ZARZĄDZENIE Nr 1269/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 9 września 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 1269/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 9 września 2014 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 129/1 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 9 września 201 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw przygotowania i przeprowadzenia na terenie Miasta wyborów do Rady Miasta, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta zarządzonych na dzień 1 listopada 201 r. Na podstawie art. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 9, zm. poz., poz. 1318, zm. z 201 r. poz. 39, 102), w związku z art. 181 z dnia stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz. 112, zm.: Nr 2, poz. 13, Nr 9, poz. 0, Nr 102, poz. 88, Nr 13, poz., Nr 1, poz. 881, Nr 19, poz. 889, Nr 11, poz. 101, Nr 21, poz. 1281, zm. z 2012 r. poz. 89, poz. 91, poz. 129, zm. 201 r. poz. 19, poz. 180, poz. 102) zarządza się, co następuje: 1 Powołuje się Zespół Koordynacyjny do spraw przygotowania i przeprowadzenia na terenie Miasta wyborów do Rady Miasta, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta, w składzie: 1) Danuta Janczarek - Sekretarz Miasta Przewodnicząca Zespołu 2) Alicja Bielińska- Łoza- - Dyrektor u Kadr Zastępca Przewodniczącego 3) Wojciech Mikołajewski - Zastępca Dyrektora u Kadr Zastępca Przewodniczącego ) Teresa Kleger-Rudomino - Dyrektor u Spraw Zastępca Przewodniczącego ) Kazimiera Szczypińska - Zastępca Dyrektora u Spraw Zastępca Przewodniczącego Członkowie Zespołu: ) Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta ) Maria Wonerska - Dyrektor u Finansowego 8) Barbara Szymańska - Dyrektor Biura informatyki 9) Wioleta Gaczoł - Główny Specjalista w Wydziale Kadr 10) Andrzej Karbowiak - Główny Specjalista w Wydziale Kadr 11) Halina Stobierska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności 12) Krystyna Żochowska - Główny Specjalista w Biurze Informatyki 13) Elżbieta Wajs-Deyck - inspektor w Biurze Rady Miasta 1) Prezydenta Miasta określeni w liście stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2 2 1. Do zadań Zespołu należy przygotowanie i zapewnienie sprawnego przeprowadzenia głosowania w dniu 1 listopada do Rady Miasta, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta i ewentualnie 30 listopada 201 roku w ponownych wyborach Prezydenta Miasta. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zespół działa w oparciu o opracowany kalendarz czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w dniu 1 listopada 201 roku, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Praca Zespołu w dniach 10 1 listopada 201 roku odbywać się będzie według odrębnego harmonogramu, ustalonego przez Przewodniczącego Zespołu. 3 Zobowiązuje się Dyrektorów ów do udzielania Zespołowi pomocy w realizacji zadań. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA /-/ Paweł Adamowicz

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/1 Prezydenta Miasta z dnia 9 wrześania 201 r. Wykaz Pełnomocników Prezydenta Miasta ds. obsługi i zapewnienia techniczno-organizacyjnych warunków pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rady Miasta, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta, zarządzonych na 1 listopada 201 r. Dzielnica/osiedle Numery obwodów Brzeźno 1, 2, 3,,,, Nowy Port, 8, 9, 10, 11 Letnica, Młyniska 12, 113, 11 Stogi 13, 1, 1, 1, 208 Przeróbka, Krakowiec- Górki Zachodnie Wyspa Sobieszewska Liczba obwodów 3 1, 18, 19, 20, , 22 Rudniki, Olszynka 23, 2, 2 Orunia- Św. Wojciech-Lipce 2 3 2, 2, 28, 29, 30 Nazwisko i imię Numer pełnomocnika telefonu 1. Kulkowska-Myszke BZP w. 18 Wioletta 2. Tryksza Marcin Ś w Bystry Grzegorz SO w. 10. Nowak Sylwia SO w. 32. Zajączkowska Anna KiO w.13. Kwiatkowska-Rogiel S w. 320 Izabela. Serafin Krystyna BPS w Nowiński Zbigniew BiZK w. 303 (8) Orunia- Św. 31, 32, 33, 3, Wojciech-Lipce 3 Śródmieście 3, 3, 38, 39 Śródmieście 0, 1, 2, 3,, Śródmieście,,, 8, 9, 0 Śródmieście 1, 2, 210, Siedlce 211, 213 Ujeścisko- 3,, 2, 3, Łostowice, Chełm, 0, 1 Ujeścisko-,,, 8, Łostowice, 9, 0 Ujeścisko- 1, 82, 83, 8, Łostowice, Jasień 8, Chełm,,, 8, 9, 2, 3 Chełm,,, Chełm, Wzgórze 8, 9, 80, 81, Mickiewicza, Siedlce 8, 8 Siedlce 88, 89, 90, 91, 92, 212 Suchanino 9, 9, 9, 9, 98, Ostaszewska Jolanta BMiP w Kordowski Paweł BRMG w Mikołajewski Jacek GK w Iwanowska Edyta Ś w Mrozewska Iwona KiO w Karbowiak Andrzej KiO w Plata Sylwia KiO w Kacprzak Anna RS w Kalitowska Ewa S w Maryńczak Iwona KiO w Pińska Joanna BiZK w (8) Ryba Małgorzata S w Baszak Sylwia GK w. 219

4 Dzielnica/osiedle Numery obwodów Piecki-Migowo, 100, 101, 102, 103 Piecki-Migowo 10, 10, 10, 10, 108, 109 Siedlce, 93, 110, 111, Aniołki, 112 Brętowo 11, 11, 11 Wrzeszcz Górny 118, 119, 120, 121 Wrzeszcz Górny 122, 123, 12, 12, 12, 12 Wrzeszcz Górny 128, 129, 130 Wrzeszcz Dolny 131, 132, 133, 13, 13, 13, 13 Wrzeszcz Dolny 138, 139, 10, 11, 12 Strzyża 13, 1, 1, 1 Zaspa Rozstaje 1, 18, 19, 10, 11, 12, 219 Zaspa Młyniec 13, 1, 1, 1, 1, 18, 220 Przymorze Wielkie 19, 10, 11, 12, 13, 1, 1 Przymorze Wielkie 1, 1, 18, 19, 10, 11 Przymorze Małe 12, 13, 1, 1, 1, 1, 221 Matarnia 18, 19 Kokoszki 180, 181, 182, 183, Żabianka-Wejhera 18, 18, 18, Jelitkowo-Tysiąclecia 18 Żabianka-Wejhera - 188, 189, 190, Jelitkowo-Tysiąclecia 191 Oliwa, 192, 193, 19, VII Dwór 201, 202, 222, 223 Oliwa 19, 19, 19, 198, 199, 200 Osowa 203, 20, 20, Aniołki, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny Liczba obwodów , 20 21, 21, 21, 21, 218, Nazwisko i imię Numer pełnomocnika telefonu 22. Jagodzińska S w.3 Magdalenia 23. Grzyba Joanna Ś w Żurkowska Katarzyna F w Gęsikowski Mirosław GK w Rowiński Marek KiO w Rajchel Jadwiga SO w Grabisz Helena KiO w Król Jadwiga KiO w Błazucki Tomasz Ś w Zimińska Halina KiO w Żywna Magdalena RS w Ołdakowski Jacek GK w Wołodkowicz Jerzy PR w Rzewuski Maciej S w Bujalska Iwona BZP w Zachmielewski Roman SO w Senkbeil Karolina SO w Opała Alicja KiO w Pałkowski Krzysztof SO w Matynia Janusz SO w. 2. Klonowska Marlena KiO w Skuza Robert S w. 2. Beata Sander - Prochowska S w. 32 Rezerwa: 1. Katarzyna Zaszewska

5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/1 Prezydenta Miasta z dnia 9 września 201 r. Kalendarz czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do Rady Miasta, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta, zarządzonych na 1 listopada 201 r. Lp. Zadanie Wykonawca 1. Wyznaczenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych (tablica ogłoszeń Urzędu,BIP). Prezydent Miasta ( Gospodarki Komunalnej, ) Przepis Art. 11 niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii 2. Sporządzenie i druk obwieszczenia Prezydenta o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej., Art. 22 do września 3. Zamieszczenie w BIP obwieszczenia Prezydenta o okręgach wyborczych. do września. Rozplakatowanie obwieszczenia Prezydenta o okręgach wyborczych. Gospodarki Komunalnej Art. 22 do września. Zgłaszanie PMG propozycji zmian (na piśmie) siedzib obwodowych komisji wyborczych. Art. 13a do 22 września. Zamieszczenie zgłoszonych propozycji zmian siedzib w BIP., Kancelaria Prezydenta Art. 13a niezwłocznie. Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej ( 9 osób), w tym: a) 1 8 osób spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, b) Przewodniczący (z Urzędu) sędzia wskazany przez Prezesa Sądu Okręgowego. 8. Zorganizowanie (z upoważnienia Komisarza Wyborczego) pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej, na którym dokonywany jest wybór Zastępcy Przewodniczącego. Komisarz Wyborczy Art do 22 września Prezydent Miasta Art niezwłocznie (najpóźniej do 29 września br.) 9. Podanie do publicznej wiadomości składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku Art niezwłocznie (wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, przekazanie komunikatu do prasy, zamieszczenie w BIP).

6 Lp. Zadanie Wykonawca 10. Dokonanie (na wniosek Prezydenta Miasta) zmian w podziale na stałe obwody głosowania oraz zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. Rada Miasta Przepis Art. 13, 13a do 2 października 11. Przygotowanie postępowania przetargowego na druk kart do głosowania. 12. Zabezpieczenie obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej. 13. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania (w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym). Rada Miasta Art do 12 października 1. Sporządzenie i druk obwieszczenia Prezydenta o numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego. Art.1 1, Art. 1a 1 do 1 października 1. Zamieszczenie w BIP obwieszczenia Prezydenta o numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego. Art.1 2 do 1 października 1. Rozplakatowanie obwieszczenia Prezydenta o numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego. Gospodarki Komunalnej Art.1 1 do 1 października 1. Zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wraz z wykazem osób popierających listę (co najmniej 10 wyborców). Lista nie może zawierać mniej niż nazwisk i nie więcej niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu oraz spełniać wymogi parytetu płci. Przyjmując zgłoszenie MKW stawia datę, godzinę przyjęcia oraz liczbę porządkową jego wpływu. Komitetów Wyborczych / 18. Rejestracja zgłoszeń kandydatów na radnych. Przekazanie protokółów rejestracji: a) Pełnomocnikom Wyborczym, b) Komisarzowi Wyborczemu. 19. Sprawdzenie danych kandydatów na radnych. 20. Sprawdzenie list osób popierających kandydatów na radnych na wniosek Miejskiej Komisji Wyborczej. Art. 2, 28, 29, Art.33 do października do godz Przekazanie oświadczeń kandydatów do Instytutu Pamięci Narodowej. Art.33 2

7 Lp. Zadanie Wykonawca 22. Wezwanie do usunięcia wad zgłoszenia listy. 23. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia w całości lub poszczególnych kandydatów. 2. Ustalenie dla każdego okręgu wyborczego rejestru list kandydatów. 2. Przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą numerów list kandydatów. 2. Sporządzenie i druk obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych. 2. Rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych. 28. Ewentualne uzupełnienie list kandydatów na radnych (na skutek śmierci kandydata, powodującej, że liczba kandydatów na radnych jest równa lub mniejsza od liczby mandatów). 29. Zarządzenie druku kart do głosowania na kandydatów na radnych. 30. Zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Miasta. Prawo zgłaszania przysługuje komitetowi wyborczemu, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych. Gospodarki Komunalnej Komitetów Wyborczych / Straż Miejska Przepis Art.31 Art.31, Art. 32 Art. 10 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 8 1, 2 i 3 W ciągu 3 dni od zgłoszenia W ciągu 3 dni od wezwania po nadaniu numerów przez Komisarza Wyborczego (22 2 października br.) do 2 października do 2 października do listopada 2 października listopada do 1 października do godz Rejestracja zgłoszeń kandydatów na Prezydenta. Przekazanie protokółów rejestracji: a) Pełnomocnikom Wyborczym, b) Komisarzowi Wyborczemu. Art Sprawdzenie zgłoszenia kandydata na Prezydenta na zlecenie Miejskiej Komisji Wyborczej. 33. Przekazanie oświadczeń kandydatów do Instytutu Pamięci Narodowej.

8 Lp. Zadanie Wykonawca 3. Ewentualne uzupełnienie listy kandydatów na Prezydenta (na skutek śmierci zgłoszonego kandydata). 3. Sporządzenie i druk obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta. 3. Rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta. Komitetów Wyborczych Gospodarki Komunalnej Przepis Art października do 2 października do 2 października 3. Zarządzenie druku kart do głosowania na kandydatów na Prezydenta Miasta. 2 października listopada 38. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Wyborczy Art. 182 do 1 października 39. Zawiadomienie Pełnomocników Wyborczych o ewentualnym losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych. 0. Ewentualne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych. 1. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych (-9 osób): a) 8 kandydatów zgłoszonych przez Pełnomocników Wyborczych, b) 1 kandydat zgłoszony przez Prezydenta. W obwodach odrębnych powołuje się osób. 2. Uzupełnienie składu obwodowych komisji wyborczych (w uzasadnionych przypadkach). 3. Podanie do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych (wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu).. Zorganizowanie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, na którym wybiera się przewodniczącego komisji i jego zastępcę. Prezydent Miasta ( / Prezydenta) Art pkt 2 Art i 10 Co najmniej 2 dni przed losowaniem do 2 października po powołaniu

9 Lp. Zadanie Wykonawca. Szkolenie obwodowych komisji wyborczych. Prezydenta Przepis 3 1 listopada. Szkolenie operatorów obsługi informatycznej w obwodach głosowania października. Przyjmowanie zgłoszeń wyborców niepełnosprawnych o zamiarze głosowania korespondencyjnego. Art.1 c 1 do 2 października 8. Sporządzenie spisu wyborców w systemie informatycznym. Art.2 11 do 2 października 9. Powiadomienie wyborców o sporządzeniu spisu oraz miejscu, czasie i formie jego udostępnienia. Art października 0. Udostępnienie spisu wyborców. Art.3 1 i 2 2 października do 10 listopada 1. Dopisywanie do spisów wyborców żołnierzy, ratowników obrony cywilnej, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej, straży pożarnej i służby więziennej. Art od 2 października do 3 listopada 2. Składanie przez wyborców pisemnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania w miejscu stałego zamieszkania. Art.28 1 pkt 1 do 3 listopada 3. Aktualizacja spisu wyborców. od dnia sporządzenia spisu w systemie informatycznym do 1 listopada. Składanie przez uprawnionych wyborców, wniosków o ustanowienie pełnomocnika do głosowania. Art. 2 do listopada. Sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania. Art. do 1 listopada. Przyjmowanie oświadczeń wyborców o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania.. Wysyłanie pakietu wyborczego do wyborcy wpisanego do spisu, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego. 8. Składanie przez kierowników zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, zakładów karnych, aresztów śledczych w których utworzono obwód głosowania wykazów osób przebywających w placówkach w dniu wyborów. Art.8 1 najpóźniej 1 listopada Art.1 f 1 najpóźniej 8 listopada Art.29 3 najpóźniej 10 listopada

10 Lp. Zadanie Wykonawca Przepis 9. Aktualizacja składanych przez kierowników ust. opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, rozporządzenia zakładów karnych oraz aresztów śledczych w w spr. spisu wyborców których utworzono obwód głosowania wykazów osób przebywających w placówkach w dniu 1 listopada br. 0. Sporządzanie spisu wyborców. 1. Zapewnienie transportu dla przewozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów. 2. Zapewnienie transportu do przewozu materiałów dla obwodowych komisji wyborczych w dniu 1 listopada br. ust. 2 rozporządzenia w spr. spisu wyborców 1 listopada 1 listopada do listopada do listopada 3. Przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac Zespołu w dniach 10 1 listopada br. do listopada. Przygotowanie niezbędnych materiałów, druków i informacji dla obwodowych komisji wyborczych, w tym odbiór kart do głosowania.. Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych: kart do głosowania, protokółów, spisów wyborczych, loginów i haseł oraz innych dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania. Prezydenta 10 1 listopada 1 listopada. Zapewnienie ochrony w przewozie materiałów do obwodowych komisji.. Przyjęcie od obwodowych komisji meldunku o kompletności dokumentów i gotowości lokali do głosowania oraz przekazanie informacji Miejskiej Komisji Wyborczej. Straż Miejska 1 listopada 1 listopada 8. Zakończenie kampanii wyborczej. Art.10 1 listopada godz Głosowanie Art listopada w godz Wnoszenie do Sądu Okręgowego protestów wyborczych. 1. Ewentualne, ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Miasta. Art Art. 3 2 do 30 listopada 30 listopada

Kalendarium wyborów samorządowych 2014

Kalendarium wyborów samorządowych 2014 Kalendarium wyborów samorządowych 2014 Zawiadomienie PKW bądź komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. Data: 2014-09-06 Termin: do 70 dnia przed dniem wyborów Podstawa prawna: art.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wyborczy-ogólny

Kalendarz wyborczy-ogólny Kalendarz wyborczy-ogólny 21.07.2014 21.08.2014 zarządzenie wyborów, ogłoszenie rozporządzenia w sprawie zarządzenia wyborów w Dzienniku Ustaw (Prezes Rady Ministrów), 7.09.2014 zawiadomienie Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/895/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/895/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/895/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych pilotażowego projektu Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Budżet Obywatelski 2014 w liczbach

Pilotażowy Budżet Obywatelski 2014 w liczbach Pilotażowy Budżet Obywatelski 2014 w liczbach Kwota pilotażowego Budżetu Obywatelskiego 2014 9 000 000 PLN po 1 500 000 PLN na 6 Okręgów Konsultacyjnych Liczba procedowanych wniosków 417 Wpisanych do Bazy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 kwietnia 2016 r. Poz. 888 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 kwietnia 2016 r. Poz. 888 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. z dnia 25 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 kwietnia 2016 r. Poz. 888 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 556/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 4 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 556/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 4 kwietnia 2017 r. Tekst ujednolicony: uwzględniający zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 739/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 556/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 523/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 523/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 523/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania dokumentacji związanej z elektronicznym wsparciem zarządzania procesami i dokumentami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2016 w Gdańsku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/177/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XI/177/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XI/177/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/348/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 8 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/348/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 8 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 1397 UCHWAŁA NR XXVII/348/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

Bardziej szczegółowo

Strona Gminy Łapanów. InformacjaSprawdzanie spisów osób uprawnionych do głosowania w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Strona Gminy Łapanów. InformacjaSprawdzanie spisów osób uprawnionych do głosowania w godzinach pracy Urzędu Gminy. Wybory Autor: Grzegorz Statek 25.09.2015. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta

Bardziej szczegółowo

Od samorządu do samorządności. rola i zadania samorządu terytorialnego

Od samorządu do samorządności. rola i zadania samorządu terytorialnego Od samorządu do samorządności rola i zadania samorządu terytorialnego Od zadań i budżetu do wspólnego działania Idea, która ma siłę integracji Miasto Gdańsk realizuje swoje zadania w ramach ustalonych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/305/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/305/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/305/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa boiska piłkarskiego na osiedlu Zaspa Młyniec

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa boiska piłkarskiego na osiedlu Zaspa Młyniec Okręg V Numer 14 Boisko I ETAP piłkarskie o wym. Elementy małej 30x60m Bieżnia ogólna architektury Kort tenisowy I ETAP BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO Ogrodzenie i oświetlenie terenu wraz z 4 torowa Zaplecze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 212 / 17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 13 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 212 / 17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 13 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 212 / 17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 23 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 23 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia Wiadomości Czwartek, 7 maja 2015 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24-02-2014 OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 POSTANOWIENIE Nr 7/2015 Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r. Monitor Polski Nr 30 1248 Poz. 345 345 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr Poz. 345 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Monitor Polski Nr Poz. 345 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r. Monitor Polski Nr 30 1248 Poz. 345 345 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1871/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 20 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1871/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 20 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 1871/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących podziału Dzielnicy Chełm na Dzielnicę Chełm i Dzielnicę

Bardziej szczegółowo

Wybory Samorządowe

Wybory Samorządowe 2014 - Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku Gmina Oświęcim Państwowa Komisja Wyborcza Wizualizacja Wyborów Samorządowych Informacji w zakresie: 1) organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY MIASTA SEJNY w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnej sprawie dotyczącej mieszkańców Sejn. Na podstawie art.2 ust. 1 pkt 3, art. 4 i art. 9 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2015 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 30 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zbrosławice. oslawice/idn:193/printpdf

Urząd Gminy Zbrosławice.  oslawice/idn:193/printpdf Urząd Gminy Zbrosławice http://www.zbroslawice.pl/komunikaty/urzedowe/wybory-uzupelniajace-do-rady-gminy-zbr oslawice/idn:193/printpdf Urzędowe 08/VII kategoria: Komunikaty urzędowe W związku ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 57/2010 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 01 czerwca 2010 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Z a r z ą d z e n i e Nr 57/2010 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 01 czerwca 2010 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Z a r z ą d z e n i e Nr 57/2010 z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/15 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/15 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 21 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 48/15 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR 25/16 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 października 2016 r.

POSTANOWIENIE NR 25/16 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 października 2016 r. POSTANOWIENIE NR 25/16 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Ziębic przed upływem kadencji. Na podstawie art. 24a ust. 2, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r.

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. 2015-06-22 Pon. wyjaśnienia PKW odnośnie referendum w dniu 6 września 2015-06-23 Wt. 2015-06-24 Śr. 2015-06-25 Cz. 2015-06-26

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 kwietnia 2010 r. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 kwietnia 2010 r. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów

Bardziej szczegółowo

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/24/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/24/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120/24/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 46-5/2014 z posiedzenia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 kwietnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 46-5/2014 z posiedzenia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 kwietnia 2014r. 1 BRMG-KSiLP. V.0012.5.2014 PROTOKÓŁ NR 46-5/2014 z posiedzenia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 kwietnia 2014r. Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godz. 8,10.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA i GMINY POŁANIEC z dnia 5 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA i GMINY POŁANIEC z dnia 5 października 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA i GMINY POŁANIEC W sprawie powołania koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r.

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. 2015-06-22 Pon. wyjaśnienia PKW odnośnie referendum w dniu 6 września 2015-06-23 Wt. 2015-06-24 Śr. 2015-06-25 Cz. 2015-06-26

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gdańsk Oliwa: Usługi weterynaryjne: Usługa wszczepiania elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii psom właścicieli zamieszkałych na obszarze administracyjnym miasta Gdańska Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-14/10 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

zdnia 2013r. Ordynacja

zdnia 2013r. Ordynacja Ordynacja Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 2013r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Żagań oraz przedterminowych wyborów burmistrza Żagania w województwie lubuskim Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 286 / 2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14.08.2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 286 / 2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14.08.2015 r. ZARZĄDZENIE NR 286 / 2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14.08.2015 r. w sprawie powołania Koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2012 r. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. ZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Trzcianka z dnia 14 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Trzcianka z dnia 14 września 2011 r. Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Trzcianka z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU. Włocławek, dnia 20 lutego 2015 r. Pełnomocnicy do spraw wyborów

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU. Włocławek, dnia 20 lutego 2015 r. Pełnomocnicy do spraw wyborów KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU Włocławek, dnia 20 lutego 2015 r. DWŁ -621-1/15 Panie, Panowie Pełnomocnicy do spraw wyborów Marszałek Sejmu RP postanowieniem z dnia 4 łutego 2015 r. zarządził

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 123

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 123 Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 123 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/2014. Burmistrza Cedyni. z dnia 25 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 142/2014. Burmistrza Cedyni. z dnia 25 września 2014 r. Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Cedyni z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni, koordynatora gminnego ds. obsługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 210/2015 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 210/2015 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 210/2015 BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Pruszcz Gdański.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 23 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.77.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 /2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 5 /2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 5 /2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz podległych mu operatorów systemów informatycznych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRUPSKIM MŁYNIE z 21 października 2014 roku

UCHWAŁA 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRUPSKIM MŁYNIE z 21 października 2014 roku UCHWAŁA 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRUPSKIM MŁYNIE z 21 października 2014 roku w sprawie: przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych Rady Gminy Krupski Młyn zgłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica Na podstawie art. 182 1 ust. 1 i 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Wybory Parlamentarne - 25 października 2015 r. WERSJA POPRAWIONA 22 września 2015 r. Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych regulują przepisy: - Rozdziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3244/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017 roku

Zarządzenie Nr 3244/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017 roku Zarządzenie Nr 3244/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu dyżurów pracowników Urzędu Miasta Płocka wytypowanych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB DRUKOWANIA KART DO GŁOSOWANIA I SPORZ

SPOSÓB DRUKOWANIA KART DO GŁOSOWANIA I SPORZ Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. (poz....) SPOSÓB DRUKOWANIA KART DO GŁOSOWANIA I SPORZĄDZANIA NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA W ALFABECIE BRAILLE A ORAZ TRYB

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-8/09 Warszawa, dnia 10 marca 2009 r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r.

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA

TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA 1 DEMOGRAFIA 2 Gdańsk SKĄD POCHODZĄ MIESZKAŃCY? wybrane miasta Źródło: http://biqdata.wyborcza.pl/mieszkancy-polskich-miast-skad-pochodza 3 1998 1999 2 21 22 23 24

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Ponowne Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 4 lipca 2010 r.

Ponowne Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 4 lipca 2010 r. Ponowne Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 4 lipca 2010 r. Lista kandydatów Nr Nazwisko i imiona Status Komitet wyborczy 1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Zarejestrowany Komitet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 28 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 5/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 28 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR 5/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żninie, zarządzonych na dzień 23 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 kwietnia 2017 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Raszyn i Wójta Gminy Raszyn

z dnia 28 kwietnia 2017 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Raszyn i Wójta Gminy Raszyn DWW-778-5/17 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Raszyn i Wójta Gminy Raszyn Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-14/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 547/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 547/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 kwietnia 2017 r. Tekst ujednolicony: uwzględniający zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 736/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 547/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 10 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 10 kwietnia 2013 r. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Niemodlina i Rady Miejskiej w Niemodlinie przed upływem kadencji Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64 /10 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 64 /10 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 64 /10 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Teresin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Teresinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Somonino z dnia 20.10.2014r.

Wójta Gminy Somonino z dnia 20.10.2014r. WÓJT GMINY SOMONINO 83.314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Somonino z dnia 20.10.2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 5 maja 2014 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 5 maja 2014 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 49/2014 z dnia 5 maja 2014 r. Or. 0020.49.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 71.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

UCHWAŁA NR 71.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego UCHWAŁA NR 71.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 4, art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/10 Wójta Gminy Świercze z dnia 8 października 2010 r.

Zarządzenie Nr 42/10 Wójta Gminy Świercze z dnia 8 października 2010 r. Zarządzenie Nr 42/10 Wójta Gminy Świercze z dnia 8 października 2010 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH

POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych regulują przepisy: - Rozdziału 7 Kodeksu wyborczego - uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20 kwietnia 2015r. Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzesnia 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin,

Bardziej szczegółowo

Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach

Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 2005-2014 462 461,5 461,5 1,5 460,5 460,4 459 458,1 456,7 0,8 1,2 456,6 1,1 457,0 1,0 0,5 456 453 0,0-0,2 455,7 455,6-0,1

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dot. powoływania obwodowych komisji wyborczych

Materiał pomocniczy dot. powoływania obwodowych komisji wyborczych WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Materiał pomocniczy dot. powoływania obwodowych komisji wyborczych Tryb powoływania komisji reguluje: Dział II Organy wyborcze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014. Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014. Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 21 października 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym...

WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym... Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. (poz....) WYBORY DO RADY GMINY Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Kobierzyce sporządzony dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo