Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN gminny miesięcznik bezp³atny Styczeń 2007 Nr 1 (118)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN 1427-3365. gminny miesięcznik bezp³atny Styczeń 2007 Nr 1 (118)"

Transkrypt

1 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN gminny miesięcznik bezp³atny Styczeń 2007 Nr 1 (118) Odszedł Ryszard Kapuściński. Izabelin darzył sentymentem. Podkreślał swoje, wywodzące się z dzieciństwa związki z naszym terenem. Prasa wielkonakładowa, rozgłośnie radiowe i telewizyjne przedstawiają Jego Osobę. Nie będziemy dziś tych informacji powtarzać. Zapamiętajmy Go jak bryczką zaprzężoną w dwa konie przejeżdżał przez Gminę by spotkać się z czytelnikami w czasie Izabelińskich Spotkań z Książką.

2 WIEŚĆ GMINNA W nowy 2007 rok Czy po hucznie spędzonej sylwestrowej nocy warto było obudzić się w nowym 2007 roku? Nie jest to do końca takie pewne. Czymże bowiem ten rok nas przywitał? Na Gubałówce dwóch osiłków pokrajało nożem sześciu, mniej widać silnych, chirurg okazał się niezbędny. W Lubelskiem, kolejny uczestnik sylwestrowych szaleństw, także nożem, skutecznie zadźgał 21 latka. Ofiarą zajął się zakład pogrzebowy. W Wałbrzychu, jeszcze jedna tragedia życie straciła siedmioletnia dziewczynka. Kilka normalnych, noworocznych ofiar wybuchowych petard i rac. Czy warto było się obudzić w tym 2007 roku? Może należało go przespać. Może przespalibyśmy wszystkie tragedie i obudzilibyśmy się w roku 2008 pełnym szczęścia i wzajemnej życzliwości. Może. (leżąc na kozetce u psychiatry odnajdujemy w sobie skłonność do samooszukiwania się i widzenia przyszłości, szczególnie tej dalszej w kolorowych barwach, może należałoby się obudzić się w 2009 roku, wtedy już na pewno wyeliminowane zostaną nie tylko nożownicze awantury ale nawet koalicje oparte na wspólnikach uwikłanych w seksafery, chodzących w płaszczach podszytych sądowymi wyrokami). Skuteczność komunikacji międzyludzkiej Rzecz miała być o śniegu i gołoledzi ale... będzie o komunikacji międzyludzkiej czyli o gadaniu, nie tak pospolitym gdy gadających dzieli niewielka odległość po to by się usłyszeć lub też dla lepszego zrozumienia użyć rąk. Rzecz będzie o gadaniu przy użyciu środków technicznych czyli telefonu. Przyjemne narzędzie ten telefon można, nie patrząc drugiemu w oczy, pod pozorem uzyskania informacji o terminie posypania solą lub piaskiem marznącej drogi, bądź też pod przykrywką chęci dowiedzenia się kiedy zniknie śnieg, tak nawrzeszczeć na Bogu ducha winną Panią profesorową Barbarę P. pracującą w sekretariacie, że Damę tę, której obce są nasze słowa, skonfundujemy na tyle, że niczego się nie dowiemy. Rzecz o budowaniu Kto buduje na ludzkiej głupocie, ten buduje pewnie i trwale. Rzecz o elektroenergetyce Budowa przyłącza energetycznego (np. do Gminnego Centrum Kultury) polega na wykopaniu w ziemi rowka o głębokości około 1 metra i długości około 70 metrów, łączącego transformator z budynkiem, ułożeniu w nim kabla podłączeniu tego kabla do słupa i... czekaniu na to by informacja o ułożeniu kabla z komórki wykonawczej Zakładu Energetycznego Warszawa Teren dotarła do komórki odpowiedzialnej za zakładanie urządzeń pomiarowych (liczników) i podpisującej umowy z odbiorcami energii w tymże samym Rejonie Energetycznym Zakładu Warszawa Teren. Czas fizycznego wykonania instalacji jest wielokrotnie krótszy od czasu przepływu informacji. Szczegóły w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy lub u kierownika budowy Centrum. Bez komentarza. Znaki opłaty skarbowej Z dniem 1 stycznia 2007 roku znaki opłaty skarbowej zyskały nową wartość wartość historyczną. Możemy je umieścić w klaserach, podobnie jak walory filatelistyczne, i pokazywać jak to niegdyś bywało. Opłatę skarbową obecnie wnosimy przelewem, bezpośrednią wpłatą na rachunek bankowy Urzędu lub też do rąk inkasenta. W Urzędzie Gminy Izabelin inkasentami są pracownice Kancelarii przyjmujące wnioski i podania. Zniesiono opłatę od części podań i załączników. Kancelaria udziela informacji co i ile ma kosztować. Modny temat Wójt Witold Malarowski oświadczenie majątkowe złożył na ręce Wojewody Mazowieckiego w przewidzianym prawem terminie. Czy jest co wydać? Rada Gminy Izabelin na swym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2007 roku 11 głosami za, przy jednym głosie sprzeciwu i dwu wstrzymujących się zatwierdziła budżet Gminy Izabelin na rok Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą zł. Jest co wydawać, twierdzą niektórzy. Pieniędzy jest mało twierdzą inni. Zapewne i ci, i tamci mają rację. Wybitny ekonomista starszego już pokolenia, Profesor Janusz Beksiak powiedział mi kiedyś że zarówno tym zarabiającym relatywnie mało, jak i tym, którzy co miesiąc przynoszą do domu dużo i tak, do następnego pierwszego, brakuje trzeciej części dochodów. W skali naszej Gminy ta prawidłowość także występuje. Analizując budżet zwróćmy uwagę na to, że Gminę naszą od krainy szczęśliwości dzieli, licząc w jednostkach roku 2006, odległość około milionów złotych. Pragnę zwrócić uwagę, ze Gmina dążąc ku tej krainie szczęśliwości, wydając zaplanowane pieniądze większą ich część wydaje na samo życie. Na pokonywanie drogi, czyli rozwój, możemy przeznaczyć niespełna jedną czwartą część budżetu. Rozwój to pozycja budżetowa wydatki majątkowe zapis zł. Za rok nasz dystans do krainy szczęśliwości czyli stanu zainwestowania podobnej do naszej gminy francuskiej zmniejszy się więc jedynie o tę kwotę. Tak mówią zapisane, nieubłagane liczby. Czy jest jaśniejsza strona tarczy? Popatrzmy w załączony budżet, w tej samej jego pozycji wydatki majątkowe na poważne inwestycje drogowe zaplanowane są symboliczne kwoty. Uważny czytelnik, widząc je zapewne zaklnie z cicha za takie pieniądze nie da się wybudować ścieżki koło domu, powie. Potwierdzam, nie da się. Ta kwota to jedynie kotwica, środki, które przeznaczyć możemy na tzw. udział własny w inwestycji, główną kwota w tej pozycji to oczekiwana dotacja europejska. Mamy na nią widoki. Aby lektura nudnego budżetu była przyjemniejsza opowiem pewien szmonces: ojciec nadobnej córki rozmawia z kandydatem na zięcia. Pyta go czy pan pracujesz, czy masz dochody? Przyparty do muru młody człowiek odpowiada, no, na razie dochodów nie mam, ale mam widoki! Panie, jak masz Pan widoki to Panu perspektywa potrzebna a nie moja córka. I to by było na tyle. Gmina nasza ma widoki. W ubiegłej kadencji z tych widoków zainwestowaliśmy około 60 milionów złotych. Szczegółowe omówienie budżetu zamieścimy w najbiższym wydaniu listów. I znowu pier(w)si na świecie. Sprawa nieprzyzwoita. Znowu uznano nas za najlepszych. Aby lepiej to przyjąć zacznijmy znowu od szmoncesu. Uliczka w miasteczku we wschodniej Polsce. Krawcy prowadzą wojnę reklamowa przy pomocy szyldów. Nad drzwiami jednego z nich pojawia się napis Krawiec - najlepszy w mieście. Następnego dnia drugi z krawców wywiesza szyld. Krawiec najlepszy w Polsce. Po tygodniu nad wejściem do pracowni trzeciego pojawia się kolejny szyld: Krawiec najlepszy na tej ulicy. W piątek, 26 stycznia w hotelu Victoria wielka GALA. Wójt Gminy Izabelin odbiera wyróżnienie. Gmina Izabelin uznana została Gminą Przyjazną Środowisku. Laury w VIII edycji konkursu Przyjaźni Środowisku w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku. Objęty patronatem Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego ogólnopolski konkurs organizowany jest przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. To, że Wójt i Urząd Gminy robią wiele dla środowiska, to że nas wyróżniają cieszy. Gdybyśmy tak jeszcze wszyscy zadbali o to by nasze śmieci znalazły się w workach lub pojemnikach i zostały z naszego terenu wywiezione przez firmy przez nas opłacane. Starajmy się lepiej. Starajmy się być najlepsi na naszej ulicy. Jan Sawa Już od roku działa w Laskach Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku. Projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działanie 1.4 Schemat a. prowadzi Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Dzięki pozyskanym funduszom objęto w całej Polsce osoby nowo ociemniałe fachowym poradnictwem zawodowym, psychologicznym, społecznym i prawnym oraz rehabilitacją zawodową. W ten sposób rozszerzono i wzbogacono zakres usług prowadzonych w ramach dotychczasowej działalności statutowej Towarzystwa o działania wspierające rehabilitację i aktywizację zawodową osób z wadami wzroku z terenu całego kraju, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy bądź też długotrwale bezrobotnych i z największymi trudnościami w wejściu na rynek pracy. O tym wszystkim możemy przeczytać w czwartym już numerze Biuletyn Centrum. Laskowskie Centrum wydaje bowiem w wersji brajlowskiej, w powiększonym druku i na swojej stronie internetowej kwartalnik skierowany do szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką niepełnosprawności. Pismo otrzymują m. in. wszystkie Starostwa Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz oddziały PFRON i okręgi PZN; wysyłane jest również do wszystkich ośrodków szkolno-wychowawczych oraz szkół dla dzieci z wadami wzroku w Polsce i do 35 polskich klinik okulistycznych oraz na wydziały pedagogiczne wszystkich krajowych wyższych uczelni. Ma także powiększające się wciąż grono prenumeratorów indywidualnych. Pierwszy numer Biuletynu Centrum zawierał podstawowe informacje o Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi i Dziale ds. Absolwentów, realizującym projekt Centrum Promocji i Kariery Zawodowej. Wiele miejsca poświęcono także masażowi. Podano nie tylko aktualne adresy szkół, w których osoby z dysfunkcją wzroku O Centrum Promocji i Kariery Zawo i nowym piśmie Lasek mogą uzyskać tytuł technika masażysty, ale też przypomniano wagę tego zawodu dla osób niewidomych i mało znaną historię szkolenia niewidomych masażystów w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że o zawodzie masażysty i o pracy w tym zawodzie pisały same osoby niewidome. Drugi numer Biuletynu Centrum prezentował interesujące dziś wielu czytelników zagadnienie pracy i jej najnowszą formułę telepracę. Pokazano nowe technologie komputerowe i informacyjne dla osób z wadami wzroku. Biuletyn ukazywał również możliwości poszerzenia kompetencji zawodowych, jaką stwarza e-learning osobie z dysfunkcją wzroku. Przedstawiona została także sytuacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. W trzecim numerze Biuletynu Centrum zaprezentowano problematykę rehabilitacji przez tworzenie oraz omówiono efekty nagrodzonego w II edycji Konkursu Dobre praktyki projektu Lasek Terapia przez tworzenie przygotowaniem uzdolnionych osób z dysfunkcją 2 Styczeń 2007 Listy do Sąsiada

3 Fundacja im. Macieja Rataja na rzecz Lasek wzroku do wejścia na otwarty rynek pracy. Przedstawione teksty opisywały rozumienie samego pojęcia tworzenie i istotę tej formy rehabilitacji oraz prezentowały polskie doświadczenia z zakresu terapii przez tworzenie. Pokazano m. in. działalność trzech pracowni Warsztatów Rehabilitacji Zawodowej w Laskach, w których niewidomi wychowankowie uczą się i tworzą. Warto dodać, że dwie z nich pracownię plastyczną i ceramiczną prowadzą nauczyciele znani ze swej działalności również na terenie gminy Izabelin panie Elżbieta Tarczałowska i Renata Orzechowska. Najnowszy numer Biuletynu Centrum, którego promocja miała ostatnio miejsce w siedzibie Działu ds. Absolwentów, zatytułowano Człowiek niewidzący wartościowym pracownikiem. Rok temu laskowskie Centrum wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii medialnej PFRON Niepelnosprawni sprawni w pracy. Zaproponowaliśmy, by osoby niewidzące funkcjonujące na otwartym rynku pracy w Polsce reprezentował w akcji billboardowej i spocie telewizyjnym odowej Osób z Dysfunkcją Wzroku Biuletynie Centrum W dniu 12 stycznia 2006 r. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Władysława Gołąba i Sekretarza Zarządu Józefa Plachę, podpisało z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja, reprezentowaną przez Dyrektora Naczelnego Konrada Sillera, umowę o stałej współpracy w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, której Prezesem jest Prof. dr hab. Marek Kłodziński. Kwota dofinansowania w ramach umowy wyniosła PLN (tj. po PLN miesięcznie). Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć i zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych. Współfinansowany program edukacyjno-rehabilitacyjny w zakresie kształtowania orientacji przestrzennej- samodzielnego, bezpiecznego poruszania się objął dzieci w dwóch grupach wiekowych: od 3 do 6 lat i powyżej 6 lat. Obecnie zajęciami tymi objętych jest łącznie we wszystkich placówkach Ośrodka ok. 150 uczniów. Z każdym uczniem pracuje się w zależności od poziomu jego umiejętności i wieku średnio 3-4 godziny tygodniowo. Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się jest pierwszym i podstawowym warunkiem samodzielności osób niewidomych i słabo widzących. Należy dodać, że zajęcia te mają charakter pracy indywidualnej, gdzie w danym czasie jeden nauczyciel pracuje z jednym uczniem. Ponadto są to jedyne zajęcia rewalidacyjne, które każdy uczeń Ośrodka niezależnie od stopnia i uszkodzenia wzroku powinien odbywać podczas pobytu w placówce. masażysta, absolwent Lasek Krzysztof Szumlas. W czwartym numerze Biuletynu pokazujemy teraz, że ludzie z dysfunkcją wzroku są nie tylko sprawnymi, ale także wartościowymi pracownikami. Przypominamy nowatorskie spojrzenie założycielki Lasek Matki Czackiej na ten temat oraz historię i praktykę zatrudniania osób niewidomych przez Towarzystwo. We wszystkich placówkach zatrudnionych jest dzisiaj 63 osób niepełnosprawnych. W tej grupie są pracownicy z dysfunkcją wzroku. Wyróżnia ich wysoki stopień kwalifikacji zawodowych; wielu pełni funkcje kierownicze. Są nauczycielami i wychowawcami, instruktorami zawodu, katechetami, bibliotekarzami i kopistami brajla, specjalistami ds. informatyki i pomocy dydaktycznych, pracownikami biurowymi, telefonistami, pakowaczami i ceramikami; pracują w administracji jako portierzy i osoby sprzątające. Zachęcamy do zapoznania się bliżej z pracą tej najmłodszej placówki Lasek i nowym jej pismem Biuletynem Centrum. Teresa Cwalina Staramy się o pełne przygotowanie wychowanków do późniejszego, samodzielnego życia. Im wcześniej rozpoczyna się nauka orientacji i bezpiecznego poruszania się tym szanse na rozwinięcie pełni swoich możliwości i aktywne uczestniczenie w życiu społecznym są większe. Wówczas od najmłodszych lat uczeń nabiera odpowiednich nawyków związanych również z wszelkimi ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Uczy się, że sam jest sprawcą wielu czynności, nabiera przekonania, że pomoc jest absolutnie niezbędna tylko w określonych sytuacjach. To pomaga mu czuć się wartościowym, pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, który sam jest w stanie o sobie stanowić. Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000, których władze wspomagają nas w trudnej pracy kształcenia i wychowywania ciężko przez los poszkodowanych dzieci, z głęboką nadzieją na dalszą współpracę. Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża Matka Noemi Wróbel Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysław Gołąb Listy do Sąsiada Styczeń

4 Poniżej jeden z ostatnich tekstów Ryszarda Kapuścińskiego napisany specjalnie dla nas do katalogu wystawy prac Jerzego Wolffa przygotowywanej na majowe otwarcie Gminnego Centrum Kultury. Jerzy Wolff ( ) Ryszard Kapuściński na spotkaniu z czytelnikami w Izabelinie Stale myślę o malarstwie pisze w 1982 roku Jerzy Wolff. Nie tylko myśli i pisze o malarstwie sam jest znakomitym, wybitnym malarzem, jednym z największych, jakiego w XX wieku miał nasz kraj. Kto zobaczy jego obrazy, kto się w nie wczuje, dozna olśnienia i na długo zapamięta to przeżycie. Wolff zawsze zastanawiał się, jak dotrzeć do istoty malarstwa, jak ją zdefiniować. Jak poznać sztukę? - pytał w swojej książce pt. Wybrańcy sztuki i odpowiadał: Można ją poznać jeno przez odczucie. Wolff chciał, aby odbiorca zatrzymał się dłużej przed obrazem, skupił się na nim, starał się go zrozumieć, świadom, że obraz nie pokazuje świata, takim, jaki on jest, ale przedstawia go takim, jakim widzi go, rozumie i interpretuje artysta. Szukanie dosłowności w obrazie jest nieporozumieniem, na wystawy chodzimy nie po to, żeby zobaczyć wierne odbitki ludzi, lasu czy rzeki, ale raczej by obejrzeć wizje artystyczne, jakie stworzył dla nas z tej okazji malarz. 23 stycznia zaczął padać śnieg zasypując na kampinoskich ścieżkach ślady stóp wielkiego człowieka, który już nigdy nie odwiedzi Izabelina. Ryszard Kapuściński, podziwiany i uwielbiany przez cały świat, nie tylko za swój kunszt pisarski, ale także za osobowość, nie żyje. W swoich podróżach reporterskich zwiedził cały świat. Zawsze jednak wracał do Izabelina. Szukał tu wytchnienia i śladów swojego dzieciństwa spędzonego w Sierakowie. Czasami wpadał na parę dni, by w ciszy pracować. Kochał ludzi i ludzkość. Uwrażliwiał nas na problemy całego współczesnego świata pamiętając jednocześnie o naszej gminnej społeczności. Przed laty poznał księdza Jerzego Wolffa, bardzo cenił jego twórczość. Kilka lat temu zawstydził mnie pytaniem, dlaczego nie ma u nas ulicy nazwanej imieniem Księdza i czemu nie propagujemy Jego malarstwa? Obietnica złożona wtedy, że w nowym Centrum Kultury, przybliżymy naszym mieszkańcom postać wybitnego kolorysty tworzącego w Laskach, w obliczu śmierci Pana Ryszarda, nabiera innego wymiaru. Pracujemy nad wystawą. Już w maju zaprosimy Państwa do jej oglądania. Dziś już wiemy, że na wernisażu zabraknie nam jednego znakomitego gościa. Strata, jaką wraz z odejściem Mistrza poniósł cały świat, jest również stratą naszej wspólnoty. Maryla Łukasińska Całe swoje życie poświęcił Wolff malarstwu sztuka malarstwa, pisał, jest moim ukochaniem potężnym. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, potem szereg lat spędził w Paryżu, gdzie intensywnie malował i starał się wystawiać, większość jednak lat przeżył w kraju, wstępując do stanu kapłańskiego i osiedlając się ostatecznie w Laskach (na terenie Zakładu dla Ociemniałych). Światło Lasek i Izabelina, jego barwa i tonacja odpowiadały mu szczególnie. Cenił sobie bardzo atmosferę tej okolicy i życzliwość jego mieszkańców. Ta ziemia była jego inspiracją, jego siłą i natchnieniem. Ksiądz Jerzy Wolff łączył swój żywioł malarski z posługą kapłańską, którą wykonywał z pokorą i oddaniem. Te dwie pasje pochłaniały całą jego niezmożoną energię, całą uwagę, cały czas. Odprawiał mszę poranną, a potem stawał przed sztalugą. Czytał brewiarz, a w chwilach wolnych rysował lub przygotowywał blejtram do następnego obrazu. Pod koniec życia często chorował, ale nie przestawał pracować. Widywano go, jak spacerował po Laskach, po Izabelinie. Nie wiem jednak, czy dziś ktoś jeszcze pamięta tę postać w sutannie wysoką, szczupłą, lekko przygarbioną sylwetkę, którą można było spotkać na uliczkach i ścieżkach, wśród sosen i dębów Lasek i Izabelina. Ryszard Kapuściński, Styczeń 2007 Listy do Sąsiada

5 Inwestycje dotyczące Sołectwa Izabelin C To niepełne pytanie, odpowiedź jest oczywista mógł, żyjąc w jakiejś niszy, nie zwracając uwagi na to co się działo w polityce, gospodarce i w szerzej rozumianym życiu społecznym. Uzupełnijmy to pytanie: Czy człowiek urodzony w latach trzydziestych, czterdziestych a nawet pięćdziesiątych ubiegłego stulecia mógł przeżyć godnie swe życie aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym, pracując jako dziennikarz w Życiu Warszawy, Polityce, Życiu Gospodarczym? Na tak postawione pytanie twierdząco odpowiedziała swoim życiem Danka Zagrodzka dziennikarka, jak twierdzą niektórzy Pierwsza Dama Polskiego Dziennikarstwa. Starsi pamiętają jej teksty nie było w nich kunktatorstwa ani koniunkturalizmu. Rzeczy dobre i złe, prawdziwe i fałszywe nazywane były po imieniu. Trudne, gospodarcze analizy przygotowywane były rzetelnie. Nie było w nich gdybania i niedomówień, nie było w nich także pomówień. Pisała w centralnej, wielkonakładowej prasie do chwili gdy prasa ta gotowa była publikować to co Ona miała do powiedzenia. W Jak wszyscy Państwo wiecie jestem sołtysem Izabelina C, a dzięki Państwu również w obecnej kadencji radnym w naszej gminie. W wyniku wewnętrznych głosowań Rady Gminy zostałem przewodniczącym Komisji Zdrowia. Dziękuję wszystkim państwu za wybór mojej osoby na to ważne i zaszczytne stanowisko gminnego samorządu. Będąc sołtysem i radnym Izabelina C chciałbym się z państwem podzielić informacjami dotyczącymi inwestycji związanymi z naszym sołectwem. W pierwszej kolejności omówię sprawy dotyczące inwestycji budowlanych. 1. W roku bieżącym zostaną oddane następujące budynki: - Centrum Kultury /rozbudowany budynek łączący się z budynkiem gminy/ W budynku tym znajduje się sala teatralno-kinowa, oraz pomieszczenia: biblioteczne i kół zainteresowań dla młodzieży i dorosłych. O takie pomieszczenia dla młodzieży pytali się mnie młodzi ludzie, gdy chodziłem wiosną i latem wieczorami na plac zabaw przy ulicy Rynkowej. Wszystko się robi dla dzieci mówili, a co dla nas? Myślę, że wątpliwości już nie będzie. W Centrum Kultury znajdzie się również Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy mieszczący się obecnie w piwnicach Urzędu Gminy. Bliski mi Ośrodek, gdyż co czwartek po południu przebywam tam i jako wolontariusz pomagam dzieciom w matematyce, fizyce i chemii. - Przedszkole przy ulicach Kościuszki i Planty. Przedszkole zostanie przeniesione z wielokrotnie przebudowywanego budynku przy ul. Szkolnej. Nowy budynek dużo większy spełni wszelkie standardy bezpieczeństwa, wymagane dla tak licznych i małych dzieci. - Planowana jest również, ale już nie w tym roku rozbudowa szkoły, w której obecnie rozmieszczone są klasy I III. Jest to pięknie adoptowany budynek pokoszarowy. Docelowo w budynku tym, po rozbudowie, będą się uczyć uczniowie gimnazjalni, a dzieci z pierwszych klas I III powrócą do budynku z ulicy 3-Maja. - Prawdopodobnie jeszcze w tej kadencji Rady Gminy rozpocznie się rozbudowa oczyszczalni ścieków. Jest to konieczne i od początku inwestycji planowane. Obecna moc pierwszej nitki oczyszczalni umożliwi przyjęcie jeszcze ścieków z km sieci. Potrzeby są jednak znacznie większe. Samo nasze sołectwo jest skanalizowane nie więcej jak w 50%. W latach obecnej kadencji skupi się więc z pewnością wysiłek gminy na pracach kanalizacyjnych. - W najbliższym czasie po przeprowadzce biblioteki do nowych pomieszczeń rozebrany zostanie barak, w którym biblioteka się znajdowała. Zostanie również wyremontowany budynek Komisariatu Policji, a budynek ZOZ będzie poddany bieżącym naprawom, ażeby jego standard utrzymać na obecnym poziomie. - W bieżącym roku zostaną również oddane do użytku nowe pomieszczenia Strażnicy OSP w Izabelinie przy ul. Matejki. 2. Urządzenia użyteczności publicznej. Upalne lato roku 2006 nauczyło nas konieczności oszczędzania wody. W roku bieżącym w/g wszelkiego prawdopodobieństwa zostanie wybudowana trzecia studnia. Planuje się by jeszcze w tym roku podłączyć ją rurociągiem do stacji uzdatniania wody. Nie zostanie jednak w tym sezonie włączona do instalacji wodociągowej, gdyż wymagać to będzie rozbudowy urządzeń uzdatniających wodę, a jest to sprawa skomplikowana i kosztowna. 3. Ulice i drogi - W tej kadencji ulegną modernizacji cztery Izabelińskie ulice: Tetmajera, Chodkiewicza, Poniatowskiego /Od Chodkiewicza do Krasińskiego/ i Planty. Przed położeniem asfaltowych nawierzchni i wybudowania chodników, na całej ulicy Tetmajera, prawie całej ulicy Chodkiewicza i Poniatowskiego /od Chodkiewicza do Siemiradzkiego/ trzeba będzie ułożyć rury kanalizacyjne i wyprowadzić przyłącza. Dlatego też mówienie kiedy i która ulica będzie najpierw wybudowana jest trochę przedwczesne. Wszystkie te ulice mają być wybudowane przy znacznym udziale środków Unijnych. - Chodnik na ulicy Sierakowskiej W tej sprawie rozmawiałem z wójtem Malarowskim i Komisją Gospodarczą mówiąc, że aktualny chodnik nie zawiera ani jednej całej płytki chodnikowej, jest nierówny i wiele starszych ludzi się na nim przewracało. Problemem jest to, że właścicielem tej ulicy jest powiat i do niego należą decyzje. Z Komisją Gospodarczą uzgodniłem, że na jedno z jej posiedzeń zostanie zaproszony starosta Powiatu Warszawsko - Zachodniego Pan Jan Żychliński. Na tym spotkaniu postaram się poruszyć powyższą sprawę, a jeśli znajdzie się czas pokazać mu obecną jakość tego chodnika. - Ulica 3-Maja To jest również ulica powiatowa. Wymaga ona położenia na obecnej powłoce nowej nawierzchni asfaltowej i wybudowania chodników. W tej sprawie prowadzone są przez wójta rozmowy z powiatem. Prace mają się jeszcze rozpocząć w tym roku. Zakres ich wychodzi jednak poza nasze sołectwo. 4. W swoich celach przedwyborczych obiecałem państwu, że będę zabiegał o budowę basenu i kortów tenisowych. Uważam, że o tej sprawie myśli również i wójt Malarowski. Pisał przecież o tym w jednej z ostatnich naszych Listach do Sąsiada. O tej budowie rozmawiałem z radnymi i panem wójtem. Jestem jednak z zawodu inżynierem, którego uczelnia nauczyła myśleć racjonalnie i ściśle. Najpierw muszą być wykonane inwestycje, te które opisałem powyżej. Zadowolony będę jeśli w obecnej kadencji Rady Gminy uda się opracować niezbędną dokumentację oraz wybrać i przygotować teren pod tą inwestycję. 5. Ostatnią sprawę, którą chcę poruszyć to sprawa mojej działalności jako sołtysa. Ten rok, to już jest ostatni rok mojej kadencji. Jesienią będą wybory, w których na pewno wezmę udział, gdyż pracę tą polubiłem. Obiecałem to z resztą kilku osobom, którzy głosując na mnie w czasie wyboru radnych, woleli mnie widzieć jako sołtysa. Dałem im wtedy słowo, że w wyborach sołeckich wystartuję. Wynik wyborczy zawsze jest jednak nieznany. Dlatego też postanowiłem by obecną kadencję swojej działalności sołeckiej zamknąć ogrodzeniem Placu Zabaw siatką i usytuowaniem zapór siatkowych poza bramkami boiska do piłki nożnej dla dzieci. Uczynię to na wiosnę po przedstawieniu mi sołeckiego budżetu. Marek Brochocki Sołtys Izabelina C Radny Gminy Izabelin Czy człowiek urodzony w latach trzydziestych mógł godnie przeżyć czasy PRL? Polityce pisała, do chwili wprowadzenia stanu wojennego. Odeszła nigdy nie akceptując ręcznego, politycznego kierowania prasą. W osiemdziesiątych latach zarabiała na życie w niszowych, niepolitycznych tytułach. Zaangażowała się także w prasę podziemną. Potem, od pierwszego numeru pracowała w Gazecie Wyborczej. Była korespondentom Gazety w Niemczech. Jej zasługi dla polsko-niemieckiej współpracy zwykłych ludzi są nie do przecenienia. W latach dziewięćdziesiątych widywaliśmy ją na ekranach telewizorów. Jakże daleko dzisiejszym agresywnym publicystkom do kulturalnego i komunikatywnego stylu Danki. To proste porównanie pozwala mówić odszła prawdziwa dziennikarska Dama. Danka związana była z naszą Gminą, chętnie przyjeżdżała tutaj, był taki czas, że chciała by w Izabelinie, w Osiedlu Feniks zamieszkała Jej córka z rodziną. Z właściwą sobie klasą walczyła z nieuleczalną chorobą. Pisała do końca. Idąc dalej przez życie pamiętajmy Jej życzliwy ludziom uśmiech. Jan Sawa Listy do Sąsiada Styczeń

6 REFLEKSOLOGIA Teresa Krasińska Czy wiesz, że stres to przyczyna wszystkich chorób? Stres zaburza równowagę każdego organizmu. Osłabia nasz system obronny i sprawia, że chorujemy. Zmęczenie, brak snu i wypoczynku, nerwowy tryb życia z czasem przechodzą w stany ostre, przewlekłe i śmiertelne. Medycyna współczesna diagnozuje, leczy, ratuje życie i wydłuża starość. Nie zapobiega jednak chorobom! Nie musisz chorować! Są sposoby na łagodzenie skutków stresu, wczesną diagnostykę narządów ciała szczególnie narażonych na zmiany i skuteczne im zapobieganie! Medycyna komplementarna wpływając jednocześnie na ciało, umysł, emocje i ducha człowieka, doprowadza do stanu równowagi wewnętrznej (homeostazy). Stymuluje nasze organizmy do samoregulacji i samoregeneracji, a w efekcie, do uzdrowienia! Dbałość o ciało i psychikę to fundament naszego dobrostanu i gwarancja na przedłużenie młodości i sprawności. O refleksologii Refleksologia to znana już w starożytnym Egipcie naturalna metoda leczenia, w pełni bezpieczna, bez tabletek. Metoda ta wywodzi się częściowo z medycyny chińskiej, a konkretnie z podstaw akupunktury, w których wskazuje się na energetyczne powiązania m. in. pomiędzy poszczególnymi częściami ciała, a częściami twarzy. Na metodę składają się też techniki manualne stosowane przez Inadian z Ameryki Południowej. Refleksologia twarzy integruje powyższe systemy z medycyną współczesną. Leczniczy relaks Refleksologia twarzy to jedyny masaż twarzy, który łączy w sobie diagnozę, terapię i kosmetykę. Metoda ta opiera się na założeniu, że na ciele człowieka znajdują siępunkty i obszary przypożądkowane poszczególnym narządom. Właściwy ucisk na znajdujące się tu nerwy, naczynia krwionośne i meridiany, powoduje że odblokowana energia zaczyna płynąć w kierunku niedomagającego narządu. Krew i limfa zaczynają lepiej krążyć, a wraz z nimi, do miejsc w których roizwija się stan zapalny dociera więcej komórek odpornościowych. Toksyny są wydalane, a ból stopniowo ustępuje. Terapia przynosi szybkie i znaczące efekty terapeutyczne i estetyczno-kosmetyczne. Najpierw diagnoza Refleksoterapia zaczyna się od oceny stanu zdrowia poszczególnych organów. Te które źle funkcjonują dają sygnały widoczne na twarzy w postaci tzw. złogów podskórnych, zmiany zabarwienia struktury skóry, przedwczesnego wiotczenia i zmarszczek. Zmiany na twarzy wskazują też na te obszary ciała, które w przyszłości mogą być zagrożone, a o które należy zadbać by nie dopuścić do rozwoju choroby. Refleksologia to metoda wczesnego wykrywania. W masażu refleksorycznym twarzy i głowy oraz rąk wykorzystujemy metodę Lone - Sorensen - Lopez. Pioniersko połączyła ona medycynę orientalną, indiańską i współczesną neurofiziologię, tworząc doskonałe narzędzie diagnozowania, terapii i zapobiegania chorobom. Zwalczyć ból Refleksoterapia może być uzupełnieniem konwencjonalnych terapii leczenia. Pomaga zwalczyć ból, zmniejsza napięcie mięśni. Jest pomocna w walce z nałogami, bo taki masaż świetnie oczyszcza z toksyn. Terapia twarzy, jest skuteczna przy problemach w obrębie stawu skroniowo - żuchwowego. Wygładzić zmarszczki Masaż refleksoryczny daje także efekt liftingu twarzy. Poprawia krążenie krwi i limfy, stymuluje pracę mięśni, sprawia, że twarz jest rozjaśniona, zaróżowiona, jędrna a zmarszczki wygładzają się. Zmarszczki są m. in. wynikiem zaburzeń narządów wewnętrznych i świadczą o ich stanie. Gdy usuniemy nierównowagę w narządach, zmarszczki znikną. Masaż refleksoryczny jest polecany po zabiegach wypełnienia zmarszczek, bo pomaga pozbywać się grudek i stwardnień, powstałych w miejscach wstrzyknięć wypełnienia. Jaki efekt? Jest to zabieg przyjemny, relaksujący, uwalniający od napięć i negatywnych emocji. Wprowadza organizm w stan tzw. homeostazy, czyli równowagi wewnętrznej. Sprawia, że organizm sam uruchamia procesy regulacji i regeneracji. Efektem masażu jest detoksykacja organizmu. Refleksoterapię głowy i twarzy poleca się w: -bezsenności i stanach wyczerpania psychicznego -problemach z koncentracją i zapamiętywaniem (np. dzieci i młodzież) -stresie i wyczerpaniu psychofizycznym, stanach napięcia emocjonalnego -stanach depresyjnych i lękowych -ADHD -uszkodzeniach mózgu i rdzenia kręgowego (np. zaburzenia motoryki i czucia, atazje, porażrnia) -uszkodzeniach nerwów twarzy (np. nerwu trójdzielnego) -upośledzeniu umysłowym (np. zespół Downa) -menopauzie i andropauzie -chorobach układowych -alergiach -bólach ostrych i przewlekłych różnego pochodzenia -chorobach nieuleczalnych (jako terapia poprawiająca komfort życia). NOWOŚCI Z RYNKU NIERUCHOMOŚCI STYCZEŃ 2007 W grudniu odbyła się w Hotelu Marriott kolejna Warszawska konferencja uczestników rynku nieruchomości. W czasie spotkania próbowano odpowiedzieć na pytanie: jaki jest obraz biur zajmujących się obrotem nieruchomościami, jakie są potrzeby ich klientów, czy pośrednik jest realizatorem, czy też kreatorem rynku nieruchomości? Na zlecenie Życia Warszawy, Pentor wykonał badania na ogólnopolskiej próbie ośmiuset osób, zatytułowanej jak widzą i czego oczekują od agencji obrotu nieruchomościami klienci i podmioty uczestniczące w rynku?. Badania można podsumować stwierdzeniem, że nie jest źle. Ogromna praca, jaką wykonali pośrednicy, jako grupa zawodowa w Polsce, w celu poprawienia jakości usług, znalazła wyraźne odzwierciedlenie w badaniach Pentora. Jedno z pytań dotyczyło poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez firmy. Wyniki tych badań przynoszą korzystne rezultaty, a zatem, bardzo zadowolonych z pracy firmy w obrocie nieruchomościami było 19,7% klientów, a raczej zadowolonych, aż 51,5% badanych. Zdecydowanie nie zadowolonych z tych usług było tylko 9,1% badanych, natomiast 12,1% okazało się raczej nie zadowolonymi. Spora ilość osób, posługiwała się w odpowiedziach formułą trudno powiedzieć. Odpowiedzi takie dotyczą zarówno poziomu zadowolenia z usług firm, pytań dotyczących wynagrodzenia otrzymywanego przez biura, jak również do zaufania do danego biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Nasuwa się wniosek, że wielu klientów nie jest w pełni świadomych swoich praw. Wyniki badań wskazują, że klienci w ogromnej mierze oczekują nie tylko pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ale również doradztwa na rynku nieruchomości, doradztwa, to znaczy pełnej i rzetelnej obsługi, która da klientowi 100% poczucie bezpieczeństwa. Odpowiedzią na wiele problemów w kontaktach między klientami, a pośrednikami jest przyjęta na ostatnim Kongresie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości tzw. Karta Praw Klienta. Karta Praw Klienta jest zbiorem obowiązków biura pośrednictwa, w którym zebrane są prawa klienta, prawa zebrane z licznych ustaw dotyczących regulowania rynku nieruchomości. Przyjęcie Karty Praw Klienta przez firmę zajmującą się obrotem nieruchomościami nie jest obowiązkowe, ale z pewnością jest to jasny znak dla klientów, że mają do czynienia z firmą profesjonalną, w której potraktowani zostaną w sposób należyty. Każdy klient, przychodzący do biura nieruchomości, które przyjęło Kartę Praw Klienta, powinien mieć udostępnione zapoznanie się z tym dokumentem przed podpisaniem umowy pośrednictwa. Ja do znudzenia powtarzam, że w celu bezpiecznego działania z biurem zajmującym się obrotem nieruchomościami, należy sprawdzić licencję pośrednika, świadectwo ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, spytać czy pośrednik zrzeszony jest w lokalnym Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, oraz poprosić o pokazanie świadectw ukończonych w ostatnich dwunastu miesiącach szkoleń. Spełnieniem przez pośrednika w/w minimalnych wymogów, wskazuje na to, że mamy do czynienia z prawdziwym profesjonalistą, któremu nie strach zawierzyć na rynku nieruchomości. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w Nowym Roku 2007 i życzę wielu udanych transakcji. Marek Stelmaszak Od 1992 Współwłaściciel EUROMARK Nieruchomości s.c. JB i M. Stelmaszak Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. 6 Styczeń 2007 Listy do Sąsiada

7 WYNAJEM BUS Z KIEROWCĄ MB VITO osób telefon: CERTYFIKAT, LICENCJA Pielęgnacja i ścinanie drzew metodą alpinistyczną tel ; dla początkujących i zaawansowanych. Niemiecki Konwersacje. tel ; kom Refleksoterapia twarzy, głowy oraz rąk. Gabinet autoryzowany przez Międzynarodowy Instytut Refleksologii Twarzy. ICDS ul. Staszica 2 Łomianki. Na wizytę proszę umawiać się telefonicznie: A K C J A Z I M A stycznia 9 lutego Dom Kultury w Laskach, ul. Południowa 23 zaprasza od poniedziałku do piątku: dzieci młodsze - 10:00-15:00 dzieci starsze i młodzież - 15:00 20:00 W programie między innymi przedstawienia teatralne: 29 stycznia godz. 14:00 Królowa śniegu 1 lutego godz. 13:00 Opowieści Szeherezady wycieczka do kina na film: Artur i Minimki gry, zabawy, zajęcia plastyczne, Ø godz. 13:00 zabawa karnawałowa dla najmłodszych, Ø godz. 10:00-16:00 turniej halowy piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Izabelin (hala Zespołu Szkół w Izabelinie) Zapisy w godzinach otwarcia placówki, dzieciom będzie wydawane drugie śniadanie o godz. 12:00. Udział w zajęciach bezpłatny! Listy do Sąsiada gazeta Gminy Izabelin, wydawana przez Dom Kultury w Laskach, Maryla Łukasińska, Redaguje kolegium. Kontakt z redakcją: Dom Kultury w Laskach, ul. Południowa 23, Izabelin, tel Zdjęcia: archiwum, Dział Promocji Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. DRUK: DRUKOBA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 76, Izabelin-Mościska Skład: ZOOM, ul. Gdańska 2, Warszawa, Ogłoszenia przyjmuje: Biuro ogłoszeń w Izabelinie, ul. Sienkiewicza 70 (róg ul. 3 Maja), tel Cennik ogłoszeń: 1 cm ,50 zł + VAT, cała strona zł + VAT, strona ostatnia zł + VAT; powtórzenia z 10% rabatem. Minimalny format ogłoszenia: 10 cm 2. Ogłoszenia drobne o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów - bezpłatnie; zgłoszenia bezpośrednio do redakcji. Termin składania zamówień do 10 każdego miesiąca. Prosimy o nadsyłanie listów. Listy do Sąsiada Styczeń

8 (...) Kiedy po ostatniej, nieudanej próbie ratowania wzroku przyjechałam do Szkoły dla Dzieci Niewidomych w Laskach, otrzymałam tam fachową pomoc, umożliwiającą powrót do normalnego życia. Dzięki intensywnej, wszechstronnej rehabilitacji w krótkim czasie posiadłam wszystkie umiejętności, niezbędne osobie niewidomej do sprawnego funkcjonowania w świecie widzących. Podczas zajęć z orientacji przestrzennej przyswoiłam sobie wszystkie metody pozwalające niewidomym samodzielnie poruszać się nawet po nieznanych miejscach. Co więcej, kurs ten bardzo pomógł mi w ukończeniu szkoły, w której nauczyłam się chodzić przy pomocy psa przewodnika. W czasie popołudniowych zajęć w internacie poznałam techniki ułatwiające niewidomym przygotowanie posiłków, utrzymanie porządku wokół siebie a nawet opiekę nad małym dzieckiem. Czteroletnia nauka w Liceum o 0, w czasie której nauczyłam się języka angielskiego oraz obsługi komputera umożliwiła mi podjęcie studiów wyższych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunkach filologia angielska oraz psychologia. Myśląc o tym niezwykłym miejscu, jakim są Laski, najbardziej doceniam to, że nie tylko nauczyłam się radzić sobie z technicznymi trudnościami wynikającymi z braku wzroku, ale przede wszystkim w pełni zaakceptowałam moją nową sytuację. To właśnie w Laskach ukształtowały się moje zainteresowania humanistyczne, które stały się moją pasją. Na mojej osobistej mapie Laski będą zawsze miejscem, gdzie po utracie możliwości funkcjonowania jako osoba widząca zrozumiałam, że ślepota nie jest barierą nie do pokonania, ale trudnością z którą należy nauczyć się żyć. Życie osoby niewidomej nie musi być gorsze, jest po prostu inne. Małgorzata Galbarczyk Wybory Sołtysa w Laskach Po śmierci nieodżałowanej pamięci Zbigniewa Stycznia wakuje funkcja Sołtysa w Laskach. Rada Gminy na swym ostatnim posiedzeniu w dniu 24 stycznia ustaliła termin zebrania wiejskiego wsi Laski, na którym wybrany zostanie nowy Sołtys i Rada Sołecka. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Lasek do Domu Kultury przy ulicy Południowej 23 w piątek 16 lutego o godzinie 17:00. Nic o nas bez nas jeśli Ty nie wybierzesz to inni wybiorą za Ciebie. Mamy nadzieję, że ludzie dobrej woli pomogą niewidomym dzieciom, wpłacając swój jeden procent na rachunek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Wypełnij swój PIT. Wylicz należny podatek. Podziel go przez 100. Tak wyliczoną kwotę wpisz w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego. Kwota odliczonego podatku powinna być zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół, np. 11,42zł=>11,40zł. Należny podatek pomniejszymy o wyliczoną kwotę (1% podatku), która powinna być wpłacona w terminie od 1 maja 2006r. do dnia złożenia zeznania za rok 2006, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2007r na konto: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Bank Rozwoju Eksportu S.A. Nr Uwaga! 1 kwietnia mieszkańcy Izabelina C wybiorą nowego Radnego. Zawiadamiamy, że Pani Anna Złocka, wybrana radną w jesiennych wyborach, ze względów osobistych, których nie mogła przewidzieć wcześniej, zrezygnowała z pełnienia mandatu. Rezygnacja jej została przyjęta przez Radę Gminy. Wojewoda Mazowiecki na wniosek Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego ustalił termin wyborów na dzień 1 kwietnia 2007 roku. Kalendarz wyborczy wywieszony został w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Pierwsze najważniejsze terminy do dnia 10 lutego należy zawiadomić Komisarza Wyborczego w Warszawie o utworzeniu Komitetu Wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego do dnia 12 lutego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Warszawie kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej do dnia 2 marca, do godziny 24:00, należy zgłosić Wójtowi kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej oraz kandydatów na radnych Pozostałe terminy w kalendarzu wyborczym. Szczegółowych informacji udziela Gminny Urzędnik Wyborczy Sekretarz Gminy Ryszard Łuczak

Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN 1427-3365 gminny miesięcznik bezp³atny Luty Marzec 2007 Nr 2-3 (119) 13 marca 2007 Pani Zofia Morawska otrzymała Order Kawalera Gwiazdy Solidarności

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str. 9 Bal Walentynkowy str. 10

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str. 9 Bal Walentynkowy str. 10 Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw GMINNY MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY LUT Y 2009 Nr 2 (140) Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym str. 3 Projekt Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy str.

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 luty 2010 nr 2 (152) Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 Z ŻYCIA GMINY W numerze Obradowała Rada Gminy Izabelin 2-3 Publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania działki po przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Za rok minus tydzień

Za rok minus tydzień Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN 1427-3365 gminny miesięcznik bezp³atny Listopad 2004 Nr 14 (98) Za rok minus tydzień spotkamy się na otwarciu oczyszczalni fot. Maryla Łukasińska

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny kampus w Trzebnicy

Nowoczesny kampus w Trzebnicy NR 18 (61)/2014 data wydania 17.10.2014 Nowoczesny kampus w Trzebnicy Będą nowe miejsca pracy Wiosną ruszy budowa fabryki FM GROUP w Trzebnicy. Str. 4. Uroczyste otwarcia W Ujeźdźcu Wielkim, Masłowie,

Bardziej szczegółowo

NOWINY. Samolot odleci... do remontu. Nowe stawki za wywóz śmieci. Andrychowskie. Dwa razy więcej kamer monitoringu. www.nowiny.andrychow.

NOWINY. Samolot odleci... do remontu. Nowe stawki za wywóz śmieci. Andrychowskie. Dwa razy więcej kamer monitoringu. www.nowiny.andrychow. NOWINY Marzec Andrychowskie 2015 nr 3 (291) Cena 4zł w tym 5% VAT Samolot odleci... do remontu Nowe stawki za wywóz śmieci Dwa razy więcej kamer monitoringu 03 Finanse Gminy Andrychów Rok 2014 podsumowany

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

po wielkim nieszczęściu jakie spadło

po wielkim nieszczęściu jakie spadło nr 2 (92) III/IV 2010 WWW. NCH. PL 1% podatku Zostaw swój podatek w Białołęce Serdecznie zachęcamy do wpłacenia 1% podatku na konto naszego Stowarzyszenia. Przypominamy, że Stowarzyszenie jest organizacją

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Młodzież zapobiega pożarom. Samorząd Gminy Malanów i Towarzystwo Samorządowe fundatorami stypendiów dla uczniów gimnazjum

Młodzież zapobiega pożarom. Samorząd Gminy Malanów i Towarzystwo Samorządowe fundatorami stypendiów dla uczniów gimnazjum nr 2 (98) Nakład 2000 bezpłatnych egzemplarzy ISSN 1734-6150 Samorząd Gminy Malanów i Towarzystwo Samorządowe fundatorami stypendiów dla uczniów gimnazjum dniu 9 lutego 2015 r. uczniowie Gimnazjum w Malanowie

Bardziej szczegółowo

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 nr 07 (140) sierpień 2014 ISSN 1233-0574 Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 Mieszkaniec Golęczewa został szefem poznańskiej Kliniki W Złotkowie powstała pierwsza w Wielkopolsce stanica rowerowa

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Tarnowskie Lwy 2015 s. 6-7 Wiosenna promocja! Więcej na www.sasiadka-czytaj.pl www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Tarnowskie Lwy 2015 s. 6-7 Wiosenna promocja! Więcej na www.sasiadka-czytaj.pl www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ luty 2015 ~ nr 2 (287) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Tarnowskie Lwy 2015 s. 6-7 Nowe ceny reklam! Wiosenna promocja! Więcej

Bardziej szczegółowo

Ratunek dla brajlowskich nut

Ratunek dla brajlowskich nut WIADOMOŚCI TYFLOREHABILITACYJNE WARTO WIEDZIEĆ OPINIE KONTROWERSJE nr 1 (16) marzec 2015 ISNN 2083-2788 CZAS NA PRAWDZIWE UBRAJLOWIENIE I UDŹWIĘKOWIENIE ŚWIATA MY ZROBIMY TO W POLSCE I U NASZYCH SĄSIADÓW,

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!!

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!! Reklama Inicjatywy na rok Kolbergowski 21 lutego w przysuskim Domu Kultury o godz. 13 nastąpi inauguracja Roku Kolbergowskiego. Od 6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu można już obejrzeć

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo