Raport z akcji ankietyzacji SEP 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z akcji ankietyzacji SEP 2013"

Transkrypt

1 Raport z akcji ankietyzacji SEP 2013 Autorstwa: Grzegorz Kuczkowski Łukasz Bartkiewicz Paweł Szuman str. 1

2 Spis treści Wstęp SEP organizacją przyjaciół Składki członkowskie Oczekiwane cele rozwoju SEP na najbliższe lata Wyróżnienia i medale SEP Znajomość działań lokalnych SEP, a chęć działania Branże, w jakich pracują członkowie SEP Ocena działania biur SEP Rozkład wiekowy członków SEP Problemy lokalne w Oddziałach Różnice między Oddziałami, a chęć ich połączenia Przekrój statystyczny członków SEP Oczekiwania zmian Strony internetowe Zakończenie str. 2

3 Wstęp Na wstępie pragniemy szczerze podziękować wszystkim, dzięki którym taka inicjatywa jak akcja ankietyzacji SEP miała szansę zaistnieć. Pomysł ten narodził się i został zorganizowany w ramach Komisji Młodzieży SEP O. Gdańsk. Inicjatorami i autorami są osoby poniżej 25-tego roku życia, jednak działają w SEP od początku studiów na Politechnice Gdańskiej. Projekt ten, chodź nierealizowany bez przeszkód, jest skromnym przykładem na to, jak działania młodzieży w ramach SEP mogą być realizowane, o ile zaistnieją w środowisku, w którym jest duże wsparcie dla inicjatyw młodzieżowych. Wypełnień w ramach ankiety wykonano 400, z których na potrzeby analizy użytecznych okazało się 378. jest to wynik jaki założyli sobie na początku autorzy, jednak zdecydowanie najlepszy jak do tej pory spośród osiągniętych w ramach podobnych akcji w SEP. Zaangażowanie było całkowicie różne - od około wypełnień w niektórych Oddziałach - po niestety 0 wypełnień w innych. i wynik nie pozwolił zrealizować jednego z celów, jakim było wyznaczenie i porównanie sytuacji w poszczególnych Oddziałach, dlatego ankieta odnosi się dla całości SEP z ewentualnym podziałem na działania lokalne oraz centralne. Przed przystąpieniem do lektury autorzy pragną podkreślić, że rezultat jest przedstawieniem wyników liczbowych z ewentualnym opisem i komentarzem w postaci przemyśleń autorów. Trzeba mieć również świadomość, iż osoby, które wypełniły ankietę są na ogół bardziej zaangażowane od tych, którzy z różnych powodów tego nie dokonali. Dlatego wynik może w ogólnej ocenie wypadać nieco bardziej korzystnie dla całościowego odbioru niż w rzeczywistości. Wyniki ankiety podzielono tematycznie na aspekty, dlatego każdy podpunkt zawiera odpowiedź lub opis jednego zagadnienia. udało się jednak uniknąć wzajemnych koneksji między podpunktami, dlatego dla całościowej odpowiedzi, jaki jest obecnie stan SEP na podstawie tych 378 głosów, należy przeczytać całość. Mamy nadzieję, że inicjatywa przyniesie jakiekolwiek pozytywne skutki oraz zapewniamy, że nie jest to ostatnia akcja organizowana przez autorów. Pozdrawiamy, mgr inż. Grzegorz Kuczkowski inż. Łukasz Bartkiewicz Paweł Szuman str. 3

4 1. SEP organizacją przyjaciół W ramach wyników otrzymanych w ankiecie widać jednoznacznie, że aspekt zaznaczony w punkcie pierwszym jest najważniejszym, jaki skłania ludzi aby wstąpić do Stowarzyszenia. Dodatkowo członkowie dość często zachęcają swoich kolegów z pracy do wstępowania do SEP. W ramach otwartych wypowiedzi otrzymano liczne opinie, w których ankietowani wyrażali opinię, iż znaczącym czynnikiem powodującym wstępowanie do SEP było polecenie przez wykładowcę, przełożonego lub kolegę z pracy. Dodatkowo są opisane przypadki, w których każdego nowego pracownika w firmie stara się wprowadzić do kół zakładowych, aby w ten sposób mógł się szybciej zaadoptować w nowym środowisku dzięki wsparciu nowych kolegów z koła SEP. Wykres 1. Zachęcam znajomych, aby wstąpili do SEP 5% 8% 42% 17% zgadzam się Raczej się nie zgadzam mam zdania Raczej zgadzam się 28% Zgadzam się całkowicie Aż 70% ankietowanych przyznaje, że zachęca znajomych, aby wstąpili do Stowarzyszenia. Z racji, iż więzi koleżeńskie są tak istotne, sposoby ich podtrzymania - wspólne wyjazdy, spotkania koleżeńskie powinny być utrzymywane przynajmniej na obecnym poziomie, gdyż jak przyznaje 70 % ankietowanych, członkostwo w SEP pozwoliło poznać wielu przyjaciół. Wykres 2. Działając w SEP poznałem wielu przyjaciół 7% 7% 45% 16% zgadzam się Raczej się nie zgadzam mam zdania Raczej zgadzam się 25% Zgadzam się całkowicie str. 4

5 Wykres 3. Jaka jest, według Pani/Pana, atmosfera między członkami Pani/Pana Oddziału SEP? 2% 0% 6% 11% 45% 36% Bardzo dobra Raczej dobra Ani dobra, ani zła Raczej zła Bardzo zła nie mam zdania Jak wykazują odpowiedzi - to właśnie namowa kolegów z pracy jest jednym z ważniejszych czynników zachęcających ludzi do wstępowania do Stowarzyszenia. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, dlatego należy podtrzymywać ten kierunek pamiętając, że nic tak bardzo nie przyciąga niż polecanie Stowarzyszenia przez kolegę/koleżankę z pracy. Jest to ważny czynnik decydujący o wstąpieniu, jednak w ramach członkostwa okazuje się, iż osoby ankietowane mają nieco inne oczekiwania i po przystąpieniu, poza atmosferą, chcą być dumni z przynależności do Stowarzyszenia oraz z jego osiągnięć, jakie po części chcieliby współtworzyć. 2. Składki członkowskie W ramach przeprowadzonej ankiety zadano trzy pytania dotyczące składek członkowskich. Na pierwsze dotyczące tego, czy ankietowany opłaca składki członkowskie, aż 83% przyznało, że robi to regularnie. Trzeba mieć jednak świadomość tego, iż osoby, które wypełniały ankietę należą do nieco bardziej aktywnych członków SEP, stąd też może wynikać aż tak wysoki rezultat. Wykres 4. Czy opłaca Pani/Pan składki członkowskie w SEP? 11% 6%, regularnie, ale nieregularnie 83% str. 5

6 Kolejnym było pytanie o wysokość składki członkowskiej. Widać, iż obecna wysokość składki mieści się w przedziale akceptowanym przez większość osób. Wykres 5. Jaka wysokość rocznej składki członkowskiej według Pana/Pani byłaby najwłaściwsza? 15% 11% 9% 23% do 20 do 50 do 100 do % powyżej 150 Dodatkowo zadano pytanie, co może nakłonić do bardziej regularnego opłacania składek. Najczęstszą odpowiedzą było udostępnienie informacji o przeznaczeniu składek. Z pewnością warto się zastanowić nad tym kierunkiem. Drugim w kolejności rozwiązaniem akceptowanym przez co najmniej 1/3 ankietowanych jest wysyłanie wiadomości z przypomnieniem. Zważywszy, że wysyłanie wiadomości nie wiąże się z dużymi nakładami, jest rozwiązaniem prostym i tanim. Można przyjąć, że poprawiłoby to procent opłacalności składek, więc można się zastanowić nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Wykres 6. Co według Pani/Pana mogłoby zmotywować do regularnego opłacania składek członkowskich? 21% 46% Niższa wysokość składki 33% Wysyłania informacji o konieczności zapłaty drogą Publiczna dostępność wiedzy na temat wykorzystania składek 3. Oczekiwane cele rozwoju SEP na najbliższe lata W ramach ankiety zadano pytanie odnośnie problemów, z jakimi najczęściej borykają się obecnie Oddziały. Zaproponowane zostało kilka przykładowych odpowiedzi oraz pozostawiono miejsce na str. 6

7 własną. Odpowiedzi własnych było około 2%, tak więc wydaje się, że podpowiedzi jakie zawarto w ankiecie były dość trafne. Poniżej wykres. Wykres 7. Spośród poniższej listy proszę wybrać 3 cele, które, w Pani/Pana opinii, powinny być kluczowe dla działalności SEP w najbliższych latach: zmniejszenie biurokracji, 7% poprawa struktury organizacyjnej SEP, 8% zaangażowanie w projekty przynoszące zysk finansowy, 15% budowa nowej strony 6% Inne 2% polepszenie kondycji finansowej 8% zwiększenie aktywności wydawniczej 10% wypracowanie jednorodnej i rozpoznawalnej marki Stowarzyszenia 19% budowa nowej strony polepszenie kondycji finansowej zwiększenie aktywności wydawniczej wypracowanie jednorodnej i rozpoznawalnej marki Stowarzyszenia zwiększenie autorytetu SEP w dziedzinie naukowej, zaangażowanie w projekty przynoszące zysk finansowy, poprawa struktury organizacyjnej SEP, zwiększenie autorytetu SEP w dziedzinie naukowej, 25% zmniejszenie biurokracji, Inne Ankietowani wskazali trzy podstawowe problemy, jakie uważają za kluczowe dla rozwoju SEP w najbliższych latach: 1. Zwiększenie autorytetu SEP w dziedzinie naukowej 25 % 2. Wypracowanie jednorodnej i rozpoznawalnej marki Stowarzyszenia 19 % 3. Zaangażowanie w projekty przynoszące zysk finansowy 15 % Na czwartym miejscu uplasował się kierunek powiązany również z kierunkiem pierwszym, a więc: 4. Zwiększenie aktywności wydawniczej 10% Widać tutaj, iż mimo wskazywania, że czynnikiem skłaniającym do wstąpienia oraz do członkostwa w SEP są często więzy koleżeńskie to członkowie oczekują Stowarzyszenia nie tylko żyjącego wycieczkami i spotkaniami, ale przede wszystkim Stowarzyszenia o znanej i uznawanej marce, która jest faktycznym znakiem jakości, zwłaszcza w dziedzinie technicznej i naukowej. Wydawnictwa COSiW są cennym osiągnięciem, potrzeba jednak publikacji i większego zaangażowania w prace normalizacyjne oraz opracowywania publikacji do nowych norm już wtedy, gdy są opublikowane jako anglojęzyczne. W momencie publikacji w języku polskim byłyby gotowe komentarze oraz opracowania SEP, aby to właśnie nasze Stowarzyszenie było pierwszym podejmującym temat oraz udzielającym rzeczowych odpowiedzi tak jak to już wcześniej bywało. str. 7

8 Na kolejnym miejscu uplasowało się zaangażowanie w projekty przynoszące zysk finansowy. Tutaj znacznie trudniej jest wskazać, w czym SEP powinien upatrywać swojej szansy na polepszenie kondycji finansowej. Być może rozwiązaniem mogłoby być pozyskiwanie grantów badawczych lub też środków unijnych na działania związane ze szkoleniem itp. Na pewno nie do przecenienia byłaby tutaj wymiana doświadczeń między Oddziałami w ramach, której można by wymieniać pomysły na prowadzenie projektów przynoszących zysk finansowy, które odniosły pozytywny skutek. Z racji, iż Oddziały nie konkurują między sobą oraz działają w różnych środowiskach, wymiana doświadczeń w kwestii lepszego pozyskiwania środków finansowych na działalność wydaje się być jak najbardziej zasadna. a wymiana jednak nie powinna być narzucona odgórnie, lecz wynikać z oddolnej chęci pomocy i tworzenia stowarzyszenia silnego oraz solidarnego. 4. Wyróżnienia i medale SEP Na wstępnie należy zaznaczyć, iż podjęcie tej kwestii przez autorów podyktowane było chęcią uzyskania odpowiedzi, dlaczego w środowisku SEP jest tak wiele różnego rodzaju odznaczeń i medali oraz czy jest to potrzebne. W ramach uzyskanych odpowiedzi w pierwszej kolejności należy przedstawić, że jak wynika z poniższego wykresu, niemal połowa z ankietowanych została odznaczona medalami SEP. Wykres 8. Czy został/a Pani/Pan kiedykolwiek odznaczona/y medalem SEP? 45% 55% Wydaje się więc, że medale przyznawane są dość powszechnie, przez co można odnieść wrażenie, że nie posiadają aż tak dużej wartości dla odznaczonych. str. 8

9 Wykres 9. Czy pełni Pani/Pan funkcję statutową w SEP (członek zarządu, członek komisji, itp.)? 49% 51% Okazuje się jednak, iż prawie połowa ankietowanych pełni funkcję statutowe w SEP, tak więc może stąd wynikać fakt tak dużej liczby odznaczonych. Wobec tego kontynuując temat zadano pytanie odnośnie tego, co ankietowani sądzą o kwestii odznaczania. Wynik obrazuje poniższy wykres. Wykres 10. Czy praca zaangażowanych członków na rzecz Stowarzyszenia jest doceniana przez Oddział i wyróżniana w odpowiedni sposób? Raczej nie 5% 1% nie mam zdania 11% Ani tak, ani nie 11% 27% Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie nie mam zdania Raczej tak 45% Dodatkowo analizując powyższy wykres ankietowani przyznają, że raczej nie mają zastrzeżeń do sposobu odznaczania członków. Pojawia się jednak wątpliwość, gdyż w większości pytań odpowiedzi są bardziej spolaryzowane, a więc dziwi tutaj fakt, że znacznie więcej osób wybrało odpowiedź Raczej tak niż. Dlatego wydaje się, że w tej kwestii pozostają małe problemy do rozwiązania. Jednak trudno określić jednoznacznie co budzi te niewielkie zastrzeżenia ankietowanych. str. 9

10 5. Znajomość działań lokalnych SEP, a chęć działania W tym podpunkcie ocenie podlegała znajomość akcji organizowanych przez SEP w Oddziałach, a więc tego jak funkcjonowanie SEP jest postrzegane przez członków lokalnie. Wykres 11. W jakim stopniu znane mi są działania lokalne SEP? 6% 8% 40% znam 19% Znam, ale w niewielkim stopniu Znam, w średnim stopniu Znam dobrze Znam bardzo dobrze 27% Jak wynika z udzielonych odpowiedzi przytłaczająca większość przyznaje, że wie jakie inicjatywy organizowane są w ich strukturze lokalnej. Należy się jednak zastanowić również, dlaczego 1/3 ankietowanych nie zna tych działań albo zna je tylko w średnim stopniu. Co prawda nasuwa się pytanie, w jaki sposób, co trzeci ankietowany jest członkiem społeczności lokalnej jednak nie posiada informacji o akcjach i wydarzeniach. Poszukując odpowiedzi na to pytanie autorzy przeanalizowali strony poszczególnych Oddziałów SEP. Okazuje się, że część z nich nie posiada nawet zakładki Aktualności i wydarzenia. Należy zastanowić się, w jaki sposób osoba, która chciałaby uzyskać informacje i być może włączyć się w niektóre projekty ma się o nich dowiedzieć. Odpowiedź na pytanie, jaka część członków jest zainteresowana tym, aby działać i włączać się w akcje obrazuje poniższy wykres. Wykres 12. Jestem zainteresowany, aby uczestniczyć w akcjach organizowanych przez SEP 1% 4% 10% 52% 33% zgadzam się Raczej się nie zgadzam mam zdania Raczej zgadzam się Zgadzam się całkowicie str. 10

11 Widać, że więcej ludzi jest zainteresowanych działaniem niż poinformowanych na temat tych działań. Stąd wynika, iż istnieje co najmniej kilkuprocentowa grupa osób chętnych do działania, jednak niemających informacji na temat jakie obecnie organizowane są wydarzenia oraz w jaki sposób osoby zainteresowane mogą się w nie włączyć. Propozycja rozwiązania problemu: Co prawda w niewielkich Oddziałach może być problem z aktualizowaniem strony o wydarzeniach, jednak w takim wypadku proponuje się, aby Prezes Oddziału wysyłał raz w miesiącu wiadomość na temat organizowanych w Oddziale działań w najbliższym czasie wraz z propozycją, w jaki sposób można się w nie włączyć lub wziąć w nich udział. Jedną treść wiadomości można wysłać do bardzo dużego grona odbiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu nikt nie będzie się czuł wykluczony ze środowiska stowarzyszenia, a każdy kto będzie chciał będzie miał możliwość działania. 6. Branże, w jakich pracują członkowie SEP Kolejnym pytaniem było podanie branży, w jakiej pracują ankietowani członkowie SEP. Wyniki odpowiedzi na to pytanie przedstawiono poniżej: Wykres 13. W jakiej branży Pani/Pan pracuje lub pracował? Kadra zarządzająca. 10% Pracownik biurowy. 5% Inne 5% Nauka i szkolnictwo wyższe oraz zawodowe. 11% Nauka i szkolnictwo wyższe oraz zawodowe. Energetyka. Telekomunikacja i informatyka. Student. 8% Energetyka. 32% Instalacje i wykonawstwo. Utrzymanie ruchu / Automatyka przemysłowa. 10% Utrzymanie ruchu / Automatyka przemysłowa. Student. Pracownik biurowy. Instalacje i wykonawstwo. 12% Telekomunikacja i informatyka. 7% Kadra zarządzająca. Inne str. 11

12 Jak widać na wykresie największą grupę zawodową stanowią pracownicy zawodowej Energetyki. Kolejną są pracownicy branży instalacyjnej, natomiast trzecią grupą są pracownicy szkolnictwa. Obecnie dostrzega się zmiany, jeśli chodzi o największą grupę zawodową. Obiekty energetyczne są coraz bardziej zaawansowane i najczęściej bezobsługowe. Wydawać by się mogło, że ta grupa zawodowa nie powinna się zwiększyć znacząco w przyszłości, natomiast dopływu nowych członków powinno się przede wszystkim szukać w sektorach IT takich jak telekomunikacja i informatyka oraz automatyka przemysłowa. Analizując zmiany w branży warto szczególnie w tych obszarach poszukać nowych członków nie zapominając równocześnie o żadnej z wymienionych tu grup zawodowych. Cieszy to, że aż co dziesiąty członek SEP przyznaje, że pracuje w kadrze zarządzającej. Jest to dobry wynik, jednak wraz ze zmianą struktury zakładów energetycznych coraz częściej zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych powodują wymianę inżynierów na ekonomistów. Warto, aby SEP było organizacją otwartą na każdego, aby każdy był w stanie odnaleźć się w tej grupie. jak energetyka się zmienia tak i SEP powinien podążać za tymi zmianami, a nawet przewidywać je i starać się wyprzedzić. Jednak do tego konieczne jest połączenie wizerunku SEP, jako organizacji technicznej z wieloletnim doświadczeniem z werwą i fantazją młodzieży tak, aby być atrakcyjnym wizerunkowo dla przyszłych potencjalnych członków być może pracujących w branżach, których w tym momencie nie jesteśmy w stanie określić, a które wyklarują się wraz z postępem technologii. Oczywiście nieuczciwym byłoby pominięcie faktu, że taka otwartość nie jest jedynym słusznym kierunkiem. W ankietach pojawiały się również wypowiedzi, że w SEP nie powinni być członkowie nie-elektrycy i że powinna to być organizacja zrzeszająca tylko i wyłącznie elektryków. Głosy te były bardzo zdecydowane i w precyzyjny sposób nakreślały problem zbytniej otwartości SEP. Ignorowanie tych głosów może prowadzić do konfliktów, dlatego powinno się po przeprowadzeniu szerszych konsultacji określić i jasno sprecyzować kryteria jakie musi spełnić osoba wstępująca do SEP lub też sprawdzić czy obecnie przyjęte standardy są odpowiednie i faktycznie stosowane. 7. Ocena działania biur SEP W tym podpunkcie ankietowani mieli dostęp do pytań oceniających działanie biur SEP lokalnych oraz centralnego. Dostęp do tych pytań był jedynie wtedy, gdy na pytanie czy ankietowany miał styczność z biurem odpowiednio Oddziału oraz Zarządu Głównego. Z racji ogromnych dysproporcji w ilości wypełnień nie da się ocenić biur Oddziału lokalnie, ponieważ odpowiedzi w głównej mierze dotyczą ośmiu najaktywniejszych Oddziałów. W pozostałych natomiast, które nie wzięły udziału w ankiecie sytuacja może wyglądać zupełnie różnie. Ponieważ wszystkie odpowiedzi na temat biura ZG odnosiły się do tego samego biura, była tutaj możliwość uzyskania oceny na podstawie 34% głosów oddanych w ankiecie. str. 12

13 Wykres 14. Czy miała Pani/Pan styczność z biurem Oddziału SEP, do którego Pani/Pan należy? 14% TAK NIE 86% Wykres 15. Czy miała Pani/Pan styczność z biurem Zarządu Głównego SEP? 34% 66% TAK NIE I tak ocena polegała na wystawieniu odpowiedniej wartości liczbowej, gdzie 5 jest oceną najwyższą, a 1 najniższą. Procentowe rozkłady udzielonych odpowiedzi pokazano poniżej. Wykres 16. Ocena sprawności obsługi 30% 3% 5% 18% % 5 str. 13

14 Wykres 17. Ocena kontaktu mailowego, telefonicznego, itp. 3% 3% 45% 18% 31% Wykres 18. Ocena kompetencji pracowników biura 38% 3% 2% 16% 41% Wykres 19. Ocena uprzejmości wobec interesantów 2% 2% 53% 13% 30% str. 14

15 Wykres 20. Ocena komunikatywności 2% 3% 14% 45% % 4 5 Trzeba przyznać, iż wyniki są bardzo wysokie i na 128 osób, które miały styczność i oceniły działanie biura większość ocen stanowiły wartości liczbowe 5 oraz 4. Jednak klasyfikując odpowiedzi względem sumy otrzymuje się wynik, iż najwyżej oceniona jest: Uprzejmość wobec interesantów natomiast najniżej, aczkolwiek nadal wysoko Sprawność obsługi. więc o ile zaistnieje chęć poprawienia czegokolwiek w działaniu biura ZG SEP powinno się poszukać metod usprawniania i przyśpieszania realizacji spraw. Dla szerszego poglądu na tą kwestię czysto informacyjnie zamieszone zostały wyniki oceny dla biur Oddziałów. Dwoma czynnikami, jakie należy uwzględnić jest to, że tutaj większa liczba osób odpowiadała na to pytanie (patrz wykres 14) oraz dodatkowo należy zauważyć to, że duża część ankietowanych utożsamia się z Oddziałem do którego należy i nie chce, żeby ten Oddział wypadł źle. Wyniki przedstawiono poniżej. Wykres 21. Ocena sprawności obsługi 1% 4% 11% 48% % str. 15

16 Wykres 22. Ocena kontaktu mailowego, telefonicznego, itp. 0% 4% 11% 62% 23% Wykres 23.Ocena kompetencji pracowników biura 0% 2% 10% 57% 31% Wykres 24. Ocena uprzejmości wobec interesantów 0% 1% 7% 67% 25% str. 16

17 Wykres 25. Ocena komunikatywności 0% 2% 6% 60% 32% Widać na podstawie tych wykresów, iż biura lokalne są oceniane nieco wyżej niż biuro główne SEP. 8. Rozkład wiekowy członków SEP Wykres 26. Od ilu lat jest Pani/Pan członkiem SEP? 16% 14% 12% 9% 12% 1 2 od 6 do 10 od 10 do 20 17% 20% od 20 do 30 od 30 do 40 powyżej 40 Z odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych wynika, że najliczniejsza grupa z pośród ankietowanych to osoby, które są członkami SEP mniej niż 10 lat, gdyż stanowią w sumie aż 23% ankietowanych. Ponadto grupę tą rozbito na trzy podgrupy w celu pokazania, że w ostatnich latach zwiększa się dynamika wstępowania do SEP. Widać, że rozkład stażu w SEP jest w miarę wyrównany i niezdominowany przez żadną grupę osób o danym stażu członkowskim. Co prawda można to określić jedynie na podstawie ankiety, gdyż w działalności SEP są głównie widoczne osoby o znacznym stażu. Dlatego przede wszystkim, jako iż jest pozytywna tendencja wzrostowa w liczbie nowych członków należy ją utrzymać, natomiast warto się skupić na sposobach zatrzymywania odpływu nowych członków. Być może rozwiązaniem byłoby większe ich zaangażowanie w działalność, aby również osoby o stażu członkowskim poniżej 10 lat były bardziej widoczne we władzach i strukturach organizacyjnych stowarzyszenia. str. 17

18 Wykres 27. Struktura wiekowa członków SEP: 15% 31% 29% 11% 14% do 24 lat lat lat lat powyżej 60 lat Na wykresie 26 widać, że pod względem stażu członkowskiego największa była grupa członków poniżej 10 lat. Natomiast analizując powyższy wykres widać, że największą grupę wiekową stanowią osoby powyżej 60 lat. Drugim w kolejności grupą wiekową są osoby w przedziale wiekowym od 45 do 60 lat. Porównując również dodatkowe dane podane w ankiecie nasuwają się dwa wnioski: 1. Do SEPu wstępują osoby w różnym wieku, nie tylko studenci, ale i osoby pracujące, np. za namową kolegów z pracy, jak i również następuje reaktywacja członkostwa z czasów studiów wskutek czego wykres wiekowy jest bardziej przesunięty względem wykresu stażu członkostwa. 2. Istnieje bardzo duża grupa członków, która wstępuje do SEP na studiach. Największy jednak odsetek rezygnacji członków ze stowarzyszenia występuje wśród studentów niebawem po zakończeniu studiów. Część z tych osób powróci do członkostwa w SEP po kilku latach, o ile zetkną się z kołami zakładowymi, natomiast część bezpowrotnie zrezygnuje z członkostwa w SEP. Wnioski: Powinno się tutaj przede wszystkim zastosować dwa rozwiązania. Przede wszystkim należy mieć świadomość, iż to że studenci często masowo zapisują się do SEP przy okazji organizacji kursów jest zjawiskiem pożytecznym, gdyż część z nich po krótkiej przerwie zacznie na powrót angażować się w działalność. należy tego utrudniać, a jedynie przedsięwziąć środki, aby to członkostwo nie powodowało kosztów dla Oddziałów, gdyż właśnie koszty i ryzyko niezapłaconych składek są często czynnikiem zniechęcającym do zapisywania dużej liczby studentów. Dodatkowo należy przedsięwziąć środki zaradcze, aby zablokować odpływ młodzieży zaraz po studiach organizując projekty adresowane specjalnie dla tej grupy członków. O ile nie brak oferty dla studentów w postaci Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, to brak jest oferty skierowanej szczególnie dla młodych inżynierów po zakończeniu studiów. EUREL, a więc konwencja europejskich stowarzyszeń elektryków rozwiązała problem braku oferty dla młodych inżynierów poprzez organizowanie wydarzeń młodzieżowych, gdzie adresuje się je: for students and young professionals, przez co poszerza się str. 18

19 grupę adresatów również do absolwentów uczelni technicznych, gdyż wiadomo, że po okresie studiów najłatwiej stracić kontakt z członkiem Stowarzyszenia. Warto, aby SEP zdał sobie sprawę, iż w czasie studiów wielu młodych ludzi włącza się w organizację wydarzeń w ramach stowarzyszenia i w niektórych przypadkach osiągają dobre wyniki, jednak po zakończeniu studiów często nie z własnego wyboru są z niego wykluczani. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie w jakich godzinach mają miejsca na przykład zebrania Zarządów Oddziałów lub innych grup roboczych SEP. Jeśli odbywają się przed godziną 16:30 w dniach od pon-pt to oczywistym jest, że młodzi absolwenci, którzy podejmują pracę i najczęściej wykonują ją do około 16:00 są w naturalny sposób wykluczani z działalności SEP. Dlatego tutaj odważnie trzeba podkreślić, iż Oddziały które organizują godziny spotkań w roboczych w godzinach wcześniejszych niż 16:30 stawiają najczęściej na emerytów oraz ewentualnie studentów (z pełnym szacunkiem dla każdego), jednak z premedytacją oraz celowo wykluczają młodych absolwentów, którzy chcieliby kontynuować działalność w ramach SEP po zakończeniu studiów oraz pozostałych członków którzy pracują. 9. Problemy lokalne w Oddziałach Wykres 28. Spośród poniższej listy proszę wybrać 2 najistotniejsze obszary, w których w Pani/Pana opinii, można odnaleźć największe problemy, z którymi boryka się Pani/Pana Oddział: Brak przepływu informacji i kontaktu między członkami Oddziału 10% Inne 4% Brak pomysłów na działalność Oddziału 14% Brak dopływu młodego pokolenia działaczy 27% Finansowy (brak środków na działalność) 14% Organizacyjny (źle funkcjonująca struktura) 3% Brak zaangażowania członków 28% Finansowy (brak środków na działalność) Organizacyjny (źle funkcjonująca struktura) Brak zaangażowania członków Brak dopływu młodego pokolenia działaczy Brak pomysłów na działalność Oddziału Brak przepływu informacji i kontaktu między członkami Oddziału Inne W ramach ankiety ankietowani mieli możliwość wybrania z listy dwóch problemów, które są najbardziej dostrzegalne w ich Oddziale. Jak wskazują wyniki dwoma kluczowymi problemami są: str. 19

20 brak zaangażowania członków oraz brak dopływu młodego pokolenia działaczy. Jeśli chodzi o brak zaangażowania członków to faktycznie może być to problem, jednak jeśli chodzi o drugi aspekt, a więc brak dopływu młodego pokolenia działaczy - to nie wskazują na to pozostałe wyniki ankiety mówiące, iż coraz więcej młodych ludzi zapisuje się do SEP. Dodatkowo wśród nich pojawia się znaczna liczba młodych bardzo zaangażowanych działaczy, którzy działając w SEP osiągają znaczne sukcesy. więc nasuwa się pytanie, dlaczego rosnąca liczba studentów zapisujących się do SEP w ostatnich latach nie przekłada się na wystarczającą liczbę młodych działaczy. Wszystko wskazuje na to, że młodzież jest zainteresowana działalnością i wstępuje do SEP, jednak wraz z zakończeniem studiów oraz podjęciem pracy ustaje ich zaangażowanie lub jak to pisano już wcześniej są z niego wykluczani. Aby zrozumieć to zjawisko należy wziąć pod uwagę wiele czynników oraz dodać, iż wina nie leży wyłącznie po stronie SEP. Młodzi ludzie startując na rynku pracy są często w niekorzystnej sytuacji mieszkaniowej oraz finansowej, dlatego poświęcają się maksymalnie pracy w celu polepszenia tej sytuacji. Ponieważ działalność w SEP jest, co prawda rozwojową, jednak najczęściej społeczną, dlatego młodzi działacze zmuszeni są wybierać. Ponieważ z racji specyfiki pracy stowarzyszenia niemożliwe jest aby oczekiwać od SEP, by oferował młodym działaczom oferty pracy zarobkowej w ramach stowarzyszenia. mniej jednak SEP powinien przyczynić się, aby ułatwiać start działaczom, którzy podczas studiów wykazali się najbardziej. ie wsparcie mogłoby polegać na wystawianiu listów referencyjnych i polecających, gdyż wiadomo, że im szybciej młodzi ludzie ustabilizują swoją sytuację na rynku pracy, tym szybciej wrócą do działalności stowarzyszeniowej zwłaszcza, że będą mieli poczucie, że SEP pomógł im w starcie. Jeśli chodzi o brak zaangażowania członków ciężko określić przyczyny takiego stanu rzeczy. We wcześniejszym punkcie wykazano, iż osoby ankietowane w znacznej większości chcą działać oraz uczestniczyć w działalności stowarzyszenia, więc nasuwa się pytanie, dlaczego właśnie brak zaangażowania członków jest największym problemem lokalnym SEP. Wyjaśnieniem tego stanu może być to, iż członkowie, jako jednostki są chętni do działania jednak nie działają oraz nie widzą tego działania u innych osób. Powodem tego może być to, iż niekiedy brak jest liderów, którzy będą potrafili zagospodarować potencjał w postaci chęci działania oraz wskażą sposób, w jaki działać oraz określą konkretne zadania do wykonania w ramach Stowarzyszenia. Być może sposobem na rozwiązanie tego problemu jest sfinansowanie szkoleń menedżerskich na początku kadencji dla np. trzech osób z każdego Oddziału SEP. Koszt takiego szkolenia byłby porównywalny z kosztem jednej rady prezesów, a pozwoliło by, aby na początku kadencji władz lokalnych podnieść kwalifikacje menedżerskie oraz pokazać sposoby motywowania do działania członków w organizacji działającej społecznie. Często we władzach Oddziałów zasiadają osoby o ogromnym doświadczeniu menedżerskim jednak zdobywanym w firmach działających na zasadach komercyjnych, gdzie motywacja jest najczęściej finansowa. Dlatego też gdy zarządzają Oddziałami nie potrafią się odnaleźć w sytuacji, gdzie już nie mają tej możliwości motywowania. W tej sytuacji być może warto zainwestować w szkolenia dla przedstawicieli władz lokalnych, aby ich umiejętności pozwoliły wyzwolić ogromny potencjał w postaci chęci do działania członków. Wracając do kwestii braku dopływu młodych ludzi do SEP w ramach ankiety, zadane było również pytanie dotyczące tego czy Oddział czyni starania w celu pozyskania nowych członków. str. 20

21 Wykres 29. Czy Pani/Pani Oddział czyni starania, aby pozyskać najmłodsze pokolenia członków? 26% 16% 58% wiem Drugie pytanie miało postać otwartą i należało wskazać, jakie są to działania. Poniżej podano przykładowe odpowiedzi: Współpracuje z kołem studenckim, a oni zajmują się resztą Dofinansowania projektów Studenckiego Koła SEP; dofinansowania wyjazdów (ODME, szkolenia, targi, wycieczki); informacje o organizowanych szkoleniach i kursach; stypendia na podnoszenie kwalifikacji. Dbałość o funkcjonowanie w Oddziale kół młodzieżowych. Pomoc rzeczowa dla szkół, w których działają koła młodzieżowe. Skuteczne działanie i wyjątkowe zaangażowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich - członków SEP Proponowanie wstępowanie do SEP nowym pracownikom firmy, organizowanie wielu imprez integracyjnych z rodzinami., Organizowanie ciekawych imprez naukowo technicznych oraz wyjazdów technicznych. Zapraszanie przedstawicieli studentów na posiedzenia zarządu Oddziału Przedstawione tu wypowiedzi są jednymi z bardziej kreatywnych. Jednak w większości odpowiedzią było przyznawanie stypendiów. O ile takie działanie jest jedynym działaniem w celu pozyskania młodego pokolenia to wynik procentowy powinien być znacznie niższy. Samo przyznawanie stypendiów dla studentów z natury rzeczy ustaje po zakończeniu studiów, a jest przykładem myślenia, iż motywować można jedynie finansowo i jest konsekwencją braku pomysłu na motywowanie w inny sposób. 10. Różnice między Oddziałami, a chęć ich połączenia W ramach ankiety zadano pytanie odnośnie tego czy ankietowani dostrzegają różnicę między funkcjonowaniem poszczególnych Oddziałów. Jak pokazuje poniższy wykres, co do występowania ogromnych różnic panuje praktycznie zgoda. Jest to naturalne, gdyż w zależności od wielkości miasta, bliskości ośrodków naukowych czy przemysłowych zależą możliwości danych Oddziałów. str. 21

22 Wykres 30. Pomiędzy Oddziałami SEP są ogromne różnice w wielkościach i funkcjonowaniu. 29% 28% 2% 3% 38% zgadzam się Raczej się nie zgadzam mam zdania Raczej zgadzam się Zgadzam się całkowicie jako przewidując wynik tego pytania ankietowanym zostało postawione pytanie czy wobec tych powszechnie znacznych różnic powinno następować łączenie mniejszych Oddziałów w większe, aby zwiększyć ich możliwości. Odpowiedź na to pytanie przedstawiono poniżej. Wykres 31. Czy uważa Pani/Pan, że Oddział SEP, do którego Pani/Pan należy, powinien być połączony z innym Oddziałem SEP w celu zwiększenia możliwości działania? 19% 13% mam zdania 68% Jedynie 13% ankietowanych przyznało, że ich Oddział powinien być połączony z innym., więc wygląda na to, że obecnie nie występuje poparcie dla tej inicjatywy. Na marginesie można również zauważyć, że duże rozdrobnienie nie jest niczym złym, a wręcz poprzez bliskość oraz rodzinną atmosferę Oddziały w mniejszych miastach potrafią wciąż funkcjonować. Jak już wcześniej zaznaczono części czynników takich jak ulokowanie Oddziału względem ośrodków nauki i przemysłu nie da się zmienić, to jednak można w ramach Stowarzyszenia wymieniać doświadczenia pomiędzy Oddziałami. Na przykład zakładając czysto hipotetycznie, że Oddział A w mniejszym mieście nie ma strony internetowej, bo po prostu w biurze nikt nie umie jej obsługiwać. Wobec czego Oddział B, przy którym działa wielu studentów może pomóc Oddziałowi A w założeniu strony oraz nauczyć jak w prosty sposób umieszczać na niej informację. Przykład ten jest aż do bólu prosty i prozaiczny str. 22

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Poglądy przedstawione w niniejszej publikacji należą do jej autorów i w żadnym stopniu nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

Poglądy przedstawione w niniejszej publikacji należą do jej autorów i w żadnym stopniu nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej. ~ 1 ~ Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim W przypadku cytowania

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014 Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2014 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników badania Najlepsi Pracodawcy 2014. Program Najlepsi Pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo