Wykaz punktów odbioru worków z posegregowanymi odpadami na terenie Gminy Nowa Ruda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz punktów odbioru worków z posegregowanymi odpadami na terenie Gminy Nowa Ruda"

Transkrypt

1 Bartnica PZ 1 skrzyżowanie drogi Złota Woda z drogą wojewódzką 381. PZ 2 skrzyżowanie drogi do strażnicy z drogą wojewódzką 381. PZ 3 przy Sali Wiejskiej. PZ 4 przy sklepie na drodze gminnej. TZ droga powiatowa od skrzyżowania z dr. wojew. 381 do skrzyżowania z dr. gminną za mostem nad torami (od strony przesypowni) droga gminna w stronę Świerk przez most nad torami przed tunelem droga gminna do Świerk (do byłej szkoły).

2 Świerki PZ 5 skrzyżowanie dróg przy budynku nr 172. PZ 6 przy budynku Świerki 129 Dom Rencisty przy dr. wojew PZ 7 przy przystanku PKS przy stacji PKP Świerki Dolne (przy dr. woj. 381). PZ 8 skrzyżowanie dr. powiatowej z dr. gminną w stronę kamieniołomu. PZ 9 przy sklepie przy przystanku PKS (kierunek Nowa Ruda) w centrum. TZ droga woj. 381 od Ludwikowic do stalowego mostu kolejowego (nad drogą) droga gminna (w lewo) do dr. woj. 381 (naprzeciw leśniczówki) dr. woj. 381 do skrzyżowania z dr. powiatową przy plebani dr. powiatowa w stronę Dworek.

3 Dworki PZ 10 skrzyżowanie dr. powiatowej z dr. gminną przy dawnym sklepie. PZ 11 plac przy posesji nr 37. TZ droga powiatowa od Świerk do Krajanowa.

4 Krajanów PZ 12 skrzyżowanie dr. powiatowej z dr. gminną na Rybno. PZ 13 skrzyżowanie dr. powiatowej z dr. gminną na Bytkowice. TZ droga powiatowa od Dworek do Sokolicy.

5 Sokolica PZ 14 przy byłym sklepie spożywczym. TZ droga powiatowa od Krajanowa do Włodowic.

6 Włodowice PZ 15 wjazd na os. słoneczne przy dr. woj PZ 16 wjazd na osiedle naprzeciw przedszkola. PZ 17 przy przystanku PKS (kier. N. Ruda) przy zjeździe w str. p. Dziura dr. woj PZ 18 plac przy Sali wiejskiej TZ droga wojewódzka 384 od Nowej Rudy (do Przedszkola) dolna droga od Przedszkola do Dworu (dawna oczyszczalnia) powrót dolna droga od Szkoły do Szarotki.

7 Bieganów PZ 19 skrzyżowanie przy zjeździe z dr. powiatowej w stronę dawnej szkoły. PZ 20 plac przy posesji p. sołtysa TZ droga powiatowa od Nowej Rudy do granicy gminy w stronę Ścinawki.

8 Bożków PZ 21 przy przystanku PKS przy dr. powiatowej (dolna droga od kopalni) za skrzyżowaniem z drogą na Koszyn. PZ 22 plac przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym. PZ 23 - przy wjeździe do byłego Kółka Rolniczego. PZ 24 zjazd z dr. powiatowej przy posesji nr 4. PZ 25 przy Przedszkolu. PZ 26 przy Sali Wiejskiej. PZ 27 plac w rynku. TZ droga powiatowa od strony kopalni w Słupcu droga powiatowa przy ZSA droga powiatowa w stronę Święcka do końca Bożkowa (przy posesji nr 4) powrót droga powiatowa przy Przedszkolu, Sali Wiejskiej droga powiatowa w stronę Koszyna. Mały Bożków PZ 28 wjazd na drogę do mleczarni. PZ 29 wjazd na drogę gminną do młyna.

9 Koszyn PZ 30 przy przystanku PKS (kier. N. Ruda) przy dr. woj. 381, przy posesji p. Holinaty. PZ 31 skrzyżowanie za przystankiem PKS (kier. Kłodzko) dr. woj. 381 z dr. gminną. PZ 32 skrzyżowanie drogi gminnej (łącznik od przystanku PKS na dr. woj. 381) z drogą powiatową. PZ 33 - przy placu zabaw. TZ droga powiatowa od skrzyżowania z dr. woj. 381 na Dzikowiec w stronę Koszyna dr. gminna do placu zabaw powrót droga powiatowa przy p. Bachanku w stronę Bożkowa.

10 Czerwieńczyce TZ droga powiatowa od Małego Bożkowa do Nowej Wsi.

11 Nowa Wieś Kłodzka PZ 34 zjazd z dr. powiatowej na dr. gminną w str. p. Maciejczyk. PZ 35 skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. TZ droga powiatowa od Czerwieńczyc do skrzyżowania z dr. wojewódzką dr. wojewódzka w stronę Dzikowca (do Przystanku PKS ).

12 Dzikowiec PZ 36 plac przy budynku Dzikowiec-Dębówka 19. PZ 37 przy remizie OSP. PZ 38 skrzyżowanie dr. wojewódzkiej z dr. powiatową na Podlesiu. PZ 39 wjazd z dr. powiatowej (do Słupca) na dr. gminną w stronę posesji p. Mędzkiewicza. TZ droga wojewódzka od Woliborza do Podlesia (PZ 38) dr. powiatowa przy remizie OSP do Centrum dr. powiatowa Dębówka do posesji nr 19 powrót dr. powiatowa do Słupca. TZ droga powiatowa od Woliborza do kościoła dr. powiatowa Dzikowiec-Kolonia do Stacji Orlen.

13 Wolibórz PZ 40 pierwszy przystanek PKS na dr. woj. 384 od str. Nowej Rudy. PZ 41 wjazd na Osiedle naprzeciw przystanku PKS. PZ 42 przy dr. woj. 384, przy wjeździe pomiędzy ośrodkiem zdrowia, a remizą OSP. PZ 43 przystanek PKS na skrzyżowaniu w stronę Przygórza. PZ 44 przy byłym Kółku Rolniczym. PZ 45 przy Sali Myśliwskiej. PZ 46 przy zjeździe z dr. woj. na dr. gminną przy posesji p. Masiowskich. PZ 47 przy zjeździe z dr. woj. na dr. gminną przy posesji p.jaworskich. TZ droga wojewódzka 384 od str. N. Rudy do skrzyżowania przy Sali Myśliwskiej droga wojewódzka do zjazdu na Leśny Dwór (PZ 46) droga gminna Aleja Kasztanowa od Leśnego Dworu do dr. wojewódzkiej droga gminna (przy rzece).

14 Przygórze PZ 48 przy przystanku PKS przy skrzyżowaniu do ZPAS-u. PZ 49 przy przystanku PKS przy skrzyżowaniu przy byłej szkole. PZ 50 przy placu zabaw. PZ 51 plac przy blokach nr TZ droga powiatowa od Woliborza do przedszkola dr.gminna do Sali wiejskiej (PZ 50) droga gminna do budynków nr

15 Jugów PZ 52 zjazd z dr. powiatowej (Przygórze-Jugów) na osiedle przylesie. PZ 53 skrzyżowanie dr. powiatowych (ul. Pniaki ul. Grzybowska). PZ 54 przy placu zabaw na ul.pniaki. PZ 55 skrzyżowanie dróg gminnych na ul. Spokojnej (przy krzyżu). PZ 56 przy aptece wjazd w stronę kopalni. PZ 57 przy remizie OSP. PZ 58 przy zjeździe na ul. Pustą od strony cmentarza. PZ 59 przy budynku Robotnicza 3. PZ 60 skrzyżowanie ul. Jana z ul. Kościuszki przy basenie. PZ 61 plac przy Osiedle Leśne. PZ 62 ul. Małachowskiego powyżej sklepu (skrzyżowanie dróg). PZ 63 skrzyżowanie ul. Głównej z ul. Sikorskiego (naprzeciw wyjazdu z ul. Małachowskiego). PZ 64 skrzyżowanie drogi powiatowej z ul. Sikorskiego przy Sowim Dworze (dawnym Ośrodku Świdnickim). PZ 65 skrzyżowanie ul. Sikorskiego przy p. Palacios. PZ 66 skrzyżowanie ul. Sikorskiego przy p. Groń. PZ 67 rondo w centrum. PZ 68 przy placu zabaw pod dębem na ul. Jana. PZ 69 osiedle na ul. Jabłońskiej skrzyżowanie przy p. Kozaczka. TZ droga powiatowa od Przygórza do Jugowa dr. powiatowa Pniaki do placu zabaw (PZ 52) droga gminna ul. Kasztanowa do ul. Spokojnej ul. Spokojna PZ 55) do apteki droga powiatowa od apteki (PZ 56) do remizy OSP (PZ 57) droga gminna przy cmentarzu (PZ 58) do ul. Robotniczej ul. Robotnicza w stronę ul. Głównej (PZ 59) dr. powiatowa do zjazdu na ul. Jana/ Olimpijską ul. Olimpijska przy boisku ul. Jana w stronę basenu (PZ 60) ul. Jana na Osiedle Leśne (PZ 61) powrót ul. Jana przy p. Falkenberg ul. Jana w stronę Nadleśnictwa ul. Jana przy warsztacie mechanicznym ul. Młynarska ul. Małachowskiego do posesji p. Wincek ul. Małachowskiego (w dół) przy posesji p. Tarapackiego ul. Jana przy posesji p. Motyka ul. Jana (w dół) do byłego Zakładu Krawieckiego (PZ 61) ul. Główna w stronę Sowiego Dworu (dawny Ośrodek Świdnicki) (PZ 64) ul. Sikorskiego w stronę p. Palacios (PZ 65) ul. Sikorskiego w stronę p. Groń (PZ 66) ul. Sikorskiego w stronę ul. Głównej ul. Główna do ronda (PZ 65) ul. Jabłońska osiedle (PZ 69) powrót ul. Główna od ronda do końca Jugowa w stronę Nowej Rudy.

16 Ludwikowice Kłodzkie PZ 70 przy placu zabaw na ul. Fabrycznej. PZ 71 ul. Kościuszki 6 przy zjeździe na ul. Fabryczną. PZ 72 zjazd z ul. Krótkiej na dr. woj PZ 73 parking przy ośrodku zdrowia (przy budynku nr 27). PZ 74 parking na ul. Kościelnej za Ludwiczanką. PZ 75 przy remizie OSP. PZ 76 przy byłym Kościółku Ewangelickim. PZ 77 na skrzyżowaniu dr. woj. 381 z dr. powiatową do Sokolca. PZ 78 na skrzyżowaniu dr. woj. 381 z ul. Polną (przy transformatorze). PZ 79 przy skrzyżowaniu dr. powiat. w Sowinie z dr. gminną (ul. Kopalniana). PZ 80 przy byłym Gimnazjum na skrzyżowaniu z ul. Batorego. PZ 81 ul. Wiejska przy skrzyżowaniu na ul. Batorego przy cmentarzu (parking). PZ 82 ul. Wiejska przy tablicy ogłoszeń naprzeciw mostu przy kościele. PZ 83 ul. Wiejska przy DPS Caritas. PZ 84 ul. Wiejska przy Szkole Podstawowej. PZ 85 skrzyżowanie ul. Nadrzecznej w stronę ul. Wąskiej. TZ ul. Fabryczna do zjazdu na ul. Kościuszki ul. Kościuszki (PZ 71) do ul. Głównej przy GOK ul. Główna do skrzyżowania na Sokolec dr. powiat. do Sokolca powrót droga woj. 381 w stronę Świerk powrót droga gminna ul. Wiejska przy młynie, byłe Gimnazjum (PZ 80) ul. Wiejska przy cmentarzu (PZ 81) w stronę DPS Caritas (PZ 83) ul. Wiejska w stronę Szkoły Podstawowej (PZ 84) ul. Główna do zjazdu na ul. Nadrzeczną (PZ 85) ul. Nadrzeczna w stronę Nowej Rudy.

17 Sokolec PZ 86 przy Sali Wiejskiej. PZ 87 zjazd na drogę gminną w stronę ujęć wody przy parkingu leśnym. PZ 88 przy GOPR-ówce. PZ 89 przy dr. pow. wjazd na dr. gminną w str. p. Janusz. PZ 90 przy zjeździe z dr. pow. na dr. gminną przy modrzewiowych domkach. TZ dr. powiatowa od Ludwikowic do Przełęczy Sokolej droga gminna w stronę kościoła droga powiatowa w stronę Jugowa do modrzewiowych domków droga gminna (Kolonia Kasprowicza) do wyjazdu na dr. powiatową przy boisku sportowym.

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH gmina nowa ruda 2013

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH gmina nowa ruda 2013 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH gmina nowa ruda 2013 CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW: 1) - raz w tygodniu, 2) selektywne (papier,tektura, tworzywa sztuczne, szkło) - raz w miesiącu, 3) selektywne w pojemnikach

Bardziej szczegółowo

Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi

Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi Techniczny przebieg szlaku W KRAINIE BIZONÓW: Godkowo Kolonia Szymbory Osiek Dobry Łępno Podągi - Lesiska Godkowo, kolor znaków czerwony, oznakowany 31,5 km, Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi 0,0 Godkowo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 552 UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2014 RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 552 UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2014 RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 552 UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2014 RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 80/XV/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 80/XV/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 80/XV/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Walce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Walce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Walce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Brożec kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR XIV/71/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 30 października 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR XIV/71/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR XIV/71/2015 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 22 czerwca 2011 w okresie między sesjami: od 23.03.2011 do 14 czerwca 2011 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 22 czerwca 2011 w okresie między sesjami: od 23.03.2011 do 14 czerwca 2011 roku Nowa Ruda, dnia 14.06.2011r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 22 czerwca 2011 w okresie między sesjami: od 23.03.2011 do 14 czerwca 2011 roku Na ostatnich sesjach w dniach 23.03.2011

Bardziej szczegółowo

ZMIANA. kierunek 1 2 3 1 2 3

ZMIANA. kierunek 1 2 3 1 2 3 LGC - 1A Bielawa 04:16 12:16 20:16 07:44 15:44 23:44 ul. Waryńskiego (Pl. Kościelny) Bielawa 04:18 12:18 20:18 07:42 15:42 23:42 ul. Piastowska - BIELBAW (koło poczty) 00:02 Bielawa 04:21 12:21 20:21 07:39

Bardziej szczegółowo

Zabytki miasta i gminy Solec Kujawski wpisane do ewidencji zabytków

Zabytki miasta i gminy Solec Kujawski wpisane do ewidencji zabytków Zabytki miasta i gminy Solec Kujawski wpisane do ewidencji zabytków Lp. Przedmiot ochrony Zakres ochrony 1 Budynek dawnej szkoły 2 Dom nr 8 (dawny dwór) z częścią gospodarczą Ochrona Miejsce położenia

Bardziej szczegółowo

1. Ustalenia przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg gminnych następujących ulic:

1. Ustalenia przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg gminnych następujących ulic: Łomża dnia. marca 2009r. GKO.7040-9-3/09 Rada Miejska Łomży W załączeniu przedstawiam projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łomży w sprawie dotyczącej ustalenia przebiegów dróg gminnych i powiatowych oraz zaliczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia... 1.1 Gmina Miedzichowo - Oświetlenie Uliczne

Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia... 1.1 Gmina Miedzichowo - Oświetlenie Uliczne 1.1 Gmina Miedzichowo - Oświetlenie Uliczne 1 Gmina Miedzichowo Oświetlenie Uliczne Piotry 64-305 Bolewice 1 131,33 3 394,00 ENEA OPERATOR Sp. z o.o. 2 Gmina Miedzichowo Oświetlenie Uliczne Błaki 64-361

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG GMINNYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI. odśnieżanie interwencyjne. Zbylutów- długość 950 m

WYKAZ DRÓG GMINNYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI. odśnieżanie interwencyjne. Zbylutów- długość 950 m Zał. Nr 4 B do SIWZ WYKAZ DRÓG GMINNYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI odśnieżanie interwencyjne Lp. Nr drogi Przebieg drogi Długość Zbylutów- długość 950 m 1. Zbylutów str. lewa

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz Świdnik - Kozieniec

Nowy Sącz Świdnik - Kozieniec Nowy Sącz Świdnik - Kozieniec ZASADY PORUSZANIA SIĘ W TRAKCIE DROGI KRZYŻOWEJ Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy drogi krzyżowej przygotowaliśmy kilka zasad, do których zalecamy się stosować: 1. W czasie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2009-06-09. Dni Morza 2009 organizacja ruchu

Szczecin 2009-06-09. Dni Morza 2009 organizacja ruchu Szczecin 2009-06-09 Dni Morza 2009 organizacja ruchu W związku z organizacją Dni Morza zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Dotyczyć ona będzie zarówno zamknięcia ulic w okolicy Wałów Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki)

BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki) BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki) Bielsko-Biała Zatoka Dworca PKS, vis a vis BP 04:30 21:30 60 Bydgoszcz Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 20:15 06:00 140 Częstochowa McDonald's, Al. Wojska

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 marca 2014 r. w miesiącach listopad 2013 - luty 2014 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 marca 2014 r. w miesiącach listopad 2013 - luty 2014 roku Nowa Ruda, dnia 31.03.2014 r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 marca 2014 r. w miesiącach listopad 2013 - luty 2014 roku 26 lutego 2014 r. Gmina Nowa Ruda podczas koncelebrowanej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR VII/69/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR VII/69/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4011 UCHWAŁA NR VII/69/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. 2 OPIS INWESTYCJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Karta uzgodnień 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie L.p.Tytuł Projektu 1 Centrum Kreatywnej Nauki 2 3 4 Aktywna przestrzeń - kontra cyber przestrzeń Akumulator ładowania pozytywnej energii Budynek komunalny w Wnioskodawca Krótki opis Zabytkowy budynek magazynu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON DLA GMINY: RABA WYŻNA RABA WYŻNA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON DLA GMINY: RABA WYŻNA RABA WYŻNA RABA WYŻNA 1. Plac przy sklepie na Węgrzynówce, 2. Plac naprzeciw stacji diagnostycznej Pana Zenona Świdra, 3. Sołówka - za sklepem pana Sawiny. ROKICINY PODHALAŃSKIE 1. Na poboczu drogi naprzeciw sklepu

Bardziej szczegółowo

GMINA GALEWICE SZLAKI PIESZE. ,,Śladami Powstania Styczniowego. Długość 140,6 km, w tym Gminie Galewice 29,3 km

GMINA GALEWICE SZLAKI PIESZE. ,,Śladami Powstania Styczniowego. Długość 140,6 km, w tym Gminie Galewice 29,3 km GMINA GALEWICE SZLAKI PIESZE,,Śladami Powstania Styczniowego Kolor czerwony 140,6 km, w tym Gminie Galewice 29,3 km 0,0 0,0 Wieruszów ul. Waryńskiego 11 Informacja Turystyczna 140,6 15,5 15, 5 Wieruszów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU Załącznik Nr 3 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU L.P. Dział Rozdział Nazwa inwestycyjnego wykonanie Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 925,00 365 156,67 99,25 1 010 01010 Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA. Lp. Nr KRS Nazwa stowarzyszenia Adres/siedziba STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "FENIKS" WE FROMBORKU

STOWARZYSZENIA. Lp. Nr KRS Nazwa stowarzyszenia Adres/siedziba STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA FENIKS WE FROMBORKU STOWARZYSZENIA Lp. Nr KRS Nazwa stowarzyszenia Adres/siedziba 1 933 AGROTURYSTYCZNE ZIEMI PIENIĘŻNIEŃSKIEJ ul. SIENKIEWICZA 4, 2 2043 BRANIEWSKIE ABSTYNENCKIE ul. Kościuszki 10/1, 3 3007 POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków SZLAKAMI NASZEJ GMINY pod patronatem wójta Gminy Pawonków Organizator Sponsor MINI PRZEWODNIK Solarnia Kośmidry Koszwice - Łagiewniki Małe Skrzydłowice Gwoździany Pawonków - Łagiewniki Wielkie Draliny

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

DANE DOTYCZĄCE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO DANE DOTYCZĄCE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO BUK 1. Świetlica środowiskowa w Buku SIEDZIBA GŁÓWNA ul. Wegnera 10 64-320 Buk 2. Świetlica Środowiskowa w Buku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SIECI ROWEROWEJ NA BRÓDNIE ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

ROZWÓJ SIECI ROWEROWEJ NA BRÓDNIE ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ROZWÓJ SIECI ROWEROWEJ NA BRÓDNIE ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ROZWÓJ SIECI ROWEROWEJ NA BRÓDNIE ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH Opis skrócony: Projekt polega na budowie

Bardziej szczegółowo

Kwota pozyskanych środków w zł

Kwota pozyskanych środków w zł POZYSKANE FUNDUSZE W LATACH 1991-2015 Nazwa jednostki współfinansującej( nazwa programu) Kwota pozyskanych środków w zł Nazwa zadania Kuratorium Oświaty w Gdańsku 472.500,- Budowa szkoły podstawowej w

Bardziej szczegółowo

OPIS TRASY ZIELONEJ. Bł. Jana Pawła II

OPIS TRASY ZIELONEJ. Bł. Jana Pawła II OPIS TRASY ZIELONEJ Poniższy opis to wskazówki przebiegu wybranej przez Państwa trasy. Dzięki niemu, w ramach każdego wyodrębnionego odcinka (np. Rynek Podgórski Skotniki Szkoła), dysponują Państwo szczegółowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS TRASY DOMINIKAŃSKIEJ-ŚW. KATARZYNY ZE SIENY MIELEC-TARNOBRZEG

OPIS TRASY DOMINIKAŃSKIEJ-ŚW. KATARZYNY ZE SIENY MIELEC-TARNOBRZEG OPIS TRASY DOMINIKAŃSKIEJ-ŚW. KATARZYNY ZE SIENY MIELEC-TARNOBRZEG Poniższy opis to wskazówki przebiegu wybranej przez Państwa trasy. Dzięki niemu, w ramach każdego wyodrębnionego odcinka (np. Mielec-kościół

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej oraz modernizacja ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego (etap II) (linie 1, 6, 7, 13, 17, T1, T2, T3) Poznań, dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU MANEWRY NA DRODZE Poruszając się rowerem po drogach napotykasz na innych uczestników ruchu drogowego - pieszych i poruszających się różnymi pojazdami. Czasem możesz natknąć się na nieruchomą przeszkodę.

Bardziej szczegółowo

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY Załącznik nr 1a do SIWZ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zamawiających w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015-31.12.2015 Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 23 lutego 2011 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 23 lutego 2011 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się dnia 23 lutego 2011 roku w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda Miejsce: sala narad w Urzędzie Gminy Nowa Ruda Godzina rozpoczęcia - 10 30 Godzina

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 19 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 września 2014 r. Poz. 3101 UCHWAŁA NR XXXVIII/243/14 RADY GMINY RYJEWO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały

Bardziej szczegółowo

Rada Sołecka i Sołtys Gałkowa Małego ZACHÓD

Rada Sołecka i Sołtys Gałkowa Małego ZACHÓD Rada Sołecka i Sołtys Gałkowa Małego ZACHÓD INFORMATOR RAJDOWY PIERWSZY GAŁKOWSKI RAJD GAŁKÓWEK 2016 Gałkówek 23 kwietnia 2016r. S SOŁECTWO GAŁKÓW MAŁY ZACHÓD Restauracja VILLA ROMA Powiat łódzki- wschodni

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 207 UCHWAŁA NR XVII/155/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 207 UCHWAŁA NR XVII/155/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 207 UCHWAŁA NR XVII/155/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru

Bardziej szczegółowo

Linii autobusowej nr 102 (Police Szkoła Gocław), która będzie kursować z 20-24

Linii autobusowej nr 102 (Police Szkoła Gocław), która będzie kursować z 20-24 W związku z dniem Wszystkich Świętych poniŝej przedstawiamy funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniach od 27.10.2012 r. do 02.11.2012 r. Dnia 27.10.2012 r. (sobota) na wszystkich liniach tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 TWORZENIE PRZESTRZENI DLA KULTURY I SZTUKI BEZ GRANIC MODERNIZACJA TEATRU LALEK W YLINIE oraz PA ACU CZECZÓW W KOZACH Projekt wspó

Bardziej szczegółowo

1. Działania w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży.

1. Działania w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży. Informacje z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu kwidzyńskiego - 2014r. 1. Działania w zakresie Higieny Dzieci

Bardziej szczegółowo

Gmina Kuślin OSP Chraplewo 64 316 Kuślin 100,67 151,00. Gmina Kuślin Świetlica Chraplewo 22 64 316 Kuślin 3 372,00 5 058,00

Gmina Kuślin OSP Chraplewo 64 316 Kuślin 100,67 151,00. Gmina Kuślin Świetlica Chraplewo 22 64 316 Kuślin 3 372,00 5 058,00 Załącznik nr do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr.. z dnia..... Gmina Kuślin pozostałe obiekty 0.05.0r. do..0r. 0.0.0r. do..0r. 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Gmina Kuślin OSP Chraplewo 6 6 Kuślin 00,67 5,00

Bardziej szczegółowo

Gmina Milanów Załącznik nr 1 do Umowy sprzedarzy Energii Elektrycznej nr... z dnia... Oświetlenie uliczne

Gmina Milanów Załącznik nr 1 do Umowy sprzedarzy Energii Elektrycznej nr... z dnia... Oświetlenie uliczne Gmina Milanów Załącznik nr 1 do Umowy sprzedarzy Energii Elektrycznej nr... z dnia...... Oświetlenie uliczne 1.p. Punkt odbioru Rodzaj punktu odbioru adres/ulica nr kod miejscowość Suma szacowanego zuzycia

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc (gniazd), w których znajdują się pojemniki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiejskiej Kamienna Góra

Wykaz miejsc (gniazd), w których znajdują się pojemniki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiejskiej Kamienna Góra Wykaz miejsc (gniazd), w których znajdują się pojemniki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiejskiej Kamienna Góra Stan na 08.06.2016 r. lp miejscowość ilość punktów lokalizacja punktu

Bardziej szczegółowo

Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu

Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu Warszawa, 22 czerwca 2016 r. Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu W dniach 8 i 9 lipca w Warszawie odbędzie się szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W tych dniach wprowadzone będą

Bardziej szczegółowo

Dojazd samochodem do Centrum Konferencyjno- Rekreacyjnego Promenada

Dojazd samochodem do Centrum Konferencyjno- Rekreacyjnego Promenada Dojazd samochodem do Rekreacyjnego Promenada z Warszawy przez Legionowo 1 z Warszawy przez Marki 2 od pó nocy 3 od pó nocnego-wschodu 4 od zachodu 5 Dojazd samochodem z Warszawy przez Legionowo 1. Wyjazd

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań Załącznik nr 8 1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Informacja o terminach spotkań poświęconych

Bardziej szczegółowo

KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. Kędzierzyn-Koźle, gm. Kędzierzyn-Koźle

KĘDZIERZYN-KOŹLE D.A. Kędzierzyn-Koźle, gm. Kędzierzyn-Koźle Borzysławice Branice przez: Gościęcin 16:20 przez: Gościęcin, Kózki 14:25 przez: Gościęcin, Głubczyce, Dzbańce 09:00 Bytom przez: Gliwice 13:15 Pośpieszny 13:15 Pośpieszny Gliwice 13:15 Pośpieszny 13:15

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD REALIZACJI ŚCIEŻKI PROZDROWOTNEJ NA LEKCJACH TECHNIKI BEZPIECZNIE NA WYCIECZKĘ ROWEROWĄ

PRZYKŁAD REALIZACJI ŚCIEŻKI PROZDROWOTNEJ NA LEKCJACH TECHNIKI BEZPIECZNIE NA WYCIECZKĘ ROWEROWĄ PRZYKŁAD REALIZACJI ŚCIEŻKI PROZDROWOTNEJ NA LEKCJACH TECHNIKI BEZPIECZNIE NA WYCIECZKĘ ROWEROWĄ mgr MIROSŁAW NIEDBAŁA Szkoła Podstawowa w Sułowie Prawie każdy młody człowiek w wieku szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

obiekty mostowe ulica

obiekty mostowe ulica Załącznik do umowy nr na wykonanie okresowej kontroli rocznej - przeglądu podstawowego stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Szubin z dnia. drogi na obszarze miasta

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3637)

Załącznik do rozporządzenia Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3637) Załącznik do rozporządzenia Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3637) Lp. NAZWA NAZWA GMINA / POWIAT MIEJSCOWOŚĆ BLIśSZA LOKALIZACJA GATUNKOWA GATUNKOWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań dla Etapu III - obszar Gdyni. 1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej

Zakres zadań dla Etapu III - obszar Gdyni. 1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (Załącznik nr 12c do SIWZ) Zakres zadań dla Etapu III - obszar Gdyni 1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej 2. Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie systemu informatycznego zarządzania ruchem

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS OPRACOWANIE POMIARÓW RUCHU

INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS OPRACOWANIE POMIARÓW RUCHU INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 OPRACOWANIE POMIARÓW RUCHU r. Egz. nr. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI 67 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI Budżet Gminy - po stronie wydatków na rok 2015 planuje się w wysokości 40 084 615,00 zł Wydatki bieżące Gminy na rok 2015 planuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 6909

Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 6909 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 6909 UCHWAŁA Nr 285/XXVII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1d do SIWZ zakładka nr 1

Załącznik nr 1d do SIWZ zakładka nr 1 Załącznik nr 1d do SIWZ zakładka nr 1 1. Urząd Miejski Rok produkcji ścian stropo 1. Budynek Szkoły Podstawowej, Zimno 1 1 864 00 1994 cegła murowane - blacha 2. Budynek Szkoły Podstawowej, Steniatyn 71

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy w niedziele

Rozkład jazdy w niedziele Linia A W D K W D K WILCHWY - OSIEDLE 4:43 6:09 7:09 9:06 11:06 12:43 15:08 17:06 19:06 20:45 22:10 4:46 6:12 7:12 9:09 11:09 12:46 15:11 17:09 19:09 20:48 22:13 4:48 6:14 7:14 9:11 11:11 12:48 15:13 17:11

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku Projekt Nr druku XI/3/15 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1853/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 września 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1853/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 września 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1853/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 września 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 1865 UCHWAŁA NR XXII/607/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 1865 UCHWAŁA NR XXII/607/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 1865 UCHWAŁA NR XXII/607/16 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Lp Dz.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/510/2016 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 9 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/510/2016 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 1567 UCHWAŁA NR XXVI/510/2016 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Nr konkursu: WZiPS -IV/4/2008 Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Prezydent Miasta Szczecin na

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - 2016 INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - 2016 INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00 PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK Pocztowa 16,17 11, 25 SZKŁO 12 9 PONIEDZIAŁEK WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Pocztowa - 3 11, 25 SZKŁO 7 4 3 Maja Dąbrowskiego Plac Wolności Szkolna 4, 18 1, 15, 29 Słowackiego 20

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA MULTIMEDIALNA KAMPANIA SPOŁECZNA

OGÓLNOPOLSKA MULTIMEDIALNA KAMPANIA SPOŁECZNA OGÓLNOPOLSKA MULTIMEDIALNA KAMPANIA SPOŁECZNA WRÓĆ BEZ HIV Wojewódzka Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia LUBLIN 14. 07. 2008 r. Multimedialne kampanie społeczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA. z dnia 23 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 17 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA. z dnia 23 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1570 UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg

Bardziej szczegółowo

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670 Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/3/2011 Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu z dnia 22 listopada 2011r. Lista ocenionych operacji na V Posiedzeniu Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu w dniu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego

Bardziej szczegółowo

ARAMIS* Dojazd samochodem do hotelu

ARAMIS* Dojazd samochodem do hotelu ARAMIS* Dojazd samochodem do hotelu od pó nocy 1 od po udnia 2 od pó nocnego - wschodu 3 od po udniowego - wschodu 4 od zachodu 5 szczegó owy dojazd do START hotelu ARAMIS* w okolicy ulic Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57 Zał. Nr 2 MIASTO WROCŁAW Adres jednostki Policji Wrocław Śródmieście ul. Grunwaldzka 6 50-355 Wrocław Wrocław Stare Miasto ul. Trzemeska 12 53-679 Wrocław Wrocław Ołbin ul. Rydygiera 46/48 50-249 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Informacja dla mieszkańców Gminy Leśna dotycząca zimowego utrzymania dróg

Informacja dla mieszkańców Gminy Leśna dotycząca zimowego utrzymania dróg Informacja dla mieszkańców Gminy Leśna dotycząca zimowego utrzymania dróg Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez Gminę Leśna odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu,

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30.03.2006 roku TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ 1 W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SGS 203/150W SGS 203/100W SGS 102/150W

SGS 203/150W SGS 203/100W SGS 102/150W SO.341/20(ZK)/08 ykaz sprzętu oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn powierzonego do konserwacji załącznik nr 2 do SIZ I. Oświetlenie uliczne zainstalowane L.p. Nazwa ulicy: 50/70 203/150

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia... 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz przyjęcie darowizny nieruchomości

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia... 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz przyjęcie darowizny nieruchomości Projekt z dnia 21 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz przyjęcie darowizny nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STACJI I PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STACJI I PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH Załącznik nr 8C do Regulaminu Konkursu DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STACJI I PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH 1. PRZYSTANEK OSOBOWY WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 2. STACJA PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA 3. STACJA GRODZISK MAZOWIECKI

Bardziej szczegółowo

Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia

Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia W najbliższą środę (29 lutego), na Stadionie Narodowym zostanie rozegrane towarzyskie spotkanie pomiędzy reprezentacjami Polski i Portugalii. Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nazw a linii: Terliczka szkoła-zabratów ka Numer linii: dw e dw

Nazw a linii: Terliczka szkoła-zabratów ka Numer linii: dw e dw Nazw a linii: Terliczka szkoła-zabratów ka Numer linii: 238 Numer kursu 8246 7058 7059 8273 e 7060 7061 7062 Terliczka - Szkoła o 05:10 05:50 06:25 07:00 08:10 Terliczka pętla 05:11 05:51 06:26 07:01 08:11

Bardziej szczegółowo

Nazw a linii: Terliczka szkoła-zabratów ka Numer linii: Z e

Nazw a linii: Terliczka szkoła-zabratów ka Numer linii: Z e Nazw a linii: Terliczka szkoła-zabratów ka Numer linii: 238 Numer kursu 8224 8226 8225 7066 7067 Z Zabratów ka o 05:00 05:30 06:30 07:00 08:00 Błędow a Tyczyńska 05:02 05:32 06:32 07:02 08:02 Błędow a

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII:

WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII: Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII: 1. (taryfa C12b). L.P. Punkt poboru energii Ulica Nr Miejscowość Kod Poczta klienta punktu poboru PPE licznika Taryfa zakupowa Taryfa dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo