Uchwała Nr XXIV/436/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 roku. w sprawie opłaty targowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXIV/436/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 roku. w sprawie opłaty targowej"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXIV/436/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 Określa się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach w wysokości określonej w załączniku do uchwały W przypadku dokonywania sprzedaży różnorodnych towarów, dla których stosowane są różne stawki opłaty targowej, pobiera się wyższą ze stawek określonych w załączniku do uchwały. 2. Powierzchnia zajęta przez dokonującego sprzedaż oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego i towary przez niego sprzedawane oraz urządzenie (obiekt), z którego dokonuje się sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tego urządzenia (obiektu). 3. Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej powierzchnię, z której pobierana jest opłata za zajęcie każdego metra kwadratowego zaokrągla się w taki sposób, że końcówkę do 0,5 m 2 pomija się, a większą niż 0,5 m 2 podwyższa się w górę do pełnego metra kwadratowego. 4. W przypadku, gdy dokonujący sprzedaży zajmuje, w rozumieniu ust. 2, mniej niż 1 m 2 powierzchni, opłatę targową pobiera się w wysokości należnej za m 2. 3 Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną: 1) na targowiskach pod dachem oraz w halach używanych do targów, aukcji i wystaw oraz w pomieszczeniach usytuowanych w przejściach podziemnych ulic, 2) przed sklepami, jeżeli ma ona charakter promocyjno-handlowy, w zakresie zgodnym z asortymentem oferowanym przez te sklepy, 3) w tymczasowych obiektach budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z zastrzeżeniem ust. 2 z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w takich obiektach: a) na obszarze m.st. Warszawy ograniczonym ulicami: Sokolą, Zamoyskiego na odcinku Sokola - Zieleniecka, Aleją Zieleniecką, Rondem Waszyngtona, Aleją ks. Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim na odcinku Aleja ks. Poniatowskiego - Sokola wraz z tymi ulicami granicznymi, b) na obszarze m.st. Warszawy ograniczonym ulicami: Al. Krakowską, Podborską, Borsuczą (oraz drogą bez nazwy łączącą ul. Borsuczą i Al. Krakowską) wraz z tymi ulicami granicznymi.

2 2. Zwolnienia z opłaty targowej określone w ust. 1 pkt 3) nie obejmują sprzedaży dokonywanej w namiotach bez względu na rodzaj powłok namiotowych, barakowozach, kontenerach, a także w tzw. szczękach Z zastrzeżeniem ust. 2 tracą moc: 1) uchwała Nr 453/XLIII/97 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 16 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru, 2) uchwała Nr XX/207/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru, 3) uchwała Nr 611/III/98 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 28 lutego 1998 r. w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami, 4) uchwała Nr XIII/154/95 Rady Gminy Warszawa- z dnia 29 czerwca 1995 r., 5) uchwała Nr 658 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 279, poz. 7811), 6) uchwała Nr 539/XLVII/2001 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłat targowych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 272, poz z późn. zm.), 7) uchwała Nr 125/XV/99 Rady Gminy Warszawa- z dnia 4 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Warszawa-. 2. Do czasu określenia nowych inkasentów oraz ich wynagrodzenia, opłaty targowe pobierane są przez inkasentów wskazanych na podstawie dotychczasowych uchwał organów stanowiących, za wynagrodzeniem wynikającym z tych uchwał Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy przy Placu Bankowym 3/5 i w siedzibach Dzielnic m.st. Warszawy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Załącznik do uchwały podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń targowisk i rejonów sprzedaży wymienionych w pkt I a załącznika. 3. Obowiązek wymieniony w ust. 2 wykonuje inkasujący opłatę targową. 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady m.st. Warszawy Wojciech Kozak

3 Załącznik do uchwały Nr XXIV/436/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 r. I. Dzienne stawki opłaty targowej na obszarze m st. Warszawy Sposób prowadzenia Miejsce sprzedaży i przedmiot sprzedaży 1 Przy sprzedaży z ręki, kosza, ławy, stolika, szczęki Strefy (zgodnie z podziałem jak w części I a) lub innego urządzenia I II III (za zajęcie każdego m 2 w zł w zł w zł powierzchni): a/ art. spożywczych, warzyw, 2,50 2,00 1,50 owoców, kwiatów, roślin i zniczy, b/ art. przemysłowych, 4,50 3,50 3,00 c/ art. przemysłowych 2,00 1,50 1,00 używanych, nasion, pasz oraz zwierząt. 2. Przy sprzedaży z pojazdów mechanicznych o ładowności do 1,5 tony (za pojazd): a/ art. spożywczych, warzyw, 10,00 8,00 5,00 owoców, kwiatów, roślin i zniczy, b/ art. przemysłowych, 16,00 14,00 10,00 c/ art. przemysłowych 8,00 7,00 4,00 używanych. 3. Przy sprzedaży z pojazdów mechanicznych o ładowności powyżej 1,5 tony (za pojazd): a/ art. spożywczych, warzyw, 17,00 10,00 8,00 owoców, kwiatów, roślin i zniczy, b/ art. przemysłowych, 28,00 16,00 11,00 c/ art. przemysłowych używanych. 4. Przy sprzedaży samochodów i przyczep (od sztuki) 14,00 10,00 7,00 10,00 6,50 5,00

4 I a. Podział miejsc sprzedaży na strefy Strefa I Strefa II Strefa III Oznaczenie targowiska lub rejonu sprzedaży Oznaczenie targowiska lub rejonu sprzedaży Oznaczenie targowiska lub rejonu sprzedaży ul. Zamoyskiego 14a Praga ul. Płochocińska Białołęka ul. Porajów 1 Białołęka Giełda Samochodowa ul. Zamoyskiego 14 Praga ul. Bytnara/ Mokotów ul. Człuchowska 25 Bemowo Joliot-Curie przy H.T. Wola ul. Zamoyskiego 10/12 Praga ul. Powsińska/Konstan. Mokotów ul. Powstańców Bemowo Bazar Sadyba Śląskich/ Wrocławska Tarbem PKS/PKP Stadion Praga ul. Puławska/ Aleja Mokotów ul. Drogomilska 6/8 Bemowo Lotników Górczewska ul. Komandosów 7 Rembertów ul. Racławicka/ Aleje Mokotów ul. Kasprowicza/ Bielany Niepodległości Wolumen/Wergiliusza ul. Marsa/Pociskowa Rembertów ul. Wołoska/Odyńca Mokotów ul. Gotarda/Jadźwingów Mokotów Pasaż Wołoska ul. Rembertów ul. Burgaska/ Mokotów ul. Mołdawska 5/7 Ochota Admiralska/Okurzałego Czarnomorska ul. Czerwonych Beretów 7 Rembertów ul. Gotarda 16 Mokotów ul. Męcińska 22 Praga ul. Czerwonych Beretów naprzeciwko Poczty Rembertów Tor Łyżwiarski Stegny Mokotów ul. Grochowska 328 Praga ul. Paderewskiego 15 Rembertów ul. Modzelewskiego/ Domaniewska Mokotów ul. Grochowska 207 Praga ul. Grawerska 5 Rembertów ul. Nehru/ Czerniakowska Mokotów ul. Egipska/Afrykańska Praga Al. Gen. A.Chruściela 28 Rembertów ul. Grójecka/Banacha Ochota ul. Umińskiego/ Komorowskiego Praga ul. Plac Mirowski 1 Hale Mirowskie Śródmieście ul. Górczewska 58/60 Stadion Olimpia Wola ul. Zamieniecka 90 Bazar Szembeka Praga Al. Jana Pawła II Corso Kwiatowe ul. Batorego 10 a Giełda Komputerowa Śródmieście ul. Radzymińska 6 Praga Północ Śródmieście ul. Namysłowska 8 Praga Północ ul. Strzelecka 21 Praga Północ ul. Targowa 54 Praga Bazar Różyckiego Północ ul. Kondratowicza 4 ul. Krasnobrodzka 9/11 ul. Rembelińska 7A ul. Trocka 8 ul. Wincentego 83 i 88 ul. Gierdziejewskiego 20 Ursus

5 ul. Surowieckiego 10/12 Za Megasamem ul. Cynamonowa 21 Na Skraju ul. Braci Wagów 22 Na Dołku w Radości przy ul. Panny Wodnej 46/48 ul. Walcownicza 14 ul. Patriotów/Świtezianki ul. Armii Krajowej 32 ul. Krakowiaków 76 ul. Modularna 24 Al. Krakowska 285 Al. Krakowska 243/253 ul. Łopuszańska 35 ul. Modularna 12 ul. Modularna / działka nr / ul. Krakowiaków/ Przedpole ul. Górczewska/ Olbrachta ul. Obozowa/ks.Janusza ul. Filarecka 2 Magia ul. Włościańska Targowiska i Hale ul. Słowackiego 45 Haltar ul. Włościańska Haltar Ursynów Ursynów Ursynów Wawer Wawer Wawer Wesoła Wola Wola

6 II. Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na obszarze m. st. Warszawy poza miejscami określonymi w części I a Sprzedaż prowadzona bez względu na asortyment towarów (za zajęcie każdego m 2 powierzchni) Strefa I II w zł w zł 30,00 20,00 II a Podział Dzielnic na strefy Strefa I Strefa II Śródmieście Mokotów Ochota Wola Bemowo Białołęka Bielany Praga Praga Północ Rembertów Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów

7 III. Dzienne stawki opłaty targowej na targowisku Jarmark Europa 1. Przy sprzedaży art. spożywczych, art. przemysłowych itp. a/ z obiektu typu wiata, 9,00 zł b/ z pawilonów, kiosków i namiotów, 6,00 zł c/ przy sprzedaży art.spożywczych,art.przemysłowych itp. 6,00 zł z ręki, łóżka, stolika, kosza itp. (od stanowiska) 2. Przy sprzedaży art. spożywczych, art. przemysłowych itp. z pojazdów mechanicznych o ładowności: a/ do 1,5 tony, tj. z samochodów osobowych, osobowociężarowych, ciężarowych oraz przyczep, (za 18,00 zł pojazd) IV. b/ powyżej 1,5 tony,tj. z samochodów ciężarowych oraz 30,00 zł przyczep. (za pojazd) Dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach: Giełda Kwiatowa przy ul. Bakalarskiej 2 i Bakalarskiej Przy sprzedaży kwiatów, roślin, środków do pielęgnacji roślin, art. dekoracyjnych, upominków itp. z ręki, łóżka, stolika, kosza itp. 3,00 zł (od stanowiska) 2. Przy sprzedaży kwiatów, roślin, środków do pielęgnacji roślin, art. dekoracyjnych, upominków itp. z pawilonów, kiosków, namiotów itp. o powierzchni: a/ do 10 m 2 7,00 zł b/ od 10 m 2 do 20 m 2 10,00 zł c/ powyżej 20 m 2 14,00 zł 3. Przy sprzedaży kwiatów, roślin, środków do pielęgnacji roślin, art. dekoracyjnych, upominków itp. z pojazdów mechanicznych o ładowności: a/ do 1,5 tony, tj. z samochodów osobowych, osobowociężarowych, ciężarowych oraz przyczep 6,00 zł (od pojazdu) b/ powyżej 1,5 tony, tj. z samochodów ciężarowych oraz 8,00 zł przyczep (od pojazdu) V. Dzienne stawki opłaty targowej w miejscach sprzedaży okolicznościowej oraz sprzedaży sezonowej na obszarze m.st. Warszawy za zajęcie każdego m 2 powierzchni - 5,00 zł

8 Za sprzedaż okolicznościową uważa się w szczególności sprzedaż: a) choinek, ozdób świątecznych i choinkowych, balonów itp. w okresie przedświątecznym i Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku, tj. od 3.XII. danego roku do 6.I. roku następnego, b) palm wielkanocnych, bazi i innych artykułów związanych ze Świętami Wielkanocnymi, w okresie przedświątecznym, tj. trzy tygodnie przed świętami, c) zniczy, kwiatów itp. przed wejściami na cmentarze, d) innych artykułów w czasie zorganizowanych festynów, kiermaszy, giełd itp. towarzyszących różnym imprezom okazjonalnym o określonym czasie trwania, nie dłuższym niż 7 dni, e) prac artystów - malarzy, artystów - rzeźbiarzy oraz wyrobów rękodzieła artystycznego dokonywaną przez ich twórców, a także sprzedaż folderów i drobnych pamiątek o Warszawie, f) kwiatów ciętych. Za sprzedaż sezonową uważa się w szczególności sprzedaż: a) owoców miękkich w okresie maj - październik danego roku, b) okularów przeciwsłonecznych w okresie maj - październik danego roku. 8

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej Na podstawie art.18, ust.2, pkt.8, art.40, ust.1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 241 - Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 listopada 200 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A RADY POWIATU 3522 Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIII/263/200 z dnia 25 października 200 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2010 r. Nr 214 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 3350 Rady Powiatu w Lubinie nr LV/362/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2012 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XLVII/902/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie ORGANIZATORKO, ORGANIZATORZE! Jednym z kluczowych etapów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 167

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 167 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 167 UCHWAŁA Nr XLIX/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/357/2013

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin targowisk miejskich zarządzanych przez Targi Toruńskie Sp. z o.o. w Toruniu

Regulamin targowisk miejskich zarządzanych przez Targi Toruńskie Sp. z o.o. w Toruniu Załącznik do uchwały Zarządu nr 8/2012 z dnia 01.02.2012 r. Regulamin targowisk miejskich zarządzanych przez Targi Toruńskie Sp. z o.o. w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 1. Targowiskami miejskimi w Toruniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo