Technologia informacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia informacyjna"

Transkrypt

1 Technologia informacyjna Oprogramowanie 1 Podział oprogramowania systemy operacyjne (np. DOS, Windows, Linux, Mac OS) Programy użytkowe: edytory tekstu, edytory grafiki, edytory dźwięku, wideo, przeglądarki internetowe, programy finansowoksięgowe, gry komputerowe. Programy narzędziowe: narzędzia systemowe, programy antywirusowe, menadżery plików, i inne. Języki programowania: Pascal, C++, Java, Asembler, ii inne. 2 System operacyjny System operacyjny - zadania System operacyjny (ang. OS, Operating System), to środowisko programów tworzących podstawową platformę programową dla działania innych aplikacji. Aplikacje Interfejs użytkownika powłoka systemu nadrzędny i niezbędny pośredniczy między użytkownikiem i komputerem oraz programami, zarządza pamięcią operacyjną i zasobami komputera, System operacyjny jest warstwą oprogramowania operującą bezpośrednio na sprzęcie, której celem jest zarządzanie zasobami systemu komputerowego i stworzenie użytkownikowi środowiska łatwiejszego do zrozumienia i wykorzystania. eki DLL Bibliote Jądro systemu operacyjnego BIOS Sprzęt ki urządzeń Sterownik nadzoruje wymianę danych między jednostką centralną a urządzeniami zewnętrznymi, organizuje zapis danych na dyskach, sygnalizuje błędy w działaniu komputera i aplikacji, nadzoruje uruchamianie i wykonywanie programów

2 Klasyfikacja systemów operacyjnych Jednozadaniowość wykonywanie tylko jednego programu Wielozadaniowość wykonywanie równocześnie kilku programów Przykładowe systemy operacyjne Firma Amiga Apple Be OS AmigaOS Mac OS Mac OS X BeOS Jednoużytkownikowy (jednodostępny) wykonywanie programów przez jednego użytkownika Wieloużytkownikowy (wielodostępny) praca wielu różnych użytkowników Wywłaszczenie - cecha wielozadaniowego systemu operacyjnego, polega na odebraniu danemu procesowi dostępu do procesora Bell Labs IBM Microsoft Novell Sun Microsystems Unix OS/2 MS-DOS Windows NetWare Solaris 5 Linux 6 Apple Computer Mac OS Mac Os X Założyciele firmy: Steve Jobs i Steve Wozniak (1 kwietnia 1976 r.) 7 - MacIntosh (Apple) r. - pierwszy system z graficznym interfejsem - wielozadaniowy - jednoużytkownikowy - wersja Mac OS X -> wielozadaniowy z wywłaszczeniem 8 2

3 Microsoft Corporation DOS - ang. Disc Operating System - PC (IBM) r. - jednozadaniowy Bill Gates Paul Allen - jednoużytkownikowy Pierwsi pracownicy Microsoftu, r tryb znakowy 10 Windows 3.0 Windows 2000 Microsoft Windows Windows 95 Windows XP - PC (IBM) r - ver.3.0 -> nakładka na system MS-DOS - interfejs graficzny - jednoużytkownikowy - wielozadaniowy bez wywłaszczenia - kolejne wersje w r. 1995, kolejne wersje systemu: r. 2000, 2001 (XP) - wielozadaniowe z wywłaszczeniem 12 3

4 Windows NT r. - interfejs Aero Glass - nowy Eksplorator programów - nowe Centrum mobilności - przeprojektowany Panel Sterowania r. Windows 7 Windows NT - ang. Windows New Technology r. - sieciowy system operacyjny - wielozadaniowy z wywłaszczeniem sidebar 13 Windows CE - ang. Consumer Electronics - system operacyjny dla palmtopów - elastyczny interfejs użytkownika: graficzny, tekstowy, ekran dotykowy 14 Unix Linux r. -wieloużytkownikowy -wielozadaniowy z wywłaszczeniem -interfejs znakowy -reguła KISS (ang. Keep It Simple, Stupid) Dennis Ritchie i Ken Thompson twórcy UNIXa r. - wielozadaniowy - wieloużytkownikowy - dostępny za darmo - Unix-o podobny Linus Torvalds, twórca jądra Linuksa

5 Dystrybucje Linuksa Środowisko graficzne Dystrybucja to skompletowany zestaw programów, które wraz z systemem Linux tworzą kompletne środowiskoużytkowe. d i k k Najpopularniejsze dystrybucje to: Linux KDE -RedHat, -Debian, - SuSELinux S. u. S. Linux, - Mandrake, Linux GNOME - Caldera OpenLinux Inne systemy operacyjne Programy narzędziowe A. Menedżer plików OS/2 Warp Total Commander BeOs 19 Norton Commander 20 5

6 Midnight Commander B. Narzędzia systemowe Narzędzia systemowe, to programy dołączone do systemu operacyjnego, które pozwalają zadbać owłaściwe funkcjonowanie komputera. W systemie Windows, narzędzia systemowe można znaleźć w menu: START\PROGRAMY\AKCESORIA\ NARZĘDZIA SYSTEMOWE Eksplorator Windows Informacje o systemie Narzędzie wyświetla dane o podzespołach komputera, informacje o sterownikach i inne. Porządkowanie dysku Narzędzie do kasowania niepotrzebnych plików na dysku: plików tymczasowych, usuniętych plików przechowywanych w Koszu, nieużywanych programów. Pliki tymczasowe (nazwy poprzedzone znakiem tyldy ~ ~ ): *.tmp, *.bak, *.doc, *.old, *.dl_, *.ex_

7 Defragmentator Defragmentator porządkuje dysk. Program zapisuje wszystkie części pliku obok siebie, co przyspiesza czas odczytu danych. Usunięcie starszych punktów przywracania zwiększy ilość wolnej przestrzeni na dysku twardym Kopia zapasowa (ang. backup) to proces wykonywania kopii danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą wskutek wystąpienia zdarzeń losowych. Kompresja danych zmiana sposobu zapisu informacji w taki sposób, aby zmniejszyć objętość zbioru, nie zmieniając przenoszonych informacji. Pliki: *.bkf Typy kompresji: Bezstratna odtworzone dane są identyczne z postacią pierwotną; Stratna odtworzone dane są podobne do postaci pierwotnej. Istnieją tylko dwa rodzaje danych komputerowych: te, których posiadamy kopię zapasową i te, które nie zostały jeszcze utracone. Prawo Murphy'ego

8 Kompresja danych przykładowe formaty Foldery skompresowane bezstratna ZIP Kompresja danych Rar Tar PNG Gif Tiff Kompresja obrazu stratna Jpeg Kompresja obrazu Mpeg Kompresja obrazu i dźwięku ZIP MP3 DivX Kompresja dźwięku Kompresja obrazu filmowego 352 KB 221 KB Sposoby zabezpieczeń danych Programy użytkowe (aplikacje) i zastosowania komputerów przed zniszczeniem: programy edukacyjne Zastosowanie komputera wspomaganie pracy biurowej (pakiety zintegrowane) kopia zapasowa, ochrona antywirusowa, archiwizacja danych (kompresja), przed dostępem osób niepowołanych: profile użytkownika, częsta zmiana haseł, dobry system ochrony - zapora ogniowa (firewall). nauka zabawa Wspomaganie twórczej pracy człowieka Projektowanie wspomagane komputerem (CAD) Konstruowanie wspomagane komputerem (CAE) Zarządzanie wspomagane komputerem (CAM) Edytory tekstu Edytory graficzne Bazy danych Programy klkl kalkulacyjne Programy komunikacyjne Systemy DTP 31 Systemy ekspertowe 32 8

9 A. Edytor tekstu OpenOffice - Writer Edytor tkt tekstu lb lub procesor tkt tekstu (ang. Word processor) ) to program komputerowy służący do redagowania dowolnych dokumentów tekstowych, których treść iukład jest na bieżąco widoczny w czasie jego redagowania na ekranie monitora. Microsoft Office - Word Najbardziej znane programy tego typu to Microsoft Word, Corel WordPerfect i Lotus Word Pro Opcje programu MS Word OCR OCR (Optical Character Recognition)/ICR (Intelligent Character Recognition)/ OMR (Optical Marker Recognition) polega na optycznym rozpoznawaniu pisma ręcznego i drukowanego, tabel, dokumentów wielojęzycznych, analizie formularzy z możliwością zapisu do plików baz danych i przedstawieniu go w formie pliku czytelnego dla komputera (np. rtf, txt). Programy: - Readiris - FineReader

10 B. Arkusze kalkulacyjne StarOffice - Calc Arkusz kalkulacyjny lub arkusz obliczeniowy (ang. spreadsheet) to program komputerowy służący do prowadzenia obliczeń oraz analizowania danych przedstawionych w formie tabeli. Używany także do obliczeń w pracach księgowych, biurowych lub projektowych. Microsoft Office - Excel Najbardziej j znane programy tego typu tomicrosoft Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro Opcje programu MS Excel C. Zarządzanie bazami danych Baza danych to kolekcja danych umieszczonych w określony sposób odpowiadająca założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Typy baz danych: - bazy kartotekowe - bazy relacyjne - bazy obiektowe - bazy strumieniowe

11 MS SQL Server/Sybase Podstawowe funkcje bazy danych to: projektowanie rekordów edycja rekordów sortowanie danych wyszukiwanie i selekcja danych tworzenie zapytań tworzenie raportów drukowanie 41 Oracle - query 42 Obiekty bazy danych Formularz - przykłady Tabele Kwerendy Formularze Raporty Makra Moduły Kwerenda wybierająca MS Access

12 Raporty D.Pakiety biurowe Pakiet biurowy zbiór programów komputerowych służących do typowych zastosowań biurowych, takich jak edycja tekstu, wykonywanie obliczeń księgowych, czy obsługa baz danych, które są sprzedawane jako jeden zintegrowany produkt Microsoft Office Pakiet MS Office zawiera: edytor tekstów - Word, arkusz kalkulacyjny - Excel, bazę danych Access, program do obsługi poczty elektronicznej wraz z organizerem Outlook, narzędzie do tworzenia prezentacji - PowerPoint. W pakiecie i zawartych jest także szereg dodatkówd m.in. zbiór clipart'ów, Photo Editor (doedycjizdjęć), szablony, kreatory itp. Pakiet może zawierać program do tworzenia publikacji prasowych - Publisher oraz program do tworzenia i edycji stron WWW - FrontPage. 47 MS Office 2007 Składniki pakietu: Word edytor tekstu Excel arkusz kalkulacyjny Access program obsługi baz danych PowerPoint prezentacje multimedialne Outlook program pocztowy z kalendarzem, listą zadań Office SharePoint Designer następca FrontPage a Publisher program do tworzenia publikacji prasowych OneNote program do tworzenia i organizacji cyfrowych notatek Visio program do tworzenia diagramów i schematów Groove program do efektywnej pracy w grupie Office Accounting program do zarządzania kontami i uprawnieniami 48 12

13 MS Word 2007 minioffice Ferro Software MS Excel 2007 minioffice zawiera: edytor tekstu Edyta; arkusz kalkulacyjny - Arkadiusz. Zalety: bardzo małe wymagania sprzętowe, wysoka szybkość działania, łatwa instalacja i obsługa, odczyt i zapis plików *.doc i *.xls niska cena OpenOffice OpenOffice.org StarOffice Sun Microsystems Wskład pakietu wchodzi: edytor tekstów - Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, edytor grafiki Draw, program do tworzenia prezentacji Impress, oprogramowanie do tworzenia publikacji internetowych. Pakiet zawiera: edytor tekstu - Writer, arkusz kalkulacyjny - Calc, bazę danych Base, program do obróbki grafiki Draw, program do tworzenia prezentacji Impress, Program bardzo dobrze radzi sobie z importowaniem dokumentów MS Office. OpenOffice, to pakiet aplikacji biurowych dla systemów MS Windows, Linux, Unix, Mac OS X i Solaris. 51 zapewnia doskonałą zgodność z innymi aplikacjami biurowymi (np. MS Office); umożliwia eksport dokumentów do formatu PDF; działa na platformach: Windows, Linux i Solaris

14 E. DTP DTP to akronim angielskiej nazwy DeskTop Publishing, którą można przetłumaczyć jako "publikowanie zza biurka". Programy DTP służą do komputerowego składu i łamania tekstu publikacji, która później zostanie wydrukowana. DTP pojęcie obejmuje nie tylko komputerowy skład tekstu, ale także skanowanie zdjęć, obróbkę grafiki wektorowej i rastrowej. Przykładowe programy DTP: -Adobe PageMaker -QuarkXPress -Adobe InDesign -Corel Ventura 53 Skład tekstu proces zestawiania tekstu w wyrazy i wiersze; także proces zestawiania innych elementów, np. wzorów matematycznych, tabel, itp. Łamanie tekstu ułożenie i rozplanowanie tekstu na stronie zgodnie z projektem graficznym całej publikacji (tzw. makieta lub layout), a następnie stworzenie elektronicznej wersji publikacji, która zostanie użyta do naświetlenia klisz. W programach DTP nacisk kładzie się na: precyzyjną kontrolę typograficzną tekstu; precyzyjną kontrolę położenia, wielkości i właściwości obiektów graficznych na stronie (np. ramki z grafiką, tekstem); możliwość określania kolorów w standardzie CMYK i poprawną separację barwną na barwy podstawowe CMYK oraz kolory dodatkowe; obsługę języka PostScript. 54 CMYK? Red model RGB model CMYK Cyan PostScript Drukowanie... Green Blue Magenta BlacK Yellow PostScript to język programowania przeznaczony do opisu obiektów wektorowych (układów linii, konturów) na płaszczyznie; pomyślany jako warstwa oprogramowania między komputerem a urządzeniem wyjściowym, wyrażająca obraz składu w postaci dokumentów, które mogą być czytane przez różne urządzenia. oryginalne zdjęcie wyciągi barwne PDF 55 (ang. Portable Document Format) zachowuje wierny obraz składu na arkuszu papieru (szczegóły typograficzne, paginacja) i może być w identycznej postaci oglądany w czytniku Acrobat Reader na ekranie oraz drukowany na biurowej drukarce, wraz z zawartą w nim grafiką bitmapową

15 F. Przeglądarki internetowe Corel Ventura QuarkXPress Przeglądarka internetowa t program komputerowy, który służył ż do pobierania i wyświetlania dokumentów HTML/XHTML/XML z serwerów internetowych. Najpopularniejszymi z nich są Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera, Google Chrome, Safari. Często z przeglądarką dostarczane są komponenty, kó które umożliwiają i korzystanie z serwerów grup dyskusyjnych i Adobe InDesign G. Programy graficzne Mozilla Firefox Użytkowe programy komputerowe służące do tworzenia i modyfikacji plików graficznych. Opera Typy edytorów grafiki: - rastrowe -wektorowe

16 Grafika rastrowa Sposób opisu obrazu graficznego g polegający na podziale obszaru wyświetlania na pojedyncze punkty (piksele). Każdemu pikselowi przyporządkowane jest jego położenie w obrazie oraz kolor. Adobe PhotoShop 61 Corel Paint Shop Pro 62 Grafika wektorowa Grafika wektorowa 2D Sposób opisu obrazu oparty na formułach matematycznych. Grafika wektorowa zachowuje informacje o tworzących kształty obiektów liniach oraz krzywych - włączając ich położenie oraz barwę. Za swoistą odmianę grafiki wektorowej należyuważać fonty. Corel Draw 63 Adobe Ilustrator 64 16

17 Grafika wektorowa 3D H. Gry komputerowe Maya Gra komputerowa - realizacja pomysłu gry w formie interaktywnego programu komputerowego. Pierwsza gra komputerowa powstała w 1952 r. było tokółkoikrzyżyk. Kolejne wielkie przeboje: 1980r. Pacman, 1993r. Doom, 1996r. Tomb Raider, Quake. Obecnie popularne są gry przeglądarkowe oraz komórkowe. 3D Studio Max Języki programowania AticAtac ZX Spectrum, 1982 Prince of Persia Amiga, 1990 Wolfenstein3D PC, 1992 Język programowania to sposób (usystematyzowany) przekazywania komputerowi poleceń do wykonania. Klasyfikacja języków programowania: imperatywne deklaratywne proceduralne funkcyjne definicyjne logiczne obiektowe czwartej generacji (4GL) Rambo Amstrad, metajęzyki

18 Przykłady języków programowania imperatywne -programskłada się ze zmiennych oraz modyfikujących je operacji, np. C, Pascal; obiektowe program definiowany za pomocą obiektów łączących dane i procedury, np. C++, Java; C++ funkcyjne programy, w których funkcje należą do wartości podstawowych, np. Haskell; logiczne - program podawany jest jako pewien zestaw zależności, a obliczenia są dowodem pewnego twierdzenia w oparciu o te zależności, np. Prolog. Haskell Turbo Pascal 69 Prolog 70 Wirusy komputerowe Klasyfikacja wirusów Wirus komputerowy to najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Skutki działania wirusów: kasowanie i niszczenie danych rozsyłanie spamu kradzież danych wyłączenie komputera wyświetlanie napisów lub rysunków na ekranie uniemożliwienie pracy na komputerze przejęcie kontroli nad komputerem przez osobę nieupoważnioną Podział ze względu na infekowany obiekt: wirusy BOOT-sektorowe, infekujące sektory startowe dyskietek i dysków twardych wirusy plikowe, które infekują pliki wykonywalne systemu operacyjnego; wirusy makr, infekują dokumenty Worda i Excela; wirusy BIOS-owe,niszcząi BIOS komputera, np. CIH (Czarnobyl); wirusy komórkowe, np. wirus Cabir napisany w 2004 roku

19 Klasyfikacja wirusów c.d. Negatywne oprogramowanie Podział wirusów ze względu na funkcjonalność: Konie trojańskie ukrywają się wpożytecznym oprogramowaniu, np. Prosiak. Bomby logiczne aktywacja następuje w momencie nadejścia określonej daty, np. Michał Anioł, Czarnobyl. Robaki rozmnażają się samoistnie i w sposób ciągły, powodując wyczerpanie zasobów systemu, np. Robak Morrisa. malware (z ang. malicious software) to wszelkie aplikacje, skrypty i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliweł dił działaniei wstosunku do użytkownikaż komputera (spam, wirusy, spyware). spyware - program komputerowy, którego celem jest szpiegowanie działań użytkownika, gromadzi informacje o użytkowniku i wysyła jebezjegowiedzyi zgody autorowi programu (dane osobowe, hasła, numery kart płatniczych itp.); spam niechciana poczta elektroniczna; adaware niechciane i reklamy, kó które obniżają wydajność dj systemu (lub treściś nielegalne, obsceniczne); keylogger program przechwytujący znaki wprowadzane z klawiatury; Przykłady działania mniej szkodliwych wirusów Program antywirusowy Program komputerowy, który wykrywa, zwalcza, usuwa i zabezpiecza system przed wirusami komputerowymi. Baranek.exe Meaning.exe Robak: I_Worm/Melting rozpuszcza obraz na ekranie Najczęściej jest to pakiet programów: monitor antywirusowy - monitorowanie RAMu i dysków komputera oraz alarmowanie użytkownika o wykrytych nieprawidłowościach; skaner wirusów - przeglądanie zasobów pamięciowych i dyskowych komputera w poszukiwaniuwirusów; i i baza danych wirusów - automatycznie aktualizowana on-line; skaner poczty - sprawdzanie poczty elektronicznej przychodzącej i wychodzącej

20 Programy antywirusowe Bezpieczny komputer 1.Aktualizuj system operacyjny (Windows: Mój komputer -> Właściwości) 2.Aktualizuj oprogramowanie (MS Update: update.microsoft.com) 3.Firewall (Windows: Panel Sterowania -> Centrum zabezpieczeń) 4.Programy antywirusowe 5.Programy antyspyware (np. Ad-Aware, Aware Spybot, Windows Defender) 6.Nie otwieraj podejrzanych załączników 7.Nie pracuj na koncie administratora i używaj silnych haseł 8.Często archiwizuj dane

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowa użytkowe Oprogramowa użytkowe (aplikacyjne, aplikacja) określa sposoby, w jaki zostają użyte zasoby systemowe do rozwiązywania problemów obliczeniowych zadanych przez użytkownika Oprogramowa

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04

Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Moczarski Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych 312[02].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

pełna wersja 6 upgrade 3 no nik 6 pełna wersja 1 upgrade 0 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne

pełna wersja 6 upgrade 3 no nik 6 pełna wersja 1 upgrade 0 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne 2 3 6 7 8 1 Adobe Photoshop CS6 ver.13 PL Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne Adobe Photoshop CS6 ver.13 EN Win AOO firmy Adobe Systems Incorporated lub równowa ne Adobe Acrobat Prof.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 2 (studia stacjonarne) - 12.10.2007 - Rok akademicki 2007/2008 2/59 Jednostki informacji - bit Bit (ang. binary digit) - jednostka logiczna, określająca najmniejszą

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 10 -

Technologie informacyjne - wykład 10 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 10 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny (Operating System, OS) to program

System operacyjny (Operating System, OS) to program system operacyjny 1 System operacyjny (Operating System, OS) to program nadzorujący pracę wszystkich urządzeń systemu komputerowego i tworzący środowisko do pracy innych programów 2 Funkcje systemu operacyjnego:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Zagadnienia omawiane na wykładzie: Ogólne pojęcia Budowa komputera Rodzaje oprogramowania komputerowego Omówienie edytorów tekstu, zasad składu tekstu Wstęp Sieci komputerowe Internet

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Podstawy informatyki Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Windows XP Microsoft Windows XP (nazwa robocza Whistler) wersja systemu operacyjnego Windows z rodziny Microsoft Windows NT (oparty na jądrze

Bardziej szczegółowo

Programy narzędziowe i inne. 3 Adobe Acrobat Prof. ver. 11 PL firmy Adobe Systems Inc. lub równoważne

Programy narzędziowe i inne. 3 Adobe Acrobat Prof. ver. 11 PL firmy Adobe Systems Inc. lub równoważne równoważności oprogramowania za pomocą cech funkcjonalno- użytkowych. Programy narzędziowe i inne LP 1 2 NAZWA LICENCJI* Adobe Photoshop CC Multilanguage firmy Adobe Systems Incorporated lub równoważne

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 11 -

Technologie informacyjne - wykład 11 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 11 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

LINUX UBUNTU V. 10.04

LINUX UBUNTU V. 10.04 www.slow7.pl 1 LINUX UBUNTU V. 10.04 Czyli jak wygląda nowy Lśniący Lamparcik www.slow7.pl 2 Lśniący Lamparcik Lśniący Lamparcik to pierwszy remiks stworzony przez użytkowników forum Ubuntu.pl tym razem

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Dr inż. Ryszard Myhan

Systemy operacyjne. Dr inż. Ryszard Myhan Systemy operacyjne Dr inż. Ryszard Myhan Status przedmiotu Statut przedmiotu : przedmiot podstawowy kierunkowy Cel i zadania przedmiotu: Przedstawienie podstawowych systemów operacyjnych, zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacji biurowych OpenOfficePL PROFESSIONAL 2006

Pakiet aplikacji biurowych OpenOfficePL PROFESSIONAL 2006 Pakiet aplikacji biurowych OpenOfficePL PROFESSIONAL 2006 1. ZAWARTOŚĆ PAKIETU...2 Edytor tekstu - WRITER...2 Arkusz kalkulacyjny CALC...3 Program bazodanowy BASE...3 Program do tworzenia grafiki DRAW...3

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 2.0 Podręcznik użytkownika 2006 ABBYY Software. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość rozdziału Zawartość rozdziału... 2 Co to jest ABBYY PDF Transformer?... 3 Co nowego w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska. Grafika Power Point Edytor tekstu

Inżynieria środowiska. Grafika Power Point Edytor tekstu Inżynieria środowiska W2 Grafika Power Point Edytor tekstu 1 Grafika komputerowa Wprowadzenie zastosowania - rysunki - schematy - interfejsy użytkownika - wykresy (biznes, nauka, technika) grafika 2D,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania w 2015 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo