CZASOPISMO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM NR 1 (47) MARZEC 2013 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM NR 1 (47) MARZEC 2013 ISSN 1506-9877"

Transkrypt

1 CZASOPISMO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM NR 1 (47) MARZEC 2013 ISSN

2 Fot. Archiwum Koła PSOUU w Miechowie Fot. Archiwum Koła PSOUU w Miechowie Anioł z Miechowa Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośle dzeniem Umysłowym Koło w Miechowie otrzymało Miechowskiego Anioła. Nagrodę tę przyznaje Bur mistrz Miasta i Gminy Mie chów za bezinteresowną aktywność społeczną na rzecz lokalnego środowiska. Miechowskie Koło nasze go Stowarzyszenia otrzyma ło Anioła za 20 letnią, kompleksową opiekę nad osobami z niepełnospraw nością oraz profesjonalizm w działaniach rehabilitacyj nych, terapeutycznych, edu kacyjnych i opiekuńczych. Nagrodę Miechowskiego Anioła odebrali wspólnie: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzice oraz kadra kierownicza i nauczycie le skupieni w Kole PSOUU. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 25 stycznia 2013 r. podczas Miechow skiego Spotkania Noworocznego. Wasze starania od lat przynoszą wymierne efekty. Dają szanse osobom niepełnosprawnym na usamodzielnienie. Ogromne uznanie należy się rodzicom, założycielom, kierownictwu i wszystkim pracownikom PSOUU Koła w Miechowie. Serdecznie gratulujemy powiedział Dariusz Marczewski, burmistrz Miasta i Gminy Miechów. Czuję się onieśmielona i zachwycona tym, że mogę być dziś wśród mie chowian, wśród aniołów. Czuję, że jesteśmy dobrzy, że dbamy o siebie. Dobrze jest pozostawić po sobie dobry, piękny ślad. Rok 2013 to rok Obywateli Unii Europejskiej. W Miechowie spotkałam się z najwspanialszymi obywatelami Unii dodała Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego. 2 SPIS TREŚCI Nr 1 (47)/2013 NARODOWY BANK POLSKI BANK WSZYSTKICH BANKÓW Marcin Kaszuba 3 NBP NIE WYKLUCZA NIKOGO! 4 6 Karolina Zioło-Pużuk WŁASNE PIENIĄDZE SZANSA CZY ZAGROŻENIE? Piotr Kubarewicz BĄDŹ ROZWAŻNY! SPRAWDŹ, ZANIM PODPISZESZ Magdalena Gajda 6 PEŁNOLETNOŚĆ A FINANSE Monika Zima-Parjaszewska 8 TRENING EKONOMICZNY W WTZ 10 SŁODKI BIZNES Łukasz Pisarski Dorota Gwiazda 11 TRENING EKONOMICZNY W WTZ 13 BANK Uczestnicy WTZ ZG PSOUU Uczestnicy WTZ ZG PSOUU 15 KONTA, KARTY, BANKOMATY SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PAKT ZYSKU I IDEI Magdalena Gajda Paweł Daniszewski FRANCUZI I BELGOWIE DBAJĄ O PRZYSZŁOŚĆ SWOICH DZIECI 21 Z SERCEM DO LUDZI 22 Lidia Czarkowska Barbara Bytnar, Marta Janas-Blok MONETA PSOUU GRATKA DLA KOLEKCJONERÓW 24 ZASŁUCHANI W MUZYCE Magdalena Gajda Konrad Piskorz

3 Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w 2013 roku numer Spo łeczeństwa dla Wszystkich. Jest to zarazem pierwsza publikacja w Roku Jubileuszowym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które kontynuuje i rozwija działalność Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, powołanego 50 lat temu przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Nasz Jubileusz zostanie uświetniony poprzez niezwykłe wydarze nie. Będzie nim wyemitowanie przez Narodowy Bank Polski, jesienią tego roku, dwóch monet upamiętniających dokonania rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną tych obecnych i tych, którzy już odeszli na zawsze, a których heroiczny wysiłek w minionym półwieczu doprowadził do zmiany postrzegania problemu niepełno sprawności intelektualnej w Polsce. O monetach tych możecie Państwo przeczytać w artykule Magdaleny Gajdy Moneta PSOUU gratka dla kolekcjonerów. Miło nam Państwa poinformować, że na zaproszenie Narodowego Banku Polskiego, nasze Stowarzyszenie zostało Partnerem ogólnopol skiego programu pt.: NBP nie wyklucza (czytaj: artykuł na stronie 3) skierowanego do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dlatego też sprawy związane z pieniędzmi są głównym tematem tego numeru. Do tej pory rzadko pisaliśmy o finansach, a przecież sfera ta jest szczególnie ważna nie tylko dla gospodarki krajowej. Determinuje życie każdego człowieka. Osobom z niepełnospraw nością intelektualną poruszanie się w niej stwarza szczególnie dużo problemów. Coraz więcej z nich pracuje, zarabia pieniądze, może i chce samodzielnie decydować o ich wydawaniu. Ale też wielu z nich staje się ofiarami nieetycznych praktyk stosowanych przez firmy pożyczkowe pozostające poza nadzorem państwowym. Osoby te, nie zdając sobie sprawy z konieczności spłaty zaciągniętych kredytów, podpisują umowy, których nie rozumieją. Sfera zarządza nia własnymi finansami, jak każda inna, wymaga ciągłej edukacji i doświadczania, o czym przypomina Łukasz Pisarski w artykule Trening ekonomiczny w WTZ. Natomiast od rodziców i osób wspierających wymaga poznania podstaw ochrony osób z niepełno sprawnością intelektualną przed takimi niekorzystnymi wydarze niami. Pisze o tym dr Monika Zima Parjaszewska w artykule Pełnoletność a finanse. W marcowym numerze naszego pisma znajdziecie Państwo również artykuł poradnikowy dotyczący rachunków bankowych i bezpiecznego posługiwania się kartami płatniczymi. Dołączyliśmy także do niego przygotowane wspólnie przez specjalistów PSOUU i NBP ulotki w tekście łatwym do czytania przestrzegające przed korzystaniem z nieznanych firm, które nęcą łatwymi pieniędzmi. Zachęcamy Państwa do przeprowadzenia na ich podstawie rozmów i warsztatów ekonomicznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak zabezpieczają finansowo swoje dzieci rodzice osób z niepełno sprawnością intelektualną w bardziej gospodarczo rozwiniętych krajach Unii Europejskiej dowiecie się Państwo z artykułu Lidii Czarkowskiej Francuzi i Belgowie dbają o przyszłość swoich dzieci. Natomiast o gorącym temacie, dyskutowanym ostatnio w Kołach terenowych PSOUU, czyli spółdzielniach socjalnych jako docelowych miejscach pracy dla osób z niepełnosprawnością, pisze w artykule Spółdzielnia socjalna pakt zysku i idei Paweł Daniszewski z Koła PSOUU w Jarosławiu, które wspólnie z Powiatem Jarosławskim utwo rzyło tego rodzaju przedsiębiorstwo społeczne. A dla wytchnienia od finansów, zapraszamy na ostatnie strony pisma i poznanie Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, działającej od 12 lat w Kole PSOUU w Szczecinie. Zapraszamy do lektury! Redakcja Wydawca: SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH Niniejszy numer kwartalnika SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH powstał we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. OD REDAKCJI To jest artykuł wstępny. Piszemy w nim, jakie tematy są opisywane w tym czasopiśmie. Zapraszamy do czytania wszystkich artykułów w tekście łatwym do czytania. Te artykuły są oznaczone symbolem: Większość artykułów dotyczy pieniędzy. Z jednego z artykułów dowiecie się o tym, że jesienią zostanie wydana moneta z okazji 50 urodzin naszego Stowarzyszenia. W innym artykule piszemy o tym, co robią rodzice osób z niepełnosprawnością za granicą, żeby ich dzieci nie miały kłopotów z pieniędzmi. Jeszcze inny opisuje jak stworzyć zakład pracy, w którym mogą pracować osoby niepełnosprawne. Taki zakład nazywa się spółdzielnią socjalną. Polecamy też duży tekst łatwy do czytania w samym środku pisma. Przeczytacie w nim o treningu ekonomicznym w warsztatach terapii zajęciowej. Dowiecie się też o tym jak korzystać z bankomatu i że trzeba chronić swoje pieniądze. Jeżeli coś jest zbyt trudne, poproście o pomoc w czytaniu. Na końcu pisma jest artykuł o tym jak Wasi koledzy w Szczecinie przygotowują się do koncertów Orkiestry Gamelan. Jest to orkiestra perkusyjna i grają w niej osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Adres: Warszawa, ul. Głogowa 2B, Ogłoszenia: W sprawie umieszczenia ogłoszeń prosimy o kontakt z Redakcją. Tel.: , , Fax: Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. e mail: W przypadku wykorzystania artykułów lub ich fragmentów prosimy Konto: Bank PEKAO SA w Warszawie o zamieszczenie informacji: źródło: SPOŁECZEŃSTWO Zespół. dla WSZYSTKICH, Nr 1 (47) Marzec DG GRAF, Warszawa Redaguje: Skład i druk:

4 PARTNERZY PSOUU Marcin Kaszuba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP Narodowy Bank Polski bank wszystkich banków Narodowy Bank Polski (NBP) pełni wyjątkową rolę w Polsce. Jest bankiem wszystkich banków działających w naszym kraju i bankiem polskiego państwa, czyli prowadzi rachunki polskich instytucji i innych banków. Jest też jedynym emitentem pieniądza w Polsce i stoi na straży jego wartości, czyli dba o to, aby zacho wywał on swoją siłę nabywczą. Jest to jeden z najważ niejszych warunków trwałego i wysokiego wzrostu gospodarczego. Celem NBP jest kontrola inflacji tak, aby znajdowała się ona na poziomie zbliżonym do 2,5 proc. W tym celu wykorzystuje stopy procentowe NBP których wysokość, co miesiąc, jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej na podstawie danych i prognoz makroekonomicznych. Innym zadaniem NBP jest dbanie o bezpieczeństwo krajowego systemu finansowego, w którym wszyscy uczestniczymy albo jako konsumenci, albo jako przed siębiorcy. Polski bank centralny to również najlepszy w kraju ośrodek nauk ekonomicznych, który dzięki wybitnym specjalistom potrafi trafnie prognozować rozwój sytuacji gospodarczej oraz, co najważniejsze, wykrywać zagrożenia i niepożądane zjawiska, a także przeciwdziałać im zanim staną się one istotnym proble mem dla gospodarki. Do pozostałych, równie ważnych zadań NBP należą, między innymi, rozwój systemu płatniczego, w tym obrotu bezgotówkowego oraz zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski, które wynoszą obecnie ponad 100 miliardów dolarów. Należy podkreślić, że NBP, w odróżnie niu od banków komercyjnych, nie prowadzi rachunków klientów indywidualnych. Dlatego nie można założyć w nim konta, ani wziąć kredytu. Wszystkie swoje zadania NBP realizuje w pełnej niezależności od innych organów państwa. To ważne, bo oddziaływanie polityki pieniężnej na gospodarkę ujawnia się dopiero w długim okresie. Niezależność NBP nie oznacza jednak dowolności w podejmowaniu decyzji. Jego działalność jest regulowana przez Konstytucję RP, ustawę o NBP oraz ustawę Prawo bankowe. Narodowy Bank Polski to najważniejszy bank w Polsce. To, czym zajmuje się Narodowy Bank Polski opisane jest w trzech ważnych dokumentach. Te dokumenty nazywają się Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o Narodowym Banku Polskim i ustawa Prawo bankowe. Narodowy Bank Polski może drukować polskie pieniądze i wprowadzać je w obieg. Wprowadzać pieniądze w obieg to znaczy sprawiać, że możemy ich używać na co dzień, na przykład płacąc w sklepie za zakupy. Narodowy Bank Polski pilnuje, aby pieniądze, które trzymamy w innych bankach były bezpieczne. Narodowy Bank Polski jest bankiem państwa polskiego. To znaczy, że to właśnie tam są konta polskiego rządu i innych instytucji państwowych. Narodowy Bank Polski dba o to, aby ceny w sklepach były stabilne lub rosły najwyżej nieznacznie. Niewielki wzrost cen oznacza, że tak zwana inflacja nie jest groźna dla ludzi. Dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu możemy płacić w sklepie kartami i przesyłać sobie pieniądze, na przykład internetem. Narodowy Bank Polski mówi nam o tym, co dzieje się z pieniędzmi w Polsce. Narodowy Bank Polski uczy także jak odpowiedzialnie wydawać pieniądze. 2 SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH nr 1 (47) MARZEC 2013

5 PARTNERZY PSOUU Karolina Zioło Pużuk Koordynator kampanii NBP nie wyklucza, Departament Komunikacji i Promocji NBP NBP nie wyklucza nikogo! NBP dla osób z niepełnosprawnością intelektualną NBP nie wyklucza to nazwa specjalnego, autorskiego programu prowadzonego przez Narodowy Bank Polski od 2011r., a obejmującego działania informacyjne skierowane do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności najbardziej zagrożonych wykluczeniem finansowym. Partnerami programu są: Polski Związek Głuchych, Fundacja Vis Maior oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. To właśnie z reko mendacji Stowarzyszenia, NBP jako pierwsza instytucja w Polsce, włączył do aktualnie prowadzonej ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą: Nie daj sią nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz komunikaty informacyjne skierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ulotki przestrzegające przed zawieraniem umów finansowych w firmach nie podlegających nadzorowi państwa, przygotowane przez specjalistów PSOUU w wersji łatwej do czytania przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zostaną rozprowadzone za pośrednictwem 124 Kół terenowych Stowarzyszenia do blisko 10 tysięcy dorosłych osób z tym rodzajem niepełnosprawności w całym kraju. Ulotki będą również dostępne w wersji elektronicznej na stronie Stowarzyszenia: oraz na specjalnej podstronie witryny Podstrona będzie także zawierać informacje na temat działalności NBP w wersji łatwej do czytania. Tam też umieszczone zostaną materiały informacyjne dla osób z innymi niepełnosprawnościami. NBP dla osób z autyzmem Z pieniędzmi za pan brat to tytuł poradnika finansowego autorstwa Marii Butkow skiej i Józefy Wilgosz (konsultacja: Lidia Klaro Celej i Stanisław Domaradzki), wydanego wspólnie przez Narodowy Bank Polski i Stowarzyszenie Dobrze, że jesteś z Sandomie rza. To pierwsza w Polsce publikacja ze wskazówkami dla nauczycieli z zakresu metod nauczania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami intelektualnymi (zwłaszcza osób z autyzmem) umiejętności: odróżniania, liczenia i samodzielnego posługiwania się pieniędzmi. Poradnik przygotowany zgodnie z zasadami komunikacji alternatywnej, skierowany jest nie tyko do pedagogów, ale także do samych osób z niepełnosprawnością intelektu alną, ich rodziców, bliskich i terapeutów. Ćwiczenia i zadania umieszczone w opracowa niu skonsultowano z uczniami wszystkich grup wiekowych, zgodnie z systemem edukacji specjalnej. Publikacja jest bezpłatna. Zostanie wydana w nakładzie 600 egzemplarzy, ale jej wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie ze jestes sandomierz.pl. Pierwsza publiczna prezentacja poradnika nastąpi 24 maja br. podczas konferencji poświęconej edukacji ekonomicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, a zorga nizowanej wspólnie przez sandomierskie stowarzyszenie oraz NBP. NBP dla osób niesłyszących W 2012 r. NBP wspólnie z Oddziałem Mazowieckim Polskiego Związku Głuchych wydał dwie edycje leksykonu terminów ekonomicznych i bankowych w języku migowym. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, a druga w Europie. Do jej potrzeb, specja liści języka migowego musieli stworzyć nowe znaki. W nagraniu kluczowych haseł, np. wyrażenia: bank centralny, wziął udział Prezes NBP, prof. Marek Belka. Narodowy Bank Polski uczy wszystkich ludzi w Polsce jak gospodarować pieniędzmi. Bank uczy osoby sprawne i osoby z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład niesłyszące i niewidome. Bank uczy gospodarowania pieniędzmi także osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W tej nauce bankowi pomagają specjaliści z naszego Stowarzyszenia. Na przykład, specjaliści przygotowali ulotki i stronę w internecie o banku. Jeśli chcesz się dowiedzieć co to jest Narodowy Bank Polski, wejdź na stronę Jeśli nie znasz się na internecie, poproś kogoś bliskiego, aby Ci pomógł. NBP dla osób z dysfunkcjami wzroku NBP wydał 600 kompletów makiet tyflograficznych z ilustracjami przestrzennymi banknotów oraz z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących. Trafiły one do organizacji pozarządowych działających na rzecz tych osób w całej Polsce. W 2012r. NBP wspólnie z Fundacją Vis Maior zrealizował projekt pod nazwą: Pieniądze oraz usługi bankowe wczoraj, dziś i jutro. Jego celem było zainteresowanie osób z dysfunkcjami narządu wzroku historią pieniądza i bankowości oraz przedstawienie współczesnych produktów i usług bankowych. W ramach projektu, w styczniu i lutym 2012r., Fundacja przeprowadziła warsztaty edukacyjne w tym zakresie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uczestnicy spotkań otrzymali broszury poradnicze dotyczące zarządzania finansami osobistymi. Na podstawie zebranych podczas zajęć opinii o dostępności placówek bankowych oraz usług przez nie oferowanych dla klientów z dysfunkcjami wzroku, przygotowano rekomendacje zmian, które następnie przekazano polskim bankom podczas konferencji podsumowującej projekt. Scenariusze zajęć NBP udostępnił wszystkim swoim oddziałom z zaleceniem nawiązania współpracy i rozpowszechnienia materiałów wśród lokalnych organizacji pozarządowych i placówek działających na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku. SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH 3

6 SAMODZIELNOŚĆ Rozpoczęcie pracy wiąże się z wieloma zmianami w życiu człowieka - szczególnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wzrasta jej status społeczny. Zaczyna też zarabiać i gospodarować pieniędzmi. Oba aspekty wywołują ogromne nadzieje na rozwój, poprawę funkcjonowania i sytuacji materialnej. Jednak, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Koło PSOUU w Biskupcu, niosą ze sobą pewne obawy i zagrożenia. Piotr Kubarewicz Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej, PSOUU Koło w Biskupcu Własne pieniądze wyzwanie czy zagrożenie? Dzięki przemianom, które zaszły w ostat nich latach w Polsce, i w środowisku osób z niepełnosprawnościami i całego społe czeństwa, nie pytamy już czy zatrudniać takie osoby?, ale: jak to robić? Jak przy gotowywać osoby z niepełnosprawnością intelektualną do pracy i jak dostosowywać dla nich stanowiska? Jak przygotować je same i ich środowisko do wypełniania przez nie obowiązków pracownika, do posiadania pieniędzy i ich bezpiecznego wydatkowania? Przyczynkiem do dyskusji niech będą wyniki badań przeprowadzonych wśród nie pełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośle dzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu. Z racji małej liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w biskupieckim ZAZ ie, pod względem socjologicznym nie jest to próba badawcza reprezentatywna dla całego środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale z powodu swej jednorod ności ukazująca ciekawe wyniki. WTZ też traktowałam jak pracę, ale teraz jesteśmy pracownikami, mamy swoją wypłatę. Jolanta Siwik (pracownik montażowy ZAZ w Biskupcu) Być pracownikiem ZAZ w Biskupcu zatrudnia 20 osób z nie pełnosprawnością intelektualną w wieku lat. Wszyscy pracownicy przed pod jęciem zatrudnienia byli uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ). Dla 19 spośród nich praca w ZAZ była pierwszą (tylko jedna osoba pracowała przez pewien czas w warunkach chronionych), więc ich doświadczenia zawodowe są podobne. Istotny jest fakt, iż wszyscy pochodzą z terenów wiejskich (70 proc.) lub małych miasteczek (30 proc.), jak również to, że znaczna ich część, poza niepełnospraw nością intelektualną, posiada inne dys funkcje i sprzężone niepełnosprawności (40 proc.). Osoby, które rozpoczęły pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej przygotowywały się do niej w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Jak się okazało, był to nieoceniony czas rehabili tacji społecznej i zawodowej, który później pozwolił im łagodnie i bezproblemowo wejść w rolę pracownika. Pobyt w WTZ sprzyjał także edukacji członków ich rodzin i opiekunów. Wielu obawiało się i nie wierzyło w możliwość podjęcia przez dzieci prawdziwej pracy. Dzięki współpracy ze środowiskiem domowym, zatrudnienie w warunkach chronionych zostało odebrane przez uczestników WTZ, a także ich bliskich jako naturalna konsekwencja rehabilitacji w WTZ. Trudno jest zmierzyć zaangażowanie i motywację do pracy, jednak zauważalne jest, że po ponad rocznym okresie pracy, osoby niepełnosprawne są bardzo z niej zadowolone, utożsa miają się z miejscem pracy i nie chciałyby powrócić do WTZ. Niepełnosprawni pracownicy jako cechy, które odróżniają pobyt w WTZ i ZAZ, wskazują głównie na: bycie pracow nikiem lub wykonywanie czynności pracy (45 proc.), a także zarobkowanie i otrzymywanie wynagrodzenia (25 proc.). Staram się nie wydawać na głupoty, kupiłem telewizor do swojego pokoju, a dla mamy robot do kuchni. Piotr Kapuściński (pracownik montażowy ZAZ w Biskupcu, obok na zdjęciu) Fot. Archiwum Koła PSOUU w Biskupcu Odpowiedzialność za pieniądze Posiadanie własnych pieniędzy nie było dla pracowników ZAZ u nowością, ponieważ większość z nich otrzymuje świadczenia rentowe. Jednak po podjęciu zatrudnienia, wielu z nich doświadczyło większej samodzielności. Przede wszystkim zaś wzrosła ich wiara we własne możliwości i poczucie wartości jako człowieka. 80 proc. pracowników ZAZ własne pieniądze kojarzy z otrzymywaniem wynagrodzenia i niezależnością od innych. Określają swoją aktywność jako coś ważnego, nawet jeśli wykonują proste prace w proce sie technologicznym. Nowy sposób postrzegania własnej osoby, wywołał też zmiany w odbiorze pracujących osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich rodzinach i środowisku lokalnym. W kilku przypadkach dochód osiągany przez niepełnosprawnych pracowników stanowi ważną, bądź podstawową część domowego budżetu. W chwili podjęcia pracy, większość pracowników ZAZ założyło własny rachunek banko wy. Tylko jedna spośród 20 osób nie ma konta. Jednocześnie znacząca większość (86 proc.) ustanowiła pełnomocnictwo lub inne formy współodpowiedzialności rodziców/opiekunów za obsługę rachunku. Wszyscy pracownicy ZAZ w Biskupcu mieszkają w środowisku rodzinnym i w różnym stopniu współuczestniczą w wydawaniu własnych pieniędzy. Jednak samo decydowanie o finansach przebiega już na bardzo różnych poziomach od samodziel nego stanowienia o zarobionych pieniądzach, poprzez współdecydowanie o wydatkach i otrzymywanie kieszonkowego (domowy trening ekonomiczny), po zabezpieczenie bie żących potrzeb przez rodziców/opiekunów. 4 SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH nr 1 (47) MARZEC 2013

7 SAMODZIELNOŚĆ Tutaj [w ZAZ] i tam [w WTZ] dużo się nauczyłem, ale tutaj się zarabia. Piotr Miszkurka (pracownik montażowy ZAZ w Biskupcu) Mam kartę do bankomatu, wyciągam pieniądze z mamą, ale raz już zrobiłam to sama. Joanna Cieślińska (pracownik porządkowy ZAZ w Biskupcu) Argumentem przemawiającym za dużą świadomością osób z niepełnosprawnością intelektualną z posiadania własnych pie niędzy jest wysoki wskaźnik badanych potrafiących dokładnie określić dobra z nich zakupione (65 proc.), jak i fakt, że duża część osób (80 proc.) ma plany finansowe, to znaczy wskazuje cel, lub konkretny przedmiot/usługę, którą chciałaby nabyć. Co istotne, wszystkie cele określone w bada nej grupie pracowników były realistyczne, skoncentrowane na potrzebach bieżących (np. ubranie), lub dalszych (np. odkła dam na laptopa ). Znaczna część pracow ników (70 proc.) posiada przy sobie drob ne kwoty pieniędzy, które wykorzystuje samodzielnie lub przy wsparciu. Ochronić przed wykorzystaniem Świadomość bycia pracownikiem i posia dania własnych środków finansowych otwiera przed osobami z niepełnosprawno ścią intelektualną szansę na ich pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i zawo dowym. Ale droga do samodzielności na miarę możliwości nie jest łatwa, wymaga pokonania wielu trudności. W kwestiach finansowych, głównym problemem są ograniczenia intelektualne pracowników i związane z nimi zagrożenie wykorzysta nia przez pracodawcę lub osoby trzecie. Pomimo tego, że 65 proc. niepełnospraw nych pracowników ZAZ w Biskupcu jest w stanie samodzielnie posługiwać się pie niędzmi (dokonuje w miarę regularnych, indywidualnych zakupów), to należy pamię tać, że 55 proc. z nich nie rozróżnia nomina łów i/lub ma znaczne trudności w liczeniu. Większość pracowników ZAZ (60 proc.) nie jest też w stanie podać przybliżonej kwoty wynagrodzenia, które otrzymuje z tytu łu zatrudnienia. Można ten fakt usprawie dliwić ogólną niską świadomością i wiedzą ekonomiczną społeczeństwa i tym, że więk szość Polaków nie jest w stanie przeczytać z pełnym zrozumieniem umowy kredytowej w banku. Nie należy jednak trywializować faktu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są szczególnie narażone na finansowe wykorzystanie. Większość pracowników ZAZ nie oszczędza, lub ma trudności z gromadzeniem pieniędzy. Tylko 20 proc. z nich odkłada na rachunku bankowym niewykorzystane środki. Wynika to oczywiście z wielu czynników. Między innymi z powodów obiektywnych, takich jak słaba kondycja finansowa rodziny, ale także z braku wiedzy i doświadczeń związanych z oszczędza niem. Prawie połowa pracowników, która otrzymuje kieszonkowe na drobne wydatki stara się gospodarować nimi racjonalnie i określa pieniądze trzymane w portfelu jako coś szczególnego, wymagającego ochrony. Otwiera to drogę do poszerzenia elementów treningu ekonomicznego na środowisko domowe i zwiększenia odpowiedzialności osób z niepełno sprawnością intelektualną za współdecydowanie o domowym budżecie. Osobie z niepełnosprawnością intelektualną trudno będzie wejść w rolę pracownika, jeśli przez pracodawcę lub opiekuna nie będzie tak traktowana. Oczywiście, pozostaje cały zestaw narzędzi, które zminimalizują lub uniemożliwią wykorzystanie osób niepełnospraw nych w kwestiach prawno finansowych. Można rozważyć także zmiany legislacyjne chroniące prawa osób niepełnosprawnych bez ograniczania ich autonomii. Nie zastąpią ich jednak uczciwość społeczna i ostrożność osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej pozwala osobom z niepełnosprawnością intelektualną na kontynuację rehabilitacji społecznej, w tym treningu ekonomicznego i daje im szanse na otrzymanie wsparcia w sytuacjach problemowych. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed pracownikami ZAZ u, ich rodzinami i społecznością lokalną jest wejście na otwarty rynek pracy oraz organizacja wsparcia społecznego i prawnego dla osób, które mogą efektywnie pracować zawodowo, ale nie radzą sobie same z ochroną swoich interesów. Samodzielność to wyzwanie. Doświadczenia pracowników ZAZ u w Biskupcu pokazują, że wejście na ścieżkę aktywności zawodowej to z jednej strony ogromna szansa, z drugiej szereg nowych trudności do przezwyciężenia. Jednak same osoby niepełnosprawne jak i środowisko lokalne (rodzice i personel PSOUU w Biskupcu) widzą, że podjęcie zatrudnie nia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną zmienia optykę ich patrzenia na rzeczywistość i jest drogą, z której nie można zawrócić. Na zdjęciu, Roman Bieleszuk z ZAZ w Biskupcu podczas zakupów w sklepie. Koło naszego Stowarzyszenia w Biskupcu prowadzi zakład aktywności zawodowej. To firma, w której pracują osoby z niepełnosprawnością. Te osoby za swoją pracę dostają pensję, czyli pieniądze. Praca i pieniądze są dla tych osób bardzo ważne. Dzięki pracy pracownicy zakładu nie czują się samotni. Za pieniądze pracownicy zakładu kupują potrzebne rzeczy, na przykład jedzenie. Pracownicy trzymają swoje pieniądze w bankach. Banki to firmy, w których można bezpiecznie przechowywać pieniądze. Fot. Archiwum Koła PSOUU w Biskupcu SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH 5

8 EDUKACJA FINANSOWA W lipcu 2012r., Paweł, 27-letni warszawiak z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, znalazł pracę w jednej ze stołecznych restauracji. Kiedy zaczął regularnie zarabiać, postanowił kupić nowy telewizor. Ponieważ jego dochody nie były zbyt wysokie, zdecydował się na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1 tys. zł. Nie zrobił tego jednak w banku, ale w firmie, której ulotkę reklamową znalazł w skrzynce na listy. Dziś, zamiast 1 tys. zł spłaca prawie 20 tys. i żałuje, że ulotki nie wyrzucił wówczas do kosza. Magdalena Gajda Specjalista ds. komunikacji społecznej PSOUU Bądź rozważny! Sprawdź, zanim podpiszesz Na spotkanie w sprawie kredytu Paweł pojechał sam. Większość spraw prawnych, urzędowych załatwiał osobiście. Umowa, którą mu przedstawiono do przeczytania była długa i napisana skomplikowanym językiem finansowym. Sympatyczna i wyro zumiała przedstawicielka firmy udzielającej kredytu zapewniła Pawła, że nie musi czy tać całego dokumentu, ani przedstawiać go zaufanej osobie do konsultacji ona wytłu maczy mu najważniejsze zapisy. Po wyjaśnie niach, Paweł złożył swój podpis we wskaza nym miejscu, dostał gotówkę do ręki i od razu udał się do sklepu po telewizor. Na początku, Paweł spłacał raty pożyczki regularnie i w całości. Niestety, pod koniec ubiegłego roku, jego ojciec stracił pracę i Paweł postanowił przezna czyć większość swojej pensji na utrzyma nie rodziny rodziców i młodszej siostry. Kolejne raty wpłacał już więc tylko w części. Kilkakrotnie zwracał się na piśmie do firmy, która udzieliła mu kredytu z prośbą o inne rozłożenie spłaty długu i zmniej szenie co miesięcznych kwot. Jego poda nia pozostawały bez odpowiedzi. Wkrótce otrzymał informację, że złożony przez niego weksel in blanco został wypełniony przez firmę pożyczkową na kwotę zł. Przedstawiciel pożyczkodawcy twierdził, że ta ogromna kwota uwzględnia kapitał, odsetki, obsługę pożyczki, monity telefonicz ne oraz opłaty za nieterminową spłatę. Paweł, wraz z przerażonymi rodzicami, jeszcze raz przeczytał ulotkę. Nie było w niej mowy o wysokich opłatach dodatkowych. Takie zapisy były natomiast w umowie, ale o tym przedstawicielka firmy kredytowej Pawła nie poinformowała. Aby spłacić nie szczęsne zobowiązanie, Paweł i jego rodzi ce, zaczęli rozważać zaciągnięcie kolejnej pożyczki, w kolejnej firmie, która nie doma gałyby się poświadczenia ich zdolności kredytowej. Masz rentę? Jesteś doskonałym klientem! Kredyty do 300 tysięcy złotych bez poręczycieli!, Pożyczka bez BIK (BIK Biuro Informacji Kredytowej), Chwilówki do 5 tys. od zaraz, do ręki. Takimi hasłami nęcą klientów firmy, oferujące tylko z pozoru szybkie i łatwe kredyty. Hasła te kierowane są przede wszystkim do tych osób, które nie mają zdolności kredytowej lub miały w przeszłości problemy z terminową spłatą kredytów i dlatego banki odmawiają im kolejnych. Tymcza sem pożyczka bez BIK jest zwykle bardzo kosztowna. Decydując się na zaciągnięcie następnej szybkiej pożyczki ryzykuje się wpadnięcie w tzw. spiralę zadłużenia. A wtedy zwykle nie da się już uniknąć egzekucji komorniczej. Ilu dorosłych Polaków z niepełnosprawnością intelektualną nie ubezwłasnowolnionych, a więc posiadających prawo do zaciągania zobowiązań finansowych znalazło się w podobnej co Paweł sytuacji, tylko dlatego, że chciało uczynić swoje życie odrobinę wygodniejszym? Tego nie wiadomo. Faktem jest jednak, że w sidła firm pożyczkowych, które działają poza nadzorem państwa wpadają najczęściej osoby o niższych kompetencjach komuni kacyjnych: starsze, słabiej wykształcone, lub z niepełnosprawnością intelektualną, które zbytnio ufają hasłom reklamowym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną to łakomy kąsek dla różnych firm pożyczkowych podkreśla Przemysław Kuk, Dyrektor Biura Prasowego Narodowego Banku Polskiego I nie chodzi tylko o to, że często nie są one świadome jakiego rodzaju zobowiązania podpisują i jakie konsekwencje mogą wyniknąć z ich niedotrzymania. Są to przede wszystkim osoby, które posiadają stałe dochody: świadczenie rentowe lub pensje, a obecnie, w wielu przypadkach, i jedno i drugie. A zatem: po pierwsze mają z czego spła cać pożyczki, a po drugie: komornik ma z czego ściągnąć należności, gdyby się okazało, że jednak ich nie spłacają. Co więcej, przychody osób z niepełnosprawnością intelektualną rencistów socjal nych, pracowników zakładów aktywności zawodowej, zakładów pracy chronionej, insty tucji i przedsiębiorstw z otwartego rynku pracy są w miarę stałe, regularne, ale i niezbyt wysokie. Aby nie wpaść w podobne kłopoty jakie ma Paweł i jego rodzina trzeba na pewno dokładnie przeczytać umowę, ale warto także poprosić o pomoc znajomych, przyjaciół, a nawet ekspertów np. rzecznika praw konsumenta mówi Przemysław Kuk. Akcja banku centralnego W Polsce, coraz więcej osób ma problemy ze spłatą pożyczek gotówkowych i skarży się na dodatkowe opłaty i niesłychanie wysokie odsetki od tak pożyczonych pieniędzy. Naro dowy Bank Polski wraz z innymi instytucjami przygotował zatem kampanię informacyjno edukacyjną Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz. Jej celem jest zwrócenie uwagi na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąga niem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. chwilówek oraz korzy staniem z usług finansowych instytucji pozostających poza specjalnym nadzorem państwa. Ci, którzy decydują się na skorzystanie z pozornie łatwej gotówki w takiej instytucji, często nie zdają sobie sprawy, że wpadają w ręce lichwiarzy. Pożyczenie od nich nawet drobnej sumy może prowadzić w skrajnych przypadkach do utraty dorobku całego życia i osobistych tragedii. Chcemy, aby osoby, które zastanawiają się nad wzięciem szybkiej gotówki, czyniły to w sposób świadomy tłumaczy Przemysław Kuk. 6 SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH nr 1 (47) MARZEC 2013

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Autor: Marcin Polak Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Do Mrożka trzeba dorosnąć. Bogdan mówi(ł) Bankowy. Czas pożegnań. Mistrza wspomina Paweł Chara. Co wybrać ZUS czy OFE?

Do Mrożka trzeba dorosnąć. Bogdan mówi(ł) Bankowy. Czas pożegnań. Mistrza wspomina Paweł Chara. Co wybrać ZUS czy OFE? + magazyn klientów GBS Bank 03/2013 (08) Do Mrożka trzeba dorosnąć Mistrza wspomina Paweł Chara Bogdan mówi(ł) Bankowy Co wybrać ZUS czy OFE? Czas pożegnań 2 + wstępniak redakcyjny + przedmowa Polska złota

Bardziej szczegółowo

Strażnicy procentów. Ustawa wciąż zła. Młodzi a pożyczki. Chwilówka z banku. Prognozy na 2015 rok. Kto się zna na pożyczkach

Strażnicy procentów. Ustawa wciąż zła. Młodzi a pożyczki. Chwilówka z banku. Prognozy na 2015 rok. Kto się zna na pożyczkach k w a r t a l n i k Ustawa wciąż zła Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w prawie. Zmieni się niewiele i na gorsze, a założenia projektu są nieadekwatne do oczekiwań Młodzi a pożyczki Jak zadłużają

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

nie taki LEASING straszny

nie taki LEASING straszny nie taki LEASING straszny 11 redakcja Izabela Nieznańska autorzy tekstów Michał Bednarczyk Dominika Kaczmarek Monika Kaczmarek Agnieszka Lipińska Izabela Nieznańska Marta Rakowska Paulina Stafińska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

poradnik finansowy dla kobiet

poradnik finansowy dla kobiet Fundacja Kronenberga od 1996 r. wspiera swojego Fundatora bank Citi Handlowy w realizacji jego misji społecznej. Czerpiąc inspirację z działań swojego patrona, Leopolda Kronenberga, znanego finansisty,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych

Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami. Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch - polnische Zeitschrift. Nr 2/2009 Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek. Własna firma. szansą dla Ciebie

Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek. Własna firma. szansą dla Ciebie Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek Własna firma szansą dla Ciebie Autorzy: Damian Hamerla, Krzysztof Kacuga, Tomasz Pietrek Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przedpremierowa prezentacja wynalazku firmy Mokate. Święta, czyli marketingowy zawrót głowy. MŁODZiEŻ i GOSPODARKA

Przedpremierowa prezentacja wynalazku firmy Mokate. Święta, czyli marketingowy zawrót głowy. MŁODZiEŻ i GOSPODARKA Nr 3(9)/2014 MG Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim wydaniu MŁODZiEŻ i GOSPODARKA Święta, czyli marketingowy zawrót głowy Przedpremierowa prezentacja wynalazku firmy Mokate 2 grudzień 2014 Młodzież

Bardziej szczegółowo