TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców"

Transkrypt

1 Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 2010

2 Targowa mapa polski

3 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish chamber of Exhibition Industry TArgI w POLScE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 2010

4 Tytuł / Title: Targi w Polsce 2010 i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Exhibitions in Poland 2010 and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Wydawca / Publisher Polska Izba Przemysłu Targowego (Polish Chamber of Exhibition Industry) ul. Głogowska 26, Poznań, tel , , fax Redakcja / Editorial staff Marzenna Łukaszewicz (Redaktor naczelna / Editor-in-Chief), Halina Trawa, Jan Studencki Fotografie / Photos: Elżbieta-Orhon Lerczak, Ireneusz Zabłocki, foto archiwum Tłumaczenia / Translations: Marcin Domiter oraz materiały własne Członków PIPT Copyright by Polska Izba Przemysłu Targowego 2009 ISNN Terminarz opracowano na podstawie informacji przesłanych przez członków PIPT według stanu na dzień r. Za prawidłowość wpisów odpowiadają wyłącznie organizatorzy targów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach targów. Terminarz będzie aktualizowany na stronie internetowej zgodnie ze zgłaszanymi zmianami. Podane ceny powierzchni nie zawierają podatku VAT. Przedruk lub powielanie w dowolnej postaci lub sposób całości lub części publikacji wyłącznie za zgodą wydawców. Wykorzystanie materiałów zawartych w publikacji możliwe za podaniem pełnego źródła. The schedule was prepared on the ground of information received from the PTFC members, valid on 30th September The organizers are solely responsible for the accuracy of the entries. The organizers reserve for themselves the right to changes in their exhibition calendar. The schedule will be presented at: and updated according to any changes made by the organizers. All given space prices exclude VAT. Reprinting or reproduction in any manner or by any method in whole or in part only with the publisher s permission. Use of any materials included in this publication only with stating full particulars of the source. DTP Studio Wizualizacji GRAPHit Druk / Printing Drukarnia TECHNET, Kraków

5 SPIS TREśCI / TAbLE OF CONTENTS Słowo wstępne... 4 Introduction Rada Izby / Board // Biuro / Head Office... 6 Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego... 7 Members of the Polish Chamber of Exhibition Industry Targi uszeregowane według miast Exhibitions by cities bielsko-biała bydgoszcz Gdańsk Gdynia Jurata Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Poznań Sosnowiec Szczecin świebodzin Toruń Warszawa Wrocław Chronologiczny wykaz targów Exhibitions in chronological order Indeks branż Index of industries Branżowy wykaz targów Exhibitions by industry Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Trade fair and conference venues in Poland Targi za granicą z udziałem polskich wystawców Exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 3

6 SłOwO wstępne / INTrODucTION Szanowni Państwo! Najefektywniejsze narzędzie bezpośredniego marketingu targi sprawdza się w trudnych czasach. To właśnie teraz w okresie ewidentnego spowolnienia gospodarki polskiej potrzebne są jak nigdy dotąd częstsze kontakty bezpośrednie z partnerami biznesowymi z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki gospodarowania, potrzebne jest zaufanie w biznesie a to buduje się w kontaktach osobistych i wreszcie potrzeba pozytywnych emocji a te z kolei osiągamy podczas spotkań targowych. Komunikacja na targach jest najwszechstronniejsza i najbardziej interaktywna a poprzez to i najbardziej efektywna. Zakończone w połowie roku badania nad koniunkturą gospodarczą i targową w Polsce, a więc aktualne, wskazują na przywiązanie zwiedzających do wydarzeń targowych oraz zaufanie jakim wystawcy obdarzają organizatorów targów. Zwłaszcza tych najlepszych zrzeszonych w naszej Izbie. Wszyscy wierzą w rychłe nadejście lepszej koniunktury. Podzielone zdania są jedynie co do terminu jej nadejścia. Podczas gdy około połowa badanych wskazuje, że przełom nastąpi w drugiej połowie roku 2010 aż 25% respondentów spodziewa się poprawy już w pierwszej połowie przyszłego roku. Z wiarą w przyszłość kończone są i podejmowane nowe wielkie inwestycje targowe. Organizatorzy targów Członkowie naszej Izby proponują swoim wiernym partnerom biznesowym na rok przyszły 267 targów w Polsce i 572 poza granicami kraju. A więc bez mała tyle co w roku Zmienione zasady dofinansowania uczestnictwa polskich podmiotów gospodarczych za granica ale i w kraju, stwarzają nowe wyzwania i nowe szanse. Przekazując w ręce użytkowników terminarz targów na rok następny, życzę w imieniu całej naszej społeczności izbowej szybkiego powrotu do wysokiego tempa wzrostu, w każdej z dziedzin do których nasza oferta jest adresowana. Życzę powodzenia naszym stałym partnerom biznesowym i tym, którzy w uczestnictwie w targach po raz pierwszy szukają najlepszych rozwiązań. Polska Izba Przemysłu Targowego jak i wszyscy nasi Członkowie są do Państwa dyspozycji. Bogusław Zalewski Prezes Rady PIPT 4

7 SłOwO wstępne / INTrODucTION Dear Friends! The most effective instrument of direct marketing trade fairs works out quite well in these difficult times. Today, during the evident slowdown of the Polish economy, we need them as never before more frequent face-to-face contacts with business partners required by dynamic changes of the economic conditions; we need trust in business and this we build through face-to-face contacts and, finally, the craving for positive emotions which are born during trade fair meetings. Communication at trade fairs is the most versatile and the most interactive and, therefore, the most effective. The latest study, completed in the summer of 2009, of the economic situation and trade fair industry in Poland shows the attachment of visitors to trade fairs and exhibitions and the trust in trade fair organizers manifested by exhibitors. Especially in the best organizers associated in our Chamber. Everyone believes that the improvement will be felt very soon. We are only divided as to when it happens. While approximately half of the respondents say that the positive change will take place in the second half of 2010, as many as 25% expects the improvement in the first half of the next year. New large trade fairs projects which are almost completed as well as those in the early stages prove great faith in what the future brings. In 2010 trade fair organizers Members of our Chamber offer to their loyal business partners 267 trade fairs and exhibition in Poland and 572 abroad. That is almost as many as in The rules of subsidizing participation of Polish companies in trade fairs abroad and in Poland have been changed, which offers new challenges and new opportunities. Presenting this trade fair calendar for 2010, I wish you all, on behalf of our Chamber, the swift return to the steady economic growth in all your areas of activity. I wish all the best to our loyal business partners and to those who are looking for the best solutions in participating in trade fairs for the first time. Polish Chamber of Exhibition Industry and all our members are at your disposal. Bogusław Zalewski President of the board of PCEI 5

8 rada IzBy / BOArD // BIurO / HEAD OffIcE POLSKA IZbA PRZEMySŁU TARGOWEGO rada IzBy Prezes Rady Izby Bogusław Zalewski Wiceprezes Rady Izby Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie, Kraków) Wiceprezes Rady Izby Urszula Potęga (Międzynarodowe Targi Polska, Warszawa) Członek Rady Izby Paweł Babij (Interservis, Łódź) Członek Rady Izby Małgorzata Gałuszka Członek Rady Izby Andrzej Meliński (Meliński Minuth, Poznań) Członek Rady Izby Andrzej Mochoń (Targi Kielce sp. z o.o., Kielce) Członek Rady Izby Jacek Serkuczewski (Międzynarodowe Centrum Targowe, Pracownia Sztuk Plastycznych, Warszawa) Członek Rady Izby Maciej Witkowiak (Inter-Mark Group K. i M. Witkowiak, Poznań) BIurO IzBy Dyrektor Marzenna Łukaszewicz Wicedyrektor Halina Trawa Koordynator ds. Promocji Jan Studencki 6

9 CZŁONKOWIE POLSKIEJ IZby PRZEMySŁU TARGOWEGO MEMbERS OF POLISH CHAMbER OF ExHIbITION INDUSTRy

10 A- Z ZDZISŁAW FILIPIAK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe sp. z o.o. ul. Nieszawska 3, Poznań tel.: , fax: Projektowanie i kompleksowa realizacja stoisk targowych, wystaw i wnętrz w kraju i za granicą. Zabudowa niestandardowa z wykorzystaniem nietypowych materiałów i nowoczesnych technologii oraz w oparciu o systemy wystawiennicze. Pełne wyposażenie wykonywanych obiektów w meble, sprzęt gospodarczy i multimedialny. Usługi graficzno-plastyczne. Realizacja pod klucz wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Od 2004 roku firma pracuje zgodnie z normami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Firma posiada tytuł Lider Usług Targowych. 1997, , 2004 Design and comprehensive realization of trade fair stands, exhibitions and interiors all over the country and abroad. Unconventional construction based on non-typical materials and modern technologies with use of exhibition systems. Complete furnishing, household appliances, multimedia equipment. Graphics and decoration services. Turn-key development of public utility centers. The company has been working in accordance with quality management systems ISO 9001:2000 since The Company is the Trade Fair Service Leader prizewinner. A.S. MESSE CONSULTING Sp. z o.o. ul. Pasaż Ursynowski 7, lok. 43, Warszawa tel.: , fax: Firma jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę niemieckiej spółki targowej Messe Düsseldorf GmbH organizatora targów i wystaw na świecie oraz jej spółek siostrzanych, firm: Messe Düsseldorf Asia i Messe Düsseldorf China organizatorów targów w krajach azjatyckich. Od września 2008 r. jest również przedstawicielem największego w Turcji organizatora targów branżowych, firmy Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. Reprezentując w Polsce interesy wiodących w branży organizatorów targów na świecie świadczy usługi z zakresu marketingu wystawienniczego i consultingu dla polskich i zagranicznych firm. Zakres działalności firmy obejmuje: prowadzenie biura przedstawicielskiego i wspieranie działalności zagranicznych organizatorów targów na rynku polskim, obsługę wystawców i zwiedzających targi, kontakty z prasą branżową, współpracę ze związkami i organizacjami branżowymi, usługi w zakresie marketingu wystawienniczego: doradztwo w wyborze imprez targowych, organizację udziału firm w targach, projektowanie i budowę stoisk wystawienniczych, obsługę projektów targowych i wystaw w Polsce i za granicą, organizację i realizację prezentacji, konferencji prasowych, akcji promocyjnych oraz PR. 8

11 The company is the sole representative of Messe Düsseldorf GmbH the organizer of trade shows and exhibitions worldwide and subsidiaries Messe Düsseldorf Asia and Messe Düsseldorf China organizers of trade shows and exhibitions an Asian countries. Starting from September 2008 it is also the sole representative of Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. the leading organizer of trade shows and exhibitions in Turkey. Representing the businesses of the world leading trade fair operators the company provides services on exhibition marketing and consulting for companies in Poland and abroad. A wide range of services rendered includes: running the sole Polish representative office and supporting the foreign trade fair organizers on the Polish market, exhibitor and visitor service, contact with trade press, cooperation with associations and trade organizations, exhibition marketing services: consulting on selecting suitable trade fair, organizing fair participation, operating fair projects and exhibitions in Poland and abroad, stand design and construction, organizing presentations, press conferences, preparing and implementing advertising and promotional activities. AbISAL sp. z o.o. ul. Strzałkowskiego 26/6A, Poznań tel.: , , fax: , Firma zajmuje się kompleksową realizacją stoisk targowych w kraju i za granicą. Wykonuje projekty, dokumentację i wizualizację stoisk. Zapewnia pełną obsługę wystawców, wyposażenie stoiska w meble i sprzęt gospodarczy. świadczy usługi graficznoplastyczne, wydruki wielkoformatowe. Firma buduje stoiska w systemach wystawienniczych Syma i Octa oraz stoiska nietypowe: z płyty kartonowo-gipsowej i z elementów drewnianych. W ofercie również stoiska piętrowe i pawilony na otwartym terenie. The company is a provider of complete service in the area of construction of exhibition stands at home and abroad. The offer includes design of stands, documentation and visualization works, furnishing of stands with furniture and household appliances, graphic and plastic service and foolscap printouts. Abisal constructs both stands based on the Octanorm and Syma modular exhibition display systems elements and custom built stands: made of cardboard-plaster building boards and wooden elements as well as two-storey stands and pavilions in the open air. AbySS s.c. Małgorzata i Krzysztof Szofer ul. Sadnicka 19, Poznań tel.: , fax: Projektowanie i wykonawstwo ekspozycji targowych. Stoiska wykonywane pod klucz z pełnym wyposażeniem. Wykonawstwo indywidualnych mebli ekspozycyjnych. 9

12 Specjalizacja w realizacji nietypowych projektów. Własna pracownia projektowa oraz zaplecze warsztatowo wykonawcze. Ponadto wykonawstwo ekspozycji z projektów i elementów powierzonych przez klienta. Realizacja projektów w kraju i za granicą. Complete development of exhibition stands including designing and construction. Turn-key construction and complete stand equipment. Individual exposition furniture on request. Specialization in untypical projects. Own designing team and workshop. Construction of exposition stands based on client s projects and materials. Accomplishment of orders in Poland and abroad. If you wish to present your company in an untypical and unconventional way, we invite you to co-operate with us. We offer our knowledge and experience. Agencja FOOTAGE Dorota barełkowska ul. Składowa 32, Przeźmierowo k. Poznania tel.: , fax: Firma z blisko 20 letnią tradycją produkcji telewizyjnej i filmowej. Jej zespół jest twórcą projektów TV ExPO, tarnowo24. pl oraz targów telewizyjnych POZNAŃ MEDIA ExPO, a także projektów m. in. dla Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat i TV biznes. Zrealizowane przez nią filmy reklamowe były i są skutecznymi narzędziami marketingowymi wielu takich firm. Producent filmów reklamowych, reportaży, programów telewizyjnych i corporate video. Firma Footage tworzy każdy element projektu, począwszy od scenariusza, poprzez realizację zgodną z wszelkimi wymogami sztuki filmowej, aż do wykonania dowolnej ilości kopii lub przekazania gotowego do emisji materiału stacji telewizyjnej. Zatrudnia wybitnych specjalistów w swojej branży: scenarzystów, operatorów, dźwiękowców, montażystów, realizatorów telewizyjnych i grafików. Potrafi dopasować budżet i formę produkcji do oczekiwań i możliwości klienta. The company with almost twenty-year experience in television and film production. It has created such projects as TV EXPO, tarnowo24. pl and TV Fair POZNAŃ MEDIA EXPO as well as numerous projects for Telewizja Polska, Polsat TV and TV Biznes. TV advertisements made by Footage have been and still are the efficient marketing tools of some well known companies. The company offers comprehensive services of production of TV advertisements, documentaries, TV shows and corporate videos and is responsible for each element of production, starting from the script, through production according to the highest standards of film production, to making a required number of copies or transferring the ready material to the TV station for broadcast. Footage employs the best professionals: script writers, camera operators, sound engineers, editors, TV producers and graphics designers. The company can match the budget and the form of production to the expectations and financial means of each client. 10

13 Agencja MAJAKAR ul. Aleksandrowska 16/43, Łódź tel.: , fax: Działalność od 1995 roku. Projektowanie i realizacja stoisk targowych w kraju i za granicą. Realizacja stoisk indywidualnych na podstawie projektów własnych i powierzonych. Wykonywanie zabudowy stoisk piętrowych i pawilonów zewnętrznych, wyposażanie w meble, sprzęt gospodarczy i audiowizualny. W ofercie prace graficzne oraz wydruki wielkoformatowe na różnych nośnikach. Stoiska agencji są nagradzane na wielu imprezach targowych. Wysoki standard świadczonych usług potwierdzony jest wieloletnią współpracą z Wystawcami. Wyłączny przedstawiciel firmy Klemproducts, producenta systemu wystawienniczego KLEM. Established in 1995, the company offers development of individual stands according to in-house or client s design, including multi-storey stands and outdoor pavilions. A wide range of services includes: equipping stands with exhibition furniture and furnishings, domestic appliances, audiovisual equipment, graphic artwork an foolscap printouts on various carriers. The Agency s realizations have got numerous awards during various exhibitions. Long lasting cooperation with Exhibitors proves high standard of the service rendered by the company. The exclusive sales representative of Klemproducts, the producer of KLEM exhibition connectors system. Agencja SOMA sp. j. Marek Orłowski, Kamilla Walicka ul. Bronikowskiego 1, Warszawa tel.: , fax: AKTUALNOśCI Wydawnictwo Targowe ul. Dąbrowskiego 23/4, Poznań tel.: fax: Firma powstała w 1992 roku. Wiodącym tytułem wydawnictwa jest magazyn informacyjno-reklamowy Aktualności Targowe wydawany na wybrane, najbardziej prestiżowe targi w kraju. Firma związana jest z obszarem działalności Międzynarodowych Targów Poznańskich i innymi czołowymi ośrodkami targowymi w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Kielcach. Głównym założeniem funkcjonowania magazynu Aktualności Targowe jest wspieranie działań promocyjnych dużych firm, zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w targach, propagowanie 11

14 innowacji w polskiej gospodarce. Na łamach magazynu tworzone są również dogodne warunki promocji polskich liderów rynku, a także organizacji branżowych i naukowych. The company was established in It is the publisher of the Aktualności Targowe (Trade Fair News) magazine, traditionally published on the occasion of the most prestige exhibitions in Poland. The company cooperates with Poznań International Fair and other leading Polish exhibition centers including Gdansk, Warsaw, Wroclaw, Cracow and Kielce. The main objective of Aktualności Targowe is supporting promotional activities of large companies and encouraging small and medium enterprises to participate in exhibitions as well as propagating innovations in the Polish economy. The magazine offers convenient promotional conditions for the Polish business leaders trade and scientific organizations. ANNEbERG TRANSPOL INT. sp. z o.o. ul. Trasa Północna 1, Zielona Góra tel.: fax: Firma specjalizuje się w przewozach substancji płynnych chemicznych i bitumicznych. Dysponuje flotą rzędu 70 pojazdów ciężarowych, w tej liczbie 25 cystern chemicznych i bitumicznych, oraz 45 naczep plandekowych. Od wielu lat realizuje przewozy ładunków ponad gabarytowych. Firma wciąż rozbudowuje swój potencjał transportowy, a jednocześnie dba o wysokie kwalifikacje swoich pracowników. W 2001 roku przedsiębiorstwo wprowadziło system ISO. Certyfikację systemu ISO 9000 przeprowadziła firma Lloyds. Obecnie funkcjonującym systemem jest ISO 9001/2000. Wzorowa obsługa Klienta, rzetelna współpraca z urzędami publicznymi i bankami oraz podwykonawcami i dostawcami, a także podmiotowe traktowanie wszystkich pracowników firmy, pozwala od kilku już lat na coroczne uzyskiwanie tytułu firmy Fair Play. Kolejnym potwierdzeniem systematycznego rozwoju firmy i jej rzetelnej działalności jest fakt, że już od lat spółka jest laureatem konkursu Solidna Firma. The company is specialized in transportation of chemicals and bituminous substances in roadtanks. The modern rolling stock consists of 70 trucks, including 25 chemical and bituminous roadtanks and 45 tilt trailers. The company s transportation potential has been developed for years and at the same time all employees have been systematically trained over new obligatory rules, personal advice and knowledge of foreign languages. According to the market requirements the company implemented ISO system in The ISO 9000 system was audited by Lloyds company. At present the ISO 9001/2000 system is obligatory. Good customer services, reliable cooperation with public authorities, banks, subhauliers and suppliers, and also excellent treatment of all employees allows the company to obtain every year the title of the Fair Play company. Another confirmation of systematic development and reliable activity is the Solidna Firma (Reliable Company) award. 12

15 ANTARES STUDIO I GRUPA ul. Rzgowska 102, lok. 32, Łódź tel.: , , fax: Projektowanie i realizacja stoisk systemowych i niesystemowych, jednopoziomowych, wielopoziomowych i zewnętrznych. Firma działa od 1994 roku. Własny zespół projektowy. baza wykonawcza w Poznaniu. Możliwość profesjonalnego, estradowego oświetlania ekspozycji, zamocowanego do ramp wolnostojących lub zwieszanych z dachów hal wystawienniczych. Nagłośnienie stoisk, wyposażenie w multimedia, systemy głosowania, etc. Realizacja wydruków wielkoformatowych, pełne wyposażenie stoisk w meble, łącznie z komfortowymi, skórzanymi kompletami. Liczne nagrody za realizacje. Na życzenie pilotaż administracyjny w sprawach związanych z targami, akcje eventowe na stoiskach. Organizacja imprez firmowych. Designing and construction of system and custom exhibition stands, one-storey and multi-storey stands as well as outdoor stands. Business activity since Own designer team. Stand equipment base in Poznań. Ability to provide customers with professional scene lighting equipment based on foot-light construction. Numerous awards for the company s productions. On request full-range administration service rendered to exhibitors and organization of events at a stand. Organization of corporate events. ARCHITECT R.Ch. DESIGN ul. Trzebiatowska 47, Poznań tel.: , fax: Dostosowane pod indywidualne potrzeby klienta profesjonalne projektowanie i realizacja stoisk w różnych systemach wystawienniczych. budowa stoisk nietypowych, także piętrowych, wykraczających poza standardy targowe. Kompleksowe wyposażenie stoisk, łącznie z grafiką. Pełen zakres usług związanych z obsługą stoisk. Customized professional exhibition stand development. Designing and construction of stands based on elements in different stand construction systems. Unconventional stands including two-storey ones. Equipping stands, graphics, decoration works. Fullrange exhibition stand service. ART-CO Ewa Laskowska ul. Okrężna 5, Ząbki tel.: fax:

16 bit: biznes Innowacje Technologie sp. z o.o. ul. Głogowska 26, Poznań tel.: , , fax: C. HARTWIG Gdynia S.A. Aleje Jerozolimskie 212A, Warszawa tel.: fax: Kompleksowe usługi spedycyjno transportowe w kraju i za granicą z wykorzystaniem transportu morskiego, lądowego i lotniczego we wszystkich kierunkach geograficznych w eksporcie, imporcie, tranzycie oraz obsługa logistyczna wystaw, targów i konferencji w kraju i zagranicą. Transport i spedycja wszelkiego rodzaju eksponatów, od niewielkich gabarytów materiałów reklamowych dla kongresów i sympozjów, po elementy budowy stoisk i maszyny, niezależnie od wymiarów. Comprehensive forwarding and transportation services at home and abroad by sea, land and air from anywhere to everywhere in the world. Our offer encompasses the complex servicing of transport and forwarding of every kind of exhibit, from smallscale advertising materials for congresses and symposia, through elements of stand construction to production machines, irrespective of their dimensions. ELTAR Tęsna Elżbieta ul. Garibaldiego 4, lok. 18A, Warszawa tel.: ; fax: ELTAR działa na rynku targowym od 14 lat. Posiada szerokie kontakty z renomowanymi zagranicznymi towarzystwami targowymi i współpracuje z wieloma polskimi firmami i instytucjami. Firma zajmuje się kompleksową organizacją wystąpień polskich firm na targach w kraju i za granicą, projektowaniem i budową pod klucz indywidualnych stoisk targowych i ekspozycji narodowych w systemie Octanorm oraz systemach niestandardowych, kompleksową obsługą wystawców (przelot, zakwaterowanie, organizacja spotkań branżowych, konferencji; hostessy, tłumacze). ELTAR jest wyłącznym reprezentantem na Polskę zagranicznych towarzystw targowych: Hungexpo S.A. budapeszt i Veronafiere Werona. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Międzynarodowych Targów Spożywczych GULFOOD w Dubaju. 14

17 The company has got 14-year experience on the exhibition market and contacts with renowned exhibition organizations. It cooperates with numerous Polish and foreign companies and institutions. Eltar provides comprehensive organization of participations of Polish companies in exhibitions at home and abroad. The company s offer includes design and turn-key construction of individual stands and national pavilions in the Octanorm system as well as non standard stands, comprehensive services for exhibition participants including flight reservation, hotel booking, organization of business meetings, conferences, hostesses, translators. The company is the exclusive representative of the foreign exhibition organizers: Hungexpo S.A. from Budapeszt i Veronafiere from Verona. It is also the exclusive representative in Poland of GUL- FOOD International Foodstuffs Exhibition from Dubai. ExACTUS s.j. Al. Kościuszki 17, Ip., Łódź tel.: fax: Firma działa od 1991 roku. Zajmuje się organizacją wystaw, kongresów i zjazdów medycznych. Jest organizatorem środkowoeuropejskiej Wystawy Stomatologicznej: CEDE. Established in 1991, the company is the organizer of medical exhibitions, congresses and conferences, including Central European Dental Exhibition CEDE. ExPO LINIA sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 298, Luboń k. Poznania tel.: , fax: , Zabudowa stoisk targowych według indywidualnych projektów architektonicznych. Realizacja stoisk parterowych i piętrowych. Potwierdzeniem kreatywności zespołu i wysokiego standardu usług są otrzymane liczne wyróżnienia przyznane przez organizatorów targów. Kompleksowy zakres usług obejmuje m. in.: wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektowej i technicznej, wykonanie zabudowy wystawienniczej, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, realizację oświetlenia, opracowanie i wykonanie oprawy graficznej stoiska (elementy przestrzenne, podświetlane, wydruki wielkoformatowe), wyposażenie stoiska w meble, wyposażenie zaplecza kuchennego, profesjonalny sprzęt audiowizualny, serwis kwiatowy, techniczny, fotograficzny, sprzątanie stoiska, demontaż stoiska, transport i dostawę eksponatów oraz transport osobowy uczestników targów (w Poznaniu). Development of exhibition stands based on tailor-made designs including one and two level stands. Numerous rewards received from trade fair and exhibition organ- 15

18 izers acknowledge creativity of the team and high standards of rendered services which include: professional design and technical documentation, construction of exhibition stands, electrical installation, water and sewage installation, lighting, graphic design of exhibition stands, provision of furniture and household appliances, audiovisual equipment, loud speaking equipment, flower arrangements, technical support, photographing, cleaning, disassembly of stands, transport and delivery of exhibits and transport of participants (in Poznan). ExPO-PLAN Adam Konieczny ul. Śniadeckich 9/1, Poznań tel.: , fax: , ExPO-SySTEM sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 9/11, Poznań tel.: , fax: Kompleksowa zabudowa stoisk targowych. Projektowanie architektoniczno-graficzne. Projektowanie dokumentacji techniczno-elektrycznej. Wykonawstwo stoisk w systemie oktagonalnym, również piętrowych oraz w wersjach niesystemowych (stoiska nietypowe). Realizacja usług graficzno-plastycznych. Wyposażenie stoisk w meble oraz sprzęty gospodarcze. Comprehensive development of trade fair stands. Architectural and graphic design. Technical and electric working plans design. Construction of stands in the octagonal system, including two-storey stands and unconventional stands. Graphics and decoration service. Furnishing of stands with furniture and household appliances. ExPOSPED sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa tel.: , fax: ExpoSped jest firmą spedycyjną, specjalistą w logistyce targowej i wyłącznym spedytorem na terenie Warszawskiego Centrum ExPO xxi. Firma świadczy usługi na terenach targowych w Polsce i na całym świecie. Doświadczony personel (spedytorzy i agenci celni) zna doskonale specyfikę targów i wystaw, co gwarantuje wysoką jakość usług. Współpraca poza granicami z siecią renomowanych partnerów za- 16

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

17-20.02.2015, POZNAŃ

17-20.02.2015, POZNAŃ 17-20.02.2015, POZNAŃ HOME DECOR TARGI WNĘTRZ MEBLE POLSKA TARGI MEBLI ARENA DESIGN EUROPEJSKI DESIGN DLA BIZNESU VMG EXPO TARGI MEBLE POLSKA I HOME DECOR NAJWIĘKSZE BIZNESOWE SPOTKANIE BRANŻY MEBLARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Z jakiej paki LOGIPAK?

Z jakiej paki LOGIPAK? 30 EDYCJA Z jakiej paki LOGIPAK? Konrad Fleśman dyrektor targów TAROPAK i LOGIPAK Warto rozmawiać. I warto słuchać. To właśnie rozmowy z przedstawicielami branży skłoniły nas do podjęcia decyzji o wydzieleniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

9-13.02.2015, MOSKWA

9-13.02.2015, MOSKWA 9-13.02.2015, MOSKWA VMG EXPO PRODEXPO TARGI SPOŻYWCZE, OPAKOWANIA I MASZYN NAJLEPSZE MIEJSCE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWYMI TRENDAMI ORAZ NIEWYCZERPANE ŹRÓDŁO INFORMACJI O ŚWIATOWYCH RYNKACH MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

14-17.10.2014, POZNAŃ

14-17.10.2014, POZNAŃ 14-17.10.2014, POZNAŃ KOMTECHNIKA MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI KOMUNALNEJ POLEKO MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA INVESTFIELD SALON NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI GMINA TARGI PRODUKTÓW I USŁUG DLA

Bardziej szczegółowo

Wszystkie projekty zamieszczone w niniejszej prezentacji chronione są prawem autorskim i należą do VMG Sp. z o.o. VMG Sp. z o.o.

Wszystkie projekty zamieszczone w niniejszej prezentacji chronione są prawem autorskim i należą do VMG Sp. z o.o. VMG Sp. z o.o. POLAGRA FOOD MIĘDZYNARODOWE TARGI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLAGRA TECH MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGII SPOŻYWCZYCH POLAGRA GASTRO MIĘDZYNARODOWE TARGII GASTRONOMII SMAKI REGIONÓW INVEST-HOTEL TARGI WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW TARGOWYCH

KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW TARGOWYCH KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW TARGOWYCH PRZYGOTOWANIE EVENT POMYSŁ PROJEKT STOISKA KOMPLEKSOWA BUDOWA STOISKA INSTALACJA ELEKTRYCZNA I WODNO-KANALIZACYJNA OBSŁUGA LOGISTYCZNA PERSONEL SPRZĄTAJĄCY, CATERING,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO

Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO Meble i zabudowy NEWMOR EXPO Newmor Expo jest nową marką firmy Newmor Polska, która zapewnia realizacje w największych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

WARSAW EXPO - ZAUFAJ PROFESJONALISTOM WWW.WARSAWEXPO.EU

WARSAW EXPO - ZAUFAJ PROFESJONALISTOM WWW.WARSAWEXPO.EU WARSAW EXPO - ZAUFAJ PROFESJONALISTOM JEDNO MIEJSCE WIELE MOŻLIWOŚCI HALA E D C B A HALA F WARSAW EXPO POSIADA: 143 000 m 2 powierzchni wystawienniczej - 6 hal Warsaw Expo to nowe Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Home. Strona główna. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102. registration / correspondence address:

Home. Strona główna. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102. registration / correspondence address: Home Strona główna office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland Welcome to the website of Wochen - Office

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z ogólnie pojętą promocją. Oferujemy obsługę w zakresie projektowania graficznego

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ TMD Spółka z o.o. ul.czerwińskiego 6 40-123 Katowice KRS: 0000208384 Kapitał zakładowy 600.000 PLN KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BANK HOTEL BIURO RESTAURACJA Tel. kom. +48 608 591 132 Tel. kom. +48 604

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants CENTRUM KONFERENCYJNE Nowoczesne centrum konferencyjne o

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Branża reklamowa

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Branża reklamowa Russell Oferta usług Branża reklamowa Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej.

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej. Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej www.caps-group.com 2 CO ROBIMY? Grupa CAPS oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania dla kompleksowego wyposażenia powierzchni handlowych, edukacyjnych, biurowych,

Bardziej szczegółowo

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja)

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja) wersja Polska Firma CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU jest firmą zorientowaną na organizację szkoleń i eventów działajacą na rynku już 10 lat. Dział EVENTS przeżywa swój intensywny rozwój. Dzięki elastyczności

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. jeden z wiodących dystrybutorów rozwiązań IT w Polsce. Rok założenia: 1998 r. Siedziba firmy: Poznań Struktura Firmy:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. jeden z wiodących dystrybutorów rozwiązań IT w Polsce. Rok założenia: 1998 r. Siedziba firmy: Poznań Struktura Firmy: Konsorcjum FEN Sp. z o.o. jeden z wiodących dystrybutorów rozwiązań IT w Polsce Rok założenia: 1998 r. Siedziba firmy: Poznań Struktura Firmy: dział: handlowy dział: advanced technologies dział: monitoring

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA STOISK KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TARGÓW, KONFERENCJI, KONGRESÓW I EVENTÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ. Yes We Can! Labelexpo Bruksela 2015

ZABUDOWA STOISK KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TARGÓW, KONFERENCJI, KONGRESÓW I EVENTÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ. Yes We Can! Labelexpo Bruksela 2015 Yes We Can! Labelexpo Bruksela 2015 Work in progress... Rema Days 2012 ZABUDOWA STOISK W oparciu o wieloletnie doświadczenie chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę i pomoc przy zaplanowaniu zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Insenssion Music and Event Agency Al. 3-go Maja 14/77, 00-381 Warszawa

Insenssion Music and Event Agency Al. 3-go Maja 14/77, 00-381 Warszawa Insenssion Music and Event Agency Al. 3-go Maja 14/77, 00-381 Warszawa tel. kom. +48 501 157 407, tel. kom. +48 502 30 30 60 email: office@insenssion.com O nas Jesteśmy kreatywną Agencją Eventową ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

IFS APPLICATIONS DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH 2012 IFS

IFS APPLICATIONS DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH 2012 IFS www.ifsworld.com IFS APPLICATIONS DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODNO-KANALIZACYJNYCH O IFS I IFS APPLICATIONS GLOBALNA OBECNOŚĆ ROK ZAŁOŻENIA 1983 SIEDZIBA Linköping (Szwecja) KRAJE 60 ODDZIAŁY > 70 KLIENCI 2,000

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

ORZ7 IN. made in Poland

ORZ7 IN. made in Poland EN Concept Whilst researching the history of the polish lighting industry, we came across a significant chapter detailing the Mesko Factory, which specialised in the production of outdoor lamps. One of

Bardziej szczegółowo