TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców"

Transkrypt

1 Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 2010

2 Targowa mapa polski

3 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish chamber of Exhibition Industry TArgI w POLScE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 2010

4 Tytuł / Title: Targi w Polsce 2010 i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Exhibitions in Poland 2010 and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Wydawca / Publisher Polska Izba Przemysłu Targowego (Polish Chamber of Exhibition Industry) ul. Głogowska 26, Poznań, tel , , fax Redakcja / Editorial staff Marzenna Łukaszewicz (Redaktor naczelna / Editor-in-Chief), Halina Trawa, Jan Studencki Fotografie / Photos: Elżbieta-Orhon Lerczak, Ireneusz Zabłocki, foto archiwum Tłumaczenia / Translations: Marcin Domiter oraz materiały własne Członków PIPT Copyright by Polska Izba Przemysłu Targowego 2009 ISNN Terminarz opracowano na podstawie informacji przesłanych przez członków PIPT według stanu na dzień r. Za prawidłowość wpisów odpowiadają wyłącznie organizatorzy targów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach targów. Terminarz będzie aktualizowany na stronie internetowej zgodnie ze zgłaszanymi zmianami. Podane ceny powierzchni nie zawierają podatku VAT. Przedruk lub powielanie w dowolnej postaci lub sposób całości lub części publikacji wyłącznie za zgodą wydawców. Wykorzystanie materiałów zawartych w publikacji możliwe za podaniem pełnego źródła. The schedule was prepared on the ground of information received from the PTFC members, valid on 30th September The organizers are solely responsible for the accuracy of the entries. The organizers reserve for themselves the right to changes in their exhibition calendar. The schedule will be presented at: and updated according to any changes made by the organizers. All given space prices exclude VAT. Reprinting or reproduction in any manner or by any method in whole or in part only with the publisher s permission. Use of any materials included in this publication only with stating full particulars of the source. DTP Studio Wizualizacji GRAPHit Druk / Printing Drukarnia TECHNET, Kraków

5 SPIS TREśCI / TAbLE OF CONTENTS Słowo wstępne... 4 Introduction Rada Izby / Board // Biuro / Head Office... 6 Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego... 7 Members of the Polish Chamber of Exhibition Industry Targi uszeregowane według miast Exhibitions by cities bielsko-biała bydgoszcz Gdańsk Gdynia Jurata Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Poznań Sosnowiec Szczecin świebodzin Toruń Warszawa Wrocław Chronologiczny wykaz targów Exhibitions in chronological order Indeks branż Index of industries Branżowy wykaz targów Exhibitions by industry Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Trade fair and conference venues in Poland Targi za granicą z udziałem polskich wystawców Exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 3

6 SłOwO wstępne / INTrODucTION Szanowni Państwo! Najefektywniejsze narzędzie bezpośredniego marketingu targi sprawdza się w trudnych czasach. To właśnie teraz w okresie ewidentnego spowolnienia gospodarki polskiej potrzebne są jak nigdy dotąd częstsze kontakty bezpośrednie z partnerami biznesowymi z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki gospodarowania, potrzebne jest zaufanie w biznesie a to buduje się w kontaktach osobistych i wreszcie potrzeba pozytywnych emocji a te z kolei osiągamy podczas spotkań targowych. Komunikacja na targach jest najwszechstronniejsza i najbardziej interaktywna a poprzez to i najbardziej efektywna. Zakończone w połowie roku badania nad koniunkturą gospodarczą i targową w Polsce, a więc aktualne, wskazują na przywiązanie zwiedzających do wydarzeń targowych oraz zaufanie jakim wystawcy obdarzają organizatorów targów. Zwłaszcza tych najlepszych zrzeszonych w naszej Izbie. Wszyscy wierzą w rychłe nadejście lepszej koniunktury. Podzielone zdania są jedynie co do terminu jej nadejścia. Podczas gdy około połowa badanych wskazuje, że przełom nastąpi w drugiej połowie roku 2010 aż 25% respondentów spodziewa się poprawy już w pierwszej połowie przyszłego roku. Z wiarą w przyszłość kończone są i podejmowane nowe wielkie inwestycje targowe. Organizatorzy targów Członkowie naszej Izby proponują swoim wiernym partnerom biznesowym na rok przyszły 267 targów w Polsce i 572 poza granicami kraju. A więc bez mała tyle co w roku Zmienione zasady dofinansowania uczestnictwa polskich podmiotów gospodarczych za granica ale i w kraju, stwarzają nowe wyzwania i nowe szanse. Przekazując w ręce użytkowników terminarz targów na rok następny, życzę w imieniu całej naszej społeczności izbowej szybkiego powrotu do wysokiego tempa wzrostu, w każdej z dziedzin do których nasza oferta jest adresowana. Życzę powodzenia naszym stałym partnerom biznesowym i tym, którzy w uczestnictwie w targach po raz pierwszy szukają najlepszych rozwiązań. Polska Izba Przemysłu Targowego jak i wszyscy nasi Członkowie są do Państwa dyspozycji. Bogusław Zalewski Prezes Rady PIPT 4

7 SłOwO wstępne / INTrODucTION Dear Friends! The most effective instrument of direct marketing trade fairs works out quite well in these difficult times. Today, during the evident slowdown of the Polish economy, we need them as never before more frequent face-to-face contacts with business partners required by dynamic changes of the economic conditions; we need trust in business and this we build through face-to-face contacts and, finally, the craving for positive emotions which are born during trade fair meetings. Communication at trade fairs is the most versatile and the most interactive and, therefore, the most effective. The latest study, completed in the summer of 2009, of the economic situation and trade fair industry in Poland shows the attachment of visitors to trade fairs and exhibitions and the trust in trade fair organizers manifested by exhibitors. Especially in the best organizers associated in our Chamber. Everyone believes that the improvement will be felt very soon. We are only divided as to when it happens. While approximately half of the respondents say that the positive change will take place in the second half of 2010, as many as 25% expects the improvement in the first half of the next year. New large trade fairs projects which are almost completed as well as those in the early stages prove great faith in what the future brings. In 2010 trade fair organizers Members of our Chamber offer to their loyal business partners 267 trade fairs and exhibition in Poland and 572 abroad. That is almost as many as in The rules of subsidizing participation of Polish companies in trade fairs abroad and in Poland have been changed, which offers new challenges and new opportunities. Presenting this trade fair calendar for 2010, I wish you all, on behalf of our Chamber, the swift return to the steady economic growth in all your areas of activity. I wish all the best to our loyal business partners and to those who are looking for the best solutions in participating in trade fairs for the first time. Polish Chamber of Exhibition Industry and all our members are at your disposal. Bogusław Zalewski President of the board of PCEI 5

8 rada IzBy / BOArD // BIurO / HEAD OffIcE POLSKA IZbA PRZEMySŁU TARGOWEGO rada IzBy Prezes Rady Izby Bogusław Zalewski Wiceprezes Rady Izby Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie, Kraków) Wiceprezes Rady Izby Urszula Potęga (Międzynarodowe Targi Polska, Warszawa) Członek Rady Izby Paweł Babij (Interservis, Łódź) Członek Rady Izby Małgorzata Gałuszka Członek Rady Izby Andrzej Meliński (Meliński Minuth, Poznań) Członek Rady Izby Andrzej Mochoń (Targi Kielce sp. z o.o., Kielce) Członek Rady Izby Jacek Serkuczewski (Międzynarodowe Centrum Targowe, Pracownia Sztuk Plastycznych, Warszawa) Członek Rady Izby Maciej Witkowiak (Inter-Mark Group K. i M. Witkowiak, Poznań) BIurO IzBy Dyrektor Marzenna Łukaszewicz Wicedyrektor Halina Trawa Koordynator ds. Promocji Jan Studencki 6

9 CZŁONKOWIE POLSKIEJ IZby PRZEMySŁU TARGOWEGO MEMbERS OF POLISH CHAMbER OF ExHIbITION INDUSTRy

10 A- Z ZDZISŁAW FILIPIAK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe sp. z o.o. ul. Nieszawska 3, Poznań tel.: , fax: Projektowanie i kompleksowa realizacja stoisk targowych, wystaw i wnętrz w kraju i za granicą. Zabudowa niestandardowa z wykorzystaniem nietypowych materiałów i nowoczesnych technologii oraz w oparciu o systemy wystawiennicze. Pełne wyposażenie wykonywanych obiektów w meble, sprzęt gospodarczy i multimedialny. Usługi graficzno-plastyczne. Realizacja pod klucz wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Od 2004 roku firma pracuje zgodnie z normami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Firma posiada tytuł Lider Usług Targowych. 1997, , 2004 Design and comprehensive realization of trade fair stands, exhibitions and interiors all over the country and abroad. Unconventional construction based on non-typical materials and modern technologies with use of exhibition systems. Complete furnishing, household appliances, multimedia equipment. Graphics and decoration services. Turn-key development of public utility centers. The company has been working in accordance with quality management systems ISO 9001:2000 since The Company is the Trade Fair Service Leader prizewinner. A.S. MESSE CONSULTING Sp. z o.o. ul. Pasaż Ursynowski 7, lok. 43, Warszawa tel.: , fax: Firma jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę niemieckiej spółki targowej Messe Düsseldorf GmbH organizatora targów i wystaw na świecie oraz jej spółek siostrzanych, firm: Messe Düsseldorf Asia i Messe Düsseldorf China organizatorów targów w krajach azjatyckich. Od września 2008 r. jest również przedstawicielem największego w Turcji organizatora targów branżowych, firmy Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. Reprezentując w Polsce interesy wiodących w branży organizatorów targów na świecie świadczy usługi z zakresu marketingu wystawienniczego i consultingu dla polskich i zagranicznych firm. Zakres działalności firmy obejmuje: prowadzenie biura przedstawicielskiego i wspieranie działalności zagranicznych organizatorów targów na rynku polskim, obsługę wystawców i zwiedzających targi, kontakty z prasą branżową, współpracę ze związkami i organizacjami branżowymi, usługi w zakresie marketingu wystawienniczego: doradztwo w wyborze imprez targowych, organizację udziału firm w targach, projektowanie i budowę stoisk wystawienniczych, obsługę projektów targowych i wystaw w Polsce i za granicą, organizację i realizację prezentacji, konferencji prasowych, akcji promocyjnych oraz PR. 8

11 The company is the sole representative of Messe Düsseldorf GmbH the organizer of trade shows and exhibitions worldwide and subsidiaries Messe Düsseldorf Asia and Messe Düsseldorf China organizers of trade shows and exhibitions an Asian countries. Starting from September 2008 it is also the sole representative of Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. the leading organizer of trade shows and exhibitions in Turkey. Representing the businesses of the world leading trade fair operators the company provides services on exhibition marketing and consulting for companies in Poland and abroad. A wide range of services rendered includes: running the sole Polish representative office and supporting the foreign trade fair organizers on the Polish market, exhibitor and visitor service, contact with trade press, cooperation with associations and trade organizations, exhibition marketing services: consulting on selecting suitable trade fair, organizing fair participation, operating fair projects and exhibitions in Poland and abroad, stand design and construction, organizing presentations, press conferences, preparing and implementing advertising and promotional activities. AbISAL sp. z o.o. ul. Strzałkowskiego 26/6A, Poznań tel.: , , fax: , Firma zajmuje się kompleksową realizacją stoisk targowych w kraju i za granicą. Wykonuje projekty, dokumentację i wizualizację stoisk. Zapewnia pełną obsługę wystawców, wyposażenie stoiska w meble i sprzęt gospodarczy. świadczy usługi graficznoplastyczne, wydruki wielkoformatowe. Firma buduje stoiska w systemach wystawienniczych Syma i Octa oraz stoiska nietypowe: z płyty kartonowo-gipsowej i z elementów drewnianych. W ofercie również stoiska piętrowe i pawilony na otwartym terenie. The company is a provider of complete service in the area of construction of exhibition stands at home and abroad. The offer includes design of stands, documentation and visualization works, furnishing of stands with furniture and household appliances, graphic and plastic service and foolscap printouts. Abisal constructs both stands based on the Octanorm and Syma modular exhibition display systems elements and custom built stands: made of cardboard-plaster building boards and wooden elements as well as two-storey stands and pavilions in the open air. AbySS s.c. Małgorzata i Krzysztof Szofer ul. Sadnicka 19, Poznań tel.: , fax: Projektowanie i wykonawstwo ekspozycji targowych. Stoiska wykonywane pod klucz z pełnym wyposażeniem. Wykonawstwo indywidualnych mebli ekspozycyjnych. 9

12 Specjalizacja w realizacji nietypowych projektów. Własna pracownia projektowa oraz zaplecze warsztatowo wykonawcze. Ponadto wykonawstwo ekspozycji z projektów i elementów powierzonych przez klienta. Realizacja projektów w kraju i za granicą. Complete development of exhibition stands including designing and construction. Turn-key construction and complete stand equipment. Individual exposition furniture on request. Specialization in untypical projects. Own designing team and workshop. Construction of exposition stands based on client s projects and materials. Accomplishment of orders in Poland and abroad. If you wish to present your company in an untypical and unconventional way, we invite you to co-operate with us. We offer our knowledge and experience. Agencja FOOTAGE Dorota barełkowska ul. Składowa 32, Przeźmierowo k. Poznania tel.: , fax: Firma z blisko 20 letnią tradycją produkcji telewizyjnej i filmowej. Jej zespół jest twórcą projektów TV ExPO, tarnowo24. pl oraz targów telewizyjnych POZNAŃ MEDIA ExPO, a także projektów m. in. dla Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat i TV biznes. Zrealizowane przez nią filmy reklamowe były i są skutecznymi narzędziami marketingowymi wielu takich firm. Producent filmów reklamowych, reportaży, programów telewizyjnych i corporate video. Firma Footage tworzy każdy element projektu, począwszy od scenariusza, poprzez realizację zgodną z wszelkimi wymogami sztuki filmowej, aż do wykonania dowolnej ilości kopii lub przekazania gotowego do emisji materiału stacji telewizyjnej. Zatrudnia wybitnych specjalistów w swojej branży: scenarzystów, operatorów, dźwiękowców, montażystów, realizatorów telewizyjnych i grafików. Potrafi dopasować budżet i formę produkcji do oczekiwań i możliwości klienta. The company with almost twenty-year experience in television and film production. It has created such projects as TV EXPO, tarnowo24. pl and TV Fair POZNAŃ MEDIA EXPO as well as numerous projects for Telewizja Polska, Polsat TV and TV Biznes. TV advertisements made by Footage have been and still are the efficient marketing tools of some well known companies. The company offers comprehensive services of production of TV advertisements, documentaries, TV shows and corporate videos and is responsible for each element of production, starting from the script, through production according to the highest standards of film production, to making a required number of copies or transferring the ready material to the TV station for broadcast. Footage employs the best professionals: script writers, camera operators, sound engineers, editors, TV producers and graphics designers. The company can match the budget and the form of production to the expectations and financial means of each client. 10

13 Agencja MAJAKAR ul. Aleksandrowska 16/43, Łódź tel.: , fax: Działalność od 1995 roku. Projektowanie i realizacja stoisk targowych w kraju i za granicą. Realizacja stoisk indywidualnych na podstawie projektów własnych i powierzonych. Wykonywanie zabudowy stoisk piętrowych i pawilonów zewnętrznych, wyposażanie w meble, sprzęt gospodarczy i audiowizualny. W ofercie prace graficzne oraz wydruki wielkoformatowe na różnych nośnikach. Stoiska agencji są nagradzane na wielu imprezach targowych. Wysoki standard świadczonych usług potwierdzony jest wieloletnią współpracą z Wystawcami. Wyłączny przedstawiciel firmy Klemproducts, producenta systemu wystawienniczego KLEM. Established in 1995, the company offers development of individual stands according to in-house or client s design, including multi-storey stands and outdoor pavilions. A wide range of services includes: equipping stands with exhibition furniture and furnishings, domestic appliances, audiovisual equipment, graphic artwork an foolscap printouts on various carriers. The Agency s realizations have got numerous awards during various exhibitions. Long lasting cooperation with Exhibitors proves high standard of the service rendered by the company. The exclusive sales representative of Klemproducts, the producer of KLEM exhibition connectors system. Agencja SOMA sp. j. Marek Orłowski, Kamilla Walicka ul. Bronikowskiego 1, Warszawa tel.: , fax: AKTUALNOśCI Wydawnictwo Targowe ul. Dąbrowskiego 23/4, Poznań tel.: fax: Firma powstała w 1992 roku. Wiodącym tytułem wydawnictwa jest magazyn informacyjno-reklamowy Aktualności Targowe wydawany na wybrane, najbardziej prestiżowe targi w kraju. Firma związana jest z obszarem działalności Międzynarodowych Targów Poznańskich i innymi czołowymi ośrodkami targowymi w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Kielcach. Głównym założeniem funkcjonowania magazynu Aktualności Targowe jest wspieranie działań promocyjnych dużych firm, zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w targach, propagowanie 11

14 innowacji w polskiej gospodarce. Na łamach magazynu tworzone są również dogodne warunki promocji polskich liderów rynku, a także organizacji branżowych i naukowych. The company was established in It is the publisher of the Aktualności Targowe (Trade Fair News) magazine, traditionally published on the occasion of the most prestige exhibitions in Poland. The company cooperates with Poznań International Fair and other leading Polish exhibition centers including Gdansk, Warsaw, Wroclaw, Cracow and Kielce. The main objective of Aktualności Targowe is supporting promotional activities of large companies and encouraging small and medium enterprises to participate in exhibitions as well as propagating innovations in the Polish economy. The magazine offers convenient promotional conditions for the Polish business leaders trade and scientific organizations. ANNEbERG TRANSPOL INT. sp. z o.o. ul. Trasa Północna 1, Zielona Góra tel.: fax: Firma specjalizuje się w przewozach substancji płynnych chemicznych i bitumicznych. Dysponuje flotą rzędu 70 pojazdów ciężarowych, w tej liczbie 25 cystern chemicznych i bitumicznych, oraz 45 naczep plandekowych. Od wielu lat realizuje przewozy ładunków ponad gabarytowych. Firma wciąż rozbudowuje swój potencjał transportowy, a jednocześnie dba o wysokie kwalifikacje swoich pracowników. W 2001 roku przedsiębiorstwo wprowadziło system ISO. Certyfikację systemu ISO 9000 przeprowadziła firma Lloyds. Obecnie funkcjonującym systemem jest ISO 9001/2000. Wzorowa obsługa Klienta, rzetelna współpraca z urzędami publicznymi i bankami oraz podwykonawcami i dostawcami, a także podmiotowe traktowanie wszystkich pracowników firmy, pozwala od kilku już lat na coroczne uzyskiwanie tytułu firmy Fair Play. Kolejnym potwierdzeniem systematycznego rozwoju firmy i jej rzetelnej działalności jest fakt, że już od lat spółka jest laureatem konkursu Solidna Firma. The company is specialized in transportation of chemicals and bituminous substances in roadtanks. The modern rolling stock consists of 70 trucks, including 25 chemical and bituminous roadtanks and 45 tilt trailers. The company s transportation potential has been developed for years and at the same time all employees have been systematically trained over new obligatory rules, personal advice and knowledge of foreign languages. According to the market requirements the company implemented ISO system in The ISO 9000 system was audited by Lloyds company. At present the ISO 9001/2000 system is obligatory. Good customer services, reliable cooperation with public authorities, banks, subhauliers and suppliers, and also excellent treatment of all employees allows the company to obtain every year the title of the Fair Play company. Another confirmation of systematic development and reliable activity is the Solidna Firma (Reliable Company) award. 12

15 ANTARES STUDIO I GRUPA ul. Rzgowska 102, lok. 32, Łódź tel.: , , fax: Projektowanie i realizacja stoisk systemowych i niesystemowych, jednopoziomowych, wielopoziomowych i zewnętrznych. Firma działa od 1994 roku. Własny zespół projektowy. baza wykonawcza w Poznaniu. Możliwość profesjonalnego, estradowego oświetlania ekspozycji, zamocowanego do ramp wolnostojących lub zwieszanych z dachów hal wystawienniczych. Nagłośnienie stoisk, wyposażenie w multimedia, systemy głosowania, etc. Realizacja wydruków wielkoformatowych, pełne wyposażenie stoisk w meble, łącznie z komfortowymi, skórzanymi kompletami. Liczne nagrody za realizacje. Na życzenie pilotaż administracyjny w sprawach związanych z targami, akcje eventowe na stoiskach. Organizacja imprez firmowych. Designing and construction of system and custom exhibition stands, one-storey and multi-storey stands as well as outdoor stands. Business activity since Own designer team. Stand equipment base in Poznań. Ability to provide customers with professional scene lighting equipment based on foot-light construction. Numerous awards for the company s productions. On request full-range administration service rendered to exhibitors and organization of events at a stand. Organization of corporate events. ARCHITECT R.Ch. DESIGN ul. Trzebiatowska 47, Poznań tel.: , fax: Dostosowane pod indywidualne potrzeby klienta profesjonalne projektowanie i realizacja stoisk w różnych systemach wystawienniczych. budowa stoisk nietypowych, także piętrowych, wykraczających poza standardy targowe. Kompleksowe wyposażenie stoisk, łącznie z grafiką. Pełen zakres usług związanych z obsługą stoisk. Customized professional exhibition stand development. Designing and construction of stands based on elements in different stand construction systems. Unconventional stands including two-storey ones. Equipping stands, graphics, decoration works. Fullrange exhibition stand service. ART-CO Ewa Laskowska ul. Okrężna 5, Ząbki tel.: fax:

16 bit: biznes Innowacje Technologie sp. z o.o. ul. Głogowska 26, Poznań tel.: , , fax: C. HARTWIG Gdynia S.A. Aleje Jerozolimskie 212A, Warszawa tel.: fax: Kompleksowe usługi spedycyjno transportowe w kraju i za granicą z wykorzystaniem transportu morskiego, lądowego i lotniczego we wszystkich kierunkach geograficznych w eksporcie, imporcie, tranzycie oraz obsługa logistyczna wystaw, targów i konferencji w kraju i zagranicą. Transport i spedycja wszelkiego rodzaju eksponatów, od niewielkich gabarytów materiałów reklamowych dla kongresów i sympozjów, po elementy budowy stoisk i maszyny, niezależnie od wymiarów. Comprehensive forwarding and transportation services at home and abroad by sea, land and air from anywhere to everywhere in the world. Our offer encompasses the complex servicing of transport and forwarding of every kind of exhibit, from smallscale advertising materials for congresses and symposia, through elements of stand construction to production machines, irrespective of their dimensions. ELTAR Tęsna Elżbieta ul. Garibaldiego 4, lok. 18A, Warszawa tel.: ; fax: ELTAR działa na rynku targowym od 14 lat. Posiada szerokie kontakty z renomowanymi zagranicznymi towarzystwami targowymi i współpracuje z wieloma polskimi firmami i instytucjami. Firma zajmuje się kompleksową organizacją wystąpień polskich firm na targach w kraju i za granicą, projektowaniem i budową pod klucz indywidualnych stoisk targowych i ekspozycji narodowych w systemie Octanorm oraz systemach niestandardowych, kompleksową obsługą wystawców (przelot, zakwaterowanie, organizacja spotkań branżowych, konferencji; hostessy, tłumacze). ELTAR jest wyłącznym reprezentantem na Polskę zagranicznych towarzystw targowych: Hungexpo S.A. budapeszt i Veronafiere Werona. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Międzynarodowych Targów Spożywczych GULFOOD w Dubaju. 14

17 The company has got 14-year experience on the exhibition market and contacts with renowned exhibition organizations. It cooperates with numerous Polish and foreign companies and institutions. Eltar provides comprehensive organization of participations of Polish companies in exhibitions at home and abroad. The company s offer includes design and turn-key construction of individual stands and national pavilions in the Octanorm system as well as non standard stands, comprehensive services for exhibition participants including flight reservation, hotel booking, organization of business meetings, conferences, hostesses, translators. The company is the exclusive representative of the foreign exhibition organizers: Hungexpo S.A. from Budapeszt i Veronafiere from Verona. It is also the exclusive representative in Poland of GUL- FOOD International Foodstuffs Exhibition from Dubai. ExACTUS s.j. Al. Kościuszki 17, Ip., Łódź tel.: fax: Firma działa od 1991 roku. Zajmuje się organizacją wystaw, kongresów i zjazdów medycznych. Jest organizatorem środkowoeuropejskiej Wystawy Stomatologicznej: CEDE. Established in 1991, the company is the organizer of medical exhibitions, congresses and conferences, including Central European Dental Exhibition CEDE. ExPO LINIA sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 298, Luboń k. Poznania tel.: , fax: , Zabudowa stoisk targowych według indywidualnych projektów architektonicznych. Realizacja stoisk parterowych i piętrowych. Potwierdzeniem kreatywności zespołu i wysokiego standardu usług są otrzymane liczne wyróżnienia przyznane przez organizatorów targów. Kompleksowy zakres usług obejmuje m. in.: wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektowej i technicznej, wykonanie zabudowy wystawienniczej, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, realizację oświetlenia, opracowanie i wykonanie oprawy graficznej stoiska (elementy przestrzenne, podświetlane, wydruki wielkoformatowe), wyposażenie stoiska w meble, wyposażenie zaplecza kuchennego, profesjonalny sprzęt audiowizualny, serwis kwiatowy, techniczny, fotograficzny, sprzątanie stoiska, demontaż stoiska, transport i dostawę eksponatów oraz transport osobowy uczestników targów (w Poznaniu). Development of exhibition stands based on tailor-made designs including one and two level stands. Numerous rewards received from trade fair and exhibition organ- 15

18 izers acknowledge creativity of the team and high standards of rendered services which include: professional design and technical documentation, construction of exhibition stands, electrical installation, water and sewage installation, lighting, graphic design of exhibition stands, provision of furniture and household appliances, audiovisual equipment, loud speaking equipment, flower arrangements, technical support, photographing, cleaning, disassembly of stands, transport and delivery of exhibits and transport of participants (in Poznan). ExPO-PLAN Adam Konieczny ul. Śniadeckich 9/1, Poznań tel.: , fax: , ExPO-SySTEM sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 9/11, Poznań tel.: , fax: Kompleksowa zabudowa stoisk targowych. Projektowanie architektoniczno-graficzne. Projektowanie dokumentacji techniczno-elektrycznej. Wykonawstwo stoisk w systemie oktagonalnym, również piętrowych oraz w wersjach niesystemowych (stoiska nietypowe). Realizacja usług graficzno-plastycznych. Wyposażenie stoisk w meble oraz sprzęty gospodarcze. Comprehensive development of trade fair stands. Architectural and graphic design. Technical and electric working plans design. Construction of stands in the octagonal system, including two-storey stands and unconventional stands. Graphics and decoration service. Furnishing of stands with furniture and household appliances. ExPOSPED sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa tel.: , fax: ExpoSped jest firmą spedycyjną, specjalistą w logistyce targowej i wyłącznym spedytorem na terenie Warszawskiego Centrum ExPO xxi. Firma świadczy usługi na terenach targowych w Polsce i na całym świecie. Doświadczony personel (spedytorzy i agenci celni) zna doskonale specyfikę targów i wystaw, co gwarantuje wysoką jakość usług. Współpraca poza granicami z siecią renomowanych partnerów za- 16

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Targi w Polsce. w 2011 roku. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Polski przemysł targowy w 2011 roku. Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce

Targi w Polsce. w 2011 roku. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Polski przemysł targowy w 2011 roku. Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Report of Polish Chamber of Exhibition Industry Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego Targi w Polsce w 2011 roku Polski przemysł targowy w 2011 roku Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Wystawiennictwo

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI W NUMERZE 24 Spełniamy marzenia DOZOWNIK 16 Nowości Z BRANŻY 5 10 22 24 30 34 Polska Izba Gospodarcza Czystości czego o Nas nie wiesz? Polish Cleaning Chamber of Commerce What do

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo