2013 w nieruchomościach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013 w nieruchomościach"

Transkrypt

1 Warszawskie Stwarzyszenie Pśredników w Obrcie Nieruchmściami 2013 w nieruchmściach 5 7 grudnia 2012 r. XI ARSZAWSKA KONFERENCJA UCZESTNIKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI Centrum Knferencyjne Fcus, ul. Armii Ludwej 26, Warszawa Srebrny spnsr: Partner merytryczny: Patrnat hnrwy: Partner: Patrnat medialny: Partnerzy instytucjnalni WSPON:

2 2013 w nieruchmściach 5 7 grudnia 2012 r. XI PROGRAM 7 grudnia 2012 r Rejestracja Pwitanie i wręczenie Kazimierzy raz wyróżnień. WYZWANIA TRUDNEGO RYNKU Trening umiejętnści zawdwych inwestycją w sbisty sukces. Grażyna Białpitrwicz. Trudny rynek wymaga d pracujących craz więcej. Jednak zła kniunktura nie znacza teg sameg dla wszystkich. W czasach, kiedy przestają bwiązywać dtychczaswe zasady, najbardziej zyskują zdlni d pdejmwania dważnych decyzji, wszyscy, którzy ptrafią elastycznie przestawić się na nwe frmy działania. Znajmść ptrzeb klienta jest pdstawą d nawiązania współpracy musisz wiedzieć czeg i jak szuka dzisiejszy klient, c zmienić w dtychczaswym spsbie pracy, c zaferwać, aby nawiązać współpracę. Pznaj fakty, których nie mżesz lekceważyć, i śrdki, które pzwlą Ci stać się jeszcze lepszym prfesjnalistą Zdrwie i równwaga psychiczna w pracy jak ustrzec siebie i swich współpracwników d wypalenia zawdweg? Tadeusz Wjciech Eichelberger Sytuacja gspdarcza na świecie sprawia, że również w naszym kraju craz trudniej funkcjnwać zawdw. Jak dbać równwagę psychfizyczną? Jak gdzić życie zawdwe z sbistym? Jak dbać ciał i umysł, by ptymalnie wykrzystywać swje mżliwści i ustrzec się przed utratą mtywacji d pracy? Przerwa kawwa. SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI W jakim stpniu eurpejska recesja wpłynie na kndycję eknmiczną Plski? Prgnzy na 2013 rk. D udziału w dyskusji zaprsiliśmy prf. Elżbietę Mączyńską (Szkła Główna Handlwa), Mariusza Haładyja (Pdsekretarz Stanu w Ministerstwie Gspdarki) raz prf. Witlda Orłwskieg (główny dradca eknmiczny PwC, dyrektr Szkły Biznesu Plitechniki Warszawskiej). Mderatr redaktr Wiktr Legwicz (Trójka Plskie Radi). O tym, czy kryzys gspdarczy, który garnął dużą część Eurpy urealni się także w Plsce przmawiają wybitni specjaliści z dziedziny eknmii lunchdyncja RYNKU NIERUCHOMOŚCI Kndycja rynku nieruchmści Czy kupujący pwinien płacić prwizję? Panel dyskusyjny z udziałem Beaty Michalskiej (Grupa 3000 Pznań), Mariusza Kani (Prezes Metrhuse) raz Łukasza Gilisa (pełnmcnik Zarządu WSPON ds. MLS) mderwany przez Jerzeg Sbańskieg, rzecznika prasweg WSPON. Rynek nieruchmści należy becnie d Kupująceg t n dyktuje warunki ze względu na przewagę pdaży (niektórzy mówią histrycznym rekrdzie) nad ppytem. Czy śrdwisk pśredników gtwe jest na wprwadzenie nweg mdelu pracy, plegająceg na pbieraniu prwizji jedynie d Sprzedająceg? Zdlnść kredytwa Plaków. Michał Krajkwski (Dm Kredytwy Ntus) Jak ewluwała zdlnść kredytwa Plaków. Czy nadchdzący rk przyniesie liberalizację plityki kredytwej? Nwinki techniczne chmura internetwa. Krzysztf Dzięgielewski i Michał Rzwałka (Prtss) Internetwa rewlucja. Wszystkie dane w jednym miejscu dstępne z dwlneg zakątka świata? Jedyny warunek t dstęp d internetu. Niczeg nie trzeba zapisywać na twardym dysku kmputera wszystk znajduje się w pamięci wirtualnej serwera. Czy t już mżliwe? KOmercyjny ma się dbrze Wykrzystaj swje mżliwści działaj także na rynku kmercyjnym. Kancelaria Brchcki Analiza rynku liczba małych lkali usługwych, ruch i zaptrzebwanie raz mżliwści bsługi przez pśredników z tzw. Mieszkaniówki Zakńczenie Sptkanie świąteczne.

3 w y k ł a d w c y Grażyna Białpitrwicz trener biznesu, trener rzwju sbisteg i umiejętnści interpersnalnych, specjalista w zakresie krewania wizerunku medialneg sób publicznych. Autrka i realizatrka prgramów bizneswych z zakresu prfesjnalnej bsługi Klienta, skutecznej kmunikacji interpersnalnej, psychlgii sprzedaży, strategii wpływu spłeczneg raz stresu zawdweg. Prwadzi treningi dla menedżerów, kadry kierwniczej raz pracwników działów sprzedaży i bsługi klienta. Osbisty dradca sób publicznych w zakresie rzwju własneg raz krewania pzytywneg wizerunku. Psiada wiele publikacji na temat psychlgii bsługi Klienta, stresu zawdweg i kmunikacji interpersnalnej. Współpracuje, jak wykładwca z Katedrą Inwestycji i Nieruchmści Szkły Głównej Handlwej w Warszawie. Od 2000 rku prwadzi szklenia dla Pśredników w Obrcie Nieruchmściami, a d 2004 rku dla Zarządców Nieruchmści. Autrka książek: Psychlgia sprzedaży nieruchmści (Pltext), Psychlgia w pracy zarządcy nieruchmści (COIB), Krewanie wizerunku w biznesie i plityce (Pltext), Sztuka aktywnści (Pltext) i wielu innych. Współautrka książek: Nieruchmści w Plsce. Pśrednictw i zarządzanie. Kmpendium (Eurpejski Instytut Nieruchmści Warszawa Kraków 2008), Obrót nieruchmściami Praca zbirwa pd red. I. Fryś (Pltext Warszawa 2008), Zarządzanie mikrprzedsiębirstwem pd red. E. Liswskiej i R. Kasprzaka (SGH Warszawa 2008). [www.gbialpitrwicz.cm.pl] Tadeusz Wjciech Eichelberger psychlg, psychterapeuta i trener. Abslwent Uniwersytetu Warszawskieg (praca magisterska Pzim aspiracji a dprnść na stres ). P studiach przez trzy lata pracwał w placówkach lecznictwa psychiatryczneg, m.in. w eksperymentalnym Oddziale Leczenia Odwykweg. W rku 1970 pdjął kilkuletnie studia dktranckie w Instytucie Psychlgii UW, zakńczne abslutrium. W tym czasie, w latach uczestniczył w przygtwaniach d prgramu śrdwiskwej terapii schizfrenii Synapsis. W rku 1973 współtwrzył nwatrski Oddział Terapii i Rzwju Osbwści OTIRO, w którym pracwał d rku Następnie uczestniczył w twrzeniu Labratrium Psychedukacji w Warszawie, renmwanej i pierwszej w Plsce placówki psychterapii, treningu i szklenia działającej nieprzerwanie d 1978 rku. Człnkiem zespłu Labratrium pzstał d rku Stypendysta Instytutu Psychterapii Gestalt w Ls Angeles(1976) i Zen Center f Rchester(1980). W latach 1980/81 pracwnik i działacz ruchu Oświaty Niezależnej. W latach współzałżyciel i działacz pdziemneg Kmitetu Opru Spłeczneg i człnek redakcji pisma KOS. Autr i współautr wielu ppularnych książek z pgranicza psychlgii, antrplgii i duchwści (m.in.: Jak wychwać szczęśliwe dzieci, Pmóż sbie daj światu detchnąć, Kbieta bez winy i wstydu, Zdradzny przez jca, Siedem bskich pmyłek, Ciałk, Zatrzymaj się, Alchemia Alchemika, Krótk mówiąc, Dbra miłść ). Wiele spśród nich trafił na listy bestsellerów i uzyskał wyskie nakłady. Współtwórca prgramów telewizyjnych ppularyzujących wiedzę i refleksję z bszaru psychlgii egzystencjalnej ( Okna, Być tutaj, Ncny Stróż ). Publikuje wywiady, felietny i eseje m.in. w Gazecie Wybrczej, Zwierciadle, Charakterach, Wyskich Obcasach, Plityce, Więzi, Życiu Duchwym, Pulsie Biznesu. Współtwórca i dyrektr Instytutu Psychimmunlgii w Warszawie. W swich prjektach szkleniwych i terapeutycznych dwłuje się d kncepcji terapii integralnej, która prócz psychiki bierze pd uwagę ciał, energię i duchwść człwieka. Zamiłwania pzazawdwe: żeglarstw, knie, góry, narty, sprty walki. Mieszka pd Warszawą. Ojciec dwóch synów. Zstał dznaczny Krzyżem Oficerskim Plnia Restituta. Prfesr Elżbieta Mączyńska eknmistka, kierwnik wielu prjektów badawczych i autrka pnad 200 publikacji naukwych w Plsce i pza granicami kraju. Jest prezesem Plskieg Twarzystwa Eknmiczneg. Ukńczyła studia eknmiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest kierwnikiem Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębirstwa raz kierwnikiem studiów pdyplmwych prfilu Wycena nieruchmści w Szkle Głównej Handlwej. Jest również pracwnikiem naukwym Instytutu Nauk Eknmicznych Plskiej Akademii Nauk. Przez pnad dziesięć lat, w kresie była sekretarzem naukwym Rady Strategii Spłeczn-Gspdarczej przy Radzie Ministrów. Specjalizuje się w dziedzinie analizy eknmicznej, finansów i wyceny przedsiębirstw, wyceny nieruchmści, systemów gspdarczych, a także strategii rzwju spłeczn-gspdarczeg. Witld M.Orłwski, prfesr nauk eknmicznych, specjalizujący się w prblematyce transfrmacji gspdarczej i integracji eurpejskiej. Jest dyrektrem Szkły Biznesu Plitechniki Warszawskiej i współzałżycielem Niezależneg Ośrdka Badań Eknmicznych NOBE, raz głównym dradcą eknmicznym PricewaterhuseCpers Plska. Człnek Rady Gspdarczej przy Prezesie Rady Ministrów, wiceprzewdniczący Rady Pwierniczej Muzeum Nardweg w Warszawie, Specjalny Dradca Kmisji Eurpejskiej. Były szef zespłu dradców eknmicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskieg i człnek Nardwej Rady Rzwju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. Studiwał na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda. W latach w Banku Światwym. W latach szef zespłu dradców eknmicznych Prezydenta RP. W przeszłści również dradca Główneg Negcjatra człnkstwa Plski w Unii Eurpejskiej, człnek Rady Makreknmicznej Ministra Finansów, dradca wielu rganizacji krajwych i międzynardwych. Autr 9 książek i 190 publikacji naukwych, ppularny kmentatr eknmiczny i felietnista głównych plskich gazet.

4 w y k ł a d w c y Wiktr Legwicz Dziennikarz Plskieg Radia Pr. III. Nauczyciel kilku pkleń studentów, z których wielu zstał pracwnikami Plskieg Radia (Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskieg. Autr k audycji tematyce kulturalnej i spłecznej w latach , autr 4700 audycji eknmicznych Infrmatr Eknmiczny w Pr. III d 1992 rku d chwili becnej, współautr i prwadzący cykl prgramów telewizyjnych Rynek w Pr. I TVP w latach , współautr Tygdnika Eknmiczneg BILANS w PR BIS , autr k. 70 felietnów tematyce eknmicznej w prasie plskiej, autr wybru tekstów radiu Radi = ultnść słwa (WSiP 1986). Wielkrtnie nagradzany m.in.: Główną Nagrdą Fundacji Edukacji Eknmicznej przyznawaną pd przewdnictwem prf. L.Balcerwicza, Nagrdą im. E. Kwiatkwskieg przyznawaną przez Akademię Eknmiczną w Krakwie, Nagrdą Zespłwą Stwarzyszenia Dziennikarzy Plskich za cykl prgramów telewizyjnych Rynek, Nagrdą Stwarzyszenia Dziennikarzy Plskich za cykl audycji BILANS nadawanych w PR BIS za cykl prgramów telewizyjnych Rynek. Mariusz Kania Prezes Zarządu Metrhuse & Partnerzy S.A. Od pczątku lat dziewięćdziesiątych związany z rynkiem nieruchmści. Współtwórca i udziałwiec firmy Unikat Prmcja Media zajmującej się rganizacją targów, knferencji i wydawnictw związanych z plskim rynkiem nieruchmści, a następnie właściciel i Prezes Zarządu firmy Prmcja Nieruchmści. Twórca pierwszych w Plsce prfesjnalnych badań ppytu i preferencji na rynku nieruchmści zrealizwanych przez firmy Gallup, a następnie SMG/KRC. Współredaktr pnad 40 wydawnictw pświęcnych rynkwi nieruchmści. Organizatr blisk 100 imprez knferencyjn targwych nieruchmściach. W latach jak dyrektr zarządzający kierwał CEE Międzynardwe Targi Warszawskie plskim ddziałem Expmedia Grup. W tym kresie zrganizwał pnad 30 międzynardwych imprez targwych, m.in. Targi Mieszkań i Dmów, Knferencja Warszawski Rynek Nieruchmści, Plski Rynek Nieruchmści, a także Międzynardwe Targi Nieruchmści Krajów Wschdzących EMPEX w Lndynie. Od października 2005 rku akcjnariusz i prezes Metrhuse S.A., becnie Metrhuse & Partnerzy S.A. Inicjatr pwłania d życia w 2010 r. Plskiej Izby Nieruchmści, prezes zarządu Izby. Beata Michalska dktrantka Wydziału Fillgii Plskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pznaniu, z zapałem i determinacją łączy świat akademicki ze światem biznesu. Praktykujący pedagg i wykładwca, ale przede wszystkim licencjnwany pśrednik (7322) i zarządca nieruchmści (19071). Związana z branżą nieruchmści d 2005 rku, d kilku lat jest właścicielką Biura Obrtu Nieruchmściami HOMESTUDIO, które wpisuje się w rdzinne tradycje wielkplskiej przedsiębirczści. Człnek Plskiej Federacji Rynku Nieruchmści, Wielkplskieg SPON, a także partner i aktywny działacz przumienia Grupa Łukasz Gilis pśrednik w brcie nieruchmściami, d 2005 rku prwadzi własne biur brtu nieruchmściami. W latach człnek Kmisji MLS, a d 2011 rku człnek Zarządu WSPON pełnmcnik ds. Systemu MLS. Jerzy Sbański pśrednik w brcie nieruchmściami d 1990 rku, Rzecznik Praswy WSPON, w latach człnek zarządu WSPON, d 2008 rku Człnek Kmisji Odpwiedzialnści Zawdwej, współzałżyciel pierwszeg MLS -u w Warszawie w 1995 rku, dwukrtnie wyróżniny statuetką Kazimierza za wkład w twrzenie MLS WSPON i pracę spłeczną na rzecz śrdwiska. Autr wielu pracwań i analiz dtyczących rynku nieruchmści. Współwłaściciel sieci biur nieruchmści Akces Plska.

5 w y k ł a d w c y Michał Krajkwski Główny Analityk Dmu Kredytweg Ntus S.A. Z firmą związany d 2008 rku. Jak analityk specjalizuje się w badaniu i analizwaniu rynku kredytów. Jest abslwentem Szkły Głównej Handlwej w Warszawie. Michał Rzwałka Business Develpment Manager w Zesple ASARI.pl. Abslwent Plitechniki Warszawskiej wydziału Transprtu. Pierwszy krki związane z nieruchmściami stawiał w 2006 rku w branży pkrewnej zajmując się krdynacją prjektu na zlecenie ARiMR związaneg z inwentaryzacją i kntrlą terenów rlnych na terenie wjewództwa mazwieckieg. W 2007 rku zaczął współpracę z Pśrednikami w Obrcie Nieruchmściami d strny prjektwania prgramwania dla biur nieruchmści raz Systemów MLS dla Stwarzyszeń. Od pczątku 2012 rku swją wiedzę i pięciletnie dświadczenie wykrzystuje w rzwijaniu innwacyjnych aplikacji asariweb i asarimls. Krzysztf Dzięgielewski z wykształcenia negcjatr i mediatr. Specjalista d zarządzania, sprzedaży, zarządzania sprzedażą, systemów mtywacyjnych, psychlgii pstawy raz psychlgii zachwań. Od 15 lat związany z Internetem. D 2002 rku z infrastrukturą multitelekmunikacyjną (Aster) a d dzisiaj z serwisami głszeniwymi (Trader), reklamą i marketingiem internetwym, e-cmmerce m, strnami www, prgramwaniem biurwym i systemami MLS (Prtss). W latach 1999 i 2000 nminwany d Menadżera Rku branży kmunikacji kablwej. Prwadzący liczne szklenia dla Lkalnych Stwarzyszeń Pśredników w Obrcie Nieruchmściami z całej Plski. Prelegent na kngresach i knferencjach pświęcnych rynkwi nieruchmści, serwism głszeniwym, reklamie internetwej, systemm MLS raz prgramwaniu. Za wspieranie przedsiębirców raz rzwój rynku nieruchmści wyróżniny przez warszawski WSPON nagrdą w 2006 r. Kancelaria Brchcki Nieruchmści prwadzi działalnść w zakresie dradztwa raz pśrednictwa w wynajmie i sprzedaży nieruchmści kmercyjnych. Jedna z niewielu plskich firm, która kmpleksw zarządza pwierznymi nieruchmściami.

6 2013 w nieruchmściach 5 7 grudnia 2012 r. XI ŚRODA, 5 GRUDNIA Leasing nieruchmści zasady funkcjnwania raz ptencjalne krzyści. Adw. Ryszard Swa (Kancelaria Olszewski Tkarski i Wspólnicy) Seminarium (4 gdz. edukacyjne) Weryfikacja stanu prawneg nieruchmści na pdstawie treści księgi wieczystej. Ewa Winiczenk Seminarium (5 gdz. edukacyjnych) CZWARTEK, 6 GRUDNIA s z k l e n i a t w a r z y s z ą c e 5 6 g r u d n i a r VAT w transakcjach i działalnści gspdarczej w zakresie brtu nieruchmściami. Adw. Ryszard Swa (Kancelaria Olszewski Tkarski i Wspólnicy) Seminarium (5 gdz. edukacyjnych) Pzyskiwanie infrmacji nieruchmści w mapie. Małgrzata Biadała Szklenie warsztaty (8 gdz. edukacyjnych) Ewa Winiczenk aplikantka ntarialna, pśrednik w brcie nieruchmściami z piętnastletnim dświadczeniem zawdwym, abslwentka wydziału prawa uniwersytetu im. Mikłaja Kpernika w Truniu, wykładwca na studiach pdyplmwych z zakresu pśrednictwa w brcie nieruchmściami, były człnek Państwwej Kmisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury, pełnmcnik Plskiej Federacji Rynku Nieruchmści d spraw praktyk zawdwych, człnek kmisji szkleniwej Warszawskieg Stwarzyszenia Pśredników w Obrcie Nieruchmściami. Adw. Ryszard Swa psiadający wielletnie dświadczenie w bsłudze przedsiębirców działających na rynku usług, a także w analizie raz cenie ryzyk prawnych przedsięwzięć gspdarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wierzytelnści. Wyknując praktykę zawdwą, pznał trudnści dchdzenia rszczeń pieniężnych przed plskimi sądami, przeszkdy w sprawnym wyknaniu wyrków, a także metdy ich eliminacji. Od pnad czterech lat jest związany z Kancelarią Prawniczą Olszewski, Tkarski i Wspólnicy. Małgrzata Biadała magister administracji, ukńczne studia pdyplmwe w zakresie gspdarki nieruchmściami.pracwnik jednstki samrządu terytrialneg d 1990r. Od 2010r. prwadzący szklenia dla człnków WSPON w Pznaniu i sób związanych z branżą nieruchmści w ramach praktyk zawdwych.

7 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: XI W (5 7 grudnia 2012 r.) Prszę wypełnić frmularz i przesłać g wraz z kpią wpłaty d: WSPON, al. Ujazdwskie 22/8, W-wa, fax. 22/ , KONTO: Bank Śląski S.A., Nr NAZWISKO I IMIĘ: DANE UCZESTNIKA: NR LICENCJI: Pśrednik: Zarządca: Rzeczznawca: NAZWA FIRMY: ADRES KORESPONDENCYJNY: TELEFON KOMÓRKOWY: FAKS: NAZWA STOWARZYSZENIA: KONFERENCJA + SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE + SZKOLENIA TOWARZYSZĄCE KONFERENCJA + SZKOLENIA TOWARZYSZĄCE POJEDYŃCZE SZKOLENIE CENNIK: Człnkwie i Pracwnicy Pzstałe sby człnków stwarzyszeń zrzesznych w PFRN 295 zł* 350 zł* ADRES 250 zł* 300 zł* 90 zł* 130 zł* TOWARZYSZĄCE WARSZTATY Z MAP 135 zł* 195 zł* SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 65 zł + VAT 65 zł + VAT * Pdane ceny są cenami brutt dla sób psiadających licencję zawdwą. Osby nie psiadające licencji zawdwej muszą dliczyć d pdanych kwt VAT w wyskści 23 prcent. DANE DO FAKTURY VAT: W przypadku zgłszeń grupwych zapewniamy rabat w wyskści: 10% - zgłszenia pwyżej 5 sób, 15% - zgłszenia pwyżej 10 sób. Kszt uczestnictwa w Knferencji bejmuje: wykład, kmplet materiałów, przerwy kawwe, lunch. UWAGA: Ze zniżek mgą krzystać jedynie ci człnkwie WSPON, którzy na bieżąc płacają składki człnkwskie. NIP: z WSPON O SZKOLENIU DOWIEDZIAŁEM/-AM SIĘ Z: Reklama praswa Reklama na strnie internetwej WSPON Inne: Reklama na strnie internetwej Plskiej Federacji Rynku Nieruchmści z mjeg stwarzyszenia WARUNKI REZYGNACJI (tylk w frmie pisemnej): Rezygnacja przed znacza zwrt całej sumy wpłaty. Rezygnacja przed znacza pbranie płaty w wyskści 20 %, Rezygnacja w dniach d pwduje bciążenie pełnymi ksztami udziału. Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w Knferencji, pwduje bciążenie pełnymi ksztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednznaczny z rezygnacją z udziału. Oświadczam, iż akceptuję pwyższe warunki uczestnictwa w szkleniu rganizwanym przez WSPON raz wyrażam zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych przez Warszawskie Stwarzyszenie Pśredników w Obrcie Nieruchmściami w związku z prwadzną prcedurą (zgdnie z Ust. z dnia r. Ochrnie Danych Osbwych, Dz. U. Nr 133 pz. 883). data i pdpis...

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

XVIII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej

XVIII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej XVIII Międzynardwa Knferencja Opieki Długterminwej Zrzumieć sbę niesamdzielną trudne sytuacje w piece długterminwej 15-17 września 2015 Aula UMK, ul. Gagarina 11, Truń WYKŁADOWCY Sesja I. Knflikt wartści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem :

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem : Prgram szklenia Menedżer mentrem I. Załżenia prgramwe 2 dniweg prgramu Menedżer Mentrem : Wiedza Umiejętnści / Narzędzia Pstawa MENTORING i MENTOR - Zasady mentringu - Rla mentra - Cel i struktura rzmwy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta

1 nie. Sektor: 1 prywatny. Metryczka respondenta Scenariusz wywiadu pgłębineg (IDI) d badania sób zarządzających instytucjami tczenia biznesu Czas trwania jedneg IDI maksymalnie - minut Termin realizacji lipiec r. Dzień dbry, nazywam się i jestem ankieterem.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

AGENDA XIX KONGRESU ABI

AGENDA XIX KONGRESU ABI AGENDA XIX KONGRESU ABI ABI: NOWA ROLA, NOWE OBLICZE Pałac Żelechów, 14 16 kwietnia 2015 r. (Opracwał Kmitet prgramwy XIX Kngresu ABI w składzie: Maciej Byczkwski raz adw. dr Grzegrz Sibiga) Nwe rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6 Strna1 Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. _ KARTA ZGŁOSZENIA D udziału w prjekcie CZĘŚD I DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Frmularz Rekrutacyjny FORMULARZ REKRUTACYJNY Prjekt PI: e-odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-ozel) system zwiększający zaintereswanie uczniów kntynuacją kształcenia na kierunkach GOW POKL.09.02.00-06-070/12

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska XVII Knferencja IPMA Plska SKUTECZNE SPOSOBY NA TRUDNE PROJEKTY Oferta współpracy knferencja.ipma.pl Zarządzanie prjektami w Plsce Szanwni Państw! Ostatnia dekada t w Plsce czas niezwykle dynamiczneg rzwju

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 8 d Prspektu Emisyjneg LUBAWA S.A. zatwierdzneg przez Kmisję Papierów Wartściwych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prspekt Emisyjny LUBAWA S.A. zstał zatwierdzny przez Kmisję Papierów Wartściwych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH, nr prjektu: POKL POKL.09.06.02-14-315/14, współfinanswany

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN Sieć współpracy na rzecz nwczesnej szkły zawdwej www.kz.rcre.plskie.pl Regulamin knkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN 1 Uczestnicy Knkursu W knkursie mgą uczestniczyć uczniwie szkół birących udział w prjekcie systemwym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 Katwice: Usługa pracwania merytryczneg, graficzneg, wydruku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

MODA NA SUKCES. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA. projektu pt.

MODA NA SUKCES. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA. projektu pt. Prjekt współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg ANKIETA REKRUTACYJNA prjektu pt. Mda na sukces Ja, niżej pdpisana/y..., (imię i nazwisk) Zgłaszam chęć uczestnictwa w prjekcie pt. Mda na

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wyzwania związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej Wybór frmy prwadzenia działalnści Za pdstawwe kryteria, które pwinny być uwzględnine przy wybrze frmy prawn-rganizacyjnej prwadzenia działalnści gspdarczej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo