CU2. Prostokątna przeciwpożarowa klapa odcinająca o szrerokim zastosowaniu, o odporności ogniowej do 120'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CU2. Prostokątna przeciwpożarowa klapa odcinająca o szrerokim zastosowaniu, o odporności ogniowej do 120'"

Transkrypt

1 CU2 Prostokątna przeciwpożarowa klapa odcinająca o szrerokim zastosowaniu, o odporności ogniowej do 120' pl 0749 Rf-Technologies nv Lange Ambachtstraat Oosterzele Belgium Tel Fax C2-PL-K 09/2019

2 2 Spis treści Spis treści Deklaracja właściwości użytkowych 4 Opis produktu CU2 5 Zakres i wymiary CU2 5 Wariant CU2L 6 Zakres i wymiary CU2L 6 Wariant CU2-L500 7 Zakres i wymiary CU2-L500 7 Wariant CU2 ATEX 8 Zakres i wymiary CU2 ATEX 8 Wariant CU2L ATEX 9 Zakres i wymiary CU2L ATEX 9 Rozbudowa produktu - zestawy 10 Opcje - dostępne w czasie zamówienia 12 Rodzaje mocowań - dostępne w czasie zamówienia 12 Magazynowanie i transport 14 Montaż 14 Montaż klap w mniejszych odległościach od ściany/stropu oraz sąsiadujących klap bliski montaż 15 Montaż w ścianach i stropach sztywnych 16 Montaż w ścianach lekkich (ściany z karton-gipsu na ruszcie stalowym) 18 Montaż w ścianach lekkich (ściany z karton-gipsu na ruszcie stalowym), uszczelnienie gipsem 20 Montaż w ścianach z bloczków gipsowych 22 Montaż w ścianach sztywnych i lekkich z uszczelnieniem płytami z wełny mineralnej, pokrytymi powłoką endotermiczną 24 Montaż w stropach sztywnych z uszczelnieniem płytami z wełny mineralnej pokrytymi powłoką endotermiczną 27 Montaż baterii 28 Montaż w ścianach lekkich, mocowanie do powierzchni 29 Funkcjonowanie i mechanizmy 30 Podłączenia elektryczne 36 Waga 38 Dane doboru 50 Przykład 50 Dane doboru 51 Współczynnik poprawkowy ΔL 59 Przykład zamówienia 59 Aprobaty i certyfikaty 60

3 Objaśnienie skrótów i piktogramów 3 Objaśnienie skrótów i piktogramów Bn = szerokość nominalna Hn = wysokość nominalna Dn = średnica nominalna E = szczelność ogniowa I = izolacyjność ogniowa S = dymoszczelność Pa = pascal ve = położenie pionowe ho = położenie poziome o -> i = oddziaływanie ognia od zewnątrz przewodu i <-> o = oddziaływanie ognia od zewnątrz i od wewnątrz przewodu V AC = Volt prąd zmienny V DC = Volt prąd stały większe rozmiary E.TELE = zasilanie magnesów E.ALIM = zasilanie silnika V = volt W = wat Auto = automatyczny Tele = zdalnie sterowany Pnom = nominalny pobór mocy Pmax = maksymalny pobór mocy GKB (typ A) / GKF (typ F): "GKB" płyty gipsowo-kartonowe (typ A wg EN 520); "GKF" płyty gipsowo-kartonowe o wyższej odporności ogniowej przy tej samej grubości (typ F wg EN 520) Cal-Sil = cementowo-wapienny OP = opcja (dostarczane z produktem) KIT = zestaw (dostarczany do produktów zakupionych wcześniej) PG = rodzaj mocowania pomiędzy klapą a przewodem Sn = powierzchnia netto ζ [-] = współczynnik oporów miejscowych Q = przepływ P = spadek ciśnienia statycznego v = prędkość powietrza w przewodzie Lwa = poziom mocy akustycznej dźwięku A Lw oct = poziom mocy akustycznej w środkowym paśmie oktawy (A) = wartość w decybelach A L = współczynnik poprawkowy bateria badana po zamontowaniu w ścianie sztywnej EN 1751 B/C szczelność zgodnie z normą EN 1751: klasa B (klasa C jako opcja) wymiary pośrednie dostępne na zapytanie do wbudowania dozwolony bliski montaż BASTA OK uszczelnienie płytami z wełny mineralnej również dla otworów asymetrycznych certyfikat ATEX TÜV 14 ATEX 7540 X

4 Deklaracja CE_DoP_Rf-t_C2_PL I-08/2019 właściwości użytkowych 4 Deklaracja właściwości użytkowych I-08/2019 CE_DoP_Rf-t_C2_PL deklaracja właściwości użytkowych 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CU2 2. Zamierzone zastosowanie (-a): Prostokątna klapa przeciwpożarowa do zastosowań przy przejściu instalacji przez przegrody budowlane w celu zachowania wymaganej odporności ogniowej przegrody, do montażu w przewodach instalacji ogrzewania powietrznego, wentylacji i klimatyzacji. Norma zharmonizowana EN 15650: Producent: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele 4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1 5. Norma zharmonizowana / Europejski dokument oceny; jednostka lub jednostki notyfikowane / Europejska ocena techniczna, jednostka EN 15650:2010, BCCA, nr notyfikacji 0749; BCCA-0749-CPR-BC ; BCCA-0749-CPR-BC ds. oceny technicznej, jednostka lub jednostki notyfikowane; certyfikat stałości właściwości użytkowych: 6. Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z normą EN 15650:2010 (Odporność ogniowa zgodnie z normą EN i klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą EN ) Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zakres Konstrukcja mocująca Ściana Uszczelnienie Rodzaj instalacji Klasyfikacja 200x200 mm CU2 1500x1000 mm Ściana sztywna Gazobeton 100 mm Gips 1 EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) Ściana lekka Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) 100 mm Gips 1 EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) Bloczki gipsowe 100 mm Klej do bloczków 1 EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) Strop sztywny Gazobeton 100 mm Zaprawa 1 EI 120 (h o i n o) S - (500 Pa) 200x200 mm CU2 1200x800 mm Ściana sztywna Gazobeton 100 mm Zaprawa 2 EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) Gips 3 EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) Wełna mineralna + powłoka 140 kg/m³ 2 EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) Ściana lekka Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ A (EN 520) 100 mm Wełna mineralna 40 kg/m³ + nakładki 1 EI 90 (v e i n o) S - (500 Pa) Gips 1 EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) Wełna mineralna + powłoka 140 kg/m³ 2 EI 60 (v e i n o) S - (500 Pa) Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) 100 mm Wełna mineralna 40 kg/m³ + nakładki 1 EI 90 (v e i n o) S - (500 Pa) Wełna mineralna + powłoka 140 kg/m³ 2 EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) Bloczki gipsowe 70 mm Klej do bloczków 1 EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) Strop sztywny Gazobeton 150 mm Zaprawa 3 EI 120 (h o i n o) S - (500 Pa) Wełna mineralna + powłoka 140 kg/m³ 2 EI 90 (h o i n o) S - (300 Pa) 1200x800 mm < CU2 1500x1000 mm Ściana sztywna Gazobeton 100 mm Zaprawa / Gips 3 EI 60 (v e i n o) S - (500 Pa) 3 E 120 (ve i n o) S - (500 Pa) Ściana lekka Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ A (EN 520) 100 mm Gips 1 EI 60 (ve i n o) S - (300 Pa) 1200x800 mm < CU2 1500x800 mm Ściana sztywna Gazobeton 100 mm Zaprawa 2 EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) Gips 3 EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) Ściana lekka Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) 100 mm Wełna mineralna 40 kg/m³ + nakładki 1 EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) 1 E 120 (v e i n o) S - (300 Pa) 200x200 mm CU2 1500x800 mm Ściana szybu instalacyjnego Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) 82.5 mm Wełna mineralna 40 kg/m³ + nakładki 1 EI 60 (v e i n o) S - (300 Pa) Strop sztywny Gazobeton 125 mm Zaprawa 2 EI 120 (h o i n o) S - (300 Pa) 25 mm 25 mm 2 Rodzaj instalacji: wbudowana 0/90/180/270. Dopuszczalne odległości. 25 mm 50 mm 3 Rodzaj instalacji: wbudowana Dopuszczalne odległości. 50 mm 50 mm 1 Rodzaj instalacji: wbudowana 0/180. Dopuszczalne odległości. 50 mm 50 mm 50 mm Znamionowe warunki załączenia/czułość: Spełnia Opóźnienie odpowiedzi (czas odpowiedzi): czas zamknięcia Spełnia Niezawodność działania: w cyklach CFTH - 50 cykli; MANO cykli; B(L)F(T) cykli; BFL(T) cykli; BFN(T) cykli; ONE cykli; UNIQ cykli Trwałość opóźnienia odpowiedzi: Spełnia Trwałość niezawodności działania: Spełnia Ochrona przed korozją zgodnie z EN : Spełnia Szczelność obudowy klapy zgodnie z EN 1751: klasa B W imieniu producenta podpisał(-a): Mathieu Steenland, Technical Manager Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. Oosterzele, 08/2019

5 Opis produktu CU2 5 Opis produktu CU2 Prostokątna przeciwpożarowa klapa odcinająca dostępna w większych rozmiarach (jako bateria klap do 3050x1650 mm), o odproności ogniowej do 120 minut. Obudowa ogniochronna wykonana z paneli niezawierających azbestu, odpornych na zawilgocenie. CU2 to produkt o szerokich możliwościach stosowania. Przeciwpożarowe klapy odcinające przeznaczone są do montażu w miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody wewnętrzne w budynku. Podstawową ich funkcją jest utrzymanie odporoności ogniowej przegrody i zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu. Przeciwpożarowe klapy odcinające wyróżniają się wysokim stopniem odporności ogniowej, optymalnymi właściwościami aerodynamicznymi, oraz prostym montażem. Klapy produkowane przez Rf-Technologies są wyrobem budowlanym wprowadzanym do obrotu z oznaczeniem CE. Klapy wyposażone są w różne mechanizmy sterujące, zależnie od wymagań danego projektu i obowiązujących przepisów. 55 większe rozmiary 55 wiele opcji i wariantów 55 bateria badana po zamontowaniu w ścianie sztywnej 55 dostępne do stosowania w atmosferze wybuchowej EN 1751 B/C BASTA OK do wbudowania dozwolony bliski montaż do montażu w ścianach i stropach sztywnych oraz ścianach o konstrukcji lekkiej (ściany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym i z bloczków gipsowych) uszczelnienie płytami z wełny mineralnej również dla otworów asymetrycznych szczelność zgodnie z normą EN 1751: klasa B (klasa C jako opcja) badana zgodnie z EN do 500 Pa mechanizm sterujący poza przegrodą nie wymaga konserwacji montaż wewnątrz budynków temperatura pracy: maks. 50 C wymiary pośrednie dostępne na zapytanie 1. kształtka montażowa PG30 2. obudowa wykonana z materiału ogniochronnego 3. przegroda klapy 4. mechanizm sterujący 5. uszczelnienie przed zimnym dymem 6. przegroda klapy 7. uszczelka termopęczniejąca 8. przekładania z blokadą (zamknięta/otwarta) 9. bezpiecznik termiczny 10. etykieta identyfikacyjna Zakres i wymiary CU2 Wymiar B i H zmienia się co 50 mm; wymiary nietypowe dostępne za dodatkową opłatą (niedostępne są wysokości 275 H 299 mm). Przegroda wystaje poza obudowę: X = od strony mechanizmu, Y = od strony ściany/stropu Y 240 X Hn [mm] (Sn-6)x(Wn-6) (Sn+24)x(Wn+24) x y (Sn x Wn) mm 200x x

6 6 Wariant CU2L Wariant CU2L Klapa z wydłużoną obudową z jednej lub z obu stron. Przegroda klapy nie wystaje poza obrys obudowy. Wersja ta umożliwia przyłączenie kolana, kraty lub króćca do podłączenia przewodu okrągłego. wydłużenie: a = Hn/2-230 mm (po stronie mechanizmu); b = Hn/2-100 mm (po stronie ściany/stropu) 1. kształtka montażowa PG30 2. obudowa wykonana z materiału ogniochronnego 3. przegroda klapy 4. mechanizm sterujący 5. uszczelnienie przed zimnym dymem 6. przegroda klapy 7. uszczelka termopęczniejąca 8. przekładania z blokadą (zamknięta/otwarta) 9. bezpiecznik termiczny 10. etykieta identyfikacyjna 11. taśma grafitowa 12. wskazanie pozycji Zakres i wymiary CU2L wydłużenie: a=hn/2-230 mm (po stronie mechanizmu); b = Hn/2-100 mm (po stronie ściany/stropu) 102,5+b 227,5+a (Sn-6)x(Wn-6) Y X 45 (Sn x Wn) mm 200x x1000 L=330+a+b

7 Wariant CU2-L500 7 Wariant CU2-L500 CU2 klapa z wydłużoną obudową od strony przeciwnej do mechanizmu, ułatwia połączenie z przewodem wentylacyjnym, w przypadku gdy przegroda posiada grubość większą niż 100 mm.w tym wykonaniu otwarta przegroda klapy nie wystaje poza obrys obudowy od strony przeciwnej do mechanizmu (do wysokości nominalnej 500 mm), dzięki temu można podłączyć kratę lub kształtkę instalacyjną bezpośrednio do kołnierza mocującego klapy. 1. kształtka montażowa PG30 2. obudowa wykonana z materiału ogniochronnego 3. przegroda klapy 4. mechanizm sterujący 5. uszczelnienie przed zimnym dymem 6. przegroda klapy 7. uszczelka termopęczniejąca 8. przekładania z blokadą (zamknięta/otwarta) 9. bezpiecznik termiczny 10. etykieta identyfikacyjna 11. taśma grafitowa 12. wskazanie pozycji Zakres i wymiary CU2-L500 Wymiar B i H zmienia się co 50 mm; wymiary nietypowe dostępne za dodatkową opłatą (niedostępne są wysokości 275 H 299 mm). (Sn+24)x(Wn+24) (Sn-6)x(Wn-6) Hn [mm] x y (Sn x Wn) mm 200x x1000 Y X

8 8 Wariant CU2 ATEX Wariant CU2 ATEX Klapa przeciwpożarowa w wykonaniu przeciwwybuchowym do stosowania w strefach 1,2 (gazy) i w strefach 21, 22 (palne pyły). Wykonanie dostępne dla wszystkich wymiarów CU2. 55 certyfikat ATEX TÜV 14 ATEX 7540 X 2 1. mechanizm zabezpieczony przed wybuchem 2. złącze o jednakowym potencjale 1 Zakres i wymiary CU2 ATEX Wymiar B i H zmienia się co 50 mm; wymiary nietypowe dostępne za dodatkową opłatą (niedostępne są wysokości 275 H 299 mm). Przegroda wystaje poza obudowę: X = od strony mechanizmu, Y = od strony ściany/stropu Y 240 X Hn [mm] (Sn-6)x(Wn-6) (Sn+24)x(Wn+24) x y (Sn x Wn) mm 200x x

9 Wariant CU2L ATEX 9 Wariant CU2L ATEX Klapa przeciwpożarowa w wykonaniu przeciwwybuchowym do stosowania w strefach 1,2 (gazy) i w strefach 21, 22 (palne pyły) z wydłużoną obudową z jednej lub z obu stron. Przegroda nie wystaje poza obrys obudowy. Wydłużenie umożliwia podłączenie króćca dla przewodu okrągłego (mocowanie PR) 55 certyfikat ATEX TÜV 14 ATEX 7540 X wydłużenie: a = Hn/2-230 mm (po stronie mechanizmu); b = Hn/2-100 mm (po stronie ściany/stropu) Zakres i wymiary CU2L ATEX Wymiar B i H zmienia się co 50 mm; wymiary nietypowe dostępne za dodatkową opłatą (niedostępne są wysokości 275 H 299 mm). Przegroda wystaje poza obudowę: X = od strony mechanizmu, Y = od strony ściany/stropu 227,5+a 102,5+b (Wn-6) x (Sn-6) x y 45 (Sn x Wn) mm 200x x1000 L=330+a+b Wn < 300 mm Wn 300 mm Sn P Sn P Z Z Q Q CFTH ONE BFL(T) E/RMEX(T) P Q Z ,5 CFTH ONE BFL(T) BFN(T) E/RMEX(T) P Q Z ,5

10 10 Rozbudowa produktu - zestawy Rozbudowa produktu - zestawy KITS CFTH Mechanizm sterujący CFTH z FCU bez FTH 72 KITS BFL24 Siłownik ze sprężyną powrotną BFL 24V KITS BFL24-ST Siłownik ze sprężyną powrotną BFL 24V i wtyczką (ST) KITS BFLT24 Siłownik ze sprężyną powrotną BFL 24V z bezpiecznikiem termoelektrycznym (T) KITS BFLT24-ST Siłownik ze sprężyną powrotną BFL 24V z bezpiecznikiem termoelektrycznym (T) i wtyczką (ST) KITS BFL230 Siłownik ze sprężyną powrotną BFL 230V KITS BFLT230 Siłownik ze sprężyną powrotną BFL 230V z bezpiecznikiem termoelektrycznym (T) KITS BFN24 Siłownik ze sprężyną powrotną BFN 24V (dla klap wyprodukowanych przed 1/7/2015 BFN kits musi być zastosowany zamiast BFL kits) KITS BFN24-ST Siłownik ze sprężyną powrotną BFN 24V i wtyczką (ST)

11 Rozbudowa produktu - zestawy 11 KITS BFNT24 Siłownik ze sprężyną powrotną BFN 24V z bezpiecznikiem termoelektrycznym (T) KITS BFNT24-ST Siłownik ze sprężyną powrotną BFN 24V z bezpiecznikiem termoelektrycznym (T) i wtyczką (ST) KITS BFN230 Siłownik ze sprężyną powrotną BFN 230V KITS BFNT230 Siłownik ze sprężyną powrotną BFN 230V z bezpiecznikiem termoelektrycznym (T) KITS BF24 Siłownik ze sprężyną powrotną BF 24 V (dla klap wyprodukowanych przed 1/7/2015 BF kits musi być zainstalowany zamiast BFN kits) KITS ONE T 24 FDCU Siłownik ze sprężyną powrotną ONE 24V (z bezpiecznikiem termicznym T) oraz z jednobiegunowym wyłącznikiem krańcowym KITS ONE T 24 FDCB Siłownik ze sprężyną powrotną ONE 24V (z bezpiecznikiem termicznym T) oraz z dwubiegunowym wyłącznikiem krańcowym KITS ONE T 230 FDCU Siłownik ze sprężyną powrotną ONE 230V (z bezpiecznikiem termicznym T) oraz z jednobiegunowym wyłącznikiem krańcowym KITS ONE T 230 FDCB Siłownik ze sprężyną powrotną ONE 230V (z bezpiecznikiem termicznym T) oraz z dwubiegunowym wyłącznikiem krańcowym

12 12 Opcje - dostępne w czasie zamówienia KITS FDC CFTH 1 wyłącznik pozycyjny FCU/DCU/FCB/DCB KITS SN2 BFL/BFN Dwubiegunowy wyłącznik krańcowy KITS FTH72 Bezpiecznik termiczny FTH 72 C (dla CFTH) KITS ZBAT 72 Bezpiecznik termoelektryczny dla BFLT/BFNT FUS72 ONE Bezpiecznik termiczny 72 C MECT Tester dla mechanizmów 24/48 V (silnik, magnesy, wyłączniki krańcowe) KITS EQ Złącze o jednakowym potencjale (cena za zestaw 5 szt.) Opcje - dostępne w czasie zamówienia UL Okno inspekcyjne (zestaw 2 szt.) EQ Złącze o jednakowym potencjale EN 1751 C EN1751_C Klasa szczelności C (dla CU2 H>600 lub B>800 i dla CR2 Ø>315).

13 Rodzaje mocowań - dostępne w czasie zamówienia 13 Rodzaje mocowań - dostępne w czasie zamówienia WnxSn (Wn-6)x(Sn-6) 33 PG30 Połączenie z przewodem przy pomocy kołnierza o szerokości 30 mm (zagięcie kształtownika lub połączenie śrubowe). Eliptyczne otwory mocujące Ø 8,5 x 16 mm WnxSn (Wn-6)x(Sn-6) 43 PG40 Połączenie z przewodem przy pomocy kołnierza o szerokości 40 mm. Eliptyczne otwory mocujące Ø 8,5 x 16 mm WnxSn (Wn-6)x(Sn-6) 23 PG20 Połączenie z przewodem przy pomocy kołnierza o szerokości 20 mm. Eliptyczne otwory mocujące Ø 6,5 x 16 mm. WnxSn (Wn-6)x(Sn-6) PM Połączenie z przewodem na wcisk. Rozwiązanie stosowane w przypadku braku miejsca dla kształtki PG30. D (Wn-6)x(Sn-6) PP Brak podłączenia. Ten typ kształtki stosuje się w części korpusu klapy od strony pomieszczenia. D-70 Øn-2 n+30 PRJ Połączenie okrągłe z uszczelką dla klapy kwadratowej. L1 e L e W+62 2 PPT Krata ochronna do montażu na zakończeniu przewodu. 10 S+62

14 14 Magazynowanie i transport Magazynowanie i transport Od jakości wyrobu zależy przyszłe bezpieczeństwo użytkowników oraz mienia. Należy zachować ostrożność w czasie przechowywania i montażu. Unikać: uderzenia, uszkodzenia kontaktu z wodą odkształcenia obudowy Zalecenia: przechowywać w suchych miejscach w celu przesunięcia nie ciągnąć i nie przetaczać nie wykorzystywać klapy jako podstawy klap o mniejszych rozmiarach nie należy przechowywać w modelach o większych rozmiarach Montaż Uwagi ogólne Montaż musi być zgodny z instrukcją dostarczoną wraz z wyrobem oraz raportami klasyfikacyjnymi. Orientacja przegrody: patrz deklaracja właściwości użytkowych. Uważać na kolizje z sąsiadującymi przewodami. Montaż produktu: zawsze z zamkniętą przegrodą. Sprawdzić czy przegroda może się swobodnie poruszać. Zachować bezpieczne odległości od innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić min. 200 mm przestrzeni dookoła mechanizmu sterującego, na potrzeby późniejszej konserwacji. Klasa szczelności zostanie utrzymana pod warunkiem montażu zgodnie z niniejszą instrukcją. Klapy Rf-t są badane w standardowych konstrukcjach mocujących: ściany sztywne, stropy, ściany lekkie, zgodnie z normą EN Osiągnięte parametry są ważne dla klap montowanych w podobnych konstrukcjach mocujących, charakteryzujących się taką samą lub większą odpornością ogniową lub grubością lub gęstością w porównaniu do konstrukcji stosowanych w czasie badań. Należy zapewnić dostęp do klapy na potrzeby konserwacji oraz sprawdzenia. Kontrole działania powinny się odbywać co najmniej dwa razy do roku TEST

15 Montaż 15 Montaż klap w mniejszych odległościach od ściany/stropu oraz sąsiadujących klap bliski montaż mm A 75 mm 200 mm 200 mm B 25 mm 50 mm 50 mm 200 mm 1. Zasada Zgodnie z postanowieniami normy do badań klap przeciwpożarowych standardowa odległość montażowa pomiędzy klapą a ścianą/stropem wynosi min. 75 mm, a pomiędzy sąsiednią klapą min. 200 mm. Montaż z mniejszymi odległościami jest możliwy po wykonaniu odpowiednich badań. Klapy Rf-t będące przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej, zostały przebadane i mogą być montowane w odległościach mniejszych niż standardowe. Dla klap prostokątnych minimalna odległość wynosi 50 mm pomiędzy dwiema klapami lub pomiędzy klapą a ścianą, oraz 25 mm pomiędzy klapą a stropem Rozwiązanie certyfikowane Dla klap Rf-t zastosowane rozwiązanie w zakresie mocowania składa się z następujących elementów: A. Uszczelnienie uniwersalne dla odległości standardowych; B. Uszczelnienie zgodne z obowiązującą klasyfikacją (według Deklaracji Właściwości Użytkowych). A. Uszczelnienie otworu po stronie ze zmniejszoną odległością pomiędzy klapą a ścianą/stropem: sztywne płyty z wełny mineralnej (150 kg/m³) zastosowane na głębokości 400 mm (np. dla ściany o grubości 100 mm będzie to 100 mm wewnątrz ściany mm z każdej ze stron ściany). Uszczelnienie zastsosowano na całej wysokości i szerokości klap(-y). W przypadku montażu klapy w odległości 25 mm od stropu, sztywne panele z wełny mineralnej o wysokiej gęstości (A) mogą być zastąpione standardową wełną mineralną 40 kg/m³, skompresowaną w min. 40%. B. Uszczelnienie pozostałej powierzchni otworu należy wykonać zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wskazaną w aktualnej Deklaracji Właściwości Użytkowych. Szczegółowe informacje o rodzaju uszczelnienia zawarto w dokumentacji technicznej klap. 200 mm 25 mm 50 mm 3. Ograniczenia Podczas montażu można wybrać ustawienie osi przegrody: poziome lub pionowe. Istnieje możliwość montażu do 2 klap prostokątnych w mniejszej niż standardowa odległości od siebie (w poziomie lub w pionie). Maksymalna liczba klap w zestawie - 4 szt. Uwaga: rzeczywista liczba klap w zestawie będzie zależała od ograniczeń wynikających z rodzaju zastosowanego materiału izolacyjnego (maksymalna wielkość otworu dla zapewnienia wymaganej izolacyjności ogniowej). Należy to sprawdzić w instrukcji producenta materiału.

16 16 Montaż Montaż w ścianach i stropach sztywnych Wyrób został przebadany i dopuszczony do stosowania w: Zakres Konstrukcja mocująca Uszczelnienie Klasyfikacja 200x200 mm CU2 1500x1000 mm Ściana sztywna Gazobeton 100 mm Gips EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) 200x200 mm CU2 1500x1000 mm Strop sztywny Gazobeton 100 mm Zaprawa EI 120 (h o i n o) S - (500 Pa) 200x200 mm CU2 1200x800 mm Ściana sztywna Gazobeton 100 mm Zaprawa EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) 1200x800 mm <CU2 1500x1000 mm Ściana sztywna Gazobeton 100 mm Zaprawa / Gips EI 60 (v e i n o) S - (500 Pa) 1200x800 mm <CU2 1500x800 mm Ściana sztywna Gazobeton 100 mm Zaprawa EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) 1200x800 mm <CU2 1500x1000 mm Ściana sztywna Gazobeton 100 mm Zaprawa / Gips E 120 (v e i n o) S - (500 Pa) 1 2 Gips / Zaprawa ! Zaprawa Wn+100 Sn Test! Klapa może być zamontowana w minimalnej odległości ( 25 mm) od stropu, oraz ( 50 mm) od najbliższej ściany lub klapy.

17 Montaż mm 150 kg/m³ 60% 40 kg/m³ 150 kg/m³ Wykonać otwór w ścianie o wymiarach (Wn mm) x (Hn mm) Zamontować klapę w otworze. W celu uszczelnienia otworu po stronie ze zmniejszoną odległością pomiędzy elementami, zastosować sztywne płyty z wełny mineralnej (150 kg/m³), na głębokości 400 mm (150 mm po każdej ze stron ściany). Uszczelnienie zastsosowano na całej wysokości i szerokości klap(-y). W przypadku montażu klapy w odległości 25 mm od stropu, sztywne panele z wełny mineralnej o wysokiej gęstości (1) mogą być zastąpione standardową wełną mineralną 40 kg/m³ (np. Rockfit 431), skompresowaną w min. 40%. Gips / Zaprawa Zaprawa 7. Pozostałą część otworu uszczelnić zaprawą lub gipsem (wyłącznie dla ścian).

18 18 Montaż Montaż w ścianach lekkich (ściany z karton-gipsu na ruszcie stalowym) Wyrób został przebadany i dopuszczony do stosowania w: Zakres Konstrukcja mocująca Uszczelnienie Klasyfikacja 200x200 mm CU2 1200x800 mm 200x200 mm CU2 1200x800 mm 1200x800 mm <CU2 1500x800 mm 1200x800 mm <CU2 1500x800 mm Ściana lekka Ściana lekka Ściana lekka Ściana lekka Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ A (EN 520) 100 mm Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) 100 mm Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) 100 mm Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) 100 mm 1 2 Wełna mineralna 40 kg/m³ + nakładki Wełna mineralna 40 kg/m³ + nakładki Wełna mineralna 40 kg/m³ + nakładki Wełna mineralna 40 kg/m³ + nakładki EI 90 (v e i n o) S - (500 Pa) EI 90 (v e i n o) S - (500 Pa) EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) E 120 (v e i n o) S - (300 Pa) Sn+200mm Wn Wn+200mm Sn x12.5 / 1x25 mm kg/m³ TEST! kg/m³ mm 2x12.5 / 1x25 mm 5. Klapa może być zamontowana w minimalnej odległości ( 25 mm) od stropu, oraz ( 50 mm) od najbliższej ściany lub klapy. 6. Wybudować ściankę gipsową i przewidzieć poziome i pionowe elementy rusztu dookoła otworu. 50

19 Montaż mm 150 kg/m³ 60% 40 kg/m³ 150 kg/m³ 40 kg/m³ 7. Zamontować klapę w otworze. W celu uszczelnienia otworu po stronie ze zmniejszoną odległością pomiędzy elementami, zastosować sztywne płyty z wełny mineralnej (150 kg/m³), na głębokości 400 mm (150 mm po każdej ze stron ściany). Uszczelnienie zastsosowano na całej wysokości i szerokości klap(-y). W przypadku montażu klapy w odległości 25 mm od stropu, sztywne panele z wełny mineralnej o wysokiej gęstości (1) mogą być zastąpione standardową wełną mineralną 40 kg/m³ (np. Rockfit 431), skompresowaną w min. 40%. 8. Pozostałą część otworu należy uszczelnić na całej grubości ściany wełną mineralną o gęstości min. 40 kg/m³. 9 Ln+200 mm 9. W celu wykończenia powierzchni otworu z obu stron zastosować płyty z karton-gipsu. Uszczelnić przestrzeń pomiędzy płytami z karton-gipsu.

20 20 Montaż Montaż w ścianach lekkich (ściany z karton-gipsu na ruszcie stalowym), uszczelnienie gipsem Wyrób został przebadany i dopuszczony do stosowania w: Zakres Konstrukcja mocująca Uszczelnienie Klasyfikacja 1200x800 mm <CU2 1500x1000 mm Ściana lekka Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ A (EN 520) 100 mm Gips EI 60 (v e i n o) S - (300 Pa) 200x200 mm CU2 1500x1000 mm Ściana lekka Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) 100 mm Gips EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) 200x200 mm CU2 1200x800 mm Ściana lekka Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ A (EN 520) 100 mm Gips EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) kg/m³ 600 mm Sn mm Wn mm 100 Sn mm 12.5 Wn mm 240 mm Gips 2x12.5 / 1x25 mm ZAPRAWA! mm 4. Klapa może być zamontowana w minimalnej odległości ( 25 mm) od stropu, oraz ( 50 mm) od najbliższej ściany lub klapy.

21 Montaż mm 150 kg/m³ 60% 40 kg/m³ 150 kg/m³ 2x12.5 / 1x25 mm 5. Wybudować ściankę gipsową i przewidzieć poziome i pionowe elementy rusztu dookoła otworu Zamontować klapę w otworze. W celu uszczelnienia otworu po stronie ze zmniejszoną odległością pomiędzy elementami, zastosować sztywne płyty z wełny mineralnej (150 kg/m³), na głębokości 400 mm (150 mm po każdej ze stron ściany). Uszczelnienie zastsosowano na całej wysokości i szerokości klap(-y). W przypadku montażu klapy w odległości 25 mm od stropu, sztywne panele z wełny mineralnej o wysokiej gęstości (1) mogą być zastąpione standardową wełną mineralną 40 kg/m³ (np. Rockfit 431), skompresowaną w min. 40%. Gips 7. Uszczelnić pozostałą część otworu (50 mm) gipsem. Uszczelnienie wykonać na całej grubości ściany.

22 22 Montaż Montaż w ścianach z bloczków gipsowych Wyrób został przebadany i dopuszczony do stosowania w: Zakres Konstrukcja mocująca Uszczelnienie Klasyfikacja 200x200 mm CU2 1500x1000 mm Ściana lekka Bloczki gipsowe 100 mm Klej do bloczków EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) 200x200 mm CU2 1200x800 mm Ściana lekka Bloczki gipsowe 70 mm Klej do bloczków EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) 1 2 Klej do bloczków 240! Wn+100 Sn Test! Klapa może być zamontowana w minimalnej odległości ( 25 mm) od stropu, oraz ( 50 mm) od najbliższej ściany lub klapy.

23 Montaż mm 150 kg/m³ 60% 40 kg/m³ 150 kg/m³ Wykonać otwór w ścianie o wymiarach (Wn mm) x (Hn mm) Zamontować klapę w otworze. W celu uszczelnienia otworu po stronie ze zmniejszoną odległością pomiędzy elementami, zastosować sztywne płyty z wełny mineralnej (150 kg/m³), na głębokości 400 mm (150 mm po każdej ze stron ściany). Uszczelnienie zastsosowano na całej wysokości i szerokości klap(-y). W przypadku montażu klapy w odległości 25 mm od stropu, sztywne panele z wełny mineralnej o wysokiej gęstości (1) mogą być zastąpione standardową wełną mineralną 40 kg/m³ (np. Rockfit 431), skompresowaną w min. 40%. Klej do bloczków 7. Uszczelnić pozostałą część otworu (50 mm) klejem do bloczków. Uszczelnienie wykonać na całej grubości ściany.

24 24 Montaż Montaż w ścianach sztywnych i lekkich z uszczelnieniem płytami z wełny mineralnej, pokrytymi powłoką endotermiczną Wyrób został przebadany i dopuszczony do stosowania w: Zakres Konstrukcja mocująca Uszczelnienie Klasyfikacja 200x200 mm CU2 1200x800 mm Ściana sztywna Gazobeton 100 mm Wełna mineralna + powłoka 140 kg/m³ EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) 200x200 mm CU2 1200x800 mm Ściana lekka Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ A (EN 520) 100 mm Wełna mineralna + powłoka 140 kg/m³ EI 60 (v e i n o) S - (500 Pa) 200x200 mm CU2 1200x800 mm Ściana lekka Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) 100 mm Wełna mineralna + powłoka 140 kg/m³ EI 90 (v e i n o) S - (300 Pa) 1 Sn Wn+600 A (EN520) F (EN520) 100 mm 2x12.5 / 1x25 mm kg/m³ PROMASTOP-E / CC HILTI CFS-S ACR 140 kg/m³ PROMASTOP-CB 50 (CC) / HILTI CFS-CT B 1. Otwór dookoła klapy wypełniony jest dwiema warstwami płyt z wełny mineralnej o grubości 50 mm pokrytymi z jednej strony masą o odporności ogniowej (typ PROMASTOP-CB 50 / PROMASTOP-CB/CC 50 / HILTI CFS-CT B) PROMASTOP-E / CC HILTI CFS-S ACR PROMASTOP-E / CC HILTI CFS-S ACR 4. Połączenia pomiędzy warstwami płyt oraz wszystkie krawędzie muszą być uszczelnione masą (typ PROMASTOP-E / PROMASTOP-CC / HILTI CFS-S-ACR).

25 Montaż Test! Test! 2x50 mm 2x60 mm A (EN520) 60 F (EN520) Sn+600 F (EN520) 120 (BELGIUM) Y Y Wn+600 Y mm Y H W Promat : HxW 5 m² Hilti EI90 : HxW 3,2 m² Hilti EI120 : HxW 1,44 m² 600 mm 7. Klapa nie musi być zamontowana centralnie w otworze (maksymalna średnica klapy mm). Maksymalna odległość pomiędzy klapą a krawędzią otworu wynosi 400 mm. 8. Klapa może być zamontowana w minimalnej odległości ( 25 mm) od stropu, oraz ( 50 mm) od najbliższej ściany lub klapy mm 150 kg/m³ 60% 40 kg/m³ A (EN520) 150 kg/m³ F (EN520) 100 mm 2x12.5 / 1x25 mm Wykonać otwór w ścianie. 10. Zamontować klapę w otworze. W celu uszczelnienia otworu po stronie ze zmniejszoną odległością pomiędzy elementami, zastosować sztywne płyty z wełny mineralnej (150 kg/m³), na głębokości 400 mm (150 mm po każdej ze stron ściany). Uszczelnienie zastsosowano na całej wysokości i szerokości klap(-y). W przypadku montażu klapy w odległości 25 mm od stropu, sztywne panele z wełny mineralnej o wysokiej gęstości (1) mogą być zastąpione standardową wełną mineralną 40 kg/m³ (np. Rockfit 431), skompresowaną w min. 40%.

26 26 Montaż PROMASTOP-E / CC HILTI CFS-S ACR 140 kg/m³ PROMASTOP-CB 50 / CC HILTI CFS-CT B PROMASTOP-E / CC HILTI CFS-S ACR 11. Pozostałą część otworu należy uszczelnić 2 warstawami płyt z wełny mineralnej o grubości 50 mm. Płyty pokryte są masą ogniochronną (patrz wyżej).

27 Montaż 27 Montaż w stropach sztywnych z uszczelnieniem płytami z wełny mineralnej pokrytymi powłoką endotermiczną Wyrób został przebadany i dopuszczony do stosowania w: Zakres Konstrukcja mocująca Uszczelnienie Klasyfikacja 200x200 mm CU2 1200x800 mm Strop sztywny Gazobeton 150 mm Wełna mineralna + powłoka 140 kg/m³ EI 90 (h o i n o) S - (300 Pa) Wn+600 Sn PROMASTOP-E / CC HILTI CFS-S ACR 140 kg/m³ PROMASTOP-CB 50 (CC) / HILTI CFS-CT B 1. Otwór dookoła klapy wypełniony jest dwiema warstwami płyt z wełny mineralnej o grubości 50 mm pokrytymi z jednej strony masą o odporności ogniowej (typ PROMASTOP-CB 50 / PROMASTOP-CB/CC 50 / HILTI CFS-CT B) PROMASTOP-E / CC HILTI CFS-S ACR 3. Połączenia pomiędzy warstwami płyt oraz wszystkie krawędzie muszą być uszczelnione masą (typ PROMASTOP-E / PROMASTOP-CC / HILTI CFS-S-ACR). 5 6 Test! Sn Wn+600 2x50 mm Klapa nie musi być zamontowana centralnie w otworze (maksymalna średnica klapy mm). Maksymalna odległość pomiędzy klapą a krawędzią otworu wynosi 400 mm.

28 28 Montaż 7 25 Y Y Y mm Y H W Promat : HxW 5 m² Hilti EI90 : HxW 3,2 m² Hilti EI120 : HxW 1,44 m² 600 mm 7. Klapa może być zamontowana w minimalnej odległości ( 25 mm) od stropu, oraz ( 50 mm) od najbliższej ściany lub klapy. Więcej informacji patrz "Montaż w ścianach lekkich i sztywnych, uszczelnienie płytamami sztywnymi z wełny mineralnej z powłoką endotermiczną." Montaż baterii Wyrób został przebadany i dopuszczony do stosowania w: Zakres Konstrukcja mocująca Uszczelnienie Klasyfikacja CU2/B 4 x CU2 (200x200 mm CU2 1200x800 mm) Ściana sztywna Żelbet 110 mm Zaprawa EI 120 (v e i n o) S - (500 Pa) CU2/B 4 x CU2 (200x200 mm CU2 1500x800 mm) Ściana sztywna Żelbet 110 mm Zaprawa EI 60 (v e i n o) S - (500 Pa) Pojedyncza klapa CU2; 2. Pianka uszczelniająca EPDM; 3. Element połączeniowy; 4. Płytka montażowa dla baterii B22 (patrz instrukcja C31)

29 Montaż 29 Montaż w ścianach lekkich, mocowanie do powierzchni Wyrób został przebadany i dopuszczony do stosowania w: Zakres Konstrukcja mocująca Uszczelnienie Klasyfikacja 200x200 mm CU2 1500x800 mm Ściana szybu instalacyjnego Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) 82.5 mm Wełna mineralna 40 kg/m³ + nakładki EI 60 (v e i n o) S - (300 Pa) 1 2 Wn kg/m³ Wn mm Hn+70 Hn kg/m³ 20 mm 12.5 mm mm TEST! 100 mm 20 mm Konserwacja Konserwacja nie jest wymagana Kontrole działania powinny się odbywać co najmniej dwa razy do roku Przed uruchomieniem należy usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia Przestrzegać zaleceń konserwacyjnych dla danego obiektu wg EN13306 i (np. BS9999 Załącznik V, NF S ). Patrz instrukcja użytkowania na naszej stronie: MAINTENANCE_C.pdf Klapę należy stosować w środowisku w którym wilgotność względna powietrza wynosi maks. 95% (należy unikać zjawiska kondensacji pary wodnej na elementach klapy). Klapę przeciwpożarową można czyścić przy pomocy lekko wilgotnej szmatki. Nie wolno stosować agresywnych środków czystości oraz mechanicznych urządzeń czyszczących (szczotka).

30 30 Funkcjonowanie i mechanizmy Funkcjonowanie i mechanizmy CFTH Automatyczny mechanizm sterujący Po przekroczeniu w kanale temperatury 72 C, mechanizm sterujący CFTH zwalnia sprężynę i przegroda klapy zamyka się. Klapa może zostać zamknięta i otwarta ręcznie. 1. przycisk zamykający przegrodę 2. dźwignia do otwarcia przegrody 3. wprowadzenie przewodów Opcje - dostępne w czasie zamówienia FCU FCU;DCU FCB;DCB Odblokowanie Pierwszy wyłącznik położenia końcowego (klapa zamknięta) Pierwszy wyłącznik położenia początkowego (zamawiany z FCU) Drugi wyłącznik położenia końcowego (klapa zamknięta) ręczne odblokowanie: po naciśnięciu przycisku (1). automatyczne odblokowanie: po stopieniu się bezpiecznika termicznego, po przekroczeniu temperatury 72 C. zdalne odblokowanie: nie dotyczy Otwieranie ręczne otwieranie: dostarczonym wraz z mechanizmem kluczem imbusowym obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara (2). zdalne otwieranie: nie dotyczy Uwaga: Zabrania się testowania mechanizmu nie zamontowanego do klapy. Może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu i zranienia operatora.

31 Funkcjonowanie i mechanizmy 31 ONE Zdalnie sterowany siłownik ze sprężyną powrotną Siłownik ze sprężyną powrotną ONE został zaprojektowany do zdalnego lub automatycznego sterowania klapami przeciwpożarowymi Rf-t. Typoszereg siłowników składa się z 5 modeli, zasilanych napięciem 24 lub 230 V, z jedobiegunowym (FDCU) albo dwubiegunowym (FDCB) wyłącznikiem krańcowym, z wtyczką (ST) dla zasilania 24 V. 1. przycisk zamykający przegrodę 2. wskaźnik położenia przegrody 3. LED 4. miejsce na baterię (wyzerowanie silnika) 5. wtyczka (ST) Opcje - dostępne w czasie zamówienia IXI-R1 IXI-R2-24 IXI-R2-230 Uniwersalny moduł kontrolno-sterujący (sterowanie Modbus, BACnet albo analogowe), montowany na obudowie klapy. Uniwersalny moduł kontrolno-sterujący (sterowanie Modbus, BACnet albo analogowe), montowany na obudowie klapy z podłączeniem dla drugiej klapy. Uniwersalny moduł kontrolno-sterujący (sterowanie Modbus, BACnet albo analogowe), montowany na obudowie klapy z podłączeniem dla drugiej klapy. Odblokowanie ręczne odblokowanie: nacisnąć jeden raz przycisk zamykający (1). automatyczne odblokowanie: bezpiecznik termiczny spowoduje zamknięcie po przekroczeniu w przewodzie temperatury 72 C. zdalne odblokowanie: po odcięciu zasilania. Otwieranie ręczne otwieranie: otworzyć komorę baterii (4) i założyć baterię 9V. Poczekać aż dioda LED (3) zaświeci się światłem ciągłym. Sprawdzić czy wskaźnik (2) pokazuje otwarcie przegrody klapy. Usunąć baterię, dioda LED przestaje się świecić. Zamknąć pokrywę komory baterii. zdalne otwieranie: odłączyć zasilanie na min. 5 s. Uruchomić ponownie zasilanie siłownika (zgodnie z parametrami napięcia dla danego urządzenia) i zasilać przez min. 75 s. Proces ponownego otwarcia zakończy się automatycznie gdy wyłącznik krańcowy wykryje otwarcie przegrody. Uwaga: Szybkie (3x/s.) migotanie diody LED (3) oznacza rozładowanie baterii: należy wymienić baterię na nową. Powolne (1x/s.) migotanie diody LED (3) oznacza że trwa otwieranie. Zapalona dioda (3) oznacza, że wyzerowanie zostało zakończone a silnik jest zasilany. Jeżeli siłownik wykryje napięcie w przewodzie zasilającym krótki kontakt z baterią uruchomi proces otwierania. Zasilanie siłownika nie może być wymienione. Po uszkodzeniu przewodu należy wymienić całe urządzenie. Obudowa mechanizmu jest wyposażona w czujnik temperatury. Jeżeli temperatura obudowy przekroczy 72 C, mechanizm odblokuje się. Dioda LED pulsuje z częstotliwością 2x/s. Po spadku temperatury poniżej 72 C mechanizm może być otwarty zdalnie po uprzednim ręcznym otwarciu (za pomocą baterii). Wyłączniki krańcowe osiągają stabilną pracę po 1 s od uruchomienia. Kit ONE prod. < 1/7/2015 prod. 1/7/2015 CR60(1s) CR120 CU-LT CU-LT-1s CR2 400 CU CR2>400 CU2>1200 CR60(1s) CR120 CU-LT CU-LT-1s CR2 400 CU CR2>400 CU2>1200

32 32 Funkcjonowanie i mechanizmy BFL(T) Zdalnie sterowany siłownik ze sprężyną powrotną Siłownik ze sprężyną powrotną BFL(T) przeznaczony do zdalnej kontroli klap przeciwpożarowych. BFL(T) przeznaczony jest dla klap o mniejszych rozmiarach (ø 400 mm lub B+H 1200 mm/1400 mm dla CU-LT, CU-LT-1s) przycisk zamykający przegrodę 2. wtyczka (ST) 3. dostęp do ręcznego odblokowania przegrody 4. wyzwalacz termiczny (T) 4 3 Opcje - dostępne w czasie zamówienia SN2 BFL/BFN IXI-R1 IXI-R2-24 IXI-R2-230 Dwubiegunowy wyłącznik krańcowy Uniwersalny moduł kontrolno-sterujący (sterowanie Modbus, BACnet albo analogowe), montowany na obudowie klapy. Uniwersalny moduł kontrolno-sterujący (sterowanie Modbus, BACnet albo analogowe), montowany na obudowie klapy z podłączeniem dla drugiej klapy. Uniwersalny moduł kontrolno-sterujący (sterowanie Modbus, BACnet albo analogowe), montowany na obudowie klapy z podłączeniem dla drugiej klapy. Odblokowanie ręczne odblokowanie: przycisk zamykający przestawić na pozycję "unlock" automatyczne odblokowanie: bezpiecznik termiczny spowoduje zamknięcie po przekroczeniu w przewodzie temperatury 72 C (wersja BFLT) zdalne odblokowanie: po odcięciu zasilania. Uwaga: Jeżeli zasilanie nie zostanie podłączone siłownik nie spowoduje zamknięcia przegrody nawet po przekroczeniu temperatury 72 C. Otwieranie ręczne otwieranie: przekręcić dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Blokowanie silnika poprzez przestawienie przycisku zamykającego na pozycję "lock" zdalne otwieranie: odłączyć zasilanie na min. 10 s. Uruchomić ponownie zasilanie siłownika (zgodnie z parametrami napięcia dla danego urządzenia) i zasilać przez min. 75 s. Proces ponownego otwarcia zakończy się automatycznie gdy wyłącznik krańcowy wykryje otwarcie przegrody ( trwa ok. 60 s.) lub po samoistnym odcięciu zasilania. Uwaga: Nie używać wiertarki. Proces otwierania zakończy się po sygnalizacji przez wyłącznik krańcowy pełnego otwarcia przegrody. prod. < 1/7/2015 prod. 1/7/2015 CR60(1s) CR120 CU-LT CU-LT-1s CR2 400 CU CR2>400 CU2>1200 CR60(1s) CR120 CU-LT CU-LT-1s CR2 400 CU CR2>400 CU2>1200 Kit BFL Kit BFN Kit BF

33 Funkcjonowanie i mechanizmy 33 BFN(T) Zdalnie sterowany siłownik ze sprężyną powrotną Siłownik ze sprężyną powrotną BFN(T) przeznaczony do zdalnej kontroli klap przeciwpożarowych. BFN(T) przeznaczony jest dla klap o większych rozmiarach (ø > 400 mm (CR2) lub B+H > 1200 mm (CU2, CA2, CU2_15, CU4)) lub dla klap CU-LT(-1s), CR60, CR120 wyprodukowanych przed 1 licpa przycisk zamykający przegrodę 2. wtyczka (ST) 3. dostęp do ręcznego odblokowania przegrody 4. wyzwalacz termiczny (T) 4 3 Opcje - dostępne w czasie zamówienia SN2 BFL/BFN IXI-R1 IXI-R2-24 IXI-R2-230 Dwubiegunowy wyłącznik krańcowy Uniwersalny moduł kontrolno-sterujący (sterowanie Modbus, BACnet albo analogowe), montowany na obudowie klapy. Uniwersalny moduł kontrolno-sterujący (sterowanie Modbus, BACnet albo analogowe), montowany na obudowie klapy z podłączeniem dla drugiej klapy. Uniwersalny moduł kontrolno-sterujący (sterowanie Modbus, BACnet albo analogowe), montowany na obudowie klapy z podłączeniem dla drugiej klapy. Odblokowanie ręczne odblokowanie: przycisk zamykający przestawić na pozycję "unlock". (Dla siłownika BFNT: zamknięcie przegrody może nastąpić po naciśnięciu przycisku "test" znajdującego się w bezpieczniku termoelektrycznym) automatyczne odblokowanie: bezpiecznik termiczny spowoduje zamknięcie po przekroczeniu w przewodzie temperatury 72 C (wersja BFNT) zdalne odblokowanie: po odcięciu zasilania. Uwaga: Jeżeli zasilanie nie zostanie podłączone siłownik nie spowoduje zamknięcia przegrody nawet po przekroczeniu temperatury 72 C. Otwieranie ręczne otwieranie: przekręcić dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Blokowanie silnika poprzez przestawienie przycisku zamykającego na pozycję "lock" zdalne otwieranie: odłączyć zasilanie na min. 10 s. Uruchomić ponownie zasilanie siłownika (zgodnie z parametrami napięcia dla danego urządzenia) i zasilać przez min. 75 s. Proces ponownego otwarcia zakończy się automatycznie gdy wyłącznik krańcowy wykryje otwarcie przegrody (trwa ok. 60 s.) lub po samoistnym odcięciu zasilania. Uwaga: Nie używać wiertarki. Proces otwierania zakończy się po sygnalizacji przez wyłącznik krańcowy pełnego otwarcia przegrody. Uwaga: Zabrania się testowania mechanizmu nie zamontowanego do klapy. Może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu i zranienia operatora. prod. < 1/7/2015 prod. 1/7/2015 CR60(1s) CR120 CU-LT CU-LT-1s CR2 400 CU CR2>400 CU2>1200 CR60(1s) CR120 CU-LT CU-LT-1s CR2 400 CU CR2>400 CU2>1200 Kit BFL Kit BFN Kit BF

34 34 Funkcjonowanie i mechanizmy Ex (ROTORK-SCHISCHEK) Siłownik w wykonaniu przeciwybuchowym (ATEX) Siłownik w wykonaniu przeciwybuchowym (ATEX) do pracy w strefach zagrożenia: Strefa 1/21: średnie ryzyko wybuchu >100h/rok w środowisku wybuchowym Strefa 2/22: niskie ryzyko wybuchu < 10h/rok w środowisku wybuchowym 1. dostęp do ręcznego odblokowania przegrody 2. wyzwalacz termiczny (T) 3. wyłącznik S (wybór czasu pracy) Odblokowanie ręczne odblokowanie: nie dotyczy automatyczne odblokowanie: po osiągnięciu temperatury (72 C) dla modeli EMEXT/RMEXT. zdalne odblokowanie: po zaniku napięcia. Uwaga: Wybór czasu pracy sprężyny powrotnej: dostępny czas od 3 do 10 s., wyboru dokonuje się poprzez odpowiednie podłączenie elektryczne (patrz schemat). Otwieranie ręczne otwieranie: przy pomocy dostarczonego klucza nasadowego, obracać ostrożnie stosując odpowiednią siłę. zdalne otwieranie: uruchomić zasilanie siłownika przez min. 60 s. Otwarcie zakończy się automatycznie. Uwaga: Wybór czasu pracy (otwieranie): ustawić przycisk S w pozycji wg poniższego opisu. Wybrany parametr będzie dotyczył następnego uruchomienia siłownika. Regulacja może być wykonana bez podłączonego zasilania. 3 s/90 : S=00; 15 s/90 : S=01; 30 s/90 : S=02; 60 s/90 : S=03; 120 s/90 : S=04 Jeżeli zasilanie jest podłączone, położenie przełącznika może być zmienione wyłącznie w czasie przerwy w pracy siłownika! Uwaga: Zabrania się testowania mechanizmu nie zamontowanego do klapy. Może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu i zranienia operatora.

35 Funkcjonowanie i mechanizmy 35 Ex (ROTORK-SCHISCHEK) Siłownik w wykonaniu przeciwybuchowym (ATEX) Siłownik w wykonaniu przeciwybuchowym (ATEX) do pracy w strefach zagrożenia: Strefa 1/21: średnie ryzyko wybuchu >100h/rok w środowisku wybuchowym Strefa 2/22: niskie ryzyko wybuchu < 10h/rok w środowisku wybuchowym 1. dostęp do ręcznego odblokowania przegrody 2. wyzwalacz termiczny (T) 3. wyłącznik S (wybór czasu pracy) Odblokowanie ręczne odblokowanie: nie dotyczy automatyczne odblokowanie: po osiągnięciu temperatury (72 C) dla modeli EMEXT/RMEXT. zdalne odblokowanie: po zaniku napięcia. Uwaga: Wybór czasu pracy sprężyny powrotnej: dostępny czas od 3 do 10 s., wyboru dokonuje się poprzez odpowiednie podłączenie elektryczne (patrz schemat). Otwieranie ręczne otwieranie: przy pomocy dostarczonego klucza nasadowego, obracać ostrożnie stosując odpowiednią siłę. zdalne otwieranie: uruchomić zasilanie siłownika przez min. 60 s. Otwarcie zakończy się automatycznie. Uwaga: Wybór czasu pracy (otwieranie): ustawić przycisk S w pozycji wg poniższego opisu. Wybrany parametr będzie dotyczył następnego uruchomienia siłownika. Regulacja może być wykonana bez podłączonego zasilania. 3 s/90 : S=00; 15 s/90 : S=01; 30 s/90 : S=02; 60 s/90 : S=03; 120 s/90 : S=04 Jeżeli zasilanie jest podłączone, położenie przełącznika może być zmienione wyłącznie w czasie przerwy w pracy siłownika! Uwaga: Zabrania się testowania mechanizmu nie zamontowanego do klapy. Może to doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu i zranienia operatora.

36 36 Podłączenia elektryczne Podłączenia elektryczne DC CFTH DCU FCU DCB FCB FC DC ONE FC DC FC DC DC FC FC M czarny czerwony VAC/DC ~ + ~ DC : Wyłącznik położenie otwarte przegrody klapy FC : Wyłącznik położenie zamknięte przegrody klapy Ex (ROTORK-SCHISCHEK) < 5 > 85 ExPro-TT N L 24VDC 24VAC 230VAC fioletowy czerwony biały pomarańczowy różowy szary DC : Wyłącznik położenie otwarte przegrody klapy FC : Wyłącznik położenie zamknięte przegrody klapy PE a b C Switch PA MEC Nominalne napięcie silnika Nominalne napięcie magnesu Pobór mocy (spoczynek) Pobór mocy (praca) Wyłączniki standardowe CFTH Brak Brak Brak Brak 1mA...6A, DC 5V...AC 250V ONE T 24 FDCU 24 V AC/DC (-10/+20%) Brak 0,12W 4,2W 1mA...1A 60V ONE T 24 FDCB 24 V AC/DC (-10/+20%) Brak 0,12W 4,2W 1mA...1A 60V ONE T 230 FDCU 230 V AC (-15/+15%) Brak 0,12W 4,2W 1mA...1A 60V ONE T 230 FDCB 230 V AC (-15/+15%) Brak 0,12W 4,2W 1mA...1A 60V ONE T 24 FDCU ST 24 V AC/DC (-10/+20%) Brak 0,12W 4,2W 1mA...1A 60V BFL24 24 V AC/DC Brak 0,7W 2,5W 1mA...3A, AC 250V BFL24-ST 24 V AC/DC Brak 0,7W 2,5W 1mA...3A, AC 250V BFLT24 24 V AC/DC Brak 0,8W 2,5W 1mA...3A, AC 250V BFLT24-ST 24 V AC/DC Brak 0,8W 2,5W 1mA...3A, AC 250V BFL V AC Brak 1,1W 3,5W 1mA...3A, AC 250V BFLT V AC Brak 1,4W 4W 1mA...3A, AC 250V BFN24 24 V AC/DC Brak 1W 4W 1mA...3A, AC 250V BFN24-ST 24 V AC/DC Brak 1W 4W 1mA...3A, AC 250V BFNT24 24 V AC/DC Brak 1,1W 4W 1mA...3A, AC 250V BFNT24-ST 24 V AC/DC Brak 1,1W 4W 1mA...3A, AC 250V BFN V AC Brak 1,5W 5W 1mA...3A, AC 250V BFNT V AC Brak 1,8W 5,5W 1mA...3A, AC 250V RMEX V AC / DC Brak 5W 20W max. 24V/3A, 230V/0,25A RMEXT V AC / DC Brak 5W 20W max. 24V/3A, 230V/0,25A EMEX V AC / DC Brak 5W 20W max. 24V/3A, 230V/0,25A EMEXT V AC / DC Brak 5W 20W max. 24V/3A, 230V/0,25A

37 Funkcjonowanie i mechanizmy 37 DC BFL(T) FC DC DC BFN(T) FC DC FC FC DC DC FC FC M M 1 2 czarny czerwony czarny czerwony N L 24VDC 24VAC 230VAC fioletowy czerwony biały różowy szary DC : Wyłącznik położenie otwarte przegrody klapy FC : Wyłącznik położenie zamknięte przegrody klapy N L 24VDC 24VAC 230VAC fioletowy czerwony biały pomarańczowy pomarańczowy różowy szary DC : Wyłącznik położenie otwarte przegrody klapy FC : Wyłącznik położenie zamknięte przegrody klapy Czas pracy silnika Czas pracy sprężyny Poziom hałasu silnika Poziom hałasu sprężyny Okablowane zasilanie / regulacja Okablowany wyłącznik zapasowy Brak 1 s Brak Brak IP 42 < 75 s (sieć) / <85 s (bateria) < 30 s < 58 (A) < 60 (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² 1 m, 6 x 0,75 mm² IP 54 < 75 s (sieć) / <85 s (bateria) < 30 s < 58 (A) < 60 (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (2x) 1 m, 6 x 0,75 mm² IP 54 < 75 s (sieć) / <85 s (bateria) < 30 s < 58 (A) < 60 (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² 1 m, 6 x 0,75 mm² IP 54 < 75 s (sieć) / <85 s (bateria) < 30 s < 58 (A) < 60 (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² (2x) 1 m, 6 x 0,75 mm² IP 54 < 75 s (sieć) / <85 s (bateria) < 30 s < 58 (A) < 60 (A) 1 m, 2 x 0,75 mm² 1 m, 6 x 0,75 mm² IP 54 < 60 s 20 s < 43 (A) < 62 (A) 1 m, 2 x 0.34 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s < 43 (A) < 62 (A) 1 m, 2 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s < 43 (A) < 62 (A) 1 m, 2 x 0.34 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s < 43 (A) < 62 (A) 1 m, 2 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s < 43 (A) < 62 (A) 1 m, 2 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s < 43 (A) < 62 (A) 1 m, 2 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s 55 (A) ok. 70 (A) 1 m, 2 x 0.34 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s 55 (A) ok. 70 (A) 1 m, 2 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s 55 (A) ok. 70 (A) 1 m, 2 x 0.34 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s 55 (A) ok. 70 (A) 1 m, 2 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s 55 (A) ok. 70 (A) 1 m, 2 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 < 60 s 20 s 55 (A) ok. 70 (A) 1 m, 2 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) 1 m, 6 x 0.75 mm² (bezhalogenowe) IP 54 3/15/30/60/120s 3/10 s IP 66 3/15/30/60/120s 3/10 s IP 66 3/15/30/60/120s 3/10 s IP 66 3/15/30/60/120s 3/10 s IP 66 stopień ochrony

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ OKRĄGŁE Nazwa klapy ABS120 ABS 2 60 ABS 2 120 CR60 CR120 CR2 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ PROSTOKĄTNE Nazwa klapy CU-LT CU-LT-1s CU2 CU2/B CU4 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ PROSTOKĄTNE Nazwa klapy CU-LT CU-LT-1s CU2 CU2/B CU4 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

KLAPA ODCINAJĄCA V370

KLAPA ODCINAJĄCA V370 KLAPA ODCINAJĄCA V370 FRAPOL Sp. z o. o. V370 Klapa odcinająca V370 1 ZASTOSOWANIE: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia

Bardziej szczegółowo

AAmulti. i«o)s1000c

AAmulti. i«o)s1000c Bateria klap odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczona jest do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Bateria klap może składać się z dwóch lub trzech klap

Bardziej szczegółowo

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ WKP-P KLPY WENTYLCJI POŻROWEJ Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

klapy przeciwpożarowe ei60s Ei120S ei240s materiały projektowe aereco

klapy przeciwpożarowe ei60s Ei120S ei240s materiały projektowe aereco klapy przeciwpożarowe ei60s Ei120S ei240s materiały projektowe aereco klapy przeciwpożarowe ei60s Ei120S ei240s materiały projektowe aereco Dobór klap okrągłych 2 Dobór klap prostokątnych 4 Okrągłe przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

CR120 KOLISTA KLAPA P.POŻ.

CR120 KOLISTA KLAPA P.POŻ. CR120 KOLISTA KLAPA P.POŻ. Spis treści PREZENTACJA PRODUKTU...2 Typoszereg... 2 KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WG NORMY EN 13501-3 :2005...3 Atesty i wyniki testów... 3 WYMIARY...4 MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA...4

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FKRS-EU Zastosowanie Klapa przeciwpożarowa Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FK-EU Zastosowanie Przeciwpożarowe klapy odcinające Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

CU120 PROSTOKĄTNA KLAPA P.POŻ.

CU120 PROSTOKĄTNA KLAPA P.POŻ. CU120 PROSTOKĄTNA KLAPA P.POŻ. Spis treści PREZENTACJA PRODUKTU...2 Typoszereg... 2 KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WG NORMY EN 13501-3 :2005...3 Atesty i wyniki testów... 3 Mechanizmy sterujące... 3

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Instrukcja montażu baterii klap KWP-O-(E)S 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0)

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

7/S6 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC40.

7/S6 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC40. 7/S6 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC0 8 www.klimaoprema.pl 7/S6 KLAPY RZECIWPOŻAROWE FDC0 www.klimaoprema.pl 8 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC0 SPIS TREŚCI KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FDC0 87 KLASYFIKACJA OGNIOWA 87 DIAGRAM

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EK-JZ Zastosowanie Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FKRS-EU Zastosowanie Klapa przeciwpożarowa Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m 3 i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

7/S5 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD40.

7/S5 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD40. 7/S KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 68 www.klimaoprema.pl 7/S KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 www.klimaoprema.pl 69 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 SPIS TREŚCI KLAPY PRZECIWPOŻAROWE FD0 7 KLASYFIKACJA OGNIOWA 7 DIAGRAM

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa WKP W BUDOWLANEJ PRZEGRODZIE SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja 1.1 Firma SMAY zastrzega

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 02/2016

Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 02/2016 Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 0/06 ontaż Klapę przeciwpożarową ETCE należy montować zgodnie z instrukcjami montażu na stronach 5. Działanie i kontrola funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych 58 Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu doskonale nadają się następujące masy ogniochronne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne:

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne: OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD to płyta z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m 3 pokryta jednostronnie lub obustronnie akrylową farbą pęczniejącą Zastosowanie odpowiedniego typu płyty zależy

Bardziej szczegółowo

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-L Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

CR2 KOLISTA KLAPA P.POŻ.

CR2 KOLISTA KLAPA P.POŻ. CR2 KOLISTA KLAPA P.POŻ. Spis treści PREZENTACJA PRODUKTU...2 Typoszereg... 2 KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WG NORMY EN 13501-3 :2005...3 Atesty i wyniki testów... 3 Mechanizmy sterujące... 3 WYMIARY...5

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typu BR-2. Zgodność z oznakowaniem CE wg przepisów europejskich. "Komfort i bezpieczeństwo"

Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typu BR-2. Zgodność z oznakowaniem CE wg przepisów europejskich. Komfort i bezpieczeństwo Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typu BR-2 Zgodność z oznakowaniem CE wg przepisów europejskich "Komfort i bezpieczeństwo" Spis treści Informacje ogólne Opis... 3 Ogólne właściwości... 3 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTS Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

WK25 KLAPA PRZECIWPOŻAROWA. SERIA PROSTOKĄTNYCH KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH WK Pa. Instrukcja techniczna. Nr cert CPR-1045

WK25 KLAPA PRZECIWPOŻAROWA. SERIA PROSTOKĄTNYCH KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH WK Pa. Instrukcja techniczna. Nr cert CPR-1045 Instrukcja techniczna KLAPA PRZECIWPOŻAROWA SERIA PROSTOKĄTNYCH KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH WK25-500 Pa Nr cert. 1812-CPR-1045 Rodzaj instalacji z klasą odporności ogniowej Spis treści Informacje ogólne..................................................

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2017

Informator techniczny 2017 Informator techniczny 07 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o zastosowaniu, budowie, wariantach wykonania i wyposażenia,

Bardziej szczegółowo

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja DKISMA Klapa odcinająca wentylacji pożarowej 1 / 8 DKISMA Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Odporność ogniowa EI120(v ew i o) S1500C mod AAmulti 1396 - CPR - 0112 Kod zamawiania

Bardziej szczegółowo

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi CDH Czerpnia powietrza SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu 1 1. WSTĘP Celem

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

N0524 / N1024, N POS/N POS

N0524 / N1024, N POS/N POS Honeywell N0 / N0, N00-POS/N00-POS SIŁOWNIKI PRZEPUSTNIC / 0 Nm Z REGULACJĄ -PUNKTOWĄ / ON-OFF INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS Siłowniki przepustnic z sygnałem sterującym -punktowym / -pozycyjnym (on/off),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

mcr WIP/T mcr WIP/T-G

mcr WIP/T mcr WIP/T-G mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe KONFIGURTOR PRODUKTU N WWW.MERCOR.COM.PL 396-CPR-0097 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EI 60, EI 2 20, EI20, E20 probata Techniczna

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2014

Informator techniczny 2014 Informator techniczny 01 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o jednopłaszczyznowych klapach przeciwpożarowych z

Bardziej szczegółowo

lindab we simplify construction Klapy przeciwpożarowe PN-EN przetestowane i oznaczone znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 15650

lindab we simplify construction Klapy przeciwpożarowe PN-EN przetestowane i oznaczone znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 15650 lindab we simplify construction Klapy przeciwpożarowe PNEN 13662 przetestowane i oznaczone znakiem CE zgodnie z normą PNEN 15650 Klapy przeciwpożarowe WK25 WK45 Najwyższa wydajność Wymiary: od 100x200

Bardziej szczegółowo

e. W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA MASTIC, należy dokonać rozpoznania

e. W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA MASTIC, należy dokonać rozpoznania OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 131 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF41.. Korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Do montażu pomiędzy kołnierzami PN6, PN10, PN16 wg ISO 7005 Metaliczne szczelne zamknięcie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Hilti. Krok do przodu. Wytrzymałość. PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Bardziej szczegółowo

WK45 KLAPA PRZECIWPOŻAROWA. SERIA PROSTOKĄTNYCH KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH WK Pa / 300 Pa. Instrukcja techniczna. Nr cert.

WK45 KLAPA PRZECIWPOŻAROWA. SERIA PROSTOKĄTNYCH KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH WK Pa / 300 Pa. Instrukcja techniczna. Nr cert. Instrukcja techniczna KLAPA PRZECIWPOŻAROWA SERIA PROSTOKĄTNYCH KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH WK45-500 Pa / 300 Pa Nr cert. 1812-CPR-1006 Rodzaj instalacji z klasą odporności ogniowej Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Siłowniki obrotowe do zaworów kulowych

Siłowniki obrotowe do zaworów kulowych 4 658 Siłowniki obrotowe do zaworów kulowych GA..9E do zaworów kulowych VAI61.. / VBI61.. oraz VAI60.. / VBI60.. / DC 24 48 V / AC 230 V Elektryczne siłowniki obrotowe do sterowania trójpołożeniowego lub

Bardziej szczegółowo

Cennik - lapy przeciwpożarowe o cina ce

Cennik - lapy przeciwpożarowe o cina ce Wentylatory Centrale wentylacy ne ystrybuc a powietrza ezpieczeństwo pożarowe Kurtyny powietrzne Klimatyzac a Cennik - lapy przeciwpożarowe o cina ce obowiązuje od 01-04-2016r. Wszystkie ceny netto w PLN,

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające, PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające, PN6, PN10, PN16 4 131 Klapy odcinające, PN6, PN10, PN16 VKF41... Klapy odcinające do montażu pomiędzy kołnierzami Ciśnienie nominalne PN6, PN10, PN16 Żelowo szare GG-25 Szczelne zamknięcie (ogranicznik) DN40... DN200

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające //PL/ Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Certyfikat Zgodności WE z normą PN-EN 0 88 - CPD - 0 / W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +8 0 Oddział w Polsce fax +8 ul.

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

KLAPA PRZECIWPOŻAROWA MOTYLKOWA CFDM

KLAPA PRZECIWPOŻAROWA MOTYLKOWA CFDM KLAPA PRZECIWPOŻAROWA MOTYLKOWA CFDM 1 Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje szereg produkowanych rozmiarów i modeli klap przeciwpożarowych (dalej klap) CFDM. Obowiązuje ona dla produkcji, projektowania,

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ IM-ALU-01 Wydanie:2 Data: 01.09.2010 Strona 1 z 12 INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ Z.P.H.U. MATUSIAK HENRYK MATUSIAK CHOJNE, UL. SADOWA 1 98-200 SIERADZ Obowiązuje od lipca 2014 IM-ALU-01

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis Siłownik automatycznie dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Urządzenia. Napędy przepustnic. Wymiary. Opis

DM-ML, DM-FL. Urządzenia. Napędy przepustnic. Wymiary. Opis 9 apędy przepustnic DM-M, DM-F Wymiary DM-M-6 6 9 6 Opis DM-M-8 Siłowniki z serii DM-M oraz DM-F przeznaczone są do napędzania przepustnic jednopłaszczyznowych okrągłych i wielopłaszczyznowych prostokątnych.

Bardziej szczegółowo

JONIZACYJNY CZUJNIK DYMU KANAŁOWY SDD

JONIZACYJNY CZUJNIK DYMU KANAŁOWY SDD JONIZACYJNY CZUJNIK DYMU KANAŁOWY SDD SDD - Jonizacyjny czujnik dymu kanałowy. Wykrywacz dymu z pojedynczą rurką, przeznaczony montażu w kanale i wykrywania dymu w systemach wentylacji. Jest dostępny z

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85QM

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85QM Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85QM Opis Siłowniki AME 85QM stosowane są z wielofunkcyjnymi automatycznymi zaworami równoważącymi typu AB-QM o średnicach DN 200 oraz DN 250. Właściwości: sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów

Siłowniki elektryczne do zaworów 4 895 SSC81, SSC61... Siłowniki elektryczne do zaworów SSC81 SSC61... o skoku nominalnym 5,5 mm SSC81 SSC61 SSC61 napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek . OPIS PRODUKTU odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut przepływ powietrza do 80% maksymalne wymiary pojedynczej kratki: okrągłe - Ø 400 []; prostokątne 600 x 600 [] niestandardowe rozmiary kratek Przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 Klasa odporności ogniowej: EIS120AA DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klapy przeciwpożarowe typu VD370 Klasa odporności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 4 252 Seria 02 Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 VCI31... Zawory obrotowe czterodrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN20 40 k vs 6,3 25

Bardziej szczegółowo

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW USUWANIA DYMU I GORĄCYCH GAZÓW, A TAKŻE JAKO

EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW USUWANIA DYMU I GORĄCYCH GAZÓW, A TAKŻE JAKO Strona główna > Produkty > Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa > Klapy wentylacji pożarowej > EK-JZ EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo