Analiza finansowa inwestycji w dyfuzorową turbinę wiatrową SWT o mocy znamionowej do 10 kw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza finansowa inwestycji w dyfuzorową turbinę wiatrową SWT o mocy znamionowej do 10 kw"

Transkrypt

1 Analiza finansowa inwestycji w dyfuzorową turbinę wiatrową SWT o mocy znamionowej do 10 kw 1. Czas zwrotu Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych jest głównym kryterium opłacalności jakiejkolwiek inwestycji. Warunkiem koniecznym jest, aby czas zwrotu inwestycji był krótszy niż czas eksploatacji urządzeń, w które został zainwestowany kapitał. Czas zwrotu inwestycji obliczany jest z zależności: ( 1 ) TZ= n n (A i +Z i ) TZ czas zwrotu nakładów inwestycyjnych, NI nakłady inwestycyjne, n liczba lat eksploatacji instalacji (uwaga! - żywotność instalacji szacuje się na 25 lat) Ai wartość wszystkich odpisów amortyzacyjnych w ciągu i-tego roku, Zi zysk w i-tym roku. Wartość amortyzacji w tej zależności występować będzie tylko w przypadku rozliczeń dla firm. W przypadku inwestycji prywatnych amortyzacji nie nalicza się. Ta prosta pozornie zależność wymaga dość poważnej analizy. W naszej analizie opisujemy ogólny sposób wyliczania poszczególnych parametrów niezbędnych dla określenia czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych (TZ). Nakłady inwestycyjne to wszelkie koszty jakie należy ponieść do momentu dopuszczenia instalacji do eksploatacji: koszt zakupu turbiny wiatrowej SWT, opłacenie ewentualnych podatków, ceł, koszty transportu, koszty ewentualnych badań geologicznych, Analiza finansowa inwestycji w Smart Wind Turbine Strona 1 z 7

2 koszty administracyjne i prawne - tu opłaty od zgłoszenia budowlanego, koszty np. badań lokalnych warunków wiatrowych, koszty ubezpieczenia w trakcie budowy, koszt zakupu terenu pod inwestycję, jeżeli inwestycja tego wymaga Całkowite koszty inwestycyjne Całkowite koszty inwestycyjne (NI) są sumą wszystkich poniesionych nakładów. W naszym przypadku większość tych kosztów zawiera się w warunkach dostawy pod klucz. Poza kosztami transportu, które należy doliczyć osobno, jest to najwygodniejsza i zarazem najbardziej miarodajna ocena rzeczywistego kosztu inwestycji. Całkowite koszty inwestycji są sumą wszystkich poniesionych kosztów w trakcie przygotowania, projektowania, zakupu i budowy instalacji, aż do momentu doprowadzenia jej do stanu gotowości do pracy. Można je wyrazić za pomocą zapisu: (2) NI = KZ + KP + KA + KB + KWF + KWP + KU + KT NI oznacza nakłady inwestycyjne, KZ oznacza koszt zakupu turbiny, KP oznacza koszty wszelkich projektów technicznych (SWT zawiera projekty w cenie), KA oznacza koszty administracyjne i prawne, KB oznacza koszty badań lokalnych warunków wiatrowych, KWF oznacza koszt wykonania fundamentu (SWT ten koszt zawiera w cenie), KWP oznacza koszt wykonania przyłącza (jeżeli ma to być przyłącze niezależne), KU oznacza koszt ubezpieczenia w trakcie budowy (jeżeli wymagane), KT- oznacza koszt zakupu terenu pod inwestycję KT koszt zakupu terenu będzie występował tylko wtedy, gdy inwestycja będzie tego wymagała. W przypadku małych przydomowych turbin wiatrowych, najczęściej będzie on zerowy, ponieważ turbiny są umiejscawiane na terenie już należącym do inwestora. Analiza finansowa inwestycji w Smart Wind Turbine Strona 2 z 7

3 1.2. Koszty eksploatacji Koszty eksploatacji ze względu na praktycznie bezobsługową pracę turbiny w naszych rozważaniach zostały pominięte. Należy jednak pamiętać o kosztach ubezpieczenia, ewentualnie obsługi kredytowania, jeżeli takie występuje. W przypadku inwestorów prowadzących działalność gospodarczą będą to jeszcze koszty administracyjno-prawne. Ogólnie rzecz biorąc koszty eksploatacyjne w odróżnienie od kosztów inwestycyjnych są zdecydowanie niższe, ale ponoszone cyklicznie. Będą one pomniejszały przychody z produkcji energii elektrycznej z wiatru Przychody i zyski Przychody i zyski pozyskiwane z produkcji energii z wiatru rozpatrzymy dla 3 różnych przykładów ze względu na ilość wyprodukowanej i sprzedanej energii. W naszych rozważaniach zakładamy, że cała wyprodukowana energia zostaje odsprzedana do sieci. Przykład 1. Turbina produkuje w ciągu roku kwh energii i inwestor całość odsprzedaje do sieci. Przychód wynika bezpośrednio z ceny i ilości sprzedanej energii kwh x 0,95zł/kWh = 4.750,00 zł netto Przykład 2. Turbina produkuje w ciągu roku kwh energii i inwestor całość odsprzedaje do sieci. Przychód wynika bezpośrednio z ceny i ilości sprzedanej energii kwh x 0,95zł/kWh = 9.500,00 zł netto Przykład 3. Turbina produkuje w ciągu roku kwh energii i inwestor całość odsprzedaje do sieci. Przychód wynika bezpośrednio z ceny i ilości sprzedanej energii kwh x 0,95zł/kWh = ,00 zł netto Analiza finansowa inwestycji w Smart Wind Turbine Strona 3 z 7

4 1.4. Przychód z turbiny wiatrowej w całym okresie eksploatacji Całkowity przychód z działania turbiny wiatrowej należy policzyć jako kumulację przychodów w poszczególnych latach jej eksploatacji. Jeśli więc założyć n lat eksploatacji siłowni, to przychód będzie obliczony z następującej zależności: (3) P= Pi n Pi przychód w i-tym roku eksploatacji. Zysk oblicza się jako różnicę wszystkich kosztów oraz przychodów. Należy jednak pamiętać, że zysk można obliczać jako wielkość brutto lub netto. Różnicę między tymi wielkościami będą tu stanowić podatki od przychodu, które w zależności od sytuacji prawnej inwestora będą różne (podatek dochodowy, różne mechanizmy odliczeń i ulg). Zysk netto w i-tym roku wyznaczyć można z zależności: (4) Zi = Pi Ei Ai PDi - Zi -oznacza zysk netto w i-tym roku eksploatacji, - Pi -oznacza przychód w i-tym roku eksploatacji, - Ei oznacza koszty eksploatacji w i-tym roku. Składowa Ai, oznaczająca podobnie jak w zależności (1) ze strony pierwszej odpisy amortyzacyjne, będzie różna od zera tylko w wypadku, gdy inwestor jest podmiotem gospodarczym naliczającym amortyzację urządzeń będących środkami trwałymi. Zasady naliczania amortyzacji są opisane w wielu źródłach branżowych, dotyczących prowadzenia rozliczeń księgowych w firmach. Wyraz PDi w powyższej zależności oznacza wysokość opłacanego w i-tym roku podatku dochodowego z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących warunków prawnych. Analiza finansowa inwestycji w Smart Wind Turbine Strona 4 z 7

5 Zależności (2) oraz (4) pozwalają wyznaczyć wartości niezbędne do użycia zależności (1) w celu określenia okresu zwrotu inwestycji. Dla zobrazowania posługiwania się powyższym opracowaniem przedstawiamy przykłady wyliczeń przy zastosowaniu różnych produktywności turbiny SWT-10-pro. Przykład 1. Założenia: - roczna produkcja energii 5000 kwh, - cena odsprzedaży 0,95 zł netto z 1 kwh (wartość prognozowana z załącznika stawek gwarantowanych projektu nowej ustawy OZE), - liczba lat eksploatacji turbiny 10 (nie mylić z żywotnością turbiny szacowaną na 25 lat). Zgodnie z zależnością (2) szacujemy NI na poziomie ,00 zł netto. Także zgodnie z zależnością (4) szacujemy Zi na poziomie 4.750,00 zł netto (5000 kwh x 0,95 zł/kwh). Amortyzacja Ai w wysokości 7% od kwoty ,00 zł wynosi ,00 zł rocznie. Dla tego przykładu przyjęto liczbę lat eksploatacji instalacji n=10; Podstawiając powyższe wartości do zależności: ( 1 ) TZ= n n (A i +Z i ) otrzymujemy wartość 1,0512. Oznacza to, że zwrot inwestycji nastąpi w okresie 1,0512 z przyjętego czasu eksploatacji n=10 lat. Po pewnym zaokrągleniu można przyjąć, że TZ (czas zwrotu nakładów inwestycyjnych) wynosi 10 lat i 6 miesięcy. Wartość ta nie uwzględnia podatku dochodowego inwestora. Analiza finansowa inwestycji w Smart Wind Turbine Strona 5 z 7

6 Przykład 2. Założenia: - roczna produkcja energii kwh, - cena odsprzedaży 0,95 zł netto z 1 kwh (wartość prognozowana z załącznika stawek gwarantowanych projektu nowej ustawy OZE), - liczba lat eksploatacji turbiny 10 (nie mylić z żywotnością turbiny szacowaną na 25 lat). Zgodnie z zależnością (2) szacujemy NI na poziomie ,00 zł netto. Także zgodnie z zależnością (4) szacujemy Zi na poziomie 9.500,00 zł netto ( kwh x 0,95 zł/kwh) Amortyzacja Ai w wysokości 7% od kwoty ,00 zł wynosi ,00 zł rocznie. Dla tego przykładu przyjęto liczbę lat eksploatacji instalacji też na poziomie n=10; Podstawiając powyższe wartości do zależności: ( 1 ) TZ= n n (A i +Z i ) otrzymujemy wartość 0,8315. Oznacza to, że zwrot inwestycji nastąpi w okresie 0,725 z przyjętego czasu eksploatacji n=10 lat. Po pewnym zaokrągleniu można przyjąć, że TZ (czas zwrotu nakładów inwestycyjnych) wynosi 8 lat i 4 miesiące. Wartość ta także nie uwzględnia podatku dochodowego inwestora. Przykład 3. Założenia: - roczna produkcja energii kwh, - cena odsprzedaży 0,95 zł netto z 1 kwh, - liczba lat eksploatacji turbiny 10 (nie mylić z żywotnością turbiny szacowaną na 25 lat). Zgodnie z zależnością (2) szacujemy NI na poziomie ,00 zł netto. Analiza finansowa inwestycji w Smart Wind Turbine Strona 6 z 7

7 Także zgodnie z zależnością (4) szacujemy Zi na poziomie ,00 zł netto (15000 kwh x 0,95 zł/kwh). Amortyzacja Ai w wysokości 7% od kwoty ,00 zł wynosi ,00 zł rocznie. Dla tego przykładu też przyjęto liczbę lat eksploatacji instalacji n=10; Podstawiając powyższe wartości do zależności: ( 1 ) TZ= n n (A i +Z i ) otrzymujemy wartość 0,6878. Oznacza to, że zwrot inwestycji nastąpi w okresie 0,582 z przyjętego czasu eksploatacji n=10 lat. Po pewnym zaokrągleniu można przyjąć, że TZ (czas zwrotu nakładów inwestycyjnych) wynosi 6 lat i 11 miesięcy. Wartość ta także nie uwzględnia podatku dochodowego inwestora. Powyższe przykłady nie uwzględniają jakichkolwiek dofinansowań ze źródeł zewnętrznych. O takich możliwościach piszemy w następnym rozdziale. Analiza finansowa inwestycji w Smart Wind Turbine Strona 7 z 7

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania

Wojciech Stępniewski. Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wojciech Stępniewski Analiza prawna i księgowa usługi offsetowania Wstęp Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu wsparcia instytucji prospołecznych poprzez wykorzystanie offsetu emisji gazów

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał MARONA

mgr inż. Michał MARONA Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn. 21-22 styczeń 2013r. www.ottima-plus.com.pl Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Stanowisko w postępowaniu w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 22 czerwca 2007 roku o zatwierdzenie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce

Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce Stanowisko PSEW dotyczące założeń systemu aukcyjnego jako nowego mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce Wprowadzenie 1. pozytywnie ocenia deklaracje Ministerstwa Gospodarki, ogłoszone w dniu 17 września

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. ORAZ RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej NOVITUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu na dzień 30 listopada 2010 r. Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo