APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne SIMPSON do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8131/2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne SIMPSON do konstrukcji drewnianych WARSZAWA"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne SIMPSON do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Stanisława BARANIAKA Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW II Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w czerwcu 2012 r. Zam. 557/2012

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: SIMPSON STRONG-TIE Sp. z o.o. ul. Działkowa 115A, Warszawa stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne SIMPSON do konstrukcji drewnianych w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 28 maja 2017 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Warszawa, 28 maja 2012 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2009.Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2012 zawiera 39 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 AT /2012 str. 2/39 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI str. 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Właściwości materiałów Właściwości łączników Cechowanie PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI... 18

5 AT /2012 str. 3/39 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne SIMPSON do konstrukcji drewnianych, produkowane przez firmę SIMPSON STRONG-TIE w zakładach: a) SIMPSON STRONG-TIE A/S, Boulstrup, DK-8300 Odder, Dania, b) SIMPSON STRONG-TIE, Winchester Road, Cardinal Point Tamworth Staffordshire, B78 3HG Wielka Brytania, c) SIMPSON STRONG-TIE, ZAC des Chemins, Sainte Gemme la Plaine, Francja d) SIMPSON STRONG-TIE, 5956 W. Las Positas Blvd. Pleasanton, CA 94588, USA e) SIMPSON STRONG-TIE, 5151S. Airport Way Stockton, CA 95206, USA oraz firmę MCA Sp. K., ul. Kamieńskiego , Wrocław Upoważnionym przedstawicielem Producentów w Polsce jest firma SIMPSON STRONG-TIE Sp. z o.o., ul. Działkowa 115A, Warszawa. Asortyment wyrobów objętych niniejszą Aprobatą Techniczną ITB zawiera łączniki SIMPSON do połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych o określonej nośności, wykonywanych z zastosowaniem następujących łączników: podporowych wspornikowych, przedstawionych na rysunkach 1 4, oporowych kątowych, przedstawionych na rysunkach 5 16, oporowych kątowych do bali, przedstawionych na rysunku 17, dwuskrzydełkowych krokwiowo-płatwiowych, przedstawionych na rysunku 18, prętowych kotwiących, przedstawionych na rysunku 19. W zależności od rodzaju, łączniki SIMPSON wykonywane są z blach stalowych ocynkowanych ogniowo lub nieocynkowanych. Łączniki z blach stalowych nieocynkowanych po wyprofilowaniu i procesie automatycznego spawania zabezpieczane są przed korozją powłoką cynkową metodą zanurzeniową lub galwaniczną (elektrolityczną) powłoką cynkową z dodatkową obróbką chromianową. Wymagane właściwości techniczne trójwymiarowych i prętowych łączników mechanicznych do konstrukcji drewnianych objętych niniejszą Aprobatą podano w p. 3.

6 AT /2012 str. 4/39 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Łączniki SIMPSON, objęte Aprobatą, są przeznaczone do wykonywania połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych. Łączniki podporowe wspornikowe i oporowe kątowe przeznaczone są do łączenia elementów wzajemnie prostopadłych. Łączniki dwuskrzydełkowe przeznaczone są do łączenia krokwi z płatwiami, oczepami, itp. Łączniki prętowe kotwiące przeznaczone są do mocowania podpór do podłoża wykonanego z betonu zwykłego lub innych materiałów murowych. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne SIMPSON powinny być mocowane do elementów z iglastego drewna konstrukcyjnego klasy co najmniej C24 wg normy PN-EN 338:2011 przy pomocy łączników trzpieniowych (gwoździ pierścieniowych lub wkrętów) zgodnych z ETA-04/0013 lub odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 14592:2008. Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję łączniki SIMPSON można stosować do konstrukcji drewnianych zgodnych z wymaganiami normy PN-EN :2010/ NA:2010 w środowiskach o kategoriach korozyjności C1, C2 i C3 wg normy PN-EN ISO :2001. Nośności obliczeniowe trójwymiarowych łączników podporowych, podlegających w złączach zginaniu w sposób powodujący zmniejszenie lub zwiększenie kąta ich rozwarcia, przyjmuje się jako mniejszą wartość obliczoną ze wzorów: N m,d,1 = kf m,d 3a bh 2 F m,d (1) N m,d,2 = δ c,90,d A F m,d (2) gdzie: N m,d,1 nośność obliczeniowa łącznika na zginanie ze względu na materiał łącznika, N, N m,d,2 nośność obliczeniowa łącznika na zginanie ze względu na docisk do drewna, N, f m,d wytrzymałość obliczeniowa na zginanie blachy łącznika, N/mm 2, b szerokość półki łącznika w najniekorzystniejszym przekroju, mm, h grubość blachy łącznika, mm, a długość obciążonej półki łącznika, mm, k 1,0 dla podporowych łączników prostych oraz 3,0 dla łączników podporowych wzmocnionych (z przetłoczeniem), δ c,90,d obliczeniowe naprężenie ściskające w kierunku prostopadłym do włókien, zależne od klasy wytrzymałościowej drewna złącza, obliczone zgodnie

7 AT /2012 str. 5/39 z normą PN-B-03150:2000 (p ), przy czym wartość współczynnika k c,90 nie powinna być większa od 1,25 N/mm 2, A powierzchnia półki łącznika, mm 2, F m,d obciążenie obliczeniowe złącza, wynikające z projektu technicznego konstrukcji, N. Nośność obliczeniową trójwymiarowych łączników oporowych kątowych oraz dwuskrzydełkowych, podlegających w złączach ścinaniu, oblicza się ze wzoru: N v,d = f v,d l F v,d (3) gdzie: N v,d nośność obliczeniowa łącznika na ścinanie, N, f v,d wytrzymałość obliczeniowa blachy łącznika na ścinanie, N/mm 2, l długość przekroju ścinania, z uwzględnieniem otworów, w najniekorzystniejszym przekroju łącznika, mm, F v,d obciążenie obliczeniowe złącza, wynikające z projektu technicznego konstrukcji, N. Nośność obliczeniową trójwymiarowych łączników dwuskrzydełkowych, podlegających w złączach rozciąganiu, oblicza się ze wzoru: gdzie: N t,d = f t,d bh F t,d (4) N t,d nośność obliczeniowa łącznika na rozciąganie, N, f t,d wytrzymałość blachy łącznika na rozciąganie, N/mm 2, b, h wymiary przekroju, z uwzględnieniem otworów, w najniekorzystniejszym przekroju łącznika, mm, F t,d obciążenie obliczeniowe złącza, wynikające z projektu technicznego konstrukcji, N. Nośność obliczeniową zamocowania łączników trójwymiarowych do elementów drewnianych za pomocą łączników trzpieniowych (gwoździ, wkrętów oraz śrub) pracujących na ścinanie oblicza się ze wzoru: gdzie: N v,z,d = n i R d,i F v,d (5) N v,z,d nośność obliczeniowa zamocowania łącznika trójwymiarowego do elementu drewnianego za pomocą łączników trzpieniowych pracujących na ścinanie, N, F v,d obliczeniowe obciążenie złącza, wynikające z projektu technicznego konstrukcji, N,

8 AT /2012 str. 6/39 n i liczba łączników trzpieniowych jednego rodzaju do zamocowania jednej półki łącznika, wynikająca z projektu technicznego konstrukcji lub liczba gwoździ wbijanych w jednym szeregu wzdłuż włókien drewna, wartość n i należy zastąpić wartością n ef obliczoną ze wzoru: n ef = n i k ef (6) przyjmując wartości k ef według tablicy Rozstaw gwoździ wbitych wzdłuż włókien, a 1 k ef a 1 14d 1,0 a 1 = 10d 0,85 a 1 = 7d 0,7 wartości pośrednie należy interpolować liniowo w którym: R d,i nośność obliczeniowa na ścinanie (na jedno cięcie) łącznika trzpieniowego obliczona według wzorów podanych w p normy PN-B-03150:2000, N; we wzorach tych wartość charakterystyczną wytrzymałości na docisk f h,k w przypadku gwoździ gładkich, wkrętów oraz śrub oblicza się według wzorów podanych w ww. normie, a w przypadku gwoździ pierścieniowych oblicza się ze wzoru: f h,k = 0,07 k d -0,3 (7) k gęstość charakterystyczna drewna, kg/m 3 d średnica gwoździ pierścieniowych, mm. Nośność obliczeniową gwoździ gładkich, wkrętów oraz śrub, mocujących łączniki trójwymiarowe do elementów drewnianych złączy, pracujących na wyciąganie, oblicza się według punktów 7.4.3, i normy PN-B-03150:2000, przy czym wartość f 1,k dla łączników trzpieniowych oblicza się ze wzoru: f 1,k = k (8) gdzie: k gęstość charakterystyczna drewna, kg/m 3. Stosowanie wyrobów, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, powinno być zgodne z projektem technicznym określonego obiektu, opracowanym z uwzględnieniem: - obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami), - właściwości technicznych wyrobów, określonych w niniejszej Aprobacie Technicznej,

9 AT /2012 str. 7/39 - nośności charakterystycznych złączy dla określonego schematu połączenia elementów konstrukcji drewnianej i schematu gwoździowania, podanych na rysunkach WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Właściwości materiałów Do wykonywania łączników SIMPSON, powinny być stosowane: - ocynkowane ogniowo blachy stalowe gatunku S250GD+Z275 o właściwościach mechanicznych określonych w normie PN-EN 10346:2009 i tolerancjach wykonania określonych w normie PN-EN 10143:2008 lub PN-EN 10051:1999/Ap1:2003, - blachy stalowe gatunku S235JR o właściwościach mechanicznych określonych w normie PN-EN :2005 i tolerancjach wykonania określonych w normie PN-EN 10051:1999/Ap1: Właściwości łączników Kształt i wymiary. Kształt i wymiary łączników SIMPSON powinny być zgodne z podanymi na rysunkach Wymiary podano w mm. Odchyłki graniczne wymiarów liniowych powinny odpowiadać klasie zgrubnej C wg PN-EN : Wykonanie. Powierzchnie łączników nie powinny posiadać ostrych i tnących krawędzi, wgnieceń i zadziorów. Chropowatość powierzchni nieobrabianych łączników powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach materiału wyjściowego Nośność charakterystyczna na zginanie trójwymiarowych łączników podporowych wspornikowych. Nośność charakterystyczna na zginanie N m, k trójwymiarowych łączników podporowych wspornikowych powinna spełniać warunek: gdzie: N m,k f bh 3a m,k 2 N m,k nośność charakterystyczna łącznika na zginanie określona na podstawie badań, N, f m,k wytrzymałość charakterystyczna na zginanie blachy łącznika, N/mm 2, b szerokość półki łącznika w najniekorzystniejszym przekroju, mm, h grubość blachy łącznika, mm, a długość obciążonej półki łącznika, mm. (9)

10 AT /2012 str. 8/ Nośność charakterystyczna na rozciąganie trójwymiarowych łączników dwuskrzydełkowych. Nośność charakterystyczna na rozciąganie N t,k trójwymiarowych łączników dwuskrzydełkowych powinna spełniać warunek: gdzie: N t,k f t,k bh (10) N t,k nośność charakterystyczna łącznika na rozciąganie określona na podstawie badań, N, f t,k wytrzymałość charakterystyczna blachy łącznika na rozciąganie, N/mm 2, b, h wymiary, z uwzględnieniem otworów, w najniekorzystniejszym przekroju łącznika, mm Nośność charakterystyczna na ścinanie trójwymiarowych łączników oporowych kątowych, kątowych do bali, podporowych wspornikowych i dwuskrzydełkowych. Nośność charakterystyczna na ścinanie N v,k trójwymiarowych łączników oporowych kątowych, kątowych do bali, podporowych wspornikowych i dwuskrzydełkowych powinna spełniać warunek: gdzie: N v,k f v,k l (11) N v,k nośność charakterystyczna łącznika na ścinanie określona na podstawie badań, N, f v,k wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie blachy łącznika, N/mm 2, l długość przekroju ścinania z uwzględnieniem otworów w najniekorzystniejszym przekroju łącznika, mm Nośność charakterystyczna na rozciąganie łączników prętowych kotwiących. Nośność charakterystyczna na rozciąganie łączników prętowych kotwiących powinna spełniać warunek: N r,k f r,k b h (12) gdzie: N r,k nośność charakterystyczna łącznika na rozciąganie określona na podstawie badań, N, f r,k wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie blachy lub pręta łącznika, N/mm 2, b,h wymiary przekroju blach łącznika z uwzględnieniem otworów w najniekorzystniejszym przekroju lub przekrój pręta kotwiącego w zależności, który parametr jest mniejszy, mm 2. Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów.

11 AT /2012 str. 9/ Nośność charakterystyczna zamocowania łączników. Nośność zamocowania N v, k trójwymiarowych łączników oporowych, kątowych do elementów drewnianych połączonych za pomocą gwoździ pierścieniowych wg normy PN-EN 14592:2008, powinna spełniać warunek: gdzie: N v,k nr k (13) N v,k nośność charakterystyczna zamocowania łącznika do elementów drewnianych określona na podstawie badań, N, n liczba ścinanych gwoździ wbitych do jednej półki danego łącznika trójwymiarowego, R k nośność charakterystyczna na ścinanie (na jedno cięcie) łącznika według wzorów podanych w p normy PN-B-03150:2000, przy zastosowaniu wartości f h, k według wzoru (7), N. Nośność charakterystyczna zamocowania trójwymiarowych łączników mechanicznych w złączach wykonanych z zastosowaniem gwoździowania wg określonych schematów nie powinna być mniejsza niż podano na: rysunku 20, w przypadku łączników wspornikowych krokwiowych typu VPA, rysunku 21, w przypadku łączników kątowych ACR10520, EA444/2, EA554/2, EA756/2, ACRL10520, rysunku 22, w przypadku łącznika kątowego regulowanego ADR6292, rysunku 23, w przypadku łączników kątowych AC35350, AC55365, AF90265, ANPS B i ANP256860, rysunku 24, w przypadku łączników prętowych kotwiących DK Nośność na przeciąganie łba gwoździa pierścieniowego przez łącznik. Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie przez otwór do łącznika trzpieniowego, gwoździa pierścieniowego o średnicy trzpienia 4 mm i średnicy łba 8 mm nie powinna być mniejsza niż 4,70 kn Właściwości powłok ochronnych. Łączniki SIMPSON wykonane z blach stalowych gatunku S235JR powinny być po ukształtowaniu i procesie automatycznego spawania pokryte cynkową powłoką zanurzeniową o grubości nie mniejszej niż 42 m lub galwaniczną elektrolityczną powłoką cynkową chromianowaną o łącznej grubości nie mniejszej niż 8 m. Jakość powierzchni ocynkowanych powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 10346:2009. Łączniki wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo S250GD+Z275 powinny posiadać powłokę cynkową o grubości nominalnej nie mniejszej niż 19 µm po każdej stronie.

12 AT /2012 str. 10/ Reakcja na ogień. Trójwymiarowe i prętowe łączniki SIMPSON spełniają wymagania dotyczące reakcji na ogień dla klasy A1 wg normy PN-EN A1:2010 bez badania, zgodnie z postanowieniami Decyzji Komisji Europejskiej 96/603/WE i 200/605/WE, na podstawie umieszczenia w wykazie stanowiącym załącznik do tych Decyzji Cechowanie Łączniki SIMPSON powinny być cechowane przez umieszczenie na wyrobie znaku Producenta, o ile pozwalają na to wymiary łącznika. 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT Łączniki SIMPSON objęte Aprobatą, powinny być dostarczane w firmowych opakowaniach producenta, zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi. W jednym opakowaniu powinny znajdować się łączniki tego samego typowymiaru. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę i adres Producenta, typ i symbol łącznika, liczbę sztuk w opakowaniu, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym (DZ. U. Nr 198/2004, poz. 2041). Opakowania z łącznikami powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych od wpływów atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Transport łączników powinien odbywać się dowolnymi krytymi środkami transportu.

13 AT /2012 str. 11/39 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów z Aprobata Techniczną itb AT /2012 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p. 5.4, b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: a) nośność charakterystyczną na zginanie trójwymiarowych łączników podporowych wspornikowych,

14 AT /2012 str. 12/39 b) nośność charakterystyczną na rozciąganie trójwymiarowych łączników dwuskrzydełkowych, c) nośność charakterystyczną na ścinanie trójwymiarowych łączników oporowych kątowych i kątowych do bali oraz podporowych wspornikowych i dwuskrzydełkowych, d) nośność charakterystyczną na rozciąganie łączników prętowych kotwiących, e) nośność charakterystyczną zamocowania łączników do elementów drewnianych, f) nośność na przeciąganie łba gwoździa przez łącznik, g) właściwości powłok ochronnych na blachach stalowych. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie surowców i składników oraz sprawdzanie dokumentów potwierdzających ich właściwości określone w p. 3.1, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z wymaganiami określonymi w Aprobacie Technicznej ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) kształtu i wymiarów łączników, b) wyglądu i grubości powłoki cynkowej.

15 AT /2012 str. 13/ Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) nośności charakterystycznej na zginanie łączników podporowych wspornikowych, b) nośności charakterystycznej na rozciąganie łączników dwuskrzydełkowych, c) nośności charakterystycznej na ścinanie łączników oporowych kątowych i kątowych do bali oraz podporowych wspornikowych i dwuskrzydełkowych, d) nośności charakterystycznej na rozciąganie łączników prętowych kotwiących Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania właściwości, określonych w p. 5.2 i p. 5.4, powinny być wykonane według poniżej podanych metod. Wyniki badań należy porównać z odpowiednimi wymaganiami podanymi w p Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Sprawdzenie kształtu łączników trójwymiarowych i prętowych polega na oględzinach i porównaniu ich kształtu oraz rozmieszczenia otworów z odpowiednimi rysunkami technicznymi. Wymiary łączników sprawdza się za pomocą przyrządów pomiarowych dostosowanych do wymaganej dokładności sprawdzanych wymiarów. Sprawdzenie należy wykonać na co najmniej trzech próbkach każdego typu łącznika Sprawdzenie wykonania. Sprawdzenie wykonania przeprowadza się przez oględziny nieuzbrojonym okiem w dobrze oświetlonym pomieszczeniu z odległości 0,3 m Sprawdzenie nośności łączników na zginanie. Nośność łączników na zginanie sprawdzana jest poprzez działanie siły powodującej zniszczenie łącznika, którego jedna półka zamocowana jest w urządzeniu wstawionym do maszyny wytrzymałościowej, a druga półka poddane jest zginaniu poprzez działanie na nią stopniowo wzrastającej siły. Badanie wykonuje się na pięciu trójwymiarowych łącznikach podporowych wspornikowych Sprawdzenie nośności łączników na rozciąganie. Nośność łączników na rozciąganie sprawdzana jest poprzez działanie siły powodującej zniszczenie łącznika zamocowanego w maszynie wytrzymałościowej i poddanego działaniu wzrastającej siły

16 AT /2012 str. 14/39 rozciągającej. Badanie wykonuje się na pięciu trójwymiarowych łącznikach dwuskrzydełkowych Sprawdzenie nośności łączników na ścinanie. Sprawdzenie nośności łączników na ścinanie należy przeprowadzić według ZUAT-15/II.17/ Sprawdzenie nośności zamocowania łączników do elementów drewnianych. Nośność zamocowania łączników sprawdzana jest poprzez działanie siły powodującej zniszczenie złączy elementów z drewna iglastego klasy C24 (według normy PN-EN 338:2011) przez deformację lub ścięcie łączników trzpieniowych tj. gwoździ pierścieniowych o średnicy 4 mm i długości 50,0 mm lub śrub M10 w przypadku łączników prętowych kotwiących, na pięciu modelach badawczych, wykonanych z zastosowaniem trójwymiarowych łączników podporowych i kątowych, dwuskrzydełkowych i prętowych. Badanie przeprowadza się według normy PN-EN 26891:1997 oraz Raportu Technicznego EOTA nr 016 (ETAG nr 015) Sprawdzenie nośności łączników na przeciąganie łba gwoździa. Sprawdzenie nośności łączników na przeciąganie przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN 1383:2002 ze zmianą polegającą na zastąpieniu elementu drewnianego elementem wyciętym z łącznika trójwymiarowego. Wymiar jednego boku tego elementu powinien wynosić co najmniej 5d, gdzie d średnica trzpienia łącznika trzpieniowego. Wymiar drugiego boku zależy od wymiaru łącznika trójwymiarowego. Badanie należy przeprowadzić na co najmniej 15 próbkach Sprawdzenie właściwości powłok ochronnych. Wygląd galwanicznych powłok ochronnych cynkowych sprawdza się metodą określoną w normie PN-EN ISO 2081:2009. Grubość powłok sprawdza się metodą nieniszczącą według normy PN-EN ISO 2178: Sprawdzenie cechowania. Sprawdzenie cechowania przeprowadza się wzrokowo Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

17 AT /2012 str. 15/39 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność trójwymiarowych i prętowych łączników mechanicznych SIMPSON do konstrukcji drewnianych, do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz projektantów obiektów i wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie i prawidłową jakość wbudowania W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie trójwymiarowych i prętowych łączników mechanicznych SIMPSON do konstrukcji drewnianych należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT /2012.

18 AT /2012 str. 16/39 7. TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest ważna do 28 maja 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości PN-EN 1383:2002 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na przeciąganie PN-EN :2005 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych PN-EN 10051:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej. Tolerancje wymiarów i kształtu PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Tolerancje wymiarów i kształtu PN-EN 10346:2009 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy PN-EN :2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

19 AT /2012 str. 17/39 PN-EN 14592:2008 Konstrukcje drewniane. Łączniki typu sworzniowego. Wymagania PN-EN 20273:1998 Części złączne. Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów PN-EN :1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji PN-EN ISO 2081:2009 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z dodatkową obróbką na żelazie lub stali PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-M-82501:1985 Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ETAG nr 015 Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych. Raport Techniczny EOTA TR016 Metoda badania trójwymiarowych łączników mechanicznych do konstrukcji drewnianych, z przykładami ZUAT-15/II.17/2003 Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych Raporty z badań i oceny 1. Raport z badań Nr LOW-572.1/A/2009. Łączniki złączy ciesielskich SIMPSON, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej LOW, ITB, Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. St. Taczaka Opinia specjalistyczna dotycząca złączy ciesielskich SIMPSON, OWN-OT-040/2009. Zakład Okuć i Ślusarki Budowlanej LOW, ITB, Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. St. Taczaka Raport z badań LOW01-115/12/Z00OWN. Trójwymiarowe łączniki mechaniczne SIMPSON do konstrukcji drewnianych, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej LOW, ITB, Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. St. Taczaka 12.

20 AT /2012 str. 18/39 RYSUNKI str. Rys. 1. Wsporniki krokwiowe VPA2, VPA25, VPA35, VPA Rys. 2. Wsporniki kalenicowe LSSUI i LSSU Rys. 3. Wsporniki do desek BRET20 i BRET Rys. 4. Klips do desek tarasowych DBT1T Rys. 5. Łącznik kątowy ACR Rys. 6. Łącznik kątowy ACRL Rys. 7. Łącznik kątowy EA756/ Rys. 8. Łącznik kątowy EA444/ Rys. 9. Łącznik kątowy EA554/ Rys. 10. Łącznik kątowy regulowany ADR Rys. 11. Łącznik kątowy AF Rys. 12. Łączniki kątowe AC35350 i AC Rys. 13. Łączniki kątowe z blachy perforowanej Rys. 14. Łączniki kątowe ANPS204425, ANPPS i ANSP Rys. 15. Łącznik kątowy wąski EC Rys. 16. Łącznik kątowy CRE Rys. 17. Łączniki kątowe do bali EBR60-B i EBR80-B Rys. 18. Łączniki krokwiowo-płatwiowe Motyl VEKS170 i VEKS Rys. 19. Łącznik prętowy kotwiący DK Rys. 20. Schemat obciążeń złączy wykonanych z zastosowaniem wsporników krokwiowych VPA2, VPA25, VPA35 i VPA4 mocowanych przy pomocy gwoździ pierścieniowych ø 4 x 40 mm Rys. 21. Schemat obciążeń złączy wykonanych z zastosowaniem łączników kątowych ACR10520, EA444/2, EA554/2, EA756/2 i ACRL10520 mocowanych przy pomocy gwoździ pierścieniowych ø 40 x 40 mm Rys. 22. Schemat obciążeń złączy wykonanych z zastosowaniem łącznika kątowego regulowanego ADR6292 mocowanego przy pomocy gwoździ pierścieniowych ø 4 x 40 mm Rys. 23. Schemat obciążeń złączy wykonanych z zastosowaniem łączników kątowych mocowanych przy pomocy gwoździ pierścieniowych ø 40 x 40 mm Rys. 24. Schemat obciążeń złączy wykonanych z zastosowaniem łączników prętowych kotwiących DK mocowanych przy pomocy wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym ø 8 x 60 2 szt. i ø 10 x 60 1 szt. wg normy PN-M-82501:

21 AT /2012 str. 19/39 VPA2 VPA25 VPA35 VPA4 Oznaczenie A Wymiary, mm B VPA VPA VPA VPA Rys. 1. Wsporniki krokwiowe VPA2, VPA25, VPA35, VPA4

22 AT /2012 str. 20/39 Oznaczenie Wymiary, mm A B D E LSSUI LSSUI LSSU LSSU Rys. 2. Wsporniki kalenicowe LSSUI i LSSU

23 AT /2012 str. 21/39 Rys. 3. Wsporniki do desek BRET20 i BRET23 Rys. 4. Klips do desek tarasowych DBT1T

24 AT /2012 str. 22/39 Rys. 5. Łącznik kątowy ACR10520

25 AT /2012 str. 23/39 Rys. 6. Łącznik kątowy ACRL10520

26 AT /2012 str. 24/39 Rys. 7. Łącznik kątowy EA756/2 Rys. 8. Łącznik kątowy EA444/2

27 AT /2012 str. 25/39 Rys. 9. Łącznik kątowy EA554/2

28 AT /2012 str. 26/39 Rys. 10. Łącznik kątowy regulowany ADR6292 Rys. 11. Łącznik kątowy AF90265

29 AT /2012 str. 27/39 AC35350 AC55365 Rys. 12. Łączniki kątowe AC35350 i AC55365

30 AT /2012 str. 28/39 Oznaczenie Wielkość Wymiary, mm A B C T m 1 m 2 n ANPS x 40 x 2,0 x , ANPS B 40 x 40 x 2,0 x , ANPS x 60 x 2,0 x , ANPS B 60 x 60 x 2,0 x , ANPS B 60 x 60 x 2,0 x , ANPS x 60 x 2,0 x , ANPS B 80 x 80 x 2,0 x , ANPS x 80 x 2,0 x , * złącze kątowe z blachy perforowanej 2,0 mm Oznaczenie Wielkość Wymiary, mm A B C T m 1 m 2 n ANP x 40 x 2,5 x , ANP x 40 x 2,5 x , ANP x 60 x 2,5 x , ANP x 60 x 2,5 x , ANP x 60 x 2,5 x , ANP x 60 x 2,5 x , ANP x 60 x 2,5 x , ANP x 80 x 2,5 x , ANP x 80 x 2,5 x , ANP B 80 x 80 x 2,5 x , ANP B 100 x 100 x 2,5 x , ANP B 100 x 100 x 2,5 x , * złącze kątowe z blachy perforowanej 2,5 mm Rys. 13. Łączniki kątowe z blachy perforowanej

31 AT /2012 str. 29/39 ANPS ANPPS ANSP Rys. 14. Łączniki kątowe ANPS204425, ANPPS204625, ANSP206625

32 AT /2012 str. 30/39 Oznaczenie Wielkość Wymiary, mm A B C T ø EC 30/2 30 x ,0 4,2 EC 40/2 40 x ,0 4,2 EC 50/2 50 x ,0 4,2 EC 60/2 60 x ,0 4,2 EC 70/2,5 70 x ,5 4,2 EC 80/2,5 80 x ,5 4,2 EC 90/3 90 x ,0 5,5 EC 100/3 100 x ,0 5,5 EC 120/3 120 x ,0 5,5 EC 140/3 140 x ,0 5,5 Rys. 15. Łącznik kątowy wąski EC

33 AT /2012 str. 31/39 Wymiary, mm Oznaczenie A B C m CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE CRE Rys. 16. Łącznik kątowy CRE

34 AT /2012 str. 32/39 EBR60-B EBR80-B Rys. 17. Łączniki kątowe do bali EBR60-B i EBR80-B

35 AT /2012 str. 33/39 VEKS170 R VEKS170 L VEKS210 R VEKS210 L Rys. 18. Łączniki krokwiowo-płatwiowe Motyl VEKS170 i VEKS210

36 AT /2012 str. 34/39 Oznaczenie Wielkość Wymiary, mm A B C D E T ø x ,0 5; x ,0 5; x ,0 5; x ,0 5; x ,0 5; x ,0 5; P 70 x ,0 9; P 80 x ,0 9; P 90 x ,0 9; x ,0 9; x ,0 9; P 100 x ,0 9; P 120 x ,0 9, P 140 x ,0 9; x ,0 9; x ,0 9; 11 Rys. 19. Łącznik prętowy kotwiący DK

37 AT /2012 str. 35/39 Oznaczenie Nośność charakterystyczna łącznika, kn 1 2 VPA 2 VPA 25 VPA 35 0,8 VPA 4 Rys. 20. Schemat obciążeń złączy wykonanych z zastosowaniem wsporników krokwiowych VPA2, VPA25, VPA35 i VPA4 mocowanych przy pomocy gwoździ pierścieniowych ø 4 x 40 mm

38 AT /2012 str. 36/39 Schemat obciążeń Łącznik kątowy ACR10520 Łącznik kątowy EA444/2 Łącznik kątowy EA554/2 Łącznik kątowy EA756/2 Łącznik kątowy ACR10520L Oznaczenie Nośność charakterystyczna złącza podwójnego, kn ACR ,42 EA444/2 0,87 EA554/2 1,01 EA756/2 1,28 ACRL ,41 Rys. 21. Schemat obciążeń złączy wykonanych z zastosowaniem łączników kątowych ACR10520, EA444/2, EA554/2, EA756/2 i ACRL10520, mocowanych przy pomocy gwoździ pierścieniowych ø 4 x 40 mm

39 AT /2012 str. 37/39 łącznik kątowy ADR6292 Oznaczenie Nośność charakterystyczna łącznika, kn 1 2 ADR6292 1,66 Rys. 22. Schemat obciążeń złączy wykonanych z zastosowaniem łącznika kątowego regulowanego ADR6292 mocowanego przy pomocy gwoździ pierścieniowych ø 4 x 40 mm

40 AT /2012 str. 38/39 Łącznik kątowy AC35350 Łącznik kątowy AC55365 Łącznik kątowy AF90265 Łącznik kątowy ANPS B Łącznik kątowy ANP Oznaczenie Nośność charakterystyczna złącza podwójnego, kn 1 2 AC ,33 AC ,74 AF ,97 ANPS B 5,81 ANP ,00 Rys.23. Schemat obciążeń złączy wykonanych z zastosowaniem łączników kątowych mocowanych przy pomocy gwoździ pierścieniowych ø 40 x 40 mm

41 AT /2012 str. 39/39 Łącznik prętowy kotwiący 41070P Łącznik prętowy kotwiący 41120P Oznaczenie Nośność charakterystyczna łącznika, kn P 10, P 10,42 Rys. 24. Schemat obciążeń złączy wykonanych z zastosowaniem łączników prętowych kotwiących DK mocowanych przy pomocy wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym ø 8 x 60 2 szt. i ø 10 x 60 1 szt. wg normy PN-M-82501:1985

42 ISBN

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

TRÓJWYMIAROWE, PŁASKIE i PRĘTOWE ŁĄCZNIKI MECHANICZNE DMX DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

TRÓJWYMIAROWE, PŁASKIE i PRĘTOWE ŁĄCZNIKI MECHANICZNE DMX DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8508/2010 Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8508/2012 Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A p r

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6925/2006 Trójwymiarowe i płaskie łączniki mechaniczne KOELNER do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011 Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8671/2011 +ANEKS NR 1 Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8420/2010 +ANEKS NR 1 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KI-Stalco i KIM-Stalco do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne MARCOPOL do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne MARCOPOL do konstrukcji drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8333/2010 +ANEKS NR 1 Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne MARCOPOL do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9140/2013 Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6431/2011 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8605/2013 Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 Pianki poliuretanowe EXPERT LINE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE archiwalny Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15 7235/2015 2/31 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9339/2014 Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010 Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Kotwy szynowe HZA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Kotwy szynowe HZA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7791/2012 Kotwy szynowe HZA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8744/2011 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6927/2006 Kotwy HAB-H WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo