Raport z akcji ankietyzacji SEP 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z akcji ankietyzacji SEP 2013"

Transkrypt

1 Raport z akcji ankietyzacji SEP 2013 Autorstwa: Grzegorz Kuczkowski Łukasz Bartkiewicz Paweł Szuman str. 1

2 Spis treści Wstęp SEP organizacją przyjaciół Składki członkowskie Oczekiwane cele rozwoju SEP na najbliższe lata Wyróżnienia i medale SEP Znajomość działań lokalnych SEP, a chęć działania Branże, w jakich pracują członkowie SEP Ocena działania biur SEP Rozkład wiekowy członków SEP Problemy lokalne w Oddziałach Różnice między Oddziałami, a chęć ich połączenia Przekrój statystyczny członków SEP Oczekiwania zmian Strony internetowe Zakończenie str. 2

3 Wstęp Na wstępie pragniemy szczerze podziękować wszystkim, dzięki którym taka inicjatywa jak akcja ankietyzacji SEP miała szansę zaistnieć. Pomysł ten narodził się i został zorganizowany w ramach Komisji Młodzieży SEP O. Gdańsk. Inicjatorami i autorami są osoby poniżej 25-tego roku życia, jednak działają w SEP od początku studiów na Politechnice Gdańskiej. Projekt ten, chodź nierealizowany bez przeszkód, jest skromnym przykładem na to, jak działania młodzieży w ramach SEP mogą być realizowane, o ile zaistnieją w środowisku, w którym jest duże wsparcie dla inicjatyw młodzieżowych. Wypełnień w ramach ankiety wykonano 400, z których na potrzeby analizy użytecznych okazało się 378. jest to wynik jaki założyli sobie na początku autorzy, jednak zdecydowanie najlepszy jak do tej pory spośród osiągniętych w ramach podobnych akcji w SEP. Zaangażowanie było całkowicie różne - od około wypełnień w niektórych Oddziałach - po niestety 0 wypełnień w innych. i wynik nie pozwolił zrealizować jednego z celów, jakim było wyznaczenie i porównanie sytuacji w poszczególnych Oddziałach, dlatego ankieta odnosi się dla całości SEP z ewentualnym podziałem na działania lokalne oraz centralne. Przed przystąpieniem do lektury autorzy pragną podkreślić, że rezultat jest przedstawieniem wyników liczbowych z ewentualnym opisem i komentarzem w postaci przemyśleń autorów. Trzeba mieć również świadomość, iż osoby, które wypełniły ankietę są na ogół bardziej zaangażowane od tych, którzy z różnych powodów tego nie dokonali. Dlatego wynik może w ogólnej ocenie wypadać nieco bardziej korzystnie dla całościowego odbioru niż w rzeczywistości. Wyniki ankiety podzielono tematycznie na aspekty, dlatego każdy podpunkt zawiera odpowiedź lub opis jednego zagadnienia. udało się jednak uniknąć wzajemnych koneksji między podpunktami, dlatego dla całościowej odpowiedzi, jaki jest obecnie stan SEP na podstawie tych 378 głosów, należy przeczytać całość. Mamy nadzieję, że inicjatywa przyniesie jakiekolwiek pozytywne skutki oraz zapewniamy, że nie jest to ostatnia akcja organizowana przez autorów. Pozdrawiamy, mgr inż. Grzegorz Kuczkowski inż. Łukasz Bartkiewicz Paweł Szuman str. 3

4 1. SEP organizacją przyjaciół W ramach wyników otrzymanych w ankiecie widać jednoznacznie, że aspekt zaznaczony w punkcie pierwszym jest najważniejszym, jaki skłania ludzi aby wstąpić do Stowarzyszenia. Dodatkowo członkowie dość często zachęcają swoich kolegów z pracy do wstępowania do SEP. W ramach otwartych wypowiedzi otrzymano liczne opinie, w których ankietowani wyrażali opinię, iż znaczącym czynnikiem powodującym wstępowanie do SEP było polecenie przez wykładowcę, przełożonego lub kolegę z pracy. Dodatkowo są opisane przypadki, w których każdego nowego pracownika w firmie stara się wprowadzić do kół zakładowych, aby w ten sposób mógł się szybciej zaadoptować w nowym środowisku dzięki wsparciu nowych kolegów z koła SEP. Wykres 1. Zachęcam znajomych, aby wstąpili do SEP 5% 8% 42% 17% zgadzam się Raczej się nie zgadzam mam zdania Raczej zgadzam się 28% Zgadzam się całkowicie Aż 70% ankietowanych przyznaje, że zachęca znajomych, aby wstąpili do Stowarzyszenia. Z racji, iż więzi koleżeńskie są tak istotne, sposoby ich podtrzymania - wspólne wyjazdy, spotkania koleżeńskie powinny być utrzymywane przynajmniej na obecnym poziomie, gdyż jak przyznaje 70 % ankietowanych, członkostwo w SEP pozwoliło poznać wielu przyjaciół. Wykres 2. Działając w SEP poznałem wielu przyjaciół 7% 7% 45% 16% zgadzam się Raczej się nie zgadzam mam zdania Raczej zgadzam się 25% Zgadzam się całkowicie str. 4

5 Wykres 3. Jaka jest, według Pani/Pana, atmosfera między członkami Pani/Pana Oddziału SEP? 2% 0% 6% 11% 45% 36% Bardzo dobra Raczej dobra Ani dobra, ani zła Raczej zła Bardzo zła nie mam zdania Jak wykazują odpowiedzi - to właśnie namowa kolegów z pracy jest jednym z ważniejszych czynników zachęcających ludzi do wstępowania do Stowarzyszenia. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, dlatego należy podtrzymywać ten kierunek pamiętając, że nic tak bardzo nie przyciąga niż polecanie Stowarzyszenia przez kolegę/koleżankę z pracy. Jest to ważny czynnik decydujący o wstąpieniu, jednak w ramach członkostwa okazuje się, iż osoby ankietowane mają nieco inne oczekiwania i po przystąpieniu, poza atmosferą, chcą być dumni z przynależności do Stowarzyszenia oraz z jego osiągnięć, jakie po części chcieliby współtworzyć. 2. Składki członkowskie W ramach przeprowadzonej ankiety zadano trzy pytania dotyczące składek członkowskich. Na pierwsze dotyczące tego, czy ankietowany opłaca składki członkowskie, aż 83% przyznało, że robi to regularnie. Trzeba mieć jednak świadomość tego, iż osoby, które wypełniały ankietę należą do nieco bardziej aktywnych członków SEP, stąd też może wynikać aż tak wysoki rezultat. Wykres 4. Czy opłaca Pani/Pan składki członkowskie w SEP? 11% 6%, regularnie, ale nieregularnie 83% str. 5

6 Kolejnym było pytanie o wysokość składki członkowskiej. Widać, iż obecna wysokość składki mieści się w przedziale akceptowanym przez większość osób. Wykres 5. Jaka wysokość rocznej składki członkowskiej według Pana/Pani byłaby najwłaściwsza? 15% 11% 9% 23% do 20 do 50 do 100 do % powyżej 150 Dodatkowo zadano pytanie, co może nakłonić do bardziej regularnego opłacania składek. Najczęstszą odpowiedzą było udostępnienie informacji o przeznaczeniu składek. Z pewnością warto się zastanowić nad tym kierunkiem. Drugim w kolejności rozwiązaniem akceptowanym przez co najmniej 1/3 ankietowanych jest wysyłanie wiadomości z przypomnieniem. Zważywszy, że wysyłanie wiadomości nie wiąże się z dużymi nakładami, jest rozwiązaniem prostym i tanim. Można przyjąć, że poprawiłoby to procent opłacalności składek, więc można się zastanowić nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Wykres 6. Co według Pani/Pana mogłoby zmotywować do regularnego opłacania składek członkowskich? 21% 46% Niższa wysokość składki 33% Wysyłania informacji o konieczności zapłaty drogą Publiczna dostępność wiedzy na temat wykorzystania składek 3. Oczekiwane cele rozwoju SEP na najbliższe lata W ramach ankiety zadano pytanie odnośnie problemów, z jakimi najczęściej borykają się obecnie Oddziały. Zaproponowane zostało kilka przykładowych odpowiedzi oraz pozostawiono miejsce na str. 6

7 własną. Odpowiedzi własnych było około 2%, tak więc wydaje się, że podpowiedzi jakie zawarto w ankiecie były dość trafne. Poniżej wykres. Wykres 7. Spośród poniższej listy proszę wybrać 3 cele, które, w Pani/Pana opinii, powinny być kluczowe dla działalności SEP w najbliższych latach: zmniejszenie biurokracji, 7% poprawa struktury organizacyjnej SEP, 8% zaangażowanie w projekty przynoszące zysk finansowy, 15% budowa nowej strony 6% Inne 2% polepszenie kondycji finansowej 8% zwiększenie aktywności wydawniczej 10% wypracowanie jednorodnej i rozpoznawalnej marki Stowarzyszenia 19% budowa nowej strony polepszenie kondycji finansowej zwiększenie aktywności wydawniczej wypracowanie jednorodnej i rozpoznawalnej marki Stowarzyszenia zwiększenie autorytetu SEP w dziedzinie naukowej, zaangażowanie w projekty przynoszące zysk finansowy, poprawa struktury organizacyjnej SEP, zwiększenie autorytetu SEP w dziedzinie naukowej, 25% zmniejszenie biurokracji, Inne Ankietowani wskazali trzy podstawowe problemy, jakie uważają za kluczowe dla rozwoju SEP w najbliższych latach: 1. Zwiększenie autorytetu SEP w dziedzinie naukowej 25 % 2. Wypracowanie jednorodnej i rozpoznawalnej marki Stowarzyszenia 19 % 3. Zaangażowanie w projekty przynoszące zysk finansowy 15 % Na czwartym miejscu uplasował się kierunek powiązany również z kierunkiem pierwszym, a więc: 4. Zwiększenie aktywności wydawniczej 10% Widać tutaj, iż mimo wskazywania, że czynnikiem skłaniającym do wstąpienia oraz do członkostwa w SEP są często więzy koleżeńskie to członkowie oczekują Stowarzyszenia nie tylko żyjącego wycieczkami i spotkaniami, ale przede wszystkim Stowarzyszenia o znanej i uznawanej marce, która jest faktycznym znakiem jakości, zwłaszcza w dziedzinie technicznej i naukowej. Wydawnictwa COSiW są cennym osiągnięciem, potrzeba jednak publikacji i większego zaangażowania w prace normalizacyjne oraz opracowywania publikacji do nowych norm już wtedy, gdy są opublikowane jako anglojęzyczne. W momencie publikacji w języku polskim byłyby gotowe komentarze oraz opracowania SEP, aby to właśnie nasze Stowarzyszenie było pierwszym podejmującym temat oraz udzielającym rzeczowych odpowiedzi tak jak to już wcześniej bywało. str. 7

8 Na kolejnym miejscu uplasowało się zaangażowanie w projekty przynoszące zysk finansowy. Tutaj znacznie trudniej jest wskazać, w czym SEP powinien upatrywać swojej szansy na polepszenie kondycji finansowej. Być może rozwiązaniem mogłoby być pozyskiwanie grantów badawczych lub też środków unijnych na działania związane ze szkoleniem itp. Na pewno nie do przecenienia byłaby tutaj wymiana doświadczeń między Oddziałami w ramach, której można by wymieniać pomysły na prowadzenie projektów przynoszących zysk finansowy, które odniosły pozytywny skutek. Z racji, iż Oddziały nie konkurują między sobą oraz działają w różnych środowiskach, wymiana doświadczeń w kwestii lepszego pozyskiwania środków finansowych na działalność wydaje się być jak najbardziej zasadna. a wymiana jednak nie powinna być narzucona odgórnie, lecz wynikać z oddolnej chęci pomocy i tworzenia stowarzyszenia silnego oraz solidarnego. 4. Wyróżnienia i medale SEP Na wstępnie należy zaznaczyć, iż podjęcie tej kwestii przez autorów podyktowane było chęcią uzyskania odpowiedzi, dlaczego w środowisku SEP jest tak wiele różnego rodzaju odznaczeń i medali oraz czy jest to potrzebne. W ramach uzyskanych odpowiedzi w pierwszej kolejności należy przedstawić, że jak wynika z poniższego wykresu, niemal połowa z ankietowanych została odznaczona medalami SEP. Wykres 8. Czy został/a Pani/Pan kiedykolwiek odznaczona/y medalem SEP? 45% 55% Wydaje się więc, że medale przyznawane są dość powszechnie, przez co można odnieść wrażenie, że nie posiadają aż tak dużej wartości dla odznaczonych. str. 8

9 Wykres 9. Czy pełni Pani/Pan funkcję statutową w SEP (członek zarządu, członek komisji, itp.)? 49% 51% Okazuje się jednak, iż prawie połowa ankietowanych pełni funkcję statutowe w SEP, tak więc może stąd wynikać fakt tak dużej liczby odznaczonych. Wobec tego kontynuując temat zadano pytanie odnośnie tego, co ankietowani sądzą o kwestii odznaczania. Wynik obrazuje poniższy wykres. Wykres 10. Czy praca zaangażowanych członków na rzecz Stowarzyszenia jest doceniana przez Oddział i wyróżniana w odpowiedni sposób? Raczej nie 5% 1% nie mam zdania 11% Ani tak, ani nie 11% 27% Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie nie mam zdania Raczej tak 45% Dodatkowo analizując powyższy wykres ankietowani przyznają, że raczej nie mają zastrzeżeń do sposobu odznaczania członków. Pojawia się jednak wątpliwość, gdyż w większości pytań odpowiedzi są bardziej spolaryzowane, a więc dziwi tutaj fakt, że znacznie więcej osób wybrało odpowiedź Raczej tak niż. Dlatego wydaje się, że w tej kwestii pozostają małe problemy do rozwiązania. Jednak trudno określić jednoznacznie co budzi te niewielkie zastrzeżenia ankietowanych. str. 9

10 5. Znajomość działań lokalnych SEP, a chęć działania W tym podpunkcie ocenie podlegała znajomość akcji organizowanych przez SEP w Oddziałach, a więc tego jak funkcjonowanie SEP jest postrzegane przez członków lokalnie. Wykres 11. W jakim stopniu znane mi są działania lokalne SEP? 6% 8% 40% znam 19% Znam, ale w niewielkim stopniu Znam, w średnim stopniu Znam dobrze Znam bardzo dobrze 27% Jak wynika z udzielonych odpowiedzi przytłaczająca większość przyznaje, że wie jakie inicjatywy organizowane są w ich strukturze lokalnej. Należy się jednak zastanowić również, dlaczego 1/3 ankietowanych nie zna tych działań albo zna je tylko w średnim stopniu. Co prawda nasuwa się pytanie, w jaki sposób, co trzeci ankietowany jest członkiem społeczności lokalnej jednak nie posiada informacji o akcjach i wydarzeniach. Poszukując odpowiedzi na to pytanie autorzy przeanalizowali strony poszczególnych Oddziałów SEP. Okazuje się, że część z nich nie posiada nawet zakładki Aktualności i wydarzenia. Należy zastanowić się, w jaki sposób osoba, która chciałaby uzyskać informacje i być może włączyć się w niektóre projekty ma się o nich dowiedzieć. Odpowiedź na pytanie, jaka część członków jest zainteresowana tym, aby działać i włączać się w akcje obrazuje poniższy wykres. Wykres 12. Jestem zainteresowany, aby uczestniczyć w akcjach organizowanych przez SEP 1% 4% 10% 52% 33% zgadzam się Raczej się nie zgadzam mam zdania Raczej zgadzam się Zgadzam się całkowicie str. 10

11 Widać, że więcej ludzi jest zainteresowanych działaniem niż poinformowanych na temat tych działań. Stąd wynika, iż istnieje co najmniej kilkuprocentowa grupa osób chętnych do działania, jednak niemających informacji na temat jakie obecnie organizowane są wydarzenia oraz w jaki sposób osoby zainteresowane mogą się w nie włączyć. Propozycja rozwiązania problemu: Co prawda w niewielkich Oddziałach może być problem z aktualizowaniem strony o wydarzeniach, jednak w takim wypadku proponuje się, aby Prezes Oddziału wysyłał raz w miesiącu wiadomość na temat organizowanych w Oddziale działań w najbliższym czasie wraz z propozycją, w jaki sposób można się w nie włączyć lub wziąć w nich udział. Jedną treść wiadomości można wysłać do bardzo dużego grona odbiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu nikt nie będzie się czuł wykluczony ze środowiska stowarzyszenia, a każdy kto będzie chciał będzie miał możliwość działania. 6. Branże, w jakich pracują członkowie SEP Kolejnym pytaniem było podanie branży, w jakiej pracują ankietowani członkowie SEP. Wyniki odpowiedzi na to pytanie przedstawiono poniżej: Wykres 13. W jakiej branży Pani/Pan pracuje lub pracował? Kadra zarządzająca. 10% Pracownik biurowy. 5% Inne 5% Nauka i szkolnictwo wyższe oraz zawodowe. 11% Nauka i szkolnictwo wyższe oraz zawodowe. Energetyka. Telekomunikacja i informatyka. Student. 8% Energetyka. 32% Instalacje i wykonawstwo. Utrzymanie ruchu / Automatyka przemysłowa. 10% Utrzymanie ruchu / Automatyka przemysłowa. Student. Pracownik biurowy. Instalacje i wykonawstwo. 12% Telekomunikacja i informatyka. 7% Kadra zarządzająca. Inne str. 11

12 Jak widać na wykresie największą grupę zawodową stanowią pracownicy zawodowej Energetyki. Kolejną są pracownicy branży instalacyjnej, natomiast trzecią grupą są pracownicy szkolnictwa. Obecnie dostrzega się zmiany, jeśli chodzi o największą grupę zawodową. Obiekty energetyczne są coraz bardziej zaawansowane i najczęściej bezobsługowe. Wydawać by się mogło, że ta grupa zawodowa nie powinna się zwiększyć znacząco w przyszłości, natomiast dopływu nowych członków powinno się przede wszystkim szukać w sektorach IT takich jak telekomunikacja i informatyka oraz automatyka przemysłowa. Analizując zmiany w branży warto szczególnie w tych obszarach poszukać nowych członków nie zapominając równocześnie o żadnej z wymienionych tu grup zawodowych. Cieszy to, że aż co dziesiąty członek SEP przyznaje, że pracuje w kadrze zarządzającej. Jest to dobry wynik, jednak wraz ze zmianą struktury zakładów energetycznych coraz częściej zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych powodują wymianę inżynierów na ekonomistów. Warto, aby SEP było organizacją otwartą na każdego, aby każdy był w stanie odnaleźć się w tej grupie. jak energetyka się zmienia tak i SEP powinien podążać za tymi zmianami, a nawet przewidywać je i starać się wyprzedzić. Jednak do tego konieczne jest połączenie wizerunku SEP, jako organizacji technicznej z wieloletnim doświadczeniem z werwą i fantazją młodzieży tak, aby być atrakcyjnym wizerunkowo dla przyszłych potencjalnych członków być może pracujących w branżach, których w tym momencie nie jesteśmy w stanie określić, a które wyklarują się wraz z postępem technologii. Oczywiście nieuczciwym byłoby pominięcie faktu, że taka otwartość nie jest jedynym słusznym kierunkiem. W ankietach pojawiały się również wypowiedzi, że w SEP nie powinni być członkowie nie-elektrycy i że powinna to być organizacja zrzeszająca tylko i wyłącznie elektryków. Głosy te były bardzo zdecydowane i w precyzyjny sposób nakreślały problem zbytniej otwartości SEP. Ignorowanie tych głosów może prowadzić do konfliktów, dlatego powinno się po przeprowadzeniu szerszych konsultacji określić i jasno sprecyzować kryteria jakie musi spełnić osoba wstępująca do SEP lub też sprawdzić czy obecnie przyjęte standardy są odpowiednie i faktycznie stosowane. 7. Ocena działania biur SEP W tym podpunkcie ankietowani mieli dostęp do pytań oceniających działanie biur SEP lokalnych oraz centralnego. Dostęp do tych pytań był jedynie wtedy, gdy na pytanie czy ankietowany miał styczność z biurem odpowiednio Oddziału oraz Zarządu Głównego. Z racji ogromnych dysproporcji w ilości wypełnień nie da się ocenić biur Oddziału lokalnie, ponieważ odpowiedzi w głównej mierze dotyczą ośmiu najaktywniejszych Oddziałów. W pozostałych natomiast, które nie wzięły udziału w ankiecie sytuacja może wyglądać zupełnie różnie. Ponieważ wszystkie odpowiedzi na temat biura ZG odnosiły się do tego samego biura, była tutaj możliwość uzyskania oceny na podstawie 34% głosów oddanych w ankiecie. str. 12

13 Wykres 14. Czy miała Pani/Pan styczność z biurem Oddziału SEP, do którego Pani/Pan należy? 14% TAK NIE 86% Wykres 15. Czy miała Pani/Pan styczność z biurem Zarządu Głównego SEP? 34% 66% TAK NIE I tak ocena polegała na wystawieniu odpowiedniej wartości liczbowej, gdzie 5 jest oceną najwyższą, a 1 najniższą. Procentowe rozkłady udzielonych odpowiedzi pokazano poniżej. Wykres 16. Ocena sprawności obsługi 30% 3% 5% 18% % 5 str. 13

14 Wykres 17. Ocena kontaktu mailowego, telefonicznego, itp. 3% 3% 45% 18% 31% Wykres 18. Ocena kompetencji pracowników biura 38% 3% 2% 16% 41% Wykres 19. Ocena uprzejmości wobec interesantów 2% 2% 53% 13% 30% str. 14

15 Wykres 20. Ocena komunikatywności 2% 3% 14% 45% % 4 5 Trzeba przyznać, iż wyniki są bardzo wysokie i na 128 osób, które miały styczność i oceniły działanie biura większość ocen stanowiły wartości liczbowe 5 oraz 4. Jednak klasyfikując odpowiedzi względem sumy otrzymuje się wynik, iż najwyżej oceniona jest: Uprzejmość wobec interesantów natomiast najniżej, aczkolwiek nadal wysoko Sprawność obsługi. więc o ile zaistnieje chęć poprawienia czegokolwiek w działaniu biura ZG SEP powinno się poszukać metod usprawniania i przyśpieszania realizacji spraw. Dla szerszego poglądu na tą kwestię czysto informacyjnie zamieszone zostały wyniki oceny dla biur Oddziałów. Dwoma czynnikami, jakie należy uwzględnić jest to, że tutaj większa liczba osób odpowiadała na to pytanie (patrz wykres 14) oraz dodatkowo należy zauważyć to, że duża część ankietowanych utożsamia się z Oddziałem do którego należy i nie chce, żeby ten Oddział wypadł źle. Wyniki przedstawiono poniżej. Wykres 21. Ocena sprawności obsługi 1% 4% 11% 48% % str. 15

16 Wykres 22. Ocena kontaktu mailowego, telefonicznego, itp. 0% 4% 11% 62% 23% Wykres 23.Ocena kompetencji pracowników biura 0% 2% 10% 57% 31% Wykres 24. Ocena uprzejmości wobec interesantów 0% 1% 7% 67% 25% str. 16

17 Wykres 25. Ocena komunikatywności 0% 2% 6% 60% 32% Widać na podstawie tych wykresów, iż biura lokalne są oceniane nieco wyżej niż biuro główne SEP. 8. Rozkład wiekowy członków SEP Wykres 26. Od ilu lat jest Pani/Pan członkiem SEP? 16% 14% 12% 9% 12% 1 2 od 6 do 10 od 10 do 20 17% 20% od 20 do 30 od 30 do 40 powyżej 40 Z odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych wynika, że najliczniejsza grupa z pośród ankietowanych to osoby, które są członkami SEP mniej niż 10 lat, gdyż stanowią w sumie aż 23% ankietowanych. Ponadto grupę tą rozbito na trzy podgrupy w celu pokazania, że w ostatnich latach zwiększa się dynamika wstępowania do SEP. Widać, że rozkład stażu w SEP jest w miarę wyrównany i niezdominowany przez żadną grupę osób o danym stażu członkowskim. Co prawda można to określić jedynie na podstawie ankiety, gdyż w działalności SEP są głównie widoczne osoby o znacznym stażu. Dlatego przede wszystkim, jako iż jest pozytywna tendencja wzrostowa w liczbie nowych członków należy ją utrzymać, natomiast warto się skupić na sposobach zatrzymywania odpływu nowych członków. Być może rozwiązaniem byłoby większe ich zaangażowanie w działalność, aby również osoby o stażu członkowskim poniżej 10 lat były bardziej widoczne we władzach i strukturach organizacyjnych stowarzyszenia. str. 17

18 Wykres 27. Struktura wiekowa członków SEP: 15% 31% 29% 11% 14% do 24 lat lat lat lat powyżej 60 lat Na wykresie 26 widać, że pod względem stażu członkowskiego największa była grupa członków poniżej 10 lat. Natomiast analizując powyższy wykres widać, że największą grupę wiekową stanowią osoby powyżej 60 lat. Drugim w kolejności grupą wiekową są osoby w przedziale wiekowym od 45 do 60 lat. Porównując również dodatkowe dane podane w ankiecie nasuwają się dwa wnioski: 1. Do SEPu wstępują osoby w różnym wieku, nie tylko studenci, ale i osoby pracujące, np. za namową kolegów z pracy, jak i również następuje reaktywacja członkostwa z czasów studiów wskutek czego wykres wiekowy jest bardziej przesunięty względem wykresu stażu członkostwa. 2. Istnieje bardzo duża grupa członków, która wstępuje do SEP na studiach. Największy jednak odsetek rezygnacji członków ze stowarzyszenia występuje wśród studentów niebawem po zakończeniu studiów. Część z tych osób powróci do członkostwa w SEP po kilku latach, o ile zetkną się z kołami zakładowymi, natomiast część bezpowrotnie zrezygnuje z członkostwa w SEP. Wnioski: Powinno się tutaj przede wszystkim zastosować dwa rozwiązania. Przede wszystkim należy mieć świadomość, iż to że studenci często masowo zapisują się do SEP przy okazji organizacji kursów jest zjawiskiem pożytecznym, gdyż część z nich po krótkiej przerwie zacznie na powrót angażować się w działalność. należy tego utrudniać, a jedynie przedsięwziąć środki, aby to członkostwo nie powodowało kosztów dla Oddziałów, gdyż właśnie koszty i ryzyko niezapłaconych składek są często czynnikiem zniechęcającym do zapisywania dużej liczby studentów. Dodatkowo należy przedsięwziąć środki zaradcze, aby zablokować odpływ młodzieży zaraz po studiach organizując projekty adresowane specjalnie dla tej grupy członków. O ile nie brak oferty dla studentów w postaci Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, to brak jest oferty skierowanej szczególnie dla młodych inżynierów po zakończeniu studiów. EUREL, a więc konwencja europejskich stowarzyszeń elektryków rozwiązała problem braku oferty dla młodych inżynierów poprzez organizowanie wydarzeń młodzieżowych, gdzie adresuje się je: for students and young professionals, przez co poszerza się str. 18

19 grupę adresatów również do absolwentów uczelni technicznych, gdyż wiadomo, że po okresie studiów najłatwiej stracić kontakt z członkiem Stowarzyszenia. Warto, aby SEP zdał sobie sprawę, iż w czasie studiów wielu młodych ludzi włącza się w organizację wydarzeń w ramach stowarzyszenia i w niektórych przypadkach osiągają dobre wyniki, jednak po zakończeniu studiów często nie z własnego wyboru są z niego wykluczani. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie w jakich godzinach mają miejsca na przykład zebrania Zarządów Oddziałów lub innych grup roboczych SEP. Jeśli odbywają się przed godziną 16:30 w dniach od pon-pt to oczywistym jest, że młodzi absolwenci, którzy podejmują pracę i najczęściej wykonują ją do około 16:00 są w naturalny sposób wykluczani z działalności SEP. Dlatego tutaj odważnie trzeba podkreślić, iż Oddziały które organizują godziny spotkań w roboczych w godzinach wcześniejszych niż 16:30 stawiają najczęściej na emerytów oraz ewentualnie studentów (z pełnym szacunkiem dla każdego), jednak z premedytacją oraz celowo wykluczają młodych absolwentów, którzy chcieliby kontynuować działalność w ramach SEP po zakończeniu studiów oraz pozostałych członków którzy pracują. 9. Problemy lokalne w Oddziałach Wykres 28. Spośród poniższej listy proszę wybrać 2 najistotniejsze obszary, w których w Pani/Pana opinii, można odnaleźć największe problemy, z którymi boryka się Pani/Pana Oddział: Brak przepływu informacji i kontaktu między członkami Oddziału 10% Inne 4% Brak pomysłów na działalność Oddziału 14% Brak dopływu młodego pokolenia działaczy 27% Finansowy (brak środków na działalność) 14% Organizacyjny (źle funkcjonująca struktura) 3% Brak zaangażowania członków 28% Finansowy (brak środków na działalność) Organizacyjny (źle funkcjonująca struktura) Brak zaangażowania członków Brak dopływu młodego pokolenia działaczy Brak pomysłów na działalność Oddziału Brak przepływu informacji i kontaktu między członkami Oddziału Inne W ramach ankiety ankietowani mieli możliwość wybrania z listy dwóch problemów, które są najbardziej dostrzegalne w ich Oddziale. Jak wskazują wyniki dwoma kluczowymi problemami są: str. 19

20 brak zaangażowania członków oraz brak dopływu młodego pokolenia działaczy. Jeśli chodzi o brak zaangażowania członków to faktycznie może być to problem, jednak jeśli chodzi o drugi aspekt, a więc brak dopływu młodego pokolenia działaczy - to nie wskazują na to pozostałe wyniki ankiety mówiące, iż coraz więcej młodych ludzi zapisuje się do SEP. Dodatkowo wśród nich pojawia się znaczna liczba młodych bardzo zaangażowanych działaczy, którzy działając w SEP osiągają znaczne sukcesy. więc nasuwa się pytanie, dlaczego rosnąca liczba studentów zapisujących się do SEP w ostatnich latach nie przekłada się na wystarczającą liczbę młodych działaczy. Wszystko wskazuje na to, że młodzież jest zainteresowana działalnością i wstępuje do SEP, jednak wraz z zakończeniem studiów oraz podjęciem pracy ustaje ich zaangażowanie lub jak to pisano już wcześniej są z niego wykluczani. Aby zrozumieć to zjawisko należy wziąć pod uwagę wiele czynników oraz dodać, iż wina nie leży wyłącznie po stronie SEP. Młodzi ludzie startując na rynku pracy są często w niekorzystnej sytuacji mieszkaniowej oraz finansowej, dlatego poświęcają się maksymalnie pracy w celu polepszenia tej sytuacji. Ponieważ działalność w SEP jest, co prawda rozwojową, jednak najczęściej społeczną, dlatego młodzi działacze zmuszeni są wybierać. Ponieważ z racji specyfiki pracy stowarzyszenia niemożliwe jest aby oczekiwać od SEP, by oferował młodym działaczom oferty pracy zarobkowej w ramach stowarzyszenia. mniej jednak SEP powinien przyczynić się, aby ułatwiać start działaczom, którzy podczas studiów wykazali się najbardziej. ie wsparcie mogłoby polegać na wystawianiu listów referencyjnych i polecających, gdyż wiadomo, że im szybciej młodzi ludzie ustabilizują swoją sytuację na rynku pracy, tym szybciej wrócą do działalności stowarzyszeniowej zwłaszcza, że będą mieli poczucie, że SEP pomógł im w starcie. Jeśli chodzi o brak zaangażowania członków ciężko określić przyczyny takiego stanu rzeczy. We wcześniejszym punkcie wykazano, iż osoby ankietowane w znacznej większości chcą działać oraz uczestniczyć w działalności stowarzyszenia, więc nasuwa się pytanie, dlaczego właśnie brak zaangażowania członków jest największym problemem lokalnym SEP. Wyjaśnieniem tego stanu może być to, iż członkowie, jako jednostki są chętni do działania jednak nie działają oraz nie widzą tego działania u innych osób. Powodem tego może być to, iż niekiedy brak jest liderów, którzy będą potrafili zagospodarować potencjał w postaci chęci działania oraz wskażą sposób, w jaki działać oraz określą konkretne zadania do wykonania w ramach Stowarzyszenia. Być może sposobem na rozwiązanie tego problemu jest sfinansowanie szkoleń menedżerskich na początku kadencji dla np. trzech osób z każdego Oddziału SEP. Koszt takiego szkolenia byłby porównywalny z kosztem jednej rady prezesów, a pozwoliło by, aby na początku kadencji władz lokalnych podnieść kwalifikacje menedżerskie oraz pokazać sposoby motywowania do działania członków w organizacji działającej społecznie. Często we władzach Oddziałów zasiadają osoby o ogromnym doświadczeniu menedżerskim jednak zdobywanym w firmach działających na zasadach komercyjnych, gdzie motywacja jest najczęściej finansowa. Dlatego też gdy zarządzają Oddziałami nie potrafią się odnaleźć w sytuacji, gdzie już nie mają tej możliwości motywowania. W tej sytuacji być może warto zainwestować w szkolenia dla przedstawicieli władz lokalnych, aby ich umiejętności pozwoliły wyzwolić ogromny potencjał w postaci chęci do działania członków. Wracając do kwestii braku dopływu młodych ludzi do SEP w ramach ankiety, zadane było również pytanie dotyczące tego czy Oddział czyni starania w celu pozyskania nowych członków. str. 20

21 Wykres 29. Czy Pani/Pani Oddział czyni starania, aby pozyskać najmłodsze pokolenia członków? 26% 16% 58% wiem Drugie pytanie miało postać otwartą i należało wskazać, jakie są to działania. Poniżej podano przykładowe odpowiedzi: Współpracuje z kołem studenckim, a oni zajmują się resztą Dofinansowania projektów Studenckiego Koła SEP; dofinansowania wyjazdów (ODME, szkolenia, targi, wycieczki); informacje o organizowanych szkoleniach i kursach; stypendia na podnoszenie kwalifikacji. Dbałość o funkcjonowanie w Oddziale kół młodzieżowych. Pomoc rzeczowa dla szkół, w których działają koła młodzieżowe. Skuteczne działanie i wyjątkowe zaangażowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich - członków SEP Proponowanie wstępowanie do SEP nowym pracownikom firmy, organizowanie wielu imprez integracyjnych z rodzinami., Organizowanie ciekawych imprez naukowo technicznych oraz wyjazdów technicznych. Zapraszanie przedstawicieli studentów na posiedzenia zarządu Oddziału Przedstawione tu wypowiedzi są jednymi z bardziej kreatywnych. Jednak w większości odpowiedzią było przyznawanie stypendiów. O ile takie działanie jest jedynym działaniem w celu pozyskania młodego pokolenia to wynik procentowy powinien być znacznie niższy. Samo przyznawanie stypendiów dla studentów z natury rzeczy ustaje po zakończeniu studiów, a jest przykładem myślenia, iż motywować można jedynie finansowo i jest konsekwencją braku pomysłu na motywowanie w inny sposób. 10. Różnice między Oddziałami, a chęć ich połączenia W ramach ankiety zadano pytanie odnośnie tego czy ankietowani dostrzegają różnicę między funkcjonowaniem poszczególnych Oddziałów. Jak pokazuje poniższy wykres, co do występowania ogromnych różnic panuje praktycznie zgoda. Jest to naturalne, gdyż w zależności od wielkości miasta, bliskości ośrodków naukowych czy przemysłowych zależą możliwości danych Oddziałów. str. 21

22 Wykres 30. Pomiędzy Oddziałami SEP są ogromne różnice w wielkościach i funkcjonowaniu. 29% 28% 2% 3% 38% zgadzam się Raczej się nie zgadzam mam zdania Raczej zgadzam się Zgadzam się całkowicie jako przewidując wynik tego pytania ankietowanym zostało postawione pytanie czy wobec tych powszechnie znacznych różnic powinno następować łączenie mniejszych Oddziałów w większe, aby zwiększyć ich możliwości. Odpowiedź na to pytanie przedstawiono poniżej. Wykres 31. Czy uważa Pani/Pan, że Oddział SEP, do którego Pani/Pan należy, powinien być połączony z innym Oddziałem SEP w celu zwiększenia możliwości działania? 19% 13% mam zdania 68% Jedynie 13% ankietowanych przyznało, że ich Oddział powinien być połączony z innym., więc wygląda na to, że obecnie nie występuje poparcie dla tej inicjatywy. Na marginesie można również zauważyć, że duże rozdrobnienie nie jest niczym złym, a wręcz poprzez bliskość oraz rodzinną atmosferę Oddziały w mniejszych miastach potrafią wciąż funkcjonować. Jak już wcześniej zaznaczono części czynników takich jak ulokowanie Oddziału względem ośrodków nauki i przemysłu nie da się zmienić, to jednak można w ramach Stowarzyszenia wymieniać doświadczenia pomiędzy Oddziałami. Na przykład zakładając czysto hipotetycznie, że Oddział A w mniejszym mieście nie ma strony internetowej, bo po prostu w biurze nikt nie umie jej obsługiwać. Wobec czego Oddział B, przy którym działa wielu studentów może pomóc Oddziałowi A w założeniu strony oraz nauczyć jak w prosty sposób umieszczać na niej informację. Przykład ten jest aż do bólu prosty i prozaiczny str. 22

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012)

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Ankieta miała na celu zebranie opinii kandydatów na studia/studentów o działaniach planowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: mgr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012.

Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012. Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012. Spis treści Wstęp...3 Czy podczas zakupów szukacie Państwo informacji na temat kraju pochodzenia

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat FOTO Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat O BADANIU Badanie uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy zostało przeprowadzone przez Fundację

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

W Mordorze na Domaniewskiej. Raport TNS Polska. W Mordorze na Domaniewskiej

W Mordorze na Domaniewskiej. Raport TNS Polska. W Mordorze na Domaniewskiej Raport TNS Polska Gdzie, z kim i po co rozmawialiśmy? Mordor na Domaniewskiej to biurowe zagłębie na warszawskim Mokotowie. Popularność tego miejsca urasta już do rangi symbolu pracy korporacyjnej. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS) Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia 26 stycznia 2015 r.

ANKIETA. Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS) Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia 26 stycznia 2015 r. ANKIETA Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS) Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia 26 stycznia 2015 r. na adres: Biuro Konsorcjum SRKS Instytut Sportu ul. Trylogii 2/16 01-982

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Raport ewaluacyjny numer 1 Projekt Ja-Młody Obywatel jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Rok 2005 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Ma to zwrócić uwagę na znaczenie edukacji dla wspierania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Dyrektorem Dzień Dobry, Nazywam się i reprezentuję Instytut Badań Edukacyjnych, prowadzący Badanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie - Praktyki studenckie - prawdziwa wartość czy przykra konieczność. Maciej Beręsewicz Anita Maćkowiak Marta Musiał Łukasz Wawrowski SKN Estymator Spis treści 1 Metoda badania 3 1. Cel badania............................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci)

Ocena jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci) Załącznik nr 2 do zasad przeprowadzania ankietyzacji w śród studentów ora pracowników PWSZ w Suwałkach jakości pracy jednostek organizacyjnych administracji (wypełniają studenci) Celem poniższej ankiety

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Oddolne projekty uczniów

Oddolne projekty uczniów Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej Oddolne projekty uczniów Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych. System oceny usług rozwojowych. Warszawa, 21.05.2014

Rejestr Usług Rozwojowych. System oceny usług rozwojowych. Warszawa, 21.05.2014 2014 Rejestr Usług Rozwojowych System oceny usług rozwojowych I. Założenia systemu oceny usług rozwojowych II. Ankieta oceniająca usługę rozwojową III. Ocena usług rozwojowych (obowiązkowa w przypadku

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Samorząd Studentów zrzesza kilkuset aktywnych działaczy, tworząc

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet otwarcia

Analiza ankiet otwarcia Analiza ankiet otwarcia przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 3 Raport w Liczbach... 3 Powody przyjazu Ukraińców do Polski... 4 Otwartość Polaków na pracowników z Ukrainy...

Spis treści Wstęp... 3 Raport w Liczbach... 3 Powody przyjazu Ukraińców do Polski... 4 Otwartość Polaków na pracowników z Ukrainy... Spis treści Wstęp... 3 Raport w Liczbach... 3 Powody przyjazu Ukraińców do Polski... 4 Otwartość Polaków na pracowników z Ukrainy... 4 Elementy, które zaskoczyły Ukraińców po przyjeździe do Polski... 4

Bardziej szczegółowo