PRACE STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW GRAFIKI UŻYTKOWEJ Overdesigned?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW GRAFIKI UŻYTKOWEJ 2009-2011. Overdesigned?"

Transkrypt

1 PRACE STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW GRAFIKI UŻYTKOWEJ Overdesigned?

2 Overdesigned?

3 003 Można zaryzykować stwierdzenie, że tytułowe przedizajnowanie stanowi oś, wokół której ogniskują się pozycje, które przyjmują pokazywani na wystawie projektanci. Rzeczywistość overdesigned, świat, w którym wszystko jest już zaprojektowane, w którym ład estetyczny obejmuje każdy element życia codziennego, a dizajn coraz częściej staje się celem, a nie środkiem, jest obiektem zarówno obaw, jak i pragnień. Z jednej strony projektanci działający dla klientów komercyjnych wypracowują coraz bardziej zaawansowane, nowoczesne i atrakcyjne wizualnie rozwiązania. Z drugiej strony dizajnerzy pracujący dla instytucji związanych z kulturą coraz częściej odchodzą od dążenia do osiągnięcia perfekcji projektowej, flirtując z estetyką brzydoty, błędu, czy z nostalgicznym powrotem do przeszłości. Ostatnie dwadzieścia lat, które upłynęły od momentu wprowadzenia w Polsce systemu wolnorynkowego, oznaczały dla projektantów grafiki błyskawiczne przejście przez procesy, które w krajach zwanych przez starsze pokolenie cywilizowanymi, trwały dekady. W projektowaniu graficznym, podobnie jak w innych dziedzinach związanych z rozwojem technologicznym i gospodarką, dogonienie Zachodu stało się nadrzędnym celem. W kraju, który dopiero co wyzwolił się od socjalistycznej siermiężności i zachłysnął nowym wspaniałym światem nikt nie myślał o poszukiwaniu własnej, odrębnej tożsamości. Wydaje się, że cel został częściowo osiągnięty, a efekty pracy polskich dizajnerów niewiele się już różnią od projektów ich kolegów i koleżanek z tak zwanego Zachodu. Fascynująca strona internetowa na której zestawiono współczesne trendy formalne w projektach z całego świata udowadnia tę tezę. Oczywiście trendlista uwzględnia jedynie starannie wyselekcjonowane projekty, w większości powstałe dla instytucji artystycznych lub rozrywkowych, lecz poza tym kręgiem polski dizajn także nie różni się znacząco od realizacji z krajów na zachód od Odry. Regały sklepowe pełne są ładnych opakowań, często nawiązujących do The last twenty years since the implementation of the free market system in Poland have meant for graphic designers an instant going through the processes which, in the states called by the older generation civilized, lasted for decades. Today, it seems that the results of work of Polish designers do not differ much from the design of their colleagues of the so-called West. Shop shelves are filled with nice packaging; often referring to tradition (or rather invented tradition ) or folklore; newspapers and magazines are nicely designed, bookshelves in bookshops weigh down by books of great looks. On the other hand, leaving the bookshop and stepping out to the street in any Polish city is an unpleasant experience. It has been said a lot already about design freestyle of small entrepreneurs, megalomania and impudence of advertising great players, and indifference of local government concerning visual chaos and ugliness of public spaces. Examples of poor design can mushroom. Did we miss something on our route to be civilized, to fill our public space with beautiful and functional prints and information? As with every shortcut, some points must have been missed, grassroots work has not been executed. There is a huge gap between the avantgarde of Polish graphic design and the mainstream. A fast rate of

4 tradycji lub folkloru, świetnie zaprojektowane są gazety i czasopisma, półki w księgarniach uginają się od pięknie wyglądających książek. Rodzime firmy otrzymują przemyślane i nowatorskie rozwiązania brandingowe, czego dobrym przykładem jest nowa identyfikacja wizualna Netii zaprojektowana przez White Cat Studio. Realizacje z zakresu informacji wizualnej zdobywają nagrody w międzynarodowych konkursach, tak, jak miało to miejsce w przypadku projektu dla Centrum Nauki Kopernik zrealizowanego przez Mamastudio, który został uhonorowany Red Dot Award Zaawansowane technologicznie i wyszukane wizualnie strony internetowe studia Huncwot wykraczają daleko poza standard reprezentowany przez polskie projektowanie web. Z drugiej strony wielu grafików działających w polu kultury zaczyna odwracać się od dążenia ku idealnej formie. Nieskończone możliwości, które oferują projektantom współczesne technologie przestają bawić młodych dizajnerów. Zaczynają eksplorować estetykę analogową, z piwnicy wyjmują historyczne już maszyny drukarskie, jak to robią Fajne Chłopaki. Projektanci przyglądają się lokalności, najbliższemu otoczeniu. Tytuły artykułów w projektowanym przez Edgara Bąka czasopiśmie WAW złożone są krojem inspirowanym liternictwem jednego z warszawskich neonów. Zaprojektowane przez duet Fontarte pismo FA Golonka powstałe na podstawie znalezionego na barowej witrynie napisu z lat 80 pojawia się na coraz większej ilości plakatów, a nawet reklam. Książki projektowane przez Kubę Sowińskiego, czy plakaty studia Homework konsekwentnie reinterpretują w nowoczesny sposób tradycję polskiej szkoły plakatu opartą na błyskotliwej metaforze wizualnej. Jednocześnie wyjście z księgarni na ulicę w jakimkolwiek polskim mieście jest doświadczeniem co najmniej przykrym. Wiele już zostało powiedziane na temat samowolki dizajnerskiej małych przedsiębiorców, megalomanii i bezczelności wielkich graczy reklamowych oraz obojętności samorządów na wizualny transformation of the past twenty years has made it impossible to implement deeper cultural changes, create certain aesthetic standards, and a habit and need of executing well-considered and professional design solutions to a greater extent. For Polish graphic design the 1990s meant the clash between the market and the art. Relishing possibilities of new technologies and free market of designers and clients clashed with the ethos of designer as an independent artist cultivated at the conservative Academies of Fine Arts. The turn of the centuries brought some stabilization and growing professionalization in the particular design fields and niches. As the result, a group of young, educated designers, who travel around the world and watchfully react to the events of Polish and foreign world of design and culture in general, has appeared in Poland. Being aware of specific character of Polish visual culture and discussions taking place in the countries of old democracies, they relate both to the present situation, and patterns formulated in the West in different ways. One can take the risk of saying that the theme overdesign is an axis around which the attitudes adapted by the designers presented at the exhibition are focused. The overdesigned reality, the world, in which everything has been already designed, in which aesthetic order chaos i brzydotę przestrzeni publicznych. Nieliczne miasta posiadają ładny i dobrze działający system informacji wizualnej, formularze urzędowe wciąż powodują błędy i frustracje petentów przykłady złego projektowania można mnożyć w nieskończoność. Czyżbyśmy coś przegapili na naszej drodze do zapełnienia przestrzeni pięknymi lub awangardowymi drukami i informacjami? Lata 90 oznaczały dla polskiego projektowania graficznego konflikt między rynkiem a sztuką. Zachłyśnięcie się projektantów i zleceniodawców możliwościami nowych technologii oraz wolnego rynku zderzyło się z kultywowanym na konserwatywnych Akademiach Sztuk Pięknych etosem projektanta jako niezależnego artysty. Przełom wieków przyniósł pewną stabilizację i coraz większą profesjonalizację w poszczególnych dyscyplinach, czy niszach projektowych, ale wydaje się, że wciąż w projektowaniu graficznym rządzi opozycja komercja vs kultura. Trzecia droga, której centrum wyznacza człowiek z jego potrzebami i prawami, takimi jak potrzeba czytelnej informacji, zostaje wciąż na marginesie zainteresowań projektantów. Jak w przypadku każdej drogi na skróty, jakieś punkty musiały zostać pominięte. Między pierwszą ligą polskiego projektowania graficznego a mainstreamem pozostaje gigantyczna przepaść. Zawrotne tempo przemian ostatnich dwudziestu lat uniemożliwiło wprowadzenie głębszych zmian kulturowych, stworzenie pewnych standardów estetycznych oraz nawyku i potrzeby realizowania przemyślanych i profesjonalnych rozwiązań projektowych na większą skalę. Wygląda na to, że obecnie w Polsce poszukiwania formalne w projektowaniu graficznym są jednocześnie poszukiwaniami własnej tożsamości: pokoleniowej, narodowej, lokalnej, lub przeciwnie globalnej i kosmopolitycznej. Współcześni polscy graficy czerpią pełnymi garściami z folkloru, estetyki bylejakości dominującej w przestrzeni publicznej, z dorobku projektantów tworzących w Polsce Ludowej, itd. Z drugiej jednak strony realizacje komercyjne wciąż has already covered every aspect of everyday life, and in which a design is more and more often becoming a goal, not means, is an object of both fears and desires. On the one hand, the designers working for commercial clients create more and more advanced and visually attractive solutions. On the other hand, the designers working for institutions connected with culture, more and more often are departing from a pursuit of perfection of design, and they flirt with aesthetics of ugliness, error, or nostalgic back to the future. The unlimited possibilities offered by the modern technologies are no longer attractive to young designers so they start to explore the analogue aesthetics. Formal search in graphic design is simultaneously the search for one s identity: as a generation, as a country, as a local community. The modern Polish graphic artists derive from the folklore, aesthetics of mediocrity predominating over the public space, the output of designers from the People s Republic of Poland, etc. On the other hand, the commercial realizations still derive from patterns worked-out in the West. Polish companies that compete with the international brands cannot afford to formal experiments. Simultaneously, the moment of the whole western world, and, for the last 20 years, of Poland, is the special moment.

5 006 czerpią ze wzorów wypracowanych na Zachodzie. Polskie firmy konkurujące z międzynarodowymi markami nie mogą sobie pozwolić na eksperymenty formalne. Jednocześnie moment, w którym znajduje się zachodni świat, do którego od 20 lat należy też Polska, jest szczególny. Wspomnienie niedawnego kryzysu ekonomicznego oraz groźba kolejnego każą coraz poważniej myśleć nad konsekwencjami systemu ekonomicznego, który przyjęliśmy i w którym projektowanie graficzne gra znaczącą rolę. Niedawne zamieszki w Londynie pokazały, że pragnienia i sztuczne potrzeby generowane między innymi przez projektantów grafiki mogą mieć poważne konsekwencje. Otoczenie wypełnione kuszącymi produktami, pięknymi reklamami i inteligentnie zaprojektowanymi wizerunkami firm napędza globalny biznes i przyczynia się do reprodukowania nierówności. Jednocześnie działania niekomercyjne są głęboko niszowe, a przez to elitarne. Czas pokaże, w którym kierunku podąży polskie projektowanie graficzne: czy czeka nas przedizajnowanie, czy też uda nam się odnaleźć inną, skoncentrowaną na człowieku drogę w świecie, który stanął w obliczu przemyślenia na nowo systemu ekonomicznego, który zadomowił się w krajach demokratycznych po wojnie, i który ochoczo przejęła Polska dwadzieścia lat temu. Agata Szydłowska A recollection of the recent economic crisis and the threat of another one, make us seriously consider the consequences of the economic system which we have adopted, and in which graphic design plays a significant role. The recent riots in London have shown that desires and false wants generated, among others, by graphic designers, can have serious consequences. The surroundings filled with tempting products, beautiful commercials and intelligently designed images of the companies have driven the global business and have contributed to reproduce the inequality. Time will tell in which direction Polish graphic design will go: should we expect overdesign or we will manage to find a new way in the world which is now facing the re-consideration of the economic system, which settled in the democratic countries after war, and which was willingly adopted by Poland twenty years ago.

6 ubli- publikacje/publications acje

7 Idee Design (Agata Korzeńska), katalog wystawy, Make your city a better place to live, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach, 2010 Anita Wasik, Aplikacja Gdańsk Europejska Stolica Kultury 2016, etap selekcji końcowej, Miejska Instytucja Kultury Gdańsk 2016, 2011 Idee Design (Agata Korzeńska), exhibition catalogue, Make your city a better place to live, Rondo Sztuki Gallery in Katowice, 2010 Anita Wasik, Application Gdańsk European Capital of Culture 2016, selection stage, City Institute of Culture Gdańsk 2016, 2011

8 Grzegorz Laszuk, książka, Prawdziwy koniec wojny jest przed jej początkiem, red. S. Stroux, WYDAWNICTWO WAB, 2010 Grzegorz Laszuk, The real end of a war is before its beginning, ed. S. Stroux, Wydawnictwo WAB, 2010 Grzegorz Laszuk, program spektaklu Metafizyka dwugłowego cielęcia, Stanisław Ignacy Witkiewicz, reż. Michał Borczuch, TR Warszawa, 2010 Grzegorz Laszuk, schedule of the performance Metaphysics of two-headed calf by Stanisław Ignacy Witkiewicz, director Michał Borczuch, TR Warszawa, 2010

9 Oksana Shmygol, projekt książki 4 Cities, 2010 Oksana Shmygol, project of the book 4 Cities, 2010 Karolina Witowska, projekt Mieszkaństwo, 2010 Karolina Witowska, project Inhabitude, 2010

10 Polkadot, publikacja, Teatr Chorea. Pierwsze sześć lat, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, 2010 Polkadot, publication Chorea Theatre, First Six Years, Theatre Association Chorea, 2010 Łukasz Walendziuk, projekt albumu Uciekające Pejzaże wydanego z okazji corocznego jarmarku w Holi na Polesiu, 2011 Łukasz Walendziuk, album Escaping Landscapes published on the occasion of the annual fair in Hola on Polesie, 2011

11 Grafixpol, katalog, Ewa Partum, Konceptualne muzeum, Galeria Manhattan w Łodzi, 2010 Grafixpol, catalogue, Ewa Partum, Conceptual museum, Manhattan Gallery in Łódź, 2010 Fajne Chłopaki, folder, 60 lat NCK, Narodowe Centrum Kultury, 2010 Fajne Chłopaki, folder, 60 years of NCC, National Centre for Culture, 2010

12 Kuba Sowiński, katalog wystawy Pomarańczowa Alternatywa happeningiem w komunizm, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011 Kuba Sowiński, exhibition catalogue Happening against Communism by the Orange Alternative, International Cultural Centre, 2011 Fontarte, Raport z pierwszych lat działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, MSN w Warszawie, 2011 Fontarte, Raport of first years of the activity of the Museum of Modern Art in Warsaw, Museum of Modern Art in Warsaw, 2011

13 Made in Cosmos, projekt digipaków, Eugeniusz Rudnik, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia , Polskie Radio, 2009 Made in Cosmos, digipack, Eugeniusz Rudnik, Polish Radio Experimental Studio , Polish Radio, 2009 Tomasz Kuczma, projekty digipaków, Musical Diaries, Tomasz Kuczma, digipack, Musical Diaries,

14 Temperówka, katalog + CD, XII Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, Polskie Radio, 2009 Temperówka, catalogue + CD, 12th Polish Radio Folk Festival The New Tradition, Polish Radio, 2009 Temperówka, projekt katalogu na 18-lecie istnienia Teatru Dada von Bzdülöw, 2011 Temperówka, catalogue design, 18th anniversary of Dada von Bzdülöw Theatre, 2011

15 zaso czasopisma/magazines isma

16 Edgar Bąk, kwartalnik Kultura Popularna, Wydawnictwo SWPS Academica, Edgar Bąk, quarterly Kultura Popularna, SWPS Academica, Edgar Bąk, miesięcznik WAW, Uptown Media, 2011 Edgar Bąk, monthly magazine WAW, Uptown Media, 2011

17 co robić? _ literacki restart kina polskiego 55 PM: Marta, Twoje książki, jeśli się nie mylę, trzykrotnie zostały zaadoptowane na deski teatru. Podobnie zresztą jak powieści i zbiory opowiadań wielu autorek i autorów wspołczesnej literatury m.in. Mariusza Sieniewicza, Daniela Odii, Jana Dzbana, Sławka Shuty, Bożeny Keff, Sylwii Chutnik, Mariana Pankowskiego, Tomka Piątka. Natomiast książki te nie trafiają na ekran. Masz/Macie jakieś przemyślenia dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kino jest ciągle ślepe na współczesną literaturę? A nawet jeśli pojawiają się ekranizacje to po wielu latach? Teatr np. zauważył Wojnę polsko-ruską w 2003, film 6 lat później Marta Dzido: Po tym jak miałam przyjemność, albo raczej nieprzyjemność uczestniczyć w festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni w tym roku w maju, muszę niestety przyznać, że polskie kino jest naprawde w bardzo kiepskim stanie. Filmy są średnie, bezpieczne, twórcy nie eksperymentują z formą, nie podejmują kontrowersyjnych tematów. Filmy te są odklejone od rzeczywistości. Często zdarza się też, że doskonałe pod wzgledem formalnym zdjęcia ilustrują banalną i nudną historię, albo na odwrót dobry scenariusz zostaje zniszczony przez fatalną reżyserię albo inscenizacje w serialowym stylu. Mam też wrażenie, że wciąż jest niewielu producentów gotowych do podejmowania ryzyka stąd średnie i nudne produkcje. siaj tak mocno jak kiedyś książka? MD: Nie obawiam sie tego. Nie ma w polskim kinie współczesnym tak mocnej bohaterki i to jest siłą naszego projektu. Wciaż niestety bohaterami filmów głównie sa mężczyźni, a kobiety to ich ozdoby i to własnie z męskiej perspektywy oglądamy polskie kino. GL: Powieść Marty jest jak najbardziej aktualna. Kondycja i status kobiet w Polsce nie zmieniły się od premiery książki. Bezrobocie nie zniknęło. Chamstwo też. Korporacje mają się dobrze. Kult ciała, terror piękności także są aktualne. W jesiennej ramówce TV dziewczyny pewnie się pozabijają by zostać top modelką. To jeśli idzie o tło społeczne książki i filmu. Przede wszystkim podpisuję się pod tym co mówi Marta wciąż mało kobiet w polskim kinie a takiej bohaterki jak Magda z Małża w ogóle nie ma. I ona zupełnie się nie zestarzała. PM: Obydwoje poznaliście się na studiach montażu w łódzkiej filmówce. Można powiedzieć, że ze współczesnych literatów jesteś jedną z niewielu z filmowym wykształceniem. Pytam pisarki i pisarzy o deklarację czy są chętni podjąć współpracę z filmowcami. Możesz to publicznie zadeklarować? Poza tym czy możesz opowiedzieć o swoich filmowych doświadczeniach? Marta Dzido ur polska pisarka i reżyserka, dziennikarka TVP Kultura. W roku 2008 ukończyła montaż w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Debiutowała powieścią Małż (2005), następnie wydała powieść o aborcji Ślad po mamie (2006). Na podstawie powieści Małż powstał spektakl teatralny pod tytułem M (2009). Zawodowo zajmuje się realizacją i produkcją różnych form filmowych i telewizyjnych. W swoim dorobku ma filmy krótkometrażowe, m.in. impresje o swojej córce Weronice Jeden dzień z życia małej dziewczynki (2002) oraz film o prawach dziecka To my (2004). Zrobiła reportaż o Paktofonice dla TVP Kultura, film dokumentalny Grzegorz Lipiec (pseudonim Lipa ) ur polski reżyser i scenarzysta. Uprawia tzw. kino offowe. Studiuje montaż na PWSFTviT w Łodzi. W 1990, w wieku 16 lat, z kolegami z zielonogórskiego Osiedla Piastowskiego założył amatorską grupę filmową Sky Piastowskie. Grupa ma na swoim koncie 11 produkcji fabularnych m.in. Że życie ma sens (2000), Dzień, w którym umrę (2004), Osiem w poziomie ( ). Wciąż słyszę od znajomych pisarzy o tym, że dostają propozycje napisania sceanriusza na podstawie własnej książki, jednak często na tym się niestety kończy. Grzegorz Lipiec: Jeśli nie wiadomo czemu tak się dzieje, to pewnie chodzi o kasę. Teatr w porównaniu do filmu ma szczątkowe budżety. W teatrze można dosłownie wszystko za małe pieniądze. Kino to duża kasa. A na tych talarach łapę trzyma państwo, które nie lubi drażliwych tematów. Dlaczego uwalane są projekty o Jedwabnym, inne historie polsko-żydowskie, o mniejszościach seksualnych, religijnych? Pytania retoryczne. Wielkie narodowe halo robi się, że w filmie o Westerplatte żołnierze ze strachu o własne życie kupczą pod siebie czy piją. Państwo daje pieniądze na filmy bezpieczne z małymi wyjątkami będącymi regułą. Pozyskać prywatnego inwestora też jest ciężko. Od ośmiu lat realizuję projekt Że życie ma sens 2. To będzie mocne kino również dlatego, że robię to za własne pieniądze. Nasłuchałem się w firmach, że za ostro, że nie ten target, że to stawiałoby korporację w złym świetle, że może za rok, że kryzys. Chciałbym bardzo, ale to bardzo, ekranizować polską, współczesną literaturę! Ale kto da mi za darmo swoją książkę, nad którą ciężko harował skoro nikt nie chce finansować drażliwych tematów. Marta weszła w ekranizację Małża za darmo choć wolałbym, aby pisarze zarabiali górę pieniędzy. MD: Doświadczenia filmowe mam na razie tylko z filmem dokumentalnym. Dwa lata temu współpracowałam przy realizacji Podziemnego państwa kobiet dokumentu o polskim podziemiu aborcyjnym, w tym roku razem z Piotrem Śliwowskim zrobiłam pełnometrazowy dokument o młodych ludziach z zespołem Downa DOWNTOWN Miasto Downów. Mam taką refleksję po tych doświadczeniach, że sposób w jaki opowiadam o czymś dla mnie istotnym jest mniej ważny niż sam temat. Ważne jest to, by powiedzieć coś ludziom dostatecznie głośno, by to usłyszeli nieważne czy poprzez literaturę czy film. Nie znaczy to oczywiście, że nie zwracam uwagi na formę, ale dla mnie najbardziej liczy sie przekaz. Oczywiście, że jestem gotowa na współpracę z filmowcami i to nie tylko jako scenarzystka. PM: Grzegorz, Małża podarowała Ci koleżanka ze studiów. Pamiętasz co czułeś po lekturze, w trakcie lektury? Dlaczego zapaliłeś się do robienia tego tak bardzo kobiecego projektu? I jak wyglądała Wasza współpraca? Jakiego efektu możemy się spodziewać? Ta powieść o wkurwie na współczesność opowiedziana z perspektywy młodej kobiety w 2005 roku miała trochę taką siłę jak dramat Made in Poland Wojcieszka z 2004, film Przemka z 2010 trochę się już zestarzał. Zastanawiam się jak chcecie to uaktualnić? o Józefie Henie, jest również autorką zdjęć do filmu dokumentalnego o aborcji Podziemne państwo kobiet. Mieszka w Warszawie. PM: Projekt ekranizacji Małża ma już kilka lat. Grzegorz Lipiec już niejednokrotnie deklarował publicznie, że startujecie z filmem. Ciągłe przeszkody to uniemożliwiają. Nie obawiacie się, że tekst sprzed pięciu lat nie trafi już dzi- GL: Doskonale pamiętam co czułem już w trakcie lek tur y. Że jest to książka o mnie. Bywałem w podobnych sytuacjach. Czułem podobnie. Marta swoją bohaterką dotarła do mnie. Poruszyła pewne struny, emocje. Miałem ciarki, śmiałem się, Pracownia Grafiki, magazyn literacki Radar, Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2010 Pracownia Grafiki, literary magazine Radar, Willa Decjusza Association, 2010 Aleksandra Toborowicz, Dagmara Berska, kwartalnik Ha!art, Korporacja Ha!art, 2010 Aleksandra Toborowicz, Dagmara Berska, quarterly Ha!art, Ha!art Corporation, 2010

18 Grzegorz Laszuk, Notes na 6 Tygodni, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2010 Grzegorz Laszuk, Notes na 6 tygodni, Bęc Zmiana Foundation, 2010 Jakub Jezierski, Format P, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2011 Jakub Jezierski, Format P, Bęc Zmiana Foundation, 2011

19 Kuba Sowiński, kwartalnik 2+3D, Fundacja Rzecz Piękna, 2011 Kuba Sowiński, quarterly 2+3D, Rzecz Piękna Foundation, 2011 Kuba Sowiński, kwartalnik Herito, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kuba Sowiński, quarterly Herito, International Cultural Centre,

20 Nobo Design (Aleksandra Pięta), Street Art Magazine, 2011 Tomek Wojciechowski (fattombo), okładka, plakat promocyjny i skład artykułu, kwartalnik Fotografia, Wydawnictwo Kropka, 2010 Tomek Wojciechowski (fattombo), cover, poster and article layout, quarterly Fotografia, Wydawnictwo Kropka, 2010

21 laaty Plakaty/Posters

22 / / / / / / / / NOVIKI, TYMEK BOROWSKI, KONIEC ŻARTÓW, GALERIA KOLONIE, 2010 NOVIKI, MARYMONT A19 METRO DLA SZTUKI, GALERIA A19, 2011 NOVIKI, YOUSSOUF DARA & PAWEŁ ALTHAMER, PARK RZEŹBY NA BRÓDNIE ROZDZIAŁ III, MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE, 2011 NOVIKI, NORMAN LETO, SAILOR SAILOR, GALERIA KOLONIE, 2010 Noviki, Tymek Borowski, The end of jokes, Kolonie Gallery, 2010 Noviki, Marymont A19 Metro for Art, A19 Gallery, 2011 Noviki, Youssouf Dara & Paweł Althamer, Park of the Sculpture in Bródno District, Chapter III, Museum of Modern Art in Warsaw, 2011 Noviki, Norman Leto, Sailor Sailor, Kolonie Gallery, 2010 KRZYSZTOF IGNASIAK, WYKŁAD BENA WHITE A, POLSKO-PALESTYŃSKA KAMPANIA SOLIDARNOŚCI, 2011 Krzysztof Ignasiak, Ben White s lecture, Polish and Palestinian Campaign of the Solidarity, 2011

23 Rene Wawrzkiewicz, STGU na Chłodnej 25: Edgar Bąk, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, 2010 Rene Wawrzkiewicz, STGU on Chłodna 25: Edgar Bąk, Association of Graphic Designers, 2010 Jan Bajtlik, Fin de siècle, 2010 Jan Bajtlik, Weź się do kupy, The Art of Poster, 2011 Jan Bajtlik, Wiosna ludów, 2011 Jan Bajtlik, Fin de siècle, 2010 Jan Bajtlik, Pull yourself together, The Art of Poster, 2011 Jan Bajtlik, Spring of nations, 2011

24 Grzegorz Laszuk, Ingmar Bergman, Wiarołomni, reż. Artur Ildefons Urbański, TR Warszawa, 2010 Grzegorz Laszuk, Ingmar Bergman, The Faithless, director Artur Ildefons Urbański, TR Warszawa, 2010 Nikodem Pręgowski, 50-lecie Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego , Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, 2011 Nikodem Pręgowski, Międzynarodowy Kongres Hermeneutyka Etyka Edukacja Media, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2011 Nikodem Pręgowski, 50 years of the Gallery of Modern Pomeranian Painting , Museum of ks. dr Władysław Łęga in Grudziądz, 2011 Nikodem Pręgowski, International Congress Hermeneutics Ethics Education Media, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2011

25 Ryszard Kajzer, Ryszard Kajzer PL_AKAT, Instytut Polski w Budapeszcie, 2011 Ryszard Kajzer, Ryszard Kajzer, Plakaty, The Art of Poster, 2011 Ryszard Kajzer, Ryszard Kajzer PL_AKAT, Polish Institute in Budapest, 2011 Ryszard Kajzer, Ryszard Kajzer, Posters, The Art of Poster, 2011 Agnieszka Dajczak, Eastern Promises / Wschodnie obietnice, 2011 Agnieszka Dajczak, Le Fil / Nić, 2011 Agnieszka Dajczak, Eastern Promises, 2011 Agnieszka Dajczak, Le Fil, 2011

26 Homework, Nowe Horyzonty 11. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, 2011 Homework, Francis Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby, reż. Michał Zadara, Teatr Polski Bydgoszcz, 2011 Homework, Obywatel Kane, reż. Orson Welles, Vivarto, 2010 Homework, Kino dziecięce w polskim plakacie, Pigasus Gallery, 2011 Homework, New Horizons 11. International Film Festival, New Horizons Association, 2011 Homework, Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, director Michał Zadara, Polski Theatre in Bydgoszcz, 2011 Homework, Citizen Kane, director Orson Welles, Vivarto, 2010 Homework, Children s cinema in the Polish poster, Pigasus Gallery, 2011 Robert Czerniawski, Persona. Marilyn, reż. Krystian Lupa, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, 2009 Robert Czerniawski, Henrik Ibsen, Solness, reż. Iwo Vedral, Teatr Wybrzeże, 2011 Robert Czerniawski, Persona. Marilyn, director Krystian Lupa, Dramatic Theatre of the Capital City of Warsaw, 2009 Robert Czerniawski, Henrik Ibsen, The Solness, director Iwo Vedral, Wybrzeże Theatre, 2011

27 Filip Zagórski, Wyspy, Nowy Teatr w Warszawie, 2011 Filip Zagórski, Poezja, okładka czasopisma Dwutygodnik.com, 2010 Filip Zagórski, Miłosz, Galeria Kordegarda, 2011 Filip Zagórski, Born in Africa, Nowy Teatr w Warszawie, 2010 Filip Zagórski, Born in Africa, New Theatre in Warsaw, 2010 Filip Zagórski, Miłosz, Kordegarda Gallery, 2011 Filip Zagórski, Poetry, cover of the magazine Biweekly.pl, 2010 Filip Zagórski, The Islands, New Theatre in Warsaw, 2011 Małgorzata Gurowska, Zjedz mnie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2009 Małgorzata Gurowska, Pornowalentynki, klub Saturator, 2011 Małgorzata Gurowska, Imieniny ulicy 11 Listopada, klub Saturator, 2010 Małgorzata Gurowska, Eat me, Academy of Fine Arts in Warsaw, 2009 Małgorzata Gurowska, Pornovalentines, Saturator club, 2011 Małgorzata Gurowska, Name day of the 11 November street, Saturator club, 2010

28 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), Between, plakat do wystawy Kariny Marusińskiej, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, 2011 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), Pochwała upływającego czasu, Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej, 2009 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), BE[A]ST, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, 2011 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), Between, poster for an exhibition of Karina Marusińska, BWA Wrocław Modern Art Gallery, 2011 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), Praise of the passing time, Art Transparent Foundation of Modern Art, 2009 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), BE[A]ST, BWA Wrocław Modern Art Gallery, 2011 Martyna Bargiel, Międzynarodowy Festiwal Audiowizualny Synesthesia Festival, Centrum Kultury Agora we Wrocławiu, 2011 Martyna Bargiel, Wystawa końcoworoczna ASP Katowice, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2010 Martyna Bargiel, International Audiovisual Festival Synesthesia, Center of Culture Agora in Wrocław, 2011 Martyna Bargiel, Final-annual exhibition Academy of Fine Arts in Katowice, 2010

29 Fontarte, wystawa Body in the Library, BWA Galeria Design, Wrocław, 2010 Fontarte, film Zamach Yael Bartany, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2011 Fontarte, film poster, Assassination by Yael Bartana, Zachęta National Gallery of Art, 2011 Fontarte, exhibition Body in the Library, BWA Design Gallery, Wrocław, 2010 Fontarte, plakat na otwarcie Galerii dla mrówek, projektu Magdaleny Frankowskiej w ramach akcji Grzybobranie Fundacji Form i Kształtów, 2011 Fontarte, poster for opening Ants Art Gallery, project of Magdalena Frankowska in the framework of the action Mushroom picking, Forms and Shapes Foundation, 2011

30 ilustracje/illustrations

31 Bartosz Kosowski, Lech Wałęsa i aktorzy, którzy mogliby zagrać go w filmie Andrzeja Wajdy, banner dla tygodnika Przekrój, 2011 Bartosz Kosowski, Wojciech Smarzowski, ilustracja dla tygodnika Przekrój, 2009 Bartosz Kosowski, Lech Wałęsa and actors, that could play in Andrzej Wajda s film, banner for weekly Przekrój, 2011 Bartosz Kosowski, Wojciech Smarzowski, illustration for weekly Przekrój, 2009 Aleksandra Woldańska-Płocińska, Koneserzy kebabów, 2010 Aleksandra Woldańska-Płocińska, A need for sexual expression, 2010 Aleksandra Woldańska-Płocińska, Connoisseurs of kebabs, 2010 Aleksandra Woldańska-Płocińska, A need for sexual expression, 2010

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. www.anomalia.pl COMMERCIAL. culture. underground

PORTFOLIO. www.anomalia.pl COMMERCIAL. culture. underground PORTFOLIO COMMERCIAL culture underground www.anomalia.pl O FIRMIE Studio projektowe AnoMalia założyliśmy w 2006 roku. Bezpośrednim impulsem dla powstania studia było nasze przekonanie o potrzebie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

2012 Accompanying events of the 23 rd IPB, Warsaw 2012

2012 Accompanying events of the 23 rd IPB, Warsaw 2012 2012 Accompanying events of the 23 rd IPB, Warsaw 2012 1.06- O 1.06- godz. 12:00 Galeria Muzeum Drukarstwa w Budowie Muzeum Plakatu w Wilanowie Ul. St. Kostki Potockiego 10/16 1.05 Dizajn propagandy Plakaty

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY POLAK NA MARSIE

PIERWSZY POLAK NA MARSIE Film dokumentalny PIERWSZY POLAK NA MARSIE reżyseria.: Agnieszka Elbanowska zdjęcia: Paweł Chorzępa producent: square film studio sp. z o.o. Magdalena Borowiec Tatiana Wasilewska Daria Zienowicz To będzie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram obron prac licencjackich studia stacjonarne 2014 Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Harmonogram obron prac licencjackich studia stacjonarne 2014 Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Harmonogram obron prac licencjackich studia stacjonarne 2014 Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie S 6 lutego 2014, czwartek 1 Arkadiusz Mayer-Gawron Projekt koncepcyjny

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Kurs interaktywnej komunikacji wizualnej NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Andrzej Łachwa andrzej.lachwa@uj.edu.pl 8/8 Osiem zasad projektowania plakatów Davida Bernsteina 1. prostota 2. jeden element dominujący

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012. film dokumentalny,16'

Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012. film dokumentalny,16' Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012 film dokumentalny,16' Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012 film dokumentalny,16' SYNOPSIS Opowieść o młodym chłopaku, który postanawia

Bardziej szczegółowo

Grupa 3. dziennikarstwo komunikacja społeczna sp. FOTO. Organizacja i zarządzanie mediami wykład s. wielka zachodnia dr Robert Banasiak

Grupa 3. dziennikarstwo komunikacja społeczna sp. FOTO. Organizacja i zarządzanie mediami wykład s. wielka zachodnia dr Robert Banasiak 27 września (sobota) Organizacja i zarządzanie mediami wykład s. wielka zachodnia dr Robert Banasiak Laboratorium TV mgr Krzysztof Pulkowski Prasowe Infografia s. 141 dr Andrzej Bazan muzyczne w prasie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

O Dark Star. Identyfikacja wizualna logotypy, znaki, infografiki akcydensy oznakowanie strony internetowe

O Dark Star. Identyfikacja wizualna logotypy, znaki, infografiki akcydensy oznakowanie strony internetowe PORTFOLIO O Dark Star Dark Star to studio komunikacji wizualnej z Gdyni. W naszej pracy łączymy wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu projektowania graficznego na potrzeby działań reklamowych i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE

PROGRAM SOLIDARNOŚĆ LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Lp. Numer wniosku PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Kwota dotacji 1. 4/10 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 2. 10/10

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Grzegorz Frydryk Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO

FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO FESTIWAL KOMIKSU HISTORYCZNEGO Organizatorzy i patronaty medialne: II edycja Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia 2 czerwca 2012 r,. Warszawa 1 WYSTAWY: Sala wystawowa/sala konferencyjna Sala edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Karta projektu TIFF Academy orange edition!!!!!!!

Karta projektu TIFF Academy orange edition!!!!!!! Karta projektu TIFF Academy orange edition 1 Krótka charakterystyka projektu A1. Opis syntetyczny z wniosku Projekt "TIFF Academy" zakłada realizację warsztatów fotograficznych i filmowych dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

Dark Star to studio komunikacji wizualnej. Tworzymy spójne systemy identyfikacji oraz kompleksowe kampanie reklamowe dla firm, marek i wydarzeń.

Dark Star to studio komunikacji wizualnej. Tworzymy spójne systemy identyfikacji oraz kompleksowe kampanie reklamowe dla firm, marek i wydarzeń. PORTFOLIO Nasze specjalizacje O Dark Star Dark Star to studio komunikacji wizualnej. Tworzymy spójne systemy identyfikacji oraz kompleksowe kampanie reklamowe dla firm, marek i wydarzeń. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org Sprawozdanie www.zbigniewseifert.org Spis treści: Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy... 3-4 Digitalizacja etap IV - www.polishjazzarch.com... 5 Rafal Olbinski Jazz on the Cover 2014... 6-7 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Aeroskop. Festiwal Filmów w Gdyni. Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Kazimierz Junosza-Stępowski

Aeroskop. Festiwal Filmów w Gdyni. Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Kazimierz Junosza-Stępowski F1 F2 Aeroskop Pierwsza na świecie ręczna kamera filmowa skonstruowana w przez Kazimierza Prószyoskiego. Wynalazca ten zbudował też pierwsze urządzenie do nagrywania i wyświetlania filmów. Następna karta

Bardziej szczegółowo

Werdykty 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

Werdykty 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! Poznań, 7 grudnia 2013r. Werdykty 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! I. JURY MIĘDZYNARODOWE FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCH w składzie: Martin Strange-Hansen, Michael Harbauer, Mika

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

19-20 maja 2015 / Warszawa

19-20 maja 2015 / Warszawa PROGRAM 19-20 maja 2015 / Warszawa organizatorzy: Dzień 1, 19 maja 2015 Godzina Scena 1 Scena 2 09:45 Oficjalne rozpoczęcie, powitanie gości 10:00-10:40 Przyszłość w Digital Marketingu. Jak podążać za

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

16.06.2016r. CZWARTEK

16.06.2016r. CZWARTEK Harmonogram obron czerwiec 2016 16.06.2016r. CZWARTEK Grafika, specjalność Projektowanie graficzne, II stopień stacjonarne Miejsce: Rondo Sztuki 9.30 Gazda Kinga Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Założenia must have. must have to przede wszystkim nieodpłatnie nadawany znak jakości, którym polskie firmy mogą się posługiwać w kraju i za granicą;

Założenia must have. must have to przede wszystkim nieodpłatnie nadawany znak jakości, którym polskie firmy mogą się posługiwać w kraju i za granicą; Założenia must have must have to przede wszystkim nieodpłatnie nadawany znak jakości, którym polskie firmy mogą się posługiwać w kraju i za granicą; Edukacja przedsiębiorców w zakresie skutecznej promocji

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA STUDIA I r. 2 st. PRACOWNIE WYBORU specjalności: Grafika Projektowa i Grafika Warsztatowa rok akademicki 2016 / 2017

GRAFIKA STUDIA I r. 2 st. PRACOWNIE WYBORU specjalności: Grafika Projektowa i Grafika Warsztatowa rok akademicki 2016 / 2017 GRAFIKA STUDIA I r. 2 st. PRACOWNIE WYBORU specjalności: Grafika Projektowa i Grafika Warsztatowa rok akademicki 2016 / 2017 1 WYBRANA PRACOWNIA KIERUNKOWA PRACOWNIA PLAKATU I ILUSTRACJI dr hab. L.Żebrowski,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w mieście, nr umowy UDA-POKL.03.03.02-00-090/10-00. Wyniki rekrutacji do 30 czerwca 2012 r. 1. Archacki Mateusz 2. Banicki Marcin 3. Baranowski Mateusz 4. Bednarczyk Patryk 5. Bernatowicz Łukasz 6. Bołtuć

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Nagroda Rektora ASP w Krakowie Jadwiga Van de Logt Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie nauczyciel: Anna Sternak

Nagroda Rektora ASP w Krakowie Jadwiga Van de Logt Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie nauczyciel: Anna Sternak Protokół Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjów Świat wokół mnie pod patronatem honorowym: Joanny Kluzik-Rostkowskiej ministra MEN Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie W dniu

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFII 13.00-14.00 PRZERWA

FOTOGRAFII 13.00-14.00 PRZERWA 10 listopada / piątek / KATOWICE / godz. 17.00 / Otwarcie wystaw: Antoni Kreis WIEŻE Marek Locher CISZA MIEJSC PRZESZŁYCH I-III Oraz prezentacja multimedialna MOTYWY ŚLĄSKA / GALERIA SZYB WILSON, Ul. Oswobodzenia

Bardziej szczegółowo

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata Kategoria : Dzieci 1 213 Masiak Mikołaj gość Gdańsk 36.48 2 42 Szkaradek Emilia gość Kraków 55.15 18.67 3 41 Karkowska Józefina gość Warszawa 59.51 23.03 4 43 Karkowska Klementyna gość Warszawa 1:17.56

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207

Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207 Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207 1994 2000 2003 2004 2005 Beata Zdęba Jakub Lech Nina Łupińska Marlena Promna Tomasz Pietrek Indywidualna wystawa rysunku, galeria Impart, Wrocław

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia artystyczne: Priorytet II Sztuki wizualne. wnioski rozpatrzone NEGATYWNIE. II nabór (do dnia 31 marca 2009 r.)

Wydarzenia artystyczne: Priorytet II Sztuki wizualne. wnioski rozpatrzone NEGATYWNIE. II nabór (do dnia 31 marca 2009 r.) Wydarzenia artystyczne: Priorytet II Sztuki wizualne wnioski rozpatrzone NEGATYWNIE II nabór (do dnia 31 marca 2009 r.) L. p. Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa zadania 1. 8811/09 2016 Management Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Retoryczne. wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. XII Konferencja PTR. Retoryka wizualna

Polskie Towarzystwo Retoryczne. wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW. XII Konferencja PTR. Retoryka wizualna Polskie Towarzystwo Retoryczne wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW XII Konferencja PTR Retoryka wizualna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 21-22 listopada 2013 ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Bud.

Bardziej szczegółowo

Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą?

Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą? Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą? Maker Space wprowadza Kraków w kolejną rewolucję przemysłową: digital fabrication kiedy? design prototype show @ KRAKOW

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

Pracownia to studio graficzne założone w 1991 roku przez Janusza Górskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 1995 roku Pracownia ma

Pracownia to studio graficzne założone w 1991 roku przez Janusza Górskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 1995 roku Pracownia ma Pracownia to studio graficzne założone w 1991 roku przez Janusza Górskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 1995 roku Pracownia ma własną drukarnię offsetową i sitodrukową. W tym roku wyposażyliśmy

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

KOLEJNOŚĆ WPISÓW DO INDEKSÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

KOLEJNOŚĆ WPISÓW DO INDEKSÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nazwisko wykładającego/ew. dokonującego wpis Rok I Semestr 1 1. Podstawy Projektowania I 8 ćw. egz. st. wykł. T. Januszewski / st. wykł. K. Majkowski / st. wykł. J. Wojtasik 2. Modelowanie 4 ćw. egz. st.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 15 maja (niedziela) Centrum Kultury Izabelin godz.10.00 15.00. XVIII Izabelińskie Spotkania z Książką. Godz. 18. 00. Gala otwarcia Festiwalu

PROGRAM. 15 maja (niedziela) Centrum Kultury Izabelin godz.10.00 15.00. XVIII Izabelińskie Spotkania z Książką. Godz. 18. 00. Gala otwarcia Festiwalu PROGRAM 15 maja (niedziela) godz.10.00 15.00 XVIII Izabelińskie Spotkania z Książką Godz. 18. 00 Gala otwarcia Festiwalu z udziałem Alicji Kapuścińskiej i Rene Maisner W programie m.in : - specjalny pokaz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR Urodzona w 1974 roku w Przemyślu. Studia w Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunkach: Pedagogika, dyplom w 1998 roku oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie sztuk Plastycznych.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Lista zdających etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Auli ZSB w dniu godz. 12

Lista zdających etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Auli ZSB w dniu godz. 12 Lista zdających etap pisemny w dniu 23.06.2014 godz. 12 Technik architektury krajobrazu Technik architektury krajobrazu 1. Amolin Eliza 2. Bancer Radosław 3. Baran Karolina Weronika 4. Nawrot Daria 5.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUKI NOWEJ ZNACZY SIĘ ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUKI NOWEJ ZNACZY SIĘ ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUKI NOWEJ ZNACZY SIĘ ZA ROK 2012 Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ ul. Kościuszki 37 30-105 Kraków email: fundacja@znaczysie.pl REGON: 120870142 NIP: 677 232 4013

Bardziej szczegółowo