POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/6/13 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2013 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2013 r.

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wstęp... 3 I. Szkoły ponadgimnazjalne... 4 Miasto Białystok Analiza struktury zawodowej absolwentów w 2012 roku Absolwenci wg poziomu wykształcenia Absolwenci wg zawodów Absolwenci zarejestrowani w Urzędzie wg poziomu wykształcenia Przewidywani absolwenci w 2013 r Powiat białostocki Analiza struktury zawodowej absolwentów w 2012 roku Absolwenci wg poziomu wykształcenia Absolwenci wg zawodów Absolwenci zarejestrowani w Urzędzie wg poziomu wykształcenia Przewidywani absolwenci w 2013 r II. Szkoły wyższe Miasto Białystok i powiat białostocki Absolwenci wg zawodów Absolwenci zarejestrowani w Urzędzie wg zawodów Wnioski

3 Wstęp Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy w zakresie kształtowania się popytu i podaży zasobów pracy. Podstawę opracowania stanowiły: - dane zgromadzone w PUP odnośnie liczby zarejestrowanych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych wg kierunków i poziomu wykształcenia oraz wg szkół/uczelni (stan na r.), - dane z GUS odnośnie absolwentów szkół wyższych wg szkół i grup kierunków w roku 2011/2012, - dane z MEN odnośnie liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wg szkół i grup kierunków, przewidywanych liczb absolwentów w 2013 r. wg szkół i grup kierunków. Porównanie liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych / wyższych o danym kierunku nauczania z odpowiednią liczbą absolwentów zarejestrowanych w tut. Urzędzie pozwoli ocenić stopień nasycenia rynku w danym zawodzie. Dodatkowym elementem charakterystyki zmian sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy jest analiza liczby osób kończących szkoły ponadgimnazjalne i wyższe na poszczególnych kierunkach kształcenia, oraz rejestrujących się w PUP w odniesieniu do lat poprzednich. Ujęte wskaźniki liczbowe ukazują charakter zmian na lokalnym rynku pracy wskazując jednocześnie te kierunki kształcenia, w których absolwenci są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Porównanie liczby i struktury zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych z liczbą bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w Urzędzie na koniec 2012 r. pozwoli wyłonić grupę osób, którym ze względu na nieatrakcyjne wykształcenie niezbędna jest szczególna pomoc w osiągnięciu stopnia dopasowania zawodowego do potrzeb rynku pracy. Przedstawiona analiza oraz sformułowane wnioski będą również pomocne w dostosowaniu systemu edukacji zawodowej oraz struktury i treści kształcenia do potrzeb szybko zmieniającej się gospodarki. 3

4 I. Szkoły ponadgimnazjalne Miasto Białystok 1. Analiza struktury zawodowej absolwentów w 2012 roku Absolwenci wg poziomu wykształcenia. W 2012 roku szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane na terenie Białegostoku ukończyły ogółem osoby, w tym: - szkoły policealne osób (30,65% ogółu absolwentów), - szkoły średnie techniczne osób (19,78% ogółu absolwentów), - licea ogólnokształcące osób (43,98% ogółu absolwentów), - zasadnicze szkoły zawodowe 430 osób (5,59% ogółu absolwentów) Absolwenci wg zawodów: wśród osób, które ukończyły szkoły policealne najwięcej absolwentów odnotowano w zawodach: - technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik usług fryzjerskich technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik farmaceutyczny asystentka stomatologiczna -52 wśród osób, które ukończyły szkoły średnie techniczne najwięcej odnotowano w zawodach: - technik budownictwa technik informatyk technik ekonomista technik pojazdów samochodowych technik mechanik technik geodeta technik organizacji usług gastronomicznych technik hotelarstwa

5 odnotowano absolwentów szkół ogólnokształcących; wśród osób, które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe, najwięcej absolwentów odnotowano w zawodach: - technolog robót wykończeniowych w budownictwie kucharz małej gastronomii cukiernik mechanik pojazdów samochodowych fryzjer elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych stolarz mechanik pojazdów samochodowych fryzjer mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik Absolwenci zarejestrowani w Urzędzie wg poziomu wykształcenia: wykształcenie policealne i średnie zawodowe osób: najwięcej absolwentów odnotowano w zawodach: - technik mechanik technik informatyk technik usług fryzjerskich technik hotelarstwa technik budownictwa technik administracji technik usług kosmetycznych technik organizacji usług gastronomicznych technik farmaceutyczny technik mechatronik technik obsługi turystycznej technik pojazdów samochodowych - 9 Najwyższy odsetek rejestrujących się w Urzędzie odnotowano w zawodach: 5

6 - technik drogownictwa 35,7143% (5 zarejestrowanych z 14 absolwentów), - technik urządzeń sanitarnych 35,7143% (5 zarejestrowanych z 14 absolwentów), - technik mechanik 28,7879% (57 zarejestrowanych z 198 absolwentów), - technik inżynierii środowiska i melioracji 25,0000% (2 zarejestrowanych z 8 absolwentów), - technik spedytor 25,0000% (2 zarejestrowanych z 8 absolwentów), - technik poligraf 21,4286% (9 zarejestrowanych z 47 absolwentów), - technik obsługi turystycznej 17,7419% (11 zarejestrowanych z 62 absolwentów), - technik technologii drewna 16,6667% (3 zarejestrowanych z 18 absolwentów). wykształcenie średnie ogólnokształcące 164 osoby, w Urzędzie zarejestrowało się 4,8463% absolwentów. wykształcenie zasadnicze zawodowe osób: najwięcej absolwentów odnotowano w zawodach: - kucharz małej gastronomii mechanik pojazdów samochodowych technolog robót wykończeniowych w budownictwie fryzjer cukiernik elektromechanik stolarz mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych blacharz samochodowy - 4 Największy odsetek rejestrujących się w Urzędzie odnotowano w zawodach: - monter elektronik 50,0000% (2 zarejestrowanych z 4 absolwentów), - kucharz małej gastronomii 43,1373% (22 zarejestrowanych z 51 absolwentów), - technolog robót wykończeniowych w budownictwie 31,5789% (12 zarejestrowanych z 38 absolwentów), - cukiernik 31,2500% (10 zarejestrowanych z 32 absolwentów), - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 28,5714% (6 zarejestrowanych z 21 absolwentów), - ogrodnik 28,5714% (2 zarejestrowanych z 7 absolwentów), 6

7 - stolarz 25,0000% (7 zarejestrowanych z 28 absolwentów). Nie odnotowano bezrobotnych absolwentów m.in. w zawodach: - technik cyfrowych procesów graficznych, - dietetyk, - agent celny, - dekorator wnętrz, - technik dentystyczny, - posadzkarz, - monter instalacji i urządzeń sanitarnych, - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 2. Przewidywani absolwenci w 2013 r. przewiduje się, ze wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym najwięcej absolwentów w roku 2013 pojawi się w zawodach: - technik usług kosmetycznych technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik informatyk technik usług fryzjerskich florysta technik administracji technik hotelarstwa technik rachunkowości technik mechanik technik masażysta technik budownictwa pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani opiekun medyczny technik pojazdów samochodowych przewiduje się, że w 2013 roku licea ogólnokształcące ukończy absolwentów; 7

8 przewiduje się, ze w 2013 roku najwięcej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych pojawi się w zawodach: - kucharz małej gastronomii mechanik pojazdów samochodowych fryzjer technolog robót wykończeniowych w budownictwie cukiernik elektromechanik pojazdów samochodowych elektryk mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych stolarz elektromechanik pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 11 Powiat białostocki 1. Analiza struktury zawodowej absolwentów w 2012 roku Absolwenci wg poziomu wykształcenia. W 2012 roku szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane na terenie powiatu białostockiego ukończyło ogółem 594 osób, w tym: - szkoły policealne 42 (7,07 % ogółu absolwentów), - szkoły średnie techniczne 232 (39,06 % ogółu absolwentów), - licea ogólnokształcące 281 (47,31 % ogółu absolwentów), - zasadnicze szkoły zawodowe 39 (6,56 % ogółu absolwentów) Absolwenci wg zawodów: wśród osób, które ukończyły szkoły policealne i średnie zawodowe najwięcej osób odnotowano w zawodach: - technik pojazdów samochodowych technik informatyk technik hotelarstwa plastyk technik ochrony środowiska

9 - technik rolnik technik ekonomista technik mechanizacji rolnictwa osób ukończyło szkoły ogólnokształcące; wśród osób, które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe, absolwentów odnotowano w zawodach: - kucharz małej gastronomii technolog robót wykończeniowych w budownictwie Absolwenci zarejestrowani w Urzędzie wg poziomu wykształcenia: wykształcenie policealne i średnie zawodowe - 48 osób: absolwentów zarejestrowano w zawodach: - technik pojazdów samochodowych technik informatyk technik hotelarstwa technik ochrony środowiska technik ekonomista technik mechanik technik hodowca koni - 1 Najwyższy odsetek rejestrujących się w Urzędzie odnotowano w zawodach: - technik ekonomista 50,0000% (8 zarejestrowanych z 16 absolwentów), - technik ochrony środowiska 25,0000 % (8 zarejestrowanych z 32 absolwentów), - technik pojazdów samochodowych 24,5614 % (14 zarejestrowany z 57 absolwentów), - technik hotelarstwa 22,8571 % (8 zarejestrowanych z 35 absolwentów), - technik informatyk 18,6047 % (8 zarejestrowanych z 43 absolwentów), - technik hodowca koni 14,2857 % (1 zarejestrowanych z 7 absolwentów), - technik mechanik 7,6923% (1 zarejestrowanych z 13 absolwentów). wykształcenie średnie ogólnokształcące - 33 osób; W Urzędzie zarejestrowało się 11,7438 % absolwentów. wykształcenie zasadnicze zawodowe - 12 osób; 9

10 - technolog robót wykończeniowych w budownictwie kucharz małej gastronomii - 1 W Urzędzie zarejestrowało się 30,7692% absolwentów. 2. Przewidywani absolwenci w 2013 r. przewiduje się, że wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym najwięcej absolwentów w roku 2013 pojawi się w zawodach: - technik pojazdów samochodowych technik informatyk plastyk technik rolnik technik administracji technik hotelarstwa technik budownictwa technik mechanik technik hodowca koni technik ochrony środowiska technik mechanizacji rolnictwa - 8 przewiduje się, że w 2013 roku licea ogólnokształcące ukończy 349 absolwentów; przewiduje się, ze w 2013 roku pojawi się 44 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych: - technolog robót wykończeniowych w budownictwie mechanik pojazdów samochodowych kucharz małej gastronomii fryzjer

11 1. Absolwenci wg zawodów. II. Szkoły wyższe Miasto Białystok i powiat białostocki W 2012 r. szkoły wyższe zlokalizowane na terenie Białegostoku i powiatu białostockiego ukończyło ogółem osób. wśród absolwentów, którzy ukończyli studia wyższe w 2012 r. najwięcej osób odnotowano w zawodach: - specjalista administracji publicznej 1890 osób (14,18% ogółu absolwentów), - specjalista ds. zarządzania 1281 osoby (9,61% ogółu absolwentów), - pedagog 1184 osób (8,88% ogółu absolwentów), - ekonomista 930 osób (6,98% ogółu absolwentów), - filolog obcojęzyczny 476 (3,57% ogółu absolwentów); zaś najmniej w zawodach: - technik denstystyczny 16 osób (0,12% ogółu absolwentów) - fizyk 24 osób (0,18% ogółu absolwentów), - grafik 25 osób (0,19% ogółu absolwentów) - logopeda 28 osób (0,21% ogółu absolwentów); - położna 30 osób (0,23% ogółu absolwentów); - ekonometryk 36 osób (0,27% ogółu absolwentów); 2. Absolwenci zarejestrowani w Urzędzie wg zawodów. W tut. Urzędzie wg stanu na r. zarejestrowanych było 754 absolwentów z wykształceniem wyższym. najwięcej osób legitymowało się zawodem: - specjalista administracji publicznej 79 osób (10,48% ogółu zarejestrowanych absolwentów), - specjalista ds. zarządzania 70 osób (9,28% ogółu zarejestrowanych absolwentów), - prawnik 41 osób (5,44% ogółu zarejestrowanych absolwentów), 11

12 - pedagog 40 osób (5,31% ogółu zarejestrowanych absolwentów), - ekonomista 36 osób (4,77% ogółu zarejestrowanych absolwentów), - inżynier budownictwa 36 osób (4,77% ogółu zarejestrowanych absolwentów); zaś najmniej: - położna 1 osoba (0,13% ogółu zarejestrowanych absolwentów), - ekonometryk 1 osoba (0,13% ogółu zarejestrowanych absolwentów), - architekt krajobrazu 1 osoba (0,13% ogółu zarejestrowanych absolwentów), - lekarz dentysta 1 osoba (0,13% ogółu zarejestrowanych absolwentów), - specjalista finansów 1 osoba (0,13% ogółu zarejestrowanych absolwentów). W tut. Urzędzie nie odnotowano bezrobotnych absolwentów w zawodach: elektroradiolog, logopeda, technik dentystyczny. Najwyższy odsetek absolwentów rejestrujących się w Urzędzie odnotowano wśród zawodów: - grafik - 24% (6 zarejestrowanych z 25 absolwentów), - politolog 17,1428% (18 zarejestrowanych z 105 absolwentów), - fizyk 16,666% (4 zarejestrowanych z 24 absolwentów) - prawnik 12,6153% (41 zarejestrowanych z 325 absolwentów), - specjalista ds. integracji europejskiej 12,0689 (14 zarejestrowanych z 116 absolwentów), - socjolog 11,8110% (15 zarejestrowanych z 127 absolwentów). Najniższy odsetek absolwentów rejestrujących się w Urzędzie odnotowano wśród zawodów: - nauczyciel nauczania początkowego 0,4830% (2 zarejestrowanych z 414 absolwentów), - specjalista finansów 0,6493% (1 zarejestrowany z 154 absolwentów), - lekarz dentysta 1,3333% (1 zarejestrowany z 75 absolwentów), - architekt krajobrazu 1,8867% (1 zarejestrowany z 53 absolwentów), - farmaceuta 2,1739% (2 zarejestrowanych z 92 absolwentów). Nie odnotowano zarejestrowanych absolwentów w zawodzie: technik dentystyczny, logopeda, elektroradiolog. 12

13 Wnioski Analizując sytuację absolwentów na lokalnym rynku pracy w 2012 r. można zauważyć, że nie zmieniła się ona istotnie w stosunku do roku poprzedniego. Zaobserwowano niewielki spadek liczby absolwentów, o 2,8% w stosunku do roku Szkoły ponadgimnazjalne ukończyło 8289 osób, natomiast szkoły wyższe zlokalizowane na terenie działania tut. Urzędu ukończyło osób. Na każdym poziomie kształcenia jest zauważalny spadek liczby osób kończących szkoły ponadgimnazjalne oraz wyższe (o ok. 3%), co jest związane z odnotowanym wcześniej niskim tempem przyrostu naturalnego, które w perspektywie długoterminowej przekłada się nie tylko na mniejszą liczbę absolwentów, ale i mniejszą liczbę osób aktywnych zawodowo. Pomimo zmniejszającej się liczby młodych osób kończących szkoły ponadgimnazjalne i wyższe, w 2012 r. zarejestrowało się 1477 absolwentów, tj. o ok. 4,8% więcej w porównaniu do roku ubiegłego (w 2011 r osób). Odnosząc jednak te wartości do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych obserwujemy procentowy spadek absolwentów rejestrujących się jako osoby bezrobotne z 7,3% w roku 2011 do 5,9% w roku Porównując rok 2012 do 2011 można zauważyć interesujące zjawisko szkoły policealne i średnie zawodowe odnotowały wzrost absolwentów o 7,9%, natomiast spadek dotyczył szkół ogólnokształcących o 10,3% oraz zawodowych o 14,7%. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest spadek liczby absolwentów szkół zawodowych z 550 w 2011 r. do 469 w 2012 r. Należy tu również zauważyć, że znaczny odsetek absolwentów tych szkół rejestruje się jako osoby bezrobotne - na dzień r. 25,6% absolwentów szkół zawodowych zarejestrowało się w tut. PUP. Jedynym wytłumaczeniem takiej sytuacji wydaje się być niedopasowanie kierunków kształcenie zawodowego do wymogów lokalnego rynku pracy, pomimo iż wykształcenie zawodowe jest cenione przez pracodawców. Jako przykład można wskazać takie zawody jak: operator CNC czy wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego, na które istnieje popyt wśród pracodawców. Brak kształcenia zawodowego m.in. w tych obszarach prowadzi do sytuacji, gdzie w danych branżach (np. transportowej) istnieje niedobór wykwalifikowanych pracowników. Szkoły ogólnokształcące ukończyło 3665 osób, tj. o 10,3% mniej aniżeli w 2011 r., z czego 157 osób zarejestrowało się w tut. PUP, co stanowi 5,3% w stosunku do absolwentów 13

14 szkół ogólnokształcących. W większości przypadków wybór tego rodzaju szkoły jest podyktowany planowanym rozpoczęciem nauki w szkole wyższej. Od kilku lat istnieje znaczny deficyt pracowników z konkretnym, głównie technicznym przygotowaniem zawodowym i jako pozytywne zjawisko należy traktować wzrost liczby absolwentów szkół policealnych i średnich zawodowych, z 3849 osób w 2011 r. do 4155 w 2012 r. Warto nadmienić, iż pracodawcy poszukują osób w większości legitymujących się konkretnym zawodem i umiejętnościami, co wydaje się być jednym z głównych powodów, który determinuje wybór takiego kierunku kształcenia. Szkoły wyższe w 2012 r. ukończyło absolwentów, z czego 5,7% zarejestrowało się jako osoby bezrobotne (tj. 754 osoby). W 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego zanotowano niewielki wzrost zarejestrowanych absolwentów szkół wyższych o 2,6%. Tak jak w latach ubiegłych, także i w 2012 r., zauważa się znaczną przewagę absolwentów kończących humanistyczne kierunki kształcenia osoby, z czego 467 zarejestrowało się jako osoby bezrobotne, co stanowi 61,9% zarejestrowanych absolwentów szkół wyższych. Natomiast kierunki techniczne ukończyło osób, a 226 z nich figuruje w rejestrze tut. PUP (stanowią 30% zarejestrowanych absolwentów szkół wyższych). Zdecydowanie korzystniej wygląda sytuacja absolwentów kierunków medycznych. Dyplom w tych zawodach uzyskały osoby, a zarejestrowało się jedynie 61 osób (co stanowi 8,1% zarejestrowanych absolwentów szkół wyższych). Warto zaznaczyć, iż wciąż w wielu przypadkach wybór kierunku studiów jest podyktowany przede wszystkim oceną realnych możliwości studiów na określonym kierunku czy też ofertą szkolnictwa w danym regionie. Natomiast mało istotnym kryterium wyboru kierunku kształcenia wydaje się być sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz jego potrzeby. 14

15 Tablica 4.1. Absolwenci szkół wyższych wg uczelni i zawodów w m. Białystok i powiecie białostockim zarejestrowani w PUP (stan na r.) Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 r. Bezrobotni absolwenci, zarejestrowani w PUP w końcu 2012 r. (5) : (4) w % Uniwersytet w Białymstoku nauczyciel przedszkola , nauczyciel nauczania ,483 początkowego pedagog opiekuńczowychowawczy , pedagog , filolog obcojęzyczny , nauczyciel języka ,6433 polskiego historyk , ekonomista , socjolog , specjalista ds. integracji ,2222 europejskiej specjalista polityki ,4488 społecznej specjalista administracji ,8156 publicznej specjalista stosunków ,6758 międzynarodowych specjalista ds. zarządzania , prawnik , biolog , specjalista ochrony ,5217 środowiska chemik , fizyk , matematyk , specjalista zastosowań ,3077 informatyki ekonometryk , specjalista pracy socjalnej ,5455 razem , Politechnika Białostocka specjalista edukacji ,5 techniczno-informatycznej politolog ,

16 specjalista ds. zarządzania , specjalista ochrony ,6 środowiska inż. automatyki i robotyki , inż. elektronik ,3171 elektronika i telekomunikacja inż. elektryk , inż. mechanik maszyny i ,7692 urządzenia przemysłowe inżynier mechanizacji ,7471 rolnictwa inż. zarządzania i ,9096 planowania produkcji inżynier biocybernetyki i ,9412 inżynierii biomedycznej inżynier leśnictwa , inż. budownictwa , architekt , architekt wnętrz , architekt krajobrazu , specjalista ds. organizacji ,1588 usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych grafik inż. inżynierii środowiska , specjalista gospodarki ,5263 przestrzennej logistyk , matematyk , specjalista zastosowań ,8571 informatyki razem , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku filolog obcojęzyczny , ekonomista , specjalista ds. integracji ,5384 europejskiej specjalista gospodarki ,8182 przestrzennej specjalista finansów , specjalista ds. zarządzania , specjalista zastosowań ,6667 informatyki ekonometryk inż. budownictwa ,

17 razem , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ekonomista , specjalista stosunków ,5455 międzynarodowych socjolog , ekonometryk razem , Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku pedagog ,5655 razem , Uniwersytet Medyczny w Białymstoku analityk medyczny ,1111 diagnosta laboratoryjny farmaceuta , lekarz ogólny , specjalista pielęgniarstwa , lekarz dentysta , położna , fizjoterapeuta , specjalista ratownictwa ,1212 medycznego specjalista zdrowia ,4794 publicznego elektroradiolog specjalista dietetyk , technik dentystyczny logopeda kosmetolog razem , Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku specjalista zastosowań ,6470 informatyki logistyk razem ,5 8 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku kulturoznawca , specjalista administracji ,2067 publicznej (w tym bezpieczeństwo narodowe) specjalista zdrowia ,4054 publicznego specjalista stosunków ,2857 międzynarodowych specjalista gospodarki ,7397 przestrzennej pedagog ,

18 razem , Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku fizjoterapeuta , specjalista ratownictwa ,5555 medycznego kosmetolog , specjalista pielęgniarstwa ,1224 razem , Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku nauczyciel wychowania ,1428 fizycznego specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych razem , Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku specjalista ds. organizacji ,5641 usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych razem , ,6576 OGÓŁEM 18

19 Tablica 4.2. Struktura zawodowa absolwentów szkół wyższych w m. Białystok i powiecie białostockim zarejestrowanych w PUP (stan na r.) Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 r. Bezrobotni absolwenci, zarejestrowani w PUP w końcu 2012 r. (5) : (4) w % analityk medyczny ,1111 diagnosta laboratoryjny architekt , architekt krajobrazu , architekt wnętrz , biolog , chemik , ekonometryk , ekonomista , elektroradiolog farmaceuta , filolog obcojęzyczny , fizjoterapeuta , fizyk , grafik historyk , inż. automatyki i robotyki , inż. budownictwa , inż. elektronik elektronika i telekomunikacja , inż. elektryk , inż. inżynierii środowiska , inż. mechanik maszyny i , urządzenia przemysłowe inż. zarządzania i , planowania produkcji inżynier biocybernetyki i , inżynierii biomedycznej inżynier leśnictwa , inżynier mechanizacji , rolnictwa kosmetolog , kulturoznawca , lekarz dentysta , lekarz ogólny , logistyk , logopeda

20 matematyk , nauczyciel języka , polskiego nauczyciel nauczania , początkowego nauczyciel przedszkola , nauczyciel wychowania , fizycznego pedagog , pedagog opiekuńczowychowawczy , politolog , położna , prawnik , socjolog , specjalista administracji , publicznej (w tym bezpieczeństwo narodowe) specjalista dietetyk , specjalista ds. integracji , europejskiej specjalista ds. organizacji , usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych specjalista ds. zarządzania , specjalista edukacji ,5 48. techniczno-informatycznej specjalista finansów , specjalista gospodarki , przestrzennej specjalista ochrony , środowiska specjalista pielęgniarstwa , specjalista polityki , społecznej specjalista pracy socjalnej , specjalista ratownictwa , medycznego specjalista stosunków , międzynarodowych specjalista zastosowań , informatyki specjalista zdrowia , publicznego technik dentystyczny OGÓŁEM ,

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/5/12 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2011 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012 Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w w roku 2012 W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w zarejestrowanych było 343 absolwentów: 201 absolwentów z powiatu miasta Suwałki (58,86% ogółu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PIOTRKOWSKIM ZA II PÓŁROCZE 2010 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Raport roczny II/P/2009 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2014 1. Wstęp Źródłem informacji do opracowania II części

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Raport roczny II/P/2012 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni i przyszłoroczni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2008 część druga Analiza danych dotycząca zmian występujących

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2010 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2010 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2010 roku. Raport roczny II/P/2010 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2008 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2008 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2008 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi sporządzania Monitoringu zawodów za rok 2008 PUP w Oświęcimiu przygotował opracowanie

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo