SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Ostrowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Ostrowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : OTYŃ, UL. KOŚCIUSZKI 19 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KOŚCIUSZKI 19 ADRES INWESTORA : Otyń, ul.kościuszki 19 BRANŻA : Ogólnobudowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Ostrowski DATA OPRACOWANIA : Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Rusztowania 1 KNKRB 2 d Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do KNR 2-02 d.1 kalk. własna Praca rusztowań podczas ontażu i deontażu * KNR 2-02 d.1 kalk. własna Praca rusztowań podczas robót dachowych /2* KNKRB 2 d Ustawienie daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania rurowego o rzutu wys.do *1.00*2 rzutu KNR 2-23 d Siatka ochronna do rusztowania d.1 kalk. własna Opłata za zajęcie pasa drogowego Roboty rozbiórkowe 7 d.2 KNR-W KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-04 d KNR-W 4-01 d KNR 4-04 d KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 4-01 d Rozebranie eleentów więźb dachowych - deskowanie wybudówek, woleoczko Deontaż istniejących okien dachowych i okna wybudówki szt. 4+1 szt Wykucie z uru ściany szczytowej ościeżnic okiennych 0.60*0.90*2+1.05*0.80* Deontaż eleentów stalowych, anten, itp. szt. 2 szt Rozebranie pokrycia dachowego z blachy na deskowaniu pełny Krotność = Rozebranie eleentów więźb dachowych - deskowanie Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki Rozebranie eleentów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstepie łat ponad 24 c Rozebranie płyt z wełny ineralnej Rozebranie płyt paździerzowych, płyt regipsowych ocowanych do konstrukcji więźby Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych,opierzeń koinów itp.z blachy nie nadającej się do użytku *

3 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR 4-01 d Rozebranie eleentów więźb dachowych - deski okapowe,gzysowe KNR-W 4-01 Rozebranie koinów wolnostojących ponad dache 3 d * KNR 4-01 d Skucie tynków wewnątrz na koinach 10.40* KNR 4-01 d Deontaż wyczystek koinowych, nadających sie do użycia szt. 4 szt KNR 4-01 d Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku KNR 4-01 d Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.40* KNR 4-01 d Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi, desek, blachy na odl.do 1 k * * KNR 4-01 d Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi - za każdy nast. 1 k Krotność = * * Roboty budowlane dach 26 KNR 2-02 d Wieloprzewodowe koiny wolno stojące z cegieł * KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 4-01 d TZKNBK d.3 XXIII TZKNBK d.3 XXIII KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d Wieloprzewodowe koiny wolno stojące z cegieł klinierowych ponad dache * Wyczystki koinowe, ontaż szt 4 szt Uzupełnienie tynków zwykłych ce.-wap. kat. III na koinach Wykonanie i ontaż kołnierzy koinów, urów ogniowych, pasów nadrynnowych z blachy cynkowo-tytanowej przy kryciu dachu dachówką Wykonanie i ontaż pasów nadrynnowych o szer.do 25 c z blachy cynkowotytanowej przy pokryciu z papy 32.00* Folia dachowa Izolacja dachu papą terozgrzewalną dwuwarstwowo (daszek wybudówki) Olacenie polaci dachowych 38x50,o rozst.ponad 24c z tarcicy nasyconej oraz wysunięcie połaci na ściany szczytowe około 30c

4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 35 KNR 2-02 d Prostowanie dachu KNR 2-02 d KNR 4-01 d TZKNBK XV d TZKNBK XV d Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cera Podbitka z desek o grub. 25 (wysunięcie połaci na ścianach szczytowych) 30.00* Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz Grzebień okapu 80 WRÓBLÓWKA w kolorze czerwony d.3 kalk. własna 41 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej pozioe iędzy krokwiai z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej pozioe iędzy kleszczai, jetkai z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej pozioe na stropie z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Folia paroprzepuszczalna na dachu KNR 2-02 d kalk. własna Podsufitka na poddaszu z płyt OSB na gwoździe do ist. konstrukcji KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNNR 4 d KNNR 4 d d.4 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt szt Rynny dachowe półokrągłe o śr.15c- z blachy cynkowo-tytanowej Rury spustowe okrągłe o śr.12c- z blachy cynkowo-tytanowej Rury wywiewne z PCV50 szt. 2 szt Rury wywiewne z PCV110/160 szt. 4 Wyiana okien KNR-W 2-02 Okno połaciowe szt szt szt - 4 -

5 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 52 NNRNKB d a- 10 (z.ii) okna zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone 0.60*0.90*2+1.05*0.80*1+0.65*1.40* KNR 2-02 d Obsadzenie podokienników, dl.ponad 1 szt szt

6 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 1 Rusztowania 1 KNKRB 2 d Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 obiar = r-g/ r-g kg kg * drut stalowy okrągły śr kg/ 3* haki do uru 0.012kg/ 4* ateriały poocnicze -g * rusztowania rurowe g/ Raze koszty bezpośrednie: 2 KNR 2-02 d.1 kalk. własna Praca rusztowań podczas ontażu i deontażu obiar = *2 = r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 3 KNR 2-02 d.1 kalk. własna Praca rusztowań podczas robót dachowych obiar = /2*2 = r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 4 KNKRB 2 d Ustawienie daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania rurowego o wys.do 20 obiar = 4.00*1.00*2 = rzutu rzutu 0.71r-g/ rzutu 2* płyty poostowe robocze 0.04 / rzutu 3* ateriały poocnicze r-g * konstrukcja rurowa daszków 0.2-g/ rzutu Raze koszty bezpośrednie: 5 KNR 2-23 d Siatka ochronna do rusztowania obiar = g *0.955=0.4775r-g/ r-g * ateriały poocnicze 1% Raze koszty bezpośrednie: 6 d.1 kalk. własna Opłata za zajęcie pasa drogowego obiar = %

7 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S poiar * opłata 60poiar/ Raze koszty bezpośrednie: Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Koszty zakupu [Kz] Rusztowania Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 7 -

8 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2 Roboty rozbiórkowe 7 KNR-W 4-01 Rozebranie eleentów więźb dachowych - deskowanie wybudówek, wole- d oczko obiar = 1.80 r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 8 KNR 4-01 d Deontaż istniejących okien dachowych i okna wybudówki obiar = 4+1 = 5.000szt. szt. 0.85r-g/szt. Raze koszty bezpośrednie: 9 KNR 4-01 d Wykucie z uru ściany szczytowej ościeżnic okiennych obiar = 0.60*0.90*2+1.05*0.80*1 = r-g r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 10 KNR 4-01 d Deontaż eleentów stalowych, anten, itp. obiar = 2szt. szt. 3.58r-g/szt. 2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 % /szt. 3* ateriały poocnicze 2% Raze koszty bezpośrednie: 11 KNR 4-04 d Rozebranie pokrycia dachowego z blachy na deskowaniu pełny Krotność = 2 obiar = 9.00 r-g % r-g *2=0.4r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 12 KNR-W 4-01 d Rozebranie eleentów więźb dachowych - deskowanie obiar = 9.00 r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 13 KNR 4-04 d Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki obiar = r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: - 8 -

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 14 KNR-W 4-01 Rozebranie eleentów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstepie łat d ponad 24 c obiar = r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 15 KNR-W 4-01 d Rozebranie płyt z wełny ineralnej obiar = r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 16 KNR-W 4-01 d Rozebranie płyt paździerzowych, płyt regipsowych ocowanych do konstrukcji więźby obiar = r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 17 KNR 4-01 d Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych,opierzeń koinów itp.z blachy nie nadającej się do użytku obiar = *2 = r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 18 KNR 4-01 d Rozebranie eleentów więźb dachowych - deski okapowe,gzysowe obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 19 KNR-W 4-01 Rozebranie koinów wolnostojących d ponad dache obiar = 0.74*2 = r-g r-g r-g/ 3 Raze koszty bezpośrednie: 20 KNR 4-01 d Skucie tynków wewnątrz na koinach obiar = 10.40*2 = r-g r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 21 KNR 4-01 d Deontaż wyczystek koinowych, nadających sie do użycia obiar = 4szt. szt. 3.58r-g/szt. 2* ateriały poocnicze 2% Raze koszty bezpośrednie: r-g %

10 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 22 KNR 4-01 d Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku obiar = = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 23 KNR 4-01 d Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obiar = 7.40*3 = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 24 KNR 4-01 d Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi, desek, blachy na odl.do 1 k obiar = * *0.02 = r-g r-g r-g/ 3 r-g g * saochód skrzyniowy do 5 t' 0.72-g/ 3 Raze koszty bezpośrednie: 25 KNR 4-01 d Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi - za każdy nast. 1 k Krotność = 7 obiar = * *0.02 = g * saochód saowyładowczy 5 t 0.02*7=0.14-g/ 3 Raze koszty bezpośrednie: 3 Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Koszty zakupu [Kz] Roboty rozbiórkowe Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

11 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 3 Roboty budowlane dach 26 KNR 2-02 d Wieloprzewodowe koiny wolno stojące z cegieł obiar = 0.74*2 = r-g/ 3 r-g szt * cegła budowlana pełna 388szt/ 3 3* zaprawa' / 3 4* ateriały poocnicze -g * wyciąg 1.58-g/ 3 Raze koszty bezpośrednie: 27 KNR 2-02 d Wieloprzewodowe koiny wolno stojące z cegieł klinierowych ponad dache obiar = 0.74*2 = r-g/ 3 r-g szt * cegła klinkierowa 388szt/ 3 3* zaprawa' / 3 4* ateriały poocnicze -g * wyciąg 1.58-g/ 3 Raze koszty bezpośrednie: 28 KNR-W 2-02 d Wyczystki koinowe, ontaż obiar = 4szt 3 szt 6.93r-g/szt Raze koszty bezpośrednie: 29 KNR 4-01 d Uzupełnienie tynków zwykłych ce.- wap. kat. III na koinach obiar = r-g r-g/ r-g t t * ceent portlandzki z dodatkai t/ 3* ciasto wapienne (wapno gaszone) t/ 4* piasek do zapraw / 5* woda z rurociągu / 6* deski iglaste obrzynane kl.iii / 7* ateriały poocnicze 8* wyciąg' 0.04-g/ -g

12 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 9* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04-g/ -g Raze koszty bezpośrednie: 30 TZKNBK d.3 XXIII Wykonanie i ontaż kołnierzy koinów, urów ogniowych, pasów nadrynnowych z blachy cynkowo-tytanowej przy kryciu dachu dachówką obiar = r-g/ r-g kg kg kg * blacha cynkowo-tytanowa 5.3kg/ 3* spoiwo 0.055kg/ 4* gwoździe 0.06kg/ 5* ateriały poocnicze 0.3% % g * wyciąg 0.1-g/ Raze koszty bezpośrednie: 31 TZKNBK d.3 XXIII Wykonanie i ontaż pasów nadrynnowych o szer.do 25 c z blachy cynkowo-tytanowej przy pokryciu z papy obiar = 32.00*0.40 = r-g/ r-g kg kg kg * blacha cynkowo-tytanowa 5.3kg/ 3* spoiwo 0.055kg/ 4* gwoździe 0.06kg/ 5* ateriały poocnicze 0.3% % g * wyciąg 0.1-g/ Raze koszty bezpośrednie: 32 KNR 2-02 d Folia dachowa obiar = r-g/ r-g * folia polietylenowa szeroka (6 lub 12) 1.3 / 3* ateriały poocnicze -g * środek transportowy g/ Raze koszty bezpośrednie: 33 KNR-W 2-02 d Izolacja dachu papą terozgrzewalną dwuwarstwowo (daszek wybudówki) obiar =

13 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 0.389r-g/ r-g kg * papa terozgrzewalna podkładowa 1.15 / 3* papa terozgrzewalna nawierzchniowa 1.15 / 4* gaz propan-butan 0.434kg/ 5* ateriały poocnicze -g * wyciąg g/ Raze koszty bezpośrednie: 34 KNR 2-02 d Olacenie polaci dachowych 38x50,o rozst.ponad 24c z tarcicy nasyconej oraz wysunięcie połaci na ściany szczytowe około 30c obiar = = r-g/ r-g * deski iglaste obrzynane wyiarowe nasycone gr. 25 kl.iii / * łaty iglaste nasycone kl.ii / 4* gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg kg/ 5* ateriały poocnicze -g g * wyciąg 0.01-g/ 7* środek transportowy 0.01-g/ Raze koszty bezpośrednie: 35 KNR 2-02 d Prostowanie dachu obiar = r-g/ r-g * ateriały poocnicze 3.5% Raze koszty bezpośrednie: 36 KNR 2-02 d Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cera. obiar = % r-g/ r-g * dachówka ceraiczna zakładkowa ciągniona 12.50szt/ 3* gąsiory dachowe ceraiczne GB x22.4x11.2 c szt szt szt/ 4* dachówka ceraiczna skrajna szt szt/ 5* ateriały poocnicze

14 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S -g g * wyciąg g/ 7* środek transportowy g/ Raze koszty bezpośrednie: 37 KNR 4-01 d Podbitka z desek o grub. 25 (wysunięcie połaci na ścianach szczytowych) obiar = 30.00*0.30 = r-g/ r-g * deski iglaste nasycone jednostronnie i profilowane gr kl.ii / 3* gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg kg/ 4* ateriały poocnicze % % Raze koszty bezpośrednie: 38 TZKNBK XV Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz d obiar = r-g/ r-g kg kg kg kg kg * biel cynkowa 0.008kg/ 3* barwnik 0.03kg/ 4* pokost 0.08kg/ 5* terpentyna 0.015kg/ 6* szpachel 0.022kg/ Raze koszty bezpośrednie: 39 TZKNBK XV d Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz obiar = r-g/ r-g kg kg kg kg kg * biel cynkowa 0.008kg/ 3* barwnik 0.03kg/ 4* pokost 0.08kg/ 5* terpentyna 0.015kg/ 6* szpachel 0.022kg/ Raze koszty bezpośrednie: 40 d.3 kalk. własna Grzebień okapu 80 WRÓBLÓWKA w kolorze czerwony obiar = r-g/ r-g

15 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* wróblówka / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 41 KNR 2-02 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej pozioe iędzy krokwiai z płyt układanych na sucho - jedna warstwa obiar = = r-g/ r-g * płyty z wełny ineralnej 21c 1.05 / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 42 KNR 2-02 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej pozioe iędzy kleszczai, jetkai z płyt układanych na sucho - jedna warstwa obiar = r-g/ r-g * płyty z wełny ineralnej 19c 1.05 / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 43 KNR 2-02 d Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej pozioe na stropie z płyt układanych na sucho - jedna warstwa obiar = r-g/ r-g * płyty z wełny ineralnej 19c 1.05 / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 44 KNR 2-02 d Folia paroprzepuszczalna na dachu obiar = r-g/ r-g * folia polietylenowa szeroka (6 lub 12) 1.3 / 3* ateriały poocnicze -g * środek transportowy g/ Raze koszty bezpośrednie:

16 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 45 d.3 KNR kalk. własna Podsufitka na poddaszu z płyt OSB na gwoździe do ist. konstrukcji obiar = r-g/ r-g kg * płyta OSB / 3* gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.115kg/ 4* ateriały poocnicze, łaty % % Raze koszty bezpośrednie: 46 KNR-W 2-02 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone d obiar = 2szt szt 6.93r-g/szt 2* wyłaz dachowy 1szt/szt Raze koszty bezpośrednie: 47 KNR 2-02 d r-g/ Rynny dachowe półokrągłe o śr.15c- z blachy cynkowo-tytanowej obiar = * blacha cynkowo-tytanowa kg/ 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC kg/ 4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy g/ 7* wyciąg g/ Raze koszty bezpośrednie: 48 KNR 2-02 d r-g/ Rury spustowe okrągłe o śr.12c- z blachy cynkowo-tytanowej obiar = * blacha cynkowo-tytanowa kg/ 3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC kg/ 4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane 0.33szt/ 5* ateriały poocnicze r-g szt r-g kg kg szt g g r-g kg kg szt

17 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 6* środek transportowy g/ -g Raze koszty bezpośrednie: 49 KNNR 4 d Rury wywiewne z PCV50 obiar = 2szt. szt. 0.49r-g/szt. 2* rury wywiewne PCV o śr. 50 1szt/szt. 3* ateriały poocnicze 1% Raze koszty bezpośrednie: 50 KNNR 4 d r-g/szt. Rury wywiewne z PCV110/160 obiar = 1szt. 2* rury wywiewne PCV o śr. 100 /160 1szt/szt. 3* ateriały poocnicze 1% Raze koszty bezpośrednie: r-g szt % szt. r-g szt % PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Koszty zakupu [Kz] Roboty budowlane dach Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

18 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 4 Wyiana okien 51 KNR-W 2-02 Okno połaciowe szt d obiar = 1szt 6.93r-g/szt 2* okno 78X98 1szt/szt Raze koszty bezpośrednie: 52 NNRNKB d a- 10 (z.ii) okna zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone obiar = 0.60*0.90*2+1.05*0.80* *1.40*1 = r-g szt r-g/ r-g * okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe, fabrycznie wykończone' 1 / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 53 KNR 2-02 d r-g/szt Obsadzenie podokienników, dl.ponad 1 obiar = 5szt 2* zaprawa /szt 3* ateriały poocnicze 4* podokienniki prefabrykowane cynkowotytanowe 1szt/szt 5* wyciąg 0.11-g/szt Raze koszty bezpośrednie: szt r-g szt g PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Koszty zakupu [Kz] Wyiana okien Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

19 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Koszty zakupu [Kz] VAT [V] CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

20 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Uproszczone Wartość zł Jedn. iary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę zł Rusztowania Roboty rozbiórkowe Roboty budowlane dach Wyiana okien netto VAT Raze brutto Ogółe wartość kosztorysowa robót W ty: Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Słownie: Udzi ał procentowy

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: zero i 00/100 zł. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: zero i 00/100 zł. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU PUBICZNEGO PRZEDSZKOA W ZDUNACH ADRES INWESTYCJI : U. ŁACNOWA NR 25 63-760 ZDUNY INWESTOR : PUBICZNE PRZEDSZKOE W ZDUNACH ADRES INWESTORA : U.ŁACNOWA

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : reont pokrycia 1/2 dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Ul. Łokietka 22 w Szczecinie (Lokal uŝytkowy ) INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22

Bardziej szczegółowo

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu przybudówki w budynku ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. A. Struga 76 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku ieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY Poczta Polska S.A. PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont FUP Łask w Sędziejowicach ADRES

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas 48-200Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego z częściową wyianą więźby ADRES INWESTYCJI : 48-210 Biała, ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty urowe 45261214-7 Kładzenie dachów bituicznych 45321000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 14 oficyna ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurska 14 oficyna, Szczecin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH, OKUCIA GZYMSU, REMONT ELEWACJI ADRES INWESTYCJI : 05-501 PIASECZNO UL KASZTANÓW 12 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu - przedłużenie połci od strony klatki ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Ludygi 4 kl.1,2,3, Piekary Śląskie INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Gina Głuchołazy 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Rynek 5 KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

Bardziej szczegółowo

Budynki niemieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015

Budynki niemieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odl.do 1 k obiar = 1 3 3 1* robocizna r-g 1.3900 1.39r-g/ 3 2* saochód skrzyniowy do 5 t -g 0.7200 0.72-g/ 3 2 KNR 4-01 0108-10

Bardziej szczegółowo

Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk" SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Więcek DATA OPRACOWANIA :

Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. Moje Miasto Słupsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Więcek DATA OPRACOWANIA : Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk" KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja dachu biurowca AWi 1 ADRES INWESTYCJI : Słupsk ul. Prusa 6 AWi 1 INWESTOR : PGM s z o.o.

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PKP S.A. N GDAŃSK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK KOEJOWA 6 B INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. BUDIKOM Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kaziierz Polowczyk 97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu i pokrycia dachowego - budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Piotrków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI AZK-Łódz Bałuty NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu ADRES INWESTYCJI : Łódz ul. Brzoskwiniowa 26 INWESTOR : AZK Łódz- Bałuty ADRES INWESTORA : Łódz ul. Wielkopolska 53 BRANŻA : Ogólnobudowlana SPORZĄDZIŁ KAKUACJE

Bardziej szczegółowo

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW Budynki ieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW na stronę Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d.1 0519-06 3*(5,7*11,7)+3,7*6,5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PZM Sp. z o.o. Wrocław ul. Reja 41 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - CERAMIKA OD STRONY ULICY ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Rozbrat 12 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. Budynki ieszkalne - dekarskie - 2015 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odldo 1 k 3 12 3 12000 RAZEM

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odl.do 1 k obiar = 12 3 3 1* robocizna r-g 16.6800 1.39r-g/ 3 2* saochód skrzyniowy do 5 t -g 8.6400 0.72-g/ 3 2 KNR 4-01 0108-10

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego budynku nr 52 (braa nr:14,15,16,17) w Szczecinie przy ul. Janickiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ 12 WOG TORUŃ 87-100 TORUŃ NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA DACHU BUD. NR.7 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : 12 WOG TORUŃ ADRES INWESTORA : 87-100 TORUN ul. Okólna 37 BRANŻA : Budowlana KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA ZADANIA : ROBOTY REMONTOWE DACHU ADRES ZADANIA : GOŚCICINO U.FABRYCZNA 2 INWESTOR : PKP SA GDAŃSK ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ADRES INWESTORA : GDAŃSK U. DYREKCYJNA

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu nad wjazde dla karetek SOR ADRES INWESTYCJI : 22-300 Krasnystaw ul. M. Sobieskiego 4 INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnystawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 4 - remont dachu Remont pokrycia dachu 1 d.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 4 - remont dachu Remont pokrycia dachu 1 d.1 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Szkoła nr 4 - reont dachu 1 45261210-9 Reont pokrycia dachu 1 d.1 KNR 4-01 0519-06 2 KNR 4-01 d.1 0519-07 3 KNR 4-01 d.1 0535-04 4 KNR 4-01 d.1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Kosztorys ofertowy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne Nazwa inwestycji : prace ogólnobudowlane pozostałe, związane z reonte połaci dachowej na budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ROBOTY REMONTOWE DACHU GARAŻU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TCZEWIE

KOSZTORYS NAKŁADCZY ROBOTY REMONTOWE DACHU GARAŻU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TCZEWIE Koenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS NAKŁADCZY ROBOTY REMONTOWE DACHU GARAŻU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TCZEWIE NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe naprawcze dachu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU BUDKU KOMUNALNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY DOMATOWO INWESTOR : GMINA PUCK, UL. 10 - LUTEGO 29 ADRES INWESTORA : 84-100 PUCK,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku ieszkalnego przy ul. Wawrzyniaka 5 w Śreie ADRES INWESTYCJI : ul. Wawrzyniaka 5, 63-100 Śre INWESTOR : Urząd Miejski w Śreie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont części pokrycia dachowego i wieży ADRES INWESTYCJI :. Łęgi, 78-320 Połczyn-Zdrój, dz. nr 15, obr. 0058 Łęgi INWESTOR : Parafia Rzysko-Katolicka w. Św. Jana

Bardziej szczegółowo

NARZUTY VAT [V]... % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: Sporządził. Data opracowania kwiecień 2008r.

NARZUTY VAT [V]... % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: Sporządził. Data opracowania kwiecień 2008r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana orynnowania i obróbek blacharskich na dachu ADRES INWESTYCJI : Centru Kształcenia Ustawicznego Nr 1 INWESTOR : Centru Kształcenia Ustawicznego Nr 1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

"NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6

NIERUCHOMOŚCI Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 "NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski 12-200 Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z PRZEMUROWANIEM KOMINÓW ADRES INWESTYCJI : SŁUPSK U.SZCZECIŃSKA 114 INWESTOR : PKP SA GDAŃSK ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY REMONTOWE DACHU KOMISARIAT POLICJI W CEDRACH WIELKICH

KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY REMONTOWE DACHU KOMISARIAT POLICJI W CEDRACH WIELKICH Koenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY REMONTOWE DACHU KOMISARIAT POLICJI W CEDRACH WIELKICH NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe dachu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

JW Toruń ul Okólna 37. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA INWESTOR : Data zatwierdzenia:

JW Toruń ul Okólna 37. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA INWESTOR : Data zatwierdzenia: JW 4620 87-100 Toruń ul Okólna 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI: : REMONT DACHU BUD. NR 9 ADRES INWESTYCJI: : TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INESTOR: : JW 4620 TORUŃ ADRES INWESTORA: : 87-100 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11. PRACOWNIA PROJEKTOWA Iwona Antoniak 58-100 Świdnica ul. Jarzębinowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWY REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 142,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00. Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn.

Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00. Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartość Udział procentowy 1 2 3 4 5 Kosztorys 0,00 0,00% Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00 Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec U.M. Lubliniec ul. Paderewskiego 5. 42-700 Lubliniec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Tylna 2, 42-700 Lubliniec INWESTOR : U.M. Lubliniec ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kw.2016 r.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kw.2016 r. KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego części niższej i a Auli w budynku GM PW Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Jachowicza 2 INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reontu dachów budynków 21,27,52. ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Janickiego 33 INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ASA Lubliniec Sp. z o.o Lubliniec ul. Przemysłowa 5

KOSZTORYS ŚLEPY. ASA Lubliniec Sp. z o.o Lubliniec ul. Przemysłowa 5 ASA Lubliniec Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Przeysłowa 5 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : dach na poieszczeniach gospodarczych ADRES INWESTYCJI : Lubliniec,ul.Kilińskiego 20 INWESTOR : Gina Lubliniec

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DACH NA BUDYNKU WC NA TARGOWICY ADRES INWESTYCJI : UL. WIELUŃSKA INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK ADRES INWESTORA : UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIEŃSK DATA OPRACOWANIA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł INWESTOR :

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Poliklinika w Ciechanowie INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSW i A ADRES INWESTORA : 02-507 Warszawa ul. Woloska 137 BRANŻA : budowlana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY Słownie:

KOSZTORYS BUDOWLANY Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : SIENKIEWICZA 61 lewa oficyna INWESTOR : AN CII ADRES INWESTORA : DOWBORCZYKÓW 5 KOSZTORYS BUDOWLANY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45312310-3 Ochrona odgroowa NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - CPV

Przedmiar robót - CPV Reont dachu ul. Brylowska 31 - lokal użytkowy Przediar robót - CPV 45261100-5 NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Brylowska 31 lokal użytkowy. INWESTOR : ZGN Bea 70 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopoorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : MontaŜ systeu antyoblodzeniowego rynien wraz z naprawą dachu na wejście ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys slepy nakładczy. ZZN Sp. z o.o. POK 2. KOSZTORYS slepy nakładczy

Kosztorys slepy nakładczy. ZZN Sp. z o.o. POK 2. KOSZTORYS slepy nakładczy ZZN Sp. z o.o. POK 2 Kosztorys slepy nakładczy ul. Mielżyńskiego 24 61-725 Poznań NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu ADRES INWESTYCJI : Nowotarska 26 b4 21 NAZWA INWESTORA : ZKZL Sp. z o. o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

m 2 m 2 1,5000 0,0000 0,00 m 2 0,0400 0,0000 0,00 m 2 0,0200 0,0000 0,00 m 3 0,0020 0,0000 0,00 m 3 0,0180 0,0000 0,00 m 2 0,6000 0,0000 0,00

m 2 m 2 1,5000 0,0000 0,00 m 2 0,0400 0,0000 0,00 m 2 0,0200 0,0000 0,00 m 3 0,0020 0,0000 0,00 m 3 0,0180 0,0000 0,00 m 2 0,6000 0,0000 0,00 Modernizacja dachu budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 (deontaż i ontaż

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia dachowego w Legionowie ADRES INWESTYCJI : ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo INWESTOR : IMGW ADRES INWESTORA : 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM ADRES INWESTYCJI : BUKOWO 2 INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA : 80-958 GDANSK

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ślepy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS ślepy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne KOSZTORYS ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie pokrycia dachu budynku nr 4B ADRES INWESTYCJI : ul. Ratuszowa 11

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ( OBRÓBKI BLACHARSKIE ) REJ.4 ADRES INWESTYCJI : ARMI KRAJOWEJ INWESTOR : SZPITAL REJONOWY ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ADRES: 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 52

PRZEDMIAR ROBÓT. ADRES: 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 52 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Wyiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku Ginazju w Nowych Skalierzycach nad starą częścią budynku wraz z robotai towarzyszącyi ADRES: 63-460 Nowe Skalierzyce ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Nazwa inwestycji: : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I OBRÓBEK BLACHARSKICH NA BUDYNKU MIESZKALNYM Adres inwestycji: : UL.śELAZNA 64 Inwestor: : ZGN WOLA Adres inwestora: : UL.BEMA 70

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory Pro trial version

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory Pro trial version KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE I REMONT POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 9 OS. KOSMONAUTÓW 111 61-642 POZNAŃ INWESTOR : GIMNAZJUM NR 9 IM. JERZEGO WALDORFFA OS.

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) Gina Szczecinek ul. Pilaska 3, 78-400 Szczecinek KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI NA ŚWIETICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI GODZI- MIERZ NA DZIAŁCE NR 26/9, OBRĘB MARCEIN, REMONT

Bardziej szczegółowo

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem SIKORSKIEGO 17 w Nowym Sączu 1 Remont pokrycia dachowego 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem SIKORSKIEGO 17 w Nowym Sączu 1 Remont pokrycia dachowego 1 d.1 PRZEDMIAR L Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SIKORSKIEGO 17 w Nowy Sączu 1 Reont pokrycia dachowego 1 0420-01 2 0420-04 3 0508-03 4 0535-08 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 12.20+7.80+9.20+3.40

Bardziej szczegółowo

WOŹNICKI ZDANOWICZ ARCHITEKCI Warszawa Al. Niepodległości 157 lok 6 tel. (022)

WOŹNICKI ZDANOWICZ ARCHITEKCI Warszawa Al. Niepodległości 157 lok 6 tel. (022) WOŹNICKI ZDANOWICZ ARCHITEKCI 02-555 Warszawa Al. Niepodległości 157 lok 6 tel. (022) 825-05-32 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : II kwartał 2011 Sekocenbud

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : II kwartał 2011 Sekocenbud PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dach w Dou Poocy Społecznej w Cisewiu ADRES INWESTYCJI : 83-440 Karsin INWESTOR : Do Poocy Społecznej w Cisewiu ADRES INWESTORA : 83-440 Karsin BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku ADRES INWESTYCJI : ul. Kolejowa 9 w Poznaniu INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 9 w Poznaniu DATA OPRACOWANIA : 23.02.2015 Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Technicznych "KOBUD" Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Technicznych KOBUD Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Technicznych "KOBUD" 47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax. 077-472-20-90 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. Kosztorys Slepy - Reont dachu - Folwark śurawiniec.kst REMONT DACHU 1 KNNR 9 61-5 Podstawa Opis j Nakłady Koszt DeontaŜ zwodów pozioych nienapręŝanych instalacji odgroowej obiar = 7.2*2+21.8+11.3+1.9+4.4+3.2*

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Starostwo Powiatowe Góra ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra KOSZTORYS ŚLEPY 45261910-6 Naprawa dachów Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dachu budynku głównego

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KODY CPV

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KODY CPV KOSZTORYS ŚLEPY Przebudowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia : Wierzchowiska Drugie, gina Modliborzyce : Gina Modliborzyce : ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt dokuentacji technicznej "Teroodernizacja budynku z przeznaczenie na zaplecze koła pszczelarskiego ADRES INWESTYCJI : Zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu z naprawą koinów oraz odbicie tynków z zagruntowanie ścian na elewacji w budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o Wrocław, ul. M.Reja 53-55

PRZEDMIAR. Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o Wrocław, ul. M.Reja 53-55 Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o. 50-343 Wrocław, ul. M.Reja 53-55 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku wspólnoty ieszkaniowej Łąka Mazurska 1 ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Łąka Mazurska 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Augustynowicz DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Augustynowicz DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TUPLICE - Budynek Saorządowego Przedszkola W Tuplicach ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 w Tuplicach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych 0519-04 - pierwsza warstwa - nachylenie połaci z.sz. 2.4. ponad 30 do 60 % 9910-01 obiar = (18.80+12.75)/2*17.20 = 271.330 r-g 32.8309 0.00 0.00

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. SZCZECIN UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. SZCZECIN UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. SZCZECIN U. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno INWESTOR : Zespół Szkół w Mogilnie ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adaa Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7

Bardziej szczegółowo

: 21 lipiec Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł Słownie: zero i 00/100 zł

: 21 lipiec Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku ieszkalnego - wyiana pokrycia - dachówka karpiówka czerwono - brązowa szkliwiona, obróbki z blachy ocynkowanej ADRES INWESTYCJI : 48-340 Głuchołazy,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, ULOKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU nr 3 - W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULSOBIESKIEGO W TORUNIU - WYPROWADZENIE PRZEWODÓW

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI : wyiana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY Słownie: R3 ZBiLK REJON 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEMUROWANIE I WZMOCNIENIE NADPROśY Z UZUPEŁNIENIEM ELEWACJI ADRES INWESTYCJI : AXENTOWICZA 6 INWESTOR : ZBiLK SZCZECIN ADRES INWESTORA : SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku ieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynek biały OW Dziwnów ADRES INWESTYCJI : Dziwnów ul Kościelna 5 INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PZM Sp. z o.o. Wrocław ul. Sienkiewicza 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. GRUNWALDZKA 30 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa, Wrocław ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRACOWNIA PROJEKTOWA "SYMETRIA" PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE MAR- ENA SŁOMIŃSKA ul. Żwirki i Wigury 18/8, 89-600 Chojnice KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów zewnętrznych oraz docieplenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PUH PROJEKT AGATA NOWAKOWSKA 6-600 Rado ul. Żeroskiego 4500- Roboty rozbiórkowe 45600-4 Betonowanie 450000-6 Roboty izolacyjne 4560-7 Zbrojenie 450-0 Instalowanie konstrukcji etalowych 45600-5 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY (OFERTOWY) kod CPV Roboty remontowe

KOSZTORYS NAKŁADCZY (OFERTOWY) kod CPV Roboty remontowe GRUPA PROEKS gr inŝ. Janusz Sikora 03-916 Warszawa ul. Walecznych 48/8 KOSZTORYS NAKŁADCZY (OFERTOWY) kod CPV 45400000-1 Roboty reontowe Kod CPV 45453100-8 Kod CPV 45261320-3 Kod CPV 45421000-4 Kod CPV

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kopleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Tarnowa Łąka 79 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI HOSKA Constructions Szyon Hotała Kaziierska /8, 5-657 Wrocław KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT STROPODACHU NAD LOKALEM NR, REMONT POKRYCIA NAD KLATKĄ I STRYCHEM, REMONT KOMINÓW ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Collegium Chemicum nad skrzydłem wewnętrznym budynku, zajmowanym przez Uniwersytet Medyczny

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Collegium Chemicum nad skrzydłem wewnętrznym budynku, zajmowanym przez Uniwersytet Medyczny PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu Collegiu Cheicu nad skrzydłe wewnętrzny budynku, zajowany przez Uniwersytet Medyczny ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Grunwaldzka 6 INWESTOR : Uniwersytet Adaa Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu w kopleksie obiektów X LO budynek Róży Wiatrów. ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń, Plac św.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo