PROJEKT WYKONAWCZY TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 Futur PRACOWNIA PROJEKTOWA TABOR I WAGNER TOM III WYMIANA STROPÓW NAD LOKALAMI 5, 6, 17, 4, 5 ORAZ WZMOCNIENIE NADPROŻY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ 66 W WARSZAWIE INWESTOR:, LOKALIZACJA: Ul. Marszałkowska 66, Warszawa PROJEKTANT: Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Nr upr. MAP/031/POOE/13 OPRACOWANIE: Warszawa, r. Siedziba: Warszawa, Al. Solidarności 115/ Pracownia: Warszawa, ul. Czerniowiecka 9/3 tel ; NIP: ; REGON: ; KRS:

2 1

3 Zawartość opracowania 1. Część ogólna Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Opis techniczny Instalacja elektryczna Rozdzielnica (tablica mieszkaniowa) Obwody gniazdowe Obwody oświetleniowe Instalacja ochrony przeciwporażeniowej Instalacja ochrony odgromowej Wzmocnienie nadproży Uwagi końcowe Spis rysunków Zestawienie ważniejszych materiałów Lokal Lokal 5a Lokal 5b Lokal Lokal 6a Lokal Lokal 17a Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Załączniki Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa... 1

4 1. Część ogólna 1.1. Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w Warszawie. Niniejsze opracowanie ogranicza się do odtworzenia instalacji istniejących wyłącznie w obrębie poszczególnych lokali mieszkalnych. Niniejsze opracowanie nie zmienia istniejących rozwiązań w zakresie pionów elektrycznych oraz rozdzielnicy głównej budynku. Podstawę prawną przedmiotowego opracowania projektowego stanowi: umowa z Inwestorem, wizja lokalna, obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. 1.. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych w mieszkaniach nr 5, 6, 17, 4, 5. Z uwagi na wymianę stropów na lokalami zaprojektowano wymianę instalacji elektrycznych dodatkowo w lokalach 19, i 6. Ze względu na podział mieszkania 5 (3 liczniki elektryczne), mieszkania nr 6 ( liczniki elektryczne), mieszkania 17 ( liczniki elektryczne) wprowadzono indeksy literowy do tych mieszkań. Projekt obejmuje: instalacje elektryczne oświetlenia wewnętrznego, instalacje elektryczne gniazd wtykowych, instalacje ochrony przeciwporażeniowej.. Opis techniczny.1. Instalacja elektryczna Dla zasilania mieszkania pomiędzy rozdzielnicą piętrową a tablicą licznikową należy ułożyć linię kablową YKY 5x10 mm. Pomiędzy tablicą licznikową, a tablicą mieszkaniową należy także ułożyć linię YKY 5x10 mm. Mieszkanie wyposażyć w rozdzielnice zgodnie z planem rozmieszczenia oraz schematem ideowym tablicy. W rozdzielnicy należy rozdzielić obwód 3 fazowy na obwody zasilające 1 fazowe. W przypadku licznika 1 fazowego, schemat rozdzielnicy należy odpowiednio uaktualnić na etapie wykonawstwa. Należy wtedy zamontować mostki na fazach L1, L, L3. W tablicy mieszkaniowej umieszczono, wyłączniki różnicowoprądowe typ CFI6-40/4/003 oraz wyłączniki nadprądowe CLS6-B16, CLS6-B10, CLS6-B16/3, CLS6-B40/3. Plan wewnętrznej sieci elektrycznej przedstawiony jest na planie rozmieszczenia. Na rzucie kondygnacji mieszkania przedstawiono lokalizacje gniazd wtyczkowych, wypustów kablowych i wypustów oświetleniowych wraz z opisem (nr obwodu oraz nr odbiornika). Każdy obwód wychodzący z rozdzielnicy jest zabezpieczony za pomocą odpowiednich aparatów elektroinstalacyjnych. Instalację elektryczną należy wykonać przewodami: obwody oświetleniowe YDYp 3x1,5 mm, obwody zasilające gniazda 1 fazowe przewodami YDYp 3x,5 mm oraz obwody 3 fazowe przewodami zgodnie ze schematem rozdzielnicy. 3

5 Całość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz normami, PN-IEC 60364, PN-HD i P SEP-E-00. Nie dopuszcza się łączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi. Całą instalację wykonaną z przewodów aluminiowych należy zdemontować... Rozdzielnica (tablica mieszkaniowa) Rozdzielnica spełniają funkcje rozdziału energii elektrycznej na poszczególne obwody mieszkania mieszkalnego. Jest zainstalowana zgodnie ze schematem rozmieszczenia i została zaprojektowana jako typowe z wyposażeniem modułowym na szynę TH-35. Rozdzielnie są wykonane w obudowie metalowej jako podtynkowe. W rozdzielnicach zamontowane są zabezpieczenia poszczególnych obwodów zasilania..3. Obwody gniazdowe Obwody gniazd i wypustów 1 fazowych w pomieszczeniach należy wykonać przewodami YDYp 3x,5 mm, obwody i wypusty 3 fazowe przewodami zgodnie ze schematem. Przewody należy ułożyć pod przynajmniej 5 mm warstwą tynku. Oznaczenia oraz lokalizacja gniazd poszczególnych obwodów pokazana jest planach rozmieszczeniach oraz na schematach ideowych rozdzielnic. Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie należy prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montażu gniazd należy zachować zgodnie z przepisami, PN-HD i P SEP-E-00. W łazienkach w strefach 0, 1 i należy instalować osprzęt zgodnie z normą PN-HD Pod płytkami z glazury przewody prowadzić w rurkach ochronnych..4. Obwody oświetleniowe Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYp 3x1,5 mm ułożonymi pod przynajmniej 5 mm warstwą tynku. Oznaczenia oraz lokalizacja wypustów oświetleniowych poszczególnych obwodów pokazana jest na planach rozmieszczenia oraz na schematach ideowych rozdzielnic. Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie należy prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montażu wyłączników należy zachować zgodnie z obowiązującymi przepisani oraz normami: PN-HD i P SEP-E-00. W łazienkach w strefach 0, 1 i należy instalować osprzęt zgodnie z normą PN-HD Instalacja ochrony przeciwporażeniowej. Ochrona przeciwporażeniowa zaprojektowana została zgodnie z normami PN-HD :009 oraz P SEP-E 001 dla układu TN-C-S. Rozdział przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód neutralny N i ochronny PE przewidziano w złączu. Przewód PEN nie powinien być używany po stronie odbioru. Jako środek ochrony przed porażeniem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, w którym: ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawową izolację części czynnych lub przez przegrody lub obudowy, oraz 4

6 ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez połączenia wyrównawcze i samoczynne wyłączenie w przypadku uszkodzenia. Dla tego środka ochrony, mogą być stosowane urządzenia klasy II. Tam gdzie określono, przewidywana jest ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń ochronnego różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym różnicowym prądzie nieprzekraczającym 30 ma. Przewód ochronny PE należy podłączyć do zestyków ochronnych gniazd wtyczkowych, obudów metalowych aparatów i urządzeń elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych (łazienka) i głównych połączeń wyrównawczych. W rozdzielnicach głównych uziemić przewód PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać szczegółowe pomiary skuteczności zadziałania zabezpieczeń i systemu izolacji..6. Instalacja ochrony odgromowej Nie dotyczy..7. Wzmocnienie nadproży Z uwagi na projekt wzmocnienia 13 nadproży w piwnicy przewidziano demontaż przewodów elektrycznych na tym odcinku oraz ponowne ułożenie przewodów na ścianie bez naruszeń nadproży. Kable należy połączyć za pomocą muf kablowych. Miejsce wzmocnienia nadproży zostało pokazane w części konstrukcyjnej projektu. 3. Uwagi końcowe Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszą być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego jej działania. Inwestorowi pozostawia się wybór ilości oraz usytuowania gniazdek telefonicznych oraz telewizji naziemnej jak i satelitarnej przy czym na planie rozmieszczenia zostały one przedstawione. Zakres projektu nie obejmuje instalacji teletechnicznych takich, jak RTV/IT. Ewentualny projekt (wybór przewodów i gniazd) należy dostosować do wybranego systemu. Oprawy oświetlenia i gniazd wtykowych należy instalować zgodnie z załączonymi planami instalacji elektrycznej łącznie z projektem wystroju wnętrz lub bezpośrednimi ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru. Jeżeli mieszkanie ma być wyposażony w urządzenia alarmowe, dostęp do Internetu, monitoring itp. należy w celu poprawnej pracy tych urządzeń przewidzieć w rozdzielnicy dodatkowy obwód/obwody zasilające te urządzenia poprzez niezależne zabezpieczenia różnicowo-prądowe o charakterystyce "A" - niewrażliwe na prądy impulsowe i wyższej częstotliwości. 5

7 4. Spis rysunków E 1 TABLICA TM5 Schemat ideowy E TABLICA TL5 Schemat ideowy E 3 LOKAL 5 Plan rozmieszczenia E 4 TABLICA TM5a Schemat ideowy E 5 TABLICA TL5a Schemat ideowy E 6 LOKAL 5a Plan rozmieszczenia E 7 TABLICA TM5b Schemat ideowy E 8 TABLICA TL5b Schemat ideowy E 9 LOKAL 5b Plan rozmieszczenia E 10 TABLICA TM6 Schemat ideowy E 11 TABLICA TL6 Schemat ideowy E 1 LOKAL 6 Plan rozmieszczenia E 13 TABLICA TM6a Schemat ideowy E 14 TABLICA TL6a Schemat ideowy E 15 LOKAL 6a Plan rozmieszczenia E 16 TABLICA TM17 Schemat ideowy E 17 TABLICA TL17 Schemat ideowy E 18 LOKAL 17 Plan rozmieszczenia E 19 TABLICA TM17a Schemat ideowy E 0 TABLICA TL17a Schemat ideowy E 1 LOKAL 17a Plan rozmieszczenia E TABLICA TM19 Schemat ideowy E 3 TABLICA TL19 Schemat ideowy E 4 LOKAL 19 Plan rozmieszczenia E 5 TABLICA TM Schemat ideowy E 6 TABLICA TL Schemat ideowy E 7 LOKAL Plan rozmieszczenia E 8 TABLICA TM4 Schemat ideowy E 9 TABLICA TL4 Schemat ideowy E 30 LOKAL 4 Plan rozmieszczenia E 31 TABLICA TM5 Schemat ideowy E 3 TABLICA TL5 Schemat ideowy E 33 LOKAL 5 Plan rozmieszczenia E 34 TABLICA TM6 Schemat ideowy E 35 TABLICA TL6 Schemat ideowy E 36 LOKAL 6 Plan rozmieszczenia E 37 WYKAZ SYMBOLÓW I OZNACZEŃ 6

8 Tablica mieszk. TM5 Tablica licznik. TL5 5. Zestawienie ważniejszych materiałów 5.1. Lokal Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 1 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt. -. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt. 4. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt Przewód YDYp 3x1,5 mm m 7

9 Tablica mieszk. TM5a Tablica licznik. TL5a 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m 5.. Lokal 5a Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 1 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt. -. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 8. Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt. 9. Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt. 1 8

10 Tablica mieszk. TM5b Tablica licznik. TL5b 18. Przewód YDYp 3x1,5 mm m 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m 5.3. Lokal 5b Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 1 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji. Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt.. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 7. Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt. 15. Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt Przewód YDYp 3x1,5 mm m 9

11 Tablica mieszk. TM6 Tablica licznik. TL6 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m 5.4. Lokal Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt. 1. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 8. Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt. 14. Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt. 16. Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt. 17. Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt Przewód YDYp 3x1,5 mm m 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 10

12 Tablica mieszk. TM6a Tablica licznik. TL6a 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m 5.5. Lokal 6a Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji. Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt.. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt. 3. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt Przewód YDYp 3x1,5 mm m 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 11

13 Tablica mieszk. TM17 Tablica licznik. TL17 1. Kabel YAKY 5x10 mm m 5.6. Lokal Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji. Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt.. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 6. Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 8. Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt. 14. Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt. 16. Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt. 17. Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt Przewód YDYp 3x1,5 mm m 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 1

14 Tablica mieszk. TM17a Tablica licznik. TL17a 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m 5.7. Lokal 17a Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji. Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt. 1. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt. 4. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 6. Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt. 15. Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt. 16. Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt. 17. Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt Przewód YDYp 3x1,5 mm m 13

15 Tablica mieszk. TM19 Tablica licznik. TL Przewód YDYp 4x1,5 mm m 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m 5.8. Lokal Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji. Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt. 1. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 8. Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt. 14. Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt. 15. Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt. - 14

16 Tablica mieszk. TM Tablica licznik. TL 18. Przewód YDYp 3x1,5 mm m 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m 5.9. Lokal Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji. Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt. -. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 6. Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt. 15. Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt Przewód YDYp 3x1,5 mm m 15

17 Tablica mieszk. TM4 Tablica licznik. TL4 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m Lokal Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji. Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt. 1. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 6. Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 8. Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt. 14. Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt. 15. Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt. - 16

18 Tablica mieszk. TM5 Tablica licznik. TL5 18. Przewód YDYp 3x1,5 mm m 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m Lokal Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji. Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt. 1. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 8. Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt. 16. Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt. 17

19 Tablica mieszk. TM6 Tablica licznik. TL6 17. Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt Przewód YDYp 3x1,5 mm m 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m 5.1. Lokal Aparaty modułowe Lp. Specyfikacja 1. Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3 1. Ogranicznik przepięć typu (klasy C) SPCT-80/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-B Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6/ Wyłącznik nadprądowy CLS6-C40/ Wyłącznik różnicowoprądowy CIF6-40/4/003 - typ AC 1 7. Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/ Stycznik instalacyjny Z-SCH30/ Lampka kontrolna Z-EL/R Cyfrowy zegar sterowniczy TSDW1CO Elektroniczny licznik energii elektrycznej 16EC3rn/ Zestawienie ważniejszych materiałów instalacji. Lp. Specyfikacja Jed. Ilość 1. Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt. 1. Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP0 szt Gniazdo pojedyncze podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Gniazdo podwójne podtynkowe, 16A, 30 V, IP44 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik schodowy, 10 A, 30 V, IP0 szt. 8. Łącznik schodowy podwójny, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik krzyżowy, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik zwierny dzwonek, 10 A, 30 V, IP0 szt Łącznik jednobiegunowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Łącznik świecznikowy, 10 A, 30 V, IP44 szt Typowa oprawa, 30 V, IP0 szt Typowa oprawa, 30 V, IP44 szt. 15. Typowa oprawa (żyrandol), 30 V, IP0 szt. 16. Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP0 szt. 17. Typowa oprawa ścienna (kinkiet), 30 V, IP44 szt. - 18

20 18. Przewód YDYp 3x1,5 mm m 19. Przewód YDYp 4x1,5 mm m 0. Przewód YDYp 3x,5 mm m 1. Kabel YAKY 5x10 mm m Uwaga: 1. Wybór osprzętu pozostawią się w gestii Inwestora. Na etapie wykonawstwa należy dobrać ilość ramek do gniazd i łączników.. Dopuszcza się zastosowania materiałów zamiennych o parametrach nie gorszych, niż parametry zestawionych materiałów. 3. Dopuszcza się ograniczenie ilości gniazd pojedynczych zastępując je podwójnymi. 4. W zestawieniu nie uwzględniono materiałów drobnych (np. złączek, uchwytów, puszek instalacyjnych, gipsu itp.). 5. W opracowaniu nie został ujęty osprzęt teletechniczny (domofonowy). 6. Długości przewodów należy ustalić na etapie budowy. 19

21 5. Załączniki 5.1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 0

22 5.. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 1

23 ZM P TM 5 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków 1: upr nr. MAP/031/POOE/13 RP 3. TL 5 TL 5a TL 5b TM 5b E 3 - -

24 O ZM TM 5a P RP 3. TL 5 TL 5a TL 5b TM 5b ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków 1: upr nr. MAP/031/POOE/13 E 6 - -

25 TM 5a ZM O TM 5 P D ul. Solidarności 115/, Warszawa RP 3. TL 5 TL 5a TL 5b TM 5b ul. Siemomysła 9, Kraków 1: upr nr. MAP/031/POOE/13 E 9 - -

26 GE 6/8 GE 6/10 GE 6/11 ZM O D GE 6/9 TM 6a RP 3.1 GE 6/7 P TL 6 TL 6a TM 6 RP 3. GE 6/6 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków GE 6/5 GE 6/4 1: upr nr. MAP/031/POOE/13 E

27 GE 6/1 D TL 6 TL 6a TM 6 RP 3. ul. Solidarności 115/, Warszawa K O ZM ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 1: GE 6/3 GE 6/ E 1 - -

28 GE 17/ TM 17 TL 17 GE 17/3 GE 17/1 GE 17/6 RP 1.3 D P ZM GE 17/4 O ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków GE 17/5 1: upr nr. MAP/031/POOE/13 E

29 RP 1.4 D GE 17a/1 TM 17a TL 17a GE 17a/ GE 17a/4 GE 17a/3 ul. Solidarności 115/, Warszawa P ZM ul. Siemomysła 9, Kraków RP 1.3 1: upr nr. MAP/031/POOE/13 E 1 - -

30 TM 19 TL 19 GE GE P GE RP.4 D O RP.3 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków 1: upr nr. MAP/031/POOE/13 E 4 - -

31 RP 4.3 D TM TL GE /1 P GE / GE /3 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków GE /4 1: upr nr. MAP/031/POOE/13 O ZM E 7 - -

32 GE 4/7 GE 4/8 GE 4/6 GE 4/5 D RP 1.1 ul. Solidarności 115/, Warszawa TM 4 TL 4 GE 4/1 GE 4/ ul. Siemomysła 9, Kraków 1: upr nr. MAP/031/POOE/13 GE 4/4 GE 4/3 E

33 D GE5/3 RP.1 ZM P TM 5 TL 5 O ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków 1: upr nr. MAP/031/POOE/13 GE5/ GE5/1 E

34 D RP 3.1 O P TM 6 TL 6 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 1: E

35 SYMBOL OPIS RP TM TL ZM P O K D GE rozdzielnica piętrowa tablica mieszkaniowa natynkowa tablica licznikowa natynkowa gniazdo pojedyncze 16 A - 50 V AC, p+z gniazdo podwójne 16 A - 50 V AC, x p+z gniazdo pojedyncze 16 A - 50 V AC, p+z, IP44 gniazdo podwójne 16 A - 50 V AC, x p+z, IP44 gniazdo pojedyncze zmywarki 16 A - 50 V AC p+z, IP44, gniazdo pojedyncze pralki 16 A - 50 V AC p+z, IP44, gniazdo pojedyncze 16 A - 50 V AC p+z, IP44, do okapu, h=1,9m gniazdo pojedyncze grzejnej płyty elektrycznej 16 A - 50 V AC p+z, IP44, wypust 1-f do zasilania przepływowego podgrzewacza wody - YDYp 3x,5mm² wypust 1-f do oprawy oświetleniowej naściennej IP0 - YDYp 3x1,5mm² wypust 1-f do oprawy oświetleniowej naściennej IP44 - YDYp 3x1,5mm² wypust 1-f do oprawy oświetleniowej nastropowej IP0 - YDYp 4x1,5mm² wypust 1-f do oprawy oświetleniowej nastropowej IP0 - YPYp 3x1,5mm² wypust 1-f oprawy oświetleniowej nastropowej IP44 - YDYp 3x1,5mm² łącznik zwierny "dzwonek" 10A IP0 łącznik jednobiegunowy 16A IP0 łącznik dwugrupowy, świecznikowy 16A IP0 łącznik schodowy 16A IP0 łącznik krzyżowy 16A IP0 łącznik schodowy podwójny 16A IP0 łącznik jednobiegunowy 16A IP44 łącznik dwugrupowy świecznikowy 16A IP44 łącznik schodowy 16A IP44 wypust 1-f do oświetlenia pod szafkami kuchennymi - YDYp 3x1,5mm² wypust do instalacji domofonowej, RJ45 grzejnik elektryczny ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 1: E

36 TABLICA MIESZKANIOWA TM5 OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: 1-3 ul. Solidarności 115/, Warszawa ROZMIESZCZENIE APARATURY: 4 Pinst =11 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 7,37 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP30 Is = 11,44 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - ** REZERWA - nie zamawiać. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

37 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

38 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

39 140 Obudowa modułowa TABLICA MIESZKANIOWA TM5 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków IP Gł. [mm] upr nr. MAP/031/POOE/13 E

40 TABLICA LICZNIKOWA TL5 OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: ROZMIESZCZENIE APARATURY: 1 3 ul. Solidarności 115/, Warszawa Pinst =11 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 7,37 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP40 Is = 11,44 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E.1 - -

41 * ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków * - wartość zabezpieczenia zgodnie z umową przyłączeniową (w przypadku liczników 1-fazowych należy skorygować wartość zabezpieczenia oraz zastosować mostek na szynach) upr nr. MAP/031/POOE/13 E. - -

42 TABLICA LICZNIKOWA TL5 * ul. Solidarności 115/, Warszawa * 735 ul. Siemomysła 9, Kraków * przystosować do plombowania upr nr. MAP/031/POOE/ E.3 - -

43 TABLICA MIESZKANIOWA TM5a OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: 1-3 ul. Solidarności 115/, Warszawa ROZMIESZCZENIE APARATURY: 4 Pinst =17 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 11,39 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP30 Is = 17,68 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - ** REZERWA - nie zamawiać. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

44 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

45 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

46 140 Obudowa modułowa TABLICA MIESZKANIOWA TM5a ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków IP Gł. [mm] upr nr. MAP/031/POOE/13 E

47 TABLICA LICZNIKOWA TL5a OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: ROZMIESZCZENIE APARATURY: 1 3 ul. Solidarności 115/, Warszawa Pinst =17 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 11,39 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP40 Is = 17,68 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

48 * ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków * - wartość zabezpieczenia zgodnie z umową przyłączeniową (w przypadku liczników 1-fazowych należy skorygować wartość zabezpieczenia oraz zastosować mostek na szynach) upr nr. MAP/031/POOE/13 E

49 TABLICA LICZNIKOWA TL5a * ul. Solidarności 115/, Warszawa * 735 ul. Siemomysła 9, Kraków * przystosować do plombowania upr nr. MAP/031/POOE/ E

50 TABLICA MIESZKANIOWA TM5b OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: 1-3 ul. Solidarności 115/, Warszawa ROZMIESZCZENIE APARATURY: 4 Pinst =17 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 11,39 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP30 Is = 17,68 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - ** REZERWA - nie zamawiać. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

51 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

52 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

53 140 Obudowa modułowa TABLICA MIESZKANIOWA TM5b ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków IP Gł. [mm] upr nr. MAP/031/POOE/13 E

54 TABLICA LICZNIKOWA TL5b OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: ROZMIESZCZENIE APARATURY: 1 3 ul. Solidarności 115/, Warszawa Pinst =17 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 11,39 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP40 Is = 17,68 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

55 * ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków * - wartość zabezpieczenia zgodnie z umową przyłączeniową (w przypadku liczników 1-fazowych należy skorygować wartość zabezpieczenia oraz zastosować mostek na szynach) upr nr. MAP/031/POOE/13 E

56 TABLICA LICZNIKOWA TL5b * ul. Solidarności 115/, Warszawa * 735 ul. Siemomysła 9, Kraków * przystosować do plombowania upr nr. MAP/031/POOE/ E

57 TABLICA MIESZKANIOWA TM6 OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: 1-4 ul. Solidarności 115/, Warszawa ROZMIESZCZENIE APARATURY: 5 Pinst =19 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 1,73 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP30 Is = 19,76 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - ** REZERWA - nie zamawiać. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

58 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

59 ul. Solidarności 115/, Warszawa Zegar programowalny ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

60 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

61 140 Obudowa modułowa TABLICA MIESZKANIOWA TM6 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków IP Gł. [mm] upr nr. MAP/031/POOE/13 E

62 TABLICA LICZNIKOWA TL6 OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: ROZMIESZCZENIE APARATURY: 1 3 ul. Solidarności 115/, Warszawa Pinst =19 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 1,73 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP40 Is = 19,76 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

63 * ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków * - wartość zabezpieczenia zgodnie z umową przyłączeniową (w przypadku liczników 1-fazowych należy skorygować wartość zabezpieczenia oraz zastosować mostek na szynach) upr nr. MAP/031/POOE/13 E

64 TABLICA LICZNIKOWA TL6 * ul. Solidarności 115/, Warszawa * 735 ul. Siemomysła 9, Kraków * przystosować do plombowania upr nr. MAP/031/POOE/ E

65 TABLICA MIESZKANIOWA TM6a OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: 1-4 ul. Solidarności 115/, Warszawa ROZMIESZCZENIE APARATURY: 5 Pinst =31 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 0,77 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP30 Is = 3,4 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - ** REZERWA - nie zamawiać. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

66 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

67 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

68 ul. Solidarności 115/, Warszawa Zegar programowalny ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

69 140 Obudowa modułowa TABLICA MIESZKANIOWA TM6a ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków IP Gł. [mm] upr nr. MAP/031/POOE/13 E

70 TABLICA LICZNIKOWA TL6a OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: ROZMIESZCZENIE APARATURY: 1 3 ul. Solidarności 115/, Warszawa Pinst =31 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 0,77 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP40 Is = 3,4 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

71 * ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków * - wartość zabezpieczenia zgodnie z umową przyłączeniową (w przypadku liczników 1-fazowych należy skorygować wartość zabezpieczenia oraz zastosować mostek na szynach) upr nr. MAP/031/POOE/13 E

72 TABLICA LICZNIKOWA TL6a * ul. Solidarności 115/, Warszawa * 735 ul. Siemomysła 9, Kraków * przystosować do plombowania upr nr. MAP/031/POOE/ E

73 TABLICA MIESZKANIOWA TM17 OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: 1-4 ul. Solidarności 115/, Warszawa ROZMIESZCZENIE APARATURY: 5 Pinst =5 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 16,75 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP30 Is = 6 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - ** REZERWA - nie zamawiać. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

74 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

75 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

76 ul. Solidarności 115/, Warszawa Zegar programowalny ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

77 140 Obudowa modułowa TABLICA MIESZKANIOWA TM17 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków IP Gł. [mm] upr nr. MAP/031/POOE/13 E

78 TABLICA LICZNIKOWA TL17 OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: ROZMIESZCZENIE APARATURY: 1 3 ul. Solidarności 115/, Warszawa Pinst =5 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 16,75 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP40 Is = 6 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

79 * ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków * - wartość zabezpieczenia zgodnie z umową przyłączeniową (w przypadku liczników 1-fazowych należy skorygować wartość zabezpieczenia oraz zastosować mostek na szynach) upr nr. MAP/031/POOE/13 E

80 TABLICA LICZNIKOWA TL17 * ul. Solidarności 115/, Warszawa * 735 ul. Siemomysła 9, Kraków * przystosować do plombowania upr nr. MAP/031/POOE/ E

81 TABLICA MIESZKANIOWA TM17a OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: 1-4 ul. Solidarności 115/, Warszawa ROZMIESZCZENIE APARATURY: 5 Pinst =1 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 14 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP30 Is = 1,73 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - ** REZERWA - nie zamawiać. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

82 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

83 ul. Solidarności 115/, Warszawa Zegar programowalny ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

84 ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków upr nr. MAP/031/POOE/13 E

85 140 Obudowa modułowa TABLICA MIESZKANIOWA TM17a ul. Solidarności 115/, Warszawa ul. Siemomysła 9, Kraków IP Gł. [mm] upr nr. MAP/031/POOE/13 E

86 TABLICA LICZNIKOWA TL17a OPIS: NR ARKUSZA: NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA: SPIS TREŚCI: SCHEMAT IDEOWY: ROZMIESZCZENIE APARATURY: 1 3 ul. Solidarności 115/, Warszawa Pinst =1 kw Kj = 0,67 PARAMETRY SIECI ZASILAJĄCEJ: UKŁAD SIECI: 30/400 V, 50 Hz TN-S ul. Siemomysła 9, Kraków cosφ = 0,93 PRĄD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A Ps = 14 kw STOPIEŃ OCHRONY TABLICY: IP40 Is = 1,73 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY: - OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA upr nr. MAP/031/POOE/ E

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA TECHNICZNE III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Schemat instalacji elektrycznych 2. Plan instalacji elektrycznych 1 I. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla remontu pomieszczeń hallu głównego, sali tanecznej, korytarzy, szatni oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel ;

BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel ; BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT 03-134 Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel. 022-407-42-79; 602-628-159 NIP: 524-226-40-47 REGON: 015791033 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Remont lokalu mieszkalnego Rodzinnego Domu nr 6 w Poznaniu

Remont lokalu mieszkalnego Rodzinnego Domu nr 6 w Poznaniu PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont lokalu mieszkalnego Rodzinnego Domu nr 6 w Poznaniu Inwestor: Miasto Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH budynku przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie dz. nr ew. 3/1,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Dane techniczne. 3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 4. Tablice mieszkaniowe. 5. Instalacje elektryczne odbiorcze.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA..2 1.1. Przedmiot opracowania..2 1.2. Podstawa opracowania..2 1.3. Zakres opracowania..2 1.4. Uprawnienia budowlane zespołu projektowego..2 2.OPIS TECHNICZNY..7

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY Echo Investment S.A. 25-323 Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "PELOTA" ADRES: UL. POLIGONOWA 2A LUBLIN 20-817 INWESTOR: STADIUM: BRANŻA: WYKONANIE PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel ;

BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel ; BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT 03-134 Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel. 022-407-42-79; 602-628-159 NIP: 524-226-40-47 REGON: 015791033 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r.

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1, Opis techniczny 2. Rysunki szt. 4 1/E Plan sytuacyjny skala 1:500 2/E Instalacje elektryczne -rzut przyziemia 3/E Instalacje elektryczne -rzut

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20 TOM III - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna budynku B dla inwestycji budowy siedziby powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. WSTĘP I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 3.1. Układ zasilania w energię elektryczną... 3 3.2. Standardy wykonania instalacji elektrycznych...

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA :

2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA : Adaptacja pomieszczeń Ośrodku Zdrowia w Sączowie na lokal mieszkalny - 2 2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA : 1. STRONA TYTUŁOWA. 2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 3. SPIS RYSUNKÓW. 4. OPIS TECHNICZNY. 5. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Budynek trybuny przy ul. Cicha 6 41-500 Chorzów PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-856 Warszawa ul. Magiera 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mail:elkras@interia.pl Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budynek dydaktyczny "B" w Zespole Szkół Ogólnokształcących

PROJEKT WYKONAWCZY. Budynek dydaktyczny B w Zespole Szkół Ogólnokształcących AJAKA Janusz Karski PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI 15-113 Białystok ul. Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308, tel. (0-85) 675-20-20, fax. (0-85) 662-30-12, e-mail. biuro@ajaka.pl NIP 966-063-30-06

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT: techn. elektryk Marian Damski nr ewid. upr. AN- 8346/145/85 SPRAWDZIŁ: mgr inż. elektryk Jacek Damski nr ewid. upr. POM/0206/PWOE/12 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE INNY WYMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jarosław Stelmaszyk ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestycja: OBIEKT: BUDYNEK NR 1, BUDYNEK NR 2 PROJEKT: ADRES OBIEKTU: INWESTOR: Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie zielonej energii podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY

WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNE ISTALACJE ELEKTRYCZNE GARAŻ DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RĄCZNEJ NA DZIAŁCE NR 1366/1 OPIS TECHNICZNY Projektant Opracował inż. Michał Spaczyński mgr inż. Piotr Spaczyński OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany Elektryczna

Projekt budowlany Elektryczna Nazwa zadania: Dobudowa platformy przyściennej do budynku przedszkola Nazwa obiektu: Budynek przedszkola Adres obiektu: 64-100 Leszno, Armii Krajowej 11 (nr ewid. dz. 25/2) Inwestor: Urząd Miasta Leszno

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Instalacje gniazd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wewnętrzna budynku B dla inwestycji budowy siedziby powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna opracowania... 3 4.Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej... 3 4.1. Wyłącznik główny zasilania... 3 4.2.Projektowane rozdzielnice elektryczne...

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1/E Schemat zasilania i rozdziału energii 2/E Instalacja oświetleniowa rzut piwnic 3/E Instalacja oświetleniowa rzut parteru 4/E Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo