PRACE STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW GRAFIKI UŻYTKOWEJ Overdesigned?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW GRAFIKI UŻYTKOWEJ 2009-2011. Overdesigned?"

Transkrypt

1 PRACE STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW GRAFIKI UŻYTKOWEJ Overdesigned?

2 Overdesigned?

3 003 Można zaryzykować stwierdzenie, że tytułowe przedizajnowanie stanowi oś, wokół której ogniskują się pozycje, które przyjmują pokazywani na wystawie projektanci. Rzeczywistość overdesigned, świat, w którym wszystko jest już zaprojektowane, w którym ład estetyczny obejmuje każdy element życia codziennego, a dizajn coraz częściej staje się celem, a nie środkiem, jest obiektem zarówno obaw, jak i pragnień. Z jednej strony projektanci działający dla klientów komercyjnych wypracowują coraz bardziej zaawansowane, nowoczesne i atrakcyjne wizualnie rozwiązania. Z drugiej strony dizajnerzy pracujący dla instytucji związanych z kulturą coraz częściej odchodzą od dążenia do osiągnięcia perfekcji projektowej, flirtując z estetyką brzydoty, błędu, czy z nostalgicznym powrotem do przeszłości. Ostatnie dwadzieścia lat, które upłynęły od momentu wprowadzenia w Polsce systemu wolnorynkowego, oznaczały dla projektantów grafiki błyskawiczne przejście przez procesy, które w krajach zwanych przez starsze pokolenie cywilizowanymi, trwały dekady. W projektowaniu graficznym, podobnie jak w innych dziedzinach związanych z rozwojem technologicznym i gospodarką, dogonienie Zachodu stało się nadrzędnym celem. W kraju, który dopiero co wyzwolił się od socjalistycznej siermiężności i zachłysnął nowym wspaniałym światem nikt nie myślał o poszukiwaniu własnej, odrębnej tożsamości. Wydaje się, że cel został częściowo osiągnięty, a efekty pracy polskich dizajnerów niewiele się już różnią od projektów ich kolegów i koleżanek z tak zwanego Zachodu. Fascynująca strona internetowa na której zestawiono współczesne trendy formalne w projektach z całego świata udowadnia tę tezę. Oczywiście trendlista uwzględnia jedynie starannie wyselekcjonowane projekty, w większości powstałe dla instytucji artystycznych lub rozrywkowych, lecz poza tym kręgiem polski dizajn także nie różni się znacząco od realizacji z krajów na zachód od Odry. Regały sklepowe pełne są ładnych opakowań, często nawiązujących do The last twenty years since the implementation of the free market system in Poland have meant for graphic designers an instant going through the processes which, in the states called by the older generation civilized, lasted for decades. Today, it seems that the results of work of Polish designers do not differ much from the design of their colleagues of the so-called West. Shop shelves are filled with nice packaging; often referring to tradition (or rather invented tradition ) or folklore; newspapers and magazines are nicely designed, bookshelves in bookshops weigh down by books of great looks. On the other hand, leaving the bookshop and stepping out to the street in any Polish city is an unpleasant experience. It has been said a lot already about design freestyle of small entrepreneurs, megalomania and impudence of advertising great players, and indifference of local government concerning visual chaos and ugliness of public spaces. Examples of poor design can mushroom. Did we miss something on our route to be civilized, to fill our public space with beautiful and functional prints and information? As with every shortcut, some points must have been missed, grassroots work has not been executed. There is a huge gap between the avantgarde of Polish graphic design and the mainstream. A fast rate of

4 tradycji lub folkloru, świetnie zaprojektowane są gazety i czasopisma, półki w księgarniach uginają się od pięknie wyglądających książek. Rodzime firmy otrzymują przemyślane i nowatorskie rozwiązania brandingowe, czego dobrym przykładem jest nowa identyfikacja wizualna Netii zaprojektowana przez White Cat Studio. Realizacje z zakresu informacji wizualnej zdobywają nagrody w międzynarodowych konkursach, tak, jak miało to miejsce w przypadku projektu dla Centrum Nauki Kopernik zrealizowanego przez Mamastudio, który został uhonorowany Red Dot Award Zaawansowane technologicznie i wyszukane wizualnie strony internetowe studia Huncwot wykraczają daleko poza standard reprezentowany przez polskie projektowanie web. Z drugiej strony wielu grafików działających w polu kultury zaczyna odwracać się od dążenia ku idealnej formie. Nieskończone możliwości, które oferują projektantom współczesne technologie przestają bawić młodych dizajnerów. Zaczynają eksplorować estetykę analogową, z piwnicy wyjmują historyczne już maszyny drukarskie, jak to robią Fajne Chłopaki. Projektanci przyglądają się lokalności, najbliższemu otoczeniu. Tytuły artykułów w projektowanym przez Edgara Bąka czasopiśmie WAW złożone są krojem inspirowanym liternictwem jednego z warszawskich neonów. Zaprojektowane przez duet Fontarte pismo FA Golonka powstałe na podstawie znalezionego na barowej witrynie napisu z lat 80 pojawia się na coraz większej ilości plakatów, a nawet reklam. Książki projektowane przez Kubę Sowińskiego, czy plakaty studia Homework konsekwentnie reinterpretują w nowoczesny sposób tradycję polskiej szkoły plakatu opartą na błyskotliwej metaforze wizualnej. Jednocześnie wyjście z księgarni na ulicę w jakimkolwiek polskim mieście jest doświadczeniem co najmniej przykrym. Wiele już zostało powiedziane na temat samowolki dizajnerskiej małych przedsiębiorców, megalomanii i bezczelności wielkich graczy reklamowych oraz obojętności samorządów na wizualny transformation of the past twenty years has made it impossible to implement deeper cultural changes, create certain aesthetic standards, and a habit and need of executing well-considered and professional design solutions to a greater extent. For Polish graphic design the 1990s meant the clash between the market and the art. Relishing possibilities of new technologies and free market of designers and clients clashed with the ethos of designer as an independent artist cultivated at the conservative Academies of Fine Arts. The turn of the centuries brought some stabilization and growing professionalization in the particular design fields and niches. As the result, a group of young, educated designers, who travel around the world and watchfully react to the events of Polish and foreign world of design and culture in general, has appeared in Poland. Being aware of specific character of Polish visual culture and discussions taking place in the countries of old democracies, they relate both to the present situation, and patterns formulated in the West in different ways. One can take the risk of saying that the theme overdesign is an axis around which the attitudes adapted by the designers presented at the exhibition are focused. The overdesigned reality, the world, in which everything has been already designed, in which aesthetic order chaos i brzydotę przestrzeni publicznych. Nieliczne miasta posiadają ładny i dobrze działający system informacji wizualnej, formularze urzędowe wciąż powodują błędy i frustracje petentów przykłady złego projektowania można mnożyć w nieskończoność. Czyżbyśmy coś przegapili na naszej drodze do zapełnienia przestrzeni pięknymi lub awangardowymi drukami i informacjami? Lata 90 oznaczały dla polskiego projektowania graficznego konflikt między rynkiem a sztuką. Zachłyśnięcie się projektantów i zleceniodawców możliwościami nowych technologii oraz wolnego rynku zderzyło się z kultywowanym na konserwatywnych Akademiach Sztuk Pięknych etosem projektanta jako niezależnego artysty. Przełom wieków przyniósł pewną stabilizację i coraz większą profesjonalizację w poszczególnych dyscyplinach, czy niszach projektowych, ale wydaje się, że wciąż w projektowaniu graficznym rządzi opozycja komercja vs kultura. Trzecia droga, której centrum wyznacza człowiek z jego potrzebami i prawami, takimi jak potrzeba czytelnej informacji, zostaje wciąż na marginesie zainteresowań projektantów. Jak w przypadku każdej drogi na skróty, jakieś punkty musiały zostać pominięte. Między pierwszą ligą polskiego projektowania graficznego a mainstreamem pozostaje gigantyczna przepaść. Zawrotne tempo przemian ostatnich dwudziestu lat uniemożliwiło wprowadzenie głębszych zmian kulturowych, stworzenie pewnych standardów estetycznych oraz nawyku i potrzeby realizowania przemyślanych i profesjonalnych rozwiązań projektowych na większą skalę. Wygląda na to, że obecnie w Polsce poszukiwania formalne w projektowaniu graficznym są jednocześnie poszukiwaniami własnej tożsamości: pokoleniowej, narodowej, lokalnej, lub przeciwnie globalnej i kosmopolitycznej. Współcześni polscy graficy czerpią pełnymi garściami z folkloru, estetyki bylejakości dominującej w przestrzeni publicznej, z dorobku projektantów tworzących w Polsce Ludowej, itd. Z drugiej jednak strony realizacje komercyjne wciąż has already covered every aspect of everyday life, and in which a design is more and more often becoming a goal, not means, is an object of both fears and desires. On the one hand, the designers working for commercial clients create more and more advanced and visually attractive solutions. On the other hand, the designers working for institutions connected with culture, more and more often are departing from a pursuit of perfection of design, and they flirt with aesthetics of ugliness, error, or nostalgic back to the future. The unlimited possibilities offered by the modern technologies are no longer attractive to young designers so they start to explore the analogue aesthetics. Formal search in graphic design is simultaneously the search for one s identity: as a generation, as a country, as a local community. The modern Polish graphic artists derive from the folklore, aesthetics of mediocrity predominating over the public space, the output of designers from the People s Republic of Poland, etc. On the other hand, the commercial realizations still derive from patterns worked-out in the West. Polish companies that compete with the international brands cannot afford to formal experiments. Simultaneously, the moment of the whole western world, and, for the last 20 years, of Poland, is the special moment.

5 006 czerpią ze wzorów wypracowanych na Zachodzie. Polskie firmy konkurujące z międzynarodowymi markami nie mogą sobie pozwolić na eksperymenty formalne. Jednocześnie moment, w którym znajduje się zachodni świat, do którego od 20 lat należy też Polska, jest szczególny. Wspomnienie niedawnego kryzysu ekonomicznego oraz groźba kolejnego każą coraz poważniej myśleć nad konsekwencjami systemu ekonomicznego, który przyjęliśmy i w którym projektowanie graficzne gra znaczącą rolę. Niedawne zamieszki w Londynie pokazały, że pragnienia i sztuczne potrzeby generowane między innymi przez projektantów grafiki mogą mieć poważne konsekwencje. Otoczenie wypełnione kuszącymi produktami, pięknymi reklamami i inteligentnie zaprojektowanymi wizerunkami firm napędza globalny biznes i przyczynia się do reprodukowania nierówności. Jednocześnie działania niekomercyjne są głęboko niszowe, a przez to elitarne. Czas pokaże, w którym kierunku podąży polskie projektowanie graficzne: czy czeka nas przedizajnowanie, czy też uda nam się odnaleźć inną, skoncentrowaną na człowieku drogę w świecie, który stanął w obliczu przemyślenia na nowo systemu ekonomicznego, który zadomowił się w krajach demokratycznych po wojnie, i który ochoczo przejęła Polska dwadzieścia lat temu. Agata Szydłowska A recollection of the recent economic crisis and the threat of another one, make us seriously consider the consequences of the economic system which we have adopted, and in which graphic design plays a significant role. The recent riots in London have shown that desires and false wants generated, among others, by graphic designers, can have serious consequences. The surroundings filled with tempting products, beautiful commercials and intelligently designed images of the companies have driven the global business and have contributed to reproduce the inequality. Time will tell in which direction Polish graphic design will go: should we expect overdesign or we will manage to find a new way in the world which is now facing the re-consideration of the economic system, which settled in the democratic countries after war, and which was willingly adopted by Poland twenty years ago.

6 ubli- publikacje/publications acje

7 Idee Design (Agata Korzeńska), katalog wystawy, Make your city a better place to live, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach, 2010 Anita Wasik, Aplikacja Gdańsk Europejska Stolica Kultury 2016, etap selekcji końcowej, Miejska Instytucja Kultury Gdańsk 2016, 2011 Idee Design (Agata Korzeńska), exhibition catalogue, Make your city a better place to live, Rondo Sztuki Gallery in Katowice, 2010 Anita Wasik, Application Gdańsk European Capital of Culture 2016, selection stage, City Institute of Culture Gdańsk 2016, 2011

8 Grzegorz Laszuk, książka, Prawdziwy koniec wojny jest przed jej początkiem, red. S. Stroux, WYDAWNICTWO WAB, 2010 Grzegorz Laszuk, The real end of a war is before its beginning, ed. S. Stroux, Wydawnictwo WAB, 2010 Grzegorz Laszuk, program spektaklu Metafizyka dwugłowego cielęcia, Stanisław Ignacy Witkiewicz, reż. Michał Borczuch, TR Warszawa, 2010 Grzegorz Laszuk, schedule of the performance Metaphysics of two-headed calf by Stanisław Ignacy Witkiewicz, director Michał Borczuch, TR Warszawa, 2010

9 Oksana Shmygol, projekt książki 4 Cities, 2010 Oksana Shmygol, project of the book 4 Cities, 2010 Karolina Witowska, projekt Mieszkaństwo, 2010 Karolina Witowska, project Inhabitude, 2010

10 Polkadot, publikacja, Teatr Chorea. Pierwsze sześć lat, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, 2010 Polkadot, publication Chorea Theatre, First Six Years, Theatre Association Chorea, 2010 Łukasz Walendziuk, projekt albumu Uciekające Pejzaże wydanego z okazji corocznego jarmarku w Holi na Polesiu, 2011 Łukasz Walendziuk, album Escaping Landscapes published on the occasion of the annual fair in Hola on Polesie, 2011

11 Grafixpol, katalog, Ewa Partum, Konceptualne muzeum, Galeria Manhattan w Łodzi, 2010 Grafixpol, catalogue, Ewa Partum, Conceptual museum, Manhattan Gallery in Łódź, 2010 Fajne Chłopaki, folder, 60 lat NCK, Narodowe Centrum Kultury, 2010 Fajne Chłopaki, folder, 60 years of NCC, National Centre for Culture, 2010

12 Kuba Sowiński, katalog wystawy Pomarańczowa Alternatywa happeningiem w komunizm, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011 Kuba Sowiński, exhibition catalogue Happening against Communism by the Orange Alternative, International Cultural Centre, 2011 Fontarte, Raport z pierwszych lat działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, MSN w Warszawie, 2011 Fontarte, Raport of first years of the activity of the Museum of Modern Art in Warsaw, Museum of Modern Art in Warsaw, 2011

13 Made in Cosmos, projekt digipaków, Eugeniusz Rudnik, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia , Polskie Radio, 2009 Made in Cosmos, digipack, Eugeniusz Rudnik, Polish Radio Experimental Studio , Polish Radio, 2009 Tomasz Kuczma, projekty digipaków, Musical Diaries, Tomasz Kuczma, digipack, Musical Diaries,

14 Temperówka, katalog + CD, XII Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, Polskie Radio, 2009 Temperówka, catalogue + CD, 12th Polish Radio Folk Festival The New Tradition, Polish Radio, 2009 Temperówka, projekt katalogu na 18-lecie istnienia Teatru Dada von Bzdülöw, 2011 Temperówka, catalogue design, 18th anniversary of Dada von Bzdülöw Theatre, 2011

15 zaso czasopisma/magazines isma

16 Edgar Bąk, kwartalnik Kultura Popularna, Wydawnictwo SWPS Academica, Edgar Bąk, quarterly Kultura Popularna, SWPS Academica, Edgar Bąk, miesięcznik WAW, Uptown Media, 2011 Edgar Bąk, monthly magazine WAW, Uptown Media, 2011

17 co robić? _ literacki restart kina polskiego 55 PM: Marta, Twoje książki, jeśli się nie mylę, trzykrotnie zostały zaadoptowane na deski teatru. Podobnie zresztą jak powieści i zbiory opowiadań wielu autorek i autorów wspołczesnej literatury m.in. Mariusza Sieniewicza, Daniela Odii, Jana Dzbana, Sławka Shuty, Bożeny Keff, Sylwii Chutnik, Mariana Pankowskiego, Tomka Piątka. Natomiast książki te nie trafiają na ekran. Masz/Macie jakieś przemyślenia dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kino jest ciągle ślepe na współczesną literaturę? A nawet jeśli pojawiają się ekranizacje to po wielu latach? Teatr np. zauważył Wojnę polsko-ruską w 2003, film 6 lat później Marta Dzido: Po tym jak miałam przyjemność, albo raczej nieprzyjemność uczestniczyć w festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni w tym roku w maju, muszę niestety przyznać, że polskie kino jest naprawde w bardzo kiepskim stanie. Filmy są średnie, bezpieczne, twórcy nie eksperymentują z formą, nie podejmują kontrowersyjnych tematów. Filmy te są odklejone od rzeczywistości. Często zdarza się też, że doskonałe pod wzgledem formalnym zdjęcia ilustrują banalną i nudną historię, albo na odwrót dobry scenariusz zostaje zniszczony przez fatalną reżyserię albo inscenizacje w serialowym stylu. Mam też wrażenie, że wciąż jest niewielu producentów gotowych do podejmowania ryzyka stąd średnie i nudne produkcje. siaj tak mocno jak kiedyś książka? MD: Nie obawiam sie tego. Nie ma w polskim kinie współczesnym tak mocnej bohaterki i to jest siłą naszego projektu. Wciaż niestety bohaterami filmów głównie sa mężczyźni, a kobiety to ich ozdoby i to własnie z męskiej perspektywy oglądamy polskie kino. GL: Powieść Marty jest jak najbardziej aktualna. Kondycja i status kobiet w Polsce nie zmieniły się od premiery książki. Bezrobocie nie zniknęło. Chamstwo też. Korporacje mają się dobrze. Kult ciała, terror piękności także są aktualne. W jesiennej ramówce TV dziewczyny pewnie się pozabijają by zostać top modelką. To jeśli idzie o tło społeczne książki i filmu. Przede wszystkim podpisuję się pod tym co mówi Marta wciąż mało kobiet w polskim kinie a takiej bohaterki jak Magda z Małża w ogóle nie ma. I ona zupełnie się nie zestarzała. PM: Obydwoje poznaliście się na studiach montażu w łódzkiej filmówce. Można powiedzieć, że ze współczesnych literatów jesteś jedną z niewielu z filmowym wykształceniem. Pytam pisarki i pisarzy o deklarację czy są chętni podjąć współpracę z filmowcami. Możesz to publicznie zadeklarować? Poza tym czy możesz opowiedzieć o swoich filmowych doświadczeniach? Marta Dzido ur polska pisarka i reżyserka, dziennikarka TVP Kultura. W roku 2008 ukończyła montaż w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Debiutowała powieścią Małż (2005), następnie wydała powieść o aborcji Ślad po mamie (2006). Na podstawie powieści Małż powstał spektakl teatralny pod tytułem M (2009). Zawodowo zajmuje się realizacją i produkcją różnych form filmowych i telewizyjnych. W swoim dorobku ma filmy krótkometrażowe, m.in. impresje o swojej córce Weronice Jeden dzień z życia małej dziewczynki (2002) oraz film o prawach dziecka To my (2004). Zrobiła reportaż o Paktofonice dla TVP Kultura, film dokumentalny Grzegorz Lipiec (pseudonim Lipa ) ur polski reżyser i scenarzysta. Uprawia tzw. kino offowe. Studiuje montaż na PWSFTviT w Łodzi. W 1990, w wieku 16 lat, z kolegami z zielonogórskiego Osiedla Piastowskiego założył amatorską grupę filmową Sky Piastowskie. Grupa ma na swoim koncie 11 produkcji fabularnych m.in. Że życie ma sens (2000), Dzień, w którym umrę (2004), Osiem w poziomie ( ). Wciąż słyszę od znajomych pisarzy o tym, że dostają propozycje napisania sceanriusza na podstawie własnej książki, jednak często na tym się niestety kończy. Grzegorz Lipiec: Jeśli nie wiadomo czemu tak się dzieje, to pewnie chodzi o kasę. Teatr w porównaniu do filmu ma szczątkowe budżety. W teatrze można dosłownie wszystko za małe pieniądze. Kino to duża kasa. A na tych talarach łapę trzyma państwo, które nie lubi drażliwych tematów. Dlaczego uwalane są projekty o Jedwabnym, inne historie polsko-żydowskie, o mniejszościach seksualnych, religijnych? Pytania retoryczne. Wielkie narodowe halo robi się, że w filmie o Westerplatte żołnierze ze strachu o własne życie kupczą pod siebie czy piją. Państwo daje pieniądze na filmy bezpieczne z małymi wyjątkami będącymi regułą. Pozyskać prywatnego inwestora też jest ciężko. Od ośmiu lat realizuję projekt Że życie ma sens 2. To będzie mocne kino również dlatego, że robię to za własne pieniądze. Nasłuchałem się w firmach, że za ostro, że nie ten target, że to stawiałoby korporację w złym świetle, że może za rok, że kryzys. Chciałbym bardzo, ale to bardzo, ekranizować polską, współczesną literaturę! Ale kto da mi za darmo swoją książkę, nad którą ciężko harował skoro nikt nie chce finansować drażliwych tematów. Marta weszła w ekranizację Małża za darmo choć wolałbym, aby pisarze zarabiali górę pieniędzy. MD: Doświadczenia filmowe mam na razie tylko z filmem dokumentalnym. Dwa lata temu współpracowałam przy realizacji Podziemnego państwa kobiet dokumentu o polskim podziemiu aborcyjnym, w tym roku razem z Piotrem Śliwowskim zrobiłam pełnometrazowy dokument o młodych ludziach z zespołem Downa DOWNTOWN Miasto Downów. Mam taką refleksję po tych doświadczeniach, że sposób w jaki opowiadam o czymś dla mnie istotnym jest mniej ważny niż sam temat. Ważne jest to, by powiedzieć coś ludziom dostatecznie głośno, by to usłyszeli nieważne czy poprzez literaturę czy film. Nie znaczy to oczywiście, że nie zwracam uwagi na formę, ale dla mnie najbardziej liczy sie przekaz. Oczywiście, że jestem gotowa na współpracę z filmowcami i to nie tylko jako scenarzystka. PM: Grzegorz, Małża podarowała Ci koleżanka ze studiów. Pamiętasz co czułeś po lekturze, w trakcie lektury? Dlaczego zapaliłeś się do robienia tego tak bardzo kobiecego projektu? I jak wyglądała Wasza współpraca? Jakiego efektu możemy się spodziewać? Ta powieść o wkurwie na współczesność opowiedziana z perspektywy młodej kobiety w 2005 roku miała trochę taką siłę jak dramat Made in Poland Wojcieszka z 2004, film Przemka z 2010 trochę się już zestarzał. Zastanawiam się jak chcecie to uaktualnić? o Józefie Henie, jest również autorką zdjęć do filmu dokumentalnego o aborcji Podziemne państwo kobiet. Mieszka w Warszawie. PM: Projekt ekranizacji Małża ma już kilka lat. Grzegorz Lipiec już niejednokrotnie deklarował publicznie, że startujecie z filmem. Ciągłe przeszkody to uniemożliwiają. Nie obawiacie się, że tekst sprzed pięciu lat nie trafi już dzi- GL: Doskonale pamiętam co czułem już w trakcie lek tur y. Że jest to książka o mnie. Bywałem w podobnych sytuacjach. Czułem podobnie. Marta swoją bohaterką dotarła do mnie. Poruszyła pewne struny, emocje. Miałem ciarki, śmiałem się, Pracownia Grafiki, magazyn literacki Radar, Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2010 Pracownia Grafiki, literary magazine Radar, Willa Decjusza Association, 2010 Aleksandra Toborowicz, Dagmara Berska, kwartalnik Ha!art, Korporacja Ha!art, 2010 Aleksandra Toborowicz, Dagmara Berska, quarterly Ha!art, Ha!art Corporation, 2010

18 Grzegorz Laszuk, Notes na 6 Tygodni, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2010 Grzegorz Laszuk, Notes na 6 tygodni, Bęc Zmiana Foundation, 2010 Jakub Jezierski, Format P, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2011 Jakub Jezierski, Format P, Bęc Zmiana Foundation, 2011

19 Kuba Sowiński, kwartalnik 2+3D, Fundacja Rzecz Piękna, 2011 Kuba Sowiński, quarterly 2+3D, Rzecz Piękna Foundation, 2011 Kuba Sowiński, kwartalnik Herito, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kuba Sowiński, quarterly Herito, International Cultural Centre,

20 Nobo Design (Aleksandra Pięta), Street Art Magazine, 2011 Tomek Wojciechowski (fattombo), okładka, plakat promocyjny i skład artykułu, kwartalnik Fotografia, Wydawnictwo Kropka, 2010 Tomek Wojciechowski (fattombo), cover, poster and article layout, quarterly Fotografia, Wydawnictwo Kropka, 2010

21 laaty Plakaty/Posters

22 / / / / / / / / NOVIKI, TYMEK BOROWSKI, KONIEC ŻARTÓW, GALERIA KOLONIE, 2010 NOVIKI, MARYMONT A19 METRO DLA SZTUKI, GALERIA A19, 2011 NOVIKI, YOUSSOUF DARA & PAWEŁ ALTHAMER, PARK RZEŹBY NA BRÓDNIE ROZDZIAŁ III, MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE, 2011 NOVIKI, NORMAN LETO, SAILOR SAILOR, GALERIA KOLONIE, 2010 Noviki, Tymek Borowski, The end of jokes, Kolonie Gallery, 2010 Noviki, Marymont A19 Metro for Art, A19 Gallery, 2011 Noviki, Youssouf Dara & Paweł Althamer, Park of the Sculpture in Bródno District, Chapter III, Museum of Modern Art in Warsaw, 2011 Noviki, Norman Leto, Sailor Sailor, Kolonie Gallery, 2010 KRZYSZTOF IGNASIAK, WYKŁAD BENA WHITE A, POLSKO-PALESTYŃSKA KAMPANIA SOLIDARNOŚCI, 2011 Krzysztof Ignasiak, Ben White s lecture, Polish and Palestinian Campaign of the Solidarity, 2011

23 Rene Wawrzkiewicz, STGU na Chłodnej 25: Edgar Bąk, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, 2010 Rene Wawrzkiewicz, STGU on Chłodna 25: Edgar Bąk, Association of Graphic Designers, 2010 Jan Bajtlik, Fin de siècle, 2010 Jan Bajtlik, Weź się do kupy, The Art of Poster, 2011 Jan Bajtlik, Wiosna ludów, 2011 Jan Bajtlik, Fin de siècle, 2010 Jan Bajtlik, Pull yourself together, The Art of Poster, 2011 Jan Bajtlik, Spring of nations, 2011

24 Grzegorz Laszuk, Ingmar Bergman, Wiarołomni, reż. Artur Ildefons Urbański, TR Warszawa, 2010 Grzegorz Laszuk, Ingmar Bergman, The Faithless, director Artur Ildefons Urbański, TR Warszawa, 2010 Nikodem Pręgowski, 50-lecie Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego , Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, 2011 Nikodem Pręgowski, Międzynarodowy Kongres Hermeneutyka Etyka Edukacja Media, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2011 Nikodem Pręgowski, 50 years of the Gallery of Modern Pomeranian Painting , Museum of ks. dr Władysław Łęga in Grudziądz, 2011 Nikodem Pręgowski, International Congress Hermeneutics Ethics Education Media, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2011

25 Ryszard Kajzer, Ryszard Kajzer PL_AKAT, Instytut Polski w Budapeszcie, 2011 Ryszard Kajzer, Ryszard Kajzer, Plakaty, The Art of Poster, 2011 Ryszard Kajzer, Ryszard Kajzer PL_AKAT, Polish Institute in Budapest, 2011 Ryszard Kajzer, Ryszard Kajzer, Posters, The Art of Poster, 2011 Agnieszka Dajczak, Eastern Promises / Wschodnie obietnice, 2011 Agnieszka Dajczak, Le Fil / Nić, 2011 Agnieszka Dajczak, Eastern Promises, 2011 Agnieszka Dajczak, Le Fil, 2011

26 Homework, Nowe Horyzonty 11. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, 2011 Homework, Francis Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby, reż. Michał Zadara, Teatr Polski Bydgoszcz, 2011 Homework, Obywatel Kane, reż. Orson Welles, Vivarto, 2010 Homework, Kino dziecięce w polskim plakacie, Pigasus Gallery, 2011 Homework, New Horizons 11. International Film Festival, New Horizons Association, 2011 Homework, Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, director Michał Zadara, Polski Theatre in Bydgoszcz, 2011 Homework, Citizen Kane, director Orson Welles, Vivarto, 2010 Homework, Children s cinema in the Polish poster, Pigasus Gallery, 2011 Robert Czerniawski, Persona. Marilyn, reż. Krystian Lupa, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, 2009 Robert Czerniawski, Henrik Ibsen, Solness, reż. Iwo Vedral, Teatr Wybrzeże, 2011 Robert Czerniawski, Persona. Marilyn, director Krystian Lupa, Dramatic Theatre of the Capital City of Warsaw, 2009 Robert Czerniawski, Henrik Ibsen, The Solness, director Iwo Vedral, Wybrzeże Theatre, 2011

27 Filip Zagórski, Wyspy, Nowy Teatr w Warszawie, 2011 Filip Zagórski, Poezja, okładka czasopisma Dwutygodnik.com, 2010 Filip Zagórski, Miłosz, Galeria Kordegarda, 2011 Filip Zagórski, Born in Africa, Nowy Teatr w Warszawie, 2010 Filip Zagórski, Born in Africa, New Theatre in Warsaw, 2010 Filip Zagórski, Miłosz, Kordegarda Gallery, 2011 Filip Zagórski, Poetry, cover of the magazine Biweekly.pl, 2010 Filip Zagórski, The Islands, New Theatre in Warsaw, 2011 Małgorzata Gurowska, Zjedz mnie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2009 Małgorzata Gurowska, Pornowalentynki, klub Saturator, 2011 Małgorzata Gurowska, Imieniny ulicy 11 Listopada, klub Saturator, 2010 Małgorzata Gurowska, Eat me, Academy of Fine Arts in Warsaw, 2009 Małgorzata Gurowska, Pornovalentines, Saturator club, 2011 Małgorzata Gurowska, Name day of the 11 November street, Saturator club, 2010

28 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), Between, plakat do wystawy Kariny Marusińskiej, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, 2011 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), Pochwała upływającego czasu, Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej, 2009 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), BE[A]ST, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, 2011 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), Between, poster for an exhibition of Karina Marusińska, BWA Wrocław Modern Art Gallery, 2011 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), Praise of the passing time, Art Transparent Foundation of Modern Art, 2009 AnoMalia Art Studio (Łukasz Paluch), BE[A]ST, BWA Wrocław Modern Art Gallery, 2011 Martyna Bargiel, Międzynarodowy Festiwal Audiowizualny Synesthesia Festival, Centrum Kultury Agora we Wrocławiu, 2011 Martyna Bargiel, Wystawa końcoworoczna ASP Katowice, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2010 Martyna Bargiel, International Audiovisual Festival Synesthesia, Center of Culture Agora in Wrocław, 2011 Martyna Bargiel, Final-annual exhibition Academy of Fine Arts in Katowice, 2010

29 Fontarte, wystawa Body in the Library, BWA Galeria Design, Wrocław, 2010 Fontarte, film Zamach Yael Bartany, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2011 Fontarte, film poster, Assassination by Yael Bartana, Zachęta National Gallery of Art, 2011 Fontarte, exhibition Body in the Library, BWA Design Gallery, Wrocław, 2010 Fontarte, plakat na otwarcie Galerii dla mrówek, projektu Magdaleny Frankowskiej w ramach akcji Grzybobranie Fundacji Form i Kształtów, 2011 Fontarte, poster for opening Ants Art Gallery, project of Magdalena Frankowska in the framework of the action Mushroom picking, Forms and Shapes Foundation, 2011

30 ilustracje/illustrations

31 Bartosz Kosowski, Lech Wałęsa i aktorzy, którzy mogliby zagrać go w filmie Andrzeja Wajdy, banner dla tygodnika Przekrój, 2011 Bartosz Kosowski, Wojciech Smarzowski, ilustracja dla tygodnika Przekrój, 2009 Bartosz Kosowski, Lech Wałęsa and actors, that could play in Andrzej Wajda s film, banner for weekly Przekrój, 2011 Bartosz Kosowski, Wojciech Smarzowski, illustration for weekly Przekrój, 2009 Aleksandra Woldańska-Płocińska, Koneserzy kebabów, 2010 Aleksandra Woldańska-Płocińska, A need for sexual expression, 2010 Aleksandra Woldańska-Płocińska, Connoisseurs of kebabs, 2010 Aleksandra Woldańska-Płocińska, A need for sexual expression, 2010

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY LEKSYKON MŁODYCH MENEDŻERÓW Kultury

KIESZONKOWY LEKSYKON MŁODYCH MENEDŻERÓW Kultury KIESZONKOWY LEKSYKON MŁODYCH MENEDŻERÓW Kultury Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach zrób to sam A Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych

Bardziej szczegółowo

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y t y t u ł roboczy 2 0 0 9 2009 transform (034) n o t e s 2 0 0 9 foto Olga Mielnikiewicz >> Oskar de Sage, Metr 2 Wisły/ Square Meter of the Vistula >>>> o r g a n i z a t o r z y / o r g a n i z e r

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia A Visual Information System for the Millennium Housing Estate Projekt nowego systemu informacji wizualnej stanowi próbę rozwiązania problemu skomplikowanych

Bardziej szczegółowo

It Always seems impossible until it s done. Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014

It Always seems impossible until it s done. Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014 Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014 It Always seems impossible until it s done Dwa złote spinacze dla publiconu Nowy model Public Affairs Zmierzch postpolityki 08

Bardziej szczegółowo

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is wrzesień / październik 2011 #8 issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich / www.archsarp.pl 3 2 W numerze: wydawca stowarzyszenie architektów polskich sarp 00-950 warszawa ul. foksal

Bardziej szczegółowo

XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013

XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013 XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013 24th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2013 Patronat Honorowy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Under

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People th W a r s z a w a Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of

Bardziej szczegółowo

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards 8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz under the honorary patronage

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

e-profit Sprzedaż jest podstawą Rozmowa z Arkiem Skuzą o mobilnej aplikacji SaveUp i poszukiwaniu przełomowych technologii sprzedażowych PLAY GO UP!

e-profit Sprzedaż jest podstawą Rozmowa z Arkiem Skuzą o mobilnej aplikacji SaveUp i poszukiwaniu przełomowych technologii sprzedażowych PLAY GO UP! Czy wiesz, jak skutecznie prowadzić sprzedaż wielokanałową? strona 28 wszystko o e-biznesie Numer 11/2013 Design dwa metry po ziemią Aeon Form finaliści Creative Business Cup o biznesie po śmierci Jak

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

orientuj się notes.56 1

orientuj się notes.56 1 orientuj się notes.56 1 ARTISTS-IN-RESIDENCE LABORATORY 56 04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI 05 83 ORIENTUJ SIĘ! najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz 84 85 Manifest futuryzmu 86 87 Manifest na koniec komuny

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo