Szelki bezpieczeństwa 5. Urządzenia samozaciskowe przesuwne 10. Urządzenia samohamowne 11. Urządzenia do nadawania pozycji przy pracy 12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szelki bezpieczeństwa 5. Urządzenia samozaciskowe przesuwne 10. Urządzenia samohamowne 11. Urządzenia do nadawania pozycji przy pracy 12"

Transkrypt

1

2 Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą część wszystkich wypadków przy pracy - szczególnie śmiertelnych. Rocznie w Polsce dochodzi do około 5000 wypadków będących następstwem upadku z wysokości, w wyniku których 150 osób ponosi śmierć na miejscu lub odnosi ciężkie obrażenia. (źródło: GUS - dane 2005r.) Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących przed upadkiem. Jeżeli jest to możliwe, prace należy organizować tak, aby pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem z wysokości. W przypadku jednak, gdy prace na wysokości będą wykonywane w miejscu i w sposób zagrażający bezpieczeństwu należy dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu, który zapewni właściwe warunki pracy. Stosuje się przy tym zasadę pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne) nad środkami ochrony osobistej (indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości). Prawidłowy wybór sprzętu powinien uwzględniać charakter wykonywanej pracy. Wyborowi i używaniu środków ochronnych właściwych dla każdego stanowiska pracy powinno towarzyszyć specjalistyczne szkolenie i badanie lekarskie. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniego zaplanowania prac wysokościowych oraz zapewnienia nadzoru nad ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości podlega okresowym przeglądom kontrolnym wykonywanym przez wykwalifikowany personel. Przeglądy okresowe nie zwalniają użytkowników z każdorazowej kontroli sprzętu przed użyciem. Jako Środek Ochrony Indywidualnej (PPE), sprzęt chroniący przed upadkiem musi spełniać wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie na wyrobach oznakowania CE zawierającego między innymi numer odnośnej normy europejskiej. NORMY PN-EN Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą PN-EN Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą PN-EN 354 Linki bezpieczeństwa PN-EN 355 Amortyzatory PN-EN 358 Systemy ustalające pozycję przy pracy PN-EN 360 Urządzenia samohamowne Szelki bezpieczeństwa PN-EN 362 Łączniki PN-EN 363 Systemy powstrzymywania spadania PN-EN 795-A1 Punkty kotwiczące umieszczone na powierzchniach pionowych, poziomych i pochyłych (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej) PN-EN 795-A2 Punkty kotwiczące umieszczone na pochyłych ścianach (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej). PN-EN 795-B Tymczasowe urządzenia kotwiczące umożliwiające demontaż i transport PN-EN 795-C Urządzenia kotwiczące wyposażone w prowadnice giętkie poziome, lina życia dopuszczalne nachylenie 15 (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej) PN-EN 795-D Urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywną poziomą prowadnicę w postaci szyny (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej) PN-EN 813 Pasy biodrowe do pracy w podwieszeniu PN-EN 1496 Ratunkowe urządzenie podnosząco-opuszczające PN-EN 1497 Sprzęt ratowniczy (szelki ratownicze) Szelki bezpieczeństwa 5 Urządzenia samozaciskowe przesuwne 10 Urządzenia samohamowne 11 Urządzenia do nadawania pozycji przy pracy 12 Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABM 15 Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABW 19 Linki bezpieczeństwa 22 Poziome liny kotwiczące 25 Urządzenia zaczepowe 28 Zatrzaśniki aluminiowe 29 Zatrzaśniki stalowe 31 Stałe systemy asekuracji pionowej 33 Statywy, systemy ewakuacyjne 34 Ławki do pracy na wysokości 35 Słupołazy, drzewołazy 36 Urządzenia do instalowania liny roboczej 38 Hełmy, ochrona wzroku słuchu 39 Drabiny, rusztowania 43 Akcesoria 44 System do malowania linii poziomych 47 Kamizelki 48 Niniejszy cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art Kodeksu Cywilnego. Firma Protekt zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji. Do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT. W przypadku pewnych grup wyrobów istnieje możliwość zamówienia urządzeń w innej konfiguracji niż podano. sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

3 METODY ASEKURACJI Wybór odpowiedniej metody asekuracyjnej jest kluczowym elementem sytemu ochrony pracownika przed zagrożeniami wynikającymi z pracy na wysokości. W sytuacji, gdy z powodów organizacyjnych, technicznych lub ekonomicznych nie można zainstalować stałych konstrukcji zapobiegających zagrożeniu upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, takie jak siatki lub balustrady ochronne. Częstym rozwiązaniem jest wykorzystywanie rusztowań, podnośników lub ruchomych pomostów zapewniających wygodny i bezpieczny dostęp. Jeżeli jednak żadna z powyższych metod nie jest możliwa do realizacji, należy stosować indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy praca odbywa się na niezabezpieczonych powierzchniach, jak również podczas pracy na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych oraz podczas korzystania z technik dostępu linowego. Powierzchnia osłonięta ścianami o wysokości min. 1,5 m lub wyposażona w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem. (praca wykonywana na tej powierzni nie jest pracą na wysokości) Środki ochrony przed upadkiem z wysokości PODSTAWY Środki ochrony zbiorowej: siatki i balustrady ochronne. (należy stosować wszędzie tam gdzie jest to możliwe) Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. (tę metodę zabezpieczenia należy stosować jeżeli nie ma możliwości użycia innych środków ochronnych) 3 Zasadnicze funkcje jakie musi spełniać indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości to: 1) ustalanie pozycji podczas pracy lub niedopuszczanie do przyjęcia przez pracownika położenia, w którym istnieje możliwość upadku z wysokości, zgodnie z PN-EN 358:2002 ( Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości); 2) w sytuacji zaistnienia upadku - zatrzymanie upadku w powietrzu i ograniczenie siły towarzyszącej zatrzymaniu oraz umożliwienie poszkodowanemu na bezpieczne oczekiwanie na nadejście pomocy, zgodnie z PN-EN 363:2005 ( Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - systemy powstrzymywania spadania). Prawidłowy wybór metod i sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości może jedynie zapewnić specjalistyczne przeszkolenie pracowników i kadry kierowniczej. Praca na masztach, konstrukcjach wieżowych i kominach - wymaga stosowania indywidualnych systemów ochrony przed upadkiem Metody dostępu Dostęp linowy i techniki pozycjonowania - z tych metod pracy można korzystać gdy inne bezpieczniejsze metody nie są możliwe do zastosowania. Należy przy tym przestrzegać przepisów szczególnych dotyczących korzystania z wejść linowych i technik pozycjonowania a przede wszystkim stosować indywidualne systemy ochrony przed upadkiem. Dostęp przy pomocy rusztowań i ruchomych platform - jeżeli praca przebiega w sposób niewymagający od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia lub przyjmowania innych wymuszonych pozycji - nie ma konieczności stosowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. PN-EN 358 System ochronny ustalający pozycję podczas pracy (1) i zapobiegający upadkom z wysokości (2) PN-EN 363 System powstrzymywania spadania 2 1

4 SYSTEM POWSTRZYMYWANIA SPADANIA PODSTAWY System powstrzymywania spadania musi zawierać trzy podstawowe składniki: Punkt kotwiczący Punkt kotwiczący stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego sytemu ochrony przed upadkiem. Jest on związany ze stanowiskiem pracy a jego zadaniem jest zaczepienie podzespołu łącząco-amortyzującego do konstrukcji nośnej. Wymagania jakie musi spełniać punkt kotwiczący określa norma PN-EN 795. Punkty kotwiczące mogą być stałe (np. systemy poziome z liną stalową, słupki kotwiczące) oraz przenośne (statywy bezpieczeństwa, włókiennicze poziome liny kotwiczące, zaczepy linkowe, zaczepy taśmowe, belki zaczepowe). Punkty kotwiczące muszą być połączone ze stałymi elementami konstrukcji, które posiadają odpowiednią wytrzymałość i stabilność. Przenośny punkt kotwiczący zgodny z PN-EN 795-B) Podzespół łącząco-amortyzujący Podzespół łącząco-amortyzujący łączy klamrę zaczepową szelek bezpieczeństwa, z punktem kotwiczącym. W przypadku gdy nastąpi spadanie podzespół łączącoamortyzujący musi zatrzymać upadek oraz złagodzić siłę powstającą w czasie wyhamowania upadku. Podzespół łącząco-amortyzujący pochłania energię kinetyczną i ogranicza siłę udarową do bezpiecznej wartości (poniżej 6 kn), eliminując zagrożenie wystąpienia niebezpiecznych dla organizmu następstw nagłej utraty prędkości spadania. Funkcje podzespołu łącząco-amortyzyjąceg mogą pełnić: amortyzatory z linką bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne, urządzenia samozaciskowe i inne. Szelki bezpieczeństwa zgodne z Podzespół łącząco-amortyzujący zgodny z PN-EN 355 Szelki bezpieczeństwa Podstawowym zadaniem szelek bezpieczeństwa jest utrzymanie ciała człowieka w trakcie spadania oraz bezpieczne rozłożenie sił dynamicznych towarzyszących powstrzymywaniu spadania. Ponadto po zatrzymaniu konstrukcja szelek powinna umożliwić bezpieczne i w miarę wygodne oczekiwanie na nadejście pomocy. Konstrukcja szelek bezpieczeństwa została ściśle określona normą europejską, którą muszą spełniać szelki stosowane jako sprzęt ochronny dla pracowników. Tylko pełne szelki bezpieczeństwa czyli posiadające pasy barkowe i udowe są urządzeniami dopuszczonymi do użytkowania jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Niedopuszczalne jest stosowanie pasów biodrowych, pasów monterskich oraz alpinistycznych uprzęży udowych. Dobre szelki bezpieczeństwa powinny posiadać ergonomiczną konstrukcję i zapewniać odpowiedni komfort pracy. W zależności od typu, szelki bezpieczeństwa posiadają jeden lub więcej punktów zaczepowych współpracujących z podzespołem łączącoamortyzującym oraz linką urządzenia ustalającego pozycję przy pracy (w szelkach z pasem biodrowym). Ilość i rozmieszczenie punktów zaczepowych decyduje o funkcjonalności szelek bezpieczeństwa. System powstrzymywania spadania może być użytkowany łącznie z systemem ustalającym pozycję przy pracy. Konfiguracja tego typu umożliwia wygodne wykonywanie pracy na słupach, kominach lub innych konstrukcjach. Składnikami systemu ustalającego pozycję przy pracy są: 1) szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (składnik wspólny z systemem powstrzymywania spadania) 2) urządzenie do ustalania pozycji przy pracy - najczęściej linka włókiennicza o regulowanej długości zgodna z normą PN-EN 358. Podzespół systemu powstrzymywania spadania Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym zgodne z i PN-EN 358 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy z linką regulowaną zgodne z PN-EN 358

5 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Szelki bezpieczeństwa P-01 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-02 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. 5 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Szelki bezpieczeństwa P-01S Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-02S Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00

6 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Szelki bezpieczeństwa P-10 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa oiersiowego. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-20 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. 7 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Szelki bezpieczeństwa P-30 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową i przedni punk zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-50 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00

7 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Szelki bezpieczeństwa P-60 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-61 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. 7 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Szelki bezpieczeństwa P-60E Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 3 58; pasy barkowe wykonane z taśmy elastycznej. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-61E Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 3 58; pasy barkowe wykonane z taśmy elastycznej. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00

8 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Szelki bezpieczeństwa P-51E Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 3 58; pasy barkowe wykonane z taśmy elastycznej; automatyczne klamry łącząco-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-70 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasa biodrowego i pasów barkowych; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 3 58; punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu zgodny z normą PN-EN 813 ; automatyczne klamry łącząco-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. 9 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Szelki bezpieczeństwa P-40 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną i przednie klamry zaczepowe; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa oiersiowego; specjalnie dostosowane do współpracy z zawiesiem dwupunktowym AT Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-10R Nr kat.: AB Szelki wyposażone w przednią i tylną klamrę zaczepową oraz specjalny punkt zaczepowy do celów ratunkowo-ewakuacyjnych; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00

9 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Szelki bezpieczeństwa P-30N Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Szelki wykonane z taśm kewlarowo-nomexowych do tzw. prac gorących spawanie, cięcie metalu, itp. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-30HV Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Pasy barkowe szelek wykonane z taśmy w kolorze jaskrawo pomarańczowym. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. 9 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Kombinezon KB 020 Nr kat.: KB Rozmiar M. NKB L NKB XL NKB XXL NKB ,00 198,00 198,00 198,00 Kombinezon w komplecie z szelkami. Tylna klamra zaczepowa. Szelki posiadają certyfikat CE.

10 URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE PRZESUWNE Urzadzenie samozaciskowe LINOSTOP II Nr kat.: AC 060 Urządzenie samozaciskowe AC 010 BLOCMAX Nr kat.: AC m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m. 35 m 40 m 45 m 50 m NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC ,00 209,00 229,00 249,00 269,00 289,00 319,00 339,00 359,00 379,00 Urządzenie samozaciskowe przesuwne LINOSTOP II z liną roboczą poliamidową o średnicy 12 mm. Urządzenie składa się z następujących części: 1) lina robocza z jednej strony zakończona pętlą z kauszą, a z drugiej zaplotem końcowym; 2) mechanizm zaciskowo-przesuwny wykonany ze stali nierdzewnej, montowany na stałe na linę roboczą, bez możliwości zdejmowania go z liny; 3 ) mikroamortyzator bezpieczeństwa; 4) zatrzaśnik mikroamortyzatora. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie LINOSTOP II jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN NAC ,00 Urządzenie samozaciskowe przesuwne BLOCMAX do stosowania z liną roboczą AC poliamidową o średnicy 14 mm. Urządzenie składa się z następujących części: 1) mechanizm zaciskowo-przesuwny; 2) mikroamortyzator bezpieczeństwa; 3 ) zatrzaśnik mikroamortyzatora - stalowy z zapadką blokująca AZ 002. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie BLOCMAX jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN Urządzenie przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. Urządzenie należy stosować z linami roboczymi o średnicy 14 mm produkcji firmy PROTEKT. Urządzenie samozaciskowe AC 040 SKR-BLOCK Nr kat.: AC 040 Urządzenie samozaciskowe AC 012 Nr kat.: AC 012 NAC ,00 URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE PRZESUWNE Urządzenie samiozaciskowe przesuwne SKR-BLOCK do stosowania z liną roboczą AC poliamidową o średnicy 12 mm. Urządzenie należy łączyć z szelkami bezpieczeństwa za pomocą zatrzaśnika owalnego np. AZ 011. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie AC 040 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN Urządzenie przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. Urządzenie należy stosować z linami roboczymi o średnicy 12 mm produkcji firmy PROTEKT. AC lina robocza systemu SKR-BLOCK Nr kat.: AC m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 50 m NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC ,00 77,00 99,00 124,00 149,00 169,00 189,00 239,00 Lina robocza poliamidowa w oplocie o średnicy 12 mm. Przeznaczona do stosowania z urzadzeniem samozaciskowym przesuwnym AC 040 SKR-BLOCK. Lina obustronnie zakończona pętlą z kauszą. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN NAC Urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 012 do stosowania z giętką prowadnicą linową np. lina robocza AC 100 o średnicy 14 mm. Parametry urządzenia umożliwiają bezpośrednie łączenie z szelkami bezpieczeństwa - bez mikroamortyzatora. Urządzenie posiada certyfikat CE. Zgodność z normą PN-EN Urządzenie AC 012 przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. AC lina robocza systemu BLOCMAX Nr kat.: AC m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 50 m 270,00 NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC ,00 99,00 129,00 159,00 189,00 219,00 249,00 309,00 Lina robocza poliamidowa w oplocie o średnicy 14 mm. Przeznaczona do stosowania z urzadzeniem samozaciskowym przesuwnym AC 010 BLOCMAX i AC 012. Lina obustronnie zakończona pętlą z kauszą. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN

11 URZADZENIA SAMOHAMOWNE Urządzenia samohamowne ROLEX Nr kat.: AH 210 Urządzenie samohamowne CR 200 Nr kat.: CR NAH ,00 Urządzenie samohamowne ROLEX z rozwijaną taśmą włókienniczą. 2,25 m Masa: 1,2 kg. Mechanizm blokujący w obudowie antyudarowej. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urzadzenie przeznaczone jest do prac wymagających przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie samohamowne ROLEX jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN Masa: CR ,10 kg Masa: CR ,3 0 kg Masa: CR ,90 kg Masa: CR ,10 kg Wersje urządzenia CR dł. liny 6 m CR dł. liny 10 m CR dł. liny 12 m CR dł. liny 15 m NCR NCR NCR NCR ,00 530,00 540,00 550,00 Urządzenie samohamowne CR 200 z rozwijaną liną stalową. Średnica linki 4 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie samohamowne CR 200 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN Urządzenie samohamowne CR 210 Nr kat.: CR 210 Urządzenie samohamowne CR 220 Nr kat.: CR 220 Masa: CR ,3 0 kg Masa: CR ,50 kg Masa: CR ,20 kg Masa: CR ,50 kg Wersje urządzenia CR dł. liny 6 m CR dł. liny 10 m CR dł. liny 12 m CR dł. liny 15 m NCR NCR NCR NCR ,00 530,00 540,00 550,00 Masa: CR ,10 kg Masa: CR ,3 0 kg Masa: CR ,90 kg Wersje urządzenia CR dł. liny 6 m CR dł. liny 10 m CR dł. liny 12 m NCR NCR NCR ,00 630,00 640,00 Urządzenie samohamowne CR 210 w metalowej obudowie z rozwijaną liną stalową. Średnica linki 4 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie samohamowne CR 210 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN Urządzenie samohamowne CR 220 w metalowej obudowie z rozwijaną liną stalową. Średnica linki 4 mm. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie samohamowne CR 220 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości Urządzenie samohamowne CR 300 Nr kat.: CR 300 Masa: CR ,15 kg Masa: CR ,25 kg Masa: CR ,50 kg Masa: CR ,65 kg Wersje urządzenia CR dł. liny 18 m CR dł. liny 20 m CR dł. liny 25 m CR dł. liny 28 m NCR NCR NCR , , , ,00 NCR Urządzenie samohamowne CR 3 00 z rozwijaną liną stalową. Śtrednica linki 4 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie samohamowne CR 3 00 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN AZ lina do pracy na dachu Nr kat.: AZ 800 Wersje urządzenia AZ 800 NCR ,00 AZ lina do pracy na dachu o długości 2 m, współpracująca z urządzeniem samohamownym CR 200 i CR URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

12 URZADZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY PB-10 Nr kat.: AP 010 PN-EN 358 PB-11 Nr kat.: AP 011 PN-EN Pas do pracy "w podparciu" AP 010. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną oraz boczne klamry zaczepowe. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Pas do pracy "w podparciu" AP 010 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL g, XXL g. Pas do pracy "w podparciu" AP 011. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną oraz tylną i boczne klamry zaczepowe. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Pas do pracy "w podparciu" AP 011 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL g, XXL g. Rozmiar M-XL NAP ,00 XXL NAP ,00 Rozmiar M-XL NAP ,00 XXL NAP ,00 URZĄDZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY PB-20 Nr kat.: AP 020 PN-EN 358 Pas do pracy "w podparciu" AP 020. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną oraz boczne klamry zaczepowe. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Pas do pracy "w podparciu" AP 020 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL g, XXL g. Rozmiar M-XL NAP ,00 XXL NAP ,00 PB-70 Nr kat.: AP 070 PN-EN 358, PN-EN 813 Pas do pracy "w podparciu" AP 070. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną, boczne klamry zaczepowe oraz punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 3 58, PN-EN 813. Pas do pracy "w podparciu" AP 070 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Rozmiar M-XL NAP ,00 XXL NAP ,00

13 URZADZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY 13 5 PROT-2 Nr kat.: AF 201 PN-EN 358 Urządzenie do pracy w podparciu PROT-2. Materiał: lina opasująca - lina poliamidowa w oplocie o średnicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Urządzenie do pracy w podparciu PROT-2 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). PROT-3 Nr kat.: AF 130 PN-EN 358 Urządzenie do pracy w podparciu PROT-3. Materiał: lina opasująca - lina poliamidowa w oplocie o średnicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Urządzenie do pracy w podparciu PROT-3 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF NAF NAF NAF NAF NAF NAF NAF ,00 225,00 230,00 240,00 250,00 300,00 400,00 Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF m AF NAF NAF NAF NAF NAF NAF NAF ,00 225,00 230,00 240,00 430,00 460,00 490,00 PROT-10 Nr kat.: AF 150 PN-EN 358 Urządzenie do pracy w podparciu PROT-10. Materiał: lina opasująca - lina stalowa w oplocie poliestrowym o średnicy 16 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Urządzenie do pracy w podparciu PROT-10 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 060 (otwarcie 21 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). PROT-11 Nr kat.: AF 101 PN-EN 358 Urządzenie do pracy w podparciu PROT-11. Materiał: lina opasująca - lina poliamidowa w oplocie o średnicy 12 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Urządzenie do pracy w podparciu PROT-11 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). Numer katalogowy AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF NAF NAF NAF NAF ,00 380,00 440,00 500,00 Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF m AF NAF NAF NAF NAF NAF NAF NAF ,00 215,00 220,00 240,00 300,00 350,00 400,00

14 URZADZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY 5 PROT-30 Nr kat.: AF 160 PN-EN 358 Urządzenie do pracy w podparciu PROT-3 0. Materiał: lina opasująca - lina stalowa w oplocie poliestrowym o średnicy 16 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Urządzenie do pracy w podparciu PROT-3 0 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 060 (otwarcie 21 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). AF-500 Nr kat.: AF 500 PN-EN 358 Numer katalogowy AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF NAF NAF NAF NAF ,00 380,00 440,00 500,00 Numer katalogowy AF NAF ,00 Taśma do ustalania pozycji przy pracy. Max. długość 2m.

15 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABM 15 ABM / LB 100 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 011 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 002 NBW ,00 NBW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 003 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: LB 100 / AZ 002 / AZ 022 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr. kat: LB 100 / AZ 003 / AZ 023 z linką bezpieczeństwa LB 100 Bez zatrzaśników Nr. kat: LB 100 NBW ,00 NBW ,00 NBW ,00 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM / 2 LB 100 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa 2 LB x NBW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) z linką bezpieczeństwa 2 LB x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: 2 LB 100 / AZ 002 / AZ 022 z linką bezpieczeństwa 2 LB 100 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) Nr. kat: 2 LB 100 / AZ 003 / AZ 023 z linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z dwoma zatrzaśnikami 2 x NBW ,00 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 18 mm) 2xAZ 024 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr. kat: 2 LB 100 / AZ 003 / AZ 024 z linką bezpieczeństwa 2 LB 100 Bez zatrzaśników Nr. kat: 2 LB x NBW ,00 z linką bezpieczeństwa 2 LB x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr. kat: 2 LB 100 / AZ 002 / AZ x 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABM

16 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABM ABM / LB 101 z linką bezpieczeństwa LB 101 i zatrzaśnikami AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LB101 / AZ011 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LB101 / AZ002 NBW ,00 NBW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABM / LB101 / AZ003 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABM / LB101 / AZ002 / AZ 022 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: ABM / LB101 / AZ003 / AZ 023 z linką bezpieczeństwa LB 101 Bez zatrzaśników Nr kat: ABM / LB101 NBW ,00 NBW ,00 NBW ,00 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM / LB 102 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką bezpieczeństwa poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB x NBW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LB102 / 3xAZ011 z linką bezpieczeństwa LB x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABM / LB102 / AZ002 / 2 AZ 022 z linką bezpieczeństwa LB x NBW ,00 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABM / LB102 / AZ003 / 2 AZ 023 z linką bezpieczeństwa LB x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: ABM / LB102 / AZ002 / 2 AZ 025 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa ABM / LB 102 z dwoma zatrzaśnikami 2 x NBW ,00 AZ 003 2xAZ 024 ( aluminium, otwarcie 20 mm) ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) z linką bezpieczeństwa LB 102 Bez zatrzaśników Nr kat: ABM / LB102 2 x 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

17 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABM 17 ABM / LE 101 z elastyczną linką bezpieczeństwa LB 101 i zatrzaśnikami AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ011 z elastyczną linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ002 NBW ,00 NBW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z elastyczną linką bezpieczeństwa poliamidową LE 101. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z elastyczną linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ003 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ002 / AZ 022 z elastyczną linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ003 / AZ 023 z linką bezpieczeństwa LB 101 Bez zatrzaśników Nr kat: ABM / LE101 NBW ,00 NBW ,00 NBW ,00 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM / 2 LE 101 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa poliamidową LE 101. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE x NBW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LE101 / 3xAZ011 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE x NBW ,00 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ002 / 2 AZ 022 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE 101 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) 2 x NBW ,00 Nr kat: ABM / LE101 / AZ003 / 2 AZ 023 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE x NBW ,00 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ002 / 2 AZ 025 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE x NBW ,00 z dwoma zatrzaśnikami AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 024 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE 101 Bez zatrzaśników Nr kat: ABM / LE101 2 x 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

18 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABM ABM-T -T AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: BW 700 / 2 AZ011 NBW ,00 -T AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: BW 700 / 2 AZ002 NBW ,00 -T AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: BW 700 / 2 AZ003 -T AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: BW 700 / AZ002 / AZ022 NBW ,00 NBW ,00 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą poliamidową. Całkowita długość urządzenia 1,8 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 3 5 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE. -T AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: BW 700 / AZ003 / AZ023 -T Bez zatrzaśników Nr kat: BW 700 NBW ,00 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM-2T -2T 2 x NBW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: BW 800 / 3xAZ011-2T 2 x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: BW 800 / AZ002 / 2 AZ 022-2T AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) Nr kat: BW 800 / AZ003 / 2 AZ x NBW ,00-2T 2 x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: BW 800 / AZ002 / 2 AZ 025 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową. Całkowita długość urządzenia 1,8 m + 1,8 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 3 5 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE. -2T AZ 003 ( 2 x NBW ,00 aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 024 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: BW 800 / AZ003 / 2 AZ 024-2T Bez zatrzaśników Nr kat: BW x 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

19 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABW 19 ABW / LB 100 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB100 / 2 AZ011 NAW ,00 5 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB100 / 2 AZ002 NAW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1,5m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABW / LB100 / AZ003 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / LB100 / AZ002 / AZ 022 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa ABW / LB 100 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABW / LB100 / AZ003 / AZ 023 z linką bezpieczeństwa LB 100 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW NAW ,00 NAW ,00 NAW ,00 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABW / 2 LB 100 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1,5m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa 2 LB x NAW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / 2 LB100 / 3 AZ011 z linką bezpieczeństwa 2 LB x NAW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / 2 LB100 / AZ002 / 2 AZ 022 z linką bezpieczeństwa 2 LB x NAW ,00 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 60 mm) Nr kat: ABW / 2 LB100 / AZ003 / 2 AZ 023 z linką bezpieczeństwa 2 LB x NAW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: ABW / 2 LB100 / AZ002 / 2 AZ 025 z linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z dwoma zatrzaśnikami 2 x NAW ,00 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 024 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: ABW / LB100 / AZ003 / 2 AZ 024 z linką bezpieczeństwa 2 LB 100 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW / LB100 2 x 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABW

20 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABW ABW / LB 101 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB101 / AZ011 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB101 / Az002 NAW ,00 NAW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1,5m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABW / LB101 / AZ003 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / LB101 / AZ002 / AZ022 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABW / LB101 / AZ003 / AZ023 z linką bezpieczeństwa LB 101 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW / LB101 NAW ,00 NAW ,00 NAW ,00 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABW / LB 102 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką bezpieczeństwa poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1,5m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB x NAW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB102 / 3 AZ011 z linką bezpieczeństwa LB x NAW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / LB102 / AZ002 / 2 AZ022 z linką bezpieczeństwa LB 102 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABW / LB102 / AZ003 / 2 AZ023 z linką bezpieczeństwa LB 102 z dwoma zatrzaśnikami 2 x NAW ,00 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 024 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: ABW / LB102 / AZ003 / 2 AZ024 z linką bezpieczeństwa LB 102 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW / LB102 2 x NAW ,00 z linką bezpieczeństwa LB x NAW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: ABW / LB102 / AZ002 / 2 AZ025 2 x 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

21 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABW 21 ABW / LB 210 z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 : AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB210 / AZ011 z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 : AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB210 / AZ002 NAW ,00 NAW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową kręconą w oplocie konopnym LB 210. Całkowita długość urządzenia 2 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Amortyzator dodatkowo zabezpieczony rękawem ochronnym wykonanym z tkaniny aluminizowanej. Urządzenie posiada certyfikat CE. z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 : AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABW / LB210 / AZ003 z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 : AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / LB210 / AZ002 / AZ022 z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 : AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABW / LB210 / AZ003 / AZ023 z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW / LB210 NAW ,00 NAW ,00 NAW ,00 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABW / LB 211 z linką bezpieczeństwa LB 211 : AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB211 / AZ011 z linką bezpieczeństwa LB 211 : AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB211 / AZ002 NAW ,00 NAW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa poliamidową kręconą w oplocie konopnym LB 211. Całkowita długość urządzenia 2 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Amortyzator dodatkowo zabezpieczony rękawem ochronnym wykonanym z tkaniny aluminizowanej. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB 211 : AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABW / LB211 / AZ003 z linką bezpieczeństwa LB 211 : AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / LB211 / AZ002 / AZ022 z linką bezpieczeństwa LB 211 : AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABW / LB211 / AZ003 / AZ023 z linką bezpieczeństwa LB 211 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW / LB211 NAW ,00 NAW ,00 NAW ,00 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

22 LINKI BEZPIECZEŃSTWA LB 211 Linka bezpieczeństwa LB 211 AZ 011 : (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 211 / 2 AZ 011 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 132,00 142,00 152,00 5 Linka bezpieczeństwa LB 211 : AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 211 / 2 AZ 002 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 116,00 126,00 136,00 Linka bezpieczeństwa LB 211 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) Nr. kat: LB 211 / 2 AZ 003 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 130,00 140,00 150,00 Linka bezpieczeństwa LB 211 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: LB 211 / AZ 002 / AZ 022 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 136,00 146,00 156,00 PN-EN 354 PN-EN 362 Uniwersalna linka bezpieczeństwa. Materiał: lina poliamidowa kręcona w oplocie konopnym o średnicy 16 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Linka bezpieczeństwa LB 211 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) Nr. kat: LB 211 / AZ 003 / AZ 023 Linka bezpieczeństwa LB 211 Bez zatrzaśników Nr. kat: LB 211 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE 1,4 m 1,6 m 1,9 m 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB NLB NLB NLB NLB ,00 152,00 162,00 172,00 86,00 96,00 106,00 116,00 LB 100 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 011 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 85,00 95,00 96,00 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 002 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 69,00 79,00 80,00 LINKI BEZPIECZEŃSTWA PN-EN 354 PN-EN 358 PN-EN 362 Uniwersalna linka bezpieczeństwa z regulacją długości. Materiał: lina poliamidowa w oplocie o średnicy 12 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 003 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: LB 100 / AZ 002 / AZ 022 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr. kat: LB 100 / AZ 003 / AZ 023 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 Bez zatrzaśników INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 83,00 93,00 94,00 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 89,00 99,00 100,00 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 105,00 115,00 116,00 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 49,00 59,00 60,00

NORMY EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 795-A1 EN 795-A2 EN 795-B EN 795-C EN 795-D EN 813 EN 1496 EN 1497

NORMY EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 795-A1 EN 795-A2 EN 795-B EN 795-C EN 795-D EN 813 EN 1496 EN 1497 Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2010/A

katalog cennik 2010/A katalog cennik 2010/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG CENNIK 2012 /E PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI WWW.PROTEKT.COM.PL

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG 2012 /D PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łodź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI SPIS TREŚCI PROMOCYJNE ZESTAWY

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG 2012 /D PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łodź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI WWW.PROTEKT.COM.PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej 1 Indywidualny system ochrony przed upadkiem z wysokości Jacek Sosnowski Protekt Praca wykonywana na powierzchni położonej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub gruntu jest w świetle przepisów pracą

Bardziej szczegółowo

Rozważ to wcześniej. SPRZĘT ASEKURACYJNY Szelki bezpieczeństwa... 158 Linki / Amortyzatory...159 Urządzenia pomocnicze...160 Zatrzaśniki...

Rozważ to wcześniej. SPRZĘT ASEKURACYJNY Szelki bezpieczeństwa... 158 Linki / Amortyzatory...159 Urządzenia pomocnicze...160 Zatrzaśniki... Rozważ to wcześniej Środki ochrony pracy chronią pracownika przed wszelkimi wypadkami, tymi lekkimi i tymi cięższymi, czasem tylko podnoszą komfort pracy. Zabezpieczenie przed upadkiem to jednak często

Bardziej szczegółowo

Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się

Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się o niebezpieczeństwie upadku, nawet, jeśli na początku mamy w pobliżu pomocną dłoń. Ryzyko upadku i urazów towarzyszy nam

Bardziej szczegółowo

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-61

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-61 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-51E ISOL Szelki izolacyjne bez odsłoniętych elementów metalowych. Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego;

Bardziej szczegółowo

Zestaw Grider. Zestaw asekuracyjny do pracy na konstrukcjach kratownicowych i rusztowaniach

Zestaw Grider. Zestaw asekuracyjny do pracy na konstrukcjach kratownicowych i rusztowaniach Zestaw Grider P 05 z m i m punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową ABM-2T oraz zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 022 linka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI Każda praca wykonywana na wysokości powyżej 2 m wymaga stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Gdy brak jest możliwości zastosowania ochron zbiorowych (rusztowania,

Bardziej szczegółowo

SZELKI BEZPIECZENSTWA P-51E ISOL

SZELKI BEZPIECZENSTWA P-51E ISOL KARTA KATALOGOWA Nazwa: Szelki bezpieczeństwa Typ: EG- Szelki SZELKI BEZPIECZENSTWA P-51E ISOL Szelki izolacyjne bez odsłoniętych elementów metalowych. Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy;

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Ochrona przed upadkiem z wysokości Ochrona przed upadkiem z wysokości ABISSYN szelkokamizelka sygnalizacyjna Szelki z kamizelką. Gama wyrobów Pro, 2 punkty zaczepienia HA544J, nierozdzielne, zawierająca szelki chroniące przed upadkiem z

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/A

katalog cennik 2009/A katalog cennik 2009/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

Œrodki ochrony przed upadkiem z wysokoœci

Œrodki ochrony przed upadkiem z wysokoœci METODY ASEKURACJI Wybór odpowiedniej metody asekuracyjnej jest kluczowym elementem sytemu ochrony pracownika przed zagro eniami wynikaj¹cymi z pracy na wysokoœci. W sytuacji, gdy z powodów organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM

OCHRONA PRZED UPADKIEM OCHRONA PRZED UPADKIEM 3 Szelki bezpieczeństwa 37 Systemy ustalające pozycję podczas pracy 40 Liny 4 Urządzenia samohamowne 4 Amortyzatory 44 Urządzenia samozaciskowe na linie kotwiczącej 4 Zestawy sprzętu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM

OCHRONA PRZED UPADKIEM OCHRONA PRZED UPADKIEM 6 Szelki bezpieczeństwa 67 Systemy ustalające pozycję podczas pracy 70 Liny 71 Urządzenia samohamowne 7 Amortyzatory 74 Urządzenia samozaciskowe na linie kotwiczącej 7 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Szelki bezpieczeństwa. bezpečnostní postroje Szelki bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa. bezpečnostní postroje Szelki bezpieczeństwa bezpečnostní postroje 440 VYSVĚTLIVKY WYJASNIENIA - jištění proti pádu - výstup a sestup - zadní připojovací prvek - zachycovač pádu - zabezpieczenie przed upadkiem - wejście i zejście - tylny punkt zaczepowy

Bardziej szczegółowo

Prace na wysokości. KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Warszawa, 18.06.2015 r.

Prace na wysokości. KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Warszawa, 18.06.2015 r. KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy Warszawa, 18.06.2015 r. Prace na wysokości mgr inż. Krzysztof Zamajtys Główny specjalista ds. bhp Inspektor ds. ppoż. 1 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 11/2015

POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 11/2015 POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 11/2015 Lekcja nr 6 z 7 1 Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości 2 Punkty kotwiczące 3 Przestrzenie zamknięte 4 Dostęp linowy 5 Ewakuacja 6 Poziomy system asekuracji 7 Przeglądy

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom Inwestor: URZĄD MIEJSKI W PIEKARACH ŚL. Wydział Inwestycji i Remontów ul. Bytomska 84 41-940 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości

Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka 12/1999, str. 6-11 dr inż. Krzysztof Baszczyński mgr inż. Mariusz Karlikowski mgr inż. ZYGMUNT ZROBEK Centralny Instytut Ochrony Pracy Urządzenia kotwiczące w sprzęcie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo bezpieczeństwo pracy na wysokości

Budownictwo bezpieczeństwo pracy na wysokości PROMOTOR 3/214 TEMAT NUMERU DR INŻ. ANNA M. WIŚNIEWSKA pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie WŁODZIMIERZ WIŚNIEWSKI specjalista ds. BHP, mgr inż. budownictwa Budownictwo bezpieczeństwo pracy na

Bardziej szczegółowo

2013/14 KATALOG / CENNIK Wyposażenie arborystów

2013/14 KATALOG / CENNIK Wyposażenie arborystów 2013/14 KATALOG / CENNIK Wyposażenie arborystów PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź tel +48 42 29 29 500, tel +48 42 680 20 83, fax +48 42 680 20 93, info@protekt.com.pl Marka TREEUP jest własnością

Bardziej szczegółowo

Uprząż niepalna. Funkcjonalność uprzęży: Podstawowe parametry: Przewidywane wdrożenie: Assecuro Sp. z o.o. lub ZTK Lubawa

Uprząż niepalna. Funkcjonalność uprzęży: Podstawowe parametry: Przewidywane wdrożenie: Assecuro Sp. z o.o. lub ZTK Lubawa Funkcjonalność uprzęży: Uprząż niepalna Uprząż niepalna jest przeznaczona dla gorących stanowisk pracy na wysokości, szczególnie dla spawaczy, lutowników, dekarzy, monterów konstrukcji stalowych na wysokości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON PLUS nr kat. CA 104

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON PLUS nr kat. CA 104 Producent: Łazy k/warszawy, Al. Krakowska 184a 05-552 Wólka Kosowska tel/fax (0-22) 757 75 12 fax. (0-22) 757 77 73 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON PLUS nr kat. CA 104 ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej Halina Wojciechowska-Piskorska Środki ochrony indywidualnej instrukcja stosowania, kontroli i konserwacji Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wprowadzenie...4 I. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRACA NA WYSOKOŚCIACH

PRACA NA WYSOKOŚCIACH Część I Podstawa prawna PRACA NA WYSOKOŚCIACH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr

Bardziej szczegółowo

Technologia, która ratuje życie

Technologia, która ratuje życie Technologia, która ratuje życie Kontakt Mittelmann Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Bessemerstraße 25 42551 Velbert E-Mail: info@mittelmann.com www.mittelmann.com Wyłączny przedstawiciel na Polskę: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PRODUCT GROUP. Seria MSA Workman Produkty zabezpieczające przed upadkiem

PRODUCT GROUP. Seria MSA Workman Produkty zabezpieczające przed upadkiem PRODUCT GROUP Seria MSA Workman Produkty zabezpieczające przed upadkiem Zabezpieczenie przed upadkiem Osobisty sprzęt ochronny, zabezpieczający przed upadkiem używany jest przez pracowników w wielu gałęziach

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ARBORYSTÓW 2015

WYPOSAŻENIE ARBORYSTÓW 2015 WYPOSAŻENIE ARBORYSTÓW 2015 WYPOSAŻENIE ARBORYSTÓW - 2015 Marka TREEUP jest własnością firmy PROTEKT działającej na rynku od ponad 20 lat. Specjalnością firmy PROTEKT są produkty przeznaczone do ochrony

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRAC BUDOWLANYCH SPROSTAĆ WYMOGOM BHP! Benjamin Kuciński

ZABEZPIECZENIE PRAC BUDOWLANYCH SPROSTAĆ WYMOGOM BHP! Benjamin Kuciński ZABEZPIECZENIE PRAC BUDOWLANYCH SPROSTAĆ WYMOGOM BHP! Benjamin Kuciński PODZIAŁ ZABEZPIECZEŃ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA ZABEZPIECZENIA STAŁE - Balustrady odpowiedniej wysokości - Systemy asekuracyjne

Bardziej szczegółowo

AT 181 / Punkt kotwiczenia typu A. Zestaw AT AT śruba M10 + podkładka M10 + nakrętka samohamowna M10.

AT 181 / Punkt kotwiczenia typu A. Zestaw AT AT śruba M10 + podkładka M10 + nakrętka samohamowna M10. AT 181 / Punkt kotwiczenia typu A Nr kat.: AT 181 EN 795 TYP A Zestaw AT 181 001 AT 181 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej Zestaw AT 181 002 AT 181 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej Zestaw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Białystok

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Białystok PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Białystok Egzemplarz nadzorowany nr: INSTRUKCJA ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI (Tekst jednolity z uwzględnieniem Aneksu nr 1 wersja sierpień 2012) Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON nr kat. CA 103

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON nr kat. CA 103 Producent: Łazy k/warszawy, Al. Krakowska 184a 05-552 Wólka Kosowska tel/fax (0-22) 757 75 12 fax. (0-22) 757 77 73 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON nr kat. CA 103 ZASTOSOWANIE Szelki

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2001/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 27 czerwca 2001 r.

DYREKTYWA 2001/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 27 czerwca 2001 r. DYREKTYWA 2001/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/655/EWG dotyczącą minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających. przed upadkiem z wysokości

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających. przed upadkiem z wysokości BUDOWNICTWO Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości BUDOWNICTWO Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości Broszura powstała we współpracy z

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości BUDOWNICTWO Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości Broszura powstała we współpracy z firmą ASSECURO specjalizującą się w zakresie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Bardziej szczegółowo

STAŁE SYSTEMY ASEKURACYJNE. www.protekt.com.pl

STAŁE SYSTEMY ASEKURACYJNE. www.protekt.com.pl STAŁE SYSTEMY ASEKURACYJNE 2016 www.protekt.com.pl DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI: Jacek Sosnowski tel. kom. 601 725 155 jacek@protekt.com.pl Stanisław Traczyk tel. kom. 665 447 355 stanisław@protekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości BUDOWNICTWO Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości Broszura powstała we współpracy z firmą ASSECURO specjalizującą się w zakresie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA SPRZĘT RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO W RAMACH WYPOSAŻENIA KSRG

OFERTA CENOWA NA SPRZĘT RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO W RAMACH WYPOSAŻENIA KSRG Krosno, kwiecień 2015 OFERTA CENOWA NA SPRZĘT RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO W RAMACH WYPOSAŻENIA KSRG Produkty do wyboru w zależności od potrzeb jednostki Szelki bezpieczeństwa P-02 142 netto Szelki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

JAKO PRACODAWCA ODPOWIADASZ ZA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

JAKO PRACODAWCA ODPOWIADASZ ZA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 2 3 JAKO PRACODAWCA ODPOWIADASZ ZA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW Zgodnie z Art. 207 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 c Ścianki wystawiennicze budynek Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie

Załącznik 1 c Ścianki wystawiennicze budynek Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rysunek jm. Ilość 2 3 4 5 Ekspozytor 7 Pionowy, ścienny ekspozytor na czasopisma, katalogi i materiały reklamowe. Stelaż wykonany z profili stalowych : - zewnętrznych o przekroju

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna do kampanii:

Lista kontrolna do kampanii: Lista kontrolna do kampanii: Bezpieczeństwo pracy w budownictwie: upadki i poślizgnięcia Lista kontrolna zawiera pytania, które powinny ułatwić sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pracy w firmie (przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR):

KARTA KATALOGOWA. 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR): KARTA KATALOGOWA 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR): Nie dotyczy. 4. WIDOK OGÓLNY UiSW (ZDJĘCIE): Strona 1 z 5 5. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. C50 slim...4 C50...8 C80 cube...12 C80...16 Z90 cube...20 Z90...24

SPIS TREŚCI. C50 slim...4 C50...8 C80 cube...12 C80...16 Z90 cube...20 Z90...24 edycja 3 SPIS TREŚCI C50 slim...4 C50...8 C80 cube...12 C80...16 Z90 cube...20 Z90...24 slim płaskie pióra w kształcie litery C, minimalna wysokość pakietu, prowadnice linkowe, szeroka gama kolorystyczna,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. C50 slim...4 C50...8 C80 cube...12 C80...16 Z90 cube...20 Z90...24

Spis treści. C50 slim...4 C50...8 C80 cube...12 C80...16 Z90 cube...20 Z90...24 edycja 2 1 Spis treści C50 slim...4 C50...8 C80 cube...12 C80...16 Z90 cube...20 Z90...24 2 3 slim płaskie pióra w kształcie litery C, minimalna wysokość pakietu, prowadnice linkowe, szeroka gama kolorystyczna,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości

Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości Wersja: 02 Data wydania: 30.06.2014 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro BHP i PPOŻ Zatwierdzenie: Zarządzenie Prezesa Zarządu ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

bloczek lina zatrzaśnik liny amortyzator zatrzaśnik amortyzatora

bloczek lina zatrzaśnik liny amortyzator zatrzaśnik amortyzatora INSTRUKCJA UśYTKOWANIA RATOWNICZE URZĄDZENIE PODNOSZĄCE RUP-502 Nr kat. AT 050 xx EN 1496 Klasa B Ratownicze urządzenie podnoszące RUP-502 jest składnikiem sprzętu ratowniczego. Przy pomocy RUP-502 ratownik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO KUBWIT ul. Osadnicza 5 65-950 Zielona Góra tel./fax: ( 068) 453-54-35 e-mail: biuro@kubwit.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego

Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego Zasady dotyczące wykorzystania dostępu linowego w przemyśle Dokument zatwierdzony uchwałą Zarządu Organizacji Techników Dostępu Linowego Nr 5/Z/2009 z dnia

Bardziej szczegółowo

16 ZACISKI I AKCESORIA

16 ZACISKI I AKCESORIA 16 ZACISKI I AKCESORIA 558 siegmund 16 Zaciski 560 Strona Professional Zacisk śrubowy 562 Zacisk śrubowy Professional45 /90 564 Szybkościsk Professional 566 Zacisk śrubowy z prętem okrągłym 568 Zacisk

Bardziej szczegółowo

SIATKI BEZPIECZEŃSTWA EL LEON DE ORO

SIATKI BEZPIECZEŃSTWA EL LEON DE ORO ALPINEX, Al. Poznańska 28 Ip., 64-920 Piła tel./fax: + 48 67 214 34 10 kom. 533 084 436 biuro@alpinex.net.pl; www.alpinex.net.pl SIATKI BEZPIECZEŃSTWA EL LEON DE ORO Chcielibyśmy Państwu zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

refleksol wymiary kasety szer. 126 mm x wys. 126 mm, wymiary maksymalne: szer. 4,5 m, wys. 4,0 m, dla wersji samonośnej: szer. 3,5 m, wys.

refleksol wymiary kasety szer. 126 mm x wys. 126 mm, wymiary maksymalne: szer. 4,5 m, wys. 4,0 m, dla wersji samonośnej: szer. 3,5 m, wys. 1 SPIS TREŚCI Refleksol 120... 6 Refleksol 125... 10 Refleksol ziiip... 14 Refleksol 103... 18 Refleksol 90... 22 Refleksol 76... 26 Refleksol XXL... 30 Refleksol XL... 34 Refleksol XS... 38 Markizoleta

Bardziej szczegółowo

refleksol wymiary kasety szer. 126 mm x wys. 126 mm, wymiary maksymalne: szer. 4,5 m, wys. 4,0 m, dla wersji samonośnej: szer. 3,5 m, wys.

refleksol wymiary kasety szer. 126 mm x wys. 126 mm, wymiary maksymalne: szer. 4,5 m, wys. 4,0 m, dla wersji samonośnej: szer. 3,5 m, wys. 1 Spis treści Refleksol 120... 6 Refleksol 125... 10 Refleksol ziiip... 14 Refleksol 103... 18 Refleksol 90... 22 Refleksol 76... 26 Refleksol XXL... 30 Refleksol XL... 34 Refleksol XS... 38 Markizoleta

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Bezpieczeństwo pracy w budownictwie mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach maj 2012 Podstawowe akty prawne dotyczące omawianych zagadnień:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ ZADASZENIE WAG DYNAMICZNYCH PRZY KIOSKACH KONTROLERSKICH nr 22c, 22d GRZECHOTKI

INFORMACJA DO PLANU BIOZ ZADASZENIE WAG DYNAMICZNYCH PRZY KIOSKACH KONTROLERSKICH nr 22c, 22d GRZECHOTKI 1 z 7 1. Prace budowlane stwarzające szczególne zagrożenia 1. 1. Prace szczególnie niebezpieczne Mogą wystąpić podczas prac na obiekcie w postaci: prac robotami ziemnymi, montażu konstrukcji, robotami

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne drabiny i rusztowania

Profesjonalne drabiny i rusztowania 04 05 www.zarges.de www.com.pl Profesjonalne drabiny i rusztowania Program 2004/2005 Lekkie, bezpieczne, funkcjonalne Drabiny wielofunkcyjne Drabina 3 częściowa, wielozadaniowa bezpieczna drabina o uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

ø 48,3mm. Nr katalogowy 708014 Ciężar kg 0,8 Nr katalogowy 708052 Do mocowania na dwuteownikach. Ciężar kg 0,9 Nr katalogowy 708120

ø 48,3mm. Nr katalogowy 708014 Ciężar kg 0,8 Nr katalogowy 708052 Do mocowania na dwuteownikach. Ciężar kg 0,9 Nr katalogowy 708120 Pozasystemowe elementy rusztowań Sprzęgło krzyżowe Sztywne 90 stopni, rozstaw klucza 22 do wszystkich elementów ø 48,3 mm. Dopuszczone do stosowania do elementów stalowych i aluminiowych (DIN EN 74). Sprzęgło

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ Egz. nr.. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ ZLECENIODAWCA: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa WYKONAWCA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

spis treści strona str.2 Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12

spis treści strona str.2 Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12 KATALOG PRODUKTÓW spis treści strona Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12 Rusztowania fasadowe Elementy wspólne / Akcesoria 17 Rusztowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : Usunięcie usterek na elewacji budynku położonego na terenie nieruchomości IPN-KŚZpNP przy ul Kłobuckiej 21 w Warszawie - sposób naprawy

Bardziej szczegółowo

Karta techniczna urządzenia

Karta techniczna urządzenia ,80x40x3mm, 40x40x3mm, rączki z rury 30x2mm Karta techniczna urządzenia Temat/Nazwa: Huśtawka bocianie gniazdo Materiał: Elementy i rury stalowe, beton, liny zbrojone Utworzenie: 2011-11-01 Waga: 101+753kg

Bardziej szczegółowo

Ujarzmić wiatr. Olinowanie, dostęp oraz sprzęt wysokościowy do elektrowni wiatrowych. Windy serwisowe oraz platformy wiszące. Sprzęt wysokościowy

Ujarzmić wiatr. Olinowanie, dostęp oraz sprzęt wysokościowy do elektrowni wiatrowych. Windy serwisowe oraz platformy wiszące. Sprzęt wysokościowy Ujarzmić wiatr Olinowanie, dostęp oraz sprzęt wysokościowy do elektrowni wiatrowych Windy serwisowe oraz platformy wiszące Sprzęt wysokościowy Wyciągi i urządzenia zatrzymujące upadek Im wyżej, tym lepiej!

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotyczy obiektów: 2. Stacja elektroenergetyczna / kv..

Instrukcja dotyczy obiektów: 2. Stacja elektroenergetyczna / kv.. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA ZASADY WYKONYWANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z ZABIEGAMI KONSERWACYJNO-PIELĘGNACYJNYMI NA TERENACH CZYNNYCH OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH PSE S.A. Instrukcja dotyczy obiektów:

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Katalog produktów 2015 Półmaski filtracyjne Półmaski, maski i filtry przeciwgazowe Ochrona przed upadkiem z wysokości Kaski i ochrona głowy Kombinezony i nakładki ochronne Rękawice ochronne Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Uchwyty do mocowania krat pomostowych

Uchwyty do mocowania krat pomostowych Uchwyty do mocowania krat pomostowych h Standardowy podział i wielkość oczek 2 dla krat zgrzewanych wg DIN 24537 68.60 64.89 60.30 51.00 45.28 43.26 34.30 30.15 25.50 21.63 15.075 a podziałka płaskownika

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

autopilot KW do okien z PCW

autopilot KW do okien z PCW autopilot KW do okien z PCW für technika Fenster okienna Konfiguracje okucia o zwiększonej odporności na włamanie w klasach i Winkhaus autopilot KW Spis treści Nr druku: /7 PL Spis treści Okucie autopilot

Bardziej szczegółowo

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi.

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi. Siłowniki dwutłokowe serii QX > Siłowniki dwutłokowe serii QX Podwójnego działania, magnetyczne, z prowadzeniem Ø0x2, 6x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm Duża siła Precyzyjny ruch Zintegrowane prowadzenie QXB: łożyska

Bardziej szczegółowo

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO

BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO BRANO Podnośniki i wciągniki BRANO Wciągniki łańcuchowe RZC Podnośniki Brano katalog 2 ` TYP UDŹWIG LICZBA ŁAŃCUCHÓW ŁAŃCUCH NACISK NA DŹWIGNIĘ (N) PRĘDKOŚĆ WCIĄGANIA (M/MIN)* ZAKRES TEMPERATUR PRACY (

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży zał. nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży" 1. PRZYRZĄD

Bardziej szczegółowo

D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę. S i l ve r

D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę. S i l ve r D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę Platformy pionowe S i l ve r Steppy Silver łatwy dostęp dzięki zastosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości Platforma pionowa

Bardziej szczegółowo

chemia budowlana (cement, zaprawy, wylewki, farby i inne) izolacje budowlane (folia budowlana, paroizolacyjna)

chemia budowlana (cement, zaprawy, wylewki, farby i inne) izolacje budowlane (folia budowlana, paroizolacyjna) Marka Prefix istnieje na rynku od 2003 roku i jest wyłączną marką firmy SIG. W ofercie Prefix dostępne są profesjonalne produkty z grup asortymentowych takich jak: chemia budowlana (cement, zaprawy, wylewki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ PROJEKT ROZBIÓRKI KOTŁOWNI, KOMINA STALOWEGO I WIATY Ul. Andersa 7 Szczytno

INFORMACJA DO PLANU BIOZ PROJEKT ROZBIÓRKI KOTŁOWNI, KOMINA STALOWEGO I WIATY Ul. Andersa 7 Szczytno 1 z 6 I. BUDYNEK KOTŁOWNI I WIATY: 1.Roboty wstępne i zabezpieczające: 1/Wykonanie ogrodzenia 2/Demontaż istniejących przyłączy elektrycznego i wodociągowego. 3/Oznakowanie terenu rozbiórki. 2.Roboty rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Rusztowanie modułowe MODUL. Rusztowanie ramowe MOSTOSTAL. Nazwa. ROTAX Plus. ALTRAD-MOSTOSTAL Spółka z o.o. ALTRAD-MOSTOSTAL Spółka z o.o.

Rusztowanie modułowe MODUL. Rusztowanie ramowe MOSTOSTAL. Nazwa. ROTAX Plus. ALTRAD-MOSTOSTAL Spółka z o.o. ALTRAD-MOSTOSTAL Spółka z o.o. modułowe MODUL modułowe ROTAX Plus ramowe MOSTOSTAL Producent DOKA POLSKA Sp. z o.o. Typ modułowe (wolno stojące) modułowe (konstrukcja z rur i ramowe (konstrukcja z rur i Materiał konstrukcji stal ocynkowana

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo