Gosławickiej ,00 zł 6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w m. Honoratka ,00 zł 7. Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn Lubomyśle (etap II) ,00 zł 8. Przebudowa ul. Stokrotkowej w m. Różopole ,00 zł Gospodarka mieszkaniowa 1. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia nio (22-32 miejsce) przy dochodzie gminy na mieszkańca 522,98 zł. Gmina Wierzbinek 6 zadań (51-56 miejsce) dochód 612,32 zł. Gmina Wilczyn 3 zadania (61-63 miejsce) dochód 639,99 zł oraz gmina Stare Miasto 2 zadania (249, 250 miejsce) dochód 1356,86 zł. Jak widać podstawowe kryterium dochodu na mieszkańca w gminie przy kwocie Ślesina 1228,22 zł nie dało możliwości zakwalifikowania się wyżej, podobnie jak posiadająca wyższy dochód gmina Stare Miasto. W przypadku tak dużej ilości beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w porównaniu do lat ubiegłych możliwości są zdecydowanie ograniczone. Przedstawił również informację o możliwościach, jakie będą w trakcie roku, choćby 500 tys. zł w ramach Odnowy Wsi w ramach Lokalnych Grup Działania. Rada Miejska zdecydowała o pozostawieniu podatków (od nieruchomości, środków transportowych oraz rolnego) na poziomie z poprzedniego roku. Po sesji zgromadzeni mieli możliwość wysłuchania części artystycznej w wykonaniu uczniów ślesińskiego Gimnazjum. Nie zabrakło solowych popisów instrumentalnych oraz pięknie zaśpiewanych kolęd. oprac. (u) w Ślesinie ,00 zł 2. Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w m. Honoratka ,00 zł 3. Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Kępa ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. Modernizacja dachu na budynku Komisariatu w Ślesinie ,00 zł Oświata i wychowanie 1. Zestaw mebli ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wygoda ,00 zł 2. Utwardzenie placu przy świetlicy w m. Półwiosek Stary ,00 zł 3. Zakup kontenera dla sołectwa Julia ,00 zł zdj. Henryk Zajfert ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL KOMEDIOWY pt. DIETA CUD szczegóły na str. 6 ciąg dalszy na str. 2 1 GAZETA ŚLESIŃSKA nr 1 (24) styczeń 2013

2 dokończenie ze str. 1 Ochrona zdrowia 1. Zakup defibrylatora 8 960,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Budowa pomostów w m. Licheń Stary ,00 zł 2. Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze ,00 zł 3. Rekultywacja wysypiska w miejscowości Goranin ,00 zł 4. Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie Witalisów 6 500,00 zł 5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn ,00 zł 6. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowąż ,00 zł 7. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec Wandowo ,00 zł 8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ignacewo Wierzelin ,00 zł 9. Montaż lampy oświetleniowej w m. Wąsowskie Holendry 5 000,00 zł 10. Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półwioskiem Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo-spacerową ,00 zł 11. Budowa oświetlenia ulicznego na os. Północ w Ślesinie ,00 zł 12. Montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w miejscowości Wąsosze ,00 zł 13. Montaż lamp w m. Honoratka 5 000,00 zł 14. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki ,00 zł Kultura fizyczna i sport 1. Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw: Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski, Licheń Stary ,00 zł 2. Modernizacja boiska i budowa placu zabaw w m. Szyszyn ,00 zł UMiG SZANOWNI MIESZKAŃCY!!! W związku z wygaśnięciem w dniu r. umowy z MZK na realizację dowozów liniami 56 i 67, ogłoszony został przetarg na realizację dowozów mieszkańców Gminy Ślesin tanimi liniami regularnymi w 2013 r. na trasach: Wierzelin Ślesin Konin, Licheń Piotrkowice Ślesin Konin, Kijowiec Szyszyn Ślesin Konin, Ostrowąż Ślesin Konin i powrotne oraz pętla Konin Kępa Wąsosze Ślesin Mikorzyn Konin. Zmiana podyktowana jest równym dofinansowaniem kosztów przejazdu wszystkich mieszkańców Gminy. Dotąd z tanich linii MZK korzystali mieszkańcy Ślesina oraz miejscowości na trasach Ślesin Wąsosze Konin i Ślesin Honoratka Konin. Wprowadzenie zmiany pozwoli na tańszy dojazd do Konina wszystkich mieszkańców ww. miejscowości. W 2013 r. przewozy tanimi regularnymi liniami będą realizowane przez PKS Konin. Aby jaśniej przedstawić, czym podyktowane zostały zmiany, podaję dotychczasowe koszty, jakie ponosili mieszkańcy miejscowości, które objęte zostały tanimi liniami. Obecnie mieszkańcy z tych miejscowości (STREFA II) zapłacą za bilet miesięczny 61,20 zł ulgowy i 120 zł normalny. Wcześniej dojazd do Konina z Ostrowąża i Wierzelina kosztował 181,05 zł i 355 zł, Kijowca 163,20 zł i 320 zł, Pogoni 146,88 zł i 288 zł. Jak widać różnice w cenie biletów są trzykrotnie niższe. Dzięki wprowadzeniu tych dodatkowych linii osoby jadące ze Ślesina do Konina mają zdecydowanie więcej połączeń przy niewielkiej podwyżce ceny biletu z 2,80 zł na 3,20 zł. Do końca 2012 r. z przystanku głównego na ul. XXX-lecia PRL odjeżdżało 9 autobusów MZK w godz. 6.41, 6.49, 9.37, 10.49, 14.55, 15.17, 16.29, 17.38, Obecnie po wprowadzeniu tanich linii odjeżdża 14 autobusów PKS w godz. 6.02, 6.07, 6.09, 6.57, 6.58, 6.59, 7.11, 7.12, 9.16, 10.36, 11.39, 15.06, 15.08, Natomiast na trasie dworzec PKS Stary Konin-Ślesin godz. odjaz- Trasa linii: Licheń - Wygoda - Piotrkowice - Różopole - Półwiosek St. - Wąsosze - Kępa - Konin FF kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze S kursuje w dni nauki szkolnej dów 6.15, 6.25, 13.00, (dwa kursy), (trzy kursy), (dwa kursy), (dwa kursy), 15.45, 16.20, Zwiększona ilość kursów w tych samych godzinach wynika z dojazdu autobusów do miejscowości na trasach w kierunku Sompolna, Skulska, Wilczyna i Lichenia. W najbliższym czasie wszystkie autobusy PKS wyposażone zostaną w świetlne tablice informacyjne, wprowadzone zostaną również autobusy umożliwiające łatwiejszy przejazd osób niepełnosprawnych. W związku z sugestiami mieszkańców korzystających z komunikacji MZK, wprowadzona została następująca zmiana dotycząca podziału gminy na dwie strefy. Krótsza (I) objęła dojeżdżających do Konina z przystanków miasta Ślesina po byłych trasach MZK, a dłuższa (II) dojeżdżających do Konina z przystanków przed Ślesinem. STREFA I - cena biletu jednorazowego normalnego 3,20 zł - cena biletu jednorazowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (dzieci od 4 lat, młodzież szkolna do 24. roku życia i studencka do 26. roku życia za okazaniem legitymacji) 1,60 zł - cena biletu jednorazowego dla emerytów i rencistów 1,60 zł - cena biletu miesięcznego normalnego 110, 00 zł - cena biletu miesięcznego ulgowego 56,10 zł. STREFA II - cena biletu jednorazowego normalnego 3,50 zł - cena biletu jednorazowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (dzieci od 4 lat, młodzież szkolna do 24. roku życia i studencka do 26. roku życia za okazaniem legitymacji) 1,80 zł - cena biletu jednorazowego dla emerytów i rencistów 1,80 zł - cena biletu miesięcznego normalnego 120, 00 zł - cena biletu miesięcznego ulgowego 61,20 zł. Osoby zamieszkujące strefę I, które wykupiły bilet miesięczny PKS, proszone są o udanie się do kasy w celu zwrotu różnicy. Ponadto informuję, iż został dołożony jeden kurs autobusowy o godz z Konina do Ślesina. Bilety miesięczne zakupione w MZK do r. będą honorowane w autobusach PKS na liniach dotowanych przez Gminę Ślesin (oznaczonych PP). W soboty i niedziele autobusy będą kursowały tak jak obecnie MZK. Autobus na tablicy kierunkowej będzie posiadał informację w kolorze czerwonym, że realizuje dowóz tanimi liniami. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na rozkładach jazdy oraz na stronie: /-/ Mariusz Zaborowski Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Trasa linii: Kijowiec - Szyszyńskie Hol. - Teodorowo - Szyszyn - Ślesin - Mikorzyn - Honoratka - Konin GAZETA ŚLESIŃSKA nr 1 (24) styczeń

3 Trasa linii: Konin - Kępa - Wąsosze - Półwiosek St. - Ślesin - Różopole - Piotrkowice - Niedźwiady - Julia - Kępa - Konin Trasa linii: Kleczew - Ślesin Trasa linii: Konin D.A. - Izabelin - Grąblin - Licheń - Pogoń Gosł. - Wygoda - Piotrkowice - Ślesin - Leśnictwo - Ignacewo - Wierzelin FF kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze S kursuje w dni nauki szkolnej Trasa linii: Wierzelin - Ignacewo - Leśnictwo - Ślesin - Mikorzyn - Honoratka - Konin Trasa linii: Ostrowąż - Biskupie - Sarnowa - Ślesin - Mikorzyn - Honoratka - Konin 3 GAZETA ŚLESIŃSKA nr 1 (24) styczeń 2013

4 W rodzinnej atmosferze przebiegało spotkanie seniorów z gminy Ślesin przy symbolicznym opłatku. Odbyło się ono 13 grudnia 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Spotkanie opłatkowe seniorów Spotkanie rozpoczęły jasełka przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Ślesinie pod kierunkiem Teresy Korbolewskiej. Kolędy dla seniorów śpiewała ślesińska schola parafialna pod kierunkiem Leszka Szczepańskiego. Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne w imieniu władz miasta i gminy Ślesin złożył Zastępca Burmistrza Sławomir Królak. Okolicznościowe stroiki świąteczne seniorom wręczyła Ilona Banaszak Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ślesin. Życzenia złożył również dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Michał Chmielewski. Tuż przed podzieleniem się opłatkiem Ewangelię o narodzeniu Jezusa przeczytał i okolicznościowe słowo Boże wygłosił ks. prałat Leszek Rybka. Po życzeniach zgromadzeni zasiedli przy stołach, na których królowały wigilijne potrawy. Po kolacji wspólnie śpiewano kolędy. Spotkanie zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie. źródło: M-GOK Ślesin VII Feryjny Festiwal Szachowy dla Juniorów Ślesin ORGANIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie 2. CEL TURNIEJU: popularyzacja szachów wśród młodzieży szkolnej, podnoszenie kategorii szachowych, zorganizowanie czasu wolnego młodzieży w czasie ferii. 3. TERMIN I MIEJSCE: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie Rundy będą odbywać się w następujące dni: 25 stycznia 2013 r., rozpoczęcie godz. 15:00 do ok. 18:00 (turniej blitza 13 rund) 26 stycznia 2013 r., rozpoczęcie godz. 10:00 do ok. 18:30 (grupa A i B I, II, III, IV runda) godz. 10:00 do ok. 15:30 (grupa C I, II, III, IV, V runda) godz. 10:00 do ok. 14:30 (grupa D I, II, III, IV, V, VI, VII runda) 27 stycznia 2013 r., rozpoczęcie godz. 10:00 do ok. 17:00 (grupa A i B V, VI, VII runda) godz. 10:00 do ok. 15:00 (grupa C VI, VII, VIII, IX runda) 4. UCZESTNICTWO: W turniej mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna. Zapisy będą przyjmowane do turnieju blitza 25 stycznia od godz do godz na sali gry, zapisy do turnieju głównego 26 stycznia od godz do godz na sali gry lub na stronie chessarbitra. 5. NAGRODY: Istnieje możliwość zdobycia wyższej kategorii (do II kategorii włącznie 1800 ranking). Dla zwycięzców przewidziane są medale oraz puchar dla najlepszego zawodnika w poszczególnych grupach. Informacje dotyczące systemu rozgrywek, tempa gry i inne szczegóły można poznać kontaktując się z sędzią głównym Robertem Majdeckim, kom , mail Organizator zapewnia 50 kompletów sprzętu szachowego. Ciepłe napoje dla zawodników i opiekunów: kawa, herbata gratis! W turnieju nie pobiera się opłaty wpisowej! Tegoroczne inwestycje w sołectwach 26 sołectw z Gminy Ślesin zaplanowało na 2013 rok realizację inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę ,60 zł. Zgodnie z życzeniem wielu osób, prezentujemy mieszkańcom projekty zadań do wykonania w poszczególnych sołectwach. Nazwa sołectwa Biskupie Bylew Nazwa zadania, przedsięwzięcia Utrzymanie boiska - koszenie trawy Utrzymanie boiska - zakup nawozów, środków chemicznych Nasadzenia i utrzymanie zieleni Montaż tablic, znaków Wyposażenie sali wiejskiej Zakup tablic ogłoszeniowych Utrzymanie terenu wokół świetlicy (zakup paliwa, żyłki, olejów) Zmiana ogrzewania (kominek, zakup materiałów) Głębockie Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie - Witalisów Utrzymanie boiska Utrzymanie boiska Wyposażenie świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu Goranin Honoratka Ignacewo Zakup tablic ogłoszeniowych Przegląd placu zabaw Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw Doposażenie placu zabaw Wykonanie i montaż zadaszenia sceny Wyposażenie świetlicy Zagospodarowanie brzegu jeziora Projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego Zakup stołów i ławek Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy Utrzymanie boiska (zakup paliwa, nawozu, środków ochrony) Utwardzenie placu gminnego w Ignacewie Kwota (w zł) 200, , , , , , , , ,00 150,00 350, , , ,00 100,00 100, , , , , , , ,79 Julia Zakup kontenera na spotkania wiejskie 8 827,01 Kępa Kijowiec Kolebki Zakup tablicy informacyjnej Zakup namiotu Zakup działki na cele sołeckie Zakup kosiarki do trawy oraz paliwa Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec - Wandowo Zakup siatek na boisko w Kijowcu Montaż siatki na boisku w Kijowcu Zakup płotków do chaty grillowej Budowa grilla ogrodowego Zakup sprzętu nagłaśniającego (kuchnia regionalna) 5 000,00 900, , , , , ,00 748, , , , ,00 450,00 GAZETA ŚLESIŃSKA nr 1 (24) styczeń

5 Nazwa sołectwa Kolebki Leśnictwo Licheń Stary Lubomyśle Marianowo Mikorzyn Niedźwiady Ostrowąż Piotrkowice Pogoń Gosławicka Półwiosek Lubstowski Nazwa zadania, przedsięwzięcia (kuchnia regionalna) Koszenie boiska Zakup wyposażenia boiska Zakup sprzętu sportowego Montaż altany Zakup materiałów na budowę altany Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw Montaż kostki brukowej przy boisku Budowa pomostów w Licheniu Starym Zakup defibrylatora Montaż znaków drogowych i lustra Zakup tablicy informacyjnej Montaż oświetlenia placu zabaw Koszenie trawy Zakup sprzętu sportowego Uzupełnienie i naprawa wyposażenia boisk i placów zabaw Doposażenie boiska - kontenera Doposażenie boiska - kontenera Zakup ławek i stołów Zakup namiotu Budowa oświetlenia ulicznego Zakup strojów ludowych Zakup artykułów do utrzymania boiska Projekt oświetleniowy Remont placu zabaw, ogrodzenie Utwardzenie drogi w m. Niedźwiady Małe Koszenie trawy na boisku Zakup namiotu i ławek Budowa oświetlenia ulicznego Odnowienie przystanku i chodnika Doposażenie sali wiejskiej Opłata Internetu w kafejce internetowej Zakup paliwa i olejów Zakup zieleni Utrzymanie boiska (nawozy, opryski) Modernizacja boiska w Piotrkowicach Wymiana oświetlenia Zakup sprzętu sportowego oraz napojów dla ligi sołeckiej Utrzymanie świetlicy Opłata za prąd Doposażenie boiska Doposażenie boiska Utrzymanie świetlicy (opłata za prąd) Utwardzenie placu zabaw przed świetlicą Zagospodarowanie terenu po torowisku między Półwioskiem Lubst. a Tokarami Oznakowanie ulic i wjazdów na Różopolu Zakup kosiarki do trawy Zakup paliwa do kosiarki Kwota (w zł) 1 050,00 500, , ,46 588, , , ,00 100, , , , , , , , , , , , , , , ,00 700, , , , , , , ,00 300, ,00 900, , ,54 500, ,00 500, , , , ,00 200,00 Nazwa sołectwa Półwiosek Stary Różnowo Szyszyn Szyszyńskie Holendry Wąsosze Wygoda Nazwa zadania, przedsięwzięcia Zakup tablicy ogłoszeniowej Remont przystanku Wyposażenie świetlicy (zakup kuchni) Utwardzenie placu przy świetlicy Wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego Zakup tablicy ogłoszeniowej Wyposażenie placu zabaw Koszenie trawy na boisku i placu zabaw Doprowadzenie do stanu użyteczności boisk sportowych Doposażenie świetlicy Utrzymanie czystości w sołectwie (częściowa naprawa i oczyszczanie chodników) Zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości oraz wskazującymi dojazd do posesji Utrzymanie placu zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie Utrzymanie placu zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie Naprawa chodników, utrzymanie terenu przy drogach gminnych Organizacja zawodów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Organizacja zawodów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zakup sprzętu sportowego i napojów dla młodzieży uczestniczącej w zawodach Zakup tablicy ogłoszeniowej Doposażenie zaplecza kuchennego Remont klatki schodowej w świetlicy Montaż lampy oświetleniowej w Wąsowskich Holendrach Remont pomostu Doposażenie placu zabaw Zakup kontenera Zakup garażu Powitanie Nowego Roku Kwota (w zł) 950, ,68 950, ,66 420,00 980, , , , , , , , ,00 700, , , , , , ,00 Mieszkańcy Gminy Ślesin powitali Nowy Rok na rynku w Ślesinie. Impreza rozpoczęła się dyskoteką z DJ Kamillem. Na scenie wystąpił również Mariusz Urbaniak laureat telewizyjnego programu Bitwa na głosy. Parę minut przed północą życzenia noworoczne mieszkańcom złożył Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski. Po wspólnym odliczaniu sekund do rozpoczęcia Nowego Roku, na niebie pojawiły się sztuczne ognie. Pokaz wykonała ślesińska firma Haps. Powitanie Nowego Roku zakończyła dyskoteka. Podziękowania za współpracę przy organizacji imprezy dla ZGK Ślesin, OSP Ślesin, OSP Wąsosze i firmy Amper. źródło: M-GOK Ślesin zdj. Henryk Zajfert 5 GAZETA ŚLESIŃSKA nr 1 (24) styczeń 2013

6 Zmiany w sposobie płacenia za śmieci Rady Gmin, zobligowane zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, musiały podjąć uchwały dotyczące odbioru odpadów od mieszkańców na terenie gminy. W związku z powyższym na ostatniej sesji Rada Miejska Gminy Ślesin podjęła, między innymi, następujące uchwały: 1. Uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin. Uchwała ta określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin. Na jej podstawie określone są zasady funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ślesin. 2. Uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości. W uchwale określono wzór deklaracji, którą mieszkańcy będą składać w Gminie. Pierwszą deklarację mieszkańcy mają obowiązek złożyć w terminie do 31 marca 2013 r. W roku bieżącym termin pierwszej opłaty, którą będziemy wnosić za odpady, upłynie 15 sierpnia i obejmie okres od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. 3. Uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Powyższą uchwałą Gmina Ślesin postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, są m.in. budynki użyteczności publicznej (budynki urzędów, szkół, przedszkoli, żłobków, stowarzyszeń, fundacji, obiekty służby zdrowia i pomocy społecznej itp.), lokale rzemieślnicze produkcyjne i nieprodukcyjne, lokale gastronomiczne i handlowe, obiekty noclegowe oraz ogrody działkowe, a także obiekty przemysłowe. 4. Uchwałę w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców. Ustalono, iż obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, dokonuje się poprzez sumowanie opłat obliczonych odrębnie dla części zamieszkałej i części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. 5. Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, tj. opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to dwie stawki: jedna, jeśli śmieci nie będą przez właściciela nieruchomości segregowane 13 zł od osoby i stawka 7 zł od osoby, jeżeli odpady będą przez właścicieli nieruchomości segregowane. Taka informacja będzie znajdowała się w deklaracji, którą mieszkańcy będą składać. Będzie to jedyna opłata, bez względu na ilość odbieranych odpadów. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych ustalono stawki za pojemniki, w zależności od wielkości pojemników oraz od tego, czy odpady będą segregowane. 6. Uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Ślesin zobowiązani będą uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na dwa miesiące, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia co drugiego miesiąca, na rachunek bankowy Gminy Ślesin lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, z których odpady komunalne odbierane są po każdorazowym napełnieniu pojemników lub kontenerów, zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie do 15 następnego miesiąca, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. 7. Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. Ustalono, iż od właściciela nieruchomości należy odbierać zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z zapisami w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Ślesin, harmonogramem oraz umową podpisaną z przedsiębiorcą wybranym w wyniku przetargu. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi od poniedziałku do piątku od godz do godz Adres punktu dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ślesin. Będziemy Państwa na bieżąco informować, za pośrednictwem sołtysów (okólniki), tablic ogłoszeń, strony internetowej oraz miejscowej prasy, kiedy wejdą w życie zapisy powyższych uchwał, a w związku z tym od kiedy będzie można składać deklaracje związane z uiszczaniem opłat za odpady. UMiG VI Feryjny Turniej Warcabowy Sołectw i Osiedli Gminy Ślesin Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie Cel turnieju: Popularyzacja gry w warcaby wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Miasta i Gminy Ślesin, oraz wyłonienie reprezentacji Gminy Ślesin do udziału w Spartakiadzie Powiatu Konińskiego. Termin i miejsce turnieju: 19 stycznia, godz.17:00, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Zapisy w dniu turnieju od godz. 16:30 do 16:55. Uczestnictwo: Prawo startu mają wszyscy mieszkańcy Gminy Ślesin, bez względu na wiek i prezentowany poziom gry. System rozgrywek: System szwajcarski na dystansie 7 rund, z podziałem na dwie grupy wiekowe: grupa A zawodnicy i zawodniczki do 18 lat, grupa B zawodnicy i zawodniczki powyżej 18 lat. Klasyfikacja końcowa: ustalona będzie na podstawie następujących kryteriów: suma zdobytych punktów, Bucholtz, Progress. W klasyfikacji drużynowej liczone będą trzy osoby (z danego sołectwa lub osiedla), które zdobyły największą liczbę punktów. Wszelkie informacje pod nr. tel DIETA CUD SPEKTAKL KOMEDIOWY r. godz sala widowiskowa M-GOK Ślesin Koszt biletu w przedsprzedaży 60 zł. Koszt biletu w dniu spektaklu 70 zł. Do nabycia w M-GOK. Informacje: GAZETA ŚLESIŃSKA nr 1 (24) styczeń

7 Niewielka organizacja z dużymi osiągnięciami Archiwizacja kultury ludowej na terenie Miasta i Gminy Ślesin to tytuł projektu Lokalnej Grupy Działania Dwa Mosty, który podsumowano 21 grudnia 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Działanie zostało dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To duży sukces, bowiem nieczęsto zdarza się, aby niewielka organizacja otrzymała tak poważne wyróżnienie. zdj. Henryk Zajfert Archiwum (dostępne na stronie slesin.pl) składa się ze wspomnień ślesinian w wersji pisanej i audio, bibliografii publikacji na temat zagadnień etnograficznych ze Ślesina i okolic, a także materiałów video i fotograficznych (z lat i 2012). Archiwum ma służyć celom naukowym i popularyzatorskim wyjaśnia dr Elwira Jeglińska, koordynator projektu, współtworzonego razem z Urszulą Bacherą. Podkreśla przy tym cenną pomoc mieszkańców Ślesina i okolicznych wsi, którzy nie żałowali czasu i wysiłku, aby podzielić się wspomnieniami i zdjęciami. Archiwum nie jest zamknięte, wciąż można uzupełnić je dodatkowymi materiałami (w tej sprawie można kontaktować się z biurem LGD lub pod adresem Podczas grudniowego spotkania zaprezentowano również nową książkę Z problematyki etnograficznej Ślesina i okolic. Publikacja jest efektem pracy zespołu naukowców, muzealników i pasjonatów regionalnej historii (prof. dr. hab. Józefa Chojnackiego, dr Jolanty Kmieć, dr. Piotra Gołdyna, ks. mgr. Andrzeja Mendroka, mgr Elżbiety Sztamblewskiej, mgr. Andrzeja Głaza, mgr. Jacka Biskupskiego i Pawła Pachulskiego), działającego pod kierownictwem dr Elwiry Jeglińskiej. Książka stanowi zbiór studiów nad kulturą ludową miejscowości położonych na granicy Wielkopolski wschodniej i Kujaw Borowych. Omówiono w niej np. lokalną gwarę, zawiłości żargonu wędrownych przekupniów, zwyczaje związane ze sprzedażą gęsi w okresie od końca XIX w. do 1939 r., dzieje mniejszości żydowskiej i niemieckiej na terenie Ślesina, życie społeczne Ślesina w dwudziestoleciu międzywojennym, wpływ kuchni żydowskiej na ślesińskie tradycje, ciekawostki związane z zagadnieniami tutejszego rybołówstwa. Mimo że jest to praca naukowa, z pewnością będzie stanowić przyjemną lekturę dla regionalistów i osób zainteresowanych problematyką etnograficzną. Realizacja projektu możliwa była wyłącznie dzięki wsparciu Rady Miejskiej Gminy Ślesin, która na wniosek Burmistrza, będącego jednocześnie wiceprezesem LGD, wyraziła zgodę na przekazanie dodatkowych funduszy, stanowiących finansowy wkład własny w projekt. Środki przekazaliśmy z funduszy na promocję, dzięki czemu wydana kwota 6 630,00 zł przyniosła ,00 zł środków na promocję Ślesina mówi Burmistrz Mariusz Zaborowski. Na sukces przedsięwzięcia, oprócz współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Ślesinie, wpływ mieli także partnerzy projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Uwiecznienia na fotografiach współczesnych krajobrazów i zwyczajów podjęli się Henryk Zajfert i Jakub Szada- -Borzyszkowski. W podsumowaniu projektu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem Mariuszem Zaborowskim na czele, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół, mieszkańcy Ślesina. Była okazja do porozmawiania z autorami książki, którzy z wielkim zaangażowaniem pracowali przy jej tworzeniu. Publikacja jest dostępna w biurze Lokalnej Grupy Działania. (u) 7 GAZETA ŚLESIŃSKA nr 1 (24) styczeń 2013

8 Informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez produ centa rolnego do Burmistrza Miasta i Gmi ny Ślesin w terminie: - wnioski od 1 lutego 2013 r. do 28 lute go 2013 r. - faktury VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) za okres od 1 września 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. - wnioski od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. - faktury VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) za okres od 1 lu tego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. Dokumenty, które należy złożyć, aby ubie gać się o zwrot podatku: 1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru Spotkanie opłatkowe kół gospodyń 3. imienne faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika Urzędu Gminy za zgodność z orygi nałem ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w bieżącym roku. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach: - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia dla wniosków złożonych w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; - od dnia 1 października do dnia 31 paździer nika dla wniosków złożonych w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Inte resanta, a w formie elektronicznej w Biulety nie Informacji Publicznej na stronie interne towej (zakładka BIP). UMiG V Konfrontacje Zespołów Jasełkowych z Gminy Ślesin 2013 Termin: 02 lutego 2013 r., godz. 15:00 Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 Uczestnicy: grupy działające w szkołach i organizacjach pozaszkolnych na terenie Gminy Ślesin Warunki uczestnictwa: przygotowanie przedstawienia jasełkowego i przesłanie karty zgłoszenia do r. na adres M-GOK (do pobrania ze strony Czas trwania spektaklu: do 20 minut Kryteria oceny: interpretacja tekstu, gra aktorska i kultura słowa, reżyseria, oprawa plastyczna i muzyczna Nagrody: Najwyżej ocenione przez komisję zespoły otrzymają nagrody i wyróżnienia. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy. Więcej informacji pod nr. tel i na stronie 15 grudnia 2012 r. w Termach Ślesińskich odbyło się spotkanie opłatkowe członkiń kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Ślesin. Wzięło w nim udział 150 pań. Organizatorem spotkania była Gminna Rada Kobiet, a rolę gospodyń pełniło KGW w Marianowie. Na zaproszenie odpowiedzieli goście: Burmistrz Mariusz Zaborowski, Zastępca Sławomir Królak, Skarbnik Agnieszka Cieślarska, Kierownik Ilona Banaszak, Dyrektor Domu Kultury Michał Chmielewski, Proboszcz Leszek Rybka, Beata Kozikowska sekretarz biura LGD Dwa Mosty, radny powiatowy Włodzimierz Pawlak. Zebranych powitała Urszula Bachera, przewodnicząca Rady Kobiet. Podziękowania za pomoc finansową i wsparcie Panu Burmistrzowi złożyła przewodnicząca KGW w Marianowie Anna Lewandowska. W imieniu gości Burmistrz Mariusz Zaborowski złożył życzenia świąteczne i noworoczne, podziękował też wszystkim paniom za współpracę i promowanie gminy Ślesin. Ksiądz proboszcz pobłogosławił zgromadzonych, życząc wszystkim wielu łask Bożych. Spotkanie muzycznie umilił zespół ALEX-WER. Podczas kolacji, której towarzyszyła rodzinna atmosfera, spożywano tradycyjne potrawy wigilijne. oprac. (u) REKLAMA Wigilia w ognisku wychowawczym 18 grudnia 2012 r. na kolacji wigilijnej spotkali się uczestnicy zajęć w ślesińskim ognisku wychowawczym. Życzenia młodzieży złożyli m.in. Burmistrz Mariusz Zaborowski, Zastępca Sławomir Królak, Pani Skarbnik Agnieszka Cieślarska, Dyrektor Domu Kultury Michał Chmielewski i Dyrektor Biblioteki Publicznej Agnieszka Niedźwiedzińska. Gości powitała Kierownik Urszula Bachera. Następnie uczestnicy zajęć w ognisku zaprezentowali piękne jasełka. Po inscenizacji podzielono się opłatkiem. Kolację wigilijną przygotowały panie z Domu Kultury. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci na zajęciach pod kierunkiem Magdaleny Niedźwiedzińskiej w ramach projektu realizowanego w ognisku. Po kolacji dzieci dostały świąteczne paczki przygotowane przez Kierownik Urszulę Bacherę i Wychowawcę Dorotę Adamską. oprac. (u) Szósta edycja festiwalu odbędzie się 16 lutego 2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. O godz rozpoczną się przesłuchania konkursowe, na które wstęp jest bezpłatny. Koncert galowy odbędzie się o godz , a wystąpią laureaci festiwalu oraz gość Wolna Grupa Bukowina. Bilety na koncert galowy do nabycia w sekretariacie M-GOK Ślesin. zdj. Henryk Zajfert Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11, tel Gazeta Ślesińska wpisana jest do rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR Nakład: 2500 egzemplarzy. ISSN Opracowanie graficzne: Urszula Mirkowska. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, poza urzędowymi. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Druk: Trans-Druk Szeflińscy i Rosińscy Sp. J., GAZETA ŚLESIŃSKA nr 1 (24) styczeń

W Ślesinie dziękowano za wolną Ojczyznę

W Ślesinie dziękowano za wolną Ojczyznę zdj. 4x Henryk Zajfert NR 11 (22) LISTOPAD 2012 ISSN 2084-2570 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W Ślesinie dziękowano za wolną Ojczyznę 11 listopada mieszkańcy miasta i gminy Ślesin obchodzili Narodowe Święto Niepodległości.

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 >

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 > ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁU- PIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne Budżet 2015 r. plany inwestycyjne wydarzenia Powitanie Nowego Roku Od kilku lat koziański park to miejsce gdzie mieszkańcy wspólnie wyrażają swoją radość, spotykając się na imprezach plenerowych i nie

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W zimowej szacie 2

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ INWESTYCJE GMINNE. X JUBILEUSZOWA PREZENTACJA PLENEROWA Zapraszamy 10 sierpnia 2014 roku od godziny 9.00. W numerze. Rondo pinezka gotowe

MERKURIUSZ INWESTYCJE GMINNE. X JUBILEUSZOWA PREZENTACJA PLENEROWA Zapraszamy 10 sierpnia 2014 roku od godziny 9.00. W numerze. Rondo pinezka gotowe MIESIÊCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ nr 7/125 Lipiec 2014 W numerze MOSIŃSKIISSN 1730-668x Rondo pinezka gotowe Dożynki Gminne i Sołeckie Fundusze europejskie dla Gminy Mosina INWESTYCJE GMINNE

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-5027. Droga zima 2013. więcej str. 15

ISSN 2083-5027. Droga zima 2013. więcej str. 15 ISSN 2083-5027 Droga zima 2013 więcej str. 15 Wylicytowaliśmy tańszą energię Czy wiesz że... O ile nazwy wsi i przysiółków w naszym kraju bardzo często się powtarzają, o tyle nazwa szynwałdzkiego przysiółka

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

BIM PAŹDZIERNIK 2006

BIM PAŹDZIERNIK 2006 1 2 Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Mykanów Zawracam się do Państwa po raz kolejny na łamach gminnego miesięcznika BIM. Tym razem na zakończenie kadencji Samorządu Gminy Mykanów w latach 2002 2006. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

ZNALEZIONE W WIEŻY. Dokumenty sprzed 85 lat. Kolejny sukces w rankingu. Trzy piece stanęły na Prowencie

ZNALEZIONE W WIEŻY. Dokumenty sprzed 85 lat. Kolejny sukces w rankingu. Trzy piece stanęły na Prowencie DWUTYGODNIK * ROK XXII * 24 LIPCA 2009 * NR 14 (322) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG. Demontaż wieży bnińskiego ratusza ZNALEZIONE W WIEŻY Dokumenty sprzed 85 lat kórnik w 10-ce Kolejny sukces

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / CZERWIEC 2013 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 7 kwietnia 2013r. Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo