Oprogramowanie do samokontroli i optymalizacji czasu pracy. Wygraj z czasem!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie do samokontroli i optymalizacji czasu pracy. Wygraj z czasem!"

Transkrypt

1 Oprogramowanie do samokontroli i optymalizacji czasu pracy Wygraj z czasem!

2 Spis treści Co to jest PerforMeter?... 3 Jak działa PerforMeter?... 3 Co PerforMeter może Ci zaoferować?... 4 Podstawowe funkcjonalności dla użytkownika... 5 Dynamiczna analiza wydajności pracy... 5 Najczęściej używane aplikacje i strony 5 Generowanie raportów w dowolnych przedziałach czasu... 6 Porównywanie wyników indywidualnych na tle zespołu... 7 Identyfikacja głównych złodziei czasu... 7 Czas prywatny pracownika (zatrzymywanie rejestrowania danych)... 8 Rejestracja czasu pracy wykonywanej z dala od komputera... 8 Funkcje dla przełożonych i administratora... 9 Raporty związane z wydajnością pracowników Weryfikacja godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego pracownika Odwzorowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Modyfikacja parametrów dla poszczególnych aplikacji i stron 12 Definiowanie czasu prywatnego Określenie harmonogramu pracy systemu Dostosowanie systemu do stylu zarządzania zasobami ludzkimi Rozliczanie timesheet ów Nieograniczone dodawanie zadań, projektów, procesów i klientów Automatyczna identyfikacja czynnośc Obiektywne generowanie raportów Uzupełnianie TimeSheet ów Prawo pracy a monitorowanie pracowników Poinformowanie pracowników Osobna kwestia: wiadomości i komunikatory Podsumowanie korzyści Wypróbuj PerforMeter za darmo Skontaktuj się z nami! Strona 2 z 20

3 Co to jest PerforMeter? PerforMeter to przyjazny użytkownikowi program służący do rejestrowania czynności wykonywanych na komputerze, zapisywania czasu poświęconego na poszczególne aktywności oraz kategoryzowania zgromadzonych informacji i przedstawiania ich w przejrzysty sposób. Jak działa PerforMeter? PerforMeter to łatwa w obsłudze aplikacja, która jest instalowana na komputerze osoby podlegającej monitoringowi. Program automatycznie rejestruje czynności wykonywane przez użytkownika, w związku z czym nie wymaga dodatkowej uwagi. Rozwiązanie rejestruje wszystkie czynności wykonywane na komputerze, bazując na nazwie aktualnie aktywnego okna, aplikacji czy strony www. Następnie zdarzenia są kategoryzowane, a informacje porządkowane i udostępniane bezpośrednio użytkownikowi oraz przełożonym. Rozwiązanie nie monitoruje programów uruchomionych w tle, ani stron internetowych, które nie są w danym momencie przeglądane. W przypadku dłuższego okresu bezczynności program przechodzi w tryb uśpienia, i wówczas nie zlicza czasu pracy. Rys. 1. Działanie aplikacji PerforMeter Strona 3 z 20

4 PerforMeter Co PerforMeter może Ci zaoferować? Rozliczanie czasu pracy w aplikacjach, Internecie, dokumentach, a nawet poza komputerem Efektywna kontrola wykorzystania czasu pracy użytkowników Identyfikacja i eliminacja nieproduktywnych aktywności Znaczny wzrost wydajności pracy pracowników Automatyczne wypełnianie kart pracy (time sheet) Automatyczne przypisywanie czasu pracy do bieżących zadań Dokładne szacowanie czasochłonności i kosztów realizacji projektów Obiektywne raportowanie, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych Skalowalność - obsługa od kilku do kilkuset projektów jednocześnie Wyeliminowanie czynnika bezpośredniej ingerencji i kontroli przełożonego nad podwładnym Nowoczesny sposób zarządzania zasobami ludzkimi Wzrost samoświadomości i samodyscypliny pracowników Pełna zgodność z prawem pracy (nie narusza niczyjej prywatności ) Narzędzie sprzyjające budowaniu pozytywnej atmosfery wśród współpracowników Strona 4 z 20

5 Podstawowe funkcjonalności dla użytkownika Od samego początku system był projektowany tak, aby w prosty i przyjazny użytkownikowi sposób maksymalizować produktywność czasu spędzanego przed komputerem. Dynamiczna analiza wydajności pracy Na podstawie wcześniej zdefiniowanych przez administratora kryteriów, PerforMeter automatycznie wylicza i prezentuje podstawowe wskaźniki obrazujące sposoby wykorzystania czasu pracy. Jedno spojrzenie wystarczy, aby zorientować się jak wyglądała efektywność pracy w wybranym okresie i które aktywności należy promować. Rys. 2. Podstawowe wskaźniki jakości wykorzystania czasu pracy Najczęściej używane aplikacje i strony www PerforMeter rejestruje czas spędzony na stronach www i aplikacjach, a następnie informuje użytkownika ile czasu zostało przeznaczone na poszczególne czynności. Aplikacje i strony www oznaczone kolorem zielonym zostały sklasyfikowane przez administratora jako produktywne. Czerwone słupki oznaczają z kolei czynności, które odwracają uwagę od zadań służbowych. Wykres Top kategorii pokazuje użytkownikowi, ile czasu przeznaczył na różne grupy czynności w wybranym okresie czasu. Strona 5 z 20

6 Rys. 3. Wykres przedstawiający głównie wykonywane czynności Generowanie raportów w dowolnych przedziałach czasu PerforMeter umożliwia generowanie raportów dla dowolnych okresów. Poza standardowymi przedziałami użytkownik może wygenerować raport dla wybranego odcinka czasu korzystając z kalendarza dostępnego w aplikacji. Rys. 4. Wybór dowolnego odcinka czasu do analizy Wszystkie raporty i wykresy są interaktywne - umożliwiają intuicyjne zawężanie analizowanych przedziałów czasu. Dzięki temu przeglądając raport z całego miesiąca użytkownik ma możliwość przejścia do szczegółowych raportów z konkretnych dni. Strona 6 z 20

7 Rys. 5. Czas aktywnej pracy w ciągu dnia Porównywanie wyników indywidualnych na tle zespołu PerforMeter umożliwia pracownikom porównywanie wyników indywidualnych na tle komórki organizacyjnej, do której przynależą. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może otrzymać dostęp do informacji na temat wpływu efektywności swojej pracy na wyniki zespołu. Identyfikacja głównych złodziei czasu Rozwiązanie generuje zestawienia dotyczące najczęściej powtarzających się aktywności w wybranym okresie czasu i umożliwia analizę trendu zmian. Rys. 6. Zestawienie aktywności produktywnych i nieproduktywnych dla bieżącego tygodnia Strona 7 z 20

8 Czas prywatny pracownika (zatrzymywanie rejestrowania danych) Administrator może dowolnie skonfigurować aplikację w taki sposób, aby pozwalała pracownikom na zatrzymanie rejestrowania aktywności wykonywanych na komputerze przez określony czas w ciągu dnia np. do 20 minut. Wówczas pracownik ma możliwość skorzystania z komputera w celach prywatnych. Rys. 7. Zatrzymanie logowania danych z poziomu aplikacji Rejestracja czasu pracy wykonywanej z dala od komputera PerforMeter pozwala na ewidencję czasu pracy wykonywanej poza komputerem. W przypadku wykrycia braku aktywności użytkownika przed komputerem, system rozpoczyna zliczanie czasu. Po powrocie pracownika i wykryciu ponownej aktywności na komputerze aplikacja wyświetla proste okno dialogowe, które umożliwia rozliczenie czasu pracy offline. Strona 8 z 20

9 Rys. 8. Okno dialogowe do rozliczenia czasu pracy po powrocie do komputera W takiej sytuacji użytkownik może wybrać jedną ze wcześniej zdefiniowanych aktywności, skorzystać z listy rozwijanej lub pola tekstowego w celu uzupełnienia własnego opisu. Czas trwania zdarzenia jest obliczany automatycznie, a jego rozliczenie najczęściej ogranicza się do jednego kliknięcia myszą. Rys. 9. Manualne rozliczenie czasu pracy z dala od komputera Czas pracy z dala od komputera może być także rozliczony w dowolnym momencie przy użyciu specjalnego panelu. Funkcje dla przełożonych i administratora PerforMeter posiada szereg funkcjonalności ułatwiających sprawne monitorowanie i zarządzanie zespołami pracowników. Przełożeni poszczególnych działów mogą w łatwy sposób weryfikować sposoby i jakość wykorzystania czasu pracy przez swoich podwładnych. Strona 9 z 20

10 Raporty związane z wydajnością pracowników Raport zbiorczy obrazuje średnią wydajność całego działu w czasie, średni i całkowity czas spędzany przed komputerem oraz najczęściej używane aplikacje i strony www. Jedno spojrzenie wystarczy, aby określić jak wygląda praca całego zespołu. Rys. 10. Pulpit menedżera Poniżej panelu ze wskaźnikami grupowymi przełożony może przeglądać indywidualne dane dotyczące produktywności każdego z pracowników. Opcja ta pozwala pracodawcy nie odchodząc od komputera określić, kto jest obecny w pracy i jak efektywnie wykorzystuje czas. Weryfikacja godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego pracownika System spełnia funkcję Rejestratora Czasu Pracy. Automatycznie rejestruje aktywności wykonywane na komputerze w przeciągu dnia. Czas, w którym odnotowywana jest pierwsza Strona 10 z 20

11 czynność (włączenie komputera) najczęściej jest utożsamiany z rozpoczęciem pracy. Ponadto zestawienia prezentują ile czasu we wskazanym okresie użytkownik przepracował na narzędziach, a ile czasu przeznaczył na aktywności niezwiązane z obowiązkami służbowymi. Rys. 11. Przegląd listy obecności i czasu pracy wyeksportowany do arkusza kalkulacyjnego Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego daje możliwość dowolnego modyfikowania i analizowania wygenerowanych informacji. Ponadto dane dotyczące ilości godzin przeznaczonych przez pracowników na pracę i aktywności niezwiązane z obowiązkami służbowymi to cenna informacja zarządcza. Odwzorowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa System umożliwia odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy i indywidualne sparametryzowanie aplikacji dla każdego z działów. Istnieje także możliwość nadania użytkownikom uprawnień wynikających z hierarchii, tak aby przełożeni określonych komórek organizacyjnych mieli uprawnienia kontrolno-administracyjne w stosunku do swoich działów. Strona 11 z 20

12 Modyfikacja parametrów dla poszczególnych aplikacji i stron www Aplikacja pozwala uprawnionym użytkownikom na centralne kategoryzowanie aktywności, czyli określanie używanych aplikacji, odwiedzanych stron www oraz czynności wykonywanych z dala od komputera jako produktywne lub nieproduktywne. System jest zawsze parametryzowany na etapie wdrożenia, ale administrator lub przełożony ma możliwość modyfikacji jego poszczególnych parametrów w zależności od potrzeb. Rys. 12. Centralna kategoryzacja aktywności Definiowanie czasu prywatnego Pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosek pracowników, może pozwolić użytkownikom na wyłączenie rejestrowania aktywności wykonywanych na komputerze na określony czas w ciągu dnia (np. 20 minut). Rys. 13. Ustawienia i wywołanie czasu prywatnego Strona 12 z 20

13 Określenie harmonogramu pracy systemu Funkcja ta pozwala na odwzorowanie faktycznego grafiku pracy w systemie. Przykładowo można skonfigurować aplikację tak, aby rejestrowane były jedynie godziny pracy od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Jest to przydatne w przypadku kiedy pracownicy chcą skorzystać z komputerów służbowych w celach prywatnych, po godzinach pracy ich aktywność może nie być wtedy monitorowana. Ponadto można sparametryzować system w taki sposób, aby pracownicy mieli możliwość samodzielnego uruchomienia rejestracji aktywności po godzinach. Ta funkcja z kolei może być wykorzystywana do rozliczania nadgodzin. Rys. 14. Harmonogram z oznaczonymi godzinami pracy Dostosowanie systemu do stylu zarządzania zasobami ludzkimi Rozwiązanie PerforMeter pozwala zwiększać motywację pracowników nie tylko poprzez bieżącą prezentację sposobów wykorzystania czasu pracy, ale także poprzez budowanie odpowiedniej strategii kierowania zasobami ludzkimi. Na życzenie pracodawcy, wgląd w raporty przez administratora może zostać dostosowany na kilka sposobów: Strona 13 z 20

14 Pierwszym z nich jest wdrożenie standardowe, które umożliwia wgląd managera we wszystkie, wcześniej skonfigurowane, informacje na temat wykorzystania czasu przez pracowników. W drugiej opcji, administrator ma wgląd tylko do podstawowych informacji o pracowniku, jak jego produktywność oraz czas spędzony przed komputerem. Natomiast, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy wysłać zapytanie do pracownika o możliwość dostępu do tych danych. Zapytanie jest generowane automatycznie przez system. Takie rozwiązanie sprawia, że pracownicy odczuwają mniejszą presję, a co za tym idzie są bardziej zmotywowani do pracy. Ze strony managera natomiast łatwiej jest przeglądać informacje ogólne i tylko w przypadkach, co do których można mieć wątpliwości, sięgać po bardziej szczegółowe dane. Trzecią możliwością jest ustalenie z góry, przez administratora, określonej produktywności, jaką pracownicy powinni osiągać w czasie dnia pracy, np. 90%. W tym przypadku manager nie widzi żadnych informacji na temat pracy użytkowników. Jednak w momencie, gdy produktywność użytkownika spadnie poniżej określonego wcześniej poziomu, manager jest automatycznie informowany o takim zdarzeniu, i otrzymuje wówczas możliwość wglądu w raport czasu pracy. Tego typu rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze w przypadku dużej ilości pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe na stanowiskach komputerowych, ponieważ w tej sytuacji trudno jest monitorować efekty każdego użytkownika z osobna. Dodatkowo istnieje możliwość udostępniania pracownikom informacji o czasie pracy oraz produktywności managera lub członków zespołu. To rozwiązanie z kolei sprawdza się przy realizowaniu projektów zespołowych i pozytywnie wpływa na poziom motywacji pracowników. Rozwiązania te mogą być dostosowane do różnych szczebli zarządzania, tak aby w najbardziej optymalny sposób przedsiębiorstwo mogło wykorzystywać oprogramowanie PerforMeter. Strona 14 z 20

15 Rozliczanie timesheet ów Timesheet, który w języku polskim nie posiada swojego oficjalnego tłumaczenia, można rozumieć jako metodę służącą do zapisywania czasu pracy konkretnego pracownika nad wskazanym zakresem zadań. Nieograniczone dodawanie zadań, projektów, procesów i klientów PerforMeter rejestruje pracę przy realizacji dowolnej ilości projektów jednocześnie. Pracownicy i menedżerowie mają możliwość tworzenia nieograniczonej ilości zadań, które następnie są identyfikowane przez system. Dodatkowo system daje możliwość przyporządkowania zdania do wybranej jednostki, np. określonego użytkownika lub całego zespołu. Automatyczna identyfikacja czynności PerforMeter jest w stanie rozpoznawać unikalne identyfikatory zadań pojawiające się w tytułach okien aplikacji, nazwach folderów, tematach i czy adresach stron www. Następnie automatycznie przypisuje je do określonych zadań, projektów czy procesów. Należy jedynie zdefiniować słowa klucze, na podstawie których system przypisuje działanie do danej sprawy. Dla przykładu mogą to być numery projektów, ID zadań czy nazwa klienta. Strona 15 z 20

16 Manualne wskazanie czynności W przypadku kiedy system nie wykryje automatycznie zadania, nad którym użytkownik pracuje w danym momencie, sam o tym informuje. Pracownik ma wtedy możliwość manualnego wskazania projektu i wyboru jednego ze sposobów pracy. Obiektywne generowanie raportów System umożliwia elastyczne zestawianie wyników. Raporty mogą być generowane dla poszczególnych projektów, użytkowników, komórek lub zespołów projektowych. Wszystkie informacje mogą być następnie eksportowane do arkusza kalkulacyjnego w celu dalszej modyfikacji. Uzupełnianie TimeSheet ów PerforMeter pomaga użytkownikowi w uzupełnianiu dziennych kart pracy. Jeżeli system sam nie zidentyfikował projektu przyporządkowanego do określonej czynności, użytkownik ma możliwość manualnego przypisania odpowiedniego przedziału czasu na koniec dnia. Strona 16 z 20

17 Prawo pracy a monitorowanie pracowników Według prawa pracy monitorowanie pracowników jest jak najbardziej legalne. Są jednak warunki, które przedsiębiorstwo powinno spełnić. Poinformowanie pracowników Po pierwsze nie należy monitorować pracowników, bez powiadomienia ich o tym fakcie. Jesteśmy wielkimi zwolennikami tego aby pracownik wiedział, że jest kontrolowany i sam miał dostęp do raportów ze swojego czasu pracy. Dzięki temu pracownik sam widzi jak wykorzystuje swój czas i może go lepiej zagospodarować. Pracodawca natomiast jest uczciwy wobec pracownika, dzięki czemu będzie mógł skuteczniej egzekwować rzetelność. Na początek podkreślić należy, że zawsze i bezwzględnie pracodawca powinien informować swoich pracowników o stosowanych zasadach i metodach monitorowania. Informację na ten temat pracodawca może zamieścić zarówno w układzie zbiorowym pracy, jak też w pracowniczej sieci intranet, czy też w zawartej z pracownikiem umowie o pracę. Obowiązek wcześniejszego poinformowania pracowników o stosowanych systemach kontroli przy użyciu specjalnego oprogramowania monitorującego wynika wprost z przepisów prawa pracy. pisze Agnieszka Wachowska, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy. (źródło: Osobna kwestia: wiadomości i komunikatory Konstytucyjne prawo do prywatności komunikowania się, zabrania pracodawcy czytania prywatnych i pracowników. Pracodawca może jedynie odnotować, fakt korzystania z prywatnej poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Sposób działania aplikacji PerforMeter nie łamie polskiego prawa. Nie pozwala na podgląd treści a, zatem nie narusza prawa do prywatności komunikowania się. Podsumowując: pracodawca może monitorować pracownika, jednak powinien go o tym fakcie poinformować, pracodawca nie ma prawa do czytania prywatnych i pracowników. Strona 17 z 20

18 Podsumowanie korzyści Samokontrola efektywności wykorzystania czasu pracy Użytkownicy uczą się samokontroli i nabywają umiejętności związane z zarządzaniem czasem własnym Automatyczne przypisywanie aktywności do zadań i wypełnianie kart pracy (time-sheet), dzięki czemu zyskujesz dodatkowy czas! Precyzyjne rozliczanie czasu Zmierz automatycznie czas pracy, jaki jest poświęcany na poszczególne projekty, zdania czy procesy biznesowe i zyskaj przewagę konkurencyjną! Dostęp do informacji o produktywności grup i poszczególnych pracowników zatrudnionych w całej firmie, w poszczególnych działach czy na konkretnych stanowiskach. Automatyczne prowadzenie list obecności i wyliczanie czasu pracy, co pozwala na kolejne oszczędności czasu. Listy "to do" pozwalają na automatyczne kontrolowanie zadań do wykonania w ciągu dnia pracy. Zmniejszenie obciążenia sieci i łączy internetowych, dzięki ograniczeniu wykorzystania komputerów do celów prywatnych. Strona 18 z 20

19 Wypróbuj PerforMeter za darmo Wejdź na naszą stronę >>kliknij<< Zamów darmową wersję próbną >>kliknij<< Zamów PerforMeter dla swojej firmy >>kliknij<< Wejdź na naszą stronę: Zamów darmową wersję próbną: Zamów PerforMeter dla swojej firmy: Strona 19 z 20

20 Skontaktuj się z nami! Agnieszka Śmieszek-Marzec Aleksandra Olszówka

Nowoczesny program do optymalizacji czasu pracy

Nowoczesny program do optymalizacji czasu pracy Nowoczesny program do optymalizacji czasu pracy Czym jest PerforMeter? PerforMeter to system informatyczny, który pozwala automatycznie rozliczać czas, jaki użytkownik przeznacza na poszczególne zadania,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

TimePlanet Sp. z o.o. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.timecloud.pl. Witamy w świecie TimeCloud

TimePlanet Sp. z o.o. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.timecloud.pl. Witamy w świecie TimeCloud TimePlanet Sp. z o.o. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.timecloud.pl Witamy w świecie TimeCloud Witamy w świecie TimeCloud! Gratulujemy! Wygląda na to, że Twoja firma niedawno wdrożyła lub planuje wdrożyć

Bardziej szczegółowo

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA Intranet jest aplikacją on-line. Wymaga

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns. Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl SYSTEM CRM egroupware JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i optymalizacja efektywności pracy

Monitorowanie i optymalizacja efektywności pracy TimeCamp Monitorowanie i optymalizacja efektywności pracy Opis funkcjonalności syste mu 1 Podsumowanie dla kierownictwa skuteczny sposób na złodziei czasu! TimeCamp to system do monitorowania i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Efektywne planowanie i monitorowanie inwestycji przez zarząd z każdego miejsca na świecie Eliminacja opóźnień i pominięć dostaw przez zdalne tworzenie

Bardziej szczegółowo

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SuperVisor GPS jest nowoczesnym mikroprocesorowym rejestratorem, który służy do monitorowania tras jazd pojazdów, oraz

Bardziej szczegółowo

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy Jaka część oprogramowania w firmie jest legalna? Gdzie zostało zainstalowane zakupione oprogramowanie? Czy jest ono w ogóle

Bardziej szczegółowo

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie.

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Prowadzenie dużych projektów produkcyjno-montażowych w firmie nie zawsze związane jest tylko z kosztami realizacji produkcji tj. kosztami materiałów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. MODYFIKACJA MECHANIZMÓW GRY. Scenariusz główny 1. Wprowadzenie konsekwencji nie płacenia przez gracza za faktury/rachunki. W przypadku niezapłacenia terminowego

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Spis treści 1. Opis Programu...3 2. Połączenie z serwerem...4 3. Instrukcja...5 3.1. Logowanie do systemu...5 3.2. Rejestracja czasu pracy...6 3.3. Tylko podgląd...8

Bardziej szczegółowo

Urlopy i plany urlopowe Wersja 22.64 (2015.01)

Urlopy i plany urlopowe Wersja 22.64 (2015.01) Urlopy i plany urlopowe Wersja 22.64 (2015.01) S t r o n a 1 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Ogólne wstępne wymagania 4 3 Procesy biznesowe 4 3.1 Proces biznesowy - Obsługa urlopów 4 3.1.1 Przypadek użycia Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja floty

Zarządzanie i optymalizacja floty Zarządzanie i optymalizacja floty CtrlFleet CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór.

DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór. Connecting the Dots DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór. Obniża koszty, eliminuje frustracje

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA Wiele prac wykonywanych codziennie w przedsiębiorstwie wiąże się nierozerwalnie z produkcją dokumentów. Brak

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii

JMK-CRM. System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii JMK-CRM System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii Intuicyjny, przejrzysty, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów

Bardziej szczegółowo

InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP

InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP InPro RCP Web InPro RCP Web jest systemem napisanym w technologi webowej. Umożliwia zdalne połączenie przez przeglądarkę internetową z bazą InPro

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 ( Wybrane aspekty innowacji funkcjonalnych ) Nowoczesny interfejs systemu Interfejs systemu KOMAX 2.0 opracowano z zamysłem maksymalnego uproszczenia obsługi wszystkich

Bardziej szczegółowo

Moduł Klienci Gromadzi wszystkie niezbędne informacje oraz wspomaga obsługę klienta w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. Do każdego klienta można przypisać opiekuna, notatki oraz kontakty. W odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Picasa Web Albums to jedno z najpopularniejszych miejsc do przechowywania i udostępniania fotografii w Internecie. Picasa Web Albums swoje powodzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU PRACY BY CTI DATA 12.09.2012 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej w Gliwicach WERSJA 1.2.1.10 AUTOR Izabela Wolska -Ciesielska Spis treści Wstęp.... 3 Podstawowe funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 1 ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY Szkoła jest instytucją w bardzo dużym stopniu zbiurokratyzowaną. Z jednej strony powodem takiego stanu rzeczy jest duża liczba osób (uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów.

System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. System Cyfrowego Obiegu Dokumentów to rozwiązanie ułatwiające procesy przechowywania, zarządzania i wyszukiwania dokumentów. Większości procesów biznesowych występujących w organizacji towarzyszą dokumenty.

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz A. Definicje Dla potrzeb niniejszej polityki prywatności znajdują zastosowanie definicje zawarte w pkt. I Regulaminu, programu Karta Klienta Mercedes-Benz

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT

Nowa jakość zarządzania zasobami IT Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architekturabazująca na systemie wtyczek, dla których można dowolnie

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika Espago Bill - Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika # # # 1 Spis treści: Wprowadzenie 3 Nowe konto w panelu administracyjnym oraz informacje ogólne 3 Konta klientów 7 Plany 9 Grupy klientów 10

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM PRACOWNIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA TECHNOLOGII POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI, OBRABIAREK i OBRÓBKI SKRAWANIEM INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo