Lista REALIZOWANYCH projektów w latach w Gminie Aleksandrów Kujawski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista REALIZOWANYCH projektów w latach 2012-2015 w Gminie Aleksandrów Kujawski"

Transkrypt

1 Lista REALIZOWANYCH projektów w latach w Gminie Aleksandrów Kujawski lp Rok płatn osci Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia I Kompetencji W Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych I Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonych W Systemie Oświaty Poddziałanie Zmniejszenie Nierówności W Stopniu Upowszechniania Edukacji Przedszkolnej 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 313,322,323 Odnowa I Rozwój Wsi Program Nazwa Wnioskowana kwota dofinansowania Kwota otrzymana Projekt Lepszy Start ,37 Lepsza Przyszłość ,73 "Aleksandrów Kujawski - gmina, w której stawia się na jakość" Budowa Świetlic Wiejskich Miejscowości Wołuszewo I Łazieniec , , ,00 Koszt całkowity Koszt kwalifikowalny Rodzaj przedsiewzięcia ,87 utworzenie 5 punktów i 1 oddziału przedszkolnego, wsparcie 10 przedszkoli w tym 1 punktu, zorganizowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, promujących edukację przedszkolną ,50 Podniesienie jakości zarządzania i sprawności funkcjonowania urzędu przez wdrożenie do 2011 r. systemu ISO 9001:2009 oraz przeszkolenie kadry kierowniczej i wszystkich pracowników (33 osoby) urzędu w zakresie ISO. Podniesienie do 2010 r. kompetencji zawodowych urzędników, w tym kompetencji miękkich 12 pracowników (w tym 6 kobiet) urzędu poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, skutecznego liderowania oraz oceny i motywowania pracowników oraz umiejętności językowych 26 pracowników (w tym 16 kobiet) urzędu przez przeprowadzenie szkoleń językowych w formule blended learning. Większe otwarcie urzędu do 2011 r. na lokalną społeczność przez podjęcie cyklu działań umożliwiających systematyczne badanie satysfakcji klientów oraz zacieśnienie relacji z organizacjami pozarządowymi w gminie. Wypracowanie do 2011 r. właściwego systemu rozwoju pracowników urzędu gminy przez działania ukierunkowane na opracowanie kart opisu stanowisk oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych ,64 Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, ,35 stworzenie odpowiednich warunków dla wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i towarzyskim miejscowości. Ponadto budowa świetlic wiejskich w miejscowości Łazieniec i Wołuszewo przyczyni się do poprawy atrakcyjności miejscowości co pozytywnie wpłynie na poprawę str. 1

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader 4.1 / 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Dla Operacji Które Odpowiadają Warunkom Przyznania Pomocy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 321 Podstawowe Usługi Dla Gospodarki I Ludności Wiejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś Priorytetowa 1 Działanie 1.1 Infrastruktura Drogowa Zakup Nowoczesnego Sprzętu Specjalistycznego Ułatwiającego Kształcenie Uczniów W Szkołach Podstawowych I Gimnazjalnych Na Terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Zagospodarowanie jezior w miejscowościach Służewo i Ostrowąs mała architektura Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości Rożno- Parcele (Przy Ul. Krokusowej, Hiacyntowej I Fiołkowej). Budowa Odcinka Drogi Gminnej Słońsk Dolny Wołuszewo Na Odcinku Od Km Do Km , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 warunków jakości życia mieszkańców, promocji aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz kultywowania tradycji i zwyczajów.. W ramach projektu zaplanowano zakup dla 6 szkół: o pracownia przyrodnicza o pracownia matematyczna: o c) pracownia chemiczna i fizyczna W ramach etapu realizacji inwestycji, po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w pierwszej kolejności przystąpiono w Ostrowąsie do: wykopania dołów, postawiono stopy fundamentowe i zamontowano ławki parkowe, kosze i słupki parkowe, wykonano prace elektryczne (demontaż złączy i fundamentu, nowy montaż złączy i fundamentu pod zabudowę, kopanie rowów, nasypywanie warstw piasku, układanie rur ochronnych, układanie kabli, stawianie słupów oświetleniowych, montaż skrzynek, ręcznego plantowania powierzchni gruntu, pomiar sprawdzający Następnie w Służewie przystąpiono do prac analogicznie jak w Ostrowąsie Roboty ziemne Roboty montażowe Roboty drogowe Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa warunków i dostępności komunikacyjnej gminy Aleksandrów Kujawski w wyniku poprawy stanu drogi gminnej, co prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz stymuluje rozwój społecznoekonomiczny. Do celów szczegółowych projektu należą: str. 2

3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader działanie 413 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader działanie 413 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Wołuszewo i Łazieniec w Gminie Aleksandrów Kujawski Doposażenie gminnej Orkiestry Dętej ze Służewa w instrumenty muzyczne i stroje galowe oraz organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej z okazji 100 lecia istnienia ochotniczej Straży Pożarnej w Służewie , , , , , , , ,36 1. Poprawa warunków komunikacyjnych, dostępności i drożności komunikacyjnej w wyniku budowy drogi gminnej. 2. Wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego (spadek poziomu wypadkowości na drogach) droga gminna będzie odpowiadała wszelkim niezbędnym standardom i normom bezpieczeństwa. 3. Zapewnienie zgodności parametrów i standardu infrastruktury drogowej z wymogami Unii Europejskiej tj. nośność nawierzchni jezdni. 4. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w wyniku podniesienia jakości, standardu i funkcjonalności infrastruktury drogowej. 5. Wzrost poziomu racjonalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych (obniżenie kosztów eksploatacyjnych drogi gminnej). Długość wybudowanych dróg gminnych (km) - 0,88493 Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: Oszczędność czasu na drogach w przewozach pasażerskich (zł.) (zł.) Oszczędność czasu na drogach w przewozach towarowych (zł.) (zł.) Zakup oraz dostawa wyposażenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wołuszewie i w Łazieńcu Zakup strojów galowych: Organizacja pikniku rodzinnego z okazji 100- lecia OSP Służewo. zakup instrumentów str. 3

4 Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader działanie 413 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader działanie 413 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Propagowanie tradycji ludowego muzykowania na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski poprzez zakup strojów ludowych, instrumentów i akcesoriów muzycznych "Kujawy pełną gębą". Organizacja i przeprowadzenie imprez kulturalnych w miejscowości Wołuszewo i Służewo na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski , , , , , , , ,24 zakup regionalnych strojów dla Orkiestry Dętej im. Księżnej Kujaw z Ostrowąsa oraz część strojów kujawskich dla chóru gminnego To i Owo zakup dla Orkiestry instrumentów i akcesoriów muzycznych Impreza integracyjna Stoły wigilijne Pokaz stołów wigilijnych odbył się w Wołuszewie w świetlicy wiejskiej w dniu 14 grudnia 2013 roku. W programie obu pokazów przewidziano przeprowadzenie konkursu: na najładniejszy stół z nagrodą i na najlepszą potrawę (Pierogi z kapustą), występ Orkiestry Dętej ze Służewa, występ Orkiestry Dętej z Ostrowąsa i występ zespołu gminnego "To i Owo" oraz występ chóru parafialnego ze Stawek i wsytęp dzieci z PSP Ostrowąs Impreza integracyjna pn. Stoły regionalne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski podjęły się zadania aby na terenie Kujaw (Gminy) zorganizować stoły które pokażą walory kuchni polskiej w jednym miejscu. 10 KGW wylosowało sobie kuchnię jaką będzie pokazywać i przygotowywać, w wyniku losowania będziemy mieli okazję poznać smaki kuchni Kujaw, Warmii i Mazur, Góralskiej, Śląskiej, Podlaskiej, Kresów, Małopolski, Mazowsza, Staropolskiej, Wielkopolskiej. Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski działa prężnie 8 Kół Gospodyń Wiejskich ( z Otłoczyna, Wołuszewa, Opok, Plebanki, Przybranowa, Rudunek, Rożna- Parcele, Stawek) oraz Klub Kobiet Aktywnych i Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.3 Odkryj swój talent , ,00 RAZEM RAŹNIEJ II ,00 EDYCJA , , , , ,00 kurs florystyki abc Rynku pracy 4 spotkania integracyjno motywujące (debata społeczna) o charakterze edukacyjnym związane z rozwiązywaniem problemów dotyczących grup dyskryminowanych i wsparcie psychologiczne (1 godzina) dla każdego uczestnika projektu łącznie 7 godzin, Integracja przez piosenkę 20 spotkań dających możliwość uczestnictwa w warsztatach chóru łącznie 60 godzin, "Śniadania wielkanocne" spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy (w szczególności kobiety z terenów wiejskich i ich rodziny działające w KGW) str. 4

5 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader 4.1 / 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Dla Operacji Które Odpowiadają Warunkom Przyznania Pomocy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie jezior w m. Ostrowąs i Służewo III etap oraz wyposażenie GOK Remont istniejących boisk przyszkolnych wielofunkcyjnych w miejscowości Ostrowąs i Opoki, oraz budowa chodnika w miejscowości Odolion ulice Dworcowa i Piaskowa, Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Budowa świetlicy wiejskiej w Rożnie - Parcele , , , , , , , , , , , , ,46 E-aktywizacja i integracja społeczności w Gminie Aleksandrów Kujawski 5 spotkań z elementami szkolenia w zakresie informatycznym łącznie 15 godzin. wycinka drzewa i krzewów, nowe nasadzenia, plaża, kontener na przechowywanie sprzętu wodnego rower wodny 2-5 osobowy kajak 2 osobowy z bakistą łódź wiosłowa 3 osobowa wiosła do łodzi z dulkami, wiosła do kajaka, transport sprzętu wodnego szafa przesuwana na instrumenty muzyczne Orkiestry Dętej szafa na stroje galowe Orkiestry Dętej, krzesło składane stół 4 osobowy składany ławko-wieszak do szatni subwoofer, dwudrożny monitor sceniczny, kolumna aktywna mikser analogowy, stół bilardowy lodówka, kuchnia gazowo elektryczna, meble kuchenne kuchenka mikrofalowa, zestaw garnków, serwis obiadowy na 12 osób, kubek szklany, telewizor LCD 42 cal, zestaw sztućców, reflektor skaner kompaktowy, zestaw oświetleniowy LED, wytwornica dymu bezprzewodowa Remont istniejącego boiska przyszkolnego wielofunkcyjnego obrzeża betonowe nawierzchnie Budowa chodnika roboty ziemne podbudowy nawierzchnia kolektory deszczowe - roboty ziemne kolektory deszczowe - roboty konstrukcyjne przewierty na kolektorach deszczowych kolektory deszczowe - roboty drogowe wpusty uliczne - roboty ziemne wpusty uliczne - roboty konstrukcyjne kolektory deszczowe - roboty drogowe 18. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Utylizacja azbestu w gminie Aleksandrów Kujawski str. 5

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1, Poddziałanie I etap II etap III etap IV etap Inwestujemy w edukację , , , , , , , , , ,40 Celem projektu "Inwestujemy w edukację" jest wzrost potencjału rozwoju gimnazjum w Służewie i Stawach w Gminie Aleksandrów Kujawski dzięki wdrożeniu zmodyfikowanych kompleksowych programów rozwoju rozszerzających i wzbogacających ofertę edukacyjną szkół, umożliwiającą wyrównanie szans 214 uczniów (134 uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, wyrównujące dysproporcje w poziomie wiedzy, oraz 80 uczniów szczególnie uzdolnionych) i podnoszenia jakości kształcenia w czasie projektu. Wdrożenie powyższych programów ma na celu podwyższenie jakości funkcjonowania systemu oświaty w 2 gimnazjach (w miejscowości Służewo i Stawki) poprzez zwiększenie efektywności kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów. Poprzez realizację projektu będzie możliwość stworzenia i wdrożenia programu rozwoju szkoły jako systemu działań edukacyjnych o trwałym charakterze poprzez: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii, biologii, chemii, informatyki i fizyki skierowane do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy osiągają słabe wyniki w nauce (134 uczniów) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, realizacje ścieżek edukacyjnych skierowanych do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, którzy osiągają słabe wyniki w nauce oraz którzy są szczególnie uzdolnieni, w tym: zajęcia z edukacji ekologicznej dla 30 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2013/2014, zajęcia z przedsiębiorczości dla 214 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2014/2015, zajęcia z rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej dla 80 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (uczeń może skorzystać z kilku kół) w formie: o Koło wokalno-instrumentalne dla 20 uczniów (z gimnazjum w Stawkach), o Koło artystyczne dla 20 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie) o Koło teatralne dla 30 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie) zajęcia z tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego dla 50 uczniów gimnazjum w Stawkach i Służewie w roku szkolnym 2014/2015, Zajęcia pozalekcyjne z zakresu ICT, języków obcych, nauk str. 6

7 20. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach konkursu zamkniętego nr 11/POIiŚ/1.1/10/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej,. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rożno- Parcele, Stawki, Łazieniec i Odolion gm. Aleksandrów Kujawski" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski , , , ,76 Vat ,59 matematyczno-przyrodniczych. Zadanie dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szczególnie uzdolnionych oraz mających problemy w nauce z indywidualnym podejściem dydaktycznym w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w formie: o zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 56 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie) o zajęcia z j. angielskiego dla 50 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie) o zajęcia z j. niemiecki (gimnazjum w Stawkach) o zajęcia "Młody informatyk dla 214 uczniów (gimnazjum w Stawkach i Służewie) Doradztwo edukacyjno-zawodowe i opieka psychologicznopedagogiczna. Zadanie dla wszystkich uczniów klas II (gimnazjum w Stawkach i Służewie) w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/ ,00 Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w tym: Opracowanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii na terenie gminy, w tym: Szczegółowa inwentaryzacja obiektów gminnych (rodzaj źródła ciepła, zużycia paliwa, zużycie energii cieplnej i elektrycznej, stan techniczny, powierzchnia) oraz oświetlenia publicznego, Inwentaryzacja pozostałych źródeł emisji w układzie zgodnym z wytycznymi do Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 (grupy źródeł: budynki gminne, budynki mieszkalne, budynki usługowe, oświetlenie publiczne, przemysł, transport publiczny, transport prywatny, gospodarka odpadami, lokalna produkcja energii) Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów Kujawski, zgodnie z załącznikiem 9 do regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w szczególności: Objęcie planem całego obszaru gminy, Zaplanowanie działań niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby - redukujących emisję gazów cieplarnianych, poprawiających efektywność energetyczną i wykorzystujących OZE. Wszystkie działania mają mieć na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w str. 7

8 22. Wladza Wdrażająca Programy europejskie poddzialania: Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 313,322,323 Odnowa I Rozwój Wsi Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie aleksandrów kujawski , , , ,13 powietrzu, Zaplanowanie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne), Zaplanowanie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne), Zapewnienie współuczestnictwa podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS), Zapewnienie spójności z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz obowiązującym programem ochrony powietrza. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu (w tym przygotowanie ulotek oraz plakatów). Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Aleksandrów Kujawski. Zakup 150 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem serwis zestawów komputerowych 250 szt; systemy operacyjne i programy antywirusowe 250 szt modernizacja komputerów -250 szt opłaty abonamentowe Internetu dla 150 gospodarstw opłaty abonamentowe Internetu dla 16 jednostek podległych zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego Materiały promocyjne; Szkolenia dla 150 BO Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości i zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Rożno Parcele, montaż siłowni outdorowych w miejscowościach Ośno Drugie, Stawki, Odolion, Ostrowąs, Opoki i Przybranowo, budowę altany widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w Wołuszewie oraz doposażenie i wyposażenie (budowę) placów zabaw w zabawki i urządzenia w 16 miejscowościach na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Tak zagospodarowany teren przestrzeni publicznej zapewni mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz szerokiej str. 8

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa schemat drogi lokalne, Kompleksowe rozwiązania komunikacyjne na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (I etap obejmujący budowę drogi w miejscowości Odolion ul. Okrężna, ul. Relaksowa oraz budowę drogi Wilkostowo Zduny i Ośno - Stawki). oferty, co związane jest z aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz zaspokojenie potrzeb społecznych oraz poprawą atrakcyjności turystycznej miejscowości, wpłynie na polepszenie infrastruktury technicznej, poprawę wyglądu i estetyki wsi, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę warunków życia. Inwestycja jest spójna z rozwojem nowej funkcji wsi rekreacyjnej i turystycznej. Działanie będzie wpływać na podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych. Społeczność lokalna wytypowała inwestycje jako priorytetową do realizacji ze względu na jej znaczący wpływ na zwiększenie atrakcyjności tych wsi , ,53 realizacja projektu: a)roboty budowlane w ramach poszczególnych zadań realizacyjnych: 1. budowa drogi Wilkostowo Zduny -wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej wraz z warstwą wiążącą i podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, -wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 2. budowa drogi Stawki Ośno -wzmocnienie nawierzchni; -odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych; -przebudowa zjazdów do posesji i na działki; -wprowadzenie oznakowania drogi; -budowa oświetlenia. 3. budowa drogi w miejscowości Odolion ul. Okrężna, -wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej -wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej -wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej -wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4. budowa drogi w miejscowości Odolion ul. Relaksowa -wykonanie nawierzchni bitumicznej, -wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej. str. 9

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Projektodawca Gmina Miasto Włocławek Termin realizacji do 30.06.2015 Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Tytuł projektu,,dołączymy do Reichsteina CEL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 Podtytuł prezentacji Dominik Pióro Główny Specjalista Departamentu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Mając na uwadze podnoszenie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne 1. Celem opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka jest stworzenie odpowiednich warunków

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r.

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06 Sołectwo Wysokość funduszu SUCHY DĄB 34 972,90 Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki 189 623,06 Nazwa przedsięwzięcia 1.Przysposobienie pomieszczenia w budynku na stadionie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

w zł Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 524 476,00 524 476,00 - środki z budżetu krajowego

w zł Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 524 476,00 524 476,00 - środki z budżetu krajowego Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/324/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413

Bardziej szczegółowo

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca. Wydatki w roku budżetowy m 2013. Okres realizacj i zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca. Wydatki w roku budżetowy m 2013. Okres realizacj i zadania L.p. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok Projekt źródło kwota Urząd program Gminy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9 kwietnia 2015 r. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZPU.271.6.2014.KO Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.06.2015

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.06.2015 Lp Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/28/ Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.06. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz, niepodlegających zwrotowi

Bardziej szczegółowo

RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33 Lista operacji wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniach (29.10.2012 30.10.2012) Lp. Nazwa/imię

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Lista projektów. Tytuł projektu Lokalizacja operacji Wnioskowana wartość dofinansowania Woj. śląskie Zendek. Woj. śląskie Strzyżowice

Lista projektów. Tytuł projektu Lokalizacja operacji Wnioskowana wartość dofinansowania Woj. śląskie Zendek. Woj. śląskie Strzyżowice Lista projektów Załącznik do Uchwały Nr XVI/256/14 Rady Lokalnej Grupy Działania Brynica to nie granica z dnia 17 lutego 2014r. wybranych do w ramach budżetu LGD w VII naborze wniosków o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WKP 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny

Bardziej szczegółowo