Fundusz Lokalny Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego propozycja stworzenia nowej instytucji wspierającej organizacje pozarządowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusz Lokalny Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego propozycja stworzenia nowej instytucji wspierającej organizacje pozarządowe"

Transkrypt

1 Jacek Warda Fundusz Lokalny Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego propozycja stworzenia nowej instytucji wspierającej organizacje pozarządowe Co to jest Lubelski Obszar Metropolitalny? Polityka regionalna dostrzegła miasta, jako centra rozwoju. Na nich będą skoncentrować się fundusze strukturalne w kolejnych latach. Ale duże i wielkie miasta promieniują rozwojem na swoje otoczenie, w którym - tak jak w Lublinie znajduje się często wiele mniejszych ośrodków miejskich. Takie strefy gęstszego zamieszkania powinny być wspólnie zarządzane. Powinny mieć wspólny transport publiczny, wspólne gospodarowanie odpadami, zazwyczaj wspólną (to już zależy od ukształtowania terenu i szczegółowych analiz) system odbioru i oczyszczania ścieków. Powinny mieć też wspólne planowanie przestrzenne, co jest sprawą najważniejszą i najtrudniejszą, związaną bowiem z olbrzymimi pieniędzmi z jednej strony, a koniecznością przeciwstawiania się dalszemu rozlewaniu się miast z drugiej. To wszystko wymaga przyzwolenia społecznego na konieczne nowe rozwiązania organizacyjne, prawne, finansowe. To z kolei wymaga, aby mieszkańcy takiego obszaru czuli się członkami jednej wspólnoty. Takim właśnie obszarem jest Lubelski Obszar Metropolitalny. Obejmuje on pięć miast: 1) Lublin, 2) Świdnik 3) Łęczna 4) Lubartów 5) Nałęczów oraz dziewięć gmin wiejskich: 1) Niemce 2) wiejska Lubartów 1 3) Jastków 4) Konopnica 5) Wólka Lubelska 6) Głusk 7) Jabłonna 8) Niedrzwica Duża 9) Mełgiew. 1 Ciekawostka w Łęcznej jest gmina miejsko-wiejska a w Lubartowie dwie odrębne gminy 1 S t r o n a

2 Rys. 1: Delimitacja LOM według Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie Rys. 2 Delimitacja LOM wg Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) Jeśliby można włączać w obszar części gmin dodałbym chętnie jeszcze miasteczko Piaski, z racji (niewykorzystanego) potencjału rekreacyjnego dla Lublina, na który składa się historyczna zabudowa, sąsiedztwo parku krajobrazowego, planowana budowa zalewu rekreacyjnego oraz Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. 2 S t r o n a

3 Jak można budować poczucie wspólnoty? Można zaryzykować twierdzenie, że wspomniane wyżej poczucie wspólnoty nie istnieje. Twierdzenie opieram na moich ponad 40-letnich doświadczeniach mieszkańca Lublina i eksperta samorządowego jednocześnie, a ryzyko bierze się stąd, że nikt takiego poczucia wspólnoty metodami ankietowymi nie mierzył. Nikt nie mierzył też poziomu świadomości mieszkańców, co do wielkości przemysłu funkcjonującego w Lublinie i pobliskich miastach. Nie raz słyszałem na jakimś przystanku fragment rozmowy w stylu: Panie, jak to DAEWOO zbankrutowało, to się już nic w tym mieście nie produkuje co nie jest prawdą, nie tylko w odniesieniu do samego obszaru FSC/DEAWOO, gdzie zatrudnionych jest już tyle samo pracowników, co w okresie świetności DEAWOO, ale tym bardziej w stosunku do całego obszaru LOM, gdzie mamy nie tylko mocny przemysł spożywczy, informatyczny, maszynowy, ale też świetnie prosperująca fabrykę helikopterów (Świdnik), nowoczesną bardzo wydajną kopalnię przy której powstaje właśnie spora elektrownia (Łęczna) oraz jedną z największych w Polsce film z kategorii producent i dystrybutora artykułów użytku domowego (STELLA PACK S.A. w Lubartowie). To nasunęło mi pierwszy pomysł na tworzenie poczucia wspólnoty wykonanie dużej kampanii na bilbordach, promującej produkty wytwarzane w różnych miastach i gminach LOM. Naprawdę mamy z czego być dumni. Rys. 3: Projekty bilbordów promujących przemysł istniejący na obszarze LOM Taka kampania (choć warta przeprowadzenia) odniosłaby tylko chwilowy skutek. Ludzie integrują się we wspólnym działaniu, a tu brak takich działań i co więcej brak możliwości ich sfinansowania. Każda gmina może wspierać inicjatywy realizowane na swoim obszarze. Co jednak zrobić z taka wspólnota jak Stowarzyszenie EMAUS mające swoją siedzibę w gminie Niedrzwica Duża, zajmujące się osobami wykluczonymi, pochodzącymi głównie z Lublina? Finansuje ją Powiat Ziemski Lublin, ale niewystarczająco w stosunku do potrzeb. Dlatego właśnie potrzebujemy sprawdzonego na świecie narzędzia jakim jest fundusz Lokalny. W tym wypadku obejmowałby on swoim działaniem cały obszar LOM, a służyłby finansowaniu projektów organizacji pozarządowych. Proponowana nazwa: Lubelski Fundusz Lokalny. Jak działa fundusz lokalny? Definicje funduszu lokalnego można najprościej podać za Wikipedią: Fundusz lokalny to filantropijna organizacja społeczna, która zabiega o środki finansowe od różnych darczyńców (indywidualnych i 3 S t r o n a

4 instytucjonalnych), inwestuje je i buduje wieczysty kapitał, tzw. kapitał żelazny, a odsetki od zainwestowanego kapitału przeznacza na finansowanie konkretnych inicjatyw społecznych, zaspokajających określone potrzeby społeczności lokalnych. Pomysł przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie fundusze lokalne (ang. community foundations) funkcjonują od ponad 80 lat, a dzięki ich pracy miliardy dolarów przekazano na sfinansowanie różnego typu inicjatyw społecznych. Fundusze lokalne od kilkunastu lat działają także w Europie Zachodniej. W wielu regionach, miasteczkach, gminach są najsprawniejszymi i najbardziej dostosowującymi się do potrzeb społecznych instytucjami charytatywnymi. Pośredniczą między darczyńcami a organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, które pochłonięte realizacją własnych misji nie zawsze mają czas na zabieganie o środki finansowe na swoje cele i programy. Fundusz zajmuje się zbieraniem środków na działania publiczne i następnie je redystrybuuje. W ten sposób zdejmuje problemy z potencjalnego donatora i społecznika, wnioskującego o wsparcie. Potencjalnego donatora dotyka bowiem kilka problemów: Jest bombardowany coraz to nowymi prośbami o pomoc. Musi sprawdzać, czy nie dał się naciągnąć oszustom. Nie wypada mu samemu chwalić się darowizną (podejrzenie o interesowność). Ma kłopoty związane z uzyskaniem i tak niewielkiej ulgi podatkowej. Podobne problemy mają w obecnym systemie (czy też jego braku) społecznik, który: Musi być natrętem - żebrać o pieniądze. Bywa podejrzewany o nie-uczciwość ( Jest przecież tyle oszukańczych fundacji! ). Zamiast poświęcać czas swoim działaniom społecznym cały czas poluje na środki. A przecież najczęściej społecznik działający nie dla siebie, ale dla innych! Fundusz Lokalny pomaga więc obu stronom społecznego kontraktu, prowadząc następujące usługi: Zbiera dla nich w jednym miejscu pieniądze wielu sponsorów, oszczędza czas i energię. Ma jasną procedurę przyznawania dotacji: nikt nie musi żebrać i być natrętem. Udziela gwarancji wiarygodności wobec darczyńcy. Pomaga przygotować sprawozdanie dla darczyńcy z efektów uzyskanych za jego pieniądze. Fundusz nie jest biernym przekaźnikiem pieniędzy od darczyńców do odbiorców darowizn. Jego istotą jest aktywne gospodarowanie kapitałem i długofalowa strategia tworzenia stabilnej podstawy finansowania celów danej społeczności lokalnej. Służy temu jego specyficzna organizacja wewnętrzna, której sedno stanowi kapitał żelazny. Podstawową zasadą działania funduszu lokalnego jest bowiem, iż przynajmniej część (lub nawet całość) bieżących wpłat przeznacza on na podnoszenie kapitału żelaznego, z którego dopiero odsetki przeznacza na finansowanie bieżących działań. Na koniec kilka zdań o rozwoju ruchu funduszy lokalnych w Polsce. Import idei tworzenia Funduszy Lokalnych do Polski nastąpił pod koniec lat 90-tych XX wieku, gdy zespół, który później stworzył Akademię Rozwoju Filantropii w ramach jednego z programów USAID (rządowa organizacja pomocowa USA), rozpoczął cykl szkoleń, wyjazdów studialnych. Wspieranie funduszy lokalnych prowadzą nadal, zdobywając na ten cel środki prywatnych amerykańskich fundacji. Sektor jest już tak rozwinięty, że istnieje w Polsce już Federacja Funduszy Lokalnych. Celem Federacji (zarejestrowanej w marcu 2008 roku) jest promocja filantropii i rozwój Funduszy Lokalnych. Jest więc od kogo czerpać dobre przykłady. Najbliższy do Lublina Fundusz Lokalny to Fundacja Fundusz 4 S t r o n a

5 Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, który działa od 1999 roku. Przekazał on w tym czasie społeczności lokalnej kwotę ,93 PLN w formie stypendiów ( PLN), grantów ( PLN) i darowizn ( ,93 PLN), jednocześnie budując kapitał żelazny w obecnej wysokości ł PLN. Dla porównania: Biłgoraj ma nieco ponad 27 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców LOM to około 550 tys. mieszkańców. To ponad 20 razy więcej. Daje nam to pewne wyobrażenie o skali możliwego przedsięwzięcia, zwłaszcza, że tak stworzona instytucja ma charakter bezterminowy. Najstarsze amerykańskie fundusze lokalne maja już ponad 100 lat. Największy z nich w 2011 roku miał 3,8 miliarda dolarów kapitału żelaznego. Nie jest to bynajmniej fundusz Lokalny Nowego Jorku, który dorobił się zaledwie 1,9 mld USD kapitału. Ten największy istnieje w mieście nieomal bliźniaczym do Lublina: liczącym ok 390 tys. mieszkańców mieście Tulsa, stolicy obszaru metropolitalnego (czy raczej aglomeracyjnego, bo to niewielkie jak na amerykańskie standardy miasto) zamieszkałego przez 930 tys. mieszkańców w stanie Oklahoma. Dodajmy jeszcze, że jest to stan peryferyjny (w USA peryferia są w środku), który do 1889 roku był wyłącznym terytorium indiańskim i gdzie nadal jest wiele indiańskich rezerwatów. Jest to więc amerykański odpowiednik polskiej Ściany Wschodniej. Warto przyjrzeć się więc doświadczeniom TCF -Tulsa Community Foundation. W Polsce od wielu lat wiedzę o działaniu funduszy lokalnych upowszechnia fundacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W wydanym przez Akademię w roku 2013 opracowaniu Dobrze zainwestuj w dobro - tworzenie kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych znaleźć można wiele cennych informacji i wskazówek, które mogą nam pomóc w uruchomieniu naszego metropolitalnego funduszu lokalnego. Jak działałby Lubelski Fundusz Lokalny? Podstawowe rodzaje działań są we wszystkich funduszach te same: wsparcie uczniów zdolnych, pomoc dzieciom i osobom biednym, projekty kulturalne i społeczne. Chciałem jednak krótko przedstawić specyfikę działań, które są konieczne, a wychodzą poza standard. Pozyskiwanie zapisów testamentowych. Podam przykład, który opowiedzieli mi przedstawiciele Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Lublin. Oto starsza osoba przed śmiercią zapisała w testamencie swoje mieszkanie na rzecz domu dziecka a realizatorem testamentu uczyniła UM Lublin. Miały być to mieszkania na usamodzielniających się wychowanków. Jednak przepisy szczegółowe nie pozwalały (z nieznanych mi powodów technicznych) użytkowania tego mieszkania w tym celu. Gdyby był Fundusz Lokalny i miał zrealizować cel, jakim jest ustanowienie mieszkań chronionych dla wychowanków - łatwej byłoby mu na przykład sprzedać istniejące mieszkanie i zakupić nowe, spełniające wszystkie wymagania, jednocześnie odpowiednio zachowując pamięć donatorze. Sytuacja jak przedstawiona powyżej będzie zdarzać się coraz częściej coraz więcej ludzi jest bezdzietnych a społeczeństwo systematycznie się bogaci. Coraz częściej będą więc przypadki, gdy samotna (albo i nie) osoba będzie chciała przekazać cześć lub całość swojego majątku na cel publiczny. Gdyby istniał Lubelski Fundusz Lokalny, osoby takie mogłyby to czynić łatwiej, a odpowiednia promocja, spowodowałaby iż takich przypadków byłoby znacznie więcej niż obecnie. Promocja filantropii. Bardzo ważna jest bowiem społeczna atmosfera, jaką tworzy się wokół darczyńców. Lublin na przełomie XIX i XX wielu był miastem, w którym powstała wspaniała i 5 S t r o n a

6 obecnie niedoceniania tradycja filantropijna, która dotychczas nie doczekała się spójnego i pełnego opisu. Działało Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, w którym działał między innymi Karol Rudolf Vetter, właściciel browarów. Bracia: August i Juliusz Vetterowie patronują istniejącej do dziś szkole ekonomicznej. W 1879 roku Wilhelm Hess założył mały zakład naprawy i budowy wag przy ulicy Lubartowskiej. W ciągu kolejnych sześćdziesięciu lat stał się właścicielem największej fabryki wag w Polsce, na której fundamentach powstała Lubelska Fabryka Wag a także wielkim, znanym filantropem. Krótko mówiąc mieliśmy w Lublinie wybitnych filantropów, często luteran. Ich osiągnięcia (ochronki, szkoły, organizowane kolonie dla dzieci, domu starców) ogromnie kontrastują ze zwyczajami obecnych największych biznesmenów, którzy nawet jak deklarują sfinansowanie budowy centrum żeglarskiego (gdzie niewątpliwie będą traktowani jak VIPy), to ostatecznie okazuje się, że większość ma sfinansować miasto. Zachęcenie biznesmenów do szczodrości to kwestia zarówno klimatu społecznego szacunku, jaki należy się osobom przekazującym z własnej woli środki na cele publiczne, ale też zadanie polityków, którzy mogą ich do tego skutecznie zachęcać. Transparentność procesu prowadzonego przez LFL uczyni darowizny niewrażliwymi na zainteresowanie CBA i innych służb. Finansowanie kosztów stałych organizacji zaufania publicznego. Władza publiczna ogromnie nastawiły się na finansowanie grantowe. Z tego powodu liczne projekty powstają i są porzucane - i to niezależnie od tego, czy były to działania wartościowe czy też nie. Jest to choroba, coraz częściej nazywana grantozą. Fundusz Lokalny mógłby organizacjom mającym status pożytku publicznego przyznawać środki (ograniczone co do wielkości) na podstawową działalność bieżącą. Finansowanie działań wychodzących poza granice gmin. Jak już wspomniałem, poważnym problemem jest konieczność wychodzenia z działaniami poza granice gminy finansującej. Podam tu prosty przykład najbardziej zanieczyszczony śmieciami odcinek rzeki w woj. Lubelskim (wiem to jako początkujący kajakarz) to Bystrzyca poniżej Lublina. Zanieczyszczają oczywiście mieszkańcy naszego miasta. Tymczasem jest to cenny przyrodniczo obszar włączony do sieci Natura 2000, ale formalnie leżący już w gminie Wólka Lubelska, która nie daje sobie rady z jej uporządkowaniem. Mikro-projektowanie miejskie i wiejskie. Mamy inwestycje wielkie: stadion, Centrum Spotkań Kultur, nowe ulice. Brakuje jednak projektowania przestrzeni między budynkami: małych skwerów, placyków, zaaranżowania ulic i podwórek. To przestrzeń porzucona. Czasami własność wspólnot mieszkaniowych, czasami spółdzielni, czasami miasta, czasami prywatna. Często nikt się do niej ni przyznaje i rozpoczęcie dyskusji nad wizja tej przestrzeni jest obecnie trudno bo to jest praca nie tylko osiedlowych społeczników, ale też architekta, plastyka, urbanisty za którą ktoś musi zapłacić, a chętnych do płacenia nie ma. Animowanie debaty publicznej. W systemie wdrażania nowej Strategii Rozwoju Lublina na lata: jest zaproponowany nowy mechanizm debaty publicznej: magazyn internetowy Inspirowanie miasta, w którym co tydzień publikowany byłby jeden tekst pokazujący możliwość poprawy zarządzania miastem i aglomeracją. Przykładowo: rowerzysta, który odwiedził przez wakacje wiele europejskich miast może przedstawić rozwiązania (techniczne, organizacyjne, finansowe) funkcjonowania miejskich wypożyczalni rowerów i w tym kontekście wskazać rekomendacje dla budowy/udoskonalenia działania takiego systemu na obszarze LOM. Działanie magazynu wymaga pieniędzy i na pracę redakcji i na honoraria i obecnie jest trudno pozyskać środki na taki cel. 6 S t r o n a

7 Transparentność działań. Fundusz musi oczywiście bardzo przejrzyście informować - ile pieniędzy zebrał i jak je wydaje. Transparentność jest tu warunkiem zaufania za zaufanie jest nie tylko warunkiem działania funduszu, ale też jednym z celów jego działania. Mamy bowiem wielki deficyt zaufania publicznego i myślenia o dobru wspólnym. Fundusz Lokalny powinien takie myślenie krzewić. W tym zakresie wzorem i punktem odniesienia jest dla mnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na koniec wizja: Wyraj kultury w ramach LOM. Nasze największe kulturalne święto - Noc Kultury - zmienia się cały czas. Czas już na kolejną zmianę Niech Noc Kultury obejmie cały weekend, który przy okazji można nazwać pięknym polskim słowem: wyraj. Słowo wyraj wygrało niegdyś konkurs ogłoszony przez językoznawców na zamiennik obcego i źle odmieniającego się słowa weekend. Wtedy się jednak nowe słowo nie przyjęło. Może Lublinowi uda się przy okazji wydarzenia artystycznego zmienić nawyki językowe Polaków? Cieszyłoby mnie to bardzo. Noc Kultury może się zmienić też pod względem objętego obszaru. Wyraj Kultury mógłby objąć wszystkie miasta i gminy LOM, stanowiąc jego wspólne święto. Jego organizacja byłaby współfinansowana przez postulowany w tym artykule Fundusz Lokalny. W trakcie Wyraju Kultury można wypuścić na miasto wolontariuszy zbierających do puszek podobnie jak się to dzieje podczas dorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Takie wspólne zbieranie jednoczy, stając się jednocześnie celem (zbiórka pieniędzy) i środkiem do celu (poczucie wspólnotowości). Podobnie jak w przypadku Wielkiego Finału i przy tej okazji działaby sztab, skąd byłaby relacjonowana zbiórka i relacjonowane działania odbywające się w całym LOMie. To może dać nam nową energię. Wyobrażacie to sobie? 7 S t r o n a

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

1 DOBRZE INWESTUJ W DOBRO! TWORZENIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH I FUNDUSZY WIECZYSTYCH

1 DOBRZE INWESTUJ W DOBRO! TWORZENIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH I FUNDUSZY WIECZYSTYCH 1 DOBRZE INWESTUJ W DOBRO! TWORZENIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH I FUNDUSZY WIECZYSTYCH 2 3 Ofiarność polskiego społeczeństwa jest wprost niewyczerpana. Wielu przyganom może podlegać nasz narodowy charakter i

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Teoria i praktyka

Fundraising. Teoria i praktyka Fundraising Teoria i praktyka Fundraising Teoria i praktyka Kraków 2014 Zespół autorów: Aleksandra Aleksandrowicz, Karolina Chojko-Bartoszka, Paulina Kasperska, Szczepan Kasiński, Robert Kawałko, Dominika

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Broszura wydrukowana dzięki wsparciu Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA JAK NAPISAĆ PROJEKT. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych MARZENA MENDZA-DROZD: KONTESTATORKA CZY REFORMATORKA

PARTNERSTWA JAK NAPISAĆ PROJEKT. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych MARZENA MENDZA-DROZD: KONTESTATORKA CZY REFORMATORKA o9(31)2oo6 miesięcznik organizacji pozarządowych issn 1732-6249 cena: 1,50 zł TEMAT NUMERU PARTNERSTWA NOWY CYKL JAK NAPISAĆ PROJEKT LUDZIE SEKTORA MARZENA MENDZA-DROZD: KONTESTATORKA CZY REFORMATORKA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo