Konferencja Narzędzia innowacyjności trendy i zastosowania 11 czerwca Polska roku 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Narzędzia innowacyjności trendy i zastosowania 11 czerwca 2010. Polska roku 2010"

Transkrypt

1 W jaki sposób edukacja już od poziomu podstawowego powinna młodych ludzi umieszczać na orbicie innowacyjności i ułatwić pozostanie innowacyjnym przez całe życie z doświadczeń i marzeń starego Rektora Konferencja Narzędzia innowacyjności trendy i zastosowania 11 czerwca 2010 Polska roku 2010 Zbliżanie się do końca okresu prostego rozwoju poprzez uruchomienie indywidualnej przedsiębiorczości, rozwój imitacyjny oraz inwestycje zagraniczne wniosek proste rezerwy rozwoju państwa powoli się wyczerpują. Przed polskimi elitami coraz wyraźniej rysuje się dylemat czy wystarczy nam pozycja państwa II lub III szeregu czy stać nas na takie działania, które pozwolą nam osiągnąć potencjał przewagi konkurencyjnej w świecie rozwiniętym w wybranych dziedzinach gospodarki i życia społecznego. 1

2 Czy stać nas na Złotą Polską Dekadę XXI wieku według K. Rybińskiego? Co wyznacza obecne tempo rozwoju świata? gospodarka oparta na wiedzy Internet i jego zastosowanie 2

3 Innowacyjność, przedsiębiorczość, kreatywność trzy hasła zaklęcia wszystkich dokumentów UE zaczynając od Strategii Lizbońskiej tylko hasła czy realne potrzeby UE? Ostatni moment na zdecydowane reformy w Polsce bo: W życie dorosłe weszły dobrze wyedukowane, liczne roczniki wyżu demograficznego dzieci pochodzące w ogromnej większości z rodzin biednych lub niezamożnych, słabo wykształconych więc mające ponadnormalną i wysoką motywację osiągnięcia osobistego sukcesu, zdolność do ciężkiej pracy ich dzieci tak umotywowane i pracowite już nie będą. Z uwagi na pakiety restrukturyzacyjne UE i oraz efekty kryzysu finansowego , skutki kryzysu greckiego Polska może uzyskać wyraźne efekty pozytywne przesuwając się w rankingu siły wśród państw UE pod warunkiem koncentracji wysiłków reformatorskich w wybranych dziedzinach. 3

4 Przypadek Finlandii choć trudniejszy do powtórzenia w polskich warunkach (problem skali) powinien stać przed nami bez przerwy tam zmiana zaczęła się od edukacji i od szkoły podstawowej Społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy nie da się zbudować bez upowszechniania w skali masowej postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, kreatywnych 4

5 Prapoczątki myślenia o projekcie Diamentu rodziły się na amerykańskich lotniskach, wraz z próbą zrozumienia jak amerykańskie szkoły (powszechnie uważane za słabe i gorsze od naszych) potrafią kształtować w dzieciach tak wysokie przekonanie o własnych możliwościach? Zadaniem współczesnej szkoły powinno być znalezienie rozwiązania jak ocalić i utrwalić naturalną odwagę i kreatywność małego dziecka nakładając na to niezbędne reguły życia społecznego i wiedzę? 5

6 Diament to nasz obywatelski wkład w reformą systemową państwa, która się wtedy powiedzie gdy zostanie wymuszona na strukturach państwa przez świadomych obywateli. Na całe szczęście po drodze spotkaliśmy rozumny Zarząd Województwa. Diament to gigantyczne zadanie logistyczne realizowane częściowo przez zbiurokratyzowane struktury DIAMENT Część I Część II Wzmacnianie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych przez uczenie rozwiązywania problemów w formie zabawowej. Wyławianie i wzmacnianie uczniów utalentowanych Już w fazie wstępnej chcemy część I realizować w minimum 900 szkołach spośród 1500 w naszym Województwie. 6

7 Program Diamentu opracowany dla nauczycieli klas I III Twórczo odkrywam świat Autorzy Iwona Czaja-Chudyba Wiesław Went Zadanie: Przygotować młodego człowieka do aktywności w interesującej, nieprzewidywalnej rzeczywistości XXI wieku Wspierać potencjał twórczy uczniów, rozwijać to, co w każdym z nich niepowtarzalne i oryginalne oraz przygotować ich do aktywnego i kreatywnego przystosowania do środowiska. Trzy etapy 1) inspiracji W procesie rozwijania twórczości: 2) otwierania umysłu dostrzegania i nazywania problemów 3) rozwiązań kreacji Sześć obszarów rozwoju twórczości autokreacyjny, naukowy, artystyczno-literacki, wynalazczy, społeczny, konstruktywnego krytycyzmu Trzy poziomy realizacji kompetencji praktycznych (umiejętności) analitycznych (wiedza) kreatywnych 7

8 Wyraźne przesunięcie akcentu z przekazywania wiedzy i przedmiotowego podejścia do procesu kształcenia do wsparcia każdego ucznia w kształtowaniu jego kompetencji rzeczowych, osobowościowych i społecznych Odkrywanie jego osobistego talentu, uzdolnień. W programie Twórczo odkrywam świat programie twórczego myślenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej na 81 stronach dobrze opisana metodyka prowadzenia zajęć, konkretne przykłady użyteczne w pierwszych latach prowadzenia zajęć wraz z rewolucyjną zmianą podejścia: indywidualnego podejścia do każdego ucznia a nie całej klasy podkreślenia pozytywnych rezultatów uzyskiwanych przez ucznia (ostatnie 3 strony to przykłady 86 pozytywnych komunikatów wspierających twórczą atmosferę podczas zajęć!) 8

9 Program powinien umożliwić osiągnąć uczniom m.in.: wzmożony rozwój ciekawości poznawczej, spontanicznej aktywności, kreatywnych działań głębsze poznanie i bardziej wszechstronne wykorzystanie własnego potencjału rozwojowego oraz budowanie pozytywnego obrazu własnego ja, aktywny udział w poznaniu, uczeniu się, przeżywanie satysfakcji z własnego działania, osiąganych celów a przez to wzrost postaw przedsiębiorczych i kreatywnych. Zastosowanie Diamentu w skali masowej (regionu czy państwa) po około 20 latach powinno się przełożyć na: wzrost innowacyjności i przedsiębiorczości przeliczalnej w gospodarce na dodatkowy wzrost PKB stworzenie społeczeństwa wiedzy. 9

10 Dlaczego w Polsce tak często innowację kojarzy się tylko z wysokimi technologiami? Innowacja może pojawić się wszędzie! Z doświadczeń starego rektora dlaczego WSB-NLU w latach 90-tych okazała się tak dużym sukcesem? bo po kolei łamała przyzwyczajenia, standardy, wprowadzała innowacje Co interesujące, tylko część z nich była wprowadzana świadomie, reszta stawała się tak po drodze wniosek: wystarczali ludzie otwarci na innowację. 10

11 Przykłady innowacji w pierwszym okresie tworzenia Uczelni: kluczowe: przyjęcie programu amerykańskiego uniwersytetu z jego kulturą organizacyjną kluczowe: wprowadzenie do programu uczelni nauczania języków obcych jako istotnego elementu kształcenia Przykłady innowacji w początkowym okresie tworzenia uczelni: stworzenie specyficznej atmosfery zachęcającej studentów do aktywności pozalekcyjnej zajęcia z Andrzejem Szarkiem z Wprowadzenia do sztuki otwarcie kierownictwa Uczelni na osobiste relacje ze studentami Co ciekawe najmocniejszą pozycję na rynku, największą przewagę nad konkurentami mieliśmy gdy Szkoła szła wyraźnie pod prąd w stosunku do powszechnego standardu. 11

12 Bardzo często przez około 18 lat walki (często bardzo dramatycznej i samotnej) o przetrwanie finansowe uczelni miałem (i mam) po ludzku dość na całe szczęście zawsze (i teraz) zdarzały się (i stale zdarzają) cudowne przykłady aktywności pracowników akademickich i studentów, które pokazują, że WSB-NLU jest wartością samą w sobie by przytoczyć tylko kilka przykładów z przeszłości: Juvenalia MEGA z 1997 z Jackiem Powałką Juvenalia GIGA z 2002 WSB Love-Cafe WSB Jazz-Cafe Musical Cudowne Marzenia z Tomek Godzisz oraz współcześnie: - Festiwal Filmów Bardzo Krótkich - Festiwal Kultury Studenckiej - Sukcesy i osiągnięcia Koła Naukowego Programistów.NET: Potęga Informatyki (przybyło 1100 osób) oraz Smaki Programowania 1 i 2 oraz konferencja ITAD razem z Micrososft mgr Artur Kornatka - Fotosekta - Studenckie Koło Wolontariatu - Studenckie Forum BCC - Studencki Nobel Dzień Dawcy - Stypendia dla Liderów GE Foundation - AIESEC - LipDup - BOSS i wiele innych. W nowej rzeczywistości lat dwutysięcznych tamte stare przewagi, już nie wystarczają, trzeba znaleźć nowe sposoby Jeden z nowych pomysłów z 2006 r.: idea Miasteczka Multimedialnego i jego wpływ na wszechstronny rozwój Uczelni w przyszłości po raz pierwszy sfinansowany częściowo przez państwo: 94,9 mln zł ( ze strony WB-NLU przekazanie działki o wartości 4,5 mln zł) 12

13 CELE PROJEKTU: Projekt ma na celu utworzenie parku technologicznego, który stanie się Centrum Innowacji w zakresie multimediów i systemów informacyjnych, Celem strategicznym Parku jest znalezienie się wśród najbardziej innowacyjnych w regionie (Europa) ośrodków pracujących nad zastosowaniem multimediów w edukacji, biznesie i rozrywce. Orientacja na segmenty o wysokim potencjale wzrostu (dla spółek w inkubatorze) i znaczącej wartości Realizacja projektu pozwoli m.in. na: Lider tempa wzrostu - rynek telewizji komórkowej Lider wartości -segment reklamy internetowej Ułatwienie dostępu do warsztatu nowych technologii Wyrównanie szans na rynku pracy dla firm z małych ośrodków miejskich oraz wiejskich (umożliwienie zdalnej realizacji projektów wirtualne zespoły projektowe oraz biura) Rynek gier (produkcja i dystrybucja) Kluczowe obszary specjalizacji E-Learning podstawa life-long learning Wzmocnienie transferu technologii w Polsce Animacja (do filmów, telewizji, gier oraz rozwiązań na urządzenia przenośne & VR) MODEL FUKKCJONOWANIA PROJEKTU MIASTECZKO MULTIMEDIALNE: 13

14 MODEL FUKKCJONOWANIA PROJEKTU MIASTECZKO MULTIMEDIALNE: Infrastruktura&nauka Potrzeby biznesowe (projekty) Finansowanie Projekty indywidualne Fundusze VC/ (w tym VC MM) Park Technologiczny/ Centrum B+R Organizacje branżowe (m. in. klastry) Budżety B+R Inkubatory przedsiębiorczości Granty naukowe + UE Infrastruktura Parku Technologicznego Głównym elementem Projektu jest budowa czterokondygnacyjnego budynku nowej generacji oraz obiektów małej architektury przeznaczone do organizowania imprez plenerowych z dziedziny multimediów celem prezentacji treści multimedialnych tworzonych m.in. w Parku. Wykorzystanie powierzchni Parku: Pomieszczenia przeznaczone dla podmiotów proinnowacyjnych, w tym: Biznes park powierzchnia biurowa z podstawowym wyposażeniem biurowym i urządzeniami peryferyjnymi, wynajmowana dla klientów Parku, laboratorium do postprodukcji, laboratorium wirtualnej rzeczywistości, studio dźwiękowe, laboratorium wirtualnej rzeczywistości, laboratorium motion capture, wielofunkcyjną salę konferencyjna, salę Interaktywną, farmę renderującą, Powierzchnie przeznaczone dla funkcji towarzyszących, wspierających funkcje podstawowe: kantyna pracownicza, kawiarnia, zaplecze rekreacyjne typu fitness, inne usługi około biznesowe, Pasaż multimedialny ogólnodostępna przestrzeń na parterze budynku, stanowiąca oprócz podstawowej funkcjonalności, strefę prezentacji innowacji w multimediach, wymiany pomysłów (miejsce organizowaniaspotkań typu biznes-mixer ) oraz edukacji. POWIERZCHNIA NAZIEMNA: 12,4 tys. m2 (3 kondygnacje) KONDYGNACJA PODZIEMNA: 3,6 tys. m2 (106 miejsc postojowych) Dodatkowo, w ramach Projektu tworzona jest platforma (rozwiązanie informatyczne) do wpierania pracy zdalnej, która umożliwi świadczenie rozbudowanej i kompleksowej usługi Biura Wirtualnego 14

15 Projekty komplementarne: Media 3.0 Głównym celem projektu Media 3.0 jest kapitałowe i merytoryczne wsparcie pomysłowych i energicznych ludzi oraz firm w tworzeniu innowacyjnych technologii, w szczególności animacji i grafiki 3D, Internetu, e-learningu, tworzenia software u, technologii mobilnych oraz telekomunikacji. Specyfika projektu: Z ponad 500 pozyskanych projektów Komitet Inwestycyjny wybierze najlepszych 30 pomysłów, których autorzy otrzymają specjalistyczne wsparcie doradcze przygotowujące do fazy inkubacji. Ostatecznie, 12 projektów otrzyma finansowe do wysokości 200 tys. Euro, w zamian za mniejszościoweudziały, Budżet projektu wynosi 15 mln PLN (finansowanie w ramach POIG działanie 3.1 Inicjowaniedziałalności innowacyjnej), Celem przedsięwzięcia jest zagwarantowanie środków na długoterminowe finansowanie przez Park innowacyjnych przedsięwzięć w takich obszarach jak: Etapy projektu REKRUTACJA PREINKUBACJA WEJŚCIE KAPITAŁOWE WYJŚCIE Z INWESTYCJI Miasteczko Multimedialne obejmuje udziały mniejszościowe w przedsięwzięciu, Zaangażowaniewwyinkubowanąspółkęjestograniczoneczasowo, Wyjście z inwestycji do 5 lat od terminu wejścia może nastąpić poprzez sprzedażakcjilubudziałów. Pytanie do uczestników konferencji: Gdzie jest granica pomiędzy nieodpowiedzialnością a przedsiębiorczością i innowacyjnością? Case: powstanie Szkoły Animacji i Efektów Specjalnych Drimagine 15

16 2007/2008 wizyta w zespole Miasteczka Multimedialnego Michała Lacha założyciela firmy K2 Styczeń pomysł Kingi i Elwiry włączenia projektu Szkoły Animacji do pisanego wniosku do konkursu w MNiSzW Sierpień wygranie w MNiSzW projektu Uczelnia dla Biznesu wsparcie informatyki w Małopolsce jako kluczowego kierunku studiów dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 4.1. Lipiec wycofanie się Michała Lacha z fazy realizacyjnej projektu z uwagi na kryzys na rynku Wrzesień zaangażowanie się Zbyszka Rybczyńskiego w realizację Szkoły, rekrutację pierwszego rocznika Kwiecień start Szkoły Lipiec przyjazd z Kanady Mariusza Korczaka Wrzesień rezygnacja Zbyszka Rybczyńskiego 28 maja zakończenie I roku nauczania Szkoły Drimagine II połowa maja 2010/czerwiec 2010 rekrutacja drugiego rocznika Efekt: prezentacja dwóch filmów DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! KRZYSZTOF PAWŁOWSKI 16

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech raport wrzesień 2010 Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech Kreatywność w branży multimedialnej wymaga specjalnie zaprojektowanej przestrzeni. W jaki sposób tworzyć tam

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski!

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Deklaracja Programowa Jesteśmy głosem społeczności polskich startupów 1 FUNDACJA STARTUP POLAND...04 2 STATUS QUO POLSKIEJ GOSPODARKI...08 3 DLACZEGO STARTUPY?...12

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Droga do Polski Przedsiębiorczej

Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej List od Rzecznika Droga do Polski Przedsiębiorczej Wierzymy, że narodową cecha Polaków jest przedsiębiorczość. Polska to kraj wielkich

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1.1. Źródła sukcesu i innowacji

1.1. Źródła sukcesu i innowacji Firma i3d Sp. z o.o. przekształcona 2 marca 2011 r. w i3d S.A. została utworzona w 2007 r. przez pasjonatów rzeczywistości wirtualnej: Jacka Jędrzejowskiego - Prezesa Zarządu, Arkadiusza Patryasa Wiceprezesa

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo