Fundusz Lokalny Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego propozycja stworzenia nowej instytucji wspierającej organizacje pozarządowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusz Lokalny Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego propozycja stworzenia nowej instytucji wspierającej organizacje pozarządowe"

Transkrypt

1 Jacek Warda Fundusz Lokalny Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego propozycja stworzenia nowej instytucji wspierającej organizacje pozarządowe Co to jest Lubelski Obszar Metropolitalny? Polityka regionalna dostrzegła miasta, jako centra rozwoju. Na nich będą skoncentrować się fundusze strukturalne w kolejnych latach. Ale duże i wielkie miasta promieniują rozwojem na swoje otoczenie, w którym - tak jak w Lublinie znajduje się często wiele mniejszych ośrodków miejskich. Takie strefy gęstszego zamieszkania powinny być wspólnie zarządzane. Powinny mieć wspólny transport publiczny, wspólne gospodarowanie odpadami, zazwyczaj wspólną (to już zależy od ukształtowania terenu i szczegółowych analiz) system odbioru i oczyszczania ścieków. Powinny mieć też wspólne planowanie przestrzenne, co jest sprawą najważniejszą i najtrudniejszą, związaną bowiem z olbrzymimi pieniędzmi z jednej strony, a koniecznością przeciwstawiania się dalszemu rozlewaniu się miast z drugiej. To wszystko wymaga przyzwolenia społecznego na konieczne nowe rozwiązania organizacyjne, prawne, finansowe. To z kolei wymaga, aby mieszkańcy takiego obszaru czuli się członkami jednej wspólnoty. Takim właśnie obszarem jest Lubelski Obszar Metropolitalny. Obejmuje on pięć miast: 1) Lublin, 2) Świdnik 3) Łęczna 4) Lubartów 5) Nałęczów oraz dziewięć gmin wiejskich: 1) Niemce 2) wiejska Lubartów 1 3) Jastków 4) Konopnica 5) Wólka Lubelska 6) Głusk 7) Jabłonna 8) Niedrzwica Duża 9) Mełgiew. 1 Ciekawostka w Łęcznej jest gmina miejsko-wiejska a w Lubartowie dwie odrębne gminy 1 S t r o n a

2 Rys. 1: Delimitacja LOM według Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie Rys. 2 Delimitacja LOM wg Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania Kraju (KPZK 2030) Jeśliby można włączać w obszar części gmin dodałbym chętnie jeszcze miasteczko Piaski, z racji (niewykorzystanego) potencjału rekreacyjnego dla Lublina, na który składa się historyczna zabudowa, sąsiedztwo parku krajobrazowego, planowana budowa zalewu rekreacyjnego oraz Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. 2 S t r o n a

3 Jak można budować poczucie wspólnoty? Można zaryzykować twierdzenie, że wspomniane wyżej poczucie wspólnoty nie istnieje. Twierdzenie opieram na moich ponad 40-letnich doświadczeniach mieszkańca Lublina i eksperta samorządowego jednocześnie, a ryzyko bierze się stąd, że nikt takiego poczucia wspólnoty metodami ankietowymi nie mierzył. Nikt nie mierzył też poziomu świadomości mieszkańców, co do wielkości przemysłu funkcjonującego w Lublinie i pobliskich miastach. Nie raz słyszałem na jakimś przystanku fragment rozmowy w stylu: Panie, jak to DAEWOO zbankrutowało, to się już nic w tym mieście nie produkuje co nie jest prawdą, nie tylko w odniesieniu do samego obszaru FSC/DEAWOO, gdzie zatrudnionych jest już tyle samo pracowników, co w okresie świetności DEAWOO, ale tym bardziej w stosunku do całego obszaru LOM, gdzie mamy nie tylko mocny przemysł spożywczy, informatyczny, maszynowy, ale też świetnie prosperująca fabrykę helikopterów (Świdnik), nowoczesną bardzo wydajną kopalnię przy której powstaje właśnie spora elektrownia (Łęczna) oraz jedną z największych w Polsce film z kategorii producent i dystrybutora artykułów użytku domowego (STELLA PACK S.A. w Lubartowie). To nasunęło mi pierwszy pomysł na tworzenie poczucia wspólnoty wykonanie dużej kampanii na bilbordach, promującej produkty wytwarzane w różnych miastach i gminach LOM. Naprawdę mamy z czego być dumni. Rys. 3: Projekty bilbordów promujących przemysł istniejący na obszarze LOM Taka kampania (choć warta przeprowadzenia) odniosłaby tylko chwilowy skutek. Ludzie integrują się we wspólnym działaniu, a tu brak takich działań i co więcej brak możliwości ich sfinansowania. Każda gmina może wspierać inicjatywy realizowane na swoim obszarze. Co jednak zrobić z taka wspólnota jak Stowarzyszenie EMAUS mające swoją siedzibę w gminie Niedrzwica Duża, zajmujące się osobami wykluczonymi, pochodzącymi głównie z Lublina? Finansuje ją Powiat Ziemski Lublin, ale niewystarczająco w stosunku do potrzeb. Dlatego właśnie potrzebujemy sprawdzonego na świecie narzędzia jakim jest fundusz Lokalny. W tym wypadku obejmowałby on swoim działaniem cały obszar LOM, a służyłby finansowaniu projektów organizacji pozarządowych. Proponowana nazwa: Lubelski Fundusz Lokalny. Jak działa fundusz lokalny? Definicje funduszu lokalnego można najprościej podać za Wikipedią: Fundusz lokalny to filantropijna organizacja społeczna, która zabiega o środki finansowe od różnych darczyńców (indywidualnych i 3 S t r o n a

4 instytucjonalnych), inwestuje je i buduje wieczysty kapitał, tzw. kapitał żelazny, a odsetki od zainwestowanego kapitału przeznacza na finansowanie konkretnych inicjatyw społecznych, zaspokajających określone potrzeby społeczności lokalnych. Pomysł przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych, gdzie fundusze lokalne (ang. community foundations) funkcjonują od ponad 80 lat, a dzięki ich pracy miliardy dolarów przekazano na sfinansowanie różnego typu inicjatyw społecznych. Fundusze lokalne od kilkunastu lat działają także w Europie Zachodniej. W wielu regionach, miasteczkach, gminach są najsprawniejszymi i najbardziej dostosowującymi się do potrzeb społecznych instytucjami charytatywnymi. Pośredniczą między darczyńcami a organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, które pochłonięte realizacją własnych misji nie zawsze mają czas na zabieganie o środki finansowe na swoje cele i programy. Fundusz zajmuje się zbieraniem środków na działania publiczne i następnie je redystrybuuje. W ten sposób zdejmuje problemy z potencjalnego donatora i społecznika, wnioskującego o wsparcie. Potencjalnego donatora dotyka bowiem kilka problemów: Jest bombardowany coraz to nowymi prośbami o pomoc. Musi sprawdzać, czy nie dał się naciągnąć oszustom. Nie wypada mu samemu chwalić się darowizną (podejrzenie o interesowność). Ma kłopoty związane z uzyskaniem i tak niewielkiej ulgi podatkowej. Podobne problemy mają w obecnym systemie (czy też jego braku) społecznik, który: Musi być natrętem - żebrać o pieniądze. Bywa podejrzewany o nie-uczciwość ( Jest przecież tyle oszukańczych fundacji! ). Zamiast poświęcać czas swoim działaniom społecznym cały czas poluje na środki. A przecież najczęściej społecznik działający nie dla siebie, ale dla innych! Fundusz Lokalny pomaga więc obu stronom społecznego kontraktu, prowadząc następujące usługi: Zbiera dla nich w jednym miejscu pieniądze wielu sponsorów, oszczędza czas i energię. Ma jasną procedurę przyznawania dotacji: nikt nie musi żebrać i być natrętem. Udziela gwarancji wiarygodności wobec darczyńcy. Pomaga przygotować sprawozdanie dla darczyńcy z efektów uzyskanych za jego pieniądze. Fundusz nie jest biernym przekaźnikiem pieniędzy od darczyńców do odbiorców darowizn. Jego istotą jest aktywne gospodarowanie kapitałem i długofalowa strategia tworzenia stabilnej podstawy finansowania celów danej społeczności lokalnej. Służy temu jego specyficzna organizacja wewnętrzna, której sedno stanowi kapitał żelazny. Podstawową zasadą działania funduszu lokalnego jest bowiem, iż przynajmniej część (lub nawet całość) bieżących wpłat przeznacza on na podnoszenie kapitału żelaznego, z którego dopiero odsetki przeznacza na finansowanie bieżących działań. Na koniec kilka zdań o rozwoju ruchu funduszy lokalnych w Polsce. Import idei tworzenia Funduszy Lokalnych do Polski nastąpił pod koniec lat 90-tych XX wieku, gdy zespół, który później stworzył Akademię Rozwoju Filantropii w ramach jednego z programów USAID (rządowa organizacja pomocowa USA), rozpoczął cykl szkoleń, wyjazdów studialnych. Wspieranie funduszy lokalnych prowadzą nadal, zdobywając na ten cel środki prywatnych amerykańskich fundacji. Sektor jest już tak rozwinięty, że istnieje w Polsce już Federacja Funduszy Lokalnych. Celem Federacji (zarejestrowanej w marcu 2008 roku) jest promocja filantropii i rozwój Funduszy Lokalnych. Jest więc od kogo czerpać dobre przykłady. Najbliższy do Lublina Fundusz Lokalny to Fundacja Fundusz 4 S t r o n a

5 Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, który działa od 1999 roku. Przekazał on w tym czasie społeczności lokalnej kwotę ,93 PLN w formie stypendiów ( PLN), grantów ( PLN) i darowizn ( ,93 PLN), jednocześnie budując kapitał żelazny w obecnej wysokości ł PLN. Dla porównania: Biłgoraj ma nieco ponad 27 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców LOM to około 550 tys. mieszkańców. To ponad 20 razy więcej. Daje nam to pewne wyobrażenie o skali możliwego przedsięwzięcia, zwłaszcza, że tak stworzona instytucja ma charakter bezterminowy. Najstarsze amerykańskie fundusze lokalne maja już ponad 100 lat. Największy z nich w 2011 roku miał 3,8 miliarda dolarów kapitału żelaznego. Nie jest to bynajmniej fundusz Lokalny Nowego Jorku, który dorobił się zaledwie 1,9 mld USD kapitału. Ten największy istnieje w mieście nieomal bliźniaczym do Lublina: liczącym ok 390 tys. mieszkańców mieście Tulsa, stolicy obszaru metropolitalnego (czy raczej aglomeracyjnego, bo to niewielkie jak na amerykańskie standardy miasto) zamieszkałego przez 930 tys. mieszkańców w stanie Oklahoma. Dodajmy jeszcze, że jest to stan peryferyjny (w USA peryferia są w środku), który do 1889 roku był wyłącznym terytorium indiańskim i gdzie nadal jest wiele indiańskich rezerwatów. Jest to więc amerykański odpowiednik polskiej Ściany Wschodniej. Warto przyjrzeć się więc doświadczeniom TCF -Tulsa Community Foundation. W Polsce od wielu lat wiedzę o działaniu funduszy lokalnych upowszechnia fundacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W wydanym przez Akademię w roku 2013 opracowaniu Dobrze zainwestuj w dobro - tworzenie kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych znaleźć można wiele cennych informacji i wskazówek, które mogą nam pomóc w uruchomieniu naszego metropolitalnego funduszu lokalnego. Jak działałby Lubelski Fundusz Lokalny? Podstawowe rodzaje działań są we wszystkich funduszach te same: wsparcie uczniów zdolnych, pomoc dzieciom i osobom biednym, projekty kulturalne i społeczne. Chciałem jednak krótko przedstawić specyfikę działań, które są konieczne, a wychodzą poza standard. Pozyskiwanie zapisów testamentowych. Podam przykład, który opowiedzieli mi przedstawiciele Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Lublin. Oto starsza osoba przed śmiercią zapisała w testamencie swoje mieszkanie na rzecz domu dziecka a realizatorem testamentu uczyniła UM Lublin. Miały być to mieszkania na usamodzielniających się wychowanków. Jednak przepisy szczegółowe nie pozwalały (z nieznanych mi powodów technicznych) użytkowania tego mieszkania w tym celu. Gdyby był Fundusz Lokalny i miał zrealizować cel, jakim jest ustanowienie mieszkań chronionych dla wychowanków - łatwej byłoby mu na przykład sprzedać istniejące mieszkanie i zakupić nowe, spełniające wszystkie wymagania, jednocześnie odpowiednio zachowując pamięć donatorze. Sytuacja jak przedstawiona powyżej będzie zdarzać się coraz częściej coraz więcej ludzi jest bezdzietnych a społeczeństwo systematycznie się bogaci. Coraz częściej będą więc przypadki, gdy samotna (albo i nie) osoba będzie chciała przekazać cześć lub całość swojego majątku na cel publiczny. Gdyby istniał Lubelski Fundusz Lokalny, osoby takie mogłyby to czynić łatwiej, a odpowiednia promocja, spowodowałaby iż takich przypadków byłoby znacznie więcej niż obecnie. Promocja filantropii. Bardzo ważna jest bowiem społeczna atmosfera, jaką tworzy się wokół darczyńców. Lublin na przełomie XIX i XX wielu był miastem, w którym powstała wspaniała i 5 S t r o n a

6 obecnie niedoceniania tradycja filantropijna, która dotychczas nie doczekała się spójnego i pełnego opisu. Działało Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, w którym działał między innymi Karol Rudolf Vetter, właściciel browarów. Bracia: August i Juliusz Vetterowie patronują istniejącej do dziś szkole ekonomicznej. W 1879 roku Wilhelm Hess założył mały zakład naprawy i budowy wag przy ulicy Lubartowskiej. W ciągu kolejnych sześćdziesięciu lat stał się właścicielem największej fabryki wag w Polsce, na której fundamentach powstała Lubelska Fabryka Wag a także wielkim, znanym filantropem. Krótko mówiąc mieliśmy w Lublinie wybitnych filantropów, często luteran. Ich osiągnięcia (ochronki, szkoły, organizowane kolonie dla dzieci, domu starców) ogromnie kontrastują ze zwyczajami obecnych największych biznesmenów, którzy nawet jak deklarują sfinansowanie budowy centrum żeglarskiego (gdzie niewątpliwie będą traktowani jak VIPy), to ostatecznie okazuje się, że większość ma sfinansować miasto. Zachęcenie biznesmenów do szczodrości to kwestia zarówno klimatu społecznego szacunku, jaki należy się osobom przekazującym z własnej woli środki na cele publiczne, ale też zadanie polityków, którzy mogą ich do tego skutecznie zachęcać. Transparentność procesu prowadzonego przez LFL uczyni darowizny niewrażliwymi na zainteresowanie CBA i innych służb. Finansowanie kosztów stałych organizacji zaufania publicznego. Władza publiczna ogromnie nastawiły się na finansowanie grantowe. Z tego powodu liczne projekty powstają i są porzucane - i to niezależnie od tego, czy były to działania wartościowe czy też nie. Jest to choroba, coraz częściej nazywana grantozą. Fundusz Lokalny mógłby organizacjom mającym status pożytku publicznego przyznawać środki (ograniczone co do wielkości) na podstawową działalność bieżącą. Finansowanie działań wychodzących poza granice gmin. Jak już wspomniałem, poważnym problemem jest konieczność wychodzenia z działaniami poza granice gminy finansującej. Podam tu prosty przykład najbardziej zanieczyszczony śmieciami odcinek rzeki w woj. Lubelskim (wiem to jako początkujący kajakarz) to Bystrzyca poniżej Lublina. Zanieczyszczają oczywiście mieszkańcy naszego miasta. Tymczasem jest to cenny przyrodniczo obszar włączony do sieci Natura 2000, ale formalnie leżący już w gminie Wólka Lubelska, która nie daje sobie rady z jej uporządkowaniem. Mikro-projektowanie miejskie i wiejskie. Mamy inwestycje wielkie: stadion, Centrum Spotkań Kultur, nowe ulice. Brakuje jednak projektowania przestrzeni między budynkami: małych skwerów, placyków, zaaranżowania ulic i podwórek. To przestrzeń porzucona. Czasami własność wspólnot mieszkaniowych, czasami spółdzielni, czasami miasta, czasami prywatna. Często nikt się do niej ni przyznaje i rozpoczęcie dyskusji nad wizja tej przestrzeni jest obecnie trudno bo to jest praca nie tylko osiedlowych społeczników, ale też architekta, plastyka, urbanisty za którą ktoś musi zapłacić, a chętnych do płacenia nie ma. Animowanie debaty publicznej. W systemie wdrażania nowej Strategii Rozwoju Lublina na lata: jest zaproponowany nowy mechanizm debaty publicznej: magazyn internetowy Inspirowanie miasta, w którym co tydzień publikowany byłby jeden tekst pokazujący możliwość poprawy zarządzania miastem i aglomeracją. Przykładowo: rowerzysta, który odwiedził przez wakacje wiele europejskich miast może przedstawić rozwiązania (techniczne, organizacyjne, finansowe) funkcjonowania miejskich wypożyczalni rowerów i w tym kontekście wskazać rekomendacje dla budowy/udoskonalenia działania takiego systemu na obszarze LOM. Działanie magazynu wymaga pieniędzy i na pracę redakcji i na honoraria i obecnie jest trudno pozyskać środki na taki cel. 6 S t r o n a

7 Transparentność działań. Fundusz musi oczywiście bardzo przejrzyście informować - ile pieniędzy zebrał i jak je wydaje. Transparentność jest tu warunkiem zaufania za zaufanie jest nie tylko warunkiem działania funduszu, ale też jednym z celów jego działania. Mamy bowiem wielki deficyt zaufania publicznego i myślenia o dobru wspólnym. Fundusz Lokalny powinien takie myślenie krzewić. W tym zakresie wzorem i punktem odniesienia jest dla mnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na koniec wizja: Wyraj kultury w ramach LOM. Nasze największe kulturalne święto - Noc Kultury - zmienia się cały czas. Czas już na kolejną zmianę Niech Noc Kultury obejmie cały weekend, który przy okazji można nazwać pięknym polskim słowem: wyraj. Słowo wyraj wygrało niegdyś konkurs ogłoszony przez językoznawców na zamiennik obcego i źle odmieniającego się słowa weekend. Wtedy się jednak nowe słowo nie przyjęło. Może Lublinowi uda się przy okazji wydarzenia artystycznego zmienić nawyki językowe Polaków? Cieszyłoby mnie to bardzo. Noc Kultury może się zmienić też pod względem objętego obszaru. Wyraj Kultury mógłby objąć wszystkie miasta i gminy LOM, stanowiąc jego wspólne święto. Jego organizacja byłaby współfinansowana przez postulowany w tym artykule Fundusz Lokalny. W trakcie Wyraju Kultury można wypuścić na miasto wolontariuszy zbierających do puszek podobnie jak się to dzieje podczas dorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Takie wspólne zbieranie jednoczy, stając się jednocześnie celem (zbiórka pieniędzy) i środkiem do celu (poczucie wspólnotowości). Podobnie jak w przypadku Wielkiego Finału i przy tej okazji działaby sztab, skąd byłaby relacjonowana zbiórka i relacjonowane działania odbywające się w całym LOMie. To może dać nam nową energię. Wyobrażacie to sobie? 7 S t r o n a

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o dotację etap pierwszy (diagnoza)

Formularz wniosku o dotację etap pierwszy (diagnoza) Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2010 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Formularz wniosku o dotację etap pierwszy

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 1. Informacje ogólne. Szwajcarsko Polski Program współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce EDUKACJA I WYCHOWANIE Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 25 21 C. EDUKACJA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. nowy wymiar współpracy finansowej. samorządu z organizacjami. pozarządowymi

Tomasz Schimanek. nowy wymiar współpracy finansowej. samorządu z organizacjami. pozarządowymi Tomasz Schimanek REGRANTING: nowy wymiar współpracy finansowej samorządu z organizacjami pozarządowymi VI FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DS. NGO Kraków, 24 czerwca 2015r. 1. Regranting i praktyka jego stosowania

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Załącznik. Dokument końcowy, który powstał w wyniku seminarium, przedstawiający koncepcję tworzenia Lokalnego Funduszu Młodych. W dniach 08 09 marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Centrum Obywatelskiego

Koncepcja Centrum Obywatelskiego Koncepcja Centrum Obywatelskiego Jak powstawała Koncepcja Centrum Obywatelskiego Koncepcja Centrum Obywatelskiego Misją tworzącego się Miejsca jest Podejmowanie Działań Jednoczących Krakowskie Organizacje

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie"

Tomasz Schimanek. Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie Tomasz Schimanek Najważniejsze wnioski z paneli ekspertów organizowanych w ramach cyklu seminariów "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie" Zakładanie fundacji i likwidacja Rozwiązania prawne, które

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Konferencja Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej Warszawa, 2 października 2009 O Fundacji FLZB działa od 1999

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Jawny Lublin nazwa podmiotu Fundacja Wolności dokładny adres ul. Jasna 8/3, 20-077 Lublin gmina Lublin powiat Lublin

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Realne pieniądze na realne potrzeby, czyli fundraising w praktyce. Kongres Uniwersytetów Dziecięcych 26 marca 2015 Andrzej Pietrucha

Realne pieniądze na realne potrzeby, czyli fundraising w praktyce. Kongres Uniwersytetów Dziecięcych 26 marca 2015 Andrzej Pietrucha Realne pieniądze na realne potrzeby, czyli fundraising w praktyce. Kongres Uniwersytetów Dziecięcych 26 marca 2015 Andrzej Pietrucha Dziś opowiem: o fundacjach korporacyjnych w Polsce kogo i jak wspierają

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sztuka pozyskiwania wsparcia

Sztuka pozyskiwania wsparcia Sztuka pozyskiwania wsparcia Irena Krukowska Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Szkolenie dla liderów społecznej odpowiedzialności biznesu Karczowiska, 25-27 kwietnia 2012r. Szkolenie realizowane

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP. w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP. w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP w 2008 roku 1. MISJA CHARYTATYWNA DOBRO CZYNIĆ Agenda WKCH w RP Siedziba : 02-620 WARSZAWA ul.

Bardziej szczegółowo

(projekt) o następującej treści:

(projekt) o następującej treści: POROZUMIENIE (projekt) zawarte w dniu. w.. pomiędzy: Fundacją Fundusz Lokalny SMK (Koordynator) reprezentowaną przez Stanisława Baskę, Prezesa Zarządu Fundacji a Lokalną Grupą Sponsorską Gminy (w skrócie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 16 B. SPORT,

Bardziej szczegółowo

Alpy Karpatom 2011 2016

Alpy Karpatom 2011 2016 Alpy Karpatom 2011 2016 GÓRSKI FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CEL PROJEKTU Celem projektu jest rozwój ekonomiczny górskich obszarów województwa podkarpackiego. Narzędzia: Transfer wiedzy - przekazanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe Obywatele dla Demokracji Projekty systemowe Projekty tematyczne i rozwój instytucjonalny Kwota przeznaczona na dotacje: 26,5 mln EUR i rozwój instytucjonalny Obywatele dla Demokracji Program finansowany

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą OVILE, fundacja wspierająca rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Z DNIA 28 maja 2012 r. FUNDUSZU WIECZYSTEGO IM. OLGI ROK

REGULAMIN Z DNIA 28 maja 2012 r. FUNDUSZU WIECZYSTEGO IM. OLGI ROK REGULAMIN Z DNIA 28 maja 2012 r. FUNDUSZU WIECZYSTEGO IM. OLGI ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok ( Fundusz ) został utworzony na podstawie umowy darowizny z poleceniem z dnia

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie programu działań Szkoły Promującej Zdrowie. Opracowanie: Mariola Pipier

Konstruowanie programu działań Szkoły Promującej Zdrowie. Opracowanie: Mariola Pipier Konstruowanie programu działań Szkoły Promującej Zdrowie 1 1. Wyjaśnienie zasad pracy w Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 2. Omówienie problemu znaczenia diagnozy wstępnej i ewaluacji w projekcie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i możliwości regrantingu.

Potrzeby i możliwości regrantingu. Dorota Stronkowska Potrzeby i możliwości regrantingu. Projekt Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie.

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie. Fakty i mity Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej Prawie 350 000 mieszkańców 80 000 studentów i 20 000 absolwentów rocznie Ponad Ponad 42 000 zarejestrowanych firm 2 mld

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu www.ietu.katowice.pl Otwarte seminaria 2014 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu Dr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto

Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto Pomyśl, z czym Ci się kojarzy wolontariat Zbieranie pieniędzy na słuszny cel (np. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy albo na renowację zabytków) Pomaganie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Marta Łazarowicz-Kowalik Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r. O Fundacji Największa pozarządowa organizacja finansująca

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Informacje podstawowe: Temat: przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu Ciesz-Lab Termin badania:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Statystyki Budownictwa Urząd Statystyczny w Lublinie

Ośrodek Statystyki Budownictwa Urząd Statystyczny w Lublinie MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA STATYSTYCZNYCH METOD KLASYFIKACJI DANYCH W BADANIACH NATĘŻENIA SUBURBANIZACJI Maciej Żelechowski Ośrodek Statystyki Budownictwa Urząd Statystyczny w Lublinie SUBURBANIZACJA ETAP

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce POMOC SPOŁECZNA, USŁUGI SOCJALNE Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 27 D. POMOC SPOŁECZNA,

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

"Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości."

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości. "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości." Albert Einstein Adres siedziby, kontakt Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie Purda 23 11-030 Purda gmina: Purda

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo lokalne a rozwój lokalny

Partnerstwo lokalne a rozwój lokalny Partnerstwo lokalne a rozwój lokalny Damian Dec 16 października 2009 Misja Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wspieranie społeczności Dolnego Śląska w sferze pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej w zakresie gazu z łupków. Zrealizowano w ramach Kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu ziemnego z formacji łupkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK.

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK. PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK. 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich. Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich. Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH Obraz gmin wiejskich z perspektywy Programu Integracji Społecznej Ewa Gliwicka Koordynator Programu Integracji

Bardziej szczegółowo

Aktywność społeczności wiejskich w okresie ostatnich 20 lat.

Aktywność społeczności wiejskich w okresie ostatnich 20 lat. Aktywność społeczności wiejskich w okresie ostatnich 20 lat. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych i ich znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich Ryszard Kamiński Sandomierz 17 maja 2012 Społeczności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, która cały dochód transparentnie przeznacza na realizację celów statutowych: Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r.

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r. Optymalny model odnowy wsi Katowice 14.12.2012 r. Trzon programu stanowi oś URZĄD MARSZAŁKOWSKI GMINA SOŁECTWO Urząd Marszałkowski - Ustala zasady funkcjonowania, - Dokonuje naboru gmin, - Wprowadza elementy

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r.

Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r. Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r. Geneza powstania biura Trudności związane z koordynowaniem działań w zakresie partycypacji

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CREDU. /wyciąg/

STATUT FUNDACJI CREDU. /wyciąg/ STATUT FUNDACJI CREDU /wyciąg/ Preambuła Kierując się potrzebą realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak: wspieranie

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE WOJCIECH MISIĄG * FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE * INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI FINANSE SAMORZĄDOWE 1990 2015:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Metropolia Dzieci, zwana dalej: Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Błażewicz i Ewelinę Ewertowską, zwane dalej: Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. dla Szefów sztabów działających na rzecz XVIII Finału WOŚP. w sprawie licytacji

INSTRUKCJA. dla Szefów sztabów działających na rzecz XVIII Finału WOŚP. w sprawie licytacji INSTRUKCJA dla Szefów sztabów działających na rzecz XVIII Finału WOŚP w sprawie licytacji W związku z poważnymi zastrzeżeniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do prowadzonych przez lokalne

Bardziej szczegółowo

Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus

Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus Po co i jak założyć stowarzyszenie lub fundację Grzegorz Lech Adam Prus Kraków, 31 marca 2012r. Dyrektor wczoraj Dyrektor dziś Dyrektor w sieci Po co szkole organizacja pozarządowa: - Szkoła jako jednostka

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

RANKING,,WSPÓLNOTY'' WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z UE

RANKING,,WSPÓLNOTY'' WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z UE RANKING,,WSPÓLNOTY'' WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z UE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z UE Na dostępność funduszy unijnych wpływ ma wiele czynników. Do najważniejszych należy oczywiście aktywność władz lokalnych i umiejętność

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku Szczecin, 24 listopada 2011 Wolontariat pracowniczy Stworzenie możliwości i zachęcanie pracowników do nieodpłatnych,

Bardziej szczegółowo

SZLACHETNA PACZKA. Działania w rejonie

SZLACHETNA PACZKA. Działania w rejonie SZLACHETNA PACZKA Działania w rejonie SZLACHETNA PACZKA SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Historie tych rodzin są pozyskiwane

Bardziej szczegółowo

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband Centrum KLUCZ w ramach realizacji projektu PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe prezentuje wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband, przybliżający dobre praktyki z zakresu zachodniego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego , Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE Warka, 11.03.2015

DZIAŁAJ LOKALNIE Warka, 11.03.2015 DZIAŁAJ LOKALNIE Warka, 11.03.2015 ZAŁOŻENIA DZIAŁAJ LOKALNIE CO TO JEST DZIAŁAJ LOKALNIE PROGRAM Którego celem jest aktywizacja lokalnych społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego Dalekosiężnym

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo