PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY BEZ BARIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY BEZ BARIER"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY BEZ BARIER Podprojekt realizowany w ramach subprogramu Disseminating Innovative Strategies of Targeted Good Practices (District+)

2 STRUKTURA DOKUMENTU CZĘŚĆ 1 Prezentacja najlepszych europejskich portali internetowych oraz innych narzędzi IT usprawniających współpracę między parkami naukowymi, parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości wraz z rezydentami a inwestorami typu private equity. 1. Inwestycje typu private equity w Unii Europejskiej. 2. Istniejące platformy pośredniczące między inwestorami typu private equity, a pomysłodawcami, parkami technologicznymi, parkami naukowymi oraz inkubatorami przedsiębiorczości, jak również ich rezydentami. a) Funkcjonujące platformy dla inwestorów typu private equity w krajach i/lub regionach partnerskich projektu District + b) Najlepsze europejskie portale internetowe i inne narzędzia internetowe dla inwestorów typu private equity w wybranych regionach Unii Europejskiej. c) Najlepsze portale internetowe i inne narzędzia internetowe dla inwestorów typu private equity w wybranych rejonach świata. 3. Główne rekomendacje CZĘŚĆ 2 Model współpracy między parkami technologicznymi, parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami przedsiębiorczości wraz z ich rezydentami a inwestorami typu private equity wykorzystujący najefektywniejsze narzędzia informatyczne. 1. Zakres funkcji najefektywniejszej platformy stanowiącej pomost między pomysłodawcami, a inwestorami private equity przy uwzględnieniu specyfiki inwestycji typu private equity. 2. Propozycja procesu wdrożenia proponowanego modelu/ platformy. 3. Kluczowe rekomendacje. KOŃCOWE WNIOSKI I REKOMENDACJE

3 STRESZCZENIE Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła projekt Park naukowo-technologiczny bez barier będący subprojektem programu DISTRICT + ( Disseminating Innovative Strategies of Targeted Good Practices ). DISTRICT + jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C ). Efektem projektu Park naukowo-technologiczny bez barier jest niniejszy raport ze studium wykonalności. Główne cele raportu obejmują udokumentowanie dobrych praktyk stosowanych w celu wspierania kontaktu między parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości, a inwestorami private equity, a także przedstawienie najlepszego modelu systemu oraz planu wdrożenia tego typu platformy technologicznej i/lub narzędzi IT, które będą mogły zostać wykorzystane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego. Reasumując, zakres studium wykonalności dotyczy opracowania i wdrożenia platform cyfrowych wykorzystujących narzędzia IT, które będą wspierać współpracę parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości z inwestorami private equity (PE). WSTĘP Raport ze studium wykonalności został podzielony na dwie części: 1) Część I zawiera wnioski kompleksowych badań nad dobrymi praktykami istniejących europejskich portali oraz platform internetowych pełniących funkcję ogniw łączących parki technologiczne, parki biznesowe, parki naukowe (wraz z ich rezydentami) z inwestorami typu private equity. W badaniu uwzględniono w szczególności dwa regiony: i) hrabstwo West Midlands w Wielkiej Brytanii oraz ii) Magdeburg w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w Niemczech. Ta część obejmuje również zwięzły przegląd podobnych portali wspierających współpracę inwestorów private equity z parkami naukowymi i technologicznymi w regionach poza UE. 2) W części II przedstawiono roboczy model (zarys systemu) platformy, który mógłby zostać wdrożony w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w celu wspierania współpracy między parkami biznesowymi oraz naukowymi, a inwestorami typu private equity. Proponowany model platformy uwzględnia dobre praktyki oraz koncepcje określone w Części I niniejszego studium. Ta część obejmuje ponadto rekomendacje dotyczące procesu wdrożeniowego, począwszy od wyboru partnera realizującego platformę aż po kwestie związane z finansowaniem programu realizacji platformy. W końcowej części niniejszego raportu przedstawiono podsumowanie kluczowych rezultatów badań, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia wspólne dla wszystkich platform internetowych i technologicznych objętych niniejszym badaniem, jak również ogólne rekomendacje dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

4 CZĘŚĆ PIERWSZA 1.1 PRZEGLĄD INWESTYCJI TYPU PRIVATE EQUITY W REGIONIE UNII EUROPEJSKIEJ Przedsiębiorca lub startup chcący wdrożyć lub rozwijać swój projekt biznesowy musi podjąć się trudnego zadania pozyskania środków, zazwyczaj w znacznych ilościach. Często dla małego lecz obiecującego projektu biznesowego jest to najbardziej wymagające zadanie, z jakim będzie się musiał zmierzyć. Źródłem środków niezbędnych do rozwoju takich projektów mogą być fundusze private equity. W Europie Środkowej przedsiębiorstwa takie jak Continental Hotels (Rumunia), Devin (Bułgaria), Total Leasing (Mołdawia) oraz Serbia Broadband (Serbia) wyrosły na regionalnych liderów na swoich rynkach właśnie dzięki finansowaniu private equity [2]. Poprzez rozwój przedsiębiorstw, kapitał private equity ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Europy, a więc i tworzenie miejsc pracy. Faktem jest, iż w latach firmy, które skorzystały z kapitału private equity stworzyły milion nowych miejsc pracy. [3] W ramach inwestycji private equity inwestorzy zapewniają długoterminowy kapitał przedsiębiorstwom, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Swego rodzaju podzbiorem PE są inwestycje venture capital (VC), które są skierowane do startupów oraz nowo założonych firm potrzebujących kapitału na rozwój działalności gospodarczej [2]. Rozwijające się przedsiębiorstwa mają dostęp do kilku źródeł finansowania, jednak PE zapewnia potencjalnym kapitałobiorcom unikatową elastyczność i dostęp do menedżerskiego know-how. Firmy private equity wspierają wzrost rozwijających się przedsiębiorstw oraz zapewniają menedżerskie wsparcie przedsiębiorstwom przeżywającym trudności. Co więcej, inwestorzy private equity zapewniają tego typu wsparcie długoterminowo: horyzont inwestycyjny zazwyczaj wynosi od 3 do 8 lat. Należy również wspomnieć, że finansowanie private equity posiada zalety finansowania kapitałem pozyskanym na rynkach publicznych (brak bezpośredniego obowiązku wypłacania udziałowcom dywidend), jednak jest wolne od wad kapitału publicznego: akcjonariusze notowanej spółki często oczekują natychmiastowych wyników. Scena inwestycji PE w regionie Unii Europejskiej jest bardzo aktywna i widoczna. Istnieje wiele podmiotów, które inwestują kapitał private equity głównie w europejskie przedsiębiorstwa. Szacuje się, że obecnie z kapitału private equity korzysta ponad 21 tys. firm reprezentujących wszystkie sektory gospodarki. Wyniki kompleksowych badań wartości inwestycji PE w regionie Unii Europejskiej świadczą o ich znaczącym wpływie na gospodarkę i społeczeństwa krajów regionu. Jednymi z najbardziej popularnych funduszy PE w Europie są 3i, Guiding Capital, Panoramic Growth Equity oraz Arcapita.

5 1.1.1 OPIS INWESTYCJI WYSOKIEGO RYZYKA Ryzyko jest zasadniczym atrybutem inwestycji. Mówiąc o zwrocie z inwestycji czy wynikach finansowych trudno nie wspomnieć o ryzyku inwestycyjnym. Problemem inwestora jest ustalenie źródła ryzyka i różnic między wysokim, a niskim ryzykiem CZYM JEST RYZYKO? Ryzyko jest fundamentalną częścią inwestycji, stąd wielu początkujących inwestorów zakłada, że ryzyko to koncepcja dobrze zdefiniowana i obliczalna. Niestety tak nie jest. Może to brzmieć zniechęcająco, jednak do tej pory nie uzgodniono powszechnej definicji ryzyka, czy też ostatecznego sposobu jego kwantyfikacji. Ryzyko można postrzegać jako możliwość (prawdopodobieństwo) stałej utraty wartości inwestycji lub osiągnięcia wyników poniżej oczekiwań. W przypadku gdy inwestor zainwestował kapitał oczekując 13-procentowego zwrotu z inwestycji, ryzykiem inwestycyjnym będzie prawdopodobieństwo osiągnięcia stopy zwrotu poniżej 13% INWESTYCJE WYSOKIEGO RYZYKA Przyjmując pogląd, wedle którego ryzyko inwestycyjne określa utrata kapitału i/lub wyniki poniżej oczekiwań, znacznie łatwiej określić, czym są inwestycje niskiego oraz wysokiego ryzyka. Inwestycja wysokiego ryzyka to inwestycja, które wiąże się z wysokim procentowym prawdopodobieństwem utraty kapitału lub osiągnięcia wyników poniżej oczekiwań przy małym prawdopodobieństwie katastrofalnych strat. Pierwsza część powyższego stwierdzenia jest intuicyjna, choć nieco subiektywna w przypadku 50-procentowego prawdopodobieństwa, że zainwestowany kapitał przyniesie oczekiwany zwrot, możemy uznać, że taka inwestycja jest dosyć ryzykowna. Inwestycja o 95-procentowym prawdopodobieństwie nieprzyniesienia oczekiwanego zwrotu zostanie uznana niemal przez każdego inwestora za wysoce ryzykowną. Natomiast druga część stwierdzenia jest czymś, czego inwestorzy często nie uwzględniają. Dla przykładu rozważmy wypadki samochodowe i katastrofy lotnicze. Prawdopodobieństwo uczestniczenia przez kierowcę w wypadku samochodowym w ciągu całego życia jest całkiem wysokie (25%), jednak prawdopodobieństwo śmierci jest względnie niskie (poniżej 1 %), a więc skutki mało znaczące. Dla porównania, szanse uczestniczenia w katastrofie lotniczej są bardzo niskie (0,01 %), a szanse śmierci całkiem wysokie (ok. 67%), co oznacza, że w tym przypadku skutki są bardzo poważne [4]. Dla inwestorów implikacje powyższych rozważań oznaczają konieczność uwzględniania zarówno prawdopodobieństwa jak i znaczenia niepożądanych rezultatów. Inwestycje niskiego ryzyka oznaczają nie tylko konieczność zabezpieczenia się przed wystąpieniem jakichkolwiek strat, ale również zadbania o to, by ewentualne straty nie były katastrofalne. W przypadku inwestycji wysokiego ryzyka inwestor może uwzględnić tylko jeden z tych czynników.

6 1.1.2 ZALETY INWESTYCJI PRIVATE EQUITY PE to inwestycje o średnim lub długim horyzoncie inwestycyjnym polegające na zapewnieniu kapitału firmom o dużym potencjale wzrostu, które nie są notowane na publicznym rynku kapitałowym. Najbardziej wyraźną i powszechnie znaną zaletą inwestycji PE jest to, iż wzrost firm korzystających z PE w celu wsparcia własnego rozwoju jest szybszy niż w przypadku innych przedsiębiorstw [5]. To powszechnie znany fakt. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu kapitału wraz z osobistym wkładem doświadczonych menedżerów funduszy private equity, co odróżnia tę metodę inwestycyjną od innych form finansowania. Z perspektywy przedsiębiorstwa przewaga inwestycji private equity nad finansowaniem dłużnym to przede wszystkim [6]: - Większe możliwości zarządzania udziałem kapitałowym kadry zarządzającej oraz długoterminowe zachęty. - Brak ciągłych oczekiwań co do kwartalnych przychodów oraz wyników przedsiębiorstwa-firma nie musi wykazywać przed zniecierpliwionymi udziałowcami krótkookresowych oraz kwartalnych wyników. - Większe możliwości inwestowania i reorganizacji pod kątem wykorzystania długoterminowych szans dzięki solidnej i elastycznej bazie kapitałowej oraz możliwości spłaty kapitału i dywidend w zależności od przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. - Silniejsza struktura ładu korporacyjnego w przypadku gdy na firmę wpływ ma niewielka grupka udziałowców (co ma miejsce w przypadku inwestycji PE) zespół menedżerski, który sobie nie radzi może zostać szybko zastąpiony. - Możliwość wyjścia z giełdy w przypadku niedowartościowania przedsiębiorstwa oraz powrotu na giełdę w momencie, gdy przychylność publicznych rynków powróci. - Zwrot z inwestycji private equity zależy od rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa korzystającego z kapitału PE. Im lepsze wyniki przedsiębiorstwa, tym lepszy zwrot z inwestycji dla inwestorów PE. W przypadku trudności przedsiębiorstwa fundusz private equity mocno zaangażuje się w poprawę sytuacji. - Inwestor private equity jest prawdziwym partnerem biznesowym, który bierze na siebie część ryzyka i partycypuje w korzyściach, oferując (w zależności od potrzeb) ciągłe wsparcie doradcze oparte o własną wiedzę i doświadczenie w celu zapewnienia biznesowego sukcesu przedsiębiorstwa.

7 1.1.3 ZAKRES INWESTYCJI PRIVATE EQUITY W UNII EUROPEJSKIEJ Zasadniczo przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej mają dostęp do dwóch źródeł kapitału private equity; i) finansowanie kapitałem private equity oraz ii) finansowanie kapitałem venture capital [7]. Definicja finansowania kapitałem private equity została określona w rozdziale Warto jednak dodać, że PE obejmuje nie tylko finansowanie utworzenia przedsiębiorstwa, ale również inwestycje w kolejnych fazach rozwoju firmy. Venture capital (VC) to swego rodzaju podzbiór finansowania PE, który dotyczy inwestycji kapitałowych związanych z konkretną funkcją czy procesem przedsiębiorstwa. Przykładami inwestycji VC są inwestycje we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa związane z założeniem firmy, wczesnymi etapami rozwoju produktu oraz rozwojem działalności. Inwestorzy VC skupiają się raczej na przedsiębiorczych projektach niż dojrzałych przedsiębiorstwach. Fundusze private equity różnią się między sobą również pod względem obszaru specjalizacji, udziałowców oraz struktury zarządzania. Zasadniczo można wyróżnić trzy typy funduszy private equity, z którymi może współpracować firma: 1. Niezależne to najbardziej powszechny typ finansowania kapitałem private equity. W tym przypadku kapitał pochodzi bezpośrednio od osób trzecich, a żaden udziałowiec funduszu private equity nie posiada większościowych udziałów. 2. Zależne większość środków pochodzi od pojedynczego udziałowca. W tym przypadku organizacja macierzysta wydziela środki do osobnego działu inwestycyjnego, który następnie finansuje projekty z wewnętrznego funduszu. Funduszami zależnymi są spółki zależne oraz działy instytucji finansowych, a czasem nawet firm z sektora przemysłowego. Fundusze tego typu zakładane są często przez organizacje chcące inwestować w sektory związane z głównym obszarem własnej działalności i poszukujące innowacji. 3. Pół-zależne to rodzaj funduszu podobnego do funduszu zależnego, jednak w tym przypadku znacząca część kapitału pochodzi od osób trzecich. 4. Publiczne w tym przypadku kapitał w całości pochodzi z sektora publicznego, tj. instytucji publicznych NAJWIĘKSI EUROPEJSCY INWESTORZY PRIVATE EQUITY Świat private equity Unii Europejskiej można podzielić na następujące 7 subregionów: 1. Wielka Brytania i Irlandia 2. Niemcy, Austria i Szwajcaria 3. Kraje nordyckie 4. Francja 5. Europa Południowa 6. Belgia, Holandia i Luksemburg (Benelux), 7. Europa Środkowo-Wschodnia (CEE).

8 W każdym sub-regionie UE znajduje się grupa firm private equity oraz inwestorów preferujących inwestycje w projekty biznesowe we własnym regionie. Poniżej znajduje się zestawienie największych inwestorów private equity posiadających odpowiedni know-how oraz preferujących inwestycje w firmy działające w Unii Europejskiej. Firmy zostały pogrupowane ze względu na sub-region, w którym regularnie inwestują [8][9]: WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA - Lloyds Banking Group - Guiding Capital - Panoramic Growth Equity - Arcapita - 3i - Albion Ventures - Better Capital - HgCapital - Northstar Ventures - Bridgepoint - NorthEdge Capital - Gresham Austria, Niemcy i Szwajcaria - Advent International - Khosla Ventures - Pamplona Capital Management - Fr2 Capital - Summit Partners - Capital Dynamics KRAJE NORDYCKIE - Almi Invest - H2 Equity Partners - Investinor FRANCJA - Calliode - Equistone Partners Europe - 21 Centrale Partners - Azulis Capital

9 - Galia Gestion - Qualium Investissement

10 EUROPA POŁUDNIOWA - Vertís - Alto Partners - 21 Investímentí - Palladio - Star Capital SGR - Sator - Inveready - Fondo Italiano di Investimento KRAJE BENELUKSU - Arle - New Enterprise Associates - H2 Equity Partners - Alvarez & Marsal - Main Capital Partners - Gimv CEE - Genesis Capital - Mid Europa Partners - PPF Group - Akina Partners ANALIZA NAJSKUTECZNIEJSZYCH NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKACJĘ MIĘDZY INWESTORAMI PRIVATE EQUITY A PRZEDSIĘBIORCAMI (STRONY INTERNETOWE, SPOTKANIA BRANŻOWE, ITP.) W kontekście finansowania rozwoju przedsiębiorstwa lub jego pomysłu biznesowego zazwyczaj regionalne granice nie mają znaczenia dla potencjalnych inwestorów rynek inwestorów PE jest rynkiem prawdziwie globalnym. Dobrze zapowiadające się, wartościowe przedsiębiorstwo może przyciągnąć inwestora z drugiego końca świata szczególne jeśli dysponuje wszystkimi informacjami potrzebnymi do analizy firmy, jej pomysłu itp. Niniejszy rozdział obejmuje przegląd i analizę najlepszych narzędzi i technik wspierających komunikację między przedsiębiorcami/przedsiębiorstwami (których siedziby zazwyczaj znajdują się w parkach biznesowo-naukowych) a inwestorami private equity (często zlokalizowanymi z dala od siedzib przedsiębiorców) [10]. NARZĘDZIA I PORTALE INTERNETOWE Internet zrewolucjonizował naszą komunikację, to fakt, który nie ulega wątpliwości. Nie inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców chcących zaprezentować swoje pomysły Internet dosłownie otwarł im drzwi do globalnej publiczności i bazy potencjalnych inwestorów. Znakomitym przykładem platformy komunikacyjnej, której udało się przekształcić sposób internetowej konsumpcji jest YouTube(www.youtube.com), internetowa platforma pozwalająca użytkownikom dzielić się swoimi klipami video z resztą świata. Dla przedsiębiorców i startupów narzędzie takie wydaje się być bezcenne. Na portalu YouTube mogą oni publikować krótkie filmiki

11 prezentujące pomysły i oferty, które może zobaczyć każdy użytkownik sieci. Portal pozwala na stworzenie bezpośredniego linku do filmu, który przedsiębiorca może jednym kliknięciem rozesłać do potencjalnych inwestorów z całego świata. Innym świetnym przykładem portalu internetowego jest portal grupy LinkedIn OnStartups (http://www.linkedin.com/groups/on-startups-community-entrepreneurs-2877), który pozwala przedsiębiorcom dzielić się swoimi pomysłami i bezpośrednio komunikować z inwestorami zarejestrowanymi na portalu. W ramach portalu firma może utworzyć profil oraz publikować swoje wymogi inwestycyjne. Działająca w ramach portalu LinkedIn grupa OnStartups liczy 280 tys. członków. Strona LinkedIn umożliwia również wyszukiwanie inwestorów private equity oraz bezpośredni kontakt z tymi inwestorami. Podsumowując, LinkedIn jest świetną platformą komunikacyjną umożliwiającą kontakt między inwestorami, a przedsiębiorcami.

12 SERIOUS GAMES INTERNATIONAL AngelList (angel.co) oraz Kickstarter (www.kickstarter.com) to prawdopodobnie najlepsze przykłady platform internetowych łączących rozmaitych inwestorów z przedsiębiorcami i firmami w ramach jednego scentralizowanego środowiska wirtualnego o jednolitym charakterze. Oba portale zostały opracowane specjalnie z myślą o spełnianiu tej właśnie funkcji. AngelList i Kickstarter pozwalają przedsiębiorcy na stworzenie profilu, w którym zaprezentować może materiały video oraz ilustracje przedstawiające projekt biznesowy. Przedsiębiorcy mogą też przeglądać bazy zarejestrowanych inwestorów i bezpośrednio zapraszać wybranych inwestorów do zapoznania się z ich profilem. Inwestorzy również mogą przeglądać bazy przedsiębiorców i bezpośrednio kontaktować się z wybranymi przedsiębiorcami w sprawie dodatkowych informacji związanych z prezentowanym projektem biznesowym. Podsumowując, obie wyżej wspomniane strony są najbardziej popularnymi portalami łączącymi inwestorów z przedsiębiorstwami niezależnie od lokalizacji geograficznej jednych i drugich.

13 PORTALE DLA PRZEDSIĘBIORSTW/PRZEDSIĘBIORCÓW Najpopularniejszą i najbardziej kompleksową stroną internetową łączącą przedsiębiorców działających na terenie Unii Europejskiej ze źródłami kapitału jest portal Enterprise Europe Network (http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/).

14 Portal ten jest kompleksową platformą dla przedsiębiorców poszukujących inwestorów oferujących finansowanie w formule private equity oraz venture capital na terenie wszystkich regionów Unii Europejskiej. Osoby odpowiedzialne za portal oferują pomoc przedsiębiorstwom poszukującym wsparcia finansowego zapewniając ewaluację przedsiębiorstwa i rekomendację potencjalnych inwestorów. Enterprise Europe Network oferuje również wsparcie coachingowe oraz możliwość bezpośredniego skontaktowania przedsiębiorcy z inwestorem, aniołem biznesu, funduszem VC czy też bankiem, co czyni EEN nieocenionym ogniwem między przedsiębiorstwem, a kluczowymi źródłami finansowania i inwestorami. STRONY INTERNETOWE PRYWATNYCH INWESTORÓW Startupy oraz bardziej dojrzałe przedsiębiorstwa działające w UE mogą również starać się dotrzeć do inwestorów kontaktując się z nimi bezpośrednio poprzez prywatne strony internetowe inwestorów. To opcja bardziej bezpośrednia. Od pewnego już czasu większość inwestorów w Unii Europejskiej wykorzystuje internet do informowania o swoich zainteresowaniach inwestycyjnych, często prowadząc dosyć kompleksowe strony internetowe, z których firmy mogą dowiedzieć się o typowych inwestycjach danego inwestora (lub grupy inwestycyjnej). Strony internetowe inwestorów prywatnych wyraźnie określają zasady kontaktu z inwestorem oraz sposobu przedstawienia oferty oraz możliwości kontaktu w celu uzyskania porady.

15 Dobrym przykładem strony internetowej prywatnego inwestora, która charakteryzuje się kompleksowością i z pewnością przypadnie do gustu wielu przedsiębiorcom, jest prywatna strona Debory Meaden

16 Znakomitą stronę prowadzi również bezpośredni inwestor Peter Jones: Choć, jak już wcześniej wspomniano, bezpośrednia komunikacja z inwestorem prywatnym lub aniołem biznesu jest z zasady niekonwencjonalną techniką, jest to jedna z nowoczesnych metod, którą unijni przedsiębiorcy poszukujący wsparcia biznesowego i środków finansowych mogą również uwzględnić w swoich działaniach.

17 PORTALE SIECI ANIOŁÓW BIZNESU Portale sieci aniołów biznesu są świetnymi kompleksowymi platformami oferującymi startupom i przedsiębiorcom szukającym możliwości kontaktu z inwestorami wiele możliwości. Portale te cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, którzy w ramach sieci mogą zgłosić chęć zainwestowania w określone projekty. Wszystkie portale tego typu projektuje się z myślą o łączeniu interesów tych dwóch grup oraz przyczynianiu się do skutecznej współpracy między nimi. Jednym z najbardziej znanych portali sieci aniołów biznesu w Wielkiej Brytanii jest portal London Business Angels (LBA) (http://www.lbangels.co.uk/). Sieć LBA jest jedną z najstarszych oraz najbardziej poważanych i skutecznych sieci aniołów biznesu w Wielkiej Brytanii i Europie, która od 1982 roku łączy z inwestorami MŚP o dużym potencjale wzrostu. Wymienić należy również portale sieci aniołów biznesu o charakterze regionalnym, których przykładem jest organizacja Minerva prowadząca brytyjski portal o nazwie Midlands Business Angel Network (http://www2.minerva.uk.net/). Działalność Minervy polega na pomaganiu firmom w przyciągnięciu inwestycji z własnej sieci aniołów biznesu, poznawaniu przedsiębiorców z odpowiednimi funduszami venture capital oraz wspieraniu przedsiębiorców w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł, np. banków.

18 Osiągnięcie wyznaczonych celów przedsiębiorstwa wymaga czasem połączenia różnych form wsparcia, a Minerva, jako jednostka działająca w ramach parku naukowego University of Warwick Science Park, często jest w stanie uzyskać dostęp do usług wsparcia biznesu oraz dostępnych subsydiów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

19 Znakomitym przykładem portalu sieci aniołów biznesu działającego na skalę europejską jest European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players, znany również jako EBAN (http://www.eban.org/). Zarejestrowanym w portalu firmom i przedsiębiorcom poszukującym wsparcia finansowego portal EBAN umożliwia poznanie dobrych praktyk, wiedzy oraz znalezienie ofert inwestycyjnych w skali całego regionu Unii Europejskiej. EBAN jest stowarzyszeniem typu non-profit, które reprezentuje interesy aniołów biznesu, sieci aniołów biznesu, funduszy typu seed oraz innych jednostek, których celem jest zmniejszanie luki kapitałowej w Europie. Stowarzyszenie EBAN zostało założone w 1999 roku we współpracy z Komisją Europejską.

20 Doskonałym brytyjskim portalem sieci aniołów biznesu jest portal organizacji Business Angels Association (BBA) (http://www.bbaa.org.uk). BBA jest krajowym stowarzyszeniem branżowym reprezentującym sektor inwestycji typu seed i early-stage. W Wielkiej Brytanii scena aniołów biznesu jest bardzo zróżnicowana, co odzwierciedla różnorodność stosowanych modeli i technik inwestycyjnych. Środowisko to obejmuje sieci, niewielkie grupy oraz syndykaty aniołów biznesu, super aniołów, inwestorów indywidualnych oraz nowe modele takie jak akceleratory. Stowarzyszenie BBA reprezentuje i łączy wszystkie podmioty inwestycji w formule angel investing, w tym fundusze VC inwestujące w firmy w fazie early-stage, doradców, pośredników, polityków oraz pracowników uniwersyteckich. BBA prowadzi ścisłą współpracę z wszelkimi innymi źródłami finansowania inwestycyjnego typu angel investing oraz tradycyjnymi i nietradycyjnymi źródłami finansowania, dążąc do zapewnienia spójnego ekosystemu finansowania wzrostu startupów oraz przedsiębiorstw we wczesnym etapie rozwoju. - Po zalogowaniu firma/przedsiębiorca będący członkiem portalu BBA może uzyskać dostęp do następujących usług: - System bezpośrednich poleceń dla przedsiębiorców/przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania oraz potrzebujących profesjonalnych usług doradczych. - System bezpośrednich poleceń dla inwestorów poszukujących możliwości podtrzymania odpowiedniego strumienia transakcji.

21 - Możliwość zaprezentowania swoich usług i działań osobom zainteresowanym finansowaniem i inwestycjami dzięki internetowej bazie członków portalu. - Promowanie własnych informacji i działań na portalu oraz w newsletterze rozsyłanym każdego miesiąca do ponad 7 tys. członków. - Możliwość nawiązania znajomości, networkingu i dzielenia się doświadczeniami z głównymi podmiotami sceny angel investing oraz inwestycji w przedsiębiorstwa w fazie early-stage. - Możliwość śledzenia wydarzeń branżowych z poziomu strony internetowej. PORTALE SIECI PRYWATNYCH INWESTORÓW Sieć inwestorów prywatnych jest siecią, w ramach której udziałowcy przedsiębiorstw mogą spotkać potencjalnych inwestorów, zazwyczaj w ramach internetowego/wirtualnego środowiska (portalu internetowego) umożliwiającego współpracę członków. Tego typu portale pozwalają przedsiębiorcom i pomysłodawcom uczestniczyć w wirtualnych konferencjach oraz odbywających się w czasie rzeczywistym seminariach (dzięki systemom wideokonferencyjnym). Dla inwestorów prywatnych spoza Unii Europejskiej (lub mieszkających w innych regionach Unii) fizyczne uczestnictwo w pokazach oraz spotkaniach z przedsiębiorcami/pomysłodawcami zawsze będzie związane z pewnymi trudnościami. Ze względu na duże tempo pracy, młodym przedsiębiorstwom często coraz trudniej znaleźć usprawiedliwienie dla czasu i wydatków związanych z organizacją lub udziałem w wydarzeniach skierowanych do indywidualnych inwestorów czy inwestorów spoza Unii Europejskiej, nie mówiąc o inwestorach działających w Unii Europejskiej.

22 Podróżowanie w celu spotkania się z każdym indywidualnym inwestorem w jego siedzibie nie jest praktyczne. Zamiast tego można skorzystać z internetowej wirtualnej platformy prezentacyjnej sieci inwestorów prywatnych. Dzięki takiej platformie, nie wychodząc z biura lub domu, przedsiębiorca może prowadzić bezpośrednie rozmowy z tysiącami inwestorów z całego świata, prezentować przeszłość przedsiębiorstwa, odpowiedzieć na pytania publiczności (w towarzystwie moderatora), a na koniec wręczyć inwestorom stosowne materiały informacyjne w ramach "wirtualnej sali prezentacyjnej." Wszystkie prezentacje oraz treści są archiwizowane, co pozwala inwestorom, którzy nie mogli wziąć udziału w danym wydarzeniu zapoznać się z materiałami dotyczącymi danego przedsiębiorstwa w dowolnym czasie. Jedną ze znanych brytyjskich sieci inwestorów prywatnych jest portal Private Investor (http://www.privateinvestornetwork.co.uk). Portal ten oferuje prawdopodobnie wszystkie z wyżej wymienionych funkcji, a wśród inwestorów prywatnych cieszy się sporą popularnością. Kolejnym doskonałym przykładem strony łączącej inwestorów prywatnych ze startupami oraz pomysłodawcami jest strona Connect Yorkshire (http://www.connectyorkshire.org).

23

24 Portal Connect Yorkshire pozwala zarejestrowanym użytkownikom korzystać w trybie online z następujących funkcji: 1. Right Funding Internetowe seminaria z ekspertami, którzy pomagają uczestnikom lepiej zrozumieć takie zagadnienia jak finansowanie dłużne, działalność aniołów biznesu, venture capital oraz finansowanie za pomocą subsydiów. 2. Investment Forums platforma dla przedsiębiorców poszukujących finansowania w zakresie od 250 tys. do 3 mln funtów, dzięki której mogą zaprezentować swoją ofertę biznesową przed inwestorami VC, aniołami biznesu oraz innymi podmiotami mogącymi zapewnić odpowiednie środki. 3. Springboard w ramach tej usługi uznani przedsiębiorcy i specjaliści dokonują strategicznej analizy przedsiębiorstwa starającego się o środki finansowe. 4. Pitch Mentoring w przypadku gdy przedsiębiorstwo zamierza zaprezentować swoją ofertę inwestycyjną, portal może polecić specjalistów zajmujących się mentoringiem w zakresie prezentacji ofert, dzięki czemu prezentacja oferty będzie bardziej atrakcyjna dla inwestora. 1.2 PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH PLATFORM INTERNETOWYCH ŁĄCZĄCYCH INWESTORÓW PE W niniejszym rozdziale raportu przedstawione zostaną narzędzia oraz portale internetowe funkcjonujące obecnie na terenie Unii Europejskiej, które łączą inwestorów private equity z parkami biznesowo-naukowymi w Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych z UE. Portal internetowy Chorwackiego Stowarzyszenia Inwestorów Private Equity i Venture Capital (www.cvca.hr) został zrealizowany w celu zapewnienia wirtualnego środowiska służącego do promocji oraz wspierania inwestycji PE i VC, zarówno na terenie Chorwacji, jak i w części UE graniczącej z tym krajem. Jest to kompleksowy portal umożliwiający miejscowym przedsiębiorcom i firmom rejestrację w trybie online w celu uzyskania dostępu do dodatkowych usług członkowskich. Strona ta zawiera wszelkie informacje na temat regionu, które mogą być przydatne dla inwestora lub przedsiębiorstwa i jest dobrym przykładem portalu oferującego szeroki zakres funkcji. Silną stroną tej strony jest kompleksowość zawartych w niej informacji oraz częste aktualizacje, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności portalu, gdyż sprawia, że użytkownicy strony często do niej wracają.

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

ANIOŁY BIZNESU. nadajemy kształt marzeniom

ANIOŁY BIZNESU. nadajemy kształt marzeniom ANIOŁY BIZNESU nadajemy kształt marzeniom nadajemy kształt A n i o ł y B i z n e s u inwestują w ludzi Co łączy Google, Skype, Yahoo, Apple, Amazon.com, Starbucks, Cisco i Dell? Wielki sukces, stała obecność

Bardziej szczegółowo

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 Tomasz Łasecki Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 1.Inwestycje Aniołów Biznesu 2.Sieci Aniołów Biznesu 3.Zasady współpracy z Siecią AMBER 4.Proces inwestycyjny 5.Błędy szukających finansowania Źródło:

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC) Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.30

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

Anioł Biznesu, czyli zastrzyk kapitału i wiedzy 17 stycznia 2013 r. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Anioł Biznesu, czyli zastrzyk kapitału i wiedzy 17 stycznia 2013 r. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny www.psab.pl Anioł Biznesu, czyli zastrzyk kapitału i wiedzy 17 stycznia 2013 r. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Venture Capital - kapitalna sprawa

Venture Capital - kapitalna sprawa Venture Capital - kapitalna sprawa Kinga Stanisławska Partner Zarządzający Experior Venture Fund PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Kinga Stanisławska, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Marzena Bielecka, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Logismarket!

Dołącz do Logismarket! Dołącz do Logismarket! Korzyści dla firmy 1 2 3 4 5 6 Szersza promocja produktów i usług firmy Rozszerzenie zasięgu działań handlowych bez ograniczeń geograficznych ani czasowych Promocja strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Jungle Web - Łódź, 22.03.2012r. Randka z inwestorem Czyli marketing pomysłów w praktyce Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Informacje ogólne strona 2 Krok 1: Szukaj partnera strona 3 1) Szukanie automatyczne strona 3 2) Szukanie zaawansowane strona 4 3) Szukanie według

Bardziej szczegółowo

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne CEL GŁÓWNY PROJEKTU CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Geneza. Zasady działania. Inwestorzy LBA. Doświadczenia. Przyszłość. Trudny dostęp do kapitału jest główną barierą powstawania innowacyjnych firm

Geneza. Zasady działania. Inwestorzy LBA. Doświadczenia. Przyszłość. Trudny dostęp do kapitału jest główną barierą powstawania innowacyjnych firm Inwestycje w przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu Michał Olszewski Szef LBA Agenda Geneza Zasady działania Inwestorzy LBA Doświadczenia Przyszłość 2/18 Geneza projektu - warunkowania Trudny dostęp

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ WYSOKIEGO RYZYKA

KAPITAŁ WYSOKIEGO RYZYKA KAPITAŁ WYSOKIEGO RYZYKA VC/PE SZANSĄ NA ROZWÓJ Przemysław Jura Prezes Zarządu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych InvestExpo, Warszawa, 24 maja 2012 Potrzeby kapitałowe IPO Venture Capital Private

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator zakupów grupowych.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Piotr Nędzewicz 26 października 2011 r. Działalność InQbatora Kim

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Tomasz Sypuła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19 września 2006r. Plan prezentacji Co to jest fundusz kapitału zalążkowego? Cel udzielanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wortalu Plastech

Prezentacja wortalu Plastech Prezentacja wortalu Plastech Plastech.pl to profesjonalny, internetowy serwis stanowiący centrum informacji dla branży tworzyw sztucznych i opakowań. Wspieramy menedżerów w realizacji zadań promocji firmy,

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces

Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Zacznij.biz - pomysł biznes - sukces (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem )

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Micro świat na wyciągnięcie ręki

Micro świat na wyciągnięcie ręki Micro świat na wyciągnięcie ręki Robert Karbowiak MicroBioLab Sp. z o.o. Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć 10 milionów III finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl?

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl? OFERTA Spis treści: 1) Jak zacząć? - str.2 2) Dostępne kreacje - str.4 3) Dodawanie kreacji - str.6 4) Kampanie dedykowane - str.16 5) System poleceń - str.17 str. 1 Co zrobić aby dołączyć do Programu

Bardziej szczegółowo

Opis i instrukcja przystąpienia do programu partnerskiego InformatorPrzetargowy.pl

Opis i instrukcja przystąpienia do programu partnerskiego InformatorPrzetargowy.pl S t r o n a 1 Qubus Office Center pl. Konstytucji 3-go Maja 1 III piętro, lok. 301 67-200 Głogów Opis i instrukcja przystąpienia do programu partnerskiego O serwisie Serwis istnieje na rynku informacji

Bardziej szczegółowo

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP 2014 Bożena Lublioska Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP Młodzi Innowacyjni, 13 maja 2014

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo