SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA"

Transkrypt

1 ul..bosmańska 32 A DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH ul. BOSMAŃSKA 32 A TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU CPV: CPV : CPV : CPV : OPRACOWAŁ: ANDRZEJ GRZEMBOWSKI Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 1

2 ul..bosmańska 32 A PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWLANY Przedmiary wykonawcze dla termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku Ośrodka dla Przewlekle Chorych Gdynia ul. Bosmańska 32 A CPV : Wznoszenie rusztowań CPV : Roboty izolacyjne CPV : Izolacja cieplna CPV : Tynkowanie ST ROBOTY: WYKONANIE ROBÓT OCIEPLENIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 2. MATERIAŁY 2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 3. SPRZĘT 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. RZEPISY ZWIĄZANE Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 2

3 ul..bosmańska 32 A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku Ośrodka dla Przewlekle Chorych zlokalizowanego przy ul. Bosmańskiej 32 A w Gdyni Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące ocieplenia i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ośrodka dla Przewlekle Chorych zlokalizowanego przy ul. Bosmańskiej 32 A w Gdyni. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie i odbiór robót wyszczególnionymi w przedmiarze robót, dotyczących: - termomodernizacja elewacji przedmiotowego budynku systemem bez spoinowego ocieplania ścian zewnętrznych. Prace te przebiegać będą w następujących etapach: - przygotowanie placu budowy oraz montaż rusztowań - przygotowanie elewacji do prac okładzinowych - prace okładzinowe - prace tynkarskie - wymiana istniejących rur spustowych - wymiana istniejących parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej - wykonanie na kominach ponad dachem budynku wzmocnienia istniejących tynków kominów siatką i klejem systemu ocieplenia budynku i położenie tynku jak na ocieplanych ścianach elewacji zgodnie z projektem. Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 3

4 ul..bosmańska 32 A 1.4. Określenia podstawowe Podłoże Ściana zewnętrzna budynku spełniająca wymagania mechaniczne oraz w zakresie szczelności dla powietrza. Układ ociepleniowy Warstwowy zestaw izolacyjny wykończony wyprawą tynkarską (elewacyjną) zbudowany z materiałów o wzajemnie dopasowanych (dobranych) właściwościach fizykomechanicznych. Ściany zewnętrzne należy ocieplić kompletnym systemem ociepleń ścian zewnętrznych BAUMIT PRO RENO S przeznaczonym do wykonania docieplenia na już istniejącym ociepleniu wraz z tynkiem. Masa klejąca Gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiału termoizolacyjnego do podłoża oraz wtopienia siatki zbrojącej na powierzchni materiału termoizolacyjnego. Zaprawa klejąca Sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do przyklejania materiału termoizolacyjnego do podłoża oraz siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego. Zaprawa tynkarska Sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej. Masa tynkarska Gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej. Warstwa zbrojona Układ składający się z masy klejącej lub zaprawy klejącej oraz siatki zbrojącej Wyprawa tynkarska Zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową układu ociepleniowego, zespolona z warstwą zbrojoną. Grunt Bardzo cienka warstwa, która może być nakładana na warstwę zbrojoną w celu jej wzmocnienia i poprawienia przyczepności wyprawy tynkarskiej. Systemy klejone Systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez przyklejenie. Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 4

5 ul..bosmańska 32 A Systemy mocowane mechanicznie Systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym. Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym Systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich elementów mechanicznych. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące Robót 1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST Wymagania ogólne. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót ociepleniowych oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. MATERIAŁ.Y 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w st Wymagania ogólne Wszystkie materiały zastosowane do termorenowacji ścian powinny być przyjęte dla systemowego kompleksowego układu ociepleniowego na bazie styropianu z tynkiem mineralnym malowanym Wymagania szczegółowe dla materiałów Kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych BAUMIT PRO RENO S Elementy składowe systemu Masy (zaprawy) klejące Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonania warstwy zbrojonej mogą być zastosowane zaprawy klejące w postaci suchej mieszanki, mieszanej na budowie z wodą. Wymagania techniczne dla mas (zaprawy) klejącej Cecha Zawartość suchej substancji % Wymagana wartość 1 2 Różnica nie większa niż +- 10% od wartości podanej przez producenta Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 5

6 ul..bosmańska 32 A Straty prażenia % Konsystencja, cm Przyczepność do betonu kpa - w warunkach laboratoryjnych - po 24 h w wodzie - po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych Przyczepność do styropianu kpa - w warunkach laboratoryjnych - po 24 h w wodzie - po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych Różnica nie większa niż % od wartości podanej przez producenta Min. 300 Min. 200 Min. 300 Min. 100 Min. 100 Min. 100 Odporność na rysy, mm Min. 5 Minimalna grubość warstwy zbrojonej Całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej Płyty styropianowe Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe według PN-B-20130:1999, odmiany 15 lub 20, rodzaju EPS (samogasnące) klasy E Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: - wymiar powierzchni : nie więcej niż 60 x 120 cm - powierzchnia płyty: szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana - krawędzie: ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane - sezonowanie: od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, przy zachowaniu wymaganej według normy stabilizacji wymiarów +- 1,0 %. Grubość płyt przyjęta w projekcie powinna mieścić się w granicach objętych odpowiednią aprobatą techniczną Warstwa zbrojona W zależności od systemu mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego, metalowe lub z tworzywa sztucznego. Najbardziej popularna siatka z włókna szklanego, powinna spełniać poniższe wymagania: Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 6

7 ul..bosmańska 32 A Rodzaj splotu Cecha Impregnacja powierzchni Wymiary dostawcze Wymiary oczek Masa powierzchniowa Wymagana wartość 1 2 Strata prażenia w temperaturze 625 st. C Siła zrywająca (wzdłuż osnowy i wątku) dla próbek: a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych b) przetrzymywanej w wodzie destylowanej c) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH d) przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i wątku) dla próbek: a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej c) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH d) przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym Uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki Polimerowe, zapewniające odporność na działanie środowiska alkalicznego Szerokość nie mniejsza niż 100 cm. Długość Nie mniej niż 3 mm - nie mniejsza niż 50 m Nie mniej niż 145 g/m % masy Nie mniej niż 1500 N Nie mniej niż 1200 N Nie mniej niż 600 N Nie mniej niż 600 N Nie więcej niż 3,5% (przy sile 1500 N) Nie więcej niż 3,5% (przy sile 1200 N) Nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) Nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 7

8 ul..bosmańska 32 A W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagane są określone indywidualnie, w poszczególnych aprobatach technicznych Masy i zaprawy tynkarskie Do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosować gotowy do użycia cienkowarstwowy tynk mineralny w kolorze szarym lub białym o fakturze baranka grubości do 2 mm. Po ułożeniu tynku i jego wyschnięciu należy go pomalować na kolor uzgodniony z Inwestorem. Wymagania techniczne dla mas i zapraw tynkarskich Postać Cecha Wygląd zewnętrzny Zawartość suchej substancji % Strata prażenia Wymagania 1 2 Konsystencja, cm Odporność na rysy, mm Minimalna grubość warstwy wyprawy Ciekła masa gotowa do użycia lub sucha mieszanka do zarobienia wodą Jednorodna masa po zamieszaniu Dla mas tynkarskich różnica nie większa niż +- 5% od wartości podanej przez producenta Różnica nie większa niż +- 10% od wartości podanej przez producenta Brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania 1,5 mm Elementy uzupełniające Do tych elementów należą: łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, profile zakończeniowe ( listwy startowe), elementy zabezpieczające krawędzie, elementy dylatacyjne, siatki pancerne i in. Łączniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatki pancerne wymagają dokumentów dopuszczających do stosowania, pozostałe elementy uzupełniające nie. Materiał łącznika, typ (wbijany, wkręcany) i głębokość zakotwienia zależą od rodzaju podłoża oraz rodzaju materiału izolacji cieplnej. Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 8

9 ul..bosmańska 32 A Profile kończące powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaloidów. Również elementy zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować się takimi samymi cechami Układ ociepleniowy Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu, cały układ ociepleniowy, złożony z elementów, też musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość ocieplenia. Wymagania techniczne dotyczące układu ociepleniowego ze styropianem Cecha Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 Wymagana wartość 1 2 Opór cieplny (m 2 *K)/W Nie mniej niż 2 Wodochłonność g/m 2 w badaniu na próbkach: - po 10 h zanurzenia w wodzie - po 24 h zanurzenia w wodzie Mrozoodporność Odporność na starzenie Przyczepność międzywarstwowa kpa w badanych próbkach: - w stanie powietrzno-suchym - poddany cyklom mrozoodporności Funkcjonalność Odporność na uderzenie J w badaniu na próbkach: - w stanie powietrzno-suchym - poddanych cyklom starzenia Nie więcej niż 600 Nie więcej niż 1000 Próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany Próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy wyprawy Nie mniej niż 100 Nie mniej niż 100 Po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenia spodniej strony wyprawy Nie mniej niż 1 (dla wypraw mineralnych) Nie mniej niż 3 (dla wypraw pozostałych Nie mniej niż 1 (dla wypraw mineralnych) 9

10 ul..bosmańska 32 A Nie mniej niż 3 (dla wypraw pozostałych Materiały przewidziane do przygotowania ścian do ocieplenia - rusztowania robocze przyścienne z rur stalowych lub systemowe lekkie rozbieralne - masa wyrównawcza szpachlowa - masa tynkarska - środki gruntujące - detergenty 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST Wymagania ogólne Sprzęt do wykonania robót ociepleniowych Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ogólnym ST oraz wymaganiom przyjętego systemu. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonawczych. 4. TRANSPORT 1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST Wymagania ogólne. 2. Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem. Materiały należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do ciężaru i gabarytów przewożonych ładunków. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie należy używać materiałów budzących wątpliwości. Należy przestrzegać minimalnych i maksymalnych temperatur składowania oraz czasu przydatności do użycia określonych przez producenta, chronić przed wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego materiały mogące stracić z tego powodu swoje właściwości techniczne. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania Robót Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 10

11 ul..bosmańska 32 A 1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST Wymagania ogólne. Roboty te mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. Wykonawca robót ociepleniowych powinien posiadać certyfikat (wydany przez ITB) lub deklarację zgodności (wystawioną przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonania ocieplenia zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do aprobaty próbkę systemu, która powinna ukazywać wszystkie kolory i faktury opisane w dokumentacji projektowej. Próbka powinna być przygotowana z tych samych produktów, przy użyciu tych samych narzędzi co system rzeczywisty. Zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru próbkę należy zachować i udostępniać na placu budowy. Roboty ociepleniowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 stopni C w przeciągu 24 h i nie wyższej niż 25 stopni C (chyba że aprobaty techniczne dla określonych systemów dopuszczają inne warunki) 5.2. Wznoszenie rusztowań Należy zastosować rusztowania przystosowane do robót elewacyjnych, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa oraz instrukcję montażu i eksploatacji. (Dla rusztowań nieobjętych certyfikatem konieczna jest indywidualna dokumentacja techniczna rusztowań) Stosować folie PE i siatki z tworzyw sztucznych do zabezpieczenia istniejących otworów okiennych, znajdujących się na elewacji, urządzeń oraz istniejącej zieleni. Przed przystąpieniem do montażu rusztowań, należy usunąć wszelkie ruchome elementy otoczenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz podestów roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 11

12 ul..bosmańska 32 A od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o której mowa wyżej, może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami. Balustrada składa z Się deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Na rusztowaniu powinna być tablica określająca: a) Wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu; b) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kn. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kn. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. Usytuowanie rusztowań w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. Otwory okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć, za pomocą folii PE przed przenikaniem pyłów do wnętrza budynku. Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz przy pracach ociepleniowych legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 12

13 ul..bosmańska 32 A pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 5.3 Przygotowanie podłoża ściennego W przypadku istniejących budynków szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspojenia się zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się podłoża lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne jest usunięcie tej warstwy. Również powłoki malarskie, które łuszczą się i odspajają od podłoża muszą być usunięte, np. metodą piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą szczotek stalowych. W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących, zaleca się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem. Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy ocenić jakość podłoża. W przypadku wątpliwości co do wytrzymałości podłoża, należy sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie używając odpowiedniego urządzenia badawczego. Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urządzenia należy wykonać próbę przyczepności. Należy postąpić wtedy w sposób następujący: Powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubości ok. 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzić po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. W przypadku ścian o odpowiedniej wytrzymałości, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą. Przy nierównościach podłoża do 10 mm należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5 % (wagowo) Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 13

14 ul..bosmańska 32 A Przy nierówności podłoża od 10 do 20 mm należy zastosować takie same rozwiązanie jak wyżej, ale wykonać je w kilku warstwach. W przypadku nierówności powyżej 20 mm, należy zastosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ociepleniowego za pomocą łączników mechanicznych. Podczas prowadzenia prac przy niekorzystnych warunkach pogodowych należy zapewnić odpowiednią ochronę aż do momentu wyschnięcia każdej warstwy systemu. Materiałów nie należy stosować w temperaturze niższej, niż określona przez producenta w zależności od rodzaju produktu. Temperatury podłoża i otoczenia powinna utrzymywać się od momentu zastosowania do momentu wyschnięcia powłoki. Prace przy instalacji systemu powinny być skoordynowane z innymi pracami konstrukcyjno-instalacyjnymi. Wykonawca powinien zapewnić dostateczną dla prawidłowej instalacji systemu ilość rusztowań, pracowników i narzędzi. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy: - zamontować kotwy stalowe do mocowania lamp oświetlenia zewnętrznego - zamontować kotwy stalowe do szyn przewodów elektrycznych natynkowych - zamontować kotwy dla przewodów instalacji odgromowej - zamontować kotwy dla rur spustowych i rynien Wszystkie kotwy zamontować wg wskazań systemu. 5.4 Wykonanie ocieplenia Przyklejanie płyt Przed przyklejeniem płyty styropianowe powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni; pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) - z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. Metodą pasmowo-punktową. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwody płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40%. Ilość masy Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 14

15 ul..bosmańska 32 A klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejone nie wolna dociskać po raz drugi ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja slę pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe niż 2 mm wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne Warstwa elewacyjna powinna być oddzielona od ościeżnicy i elementów mechanicznych poprzez odpowiednią warstwę kompensacyjną. Wokół wszystkich ościeży płyty powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu krawędzi otworów. Ułożenie takie minimalizuje możliwość pojawienia się pęknięć. Naroża wszystkich otworów należy wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach ok. 25x30 cm zatopionymi na powierzchni płyty pod kątem 45 stopni. Mocowanie mechaniczne stosować odpowiednio do zaleceń przyjętego systemu. Ilość, rozmieszczenie i rodzaj łączników powinny być zgodne z zasadami przyjętego systemu lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. Łączniki wbijać dopiero po wyschnięciu kleju, nie wcześniej niż 24 godziny od momentu przyklejenia płyt. Stosować 4 dyble na 1 m 2 to jest 2 kołki na płytę o ile przyjęty system nie przewiduje inaczej Wykonywanie warstwy zbrojonej Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku należy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi przyklejenie do podłoża i ich zwichrowania. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoża za pomocą łączników. Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą, stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Zużycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ociepleniowy spełniał wszystkie podane wyżej wymagania techniczne. Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 15

16 ul..bosmańska 32 A Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a w szczególności słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i w konsekwencji widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, muszą one być mocowane pod warstwą zbrojoną. Pasy siatki powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki ok. 30x30 cm. W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są ocieplane), należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatką pancerną Wykonywanie warstwy tynkarskiej Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską należy wykonać zgodnie z przewidywaną w projekcie fakturą. Zaleca się unikać wykonywania wypraw bez wyraźnej faktury, gdyż przy dużych powierzchniach nagrzewanych mogą ujawnić się widoczne pęknięcia skurczowe. Masę tynkarską należy rozprowadzić za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo nałożonej warstwy. Bezpośrednio po nałożeniu, warstwę wyprawy należy przeciągnąć pacą stalową, z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej w zależności od tego, jaką ma się uzyskać fakturę. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętą a świeżo nakładaną masą tynkarską, należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratyzacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi z nimi elementami budowlanymi, jask: balustrady, parapety itd. Muszą być wykonane w sposób gwarantujący ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku należy stosować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające typu rozprężnego. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane również w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 16

17 ul..bosmańska 32 A m.in. profile dylatacyjne Prace wykończeniowe Po wykonaniu wszystkich robót i czynności termo renowacyjnych można przystąpić do końcowych robót budowlanych elewacji: - montaż parapetów z blachy - montaż obróbek blacharskich Oraz robót instalacyjnych jak: montaż lamp oświetleniowych, instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, oraz wymiany Rynie i rur spustowych odsuniętych kolankami od wykonanych tynków 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli 1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST Wymagania ogólne Zakres badań prowadzonych w czasie budowy Badanie podłoża należy przeprowadzić zgodnie z warunkami wykonania tych robót. Badanie powinno polegać na: - sprawdzeniu protokółów odbioru robót poprzedzających - sprawdzeniu przygotowania podłoża - sprawdzeniu przyklejenia i mocowania warstwy izolacyjnej - sprawdzeniu wtopienia siatki i przygotowania warstwy zbrojonej pod wyprawę - sprawdzeniu wykonania wyprawy tynkarskiej Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Badanie materiałów okładzinowych należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. 7. OBMIAR ROBÓT 1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST Wymagania ogólne. Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 17

18 ul..bosmańska 32 A 2. Jednostką obmiaru jest: * M2 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST Wymagania ogólne. Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: - przygotowanie podłoża ściennego - zamocowanie płyt termoizolacyjnych - wykonanie warstwy zbrojonej - wykonanie wyprawy tynkarskiej - wykonanie obróbek blacharskich Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: - równość powierzchni według wymagań normowych, jak dla III kat. tynków - jednolitość faktury - jednolitość koloru zewnętrznych - prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją - prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest zobowiązany do ich usunięcia. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji są pozytywne. Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 18

19 ul..bosmańska 32 A 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne 9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje - wykonanie zabezpieczeń w obrębie wykonywanych robót - uporządkowanie miejsca składowania materiałów - wykonanie ocieplenia ścian budynku w technologii lekka mokra - wszelkie inne roboty towarzyszące i tymczasowe, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych jednostką obmiaru przewidzianych w dokumentacji projektowej Cena 1 m 2 robót: Roboty przygotowawcze, montaż rusztowań, wykonanie ocieplenia ścian budynku, zabezpieczenie terenu prowadzonych prac. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa * ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) PN-B :2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Instrukcja nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków wydanie ITB- Warszawa 2002 r Andrzej Grzembowski Reda ul. Obwodowa 35 F/H1 19

OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU

OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU Spis treści 2 1. Zakres opracowania...3 2. Układ warstw ocieplenia...3 2.1. Materiały zastosowane do ocieplenia...3 3. Technologia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Remont elewacji budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie. Inwestor: Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3 34-220 Maków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY KOLNICA 84

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY KOLNICA 84 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY KOLNICA 84 1. Ogólny opis Technologia bezspoinowego ocieplania ścian wewnętrznych budynku (BSO) polega na przymocowaniu

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH CPV:45110000-1 OPRACOWAŁ: ANDRZEJ GRZEMBOWSKI Andrzej Grzembowski

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OBIEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, SIEDZIBA DOW NFZ DELEGATURA W JELENIEJ GÓRZE UL. WOLNOŚCI 18 INWESTOR : DOLNOŚLĄSK

Bardziej szczegółowo

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2

Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2 Krajowa Deklaracja Zgodności nr I / 30 / 2 1.Producent wyrobu: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, Zakład Produkcyjny: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice, 2. Nazwa wyrobu: Zestaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAPRAWA WARSTWY IZOLACYJNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAPRAWA WARSTWY IZOLACYJNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAPRAWA WARSTWY IZOLACYJNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES : BUDYNEK MIESZKALNY WARSZAWA, UL. DZIAŁDOWSKA 15 INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Izolacje termiczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Izolacje termiczne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje termiczne SST 2.0 OBIEKT: Modernizacja świetlicy sołeckiej w Radzewicach obejmująca termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu oraz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA TERMOMODERNIZACJI I REMONCIE ELEWACJI DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NAZWA INWESTYCJI: REMONT WRAZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku EGZ. 01 001 PROJEKT BUDOWLANY Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku ARDES INWESTYCJI 38-600 Lesko dz. nr 899 INWESTOR FAZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LESKO M, OBRĘB: 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BUDOWLANEJ

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BUDOWLANEJ PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BUDOWLANEJ 1. System ociepleń SEMPRE TERM ST może być nakładany na następujących podłożach mineralnych: beton, żelbet, gazobeton, cegła, pustaki. 2. Typowe podłoża budowlane powinny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN 1 Celem niniejszego opracowania jest prezentacja podstawowego zakresu wiedzy budowlanej, związanej z ocieplaniem ścian zewnętrznych budynków materiałami

Bardziej szczegółowo

Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym. Bielsko Biała 25 września 2015

Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym. Bielsko Biała 25 września 2015 Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym Bielsko Biała 25 września 2015 STYROPIAN GRAFITOWY srebrnoszary ekspert w ociepleniach najcieplejszy styropian na rynku srebrnoszare płyty zawierają

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część A

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część A Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część A Przedsięwzięcie Termomodernizacja ścian zewnętrznych trzech budynków szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska Branża budowlana Inwestor Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oznaczenie CPV : II - 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe TREŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA IZOLACJI WODOCHRONNEJ ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Sempre Term WM. Schemat SEMPRE WM z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej fasadowej

Sempre Term WM. Schemat SEMPRE WM z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej fasadowej 1 Sempre Term WM Schemat SEMPRE WM z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej fasadowej 2 Przygotowanie podłoża 1. System ociepleń SEMPRE TERM WM może być nakładany na następujących podłożach mineralnych:

Bardziej szczegółowo

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 Płyty styropianowe KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 oznaczane są poniższym kodem wg normy PN- EN 13163:2012 + A1:2015 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych M-23.03.05 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

CZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV

CZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA dr inż. Kazimierz Stefanowski 85-361 Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33 PeKaO-S.A. II Oddział Bydgoszcz tel./fax +48-52-3-46-97-40 39124034931111000043059269 tel. kom. 0-502-53-77-14

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2

Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 RUSZTOWANIA Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1 WSTĘP... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.... 2 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ.... 2 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2579/2003 Przygotowanie podłoża Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosuje się zaprawę klejącą EX 2.02 START.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH INWESTPROJEKT Chełm, ul. Lwowska 51, tel./fax (82)

SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH INWESTPROJEKT Chełm, ul. Lwowska 51, tel./fax (82) SPÓŁDZIELNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH INWESTPROJEKT 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51, tel./fax (82) 565-76-49 TEMAT: ORZECZENIE TECHNICZNE OCENA ISTNIEJĄCEGO DOCIEPLENIA POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-03. ŚLUSARKA BUDOWLANA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-03. ŚLUSARKA BUDOWLANA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-03. ŚLUSARKA BUDOWLANA KOD 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Docieplenie budynku styropianem ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Docieplenie budynku styropianem ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Docieplenie budynku styropianem ST 1.0 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

II Mocowanie płyt materiału termoizolacyjnego 8 str. 4 9 Nakładanie zaprawy klejącej na płyty z wełny mineralnej. W przypadku klejenia płyt z wełny mineralnej przed właściwym nałożeniem zaprawy klejowej

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE KOD 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA ZPO W MORAWICY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA ZPO W MORAWICY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJA ZPO W MORAWICY Nazwa obiektu budowlanego: Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy Adres obiektu: Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ 14/ZP/WM/r.b./2009. Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Ul. Peowiaków Zamość

Załącznik NR 6 do SIWZ 14/ZP/WM/r.b./2009. Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Ul. Peowiaków Zamość Załącznik NR 6 do SIWZ 14/ZP/WM/r.b./2009 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO Obiekt: Branża: CPV: BUDYNEK MIESZKALNY Ul. GRUNWALDZKA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Fasoterm Eurostyr. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą

Fasoterm Eurostyr. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą Fasoterm Eurostyr Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą Dlaczego izolujemy? Metoda lekka-mokra Jest to najbardziej rozpowszechniony system wykonywania izolacji ścian zewnętrznych budynków

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ISO 9001:2008 AQAP2110:2009 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRYVIT ETA OUTSULATION 1 K identyfikacyjny typu wyrobu DRYVITETAOUTSULATION 2 Typ wyrobu i numer serii Patrz etykieta wyrobu 3 Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... S. 01.09 POSADZKI 1. WSTĘP... 19 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 19 1.2. Zakres stosowania ST... 19 1.3. Zakres robót objętych ST... 19 1.4. Określenia podstawowe... 19 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45410000-4 Spis treści: 1. Wstęp....str. 2 2. Materiały...str. 2 3. Sprzęt....str. 3 4. Transport... str. 3 5. Wykonanie robót..str. 3 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.14.00 OKŁADZINA ELEWACYJNA

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.14.00 OKŁADZINA ELEWACYJNA B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.14.00 OKŁADZINA ELEWACYJNA 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA OKŁADZIN ELEWACYJNYCH Z PŁYT KOMPOZYTOWYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 OGRODZENIA 56 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 58 1.1. Przedmiot ST... 58 1.2. Zakres stosowania... 58 1.3. Określenia podstawowe... 58 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA SPIS TREŚCI 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07. Termomodernizacja...75 7.1. Wstęp...75 7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...75 7.1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE INWESTOR: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 1 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV 45 110 000-1, 45 453 000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-8 OBRÓBKI BLACHARSKIE 90 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...92 1.1. Przedmiot SST...92 1.2. Zakres stosowania ST...92 1.3. Określenia podstawowe...92

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Gimnazjum Nr 3 im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 34-500 Zakopane ul. Janosówka 15a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA PCV Opracowanie: MCM Projekt,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY POKRYCIA DACHU OBIEKT: MIEJSKI DOM KULTURY W BOCHNI UL. FLORIS 1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY POKRYCIA DACHU OBIEKT: MIEJSKI DOM KULTURY W BOCHNI UL. FLORIS 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY POKRYCIA DACHU OBIEKT: MIEJSKI DOM KULTURY W BOCHNI UL. FLORIS 1 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30 INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAD ZALEWEM 59-540 ŚWIERZAWA

Bardziej szczegółowo