Warszawa, Centra usług i inwestycje zagraniczne. Polska stawia na wiedzę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 29.12.2009. 1. Centra usług i inwestycje zagraniczne. Polska stawia na wiedzę"

Transkrypt

1 Warszawa, Rok 2010 w polskim outsourcingu: zdecydowany kurs na zaawansowane usługi. Podsumowanie roku 2010 w polskim outsourcingu, prognozy na 2011 r. Raport Instytutu Outsourcingu (IO) i Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) Przełom roku 2010 i 2011 jest momentem zwrotnym dla outsourcingu w Polsce - zarówno w dziedzinie nowoczesnych usług biznesowych świadczonych dla zagranicznych klientów, jak i na wewnętrznym, polskim rynku outsourcingowym. Przedstawiciele obu sektorów podkreślają konieczność rozwoju w kierunku obsługi zaawansowanych procesów. Centra usług w Polsce stoją przed wielką szansą przejęcia specjalistycznych zadań i procesów od klientów nie tylko z Europy, lecz także z innych kontynentów. Z kolei firmy branży BPO (Business Process Outsourcing) działające na rodzimym rynku zdobywają coraz większe zaufanie swoich klientów, co może zaowocować w 2011 r. rosnącą liczbą coraz bardziej rozbudowanych kontraktów. To czy transformacja w kierunku zaawansowanych usług się powiedzie zależy jednak od wielu czynników, wśród których należy wymienić dostępność wykwalifikowanych pracowników, jakość edukacji, oraz kroki podejmowane przez Państwo w kierunku wspierania nowych inwestycji w dziedzinie coraz bardziej innowacyjnych usług biznesowych. 1. Centra usług i inwestycje zagraniczne Polska stawia na wiedzę W 2010 r. globalne lokalizacje dla usług biznesowych jeszcze wyraźniej podzieliły się na ośrodki oferujące proste procesy oraz te, które bazując na wykwalifikowanych kadrach oferują zaawansowane usługi oparte na wiedzy (Knowledge Process Outsourcing, KPO). Poszczególne państwa i regiony zaczęły koncentrować różne rodzaje procesów biznesowych. Chiny, Filipiny czy Singapur przyciągają głównie proste i nisko kosztowe usługi back-office. Tam też firmy zaczęły przenosić tego typu usługi. Z kolei np. region Europy Środkowej skupił się na bardziej zaawansowanych procesach i wyższym stopniu specjalizacji obsługiwanych projektów. Centra zlokalizowane w naszym kraju starają się przyciągnąć procesy w obszarach coraz bardziej strategicznych dla swoich klientów. Do tej puli zalicza się m.in. konsulting, audyt, obsługę prawną i podatkową, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą, obsługę przejęć i fuzji oraz inne procesy finansowe. Polska stoi przed wielką szansą zbudowania swojej pozycji jako wiodącej lokalizacji dla centrów świadczących właśnie usługi z zakresu Knowledge Process Outsourcing na Starym Kontynencie. Obecnie w Polsce mamy już 13 centrów obsługujących stricte procesy oparte na wiedzy. Dodatkowo, wiele centrów usług poszerzyło swoją ofertę o zaawansowane usługi outsourcingowe dla zewnętrznych klientów. Przełożyło się to na zmianę profilu poszukiwanego pracownika w branży nowoczesnych usług. Centra, zwłaszcza w drugiej 1

2 połowie 2010 r., zaczęły rekrutować specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem w branży, ze znajomością co najmniej 2 języków obcych oraz z rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi ułatwiającymi pracę w międzynarodowym środowisku i w systemie projektowym. Przechodzenie od zbiurokratyzowanej organizacji do typu projektowego jest coraz wyraźniejsze. To konkretne procesy wyznaczają dziś coraz częściej strukturę pracy obecnie dzieli się pracowników na zespoły zadaniowe, wzbogacane często o ekspertów z zewnątrz, zatrudnianych na potrzeby danego zadania. - W tym roku utwierdziliśmy się w przekonaniu, że pozyskanie właściwych ekspertów jest jednym z największych wyzwań dla polskich centrów. Dostępność wykwalifikowanych specjalistów jest kluczowa dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych. Dlatego już teraz rozpoczynamy aktywny proces poszukiwania i selekcjonowania talentów na polskim rynku i za granicą wyjaśnia Jolanta Jaworska, Dyrektor Programów Publicznych IBM CEE, Wiceprezes Zarządu ABSL. Polscy pracodawcy sektora, w związku z obsługą coraz bardziej wymagających projektów, zwracają uwagę na malejącą podaż odpowiednio przeszkolonych kadr na polskim rynku pracy. Brakuje zwłaszcza specjalistów władających nietypowymi językami obcymi. Wiele firm rozpoczęło w 2010 r. projekty rekrutacyjne za granicą, m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rumunii, a nawet w RPA i na Madagaskarze. Inwestorzy ABSL zaczęli również podejmować wysiłki celem zachęcenia co zdolniejszych polskich emigrantów do powrotu do kraju, m.in. za pośrednictwem rządowego portalu powroty.gov.pl. Pozytywnym zwieńczeniem roku jest rozporządzenie Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak. Od stycznia 2011 r. pracownicy z Rosji, Ukrainy, Mołdawii czy Białorusi będą mogli pracować legalnie w Polsce bez zezwolenia na pracę bez ograniczeń czasowych. Inwestorzy podkreślają, że decyzja Minister Fedak to dobre posunięcie zwłaszcza wobec zapowiadanego otwarcia niemieckiego rynku pracy w maju 2011 r. Polska na celowniku zagranicznych inwestorów sektora usług W roku 2010 Polska, jako zielona wyspa Europy, udowodniła, że może przyciągać nie tylko fabryki i centra realizujące proste zadania dla zagranicznych klientów, ale także nowoczesne inwestycje z dziedziny usług biznesowych, realizowane przez największych graczy na międzynarodowym rynku. W mijającym roku swoje centra w Polsce ulokowali m.in. Ernst&Young, BSH, Nordea, IKEA czy Amway. Ponadto wiele już istniejących w kraju centrów, takich jak np. IBM, Infosys, Capgemini i HP, zdecydowało o rozszerzeniu swojej działalności o bardziej specjalistyczne zadania. Polscy pracownicy będą obsługiwać kluczowe procesy dla biznesu i gospodarek z całego świata. Duży potencjał rozwojowy branży został dostrzeżony przez Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ i Ministerstwo Gospodarki, które uznały ją za strategiczną dla polskiej gospodarki - Sektor nowoczesnych usług biznesowych charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu i wysokim stopniem innowacyjności. Tym bardziej cieszy fakt, że to Polska, a nie inne państwa przyciągnęła inwestycje, które mogą podnieść innowacyjność całej gospodarki. Rozmawiając z inwestorami, często słyszę, że Polska w ciągu kilku ostatnich lat przeobraziła się w prężnie rozwijający się kraj na biznesowej arenie międzynarodowej komentuje Derek Smith, Dyrektor Zarządzający Offshore Service Centres UBS, Wiceprezes Zarządu ABSL. Wzrost rynku o 25% 2

3 Obecnie w Polsce prowadzi działalność około 300 polskich i zagranicznych centrów usług biznesowych, które zatrudniają już specjalistów (głównie młodych osób z wyższym wykształceniem, znających języki obce) i liczba ta stale rośnie. - Wartość polskiego sektora szacuje się na 2,5 miliarda dolarów. To o 25 % więcej niż rok wcześniej mówi Krystian Bestry, Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Europe, Wiceprezes ABSL. Jest to zasługą nowych inwestycji, ale także wynikiem zwiększania skali działania centrów, funkcjonujących na polskim rynku. To właśnie już obecni inwestorzy, rozszerzając zakres swoich usług, odpowiadają za około 65% wzrostu całej branży w Polsce. Polskie centra usług specjalizują się głównie w finansach i księgowości oraz obsłudze klienta, ale do ich zadań należy również zarządzanie łańcuchem dostaw, zakupami, zarządzanie bazami danych, audyt oraz doradztwo finansowe i podatkowe. Centra skupiają się głównie w dużych aglomeracjach Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu czy Łodzi, gdzie mogą korzystać z szerokiej bazy absolwentów i dobrej infrastruktury biurowej. Bardzo duży postęp zrobiła aglomeracja śląska i Trójmiasto, które prawdopodobnie już w 2011 roku dołączą grona liderów. Zainteresowanie inwestorów budzą też takie miasta jak Szczecin, Lublin, czy Bydgoszcz. Na mapie lokalizacji pojawiają się też mniejsze ośrodki, takie jak np. Świdnica. Szczególną rolę odgrywają tu specjalne strefy ekonomiczne. Dwa razy więcej lub dwa razy mniej Na tegorocznej konferencji ABSL Polska: wielkie możliwości czy stracona szansa, która odbyła się we wrześniu 2010 r. inwestorzy podkreślili, że w najbliższych latach roku możemy albo podwoić liczbę miejsc pracy i nowych inwestycji albo też stracić pozycję lidera. W 2010r. szczególnie dyskutowana była kwestia polityki wsparcia dla inwestycji zagranicznych z sektora usług biznesowych. - W chwili obecnej sektor nowoczesnych usług dla biznesu ulega poważnej zmianie - mówi Jacek Levernes, Wiceprezes HP Global Business Services Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA), Prezes Zarządu ABSL. - Z powodu coraz wyższych kosztów pracy i prowadzenia działalności, proste procesy transakcyjne przenoszone są do tańszych lokalizacji takich jak Indie, Egipt oraz Ukraina. Z kolei centra ulokowane w Polsce ewoluują w stronę coraz bardziej zaawansowanych usług opartych na wiedzy. Należy jednak pamiętać, że działamy w warunkach zaostrzającej się globalnej konkurencji, warunkiem sukcesu w zdobywaniu nowych i rozwoju już istniejących w kraju projektów jest spójna i konsekwentna polityka wsparcia dla inwestorów, wdrożenie efektywnej strategii opieki proinwestycyjnej, wykraczającej poza pomoc na etapie wyboru lokalizacji i uruchamiania działalności, uelastycznienie kodeksu pracy oraz reforma szkolnictwa wyższego. Jeśli nie spełnimy tych warunków, w ciągu najbliższych kilku lat możemy stracić nawet połowę już istniejących w kraju miejsc pracy. W wyścigu po nowe inwestycje i miejsca pracy wyprzedzą nas inne państwa bardziej elastyczne i myślące długofalowo. Konkurencja ze strony innych państw się zaostrza, co znajduje odzwierciedlenie w rankingach. Według raportu SourcingLine Top outsourcing countries 2010 oceniającego koszty prowadzenia działalności, zasoby i kompetencje oraz otoczenie biznesowe, Polska uplasowała się w 2010 r. na 15 miejscu, zanotowując znaczący spadek o 9 pozycji (rok do roku). W tym roku w zestawieniu wyprzedziły nas takie kraje jak Czechy, Rumunia, Bułgaria i Meksyk 3

4 Wygrać jakością Według Eurostat, Polska jest jednym z krajów unijnych o najszybciej rosnących kosztach wynagrodzeń. Oznacza to, że naszą kartą przetargową w walce o pozyskiwanie nowych inwestycji nie mogą być już dłużej niskie koszty prowadzenia działalności. Dlatego musimy jeszcze mocniej stawiać na zaawansowane projekty i jakość świadczonych usług. - Chiny czy Indie wygrywają globalny wyścig głównie niskimi kosztami pracy. Mamy nad nimi jednak tę przewagę, że potrafimy obsługiwać wymagających klientów w ich rodzimych językach, z zachowaniem europejskich standardów wyjaśnia Patrick den Bult, Dyrektor Zarządzający Shell Business Service Centre Kraków, Wiceprezes ABSL. Oferujemy usługi w ponad 30 językach świata, w tym takich niszowych jak turecki, niderlandzki, węgierski czy portugalski. Co więcej, polskie centra usług wyróżniają się nie tylko wysoko wykwalifikowanymi kadrami, ale również kulturą organizacyjną, nastawioną na intelektualne wyzwania i szukanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu możemy przyciągać projekty, sprzyjające jeszcze bardziej twórczej pracy i zarządzaniu projektami na skalę globalną. Co więcej, polskie centra usług wchłaniają zaawansowane rozwiązanie technologiczne stosowane na Zachodzie, dzięki czemu dorównują najlepszym dostawcom usług biznesowych na świecie. Wprowadzają takie rozwiązania jak cloud computing czy wideo technologie (telekonferencje, telepresence itp.), które ułatwiają obsługę klienta zgodnie z jego oczekiwaniami, pozwalają na przyspieszenie realizacji zadań i na obniżenie kosztów. - Zrozumienie procesów biznesowych w połączeniu z zastosowaniem najnowszych technologii zadecyduje o sukcesie polskich centrów usług w przyszłości. Polskie centra są do tego coraz lepiej przygotowane. Jest to niewątpliwie skok jakościowy w porównaniu z poprzednimi latami dodaje Patrick den Bult. Prognozy na 2011 rok Wszystko wskazuje na to, że polski sektor nowoczesnych usług dla biznesu umocni jeszcze swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Nowi inwestorzy, nowi klienci i rozszerzanie zakresu działania już obecnych w Polsce centrów sprawią, że będzie to jeden z głównych sektorów napędzających rozwój polskiej gospodarki Zdaniem ekspertów, Polska ma szansę stać się europejskim hubem dla nowoczesnych usług biznesowych. To z Krakowa, Warszawy czy Wrocławia będą obsługiwane procesy usprawniające działanie międzynarodowych korporacji na całym świecie. Polska pracuje obecnie nad nowym wizerunkiem kraju rozwiniętego gospodarczo i oferującego dużo więcej niż tylko niskie koszty. Marek Grodziński, Członek Zarządu Capgemini Polska i Wiceprezes ABSL, dodaje: - Nie wolno zapominać, że na globalnym rynku usługi mogą być świadczone praktycznie z każdego miejsca na świecie. Polska musi więc cały czas dbać o swoją atrakcyjność. Ciężko będzie konkurować ceną, należy więc skupić się na jakości usług oraz wartości dodanej generowanej dla klientów czy spółek-matek. Musimy stać się doradcami i partnerami, zdolnymi przekształcać procesy w ten sposób, aby przynosiły wymierne pozytywne efekty dla obsługiwanych organizacji, na przykład poprawiały przepływy gotówkowe czy przynosiły oszczędności zakupowe. 4

5 2011 rok będzie też czasem rekrutacji na szeroką skalę. Pracowników będą szukali m.in. HP we Wrocławiu, Infosys w Łodzi czy Geoban w Gdyni. - W 2011 r. planujemy zatrudnić około 400 specjalistów ds. operacji bankowych, z biegłą znajomością języka angielskiego i niemieckiego mówi Raimo Kesti, Dyrektor Zarządzający Geoban SA. Oprócz finansistów i specjalistów IT, centra będą poszukiwały księgowych oraz pracowników do obsługi procesów zakupowych ze znajomością takich języków jak niemiecki, szwedzki, duński, litewski czy grecki. Zapotrzebowanie na unikatowe kompetencje zmusi pracodawców sektora do jeszcze intensywniejszych poszukiwań ekspertów za granicą. 2. Wewnętrzny rynek outsourcingu Krok ku bardziej zaawansowanym usługom Outsourcing jest procesem systematycznie zyskującym u nas coraz większą popularność. Mijający rok potwierdził taką tendencję. Jak wynika z badań dla CWS Boco już około 93% średnich i dużych firm w Polsce korzysta z outsourcingu 1, zaś niemal co czwarte przedsiębiorstwo, które jeszcze nie skorzystało z usług dostawcy zewnętrznego, deklaruje podjęcie takiej współpracy w najbliższym czasie 2. Takie dane mogłyby być powodem do zadowolenia. Trzeba jednak jednocześnie zauważyć, iż nadal w dużym stopniu delegowane są na zewnątrz głównie proste procesy, takie jak: szkolenia (84,5%), usługi transportowe (68,5%) i czystościowe (54%) 3. - Przechodzenie od prostych, mało skomplikowanych usług do zaawansowanych i strategicznych procesów biznesowych, to klasyczny kierunek ewolucji outsourcingu i jedyny pozwalający na maksymalne korzyści. Tutaj bardzo wyraźnie widać pole do dalszego rozwoju i pracy nad zwiększaniem efektywności polskiego biznesu. Nasze działania w zbliżającym roku będziemy skupiać przede wszystkim na przekraczaniu barier ograniczających popyt na bardziej skomplikowane usługi takie jak sprzedaż, zarządzanie dokumentami, księgowość czy IT mówi Łukasz Gajewski, Prezes Instytutu Outsourcingu i Prezes Target BPO Takiemu trendowi sprzyja postawa zarządów, które coraz poważniej podchodzą do kierowania procesem współpracy z zewnętrznym dostawcą. W 2006 roku co piąta organizacja (41%) deklarowała, że decyzję o przekazaniu procesów outsourcingowych na zewnątrz podejmuje właśnie zarząd, natomiast już w 2008 roku była to co czwarta firma (55%). Obecnie takiej odpowiedzi udzieliło ponad 80% badanych organizacji 4, wynika z badań Ipsos przeprowadzonych na zlecenie ArchiDoc. - Mając na uwadze fakt, iż z roku na rok sprzedajemy coraz więcej zaawansowanych rozwiązań, można prognozować, że taka tendencja utrzyma się również w kolejnych 1, 3 Badanie CWS Boco przeprowadzone w sierpniu 2010 roku we współpracy z Outsourcing Magazine, na grupie 200 menadżerów wyższego i średniego szczebla z sektora przemysłowego i usług. 2 Badanie przeprowadzone w październiku 2010 przez agencję badawczą IPSOS na zlecenie ArchiDoc. Próba osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników, lub generujących min. 100 milionów zł przychodów rocznie. 4 Badanie przeprowadzone w październiku 2010 przez agencję badawczą IPSOS na zlecenie ArchiDoc. Próba osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników, lub generujących min. 100 milionów zł przychodów rocznie. 5

6 latach. Coraz wyraźniej widać, jak outsourcing usług staje się elementem długookresowych strategii dużych firm. Zarządy wielu z nich widzą w tym rozwiązaniu szansę na szybką poprawę efektywności i zwiększenie swojej konkurencyjności rynkowej komentuje Anna Zawadzka, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju ArchiDoc S.A., ekspert Instytutu Outsourcingu. Powyższą tendencję potwierdzają również obserwacje przedstawicieli sektora BPO w Polsce, którzy od ponad roku zauważają wzmożone zainteresowanie krajowych firm zaawansowanymi usługami. - Naszymi głównymi partnerami są nadal korporacje z zagranicznym kapitałem, jednak w stosunku do roku 2009, w którym nie mieliśmy ani jednego klienta z rodzimego rynku, nastąpiła znacząca zmiana. Dziś 16% projektów realizujemy z polskimi przedsiębiorstwami, które są silniejsze, bardziej konkurencyjne i nastawione na szukanie efektywności i innowacyjności mówi Przemysław Budzbon, Prezes ADP Polska, ekspert Instytutu Outsourcingu. Profesjonalni dostawcy Rodzime firmy outsourcingowe, szczególnie te świadczące usługi BPO, w dalszym ciągu bardzo dynamicznie się rozwijają. Progres jest możliwy dzięki specjalistycznie wykształconym kadrom i sprzyjającym okolicznościom gospodarczym, ale także dzięki świeżej pamięci niedawnego kryzysu, który wymusił optymalizację działań i kosztów. Liderami na rynku są firmy zajmujące się outsourcingiem sprzedaży, HR, zarządzania dokumentami, IT, finansów i księgowości. Potwierdzają to dane. Według szacunków Instytutu Outsourcingu z 2010 roku, wartość rynku outsourcingu sprzedaży w kraju sięga obecnie około miliarda złotych rocznie. Dalsze perspektywy rozwoju zakładają przynajmniej 25% wzrost jego wartości oraz rozszerzenie usług na nowe gałęzie gospodarki (np. na energetykę). Wartość rynku outsourcingu kadr i płac w Polsce w 2009 roku wyniosła 304,15 mln złotych, zaś w 2010 roku osiągnie 325,14 m złotych. Według szacunkowych prognoz firmy ADP, w przeciągu najbliższych pięciu lat rynek utrzyma dodatnią dynamikę rozwoju. Średnia stopa wzrostu będzie się utrzymywać na poziomie nieco powyżej 7%. Zgodnie z powyższymi danymi, w 2014 roku wartość tego rynku ma osiągnąć ponad 430 milionów złotych. 5 Wzrost liczby nowych kontraktów Czas spowolnienia gospodarczego, którego skutki odczuliśmy również w tym roku, wymusił wiele zmian w strategiach przedsiębiorstw. Outsourcing, dzięki swojej elastyczności i racjonalizacji kosztów został potraktowany przez zarządy firm jako remedium na stale rosnące wydatki i coraz większą zmienność i konkurencyjność rynków. Dzięki temu firmy BPO nie tylko utrzymały swoich klientów, ale i zanotowały wyraźny wzrost nowych kontraktów. Potwierdzają to dane z różnych branż. Przemysław Budzbon z firmy ADP Polska zajmującej się outsourcingiem kadr i płac podsumowuje mijający rok bardzo pozytywnie. - W drugiej połowie roku otrzymaliśmy cztery razy więcej zapytań dotyczących naszych usług, niż w roku poprzednim, zaś porównując liczbę podpisanych kontraktów z nowymi klientami możemy ocenić, iż było ich około 75% więcej. Taki wynik jest efektem poprawy koniunktury oraz poprawy nastrojów na rynkach. To ma także wpływ na rodzaj zapytań ofertowych obecnie widzimy, iż często firmy chcą outsourcować procesy bardziej 5 Prognoza wg szacunków IDC. 6

7 skomplikowane, które dotychczas były wykonywane wyłącznie wewnątrz organizacji mówi Przemysław Budzbon Prezes ADP Polska, ekspert Instytutu Outsourcingu Wzrost liczby nowych kontraktów widoczny jest również w innych branżach. Firmy specjalizujące się w outsourcingu usług IT: Web Inn oraz inone zanotowały ich 20% wzrost. Zaś grupa ArchiDoc, która obsługuje procesy back-office, m.in. zarządzanie obiegiem dokumentów oraz call center, podpisała 15 kontraktów z nowymi klientami oraz rozszerzyła zakres dotychczasowych umów. Innowacyjne rozwiązania Siłą polskich firm outsourcingowych są profesjonalnie przygotowane kadry (osoby z wyższym wykształceniem stanowią ok. 80% osób zatrudnionych w firmach BPO) oraz ciągła praca nad wysokim poziomem dostarczanych usług. Efektem połączenia tych dwóch czynników są innowacyjne rozwiązania, których branża BPO jest w Polsce zdecydowanym liderem. A jest nad czym pracować, ponieważ polskie firmy w większości nie czują potrzeby i konieczności wdrażania zaawansowanych narzędzi. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PKPP Lewiatan i Deloitte, w okresie od kwietnia do czerwca tego roku zaledwie ok. 20% polskich przedsiębiorstw wprowadziło innowacje, podczas gdy średnia dla UE wynosi 39,5%, a np. w Niemczech przekracza 70%. Branża outsourcingowa pracuje nad poprawą tych statystyk. Wiele firm BPO w Polsce posiada specjalne zespoły zajmujące się ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań i ich płynnym wdrażaniem. - Regularne dostarczanie innowacyjnych rozwiązań jest jedną z najważniejszych funkcji outsourcingu. Firmy BPO nieustannie prowadzą badania nad wzrostem efektywności prowadzonych działań, gdyż tego wymagają od nich klienci mówi Leszek Rożdżeński, Prezes Web Inn, Wiceprezes Instytutu Outsourcingu. Systematyczna konsolidacja sektora outsourcingowego daje szanse na jeszcze szersze dzielenie się wiedzą i doświadczeniami zarówno przez rodzime firmy, jak i zagranicznych partnerów. Bariery rozwoju Ustawodawstwo Polskie ustawodawstwo w wielu obszarach jest sformułowane w sposób, który skutecznie ogranicza możliwości firm outsourcingowych. Nadal istnieje wiele przepisów, które wymagają zdecydowanych zmian, są to np. ustawy dotyczące księgowości, branży bankowej, sposobu przyznawania grantów, korzystania z pomocy unijnych w zakresie dofinansowania szkoleń pracowniczych i wiele innych. Proces dostosowywania polskiego prawa do wymogów rynku został jednak w tym roku rozpoczęty. W październiku rząd przyjął propozycję nowelizacji prawa bankowego w zakresie outsourcingu. Projekt zmian zakłada m.in. możliwość podoutsourcingu, czyli zlecania przez dostawcę outsourcingowego zadań kolejnemu podmiotowi w określonym przez ustawę zakresie, złagodzenie przepisów dotyczących kontroli KNF, ułatwienia dla zagranicznych firm outsourcingowych oraz likwidację ograniczeń zawierania przez banki umów ze spółkami cywilnymi. Są to pozytywne zmiany, jednak patrząc na przepisy związane z outsourcingiem wciąż są one zbyt skromne. - Z uwagą przyglądamy się posunięciom legislacyjnym dotyczącym outsourcingu. Zmiany, na które czekamy to przede wszystkim generalne uproszczenie, odformalizowanie i ustabilizowanie prawa - mówi Radosław Nożykowski, z kancelarii prawnej Baker &McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, ekspert Instytutu Outsourcingu 7

8 Ograniczona wiedza Mijający rok był czasem intensywnej edukacji i promocji rynku. Instytut Outsourcingu, fundacja zrzeszająca sektor BPO w Polsce zrealizował szereg aktywności mających na celu poszerzenie wiedzy na temat tego, czym jest outsourcing i jakie korzyści płyną z jego stosowania. Takimi inicjatywami były konferencje, wydanie profesjonalnych publikacji czy uruchomienie portalu wiedzy o outsourcingu. Wiedza polskich firm na temat outsourcingu sukcesywnie się zwiększa, ale nadal nie jest wystarczająca. - Dzięki działaniom popularyzującym ideę outsourcingu i tłumaczącym sens jego funkcjonowania przedsiębiorcy zaczynają rozumieć na czym polegają zalety tego narzędzia. Jednak droga do pełnego wykorzystania jego atutów i możliwości jest trudniejsza niż się spodziewaliśmy. Popyt na zaawansowane usługi nadal jest generowany głównie przez firmy z kapitałem zagranicznym. Teraz czas na to by i polskie firmy skorzystały z tego rozwiązania. To będzie główne zadanie Instytutu Outsourcingu na 2011 mówi Konrad Rochalski, Prezes ArchiDoc i ekspert Instytutu Outsourcingu Badania pokazują, że nadal najważniejszym argumentem dla rodzimych przedsiębiorców okazują się być profity finansowe, a nie wzrost innowacyjności i efektywności. Według badań Ipsos wykonanych na zlecenie ArchiDoc, dla 80% ankietowanych redukcja kosztów jest argumentem, który decyduje o podjęciu współpracy z outsourcerem (badania dla CWS Boco). - Outsourcing jest źródłem przewagi konkurencyjnej, gdyż daje przedsiębiorcom dostęp do najwyższej klasy specjalistów, posiadających doświadczenie i know-how w obsłudze okreslonych procesów. To dlatego firmy świadczące usługi biznesowe często nazywane są ośrodkami kompetencji i innowacji. Outsourcing to przede wszystkim podniesienie jakości świadczonych usług. Obnizenie kosztów jest jedynie pewną wartoscią dodaną - mówi Michał Kasprzak, Prezes inone, ekspert Instytutu Outsourcingu Bariery mentalne Jedną z podstawowych barier spowolniających pełny rozwój sektora BPO w Polsce, nad przełamaniem której pracują firmy outsourcingowe, jest polska mentalność i zachowawczość. Według psychologa biznesu dr Leszka Mellibrudy, źródłem częstych oporów są takie czynniki jak: obawa przed przyznaniem się do ograniczonej wiedzy i uzależnieniem się od firm zewnętrznych, lęk przed utratą cennych informacji oraz nadal niska popularność społeczna outsourcingu. Bariery mogą mieć też podłoże osobowościowo psychologiczne. Wiele polskich menadżerów ma nadmiernie rozwiniętą potrzebę kontroli, są nieufni wobec dostawców usług, boją się porażek i poważniejszych zmian w firmie. Przedsiębiorstwa zaś są często zarządzane w sposób tradycyjny, bez poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Właściwa i systematyczna edukacja rynku może jednak przełamać opory i prowadzić do zwiększenia zaufania do firm outsourcingowych. Niewykorzystany potencjał rynków zagranicznych Kondycja polskich firm outsourcingowych daje podstawę do podjęcia kroków zmierzających do wejścia ze swoimi usługami na rynek europejski. To bardzo realny kierunek rozwoju. Rodzime firmy wciąż jednak w małym stopniu wykorzystują szansę na ekspansję poza granice kraju. Według dr Leszka Mellibrudy jednymi z powodów może być obawa przed nieznanym i konfrontacją z zagraniczną konkurencją, a także brak wystarczającej wiary we własne zasoby i środki potrzebne do zaistnienia na arenie międzynarodowej. Znaczenie ma 8

9 także fakt, iż istotna część firm sektora BPO nie korzysta dziś z pomocy rządowej, a przez to nie może konkurować cenowo z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w innych państwach naszej części Europy. To, czego potrzebują polskie firmy, by wejść na europejskie rynki to większa pewność swojej pozycji rynkowej oraz konsekwencja w dążeniu do zwiększania swojego potencjału i odwaga w jego wykorzystywaniu Paweł Farfał, Dyrektor ds. Rozwoju Rynków Wschodzących w Xerox Corporation, ekspert Instytutu Outsourcingu. Prognozy na 2011 rok 2011 rok umocni pozycję polskiego outsourcingu. Dynamika rozwoju głównie będzie warunkowana konsolidacją sektora oraz realizacją zapowiedzi wejścia firm na giełdę. Nie milkną również prognozy dotyczące outsourcingu w sektorze publicznym, być może właśnie w tym roku nastąpi jego ekspansja w tym obszarze. Kierunek rozwoju wyznacza również tendencja do przechodzenia od prostych do bardziej zaawansowanych usług, takich jak kompleksowa księgowość, sprzedaż, IT, czy obsługa kadr i płac. Powyższe założenia to najpoważniejsze, ale i najbardziej realne wyzwania stojące przed polskimi firmami BPO. Ich realizacja będzie możliwa jedynie wtedy, gdy zwiększona zostanie świadomość rynku. Na rozwój rodzimego rynku będzie miał w coraz większym stopniu fakt, iż Polska to jedna z głównych destynacji zagranicznych koncernów sektora nowoczesnych usług biznesowych wymiana doświadczeń oraz migracja kadry menadżerskiej z pewnością wpłyną na poprawę oferty naszych rodzimych firm. Na polskim rynku coraz bardziej widoczne będą trendy konsolidacyjne. Nowe podmioty dostarczające kompleksowe rozwiązania zawalczą o pozycje liderów w polskiej branży BPO. - Wartość biznesowa połączonych organizacji zwiększa w znacznym stopniu możliwości, jakie mogą one oferować swoim potencjalnym klientom. Kumulacja zasobów, kapitału i doświadczenia będzie tworzyła nowoczesne standardy obsługi - mówi Łukasz Gajewski, Prezes Instytutu Outsourcingu, którego spółka Target BPO planuje stworzenie kompleksowej grupy outsourcingowej i wejście na polską giełdę. - Wszechstronna synergia usług to nowa jakość w polskim outsourcingu. Kompleksowe rozwiązania łączące wzajemnie dopełniające się usługi znacznie podniosą efektywność wykonywanych zadań. Przykładem może być tutaj połączenie sprzedaży z call center. Wykonanie złożonego zlecenia przez jeden podmiot wzmocni wydajność i obniży koszt całej usługi dodaje. 3. Podsumowanie 2011 r. będzie decydujący, jeśli chodzi o kształt rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Ten trend ma szansę utrzymać się przez kolejne lata. Możemy znacznie zwiększyć liczbę zatrudnionych w branży. Polskie przedsiębiorstwa mają szansę wejść na nowe rynki i przyciągnąć nowych klientów. Nasz kraj może stać się globalnym i prestiżowym dostawcą zaawansowanych procesów biznesowych. Aby tak się stało, konieczne jest skupienie się na rozwijaniu wiedzy na temat samego outsourcingu, poszukiwanie nowych możliwości rozwoju i ekspansji oraz uznanie zaawansowanych usług opartych na wiedzy za strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. Pod tym kątem nasz kraj powinien również szkolić kadry i dbać o rozwój odpowiednich kompetencji. - Rok 2011 upłynie pod znakiem idei partnerstwa. Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu zasadza się na zdolności wykorzystania potencjału i kapitału 9

10 intelektualnego otoczenia. Firmy będą inwestować w relacje z uczelniami wyższymi, samorządami czy stowarzyszeniami branżowymi. To dzięki współpracy z ośrodkami akademickimi, władzami miast i urzędnikami, dzięki synergii kompetencji biznesu i środowiska naukowego możemy zapobiec ewentualnemu deficytowi wykwalifikowanych pracowników twierdzi Wojciech Skrudlik, Członek Zarządu MAN Accounting Center, Wiceprezes Zarządu ABSL.. Ważnym zadaniem dla dostawców usług i organizacji zrzeszających liderów sektora jest także kontynuacja merytorycznej dyskusji o roli nowoczesnych usług dla polskiej gospodarki i poszukiwanie korzystnych dla branży rozwiązań. W tym zakresie szczególnie ważne okażą się decyzje Ministerstwa Finansów w zakresie przyznawania dotacji na inwestycje, a także oczekiwane zmiany w polskim ustawodawstwie. - Przyszły rok będzie czasem intensywnej pracy nad dalszym umacnianiem roli nowoczesnych usług biznesowych w polskiej gospodarce oraz okresem prowadzenia intensywnego dialogu zarówno z biznesmenami, jak i ustawodawcami. Decydująca w tym procesie będzie rola organizacji branżowych, które stały się w ostatnim czasie centrami wymiany opinii i ośrodkami wprowadzającymi na rynek wiedzę i doświadczenie liderów outsourcingu mówi Leszek Rożdżeński, Prezes Web Inn i Wiceprezes Instytutu Outsourcingu. Nawiązując do maksymy Theodora Roosevelta róbmy, co możemy, za pomocą tego, co mamy, tam, gdzie jesteśmy, szukajmy możliwości i przewidujmy zagrożenia. Możemy bardzo wiele zyskać umacniając pozycję Polski, jako bardzo silnego ośrodka outsourcingowego w Europie. Sukces będzie zależał jednak od efektywnej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami obszaru biznesowego, politycznego i społecznego. Więcej informacji udziela: Agnieszka Porębska

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki w Polsce a Centra BPO. Przygotowana przez: Marek Wróbel Warszawa, 28 października 2008 r.

Kapitał ludzki w Polsce a Centra BPO. Przygotowana przez: Marek Wróbel Warszawa, 28 października 2008 r. Kapitał ludzki w Polsce a Centra BPO Przygotowana przez: Marek Wróbel Warszawa, 28 października 2008 r. Agenda Wstęp Centra outsourcingowe: bardziej transakcyjne vs bardziej kreatywne ; tworzenie vs przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r.

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. Trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniej widoczne na rynku pracy tendencje. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl pokazuje, że

Bardziej szczegółowo

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach 2 2 Dolny Śląsk - historia sukcesu Czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województw 1 miejsce Aktywność wobec inwestorów 1 miejsce Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie mazowieckim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie mazowieckim Rynek pracy tymczasowej w województwie mazowieckim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwie mazowieckim nie można było jednoznacznie mówić w kontekście pracy tymczasowej o rynku pracownika

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Rynek pracy tymczasowej w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. praca tymczasowa w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim cieszy się coraz większą

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w dobie kryzysu

Rynek pracy w dobie kryzysu Rynek pracy w dobie kryzysu Raport Agencji Work Express Wstęp Od momentu, w którym pojawiły się doniesienia o kryzysie, można zaobserwować mniejszą mobilność pracowników i ich malejące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

NOWE MIEJSCA PRACY ŁÓDŹ 2010-2012. Autorzy: Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi

NOWE MIEJSCA PRACY ŁÓDŹ 2010-2012. Autorzy: Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi NOWE MIEJSCA PRACY ŁÓDŹ 2010-2012 Autorzy: Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi Wprowadzenie 2 Dzięki wyjątkowo dobremu klimatowi biznesowemu, dobrze wykształconej kadrze, a także bliskości stolicy,

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim Rynek pracy tymczasowej w województwie śląskim i dolnośląskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwach śląskim i dolnośląskim perspektywy rozwoju pracy tymczasowej są bardzo obiecujące. Jest

Bardziej szczegółowo

Rynek call center i contact center w Polsce 2015. Analiza rynku

Rynek call center i contact center w Polsce 2015. Analiza rynku Rynek call center i contact center w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: luty 2015 Format: pdf Cena od: 1500 Sprawdź w raporcie Iloma stanowiskami dysponują największe ośrodki outsourcingu

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

News Flash. Październik, 2015. Outsourcing widziany innymi oczyma

News Flash. Październik, 2015. Outsourcing widziany innymi oczyma News Flash Październik, 2015 Outsourcing widziany innymi oczyma Outsourcing widziany innymi oczyma Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Angażowanie pracowników firmy w działania Employer Brandingowe.

Angażowanie pracowników firmy w działania Employer Brandingowe. Angażowanie pracowników firmy w działania Employer Brandingowe. Elżbieta Wenzel Senior Employer Branding Specialist Capgemini Polska Agenda Kilka słów o firmie Kilka słów o otoczeniu firmy Jacy są nasi

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast

Outsourcing Breakfast Outsourcing Breakfast 24 września 2013 temat: IT Contracting 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli branży

Bardziej szczegółowo

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaką część polskiego rynku HVAC stanowią obecnie nowe inwestycje? Jak kształtuje się całkowita liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast. 25 marca 2014. temat: Trendy na światowych rynkach pracy

Outsourcing Breakfast. 25 marca 2014. temat: Trendy na światowych rynkach pracy Outsourcing Breakfast 25 marca 2014 temat: Trendy na światowych rynkach pracy 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: 1/ Zapotrzebowanie na dynamiczny wzrost sprzedaży 2/ Poprawa efektywności działań sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC) Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.30

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce Polityka refundacyjna i prognozy rozwoju na lata

Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce Polityka refundacyjna i prognozy rozwoju na lata Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 950 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecnie wartość i potencjał rynku leków generycznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Rynek szpitali publicznych w Polsce Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Rynek szpitali publicznych w Polsce Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które podmioty uruchomią w ciągu najbliższych kilku lat szpitale

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm

Szanowni Państwo, Zapraszamy do współpracy. Zaufali nam: Logo + nazwy firm Szanowni Państwo, Zarządzanie personelem nie musi być trudne i kosztowne. Elastyczne formy zatrudniania i nowoczesne metody doboru pracowników gwarantują tańsze i skuteczniejsze prowadzenie polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

2.4. DYNAMICZNY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W POLSCE

2.4. DYNAMICZNY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W POLSCE 2.4. DYNAMICZNY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W POLSCE Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych rozwija się bardzo dynamicznie, gdyż w 2014 roku łączne zasoby powierzchni biurowej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które podmioty uruchomią szpitale publiczne w Polsce? Jakie są przewidywania odnośnie kolejnych przekształceń

Bardziej szczegółowo

Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki. Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL

Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki. Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL Sektor usług nowoczesnych w Polsce kołem zamachowym polskiej gospodarki i szansą rozwoju polskiej nauki Paweł Panczyj Dyrektor Zarządzający ABSL SEKTOR USŁUG BIZNESOWYCH W LICZBACH 150 tys. (+22.000) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Rola CFO we współczesnej organizacji

Rola CFO we współczesnej organizacji Rola CFO we współczesnej organizacji Warszawa, 26 czerwca 2008 Copyright 2008 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Badanie

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Trendy HR w sektorze BPO/SSC. Wyniki badania ManpowerGroup

Trendy HR w sektorze BPO/SSC. Wyniki badania ManpowerGroup Trendy HR w sektorze BPO/SSC Wyniki badania ManpowerGroup Spis treści: O badaniu: cel i metodologia Sytuacja branży BPO/SSC na polskim rynku Prezentacja wyników badania o o o o Ocena sytuacji na rynku

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo