Szelki bezpieczeństwa 5. Urządzenia samozaciskowe przesuwne 10. Urządzenia samohamowne 11. Urządzenia do nadawania pozycji przy pracy 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szelki bezpieczeństwa 5. Urządzenia samozaciskowe przesuwne 10. Urządzenia samohamowne 11. Urządzenia do nadawania pozycji przy pracy 12"

Transkrypt

1

2 Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą część wszystkich wypadków przy pracy - szczególnie śmiertelnych. Rocznie w Polsce dochodzi do około 5000 wypadków będących następstwem upadku z wysokości, w wyniku których 150 osób ponosi śmierć na miejscu lub odnosi ciężkie obrażenia. (źródło: GUS - dane 2005r.) Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących przed upadkiem. Jeżeli jest to możliwe, prace należy organizować tak, aby pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem z wysokości. W przypadku jednak, gdy prace na wysokości będą wykonywane w miejscu i w sposób zagrażający bezpieczeństwu należy dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu, który zapewni właściwe warunki pracy. Stosuje się przy tym zasadę pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne) nad środkami ochrony osobistej (indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości). Prawidłowy wybór sprzętu powinien uwzględniać charakter wykonywanej pracy. Wyborowi i używaniu środków ochronnych właściwych dla każdego stanowiska pracy powinno towarzyszyć specjalistyczne szkolenie i badanie lekarskie. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniego zaplanowania prac wysokościowych oraz zapewnienia nadzoru nad ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości podlega okresowym przeglądom kontrolnym wykonywanym przez wykwalifikowany personel. Przeglądy okresowe nie zwalniają użytkowników z każdorazowej kontroli sprzętu przed użyciem. Jako Środek Ochrony Indywidualnej (PPE), sprzęt chroniący przed upadkiem musi spełniać wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie na wyrobach oznakowania CE zawierającego między innymi numer odnośnej normy europejskiej. NORMY PN-EN Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą PN-EN Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą PN-EN 354 Linki bezpieczeństwa PN-EN 355 Amortyzatory PN-EN 358 Systemy ustalające pozycję przy pracy PN-EN 360 Urządzenia samohamowne Szelki bezpieczeństwa PN-EN 362 Łączniki PN-EN 363 Systemy powstrzymywania spadania PN-EN 795-A1 Punkty kotwiczące umieszczone na powierzchniach pionowych, poziomych i pochyłych (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej) PN-EN 795-A2 Punkty kotwiczące umieszczone na pochyłych ścianach (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej). PN-EN 795-B Tymczasowe urządzenia kotwiczące umożliwiające demontaż i transport PN-EN 795-C Urządzenia kotwiczące wyposażone w prowadnice giętkie poziome, lina życia dopuszczalne nachylenie 15 (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej) PN-EN 795-D Urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywną poziomą prowadnicę w postaci szyny (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej) PN-EN 813 Pasy biodrowe do pracy w podwieszeniu PN-EN 1496 Ratunkowe urządzenie podnosząco-opuszczające PN-EN 1497 Sprzęt ratowniczy (szelki ratownicze) Szelki bezpieczeństwa 5 Urządzenia samozaciskowe przesuwne 10 Urządzenia samohamowne 11 Urządzenia do nadawania pozycji przy pracy 12 Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABM 15 Amortyzatory bezpieczeństwa typ ABW 19 Linki bezpieczeństwa 22 Poziome liny kotwiczące 25 Urządzenia zaczepowe 28 Zatrzaśniki aluminiowe 29 Zatrzaśniki stalowe 31 Stałe systemy asekuracji pionowej 33 Statywy, systemy ewakuacyjne 34 Ławki do pracy na wysokości 35 Słupołazy, drzewołazy 36 Urządzenia do instalowania liny roboczej 38 Hełmy, ochrona wzroku słuchu 39 Drabiny, rusztowania 43 Akcesoria 44 System do malowania linii poziomych 47 Kamizelki 48 Niniejszy cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art Kodeksu Cywilnego. Firma Protekt zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji. Do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT. W przypadku pewnych grup wyrobów istnieje możliwość zamówienia urządzeń w innej konfiguracji niż podano. sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

3 METODY ASEKURACJI Wybór odpowiedniej metody asekuracyjnej jest kluczowym elementem sytemu ochrony pracownika przed zagrożeniami wynikającymi z pracy na wysokości. W sytuacji, gdy z powodów organizacyjnych, technicznych lub ekonomicznych nie można zainstalować stałych konstrukcji zapobiegających zagrożeniu upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, takie jak siatki lub balustrady ochronne. Częstym rozwiązaniem jest wykorzystywanie rusztowań, podnośników lub ruchomych pomostów zapewniających wygodny i bezpieczny dostęp. Jeżeli jednak żadna z powyższych metod nie jest możliwa do realizacji, należy stosować indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy praca odbywa się na niezabezpieczonych powierzchniach, jak również podczas pracy na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych oraz podczas korzystania z technik dostępu linowego. Powierzchnia osłonięta ścianami o wysokości min. 1,5 m lub wyposażona w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem. (praca wykonywana na tej powierzni nie jest pracą na wysokości) Środki ochrony przed upadkiem z wysokości PODSTAWY Środki ochrony zbiorowej: siatki i balustrady ochronne. (należy stosować wszędzie tam gdzie jest to możliwe) Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. (tę metodę zabezpieczenia należy stosować jeżeli nie ma możliwości użycia innych środków ochronnych) 3 Zasadnicze funkcje jakie musi spełniać indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości to: 1) ustalanie pozycji podczas pracy lub niedopuszczanie do przyjęcia przez pracownika położenia, w którym istnieje możliwość upadku z wysokości, zgodnie z PN-EN 358:2002 ( Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości); 2) w sytuacji zaistnienia upadku - zatrzymanie upadku w powietrzu i ograniczenie siły towarzyszącej zatrzymaniu oraz umożliwienie poszkodowanemu na bezpieczne oczekiwanie na nadejście pomocy, zgodnie z PN-EN 363:2005 ( Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - systemy powstrzymywania spadania). Prawidłowy wybór metod i sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości może jedynie zapewnić specjalistyczne przeszkolenie pracowników i kadry kierowniczej. Praca na masztach, konstrukcjach wieżowych i kominach - wymaga stosowania indywidualnych systemów ochrony przed upadkiem Metody dostępu Dostęp linowy i techniki pozycjonowania - z tych metod pracy można korzystać gdy inne bezpieczniejsze metody nie są możliwe do zastosowania. Należy przy tym przestrzegać przepisów szczególnych dotyczących korzystania z wejść linowych i technik pozycjonowania a przede wszystkim stosować indywidualne systemy ochrony przed upadkiem. Dostęp przy pomocy rusztowań i ruchomych platform - jeżeli praca przebiega w sposób niewymagający od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia lub przyjmowania innych wymuszonych pozycji - nie ma konieczności stosowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. PN-EN 358 System ochronny ustalający pozycję podczas pracy (1) i zapobiegający upadkom z wysokości (2) PN-EN 363 System powstrzymywania spadania 2 1

4 SYSTEM POWSTRZYMYWANIA SPADANIA PODSTAWY System powstrzymywania spadania musi zawierać trzy podstawowe składniki: Punkt kotwiczący Punkt kotwiczący stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego sytemu ochrony przed upadkiem. Jest on związany ze stanowiskiem pracy a jego zadaniem jest zaczepienie podzespołu łącząco-amortyzującego do konstrukcji nośnej. Wymagania jakie musi spełniać punkt kotwiczący określa norma PN-EN 795. Punkty kotwiczące mogą być stałe (np. systemy poziome z liną stalową, słupki kotwiczące) oraz przenośne (statywy bezpieczeństwa, włókiennicze poziome liny kotwiczące, zaczepy linkowe, zaczepy taśmowe, belki zaczepowe). Punkty kotwiczące muszą być połączone ze stałymi elementami konstrukcji, które posiadają odpowiednią wytrzymałość i stabilność. Przenośny punkt kotwiczący zgodny z PN-EN 795-B) Podzespół łącząco-amortyzujący Podzespół łącząco-amortyzujący łączy klamrę zaczepową szelek bezpieczeństwa, z punktem kotwiczącym. W przypadku gdy nastąpi spadanie podzespół łączącoamortyzujący musi zatrzymać upadek oraz złagodzić siłę powstającą w czasie wyhamowania upadku. Podzespół łącząco-amortyzujący pochłania energię kinetyczną i ogranicza siłę udarową do bezpiecznej wartości (poniżej 6 kn), eliminując zagrożenie wystąpienia niebezpiecznych dla organizmu następstw nagłej utraty prędkości spadania. Funkcje podzespołu łącząco-amortyzyjąceg mogą pełnić: amortyzatory z linką bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne, urządzenia samozaciskowe i inne. Szelki bezpieczeństwa zgodne z Podzespół łącząco-amortyzujący zgodny z PN-EN 355 Szelki bezpieczeństwa Podstawowym zadaniem szelek bezpieczeństwa jest utrzymanie ciała człowieka w trakcie spadania oraz bezpieczne rozłożenie sił dynamicznych towarzyszących powstrzymywaniu spadania. Ponadto po zatrzymaniu konstrukcja szelek powinna umożliwić bezpieczne i w miarę wygodne oczekiwanie na nadejście pomocy. Konstrukcja szelek bezpieczeństwa została ściśle określona normą europejską, którą muszą spełniać szelki stosowane jako sprzęt ochronny dla pracowników. Tylko pełne szelki bezpieczeństwa czyli posiadające pasy barkowe i udowe są urządzeniami dopuszczonymi do użytkowania jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Niedopuszczalne jest stosowanie pasów biodrowych, pasów monterskich oraz alpinistycznych uprzęży udowych. Dobre szelki bezpieczeństwa powinny posiadać ergonomiczną konstrukcję i zapewniać odpowiedni komfort pracy. W zależności od typu, szelki bezpieczeństwa posiadają jeden lub więcej punktów zaczepowych współpracujących z podzespołem łączącoamortyzującym oraz linką urządzenia ustalającego pozycję przy pracy (w szelkach z pasem biodrowym). Ilość i rozmieszczenie punktów zaczepowych decyduje o funkcjonalności szelek bezpieczeństwa. System powstrzymywania spadania może być użytkowany łącznie z systemem ustalającym pozycję przy pracy. Konfiguracja tego typu umożliwia wygodne wykonywanie pracy na słupach, kominach lub innych konstrukcjach. Składnikami systemu ustalającego pozycję przy pracy są: 1) szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (składnik wspólny z systemem powstrzymywania spadania) 2) urządzenie do ustalania pozycji przy pracy - najczęściej linka włókiennicza o regulowanej długości zgodna z normą PN-EN 358. Podzespół systemu powstrzymywania spadania Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym zgodne z i PN-EN 358 Urządzenie do ustalania pozycji przy pracy z linką regulowaną zgodne z PN-EN 358

5 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Szelki bezpieczeństwa P-01 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-02 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. 5 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Szelki bezpieczeństwa P-01S Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-02S Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00

6 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Szelki bezpieczeństwa P-10 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa oiersiowego. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-20 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. 7 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Szelki bezpieczeństwa P-30 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową i przedni punk zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-50 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00

7 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Szelki bezpieczeństwa P-60 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-61 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. 7 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Szelki bezpieczeństwa P-60E Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 3 58; pasy barkowe wykonane z taśmy elastycznej. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-61E Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 3 58; pasy barkowe wykonane z taśmy elastycznej. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00

8 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Szelki bezpieczeństwa P-51E Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 3 58; pasy barkowe wykonane z taśmy elastycznej; automatyczne klamry łącząco-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-70 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasa biodrowego i pasów barkowych; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 3 58; punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu zgodny z normą PN-EN 813 ; automatyczne klamry łącząco-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. 9 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Szelki bezpieczeństwa P-40 Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną i przednie klamry zaczepowe; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa oiersiowego; specjalnie dostosowane do współpracy z zawiesiem dwupunktowym AT Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-10R Nr kat.: AB Szelki wyposażone w przednią i tylną klamrę zaczepową oraz specjalny punkt zaczepowy do celów ratunkowo-ewakuacyjnych; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00

9 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA Szelki bezpieczeństwa P-30N Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Szelki wykonane z taśm kewlarowo-nomexowych do tzw. prac gorących spawanie, cięcie metalu, itp. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. Szelki bezpieczeństwa P-30HV Nr kat.: AB Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Pasy barkowe szelek wykonane z taśmy w kolorze jaskrawo pomarańczowym. Rozmiary: - M-XL (średni) - XXL (duży) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadają certyfikat CE. 9 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Rozmiar M-XL NAB ,00 XXL NAB ,00 Kombinezon KB 020 Nr kat.: KB Rozmiar M. NKB L NKB XL NKB XXL NKB ,00 198,00 198,00 198,00 Kombinezon w komplecie z szelkami. Tylna klamra zaczepowa. Szelki posiadają certyfikat CE.

10 URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE PRZESUWNE Urzadzenie samozaciskowe LINOSTOP II Nr kat.: AC 060 Urządzenie samozaciskowe AC 010 BLOCMAX Nr kat.: AC m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m. 35 m 40 m 45 m 50 m NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC ,00 209,00 229,00 249,00 269,00 289,00 319,00 339,00 359,00 379,00 Urządzenie samozaciskowe przesuwne LINOSTOP II z liną roboczą poliamidową o średnicy 12 mm. Urządzenie składa się z następujących części: 1) lina robocza z jednej strony zakończona pętlą z kauszą, a z drugiej zaplotem końcowym; 2) mechanizm zaciskowo-przesuwny wykonany ze stali nierdzewnej, montowany na stałe na linę roboczą, bez możliwości zdejmowania go z liny; 3 ) mikroamortyzator bezpieczeństwa; 4) zatrzaśnik mikroamortyzatora. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie LINOSTOP II jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN NAC ,00 Urządzenie samozaciskowe przesuwne BLOCMAX do stosowania z liną roboczą AC poliamidową o średnicy 14 mm. Urządzenie składa się z następujących części: 1) mechanizm zaciskowo-przesuwny; 2) mikroamortyzator bezpieczeństwa; 3 ) zatrzaśnik mikroamortyzatora - stalowy z zapadką blokująca AZ 002. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie BLOCMAX jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN Urządzenie przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. Urządzenie należy stosować z linami roboczymi o średnicy 14 mm produkcji firmy PROTEKT. Urządzenie samozaciskowe AC 040 SKR-BLOCK Nr kat.: AC 040 Urządzenie samozaciskowe AC 012 Nr kat.: AC 012 NAC ,00 URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE PRZESUWNE Urządzenie samiozaciskowe przesuwne SKR-BLOCK do stosowania z liną roboczą AC poliamidową o średnicy 12 mm. Urządzenie należy łączyć z szelkami bezpieczeństwa za pomocą zatrzaśnika owalnego np. AZ 011. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie AC 040 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN Urządzenie przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. Urządzenie należy stosować z linami roboczymi o średnicy 12 mm produkcji firmy PROTEKT. AC lina robocza systemu SKR-BLOCK Nr kat.: AC m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 50 m NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC ,00 77,00 99,00 124,00 149,00 169,00 189,00 239,00 Lina robocza poliamidowa w oplocie o średnicy 12 mm. Przeznaczona do stosowania z urzadzeniem samozaciskowym przesuwnym AC 040 SKR-BLOCK. Lina obustronnie zakończona pętlą z kauszą. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN NAC Urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 012 do stosowania z giętką prowadnicą linową np. lina robocza AC 100 o średnicy 14 mm. Parametry urządzenia umożliwiają bezpośrednie łączenie z szelkami bezpieczeństwa - bez mikroamortyzatora. Urządzenie posiada certyfikat CE. Zgodność z normą PN-EN Urządzenie AC 012 przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. AC lina robocza systemu BLOCMAX Nr kat.: AC m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 50 m 270,00 NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC ,00 99,00 129,00 159,00 189,00 219,00 249,00 309,00 Lina robocza poliamidowa w oplocie o średnicy 14 mm. Przeznaczona do stosowania z urzadzeniem samozaciskowym przesuwnym AC 010 BLOCMAX i AC 012. Lina obustronnie zakończona pętlą z kauszą. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN

11 URZADZENIA SAMOHAMOWNE Urządzenia samohamowne ROLEX Nr kat.: AH 210 Urządzenie samohamowne CR 200 Nr kat.: CR NAH ,00 Urządzenie samohamowne ROLEX z rozwijaną taśmą włókienniczą. 2,25 m Masa: 1,2 kg. Mechanizm blokujący w obudowie antyudarowej. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urzadzenie przeznaczone jest do prac wymagających przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie samohamowne ROLEX jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN Masa: CR ,10 kg Masa: CR ,3 0 kg Masa: CR ,90 kg Masa: CR ,10 kg Wersje urządzenia CR dł. liny 6 m CR dł. liny 10 m CR dł. liny 12 m CR dł. liny 15 m NCR NCR NCR NCR ,00 530,00 540,00 550,00 Urządzenie samohamowne CR 200 z rozwijaną liną stalową. Średnica linki 4 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie samohamowne CR 200 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN Urządzenie samohamowne CR 210 Nr kat.: CR 210 Urządzenie samohamowne CR 220 Nr kat.: CR 220 Masa: CR ,3 0 kg Masa: CR ,50 kg Masa: CR ,20 kg Masa: CR ,50 kg Wersje urządzenia CR dł. liny 6 m CR dł. liny 10 m CR dł. liny 12 m CR dł. liny 15 m NCR NCR NCR NCR ,00 530,00 540,00 550,00 Masa: CR ,10 kg Masa: CR ,3 0 kg Masa: CR ,90 kg Wersje urządzenia CR dł. liny 6 m CR dł. liny 10 m CR dł. liny 12 m NCR NCR NCR ,00 630,00 640,00 Urządzenie samohamowne CR 210 w metalowej obudowie z rozwijaną liną stalową. Średnica linki 4 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie samohamowne CR 210 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN Urządzenie samohamowne CR 220 w metalowej obudowie z rozwijaną liną stalową. Średnica linki 4 mm. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie samohamowne CR 220 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości Urządzenie samohamowne CR 300 Nr kat.: CR 300 Masa: CR ,15 kg Masa: CR ,25 kg Masa: CR ,50 kg Masa: CR ,65 kg Wersje urządzenia CR dł. liny 18 m CR dł. liny 20 m CR dł. liny 25 m CR dł. liny 28 m NCR NCR NCR , , , ,00 NCR Urządzenie samohamowne CR 3 00 z rozwijaną liną stalową. Śtrednica linki 4 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie przeznaczone jest do prac wymagających znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak konieczności stosowania amortyzatora bezpieczeństwa. Urządzenie samohamowne CR 3 00 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN AZ lina do pracy na dachu Nr kat.: AZ 800 Wersje urządzenia AZ 800 NCR ,00 AZ lina do pracy na dachu o długości 2 m, współpracująca z urządzeniem samohamownym CR 200 i CR URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

12 URZADZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY PB-10 Nr kat.: AP 010 PN-EN 358 PB-11 Nr kat.: AP 011 PN-EN Pas do pracy "w podparciu" AP 010. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną oraz boczne klamry zaczepowe. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Pas do pracy "w podparciu" AP 010 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL g, XXL g. Pas do pracy "w podparciu" AP 011. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną oraz tylną i boczne klamry zaczepowe. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Pas do pracy "w podparciu" AP 011 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL g, XXL g. Rozmiar M-XL NAP ,00 XXL NAP ,00 Rozmiar M-XL NAP ,00 XXL NAP ,00 URZĄDZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY PB-20 Nr kat.: AP 020 PN-EN 358 Pas do pracy "w podparciu" AP 020. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną oraz boczne klamry zaczepowe. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Pas do pracy "w podparciu" AP 020 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Masa: M-XL g, XXL g. Rozmiar M-XL NAP ,00 XXL NAP ,00 PB-70 Nr kat.: AP 070 PN-EN 358, PN-EN 813 Pas do pracy "w podparciu" AP 070. Pas wyposażony w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamrę łącząco-regulacyjną, boczne klamry zaczepowe oraz punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 3 58, PN-EN 813. Pas do pracy "w podparciu" AP 070 stanowi uzupełnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (średni), XXL (duży). Rozmiar M-XL NAP ,00 XXL NAP ,00

13 URZADZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY 13 5 PROT-2 Nr kat.: AF 201 PN-EN 358 Urządzenie do pracy w podparciu PROT-2. Materiał: lina opasująca - lina poliamidowa w oplocie o średnicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Urządzenie do pracy w podparciu PROT-2 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). PROT-3 Nr kat.: AF 130 PN-EN 358 Urządzenie do pracy w podparciu PROT-3. Materiał: lina opasująca - lina poliamidowa w oplocie o średnicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Urządzenie do pracy w podparciu PROT-3 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF NAF NAF NAF NAF NAF NAF NAF ,00 225,00 230,00 240,00 250,00 300,00 400,00 Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF m AF NAF NAF NAF NAF NAF NAF NAF ,00 225,00 230,00 240,00 430,00 460,00 490,00 PROT-10 Nr kat.: AF 150 PN-EN 358 Urządzenie do pracy w podparciu PROT-10. Materiał: lina opasująca - lina stalowa w oplocie poliestrowym o średnicy 16 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Urządzenie do pracy w podparciu PROT-10 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 060 (otwarcie 21 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). PROT-11 Nr kat.: AF 101 PN-EN 358 Urządzenie do pracy w podparciu PROT-11. Materiał: lina opasująca - lina poliamidowa w oplocie o średnicy 12 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Urządzenie do pracy w podparciu PROT-11 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). Numer katalogowy AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF NAF NAF NAF NAF ,00 380,00 440,00 500,00 Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF m AF NAF NAF NAF NAF NAF NAF NAF ,00 215,00 220,00 240,00 300,00 350,00 400,00

14 URZADZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY 5 PROT-30 Nr kat.: AF 160 PN-EN 358 Urządzenie do pracy w podparciu PROT-3 0. Materiał: lina opasująca - lina stalowa w oplocie poliestrowym o średnicy 16 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urządzenie posiada certyfikat CE. PN-EN Urządzenie do pracy w podparciu PROT-3 0 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 060 (otwarcie 21 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). AF-500 Nr kat.: AF 500 PN-EN 358 Numer katalogowy AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF NAF NAF NAF NAF ,00 380,00 440,00 500,00 Numer katalogowy AF NAF ,00 Taśma do ustalania pozycji przy pracy. Max. długość 2m.

15 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABM 15 ABM / LB 100 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 011 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 002 NBW ,00 NBW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 003 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: LB 100 / AZ 002 / AZ 022 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr. kat: LB 100 / AZ 003 / AZ 023 z linką bezpieczeństwa LB 100 Bez zatrzaśników Nr. kat: LB 100 NBW ,00 NBW ,00 NBW ,00 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM / 2 LB 100 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa 2 LB x NBW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) z linką bezpieczeństwa 2 LB x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: 2 LB 100 / AZ 002 / AZ 022 z linką bezpieczeństwa 2 LB 100 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) Nr. kat: 2 LB 100 / AZ 003 / AZ 023 z linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z dwoma zatrzaśnikami 2 x NBW ,00 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 18 mm) 2xAZ 024 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr. kat: 2 LB 100 / AZ 003 / AZ 024 z linką bezpieczeństwa 2 LB 100 Bez zatrzaśników Nr. kat: 2 LB x NBW ,00 z linką bezpieczeństwa 2 LB x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr. kat: 2 LB 100 / AZ 002 / AZ x 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABM

16 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABM ABM / LB 101 z linką bezpieczeństwa LB 101 i zatrzaśnikami AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LB101 / AZ011 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LB101 / AZ002 NBW ,00 NBW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABM / LB101 / AZ003 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABM / LB101 / AZ002 / AZ 022 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: ABM / LB101 / AZ003 / AZ 023 z linką bezpieczeństwa LB 101 Bez zatrzaśników Nr kat: ABM / LB101 NBW ,00 NBW ,00 NBW ,00 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM / LB 102 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką bezpieczeństwa poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB x NBW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LB102 / 3xAZ011 z linką bezpieczeństwa LB x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABM / LB102 / AZ002 / 2 AZ 022 z linką bezpieczeństwa LB x NBW ,00 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABM / LB102 / AZ003 / 2 AZ 023 z linką bezpieczeństwa LB x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: ABM / LB102 / AZ002 / 2 AZ 025 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa ABM / LB 102 z dwoma zatrzaśnikami 2 x NBW ,00 AZ 003 2xAZ 024 ( aluminium, otwarcie 20 mm) ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) z linką bezpieczeństwa LB 102 Bez zatrzaśników Nr kat: ABM / LB102 2 x 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

17 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABM 17 ABM / LE 101 z elastyczną linką bezpieczeństwa LB 101 i zatrzaśnikami AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ011 z elastyczną linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ002 NBW ,00 NBW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z elastyczną linką bezpieczeństwa poliamidową LE 101. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z elastyczną linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ003 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ002 / AZ 022 z elastyczną linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ003 / AZ 023 z linką bezpieczeństwa LB 101 Bez zatrzaśników Nr kat: ABM / LE101 NBW ,00 NBW ,00 NBW ,00 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM / 2 LE 101 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa BW 200 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa poliamidową LE 101. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE x NBW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABM / LE101 / 3xAZ011 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE x NBW ,00 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ002 / 2 AZ 022 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE 101 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) 2 x NBW ,00 Nr kat: ABM / LE101 / AZ003 / 2 AZ 023 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE x NBW ,00 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: ABM / LE101 / AZ002 / 2 AZ 025 z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE x NBW ,00 z dwoma zatrzaśnikami AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 024 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) z podwójną elastyczną linką bezpieczeństwa LE 101 Bez zatrzaśników Nr kat: ABM / LE101 2 x 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

18 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABM ABM-T -T AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: BW 700 / 2 AZ011 NBW ,00 -T AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: BW 700 / 2 AZ002 NBW ,00 -T AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: BW 700 / 2 AZ003 -T AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: BW 700 / AZ002 / AZ022 NBW ,00 NBW ,00 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą poliamidową. Całkowita długość urządzenia 1,8 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 3 5 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE. -T AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: BW 700 / AZ003 / AZ023 -T Bez zatrzaśników Nr kat: BW 700 NBW ,00 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM-2T -2T 2 x NBW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: BW 800 / 3xAZ011-2T 2 x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: BW 800 / AZ002 / 2 AZ 022-2T AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) Nr kat: BW 800 / AZ003 / 2 AZ x NBW ,00-2T 2 x NBW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: BW 800 / AZ002 / 2 AZ 025 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową. Całkowita długość urządzenia 1,8 m + 1,8 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Wymiary amortyzatora: 160 x 3 5 x 45 mm. Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1 m. Urządzenie posiada certyfikat CE. -2T AZ 003 ( 2 x NBW ,00 aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 024 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: BW 800 / AZ003 / 2 AZ 024-2T Bez zatrzaśników Nr kat: BW x 1,8 m NBW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

19 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABW 19 ABW / LB 100 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB100 / 2 AZ011 NAW ,00 5 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB100 / 2 AZ002 NAW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1,5m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABW / LB100 / AZ003 z linką bezpieczeństwa LB 100 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / LB100 / AZ002 / AZ 022 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa ABW / LB 100 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABW / LB100 / AZ003 / AZ 023 z linką bezpieczeństwa LB 100 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW NAW ,00 NAW ,00 NAW ,00 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABW / 2 LB 100 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1,5m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa 2 LB x NAW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / 2 LB100 / 3 AZ011 z linką bezpieczeństwa 2 LB x NAW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / 2 LB100 / AZ002 / 2 AZ 022 z linką bezpieczeństwa 2 LB x NAW ,00 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 60 mm) Nr kat: ABW / 2 LB100 / AZ003 / 2 AZ 023 z linką bezpieczeństwa 2 LB x NAW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: ABW / 2 LB100 / AZ002 / 2 AZ 025 z linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z dwoma zatrzaśnikami 2 x NAW ,00 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 024 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: ABW / LB100 / AZ003 / 2 AZ 024 z linką bezpieczeństwa 2 LB 100 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW / LB100 2 x 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABW

20 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABW ABW / LB 101 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB101 / AZ011 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB101 / Az002 NAW ,00 NAW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1,5m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABW / LB101 / AZ003 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / LB101 / AZ002 / AZ022 z linką bezpieczeństwa LB 101 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABW / LB101 / AZ003 / AZ023 z linką bezpieczeństwa LB 101 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW / LB101 NAW ,00 NAW ,00 NAW ,00 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABW / LB 102 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką bezpieczeństwa poliamidową, rdzeniową w oplocie. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Max. wydłużenie amortyzatora:~1,5m. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB x NAW ,00 3xAZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB102 / 3 AZ011 z linką bezpieczeństwa LB x NAW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / LB102 / AZ002 / 2 AZ022 z linką bezpieczeństwa LB 102 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABW / LB102 / AZ003 / 2 AZ023 z linką bezpieczeństwa LB 102 z dwoma zatrzaśnikami 2 x NAW ,00 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 024 ( stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: ABW / LB102 / AZ003 / 2 AZ024 z linką bezpieczeństwa LB 102 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW / LB102 2 x NAW ,00 z linką bezpieczeństwa LB x NAW ,00 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 025 ( stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: ABW / LB102 / AZ002 / 2 AZ025 2 x 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

21 AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA TYP ABW 21 ABW / LB 210 z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 : AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB210 / AZ011 z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 : AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB210 / AZ002 NAW ,00 NAW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową kręconą w oplocie konopnym LB 210. Całkowita długość urządzenia 2 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Amortyzator dodatkowo zabezpieczony rękawem ochronnym wykonanym z tkaniny aluminizowanej. Urządzenie posiada certyfikat CE. z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 : AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABW / LB210 / AZ003 z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 : AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / LB210 / AZ002 / AZ022 z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 : AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABW / LB210 / AZ003 / AZ023 z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 210 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW / LB210 NAW ,00 NAW ,00 NAW ,00 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABW / LB 211 z linką bezpieczeństwa LB 211 : AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB211 / AZ011 z linką bezpieczeństwa LB 211 : AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: ABW / LB211 / AZ002 NAW ,00 NAW ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeństwa AW 200 z uniwersalną linką bezpieczeństwa poliamidową kręconą w oplocie konopnym LB 211. Całkowita długość urządzenia 2 m. Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej. Amortyzator dodatkowo zabezpieczony rękawem ochronnym wykonanym z tkaniny aluminizowanej. Urządzenie posiada certyfikat CE. z linką bezpieczeństwa LB 211 : AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) Nr kat: ABW / LB211 / AZ003 z linką bezpieczeństwa LB 211 : AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 ( stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: ABW / LB211 / AZ002 / AZ022 z linką bezpieczeństwa LB 211 : AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr kat: ABW / LB211 / AZ003 / AZ023 z linką bezpieczeństwa LB 211 Bez zatrzaśników Nr kat: ABW / LB211 NAW ,00 NAW ,00 NAW ,00 1,8 m NAW ,00 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

22 LINKI BEZPIECZEŃSTWA LB 211 Linka bezpieczeństwa LB 211 AZ 011 : (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 211 / 2 AZ 011 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 132,00 142,00 152,00 5 Linka bezpieczeństwa LB 211 : AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 211 / 2 AZ 002 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 116,00 126,00 136,00 Linka bezpieczeństwa LB 211 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) Nr. kat: LB 211 / 2 AZ 003 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 130,00 140,00 150,00 Linka bezpieczeństwa LB 211 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: LB 211 / AZ 002 / AZ 022 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 136,00 146,00 156,00 PN-EN 354 PN-EN 362 Uniwersalna linka bezpieczeństwa. Materiał: lina poliamidowa kręcona w oplocie konopnym o średnicy 16 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Linka bezpieczeństwa LB 211 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( aluminium, otwarcie 65 mm) Nr. kat: LB 211 / AZ 003 / AZ 023 Linka bezpieczeństwa LB 211 Bez zatrzaśników Nr. kat: LB 211 INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE 1,4 m 1,6 m 1,9 m 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB NLB NLB NLB NLB ,00 152,00 162,00 172,00 86,00 96,00 106,00 116,00 LB 100 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 AZ 011 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 011 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 85,00 95,00 96,00 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 002 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 69,00 79,00 80,00 LINKI BEZPIECZEŃSTWA PN-EN 354 PN-EN 358 PN-EN 362 Uniwersalna linka bezpieczeństwa z regulacją długości. Materiał: lina poliamidowa w oplocie o średnicy 12 mm. Urządzenie posiada certyfikat CE. Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) Nr. kat: LB 100 / 2 AZ 003 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 AZ 002 ( stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: LB 100 / AZ 002 / AZ 022 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 AZ 003 ( aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 ( stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr. kat: LB 100 / AZ 003 / AZ 023 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 Bez zatrzaśników INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 83,00 93,00 94,00 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 89,00 99,00 100,00 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 105,00 115,00 116,00 1,4 m 1,6 m 1,9 m NLB NLB NLB NLB ,00 49,00 59,00 60,00

NORMY EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 795-A1 EN 795-A2 EN 795-B EN 795-C EN 795-D EN 813 EN 1496 EN 1497

NORMY EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 795-A1 EN 795-A2 EN 795-B EN 795-C EN 795-D EN 813 EN 1496 EN 1497 Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą

Bardziej szczegółowo

Korczak Sp. z o.o. PRZEDISĘBIORSTWO ODZIEŻOWE DZIAŁ SPRZEDAŻY SKLEP FIRMOWY SKLEP FIRMOWY KSAWERÓW RASZYN. tel.:

Korczak Sp. z o.o. PRZEDISĘBIORSTWO ODZIEŻOWE DZIAŁ SPRZEDAŻY SKLEP FIRMOWY SKLEP FIRMOWY KSAWERÓW RASZYN. tel.: Sprzęt do pracy na wysokości PROTEKT Sprawdź naszą ofertę PRZEDISĘBIORSTWO ODZIEŻOWE DZIAŁ SPRZEDAŻY AT 264 Szelki bezpieczeństwa P 01 Szelki wyposażone w tylną klamrę zaczepową; regulacja pasów udowych

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2010/A

katalog cennik 2010/A katalog cennik 2010/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG CENNIK 2012 /E PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI WWW.PROTEKT.COM.PL

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG 2012 /D PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łodź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI SPIS TREŚCI PROMOCYJNE ZESTAWY

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG 2012 /D PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łodź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI WWW.PROTEKT.COM.PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej 1 Indywidualny system ochrony przed upadkiem z wysokości Jacek Sosnowski Protekt Praca wykonywana na powierzchni położonej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub gruntu jest w świetle przepisów pracą

Bardziej szczegółowo

Rozważ to wcześniej. SPRZĘT ASEKURACYJNY Szelki bezpieczeństwa... 158 Linki / Amortyzatory...159 Urządzenia pomocnicze...160 Zatrzaśniki...

Rozważ to wcześniej. SPRZĘT ASEKURACYJNY Szelki bezpieczeństwa... 158 Linki / Amortyzatory...159 Urządzenia pomocnicze...160 Zatrzaśniki... Rozważ to wcześniej Środki ochrony pracy chronią pracownika przed wszelkimi wypadkami, tymi lekkimi i tymi cięższymi, czasem tylko podnoszą komfort pracy. Zabezpieczenie przed upadkiem to jednak często

Bardziej szczegółowo

Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się

Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się o niebezpieczeństwie upadku, nawet, jeśli na początku mamy w pobliżu pomocną dłoń. Ryzyko upadku i urazów towarzyszy nam

Bardziej szczegółowo

2013 a OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG / CENNIK. PROTEKT ul. Starorudzka Łódź

2013 a OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG / CENNIK. PROTEKT ul. Starorudzka Łódź KATALOG / CENNIK 2013 a PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI SPIS TREŚCI ZESTAWY

Bardziej szczegółowo

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-61

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-61 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-51E ISOL Szelki izolacyjne bez odsłoniętych elementów metalowych. Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego;

Bardziej szczegółowo

Zestaw Grider. Zestaw asekuracyjny do pracy na konstrukcjach kratownicowych i rusztowaniach

Zestaw Grider. Zestaw asekuracyjny do pracy na konstrukcjach kratownicowych i rusztowaniach Zestaw Grider P 05 z m i m punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową ABM-2T oraz zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 022 linka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZELKI BEZPIECZENSTWA P-51E ISOL

SZELKI BEZPIECZENSTWA P-51E ISOL KARTA KATALOGOWA Nazwa: Szelki bezpieczeństwa Typ: EG- Szelki SZELKI BEZPIECZENSTWA P-51E ISOL Szelki izolacyjne bez odsłoniętych elementów metalowych. Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy;

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI Każda praca wykonywana na wysokości powyżej 2 m wymaga stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Gdy brak jest możliwości zastosowania ochron zbiorowych (rusztowania,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Ochrona przed upadkiem z wysokości Ochrona przed upadkiem z wysokości ABISSYN szelkokamizelka sygnalizacyjna Szelki z kamizelką. Gama wyrobów Pro, 2 punkty zaczepienia HA544J, nierozdzielne, zawierająca szelki chroniące przed upadkiem z

Bardziej szczegółowo

Zestawy asekuracyjne do prac na wysokości

Zestawy asekuracyjne do prac na wysokości Zestawy asekuracyjne do prac na wysokości 2016 GRIDER 299,00 P 05 z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową ABM-2T

Bardziej szczegółowo

Zestawy asekuracyjne do prac na wysokości 2017 /C

Zestawy asekuracyjne do prac na wysokości 2017 /C Zestawy asekuracyjne do prac na wysokości 2017 /C BASIC 119,00 BASIC 2 BASIC 3 169,00 120,00 BASIC 4 139,00 P 01 z tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 dł.

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/A

katalog cennik 2009/A katalog cennik 2009/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

2017 c K ATALOG / CENNIK

2017 c K ATALOG / CENNIK OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI PRODUCENT SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 2017 c K ATALOG / CENNIK WWW.PROTEKT.COM.PL WWW.PROTEKT.COM.PL SPIS TREŚCI SZELKI BEZPIECZEŃSTWA 10 KURTKI 43

Bardziej szczegółowo

PROTEKT DZIAŁ HANDLOWY DZIAŁ TECHNICZNY

PROTEKT DZIAŁ HANDLOWY DZIAŁ TECHNICZNY ZestawY asekuracyjne KATALOG 2014 Grider 299,00 ROLER 2 699,00 P 05 z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami z podwójną taśmą poliamidową ABM-2T oraz zatrzaśnikami AZ 011

Bardziej szczegółowo

Sprzęt asekuracyjny. Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się

Sprzęt asekuracyjny. Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się Sprzęt asekuracyjny Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się o niebezpieczeństwie upadku, nawet, jeśli na początku mamy w pobliżu pomocną dłoń. Ryzyko upadku i urazów

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

Informacje dla producentów dotyczące celowości i sposobów stosowania detektorów zadziałania w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości

Informacje dla producentów dotyczące celowości i sposobów stosowania detektorów zadziałania w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości Informacje dla producentów dotyczące celowości i sposobów stosowania detektorów zadziałania w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości Wstęp dr inż. Marcin Jachowicz, CIOP-PIB 2013 r. Większość przyczyn

Bardziej szczegółowo

Œrodki ochrony przed upadkiem z wysokoœci

Œrodki ochrony przed upadkiem z wysokoœci METODY ASEKURACJI Wybór odpowiedniej metody asekuracyjnej jest kluczowym elementem sytemu ochrony pracownika przed zagro eniami wynikaj¹cymi z pracy na wysokoœci. W sytuacji, gdy z powodów organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM

OCHRONA PRZED UPADKIEM OCHRONA PRZED UPADKIEM 3 Szelki bezpieczeństwa 37 Systemy ustalające pozycję podczas pracy 40 Liny 4 Urządzenia samohamowne 4 Amortyzatory 44 Urządzenia samozaciskowe na linie kotwiczącej 4 Zestawy sprzętu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 04/2015

SYSTEMY CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 04/2015 SYSTEMY CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 04/2015 Lekcja nr 1 z 7 1 Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości 2 Punkty kotwiczące 3 Przestrzenie zamknięte 4 Dostęp linowy 5 Ewakuacja 6 System asekuracji

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/B

katalog cennik 2009/B katalog cennik 2009/B Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM

OCHRONA PRZED UPADKIEM OCHRONA PRZED UPADKIEM 6 Szelki bezpieczeństwa 67 Systemy ustalające pozycję podczas pracy 70 Liny 71 Urządzenia samohamowne 7 Amortyzatory 74 Urządzenia samozaciskowe na linie kotwiczącej 7 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Szelki bezpieczeństwa. bezpečnostní postroje Szelki bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa. bezpečnostní postroje Szelki bezpieczeństwa bezpečnostní postroje 440 VYSVĚTLIVKY WYJASNIENIA - jištění proti pádu - výstup a sestup - zadní připojovací prvek - zachycovač pádu - zabezpieczenie przed upadkiem - wejście i zejście - tylny punkt zaczepowy

Bardziej szczegółowo

Prace na wysokości. KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Warszawa, 18.06.2015 r.

Prace na wysokości. KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Warszawa, 18.06.2015 r. KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy Warszawa, 18.06.2015 r. Prace na wysokości mgr inż. Krzysztof Zamajtys Główny specjalista ds. bhp Inspektor ds. ppoż. 1 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 11/2015

POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 11/2015 POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI 11/2015 Lekcja nr 6 z 7 1 Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości 2 Punkty kotwiczące 3 Przestrzenie zamknięte 4 Dostęp linowy 5 Ewakuacja 6 Poziomy system asekuracji 7 Przeglądy

Bardziej szczegółowo

Accen Sp. z o.o. Tworzymy International Society for Fall Opracowujemy Protection Wykonujemy

Accen Sp. z o.o. Tworzymy International Society for Fall Opracowujemy Protection Wykonujemy PIONOWE Systemy asekuracyjne zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom podczas przemieszczania się po pionowych ciągach komunikacyjnych chroniąc przed upadkiem stosowane są na wysokich obiektach takich

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom Inwestor: URZĄD MIEJSKI W PIEKARACH ŚL. Wydział Inwestycji i Remontów ul. Bytomska 84 41-940 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości

Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka 12/1999, str. 6-11 dr inż. Krzysztof Baszczyński mgr inż. Mariusz Karlikowski mgr inż. ZYGMUNT ZROBEK Centralny Instytut Ochrony Pracy Urządzenia kotwiczące w sprzęcie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo bezpieczeństwo pracy na wysokości

Budownictwo bezpieczeństwo pracy na wysokości PROMOTOR 3/214 TEMAT NUMERU DR INŻ. ANNA M. WIŚNIEWSKA pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie WŁODZIMIERZ WIŚNIEWSKI specjalista ds. BHP, mgr inż. budownictwa Budownictwo bezpieczeństwo pracy na

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnych z PN-EN 361:2005 PN-EN 358: 2002 (S-2, S-5)

Deklaracja zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnych z PN-EN 361:2005 PN-EN 358: 2002 (S-2, S-5) PN-EN ISO 9001 AQAP 2110 Deklaracja zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnych z PN-EN 361:2005 PN-EN 358: 2002 (S-2, S-5) Producent: LUBAWA S. A. 63-400 Ostrów Wielkopolski,

Bardziej szczegółowo

2013/14 KATALOG / CENNIK Wyposażenie arborystów

2013/14 KATALOG / CENNIK Wyposażenie arborystów 2013/14 KATALOG / CENNIK Wyposażenie arborystów PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź tel +48 42 29 29 500, tel +48 42 680 20 83, fax +48 42 680 20 93, info@protekt.com.pl Marka TREEUP jest własnością

Bardziej szczegółowo

Uprząż niepalna. Funkcjonalność uprzęży: Podstawowe parametry: Przewidywane wdrożenie: Assecuro Sp. z o.o. lub ZTK Lubawa

Uprząż niepalna. Funkcjonalność uprzęży: Podstawowe parametry: Przewidywane wdrożenie: Assecuro Sp. z o.o. lub ZTK Lubawa Funkcjonalność uprzęży: Uprząż niepalna Uprząż niepalna jest przeznaczona dla gorących stanowisk pracy na wysokości, szczególnie dla spawaczy, lutowników, dekarzy, monterów konstrukcji stalowych na wysokości

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnych z PN-EN 361:2005 PN-EN 1497: 2009 (S-02)

Deklaracja zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnych z PN-EN 361:2005 PN-EN 1497: 2009 (S-02) PN-EN ISO 9001 AQAP 2110 Deklaracja zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnych z PN-EN 361:2005 PN-EN 1497: 2009 (S-02) Producent: LUBAWA S. A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W DOSTĘPIE LINOWYM. opracował: inż. Marcin Dudek instruktor i egzaminator OTDL

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W DOSTĘPIE LINOWYM. opracował: inż. Marcin Dudek instruktor i egzaminator OTDL ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W DOSTĘPIE LINOWYM opracował: inż. Marcin Dudek instruktor i egzaminator OTDL Wstęp Niniejsza prezentacja zawiera rady i zalecenia dla pracodawców i pracowników, którzy w pracy

Bardziej szczegółowo

Ochrony indywidualne chroniące przed upadkiem z wysokości

Ochrony indywidualne chroniące przed upadkiem z wysokości Ochrony indywidualne chroniące przed upadkiem z wysokości 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZY: Remont II i III piętra w budynku nr 101- CSiKGW na terenie Akademii Sztuki Wojennej działka ew. nr 2/180 obręb 3-21-28. ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON PLUS nr kat. CA 104

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON PLUS nr kat. CA 104 Producent: Łazy k/warszawy, Al. Krakowska 184a 05-552 Wólka Kosowska tel/fax (0-22) 757 75 12 fax. (0-22) 757 77 73 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON PLUS nr kat. CA 104 ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe pracowników wykonujących prace na wysokości

Szkolenie okresowe pracowników wykonujących prace na wysokości Szkolenie okresowe pracowników wykonujących prace na wysokości Definicja prac zaliczanych do prac na wysokości Praca na wysokości jest wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej

Bardziej szczegółowo

@ Data zgłoszenia:

@ Data zgłoszenia: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA 15 OPIS OCHRONNY PL 59127 WZORU UŻYTKOWEGO ) Y1 (21) Numer zgłoszenia: 106613 51) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 28.05.1997

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ARBORYSTÓW 2015

WYPOSAŻENIE ARBORYSTÓW 2015 WYPOSAŻENIE ARBORYSTÓW 2015 WYPOSAŻENIE ARBORYSTÓW - 2015 Marka TREEUP jest własnością firmy PROTEKT działającej na rynku od ponad 20 lat. Specjalnością firmy PROTEKT są produkty przeznaczone do ochrony

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej Halina Wojciechowska-Piskorska Środki ochrony indywidualnej instrukcja stosowania, kontroli i konserwacji Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wprowadzenie...4 I. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. ul. Tatrzañska 19, SOPOT tel.: ; fax

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. ul. Tatrzañska 19, SOPOT tel.: ; fax Praktyka stosowania indywidualnych œrodków ochrony przed upadkiem wskazuje, e jednym z kluczowych elementów prawid³owej konfiguracji systemu ochrony przed upadkiem jest w³aœciwe zakotwiczenie sprzêtu.

Bardziej szczegółowo

Technologia, która ratuje życie

Technologia, która ratuje życie Technologia, która ratuje życie Kontakt Mittelmann Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Bessemerstraße 25 42551 Velbert E-Mail: info@mittelmann.com www.mittelmann.com Wyłączny przedstawiciel na Polskę: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

AT 181 / Punkt kotwiczenia typu A. Zestaw AT AT śruba M10 + podkładka M10 + nakrętka samohamowna M10.

AT 181 / Punkt kotwiczenia typu A. Zestaw AT AT śruba M10 + podkładka M10 + nakrętka samohamowna M10. AT 181 / Punkt kotwiczenia typu A Nr kat.: AT 181 EN 795 TYP A Zestaw AT 181 001 AT 181 + kotwa segmentowa ze stali nierdzewnej Zestaw AT 181 002 AT 181 + kotwa segmentowa ze stali galwanizowanej Zestaw

Bardziej szczegółowo

PRODUCT GROUP. Seria MSA Workman Produkty zabezpieczające przed upadkiem

PRODUCT GROUP. Seria MSA Workman Produkty zabezpieczające przed upadkiem PRODUCT GROUP Seria MSA Workman Produkty zabezpieczające przed upadkiem Zabezpieczenie przed upadkiem Osobisty sprzęt ochronny, zabezpieczający przed upadkiem używany jest przez pracowników w wielu gałęziach

Bardziej szczegółowo

PRACA NA WYSOKOŚCIACH

PRACA NA WYSOKOŚCIACH Część I Podstawa prawna PRACA NA WYSOKOŚCIACH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NOWOŚCI. W nowym katalogu między innymi: NOWY ACTION WORK (str. 4) ERGON 44 PLUS (str.7) STAŁY SYSTEM ASEKURACYJNY INTER SAFE-NET (str.

SPIS TREŚCI NOWOŚCI. W nowym katalogu między innymi: NOWY ACTION WORK (str. 4) ERGON 44 PLUS (str.7) STAŁY SYSTEM ASEKURACYJNY INTER SAFE-NET (str. www.jmpinter.com PL SPIS TREŚCI UPRZĘŻE ACTION......................................................................... 3 SZELKI PROFESJONALNE........................................................ 6

Bardziej szczegółowo

2016

2016 www.jmpinter.com 2016 PL SPIS TREŚCI UPRZĘŻE ACTION......................................................................... 3 SZELKI PROFESJONALNE........................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRAC BUDOWLANYCH SPROSTAĆ WYMOGOM BHP! Benjamin Kuciński

ZABEZPIECZENIE PRAC BUDOWLANYCH SPROSTAĆ WYMOGOM BHP! Benjamin Kuciński ZABEZPIECZENIE PRAC BUDOWLANYCH SPROSTAĆ WYMOGOM BHP! Benjamin Kuciński PODZIAŁ ZABEZPIECZEŃ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA ZABEZPIECZENIA STAŁE - Balustrady odpowiedniej wysokości - Systemy asekuracyjne

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnych z PN-EN 354: 2006

Deklaracja zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnych z PN-EN 354: 2006 PN-EN ISO 9001 AQAP 2110 Deklaracja zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnych z PN-EN 354: 2006 Producent: LUBAWA S A 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul Staroprzygodzka 117 Oświadcza,

Bardziej szczegółowo

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Białystok

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Białystok PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Białystok Egzemplarz nadzorowany nr: INSTRUKCJA ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI (Tekst jednolity z uwzględnieniem Aneksu nr 1 wersja sierpień 2012) Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON nr kat. CA 103

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON nr kat. CA 103 Producent: Łazy k/warszawy, Al. Krakowska 184a 05-552 Wólka Kosowska tel/fax (0-22) 757 75 12 fax. (0-22) 757 77 73 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZELKI BEZPIECZEŃSTWA AKSJON nr kat. CA 103 ZASTOSOWANIE Szelki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DRABINA DO SŁUPÓW typ DRS-1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DRABINA DO SŁUPÓW typ DRS-1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DRABINA DO SŁUPÓW typ DRS-1 I. ZASTOSOWANIE Drabina typ DRS-1 przeznaczona jest do wszelkich prac przy słupach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych w ustawieniu pionowym.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2001/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 27 czerwca 2001 r.

DYREKTYWA 2001/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 27 czerwca 2001 r. DYREKTYWA 2001/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/655/EWG dotyczącą minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP LINOWY. Zasady bezpiecznej pracy technikami dostępu linowego wymogi prawne - sprzęt zabezpieczający - nieprawidłowości.

DOSTĘP LINOWY. Zasady bezpiecznej pracy technikami dostępu linowego wymogi prawne - sprzęt zabezpieczający - nieprawidłowości. ORGANIZACJA TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO ORGANIZATION OF ROPE ACCESS TECHNICIANS DOSTĘP LINOWY Zasady bezpiecznej pracy technikami dostępu linowego wymogi prawne - sprzęt zabezpieczający - nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

sta³e systemy ochronne

sta³e systemy ochronne sta³e systemy ochronne [ ] SPRZÊT CHRONI CY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŒCI Praktyka stosowania indywidualnych œrodków ochrony przed upadkiem wskazuje, e jednym z kluczowych elementów prawid³owej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających. przed upadkiem z wysokości

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających. przed upadkiem z wysokości BUDOWNICTWO Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości BUDOWNICTWO Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości Broszura powstała we współpracy z

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości BUDOWNICTWO Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości Broszura powstała we współpracy z firmą ASSECURO specjalizującą się w zakresie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

BUDOWNICTWO. Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości BUDOWNICTWO Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości Broszura powstała we współpracy z firmą ASSECURO specjalizującą się w zakresie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Bardziej szczegółowo

STAŁE SYSTEMY ASEKURACYJNE. www.protekt.com.pl

STAŁE SYSTEMY ASEKURACYJNE. www.protekt.com.pl STAŁE SYSTEMY ASEKURACYJNE 2016 www.protekt.com.pl DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI: Jacek Sosnowski tel. kom. 601 725 155 jacek@protekt.com.pl Stanisław Traczyk tel. kom. 665 447 355 stanisław@protekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DRABINA DO SŁUPÓW typ DRN-22 z podsystemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości typ USM-1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DRABINA DO SŁUPÓW typ DRN-22 z podsystemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości typ USM-1 I. ZASTOSOWANIE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DRABINA DO SŁUPÓW typ DRN-22 z podsystemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości typ USM-1 Drabina typ DRN-22 wyposażona w podsystem zabezpieczajacy przed upadkiem

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA SPRZĘT RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO W RAMACH WYPOSAŻENIA KSRG

OFERTA CENOWA NA SPRZĘT RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO W RAMACH WYPOSAŻENIA KSRG Krosno, kwiecień 2015 OFERTA CENOWA NA SPRZĘT RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO W RAMACH WYPOSAŻENIA KSRG Produkty do wyboru w zależności od potrzeb jednostki Szelki bezpieczeństwa P-02 142 netto Szelki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Oferta > Bezpieczna technika pracy na wysokościach > Drabiny > Drabiny pionowe, mocowane na stałe, ewakuacyjne > Drabiny dla energetyki, do słupów

Oferta > Bezpieczna technika pracy na wysokościach > Drabiny > Drabiny pionowe, mocowane na stałe, ewakuacyjne > Drabiny dla energetyki, do słupów Tel. +48 77 417 05 06 Fax +48 77 544 93 23 E-mail: orome@orome.pl Najczęściej zadawane pytania F.A.Q. Mapa Strony Oferta > Bezpieczna technika pracy na wysokościach > Drabiny > Drabiny pionowe, mocowane

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P. W. - PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. Żeromskiego 51 a Radom ul. Komandosów 4/148 Tel. Fax (048) 385-09-57 Tel.(048) 363-06-77 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

JAKO PRACODAWCA ODPOWIADASZ ZA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

JAKO PRACODAWCA ODPOWIADASZ ZA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 2 3 JAKO PRACODAWCA ODPOWIADASZ ZA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW Zgodnie z Art. 207 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ. przykładowa wizualizacja

OPIS URZĄDZEŃ. przykładowa wizualizacja Załącznik nr 1 OPIS URZĄDZEŃ 1. HUŚTAWKA HAMAK Szerokość:0,7m-0,9m Długość: 3,1m-3,3m Wysokość: 1,4m-1,7m Urządzenie zabawowe huśtawka typu hamak. Urządzenie ma być zbudowane z dwóch stalowych, ocynkowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 c Ścianki wystawiennicze budynek Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie

Załącznik 1 c Ścianki wystawiennicze budynek Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rysunek jm. Ilość 2 3 4 5 Ekspozytor 7 Pionowy, ścienny ekspozytor na czasopisma, katalogi i materiały reklamowe. Stelaż wykonany z profili stalowych : - zewnętrznych o przekroju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Linki stalowe i akcesoria 8

Linki stalowe i akcesoria 8 Linki stalowe i akcesoria 8 8 25012/14 Linka stalowa : 50 metrów : Ocynkowana linka stalowa : Wytrzymałość na rozciąganie maks. 1770 N/mm². Typ 7 x 19. Kompletnych 250 m. / przemysł Pozycja : Ø (mm): /metr:

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie produkcyjne

Wyposażenie produkcyjne Kobyłka regulacja wysokości od 600 do 900 skok regulacji 100 podstawa o szerokości 800 z bocznym ograniczeniem antypoślizgowym stabilny stelaż z rur stalowych żółty chromowany, Ø 28, składany nieślizgające

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR GEOD. 123/8 W OBRĘBIE WSI RADZYŃ ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR GEOD. 123/8 W OBRĘBIE WSI RADZYŃ ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 1. 3 W 1 TWISTER + WAHADŁO + BIEGACZ OZNACZENIA 1. rura fi 33,7 ściana 3mm 2. rura fi 42,3 ściana 3,2mm 3. rura fi 48,3 ściana 3,2mm 4. rura fi 60,3 ściana 3,2mm 5. rura fi 88,9 ściana 3,6mm 6. rura fi

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna do kampanii:

Lista kontrolna do kampanii: Lista kontrolna do kampanii: Bezpieczeństwo pracy w budownictwie: upadki i poślizgnięcia Lista kontrolna zawiera pytania, które powinny ułatwić sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pracy w firmie (przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załączniki. Spis rysunków

Spis treści. Załączniki. Spis rysunków Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa prawna opracowania... 2 3. Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.- ekonom.... 2 4. Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE Ręczne prace transportowe- to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników,

Bardziej szczegółowo

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny 3 2. Podstawa opracowania projektu 3 3. Przedmiot opracowania 3 4. Stan istniejący 5. Budowa kanalizacji kablowej 6. Harmonogram prac 4 7. Uwagi końcowe 8. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

STAŁE SYSTEMY ASEKURACYJNE.

STAŁE SYSTEMY ASEKURACYJNE. STAŁE SYSTEMY ASEKURACYJNE 2014 www.protekt.com.pl DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI: Jacek Sosnowski tel. kom. 601 725 155 jacek@protekt.com.pl Stanisław Traczyk tel. kom. 665 447 355 stanisław@protekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 18.2

PRZEDMIAR ROBÓT NR 18.2 PRZEDMIAR ROBÓT NR 18.2 OBIEKTY BUDOWLANE KATALOGOWE OB01 OB16 Rozdział 1 - Peron Nr 1 Nr 18.2 105/120 NAZWA U Nr 1 Dział 2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PROWADZENIA PRAC NA WYSOKOŚCI

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PROWADZENIA PRAC NA WYSOKOŚCI Załącznik Nr 26 do Zarządzenia Nr 5/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PROWADZENIA PRAC NA WYSOKOŚCI wydanie drugie z dnia 30 czerwca 2014 roku Spis treści 1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 18.2

PRZEDMIAR ROBÓT NR 18.2 PRZEDMIAR ROBÓT NR 18.2 OBIEKTY BUDOWLANE KATALOGOWE OB01 OB16 L01 szlak Wrocław Popowice Wrocław Osobowice Rozdział 1 - Peron Nr 1 Nr 18.2 45/54 NAZWA U Nr 1 18.2.02.01.01 B.08.01; B.09; Dział 2 - Roboty

Bardziej szczegółowo

ZZUW "Północ" SUW KOZŁOWA G. ZZUW "Wschód" SUW MACZKI, ZZUW "Północ" SUW BIBIELA. Oddział Gospodarki Rybackiej ZUW GOCZAŁKOWICE SUW STRUMIEŃ

ZZUW Północ SUW KOZŁOWA G. ZZUW Wschód SUW MACZKI, ZZUW Północ SUW BIBIELA. Oddział Gospodarki Rybackiej ZUW GOCZAŁKOWICE SUW STRUMIEŃ załącznik nr 1 Zestawienie materiałów i sprzętu ochronnego L.p. Materiały ochronne 2014 Amortyzator z linką AML L 02 (prod. Lubawa) wykonany z taśmy poliamidowej zaszywanej w pętle z regulowaną poliamidową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO KUBWIT ul. Osadnicza 5 65-950 Zielona Góra tel./fax: ( 068) 453-54-35 e-mail: biuro@kubwit.com.pl

Bardziej szczegółowo

System bezpiecznych lin asekuracyjnych

System bezpiecznych lin asekuracyjnych BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE System bezpiecznych lin asekuracyjnych SPEŁNIA WYMAGANIA NORM PN-EN 795:2012, CEN TS 16415:2013, ANSI Z359 ORAZ CSA Z259; CHRONIONY PATENTEM NR GB 2389386 DO MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. C50 slim...4 C50...8 C80 cube...12 C80...16 Z90 cube...20 Z90...24

SPIS TREŚCI. C50 slim...4 C50...8 C80 cube...12 C80...16 Z90 cube...20 Z90...24 edycja 3 SPIS TREŚCI C50 slim...4 C50...8 C80 cube...12 C80...16 Z90 cube...20 Z90...24 slim płaskie pióra w kształcie litery C, minimalna wysokość pakietu, prowadnice linkowe, szeroka gama kolorystyczna,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości

Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości Wersja: 02 Data wydania: 30.06.2014 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro BHP i PPOŻ Zatwierdzenie: Zarządzenie Prezesa Zarządu ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR):

KARTA KATALOGOWA. 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR): KARTA KATALOGOWA 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR): Nie dotyczy. 4. WIDOK OGÓLNY UiSW (ZDJĘCIE): Strona 1 z 5 5. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo