FLESZ. Wszystkie dotychczas wypracowane przez Obserwatorium treści znaleźć można na stronie internetowej:

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FLESZ. Wszystkie dotychczas wypracowane przez Obserwatorium treści znaleźć można na stronie internetowej:"

Transkrypt

1 FLESZ czerwiec 2018 Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji skiej zostało powołane pod koniec 2013 roku. Celem jego działalności jest prowadzenie monitoringu sytuacji społeczno - ekonomicznej na terenie aglomeracji poznańskiej (miasto i gminy powiatu poznańskiego). FLESZ ukazuje się co miesiąc w formie elektronicznej od kwietnia Dane wykorzystane w publikacji pochodzą z zasobów Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Rejestru RE- GON, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz opracowań własnych. Wszystkie dotychczas wypracowane przez Obserwatorium treści znaleźć można na stronie internetowej:

2 STOPA BEZROBOCIA w gminach aglomeracji poznańskiej* W czerwcu 2018 roku stopa bezrobocia w aglomeracji poznańskiej wynosiła (7433 osoby bezrobotne). stopa bezrobocia poniżej średniej średnia stopa bezrobocia dla aglomeracji poznańskiej stopa bezrobocia powyżej średniej 1,2% 1,3% 1,2 % 1,3% 1,6 % 1,7 % 1,9% 1,3 % 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% % % 1,8% 3,1% 2,9% 2,7% 2,5% 2,4% 2,3% 2,1% % 1,9% 1,9 % 1,8% Stopa bezrobocia w aglomeracji poznańskiej w okresie od stycznia 2016 roku do czerwca 2018 roku wraz z linią trendu wykreśloną przy użyciu filtru Hodricka Prescota Na terenie aglomeracji poznańskiej w czerwcu 2018 roku stopa bezrobocia wyniosła (7433 osoby bezrobotne). Wskaźnik ten zmalał o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Najniższy poziom bezrobocia zaobserwowano w gminach i (1,2%, odpowiednio 190 i 102 osoby zarejestrowane jako bezrobotne), najwyższy natomiast w gminach i (1,9%, odpowiednio 180 i 102 osoby bezrobotne). Od początku 2016 roku obserwujemy trend spadkowy stopy bezrobocia o dużej dynamice. * Stopę bezrobocia dla gmin oszacowano w oparciu o dane PUP oraz GUS. Szczegółowe obliczenia i pliki danych można pobrać ze strony:

3 STOPA wakatów* w gminach aglomeracji poznańskiej W czerwcu 2018 roku stopa wakatów w aglomeracji poznańskiej wynosiła (zgłoszono 2611 ofert pracy). stopa wakatów poniżej średniej średnia stopa wakatów stopa wakatów powyżej średniej 2,8% 0,04% 1,2% 4,2% 0,1% 0,8% 1,2% 0,05% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,8% 0,8% 0,8% Stopa wakatów w aglomeracji poznańskiej w okresie od stycznia 2016 roku do czerwca 2018 roku wraz z linią trendu wykreśloną przy użyciu filtru Hodricka Prescota Na terenie aglomeracji poznańskiej w czerwcu 2018 roku stopa wakatów wyniosła (zgłoszono 2611 ofert pracy). Wskaźnik ten wzrósł o w porównaniu z majem Wartym zauważenia jest to, że blisko 58% zgłoszonych ofert odnosi się do terenu miasta Poznania (odnotowano tu 1518 ofert). Pozostałe 42% (1093 ofert) dotyczy zatrudnienia w innych gminach aglomeracji. Najmniejszy wskaźnik stopy wakatów odnotowano w gminie (zgłoszono tam 1 ofertę pracy). * Stopa wakatów to relacja wolnych miejsc pracy do wszystkich miejsc pracy w gospodarce. Im większa wartość wskaźnika tym więcej pracodawców poszukuje pracowników. Szacowania stopy wakatów dokonano w oparciu o dane PUP oraz GUS. Szczegółowe obliczenia i pliki danych można pobrać ze strony

4 ODPŁYW DO ZATRUDNIENIA* w gminach aglomeracji poznańskiej 8% 6,3% 7,7% 1 9,7% 8,5% 11,2% 8,6% 8,2% 8,5% 9,4% 9,1% 6,9% 7,1% 6,8% 9,8% W czerwcu 2018 roku na terenie aglomeracji poznańskiej stopa odpływu do zatrudnienia wynosiła średnio 9,3%. stopa odpływu do zatrudnienia poniżej średniej średnia stopa odpływu do zatrudnienia 7,0% 11% stopa odpływu do zatrudnienia powyżej średniej Na terenie aglomeracji poznańskiej w czerwcu 2018 roku stopa odpływu do zatrudnienia wyniosła 9,3% (728 zgłoszonych podjęć zatrudnienia). W porównaniu z majem wskaźnik ten wzrósł o 2%. W Poznaniu stopa osiągnęła wartość 9,7% (469 zgłoszone podjęcia zatrudnienia na 4575 bezrobotnych). Najwyższą wartość wskaźnika zaobserwowano w gminie (1, co przekłada się na 14 podjęć zatrudnienia na 122 bezrobotnych w maju), najniższą natomiast w gminie (6,3% - 7 podjęć zatrudnienia na 111 bezrobotnych w maju). 1 11,8% ,0% 9,8% 9,2% 9,3% 9,4% 9,1% 8,5% 8,3% 8,2% 8,2% 8,4% 7,8% 8,2% 7,7% 7,3% 7,4% 7,5% 7,8% 7,5% 7,2% 7,7% 7,5% 7,6% 7,2% 7,5% 6,4% 6,6% 6,4% 5,4% Stopa odpływu do zatrudnienia na terenie aglomeracji poznańskiej w okresie od stycznia 2016 roku do czerwca 2018 roku wraz z linią trendu wykreśloną przy użyciu filtru Hodricka Prescota * Stopa odpływu do zatrudnienia pokazuje stosunek pomiędzy liczbą bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w końcu poprzedniego miesiąca do liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne, które podjęły zatrudnienie rejestrowane (dokonały wyrejestrowania ze względu na przejście do zatrudnienia). Szczegółowe obliczenia i pliki danych można pobrać ze strony

5 NAPŁYW DO BEZROBOCIA* w gminach aglomeracji poznańskiej W czerwcu 2018 roku na terenie aglomeracji poznańskiej stopa napływu do bezrobocia wyniosła średnio. stopa napływu do bezrobocia poniżej średniej średnia stopa napływu do bezrobocia stopa napływu do bezrobocia powyżej średniej 0,1% 0,9% 0,9% 0,7 % 0,55% 0,50% 0,45% 0,40% 0,35% 0,30% Na terenie aglomeracji poznańskiej w czerwcu 2018 roku 0,54% 0,52% stopa napływu do bezrobocia wyniosła (1143 osób rejestrujących się). Najmniejszą 0,45% 0,43% wartość wskaźnika zaobserwowano w gminie Pod- 0,44% 0,44% 0,42% 0,42% 0,40% górne (0,1%, 24 osoby rejestrujące się), największe natomiast 0,41% 0,37% 0,39% 0,36% w gminach i 0,37% 0,34% (0,9%, odpowiednio 43 i 27 osób 0,31% 0,33% 0,31% rejestrujących się). Mimo wahań obserwowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat, napływ do bezrobocia wykazuje tendencję spadkową, co oznacza malejący ruch w stronę bezrobocia. Stopa napływu do bezrobocia na terenie aglomeracji poznańskiej w okresie od stycznia 2016 roku do czerwca 2018 roku wraz z linią trendu wykreśloną przy użyciu filtru Hodricka Prescota * Stopa napływu do bezrobocia porównuje liczbę nowo zarejestrowanych bezrobotnych do sumy aktywnych zawodowo: zatrudnionych i bezrobotnych. Wskaźnik ten pokazuje jak duża część aktywnych zawodowo mieszkańców aglomeracji poznańskiej przeszła do bezrobocia w minionym miesiącu. Szczegółowe obliczenia i pliki danych można pobrać ze strony

6 ŚREDNI CZAS POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA* w miesiącach W czerwcu 2018 roku średni czas poszukiwania zatrudnienia na terenie aglomeracji poznańskiej wynosił 1,7 miesiąca, czyli około 51 dni. czas poszukiwania zatrudnienia poniżej średniej średni czas poszukiwania zatrudnienia czas poszukiwania zatrudnienia powyżej średniej 1,0 5,1 1,5 5,9 1,7 3,2 1,0 0,8 6,5 3,1 1,9 1,1 3,9 1,8 2,3 2,8 10,1 3,3 2,6 2,4 1,8 1,6 2,6 2,5 2,4 2,1 2,4 2,3 2,5 2,4 1,9 1,8 2,1 2,3 2,3 2,3 Średni czas poszukiwania zatrudnienia w miesiącach na terenie aglomeracji poznańskiej w okresie od stycznia 2016 roku do czerwca 2018 roku wraz z linią trendu wykreśloną przy użyciu filtru Hodricka Prescota * wskaźnik oszacowano w oparciu o dane PUP oraz tak zwaną funkcję dopasowań. Szczegółowe obliczenia i pliki danych można pobrać ze strony 1,7 W porównaniu z majem 2018 roku, średni czas poszukiwania zatrudnienia zmalał o 0,6 miesiąca, czyli około 18 dni. W Poznaniu wskaźnik ten wyniósł 1,7 miesiąca, czyli około 51 dni i w porównaniu z majem 2018 roku zmalał o 0,9 miesiąca, czyli około 27 dni. był gminą o najkrótszym (równym 0,8 miesiąca, czyli około 24 dni), a najdłuższym (równym 10,1 miesiąca, czyli około 303 dni czasie poszukiwania zatrudnienia. Od początku 2016 roku w zakresie wartości wskaźnika obserwujemy trend spadkowy, choć warto zauważyć, że od stycznia bieżącego roku czas poszukiwania zatrudnienia rośnie.

7 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ w gminach aglomeracji poznańskiej W czerwcu 2018 roku na terenie aglomeracji poznańskiej na 1000 mieszkańców przypadały 192 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON liczba podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Liczba podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wzrosła o 1 w porównaniu z majem 2018 roku. Natomiast w porównaniu z majem 2017 roku zanotowano spadek wskaźnika o 6 podmiotów. to gmina o niezmiennie najwyższej (239 - wzrost o 1 w porownaniu z poprzednim miesiącem), natomiast o najniższej (124 - wzrost o 1 w porownaniu z poprzednim miesiącem) liczbie podmiotów gospodarki narodowej przypadających na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten, dotychczas stabilny (wahania średnio o 0,3 podmiotu miesiąc do miesiąca w perspektywie minionych 12 miesięcy), zmienił się jesienią 2017 roku. Powodem tego zjawiska okazało się uaktualnienie danych dotyczących liczby mieszkańców aglomeracji, dostępnych w źródłach statystyki publicznej. Na terenie aglomeracji poznańskiej w czerwcu 2018 roku zarejestrowano 1187 nowych podmiotów gospodarki narodowej, wyrejestrowano natomiast 539 podmiotów. Czerwiec był kolejnym miesiącem, w którym liczba nowozarejestrowanych podmiotów była większa od liczby podmiotów wyrejestrowanych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 75,57% wszystkich nowych zarejestrowań (897 podmiotów) i 79,6% wyrejestrowań (429 podmiotów) Aglomeracja M. podmioty nowo zarejestrowane podmioty wyrejestrowane

8 Prognoza stopy bezrobocia Na podstawie modelu prognostycznego wnioskować można, że w najbliższych miesiącach nastąpi stagnacja stopy bezrobocia, po której nastąpić ma jej wzrost do wielkości porownywalnych do tych, które obserwujemy w ostatnich miesiącach. Prognoza ta dotyczy zarówno miasta, jak i powiatu. Stagnacja przypadać ma na trzeci kwartał 2018, wzrost natomiast na kwartał czwarty i początek 2019 roku. Prognoza dla powiatu poznańskiego przewiduje powzrostową stagnację stopy bezrobocia na poziomie 2%, która trwać ma w I i II kwartale W tym samym czasie stopa bezrobocia dla miasta będzie stopniowo malała, by osiągnąć w maju obserwacja - powiat poznański obserwacja - miasto prognoza - powiat poznański prognoza - miasto 2,4% 2,3% % 2,1% % 1,9% 1,8% 1,3% 1,2% % % 1,8% 1,8% 1,8% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% % % % % 1,9% 1,8% 1,1% 1,0% 0,9% Błąd prognozy wyrażony średnim błędem bezwzględnym (MAE) w czerwcu 2018 roku wyniósł 0,1 dla terenu miasta Poznania, natomiast dla terenu powiatu wartość prognozowana była zgodna z wartością zaobserwowaną. Prognozę za okres opracowano z wykorzystaniem modelu ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) i miesięcznych danych na temat stopy bezrobocia za okres dostępnych na stronie PUP. Jako dodatkowy regresor odpowiedzialny za fluktuacje sezonowe modelu wykorzystano szereg Fouriera. Szczegółowe obliczenia, pliki danych i kod R można pobrać ze strony