Graficzne, sieciowe środowisko pracy łatwość modelowania i modyfikacji przepływów bez konieczności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Graficzne, sieciowe środowisko pracy łatwość modelowania i modyfikacji przepływów bez konieczności"

Transkrypt

1

2 Datapolis Workbox 2010 dla Microsoft SharePoint Datapolis Workbox jest przyjaznym, graficznym narzędziem do modelowania i zarządzania procesami biznesowymi, przepływem informacji oraz dokumentów w środowisku SharePoint Unikalna architektura rozwiązania ułatwia zarządzanie procesami i pozwala szybko adaptować zmiany. Datapolis Workbox wykorzystuje dwie warstwy logiczne biznesową i techniczną. Pierwsza obrazuje proces, jego fazy i uczestników, druga tworzy przestrzeń pozwalającą automatyzować procesy. Wydzielona logika biznesowa odzwierciedla ludzki sposób podejmowania decyzji, pozwalając menedżerom skupić się na celach i fazach procesu. Obie warstwy tworzą jedno, wspólne narzędzie dla przedstawicieli działów biznesowych i IT. Graficzne, sieciowe środowisko pracy łatwość modelowania i modyfikacji przepływów bez konieczności programowania Intuicyjny interfejs graficzny umożliwia projektowanie w pełni funkcjonalnych przepływów bez potrzeby korzystania z narzędzi programistycznych. Technologia przeciągnij i upuść pozwala szybko definiować lub modyfikować procesy. Składowe przepływu (stany, aktywności, akcje, role oraz uprawnienia) są umieszczane na diagramie za pociągnięciem myszy. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmian w projekcie przepływu specjalne mechanizmy uniemożliwiają obsługę tej samej instancji procesu przez różne definicje. Technologia Microsoft Silverlight zapewnia interaktywną pracę z diagramem i upraszcza nawigację między obiektami i elementami procesu. Do zdefiniowania przepływów wystarczą przeglądarka internetowa i dowolny komputer z dostępem do sieci (nie ma potrzeby instalacji dodatkowych komponentów, aplikacji i baz danych). Warstwy biznesowa i techniczna wspólna platforma pracy dla użytkowników biznesowych i specjalistów IT Wykorzystanie dwóch warstw (biznesowej i technicznej) zwiększa czytelność diagramów i ułatwia zrozumienie logiki biznesowej procesu. Warstwa biznesowa umożliwia tworzenie diagramu i zarządzanie logiką biznesową przepływu pracownicy spoza działów IT mogą aktywnie uczestniczyć w fazie modelowania procesów i projektowania interfejsów użytkownika. Warstwa techniczna (przeznaczona dla osób znających środowisko SharePoint) pozwala tworzyć zaawansowaną funkcjonalność i automatyzować procesy bez ingerencji w ich logikę biznesową. Możliwość równoległej pracy działów biznesowych i IT ułatwia komunikację między zespołami, redukuje ryzyko powstania błędu oraz przyspiesza wdrożenie procesów. Intuicyjny interfejs graficzny umożliwia projektowanie w pełni funkcjonalnych przepływów bez potrzeby korzystania z narzędzi programistycznych. Pobierz bezpłatną wersję testową Datapolis Workbox ze strony

3 Pełna integracja z SharePoint ułatwia zarządzanie, obniża koszty wdrożenia i utrzymania rozwiązania Przepływ zdefiniowany za pomocą Datapolis Workbox jest automatycznie połączony z właściwymi listami i bibliotekami platformy SharePoint. Wdrożenie przepływu jest bardzo łatwe odbywa się za pomocą jednego kliknięcia. Procesy uruchamiane są automatycznie w chwili stworzenia lub edycji elementu. Technologia WorkSmartMenu pozwala pracownikom uczestniczyć w procesie za pomocą znanych użytkownikom SharePoint narzędzi (menu kontekstowego elementu lub formularzy) redukując tym samym koszty szkoleń i czas wdrożenia. Zaawansowane odnośniki pozwalają pobrać i dowolnie przetwarzać w ramach procesu dane przechowywane w bibliotekach, listach i witrynach całego środowiska SharePoint. Wszystkie dane przechowywane są w środowisku SharePoint dzięki czemu możliwe jest wykonywanie jednej, spójnej kopii bezpieczeństwa. Elastyczny system uprawnień ułatwia uczestnikom procesu korzystanie z formularzy Raportowanie i wsparcie procesu decyzyjnego Moduł analizy historycznej odzwierciedla w graficzny sposób historię przepływu, dostarczając szczegółowych informacji o uczestnikach, poszczególnych aktywności oraz czasie ich trwania. Graficzna interpretacja przebiegu procesu prezentuje informacje dotyczące uruchomienia procesu, czasu realizacji zadań, a także pozwala zidentyfikować tzw. wąskie gardła przepływu. Warstwa techniczna pozwala tworzyć zaawansowaną funkcjonalność i automatyzować procesy bez ingerencji w ich logikę biznesową. Mechanizmy Web Service pozwalają generować dowolne raporty. Eksport danych do formatu XML umożliwa analizę danych za pomocą zewnętrznych narzędzi. Łatwa implementacja, indywidualizacja i integracja z zewnętrznymi systemami Datapolis Workbox rozszerza funkcjonalność SharePoint o możliwość nadawania uprawnień do podglądu określonej kategorii danych (kolumny listy lub biblio- teki) uczestnik procesu ma dostęp tylko do informacji niezbędnych do obsługi zadań. Istnieje możliwość nadawania odmiennych poziomów uprawnień dla pola formularza edycji lub przeglądania elementu w kolejnych fazach procesu. Dowolne przepływy mogą być zapisywane jako szablony witryn a następnie wykorzystywane w innych miejscach np. w oddziałach firmy. Wygodne przenoszenie procesów między środowiskiem testowym i produkcyjnym upraszcza wdrożenie w realnym otoczeniu biznesowym. Narzędzia programistyczne (SDK) pozwalają programistom.net rozszerzać funkcjonalność aplikacji tworzyć nowe funkcje i aktywności dla Datapolis Workbox. Wbudowane mechanizmy komunikacji przez Web Service umożliwiają integrację z innymi systemami np. CRM, ERP, Exchange. Wymagania systemowe Server: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft SharePoint Foundation lub SharePoint Server 2010,.NET 3.5 Klient: Microsoft SilverLight 4.0 plug-in (dla użytkowników graficznego designera), przeglądarka internetowa Wersje językowe Datapolis Workbox jest dotępny w następujących wersjach językowych: CZ DE EN FR PL SP Copyright 2011 Datapolis Wszystkie prawa zastrzeżone

4 WARSTWA BIZNESOWA Warstwa biznesowa jest dedykowana głównie menedżerom, analitykom biznesowym i projektantom procesów. Odzwierciedla fazy procesu, powiązania między nimi oraz uprawnienia poszczególnych uczestników pozwalając stworzyć główny diagram przepływu (workflow). Obsługa warstwy biznesowej nie wymaga od użytkowników znajomości specjalistycznych narzędzi lub funkcji. START I KONIEC PROCESU W Datapolis Workbox zielone koło symbolizuje początek procesu, a czerwone jego koniec. Obie ikony dodawane są automatycznie do każdego nowego procesu. ROLE W PROCESIE Role w procesie reprezentują uprawnienia uczestników do określonych działań w danej fazie procesu. Uprawnienia są definiowane poprzez przeciągnięcie ikony symbolizującej daną rolę na odpowiedni stan lub akcję. PASEK Z NARZĘDZIAMI Pasek z narzędziami zapewnia szybki dostęp do głównych obiektów procesu np. stanów lub akcji. Obiekty mogą być przeciągane z paska na diagram za pomocą myszy. Pasek umożliwia też tworzenie procedur, definiowanie zmiennych oraz zarządzanie przepływami. AKCJE PRZEPŁYWU Reprezentują przejście pomiędzy fazami procesu. Akcje mogą być uruchamiane przez uprawnionych użytkowników lub automatycznie. STANY PRZEPŁYWU Odzwierciedlają fazy procesu. DECYZJE Funkcja umożliwia kontrolę przepływu i przekierowanie go z jednej akcji na drugą w zależności od zdefiniowanych warunków. Rozwiązanie jest elastyczne i łatwe w użyciu, daje szerokie możliwości automatyzacji procesów. Pobierz bezpłatną wersję testową Datapolis Workbox ze strony

5 WARSTWA TECHNICZNA Warstwa techniczna dedykowana jest zaawansowanym użytkownikom Datapolis Workbox. Oferuje możliwość automatyzacji procesu poprzez definiowanie takich zadań jak powiadomienia, obliczenia, operacje na listach SharePoint, wymiana danych z systemami wewnętrznymi i zewnętrznym. Podobnie jak w warstwie biznesowej tak i w warstwie technicznej zastosowano graficzny interfejs ułatwiając implementację dowolnie złożonych akcji. UPRAWNIENIA DLA STANÓW Workbox umożliwia przydzielanie użytkownikom różnych uprawnień do danej kolumny listy lub biblioteki SharePoint w różnych fazach procesu. Ta sama osoba może mieć więc odmienne uprawnienia do danych w zależności od tego, w której fazie jest proces. ODNOŚNIKI Pozwalają tworzyć zaawansowane kwerendy do dowolnej treści w aplikacji SharePoint. Kwerenda może być filtrowana i sortowana po wielu kryteriach i może zwracać wartości z wielu elementów. Odnośniki mogą też modyfikować dane za pomocą różnych funkcji. DEFINIOWANE FORMULARZE Workbox posiada wygodne narzędzia, które pozwalają w prosty sposób tworzyć formularze. Są one używane do pobierania informacji od użytkowników procesu. Mogą być uruchamiane w momencie inicjacji dowolnej akcji. SDK I WEB SERVICE Prosty sposób integracji aplikacji Workbox z zewnętrznymi systemami. SDK umożliwia tworzenie nowych funkcji i aktywności, a dedykowany Web Service pozwala uruchomić daną aktywność z poziomu zewnętrznych aplikacji. AKCJE WARUNKOWE Obok możliwości ograniczenia dostępu do akcji przez zarządzanie uprawnieniami istnieje możliwość zdefiniowania warunków, których spełnienie jest niezbędne do przejścia z jednego stanu do drugiego. ROLE W PRZEPŁYWIE Użytkownicy mogą być dynamicznie przypisywani do danej roli w przepływie. Specjalne aktywności pozwalają zmienić użytkowników przypisanych do roli podczas działania procesu. RAPORTOWANIE Moduł raportowy udostępnia dane na potrzeby zewnętrznych narzędzi analitycznych, co pozwala efektywnie i dokładnie monitorować procesy. SAMOWYZWALACZ Samowyzwalacz umożliwia automatyczne uruchomienie procesu lub wybranej akcji po upływie czasu zdefiniowanego przez użytkownika. AKTYWNOŚCI Bogaty zestaw aktywności automatyzuje zadania w procesie. Możliwe jest m. in. zarządzanie elementami list, tworzenie list i witryn w całej aplikacji SharePoint, komunikowanie z innymi procesami, zarządzanie uprawnieniami, tworzenie rozgałęzień i pętli. PROCEDURY Procedury umożliwiają stworzenie zestawów aktywności, które można umieścić w różnych akcjach przepływu. Zmiany dokonane w procedurze są widoczne we wszystkich miejscach gdzie została ona użyta, skracając czas wykonania i zarządzania przepływami. WARUNKI Umożliwiają wykonywanie różnych aktywności w zależności od spełnienia określonych kryteriów logicznych. PĘTLE Pętle pozwalają na powtarzanie określonej sekwencji aktywności zgodnie z zadanymi przez użytkownika parametrami. Copyright 2011 Datapolis Wszystkie prawa zastrzeżone

6 PRZETESTUJ DATAPOLIS WORKBOX SKORZYSTAJ Z WITRYNY ONLINE Datapolis udostępnia swoim klientom specjalne środowisko testowe. Jest ono zbiorem witryn programu SharePoint, za pośrednictwem którego można tworzyć dowolne podwitryny, listy i biblioteki dokumentów. Pozwala korzystać z funkcji programów Datapolis Workbox oraz SharePoint Column Protector bez konieczności ich instalacji lub ingerencji w systemy informatyczne organizacji. W ramach środowiska testowego dostępnych jest 5 kont użytkowników, dzięki którym można dokładnie przetestować przepływy pracy zaprojektowane za pośrednictwem Datapolis Workbox. Tworzenie środowiska demonstracyjnego jest bardzo proste. Do jego przygotowania wystarczy: Zalogować się w sekcji Strefa Klienta i następnie wybrać opcję Demo w górnym menu. Wybrać wersje językową i środowiska SharePoint, a następnie kliknąć przycisk Stwórz witrynę testową. Środowisko SharePoint Workbox - graficzny designer Stworzyć własną listę lub bibliotekę a następnie zdefiniować dowolny przepływ. Pobierz bezpłatną wersję testową Datapolis Workbox ze strony

7 O DATAPOLIS Datapolis dostarcza elastyczne i przyjazne rozwiązania, które pozwalają projektować i automatyzować procesy biznesowe, a także wspierają przepływy informacji i dokumentów w środowisku SharePoint. Zaufało nam ponad sto firm na całym świecie wśród nich Senat Stanów Zjednoczonych, ThyssenKrupp Steel USA, Advantage Bank, Tyco International, TIM Mobile, Burger King, Dana Corp, Darpa, GridPoint, Los Angeles World Airports, Microsoft, North American Interconnect, SRA International. W Polsce do grona naszych klientów należą takie firmy jak: Emitel, GetinBank, Intel, Microsoft, Nordea, PTC (Era GSM), TPSA, TVN. Wiodącym produktem spółki jest program Datapolis Workbox 2010 rozszerzający możliwości środowiska SharePoint. Dostarczany wraz z graficznym designerem system umożliwia modelowanie procesów, wykorzystując warstwy biznesową i techniczną pierwsza odzwierciedla proces i jego fazy, druga tworzy przestrzeń dla zautomatyzowanych procesów, np. tworzenia zadań. Taka architektura ułatwia budowanie, odczytywanie i zmianę nawet najbardziej rozbudowanych i skomplikowanych procesów. Firma Datapolis powstała w 2001 roku i od samego początku istnienia jest strategicznie związana z Microsoft i technologiami oferowanymi przez tę firmę. Posiada status Microsoft Gold Certified Partner z kompetencjami Independent Software Vendor oraz Digital Marketing. Wchodzi w skład grupy Passus dostarczającej rozwiązania i usługi z obszaru IT, zatrudniającej ponad stu wykwalifikowanych specjalistów i inżynierów. W 2011 roku Datapolis otrzymała tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju. Tą prestiżową nagrodę przyznano firmie w kategorii Innowacyjny Produkt za aplikację Datapolis Workbox Celem konkursu, organizowanego corocznie przez Fundację Innowacji i Rozwoju, jest identyfikacja i promocja inicjatyw charakteryzujących się dużym stopniem innowacyjności oraz funkcjonalności. Firma została również finalistą konkursu European IT Excellence Awards 2012 w kategorii Transformation Solution of the Year za projekt prowadzony dla Dubai Consultancy Research & Media Centre (b huth) ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Inne rozwiązania Datapolis dla SharePoint Datapolis SharePoint Column Protector Aplikacja w istotny sposób rozszerza możliwości SharePoint w zakresie nadawania praw do danych umieszczonych w tabelach i na listach. Administrator określa uprawnienia w oparciu o kolumny listy lub biblioteki i tym samym zarządza prawami do określonej kategorii danych, a nie tylko pojedynczych elementów. Może ograniczyć prawa do podglądu, edycji lub usuwania danych i załączników. Dzięki zastosowaniu SCP nie ma potrzeby tworzenia oddzielnych widoków. Z tej samej listy mogą korzystać użytkownicy posiadający różne uprawniania. Raz nadane uprawnienia obowiązują we wszystkich formach prezentacji danych (formularzach, alertach oraz widokach listy) oraz podczas eksportu danych do programów zewnętrznych. Datapolis SharePoint List Gadget Datapolis SharePoint List Gadget jest przydatnym bezpłatnym gadżetem na pulpit Windows dedykowanym wszystkim osobom korzystającym z SharePoint. Śledzi informacje zapisywane w SharePoint, monitoruje wszystkie zmiany i wyświetla informacje o nowych lub zmodyfikowanych elementach na zdefiniowanych przez użytkownika listach. SharePoint List Gadget sprawdza się doskonale do śledzenia zadań, wydarzeń, spotkań lub dokumentów. Wystarczy rzut oka, aby sprawdzić czy miały miejsce zmiany na wybranych przez użytkownika listach lub w bibliotekach SharePoint. 8 Zobacz więcej na Pobierz gadżet ze strony 8 Copyright 2011 Datapolis Wszystkie prawa zastrzeżone

8 Pobierz bezpłatną wersję testową Zarejestruj się w naszej Strefie Klienta aby otrzymywać najnowsze informacje partner.datapolis.com/pl Dowiedz się więcej o Datapolis Workbox Stwórz witrynę testową on-line Rekomendowany Partner: Passus, ul. Wiktorska 63, Warszawa tel ;

SharePoint Workflows for Business

SharePoint Workflows for Business SharePoint Workflows for Business DD Narzędzie do graficznego modelowania przepływów w SharePoint DDPrzepływy jako aplikacje i aplikacje w przepływach DDCentralne zarządzanie przepływami pracy i uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

przewodnik technologii VXTEN

przewodnik technologii VXTEN Co w przewodniku... przewodnik technologii VXTEN Niniejszy przewodnik został przygotowany z myślą o partnerach i firmach współpracujących z TENVIRK Sp. z o.o. Przewodnik zawiera podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM Wersja 2.5 Warszawa, Sierpieo 2011 TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 55 Wprowadzenie do Aurea BPM... 4 Opis produktu... 4 Funkcjonalnośd systemu... 6 Modelowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna na system

Oferta promocyjna na system na system Strona 1 z 30 Prezentacja Oferenta more7 Polska Sp. z o.o. jest firmą o 100% polskim kapitale. Kierunek informatyczny firmy skupia się głównie na rozwiązaniach CRM (Customer Relationship Management),

Bardziej szczegółowo

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes.

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. O Firmie i Produkcie Stworzenie nowoczesnej platformy do zarządzania dokumentami elektronicznymi wymaga od producenta dużego doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo