DODFITCK LITERACKO MA U KO WY. POD RODAFiCJĄ BOLESŁAWA WYSŁOUCHA. ROCZNIK XI. Lwów NAKŁADEM WYDAWNICTWA KURJERA LWOWSKIEGO"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODFITCK LITERACKO MA U KO WY. POD RODAFiCJĄ BOLESŁAWA WYSŁOUCHA. ROCZNIK XI. Lwów 1903. NAKŁADEM WYDAWNICTWA KURJERA LWOWSKIEGO""

Transkrypt

1 TSDZ1BÓ DODFITCK LITERACKO MA U KO WY KURJERFS LWOWSKIEGO" POD RODAFiCJĄ BOLESŁAWA WYSŁOUCHA. ROCZNIK XI. Lwów NAKŁADEM WYDAWNICTWA KURJERA LWOWSKIEGO" Z Drukarni Udziałowej" we Lwowie, ul. Lindego 1. 8.

2

3 SPIS RZECZY zawartych w roczniku XI. dodatku literackiego Kurjera Lwowskiego" p. t. TYDZIEŃ". I. Artykuły treści społecznej, literackiej i naukowej. Bronisław Szwarce: Założenie komitetu centralnego z r. 1862, str. 17, 26 i Uczestnicy powstania 1863 r., str. 19 i Henryk Rewakowicz: Opieka narodowa.. 22 A. Neuwert Nowaczyński: Problem Nieboskiej komedji, str. 29 i...36 Edmund Libański: Z postępu techniki i wynalazków, str. 45, 63 i...70 Jan Gall: Kilka słów o symfonji K o s m o s...61 St. Wołowski: Jazda polska A. C.: Sztuka dla d z i e c k a...75 Fr. Jaworski: Z przeszłości żydów lwowskich. 78_ Dr. Benedykt Dybowski: Prastare szkielety.. 79 Walery Eljasz Radzikowski: Pomnik królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu E. Libański: Popularyzacja sztuki, str. 84,110,123, 134, 142 i Lekarze na scenie lwowskiej A. C.: Wystawa dzieł Jacka Malczewskiego. 9 1, Władysław Łoziński: Prawem i lewem.. 404r* P.: Sienkiewicz w R u m u n ji...93 Z. D.: Panowie d zieci...94 Eliza Orzeszkowa: U ryw k i...95 Władysław Łoziński: Czasy i ludzie Prawo ł a j a n i a Władysław Łoziński: Djabeł Łańcucki Psychologja zabobonu (z odczytu Jana Karłowicza) 114 Dr. Benedykt Dybowski: Czy alkohol jest pożywieniem? str. 126, 135, 141 i Z tej smutnej z i e m i Pochód do Chin, str. 159, 166 i K. M.: Kilka słów z okazji wystawy w Muzeum m ie jsk ie m Maeterlinck: Myśli i zdania Władysław Łoziński: Chłopi, str. 173 i Kara Georgi i Obrenowicze A.Neuwert Nowaczyński: Veriag Dr. J. Marchlewski et Comp U sokolej kolebki 204 Nowe boisko s o k o l e Cyfrowy rozwój s o k o ls tw a A. Lange: Z powodu sporu o Sienkiewicza Wład. Bukowiński: Nowele i powieści Orkana, str. 211, 219, 229 i Pamiątki po Ks. J o z e f i e Przeciw skażeniu języka w urzędach A. C.: Dzień d u s z y Z minioną f a l ą Z. Kwieciński: Dwie nowe antologje St. Botwiński: Zmarnowana biblioteka Ma. J a.: W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego Dr.E. David(spolszczył dr. Gumplowicz): Przyszłość rolnictwa, str. 274, 279, 303 i Zagadki literackie, str. 327 i 335 E. Libański: Polonia w Danji, str i. 298 L. K.: Z dziejów rodziny i własności Iza Zielińska: Dla pracujących H. B.: Błędy j ę z y k o w e Urządzenia pocztowe w Polsce Rządy rosyjskie w kraju tarnopolskim.. 32i Stare d r z e w a Złote m ilc z e n ie O mistyfikacjach w h is to rji Ludność wieśniacza ziemi halickiej w wieku XV. 334 Bibljoteka J a s n o g ó r s k a...33 ^ Życie w Pom peji...34o1 Józefa z Zagórowskich Anc: Zaduszki tułaczy. 347 Z myśli przyswojonej, str. 349 i Jerzy Grabież: Zuzanna w kąpieli, obraz sceniczny w 1 a k c i e Pamiątki po K o r d e c k i m Z dziejów kultury n a s z e j...j568 Granice Galicji i Bukow iny S.: Listy z Irlandji, str. 382 i 397 St. W.: z salonu okrężnego, str. 388 i 393 Z dymem mojego c y g a r a Kwestjonarjusz dla badania kultury ludowej, 407

4 II. Belletrystyka. POEZJA. Z naszych pieśni bojow ych...19 Marja Konopnicka: Światby już dawno przestał trwać Świętopełk Czech, przekład W. Gasztowta: Pieśń niewolnika...33 tofja Poznańska: C z u w a j i. Lange: Rozmyślania, str. 113 i rofja Poznańska: Z lasu, str. 129 i Władysław Orkan: Święto drzew Władysław Orkan: Powiadali mi chrześni. 153 Zofja Poznańska: Z pól, str. 195 i 228 Feliks Gwiżdż: Przed burzą Zofja Poznańska: Z d r ó g Feliks Gwiżdż: W zadum ie Kazimierz Króliński: Przed zimą Zofja Poznańska: Z chat Wojciech Zawada: Czy ja wrócę? Feliks Gwiżdż Tajemne słowo S& PROZA. Stefan Rycerski: Gdzie skarb tam serce moje 4 Zygmunt Krasiński: Legiony polskie Józefa z Zagórowskich Anc: Kwesta A. Morzkowska: Piętno, str. 38 i.. 43 Juljusz Piasecki: Łososie idą Ignacy Dąbrowski: Okręt zadżumiony, str. 67 i. 76 Władysław Orkan: Pomór, str. 89, 97, 109, 115, 12^131, 147, 164, 169 i?c Brieux: Pierścień Nr. 3328, str. 139 i Antonina Morzkowska: W wiosenny dzień Nad świeżą mogiłą (według artykułu W. Gomul i c k i e g o ) Bajeczna watra (z francuskiego), str. 176 i Chorąży (z f r a n c u s k ie g o ) Wacław Sieroszewski: Powrót, str. 213, 217, 226, 233, 242, 251, 257, 268, 273, 283, 293, 301, 306, 315, 322, 231, 339, 351, 354, 364, 372 i. 380 Juljusz Piasecki: Na kresach Zygmunt Sarnecki: K a ś k a Iwan Wazów, przełożyła z bułgarskiego Józefa Anc: Bułgarja, str. 276, , 302 i. 318 Jadwiga Marcinkowska: Morze Herman Heijermanns: Bartje Feliks Gwiżdż: Jesienną nocą Juljusz Piasecki: Między Kaszubami. 385 Herman Heijermanns: Siostry Józefa z Zagórowskich Anc: Trzy opłatki str. 405 i 409 III. Życiorysy, wspomnienia i listy, Kaczkowski o s o b i e...9 Edmund S l a s k i...41 Ks. W. E. N o w a k o w s k i...49 A. Lange: Gustaw Zieliński...57 Fr. J.. Swen H e d i n...69 Walerja Marzenne-Morzkowska: Generał Malletski, str. 99, 117, i Józefa Anc: Mogiła maciejowicka Hetman Żółkiewski i mieszczanie lwowscy Eftal. Marrenne-Morzkowska: Włodzimierz Wolski, str. 171, 179, 188, i Jan K a r ł o w i c z Pierwsi pionierowie i d e i A. Wrz.: R. W. E m e r s o n Z nieznanych listów Zygmunta Krasińskiego, str St. Botwiński: Witold Leitgeber A. C.: Witołd Pruszkow ski S w.: Henryk Siemiradzki S w.: Władysław J a g i e ł ło Wacław Sieroszewski w Japonji Franciszek Deak o P o l s c e Zygmunt Krasiński, tłumaczyła z francuskiego Dalecka: W nocy pisane f Wiliam L e c k y Ś. p. Adam P łu g Ks. Augustyn K o r d e c k i Herbert S p e n c e r...393t IV. Monografje. Fr. Jaworski: Z naszej ziemi Żółkiew.. 1 B r o d y Jakób Bojko: Nieco o mojej wiosce rodzinnej 12 S z c z u c i n...65 M e l s z t y n...42 R z e s z ó w...73

5 , P ilz n o Górale ze wsi I z d e b n a B i e c z Wanda Dalecka: Ś w i t e ź Częstochowa na Podhalu W. Dalecka: Tuhanowicze Karol Notz: Sołotwina, str. 246, 255, 263, 278 i. 333 Y. Z piśmiennictwa i sztuki. A. Sorel: Sprawa wschodnia w XVIII. w. 7 Witkiewicz: Aleksander Gierymski, A. C. 304 Lickendorf: 0 hypnotycznem leczeniu. 8 Gumplowicz: Początki religji żydowskiej w Polsce 312 Parvi: K n a j p a Homolacs: Którędy? oc. Feliks G. 312 Fotografja praktyczna w zarysie Ks. Ciemniewski: Poznanie i kształcenie cha Fr. J.: Dzieje 1863 r rakteru, oc. Fr. Jaw A. Kalas: Wśród bezdroży, powieść, oc. t. z. 32 Przekłady polskiej nowelistyki Wojsko p o l s k i e Słowacki: Genezis z Ducha, oc. A. C Podstawy ochrony zdrowia Książki dla wszystkich Br. Dembiński: Źródła do dziejów rozbiorowych, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i inoc. E. Ł nych krajów słowiańskich Arcydzieła polskich i obcych pisarzy. 55 A. Gedrojć-Matuszewicz: Biały demon 336 Tytuł skonfiskowany Kurnatowski: Nietsche, oc. F. Gwiżdż. 343 Gąsiorowski: Rapsody napoleońskie, oc. Fr. Jaw. 64 O naglącej potrzebie zorganizowania służby zdro J. Nawrocki: Strofy, oc. Fr. Jaw wia w szkołach publicznych 344 Wł. Jabłonowski: Emil Zola M. Kazecka: Kędy milczy słońce, oc. F. Gwiżdż. 352 Z podziemi w ielickich Pomniki K r a k o w a Sprawozdanie z kongresu przeciw alkoholizmowi 96 Dwa tłómaczenia Walkirji Wagnera, oc. St. W Korespondencja Józefa Bohdana Zaleskiego 103 Hertz: Bajki, oc. Fel. Gw Zagranica o sprawie wrzesińskiej Pisma Zygmunta Krasińskiego Garlikowska: Opinja, oc. Fr. J Chrzanowski: Okruchy literackie, oc. wi. 368 Posner: Drogi samopomocy społecznej 128 Witkiewicz: Aleksander Gierymski, St. W. 376 Na bezdrożu, oc. M Stodor: Z cichych tragedji, oc. F. J. 384 Grzegorzewski: Wspomnienia osobiste z powsta Głos kobiet w kwestji kobiecej, oc. wi. 391 nia 1863 r Magiera: Anczyc jako dramaturg ludowy, oc. Dr. Gorkij: W schronisku nocnem, oc. I St. Z d z i a r s k i Monografje z historji Żydów w Polsce %60) Pisma Goszczyńskiego, oc. w Wundt: Wstęp do f i lo z o f ji Stanisław E. Radzikowski: Skarby zaklęte w Ta J. Żuławski: Na srebrnym globie 183 trach, oc. St. Zdziarski K. Kautski: Rewolucja socjalna, oc. L. K Szarzyński: P o e z j e Obrazy Jacka Malczewskiego, oc. A. C. 16 Pamiętnik s o k o li Za wolność i lud, oc. S. W Karłowicz: 0 człowieku pierwotnym, oc. L. K Powstańcy z r. 1863, oc. A. C. 40 W czterdziestą rocznicę Z wystawy obrazów, oc. A. C. 56 Święcicki: Literatura perska, oc. A. L Kopje u n ik a tó w Marchlewski: Stosunki społeczno-ekonomiczne Teka polskich grafików, oc. A. C. 96 w ziemiach polskich zaboru pruskiego, Opieka nad polskimi zabytkami sztuki i kultury. 112 oc. K Święto słońca (z t e a t r u ) Encyklopedja staropolska ilustrowana. 248 Wystawa zbiorowa ś. p. Henryka Grabińskiego. 152 Krzywicki: Stowarzyszenia spożywcze, oc. K. 256 Album starych warowni polskich Maeterlinck: Skarb pokornych, oc. A. L. 264 Iliada W ysp iańskiego S. T. Romanowska: Nad Michiganem, powieść, oc. Z wystawy o b r a z ó w F. G w iżd ż Nowy cykl S t a c h i e w i c z a S. Zemlak: Sous le knout, oc. A. L Sztuka P o l s k a Witkiewicz: Dziwny człowiek, oc. F. Gwiżdż 280 Ks. K. Kętrzyński: 0 powołaniu Krzyżaków 296 Zabytki historyczne i archiwalne w Galicji. A- 8 Krapotkin: Wspomnienia rewolucjonisty 296 Fr. Jaw.: Z tajnej prasy 1863 r... Album Ksawerego Deskura i Jana Sole- Wyzwolenie44 Wyspiańskiego.... skiego, oc. F. G Ze starych z a b y tk ó w... 56

6 W sprawie pomników i zabytków historycznych. 72 Książki dla ś l e p y c h Konkursa artystyczne i literackie Nowe fałszerstwo starożytności Jan Lorentowicz o wpływie niemieckim w Polsce, Marsz żałobny44 S z o p e n a A. C Hołd pośmiertny Przewiezienie zwłok Kollara do Pragi. 96 Kilimkarstwo na wystawie w Miechowie 352 Pokłosie konkursowe F. J Pomoc naukowa dra Marcinkowskiego 376 Komisja do badania historji sztuki w Polsce 120 Wydawnictwo o b r a z k o w e Zapowiedź ważnego d z ie ła Grób Łukasza Górnickiego Otwarcie działu zabytków XVII. w. w Muzeum Archeologiczne p o c z tó w k i narodowem w Krakowie Komisja literacka Rusin o Z a k o p a n e m Radium helium Data urodzin S ło w a c k ie g o Cenne d o k u m e n t y Wystawa sztuki w W i l n i e ~ Pamiątka obchodu żółkiewskiego 176 Wiadomości fotograficzne Rozkazy i w skazów ki Krytyka A. C Przekłady z polskiego Dr. St. Zdziarski: W i s ł a Otwarcie sali zabytków średniowiecznych, w mu O g n i s k o zeum narodowem w Krakowie. 240 Kwartalnik h i s t o r y c z n y Wystawa w C ieszynie Pamiętnik Towarzystwa tatrzańskiego. 368 Słownik biografji narodowej Biblioteka warszawska Model pomnika Z o l i Wiadomości bibliograficzne, str. 8, 48, 280,288, 296 i 312 Ilustracje.

TYDZIEŃ ROCZNIK XIV. /So DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO ".

TYDZIEŃ ROCZNIK XIV. /So DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO . /So TYDZIEŃ DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO 1 POD REDAKCJĄ B O L E S Ł A W A W Y SŁO U C H A. ROCZNIK XIV. LWÓW NAKŁADEM WYDAWNICTWA K U R JER A LW O W SKIEGO ". Z DRUKARNI POWSZECHNEJ, UL.

Bardziej szczegółowo

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych

113. ANTOLOGIA polska. Wybór najcelniejszych L I T E R A T U R A 111. A WIESZ Ty, co z Polską będzie? Jednodniówka pisarzy polskich. Londyn: J. Rolls Book Co., 1945. 47, [1] s., rys., 25 cm, brosz. wyd. Autograf z epoki. Zbiór utworów literackich

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce

Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce 1 Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce PROKSENIA Kraków 2004 2 HISTORIA TURYSTYKI Recenzja: Opracowanie redakcyjne: Korekta tekstu: dr Paweł Różycki dr Zygmunt Kruczek Barbara Moskal Wydawca:

Bardziej szczegółowo

W ychow anie ogólne i specjalne

W ychow anie ogólne i specjalne CYKL BIBLJOGRAFIJ DLA RODZICÓW, W YCH O W AW CÓ W, NAUCZYCIELI I DZIAŁACZY OŚWIATOWYCH ORAZ DLA STUDENTÓW, SŁUCHACZÓW I KURSISTÓW, BĘDĄCYCH K A N D Y D A T A M I D O Z A W O D U N A U C Z Y C IE L S K

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939)

Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Alina Krystyna Gromek Źródło: Studia i materiały lubelskie T. 6 (1972) Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) Praca niniejsza zawiera alfabetyczne zestawienie lubelskich periodyków w języku polskim

Bardziej szczegółowo

»KULTURA« JAN KOWALIK 1947-1957. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Bibliografia zawartości treści

»KULTURA« JAN KOWALIK 1947-1957. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Bibliografia zawartości treści JAN KOWALIK»KULTURA«1947-1957 Bibliografia zawartości treści DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Redakcji, współpracownikom i czytelnikom Kultury pracę tę poświęcają Jan i Emmy Kowalik INSTYTUT LITERACKI

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel.

CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS. 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel. CZTERDZIESTA PIERWSZA AUKCJA ANTYKWARSKA 25 kwietnia 2015 WARSZAWA LOGOS WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY LECH WOŹNIAK 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67 www.antykwariatlogos.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Ze wszystkich dziedzin życia kulturalnego obecnych na łamach londyńskiego

Ze wszystkich dziedzin życia kulturalnego obecnych na łamach londyńskiego 2009, nr 1 (2) Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach e-mail: chwastyk@pu.kielce.pl Recenzje polskich

Bardziej szczegółowo

DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO"

DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO NUMER 41. DNIA 11-go PAŹDZIERNIKA 1903 ROKU: RO KX TYDZIEŃ DODATEK LITERACKO-NAUKOWY KURJERA LWOWSKIEGO" POD REDAKCJĄ BOLESŁAWA WYSŁOUCHA. c ~ 1^ ~ z =zz= =: =z rz=z=z=p 0 to RZĄDY ROSYJSKIE W KRAJU TARNOPOLSKIM.

Bardziej szczegółowo

Wanda Maria z Lublińskich Waydel, II-voto Pankiewiczowa (1864 1946). Za: J. i E. Szulcowie, Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie, s. 269.

Wanda Maria z Lublińskich Waydel, II-voto Pankiewiczowa (1864 1946). Za: J. i E. Szulcowie, Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie, s. 269. DZIBDZI SIĘ KŁANIAM. PAMPILUCHOWI PLUJĘ W JAJA JADWIGA Z WAYDLÓW DMOCHOWSKA A STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ Wielu z nas jej oczyma widziało (albo nadal widzi) dawną i jeszcze dawniejszą Warszawę tę, która

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895.

Świętokrzyskie. Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna. Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895. Świętokrzyskie Środowisko» Dziedzictwo kulturowe» Edukacja regionalna Kielce, grudzień 2013 r. nr 12 (16) ISSN 1895-2895 W numerze» Żeromski jakiego nie znamy» Antoni Tański i jego dzieło» Polacy na nieludzkiej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Bratnia Pomoc studentów Politechniki Lwowskiej (1861 1918)

Stowarzyszenie Bratnia Pomoc studentów Politechniki Lwowskiej (1861 1918) PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Rocznik Polsko-Ukraiński 2014, t. XVI, s. 423 443 http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.27 Kazimierz RĘDZIŃSKI Stowarzyszenie Bratnia Pomoc studentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

Lektüreliste Polonistik. 1. Allgemeine Literatur: Überblicksdarstellungen und Kontext

Lektüreliste Polonistik. 1. Allgemeine Literatur: Überblicksdarstellungen und Kontext Lektüreliste Polonistik Die Liste versteht sich als Hilfeleistung bei der Auswahl von Lektüre für das Selbststudium. Sie ist nicht erschöpfend und als Auflistung zentraler Texte zu verstehen. Die eigene

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów C Z Ę Ś Ć 354 C Z W A R T A Materiały uzupełniające 5 część 5 Materiały uzupełniające Kalendarium wydarzeń na Ostrowie Tumskim

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM III WYDAWNICTWO MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ MELBOURNE 20009 Komitet Redakcyjny: Piotr P. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert Copyright

Bardziej szczegółowo

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h B i b l i o g r a f i a p u b l i k a c j i d r n. m e d. K r z y s z t o f a B r o ż k a z a l a t a 1 9 6 5 2

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik NR ISSN 1232-4566 Nr 188 kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik Rok 1989 uznawany jest za moment przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. O 25-leciu wolnej Polski piszemy

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Słownik H istoryczny Bankowości P olskiej. do 1939 ROKU FUNDACJA BANKOW A IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. W o jc ie c h M o raw sk i.

Słownik H istoryczny Bankowości P olskiej. do 1939 ROKU FUNDACJA BANKOW A IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. W o jc ie c h M o raw sk i. FUNDACJA BANKOW A IM. LEOPOLDA KRONENBERGA FUNDATOR ZAŁOŻYCIEL: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA W o jc ie c h M o raw sk i Słownik H istoryczny Bankowości P olskiej do 1939 ROKU Jj ^ I m U ZA SA W ARSZAW

Bardziej szczegółowo

W jednoœci si³a. Odrowąż kuźnią regionalizmu podhalańskiego. Pismo Zwi¹zku Podhalan. Podhalanin nr 2 (8) 2004 r. NR 2 (8) ISSN 1731-4852 ROK

W jednoœci si³a. Odrowąż kuźnią regionalizmu podhalańskiego. Pismo Zwi¹zku Podhalan. Podhalanin nr 2 (8) 2004 r. NR 2 (8) ISSN 1731-4852 ROK Pismo Zwi¹zku Podhalan NR 2 (8) ISSN 1731-4852 ROK W jednoœci si³a...zwyczajnym członkiem Związku może zostać każdy Góral używający dobrej sławy... fragment statutu Towarzystwa Związek Górali Słowa te

Bardziej szczegółowo

Stara, sercu memu bardzo droga bestyo 1

Stara, sercu memu bardzo droga bestyo 1 Stefania Krzysztofowicz Kozakowska Stara, sercu memu bardzo droga bestyo 1 Korespondencja kierowana do Feliksa Jasieńskiego stała się odkryciem dla Muzeum Narodowego w Krakowie dopiero w latach pięćdziesiątych,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY. nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA

ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY. nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA nikiem dla przyszłego kształtu miasta są opracowywane

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 2. Romantyzm...

Spis treœci. 2. Romantyzm... Jêzyk polski Spis treœci 1. Na progu drugiej klasy.................................. 1. 1.1. Test sprawdzający wiedzę.... 1. 1.1. Powtórka z epok. 50 zadań testowych 1.2. Test badający rozumienie czytanego

Bardziej szczegółowo