15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. wydanie specjalne czerwiec 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. wydanie specjalne czerwiec 2005"

Transkrypt

1 m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j wydanie specjalne czerwiec 2005 d o l n o ś l ą s k i e j izby gospodarcze j 15lat

2

3 kierowali izbą Można zapytać, co po piętnastu latach pracy organizacji samorządowej było dla niej najbardziej znaczące i jest warte podkreślenia dzisiaj. Lista takich akcentów byłaby niewątpliwe długa, ale ja zwrócę uwagę na jedno: na wierność naszego środowiska idei, która stała się początkiem działania DIG tą wartością nadrzędną było zawsze dobro wspólne. Wojciech Winciorek ( ) Janisław Muszyński ( ) Roman Ziaja ( ) Sławomir Lejman ( ) Do dachu daleko To, że jako samorząd gospodarczy jesteśmy wciąż aktywni, że mimo różnych trudności swoją misję nadal pełni wielu pionierów Izby, wynika właśnie z zaakceptowanej 15 lat temu idei. Jako jeden z organizatorów ruchu samorządowego pamiętam zapał, jaki nam towarzyszył, gdy po 45 latach braku autentycznego przedstawicielstwa przedsiębiorców zaczęliśmy robić coś dobrego i potrzebnego dla społeczności biznesowej, która się odradzała. Większość z nas miała doświadczenia z firm państwowych, bardzo niewielu z prywatnych. Uważaliśmy, że tworząc nową jakość, musimy zacząć od zmiany stereotypowego wizerunku przedsiębiorcy wykreowanego w poprzednich dekadach: prywaciarza, badylarza, wrzodu na zdrowym ciele socjalistycznej gospodarki - co nie do końca samorządowi się udało. Wciąż uważam, że powinnością samorządu są dalsze starania o właściwy wizerunek tej grupy społecznej - zdecydowana większość polskiej gospodarki jest dzisiaj w rękach prywatnych, a w odbiorze społecznym portret zbiorowy pracodawców ideologicznie jest nadal jakby z odległej historii. Ale obiektywnie też należy zauważyć, jak wiele w ostatnich latach zmieniło się na korzyść, a DIG nabrała większego znaczenia - i to nie tylko siłą rozpędu. Zmiany te nastąpiły nie w wyniku jakiegoś nagłego przełomu, tylko procesu, który wypełniła nasza konsekwentna praca. Władza potrzebowała opinii środowisk przedsiębiorców przy podejmowaniu niektórych decyzji tak zaczęły się rodzić stosunki partnerskie. Szczególnie we Wrocławiu dało się to zauważyć. Znając nasz kraj i porównując rozwój wielu miast na przestrzeni lat, dochodzę do wniosku, że Wrocław jest dla biznesu najlepszym adresem w Polsce, i to trzeba głośno artykułować: nasze relacje z władzami Wrocławia, z wojewodami i marszałkami województwa - bez względu na formacje polityczne - były zawsze poprawne. Od roku zmieniła się sytuacja - jesteśmy w Unii Europejskiej. Zmienia się też mentalność przedsiębiorców, którzy się bali, że nie sprostają nowemu wyzwaniu, a rzeczywistość jest wręcz odwrotna: my jesteśmy konkurencyjni. To trzeba podkreślić, bo w tym zbiorowym portrecie polskich przedsiębiorców ma swój udział każdy z członków Izby. Dlatego chciałbym podziękować absolutnie wszystkim, bo wszyscy - w piętnastoleciu - dołożyli w DIG swą cegiełkę. Jedni postawili fundamenty, inni ściany nośne, następni ściany działowe, a jeszcze inni strop. Ale do dachu wciąż mamy daleko, gdyż proces budowy trwa i jest to zadanie dla następnych pokoleń. My, członkowie-założyciele Izby, coraz bliżsi jesteśmy już myśli o potrzebie odpoczynku. Na koniec jeszcze konkluzja: skoro do dachu daleko co następcy będą mieli do zrealizowania? Na Dolnym Śląsku mamy ok. 320 tys. podmiotów gospodarczych wspólnymi siłami, opierając się na wiedzy i nowych technologiach, trzeba coraz bardziej modernizować nasz regionalny dom. To bardzo ambitne wyzwanie. Zbigniew Sebastian (od ) DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 piętnaście lat misji Co z bogatej oferty działalności Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Komitet Obchodów XV-lecia uznaje w dniach jubileuszu Izby za najbardziej istotne dla jej wizerunku? - Najpełniejsza odpowiedź byłaby wówczas, gdybyśmy zaprezentowali cały dorobek Izby, jest ona bowiem jedyną instytucją, która działa na rzecz środowiska przedsiębiorców nie tylko wrocławskich od piętnastu lat. Jednak taka prezentacja wszystkiego od A do Z w dniach jubileuszu może być nieco nużącym przekazem, gdyż działania Izby zgodnie z jej misją polegają na skuteczności, nie spektakularności jej inicjatyw. Ważne jest na przykład, że nasze interpelacje, które trafiają do resortów rządowych lub do marszałka Sejmu, odnoszą właściwy skutek, a nie to, że myśmy interweniowali. Ważne jest to, że spotkania naszych przedstawicieli z dolnośląskimi parlamentarzystami zmierzają do tego, by stworzyć właściwy klimat i zrozumienie dla stanowienia prawa przychylnego działalności gospodarczej, a nie sam fakt, że to my, DIG czyni takie starania. Ale z tego kalendarza wielu naszych pożytecznych inicjatyw i skutecznych działań, przynajmniej jednym pochwalić się trzeba: bardzo udanym zaangażowaniem się w integrację z Unią Europejską. Mnóstwo funduszy pomocowych, skierowanych do przedsiębiorców, mogą oni otrzymać poprzez DIG. Podkreślę jeszcze, bo to jest ważne: również nie będąc członkiem DIG. My służymy pomocą każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą, gdyż wspieranie przedsiębiorców jest składnikiem naszej misji. Dodam jeszcze, że efektywność pracy w obszarze unijnym wynika też z tego, że zanim jako kraj staliśmy się formalnie członkiem wielkiej europejskiej rodziny, DIG była już członkiem takiej struktury europejskiej, jak Unia Izb Łaby i Odry. To członkostwo przygotowało nas dobrze do roli, jaka nam później przypadła. Doceniając fakt, że Izba ma dobre partnerskie kontakty z wieloma środowiskami samorządowymi, administracyjnymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi, i zrozumienie dla jej poczynań, DIG ustanawia stałe wyróżnienie dla osób zasłużonych dla tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości w postaci Złotej Odznaki Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Dlatego Komitet Obchodów XV-lecia DIG przyjął koncepcję, żebyśmy sami na swój temat mówili jak najmniej, niech o nas i o sprawach, które dzieją się wokół, wypowiedzą się inni na łamach jubileuszowego wydawnictwa, ukazującego się z okazji naszego piętnastolecia. Opinie tak znamienitych osób będą dla nas również sugestią, jak kształtować nasze relacje z otoczeniem, by dalej rozwijać działalność Izby i służyć jak najlepiej przedsiębiorcom. Na koniec, w imieniu Komitetu Obchodów XV-lecia DIG, chciałbym podziękować wszystkim, zwłaszcza członkom Rady DIG, którzy społecznie i bezinteresownie działają na rzecz Izby i naszego wspólnego dobra. Janusz Trzciński Przewodniczący Komitetu Obchodów XV-lecia DIG Członkowie Komitetu: Wojciech Kraus i Mirosław Poniżnik PROGRAM Obchodów 15-lecia Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 21 czerwca (wtorek) 2005 r. Ratusz Sala Wielka Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Uroczystość Wręczenia Złotych Laurów, Powitanie Gości przez Zbigniewa Sebastiana, Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Wręczenie Złotych Laurów Dolnośląskiej Izby Gospodarczej dla: Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza Prof. Leszka Balcerowicza, Prezesa Narodowego Banku Polskiego Rafała Dutkiewicza, Prezydenta Miasta Wrocławia Wręczenie Honorowych Złotych Odznak Krajowej Izby Gospodarczej i Złotych Odznak Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Uroczysty bankiet z udziałem kwartetu Sordino. 23 czerwca (czwartek) 2005 r. Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego Polsko-niemieckie forum gospodarcze Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec. Podsumowanie i perspektywy po roku członkostwa z udziałem m.in. Janusza Reitera, b. Ambasadora RP w Niemczech, i Ministra Gospodarki w Brandenburgii, Ulricha Junghannsa oraz przedsiębiorców polskich i niemieckich. 26 czerwca (niedziela) 2005 r. JACHT KLUB AZS, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego IV Regaty VIP-ów Hotelu Tumskiego i Dolnośląskiej Izby Gospodarczej o Puchar Prezydenta Miasta Wrocławia DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 dig jako partner R afał Dutkiewicz prezydent Wrocławia Dolnośląska Izba Gospodarcza bardzo ceni sobie współpracę z Urzędem Miejskim we Wrocławiu i Panem Prezydentem osobiście. Jakie są Pana oczekiwania w stosunku do Izby i środowiska biznesu przez nią reprezentowanego? - Bardzo dziękuję za te słowa, jest mi niezwykle miło. Chciałbym serdecznie pogratulować Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej jubileuszu 15 lecia obecności w życiu gospodarczym Wrocławia i regionu. Trudno przecenić rolę Izby w kształtowaniu przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku i rozwoju kontaktów biznesowych. Jest to bardzo ważne i zawsze służyło aktywizacji gospodarczej. Jestem szczególnie zadowolony i dumny z naszej, niezwykle intensywnej i owocnej współpracy. Urząd Miejski Wrocławia oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza wielokrotnie brały udział we wspólnych projektach: organizacja misji gospodarczych, wyjazdu przedsiębiorców na Futuralia, przygotowanie szeregu konferencji tematycznych i pomoc lokalnemu biznesowi. Wyznacznikiem naszych działań była zawsze troska o rozwój gospodarczy, a kontakty z Izbą cechują się nie od dziś wysoką jakością i pełnym profesjonalizmem. W perspektywie naszej obecności w Unii Europejskiej otwierają się dla Wrocławia nowe perspektywy, nowe szanse. Postaramy się je wykorzystać. W tym kontekście widzę nowe płaszczyzny i kierunki współpracy z Dolnośląską Izbą Gospodarczą. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i dalszego rozwoju. Adam Grehl wiceprezydent Wrocławia Wniósł Pan znaczący wkład w dzieło prywatyzacji mienia komunalnego, w której ważnym uczestnikiem były podmioty gospodarcze. Czy uważa Pan, że ich poczynania w sprywatyzowanych obiektach spełniają założenia, jakie legły u podstaw tego procesu? Nie tylko potrafią spełnić założenia, ale zdecydowanie przewyższają wszelkie oczekiwania. Wrocławianie, w szczególności przedsiębiorcy, podejmują nie tylko dobre decyzje biznesowe, ale też wzbogacają je swoim indywidualizmem i pasją tworzenia. Ileż wspaniałych przykładów wokół nas! Niepowtarzalny charakter wielu lokali, kawiarni, restauracji i sklepów, ileż wyremontowanych lub wybudowanych kamienic i budynków. Prywatyzacja wzmocniła podstawy działania wielu firm. Stworzyła szansę na budowanie tradycji pokoleniowej miejsc i konkretnych osób lub firm, rzemieślników czy handlowców. Poczucie stabilności zdecydowanie sprzyja ich dalszemu rozwojowi. Aktywność mieszkańców odmieniła dodała mu dynamizmu i tworzy podstawy ekonomiczne miasta. Wierzę w siłę ducha wrocławskiej przedsiębiorczości i jestem przekonany, że przyszłość przyniesie kolejne dobre przykłady. Sławomir Najnigier wiceprezydent Wrocławia Był Pan jednym z założycieli DIG - dzisiaj jest Pan partnerem Izby. Czy ten rodowód w jakimś stopniu wpływał na Pańską działalność w administracji samorządowej? - Myślę, że tak. Po pierwsze: Łączy nas rodowód. DIG i samorząd miejski są rówieśnikami. Wtedy było oczywiste, że uczestniczymy w obalaniu komunizmu, że wszechwładzę jednej partii zastąpi szybko konkurencja wielu partii, że monopol na informację zastąpi pluralizm, że centralnie sterowana gospodarka państwowa zostanie wyparta przez gospodarkę prywatno-rynkową, że jednolita własność państwowa rozpadnie się na wiele różnych składników, że wiele funkcji państwowych przejmą samorządy lokalne, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe czy izby gospodarcze Po drugie: Łączy nas sposób rozwiązywania spraw. Jesteśmy pozytywistami. Jak zwykle w czasach rewolucyjnych pada pytanie: co zrobić z tą wolnością? Jak zamienić obalanie w budowanie? Jak zastąpić negację i opozycję działaniami konstruktywnymi i twórczymi? Ojcowie - założyciele izb gospodarczych (jak Aleksander Paszyński) i samorządu terytorialnego (jak prof. Jerzy Regulski) wierzyli w zawodową i społeczną aktywność obywateli i nawoływali do samoorganizacji. Myślę, że na wrocławianach na pewno nie zawiedli się. We Wrocławiu nie ma kłopotu z odpowiedzią, co zrobić z wolnością. Po trzecie. Mamy wspólne spojrzenie na rolę miasta w biznesie i biznesu w mieście. DIG stała się trwałym partnerem wrocławskiego samorządu. Można wymienić setki wspólnych przedsięwzięć. Konferencje, programy, misje, przedsięwzięcia gospodarcze. Dzięki temu dialogowi i w porozumieniu z przedsiębiorcami, kolejne władze Wrocławia chcą budować dobry klimat dla biznesu. Na tej współpracy wygrywamy wszyscy, wygrywa Wrocław. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 dig jako partner Stanisław Łopatowski wojewoda dolnośląski Dolnośląska Izba Gospodarcza sprzyja rozwojowi rodzimego biznesu, współpracując na szczeblu regionalnym z wieloma środowiskami zawodowymi. Czy ten atut Izby jest atrakcyjny dla urzędu wojewody? - Dolny Śląsk to region z ogromnym potencjałem gospodarczym. Ten potencjał tkwi nie tylko w korzystnym położeniu geograficznym czy naturalnych zasobach, ale przede wszystkim w samych Dolnoślązakach. Trzeba tylko ten potencjał mądrze wykorzystać, mądrze nim pokierować. Na Dolnym Śląsku mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową dzięki świetnym uczelniom co roku na rynku pracy pojawia się rzesza specjalistów różnych dziedzin. Teraz, kiedy otworzyła się przed nami gospodarka UE i związane z nią szanse pracy dla młodych ludzi, ważne jest, aby tych specjalistów zatrzymać u siebie. Zależy nam przecież, aby coraz liczniejsi zagraniczni inwestorzy zatrudniali polskich, dolnośląskich pracowników. Równie istotne jest stwarzanie korzystnych warunków rozwoju rodzimej przedsiębiorczości. Myślę, że zarówno władzy każdego szczebla, jak i instytucjom wspierającym podmioty gospodarcze powinno zależeć na kreowaniu przychylnego nastawienia do lokalnego biznesu. Dużą rolę może odgrywać i odgrywa tu DIG, uświadamiając włodarzom regionu nonsensy prawa godzące w rozwój gospodarczy i proponując rozwiązania, które ułatwiają działalność przedsiębiorcom. Dr Helmut Schöps konsul generalny RFN we Wrocławiu W Niemczech izby gospodarcze są krytycznym partnerem polityki i administracji. Jak Pan postrzega funkcjonowanie środowisk biznesowych w Polsce i rolę integracyjną dla nich takich organizacji jak DIG? - Najbardziej znana różnica między polskimi a niemieckimi izbami gospodarczymi to obowiązkowa przynależność firm, które niejako automatycznie dają niemieckim izbom z powodu ich wielkości spory wpływ w poszczególnych dziedzinach. Także sytuacja finansowa niemieckich izb jest znacznie bardziej komfortowa z powodu dużej liczby obowiązkowych członków. Niezależnie od tego izby gospodarcze odgrywają w Polsce po przemianach z przełomu roku 1989 i 1990 znaczącą rolę. Są poszukiwanym partnerem przy licznych projektach polsko-niemieckich. Nie sposób też przecenić ich znaczenia w kojarzeniu podmiotów gospodarczych, owocujących często cennymi kontaktami biznesowymi. Wymienić należy również lobbowanie izb w gremiach politycznych i współtworzenie w ten sposób warunków ramowych gospodarki. Dolnośląska Izba Gospodarcza już od 15 lat znakomicie służy całemu regionowi. Z okazji jubileuszu życzę wszystkiego dobrego i wiele sukcesów na przyszłość. Bogdan Zdrojewski poseł na Sejm R.P. Pięć lat temu, z okazji 10-lecia DIG, powiedział Pan jako prezydent Wrocławia: Wystawiam biznes wrocławski na ciężką próbę, ale fakt, że większość przetargów wygrywają firmy wrocławskie, bardzo mnie satysfakcjonuje. Dowodzi, że mamy wiele podmiotów, które świetnie sobie radzą w warunkach ostrej konkurencji. Czy dzisiaj potwierdzi Pan tamtą opinię? Nie podlega dyskusji, że o pomyślności gospodarczej miasta dnia dzisiejszego decydują sukcesy podmiotów gospodarczych osiągane w ostatnich 15 latach. Był to bowiem nie tylko czas intensywnej transformacji, ale w finale także zderzenie z rzeczywistością i warunkami dyktowanymi przez standardy państw Unii Europejskiej. To, że Wrocław się broni, osiąga niezłą pozycję we wszystkich rankingach, zawdzięczamy działalności Izby i poradzeniu przez większość podmiotów gospodarczych z wyzwaniami lat dziewięćdziesiątych. Mam wrażenie, że właśnie wysokie oczekiwania i w pewnym sensie brak sztucznej, pozarynkowej ochrony wrocławskiej przedsiębiorczości spowodowały szybsze i bardziej profesjonalne przygotowanie się do działalności już w warunkach XXI wieku. Nie oznacza to jednak zakończenia procesu, jak też konieczności obrony tego, co wrocławskie. Nic nie jest dane raz na zawsze i nie może być tak, że przy porównywalności ofert te zewnętrzne są lepiej traktowane. Każda złotówka pozyskana lub też wypracowana tu, na Dolnym Śląsku, powinna być jak najdłużej w obiegu i trafić do jak największej liczby podmiotów gospodarczych. Skala tego zjawiska w znacznym stopniu będzie generować pomyślność materialną każdej osoby i całego regionu. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

7 Paweł Wróblewski marszałek województwa dolnośląskiego Profesjonalizm Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, zrzeszającej kilkuset przedsiębiorców, w pierwszym piętnastoleciu jej działalności wielokrotnie był zauważany i pomocny dla władz regionalnych. Czy to dobry prognostyk na współpracę dla organów samorządu terytorialnego w przyszłości? - Dolnośląska Izba Gospodarcza jako instytucja samorządu gospodarczego wspiera przedsiębiorczość opartą na zasadach uczciwej konkurencji, promuje produkty markowe i aktywizuje lokalne środowisko gospodarcze. Współpracując z wieloma zagranicznymi partnerami, ułatwia nawiązywanie kontaktów między firmami z różnych krajów. Wysoko oceniam współpracę z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, która przyczynia się do promocji Dolnego Śląska jako regionu o dużym potencjale gospodarczym. Zarówno Izbie, jak i nam zależy na rozpowszechnianiu informacji o funduszach unijnych, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy. Zrealizowanie planów związanych z rozwojem regionalnym wymaga znacznej aktywności i determinacji działań wielu środowisk, to wypadkowa szeregu wspólnie podjętych działań. Uważam, że samorząd odgrywa służebną rolę w stosunku do mieszkańców regionu, a jego zadaniem jest między innymi wspomaganie przedsiębiorczości. Dlatego bardzo ważne jest zaufanie, efektywna komunikacja i współpraca między biznesem a samorządem, razem bowiem wypracowujemy przyszłość Dolnego Śląska. Władze samorządowe wspierają działania integrujące środowisko biznesu, jesteśmy zainteresowani wszelkimi inicjatywami, które promują regionalną przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą. Igor Sedo konsul generalny Republiki Czeskiej we Wrocławiu Czy w nowych europejskich warunkach polityczno-gospodarczych jest szansa na zacieśnienie współpracy sąsiedzkiej pomiędzy środowiskami przedsiębiorców w obu krajach? - Współpraca regionalna stanowi istotny człon wzajemnej współpracy czesko-polskiej. Jako taka obejmuje nie tylko współpracę między instytucjami kulturalnymi, szkolnymi, stowarzyszeniami obywatelskimi, partnerskie stosunki miast, lecz także obszar współpracy gospodarczej i handlowej. Przystąpienie Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej stworzyło nowe, bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju współpracy regionalnej. To właśnie polityka regionalna jest ważnym kierunkiem działania Unii Europejskiej i dlatego poświęca się jej szczególną uwagę. Polityka kohezyjna, której celem jest stopniowe wyrównywanie różnic po obu stronach granicy, a w szczególności zaś zrównoważony rozwój całego regionu, zakłada, iż wzajemna współpraca w obszarze przedsiębiorczości i współpracy gospodarczej będzie w przyszłości w tej polityce odgrywać zasadniczą rolę. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na wspólnym obszarze przygranicznym, są zainteresowane nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy. Ich aktywność musi być ukierunkowana a w dniu dzisiejszym w wielu przypadkach jest już ukierunkowana na zwiększanie wzajemnej wymiany handlowej, na realizację wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, na obopólną kooperację. Takie inicjatywy przedstawiają jedną z dróg, jak wspólnymi siłami zwiększać potencjał czeskopolskiego regionu, jak podnosić poziom życia obywateli regionów przygranicznych, jak zapewniać wytwarzanie nowych miejsc pracy i zamieniać w ten sposób ten teren w nowoczesny i perspektywiczny region zjednoczonej Europy. To nie tylko wyzwanie, ale równocześnie konieczność. Jacek Protasiewicz eurodeputowany Czy spojrzenie z Brukseli na na jego dorobek i jego środowisk zawodowych, nanosi jakieś korekty na opinie wcześniejsze? - Nanosi, ale tylko i wyłącznie w pozytywnym wymiarze, mając na względzie aktywność innych izb regionalnych, zwłaszcza w pozyskiwaniu środków. Widać, że DIG i przedsiębiorcy wrocławscy są niezwykle skuteczni na tle innych konkurentów krajowych. Widać, i wskazuje na to nie tylko nasza subiektywna ocena, ale i obiektywne badania, że Wrocław i region dolnośląski stają się niezwykle atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Coś, co przewidywaliśmy przed wejściem do Unii, materializuje się, ale ze Strasburga czy Brukseli widać to jeszcze lepiej niż z Wrocławia czy Warszawy. Nasze miasto przestało być anonimowe i stało się miejscem, o które często zachodni przedsiębiorcy pytają w kontekście inwestycyjnym. W Brukseli identyfikują już Pana z Wrocławiem? - Identyfikują, gdyż właśnie dobrze identyfikują Wrocław. Jest dzisiaj wielka różnica w tym, co spotykaliśmy 5-10 lat temu: nieznajomość miasta i regionu, lokalizacji, wymówienie nazwy Wrocław. Teraz to się zmieniło i zmienia, wielu biznesmenów zdołało Wrocław odwiedzić, wielu wie, że warto tu lokować swoje przedsięwzięcia, nie tylko ze względu na położenie, ale i dynamizm środowisk gospodarczych naszego regionu. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 inne wartości Arcybiskup Marian Gołębiowski metropolita wrocławski Kościół katolicki w swoich naukach zawsze zwraca szczególną uwagę na kwestię godności człowieka. Jakimi przesłaniami należy kierować się w swojej działalności, by podnieść jakość naszego życia? - Kultura i cywilizacja europejska na obecnym etapie rozwoju składa się z wielu różnych komponentów. Dyskusja na temat wartości fundamentalnych, którymi przez wieki karmiła się Europa, wciąż trwa w związku z Konstytucją Europejską. Czy chcemy, czy nie chcemy, w cywilizacji i duchowości europejskiej tkwi głęboko zakorzenione dziedzictwo judeochrześcijańskie i grecko-rzymskie, które podkreślało godność osoby ludzkiej zarówno w płaszczyźnie religijnej, jak i filozoficznej czy społeczno-prawnej. Kultura zachodnia była zapładniana chrześcijańską antropologią, w której wartość i godność człowieka stanowiły element priorytetowy. W tym kontekście Kościół przeciwstawiał się zdecydowanie koncepcji kolektywistycznej, według której człowiek staje się małym kółkiem w wielkiej machinie społecznej, całkowicie podporządkowanym prawom kolektywu. W Polsce na szczęście marksizm z kolektywistyczną koncepcją człowieka się nie przyjął. Jako Słowianie byliśmy dzięki Kościołowi pod wpływem kultury Zachodu, w której godność osoby ludzkiej i prawa człowieka były zawsze akcentowane. Współczesne prądy liberalne, postmodernistyczne i globalistyczne, usiłują zepchnąć tę koncepcję na margines refleksji filozoficznej. Rozwój technologiczny, inżynieria genetyczna, handel organami ludzkimi, relatywizm moralny, eutanazja, aborcja uderzają wprost w tradycyjną koncepcję człowieka, degradując ipso facto jego godność. Pewien hedonizm życiowy i konsumpcjonizm pozbawiają człowieka ducha ofiary i wyrzeczenia. Rodzi się u ludzi postawa wroga nowemu życiu widoczny symptom cywilizacji śmierci, która szczególnie ostro doszła do głosu w dwóch totalitaryzmach XX wieku. Społeczeństwa Europy Zachodniej się starzeją. Gwałtownie maleje przyrost naturalny. Co czynić, by podnieść jakość naszego życia? Człowiek musi na nowo uwierzyć w swoją godność. Życie trzeba ukazywać w pełnej prawdzie: jako bezcenny dar Stwórcy, człowiek jako podmiot życia indywidualnego i zbiorowego, jednostka jako świat jedyny i niepowtarzalny, rodzina jako źródło życia i wartości. W ekonomii, w biznesie, w zakładach pracy, w przedsiębiorstwach musi się liczyć człowiek, a nie tylko sukces, pieniądz, zysk i skuteczność. Człowiek, który transcenduje siebie, który ma odniesienie do Absolutu, do świata wyższych wartości, powinien być zawsze na pierwszym miejscu. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

9 Henryk K ardynał Gulbinowicz emerytowany metropolita wrocławski Ksiądz Kardynał miał częste kontakty z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, a Jego słowa zawsze były traktowane z właściwym respektem. Jakie przesłanie przekazałby Ksiądz Kardynał dzisiaj członkom DIG z okazji 15-lecia działalności? - Na rzetelną pracą zasłużone uroczystości jubileuszowe Dolnośląskiej Izby Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu kieruję braterskie słowa uznania i podzięki na ręce Komitetu Obchodów owego XV-lecia. Słowa uznania za ciekawy i niełatwy rozwój działalności gospodarczej DIG w naszym regionie. A serdeczne podziękowania składam na ręce wszystkich wspierających tych z nas, których życie postawiło w sytuacji wymagającej życzliwej pomocy bliźniego. Proszę przyjąć ode mnie życzenia dalszego dynamicznego rozwoju. Niech pamięć o potrzebujących nie schodzi z naszej pamięci, a serce otwiera się życzliwie na miarę naszych możliwości. Będzie to pewna gwarancja Bożego błogosławieństwa na dalsze lata. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i ubogacam darem modlitwy. Leszek Czarnecki prezes LC CORP SA Czym urzeka że podejmuje Pan kolejne poważne przedsięwzięcie inwestycyjne w tym mieście? - Jestem wrocławianinem i nigdy stąd się nie wyprowadzałem jest dla mnie oczywiste, że trzeba inwestować przede wszystkim u siebie. A Wrocław jest pięknym miastem o dużym potencjale gospodarczym i stabilnej władzy administracyjnej, co jest wysoko oceniane w rankingach biznesowych. Dlatego jest idealnym miejscem do takiego przedsięwzięcia jak Arkady Wrocławskie największej tego typu wrocławskiej inwestycji. Będzie ona kosztowała ok. 100 mln euro i stanie się zapewne atrakcyjnym centrum handlu, kultury i biznesu, m.in. z największym w Polsce akwarium oceanicznym i ogromnym multikinem, z salą premier na kilkaset miejsc. Wmurowanie kamienia węgielnego to moment wzruszający za każdym razem? Czy profesjonalizm i rutyna inwestora dopuszcza do głosu emocje? Jak to wygląda w maju 2005 roku przy budowie Arkad Wrocławskich? Oczywiście, emocje są zawsze, ale ja jestem spokojny, bo kiedy Jego Eminencja kardynał Henryk Gulbinowicz 5 lat temu, w 2000 roku, święcił budowę biurowca przy placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu, budowa trwała krótko i przebiegła szczęśliwie. Wiem, że Jego Eminencja ma dobrą rękę, dlatego jestem spokojny, gdyż wierzę, że i ta inwestycja będzie przebiegać szczęśliwie i bez problemów. Co to znaczy być wizjonerem w biznesie? Nie wiem. Grzegorz Schetyna poseł na Sejm R.P. Wypromował Pan znaną w kraju markę: koszykarski Śląsk. Czy duża polityka nie stanie się dla Pana konkurencyjną marką w najbliższej przyszłości i jak rozłożą się emocje związane z Pańską obecnością w życiu publicznym? - Na pewno polityka stała się konkurencyjna dla działalności sportowej, bo wymaga ona ogromnego zaangażowania. Dlatego wybór został przeze mnie już dokonany. Wybralem politykę. Ale mam satysfakcję, że stworzyłem Śląsk drużynę koszykówki - klub nowocześnie zarządzany, z systemem szkolenia dzieci i młodzieży, z perspektywami sportowymi. I mimo mojej w nim nieobecności, Śląsk zawsze będzie klubem z dużymi ambicjami i możliwościami, pozostanie ulubioną drużyną Wrocławia. Pod pewnymi względami obie dyscypliny: polityka i sport są do siebie podobne w jednej i drugiej walczy się o zwycięstwo. W której z dyscyplin: sportowej czy politycznej łatwiej o zasady fair play? - Dobre pytanie, sądzę, że jednak trudniej jest pod tym względem w polityce. W sporcie zasady gry są czytelne. W polskim sporcie różnie bywa, ale koszykówka jest dobrą jego stroną, dlatego w Platformie chcemy, żeby i polityka miała też taki dobry wizerunek. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

10 inne wartości Wojciech Murdzek prezydent Świdnicy Świdnica, usytuowana na szlaku handlowym, ma długie tradycje kupieckie i gospodarcze. Czy ta historyczna karta przekłada się na dzisiejszy wizerunek społeczny i gospodarczy miasta? - Przywiązujemy dużą wagę do walorów historycznych, podobnie czynią mieszkańcy. Tę historię staramy się maksymalnie wykorzystywać do promowania miasta. Jednak byśmy mieli powody do dumy i radości, musimy włożyć wiele wysiłku i pracy. Cieszymy się, że Świdnica jest postrzegana jako miasto sprzyjające inwestorom, ale sama historia tego nie sprawiła. Najważniejszy jest rozwój gospodarczy i danie możliwości pracy wszystkim świdniczanom. Ten cel nam przyświeca, dlatego już dawno obniżyliśmy dla wszystkich przedsiębiorców podatki od nieruchomości. Jako nieliczni w Polsce zwalniamy ich z płacenia tego podatku nawet przez 10 lat, ale po spełnieniu określonych kryteriów. Takie decyzje podjęliśmy mimo trudnej sytuacji finansowej miasta. Nie podwyższaliśmy również podatków od środków transportu. Po wielu staraniach udało się utworzyć w Świdnicy podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park, która liczy już 47,5 ha. To wszystko sprawia, że w przyszłość patrzę z optymizmem. Atuty Świdnicy i jej historia muszą nam sprzyjać! Roman Lipski burmistrz Kłodzk a Jak położenie Kłodzka wpływa na jego rozwój gospodarczy i sytuację lokalnej społeczności? - Niewątpliwym atutem naszego miasta jest jego położenie. W Kłodzku krzyżują się drogi do Wrocławia, Wałbrzycha i Opola, do przejść granicznych w Boboszowie, Kudowie- Słonem i Tłumaczowie. Miasto ma także dobre połączenie komunikacyjne z całą Polską poprzez rozwinięte sieci dróg kołowych i szlaków kolejowych. Swoją pozycję Kłodzko zawdzięcza przede wszystkim bogatej, ponadtysiącletniej tradycji i znajdującym się w mieście cennym zabytkom, pomnikom architektury i obiektom sakralnym. To wszystko powoduje, że miasto jest niewątpliwą atrakcją turystyczną, przyciągającą turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także staje się ciekawym miejscem dla inwestorów, którzy tu właśnie lokują swoje środki finansowe. Wszystko to pociąga za sobą znaczny wzrost gospodarczy Kłodzka, a tym samym coraz więcej korzyści dla mieszkańców. Powstają nowe podmioty gospodarcze zapewniające miejsca pracy, a także podnoszące atrakcyjność oferty naszego miasta. Bogdan Szczęśniak burmistrz Jelcza-Laskowic Gmina dwukrotnie była laureatem konkursu Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Jednym z celów konkursu jest promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną. Czy są już tego owoce? - Zdecydowanie tak. Uzyskanie Certyfikatu Gmina Fair Play jest potwierdzeniem słuszności założeń lokalnej polityki gospodarczej. Konkurs pozwala nam - przedstawicielom władz lokalnych - zapoznać się z wynikami niezależnej oceny działań prowadzonych na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego. Daje także możliwość zapoznania się z opinią inwestorów i mieszkańców na temat działalności gminy na polu gospodarczym. Konkurs jest również możliwością porównania z innymi gminami. Jasne reguły postępowania, ale także przekazywanie niezbędnych informacji i pomoc, zarówno potencjalnym inwestorom, jak i tym już działającym to atuty gminy. Pomoc gminy to nie tylko maksymalne przyśpieszenie działań związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji, to również wszechstronne wsparcie firmy w trakcie procesu produkcyjnego. Doceniło to kilkunastu nowych inwestorów, którzy w ostatnich kilku latach zbudowali w Jelczu-Laskowicach swoje zakłady pracy. W relacjach urząd społeczność lokalna także zaszły pozytywne zmiany. Sukcesywnie prowadzone konsultacje społeczne przyczyniają się lepszego zrozumienia potrzeb mieszkańców oraz pozwalają na prowadzenie komunikacji dwukierunkowej. Poza tym udział w konkursie jest okazją do promocji gminy. Za pośrednictwem mediów możemy przedstawić naszą ofertę i zapoznać inwestorów z możliwościami inwestowania u nas. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 10

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Numer 1 2009 Magazyn bezpłatny Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Zaskakująco zgodni Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Dossier Adama Szejnfelda MÓWIĆ jednym głosem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

Kapitał Województwa Śląskiego

Kapitał Województwa Śląskiego 1 Wrzesień 2013 G o s p o d a r k a S a m o r z ą d y N a u k a I n n o w a c j e Możemy spodziewać się rekordowej frekwencji Piotr Uszok: Zarówno kongresy, jak i targi są niepowtarzalną okazją do przedstawienia

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jagiełło: Fair play, open mind, team spirit

Andrzej Jagiełło: Fair play, open mind, team spirit Andrzej Jagiełło: Fair play, open mind, team spirit OD REDAKCJI Redaktor naczelny: Jacek Broszkiewicz tel.: 510 065 508, 032 253 67 36, 034 315 33 46 e-mail: redakcja@euroregiony.pl z-ca red. naczelnego:

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA.

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA. Dodatek Innowacje Polskę może czekać golden age mówi Michał Boni KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty Nauka i biznes w parze Spływ kajakowy pracodawców Lubuskie Forum Gospodarcze PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Brakuje apetytu na ryzyko Prof. Marian Noga: Biznesmen ryzykuje własnym majątkiem, a zdolności do ponoszenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu...

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu... innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł Wiesław Wabik: Państwo to samorządy

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013 inwestor Inwestor The foreign lipiec 2013 ZAGRANICZNY Raport specjalny Ustawa śmieciowa pod lupą ponadto w numerze: Wektory rozdane Energetyczny Kongres Gospodarczy Powstała Ekokoalicja od wydawcy Robert

Bardziej szczegółowo

Kamiński. Emilian. Najważniejszy jest widz. magazyn ludzi biznesu. Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie

Kamiński. Emilian. Najważniejszy jest widz. magazyn ludzi biznesu. Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie magazyn ludzi biznesu I 2015 Cena 9.90 zł (w tym 8% VAT) Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie Leszek Mellibruda wskazuje źródła stresu biznesmena ISSN 2300-0333 Beata Tyszkiewicz, Izabela

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Metar veritasstr. 18. Urzędnik na służbie. Japońska sztuka zarządzania. Fenomen Expo Silesia

Metar veritasstr. 18. Urzędnik na służbie. Japońska sztuka zarządzania. Fenomen Expo Silesia Strefa magazyn katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wrzesień 2009I issn1644-5163 In vino Metar veritasstr. 18 Urzędnik na służbie Wywiad z Józefem Sebestą, Marszałkiem Województwa Opolskiego. str.

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo