Harmonogram warsztatów szkoleniowych Mérieux NutriSciences. luty grudzień 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Harmonogram warsztatów szkoleniowych 2016. Mérieux NutriSciences. luty grudzień 2016"

Transkrypt

1 Harmonogram warsztatów szkoleniowych 2016 Mérieux NutriSciences luty grudzień 2016

2 ZAKRES TEMATYCZNY TEMAT DATA II III IV V VI IX X XI XII CENA NETTO * OPIS STR. Znakowanie Znakowanie produktów mlecznych zł 3 Analiza sensoryczna Weryfikacja wrażliwości sensorycznej kandydatów na oceniających zł 4 Prawo żywnościowe Przygotowanie do nowych wymagań deklaracji wartości odżywczej zł 5 Prawo żywnościowe Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy w żywności praktyczne wykorzystanie aktualnych przepisów prawnych zł 6 Znakowanie Znakowanie produktów mięsnych zł 3 Prawo żywnościowe Podstawy prawa żywnościowego kompendium wiedzy zł 7 Analiza sensoryczna Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w kontroli jakości produktów żywnościowych zł 8 Znakowanie Znakowanie produktów pochodzenia roślinnego zł 3 Zanieczyszczenia i zafałszowania Zanieczyszczenia żywności pochodzenia roślinnego zł 9 Analiza sensoryczna Podstawy prowadzenia badań sensorycznych zł 10 Prawo żywnościowe Alergeny w żywności zł 11 Znakowanie Znakowanie produktów piekarskich i cukierniczych zł 3 Mikrobiologia Mikrobiologiczne badania żywności i interpretacja oraz wykorzystanie wyników zł 12 Znakowanie Znakowanie produktów rybnych zł 3 Analiza sensoryczna Lider panelu sensorycznego zł 13 Zanieczyszczenia i zafałszowania Zanieczyszczenia i zafałszowania Zanieczyszczenia żywności pochodzenia zwierzęcego zł 14 Nowe podejście do zafałszowania żywności zł 15 Prawo żywnościowe Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne zł 16 Dobra praktyka produkcyjna (GMP) i dobra praktyka higieniczna (GHP) oraz GHP, GMP i HACCP zł 17 podstawy systemu HACCP w gastronomii GHP, GMP i HACCP Alergie pokarmowe, profilaktyka zatruć w gastronomii zł 18 Mikrobiologia Zastosowanie mikrobiologii predyktywnej do oceny bezpieczeństwa żywności zł 19 Mikrobiologia Badanie trwałości żywności (shelf life study), oznaczanie terminu przydatności Ustalane indywidualnie - warsztaty prowadzone wyłącznie w formie zamkniętej 20 * Do podanej ceny należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT (23%); Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz świadectwo ukończenia warsztatów 2

3 Znakowanie środków spożywczych przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności Wymagania prawne dotyczące znakowania produktów z danej branży Zastosowanie przepisów w praktyce przykłady prawidłowego oznakowania oraz najczęściej popełniane błędy Wartość odżywcza przygotowanie do wdrożenia nowych wymagań NASZE DOŚWIADCZENIE Warsztaty będą prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, która do tej pory zweryfikowała ponad etykiet środków spożywczych przeznaczonych na polski rynek. Przykłady omawiane w trakcie warsztatów szkoleniowych zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników. Jakie informacje są obowiązkowe w oznakowaniu produktów z Twojej branży W jaki sposób należy prezentować na etykiecie informacje wymagane prawem Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie konsumentom informacji o żywności Jakie dodatkowe deklaracje można umieścić na etykiecie i jak je prezentować W jaki sposób prawidłowo zaprojektować etykietę i poprawić błędy Branża mleczarska Branża mięsna Branża produktów roślinnych Branża produktów piekarskich i cukierniczych Branża rybna

4 Weryfikacja wrażliwości sensorycznej kandydatów na oceniających Rola zmysłów w analizie sensorycznej Podstawowe zasady analizy sensorycznej Wymagania względem oceniających, rodzaje testów Część praktyczna testy weryfikujące wrażliwość sensoryczną Uczestnicząc w naszych warsztatach: Dowiesz się, jaka jest rola zmysłów w analizie sensorycznej i jakie wymagania powinni spełniać oceniający Poznasz zasady prawidłowej realizacji ocen sensorycznych Przejdziesz pełną weryfikację sensoryczną zgodnie z zaleceniami normy ISO 8586 (Analiza sensoryczna Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania wybranych oceniających i ekspertów oceny sensorycznej) Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni badań sensorycznych Silliker spełniającej warunki określone przez ISO 8589 (Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej), wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk dla oceniających. 4

5 Przygotowanie do nowych wymagań deklaracji wartości odżywczej praktyczne aspekty jej wyznaczania i prezentacji zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 Deklaracja wartości odżywczej nowe podejście wynikające ze zmiany przepisów Obowiązkowa i dobrowolna informacja o wartości odżywczej zakres i sposób prezentacji Praktyczne aspekty wyznaczania i prezentacji informacji o wartości odżywczej Kwestie problematyczne przy wyznaczaniu wartości odżywczej znaczenie prawidłowego podejścia i doboru metody Przykłady omawiane w trakcie warsztatów szkoleniowych zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników Jakie informacje o wartości odżywczej będą obowiązkowo deklarowane Które składniki odżywcze mogą być dodatkowo podawane na etykiecie Jakie są sposoby wyznaczania wartości odżywczej Jakie są dopuszczalne różnice między rzeczywistą, a deklarowaną wartością odżywczą Od dnia 13 grudnia 2016 r. deklaracja wartości odżywczej na etykietach środków spożywczych będzie obowiązkowa. Wyjaśniamy jak przygotować się do nowych wymagań. 5

6 Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy w żywności praktyczne wykorzystanie aktualnych przepisów prawnych Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy aktualny stan prawny Praktyczne zastosowanie unijnego wykazu dodatków do żywności Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy w jaki sposób informować konsumenta o ich obecności w produkcie Unijny wykaz dodatków ocena możliwości zastosowania danej substancji dodatkowej Część praktyczna deklaracja dodatków do żywności, enzymów i aromatów w oznakowaniu wybranego produktu Przykłady omawiane w trakcie warsztatów szkoleniowych zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników Zgodnie z obowiązującym prawem należy informować konsumenta o obecnych w żywności substancjach dodatkowych, aromatach i enzymach. W trakcie warsztatów wyjaśniamy kiedy jest to konieczne oraz jak wygląda poprawna deklaracja. W jaki sposób przyporządkować produkt do odpowiedniej kategorii żywności Gdzie szukać informacji o substancjach dodatkowych dozwolonych w żywności Jakie substancje dodatkowe mogą być dodawane do wybranych kategorii żywności W jaki sposób prawidłowo zadeklarować na etykiecie dodatki do żywności, aromaty i enzymy 6

7 Podstawy prawa żywnościowego kompendium wiedzy Wstęp do prawa żywnościowego - regulacje na poziomie europejskim i krajowym Najnowsze zmiany w prawie żywnościowym Polskie przepisy prawne oparte na prawie Unii Europejskiej Odpowiedzialność za produkt w praktyce przemysłu spożywczego Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Przykłady omawiane w trakcie warsztatów szkoleniowych zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników. Celem warsztatów jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej na temat przepisów prawa żywnościowego wspólnotowego i krajowego oraz dostarczenie praktycznych umiejętności wyszukiwania niezbędnych informacji w aktach prawnych. Jak poruszać się w gąszczu aktów prawnych Które regulacje prawne są najważniejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności Które regulacje prawne są najważniejsze w przypadku materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania wymagań prawa żywnościowego 7

8 Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w kontroli jakości produktów żywnościowych Podstawowe zasady przygotowania i realizacji ocen sensorycznych Metody sensoryczne stosowane w kontroli jakości przykłady i zastosowanie Część praktyczna zapoznanie z metodyką ocen sensorycznych Jakie metody sensoryczne możemy zastosować jakości produktów Jak prawidłowo przeprowadzać oceny sensoryczne do kontroli W jaki sposób zinterpretować wyniki testów i jak przedstawić wyniki Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni badań sensorycznych Silliker spełniającej warunki określone przez ISO 8589 (Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej), wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk dla oceniających. 8

9 Zanieczyszczenia żywności pochodzenia roślinnego rodzaje zagrożeń, wymagania prawne, wykorzystanie wyników badań jako narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności Charakterystyka zanieczyszczeń najczęściej występujących w żywności pochodzenia roślinnego Zanieczyszczenia chemiczne azotany, metale ciężkie, mikotoksyny, 3 MCPD, dioksyny i PCB, WWA wymagania prawne w tym dopuszczalne limity Zanieczyszczenia mikrobiologiczne bakterie chorobotwórcze, pleśnie, drożdże i bakterie powodujące psucie żywności wymagania prawne w tym dopuszczalne limity Pestycydy podstawowe informacje i wymagania prawne Zasady pobierania próbek i metody analizy w celu kontroli poziomu substancji zanieczyszczających na podstawie rozporządzeń UE Przedstawiciele branży produktów pochodzenia roślinnego Celem warsztatów jest dostarczenie informacji o zanieczyszczeniach najczęściej występujących w żywności pochodzenia roślinnego, skutkach zdrowotnych dla konsumenta oraz wymaganiach prawnych w tym zakresie. Jakie zanieczyszczenia mogą występować w produktach z Twojej branży Jakie są skutki zdrowotne występowania zanieczyszczeń w produktach roślinnych W jaki sposób wykorzystywać w praktyce wymagania prawa w zakresie zanieczyszczeń Jak planować i wykorzystywać wyniki badań Gdzie szukać informacji o zarejestrowanych przypadkach występowania zanieczyszczeń 9

10 Podstawy prowadzenia badań sensorycznych Analiza sensoryczna założenia, cele, zadania Metody prowadzenia badań sensorycznych, zasady przygotowania badania i organizacja laboratorium Definiowanie celów badawczych, dobór właściwej metody oceny Analiza statystyczna wyników badań sensorycznych, ich prezentacja i raportowanie Jak zorganizować miejsce do przeprowadzania ocen sensorycznych Jak właściwie zaplanować badanie Jak przygotować narzędzia badawcze i próbki Jak analizować i interpretować uzyskane wyniki w Excelu i w języku analiz statystycznych R Jak sporządzić czytelny raport Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni badań sensorycznych Silliker spełniającej warunki określone przez ISO 8589 (Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej), wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk dla oceniających. 10

11 Alergeny w żywności zarządzanie ryzykiem, metody zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym, walidacja procesów mycia Podstawowe informacje czym są alergeny i jakie wywołują reakcje Wymagania prawne dotyczące deklaracji składników alergennych na etykietach Zarządzanie ryzkiem występowania alergenów oraz zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym alergenami Walidacja procesów czyszczenia i dezynfekcji Metody wykrywania alergenów w żywności Przykłady omawiane w trakcie warsztatów szkoleniowych zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników Jakie są źródła alergenów w żywności Dlaczego tak ważna jest kontrola występowania alergenów Jak prawidłowo informować konsumenta o obecnych w produkcie alergenach Jak wygląda prawidłowa kontrola alergenów w surowcach i na linii produkcyjnej W jaki sposób zapobiegać zanieczyszczeniom krzyżowym alergenami Celem warsztatów jest dostarczenie niezbędnej teorii oraz praktycznych informacji dotyczących alergii i kontroli występowania alergenów w żywności. 11

12 Mikrobiologiczne badania żywności i interpretacja oraz wykorzystanie wyników Przypomnienie podstawowych informacji mikrobiologicznych Metodyki badawcze stosowane w mikrobiologii Możliwości wykorzystania badań mikrobiologicznych jako narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności Znaczenie prawidłowego wyboru metodyki w powiązaniu z założonym celem wykorzystania badań Przykłady omawiane w trakcie warsztatów szkoleniowych zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników. W jaki sposób prawidłowo pobierać próbki do badań Jak właściwie wykorzystać uzyskane wyniki badań mikrobiologicznych Jakie jest znaczenie wyboru odpowiedniej metodyki badań Warsztaty skierowane są do: osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktów żywnościowych, kierowników kontroli jakości, kierowników i pracowników laboratoriów oraz wszystkich osób które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mikrobiologicznych badań żywności 12

13 Lider panelu sensorycznego Szkolenie oceniających pod kątem wybranych metod sensorycznych Wymagania względem oceniających i lidera zespołu, kryteria selekcji oceniających Warunki prowadzenia ocen i organizacja laboratorium Część praktyczna testy weryfikujące wiedzę uczestników i ich predyspozycje wynikające z roli koordynatora badań i lidera panelu sensorycznego W jaki sposób dokonuje się selekcji kandydatów na oceniających Jak prawidłowo przeprowadzić testy weryfikujące sprawność zmysłów Jaka jest rola lidera panelu sensorycznego Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni badań sensorycznych Silliker spełniającej warunki określone przez ISO 8589 (Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej), wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk dla oceniających. 13

14 Zanieczyszczenia żywności pochodzenia zwierzęcego rodzaje zagrożeń, wymagania prawne, wykorzystanie wyników badań jako narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności Charakterystyka zanieczyszczeń najczęściej występujących w żywności pochodzenia zwierzęcego Zanieczyszczenia chemiczne metale ciężkie, dioksyny i PCB, WWA wymagania prawne w tym dopuszczalne limity Zanieczyszczenia mikrobiologiczne bakterie chorobotwórcze, pleśnie, drożdże i bakterie powodujące psucie żywności wymagania prawne w tym dopuszczalne limity Pozostałości leków weterynaryjnych podstawowe informacje i wymagania prawne Zasady pobierania próbek i metody analizy w celu kontroli poziomu substancji zanieczyszczających na podstawie rozporządzeń UE Przedstawiciele branży produktów pochodzenia zwierzęcego Jakie zanieczyszczenia mogą występować w produktach z Twojej branży Jakie są skutki zdrowotne występowania zanieczyszczeń w produktach zwierzęcych W jaki sposób wykorzystywać w praktyce wymagania prawa w zakresie zanieczyszczeń Jak planować i wykorzystywać wyniki badań Gdzie szukać informacji o zarejestrowanych przypadkach występowania zanieczyszczeń Celem warsztatów jest dostarczenie informacji o zanieczyszczeniach najczęściej występujących w żywności pochodzenia zwierzęcego, skutkach zdrowotnych dla konsumenta oraz wymaganiach prawnych w tym zakresie. 14

15 Nowe podejście do zafałszowania żywności najczęstsze przypadki zafałszowań, metody identyfikacji i konsekwencje prawne fałszowania żywności Żywność zafałszowana i żywność o niewłaściwej jakości handlowej definicje i przegląd wymagań prawnych Przykłady zafałszowań żywności i metody ich detekcji Przegląd najczęściej wykrywanych zafałszowań żywności w Polsce i w Unii Europejskiej Zagrożenia zdrowotne wynikające ze spożywania zafałszowanej żywności Konsekwencje prawne fałszowania żywności Przykłady omawiane w trakcie warsztatów szkoleniowych zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników Celem warsztatów jest analiza przypadków fałszowania żywności w kontekście zagrożeń zdrowotnych dla konsumenta i prawnej odpowiedzialności za produkt. Jaka jest różnica między zafałszowaniem a wprowadzaniem w błąd Gdzie szukać doniesień o przypadkach stwierdzonych zafałszowań Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie do obrotu zafałszowanej żywności Jakie kary grożą podmiotom fałszującym środki spożywcze Co się zmieni w podejściu do fałszowania żywności w Unii Europejskiej 15

16 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne analiza wymagań prawnych Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i praktyczne aspekty stosowania, planowane zmiany Kategorie oświadczeń na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Przykłady oświadczeń żywieniowych i warunki ich stosowania Oświadczenia zdrowotne zasady ich stosowania oraz dodatkowe informacje obowiązkowe do podania na etykiecie Praktyczne aspekty stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych przykłady poprawnych i błędnych deklaracji Przykłady omawiane w trakcie warsztatów szkoleniowych zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników. Jakie są rodzaje oświadczeń i warunki ich stosowania Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych informacji z zakresu wymagań prawnych dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, niezbędnych do prawidłowego stosowania oświadczeń. Gdzie szukać informacji o oświadczeniach zaakceptowanych, odrzuconych i pozostających w trakcie oceny Jak prawidłowo stosować oświadczenia, aby nie wprowadzać konsumenta w błąd Gdzie szukać przydatnych dokumentów i narzędzi ułatwiających stosowanie oświadczeń Jakie są kierunki zmian w podejściu do oświadczeń 16

17 Dobra praktyka produkcyjna (GMP) i dobra praktyka higieniczna (GHP) oraz podstawy systemu HACCP w gastronomii GHP i GMP Omówienie poniższych zagadnień na każdym etapie pracy w gastronomii tzn. od przyjęcia dostaw, poprzez magazynowanie, produkcję, aż do ekspozycji / sprzedaży: higiena personelu, mycie i dezynfekcja, identyfikacja, wymagania temperaturowe, zabezpieczenie produktów, sprzętu, naczyń przed zanieczyszczeniem System HACCP Przedstawienie zasad systemu HACCP ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w żywności, wyznaczania krytycznych punktów kontroli CCP, podejmowania działań korygujących Dla kogo? Pracownicy i Kierownicy restauracji, małej gastronomii, firm cateringowych Jakich zasad należy przestrzegać podczas pracy w gastronomii, aby zapewnić bezpieczeństwo sprzedawanej żywności Jakie działania należy podejmować w przypadku wystąpienia niezgodności Czas trwania: 3 godziny ( ) Bazujemy na doświadczeniu z ponad 300 obiektów w Polsce, w których nasza firma uczestniczyła w projektach wdrożenia systemu HACCP 17

18 Alergie pokarmowe, profilaktyka zatruć pokarmowych, w gastronomii Odpowiedzialność producenta za bezpieczeństwo produktu (wymóg prawny) Zagrożenia w żywności : drobnoustroje, alergeny Czynniki wywołujące zatrucia pokarmowe GMP/GHP a profilaktyka zatruć pokarmowych Alergie pokarmowe poważny problem zdrowotny Zabezpieczanie przed zanieczyszczeniem krzyżowym alergenami, Informowanie o alergenach Dla kogo? Pracownicy i Kierownicy restauracji, małej gastronomii, firm cateringowych Czas trwania: 3 godziny ( ) Jakich zasad należy przestrzegać, aby zapobiegać zanieczyszczeniu żywności drobnoustrojami i alergenami w gastronomii Czym jest alergia pokarmowa i jak informować konsumenta o alergenach Przykładamy dużą uwagę do aktywnej formy szkoleń i interesującej formy grafiki prezentacji multimedialnej 18

19 Zastosowanie mikrobiologii predyktywnej do oceny bezpieczeństwa żywności Wprowadzenie do mikrobiologii predyktywnej Wykorzystanie programów do modelowania na przykładzie programu Sym Previus Analiza prawdopodobieństwa wzrostu wybranego drobnoustroju w zależności od warunków środowiska Symulacja krzywej wzrostu i parametrów wzrostu. Zastosowanie modułu prawdopodobieństwa do określenia przekroczeń limitów na różnych etapach terminu przydatności do spożycia. Optymalizacja procesów termicznych. Jak przewidywać poziom zanieczyszczenia patogenami na każdym etapie produkcji i przechowywania W jakim zakresie zmiany środowiska wpłyną na proces produkcyjny i przechowywanie produktu Jak optymalizacja receptury (zmiany aktywności wody, kwasowości, zawartości soli itp.) lub procesów produkcyjnych wpłyną na trwałość mikrobiologiczną produktu Jak przewidzieć i potwierdzić czas przydatności do spożycia dla nowych lub istniejących produktów Jak przewidzieć wpływ stosowanej obróbki termicznej na rozwój wybranych drobnoustrojów Celem warsztatów jest dostarczenie podstawowych informacji o wykorzystaniu zasad mikrobiologii predyktywnej i modelowania komputerowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej jakości żywności Warsztaty skierowane są do: osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produktów żywnościowych, kierowników kontroli jakości, technologów oraz osób odpowiedzialnych za rozwój nowych produktów 19

20 Badanie trwałości żywności (shelf life study), oznaczanie terminu przydatności do spożycia Kryteria mikrobiologiczne według Rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 wraz z późniejszymi zmianami. Zasadnicze procesy prowadzące do pogorszenia jakości żywności Omówienie typów badań trwałościowych Badania obciążeniowe (challenge test) Ustalane indywidualnie warsztaty prowadzone są wyłącznie w formie zamkniętej Praktyczne przykłady badań określających trwałość produktów Przykłady omawiane w trakcie warsztatów szkoleniowych zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników. Kiedy i dlaczego należy wykonać badania na trwałość produktu W jaki sposób zaplanować badania obciążeniowe i jak interpretować wyniki uzyskane w badaniu Celem warsztatów jest dostarczenie niezbędnej teorii oraz praktycznych przykładów związanych z określaniem terminu przydatności do spożycia środków spożywczych. Jak ustalić odpowiednią metodę do tego typu badań 20

21 Serdecznie zapraszamy! Miejsce warsztatów: Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 1 POLITECHNIKA Warszawa Firma mieści się na terenie Kampusu Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Dodatkowe informacje: Dział Konsultacyjno-Prawny Patrycja Szymańska, Romualda Dolińska SIEDZIBA SILLIKER tel. (22) lub (22) Dział Badań Sensorycznych Wojciech Piasecki, Sylwia Gasek tel. (22) lub (22) Dział Audytu Krystyna Adamowicz tel. (22)

Harmonogram warsztatów szkoleniowych Mérieux NutriSciences. luty grudzień 2017

Harmonogram warsztatów szkoleniowych Mérieux NutriSciences. luty grudzień 2017 Harmonogram warsztatów szkoleniowych 2017 Mérieux NutriSciences luty grudzień 2017 ZAKRES TEMATYCZNY TEMAT DATA CENA NETTO* OPIS STRONA Znakowanie środków spożywczych Prawo żywnościowe Znakowanie produktów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram warsztatów szkoleniowych Mérieux NutriSciences. luty grudzień 2017

Harmonogram warsztatów szkoleniowych Mérieux NutriSciences. luty grudzień 2017 Harmonogram warsztatów szkoleniowych 2017 Mérieux NutriSciences luty grudzień 2017 ZAKRES TEMATYCZNY TEMAT DATA CENA NETTO* OPIS STRONA Znakowanie środków spożywczych Prawo żywnościowe Znakowanie produktów

Bardziej szczegółowo

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. październik grudzień 2015

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. październik grudzień 2015 Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska październik grudzień 2015 Harmonogram warsztatów X XII 2015 Miesiąc Dzień Obszar Temat Cena netto* Str. 27 opakowaniach branża mleczarska X 29 Wartość odżywcza

Bardziej szczegółowo

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. kwiecień lipiec 2015

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. kwiecień lipiec 2015 Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska kwiecień lipiec 2015 Harmonogram warsztatów IV VI 2015 Miesiąc Dzień Obszar Temat Cena netto* Str. IV 22 Prawo żywnościowe 28 Prawo żywnościowe Nowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Katalog warsztatów szkoleniowych

Katalog warsztatów szkoleniowych Wybrana dodatkowa aktywność firmy Silliker: Członkostwo w Komitetach Technicznych PKN prace w zakresie: Mikrobiologii Żywności, Zapewnienia Jakości, Mleka i Przetworów Mlecznych, Analizy Żywności oraz

Bardziej szczegółowo

Systemy Zapewnienia Jakości (HACCP i ISO 22000)

Systemy Zapewnienia Jakości (HACCP i ISO 22000) Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń Harmonogram szkoleń HARMONOGRAM SZKOLEŃ: I PÓŁROCZE 2017 STYCZEŃ DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 Znakowanie żywności: podstawy prawne i ich interpretacja, najczęściej popełniane błędy - warsztaty 12 17

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_F1 Dobra praktyka higieniczna i dobra praktyka produkcyjna (GHP i GMP) kod: QA_F2 System HACCP zasady, wdrażanie

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

Ekspert: MAGDALENA GARBOLIŃSKA

Ekspert: MAGDALENA GARBOLIŃSKA Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: TESTY KONSERWACJI PRODUKTU KOSMETYCZNEGO ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WARSZTATY 28 października 2015 r. Centrum Konferencyjne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie znakowania żywności - co powinien wiedzieć producent - hurtownik - detalista - perspektywa małych i średnich przedsiębiorców

Zmiany w zakresie znakowania żywności - co powinien wiedzieć producent - hurtownik - detalista - perspektywa małych i średnich przedsiębiorców Zmiany w zakresie znakowania żywności - co powinien wiedzieć producent - hurtownik - detalista - perspektywa małych i średnich przedsiębiorców 25 maja 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KUCHARZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KUCHARZ Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: KUCHARZ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Managerskie Silliker 2006

Warsztaty Managerskie Silliker 2006 Warsztaty Managerskie Silliker 2006 Warszawa, Holiday Inn 26.09.2006 ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI WYZWANIA NA DZISIAJ I JUTRO Doświadczenia i praktyka w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności

Bardziej szczegółowo

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj!

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW dr inż. Marta Sajdakowska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Warszawa, 15.01.2014 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Relacja z konferencji PFPZ ZP pt.: "Znakowanie produktów żywnościowych aspekty prawne i systemy dobrowolne"

Relacja z konferencji PFPZ ZP pt.: Znakowanie produktów żywnościowych aspekty prawne i systemy dobrowolne Relacja z konferencji PFPZ ZP pt.: "Znakowanie produktów żywnościowych aspekty prawne i systemy dobrowolne" Prawidłowe oznakowanie produktów żywnościowych zgodne z wymaganiami prawa żywnościowego b yło

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Elementy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji serów mikrobiologia prognostyczna.

Elementy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji serów mikrobiologia prognostyczna. Licheń 28-30 października 2015 roku Elementy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji serów mikrobiologia prognostyczna. IV Forum Technologii Serowarskich dr inż. Jarosław Kowalik Katedra

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna Wysłodki i melas jako pasza GMP Roman Wojna Ustawa o paszach 2006 1) Rejestracja i zatwierdzenie zakładów. 2) Zasady wytwarzania i stosowania pasz leczniczych oraz nimi obrót. 3) Wymagania jakościowe

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

Suplementy diety znakowanie i ocena jakości. Borderline products warsztaty.

Suplementy diety znakowanie i ocena jakości. Borderline products warsztaty. Termin 17 listopada Miejsce Jagiellońskie Centrum Innowacji ul. Bobrzyńskiego 14 30-348 Kraków Cena od 199 zł brutto Informacje o szkoleniu Akademia TKP wraz z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz.

Bardziej szczegółowo

999 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele kursu: Adresaci kursu: Przede wszystkim: oraz dodatkowo: Prowadzący:

999 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Cele kursu: Adresaci kursu: Przede wszystkim: oraz dodatkowo: Prowadzący: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na kurs: SPECJALISTA DO SPRAW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Termin:17, 18 listopada, 8, 9 grudnia 2014, 10:00-15:00 Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA kluczowym czynnikiem sukcesu do wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów mleczarskich

WSPÓŁPRACA kluczowym czynnikiem sukcesu do wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów mleczarskich WSPÓŁPRACA kluczowym czynnikiem sukcesu do wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów mleczarskich 7 9 maja 2012 r. Augustów ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: Konferencja szkoleniowa dofinansowana z Funduszu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Znakowanie produktów mleczarskich warsztaty praktyczne szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne. Warszawa

OFERTA SZKOLENIOWA. Znakowanie produktów mleczarskich warsztaty praktyczne szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne. Warszawa OFERTA SZKOLENIOWA Znakowanie produktów mleczarskich warsztaty praktyczne szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne Warszawa 29.02.2016 DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/85 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA 1) z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji następujące rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Żywność: Prawo UE: 1.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W GASTRONOMII HOTELOWEJ. Opracował: mgr Jakub Pleskacz

SYSTEM HACCP W GASTRONOMII HOTELOWEJ. Opracował: mgr Jakub Pleskacz Opracował: mgr Jakub Pleskacz HACCP to skrót pierwszych liter angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Point po polsku Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli CEL SYSTEMU HACCP HACCP

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin/semestr 60/32 Wykłady: 60/32 Ćwiczenia: Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE 1169/2011 stan wdrożenia i aktualne problemy 29 WRZEŚNIA 2014

Rozporządzenie UE 1169/2011 stan wdrożenia i aktualne problemy 29 WRZEŚNIA 2014 Ważne! Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa IGI Food Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej IGI FC). Informacje te IGI FC przekazuje wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29)

Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29) 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć prawa żywnościowego

Słownik pojęć prawa żywnościowego Słownik pojęć prawa żywnościowego analiza ryzyka proces składający się z trzech powiązanych elementów: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i informowania o ryzyku; aromaty inaczej środki aromatyzujące substancje

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Kancelaria Sejmu s. 1/86 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149, 60. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym

Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym prof. dr hab. Tadeusz Sikora Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności

Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności 1 Do systemów tych należą: - Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygienic Practice - GHP) - Dobra Praktyka Produkcyjna

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 171 poz z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) DZIAŁ I

Dz.U Nr 171 poz z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 U S T AWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594, 1893, z 2016

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/85 USTAWA 1) z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji następujące rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej: 1)

Bardziej szczegółowo

Eisenstadt 25-29 czerwca 2012

Eisenstadt 25-29 czerwca 2012 Eisenstadt 25-29 czerwca 2012 Warsztaty doskonalące w higienie mięsa i produktów mięsnych Hotel Burgenland Eisenstadt Udział wzięło 26 osób z 20 krajów Nr.rozp Tytuł Wersja skonsolidowana Regulacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

V Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego

V Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego V Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego SKŁAD OZNAKOWANIE KONTROLA ŻYWNOŚCI 26-28 maja 2015 r. Zdunowo k. Warszawy Warsztaty stosowania prawa żywnościowego 1 Ktoś niedawno zapytał mnie: Jak opisałabyś Letnią

Bardziej szczegółowo

Rynek suplementów diety: działania branży w zakresie jakości produktów i reklam. dr Katarzyna Suchoszek Prezes KRSiO

Rynek suplementów diety: działania branży w zakresie jakości produktów i reklam. dr Katarzyna Suchoszek Prezes KRSiO Rynek suplementów diety: działania branży w zakresie jakości produktów i reklam dr Katarzyna Suchoszek Prezes KRSiO Rynek suplementów diety w Polsce Rok Udział wartościowy segmentu suplementy diety w rynku

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości WARSZTATY

SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości WARSZTATY 10 października 2016r., Warszawa SZKOLENIE OKRESOWE GMP Aktualne wymagania GMP - wpływ na system jakości wytwórcy Implementacja wymagań do systemu jakości wytwórcy w zakresie substancji czynnej i substancji

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności Załącznik do Uchwały nr 17/20162017 Senatu UP w Lublinie Kierunek: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA Przydatne informacje przy zakupie żywności OPAKOWANIE OZNAKOWANIE Na opakowaniu środka spożywczego szukaj obowiązkowych informacji o: nazwie środka spożywczego, wykazie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia I stopnia Kierunek ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Przemiany materii

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na:

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Studium Specjalizacyjne: dziedzina weterynarii Nr 15 - Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Krajowy Kierownik Specjalizacji Nr 15 Prof.

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Po kilku latach dyskusji na poziomie europejskim oraz wielu konsultacji z organizacjami producentów

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. owoców i warzyw, surowych i przetworzonych.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. owoców i warzyw, surowych i przetworzonych. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego - przetwórstwo owocow i Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę

Zapraszamy na naszą stronę KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH TÜV SÜD Polska. Do cen szkoleń należy doliczyć podatek VAT w wysokości %.. Szkolenia otwarte realizowane są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Skrót w kalendarzu Warszawa

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości

SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości Firma szkoleniowa 2015 roku TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości WARSZTATY 20 maja 2016r. Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia chemiczne

Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia w środkach spożywczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 11/2010 Kielce dn. 04.10.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Program szkolenia Tytuł sesji: Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Grupa docelowa: pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji

Bardziej szczegółowo

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY WYMOGI FORMALNE

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY WYMOGI FORMALNE ROLNICZY HANDEL DETALICZNY WYMOGI FORMALNE Słupsk, 2017 r. 1 I. Definicja Rolniczego Handlu Detalicznego Rolniczy Handel Detaliczny - oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE Nr sprawy 9/PN/2016 Załącznik nr 7c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE KLUSKI ŚLĄSKIE 1. Wstęp 1.1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć (c) Ochrona środowiska i zachowania proekologiczne

Scenariusz zajęć (c) Ochrona środowiska i zachowania proekologiczne Scenariusz zajęć (c) Ochrona środowiska i zachowania proekologiczne Temat zajęć: Ochrona środowiska i zachowania proekologiczne Liczba godzin: 1 Liczba uczniów: 30 Cele ogólne: uświadomienie uczniom potrzeby

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI Od 13.12.2014r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom

Bardziej szczegółowo

Żywność urzędowa kontrola:

Żywność urzędowa kontrola: Żywność urzędowa kontrola: 1. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności. Program komputerowy Znakowanie żywności

Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności. Program komputerowy Znakowanie żywności Instrukcja obsługi programu komputerowego Znakowanie żywności Program komputerowy Znakowanie żywności Ocena zgodności etykiet środków spożywczych z wymaganiami nowego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Alergeny w żywności procedury zarządzania alergenami w zakładzie szkolenie 1-dniowe

OFERTA SZKOLENIOWA. Alergeny w żywności procedury zarządzania alergenami w zakładzie szkolenie 1-dniowe OFERTA SZKOLENIOWA Alergeny w żywności procedury zarządzania alergenami w zakładzie szkolenie 1-dniowe 18.05.2016 DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza 7/23 15-213

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW Aktualne przepisy prawne teoria i warsztaty

OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW Aktualne przepisy prawne teoria i warsztaty Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW Aktualne przepisy prawne teoria i warsztaty 11 grudnia 2015 r. Centrum Konferencyjne

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: NOWE WYMAGANIA PRAWNE DLA WYTWÓRCÓW I IMPORTERÓW PRODUKTÓW LECZNICZYCH WARSZTATY 1 kwietnia 2016 r., Centrum Konferencyjne

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2017 HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2017 SYMBOL NAZWA SZKOLENIA STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ JAKOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO 01 JB Znakowanie żywności. Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Dz.U.2010.136.914 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.122.696 art. 65 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1 Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Dz.U.2015.594 z dnia 2015.04.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 18 stycznia 2016 r. do: 18 maja 2016 r. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Zawód i symbol cyfrowy zawodu: [ 343 404 ] Technik żywienia i usług gastronomicznych klasa : II OCENA NAZWA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo