Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r."

Transkrypt

1 Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych PR /GOE z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych Zarządzenie Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania w Ministerstwie Finansów w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej, oraz wzoru odpowiedzi na skargę Zarządzenie Nr 5 Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem ZISAR Zarządzenie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie systemu kontroli wykonywanych przez Służbę Celną Zarządzenie Nr 7 Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie automatycznej analizy ryzyka PR /GOE PR DGX PR /DGX PR DGX PR /DGX PR LAA PR LAA PR MGS Departament Prawny Departament Prawny i Kontroli Gier i Kontroli Gier i Kontroli Gier z 2015 r. poz. 5 z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 8 Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obiegu informacji mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej PR MGS i Kontroli Gier 1

2 Zarządzenie Nr 9 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie podziału kompetencji - Biuro Ministra w Kierownictwie Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 10 Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Celnej w Katowicach, Izby Celnej w Łodzi, Izby Celnej w Poznaniu, Izby Celnej w Białymstoku, Izby Celnej w Warszawie, Izby Celnej w Krakowie, Izby Celnej w Rzepinie i Izby Celnej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania PR GOE oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliwa do pojazdów samochodowych, świadczenie usług pocztowych, świadczenie usług ubezpieczeniowych, świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostawę papieru kserograficznego oraz na dostawę pracy, na rzecz określonych izb celnych Zarządzenie Nr 11 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Rady PR MGS Departament Ceł z 2015 r. poz. 11 Konsultacyjnej Służby Celnej Zarządzenie Nr 12 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie oświadczenia o stanie PR DPM Biuro Ministra kontroli zarządczej Zarządzenie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Skarbowej w Poznaniu do przeprowadzenia publicznego, na wykonanie i dystrybucję PR GOE formularzy potwierdzenia odbioru dla celów podatkowych oraz potwierdzenia odbioru dla celów egzekucyjnych, na rzecz wszystkich izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej i Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym PR MGS z 2015 r. poz. 13 2

3 Zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów PR MJT Zarządzenie Nr 16 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie postępowania PR LWZ.GTA ze skargami i wnioskami w Ministerstwie Finansów Zarządzenie Nr 17 Ministra Finansów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Skarbowej w Krakowie do przeprowadzenia PR GOE publicznego, na dostawę systemu informacji prawnej, na rzecz wszystkich izb skarbowych Zarządzenie Nr 18 Ministra Finansów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Skarbowej w Gdańsku do przeprowadzenia PR GOE publicznego, na dostawę energii elektrycznej, na rzecz wszystkich izb skarbowych Zarządzenie Nr 19 Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia PR DMB kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych Zarządzenie Nr 20 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia PR MJT podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe Zarządzenie Nr 21 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r w sprawie powołania Rady Projektu Loteria Paragonowa Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Departament Finansów i Księgowości Departament Rachunkowości z 2015 r. poz. 15 z 2015 r. poz. 18 z 2015 r. poz. 19 z 2015 r. poz. 20 PR DPM Biuro Edukacji Finansowej 3

4 22. Zarządzenie Nr 22 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów BMI ZQM Biuro Ministra 23. Zarządzenie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Skarbowej w Katowicach do przeprowadzenia publicznego, na dostawę prasy i czasopism, w tym w wersji elektronicznej, na rzecz wszystkich izb PR GOE 24. Zarządzenie Nr 24 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa PR DMB Departament Finansów i Księgowości z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 25 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Skarbowej w Warszawie do przeprowadzenia publicznego, na świadczenie usług przekazywania środków pieniężnych w gotówce, na rzecz wszystkich izb skarbowych i izb celnych PR GOE 26. Zarządzenie Nr 26 Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Skarbowej we Wrocławiu, Izby Skarbowej w Lublinie, Izby Skarbowej w Łodzi i Izby Skarbowej w Poznaniu do przeprowadzenia postępowań oraz udzielenia zamówień publicznych, na dostawę artykułów papierniczych, akcesoriów i materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz papieru do drukarek i kopiarek, na rzecz wszystkich izb skarbowych PR GOE 4

5 27. Zarządzenie Nr 27 Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Skarbowej w Poznaniu do przeprowadzenia publicznego, na świadczenie usług pocztowych, na rzecz wszystkich izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej PR GOE 28. Zarządzenie Nr 28 Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów Strategia 2020 PR DPM Departament Strategii Systemu Informacyjnego 29. Zarządzenie Nr 29 Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PR DPM z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 30 Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych PR GTA Departament Polityki Wydatkowej z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 31 Ministra Finansów z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy i nadzoru przy wydawaniu oraz zmianie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz udzielaniu ogólnej informacji podatkowej PR GTA Departament Polityki 32. Zarządzenie Nr 32 Ministra Finansów z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-podatki PR LAA z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 33 Ministra Finansów z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów PR DPM Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej 5

6 34. Zarządzenie Nr 34 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych PR MGS z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 35 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym PR LWZ z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 36 Ministra Finansów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Celnej w Katowicach do przeprowadzenia publicznego na dostawę pojazdów samochodowych przystosowanych do przewozu psów służbowych, na rzecz określonych izb celnych PR GOE 37. Zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG) PR LAA Departament Regulacji Rynku Gier z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 38 Ministra Finansów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i ochrony w oparciu o wspólne kryteria i normy ryzyka PR MGS i Kontroli Gier 39. Zarządzenie Nr 39 Ministra Finansów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie dysponowania danymi z informatycznych systemów akcyzowych PR GTY Departament Podatku Akcyzowego z 2015 r. poz. 38 6

7 Zarządzenie Nr 40 Ministra Finansów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia w Służbie Celnej i Administracji metod badań statystycznych na potrzeby prowadzenia analiz ryzyka oraz do spraw budowy modeli statystycznych na potrzeby segmentacji przedsiębiorców i typowania do kontroli Zarządzenie Nr 41 Ministra Finansów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 42 Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów Zarządzenie Nr 43 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu PR DPM i Kontroli Gier BMI Biuro Ministra DB CZW PR DS Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Departament Strategii Systemu Informacyjnej z 2015 r. poz. 42 z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 44 Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Celnej w Łodzi do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę teczek ds. karnych-skarbowych wraz z klipsami archiwizacyjnymi i druków potwierdzenia odbioru w sprawach karnychskarbowych, na rzecz izb celnych PR SC Zarządzenie Nr 45 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektu pn. Wykonanie audytów energetycznych dla budynku Ministerstwa Finansów oraz budynków jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów PR SCI 7

8 46. Zarządzenie Nr 46 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych PR GOE z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach PR GOE z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 48 Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie modułów zadaniowych do realizacji przedsięwzięć podczas obowiązywania stopni alarmowych PR LAA Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji 49. Zarządzenie Nr 49 Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów PR GOE Biuro Dyrektora Generalnego z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 50 Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zasad współpracy w zakresie komunikacji z dziennikarzami w resorcie finansów PR GTA Biuro Ministra z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 51 Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Skarbowej w Bydgoszczy do przeprowadzenia publicznego, na dostawę komputerów, na rzecz wszystkich izb skarbowych PR MJT 8

9 Zarządzenie Nr 52 Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości, opisu systemu finansowo-księgowego, zasad przeprowadzania inwentaryzacji i planu kont wraz z komentarzem, obowiązujących dla operacji dotyczących obsługi długu krajowego Skarbu Państwa Zarządzenie Nr 53 Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym Zarządzenie Nr 54 Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-podatki Zarządzenie Nr 55 Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych Zarządzenie Nr 56 Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 57 Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Celnej w Poznaniu do przeprowadzenia publicznego na dostawę oleju opałowego oraz Izby Celnej w Rzepinie do przeprowadzenia publicznego na dostawę Systemu informacji prawnej, na rzecz wszystkich izb celnych Zarządzenie Nr 58 Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów PR SCI Departament Długu Publicznego PR MJT PR DPM PR GOE Departament Informacji Finansowej z 2015 r. poz. 50 z 2015 r. poz. 53 z 2015 r. poz. 54 BMI Biuro Ministra PR GOE PR MJT z 2015 r. poz. 56 9

10 Zarządzenie Nr 59 Ministra Finansów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Biura Krajowej Informacji Zarządzenie Nr 60 Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych Zarządzenie Nr 61 Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym Zarządzenie Nr 62 Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie modułów zadaniowych do realizacji przedsięwzięć podczas obowiązywania stopni alarmowych PR MJT PR MGS PR MJT PR LAA Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji z 2015 r. poz. 58 z 2015 r. poz. 60 z 2015 r. poz Zarządzenie Nr 63 Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. w sprawie stałego dyżuru PR LZW Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Zarządzenie Nr 64 Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. w spawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów w zakresie poboru i rozliczania podatków, opłat i wypłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych Zarządzenie Nr 65 Ministra Finansów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-podatki PR MJT Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej z 2015 r. poz. 65 BMI Biuro Ministra PR LAA z 2015 r. poz

11 Zarządzenie Nr 67 Ministra Finansów z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia Izby Skarbowej w Poznaniu do przeprowadzenia publicznego, na wykonanie i dystrybucję PR GOE formularzy potwierdzenia odbioru dla celów podatkowych oraz potwierdzenia odbioru dla celów egzekucyjnych, na rzecz wszystkich izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej i Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 68 Ministra Finansów z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup odnowienia PR MJT Departament Kontroli Skarbowej wsparcia oraz utrzymania licencji oprogramowania ACL Analytics, na rzecz wszystkich izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej i Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 69 Ministra Finansów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie utworzenia Departament Podatku PR DPM Zespołu do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Dochodowego Opodatkowania Zarządzenie Nr 70 Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie Departament Bezpieczeństwa w sprawie doboru i zakresu stosowania środków PR GOE i Ochrony Informacji z 2015 r. poz. 69 bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych Zarządzenie Nr 71 Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących Departament Finansów PR WPL przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych części 82 Samorządu Terytorialnego budżetu państwa Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego Zarządzenie Nr 72 Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej PR LAA i Kontroli Gier z 2015 r. poz. 70 ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów 11

12 ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli Zarządzenie Nr 73 Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki PR LWZ budżetowej Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 74 Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie PR LWZ w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Zarządzenie Nr 75 Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie PR GOE w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 76 Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia PR DMB kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych Zarządzenie Nr 77 Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w PR GOE.MJT sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym Zarządzenie Nr 78 Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części PR DMB.SMT 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa Zarządzenie Nr 79 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 80 Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów Departament Strategii Systemu Informacyjnego Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Biuro Dyrektora Generalnego Departament Finansów i Księgowości Departament Finansów i Księgowości z 2015 r. poz. 71 z 2015 r. poz. 74 z 2015 r. poz. 75 z 2015 r. poz. 78 z 2015 r. poz. 79 BMI WNX Biuro Ministra BMI WNX Biuro Ministra 12

13 Zarządzenie Nr 81 Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministarcyjnych Zarządzenie Nr 82 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 83 Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych Zarządzenie Nr 84 Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów Zarządzenie Nr 85 Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w urzędach kontroli skarbowej Zarządzenie Nr 86 Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa Zarządzenie Nr 87 Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych Zarządzenie Nr 88 Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów PR AYK Departament Prawny Dz. Urz. Min Fin poz. 82 BMI WNX Biuro Ministra PR LAA Poz. 83 BMI WNX Biuro Ministra PR GOE Departament Kontroli Skarbowej PR DMB PR DMB Departament Finansów i Księgowości Departament Finansów i Księgowości Dz. Urz. Min Fin poz. 91 Dz. Urz. Min Fin poz. 92 BMI WNX Biuro Ministra 13

14 89. Zarządzenie Nr 89 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych PR AYK Departament Prawny Poz Zarządzenie Nr 90 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe PR MJT Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Poz Zarządzenie Nr 91 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym PR LWZ Poz Zarządzenie Nr 92 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości Centrali Ministerstwa Finansów PR LWZ Departament Finansów i Księgowości Zarządzenie Nr 93 Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem ZISAR Zarządzenie nr 94 Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Finansów PR LAA PR GTA i Kontroli Gier Biuro Audytu i Kontroli z 2016 r. poz. 5 14

15 Zarządzenie Nr 95 Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad polityki rachunkowości obowiązujących dysponenta części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe Zarządzenie Nr 96 Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia w Służbie Celnej i Administracji metod badań statystycznych na potrzeby prowadzenia analiz ryzyka oraz do spraw budowy modeli statystycznych na potrzeby segmentacji przedsiębiorców i typowania do kontroli PR LWZ PR GTA Departament Finansów i Księgowości i Kontroli Gier 15

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r. Zarządzenia Ministra podpisane w 2013 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Zarządzenie Nr 1 Ministra z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2010 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2010 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2010 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie obiegu w Służbie Celnej informacji o ryzyku z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Decyzje Ministra Finansów podpisane w 2014 r.

Decyzje Ministra Finansów podpisane w 2014 r. Decyzje Ministra Finansów podpisane w 2014 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Uwagi 1. Decyzja Nr 1/DR Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2014 r. do przeprowadzenia sprawdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 91/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Zarządzenie: Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

A.%1% Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach

A.%1% Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach ZARZĄDZENIE NR Jp MINISTRA FINANSÓW zdnia A.%1% 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, ir zakresie poboru i

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58. z dnia 29 lipca 2016 r. Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 84/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r.

Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r. Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 9* )

Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 9* ) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 9* ) TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW: 42 nr 47 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 25

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 25 Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 25 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy

Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 września 2014 r.

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 września 2014 r. Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej 1 Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej Rachunkowość budżetowa jest specyficzną odmianą rachunkowości, bazuje na ogólnych zasadach rachunkowości, ale równocześnie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej Grupa środowisko wewnętrzne SKZ. 1 Przestrzeganie wartości etycznych SKZ.1.1. Kodeks etyczny 1. Uchwała Nr XVI/104/2003/2004

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2008 roku

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2008 roku Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2008/15827,dziennik-urzedowy-ministra-spraw-wewnetrznych-i-a dministracji-z-2008-roku.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie. Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie. Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty Załącznik nr 3 Do Zasad Kontroli Zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie Obszar Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTÓW SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ. lp. data nazwa dokumentu w sprawie

REJESTR DOKUMENTÓW SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ. lp. data nazwa dokumentu w sprawie Załącznik do Zarządzenia Nr 73/10/11 REJESTR DOKUMENTÓW SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ lp. data nazwa dokumentu w sprawie 1. 26 stycznia 2004r. Uchwała Nr XVI/104/2003/2004 Senatu Politechniki 2. 13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji:,,przebudowa budynku zaplecza stadionu

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 5 4 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Łodzi

Izba Skarbowa w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Konsolidacja procesów pomocniczych od 1 kwietnia 2015 r. na podstawie: projektu ustawy o urzędach i izbach skarbowych projektu zarządzenia MF w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 94/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE a 7 Kraków, dnia J 1 stycznia 2013 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE NU-1/096-35/12 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza ul. Krowoderskich Zuchów 2 31-272 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

SPIS ZARZĄDZEŃ DYREKTORA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ROK 2008:

SPIS ZARZĄDZEŃ DYREKTORA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ROK 2008: SPIS ZARZĄDZEŃ DYREKTORA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ROK 2008: Lp. Numer Zarządz enia Data podjęcia Treść Zarządzenia 1. 1/08 02.01.2008 W sprawie powołania Zespołu ds. oceny zasadności

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zasad prowadzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach:

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach: Uzasadnienie Projektowane zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE. z dnia 23 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 203 OBWIESZCZENIE prezesa rady ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok

0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok 0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok 1. SM/0152/1/07 2.01.2007 Częściowa zmiana Nr S.M.3012/55/2004 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie udzielania upoważnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r. Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych 1. Ogłasza się aktualny na dzień 1 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011

Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011 ZARZĄDZENIE NR 1/2011 STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków

Bardziej szczegółowo

120 ZBIORY AKTÓW NORMATYWNYCH WŁASNYCH KIEROWNICTW URZĘDÓW rok

120 ZBIORY AKTÓW NORMATYWNYCH WŁASNYCH KIEROWNICTW URZĘDÓW rok 120 ZBIORY AKTÓW NORMATYWNYCH WŁASNYCH KIEROWNICTW URZĘDÓW 2011 rok 1. SM.120.1.2011 12.04.2011 r. 2. SM.120.2.2011 19.04.2011 r. Częściowa zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia planu kont dla budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia... Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka budżetowa Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont załącznik nr 3a do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia... 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Subkowy z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Subkowy z dnia 27 grudnia 2007 r. Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Subkowy z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Jednolitego Zakładowego Planu Kont oraz przepisów wewnętrznych dla prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 68/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94. z dnia 29 grudnia 2015 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 94 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 9 0 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych

Bardziej szczegółowo

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie...

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... XIII XV XIX Rozdział I. Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie centrum usług wspólnych w jednostce samorządu terytorialnego... 1 1. Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, listopad 2013r.

Wrocław, listopad 2013r. OFERTA SZKOLENIOWA SZKOLENIE POD TYTUŁEM: SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA Wrocław, listopad 2013r. Nazwa szkolenia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok dla księgowych budżetowych Obszar: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... XV XIX Część I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych (Ewa Sławińska-Tomtała)... 3 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE. Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 350000-IOSW.0210.64.2015.1

DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE. Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 350000-IOSW.0210.64.2015.1 DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE 350000-IOSW.0210.64.2015.1 Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 Decyzja Nr 64/IOSW/2015 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniająca Decyzję Nr 41/IOSW/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Spis treści 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej 1.1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej1.2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10 WK.610-5/5/2008 Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2008 r. Pan Ryszard Papciak Wójt Gminy Brzyska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 310/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 310/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 310/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo