Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 nr sprawy BFZ4-073-PU-15/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych Warszawa, grudzień 2011 r. 1

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 59a kod pocztowy Warszawa, numer NIP , numer REGON , o kapitale zakładowym ,00 złotych, w całości wpłaconym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy - Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS fax do korespondencji: , do korespondencji w sprawie zamówienia: adres strony internetowej: II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) włącznie ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) w dalszej części określanej jako Ustawa Pzp. 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: BFZ4-073-PU-15/2011 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego sporządzona będzie w języku polskim. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), w kasach własnych (stacjonarnych), w kasach mobilnych (dalej zwanych także Terminalami mobilnymi ) oraz w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów (dalej zwanych także Biletomatami ). Wykonawca będzie agentem rozliczeniowym w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 września 2002r o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz z późniejszymi zmianami). 2. Zamawiający wymaga obsługi kart płatniczych zabezpieczonych kodem PIN z paskami magnetycznymi oraz kart procesorowych (chipowe) zgodnych z wymogami EMV, następujących organizacji: 1) VISA 2) VISA Electron 3) Master Card 4) Maestro 2

3 5) American Express (Wykonawca ma procesować karty, rozliczanie będzie wykonywane przez First Data Polska S.A. z którą Zamawiający ma umowę na rozliczanie) 3. Przedmiot zamówienia zostaje podzielny na trzy odrębne części: 1) Część 1 świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w kasach własnych (stacjonarnych) 2) Część 2 świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych 3) Część 3 świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów ( Biletomatach ). 4. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w kasach własnych (stacjonarnych) tj. część pierwsza przedmiotu zamówienia, obejmuje: 1) świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych, 2) wydzierżawienie 267 sztuk PIN-PAD ów do, będących w posiadaniu Zamawiającego stacjonarnych terminali kasowych, 3) realizacja czynności związanych z oprogramowaniem PIN-PAD ów, otrzymaniem wymaganych certyfikatów, zezwoleń i instalację oprogramowania na w/w urządzeniach, 4) przekazanie Zamawiającemu specyfikacji interfejsu współpracy z terminalem kasowym w zakresie inicjacji, zakończenia, itp. komend oraz statusu przebiegu transakcji płatniczej, jak też przejścia w tryb autoryzacji transakcji ( dla którego terminal kasowy stanowi jedynie medium transmisyjne). 5. Stacjonarny terminal kasowy, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 jest to zestaw złożony z: 1) komputera przemysłowego, typu BEETLE/POS, wyprodukowanego przez firmę Wincor Nixdorf, 2) fiskalnej drukarki biletowej, na której drukowane są potwierdzenia przeprowadzonych transakcji płatniczych, 3) zestaw posiada wbudowaną kartę sieciową Ethernet 10/100 Base T, złącze RS232 oraz USB. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby dzierżawione PIN-PAD y w ramach części pierwszej przedmiotu zamówienia spełniały następujące funkcje: 1) odpowiadały za szyfrowanie i kompletny przebieg operacji z Centrum Rozliczeniowym, 2) wymieniały się z kasą poleceniami inicjacji, zakończenia, itp. komendami oraz statusem przebiegu transakcji płatniczej, 3) nie posiadały wbudowanej drukarki, wydruki potwierdzeń transakcji płatniczych mają być wykonywane na drukarce stacjonarnego terminala kasowego, 4) łączyły się i transmitowały dane do/z Centrum Rozliczeniowym przez sieć Zamawiającego, za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego stacjonarnego terminala kasowego, 3

4 5) komunikowały się z stacjonarnym terminalem kasowym za pośrednictwem interface u RS232 lub USB, 6) były podłączone ze stacjonarnym terminalem kasowym kablem, rozciągalnym o długości co najmniej 1,5m, który ma również służyć do zasilania PIN-PAD a, 7) zostały dostarczone i zainstalowane w lokalizacjach oraz w liczbie wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 7. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych tj. część druga przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych, 2) wydzierżawienie 756 sztuk PIN-PAD ów do, będących w posiadaniu Zamawiającego, mobilnych terminali kasowych, 3) realizacja czynności związane z oprogramowaniem PIN-PAD ów, otrzymaniem wymaganych certyfikatów, zezwoleń i instalację oprogramowania na w/w urządzeniach, 4) przekazanie Zamawiającemu specyfikacji interfejsu współpracy z terminalem mobilnym w zakresie inicjacji, zakończenia, itp. komend oraz statusu przebiegu transakcji płatniczej, jak też przejścia w tryb autoryzacji transakcji ( dla którego terminal mobilny stanowi jedynie medium transmisyjne). 8. Terminal mobilny, o którym mowa w ust. 7 ust. 2 jest to urządzenie o następujących parametrach: 1) terminal mobilny CASIO IT-3100M75DB, 2) zintegrowany port RS232 (LEMO) do podłączenia PIN-PAD a, 3) zintegrowana drukarka termiczna z podgrzewaną głowicą drukującą z rolka papieru o szerokości 82,55mm, 4) zintegrowany Bluetooth, 5) modem Aircard 850 (modem GPRS/EDGE/UMTS), 6) system operacyjny Microsoft Windows CE.NET Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby dzierżawione PIN-PAD y w ramach części drugiej przedmiotu zamówienia, spełniały następujące funkcje: 1) odpowiadały za szyfrowanie i kompletny przebieg operacji z Centrum Rozliczeniowym, 2) wymieniały się z terminalem mobilnym poleceniami inicjacji, zakończenia, itp. komendami oraz statusem przebiegu transakcji płatniczej, 3) nie posiadały wbudowanej drukarki, wydruki potwierdzeń transakcji płatniczych mają być wykonywane na drukarce terminala mobilnego, 4) łączyły się i transmitowały dane do/z Centrum Rozliczeniowym przez sieć Zamawiającego, za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego terminala mobilnego, 5) komunikowały się z terminalem mobilnym za pośrednictwem interface u RS232, 6) były zasilane z terminala mobilnego i miały zużycie energii w czasie stanu: a) pracy nie wyższe niż 2W przy 5V, b) czuwania nie wyższe niż 500mW przy 5V, 4

5 7) były podłączone ze terminalem mobilnym kablem, rozciągalnym o długości co najmniej 1,5m, który ma również służyć do zasilania PIN-PAD a. Specyfikacja kabla (złącza) zawarta jest w załączniku nr 4 do SIWZ, 8) zostały dostarczone i zainstalowane w lokalizacjach oraz w liczbie wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 10. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów ( Biletomatach ) tj. część trzecia przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych, 2) dostarczenie aplikacji wraz z wydzierżawieniem 11 sztuk Terminali Płatniczych i ich wymianą i montażem, w będących w posiadaniu Zamawiającego, biletomatach albo dostarczenie aplikacji do współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego terminalami Artema Modular firmy Wincor Nixdorf (budowa modułowa: Jednostka Kontrolna Artema, Czytnik Kart Artema, Artema PIN Unattended), zamontowanymi w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów (biletomaty), 3) realizacja czynności związane z oprogramowaniem Termianala Płatniczego, otrzymaniem wymaganych certyfikatów, zezwoleń i instalację oprogramowania na w/w urządzeniach 4) przekazanie Zamawiającemu specyfikacji interfejsu współpracy z biletomatem w zakresie inicjacji, zakończenia, itp. komend oraz statusu przebiegu transakcji płatniczej, jak też przejścia w tryb autoryzacji transakcji ( dla którego biletomat stanowi jedynie medium transmisyjne), 11. Urządzenie samoobsługowe do sprzedaży biletów (Biletomat), którym mowa w ust. 10 pkt. 2 składa się z zamontowanych w dedykowanej obudowie: 1) jednostki centralnej klasy PC, 2) systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, 3) drukarek termicznych Zebra (2 sztuki do drukowania biletów i potwierdzeń płatności). 12. W przypadku wymiany Terminali Płatniczych, o których mowa w ust. 10 pkt. 2 Zamawiający wymaga od wykonawcy aby dzierżawione Terminale Płatnicze spełniały następujące funkcje: 1) odpowiadały za szyfrowanie i kompletny przebieg operacji z Centrum Rozliczeniowym, 2) wymieniały się z biletomatem poleceniami inicjacji, zakończenia, itp. komendami oraz statusem przebiegu transakcji płatniczej, 3) nie posiadały wbudowanej drukarki, wydruki potwierdzeń transakcji płatniczych mają być wykonywane na drukarce biletomatu, 4) łączyły się i transmitowały dane do/z Centrum Rozliczeniowym przez sieć Zamawiającego, za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego biletom atu, 5) komunikowały się z biletomatem za pośrednictwem interface u RS232, 6) nie przekraczały maksymalnych rozmiarów zabudowy możliwej do wykorzystania w biletomacie na zamontowanie terminala płatniczego, tj. szerokość: 150mm, głębokość: 250mm, wysokość: 320mm. W przypadku wymiany użytkowanych przez Zamawiającego terminali płatniczych (Artena Modular firmy Wincor Nixdorf) na urządzenia o innych wymiarach dopuszcza się zastosowanie adapterów. Odpowiedzialność i koszty adaptacji mechanicznej bada leżały po stronie wykonawcy, 5

6 7) zostały dostarczone i zainstalowane w biletomatach mieszczących się w Warszawie na terenie dworca kolejowego Warszawa Centralna. 13. W przypadku adaptacji oprogramowania zgodnie z ust. 10 pkt. 2 Zamawiający wymaga instalacji oprogramowania przez wykonawcę na urządzeniach Zamawiającego w miejscu ich użytkowania wskazanym w ust. 12 ust. 7. Dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia: 14. Integracja oprogramowania na stacjonarnym terminalu kasowym, mobilnym terminalu kasowym oraz Biletomacie do komunikacji z PIN-PAD em leży po stronie Zamawiającego. 15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potrzebną dokumentację, software potrzebny do wykonania w/w integracji oraz dokona innych czynności (faktycznych i formalno prawnych) do tego niezbędnych. 16. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do systemu Zamawiającego w celu przeprowadzenia testów komunikacji z Centrum Rozliczeniowym. Dostęp będzie polegał na umożliwieniu przeprowadzenia testów w sieci Zamawiającego za pomocą testowej kasy stacjonarnej lub testowego terminala mobilnego lub samoobsługowego urządzenia do sprzedaży biletów (Biletomatu). 17. Zamawiający wymaga od wykonawcy w ramach wynagrodzenia aby: 1) rozliczanie transakcji odbywało się co najmniej 1 raz na dobę. 2) zapewnił podwójny dostęp do swojego Centrum Rozliczeniowego podstawowy oraz zapasowy (backup), który będzie mógł być wykorzystywany w przypadku awarii łącza podstawowego pomiędzy centrum rozliczeniowym a siecią Zamawiającego. 3) zapewnił, przez cały okres obowiązywania umowy, obsługę serwisową dzierżawionych urządzeń oraz oprogramowania które jest na nich zainstalowane przez cały okres obowiązywania umowy, 4) dostosował raporty o przeprowadzonych transakcjach płatniczych do elektronicznego formatu zaakceptowanego przez Zamawiającego przed produkcyjnym wdrożeniem obsługi transakcji bezgotówkowych u Zamawiającego 5) Zapewnił automatyczne przekazywanie danych transakcyjnych pomiędzy systemami w uzgodnionym formacie (przykładowy format plików obecnie wykorzystywanych do komunikacji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) 6) zapewnił dostęp do systemu wykonawcy w zakresie: a) przeglądania oraz pobierania szczegółowych danych dotyczących poszczególnych operacji dokonanych w placówkach Zamawiającego, b) przeglądania oraz pobierania szczegółowych danych dotyczących wyciągów dla dokonanych operacji. 7) aby zaproponowane rozwiązanie posiadło wymagane certyfikaty organizacji płatniczych tj. EMV, PCI DSS, PCI PED oraz inne wymagane. Jeśli Wykonawca nie posiada w/w certyfikatów musi zapewnić zgodność zaproponowanego rozwiązania z wymaganiami potrzebnymi do otrzymania w/w certyfikatów. Jednocześnie gwarantuje, że otrzyma stosowne certyfikaty w najbliższym czasie. Do czasu otrzymania certyfikatów bierze na siebie odpowiedzialność oraz wszelkie kary finansowe z tego faktu wynikające, którymi mógłby zostać obciążony Zamawiający. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) zamknięcia stacjonarnych kas biletowych lub rezygnacji ze świadczenia usługi w zakresie likwidowanej lokalizacji lub jej zmiany, na inną wyszczególnioną lub nie ujętą w załączniku nr 6

7 1 do SIWZ, co może wiązać się z korzystaniem z mniejszej liczby urządzeń. Zmniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może przekroczyć 30% ilości wszystkich stacjonarnych kas biletowych lub urządzeń, 2) zwiększenia do 50% ilości PIN-PAD ów względem podanej ilości w SIWZ dla mobilnych terminali kasowych z zachowaniem wysokości prowizji i w ramach (wynagrodzenia) prowizji określonej w ofercie, 3) zwiększenia do 50% ilości Terminali Płatniczych względem podanej ilości w SIWZ dla biletomatów z zachowaniem wysokości prowizji i w ramach (wynagrodzenia) prowizji określonej w ofercie. 19. Przedmiot zamówienia został opisany kodem CPV: we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby usługa polegająca na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych w każdej z części przedmiotu zamówienia była realizowana w terminie 36 miesięcy od dnia pełnego wdrożenia systemu obsługi i rozliczania transakcji. 2. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w kasach własnych (stacjonarnych) tj. część pierwsza przedmiotu zamówienia będzie realizowana w następujących terminach: 1) wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dokumentację, software oraz inne potrzebne do zintegrowania systemu stacjonarnych kas biletowych do komunikacji z PIN-PAD em, materiały, 2) zamawiający zintegruje system stacjonarnych kas biletowych do komunikacji z PIN-PAD em w terminie do 6 tygodni od czasu otrzymania dokumentacji, software u itp. potrzebnych materiałów, 3) wykonawca wdroży testowe świadczenie usługi w przeciągu tygodnia liczonego od zakończenia integracji w jednej lokalizacji, w 3-ch wybranych stacjonarnych punktach kasowych. Testy w celu eliminacji błędów potrwają nie dłużej niż 2 tygodnie, 4) po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wdrożenia testowego świadczenia usługi, Wykonawca wdroży produkcyjnie w przeciągu 4 tygodni system w pozostałych lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ zgodnie z opracowanymi wspólnie z Zamawiającym harmonogramami. 2. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych tj. część druga przedmiotu zamówienia będzie realizowana w następujących terminach: 1) wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dokumentację, software oraz inne potrzebne do zintegrowania systemu terminali mobilnych do komunikacji z PIN-PAD em, materiały, 2) Zamawiający w terminie do 6 tygodni zintegruje system terminali mobilnych do komunikacji z PIN-PAD em od czasu otrzymania dokumentacji, software u itp. potrzebnych materiałów, 3) wykonawca wdroży testowe świadczenie usługi w przeciągu tygodnia liczonego od czasu zakończenia integracji w wybranych terminalach mobilnych. Testy w celu eliminacji błędów potrwają nie dłużej niż 2 tygodnie, 4) po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wdrożenia testowego świadczenia usługi, Wykonawca wdroży produkcyjnie w przeciągu 4 tygodni system w pozostałych terminalach mobilnych w punktach obsługi wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ zgodnie z opracowanymi wspólnie z Zamawiającym harmonogramami. 7

8 3. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów ( Biletomatach ) tj. część trzecia przedmiotu zamówienia będzie realizowana w następujących terminach: 1) wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dokumentację, software oraz inne potrzebne do zintegrowania systemu biletomatu do komunikacji z PIN-PAD em, materiały, VI. 2) Zamawiający w terminie do 6 tygodni zintegruje system biletomatu do komunikacji z PIN- PAD em od czasu otrzymania dokumentacji, software u itp. potrzebnych materiałów, 3) wykonawca wdroży testowe świadczenie usługi w przeciągu tygodnia liczonego od zakończenia integracji w w 2-ch wybranych automatach biletowych. Testy w celu eliminacji błędów potrwają nie dłużej niż 2 tygodnie, 4) po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wdrożenia testowego świadczenia usługi, wykonawca wdroży produkcyjnie w przeciągu 4 tygodni system w pozostałych biletomatach zgodnie z opracowanymi wspólnie z Zamawiającym harmonogramami. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który: 1) spełniania warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: Wykonawca posiada zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu (systemów) płatności, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743), z zastrzeżeniem, że zgoda nie jest wymagana dla systemów prowadzonych przez NBP. b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, obsługuje lub obsługiwał, przez okres co najmniej jednego roku, co najmniej jeden system rozliczeniowy transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych dla jednego odbiorcy, charakteryzujący się centralnym zarządzaniem, złożony z: - dla części pierwszej przedmiotu zamówienia, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w kasach własnych (stacjonarnych) - nie mniej niż 80 punktów łącznie, rozmieszczonych w co najmniej 10 różnych lokalizacjach; - dla części drugiej przedmiotu zamówienia, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w terminalach mobilnych - nie mniej niż 80 punktów łącznie, rozmieszczonych w co najmniej 10 różnych lokalizacjach; - dla części trzeciej przedmiotu zamówienia, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych w samoobsługowych urządzeniach do sprzedaży biletów ( Biletomatach ) - nie mniej niż 5 punktów łącznie. 8

9 W przypadku usług wykonywanych warunek, w zakresie ww. okresu, dotyczy wykonanej części usługi. W przypadku wykonawców przystępujących do więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia, wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku te same zamówienie (usługę) dla większej liczby zadań, z zastrzeżeniem, iż liczba punktów i lokalizacji nie może być niższa niż minimalna, wymagana liczba dla danej części. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 2) wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w ust. 1 muszą spełniać łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. 4. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w Rozdziale VI SIWZ Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (np. wg załącznika nr 7 do SIWZ) pisemny oryginał, 2) Zgoda Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu (systemów) płatności, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743), z zastrzeżeniem, że zgoda nie jest wymagana dla systemów prowadzonych przez NBP. W takim przypadku Wykonawca składa oświadczenie, o prowadzeniu systemu płatności (systemów) przez NBP (wzór: załącznik nr 5 Formularz ofertowy). 3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1) lit. b), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 9

10 terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, usług, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (np. wg wzoru - załącznika nr 9 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi ujęte w w/w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający żąda przedstawionych następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (np. wg załącznika nr 8 do SIWZ); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków winien on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 10

11 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 1) pkt. 2-4 i pkt. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2 do 6 winny być przedłożone przez każdego wykonawcę. 10. Oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę mogą być przedłożone przez każdego z wykonawców lub wspólnie w imieniu wszystkich wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców - przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, muszą dotyczyć każdego z wykonawców odrębnie niezależnie od formy złożenia oświadczenia). 11. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawców składających wspólną ofertę, dokument wymieniony w ust. 1 pkt. 2 winien dotyczyć któregokolwiek z wykonawców, natomiast dokument wymieniony w ust. 1 pkt 3 winien być wspólny dla wszystkich wykonawców. 11

12 VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres lub drogą faksową (nr faksu: ). 3. W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 4. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać z pytań zadanych przez wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. 8. Zmiana treści SIWZ dokonana w sposób wymieniony w ust. 7 przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem 9. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: PKP Intercity S.A. Biuro Zakupów Centralnych ul. Chłopickiego 53 (budynek nr 15), Warszawa. 10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Magdalena Czajka Warszawa, ul. Chłopickiego 53 (budynek noclegowni nr 15), pokój nr 124, fax (22) , e- mail: 11. Zamawiający w razie potrzeby przewiduje zorganizowanie spotkania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ, o ile takie wątpliwości powstaną w toku postępowania. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w następującej kwocie: 1) dla części pierwszej przedmiotu zamówienia ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), 12

13 2) dla części drugiej przedmiotu zamówienia ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), 3) dla części trzeciej przedmiotu zamówienia ,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy tj. 1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 109 poz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy Warszawie S.A. nr rachunku Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1 przed upływem terminu składania ofert zostanie wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 6 i jego oryginał zostanie złożony w Biurze Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 53 (budynek noclegowni), pokój nr 124, Warszawa, przed upływem terminu składania ofert. Kopia dokumentu wadium powinna zostać załączona do oferty. 6. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę i dokładny adres gwaranta, 2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp, 3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, 4) okres ważności wadium musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w formie lub formach, o których mowa w ust. 2 zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10. Wadium złożone w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 13

14 rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie oryginału dokumentu. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną cześć przedmiotu zamówienia (zgodą z podziałem wskazanym w Rozdziale IV ust. 3 SIWZ). 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, a także ofert, które nie obejmują wykonania całego przedmiotu zamówienia w danej części przedmiotu zamówienia. 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą wykonawcy. 4. Oferta winna zawierać: 1) formularz oferty wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 14

15 2) formularz cenowy wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 5. Wraz z ofertą wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1) Oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ, 2) W przypadku, gdy wadium wnoszone jest: a) w pieniądzu - kopia polecenia przelewu, b) w formie innej niż pieniądz - kopia gwarancji lub poręczenia. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 Pzp). Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, zaleca się, aby były sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 6. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 7. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp pełnomocnika. 8. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 9. Dokumenty, chyba że dla poszczególnych dokumentów w Ustawie Pzp lub SIWZ została określona szczególna forma ich złożenia, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy, są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszego Rozdziału winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez wykonawcę; warunki te nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować 15

16 odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały wykonawcę. 14. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Ustawy Pzp i innych przepisów. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. 16. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszą SIWZ należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, oznaczonej w następujący sposób: PKP Intercity S.A. w Warszawie Adres: Warszawa, ul. Żelazna 59a,... nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy Oferta na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych Liczba stron... (określić ile stron znajduje się w kopercie) Nie otwierać przed terminem roku godzina 12:00, 17. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Zmiany powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób opisany w ust. 16 i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA. 18. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę składając pisemne powiadomienie do Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 19. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (data, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 20. Wykonawca jeżeli zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia którą im powierzy. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 12 stycznia 2012 roku do godziny 11:45 w Biurze Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 53 (budynek nr 15), pokój nr 124, Warszawa. 2. Oferty zostaną otwarte w dniu 12 stycznia 2012 roku o godzinie 12:00 w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 53 (budynek noclegowni nr 15), pokój nr 109, Warszawa. Otwarcie ofert jest jawne. 16

17 3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta z koperty nazwę i adres siedziby wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty a także fakt akceptacji terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 6. Informacje, o których mowa w ust. 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszej SIWZ. 2. Cenę ofertową Wykonawca zobowiązany jest obliczyć wykorzystując formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ oraz wzór: 1) dla części pierwszej przedmiotu zamówienia: gdzie Coferty = [(Ltr xwśr xp%) + (Dpin x 267 szt.) x 36 + VAT Ltr średnia liczba transakcji w miesiącu = sztuk Wśr średnia wartość transakcji = 106,67 zł P% - stawka prowizji podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dpin - miesięczny koszt udostępnienia PIN PAD a 2) dla części drugiej przedmiotu zamówienia: gdzie Coferty = [(Ltr xwśr xp%) + (Dpin x 756 szt.) x 36 + VAT Ltr średnia liczba transakcji w miesiącu = sztuk Wśr średnia wartość transakcji = 118,83 zł P% - stawka prowizji podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dpin - miesięczny koszt udostępnienia PIN PAD a 3) dla części trzeciej przedmiotu zamówienia: gdzie Coferty = [(Ltr xwśr xp%) x 36 + VAT Ltr średnia liczba transakcji w miesiącu = sztuk Wśr średnia wartość transakcji = 106,26 zł P% - stawka prowizji podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Określone w formularzu cenowym wartości dotyczące ilości transakcji jak i ich średniej wartości są wartościami szacunkowymi, stanowią dla wykonawcy wyłącznie podstawę do obliczenia ceny ofertowej, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 17

18 4. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz z późn. zm.). 5. Podana w ofercie prowizja i koszt udostępnienia PIN PAD ów muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty przygotowania aplikacji sprzedażowej, koszty dostosowania systemów Zamawiającego i Wykonawcy, udostępnienia do używania urządzeń, inne czynności określone w Rozdziale IV i Rozdziale XVII. 6. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami). 7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie obliczane zgodnie z umową w zależności od ilości przeprowadzonym transakcji oraz okresu i ilości udostępnienia poszczególnych PIN PAD ów. 8. W stawce prowizji w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym m.in. wartość dzierżawy terminali płatniczych w przypadku gdy będzie tego wymagała realizacja usługi. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu dla każdej z części przedmiotu zamówienia jest cena - waga 100% 2. W kryterium ceny punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem: C N Pp = x 100 punktów gdzie: P P - punkty w kryterium ceny C N - cena najniższa C B - cena badanej oferty liczba punktów C B 3. Za najkorzystniejszą w każdej części przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 18

19 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą faksową lub elektroniczną oraz nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą: 1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa), 2) wskazanie banków i numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane świadczenia pieniężne należne stronom umowy. 3) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4) jeżeli wybrana została oferta podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy przedstawienia dokumentu regulującego współpracę tych podmiotów. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, pod następującymi warunkami i we wskazanym zakresie: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w przypadku zmiany stawki podatku VAT umowa będzie zmieniona w tym zakresie i rozliczana przy zastosowaniu nowej stawki; 2) zmiana terminów określonych w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, a ich zmiana jest konieczna dla prawidłowej realizacji zamówienia. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny poddanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 19

20 XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1. W przypadku nie wdrożenia przez wykonawcę systemu zgodnie z opracowanym wspólnie z Zamawiającym harmonogramem lub w przypadku pozostawania w opóźnieniu 2 tygodnie w stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie lub nie zapewnieniu obsługi i rozliczenia operacji dokonywanych kartami płatniczymi a także w innym przypadku niewłaściwej realizacji umowy, Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. 2. Za każdy dzień opóźnienia we wdrażaniu systemu Zamawiający będzie miał prawo naliczać kary umowne w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do także do: 1) szkolenia pracowników Zamawiającego przy każdym otwarciu nowej kasy w zakresie przeprowadzania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz sposobu ich rozliczania oraz udzielenia wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych. Powyższe dotyczy również nowych pracowników Zamawiającego, przyjętych do pracy w czasie obowiązywania umowy, 2) zapewnienia obsługi Help Desk - całodobowego przyjmowania zleceń i zgłoszeń w zakresie problemów technicznych, 3) rozliczenia operacji reklamowanej przez Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich realizacji z wyjątkiem reklamacji zgłaszanych przez użytkownika karty do swojego banku, w których okres ten jest wydłużony przepisami Organizacji Płatniczych, 4) wyznaczenia osoby/osób do kontaktów z Zamawiającym w ramach współpracy, 5) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do systemu Wykonawcy w zakresie przeglądania i pobierania szczegółowych informacji o: a) operacjach dokonanych kartami płatniczymi w kasach biletowych oraz w pociągach uruchamianych przez Zamawiającego, b) wyciągach dla dokonanych operacji, 6) co najmniej raz na dobę transmisja danych zbioru zawierającego operacje przy użyciu kart płatniczych, natomiast przekazywanie na rachunek Zamawiającego środków finansowych, z tytułu przeprowadzonych operacji przy użyciu kart płatniczych najpóźniej w drugim dniu roboczym po dacie otrzymania zamknięcia dnia, 7) dokonania na własny koszt oznaczenia kas biletowych i biletomatów Zamawiającego w emblematy organizacji płatniczych, których karty są honorowane, 8) zapewnienia wszelkich niezbędnych usług związanych z realizacją transakcji opłacanych kartami płatniczymi, tj.: a) umożliwienia kontaktu z centrum autoryzacyjnym 24h/dobę; b) określenia procedur postępowania w przypadkach awarii; c) szkolenia i dostarczenia materiałów dotyczących zasad weryfikacji kart płatniczych; d) dostarczenia nalepek informacyjnych o rodzaju akceptowanych kart; e) udzielanie wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych; f) współpraca w zakresie wykrywania oszustw. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 1-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - ZNAK SPRAWY WSA-ZP-19/2014 Numer ogłoszenia: 370016-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 039-067596. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 039-067596. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67596-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 039-067596 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r.

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA SIODŁOWEGO WRAZ Z ZESTAWEM DO TRANSPORTU RYBY ŻYWEJ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 8 2011-10-05 13:04 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych, XVII części. Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-33/2013. 1. Nazwa i adres Zamawiającego "PKP Intercity" S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-33/2013. 1. Nazwa i adres Zamawiającego PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4c-073-PR-33/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec - etap II, na: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, MODERNIZACJA SERWERA ORAZ ŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295192-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo