Developing elearning in Dialogue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Developing elearning in Dialogue"

Transkrypt

1 Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP

2 Authors Editors Research Coordination Roland Hallmeier, Michal Kulik, Manon van Leeuwen, Martin Mach, Ulrike Mangwa, Popi Mastora, Riitta Varis, Mariya Vasileva Martin Mach, Ulrike Mangwa, Roland Hallmeier Walter F. Kugemann Publisher National Agency of the European Commission ILI Institute for Innovation in Learning (FIM NewLearning) University of Erlangen-Nuremberg Nägelsbachstraße 25b DE Erlangen Phone: Fax: , Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Robert-Schuman-Platz 3, DE Bonn Copyright DELID Consortium, 2008 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Project number:

3 Developing elearning in Dialogue 1 Wstęp Projekt DELID DELID w dialogu 5 2 Kursy wybrane w ramach projektu Podstawy metadanych w Instytucie Kształcenia Ustawicznego Dipoli Zasady komunikacji interpersonalnej i negocjacji w WSHE Kurs PowerPointa i Excela w FIM 10 3 Dostosowanie do lokalnych warunków w dialogu z MŚP Informacje ogólne Dialog z MŚP Źródła 14 4 Tworzenie modelu Kwestie pedagogiczne Nastawienie przedsiębiorstwa: Motywacja pracowników Treść szkoleniowa Metody szkoleniowe Określenie kryteriów dla grupy docelowej Podstawowe formy e-learningu Przygotowanie Strony internetowe Źródła Kwestie technologiczne Środowisko techniczne MŚP a organizatorzy kursów Problemy techniczne napotkane podczas adaptacji kursów DELID Kilka uwag Pytania do oceny dla twórców Nauczanie i kwalifikacje nauczycieli Potrzeba obecności nauczyciela Nauczyciel jako partner Nauczyciel jako obserwator Nauczyciel porównujący z innymi Nauczyciel promujący inne strategie Nauczyciel: wskazówki dodatkowe Kwalifikacje nauczyciela Źródła Strategie szkoleniowe Ekonomiczne aspekty tworzenia i organizacji e-learningowych kursów szkoleniowych Aspekty kulturowe 35 3

4 1 Wstęp 1.1 Projekt DELID W ostatnich latach utworzono wiele inicjatyw i projektów europejskich, których celem jest motywacja MŚP do szerszego uczestnictwa w inicjatywach e-learningowych oraz poprawa jakości e-learningu przeznaczonego dla MŚP. Jakość ma być poprawiona, dostęp ma być ułatwiony, a specjalne potrzeby MŚP mają zostać uwzględnione. Póki co inicjatywy te raczej nie dotarły do wielu MŚP. To samo dotyczy przydatnych produktów, postępowania i narzędzi, które utworzono w ostatnich latach. E-learning dla MŚP to nadal problem znany tylko ekspertom, a liczba MŚP, które są poważnie i trwale związane z formalnymi inicjatywami e-learningowymi jest obecnie uważana za niską. Nie jest to dobra wiadomość, ponieważ w każdej organizacji, czy to międzynarodowym, czy regionalnym MŚP, szkolenie i e-learning to katalizatory rozwoju i innowacji. Powszechnie wiadomo, że znaczna część europejskich MŚP cierpi na brak innowacji w zakresie szkoleń i często podkreśla się, że e-learning mógłby być odpowiednim sposobem na wsparcie potrzeb szkoleniowych MŚP. Naturalnie ogólne podejście MŚP do szkoleń odzwierciedla kilka ważnych przeszkód. Dotyczą one zarówno szkoleń konwencjonalnych, jak i obszaru e-learningu. Niektóre z tych przeszkód są głęboko zakorzenione w fakcie, iż wiele istniejących ofert e-learningu nie utworzono z myślą o potrzebach MŚP lub nie dostosowano ich do nich. Niniejszy podręcznik dobrych praktyk jest jednym z rezultatów projektu DELID. Celem DELID (ang. Developing E-Learning in Dialogue), projektu finansowanego przez Komisję Europejską (podprogramu LEO- NARDO DA VINCI) była lokalizacja i dostosowanie istniejących kursów e-learningowych z różnych krajów europejskich do specjalnych potrzeb MŚP, aby wesprzeć przyszły udział MŚP w e-learningu oraz aby wesprzeć dyrektorów MŚP i twórców ofert e-learningowych dla MŚP. Dlatego też odbiorcami projektu są bieżący lub potencjalni twórcy ofert e-learningowych dla MŚP w organizacjach i instytucjach, jak również menadżerowi oraz odpowiedzialne za to osoby w MŚP. Niniejszy podręcznik nie skupia się na tym, jak utworzyć całkowicie nowe produkty, ale jak adaptować i przystosowywać do lokalnych potrzeb już istniejące produkty, uwzględniając specjalne potrzeby MŚP. Aby zaadaptować istniejący kurs, każdy twórca powinien zrozumieć i prześledzić to, co miało miejsce w ramach projektu DELID, jako że konkretne postępowanie lub poszczególne kroki projektu DELID mogą pomóc twórcom dostosować lub wprowadzić własne produkty. Dlatego też niniejszy podręcznik nie jest wyłącznie teoretyczny. W pierwszej części projekt opisany jest jako badanie przypadków ze wszystkimi swoimi problemami i przykładami dobrych praktyk. W drugiej części partnerzy projektu DELID prezentują sześć punktów widzenia, które zostały wyodrębnione w trakcie projektu. Rozdziały te zawierają ogólne informacje o dobrych praktykach w e-learningu oraz wiele zaleceń dotyczących tworzenia i adaptacji kursów e-learningowych dla MŚP. Zalecenia te to rezultaty oceny dokonanej przez partnerów projektu przy pomocy analizy jakościowej. Nikt nie spodziewa się, że rezultaty te pomogą przezwyciężyć wszystkie przeszkody dla uczestnictwa MŚP w e-learningu. Ich zadaniem jest poczynienie kroku naprzód. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z partnerami projektu celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji. 4

5 Developing elearning in Dialogue 1.2 DELID w dialogu Głównym celem projektu była adaptacja istniejących kursów e-learningowych i ich wdrażanie zgodnie z rezultatami stałego dialogu pomiędzy oferującymi e-learning a MŚP, dotyczącego potrzeb szkoleniowych i pożądanych form kształcenia pracowników w MŚP w różnych krajach europejskich. Aby nie utonąć w zalewie interesujących, ale ogólnikowych dyskusji, proces wspólnego tworzenia opierał się na kilku krokach, odpowiadających następującym konkretnym założeniom: Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Pracownicy MŚP partnerów projektu zbierali oferty e-learningu, które były wstępnie selekcjonowane przez osoby z zespołu projektu oferujące e-learning. Miało to na celu określenie kursów, które zostaną zaadaptowane w ramach projektu i zapewnienie potencjalnym uczniom obszerne doświadczenia kursu e-learningowego. Na etapie propozycji, partnerzy projektu rozważali między innymi kursy inżynierii sterowania, zarządzania czasem, księgowości, umiejętności komunikacyjnych, technologii edukacyjnych, zarządzania stresem i technik prezentacji. Następnie przeprowadzona została analiza sytuacji, tj. analiza dotycząca szkoleń i kwalifikacji w danych przedsiębiorstwach: Jakie są potrzeby? W jaki sposób są ustalane? Jak kształcą się pracownicy? Jak chcą się kształcić? Jaki jest ich stosunek wobec e-learningu itp. Analiza przeprowadzona w ramach projektu miała również za zadanie wykorzystanie ustandaryzowanych instrumentów pisemnych, ale nie miała za zadanie powielania wyników, które już istnieją, tylko raczej pogłębianie ich poprzez skupienie się bardziej na interakcjach, wysnucie ogólnych wniosków, animację i ich integrację w ramach codziennego życiu personelu MŚP. Aby to osiągnąć i zainicjować proces dialogu, analiza przeprowadzona była za pomocą środków jakościowych i zorientowanych na dialog, takich jak opowiadanie historii 1, czego skuteczność w analizie interakcji w ramach przedsiębiorstwa została już udowodniona. Szczególnie mocną stroną tej metody jest osadzanie konkretnego problemu, który ma być analizowany w szerszym kontekście całej kultury przedsiębiorstwa, w naszym przypadku w kontekście kultury szkoleniowej i z nią związanych kultur komunikacji, interakcji i wykorzystania technologii. Jednym z efektów ubocznych tych kroków jest określenie tzw. potencjalnych uczniów wychodzących z inicjatywą, którzy według badań Grimme Institute 3 mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia takich inicjatyw w MŚP, jako że spełniają funkcję wewnętrznych promotorów inicjatyw e-learningowych. W oparciu o rezultaty poprzedniego kroku, oferujący e-learning wysnuli pierwszą hipotezę na temat potrzeb MŚP oraz tego, jak może je spełnić kurs e-learningowy. Hipotezy te zostały wykorzystane jako podstawa do pierwszej rundy rozmów z kluczowymi osobami w MŚP, w tym z uczniami wychodzącymi z inicjatywą określonymi w kroku drugim. Rozmowy skorzystały na wcześniej wybranej opcji opowiadania historii, ponieważ jest to środek zorientowany na dialog, w którym ekspert nie przepytuje nikogo, tylko uznaje go za partnera. 1 Fog, Budtz & Yakaboylu (2005). Storytelling. Branding in practice, Springer 2 Frenzel, Müller, Sotong (2004). Storytelling. Hanser Wirtschaft 3 5

6 Krok 5: Krok 6: Krok 7: Krok 8: Krok 9: Po pierwszej rundzie rozmów utworzony został szkic modelu e-learningu dla MŚP oraz plan adaptacji wybranego kursu. Ten etap procesu nie służył jedynie zaspokojeniu potrzeb uczniów, a następnie kwestii dydaktycznych i technologicznych, ale również uwzględnieniu opinii o integracji działań e-learningowych w ramach strategii rozwoju regionalnego lub krajowego oraz o kwestii ekonomicznej tego, w jaki sposób e-learning przynosi korzyści MŚP. Pomimo tego, że DELID podkreśla indywidualne potrzeby uczniów oraz dostosowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb, partnerzy mieli świadomość tego, że z ekonomicznego punktu widzenia e-learning dla MŚP powinien być częścią strategii regionalnej, aby dotarł do więcej niż jednego MŚP przy zaledwie jednej ofercie e-learningu. W oparciu o te fakty, przeprowadzona została druga runda rozmów. Doprowadziło to do powstania ostatecznej wersji modelu i planu adaptacji/rozwoju. Następnie ukończone zostały kursy. Z dwóch powodów nie planowano tworzenia nowych kursów od zera: po pierwsze, nie byłoby to możliwe w ramach posiadanego budżetu, jeżeli rezultat końcowy miał być wysokiej jakości. Z drugiej strony, jeżeli po zakończeniu projektu model miałby zainteresować innych oferujących e-learning, powinien pomagać im w wykorzystaniu już posiadanych przez nich szkoleń, a nie zmuszać ich do tworzenia zupełnie nowych ofert. Przeprowadzono adaptowany/utworzony kurs. Krok 10: Na ostatnim etapie ostatnia runda rozmów oceniła metodologię i przeanalizowała wnioski wyciągnięte z modelu. 6

7 Developing elearning in Dialogue 7

8 2 Kursy wybrane w ramach projektu 2.1 Podstawy metadanych w Instytucie Kształcenia Ustawicznego Dipoli Użytkownicy informacji są również ich twórcami. Jeżeli informacji nie można znaleźć, jest ona bezużyteczna. Odpowiedzialność za to, że wytwarzane informacje mogą być oceniane, a później wykorzystywane spoczywa na wszystkich. W tym celu należy opisać dokumenty i ich treść, na przykład za pomocą słów kluczowych, a także określić, jaki jest kontekst dokumentu (na przykład to, kto jest autorem zdjęcia lub artykułu, kiedy, w jakim celu i kim są ludzie na zdjęciu lub do jakich tematów odwołuje się artykuł). Jeżeli nie są dostępne tego typu informacje o kontekście, zarządzanie i wyszukiwanie informacji, a także ocena kontekstów i znaczeń będzie niemożliwa. Informacje o informacjach nazywane są metadanymi. Korzystając z metadanych można ocenić przydatność informacji do późniejszego użytku, połączyć je z innymi źródłami informacji oraz wykorzystać je w nowych sytuacjach. Metawiedza obejmuje również etykiety, podsumowania, ingresje, nazwiska przypisane dokumentom itp., co pomaga przy podejmowaniu decyzji, czy warto jest szukać dalszych informacji. Pliki komputerowe są automatycznie opatrywane metadanymi, które warto znać. Metadane potrzebne są w środowisku sieci do wyszukiwania informacji i integracji zasobów i systemów informacji cyfrowych. Metadane tworzone są automatycznie, ale potrzebne są do tego również działania człowieka. Umiejętność opisywania dokumentów za pomocą metadanych można porównać z umiejętnością dziennikarza do wymyślania dobrych nagłówków. Dzięki dobremu nagłówkowi dziennikarz rozbudza zainteresowanie swoją historią. Wysokiej jakości metadane pomagają ludziom i wyszukiwarkom odnaleźć potrzebny raport, artykuł, zdjęcie lub wiadomość na dyskach twardych, w systemach informacji i archiwach elektronicznych lub w całej sieci. Celem jest to, aby uczestnicy kursu zrozumieli znaczenie metadanych zainteresowali się zajmowaniem się metadanymi, które wytwarzają oraz byli w stanie utworzyć prostą listę słów kluczowych na przykład na potrzeby usług sieciowych, archiwum obrazów lub innych zbiorów informacji. Szkolenie zostało podzielone na siedem części i uzupełnione zostało o zadania na poziomie średnio zaawansowanym. Na początku kursu uczestnicy tworzą swoje blogi, w których mogą zapisywać swoje odpowiedzi na pytania, a w końcu podsumowanie tego, czego się nauczyli. Na końcu kursu uczestnicy proszeni są o wyrażenie swoich opinii o kursie. Szkolenie w zakresie metadanych przydatne jest dla wszystkich, którzy tworzą informacje, grafikę lub różnego rodzaju dokumenty w Internecie i chcą zrozumieć, czym są metadane, do czego się ich używa oraz kto musi organizować informacje, tworząc na przykład indeks lub listę słów kluczowych. Metadane są potrzebne na przykład tym MŚP, które przetwarzają duże ilości informacji w imieniu swoich klientów lub które są zaangażowane w bliską współpracę z międzynarodowym partnerem biznesowym. W obu przypadkach istnieje potrzeba dostosowania się do procesów informacyjnych partnera biznesowego. 8

9 Developing elearning in Dialogue 2.2 Zasady komunikacji interpersonalnej i negocjacji w WSHE Kurs składa się z dwóch części: negocjacji i komunikacji międzykulturowej. Zawiera sześć plików zawierających kontekst modułów (w formacie PDF). Tematy modułów to: Moduł 1: Czy jesteśmy negocjatorami? Moduł 2: Problemy w negocjacjach i ich rozwiązywanie Moduł 3: Negocjacje w zarządzaniu Moduł 4: Mapa myśli negocjatora Moduł 5: Komunikacja werbalna Moduł 6: Komunikacja niewerbalna Celem części dotyczącej negocjacji jest przekazanie wiedzy w zakresie szerokiego wykorzystania technik negocjacyjnych, zarówno w codziennym życiu, jak i na obszarze biznesu. Pomaga to nabyć umiejętność podnoszenia swojej skuteczności w negocjacjach. Wiedza przekazana w trakcie kursu pozwoli jego uczestnikom zrozumieć, a w niektórych przypadkach przewidzieć zachowanie partnerów, co zwiększy szansę na skuteczniejsze osiągnięcie własnych celów. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce pozwala określić mocne i słabe strony różnych stylów negocjacji. Celem części dotyczącej komunikacji jest wprowadzenie najważniejszych kwestii związanych z komunikacją interpersonalną i szkoleniem internetowym poprzez wykorzystanie internetowych środków służących do komunikacji. Uczestnicy zapoznają się z aspektami teoretycznymi i nabędą praktyczne umiejętności, aby mogli skuteczniej wykorzystać nabytą wiedzę. Po ukończeniu tej części uczestnicy będą w stanie: komunikować się z innymi i łatwo wyrażać swoje emocje, umiejętnie formułować wypowiedzi, rozpoznawać i przezwyciężać bariery komunikacyjne, rozpoznawać kłamstwa, interpretować wiadomości niewerbalne. Metody wykorzystywane podczas kursu to: dyskusje, testy, ćwiczenia, badania przypadków. 9

10 2.3 Kurs PowerPointa i Excela w FIM Power Point to program do tworzenia prezentacji firmy Microsoft. Choć zazwyczaj wykorzystywany jest do wyświetlania slajdów w trakcie spotkań bezpośrednich i prezentacji, można go również wykorzystywać na kilka sposobów w sieci i w połączeniu z nowymi technologiami: Slajdy wykorzystane w prezentacji mogą być udostępnione innym do późniejszego obejrzenia. Ma to często miejsce poprzez przesyłanie prezentacji PowerPoint jako załącznika w wiadomościach lub przesyłanie prezentacji na stronę internetową i udostępnianie linku do niej. Prezentacje PowerPoint można łączyć z nadawanymi na żywo nagraniami lub konferencjami audio i wideo. Slajdy są zsynchronizowane z ogólną prezentacją danej osoby. Może to mieć miejsce przy wykorzystaniu wielu internetowych i elektronicznych technologii komunikacyjnych. Prezentacje PowerPoint można łączyć z wcześniej nagranymi prezentacjami, które można odtwarzać w Internecie o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Prezentacje te również mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty . Prezentacje PowerPoint można wykorzystywać jako samodzielne prezentacje bez nagrań audio. Program PowerPoint jest przydatny na wiele sposobów i wiele osób potrafi się nim jako tako posługiwać, ale aby wydajnie go wykorzystać, konieczna jest pewna wiedza o jego podstawowych funkcjach i operacjach. Uczestnicy kursu pracują w środowisku kształcenia ILIAS, kurs organizowany jest na podstawie modułów zawierających ćwiczenia do samodzielnej nauki oraz ćwiczenia, które przesyłane są nauczycielowi i oceniane przez niego. Dostępna jest poczta i fora internetowe. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych dla uczniów, a nauczyciel odpowie na pytania praktycznie w przeciągu 24 godzin. To samo dotyczy kursu podstawowych funkcji programu EXCEL. 10

11 Developing elearning in Dialogue 11

12 3 Dostosowanie do lokalnych warunków w dialogu z MŚP W oparciu o analizę Izby Handlowej w Norymberdze w Niemczech, zgodnie z doświadczeniami i oceną w ramach projektu DELID. 3.1 Informacje ogólne Jeżeli tworzysz e-learning, który będzie wykorzystywany globalnie, weź pod uwagę nośność kulturową Kieran McBrian W przypadku tworzenia oprogramowania komputerowego, lokalizacja oznacza dostosowanie treści, procesów, produktów i oprogramowania do rynków krajowych, regionalnych, branżowych lub etycznych oraz do związanych z nim, wcześniej ustalonych potrzeb. Obejmuje to nie tylko kwestie techniczne, tłumaczenie i elementy językowe, ale również zróżnicowanie kulturowe. Założenia projektu DELID idą o krok dalej niż tradycyjna adaptacja: już istniejące kursy e-learningowe pochodzące od różnych partnerów z UE powinny być dostosowane do potrzeb innych. Zostały przetłumaczone na inne języki (internacjonalizacja) i przystosowane do potrzeb krajowych MŚP. Lokalizacja będzie łatwiejsza, gdy internacjonalizację oprogramowania weźmie się pod uwagę już na etapie planowania i w trakcie całego procesu tworzenia oprogramowania. Wykorzystanie istniejących kursów nie służy jedynie redukcji kosztów, jako że mogą pojawić się inne koszty dodatkowe. Lokalizacja istniejących kursów przeprowadzona dla krajowych MŚP w ramach projektu DELID służy podniesieniu świadomości na temat tego, co można zrobić, aby ułatwić e-learning dla MŚP oraz to, jak ważny jest szacunek dla potrzeb MŚP związanych z produktami e-learningowymi. W pierwszym przypadku lokalizacja miała na celu przetłumaczenie produktu na inne języki (internacjonalizacja). Dlatego też partnerzy, którzy organizują kursy musieli stworzyć i przetłumaczyć swoje kursy na język trzeci, zrozumiały dla wszystkich partnerów: angielski. Tłumaczenie na wspólny język przydaje się do omawiania treści i struktury organizacyjnej kursów oraz do utworzenia wspólnej świadomości różnic i podobieństw w krajowych działaniach i strukturach. Działanie to ujawniło również interesujące problemy i ograniczenia. Ale potrzeba przetłumaczenia materiałów najpierw na wspólny język, a następnie ponownie dla użytkowników różnych języków narodowych oznaczało większą ilość czasu, większe prawdopodobieństwo błędu i wzrost kosztów. Ponadto, lokalizacja wymaga wzięcia pod uwagę audiowizualnej warstwy prezentacji, co oznacza trafienie w elementy charakterystyczne dla danego kraju, jak czcionka, kolory, grafika, dźwięki, symbole, a także waluty i jednostki. 12

13 Developing elearning in Dialogue 3.2 Dialog z MŚP Partnerzy w ramach projektu DELID zaadaptowali istniejące kursy. Poza wspomnianymi już elementami, adaptacja oznacza przede wszystkim analizę potrzeb i życzeń MŚP oraz zmienianie na różne sposoby kursów, aby e-learning był prostszy, przydatniejszy i bardziej wykonalny dla MŚP. Nie obejmuje to tylko tłumaczenia i potrzeb organizacyjnych, ale również adaptację idei i może prowadzić do innego systemu kształcenia, w którym elementy są zmieniane i przebudowywane na potrzeby innego scenariusza kształcenia. Należało zwrócić uwagę na cztery aspekty: Aktualizację (ogólne tworzenie nowych wersji kursów) Internacjonalizację Diagnozę potrzeb i życzeń MŚP (w kraju) Wdrażanie rezultatów diagnozy do kursów Do dostosowania kursu do lokalnych warunków w dialogu z MŚP przydatne było utworzenie ankiet. Na początku ważne było dowiedzenie się, czemu MŚP nie korzystają z e-leraningu do dalszego kształcenia. Pomimo tego, że MŚP są bardzo zainteresowane nowymi, być może tańszymi formami dalszego kształcenia, nadal istnieje wiele przeszkód na drodze do kontaktu. Dlatego właśnie analiza struktur, potrzeb i problemów jest tak ważna. Aspekty, które warto znać w przypadku tworzenia środków motywujących MŚP do korzystania z e-learningu to: Czy MŚP ma już jakieś doświadczenie w korzystaniu z e-learningu i jakiego rodzaju oczekiwania mają przedsiębiorstwa i uczniowie wobec e-learningu? Jaka jest struktura i rozmiar przedsiębiorstwa? W jakiej branży działa przedsiębiorstwo? Ogólny poziom wykształcenia (jednolity - niejednolity) Jak przedsiębiorstwo ocenia swoje potrzeby szkoleniowe? Organizacja kształcenia w ramach przedsiębiorstwa: Czy możliwa jest nauka w godzinach pracy? Potrzeby szkoleniowe dotyczące dalszego kształcenia w zależności od oddziału, działu itp. Jakiego rodzaju personel potrzebuje szkoleń? Jaki jest budżet przeznaczony na dalszą edukację? Czasowy i finansowy. Ile jest dostępne czasu na naukę? Ramy czasowe nauki? Kiedy uczniowie będą potrzebowali danej wiedzy? Poziom treści szkoleniowych i kursów (podstawowy, profesjonalny) Typy uczestników dalszej edukacji edukacja/certyfikaty wiek/płeć poziom pracy gotowość do nauki/stosunek do e-learningu poziom motywacji/umiejętności motywowania zahamowania wobec e-learningu/frustracja związana z nauką Jak wygląda środowisko nauki? (sprzęt techniczny i ograniczenia z nim związane w przedsiębiorstwie) 13

14 Partnerzy DELID na podstawie rozmów i w oparciu o ankiety uświadomili sobie, że dane małe i średnie przedsiębiorstwa miały potrzeby częściowo informacyjne i częściowo szkoleniowe, które mogłyby zostać zrealizowane tylko z możliwościami i instrumentami finansowymi dużych przedsiębiorstw. Potrzebne były bardzo specyficzne kursy (tj. na obszarach technicznych), które niestety nie mogły być zorganizowane w ramach szerokiego kursu UE adresowanego do szerszej grupy MŚP. Dlatego też w ramach dialogu z MŚP partnerzy projektu DELID musieli zdecydować się na bardziej ogólne tematy, takie jak oprogramowanie biurowe lub umiejętności miękkie. Decydującą rolę odgrywają przede wszystkim czynniki czasowe i organizacyjne. W niektórych branżach czasem niemożliwa jest nauka w trakcie pracy, a organizacja harmonogramu nauki jest bardzo trudna ze względu na napięte terminy. Często nie istnieje żaden plan rozwoju karier personelu, a szkolenia mają miejsce tylko wtedy, gdy są niezbędne. 3.3 Źródła Forschungsinstitut Betriebliche Bildung ggmbh: elearning for international markets. Development and use of elearning in Europe. Bielefeld McBrien, Kieran: Developing localization friendly e-learning. htm, odwiedzane: TEIA TELES European Internet Academy AG: Lernen im Betrieb mit Computer und Internet. Effektiv an jedem Arbeitsplatz. Berlin Tozman, Reuben: Coming Clean About E-Learning Misconceptions. odwiedzane: Watkins, Ryan: Preparing E-Learners for Online Success. odwiedzane:

15 Developing elearning in Dialogue 15

16 4 Tworzenie modelu Niniejszy rozdział obejmuje podstawy teoretyczne do tworzenia kursów e-learningowych dla MŚP, a także doświadczenia zebrane przez projekt DELID, wzbogacone przykładami. Partnerzy projektu DELID określili sześć różnych, przydatnych punktów widzenia, które konieczne są do skutecznego utworzenia produktów e-learningowych dla MŚP. Każdy z punktów widzenia obejmuje szereg zaleceń o charakterze ogólnym i dotyczących przede wszystkim MŚP. 4.1 Kwestie pedagogiczne E-learning najczęściej wykorzystywany jest w małych i średnich przedsiębiorstwach. Problemy związane z e-learningiem wynikają z błędnych przekonań, jakie MŚP mają na temat procesów nauki samodzielnej. Inny aspekt związany jest z faktem, że większość MŚP nie posiada odpowiedniej infrastruktury, personel nie ma czasu na szkolenia wykraczające poza zawód wykonywany, a dalsze kształcenie w wielu przypadkach nie jest opłacane przez pracodawcę. Nauka w samą porę Zaważono, że badane MŚP zazwyczaj nie posiadają działu personalnego i konkretnego planu rozwoju karier personelu. Tak więc dalsze kształcenie w większości przypadków ma miejsce, jeżeli zaistnieje taka nagła potrzeba. Wcześniej nie ma miejsca analiza potrzeb. Każde przedsiębiorstwo posiada pewną strukturę organizacyjną, z której z czasem rozwinęła się pewna kultura kształcenia. Kultura ta daje konkretne wskazówki w zakresie tego, jak wiedza jest przekazywana w ramach danej organizacji i do jakiego stopnia wspierany jest transfer wiedzy. Aby proces nauki był skuteczny, szczególnie ważne są dwa aspekty: Po ukończeniu nauki uczeń powinien być w stanie wykorzystać nabytą wiedzę. Uczeń powinien znać i rozumieć kulturę kształcenia w swoim przedsiębiorstwie. W małych i średnich przedsiębiorstwach istnieją bardzo silne ograniczenia czasowe. Tak więc MŚP potrzebują parametrów szkolenia dostosowanych do swojej sytuacji krótkich okresów szkolenia, dostosowanych do swojego środowiska, skutecznego szkolenia blisko związanego z daną branżą. Specyficzne wymogi pedagogiczne są niezwykle ważne w przypadku adaptacji jak najlepszego modelu zdalnego kształcenia do potrzeb MŚP. Na podstawie rozmów z pracownikami MŚP i osobami odpowiedzialnymi za szkolenie, które korzystały już z e-learningu, można wyciągnąć kilka wniosków. Pytano ich o to, co podobało się im (lub czego im brakowało) w porównaniu z aspektami pedagogicznymi wcześniejszych szkoleń na odległość. Poza kwestiami praktycznymi, pewne ogólne procesy e-learningu w MŚP rozważane będą z pedagogicznego punktu widzenia. Pedagogiczny punkt widzenia obejmuje znajomość istniejącej kultury kształcenia w organizacji (w tym nieformalne kultury kształcenia, tj. Zazwyczaj podczas wspólnych piątkowych obiadów wymieniamy się informacjami. ) oraz możliwości skutecznego włączenia nowych treści szkoleniowych zgodnie z potrzebami pracowników. Należy wziąć pod uwagę kilka kwestii: 16

17 Developing elearning in Dialogue Nastawienie przedsiębiorstwa: Zarząd musi dobrze znać wady i zalety e-learningu i być przekonany do tego, że wykorzystanie go we własnym przedsiębiorstwie będzie korzystne Chęć do zmiany na obszarze e-learningu oraz wsparcia ze strony nowych form i procesów kształcenia Zarząd musi być w stanie przekazać pracownikom jednoznaczne postawy oraz akceptację nowej kultury kształcenia. Zarządy badanych MŚP są stale zainteresowane tą formą kształcenia. Są otwarte na kursy testowe przede wszystkim z powodu zalet oferowanych przez e-learning. Niektóre były gotowe organizować naukę w pracy poprzez prezentacje i udostępnianie dodatkowych pomieszczeń do nauki Motywacja pracowników Automotywacja poprzez zmianę świadomości i nastawienia pracowników Idealny przypadek: uczniowie są aktywni, tzn. wykazują własną inicjatywę w kierunku udziału w dalszych działaniach edukacyjnych wspieranych przez przedsiębiorstwo Uczestnicy DELID rozmawiali o swoich problemach z motywacją. Stanowi to często poważny problem oraz powód, dla którego uczestnicy nie kończą kursów. Za niską motywację nie odpowiada tylko treść, konstrukcja i układ kursów, ale również środowisko nauki, które może wywierać negatywny wpływ na uczniów. W przypadku atrakcyjnych i interesujących kursów istnieją różne możliwości zapobiegania rezygnacji lub nawet frustracji i promowania ochoty do nauki: Motywacja ze strony administracji/zarządu MŚP oferowanie nowych możliwości awansu lub uzyskania podwyżki stałe wsparcie i promocja dalszego kształcenia się obowiązek dalszego kształcenia się wyrażanie opinii Motywacja ze strony nauczyciela regularne kontakty z uczniami aktywna rola dostępność i obecność Motywacja ze strony innych uczestników szkolenia zapewnia żywą komunikację i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami; dlatego też warto na zajęciach wstępnych dać czas uczniom na poznanie się nawzajem aktywna rola nauczyciela obowiązkowe ćwiczenia i dyskusje na forum grupy Treść szkoleniowa Treść szkoleniowa musi: być profesjonalnie i sprawnie przygotowana znajdować zastosowanie w codziennej pracy uczestników i musi być praktyczna odpowiadać na konkretne potrzeby szkoleniowe 17

18 Przy wyborze treści szkoleniowej ważne są trzy elementy: systematyczne gromadzenie odpowiednich treści decyzja o odpowiednim układzie/strukturze wybranej treści odpowiedzenie sobie na pytania takie jak: Co powinna dana treść wyzwalać? Jakiego rodzaju wiedza/kompetencje są celem? Które metody i działania są najlepsze do wsparcia uczniów w osiąganiu założeń nauczania i skutecznej nauki? Jak można najlepiej wesprzeć transfer wiedzy do codziennych praktyk? Treść szkoleniowa musi jasno łączyć się z założeniami przedsiębiorstwa: Przekładanie kompetencji na podnoszenie wydajności i jakości związanych z pracą zadań, a co za tym idzie, podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Pracownicy MŚP doceniają badania przypadków i animacje, które przedstawiają codzienne sytuacje zaczerpnięte z ich pracy i dają konkretne przykłady. Chcą identyfikować się z opisanymi osobami i sytuacjami. Niezwykle ważna jest również progresywność treści. Uczestnicy powiedzieli nam, że chcą pracować z praktycznymi przykładami i ćwiczeniami. Oznacza to, że oczekują oni treści, które mogą przenieść bezpośrednio do swojej codziennej pracy. Jest to niezwykle poważny problem przy tworzeniu kursu, ze względu na różne wymagania i różne obszary pracy. Możliwość analizy struktury i konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa może być rozwiązaniem, ale jest również kosztowne, jeżeli rezultaty mają być adaptowane w kursach dla każdego z przedsiębiorstw osobno. Innym sposobem na sprostanie potrzeb i konkretnych życzeń przedsiębiorstw jest połączenie metod szkoleniowych e-learningu i nauki bezpośredniej, nazywane nauczaniem komplementarnym. Dzięki temu połączeniu kurs można podzielić na część teoretyczną (e-learning) i praktyczną, dodatkową adaptowaną (nauka bezpośrednia/warsztaty), tak jak miało to miejsce w Niemczech Metody szkoleniowe Pracownicy MŚP doceniają podejście polegające na rozwiązywaniu problemów ze scenariuszami nauki możliwie najbliższymi ich pracy. Dlatego też twórcy kursów powinni opierać e-learning na systematycznej analizie faktycznych działań pracowników. Nauczyciel jest kluczowym elementem dla sukcesu nauki na odległość. Ludzie chcą i potrzebują technicznego, organizacyjnego i pedagogicznego wsparcia ze strony trenera, na przykład w formie internetowych spotkań głosowych, forum, przesyłania plików lub czatu. W Niemczech zauważono, że uczniowie chcieli poznać nauczyciela i innych uczniów. W takich przypadkach najbardziej widoczna jest anonimowość Internetu i niepowodzenia w kontaktach bezpośrednich. Jednocześnie uczniowie ograniczani są pracą i komunikacją w nieznanym środowisku (forum, czat). Kilkukrotnie wyrażana była potrzeba bezpośrednich warsztatów celem poznania uczestników i trenerów. Oznacza to oddalenie się o krok od czystego e-learningu i krok w kierunku nauczania komplementarnego (rozwiązanie pośrednie dla wielu osób, dla których ten rodzaj nauki jest czymś nowym, nauczanie komplementarne może być łatwiejsze). 18

19 Developing elearning in Dialogue Zalety: Treść może łatwiej zostać dostosowana do potrzeb uczniów w przypadku, gdy przychodzą na zajęcia Uczniowie znają się nawzajem, przez co czują się lepiej => redukcja strachu przed nieznanym => większa chęć uczestnictwa w forach/platformach/kursach Podczas warsztatów trenerzy mogą wpływać na motywację uczniów Uczniowie zapoznają się z formami/platformami/kursami i w ramach wprowadzenia mogą poznać powszechną strategię nauczania i pierwsze treści Tego rodzaju elementy ułatwiają relacje i komunikację pomiędzy uczniami i trenerami, a także między uczniami. Ale niezwykle ważne jest uzyskiwanie częstych i natychmiastowych reakcji ze strony trenera. Ważne: Trener musi stanowić czynnik motywujący. Może to oznaczać np. bezpośrednią komunikację z uczniem, któremu nie uda się rozwiązać zadania. (Jaki był tego powód? W czym tkwiły problemy?) Do pewnego stopnia dostosowanie kursu do indywidualnych potrzeb jest niezbędne do skutecznego szkolenia w MŚP. Uczniowie oczekują co najmniej indywidualnego wsparcia ze strony nauczycieli zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Niezwykle ważne jest korzystanie z testów wstępnych, określających dokładnie ścieżki szkoleniowe dla wszystkich użytkowników zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą, umiejętnościami i potrzebami, aby uniknąć marnowania czasu. Harmonogram zadań powinien być do pewnego stopnia elastyczny Określenie kryteriów dla grupy docelowej Analiza grupy docelowej może podnieść szanse na skuteczne szkolenie. Dane można pozyskać poprzez: rozmowy, analizę dokumentów, ankiety, obserwacje, rozmowy z ekspertami. Ważne aspekty: Analiza sytuacji szkoleniowej (jaki sprzęt techniczny i ile czasu jest dostępne) Analiza wcześniej posiadanej wiedzy i doświadczenia uczniów Analiza podstaw motywacji uczniów (zainteresowań, postaw i oczekiwań) Podstawowe formy e-learningu Nauka nastawiona na polecenia: w tym przypadku uczeń jest raczej bierny i reaguje tylko na dostarczane mu informacje. Interakcja ma miejsce tylko pomiędzy uczniem a systemem. Nauczanie sekwencyjne: materiał ułożony jest w pewnym porządku chronologicznym, narzuconym przez treść. Nauczanie o strukturze logicznej: tutaj rozkład materiału określony jest przez aspekty logiczne. Uczeń ma możliwość samodzielnej regulacji procesu nauki. Nauczanie zorientowane na kompetencje: wykorzystywane są różne metody, w zależności od rodzaju kompetencji (np. językowe, społeczne lub dotyczące umiejętności działania). Nauczanie zorientowane na wsparcie: środowisko dostosowane do formy wsparcia dla ucznia. Nauczanie zorientowane na komunikację: w tym przypadku ma miejsce uzupełnianie się dwóch kompetencje, tj. bezpośrednich i wirtualnych: praca zespołowa, praca z trenerem. Nauczanie konstruktywistyczne: obejmuje formy zorientowane na doświadczenie, nie posiadające struktury chronologicznej ani logicznej. W tym przypadku największe znaczenie mają konstruktywne działania własne ucznia. 19

20 4.1.7 Przygotowanie Wielu pracowników MŚP nie posiada kompetencji z zakresu ICT. Dlatego ważne jest przygotowanie uczniów do korzystania z internetowego szkolenia i narzędzi komunikacyjnych. Szkolenie internetowe powinno wymagać tylko podstawowej znajomości obsługi komputera i Internetu. W tym kontekście ważną rolę odgrywa wiedza z zakresu obsługi komputera i dostępnego sprzętu technicznego. Uczniowie powinni być w stanie samodzielnie korzystać ze środowiska nauczania. Komunikaty pomocnicze powinny być wyświetlanie przed pojawieniem się nowych treści i muszą być dostępne przez cały czas trwania kursu Strony internetowe Muszą być przyjazne użytkownikowi, interaktywne, a ich struktura musi być przejrzysta. Użytkownicy uwielbiają moduły szkoleniowe, które są atrakcyjne wizualnie, dobrze objaśnione i łatwe do zrozumienia. Dźwięk i filmy oraz animacje wirtualne wykorzystanie tych elementów oraz interaktywności ma wiele zalet, np. symulacje, gry, wideokonferencje oraz wiele form współpracy, jak wymiana aplikacji oraz tworzenie projektów przez Internet. Zabawne elementy i treść stymulują ciekawość i zwiększają motywację do nauki. Interaktywność jest niezwykle ważna Źródła Hamburg, I., Lindecke, C. & Terstriep, J. (2005). elearning - Eine Chance für kleine und mittlere Unternehmen, abrufbar unter: Projektbericht des Instituts Arbeit und Technik , abrufbar unter: Neuhaus, W. (2002). Moderiertes Selbstlernen. Zur Nutzung von E-Learning Anwendungen in ganzheitlich ausgerichteten Qualifizierungsprozessen, abrufbar unter: Moderiertes_Selbstlernen_GenderNet_2002.pdf Pilarski, P. (2004). E-Learning in KMU. Konzepte und Lösungsansätze zum Einsatz von E-Learning in Kleinund Mittelunternehmen, Diplomarbeit, abrufbar unter: Hamburg, I., Engert, S. & Busse, T. (2008). Strategien, Modelle und Leitlinien für die Nutzung von elearning in KMU, abrufbar unter: 20

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA,, POWER POINT ZAAWANSOWANE PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DLA BIZNESU 25-26.05.2015 Hotel Kazimierz *** w Krakowie

TEMAT SZKOLENIA,, POWER POINT ZAAWANSOWANE PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DLA BIZNESU 25-26.05.2015 Hotel Kazimierz *** w Krakowie TEMAT SZKOLENIA,, POWER POINT ZAAWANSOWANE PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DLA BIZNESU 25-26.05.2015 Hotel Kazimierz *** w Krakowie Program MS Power Point jest podstawowym narzędziem pracy wykorzystywanym przez

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe Oferta szkoleniowa z języka angielskiego English Vibe Jest to inicjatywa powstała w 2009r. Zajmujemy się organizacją i realizacją szkoleń z języka angielskiego dla firm oraz dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (2008-2010). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko partnerów projektu i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze przyszłości

Dziennikarze przyszłości Dziennikarze przyszłości Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska Lekcja 6: Podkast, który widać - czyli o łączeniu u ze zdjęciami i animacją Zajęcia, na których uczniowie zapoznają się z modelem łączenia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager v Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych Paweł Czerwony Global New Business Manager Funmedia Nasza historia Rynki i produkty Liczba użytkowników Kursy online Fakty Dot.

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Biuletyn Wydanie 7 Lipiec 2010 Drogi czytelniku, Prezentujemy z przyjemnością siódme wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcielibyśmy poinformować Cię o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH TRENERÓW I LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ maj 2013 sierpień 2013 Kurs Trenera/ Lidera i Mentora Edukacji Globalnej(EG) 16-20 osób (nowa grupa) 13 dni/ 108 godz. maj,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014. Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769

Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014. Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769 Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014 Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769 Witamy! Projekt MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) rozwija się z sukcesem.

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Agenda. Cel prezentacji

Agenda. Cel prezentacji Narodowy 2.0 Agenda Cel prezentacji Narodowy 2.0 Partnerzy programu Dlaczego e-learning? Co w Narodowy 2.0? Jak wygląda nauka z Narodowy 2.0? Zasady uczestnictwa Jak dołączyć? Dlaczego my? O Funmedia Nasze

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji. SCENARIUSZ LEKCJI Autorzy scenariusza: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW AUTOR: MICHAŁ ADAMCZAK PIOTR CYPLIK SPIS TREŚCI 2 Logowanie do platformy Zapisywanie się do modułów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA KATEDRASYSTEMÓWOBLICZENIOWYCH TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 1. Podstawy Zajęcia opierają się na wykorzystaniu dostępnych zasobów sprzętowych (serwery) oraz rozwiązań programowych (platforma uczelniana, systemy

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Propozycja Programu Nauczania Języka Obcego dla Zespołu Obsługi Zwiedzających Muzeum REKOMENDACJE

Propozycja Programu Nauczania Języka Obcego dla Zespołu Obsługi Zwiedzających Muzeum REKOMENDACJE Propozycja Programu Nauczania Języka Obcego dla Zespołu Obsługi Zwiedzających Muzeum REKOMENDACJE Wyniki wstępnych badań przeprowadzonych na Zespołach Obsługi: Wyraźnie określony kontekst Wyraźnie określona

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+ Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+ Erasmus+: zmienia życie, otwiera umysły Celami programu Erasmus+ są zwiększenie umiejętności i szans na zatrudnienie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn Warszawa, 25 listopada 2013 Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn 1 S t r o n a Adres internetowy platformy Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 3 Lipiec 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci trzecie wydanie biuletynu LearnIT. Chcemy powiedzieć Ci więcej o LMS wybranym do projektu Claroline

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Core Curriculum for English

Core Curriculum for English Core Curriculum for English Zbadaliśmy trendy w edukacji Mobile Learning Student-Centered Learning Game-Based Learning & Gamification Flipped Classroom Collaborative Learning Edutainment Snack Learning

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Jacek Zadrożny informaton.pl Warszawa, dn. 8 kwietnia 2013 r. Przez środki wspierające komunikowanie się należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kucharach Innowacja pedagogiczna Programistyczny start SPIS TRE Opis programu e) Cele programu b) Treści nauczania

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kucharach Innowacja pedagogiczna Programistyczny start SPIS TRE Opis programu e) Cele programu b) Treści nauczania Program zajęć komputerowych w klasach IV-VI w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kucharach Innowacja pedagogiczna Programistyczny start autorzy programu mgr Mateusz Ledzianowski SPIS TREŚCI 1. Opis programu

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Terminy szkolenia 21-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak

SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak Założenia: WQ ma dostarczyć konkretnych narzędzi oraz sposobów organizowania i przeprowadzania efektywnych spotkań

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo