15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. wydanie specjalne czerwiec 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. wydanie specjalne czerwiec 2005"

Transkrypt

1 m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j wydanie specjalne czerwiec 2005 d o l n o ś l ą s k i e j izby gospodarcze j 15lat

2

3 kierowali izbą Można zapytać, co po piętnastu latach pracy organizacji samorządowej było dla niej najbardziej znaczące i jest warte podkreślenia dzisiaj. Lista takich akcentów byłaby niewątpliwe długa, ale ja zwrócę uwagę na jedno: na wierność naszego środowiska idei, która stała się początkiem działania DIG tą wartością nadrzędną było zawsze dobro wspólne. Wojciech Winciorek ( ) Janisław Muszyński ( ) Roman Ziaja ( ) Sławomir Lejman ( ) Do dachu daleko To, że jako samorząd gospodarczy jesteśmy wciąż aktywni, że mimo różnych trudności swoją misję nadal pełni wielu pionierów Izby, wynika właśnie z zaakceptowanej 15 lat temu idei. Jako jeden z organizatorów ruchu samorządowego pamiętam zapał, jaki nam towarzyszył, gdy po 45 latach braku autentycznego przedstawicielstwa przedsiębiorców zaczęliśmy robić coś dobrego i potrzebnego dla społeczności biznesowej, która się odradzała. Większość z nas miała doświadczenia z firm państwowych, bardzo niewielu z prywatnych. Uważaliśmy, że tworząc nową jakość, musimy zacząć od zmiany stereotypowego wizerunku przedsiębiorcy wykreowanego w poprzednich dekadach: prywaciarza, badylarza, wrzodu na zdrowym ciele socjalistycznej gospodarki - co nie do końca samorządowi się udało. Wciąż uważam, że powinnością samorządu są dalsze starania o właściwy wizerunek tej grupy społecznej - zdecydowana większość polskiej gospodarki jest dzisiaj w rękach prywatnych, a w odbiorze społecznym portret zbiorowy pracodawców ideologicznie jest nadal jakby z odległej historii. Ale obiektywnie też należy zauważyć, jak wiele w ostatnich latach zmieniło się na korzyść, a DIG nabrała większego znaczenia - i to nie tylko siłą rozpędu. Zmiany te nastąpiły nie w wyniku jakiegoś nagłego przełomu, tylko procesu, który wypełniła nasza konsekwentna praca. Władza potrzebowała opinii środowisk przedsiębiorców przy podejmowaniu niektórych decyzji tak zaczęły się rodzić stosunki partnerskie. Szczególnie we Wrocławiu dało się to zauważyć. Znając nasz kraj i porównując rozwój wielu miast na przestrzeni lat, dochodzę do wniosku, że Wrocław jest dla biznesu najlepszym adresem w Polsce, i to trzeba głośno artykułować: nasze relacje z władzami Wrocławia, z wojewodami i marszałkami województwa - bez względu na formacje polityczne - były zawsze poprawne. Od roku zmieniła się sytuacja - jesteśmy w Unii Europejskiej. Zmienia się też mentalność przedsiębiorców, którzy się bali, że nie sprostają nowemu wyzwaniu, a rzeczywistość jest wręcz odwrotna: my jesteśmy konkurencyjni. To trzeba podkreślić, bo w tym zbiorowym portrecie polskich przedsiębiorców ma swój udział każdy z członków Izby. Dlatego chciałbym podziękować absolutnie wszystkim, bo wszyscy - w piętnastoleciu - dołożyli w DIG swą cegiełkę. Jedni postawili fundamenty, inni ściany nośne, następni ściany działowe, a jeszcze inni strop. Ale do dachu wciąż mamy daleko, gdyż proces budowy trwa i jest to zadanie dla następnych pokoleń. My, członkowie-założyciele Izby, coraz bliżsi jesteśmy już myśli o potrzebie odpoczynku. Na koniec jeszcze konkluzja: skoro do dachu daleko co następcy będą mieli do zrealizowania? Na Dolnym Śląsku mamy ok. 320 tys. podmiotów gospodarczych wspólnymi siłami, opierając się na wiedzy i nowych technologiach, trzeba coraz bardziej modernizować nasz regionalny dom. To bardzo ambitne wyzwanie. Zbigniew Sebastian (od ) DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 piętnaście lat misji Co z bogatej oferty działalności Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Komitet Obchodów XV-lecia uznaje w dniach jubileuszu Izby za najbardziej istotne dla jej wizerunku? - Najpełniejsza odpowiedź byłaby wówczas, gdybyśmy zaprezentowali cały dorobek Izby, jest ona bowiem jedyną instytucją, która działa na rzecz środowiska przedsiębiorców nie tylko wrocławskich od piętnastu lat. Jednak taka prezentacja wszystkiego od A do Z w dniach jubileuszu może być nieco nużącym przekazem, gdyż działania Izby zgodnie z jej misją polegają na skuteczności, nie spektakularności jej inicjatyw. Ważne jest na przykład, że nasze interpelacje, które trafiają do resortów rządowych lub do marszałka Sejmu, odnoszą właściwy skutek, a nie to, że myśmy interweniowali. Ważne jest to, że spotkania naszych przedstawicieli z dolnośląskimi parlamentarzystami zmierzają do tego, by stworzyć właściwy klimat i zrozumienie dla stanowienia prawa przychylnego działalności gospodarczej, a nie sam fakt, że to my, DIG czyni takie starania. Ale z tego kalendarza wielu naszych pożytecznych inicjatyw i skutecznych działań, przynajmniej jednym pochwalić się trzeba: bardzo udanym zaangażowaniem się w integrację z Unią Europejską. Mnóstwo funduszy pomocowych, skierowanych do przedsiębiorców, mogą oni otrzymać poprzez DIG. Podkreślę jeszcze, bo to jest ważne: również nie będąc członkiem DIG. My służymy pomocą każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą, gdyż wspieranie przedsiębiorców jest składnikiem naszej misji. Dodam jeszcze, że efektywność pracy w obszarze unijnym wynika też z tego, że zanim jako kraj staliśmy się formalnie członkiem wielkiej europejskiej rodziny, DIG była już członkiem takiej struktury europejskiej, jak Unia Izb Łaby i Odry. To członkostwo przygotowało nas dobrze do roli, jaka nam później przypadła. Doceniając fakt, że Izba ma dobre partnerskie kontakty z wieloma środowiskami samorządowymi, administracyjnymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi, i zrozumienie dla jej poczynań, DIG ustanawia stałe wyróżnienie dla osób zasłużonych dla tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości w postaci Złotej Odznaki Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Dlatego Komitet Obchodów XV-lecia DIG przyjął koncepcję, żebyśmy sami na swój temat mówili jak najmniej, niech o nas i o sprawach, które dzieją się wokół, wypowiedzą się inni na łamach jubileuszowego wydawnictwa, ukazującego się z okazji naszego piętnastolecia. Opinie tak znamienitych osób będą dla nas również sugestią, jak kształtować nasze relacje z otoczeniem, by dalej rozwijać działalność Izby i służyć jak najlepiej przedsiębiorcom. Na koniec, w imieniu Komitetu Obchodów XV-lecia DIG, chciałbym podziękować wszystkim, zwłaszcza członkom Rady DIG, którzy społecznie i bezinteresownie działają na rzecz Izby i naszego wspólnego dobra. Janusz Trzciński Przewodniczący Komitetu Obchodów XV-lecia DIG Członkowie Komitetu: Wojciech Kraus i Mirosław Poniżnik PROGRAM Obchodów 15-lecia Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 21 czerwca (wtorek) 2005 r. Ratusz Sala Wielka Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Uroczystość Wręczenia Złotych Laurów, Powitanie Gości przez Zbigniewa Sebastiana, Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Wręczenie Złotych Laurów Dolnośląskiej Izby Gospodarczej dla: Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza Prof. Leszka Balcerowicza, Prezesa Narodowego Banku Polskiego Rafała Dutkiewicza, Prezydenta Miasta Wrocławia Wręczenie Honorowych Złotych Odznak Krajowej Izby Gospodarczej i Złotych Odznak Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Uroczysty bankiet z udziałem kwartetu Sordino. 23 czerwca (czwartek) 2005 r. Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego Polsko-niemieckie forum gospodarcze Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec. Podsumowanie i perspektywy po roku członkostwa z udziałem m.in. Janusza Reitera, b. Ambasadora RP w Niemczech, i Ministra Gospodarki w Brandenburgii, Ulricha Junghannsa oraz przedsiębiorców polskich i niemieckich. 26 czerwca (niedziela) 2005 r. JACHT KLUB AZS, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego IV Regaty VIP-ów Hotelu Tumskiego i Dolnośląskiej Izby Gospodarczej o Puchar Prezydenta Miasta Wrocławia DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 dig jako partner R afał Dutkiewicz prezydent Wrocławia Dolnośląska Izba Gospodarcza bardzo ceni sobie współpracę z Urzędem Miejskim we Wrocławiu i Panem Prezydentem osobiście. Jakie są Pana oczekiwania w stosunku do Izby i środowiska biznesu przez nią reprezentowanego? - Bardzo dziękuję za te słowa, jest mi niezwykle miło. Chciałbym serdecznie pogratulować Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej jubileuszu 15 lecia obecności w życiu gospodarczym Wrocławia i regionu. Trudno przecenić rolę Izby w kształtowaniu przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku i rozwoju kontaktów biznesowych. Jest to bardzo ważne i zawsze służyło aktywizacji gospodarczej. Jestem szczególnie zadowolony i dumny z naszej, niezwykle intensywnej i owocnej współpracy. Urząd Miejski Wrocławia oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza wielokrotnie brały udział we wspólnych projektach: organizacja misji gospodarczych, wyjazdu przedsiębiorców na Futuralia, przygotowanie szeregu konferencji tematycznych i pomoc lokalnemu biznesowi. Wyznacznikiem naszych działań była zawsze troska o rozwój gospodarczy, a kontakty z Izbą cechują się nie od dziś wysoką jakością i pełnym profesjonalizmem. W perspektywie naszej obecności w Unii Europejskiej otwierają się dla Wrocławia nowe perspektywy, nowe szanse. Postaramy się je wykorzystać. W tym kontekście widzę nowe płaszczyzny i kierunki współpracy z Dolnośląską Izbą Gospodarczą. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i dalszego rozwoju. Adam Grehl wiceprezydent Wrocławia Wniósł Pan znaczący wkład w dzieło prywatyzacji mienia komunalnego, w której ważnym uczestnikiem były podmioty gospodarcze. Czy uważa Pan, że ich poczynania w sprywatyzowanych obiektach spełniają założenia, jakie legły u podstaw tego procesu? Nie tylko potrafią spełnić założenia, ale zdecydowanie przewyższają wszelkie oczekiwania. Wrocławianie, w szczególności przedsiębiorcy, podejmują nie tylko dobre decyzje biznesowe, ale też wzbogacają je swoim indywidualizmem i pasją tworzenia. Ileż wspaniałych przykładów wokół nas! Niepowtarzalny charakter wielu lokali, kawiarni, restauracji i sklepów, ileż wyremontowanych lub wybudowanych kamienic i budynków. Prywatyzacja wzmocniła podstawy działania wielu firm. Stworzyła szansę na budowanie tradycji pokoleniowej miejsc i konkretnych osób lub firm, rzemieślników czy handlowców. Poczucie stabilności zdecydowanie sprzyja ich dalszemu rozwojowi. Aktywność mieszkańców odmieniła dodała mu dynamizmu i tworzy podstawy ekonomiczne miasta. Wierzę w siłę ducha wrocławskiej przedsiębiorczości i jestem przekonany, że przyszłość przyniesie kolejne dobre przykłady. Sławomir Najnigier wiceprezydent Wrocławia Był Pan jednym z założycieli DIG - dzisiaj jest Pan partnerem Izby. Czy ten rodowód w jakimś stopniu wpływał na Pańską działalność w administracji samorządowej? - Myślę, że tak. Po pierwsze: Łączy nas rodowód. DIG i samorząd miejski są rówieśnikami. Wtedy było oczywiste, że uczestniczymy w obalaniu komunizmu, że wszechwładzę jednej partii zastąpi szybko konkurencja wielu partii, że monopol na informację zastąpi pluralizm, że centralnie sterowana gospodarka państwowa zostanie wyparta przez gospodarkę prywatno-rynkową, że jednolita własność państwowa rozpadnie się na wiele różnych składników, że wiele funkcji państwowych przejmą samorządy lokalne, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe czy izby gospodarcze Po drugie: Łączy nas sposób rozwiązywania spraw. Jesteśmy pozytywistami. Jak zwykle w czasach rewolucyjnych pada pytanie: co zrobić z tą wolnością? Jak zamienić obalanie w budowanie? Jak zastąpić negację i opozycję działaniami konstruktywnymi i twórczymi? Ojcowie - założyciele izb gospodarczych (jak Aleksander Paszyński) i samorządu terytorialnego (jak prof. Jerzy Regulski) wierzyli w zawodową i społeczną aktywność obywateli i nawoływali do samoorganizacji. Myślę, że na wrocławianach na pewno nie zawiedli się. We Wrocławiu nie ma kłopotu z odpowiedzią, co zrobić z wolnością. Po trzecie. Mamy wspólne spojrzenie na rolę miasta w biznesie i biznesu w mieście. DIG stała się trwałym partnerem wrocławskiego samorządu. Można wymienić setki wspólnych przedsięwzięć. Konferencje, programy, misje, przedsięwzięcia gospodarcze. Dzięki temu dialogowi i w porozumieniu z przedsiębiorcami, kolejne władze Wrocławia chcą budować dobry klimat dla biznesu. Na tej współpracy wygrywamy wszyscy, wygrywa Wrocław. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 dig jako partner Stanisław Łopatowski wojewoda dolnośląski Dolnośląska Izba Gospodarcza sprzyja rozwojowi rodzimego biznesu, współpracując na szczeblu regionalnym z wieloma środowiskami zawodowymi. Czy ten atut Izby jest atrakcyjny dla urzędu wojewody? - Dolny Śląsk to region z ogromnym potencjałem gospodarczym. Ten potencjał tkwi nie tylko w korzystnym położeniu geograficznym czy naturalnych zasobach, ale przede wszystkim w samych Dolnoślązakach. Trzeba tylko ten potencjał mądrze wykorzystać, mądrze nim pokierować. Na Dolnym Śląsku mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową dzięki świetnym uczelniom co roku na rynku pracy pojawia się rzesza specjalistów różnych dziedzin. Teraz, kiedy otworzyła się przed nami gospodarka UE i związane z nią szanse pracy dla młodych ludzi, ważne jest, aby tych specjalistów zatrzymać u siebie. Zależy nam przecież, aby coraz liczniejsi zagraniczni inwestorzy zatrudniali polskich, dolnośląskich pracowników. Równie istotne jest stwarzanie korzystnych warunków rozwoju rodzimej przedsiębiorczości. Myślę, że zarówno władzy każdego szczebla, jak i instytucjom wspierającym podmioty gospodarcze powinno zależeć na kreowaniu przychylnego nastawienia do lokalnego biznesu. Dużą rolę może odgrywać i odgrywa tu DIG, uświadamiając włodarzom regionu nonsensy prawa godzące w rozwój gospodarczy i proponując rozwiązania, które ułatwiają działalność przedsiębiorcom. Dr Helmut Schöps konsul generalny RFN we Wrocławiu W Niemczech izby gospodarcze są krytycznym partnerem polityki i administracji. Jak Pan postrzega funkcjonowanie środowisk biznesowych w Polsce i rolę integracyjną dla nich takich organizacji jak DIG? - Najbardziej znana różnica między polskimi a niemieckimi izbami gospodarczymi to obowiązkowa przynależność firm, które niejako automatycznie dają niemieckim izbom z powodu ich wielkości spory wpływ w poszczególnych dziedzinach. Także sytuacja finansowa niemieckich izb jest znacznie bardziej komfortowa z powodu dużej liczby obowiązkowych członków. Niezależnie od tego izby gospodarcze odgrywają w Polsce po przemianach z przełomu roku 1989 i 1990 znaczącą rolę. Są poszukiwanym partnerem przy licznych projektach polsko-niemieckich. Nie sposób też przecenić ich znaczenia w kojarzeniu podmiotów gospodarczych, owocujących często cennymi kontaktami biznesowymi. Wymienić należy również lobbowanie izb w gremiach politycznych i współtworzenie w ten sposób warunków ramowych gospodarki. Dolnośląska Izba Gospodarcza już od 15 lat znakomicie służy całemu regionowi. Z okazji jubileuszu życzę wszystkiego dobrego i wiele sukcesów na przyszłość. Bogdan Zdrojewski poseł na Sejm R.P. Pięć lat temu, z okazji 10-lecia DIG, powiedział Pan jako prezydent Wrocławia: Wystawiam biznes wrocławski na ciężką próbę, ale fakt, że większość przetargów wygrywają firmy wrocławskie, bardzo mnie satysfakcjonuje. Dowodzi, że mamy wiele podmiotów, które świetnie sobie radzą w warunkach ostrej konkurencji. Czy dzisiaj potwierdzi Pan tamtą opinię? Nie podlega dyskusji, że o pomyślności gospodarczej miasta dnia dzisiejszego decydują sukcesy podmiotów gospodarczych osiągane w ostatnich 15 latach. Był to bowiem nie tylko czas intensywnej transformacji, ale w finale także zderzenie z rzeczywistością i warunkami dyktowanymi przez standardy państw Unii Europejskiej. To, że Wrocław się broni, osiąga niezłą pozycję we wszystkich rankingach, zawdzięczamy działalności Izby i poradzeniu przez większość podmiotów gospodarczych z wyzwaniami lat dziewięćdziesiątych. Mam wrażenie, że właśnie wysokie oczekiwania i w pewnym sensie brak sztucznej, pozarynkowej ochrony wrocławskiej przedsiębiorczości spowodowały szybsze i bardziej profesjonalne przygotowanie się do działalności już w warunkach XXI wieku. Nie oznacza to jednak zakończenia procesu, jak też konieczności obrony tego, co wrocławskie. Nic nie jest dane raz na zawsze i nie może być tak, że przy porównywalności ofert te zewnętrzne są lepiej traktowane. Każda złotówka pozyskana lub też wypracowana tu, na Dolnym Śląsku, powinna być jak najdłużej w obiegu i trafić do jak największej liczby podmiotów gospodarczych. Skala tego zjawiska w znacznym stopniu będzie generować pomyślność materialną każdej osoby i całego regionu. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

7 Paweł Wróblewski marszałek województwa dolnośląskiego Profesjonalizm Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, zrzeszającej kilkuset przedsiębiorców, w pierwszym piętnastoleciu jej działalności wielokrotnie był zauważany i pomocny dla władz regionalnych. Czy to dobry prognostyk na współpracę dla organów samorządu terytorialnego w przyszłości? - Dolnośląska Izba Gospodarcza jako instytucja samorządu gospodarczego wspiera przedsiębiorczość opartą na zasadach uczciwej konkurencji, promuje produkty markowe i aktywizuje lokalne środowisko gospodarcze. Współpracując z wieloma zagranicznymi partnerami, ułatwia nawiązywanie kontaktów między firmami z różnych krajów. Wysoko oceniam współpracę z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, która przyczynia się do promocji Dolnego Śląska jako regionu o dużym potencjale gospodarczym. Zarówno Izbie, jak i nam zależy na rozpowszechnianiu informacji o funduszach unijnych, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy. Zrealizowanie planów związanych z rozwojem regionalnym wymaga znacznej aktywności i determinacji działań wielu środowisk, to wypadkowa szeregu wspólnie podjętych działań. Uważam, że samorząd odgrywa służebną rolę w stosunku do mieszkańców regionu, a jego zadaniem jest między innymi wspomaganie przedsiębiorczości. Dlatego bardzo ważne jest zaufanie, efektywna komunikacja i współpraca między biznesem a samorządem, razem bowiem wypracowujemy przyszłość Dolnego Śląska. Władze samorządowe wspierają działania integrujące środowisko biznesu, jesteśmy zainteresowani wszelkimi inicjatywami, które promują regionalną przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą. Igor Sedo konsul generalny Republiki Czeskiej we Wrocławiu Czy w nowych europejskich warunkach polityczno-gospodarczych jest szansa na zacieśnienie współpracy sąsiedzkiej pomiędzy środowiskami przedsiębiorców w obu krajach? - Współpraca regionalna stanowi istotny człon wzajemnej współpracy czesko-polskiej. Jako taka obejmuje nie tylko współpracę między instytucjami kulturalnymi, szkolnymi, stowarzyszeniami obywatelskimi, partnerskie stosunki miast, lecz także obszar współpracy gospodarczej i handlowej. Przystąpienie Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej stworzyło nowe, bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju współpracy regionalnej. To właśnie polityka regionalna jest ważnym kierunkiem działania Unii Europejskiej i dlatego poświęca się jej szczególną uwagę. Polityka kohezyjna, której celem jest stopniowe wyrównywanie różnic po obu stronach granicy, a w szczególności zaś zrównoważony rozwój całego regionu, zakłada, iż wzajemna współpraca w obszarze przedsiębiorczości i współpracy gospodarczej będzie w przyszłości w tej polityce odgrywać zasadniczą rolę. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na wspólnym obszarze przygranicznym, są zainteresowane nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy. Ich aktywność musi być ukierunkowana a w dniu dzisiejszym w wielu przypadkach jest już ukierunkowana na zwiększanie wzajemnej wymiany handlowej, na realizację wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, na obopólną kooperację. Takie inicjatywy przedstawiają jedną z dróg, jak wspólnymi siłami zwiększać potencjał czeskopolskiego regionu, jak podnosić poziom życia obywateli regionów przygranicznych, jak zapewniać wytwarzanie nowych miejsc pracy i zamieniać w ten sposób ten teren w nowoczesny i perspektywiczny region zjednoczonej Europy. To nie tylko wyzwanie, ale równocześnie konieczność. Jacek Protasiewicz eurodeputowany Czy spojrzenie z Brukseli na na jego dorobek i jego środowisk zawodowych, nanosi jakieś korekty na opinie wcześniejsze? - Nanosi, ale tylko i wyłącznie w pozytywnym wymiarze, mając na względzie aktywność innych izb regionalnych, zwłaszcza w pozyskiwaniu środków. Widać, że DIG i przedsiębiorcy wrocławscy są niezwykle skuteczni na tle innych konkurentów krajowych. Widać, i wskazuje na to nie tylko nasza subiektywna ocena, ale i obiektywne badania, że Wrocław i region dolnośląski stają się niezwykle atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Coś, co przewidywaliśmy przed wejściem do Unii, materializuje się, ale ze Strasburga czy Brukseli widać to jeszcze lepiej niż z Wrocławia czy Warszawy. Nasze miasto przestało być anonimowe i stało się miejscem, o które często zachodni przedsiębiorcy pytają w kontekście inwestycyjnym. W Brukseli identyfikują już Pana z Wrocławiem? - Identyfikują, gdyż właśnie dobrze identyfikują Wrocław. Jest dzisiaj wielka różnica w tym, co spotykaliśmy 5-10 lat temu: nieznajomość miasta i regionu, lokalizacji, wymówienie nazwy Wrocław. Teraz to się zmieniło i zmienia, wielu biznesmenów zdołało Wrocław odwiedzić, wielu wie, że warto tu lokować swoje przedsięwzięcia, nie tylko ze względu na położenie, ale i dynamizm środowisk gospodarczych naszego regionu. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 inne wartości Arcybiskup Marian Gołębiowski metropolita wrocławski Kościół katolicki w swoich naukach zawsze zwraca szczególną uwagę na kwestię godności człowieka. Jakimi przesłaniami należy kierować się w swojej działalności, by podnieść jakość naszego życia? - Kultura i cywilizacja europejska na obecnym etapie rozwoju składa się z wielu różnych komponentów. Dyskusja na temat wartości fundamentalnych, którymi przez wieki karmiła się Europa, wciąż trwa w związku z Konstytucją Europejską. Czy chcemy, czy nie chcemy, w cywilizacji i duchowości europejskiej tkwi głęboko zakorzenione dziedzictwo judeochrześcijańskie i grecko-rzymskie, które podkreślało godność osoby ludzkiej zarówno w płaszczyźnie religijnej, jak i filozoficznej czy społeczno-prawnej. Kultura zachodnia była zapładniana chrześcijańską antropologią, w której wartość i godność człowieka stanowiły element priorytetowy. W tym kontekście Kościół przeciwstawiał się zdecydowanie koncepcji kolektywistycznej, według której człowiek staje się małym kółkiem w wielkiej machinie społecznej, całkowicie podporządkowanym prawom kolektywu. W Polsce na szczęście marksizm z kolektywistyczną koncepcją człowieka się nie przyjął. Jako Słowianie byliśmy dzięki Kościołowi pod wpływem kultury Zachodu, w której godność osoby ludzkiej i prawa człowieka były zawsze akcentowane. Współczesne prądy liberalne, postmodernistyczne i globalistyczne, usiłują zepchnąć tę koncepcję na margines refleksji filozoficznej. Rozwój technologiczny, inżynieria genetyczna, handel organami ludzkimi, relatywizm moralny, eutanazja, aborcja uderzają wprost w tradycyjną koncepcję człowieka, degradując ipso facto jego godność. Pewien hedonizm życiowy i konsumpcjonizm pozbawiają człowieka ducha ofiary i wyrzeczenia. Rodzi się u ludzi postawa wroga nowemu życiu widoczny symptom cywilizacji śmierci, która szczególnie ostro doszła do głosu w dwóch totalitaryzmach XX wieku. Społeczeństwa Europy Zachodniej się starzeją. Gwałtownie maleje przyrost naturalny. Co czynić, by podnieść jakość naszego życia? Człowiek musi na nowo uwierzyć w swoją godność. Życie trzeba ukazywać w pełnej prawdzie: jako bezcenny dar Stwórcy, człowiek jako podmiot życia indywidualnego i zbiorowego, jednostka jako świat jedyny i niepowtarzalny, rodzina jako źródło życia i wartości. W ekonomii, w biznesie, w zakładach pracy, w przedsiębiorstwach musi się liczyć człowiek, a nie tylko sukces, pieniądz, zysk i skuteczność. Człowiek, który transcenduje siebie, który ma odniesienie do Absolutu, do świata wyższych wartości, powinien być zawsze na pierwszym miejscu. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

9 Henryk K ardynał Gulbinowicz emerytowany metropolita wrocławski Ksiądz Kardynał miał częste kontakty z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, a Jego słowa zawsze były traktowane z właściwym respektem. Jakie przesłanie przekazałby Ksiądz Kardynał dzisiaj członkom DIG z okazji 15-lecia działalności? - Na rzetelną pracą zasłużone uroczystości jubileuszowe Dolnośląskiej Izby Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu kieruję braterskie słowa uznania i podzięki na ręce Komitetu Obchodów owego XV-lecia. Słowa uznania za ciekawy i niełatwy rozwój działalności gospodarczej DIG w naszym regionie. A serdeczne podziękowania składam na ręce wszystkich wspierających tych z nas, których życie postawiło w sytuacji wymagającej życzliwej pomocy bliźniego. Proszę przyjąć ode mnie życzenia dalszego dynamicznego rozwoju. Niech pamięć o potrzebujących nie schodzi z naszej pamięci, a serce otwiera się życzliwie na miarę naszych możliwości. Będzie to pewna gwarancja Bożego błogosławieństwa na dalsze lata. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i ubogacam darem modlitwy. Leszek Czarnecki prezes LC CORP SA Czym urzeka że podejmuje Pan kolejne poważne przedsięwzięcie inwestycyjne w tym mieście? - Jestem wrocławianinem i nigdy stąd się nie wyprowadzałem jest dla mnie oczywiste, że trzeba inwestować przede wszystkim u siebie. A Wrocław jest pięknym miastem o dużym potencjale gospodarczym i stabilnej władzy administracyjnej, co jest wysoko oceniane w rankingach biznesowych. Dlatego jest idealnym miejscem do takiego przedsięwzięcia jak Arkady Wrocławskie największej tego typu wrocławskiej inwestycji. Będzie ona kosztowała ok. 100 mln euro i stanie się zapewne atrakcyjnym centrum handlu, kultury i biznesu, m.in. z największym w Polsce akwarium oceanicznym i ogromnym multikinem, z salą premier na kilkaset miejsc. Wmurowanie kamienia węgielnego to moment wzruszający za każdym razem? Czy profesjonalizm i rutyna inwestora dopuszcza do głosu emocje? Jak to wygląda w maju 2005 roku przy budowie Arkad Wrocławskich? Oczywiście, emocje są zawsze, ale ja jestem spokojny, bo kiedy Jego Eminencja kardynał Henryk Gulbinowicz 5 lat temu, w 2000 roku, święcił budowę biurowca przy placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu, budowa trwała krótko i przebiegła szczęśliwie. Wiem, że Jego Eminencja ma dobrą rękę, dlatego jestem spokojny, gdyż wierzę, że i ta inwestycja będzie przebiegać szczęśliwie i bez problemów. Co to znaczy być wizjonerem w biznesie? Nie wiem. Grzegorz Schetyna poseł na Sejm R.P. Wypromował Pan znaną w kraju markę: koszykarski Śląsk. Czy duża polityka nie stanie się dla Pana konkurencyjną marką w najbliższej przyszłości i jak rozłożą się emocje związane z Pańską obecnością w życiu publicznym? - Na pewno polityka stała się konkurencyjna dla działalności sportowej, bo wymaga ona ogromnego zaangażowania. Dlatego wybór został przeze mnie już dokonany. Wybralem politykę. Ale mam satysfakcję, że stworzyłem Śląsk drużynę koszykówki - klub nowocześnie zarządzany, z systemem szkolenia dzieci i młodzieży, z perspektywami sportowymi. I mimo mojej w nim nieobecności, Śląsk zawsze będzie klubem z dużymi ambicjami i możliwościami, pozostanie ulubioną drużyną Wrocławia. Pod pewnymi względami obie dyscypliny: polityka i sport są do siebie podobne w jednej i drugiej walczy się o zwycięstwo. W której z dyscyplin: sportowej czy politycznej łatwiej o zasady fair play? - Dobre pytanie, sądzę, że jednak trudniej jest pod tym względem w polityce. W sporcie zasady gry są czytelne. W polskim sporcie różnie bywa, ale koszykówka jest dobrą jego stroną, dlatego w Platformie chcemy, żeby i polityka miała też taki dobry wizerunek. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

10 inne wartości Wojciech Murdzek prezydent Świdnicy Świdnica, usytuowana na szlaku handlowym, ma długie tradycje kupieckie i gospodarcze. Czy ta historyczna karta przekłada się na dzisiejszy wizerunek społeczny i gospodarczy miasta? - Przywiązujemy dużą wagę do walorów historycznych, podobnie czynią mieszkańcy. Tę historię staramy się maksymalnie wykorzystywać do promowania miasta. Jednak byśmy mieli powody do dumy i radości, musimy włożyć wiele wysiłku i pracy. Cieszymy się, że Świdnica jest postrzegana jako miasto sprzyjające inwestorom, ale sama historia tego nie sprawiła. Najważniejszy jest rozwój gospodarczy i danie możliwości pracy wszystkim świdniczanom. Ten cel nam przyświeca, dlatego już dawno obniżyliśmy dla wszystkich przedsiębiorców podatki od nieruchomości. Jako nieliczni w Polsce zwalniamy ich z płacenia tego podatku nawet przez 10 lat, ale po spełnieniu określonych kryteriów. Takie decyzje podjęliśmy mimo trudnej sytuacji finansowej miasta. Nie podwyższaliśmy również podatków od środków transportu. Po wielu staraniach udało się utworzyć w Świdnicy podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park, która liczy już 47,5 ha. To wszystko sprawia, że w przyszłość patrzę z optymizmem. Atuty Świdnicy i jej historia muszą nam sprzyjać! Roman Lipski burmistrz Kłodzk a Jak położenie Kłodzka wpływa na jego rozwój gospodarczy i sytuację lokalnej społeczności? - Niewątpliwym atutem naszego miasta jest jego położenie. W Kłodzku krzyżują się drogi do Wrocławia, Wałbrzycha i Opola, do przejść granicznych w Boboszowie, Kudowie- Słonem i Tłumaczowie. Miasto ma także dobre połączenie komunikacyjne z całą Polską poprzez rozwinięte sieci dróg kołowych i szlaków kolejowych. Swoją pozycję Kłodzko zawdzięcza przede wszystkim bogatej, ponadtysiącletniej tradycji i znajdującym się w mieście cennym zabytkom, pomnikom architektury i obiektom sakralnym. To wszystko powoduje, że miasto jest niewątpliwą atrakcją turystyczną, przyciągającą turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także staje się ciekawym miejscem dla inwestorów, którzy tu właśnie lokują swoje środki finansowe. Wszystko to pociąga za sobą znaczny wzrost gospodarczy Kłodzka, a tym samym coraz więcej korzyści dla mieszkańców. Powstają nowe podmioty gospodarcze zapewniające miejsca pracy, a także podnoszące atrakcyjność oferty naszego miasta. Bogdan Szczęśniak burmistrz Jelcza-Laskowic Gmina dwukrotnie była laureatem konkursu Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Jednym z celów konkursu jest promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną. Czy są już tego owoce? - Zdecydowanie tak. Uzyskanie Certyfikatu Gmina Fair Play jest potwierdzeniem słuszności założeń lokalnej polityki gospodarczej. Konkurs pozwala nam - przedstawicielom władz lokalnych - zapoznać się z wynikami niezależnej oceny działań prowadzonych na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego. Daje także możliwość zapoznania się z opinią inwestorów i mieszkańców na temat działalności gminy na polu gospodarczym. Konkurs jest również możliwością porównania z innymi gminami. Jasne reguły postępowania, ale także przekazywanie niezbędnych informacji i pomoc, zarówno potencjalnym inwestorom, jak i tym już działającym to atuty gminy. Pomoc gminy to nie tylko maksymalne przyśpieszenie działań związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji, to również wszechstronne wsparcie firmy w trakcie procesu produkcyjnego. Doceniło to kilkunastu nowych inwestorów, którzy w ostatnich kilku latach zbudowali w Jelczu-Laskowicach swoje zakłady pracy. W relacjach urząd społeczność lokalna także zaszły pozytywne zmiany. Sukcesywnie prowadzone konsultacje społeczne przyczyniają się lepszego zrozumienia potrzeb mieszkańców oraz pozwalają na prowadzenie komunikacji dwukierunkowej. Poza tym udział w konkursie jest okazją do promocji gminy. Za pośrednictwem mediów możemy przedstawić naszą ofertę i zapoznać inwestorów z możliwościami inwestowania u nas. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 10

11 Wrocławski zakład Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. kontynuuje tradycję znanej Fabryki Wagonów Pafawag. Produkcja na terenie zakładu została rozpoczęta już w 1833 roku, a fabryka należy do grona najstarszych producentów taboru szynowego w Europie. Od maja 2001 roku firma należy do międzynarodowego koncernu Bombardier Transportation. Obecnie wrocławski zakład jest drugą co do wielkości kanadyjską inwestycją w Polsce i zatrudnia około 600 osób. Od roku 1997 wartość inwestycji w fabryce osiągneła poziom ponad 28 mln USD. Przychody ze sprzedaży w roku 2003 wyniosły 493,23 mln zł netto i blisko 100 proc. produkcji fabryki przeznaczano na eksport. Fabryka jest jedynym producentem lokomotyw elektrycznych w kraju i jednocześnie dostawcą nowoczesnych lokomotyw elektrycznych dla kolei w Europie. W ostatnich latach zakład wyprodukował 50 kompletnych lokomotyw elektrycznych najnowszej generacji, w tym osiem dwusystemowych EU 43 oraz 42 jednosystemowe TRAXX F160 DC. Lokomotywy dwusystemowe EU 43 eksploatowane są przez prywatnego włoskiego operatora RTC. Prowadzą one ciężkie pociągi towarowe pomiędzy Włochami i Austrią. Lokomotywy TRAXX F160 DC dla włoskich kolei Trenitalia przeznaczone są do przewozów towarowych na trudnych szlakach alpejskich na liniach Udine Tarvisio i na przełęcz Brenner. Od roku 1997 konsekwentnie rośnie produkcja nadwozi lokomotyw od 37 sztuk rocznie w 1997 r. do 146 sztuk w 2003 r. Wrocławska fabryka produkuje nadwozia do wielu lokomotyw obecnie eksploatowanych na całym świecie m.in. dla rodziny lokomotyw TRAXX, najbardziej popularnych w Niemczech, jak również lokomotyw użytkowanych w Grecji, Szwecji, Szwajcarii czy USA, a nawet odległej Malezji. Superszybkie pociągi ICE eksploatowane w Niemczech i Holandii wyposażone są w ramy wózków pochodzących z wrocławskiego zakładu. Podobnie jest w przypadku nowoczesnej lokomotywy Talgo (350 km/h) użytkowanej Hiszpanii i piętrowych pociągów regionalnych eksploatowanych w Niemczech i innych krajach Europy. Produkcja istotnych elementów taboru szynowego poprzedzona była uzyskaniem przez spółkę wielu certyfikatów i nagród. W lipcu 2000 roku przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat zintegrowanych systemów zarządzania oparty na normach serii PN-ISO 9001, PN-EN-ISO 14001, PN-N Uznaniem dla systemu zarządzania środowiskiem było przyznanie w 2001 roku Nagrody Panteon Polskiej Ekologii. Nagroda, pod patronatem Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji potwierdza, że istotne aspekty środowiskowe są pod stałą kontrolą i przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W roku 2003 spółka Bombardier Transportation Polska zajęła I miejsce w konkursie Pracodawca -organizator pracy bezpiecznej na Dolnym Śląsku organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, Bussines Centre Club i Krajową Izbę Gospodarczą. W ogólnokrajowym etapie konkursu fabryka zajęła III miejsce. Zakład uzyskał także tytuł najbezpieczniejszej fabryki na świecie w roku 2003 w Dywizji Lokomotyw w Bombardier Transportation. W fabryce w 2000 roku zmodernizowana została jedna z malarni, a obecnie realizowana jest inwestycja budowy nowego ciągu ekologicznych kabin malarskich wyposażonych w instalację oczyszczania związków organicznych. Na przełomie lat 2000 i 2001 powstały nowoczesne spawalnie podzespołów do wagonów towarowych. W przedsiębiorstwie wprowadzono nowoczesne procesy, systemy zarządzania i produkcji m.in. metodologię Six Sigma oraz system wytwarzania Bombardiera SMB. Spółka Bombardier Transportation Polska może pochwalić się także funkcjonującym Programem Oszczędności Emerytalnych, który w 50 proc. finansowany jest przez pracodawcę. Stosowane są również inne nowatorskie programy pracownicze i rozwiązania usprawniające komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

12 DIG PIERWSZE PIĘCIOLECIE ( ) Prężni przedsiębiorcy przeczuwając, że w nowej rzeczywistości ustrojowej niezbędna będzie integracja prywatnego biznesu choćby po to, by być partnerem zarówno dla władz samorządowych, jak i rządowych przy podejmowaniu decyzji o charakterze gospodarczym, znaleźli się wśród orędowników założenia we Wrocławiu organizacji zrzeszającej biznes. HIT (dziś TESCO) był pierwszym supermarketem oddanym do użytku we Wrocławiu. Trudne początki Początki nie były łatwe, proces rejestracji w sądzie trwał blisko 5 miesięcy, nim w czerwcu 1990 roku powołano do życia Dolnośląską Izbę Przemysłowo- Handlową. 12 lipca 1990 roku odbyło się - przy niewielkiej frekwencji - I Walne Zgromadzenie członków. Wybrano 16-osobową Radę i pierwszego prezesa DIPH. W pierwszym roku istnienia Izba nie zaznaczyła wyraźnie swojej obecności na mapie gospodarczej miasta i województwa. Później zaszły istotne przeobrażenia w jej pracy także organizacyjne. Podczas VI Walnego Zgromadzenia Członków Izby w czerwcu 1995 roku Sławomir Lejman, wówczas prezes DIG, podsumowując swoją roczną kadencję, jak i pięciolecie DIG, stwierdził, że bardzo istotnym przedsięwzięciem było nie tylko stworzenie na samorządowej pustyni w 1990 roku organizacji przedsiębiorców, lecz dla podniesienia efektywności działania organizacji gospodarczej i wzmocnienia jej rangi przedstawicielskiej w czerwcu 1993 roku doszło - drogą Kiedy Dolnośląska Izba Gospodarcza stawiała pierwsze kroki, budowała struktury organizacyjne, by sprostać wyzwaniom nowych czasów, tej pionierskiej, pozytywistycznej pracy nie towarzyszyły obiektywy aparatów fotograficznych. W błysku fleszy, na szczęście, budował się Wrocław. Reporterzy chętnie uwieczniali dokonujące się w latach zmiany w przestrzeni miejskiej. Dlatego Dolnośląska Izba Gospodarcza, nie dysponując interesującym archiwum fotograficznym z początków swej działalności, przypomni kilkoma zdjęciami te przedsięwzięcia inwestycyjne i wydarzenia, które tworzyły klimat i towarzyszyły nam w pierwszych latach budowania nowej miejskiej rzeczywistości. negocjacji - do porozumienia dwóch Izb - Dolnośląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, i połączenia ich w jedną o nazwie Dolnośląska Izba Gospodarcza. Podczas VI WZC w 1995 roku Rada DIG dokonała zmiany prezesa został nim Zbigniew Sebastian. Premier w Izbie Premier Hanna Suchocka przyjęła zaproszenie władz DIG i 29 lipca 1993 roku spotkała się z ponad 150 członkami Izby. Powiedziała wówczas m.in.: Od nas samych zależy, czy dołączymy do państw rozwiniętych. Macie misję do spełnienia prowadząc swą działalność gospodarczą zgodnie z zasadami wolnej konkurencji. Jak dotąd była to w DIG jedyna wizyta urzędującego premiera polskiego rządu. DIG partnerem EXPROM-u W pierwszym pięcioleciu swojej działalności DIG stała się znaczącym partnerem Programu Promocji Polskiego Eksportu EXPROM, który był finansowany w całości przez fundusz PHARE. To EX- PROM wprowadził naszych przedsiębiorców w takie zagadnienia jak m.in. Targi jako narzędzia marketingu czy Techniki przekonywania w marketingu międzynarodowym. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 12

13 We współpracy z EXPROM-em Dolnośląska Izba Gospodarcza umocniła swój wizerunek odpowiedzialnego partnera i sprawnego organizatora. Kuchnia i biznes DIG była współorganizatorem m.in. Dni Kuchni Czeskiej we Wrocławiu. 28 marca 1995 roku, z udziałem przedstawicieli polonijnego Domu Polskiego w Ostrawie, w Czechach, odbyła się impreza, będąca nie tylko okazją do degustacji dań, lecz również do spotkań z biznesmenami zainteresowanymi wejściem na bardzo trudny w owym czasie rynek czeski. Charlotte na dobry początek Wrocław w 1993 roku podpisał umowę o współpracy miast siostrzanych ze stolicą Karoliny Północnej Charlotte. Burmistrz Richard Vinroot, korzystając z oficjalnego z tej okazji pobytu we Wrocławiu, złożył wizytę w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, inicjując tym samym późniejsze liczne kontakty członków Izby ze środowiskami gospodarczymi USA oraz wizyty ambasadorów i radców handlowych Stanów Zjednoczonych w DIG. Gośćmi Izby byli m.in.: 1993: prof. Leszek Balcerowicz, Michael Hornblow wiceambasador USA, Helmuth Becker wiceprzewodniczący Bundestagu, Alicja Kornasiewicz -Eurpejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Didier Destremau konsul Francji, Marek Zdrojewski - wiceminister przekształceń własnościowych. 1994: Adam Strzembosz I prezes Sądu Najwyższego, Nicholas Rey ambasador USA, Wiesław Kaczmarek minister prywatyzacji, Daniel Contenay ambasador Francji, Norbert Peter Bramberger ambasador Austrii, Josef Byrtus konsul Czech, Hans Juergen Weber przedstawiciel Zrzeszenia Niemieckich Izb Przemysłowych, Janet M. Weber konsul generalny USA w Poznaniu. Tak wygląda obecnie Teatr Polski, a swój kształt zawdzięcza choć to niefortunne określenie pożarowi, który wybuchł na początku 1994 r. i jeszcze w pierwszej, DIG-owskiej pięciolatce podjęto trud odbudowy gmachu. Ogródek piwny Minibrowaru Spiż (obok) był przełomem w historii powojennego urządzania rynku. Po nim w kolejnych latach nie tylko wokół ratusza wyrósł las parasoli kolejnych kawiarni, pubów i restauracji. Jednym z pierwszych nowoczesnych obiektów był SOLPOL przy ul. Świdnickiej. 13 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

14 nasze tuzy Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza ponad 330 przedsiębiorstw, których rodowód i rozwój jest nierozdzielnie związany z ponadpiętnastoletnimi przemianami społeczno-gospodarczymi, jakie zaszły w Polsce. W przemiany te wpisała się także historia Izby. Zdecydowana większość firm członkowskich wywodzi się z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, do których od lat, a szczególnie w okresie przedakcecyjnym, Unia Europejska kierowała Wiktor Błądek prezes KGHM Polska Miedź SA Co jest najważniejsze w kreowaniu wizerunku publicznego dla takich gigantów rynkowych jak KGHM? I jaki ma on wpływ na funkcjonowanie firmy? - Nie zapominajmy, że KGHM Polska Miedź SA jest spółką giełdową należącą do tzw. blue chipów, firm wpływających istotnie na wartość ważnego wskaźnika, jakim jest WIG 20. Wizerunek firmy jest jednym z tych elementów, które wpływają na decyzje inwestorów, a więc i na wartość naszych akcji. To przesądza o ogromnym znaczeniu wizerunku bezpośrednio dla wartości naszej spółki. Nasz wizerunek wywodzimy z historii i opieramy na współczesności. Jesteśmy firmą z 43-letnim stażem, o wspaniałej tradycji, bogatych doświadczeniach i doniosłych osiągnięciach. Firmą nowoczesną, odpowiadającą europejskim i światowym standardom w dziedzinie jakości produkcji i ochrony środowiska. Jesteśmy szóstym producentem miedzi i drugim srebra na świecie, nakierowanym na stały wzrost wartości spółki. A przy tym jesteśmy firmą wrażliwą społecznie, reagującą na potrzeby nie tylko własnych pracowników, ale także społecznego otoczenia. Jesteśmy i chcemy być postrzegani - jako efektywne, innowacyjne, komunikatywne europejskie przedsiębiorstwo, nastawione na realizację celów ekonomicznych i środowiskowych, zgodnych z misją i strategią rozwoju naszej firmy. Ryszard Milan prezes Hammilton Sp. z o.o. Jaką rolę w działalności podmiotów gospodarczych odgrywają organizacje stowarzyszeniowe, takie jak DIG? - W działalności podmiotów gospodarczych organizacje stowarzyszeniowe, a zwłaszcza samorządy gospodarcze takie jak DIG we Wrocławiu odgrywają istotną rolę, z której można wyróżnić 5 elementów: Po pierwsze - dzięki takim organizacjom możliwa jest wielopłaszczyznowa wymiana doświadczeń i komunikacja między podmiotami gospodarczymi, spełniając tym samym ważne funkcje integracyjne w środowiskach gospodarczych. Po drugie organizacje są bardzo ważnym środkiem komunikacji środowisk gospodarczych z innymi środowiskami (naukowym, administracją terenową itd.). Najczęściej jest to jedyny sposób wymiany opinii między tymi społecznościami. Po trzecie często prowadzą szeroką działalność organizacyjną w zakresie szkoleń i szeroko rozumianego doradztwa. Po czwarte promocja podmiotów gospodarczych poza lokalne środowiska. Po piąte nawiązywanie i rozwój kontaktów z zagranicą. Co skłoniło Pana do aktywnego angażowania się w funkcjonowanie DIG? - Należy przypomnieć, że okres powstawania DIG to początek lat 90., okres budowy nowej struktury gospodarki czy wręcz ustroju gospodarczego. Powstawały nowe firmy różnej wielkości, często zakładane bez odpowiedniego przygotowania, za to z dużym entuzjazmem, charakterystycznym dla odzyskanej wolności gospodarczej. W tej sytuacji naturalne dla mnie było uczestnictwo w tych procesach. Przekonanie o tym, że odbudowujemy gospodarkę i właściwe stosunki gospodarcze. Towarzyszyła temu chęć pomocy i przekazania doświadczeń, jakie wyniosłem z kontaktów zagranicznych. Igor Jeliński prezes Polifarb Cieszyn-Wrocław SA Czy nowe warunki polityczne Europy wpłynęły znacząco na pozycję firmy, której obecność na rynku krajowym była niepodważalna, i czy Polifarb korzysta obecnie z okazji i wchodzi na rynek unijny? - Polifarb Cieszyn-Wrocław SA jest liderem polskiego rynku farb i lakierów. Tego faktu nie zmieniło wejście Polski do struktur Unii Europejskiej. Spółka jest częścią międzynarodowej Grupy SigmaKalon od 1999 roku i korzysta w pełni z synergii potencjału i doświadczeń Grupy. Jeśli chodzi o eksport, to PCW w ramach Grupy SigmaKalon koncentruje się na sprzedaży wyrobów na rynki wschodnie. Sprzedajemy zarówno wyroby dekoracyjne, jak i przemysłowe na rynkach Litwy, Łotwy, Słowacji, Czech i Węgier. Jesteśmy także obecni na rynkach innych państw tego regionu, które nie są w Unii, jak Rosja, Ukraina czy Białoruś. Dużą pozycją naszej sprzedaży są wyroby produkowane dla odbiorców w krajach tzw. starej Unii. Wyroby produkowane w PCW wysyłane są do Belgii, Holandii i Niemiec. Będziemy nadal rozwijać sprzedaż na rynkach krajów Unii. Wprowadzenie w Polsce euro zdecydowanie zwiększy korzyści działania Spółki na rynku europejskim. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 14

15 - także za naszym pośrednictwem - spore środki mające wyrównać ich szanse na rozszerzonym wspólnym rynku. Firmy członkowskie DIG reprezentują różne branże: usługową, handlową, doradczą, finansową i szkoleniową, instytucje bankowe i ubezpieczeniowe, małe warsztaty i sklepy. Wśród nich zdarzają się też przedsiębiorstwa zaliczane do tuzów polskiej gospodarki. Pełny wykaz członków DIG str Roman Walkowiak prezes BOT Elektrowni Turów SA Elektrownia Turów jest symbolem nowoczesności i wizytówką regionu dolnośląskiego. Jaką rolę w strategii elektrowni odgrywa aktualnie tożsamość regionalna - w kontekście konsolidacji energetyki w ramach BOT? - Budowanie marki to proces trudny i długotrwały. Turów na mapie gospodarczej i społecznej Dolnego Śląska istnieje już od ponad czterdziestu lat. To dostatecznie długo aby ugruntować solidny wizerunek firmy. Nasza elektrownia jest znana i szanowana nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale, i mówię to bez fałszywej skromności, w całym kraju. Powstanie w marcu zeszłego roku grupy BOT Górnictwo i Energetyka, której jesteśmy mocnym filarem, nie oznacza oczywiście utraty tożsamości przez spółki składowe. Oznacza jednak potrzebę zrobienia miejsce na budowę marki nowej firmy. BOT aby skutecznie konkurować na europejskim rynku potrzebuje silnej promocji nie tylko w kraju, ale przede wszystkim w Europie. Czeka nas przecież niedługo uwolnienie rynku energii. Co prawda na siłę i markę BOT-u składa się siła i marka jego poszczególnych spółek, ale nie jest to jednak prosta suma. Dlatego też spółki parterowe powinny w dalszym ciągu utrzymać i ugruntować swoją tożsamość w otoczeniu lokalnym, a nawet regionalnym pozostawiając dla BOT-u kraj i Europę. Piotr Freyberg dyrektor generalny 3M Poland Sp. z o.o. Amerykański koncern 3M przeniósł całą światową produkcję unieruchmień syntetycznych do zakładu wrocławskiego, a to oznacza inwestycję za ponad 25 mln dolarów i ponad 100 nowych miejsc pracy. Czym Wrocław przekonał zarząd do takiej właśnie decyzji? - Istnieje wiele powodów, dla których koncern 3M zdecydował się zainwestować w Polsce, m.in. ze względu na bardzo dobre położenie geograficzne. Daje to łatwy i szybki dostęp do rynków wschodnich. Ponadto akcesja Polski do Unii Europejskiej oraz wykwalifikowana kadra pracownicza to następne atuty. Również od początku lokalne władze wspierały nas we wszystkich działaniach. Osobiście od wielu lat zabiegałem, aby 3M decydował się na inwestycje w Polsce, aby tutaj znalazła się także produkcja, nie tylko sprzedaż. Od 1993 roku rozpoczęliśmy współpracę z Viscoplastem, którego profil produkcji doskonale wpisywał się w długoterminową strategię rozwoju 3M. Ponadto wrocławska fabryka miała europejskie standardy zarządzania jakością, środowiskiem, dobrą organizację pracy i wykształconą kadrę. To sprawiło, że od 2001 roku 3M zagościł na stałe we Wrocławiu. Po zakończeniu pierwszego etapu, jakim była integracja zakładów wrocławskich z amerykańską korporacją i przeniesienie produkcji z Niemiec na Dolny Śląsk, w styczniu 2004 roku zdecydowano, iż ze względu na sprzyjające warunki lokalne oraz wiarygodność załogi wrocławskiego zakładu, cała światowa produkcja sztucznych unieruchomień 3M Scotchcast zostanie przeniesiona do Wrocławia, w którym postawiono nowoczesną halę produkcyjną. Tomasz Misiak wiceprezes Work Service Sp. z o.o. Czy pionierstwo w organizowaniu rynku pracy czasowej zobowiązuje? - Każda firma penetrująca rynek jako pierwsza ma ogromne szanse na zdobycie pozycji lidera. Sukces niesie jednak ze sobą zarówno dużą odpowiedzialność, jak i zobowiązanie do stawiania sobie coraz to nowych wyzwań. Pionier na rynku często wyznacza standardy i kreuje kierunki rozwoju biznesu. Wszyscy chcą go naśladować, a każdy nowy uczestnik rynku badania zaczyna właśnie od lidera. Konkurencja zawsze jednoczy się przeciw najsilniejszemu, a on sam musi walczyć o pozycję najlepszego. Rynek pracy czasowej, który w Polsce rozwija się od zaledwie 6 lat, daje szczególne poczucie satysfakcji, zwłaszcza gdy obserwujemy pozytywne zmiany w mentalności polskich pracowników i pracodawców, którzy zaczynają traktować pracę elastyczniej i otwierać się na nowoczesne metody zarządzania personelem. Samo tworzenie firmy od podstaw to wielkie wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. Stabilny biznes, budowany ze świadomością zasad CSR, otwarty na ciągłe doskonalenie się i wrażliwy na potrzeby rynku, to dzisiaj standard. My chcemy dodać do tego jeszcze szczyptę pasji. 15 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

16 sekcje dig Od początku swego istnienia Dolnośląska Izba Gospodarcza wspierała inicjatywy swych członków z poszczególnych grup branżowych, by zrzeszać się w sekcje, które grupowałyby firmy o podobnym profilu. Najszybciej zorganizowały się firmy turystyczne, tworząc Dolnośląską Izbę Turystyki, bardzo prężnie działającą, wpływową, opiniotwórczą i zrzeszającą podmioty z całego Dolnego Śląska. Kilka lat temu DIT usamodzielniła się i jest dziś niezależnym samorządem gospodarczym, wykorzystującym w swej bieżącej działalności doświadczenia nabyte w ponaddziesięcioletnim związku z DIG. W następnych latach powstawały kolejne sekcje: motoryzacyjna, kupiecka, biur nieruchomości, spedycji, inwestorów zagranicznych, informatyczna, budowlana. Nie wszystkie wytrzymały próbę czasu: niektóre nigdy nie wyszły poza wstępną fazę organizacji, głównie z tego powodu, że zabrakło w nich liderów zdolnych pociągnąć za sobą innych przedsiębiorców, niektóre (jak choćby IT czy budowlana) mają w swej historii dwukrotną próbę budowania struktur, a kilka z nich działa dynamicznie od lat, stając się wyrazicielem poglądów i opinii całej branży, a nie tylko podmiotów zrzeszonych w DIG. Właśnie takim wyjściem poza wąsko rozumiane interesy członków Izby sekcje te zyskały sobie zwolenników, stając się zarazem cenionym partnerem władz wszystkich szczebli: od samorządowych po państwowe, a także dla szeregu instytucji, zarówno opiniotwórczych, jak i tych mających wpływ na kształtowanie prawa. Wydaje się, iż zarówno fakt, że wiele dziedzin gospodarki zmierza w kierunku wąskich specjalizacji, jak i potrzeba dynamicznego wejścia na rynek unijny, sprawią, że w Izbie rodzić się będą nowe inicjatywy powołujące do życia kolejne sekcje branżowe, przemawiające własnym głosem i mające większą siłę przebicia. SEKCJA MOTORYZACYJNA Obecnie najstarsza wiekiem, a także bardzo aktywna, przemawiająca głosem całego środowiska z regionu dolnośląskiego. Jako pierwsza wyczuła zagrożenia rynku nowych samochodów w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej i na długo przed akcesją organizowała spotkania z fachowcami, wprowadzającymi członków sekcji w tajniki i zawiłości dyrektyw UE. W ostatnim półroczu kolejne posiedzenia sekcji poświęcone były skutkom otwarcia polskiego rynku na auta używane przywożone z Unii i katastrofalnej tym samym sytuacji autoryzowanych punktów sprzedaży nowych aut. Przedmiotem obrad były także nowe przepisy zwiększające konkurencję w branży motoryzacyjnej (GVO). Gośćmi sekcji byli m.in.: posłowie, celnicy, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, urzędnicy skarbowi zajmujący się akcyzą, analitycy rynku i rzeczoznawcy. Wypracowane w dyskusji wnioski przesyłano następnie do biur poselskich dolnośląskich parlamentarzystów jako propozycje do korzystnych dla całej branży rozstrzygnięć legislacyjnych. Reprezentanci branży motoryzacyjnej walczą m.in. o zwiększenie roli rzeczoznawców motoryzacyjnych na granicy, zintensyfikowanie działań mających zlikwidować szarą strefę, cofanie koncesji nierzetelnym i nieuczciwym stacjom diagnostycznym, wprowadzenie opłaty ekologicznej na auta używane. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej niezmiennie deklarują, że celem ich apeli nie jest bynajmniej postawienie barier powstrzymujących import samochodów używanych, ale walka o uczciwe reguły dla wszystkich podmiotów działających na tym rynku: sprzedawców, pośredników, warsztatów, diagnostów. Przewodniczącym sekcji jest Mirosław Wróbel. SEKCJA INWESTORÓW ZAGR ANICZNYCH Inwestorzy zagraniczni to dziś bardzo wpływowa grupa ponad 50 firm reprezentujących tak znane koncerny, jak Bombardier, Whirlpool, ABB, Volvo, 3M, Fagor, Toyota, Bosch, o bankach czy światowych towarzystwach ubezpieczeniowych nie wspominając. Jest to towarzystwo interdyscyplinarne, wielobranżowe i wielonarodowe, ale połączone głównie wspólnymi doświadczeniami wszyscy bez wyjątku inwestorzy zgrupowani w tej sekcji mają już za sobą czas pionierskich dokonań, znaczonych szokującymi doznaniami w zetknięciu z polskimi realiami. Po wejściu Polski do UE jedyną tak naprawdę znaczącą przeszkodą w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności są procedury biurokratyczne. Władze powinny wziąć sobie do serca opinie całego środowiska w tej kwestii, bo chodzi przecież o to, by nie zahamować tempa inwestowania w regionie. Przewodniczący sekcji powiedział kiedyś, że skoncentrował się w niej kapitał i prestiż. Sekcja jako grupa nacisku umiała małymi krokami przekonująco dogadywać się z władzami wszystkich szczebli i uzyskiwać z ich strony oczekiwaną pomoc (choć niekiedy tylko zrozumienie potrzeb). Po stronie sukcesów członkowie sekcji zapisać mogą przede wszystkich udane negocjacje dotyczące zakupu nieruchomości. Doświadczenia firm, które przed laty przecierały szlaki, przydają się inwestorom wchodzącym na rynek mogą im podpowiedzieć, jak radzić sobie w gąszczu przepisów, uchylać zamknięte drzwi urzędów i instytucji. Przewodniczącym sekcji jest Mirosław Szeleziński. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 16

17 SEKCJA KUPIECK A Sekcja grupuje przedsiębiorców prowadzących sklepy, restauracje, punkty usługowe. Jest świetnie zorganizowana, wyraża autentyczne potrzeby całego środowiska i od lat jest wiarygodnym partnerem władz miasta. Od początku swej działalności sekcja miała jeden główny cel: aby magistrat zagwarantował użytkownikom lokali komunalnych długoletnie umowy dzierżawne, by ci mogli sporządzać długookresowe plany rozwoju, modernizować i remontować swe sklepy i bary. Cel ten został osiągnięty, kupcy mogą dysponować swymi lokalami przez 27 lat; w żadnym polskim mieście nikt nie otrzymał takich gwarancji. Tak długi okres dzierżawy sprawia, że nawet trudności wykupywania na własność lokali w centrum (władze miasta chcą w ten sposób zapobiec powstawaniu w tym rejonie kolejnych banków) nie powstrzymują tempa modernizacji. Kolejnym sukcesem sekcji było wywalczenie ulg w opłatach czynszowych dla tych, którzy wydłużają czas pracy placówek i zatrudniają co najmniej jedną osobę więcej. Przedsiębiorcy płacą mniej, a miasto podtrzymuje dłużej życie na ulicach. Dzięki tym posunięciom kupcy wrocławscy mają dziś poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Sekcja zaś nadal stoi na straży niezmienności ustaleń, uczestnicząc aktywnie w pracach komisji przy Wydziale Inicjatyw Gospodarczych UM. Przewodniczącym sekcji jest Janusz Trzciński. SEKCJA BUDOWLANA Dolny Śląsk dla Dolnego Śląska to naczelne hasło reaktywowanej w ubiegłym roku sekcji, której członkowie deklarują, że chcą być na tyle wyraziści wobec władz samorządowych i administracyjnych, by te wiedziały, jakich zapisów prawa oczekuje od nich środowisko, mające na uwadze głównie utrzymanie wartkiego nurtu życia gospodarczego. Przedsiębiorcy zgrupowani w tej sekcji dążą do stworzenia filozofii, która będzie kształtować świadomość mieszkańców Dolnego Śląska, że popieranie lokalnych firm budowlanych i preferowanie ich oznacza przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy, ale także wzmacnianie siły regionu, więcej pieniędzy na oświatę i służbę zdrowia oraz na wydatki budżetowe Sekcja chce skonsolidować dolnośląski rynek budowlany, ale nie za wszelką cenę dlatego dąży do wcześniejszej weryfikacji firm, by zgrupować te, które charakteryzują się etycznymi zasadami w szeroko pojętej działalności gospodarczej. By zaś przedsiębiorstwa mogły realizować coraz większe zadania, by mogły stawić czoło zachodnim koncernom, powinny tworzyć konsorcja, które podołają wyzwaniom współczesności. Sekcja ma także w planie organizowanie misji gospodarczych w celu umiędzynarodowienia swej działalności. Przewodniczącym sekcji jest Marek Nowara SEKCJA TR ANSPORTOWO-SPEDYCYJNA Zrzeszeni w niej właściciele firm przewozowych chcieliby, żeby i w Polsce jak w UE rządzący w 100 proc. uwzględniali potrzeby przedsiębiorców, by nie tworzono u nas ustaw ograniczających racjonalne działanie, ustaw nieakceptowanych przez prowadzących działalność gospodarczą i z nimi niekonsultowanych. Członkowie sekcji wielokrotnie apelowali do rządzących, że interes przedsiębiorcy jest ważniejszy od interesu urzędnika celnego, który swymi poczynaniami może sparaliżować sporą część polskiej gospodarki. Sekcja transportowo-spedycyjna podobnie jak motoryzacyjna na długo przed akcesją do UE przygotowywała swych członków na zetknięcie z unijną rzeczywistością, którą przecież znali na co dzień z własnych doświadczeń. Dzięki temu branża dość dobrze zniosła przystąpienie do Unii, choć teraz ma problemy z zagospodarowaniem nadwyżek przewozowych (powstałych głównie z powodu zlikwidowania kolejek na granicach). Przewoźnicy nie zgadzają się też z głoszonymi poglądami sceptyków rządowych, zakładających likwidację proc. potencjału transportowego po wejściu w struktury unijne przeciwnie, trzeba posłużyć się doświadczeniem UE, w której o interesy małych przewoźników się walczy, stwarzając im takie warunki i systemy ochronne, by nie odczuwali dzikich praw rynku. Obecne plany przewoźników obejmują m.in. uzyskiwanie certyfikatów ISO, wspólne analizy unijnego transportu i kosztów integracji, umiejętność korzystania z potencjału naukowego, przygotowanie się do wejścia na intratny rynek związany z magazynowaniem, logistyką i konfekcjonowaniem (w Polsce są to czynności dotąd wykonywane na niewielką skalę). Ambicją sekcji jest też stworzenie we współpracy z Inspektorem Ruchu Drogowego na Dolnym Śląsku systemu edukacji i wdrażania obowiązków, by powodował jak najmniej problemów. Przewodniczącym sekcji jest Zygmunt Sieńko. 17 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

18 DIG DRUGIE PIĘCIOLECIE ( ) Druga pięciolatka DIG stanowiła w dużej części kontynuację założeń inicjujących powołanie samorządu gospodarczego. Ważne było w tym działaniu nawiązanie ścisłej współpracy z władzami Wrocławia, zarówno prezydentem i jego zastępcami, jak i szefami wydziałów mających wpływ na kwestie gospodarcze. To owocowało współuczestniczeniem DIG w wielu przedsięwzięciach, istotnych z punktu widzenia miasta, jak i biznesu. Umacnianie więzi Na przykład w 1997 roku podpisano, z udziałem prezesa DIG Zbigniewa Sebastiana, akt zawiązania spółki Wrocławski Park Technologiczny SA, w której Izba jest udziałowcem, podobnie jak we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Wrocławskim Centrum Transferu Technologii. Ponadto DIG współuczestniczyła w wielu regionalnych inicjatywach, objęła na przykład patronat w programie Solidny Partner, nawiązała współpracę ze Związkiem Pracodawców Dolnego Śląska i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Promocji Dolnego Śląska, jak też wielostronne z Agencją Rozwoju Alzacji. Kryształowa Tarcza DIG Podczas uroczystej gali w czerwcu 2000 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu z okazji dziesięciolecia Dolnośląskiej Izby Gospodarczej wręczone zostały statuetki: Kryształowe Tarcze DIG, czterem osobom zasłużonym dla rozwoju przedsiębiorczości. Laureatami zostali: Andrzej Arendarski, Leszek Balcerowicz, Władysław Frasyniuk, Bogdan Zdrojewski. Nie tylko gulasz Izba była jednym ze współorganizatorów Dni Węgierskich we Wrocławiu w maju 1998 roku z udziałem radcy ekonomicznego ambasady węgierskiej Arpada Bende. Bogatą ofertę, wzbogacona atrakcjami kuchni węgierskiej, przedstawiła branża rolno-spożywcza. Ale gulasz nie zdominował imprezy, która miała znacznie szerszy zasięg także biznesowy. Wielka woda W lipcu 1997 roku wielka woda zalała Wrocław. Katastrofa dotknęła wszystkich, w tym wielu przedsiębiorców. Decyzją Departamentu Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki, który ustalił zasady udzielania pożyczek ze środków resortu poszkodowanym podmiotom gospodarczym, w siedzibie DIG i pod jej przewodnictwem usytuowa- Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu 1997 rok. Audiencja u Jana Pawła II w Sali Rycerskiej ratusza. Uczestniczy w niej na zaproszenie ówczesnego wojewody wrocławskiego, Janusza Zaleskiego prezes Zbigniew Sebastian Fot.: Arturo Mari DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 18

19 na została komisja, złożona z wrocławskich samorządów i stowarzyszeń, która rozpatrywała napływające wnioski. Trafiło ich do niej Pomoc finansową oferowaną przez rząd otrzymało 915 firm. W dwu transzach rozdysponowano ponad 16 mln złotych bezzwrotnych pożyczek. I Bal Karnawałowy DIG W 2000 roku, otwierając nową tradycję, odbył się I Bal Karnawałowy DIG z udziałem ponad 200 osób. Uczestniczyli w nim nie tylko przedsiębiorcy, ale i wiele osób ze środowisk politycznych, administracyjnych, kultury. Unia Izb Prezes DIG Zbigniew Sebastian w styczniu 2000 roku uczestniczył w Berlinie w spotkaniu roboczym dotyczącym powołania Unii Izb Łaby i Odry. Był to dla DIG moment ważny, w następnych bowiem latach zacieśniająca się współpraca samorządów gospodarczych Polski, Czech i Niemiec w ramach Unii Izb skutecznie wpisywała się w działalność przedakcesyjną DIG-u. Gośćmi Izby byli m.in.: 1996: Thomas Horn szef programu współpracy z Polską w Towarzystwie Wspierania Gospodarki Saksońskiej w Dreźnie, Mary B. Marshall konsul generalny USA w Krakowie, Pierre Posth prezes Izby Przemysłowo- Handlowej w Colmar (Alzacja), prof. Andrzej Sopoćko prezes Urzędu Antymonopolowego, Paul Martinetti szef firmy Bosch Polska. 1997: Nikołaj Kriwecki dyrektor białoruskiej strefy wolnocłowej w Brześciu, Gabor Hars ambasador Republiki Węgierskiej, Zhang Zichen radca handlowo-ekonomiczny Ambasady ChRL. 1998: Sławomir Najnigier prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Roland Kliesow konsul generalny RFN we Wrocławiu, David Ponsar attachè handlowy Ambasady USA. 1999: Nalin Surie ambasador Indii, Fons Tuyaerts Międzynarodowy Instytut Kształcenia Europejskiego (Hasselt Belgia), Torben Bjerrgaard Centrum Rozwoju Biznesu w Vordingborg (Dania), Peter Ohr nowo mianowany konsul generalny RFN we Wrocławiu, Tadeusz Syryjczyk minister transportu i gospodarki morskiej, Ole Christoffersen minister-radca i zastępca szefa misji Ambasady Królestwa Danii, Lorenzo Vignala ambasador Meksyku, Dmytro Pawłyczko ambasador Ukrainy, Bojan Groboršek ambasador Republiki Słowenii. 2000: Silva Gurioli przedstawicielka regionu Emilia Romania. Kryształową Tarczę DIG z okazji 10-lecia Izby odbiera Władysław Frasyniuk Powódź w lipcu 1997 roku dotknęła również wiele firm zrzeszonych w DIG. W tym Meble Polonia i Centrum Hammilton. 19 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

20 opinie członków dig Magdalenia Piasecka-Ludwin prezes INTEGER SA Osiągnęła Pani sukces prowadząc znaną i rozpoznawalną na całym Dolnym Śląsku firmę, a co skłoniło Panią Prezes do aktywnego uczestniczenia w samorządzie gospodarczym? - Od kiedy Polska odzyskała demokratyczne podstawy ustrojowe do kształtowania normalnej rzeczywistości, w tym gospodarczej, samorząd gospodarczy stał się tak jak w innych europejskich państwach naturalnym reprezentantem interesów środowiska biznesowego. Wymiana wiedzy, doświadczeń, kontaktów, możliwość współuczestniczenia i zajmowania stanowiska przez środowisko biznesu wobec procesów transformacji gospodarki sprawiło, że biorę w tym udział. Które z przedsięwzięć INTEGER-u uważa Pani za najbardziej spektakularne? - Odbudowa zamku w Kliczkowie i uruchomienie w nim Centrum Konferencyjno- Wypoczynkowego. Ta własna inwestycja INTEGER-u - była sprawdzianem poziomu organizacji firmy. To, co można określić jako spektakularne w przypadku Kliczkowa, to rekordowo krótki, półtoraroczny okres odbudowy i adaptacji tak ogromnego obiektu. Wojciech Kraus dyrektor Ricö Polska Czy w sektorze transportu krajowego i międzynarodowego Polska spełnia już standardy unijne? - Polskie firmy transportowe były doskonale przygotowane do pracy w nowej Unii. Dotyczy to przede wszystkim tych przedsiębiorstw, które wcześniej zajmowały się transportem międzynarodowym. Musiały one bowiem stosować się do obowiązujących przepisów, a że ich egzekwowanie było (i jest) bardzo skuteczne, trzeba je było po prostu znać. Nie sposób tu nie wspomnieć o ogromnej pracy, jaką wykonały organizacje zrzeszające przewoźników, zarówno te ogólnokrajowe, jak i regionalne. Myślę tu o Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie, a na naszym terenie o Stowarzyszeniu Przewoźników Drogowych Dolny Śląsk. Dzięki temu firmy transportowe spełniły znaczenie wcześniej wszelkie wymogi i tak naprawdę w Unii były już od dawna. Nieco większe trudności spotkały przewoźników wykonujących swe usługi tylko w kraju. Dla nich większość przepisów była zupełnie nowa i nieznana, stąd pewne trudności i opóźnienia w ich wprowadzaniu. Ale przepisy i reguły to jedno, a sytuacja i uwarunkowania ekonomiczne w poszerzonej UE to całkiem inna sprawa. W tej nowej rzeczywistości nie wszyscy potrafili się odnaleźć i sobie z nią poradzić. Upłynął rok i widać, że z takimi problemami, jak spadek cen, potężna konkurencja czy brak kierowców, poradzą sobie tylko najlepiej zarządzane firmy. Jerzy Lipiński Prezes Autoserwis Dolny Śląsk LM Sp. Z o.o. Jak z dzisiejszej perspektywy ocenia Pan swój pionierski okres w biznesie i w działalności samorządowej w DIG-u? Wspominając lata tworzenia DIG i związane z tym pytania, czy ta organizacja będzie dla środowiska biznesu potrzebna w jego rozwoju w czasach transformacji ustroju II RP, muszę jednoznacznie stwierdzić, że tak to były dobre pomysły i dobre decyzje środowiska wrocławskiego biznesu. Mogliśmy w tamtym czasie się integrować i wymieniać doświadczeniami właśnie na forum tej Izby. Byliśmy w ten sposób bliżej problemów miasta i regionu, a władze samorządowe mogły łatwiej poznawać problemy rozwijającego się biznesu i wspólnie rozwiązywać je dla dobra miasta i regionu. Moja firma była pierwszą firmą prywatną, która sprzedawała nowe samochody. Była też pierwszą, która wybudowała od nowa salon i serwis w sieci Opla według standardów europejskich. W ten sposób szybciej wchodziliśmy w obowiązujące w Europie systemy i standardy tworzenia biznesu oraz zarządzania nim. W procesie tym miała też swój udział DIG, która poprzez swe kontakty z samorządami Polski i Europy sprzyjała szybszemu rozwojowij, a my wspólnie z kolegami integrowaliśmy środowisko biznesu wrocławskiego, aż z czasem stało się równoprawnym partnerem w Europie. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 20

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, kilkudziesięcioosobowa grupa samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego przybyła w sobotę do Golubia-Dobrzynia, by wziąć udział w dwudniowej

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16

Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16 Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16 2 W województwie dolnośląskim nie brakuje lokalnych nagród i certyfikatów, które mają przyczynić się do wewnętrznej i zewnętrznej promocji przedsiębiorców, ich produktów

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego Listy z okazji inauguracji roku akademickiego MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Krystyna ŁYBACKA Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowna Społeczności Akademicka! Każdego roku z początkiem października

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? prognozy i trendy Ocena działań gmin w celu przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Oferta szkolenia z zakresu PV: Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Długo oczekiwana przez cały sektor energetyki odnawialnej Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Informacje na temat Forum Cel Forum Wypracowanie Forum ekologiczne kierunków to miejsce kształtowania spotkań przedstawicieli przyszłej polityki świata Unii nauki, Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska)

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) zwani dalej Stronami WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Reprezentowane przez Marszałka

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Z Jarosławem Dominiakiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych rozmawia Jarosław Ryba.

Z Jarosławem Dominiakiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych rozmawia Jarosław Ryba. Z Jarosławem Dominiakiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych rozmawia Jarosław Ryba. W dniach od 6 do 8 czerwca w Zakopanem odbywała się konferencja WallStreet13. Przez trzy dni

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Ponad 500 osób zgłosiło swój udział w konferencji, inaugurującej nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012.

Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012. Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012. Dorobek aktywności Instytutu minionego roku jest ogromny. Nie zabrakło w nim cyklu konferencji i Forum Gospodarczego pod wspólną marką

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby.

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby. Produkt lokalny wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Iwona Tandecka, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka Płock, 27.02.2013 r. trochę historii 14 października

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Dialog Społeczny

Regionalny Dialog Społeczny Regionalny Dialog Społeczny Władze lokalne i regionalne reprezentujące administrację samorządową podejmują dziś istotne decyzje silnie wpływające na rozwój gospodarczy. Dlatego też ważne jest rozwianie

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf I. ORGANIZATOR REGULAMIN przyznawania Nagród Gospodarczych Świdnicki Gryf 1. Organizatorem przyznawania nagród gospodarczych "Świdnicki Gryf" jest Prezydent Miasta w Świdnicy. 2. Dopuszcza się udział współorganizatorów.

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. Autostrady A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa łącząca duże

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Michał Ratajczak 2LO w Słupsku

Michał Ratajczak 2LO w Słupsku Michał Ratajczak 2LO w Słupsku Grupa Nowy Styl to jedna z najprężniej rozwijających się grup meblarskich na świecie. W jej ofercie znajdują się meble biurowe, krzesła do różnych zastosowań, siedziska audytoryjne,

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Osiem lat doświadczeń Stowarzyszenia Samorządowego A2 - Wielkopolska

Osiem lat doświadczeń Stowarzyszenia Samorządowego A2 - Wielkopolska Osiem lat doświadczeń Stowarzyszenia Samorządowego A2 - Wielkopolska Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Wójt Gminy Stare Miasto 30.03.2015 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Janusz Piechociński Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jestem przekonany, że wydarzenie to pozwoli na wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo