Ogólne warunki dostępu i użytkowania strony Data: POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne Niniejszy dokument określa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki dostępu i użytkowania strony WWW.IRTVAGD.PL Data: 20.01.2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne Niniejszy dokument określa"

Transkrypt

1 Ogólne warunki dostępu i użytkowania strony Data: POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki dostępu i użytkowania Strony Internetowej (zdefiniowanej poniżej) przez Użytkownika (zdefiniowanego poniżej) oraz świadczenia dalszych usług, o których mowa w kolejnych częściach umowy (wspomniane Warunki Ogólne określane są dalej jako OW Strony Internetowej ), świadczonych przez firmę BESTCENA EU LLC - BESTCENA EU LLC z siedzibą 113 Barksdale Prof. Centre Newark, DE, USA, NIP: SK , dane kontaktowe: BESTCENA EU LLC 113 Barksdale Prof. Centre Newark, DE, USA (dalej BESTCENA EU LLC). BESTCENA EU LLC i Użytkownik w dokumencie występują łącznie jako Strony, każde z nich z osobna zaś jako Strona. OW Strony Internetowej dostępne są bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników na Stronie Internetowej, każdy Użytkownik może je wydrukować, pobrać i zapisać na dysku twardym lub też zachować ich treść w inny sposób. Użytkownik powinien zapoznać się z OW Strony Internetowej przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej, jako że OW Strony Internetowej określają prawa i obowiązki związane z użytkowaniem Strony Internetowej i/lub zawarciem Umowy Najmu (zdefiniowanej poniżej). Nazwa, logo, znaki handlowe oraz treść Strony Internetowej są objęte ochroną prawną. Rozdzielność umów Umowy objęte OW Strony Internetowej oraz Umowa Najmu (zdefiniowana poniżej) stanowią rozdzielne umowy, a postanowienia każdej z nich odnoszą się tylko i wyłącznie do umów pomiędzy tymi Stronami. Definicje irtvagd.pl oznacza przedsiębiorstwo irtvagd.pl Sp.z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul.waszyngtona 42/15 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z Numerem Identyfikacji Podatkowej , określane w niniejszym dokumencie jako irtvagd.pl BESTCENA EU LLC oz;nacza BESTCENA EU LLC z siedzibą 113 Barksdale Prof. Centre Newark, DE, USA, Numer Identyfikacji Podatkowej: SK , dane kontaktowe: BESTCENA EU LLC 113 Barksdale Prof. Centre Newark, DE, USA, określaną w niniejszym dokumencie także jako Administrator Strony Internetowej; Strona Internetowa oznacza polskojęzyczny portal internetowy o adresie domenowym Użytkownik oznacza osobę, która, z rejestracją lub bez, korzysta ze Strony Internetowej na zasadach określonych przez OW Strony Internetowej; Użytkownik może zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do pewnych usług, z których korzystanie przysługuje jedynie zarejestrowanym Użytkownikom; Klient oznacza zarejestrowanego Użytkownika, z którym BESTCENA EU LLC zawarła Umowę Najmu; Umowa Najmu oznacza umowę, na mocy której BESTCENA EU LLC zobowiązuje się oddać Klientowi Produkt do użytku na czas i na warunkach określonych w umowie, Klient zaś zobowiązuje sie płacić BESTCENA EU LLC opłatę z tytułu najmu określoną w umowie, zgodnie z ogólnymi

2 warunkami Umowy Najmu określonymi przez BESTCENA EU LLC; Konsument oznacza osobę fizyczną, która zawiera umowę na zasadach określonych OW Strony Internetowej bądź też podejmuje inne czynności prawne, niepozostające w bezpośrednim związku z jej ekonomiczną lub zawodową działalnością; Produkt odnosi się do każdego z produktów, w związku z którymi BESTCENA EU LLC pragnie zawrzeć Umowę Najmu, opisanych szczegółowo na Stronie Internetowej. Konto oznacza całość zasobów dostępnych w systemie IT BESTCENA EU LLC o ograniczonym dostępnie (dostęp uzyskuje się poprzez link przesłany do Użytkownika w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia i rejestrację Użytkownika), zawierających informację dla Klienta na temat historii zamówień skierowanych przezeń do BESTCENA EU LLC w związku z Umową Najmu; Newsletter oznacza usługę umożliwiającą odbiorcy usługi subskrypcję i otrzymywanie na podany adres bezpłatnych informacji od usługodawcy, dotyczących w szczególności Produktów oraz ich właściwości, oferowanych przez BESTCENA EU LLC za pośrednictwem Strony Internetowej. Rola irtvagd.pl BESTCENA EU LLC zapewnia dostęp oraz pełni rolę administratora Strony Internetowej, na której Użytkownicy mogą między innymi przeglądać Produkty, w związku z którymi BESTCENA EU LLC spodziewa się zawrzeć Umowy Najmu z Użytkownikami. Bestcena EU LLC może wyznaczyć lokalną firmę do działań na rzecz Bestcena EU LLC w charakterze podwykonawcy Bestcena EU LLC, w ramach usług związanych z prowadzeniem działalności marketingowej i promocyjnej, zgodnie z modelem biznesowym Usługodawcy oraz w celu ułatwienia procesu zawierania Umów Najmu. irtvagd.pl pełni rolę podwykonawcy, opisaną w poprzednim zdaniu. Użytkownik potwierdza, że dla jego wygody w ramach realizacji postanowień objętych niniejszą Umową oraz Umową Najmu kontaktować się z nim będzie głównie irtvagd.pl, jako że de facto to ona właśnie podejmować będzie działania niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków BESTCENA EU LLC określonych w OW Strony Internetowej, jak również w Umowie Najmu, w tym także działania związane z obsługą klienta i logistyką. W ramach niniejszego pełnomocnictwa irtvagd.pl ma dostęp do Strony Internetowej w lokalnej wersji językowej, BESTCENA EU LLC przyznaje irtvagd.pl również prawo do administrowania jej zawartością w celu dokonywania bieżących aktualizacji na Stronie Internetowej oraz utrzymania zgodności jej treści ze wszystkimi istotnymi zobowiązaniami, jak również do podejmowania wszelkich koniecznych merytorycznych działań związanych z obsługą klienta i logistyką. Użytkownik potwierdza, że we wszystkich przypadkach, w których Umowa Najmu odnosi się do działań BESTCENA EU LLC, działania te mogą zostać podjęte przez irtvagd.pl. Ani irtvagdpl, ani Bestcena EU LLC, nie zawierają Umów Najmu z Użytkownikami na nazwę firmy lub w imieniu firmy BESTCENA EU LLC. W ramach następującego upoważnienia irtvagd.pl ma dostęp do Strony Internetowej w lokalnej wersji językowej, a także Bestcena EU LLC przyznała firmie irtvagd.pl prawo do administrowania jej zawartością w celu dokonywania bieżących aktualizacji na Stronie Internetowej oraz utrzymania zgodności jej treści ze wszystkimi istotnymi zobowiązaniami. Użytkownik potwierdza, że we wszystkich przypadkach, w których OW Strony Internetowej odnoszą się do działań BESTCENA EU LLC, działania te mogą zostać podjęte przez irtvagd.pl. Ani Bestcena EU LLC, ani irtvagd.pl, nie są stronami niniejszej umowy, jak również

3 Umowy Najmu, nie działają także jako pośrednicy między Klientem a BESTCENA EU LLC podczas zawierania rzeczonej Umowy Najmu. Rola irtvagd.pl w odniesieniu do Umowy Najmu została zdefiniowana poniżej. Powiadomienia Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania BESTCENA EU LLC o wszelkich wadach związanych ze świadczeniem usług określonych w OW Strony Internetowej, a także do natychmiastowego powiadamiania BESTCENA EU LLC o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć negatywnie wpływać na proces świadczenia usług przez BESTCENA EU LLC. Ochrona danych osobowychochrona danych osobowych objęta jest zasadami zawartymi w OW Strony Internetowej, dane przetwarzane są zgodnie z przepisami określonymi w 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov [tłumaczenie z języka Słowackiego: o ochronie danych osobowych] Użytkownik udziela BESTCENA EU LLC zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podanych w Zamówieniu bądź udostępnionych BESTCENA EU LLC podczas rejestracji na Stronie Internetowej lub w jakikolwiek inny sposób. Udostępnienie wspomnianych danych osobowych BESTCENA EU LLC ma charakter nieobligatoryjny, jednakże pewne dane osobowe mogą okazać się konieczne w celu umożliwienia BESTCENA EU LLC świadczenia usług względem Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez BESTCENA EU LLC, pełniącą funkcje Administratora Danych Osobowych, oraz przez irtvagd.pl Sp z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Waszyngtona 42/15, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z Numerem Identyfikacji Podatkowej o kapitale zakładowym w wysokości PLN, zajmującą się przetwarzaniem danych osobowych w związku z obsługą klienta oraz logistyką. Powyższe przedsiębiorstwa przetwarzają dane osobowe w celu dostarczenia usług Użytkownikowi na zasadach określonych w OW Strony Internetowej oraz w celu zawarcia dodatkowych umów (w szczególności Umowy Najmu), jak również w celu sporządzenia umów lub, jeśli to konieczne, wyegzekwowania ich realizacji, a także w celu informowania Użytkownika o działalności irtvagd i jej ofertach (cel marketingowy), w tym między innymi przesyłania informacyjnych treści reklamowych w formie elektronicznej. Użytkownik jest uprawniony między innymi do uzyskania dostępu do własnych danych osobowych oraz ich korygowania bądź usuwania. Dane te mogą być poprawiane lub usuwane po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto poprzez Stronę Internetową. Administrator Danych Osobowych, rozumiany zgodnie z powyższymi stwierdzeniami, oraz irtvagd.pl, jako podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych, podczas przetwarzania danych osobowych działają w zgodzie ze obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami polityki prywatności opublikowanymi na Stronie Internetowej. STRONA INTERNETOWA 2.1. Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Zawartość Strony Internetowej może być przeglądana przez Użytkowników, zarejestrowanych bądź

4 nie. BESTCENA EU LLC może świadczyć niektóre usługi za pośrednictwem Strony Internetowej wyłącznie wobec zarejestrowanych Użytkowników. W celu korzystania ze Strony Internetowej oraz w szczególności w celu przeglądania dostępnych Produktów do wynajęcia przedstawionych na Stronie Internetowej i składania zamówień zawarcia Umów Najmu w odniesieniu do tych Produktów, Użytkownik powinien posłużyć się: (i) komputerem osobistym, tabletem, smartfonem lub podobnym urządzeniem połączonym z Internetem i korzystającym ze standardowej przeglądarki internetowej; (ii) aktywnym kontem owym; (iii) plikami cookies oraz wtyczkami Javascript dozwolonymi w danej przeglądarce internetowej Funkcje i użytkowanie Strony Internetowej (a) Strona Internetowa jest administrowana przez BESTCENA EU LLC, BESTCENA EU LLC w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej świadczy wobec niego następujące usługi, na podstawie przedstawionych w tym dokumencie umów: przeglądanie katalogu Produktów, w odniesieniu do których BESTCENA EU LLC spodziewa się zawrzeć Umowy Najmu (umowa zawarta na czas określony, zaczyna obowiązywać w momencie rozpoczęcia przeglądania katalogu, przestaje zaś w momencie zakończenia przeglądania); utrzymanie Konta (umowa na czas nieokreślony); składanie zamówień na zawarcie Umów Najmu [w związku z błędem w wersji anglojęzycznej dalszą część podpunktu tłumaczę domyślnie] (umowa zawarta na czas określony niezbędny do wypełnienia i złożenia formularza zamówieniowego, wygasająca w momencie złożenia takiego zamówienia lub anulowania wypełnienia, a tym samym anulowania złożenia formularza zamówieniowego); udostępnianie informacji w formie Newslettera (umowa zawarta na czas nieokreślony). Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Ze Strony Internetowej oraz usług świadczonych jej użytkownikom może korzystać jedynie Użytkownik, który akceptuje OW Strony Internetowej, a w czasie korzystania z niej stosuje się do OW Strony Internetowej, jak również do wszelkich innych wiążących przepisów prawa i dobrych obyczajów. BESTCENA EU LLC oraz Bestcena.pl, są upoważnione do kontrolowania w dowolnym momencie zgodności sposobu korzystania Użytkownika ze Strony Internetowej z warunkami zawartymi w OW Strony Internetowej; Korzystanie ze Strony Internetowej oraz usług opisanych powyżej w punkcie (a) jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się do niewykorzystywania Strony Internetowej bądź jej zawartości w celu osiągnięcia własnych korzyści lub na korzyść innych jednostek, jak również do niezmieniania, nieblokowania, nieprzeciążania, niestwarzania zagrożeń dla funkcjonowania Strony Internetowej, nieomijania zabezpieczeń, niewłamywania się i niezakłócania w żaden inny sposób działania Strony Internetowej, a w szczególności nieingerowania w jej treść i komponenty techniczne. Kategorycznie zakazuje się korzystania ze Strony Internetowej w jakichkolwiek innych celach, niż te, dla których została ona utworzona, w tym zwłaszcza spamowania, podejmowania wszelkiego rodzaju działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, propagandy politycznej lub

5 podobnych aktywności oraz wykorzystywania Strony Internetowej w jakikolwiek bezprawny czy nieetyczny sposób, wprowadzania na Stronę Internetową treści, które pozostają lub mogłyby pozostawać w konflikcie z prawem, OW Strony Internetowej, praktyką biznesową lub zasadami moralnymi. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań zagrażających lub bezpośrednio szkodzących reputacji BESTCENA EU LLC, Bestcena.pl, jak również nie naruszać oraz nie łamać technicznych zabezpieczeń Strony Internetowej, nie pozyskiwać i nie wykorzystywać informacji, na dostęp do których nie zezwala się Użytkownikowi, zwłaszcza osobistych informacji o innych Użytkownikach (takich jak loginy, hasła, dane kontaktowe etc.). irtvagd.pl i Bestcena EU w najszerszym dozwolonym prawnie zakresie nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie przerwy, w tym czasową niedostępność lub częściową niedostępność Strony Internetowej spowodowaną przez siłę wyższą bądź wynikłą z nielegalnych działań osób trzecich, albo też będącą skutkiem niekompatybilności Strony Internetowej z techniczną infrastrukturą Użytkownika Ograniczenie, zawieszenie lub anulowanie dostępu do Strony Internetowej BESTCENA EU LLC ma prawo ograniczyć, zawiesić lub anulować dostęp bądź funkcje Strony Internetowej ze względów związanych z zarządzaniem, naprawą, konserwacją Strony Internetowej, nawet bez informowania i zgody Użytkownika, w szczególności (ale nie tylko), gdy Użytkownik bądź osoby trzecie dopuszczają się nadużycia w stosunku do Strony Internetowej lub są podejrzani o nadużycie w stosunku do Strony internetowej, jak i w innych przypadkach rażącego łamania przez Użytkownika zobowiązań wynikających z OW Strony Internetowej lub przepisów prawnych Rejestracja Użytkowników Użytkownicy mogą korzystać z podstawowych funkcji Strony Internetowej (w szczególności przeglądać katalog Produktów) bez rejestracji. Niektóre funkcje Strony Internetowej są jednak obwarowane ograniczeniami i dostępne jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych. Rejestracja Użytkownika jest wymagana m.in. do składania zamówień na Produkty. Niezarejestrowany Użytkownik, by stać się Użytkownikiem zarejestrowanym, zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Internetowej oraz w szczególności do zamieszczenia w formularzu rejestracyjnym pełnej, dokładnej i zgodnej z prawdą informacji i powiadamiania BESTCENA EU LLC o wszelkich zmianach w swoich danych identyfikacyjnych w nim zawartych pisemnie lub w takiej formie, w jakiej dokonywał rejestracji; jeśli tego nie uczyni, wiążące dla BESTCENA EU LLC są dane wprowadzone początkowo. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się na swoje Konto na Stronie Internetowej wyłącznie poprzez link wysłany do Użytkownika przez BESTCENA EU LLC po dokonaniu rejestracji w mailu potwierdzającym rejestrację i złożenie Zamówienia Oświadczenia użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone i zapisane przezeń na Stronie Internetowej dane, które muszą być rzetelne, prawdziwe i nie mogą stać w sprzeczności z jakimikolwiek przepisami prawa bądź zasadami dobrych obyczajów. Użytkownik potwierdza, że w razie naruszenia OW Strony Internetowej, BESTCENA EU LLC ma prawo usunąć treść danych wprowadzonych przez Użytkownika, natychmiastowo przerwać i/lub całkowicie odmówić świadczenia usług oraz zablokować dostęp Użytkownika do Strony

6 Internetowej poprzez zablokowanie dostępu do jego Konta, w zależności od tego, jak poważne jest naruszenie przez niego OW Strony Internetowej. Użytkownik potwierdza, że wszelkie dotyczące go dane (takie jak informacje i dane wprowadzone przez Użytkownika na Stronę Internetową, wystawione Użytkownikowi faktury, zamówienia złożone przez Użytkownika i inne tego rodzaju informacje) są przechowywane przez Administratora Strony Internetowej. Zaleca się, by Użytkownik sporządził kopię zapasową tychże danych. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Bestceny na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym informacji na temat usług świadczonych przez BESTCENA EU LLC lub irtvagd.pl, jak również ogłoszeń, powiadomień i treści biznesowych, w tym także tego rodzaju ogłoszeń powiadomień i treści mających charakter promocyjny bądź reklamowy. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na powyższe, co może uczynić w zakładce Preferencje w Ustawieniach Konta Użytkownika i/lub poprzez telefoniczny albo osobisty kontakt z jednostką zajmującą się obsługą Klienta. Użytkownik potwierdza, że BESTCENA EU LLC zastrzega sobie prawo do zmiany w razie potrzeby zawartości Strony Internetowej, a także wprowadzania zmian w zakresie Produktów oferowanych na Stronie Internetowej, specyfikacji Produktów lub innych usług. Zmian takich może dokonywać bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Użytkownik potwierdza, że wszelkie komunikaty związane ze Stroną Internetową przesyłane drogą elektroniczną, poprzez komunikatory internetowe lub za pomocą innego oprogramowania bądź urządzenia, nie są kodowane Oświadczenia BESTCENA EU LLC BESTCENA EU LLC oświadcza, że treści publikowane przez BESTCENA EU LLC lub irtvagd.pl na Stronie Internetowej są natury informacyjnej, niewiążącej, nie są traktowane jako rekomendacja lub oferta zawarcia umowy, o ile OW Strony Internetowej bądź Umowa Najmu nie wskazują inaczej w danym przypadku i o ile specjalnie nie postanawia się inaczej. BESTCENA EU LLC, jako jednostka świadcząca usługi hostingowe zarejestrowanym Użytkownikom, w związku z treściami tworzonymi przez korzystających z hostingu lub danymi wprowadzonymi na Stronę Internetową przez Zarejestrowanych Użytkowników, zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za te treści, o ile nie otrzymała wiarygodnej informacji, iż wspomniane treści naruszają prawa osób trzecich lub są z jakichkolwiek innych względów niezgodne z prawem. Otrzymawszy takie wiarygodne informacje, BESTCENA EU LLC bez zbędnej zwłoki zablokuje dostęp do treści, których dotyczą te wiarygodne informacje Procedura reklamacji Wszelkie reklamacje dotyczące jakichkolwiek usług świadczonych przez BESTCENA EU LLC za pośrednictwem Strony Internetowej mogą być składane przez Użytkowników drogą mailową, poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres W mailu kierowanym do BESTCENA EU LLC, zawierającym reklamację, Użytkownik powinien podać szczegółowe informacje, praktycznie jak najdokładniej przedstawiające przedmiot reklamacji, włącznie z rodzajem zajścia i datą wystąpienia przedmiotu reklamacji, a także własne dane kontaktowe. Reklamacje będą rozpatrywane przez irtvagd.pl w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7 Wszelkie reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w przeciągu 14 dni od momentu ich złożenia. BESTCENA EU LLC lub irtvagd.pl, udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację drogą mailową, w wiadomości wysłanej na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika w reklamacji lub w inny określony przez Użytkownika sposób Zmiany OW Strony Internetowej Niniejsze OW Strony Internetowej mogą być modyfikowane przez BESTCENA EU LLC. O wszelkich tego rodzaju zmianach Użytkownicy będą informowani w momencie ich wejścia w życie. Zmodyfikowane OW Strony Internetowej są wiążące dla Użytkownika, który rozpoczął korzystanie z usług na zasadach określonych w OW Strony Internetowej. Zmodyfikowane OW Strony Internetowej są wiążące dla Użytkownika, który rozpoczął korzystanie z usług na zasadach określonych w poprzedniej wersji OW Strony Internetowej wyłącznie, jeśli Użytkownik potwierdził akceptację tych zmian poprzez odpowiednią deklarację w odnośnym formularzu na Stronie Internetowej Postanowienia końcowe Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszych OW Strony Internetowej zostanie przez właściwy sąd uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas OW Strony Internetowe, w tym wszystkie inne warunki, zachowują pełną moc i skutek, tak jakby nieważny bądź niewykonalny zapis nigdy nie został w nich zawarty. Niniejsze OW Strony Internetowej podlegają Prawu Republiki Słowackiej. Wybór nadrzędnego prawa nie ogranicza ani w żaden sposób nie wyklucza praw Użytkownika na podstawie artykułów 1-16e polskiej Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Strony którejkolwiek z umów zawartych na warunkach określonych przez niniejsze OW Strony Internetowej zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów w sposób polubowny, bez wchodzenia na drogę sądową. Jeśli takie rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, spór zostanie skierowany do sądu właściwego dla jego rozstrzygnięcia.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BI-BAG POLSKA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bi-Bag Polska jest firma SoVi Marta

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu

Polityka prywatności Portalu Polityka prywatności Portalu www.mieszko.my Bielsko Częstochowsko Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Spis Treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Zakres i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska

Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska Warszawa 10.05.2010r. Regulamin korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Zakres. Postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu Platforma Transportowa CEMEX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Going.

Regulamin korzystania z aplikacji Going. Regulamin korzystania z aplikacji Going. I. Wstęp 1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest firma Maciej Gastoł MG Software z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 44/170 31-636 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Przepowiednia na rok DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.

Regulamin Usługi Przepowiednia na rok DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin Usługi Przepowiednia na rok 2013 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - MNI Premium S.A. z siedziba w Warszawie, ulica

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl Data utworzenia: 01.11.2012 I Postanowienia ogólne 1.1. Właścicielem i Administratorem portalu KrakowskieSmaki.pl jest: FHU MITON ul. Wąwozowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN strony internetowej (zwanej dalej Portal WE TFI ) Postanowienia ogólne

REGULAMIN strony internetowej  (zwanej dalej Portal WE TFI ) Postanowienia ogólne REGULAMIN strony internetowej www.warsawequitytfi.com (zwanej dalej Portal WE TFI ) 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin sporządzony został przez Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage

Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage ZAŁĄCZNIK NR 14 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA SPÓŁEK GRUPY VANTAGE Regulamin korzystania z Panelu Klienta spółek Grupy Vantage Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu e-psychologowie.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu e-psychologowie.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu e-psychologowie.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS. 1 Postanowienia ogólne Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej - Sklep TAURON z PHILIPS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument ( Warunki Uczestnictwa lub Regulamin ) określa zasady funkcjonowania oraz

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Początek formularza Dół formularza

Początek formularza Dół formularza Polityka prywatności Polityka prywatności www.narzedziak24.pl Początek formularza Dół formularza Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo