SPIS TREŚCI POGOTOWIE EKOLOGICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI POGOTOWIE EKOLOGICZNE 0-607 597 964 0-607 597 965 0-601 827 847 0-609 044 656 0-609 541 108"

Transkrypt

1

2 1 CENNE RADY 1 To i owo... 3 Rodzaje sorbentów 6 Zmywacze ropopochodnych 9 DYSPERGENTY 10 Sintan 15 SORBENTY CIĘŻKIE 16 Sorbent Compakt 19 Sorbent Nonaqua 20 Kobra Sintac 21 SORBENTY LEKKIE 22 Sorbent DUCK 23 Sorbenty polipropylenowe selektywne (wata sorbentowa, zapory, poduszki, materace, ściereczki, taśmy, chodniki) 28 Sorbenty polipropylenowe uniwersalne (ściereczki, maty, chodniki) 31 SPRZĘT TECHNICZNY 32 Automatyczny rozsiewacz sorbentu ARS 33 Ręczny dozownik sorbentu 34 Odkurzacz przemysłowy MAX 35 Zbiornik składany na ciecze 35 Pokrowiec EKO na transformator 36 Separator mobilny 37 ZAPORY Z TWORZYWA 38 Zapory Flexi Systems 39 Mini zapora parkanowa 40 Zatyczka kanalizacyjna, uszczelniacze 41 ZESTAWY INTERWENCYJNE 42 Zestawy uniwersalne 44 Zestawy transportowe 45 Zestawy dla energetyki 46 Zestawy chemiczne 48 Zestawy inne 49 PIANOTWÓRCZE ŚRODKI GAŚNICZE 51 NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW - Cymes 75 OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA 76 Kombinezony 78 Gogle 79 Hełmy 80 Półmaski 81 Rękawice 82 Buty 82 Latarki 84 Płyn do płukania oczu PLUM 85 SANAT PLUS Hydroalkoholowy żel do higienicznej dezynfekcji rąk 86 Plakietka indykacyjna, Znaki ostrzegawcze i informacyjne 87 NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną 88 Izolatorium 89 Komora izolacyjna podciśnieniowa 90 Namioty modułowe typu TM 91 Namioty do hospitalizacji 92 Nosze NBC - system transportu pacjentów 93 Łóżka polowe 93 Namiot pneumatyczny NPA 94 Schron rodzinny 94 Kabina dekontaminacyjna 95 POGOTOWIE EKOLOGICZNE 96 Awarie, wypadki, rozlewiska Pogotowie ekologiczne do wyjazdu... artykuł nadbryg. M. Schroedera 103 USŁUGI PROFESJONALNEGO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA 105 Mycie specjalistyczne stacji paliw 105 Mycie specjalistyczne obiektów przemysłowych, hal, magazynów itp. 105 Mycie specjalistyczne transformatorów SPIS TREŚCI 53 SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE 54 Wanny ociekowe z metalu 56 Systemy palet (podłóg roboczych) z metalu 57 Systemy regałów ociekowych z metalu 58 Wanny ociekowe z tworzywa 60 Wanny ociekowe z tworzywa - składane 62 Systemy palet (podłóg roboczych) z tworzywa 63 Akcesoria do magazynowania 66 Pojemniki i kontenery magazynowe 74 Przenośny zbiornik na olej napędowy 107 ODBIÓR ODPADÓW POGOTOWIE EKOLOGICZNE

3 To i owo o... cenne porady bez cenzury... Jesteśmy jedyną firmą w kraju, która oferując sprzedaż środków, przede wszystkim sama ich używa w działaniach Pogotowia Ekologicznego, na terenie całego kraju. Postaw na uniwersalność Przykład 1. Zgodnie z wymogiem Umowy ADR podczas transportu towarów niebezpiecznych należy z sobą wozić coś do zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej przed dostaniem się do niej awaryjnych wycieków. Do tego celu oferowane są: maty magnetyczne, maty PCV i plastry bentonitowe, zatyczki pneumatyczne, lekkie rękawy ograniczające, ciężkie rękawy ograniczające. Przykład 2. Sorbent Uniwersalny? W Polsce uniwersalność sorbentów najczęściej jest kojarzona z możliwością ich stosowania zarówno na powierzchniach utwardzonych jak i na wodzie. Nie my powinniśmy wnikać czy dzieje się tak z niewiedzy czy jest to świadome wprowadzanie w błąd Klientów. W Unii Europejskiej Sorbentem Uniwersalnym jest sorbent o Symbolu V wiążący chemikalia i odpowiadający określonym, narzuconym kryteriom. Przed zakupem należy zadać sobie szereg pytań. Jak szybkie potrzebne jest zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej? Z jakimi studzienkami kanalizacyjnymi mamy do czynienia? Co z rozprzestrzenianiem się rozlewiska? Jak zabezpieczyć pobocza drogi, na której doszło do wypadku? Proponujemy CIĘŻKIE RĘKAWY OGRANICZAJĄCE Można je zastosować zarówno do szybkiego zabezpieczenia każdej studzienki jak i ograniczenia rozlewiska, zabezpieczenia pobocza drogi, skierowania rozlewiska w wybrane miejsce najdogodniejsze do dalszych działań. Rękawy te mają takie samo awaryjne zastosowane w zakładach przemysłowych. Na co dzień służą do zabezpieczenia przed wyciekiem z maszyn, urządzeń, beczek, pojemników. Maty, plastry i zatyczki pozwolą nam na zabezpieczenie tylko studzienki. Należy pamiętać, że: plastry bentonitowe należy najpierw aktywować wodą, szczelność mat magnetycznych zależy od dokładności posadowienia studzienki, zatyczki pneumatyczne spełnią swoje zadanie tylko wtedy gdy uda nam się otworzyć studzienkę często częściowo zaasfaltowaną. Symbol V dla sorbentu wiążącego chemikalia oznacza, że sorbent chłonie: A kwasy B zasady F związki palne G związki niepolarne organiczne (ropopochodne i oleje) O związki utleniające się P roztwory wodne i ciecze polarne Aby jednoznacznie zaklasyfikować dany sorbent wykonywane są m.in. badania na reaktywność sorbentu, powstawanie gazów i innych produktów reakcji, zmiany temperatury, chłonność sorbentu. Tylko sorbent Uniwersalny symbol V o potwierdzonych własnościach można bezpiecznie stosować do zbierania różnych nawet nieznanych cieczy niebezpiecznych. Gdy jest możliwość kontaktu z różnymi cieczami niebezpiecznymi użycie sorbentu Uniwersalnego wyklucza popełnienie omyłki przy doborze sorbentu. To i owo bez cenzury CENNE RADY Lekkie rękawy ograniczające gdy ich nie dociążymy spłyną razem z wyciekiem. 1

4 Gdy zdarzy się awaria Gdy zdarzy się awaria CENNE RADY 2 Tylko środki sprawdzone w działaniu gwarantują nam bezpieczne i szybkie przeprowadzenie akcji. Liczy się wtedy: 1. Szybkość działania muszą to być środki gotowe bez wstępnych przygotowań do natychmiastowego użytku. W trakcie prowadzenia akcji ratowniczej nie ma czasu na przesypywanie, rozcieńczanie czy przelewanie. 2. Uniwersalność środków może to być wyciek różnych cieczy niebezpiecznych, może także dojść do zmieszania tych cieczy. Zastosowany sorbent musi bezpiecznie pochłaniać jak największe spektrum substancji niebezpiecznych niezależnie od stwarzanego przez nie zagrożenia. 3. Skuteczność muszą to być produkty o wysokiej jakości i skuteczności. 4. Bezpieczeństwo ratownika zastosowane środki nie mogą stwarzać dodatkowego zagrożenia dla użytkowników. Nie mogą być żrące, drażniące, toksyczne. Nie może dojść do sytuacji, że w konsekwencji używania nieodpowiedniego preparatu ratownik staje się osobą ratowaną. Należy także pamiętać o wpływie zastosowanych środków na środowisko naturalne. Akcja wcześniej czy później się kończy. Wydaje się, że sytuacja wraca do normy. Ale czy na pewno. Co z degradacją środowiska? Prawdopodobnie nie unikniemy skażenia środowiska spowodowanego wyciekającymi substancjami niebezpiecznymi. Wiadomo, że zastosowanie jakichkolwiek preparatów skutkuje dodatkowym, oprócz skażenia, wprowadzeniem ich do środowiska. Dlatego też należy stosować środki zgodne z wymogami przepisów z zakresu ochrony środowiska (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa Prawo Wodne, Ustawa o Odpadach). Tylko tak wyeliminujemy kolejne skażenie. WIARA CZYNI CUDA ale czy zawsze jest to pożądane? Kupujemy sorbent uniwersalny dostajemy selektywny. Prosimy o roztwór roboczy otrzymujemy koncentrat. Chcemy chłonność sorbentu 100% - mamy 50%. Potrzebny nam zmywacz neutralny - a tu proszę jest żrący kwas. Dobrze jest jeżeli o tym wiemy i z czystego lenistwa przymykamy na to oko (a szkoda). Gorzej, że z powodu naszej niewiedzy i czyjegoś oszustwa dochodzi do tragedii (pożarów, poparzeń pracowników, niemożliwości usunięcia awarii). Nasza rada Każdorazowo żądajmy dokumentów potwierdzających dane fizykochemiczne środków. Poważny oferent sprzedający solidny produkt nie musi niczego ukrywać i nie ma się czego wstydzić. Przecież jeżeli mówi, że jego produkt ma chłonność 100% to chyba na podstawie badań. Solidny na nasze żądanie dostarczy potwierdzenia chłonności przez niezależne jednostki badawcze, które zajmują się tym profesjonalnie (jak np. CNBOP w Józefowie). Skuteczność środków można potwierdzić referencjami, ale w myśl zasady widziały gały co brały zawsze możemy też poprosić o prezentację. Pomoże to nam w określeniu skuteczności a jednocześnie nasza wiedza o oferującej firmie i jej produkcie zdecydowanie wzrośnie. Nasza rada Poprośmy o próbkę preparatu a następnie zróbmy próbę mycia. Zdarza się czasem, że oferent do testów skuteczności wzmacnia swój preparat w różny sposób a rutynowe partie na zamówienie są pozbawione wzmacniacza. WYJAŚNIENIE CO ROBIMY Z ZUŻYTYM SORBENTEM: Jak wiadomo każdy sorbent po pochłonięciu substancji ropopochodnych jest odpadem niebezpiecznym i musi być w odpowiedni sposób unieszkodliwiony. Sintac -Polska Sp. z o.o. jako jedna z nielicznych firm gwarantuje swoim Klientom po zakupie sorbentu preferencyjne warunki odbioru tego typu odpadu. Zgodnie z duchem Ustawy o Odpadach odpad ten jest wykorzystywany gospodarczo do produkcji materiałów ceramicznych. Niektórzy myślą, że taki sposób unieszkodliwienia nie jest obarczony kosztami lub wręcz przynosi zyski. Nic podobnego zapewniając odbiór firma Sintac -Polska Sp. z o.o. ponosi wszystkie koszty związane ze zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadu. Ponoszone przez nas koszty odbioru są porównywalne z kosztami ponoszonymi przez inne firmy. W konsekwencji ceny oferowanego przez nas sorbentu są podobne a niejednokrotnie niższe od cen sorbentów o gorszych parametrach i mniejszej chłonności. Nasi Klienci zaś są w komfortowej sytuacji mają zapewniony odbiór praktycznie każdej ilości odpadu. TONIE CZY NIE TONIE? Na rynku jest sporo sorbentów selektywnych przeznaczonych do likwidacji rozlewisk olejowych na wodzie. Sorbenty te chłoną tylko olej, są niezwilżalne przez wodę i utrzymują się na jej powierzchni. Należy jednak pamiętać aby nie używać jednocześnie z tego rodzaju sorbentami preparatów odtłuszczających zawierających środki powierzchniowo-czynne powodujące zwilżanie sorbentów. Sorbent selektywny oprócz ropopochodnych chłonie wtedy również wodę, robi się ciężki i opada na dno akwenu. Opierając się na kilkunastoletniej praktyce w dziedzinie usuwania i unieszkodliwiania rozlewisk substancji niebezpiecznych chcemy się z Państwem podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie. Powszechnie do zbierania i osuszania rozlewisk różnych substancji niebezpiecznych używa się sorbentów. Dobór sorbentu zależy od wielu czynników: rodzaju podłoża, miejsca wystąpienia rozlewiska (pomieszczenie zamknięte, otwarta przestrzeń), rodzaju rozlanej cieczy. Aby dokonać wyboru odpowiedniego sorbentu trzeba poznać rodzaje sorbentów i ich cechy charakterystyczne.

5 1. SORBENTY MINERALNE Sorbenty te w większości są odporne chemicznie, chłoną różne ciecze, są ciężkie i niepalne. Sorbenty nieprzetworzone są to wysuszone i pokruszone sorbenty mineralne o bardzo różnorodnej wielkości ziarna od pyłu do drobnego gresu. Z tego powodu mają zazwyczaj umiarkowaną chłonność 30% - 50 %. Często tworzą z wchłoniętą cieczą śliskie trudne do usunięcia z podłoża błoto. Są to sorbenty ciężkie o ciężarze nasypowym od 0,45 0,90 kg/l. Mimo to duża zawartość pyłu powoduje, że rozwiewa je wiatr. Utrudnia to pracę i wymaga stosowania ochrony dróg oddechowych oraz oczu. Niska chłonność generuje powstanie dużej ilości odpadu do unieszkodliwienia. Sorbenty przetworzone kalcynowane np. Sorbent Compakt - sorbenty te najczęściej występują w formie granulek o bardzo mocno rozwiniętej powierzchni wewnętrznej. Charakteryzuje je wysoka chłonność, od 60% nawet do 120 %. Ziarna tych sorbentów po pochłonięciu cieczy zachowują swoje własności fizykochemiczne tzn. są twarde, nie kruszą się, minimalnie pylą. Są to sorbenty ciężkie o ciężarze nasypowym od 0,45 do 0,60 kg/ l. Skutecznie dosuszają powierzchnię i nie oddają pochłoniętej cieczy nawet pod wpływem nacisku. Ze względu na dużą chłonność powstaje zdecydowanie mniej odpadu niż przy użyciu sorbentów nieprzetworzonych. Powyższe cechy predysponują te sorbenty do usuwania rozlewisk na otwartej przestrzeni (szlaki komunikacyjne, stacje paliw) jak i w pomieszczeniach zamkniętych (hale, magazyny warsztaty). Sorbenty przetworzone ekspandowane (perlity) są to lekkie sorbenty (ciężar nasypowy od 0,14kg/l do 0,25 kg/l). Stosowane na otwartej przestrzeni mogą być rozwiewane przez wiatr. Przeprowadzone badania ograniczają stosowanie tych sorbentów do bezwietrznej pogody. Perlity nie chłoną wody dopiero po specjalnym przetworzeniu. Podwyższa to cenę i zmniejsza chłonność. Dlatego też mają zróżnicowaną chłonność od %. Są kruche, łamliwe, co powoduje powstawanie dużej ilości pyłu. Większość z nich samorzutnie oddaje pochłoniętą substancję. Po pochłonięciu cieczy powstaje bardzo duża ilość odpadu. 2. SORBENTY ORGANICZNE NATURALNE preparowany torf preparowane trociny preparowane drewno i kora odpadowa celuloza z produkcji papieru i wyrobów bawełnianych. Chłoną różne ciecze, zarówno substancje ropopochodne jak i roztwory wodne. Odpowiednio spreparowane nie chłoną przez pewien czas wody. Podwyższa to cenę i zmniejsza chłonność. Dlatego też mają zróżnicowaną chłonność od 70% 400%. Sorbentów tych w większości nie powinno się stosować Rodzaje sorbentów do pochłaniania agresywnych cieczy takich jak stężone kwasy, zasady i substancje utleniające. Są to sorbenty palne i wymagają odpowiednich warunków magazynowania. Charakteryzują się bardzo dużą chłonnością. Są bardzo lekkie, przedłuża to czas wchłaniania rozlanej cieczy sorbent długo pływa po powierzchni i żeby przyspieszyć proces sorbcji trzeba go sztucznie dociążyć. Ciężar nasypowy od 0,10 kg/l powoduje, że są rozwiewane przez wiatr. Przeprowadzone badania ograniczają stosowanie tego typu sorbentów do prawie bezwietrznej pogody, dlatego też używanie ich na nawierzchniach twardych ograniczone jest do pomieszczeń zamkniętych. Sorbenty organiczne naturalne nasączone olejem (szczególnie torfowe) są śliskie i maziste, trudno je zebrać z podłoża. Często pod naciskiem oddają wchłoniętą ciecz. Odpowiednio spreparowane sorbenty organiczne są zazwyczaj hydrofobowe i można je użyć do zbierania rozlewisk olejowych na wodzie. Użyte w formie sypkiej są bardzo trudne do zebrania (szybki nurt, osadzanie na przybrzeżnych roślinach). Ograniczony czas utrzymywania się na powierzchni wody (bywa że, po ok. 24 godzinach sorbent tonie) jest przyczyną wtórnych skażeń wody oraz dna akwenu. Po pochłonięciu cieczy powstaje duża ilość odpadu do unieszkodliwienia. 3. SORBENTY POLIMEROWE Najczęściej występują w formach: sypka krystaliczna typu Unisafe, zmielona twarda pianka poliuretanowa, wata, włóknina polipropylenowa. Sorbenty syntetyczne charakteryzują się bardzo dużą chłonnością. Występują zarówno jako sorbenty uniwersalne jak i hydrofobowe. W większości pod naciskiem oddają wchłoniętą ciecz. Unisafe jest to sorbent uniwersalny o bardzo dużej chłonności. Można go stosować do zbierania wszystkich cieczy. Zawiera wskaźnik, który pod wpływem kwasu lub zasady zmienia kolor. Aby użyć go do zbierania produktów olejów i produktów ropopochodnych sorbent należy najpierw uaktywnić wodą. Ma to zdecydowany wpływ na czas zbierania rozlanej cieczy oraz bardzo dużą ilość powstałego odpadu. Z tych powodów nie nadaje się do użytku przy dużych rozlewiskach podczas akcji ratowniczych, przy wypadkach i awariach. W Europie Zachodniej stosowany wyłącznie w laboratoriach. Twarde zmielone pianki poliuretanowe są to sorbenty hydrofobowe chłonące wyłącznie oleje, ropopochodne i inne ciecze nie mieszające się z wodą. Nie chłoną wody. Ich ciężar nasypowy (w zależności od wykonania sorbentu) wynosi od 0,102 kg/l do 0,45 kg/l. Jeżeli jest lekki zachowuje się podobnie jak lekki sorbent organiczny, tzn. sorbent długo pływa po powierzchni rozlanej cieczy i żeby przyspieszyć proces sorbcji trzeba go sztucznie dociążyć. Rodzaje sorbentów CENNE RADY 3

6 Rodzaje sorbentów CENNE RADY 4 Ciężar nasypowy do ok. 0,36 kg/l powoduje, że jest rozwiewany przez wiatr. Przeprowadzone badania ograniczają stosowanie tego typu lekkich sorbentów do prawie bezwietrznej pogody. Chłonność tych sorbentów (w zależności od ciężaru właściwego od 100 do 300 %). Wyjątek stanowi Nonaqua. Sorbenty te są palne. Podczas pożaru mogą wydzielać się trujące gazy (należy je gasić w aparatach oddechowych). Poliuretan ze względu na swój skład wymaga odpowiedniego sposobu unieszkodliwiania przez wyspecjalizowane firmy. Sorbenty polipropylenowe - wata i włókniny wielowarstwowe o różnej grubości. Sorbenty polipropylenowe charakteryzują się bardzo dużą chłonnością. Chłonność rzędu 1400%. Występują zarówno jako sorbenty uniwersalne jak i hydrofobowe (chłonące oleje a nie chłonące wody). Najczęściej sorbenty polipropylenowe hydrofobowe stosuje się do ograniczania i zbierania rozlewisk olejów i substancji ropopochodnych na wodzie. Tego typu sorbenty są selektywne, nawet w stanie najwyższego nasycenia niezatapialne. Są to sorbenty palne ale produkty spalania są niegroźne (CO2 i H2O). Podział Sorbentów ze względu na rodzaj podłoża rozlewiska Rozlewisko na wodzie sorbenty hydrofobowe tzn., że chłoną one wyłącznie oleje, ropopochodne i inne ciecze nie mieszające się z wodą. Po pochłonięciu cieczy utrzymują się na powierzchni wody. Rozlewisko na lądzie Sorbenty uniwersalne (bierne chemicznie) chłonące bezpiecznie wszystkie ciecze. Sorbenty hydrofobowe chłonące wyłącznie oleje, ropopochodne i inne ciecze nie mieszające się z wodą. Sorbenty chłonące bezpiecznie niektóre ciecze (np. reagują z agresywnymi cieczami). Podział sorbentów na lekkie i ciężkie Obie te grupy maja bardzo zróżnicowane zarówno własności użytkowe jak i chłonność. Sorbenty lekkie są generalnie pochodzenia organicznego (syntetyczne i naturalne). Sorbenty ciężkie to sorbenty nieorganiczne pochodzenia mineralnego. Obydwie te grupy znacznie różnią się gęstością. Większą mają ciężkie sorbenty nieorganiczne. Dzięki temu mają wytrzymałą strukturę, nie oddają zaabsorbowanej cieczy, inaczej mówiąc są twarde. Z sorbentami lekkimi jest inaczej. Nie zatrzymują zaabsorbowanej cieczy w swojej strukturze, bardzo łatwo oddają ją pod wpływem nacisku. Mówiąc potocznie są miękkie. Sorbenty ciężkie i lekkie różnią się także składem chemicznym. Ma to bezpośredni wpływ na ich reaktywność. Sorbenty ciężkie nieorganiczne są bierne chemicznie, natomiast sorbenty lekkie łatwo reagują z silnie działającymi związkami chemicznymi silnymi kwasami, zasadami i związkami utleniającymi. Modelowy sorbent powinien posiadać wybrane cechy z różnych typów sorbentów, ale takiego sorbentu jeszcze nie wynaleziono. POŻĄDANE CECHY SORBENTÓW stosowanych: na nawierzchniach utwardzonych na otwartej przestrzeni twardy i ciężki, do stosowania w każdych warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, roztopy), niepalny, bierny chemicznie, chłonność min. 100%, antypoślizgowy, łatwy w zebraniu. na nawierzchniach utwardzonych w pomieszczeniach zamkniętych niepalny, bierny chemicznie, chłonność min. 100%, antypoślizgowy. na wodzie selektywny (chłonący ciecze nie mieszające się z wodą), lekki, nie chłonący wody, niezatapialny nawet w stanie pełnego nasączenia, łatwy do zebrania z powierzchni wody, chłonność min.100 %. CHŁONNOŚĆ A EKONOMIKA ZAKUPU O ile aspekty użytkowe można swobodnie porównywać między obiema grupami sorbentów (lekkie i ciężkie) to porównanie chłonności powinno przebiegać w obrębie jednej grupy. Porównanie chłonności sorbentów (oczywiście w ramach danej grupy) jest rzetelne i wiarygodne tylko wtedy gdy stosujemy jedną określoną metodykę i procedurę. W Polsce nie ma ogólnie obowiązującej znormalizowanej metody badania chłonności sorbentów. Z tego powodu często porównujemy śledzie z jabłkami, niejednokrotnie przyjmując na wiarę nie potwierdzone bądź wymyślone dane. W Europie badanie sorbentów najczęściej wykonuje się metodą Westinghouse`a. Taką też metodą posługuje się wiodące laboratorium pożarnicze w Józefowie. Chłonność sorbentu wskazuje nam jaką ilość cieczy możemy zebrać 1 kg sorbentu. Dla użytkownika sorbentu ważny jest koszt jaki poniesie przy likwidacji rozlewiska. Koszty bezpośrednie są związane z ilością zakupionego sorbentu oraz (o czym niejednokrotnie zapominamy) z ilością powstałego odpadu w postaci zużytego nasączonego zbieraną cieczą sorbentu. Koszty pośrednie związane są z kosztami transportu sorbentu, powierzchnią magazynowania sorbentu, składowania odpadu oraz transportu i unieszkodliwienia odpadu. Kalkulację kosztów bezpośrednich najłatwiej jest przedstawić na przykładzie usunięcia 100l oleju napędowego za pomocą sorbentów mineralnych o różnej chłonności łącznie z kosztem unieszkodliwienia powstałego odpadu.

7 Jak widać z przytoczonych wyżej obliczeń ilość powstałego odpadu jest bardzo ściśle uzależniona od chłonności sorbentu. Im wyższa chłonność tym mniej odpadu. Zależność ta ma bezpośredni wpływ na ekonomikę zakupu. Bezpośredni koszt usunięcia 100l rozlanego oleju można obliczyć według wzoru: I co wyszło? A gdzie koszty pośrednie? Pomyśl, przeanalizuj... Powyżej bardzo ogólnie pisaliśmy o odpadzie czyli zużytym sorbencie nasączonym zebraną cieczą. Zgodnie z ustawą o odpadach każdy sorbent po nasączeniu substancją niebezpieczną jest odpadem niebezpiecznym i należy postępować z nim jak z pochłoniętym medium. Jest wiele sprzecznych informacji i niejasnych interpretacji producentów lub dystrybutorów dotyczących postępowania z tego typu odpadem. Są tacy, którzy zalecają składowanie na wysypiskach komunalnych a są i tacy, którzy proponują kompostowanie. W przypadku powstania odpadu niebezpiecznego powyższe sposoby postępowania z odpadem są niezgodne z obowiązującym prawem (Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Sposób unieszkodliwiania odpadu powinien być dobrany do rodzaju sorbentu i pochłoniętej substancji. Jak widać stosowanie sorbentów jest nierozerwalnie związanie z wytwarzaniem (w zdecydowanej większości) odpadu niebezpiecznego i dlatego też musi uwzględniać wymogi Ustawy o Odpadach. Rozdział 1 Art.1.1. Ustawy określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko a także odzysku lub unieszkodliwienia odpadu. Ustawa o Odpadach w Rozdziale 2 nakazuje m.in.: Art.5. 1) ograniczenie ilości odpadów co można zrealizować poprzez stosowanie sorbentów o wysokiej chłonności. Art.5. 2) odzysk odpadów co można zrealizować stosując sorbenty, których odpad można gospodarczo wykorzystać do produkcji innych materiałów. Art.5. 3) odpowiedni sposób unieszkodliwienia zużytych sorbentów zależny od rodzaju sorbentu i pochłoniętej cieczy. Art.6 stosowanie najlepszych sorbentów pozwalających na zminimalizowanie ilości odpadu i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. CENNE RADY Rodzaje sorbentów 5

8 Zmywacze ropopochodnych zwane też... dyspergentami, zwilżaczami, neutralizatorami, środkami powierzchniowo-czynnymi, detergentami Zmywacze ropopochodnych CENNE RADY 6 Odnośnie nazwy neutralizator jest to najbardziej chybiona nazwa, bowiem nie istnieje na świecie środek neutralizujący ropopochodne. Decydując się na zakup zmywacza bezwzględnie należy zwrócić uwagę na trzy aspekty bezpieczeństwa: dla użytkownika, dla czyszczonej powierzchni i urządzeń, dla środowiska naturalnego. Na rynku polskim pojawiają się ciągle nowe produkty do odtłuszczania powierzchni, które owszem są tanie, radykalnie działają na czyszczoną powierzchnię, ale nie spełniają ww. aspektów. Zazwyczaj osoba decydująca o zakupie nie jest bezpośrednim użytkownikiem (a szkoda) i coraz częściej najważniejszym kryterium zakupu jest cena. W ubiegłym roku organizujący jeden z przetargów na zmywacze miał do nas pretensje, że nasza cena była wyższa, a przecież mogliśmy dolać wody i cenę obniżyć. I tak na rynku obok środków neutralnych, sprawdzonych i przetestowanych egzystują preparaty: Żrące zawierające silne kwasy, zasady Palne, zawierające rozpuszczalniki organiczne (np. toluen) Zawierające duże ilości fosforanów i azotanów Użycie każdego preparatu musi być powiązane z przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska (Prawo Ochrony środowiska, Prawo Wodne, Ustawa o Odpadach), bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej. Pożądane cechy zmywaczy do usuwania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych: Niepalny Zawartość rozpuszczalników organicznych zwiększa niepotrzebnie zagrożenie pożarowe. Roztwór wodny bez zawartości rozpuszczalników organicznych Preparaty zawierające rozpuszczalniki organiczne oprócz zagrożenia pożarowego zagrażają zdrowiu mogą działać rakotwórczo, mutagennie i narkotycznie. Powodują dodatkowe wprowadzenie substancji niebezpiecznych do środowiska. Takie preparaty dostarczane w formie koncentratu, podczas przygotowywania roztworu roboczego zagrażają zdrowiu użytkowników. Z powodu zawartości rozpuszczalnika w preparacie w czasie jego używania może dojść do zakłóceń pracy separatora bądź odstojnika. W rezultacie za separatorem zamiast oczyszczonych z substancji ropopochodnych ścieków mamy zarówno preparat jak i mające pozostać w tym urządzeniu zanieczyszczenia ropopochodne. Oznacza to, że mimo prawidłowego i kosztownego zabezpieczenia (separator) dochodzi jednak do skażenia środowiska. Zmywacze, które używane są na wodzie (nie zawsze zgodnie z międzynarodowymi konwencjami i polskimi przepisami) nie powinny zawierać środków wymienionych w Wykazie Środków Niebezpiecznych, szczególnie takich jak pochodne glikoli. Wymywają one z rozlewiska ropopochodnych tylko lżejsze frakcje. Pozostałe cięższe frakcje opadają na dno akwenu i są przyczyną (karygodnego) bardzo trudnego do usunięcia skażenia. Neutralny, czyli jego ph - powinno być zbliżone do 7 ph=7 oznacza, że preparat jest obojętny i nie zagraża bezpieczeństwu obsługi, Klientów, nie uszkadza instalacji i materiałów, z których jest zbudowany obiekt, nie zmienia ph środowiska. Roztwory kwaśne o ph od 1-5 mogą uszkodzić materiał, z którego wykonano nawierzchnię (kostkę lub wylewkę betonową) oraz jej wykończenie (np. krawężniki). Roztwory takie podczas nieostrożnego obchodzenia się z nimi narażają zdrowie użytkownika (mogą powodować urazy skóry i inne obrażenia). Roztwory alkaliczne mogą uszkodzić lakierowane, aluminiowe części urządzeń. Nawet w przypadku wykonania wstępnej próby przy pierwszym czyszczeniu nikt nie może zagwarantować, że podczas stosowania tego żrącego preparatu zniszczenie powierzchni nie nastąpi po kilku miesiącach. Roztwory takie podczas nieostrożnego obchodzenia się z nimi narażają zdrowie użytkownika (mogą powodować urazy skóry, przypadkowy kontakt żrącego zmywacza ze skórą powoduje trudno gojące się oparzenia, kontakt z gałką oczną może doprowadzić nawet do utraty wzroku). Należy jednak pamiętać, że ph to nie jedyne i wystarczające kryterium bezpieczeństwa preparatu. Znamy rozpuszczalniki o ph neutralnym i stosowany masowo w kraju środek o ph=7 zawierający prawie 30% silnie niebezpiecznej substancji wymienionej na pierwszym miejscu w tabeli Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Nie może tworzyć stabilnej emulsji z węglowodorami (oleje, paliwa) Większość ścieków (z wyjątkiem ścieków bytowych) powstających w zakładach przemysłowych, bazach paliwowych, rampach przeładunkowych, stacji benzynowej, na autostradach przechodzą wstępne oczyszczanie w separatorze olejowym (lub odstojniku). Separator wykorzystuje zjawisko nierozpuszczalności węglowodorów ropopochodnych w wodzie oraz to, że zbierają się one po odstaniu na jej powierzchni. To zadanie separator spełni tylko wtedy, gdy olej z wodą utworzy niestabilną emulsję, rozdzielającą się po odstaniu. Stabilna emulsja nie rozdzieli się, przepłynie przez separator (lub odstojnik) i odda cały ładunek węglowodorów do odbiornika. Odbiornikiem może być oczyszczalnia ścieków, w której duża

9 ilość węglowodorów zakłóci proces oczyszczania. Może to też być rów lub struga, wtedy nieodseparowane ropopochodne zanieczyszczą środowisko. Preparat gotowy do użytku (tzn. w stężeniu roboczym) Preparat stale gotowy do użytku jest bezpieczny i ekonomiczny w użyciu. Koncentraty często w pośpiechu używamy bez rozcieńczania. Taki sposób postępowania jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkownika oraz dla odtłuszczanej powierzchni i urządzeń (ze względu na zbyt intensywne działanie). Koncentraty do rozcieńczania są szybciej zużywane. Zwykle sporządza się na wszelki wypadek więcej roztworu roboczego niż go naprawdę potrzeba. Nadmiar przygotowanego roztworu zazwyczaj się marnuje. Koncentraty są również zagrożeniem dla środowiska. Użyte w stanie nierozcieńczonym lub nieprawidłowo rozcieńczonym obciążają środowisko zupełnie niepotrzebnie zbędną ilością obcych substancji, które muszą zostać rozłożone. Może wtedy dojść do lokalnego przeciążenia ekosystemu a w rezultacie do spowolnienia lub całkowitego zahamowania procesu biodegradacji. Dopuszczalną ilość środków powierzchniowo- -czynnych jakie mogą znaleźć się w ściekach określają przepisy z zakresu ochrony środowiska. Za przekroczenia grożą kary. Często oferent pisze stopień rozcieńczenia preparatu w proporcjach, nie podając dokładnie jaki stopień rozcieńczenia służy do odtłuszczania poszczególnych czyszczonych powierzchni bądź elementów. Użytkownik czuje się rozczarowany skutecznością działania środka i słusznie. Podawanie proporcji wyższych niż 1:50 ma na celu grę cenową w stosunku do konkurencyjnych koncentratów. Kilka lat temu zadzwonił stały odbiorca gotowego preparatu z żalem, że dostał ofertę na koncentrat (proporcje rozcieńczenia 1l : 100l wody), co oznacza, że nowy preparat jest prawie stukrotnie tańszy od tego, który używa w bazie paliwowej. Poradziliśmy rozcieńczenie nowego środka w podanej proporcji i wykonanie próby mycia i odtłuszczania powierzchni. Następnego dnia otrzymaliśmy zamówienie na gotowy preparat. Oferent koncentratu widząc brak skuteczności starał ratować się wybiegiem, że do rozcieńczania winno użyć się wody destylowanej a tak w ogóle to strasznie tam brudno. Odpowiedziały mu salwy śmiechu. Takich przypadków było dziesiątki, dlatego na każdym szkoleniu podkreślamy, że papier wytrzyma wszystko trzeba sprawdzać. Tu uwaga: nie bez znaczenia jest twardość wody użytej do rozcieńczania koncentratu. Nie powinny zawierać środków odżywczych (zazwyczaj są to związki azotu i fosforu) dla mikroflory środowiskowej Niektórzy oferenci twierdzą, że ich preparaty dzięki zawartości odżywek ułatwiają i przyśpieszą biodegradację usuniętych ropopochodnych w naturalnym środowisku. Jest to półprawda i myślenie życzeniowe. Rzeczywiście w warunkach optymalnych, przy temperaturze powyżej C, dobrej wilgotności gleby oraz dobrym napowietrzaniu dodatek odżywek stymuluje rozrost bakterii glebowych rozkładających węglowodory. Takie warunki można jednak stworzyć w laboratorium lub w specjalnych instalacjach polowych. Zmyte substancje ropopochodne, które wraz ze ściekami przedostaną się do rowu lub innego odbiornika (np. gleby) nie mają tam zbyt korzystnych warunków rozkładu. Pozostaną one w środowisku niezmienione a niektóre z nich lepiej rozpuszczalne w wodzie - dotrą wraz z opadami atmosferycznymi do złóż wód gruntowych na zawsze. Te lepiej rozpuszczalne w wodzie związki są m.in. silnie rakotwórcze i mogą zagrozić istotnie zdrowiu populacji gdy np. na takim złożu zostanie zbudowane ujęcie wody pitnej. Ścieki zawierające odżywki odprowadzone do wód śródlądowych wzmagają niekorzystne zjawisko przenawożenia wód. Rezultatem przenawożenia jest tzw. eutrofizacja czyli stopniowy zanik życia w tych wodach. Zdolność penetracji podłoża Bardzo ważnym aspektem jest zdolność penetracji podłoża. Przenikanie preparatu w głąb mytego podłoża daje gwarancję oczyszczenia oprócz powierzchniowych również głębszych warstw powierzchni porowatej tj. betonu, kostki brukowej. Jak zdobyć rzetelną wiedzę o oferowanych na rynku zmywaczach? Istotne informacje dotyczące składu środka oraz zagrożeń dla użytkownika i środowiska zawiera Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. Dz.U. nr 2 poz. 7 i 8). Dystrybutor środka ma obowiązek udostępnić taką kartę odbiorcy danego środka. W karcie (poz. 2) winny być zawarte informacje o składzie środka. Poszczególne składniki chemiczne są nazwane i oznakowane numerem CAS. Znając ten numer można w Wykazie Substancji Niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Zał. do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. Dz.U. nr 129 poz.1110 z dnia ) znaleźć daną substancję i zagrożenia z nią związane. Ponadto Karta Charakterystyki powinna zawierać następujące istotne dane: Identyfikacja substancji/ preparatu Skład i informacja o składnikach Identyfikacja zagrożeń Pierwsza pomoc Postępowanie w przypadku pożaru Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Własności fizykochemiczne Stabilność i reaktywność Informacje toksykologiczne Informacje ekologiczne Postępowanie z odpadami Informacje o transporcie Informacje dotyczące przepisów prawnych Inne informacje Znany jest nam przypadek, że ten sam produkt posiadał trzy różne karty charakterystyki producenta, głównego oferenta i pośrednika i na każdej z nich było inne ph. Do przetargu zostało podane ph neutralne. Zmywacze ropopochodnych CENNE RADY 7

10 Zmywacze ropopochodnych O wszystkich preparatach budzących nasze jakiekolwiek wątpliwości powinniśmy zasięgnąć informacji lub opinii od Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych zgodnie z Ustawą z dnia r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. Nr 11, poz. 84) wraz z późniejszymi zmianami. Zgodnie z ww. ustawą niedopuszczalne jest stosowanie w działalności zawodowej substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki. osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny ma obowiązek zapoznania się z kartą charakterystyki osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny, która wie, na podstawie otrzymanych informacji (karta charakterystyki), że mogą one stworzyć zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska, ma obowiązek podjęcia niezbędnych działań zapobiegających powstaniu zagrożenia. Używając jakiegokolwiek preparatu musimy zdawać sobie sprawę z tego, że po oczyszczeniu powierzchni trafi on wcześniej czy później do środowiska. Użycie nieodpowiedniego zmywacza niejednokrotnie bardziej skazi glebę i wodę niż samo zanieczyszczenie ropopochodne. Należy mieć również świadomość, że nawet gdy preparat jest bezpieczny i nie zagraża środowisku, to popłuczyny po odtłuszczeniu skażenia ropopochodnego są odpadem niebezpiecznym i należy je unieszkodliwić zgodnie z ustawą o odpadach. Reasumując: Podejmując decyzję o stosowaniu ww. preparatów ze względu na ich wyjątkowo radykalne działanie i przystępną cenę należy koniecznie dostosować się do instrukcji na ulotkach, informacji zawartych w karcie charakterystyki oraz do wymogów z zakresu ochrony środowiska. Wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych np. z: zastosowaniem zbiorników pośrednich, w których popłuczyny należy wstępnie uzdatnić przed zrzutem do oczyszczalni ścieków, zakupem neutralizatorów substancji żrących, zabezpieczeniem pracowników w rękawice, obuwie ochronne oraz półmaski gazowe, zapewnieniem zgodnego z przepisami unieszkodliwienia odpadu niebezpiecznego zmywacza. Stosowanie niebezpiecznych koncentratów zgodnie z instrukcją, zależy głównie od poczucia odpowiedzialności, sumienności i rozwagi pracownika. Z doświadczenia wiadomo, że są to cnoty rzadkie, szczególnie tam, gdzie sytuacja wymaga szybkiego i zdecydowanego działania. Wtedy za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego użycia preparatu odpowiada nie producent a wyłącznie użytkownik. Dlatego też, stosujmy preparaty, które są bezpieczne dla użytkownika, urządzeń i instalacji oraz środowiska czyli: neutralne, bez palnych składników, pozbawione odżywek dla mikroflory środowiskowej, nie wymagające rozcieńczania, tworzące z ropopochodnymi wyłącznie niestabilne emulsje, dobrze penetrujące myte podłoże, posiadające plik referencji doświadczonych użytkowników. CENNE RADY 8

11 Dyspergenty 9

12 Sintan Sintan jest skutecznym i nowoczesnym środkiem odtłuszczającym, znanym i stosowanym od 18 lat na całym świecie. Preparat Sintan znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie występują produkty naftowe są to: rafinerie, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, transport, lotniska, nabrzeża portowe, zakłady przemysłowe, stacje paliw, garaże i parkingi a również garaż i podjazd przed Twoim domem. Skład Sintanu gwarantuje bezpieczeństwo dla użytkownika, środowiska naturalnego i czyszczonych powierzchni. Preparat Sintan profesjonalnie usuwa zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi z każdej powierzchni utwardzonej betonu, kostki brukowej, kamienia naturalnego, asfaltu, metalu, szkła, wykładzin podłogowych, tworzyw sztucznych, wszystkich tkanin i drewna. Sintan w prosty a jednocześnie bezpieczny dla użytkownika sposób doprowadza wszystkie frakcje olejów i smarów do postaci, w której zmniejszają swoją lepkość. Pozwala to na odtłuszczenie gładkiej powierzchni bez użycia wody. Jako firma ekologiczna, zastąpiliśmy Sintanem toksyczne rozpuszczalniki. Sintan DYSPERGENTY 10 Zalety Sintanu Czym Sintan różni się od innych oferowanych preparatów? ma neutralny odczyn ph, nie zawiera organicznych rozpuszczalników ani żadnych substancji trujących, toksycznych i niebezpiecznych, jest niepalny, nie zawiera dodatków mogących zmienić stan środowiska - np. soli azotowych i fosforowych, podczas procesu mycia Sintanem nie powstają żadne substancje toksyczne i niebezpieczne, co oznacza, że można go stosować w zamkniętych pomieszczeniach, Sintan dokładnie penetruje podłoże i usuwa skażenia olejowe z głębszych warstw powierzchni porowatej, w krótkim czasie ulega biodegradacji, Sintan nie tworzy emulsji stabilnych z olejami i substancjami ropopochodnymi, Sintan posiada bardzo pozytywną opinię służb ochrony środowiska, straży pożarnej, ministerstwa transportu, armii oraz całą masę referencji z ogólnoświatowych koncernów paliwowych reprezentowanych w Europie, koncernów przemysłowych, energetycznych, samochodowych z Mercedesem na czele, firm transportu drogowego, kolejowego, morskiego, portów, stoczni itd., posiada: opinie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Atest PZH/HT-0222/96 o nietoksyczności wyrobu, Atest PZH HŻ-752/92 o dopuszczeniu do obrotu, Atest PZH HŻ-1741/92 o możliwości stosowania w przemyśle spożywczym i ogromny plik referencji, Sintan skutecznie zastąpił toksyczne rozpuszczalniki. Nie czyni cudów ale działa cudownie.

13 Spójrz, jak dzięki swoim unikalnym właściwościom fizyko-chemicznym Sintan czyści gruntownie porowatą strukturę betonu. DYSPERGENTY Sintan 11

14 Sposób użycia preparatu Sintan : 1. Nanieść preparat na skażoną powierzchnię, bez rozcieńczania 2. Odczekać 2-5 minut 3. Dodać niewielką ilość wody 4. Obrabiać mechanicznie szorując szczotką lub pod ciśnieniem 5. Spłukać wodą lub zebrać przy pomocy sorbentów lub odkurzaczem przemysłowym Uwaga Biodegradowalność Sintanu oraz jego własności penetrujące, odtłuszczające i brak tworzenia emulsji stabilnych są potwierdzone dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki badawcze. DYSPERGENTY Sintan Opis produktu Opakowanie Ilość w opakowaniu Symbol Sintan spryskiwacz 1,0 l A1 Sintan spryskiwacz 2,0 l A2 Sintan spryskiwacz 7,5 l A3 Sintan kanister 5 l A4 Sintan kanister 10 l A5 Sintan kanister 20 l A6 Sintan kanister 30 l A7 Sintan beczka 200 l A8 12

15 Referencje - wybrane z wielu Katowice, 1993 r. Zielona Góra, 2000 r. Okręgowa Dyrekcja CPN w Katowicach zakupiła w 1992 r próbną partię preparatu SINTAN w ilości 200l. Został on przez nas wykorzystany do czyszczenia skażonych powierzchni i gruntu po rozlewach olejowych. Preparat okazał się bardzo skuteczny, czyścił nawet stare zabrudzenia. Stopniowo wyposażamy również wszystkie nasze stacje paliw w ten preparat, gdzie jest niezbędnym środkiem do czyszczenia skażonych powierzchni. CPN / Okręgowa Dyrekcja w Katowicach Kruszwica, 1995 r. Jako jednostka działająca na terenie zakładu, często mamy do czynienia z wyciekami czy rozlaniami olejów roślinnych. Usuwanie takiego rozlewiska jest dość uciążliwe. Dlatego od kilku lat poszukiwaliśmy środka, który wspomógłby nasze działania. Przeprowadzane próby z różnymi środkami nie dawały oczekiwanych rezultatów. Od roku używamy SINTAN. Jest to obecnie najlepszy środek do usuwania powstałych plam oleistych (oleje roślinne). Jego dużą zaletą jest prostota użytkowania i obojętność dla środowiska naturalnego. Komendant Zakładowej Straży Pożarnej, Kujawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy Gdańsk, 2000 r. Po przetestowaniu środków utrzymania czystości kilku różnych producentów wybraliśmy, i od kwietnia 1995 roku, w trosce o czystość i ekologię stosujemy na naszych stacjach paliw produkty firmy SINTAC: Sintan - do mycia nawierzchni i Sorbent - do neutralizacji rozlanego paliwa. Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Przedstawiam opinię środka emulgującego do węglowodorów - olejów, tłuszczów itp. - pod nazwą Sintan. Środek ten jest używany, efektywnie, w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Zielonej Górze od 1994 roku. W okresie tym był wykorzystywany przy emulgacji wielu olejów o różnym stopniu lepkości. Sprawdził się doskonale podczas emulgacji zarówno olejów o gęstości do 1000 centipłazów jak i powyżej. W czasie wieloletniej eksploatacji był używany między innymi do takich mediów jak: oleje napędowe, oleje hydrauliczne, paliwa wysokooktanowe, oleje opałowe, mazuty itp. Używany był także na zróżnicowanych powierzchniach pod względem chropowatości i porowatości. We wszystkich przypadkach środek ten sprawdził się doskonale. Po jego użyciu uzyskano doskonałe parametry powierzchni. Przykładem efektywności Sintanu jest zastosowanie go na kostce brukowej z bardzo dobrym efektem. Wiadomo, że jest to powierzchnia o bardzo specyficznych cechach eksploatacyjnych jako nawierzchnia drogi. Jedynym ograniczeniem stosowania są niskie temperatury, ponieważ nośnikiem środka jest woda. Jednocześnie nośnik ten wykazuje bardzo pozytywne cechy w stosunku do ochrony środowiska naturalnego tzn. nie daje efektu jego skażenia wtórnego stosowanym środkiem. Ponadto jest prosty w użyciu, ponieważ jest on przygotowany do bezpośredniego stosowania bez konieczności tworzenia potrzebnych stężeń, jak w przypadku koncentratów. Zużycie na powierzchnię jest małe z tego powodu jest wskazane nanoszenie go przy pomocy rozpylania. Rozpylanie wykonuje się przy użyciu najprostszych urządzeń, ogólnie dostępnych na rynku np. rozpylacza ogrodowego. Sintan jest środkiem bardzo prostym w użyciu, o bardzo dobrej efektywności, dlatego od szeregu lat stosujemy tylko ten środek, gdyż inne nie dały spodziewanego efektu. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Wrocław, 2001 r. W PKN ORLEN S.A. Wrocław preparat do usuwania skażeń ropopochodnych stosowany jest od 5-ciu lat na Stacjach Paliw i Bazach Magazynowych województwa dolnośląskiego. Z uwagi na jego właściwości fizykochemiczne usuwania rozlewów ropo- DYSPERGENTY Sintan 13

16 pochodnych na terenach utwardzonych (kostka, beton) jak i powierzchniach cieków wodnych oraz studzienkach łapaczy olejów (o czym przekonaliśmy się podczas powodzi w 1997r. i 1998r.) wydajemy temu preparatowi jak najlepszą opinię. W pięcioletniej praktyce pracy z tym preparatem możemy dokonać jak najlepszej oceny jego stosowania w branży paliwowej. PKN ORLEN S.A. Wrocław Warszawa, 2003 r. Nasza firma wyraża podziękowanie firmie SINTAC POLSKA Sp. z o.o. za doskonałe rezultaty wieloletniej współpracy oraz jakość i skuteczność oferowanych produktów. Sintac-Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym producentem ekologicznego preparatu do usuwania skażeń cieczami ropopochodnymi - SINTAN. Jest to jedyny środek o neutralnym ph, który skutecznie odtłuszcza zaolejone powierzchnie. Klientom, którzy zwracają się do nas z problemami zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, polecamy profesjonalne urządzenia czyszczące oraz preparat SINTAN. Stosowany razem z sorbentem mineralnym COMPAKT, przeznaczonym do pochłaniania popłuczyn (odpad niebezpieczny), preparat SINTAN pozwala usunąć uciążliwe zabrudzenia olejowe nie tylko skutecznie, ale i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. KÄRCHER Polska Warszawa, 2005 r. Sorbent Compakt oraz preparat odtłuszczający Sintan, oferowane przez firmę Sintac-Polska Sp. z o.o., od wielu lat stosowane są na naszych stacjach paliw. Środki te umożliwiają likwidację rozlewisk, usunięcie zanieczyszczeń olejowych, utrzymanie ogólnej czystości. Firma oferuje środki w pełni bezpieczne, wysokiej jakości i bardzo wydajne. Statoil Polska Sp. z o.o. Warszawa, 2006 r. Od wielu lat, w celu podniesienia bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska a także utrzymania czystości na naszych stacjach używamy sorbentu Compakt i preparatu Sintan, dostarczanych przez firmę Sintac-Polska Sp. z o.o. Środki te są pozytywnie oceniane przez Kierowników Stacji, jako środki spełniające nasze wymagania i sprawdzające się w działaniu. Polecamy korzystanie ze środków oferowanych przez firmę Sintac-Polska Sp. z o.o., jako bezpiecznych dla środowiska i niezwykle skutecznych. ConocoPhillips Poland Sp. z o.o. DYSPERGENTY Sintan 14

17 Sorbenty ciężkie 15

18 Sorbent Compakt Idealny do absorpcji wszystkich płynów (oprócz kwasu fluorowodorowego). Sorbent Compakt Zbiera na nawierzchniach utwardzonych zarówno wycieki produktów ropopochodnych jak i innych związków chemicznych. Jest niezastąpiony podczas ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz usuwaniu wycieków na halach przemysłowych, w magazynach chemicznych, bazach paliwowych, stacjach paliw, garażach, w transporcie. Sprawdza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i otwartych przestrzeniach - drogach, mostach i wiaduktach. Użycie Sorbentu Compakt jest bezpieczne zarówno dla użytkownika jak i środowiska naturalnego. Prostota użycia i niezawodność działania Sorbentu Compakt przemawia za tym, by mieć zawsze go pod ręką i stosować do usuwania zarówno małych wycieków jak i dużych rozlewisk. Dane techniczne: Mineralny, granulowany Wielkość ziarna od 0,3 mm do 0,7 mm Ciężar nasypowy 0,532 kg/l Chłonność 1 kg sorbentu chłonie 1,17 kg oleju (117% wg. Metody Westinghouse a) Opakowanie worek 20 kg lub wiadro 8 kg. Uwaga! Dane użytkowe: Jest niepalny, nie stwarza dodatkowego zagrożenia pożarem. Ma własności antypoślizgowe, nie oddaje wchłoniętej cieczy dzięki czemu nie jest przyczyną wtórnego zagrożenia poślizgiem. Po zasypanej powierzchni bezpiecznie można chodzić i prowadzić akcje ratownicze. Odpowiada wymogom dla sorbentów do substancji i związków chemicznych i został zaklasyfikowany jako Sorbent Uniwersalny w oznaczeniu V. Odpowiada wymogom dla sorbentów używanych na drogach i otrzymał oznaczenie Typ III R. Szybko pochłania do wewnątrz substancje chemiczne nawet o dużej lepkości. Po nasączeniu zachowuje w dalszym ciągu swoje właściwości fizyczne. Jest twardy, wytrzymały na ściskanie, po sorpcji pozostaje cały czas sypki. Odpowiednia granulacja sprawia, że granulki docierają w każdą szczelinę osuszanej powierzchni. Z naszego wieloletniego doświadczenia w działaniach Pogotowia Ekologicznego jednoznacznie wynika, że przy świeżych rozlewach substancji o niskiej lepkości wystarczy użycie Compaktu bez zmywacza dla przywrócenia pierwotnej szorstkości podłoża. Sorbent Compakt można stosować wielokrotnie do pełnego nasączenia. Gwarancja odbioru odpadu. Posiada opinię Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 446/BM-2/01 potwierdzającą najwyższą chłonność sorbentu, Atest PZH/HT-0268/96 o nietoksyczności. SORBENTY CIĘŻKIE Moja chłonność to 117% 16

19 Dane techniczne oraz własności użytkowe Sorbentu Compakt są potwierdzone dokumentami wydanymi na podstawie badań, przez niezależne jednostki badawcze. Zalety Sorbentu Compakt : Rewelacyjna chłonność czyli zebranie maksymalnej ilości substancji jak najmniejszą ilością sorbentu. Wysoka chłonność sorbentu to mniejsza przestrzeń magazynowa, mniejsze koszty transportu, mniej czasu na usunięcie rozlewiska oraz mniejsza ilość odpadu. Odpowiednio dobrany ciężar nasypowy powoduje, że sorbent nie unosi się na powierzchni rozlewiska i nie jest wrażliwy na podmuchy wiatru. Nie reaguje z pochłanianymi cieczami. Podczas wchłaniania rozlewiska nie dochodzi do wydzielania ciepła oraz lotnych i ciekłych substancji o trudnych do przewidzenia własnościach. Sorbent ma nieograniczony termin przydatności do użytku. Sorbent Compakt posiada pozytywną opinię służb PSP oraz plik referencji zadowolonych, wieloletnich Klientów z każdej branży. Jest to jedyny w Europie sorbent, który nasączony ropopochodnymi nie jest bezużytecznym odpadem. Zużyty Sorbent Compakt przyjmujemy od naszych Klientów do dalszego, gospodarczego wykorzystania (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr WŚR-V-6620/26/ 2002). Obowiązujący akt prawny Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku Dz. U. Nr 62 poz. 628: ( ) wytwórca odpadów (jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna) ma obowiązek w pierwszej kolejności gospodarczo wykorzystać odpady powstające w wyniku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. ( ) Rozdz. 2 art. 6: Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Rozdz. 2 art. 7 poz. 2 Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi ( ) Sposób użycia Sorbentu Compakt : 1. Nanieść sorbent na plamę 2. Odczekać 3. Usunąć granulat Opis produktu Opakowanie Ilość w opakowaniu Symbol Sorbent Compakt wiadro 8 kg B1 Sorbent Compakt worek 20 kg B2 SORBENTY CIĘŻKIE Sorbent Compakt 17

20 Referencje - wybrane z wielu Warszawa, 1997 r. Opinia na temat skuteczności środków sorbcyjnych i dyspergentów, stosowanych w Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie do neutralizacji substancji ropopochodnych: Lotniskowa Straż Pożarna obecnie dysponuje następującymi środkami: Sorbent Compakt, włókniny sorbcyjne, dyspergent Sintan. Na szczególną uwagę zasługuje sorbent Compakt. Środek ten bez względu na temperaturę, po wchłonięciu substancji ropopochodnych zachowuje pierwotną trwałość i nie oddaje substancji absorbowanej, co zdecydowanie ułatwia jego usunięcie. Dodatkową zaletą tego produktu jest możliwość wielokrotnego użycia i zdolność do częściowej regeneracji. Pozostałe środki (Sintan i włókniny sorbcyjne) wykazały również wysoką skuteczność podczas neutralizacji rozlewisk substancji ropopochodnych. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Malbork, 2001 r. Jednostka Wojskowa 1128 stwierdza, że zaoferowany przez firmę Sintac-Polska Sp. z o.o. mającą siedzibę w Wesołej przy ul. Armii Krajowej 86, sorbent Compakt jest z powodzeniem wykorzystywany w naszej jednostce. Zastosowany sorbent jako materiał chroniący przed skutkami skażeń i zanieczyszczeń powstałych na skutek rozlania, wycieków olejów lub innych substancji ropopochodnych znakomicie usuwa je z utwardzonych nawierzchni. Wykorzystanie sorbentu jako środka pochłaniającego, zdecydowanie wyeliminowało dotychczasowe stosowanie do tego celu piasku, trocin i innych materiałów, dzięki czemu nie trzeba poddawać ich kosztownej utylizacji. Zużyty sorbent bezpłatnie odbierany jest i gospodarczo wykorzystany zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska. Reasumując, firma Sintac-Polska Sp. z o.o. oferuje bardzo dobry środek, który z powodzeniem stosowany jest w warunkach wojska, dysponuje własnym środkiem transportu i sprawnie realizuje dostawy i odbiór zamówionego środka. Sorbent Compakt SORBENTY CIĘŻKIE Katowice, 2001 r. PKN ORLEN S.A. Regionalny Zespół Prewencji w Katowicach zaświadcza, że pośród testowanych różnorodnych preparatów na naszych stacjach paliw i Bazach Magazynowych Sintan jest najlepszym, najwydajniejszym i najskuteczniejszym środkiem do odtłuszczania każdej powierzchni. Sorbent Compakt natomiast jest doskonałym sorbentem do zbierania rozlewisk substancji ropopochodnych. Jego atutem jest wysoka chłonność oraz możliwość wielokrotnego stosowania. Ważnym elementem naszej współpracy jest umowa na odbiór przez firmę odpadu. Sintac- -Polska Sp. z o.o. dodatkowo wykonała dla nas szereg bezpłatnych szkoleń z zakresu ochrony środowiska. PKN ORLEN S.A. Regionalny Zespół Prewencji w Katowicach Jednostka Wojskowa 1128 Zielona Góra, 2003 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że użytkuje od kilku lat sorbent Compakt. Stosowanie przez Komendę sorbentu polega na neutralizacji rozlewisk olejów i etylin. Po zasypaniu granulatem i następnie odczekaniu kilku minut zostaje zebrany przy użyciu szczotek. Dzięki dużej chłonności i kilkukrotnym użyciu, minimalizuje koszty eksploatacji i akcji ratowniczych. Jest środkiem prostym w zastosowaniu, łatwym do usunięcia, nie pozostawia na podłożu mazistej warstwy. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze 18

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1185/2010 BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr4 Rozlewy olejowe na akwenach wodnych Przygotował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa Awaryjne rozlewy olejowe należą do najczęstszych

Bardziej szczegółowo

DIX - Żel do udrażniania rur DIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

DIX - Żel do udrażniania rur DIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących SIATKA DO PRAS ROLUJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ tel.: + 48 33 812 30 81 Siatka do pras rolujących QQNr 12/2014 (115) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Ciągniki

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM SPIS TREŚCI POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. 3 1. System organizacyjny ochrony przeciwpożarowej. 3 2.

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

riskfocusnr 1/2012 (21)

riskfocusnr 1/2012 (21) riskfocusnr 1/2012 (21) oblicza ryzyka O ryzyku przy kawie s.2 Ładunek na celowniku s.12 Przedsiębiorco, uważaj na ryzyka zasadę ryzyka s.16 Veni, Vidi, Vici, czyli warto kontrolować ryzyko OC pracodawcy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Andreas Markom Niels Hjorth Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży mleczarskiej

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży mleczarskiej Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży mleczarskiej Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo