OFFICE KEYBOARD MT1210. Funkcje OFFICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFFICE KEYBOARD MT1210. Funkcje OFFICE"

Transkrypt

1 TOP OFFICE KEYBOARD MT1210 Funkcje OFFICE Gratulujemy zakupu klawiatury TORINO MT1210. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera wszystkie informacje niezbędne do posługiwania się klawiaturą. Po instalacji zachowaj płytę CD-ROM z oprogramowaniem, gdyż może być ona potrzebna w przyszłości. Wymagania systemowe: Procesor klasy Pentium 133 MHz lub lepszy Microsoft Windows 95 / 98 / ME / NT4.0 z Service Pack 6 / 2000 / XP Microsoft Office 97 / 2000 / XP Microsoft Internet Explorer 5.0 Dla Windows 95 / 98 / ME: zalecane minimum 32 MB RAM Dla Windows NT / 2000 / XP: zalecane minimum 64 MB RAM Napęd CD-ROM lub DVD Wolny port USB lub PS/2 w komputerze Ważne: Funkcje uśpienia Sleep oraz wyłączenia Power są dostępne tylko, gdy płyta główna obsługuje system zarządzania energią ACPI oraz komponenty komputera (np. karta Page 1/13

2 graficzna, karta dźwiękowa itd.) są również zgodne z ACPI. Instalacja oprogramowania jest bardzo prosta: 1. Podłącz klawiaturę do komputera. Przed instalacją oprogramowania wszystkie inne programy obsługujące klawiatury muszą zostać usunięte (z wyjątkiem systemowych). 2. Włóż płytę CD do napędu i uruchom program instalacyjny z folderu OFFICE WIRED KEYBOARD. 3. Przeprowadź instalację zgodnie z informacjami na ekranie. 4. Oprogramowanie zostanie automatycznie zainstalowane w folderze: C:\Program Files\Netropa. 5. Aby zakończyć instalację, program będzie musiał zrestartować komputer. Jest to konieczne do uruchomienia wszystkich funkcji klawiatury. 6. Na belce systemowej (obok zegara) pojawi się ikona. Kliknięcie jej prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Configure buton otworzy okno programu, w którym będziesz mógł zmienić funkcje 12 przycisków multimedialnych. 7. Zainstalowany program w minimalnym stopniu korzysta z zasobów systemu operacyjnego i zajmuje niewiele miejsca na twardym dysku. Opis funkcji: Dostęp do funkcji OFFICE klawiszy funkcyjnych można uzyskać przez naciśnięcie przycisku Office Lock F. F Przycisk Office Lock Przełącza tryb klawiszy funkcyjnych z normalnego (dioda zgaszona) w tryb rozszerzony OFFICE (dioda zapalona). Pomoc Otwieranie okna systemu pomocy dla aktywnego okna aplikacji (jeżeli dostępne) Nowy Tworzenie nowego dokumentu Page 2/13

3 Otwórz Otwieranie nowego dokumentu Zapisz Zapis dokumentu Zamień Wyszukiwanie i zamiana określonego tekstu i formatowania Sprawdź pisownię Uruchomienie narzędzia sprawdzania pisowni (jeżeli dostępne) Cofnij Cofnięcie poprzedniej czynności Ponów Ponawianie (po cofnięciu) poprzedniej czynności Odpowiedz Odpowiedź na list (do znajdującego się w polu Od ) Odpowiedz wszystkim Odpowiedź na listy (do znajdujących się w polu Od ) Prześlij dalej Przekazanie listu do innych adresatów Wyślij Wysłanie listów Drukuj Drukowanie dokumentów w aktywnym oknie Funkcje przycisków Aplikacji OFFICE Word Otwiera edytor tekstu Microsoft Word Przycisk może być również skonfigurowany do otwierania innej aplikacji Excel Otwiera arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel Przycisk może być również skonfigurowany do otwierania innej aplikacji Page 3/13

4 Power Point Otwiera program prezentacyjny Microsoft PowerPoint Przycisk może być również skonfigurowany do otwierania innej aplikacji Kalendarz Otwiera kalendarz Microsoft Outlook Przycisk może być również skonfigurowany do otwierania innej aplikacji Funkcje przycisków INTERNETU Stop Wstrzymuje ładowanie lub odświeżanie strony WWW Uruchamia standardową przeglądarkę WWW lub wczytuje stronę domową Uruchamia standardowy program poczty elektronicznej Ulubione Otwiera panel Ulubione w przeglądarce internetowej Odśwież Aktualizuje zawartość aktualnie oglądanej strony WWW Szukaj Otwiera panel wyszukiwania w przeglądarce internetowej 5-5. Funkcje przycisków MULTIMEDIÓW Graj/Pauza Odtwarza lub zatrzymuje na chwilę odtwarzanie mediów, uruchamia odtwarzacz mediów Stop Wyłącza odtwarzanie mediów Pokrętło głośności Zwiększa i zmniejsza głośność. Page 4/13

5 Poprzednia ścieżka Przełącza odtwarzanie mediów do poprzedniej ścieżki Następna ścieżka Przełącza odtwarzanie mediów do następnej ścieżki Wysuń/Zamknij Wysuwa szufladę napędu CD/DVD 5-6. Funkcje przycisków APLIKACJI Zasilanie Wymusza zamknięcie systemu i wyłączenie zasilania komputera. Działa tylko wtedy, gdy komputer jest wyposażony w system zarządzania energią i system ten został uruchomiony. Informacji na ten temat należy szukać u producenta komputera. Uśpienie Wprowadza system i komputer w stan uśpienia. Działa tylko wtedy, gdy komputer jest wyposażony w system zarządzania energią i system ten został uruchomiony. Informacji na ten temat należy szukać u producenta komputera. Wylogowanie Otwiera okno wylogowywania z sieci. Mój komputer Otwiera systemowe okno Mój komputer. Kalkulator Otwiera kalkulator Windows Ważne: Przycisk Wylogowanie : Windows 95/98/ME/XP: Niektóre aplikacje do zamknięcia, wymagają zwolnienia zasobów systemowych. Może to prowadzić do opóźnienia reakcji systemu na naciśnięcie przycisku Wylogowanie. Jeżeli okno wylogowania się nie pojawi lub otworzy się jedynie menu Start, naciśnij klawisz ESC a następnie ponownie przycisk Wylogowanie. Page 5/13

6 Windows NT: Funkcja wylogowania nie jest dostępna w tym systemie Windows 2000: Funkcja wylogowania musi być uaktywniona. Należy włączyć ją w oknie: Settings Taskbar Advanced Display Logoff (polska wersja: Ustawienia Pasek zadań Zaawansowane Wyświetl polecenie Wyloguj) Funkcje przycisków SCHOWKA Wytnij Wycinanie zaznaczonego obiektu Wklej Wstawianie wyciętego lub skopiowanego wcześniej obiektu Kopiuj Kopiowanie zaznaczonego obiektu Zaznacz Zaznaczenie obiektu Page 6/13

7 Wstecz Cofnięcie do poprzednio oglądanego obiektu w programie (działa podobnie jak Wstecz w przeglądarce internetowej) Naprzód Przejście do kolejnego obiektu w programie (działa podobnie jak Naprzód w przeglądarce internetowej) Przełącz Przełącza na inne otwarte okno aplikacji Zamknij Zamyka aktywne okna lub aplikacje Rolka nawigacyjna Umożliwia przewijanie dokumentów podobnie jak rolka w myszy, ale bez zdejmowania dłoni z klawiatury. Oprogramowanie klawiatury: Oprogramowanie klawiatury OFFICE KEYBOARD znajduje się na płycie CD-ROM dołączonej do zestawu. Po zainstalowaniu, oprogramowanie to pracuje w tle systemu kontrolując funkcje klawiatury. Ikona Programu Po zainstalowaniu oprogramowania i ponownym starcie komputera na pasku systemowym obok zegara pojawi się ikona klawiatury. Kliknięcie tej ikony prawym przyciskiem myszy spowoduje rozwinięcie się menu kontekstowego zawierającego opcje Office Keyboard, OnScreen Display, About i Exit. Office Keyboard Najeżdżając kursorem myszy na pozycję menu Office Keyboard, spowodujesz rozwinięcie podmenu zawierające opcje Configure Button, Enable Taskbar Icon oraz Close. Poniżej Page 7/13

8 przedstawiono ich znaczenia. Configure Button (konfiguracja przycisków) Po wybraniu tej opcji otworzy się okno zawierające 12 przycisków z funkcjami multimedialnymi i internetowymi. Klikając myszką na każdym z tych przycisków będziesz miał możliwość zmiany aplikacji, funkcji lub strony WWW, którą dany przycisk uruchamia. Zmiana przyporządkowania dodatkowych przycisków Kliknij na jeden z przycisków w oknie konfiguracji przycisków. Spowoduje to otwarcie okna z opcjami dotyczącymi danego przycisku. Są dwa sposoby na zdefiniowanie i uaktywnienie nowej funkcji. 1. Wybierz Functions a otrzymasz listę zdefiniowanych funkcji lub aplikacji do wyboru. Wybierz jedną z nich i kliknij OK. Dany przycisk zyskał nową funkcję. 2. Jeżeli, żadna z fabrycznie zdefiniowanych funkcji Ci nie odpowiada, wybierz Launch Application or Website, aby wybrać inną aplikację lub stronę WWW. W polu komend możesz podać ścieżkę dostępu do aplikacji, lub ją znaleźć klikając przycisk Browse. W tym polu możesz również wpisać adres strony WWW. Konfigurację zakończ klikając przycisk OK. Page 8/13

9 Enable Taskbar Icon (Włącz ikonę na pasku zadań) Kliknij tę opcję, jeżeli chcesz, aby na pasku zadań pokazywała się lub nie pokazywała się ikona oprogramowania klawiatury. Close (Zamknij) Kliknij Close, aby wyłączyć działanie oprogramowania klawiatury. Rozszerzone funkcje klawiatury zostaną wyłączone, a sama ikona klawiatury zmieni kolor. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy ma ikonie ponownie uaktywni oprogramowanie klawiatury. OnScreen Display Kliknięcie opcji OnScreen Display rozwija podmenu z opcjami umożliwiającymi modyfikacje parametrów tekstu ukazującego się na ekranie w czasie naciskania przycisków multimedialnych i internetowych. Page 9/13

10 Select Color (Wybierz kolor) Umożliwia zmianę koloru tekstu ukazującego się na ekranie. Select Font (Wybierz czcionkę) Umożliwia zmianę czcionki tekstu z pośród czcionek Windows.. Settings (Ustawienia) Umożliwia zmianę rozmiarów i kroju czcionki napisów. Można również zmienić czas wyświetlania się tekstu na ekranie po naciśnięciu przycisku (time-out). About Opcja ta wyświetla informacje o wersji oprogramowania klawiatury SUPERB ROLLER OFFICE KEYBOARD XP. Exit Opcja Exit zamyka oprogramowanie klawiatury i uwalnia zajmowany przez nie obszar pamięci. Jeżeli chcesz ponownie uruchomić to oprogramowanie musisz wybrać Start Programy Netropa Office Keyboard. Go Top Rozwiązywanie problemów Oprogramowanie klawiatury nie działa prawidłowo Upewnij się, że sterowniki innych klawiatur zostały usunięte z systemu. Możesz również usunąć program klawiatury OFFICE KEYBOARD, zrestartować komputer i ponownie zainstalować program. Deinstalacja oprogramowania klawiatury z systemu. Jeżeli chcesz przeinstalować lub zdeinstalować oprogramowanie klawiatury należy wybrać z menu Start; Ustawienia Panel sterowania Dodaj/Usuń programy, po czym wybierz z listy nazwę oprogramowania i kliknij przycisk Dodaj/Usuń. Teraz można na nowo zainstalować sterowniki i oprogramowanie. Page 10/13

11 Odtwarzacz CD lub Video nie uruchamia się po przyciśnięciu przycisku PLAY. Upewnij się, że aplikacje obsługujące odtwarzacze są właściwie zainstalowane w systemie. Standardowe dla Windows skróty klawiszowe są nieosiągalne. Oprogramowanie klawiatury wstrzymuje działanie niektórych standardowych dla Windows skrótów klawiszowych. Jest to pięć kombinacji klawiszy: Ctrl + Alt + E, Ctrl + Alt + P, Ctrl + Alt + O, Ctrl + Alt + D i Ctrl + Alt + C. Aby było możliwe korzystanie z tych skrótów należy wyłączyć oprogramowanie klawiatury. Przyciski Word, Excel, Power Point i Kalendarz nie działają. Upewnij się, że aplikacje pakietu Microsoft Office zostały w pełni i poprawnie zainstalowane. Przycisk Wylogowanie nie działa. Niektóre aplikacje do zamknięcia, wymagają zwolnienia zasobów systemowych. Może to prowadzić do opóźnienia reakcji systemu na naciśnięcie przycisku Wylogowanie. Jeżeli okno wylogowania się nie pojawi lub otworzy się jedynie menu Start, naciśnij klawisz ESC a następnie ponownie przycisk Wylogowanie. Nie można zdjąć zaznaczenia z obiektu źródłowego. Działanie przycisku Zaznacz można przerwać naciskając przycisk ESC Klawisz Num Lock nie działa Naciśnij przycisk F. Klawisz Num Lock powróci do zwykłego trybu pracy. Klawiatura działa nieprawidłowo Wyjmij wtyczkę klawiatury z portu PS/2 lub USB komputera, odczekaj kilka sekund i podłącz ją ponownie. Klawisze skrótów office nie działają Klawisze skrótów nie wymagają żadnego dodatkowego sterownika. Skróty przypisane tym klawiszom w trybie Office Lock, są zgodne z międzynarodowymi definicjami Microsoft i są zgodne z aplikacjami Microsoft Office (Microsoft Outlook, Word, Excel, Power Point, IE) oraz kilkoma innymi aplikacjami. Stosowanie klawiszy skrótów z innymi lub starszymi aplikacjami, może być przyczyną wystąpienia nieprawidłowości w działaniu tych aplikacji. Zalecamy używanie Office2000, XP (2002), IE5, IE6 lub późniejszego. Page 11/13

12 Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać poszczególnych ogólnie stosowanych definicji skrótów: a) Aplikacje takie jak Wordpad czy Notatnik nie obsługują funkcji Ponów (Redo) b) Klawisz skrótu Ponów (Redo) może również nie funkcjonować z amerykańską wersją arkusza kalkulacyjnego Excell, a także z niektórymi wersjami europejskimi. Ten problem będzie rozwiązany w postaci kolejnych poprawek lub pakietów serwisowych do arkusza Excell. Nie można wykorzystać wszystkich klawiszy skrótów w edycji wiadomości MS Outlook Najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie MS Word jako standardowego edytora dla wiadomości . Należy wybrać z menu: Narzędzia > Opcje, wybierz zakładkę Format poczty i zaznacz okienko przy Użyj programu Microsoft Word do edytowania wiadomości . Nie działa funkcja klawisza SEND (wyślij) W zależności od wersji językowej programu Outlook 2000 lub 2002 funkcja klawisza SEND może nie działać prawidłowo gdy jako edytor wiadomości został wybrany MS Word. Aby to skorygować wykonaj poniższe kroki. 1. Otwórz aplikację MS Word, wybierz z menu Narzędzia > Dostosuj 2. W oknie Dostosuj wybierz kartę Polecenia i kliknij przycisk Klawiatura. Page 12/13 3. Wybierz Wszystkie polecenia z listy Kategorie i Send z listy Polecenia. Kliknij w pustym polu Naciśnij nowy klawisz skrótu i wciśnij klawisz SEND w

13 klawiaturze (upewnij się, że jest włączony tryb Office Lock). W pustym polu powinien się pojawić skrót Ctrl+Return lub Alt+S 4. Kliknij Przypisz i Zamknij. Klawisz SEND powinien działać teraz prawidłowo. Klawisz Przełącz nie działa Klawisz współpracuje tylko z pakietem Office XP Nie działają klawisze F1-12 przy uruchamianiu systemu Wyłącz tryb skrótów przyciskiem F Page 13/13

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Poradnik opracowany przez uczniów klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ramach udziału w akcji: 1 SPIS TREŚCI: Wstęp.....

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0

LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0 LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Podręcznik systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Spis treści 1. 1. Proces konfiguracji systemu Windows 8 2. Wymagania systemowe 3. Przygotowanie 2. Opcje 3. 4. 5. przy 6. 1. Personalizacja 2.

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Instalacja i konfigurowanie

Boot Camp Instalacja i konfigurowanie Boot Camp Instalacja i konfigurowanie 1 Spis treści 3 Boot Camp 3 Wstęp 4 Co jest potrzebne? 4 Jeśli masz już wersję beta programu Boot Camp 5 Uaktualnienie Windows XP do Windows Vista 5 Instalacja w skrócie

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/

!#$%&'()$(*'+,+-)./(#-)0#$12) 3+4&(%5671)5+./8%(167/ b!"#$%&'()$(*'+",+-)./(#-)0"#$12) 3+4&(%5671)5"+./8%(167/ Numer katalogowy dokumentu: 257315-241 Czerwiec 2001 2001 Compaq Computer Corporation Nazwy Compaq i FutureBay oraz logo Compaq są zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika NoteTaker Podręcznik Użytkownika Niniejsza Instrukcja Obsługi dotyczy zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera: Strona 1 Instrukcja Pióra Jak zainstalować i używać pióro

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA URUCHOMIENIA

SKRÓCONA INSTRUKCJA URUCHOMIENIA SKRÓCONA INSTRUKCJA URUCHOMIENIA SKRÓCONA INSTRUKCJA URUCHOMIENIA Uwagi i przestrogi UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany system komputerowy. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo