2013 w nieruchomościach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013 w nieruchomościach"

Transkrypt

1 Warszawskie Stwarzyszenie Pśredników w Obrcie Nieruchmściami 2013 w nieruchmściach 5 7 grudnia 2012 r. XI ARSZAWSKA KONFERENCJA UCZESTNIKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI Centrum Knferencyjne Fcus, ul. Armii Ludwej 26, Warszawa Srebrny spnsr: Partner merytryczny: Patrnat hnrwy: Partner: Patrnat medialny: Partnerzy instytucjnalni WSPON:

2 2013 w nieruchmściach 5 7 grudnia 2012 r. XI PROGRAM 7 grudnia 2012 r Rejestracja Pwitanie i wręczenie Kazimierzy raz wyróżnień. WYZWANIA TRUDNEGO RYNKU Trening umiejętnści zawdwych inwestycją w sbisty sukces. Grażyna Białpitrwicz. Trudny rynek wymaga d pracujących craz więcej. Jednak zła kniunktura nie znacza teg sameg dla wszystkich. W czasach, kiedy przestają bwiązywać dtychczaswe zasady, najbardziej zyskują zdlni d pdejmwania dważnych decyzji, wszyscy, którzy ptrafią elastycznie przestawić się na nwe frmy działania. Znajmść ptrzeb klienta jest pdstawą d nawiązania współpracy musisz wiedzieć czeg i jak szuka dzisiejszy klient, c zmienić w dtychczaswym spsbie pracy, c zaferwać, aby nawiązać współpracę. Pznaj fakty, których nie mżesz lekceważyć, i śrdki, które pzwlą Ci stać się jeszcze lepszym prfesjnalistą Zdrwie i równwaga psychiczna w pracy jak ustrzec siebie i swich współpracwników d wypalenia zawdweg? Tadeusz Wjciech Eichelberger Sytuacja gspdarcza na świecie sprawia, że również w naszym kraju craz trudniej funkcjnwać zawdw. Jak dbać równwagę psychfizyczną? Jak gdzić życie zawdwe z sbistym? Jak dbać ciał i umysł, by ptymalnie wykrzystywać swje mżliwści i ustrzec się przed utratą mtywacji d pracy? Przerwa kawwa. SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI W jakim stpniu eurpejska recesja wpłynie na kndycję eknmiczną Plski? Prgnzy na 2013 rk. D udziału w dyskusji zaprsiliśmy prf. Elżbietę Mączyńską (Szkła Główna Handlwa), Mariusza Haładyja (Pdsekretarz Stanu w Ministerstwie Gspdarki) raz prf. Witlda Orłwskieg (główny dradca eknmiczny PwC, dyrektr Szkły Biznesu Plitechniki Warszawskiej). Mderatr redaktr Wiktr Legwicz (Trójka Plskie Radi). O tym, czy kryzys gspdarczy, który garnął dużą część Eurpy urealni się także w Plsce przmawiają wybitni specjaliści z dziedziny eknmii lunchdyncja RYNKU NIERUCHOMOŚCI Kndycja rynku nieruchmści Czy kupujący pwinien płacić prwizję? Panel dyskusyjny z udziałem Beaty Michalskiej (Grupa 3000 Pznań), Mariusza Kani (Prezes Metrhuse) raz Łukasza Gilisa (pełnmcnik Zarządu WSPON ds. MLS) mderwany przez Jerzeg Sbańskieg, rzecznika prasweg WSPON. Rynek nieruchmści należy becnie d Kupująceg t n dyktuje warunki ze względu na przewagę pdaży (niektórzy mówią histrycznym rekrdzie) nad ppytem. Czy śrdwisk pśredników gtwe jest na wprwadzenie nweg mdelu pracy, plegająceg na pbieraniu prwizji jedynie d Sprzedająceg? Zdlnść kredytwa Plaków. Michał Krajkwski (Dm Kredytwy Ntus) Jak ewluwała zdlnść kredytwa Plaków. Czy nadchdzący rk przyniesie liberalizację plityki kredytwej? Nwinki techniczne chmura internetwa. Krzysztf Dzięgielewski i Michał Rzwałka (Prtss) Internetwa rewlucja. Wszystkie dane w jednym miejscu dstępne z dwlneg zakątka świata? Jedyny warunek t dstęp d internetu. Niczeg nie trzeba zapisywać na twardym dysku kmputera wszystk znajduje się w pamięci wirtualnej serwera. Czy t już mżliwe? KOmercyjny ma się dbrze Wykrzystaj swje mżliwści działaj także na rynku kmercyjnym. Kancelaria Brchcki Analiza rynku liczba małych lkali usługwych, ruch i zaptrzebwanie raz mżliwści bsługi przez pśredników z tzw. Mieszkaniówki Zakńczenie Sptkanie świąteczne.

3 w y k ł a d w c y Grażyna Białpitrwicz trener biznesu, trener rzwju sbisteg i umiejętnści interpersnalnych, specjalista w zakresie krewania wizerunku medialneg sób publicznych. Autrka i realizatrka prgramów bizneswych z zakresu prfesjnalnej bsługi Klienta, skutecznej kmunikacji interpersnalnej, psychlgii sprzedaży, strategii wpływu spłeczneg raz stresu zawdweg. Prwadzi treningi dla menedżerów, kadry kierwniczej raz pracwników działów sprzedaży i bsługi klienta. Osbisty dradca sób publicznych w zakresie rzwju własneg raz krewania pzytywneg wizerunku. Psiada wiele publikacji na temat psychlgii bsługi Klienta, stresu zawdweg i kmunikacji interpersnalnej. Współpracuje, jak wykładwca z Katedrą Inwestycji i Nieruchmści Szkły Głównej Handlwej w Warszawie. Od 2000 rku prwadzi szklenia dla Pśredników w Obrcie Nieruchmściami, a d 2004 rku dla Zarządców Nieruchmści. Autrka książek: Psychlgia sprzedaży nieruchmści (Pltext), Psychlgia w pracy zarządcy nieruchmści (COIB), Krewanie wizerunku w biznesie i plityce (Pltext), Sztuka aktywnści (Pltext) i wielu innych. Współautrka książek: Nieruchmści w Plsce. Pśrednictw i zarządzanie. Kmpendium (Eurpejski Instytut Nieruchmści Warszawa Kraków 2008), Obrót nieruchmściami Praca zbirwa pd red. I. Fryś (Pltext Warszawa 2008), Zarządzanie mikrprzedsiębirstwem pd red. E. Liswskiej i R. Kasprzaka (SGH Warszawa 2008). [www.gbialpitrwicz.cm.pl] Tadeusz Wjciech Eichelberger psychlg, psychterapeuta i trener. Abslwent Uniwersytetu Warszawskieg (praca magisterska Pzim aspiracji a dprnść na stres ). P studiach przez trzy lata pracwał w placówkach lecznictwa psychiatryczneg, m.in. w eksperymentalnym Oddziale Leczenia Odwykweg. W rku 1970 pdjął kilkuletnie studia dktranckie w Instytucie Psychlgii UW, zakńczne abslutrium. W tym czasie, w latach uczestniczył w przygtwaniach d prgramu śrdwiskwej terapii schizfrenii Synapsis. W rku 1973 współtwrzył nwatrski Oddział Terapii i Rzwju Osbwści OTIRO, w którym pracwał d rku Następnie uczestniczył w twrzeniu Labratrium Psychedukacji w Warszawie, renmwanej i pierwszej w Plsce placówki psychterapii, treningu i szklenia działającej nieprzerwanie d 1978 rku. Człnkiem zespłu Labratrium pzstał d rku Stypendysta Instytutu Psychterapii Gestalt w Ls Angeles(1976) i Zen Center f Rchester(1980). W latach 1980/81 pracwnik i działacz ruchu Oświaty Niezależnej. W latach współzałżyciel i działacz pdziemneg Kmitetu Opru Spłeczneg i człnek redakcji pisma KOS. Autr i współautr wielu ppularnych książek z pgranicza psychlgii, antrplgii i duchwści (m.in.: Jak wychwać szczęśliwe dzieci, Pmóż sbie daj światu detchnąć, Kbieta bez winy i wstydu, Zdradzny przez jca, Siedem bskich pmyłek, Ciałk, Zatrzymaj się, Alchemia Alchemika, Krótk mówiąc, Dbra miłść ). Wiele spśród nich trafił na listy bestsellerów i uzyskał wyskie nakłady. Współtwórca prgramów telewizyjnych ppularyzujących wiedzę i refleksję z bszaru psychlgii egzystencjalnej ( Okna, Być tutaj, Ncny Stróż ). Publikuje wywiady, felietny i eseje m.in. w Gazecie Wybrczej, Zwierciadle, Charakterach, Wyskich Obcasach, Plityce, Więzi, Życiu Duchwym, Pulsie Biznesu. Współtwórca i dyrektr Instytutu Psychimmunlgii w Warszawie. W swich prjektach szkleniwych i terapeutycznych dwłuje się d kncepcji terapii integralnej, która prócz psychiki bierze pd uwagę ciał, energię i duchwść człwieka. Zamiłwania pzazawdwe: żeglarstw, knie, góry, narty, sprty walki. Mieszka pd Warszawą. Ojciec dwóch synów. Zstał dznaczny Krzyżem Oficerskim Plnia Restituta. Prfesr Elżbieta Mączyńska eknmistka, kierwnik wielu prjektów badawczych i autrka pnad 200 publikacji naukwych w Plsce i pza granicami kraju. Jest prezesem Plskieg Twarzystwa Eknmiczneg. Ukńczyła studia eknmiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest kierwnikiem Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębirstwa raz kierwnikiem studiów pdyplmwych prfilu Wycena nieruchmści w Szkle Głównej Handlwej. Jest również pracwnikiem naukwym Instytutu Nauk Eknmicznych Plskiej Akademii Nauk. Przez pnad dziesięć lat, w kresie była sekretarzem naukwym Rady Strategii Spłeczn-Gspdarczej przy Radzie Ministrów. Specjalizuje się w dziedzinie analizy eknmicznej, finansów i wyceny przedsiębirstw, wyceny nieruchmści, systemów gspdarczych, a także strategii rzwju spłeczn-gspdarczeg. Witld M.Orłwski, prfesr nauk eknmicznych, specjalizujący się w prblematyce transfrmacji gspdarczej i integracji eurpejskiej. Jest dyrektrem Szkły Biznesu Plitechniki Warszawskiej i współzałżycielem Niezależneg Ośrdka Badań Eknmicznych NOBE, raz głównym dradcą eknmicznym PricewaterhuseCpers Plska. Człnek Rady Gspdarczej przy Prezesie Rady Ministrów, wiceprzewdniczący Rady Pwierniczej Muzeum Nardweg w Warszawie, Specjalny Dradca Kmisji Eurpejskiej. Były szef zespłu dradców eknmicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskieg i człnek Nardwej Rady Rzwju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. Studiwał na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda. W latach w Banku Światwym. W latach szef zespłu dradców eknmicznych Prezydenta RP. W przeszłści również dradca Główneg Negcjatra człnkstwa Plski w Unii Eurpejskiej, człnek Rady Makreknmicznej Ministra Finansów, dradca wielu rganizacji krajwych i międzynardwych. Autr 9 książek i 190 publikacji naukwych, ppularny kmentatr eknmiczny i felietnista głównych plskich gazet.

4 w y k ł a d w c y Wiktr Legwicz Dziennikarz Plskieg Radia Pr. III. Nauczyciel kilku pkleń studentów, z których wielu zstał pracwnikami Plskieg Radia (Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskieg. Autr k audycji tematyce kulturalnej i spłecznej w latach , autr 4700 audycji eknmicznych Infrmatr Eknmiczny w Pr. III d 1992 rku d chwili becnej, współautr i prwadzący cykl prgramów telewizyjnych Rynek w Pr. I TVP w latach , współautr Tygdnika Eknmiczneg BILANS w PR BIS , autr k. 70 felietnów tematyce eknmicznej w prasie plskiej, autr wybru tekstów radiu Radi = ultnść słwa (WSiP 1986). Wielkrtnie nagradzany m.in.: Główną Nagrdą Fundacji Edukacji Eknmicznej przyznawaną pd przewdnictwem prf. L.Balcerwicza, Nagrdą im. E. Kwiatkwskieg przyznawaną przez Akademię Eknmiczną w Krakwie, Nagrdą Zespłwą Stwarzyszenia Dziennikarzy Plskich za cykl prgramów telewizyjnych Rynek, Nagrdą Stwarzyszenia Dziennikarzy Plskich za cykl audycji BILANS nadawanych w PR BIS za cykl prgramów telewizyjnych Rynek. Mariusz Kania Prezes Zarządu Metrhuse & Partnerzy S.A. Od pczątku lat dziewięćdziesiątych związany z rynkiem nieruchmści. Współtwórca i udziałwiec firmy Unikat Prmcja Media zajmującej się rganizacją targów, knferencji i wydawnictw związanych z plskim rynkiem nieruchmści, a następnie właściciel i Prezes Zarządu firmy Prmcja Nieruchmści. Twórca pierwszych w Plsce prfesjnalnych badań ppytu i preferencji na rynku nieruchmści zrealizwanych przez firmy Gallup, a następnie SMG/KRC. Współredaktr pnad 40 wydawnictw pświęcnych rynkwi nieruchmści. Organizatr blisk 100 imprez knferencyjn targwych nieruchmściach. W latach jak dyrektr zarządzający kierwał CEE Międzynardwe Targi Warszawskie plskim ddziałem Expmedia Grup. W tym kresie zrganizwał pnad 30 międzynardwych imprez targwych, m.in. Targi Mieszkań i Dmów, Knferencja Warszawski Rynek Nieruchmści, Plski Rynek Nieruchmści, a także Międzynardwe Targi Nieruchmści Krajów Wschdzących EMPEX w Lndynie. Od października 2005 rku akcjnariusz i prezes Metrhuse S.A., becnie Metrhuse & Partnerzy S.A. Inicjatr pwłania d życia w 2010 r. Plskiej Izby Nieruchmści, prezes zarządu Izby. Beata Michalska dktrantka Wydziału Fillgii Plskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pznaniu, z zapałem i determinacją łączy świat akademicki ze światem biznesu. Praktykujący pedagg i wykładwca, ale przede wszystkim licencjnwany pśrednik (7322) i zarządca nieruchmści (19071). Związana z branżą nieruchmści d 2005 rku, d kilku lat jest właścicielką Biura Obrtu Nieruchmściami HOMESTUDIO, które wpisuje się w rdzinne tradycje wielkplskiej przedsiębirczści. Człnek Plskiej Federacji Rynku Nieruchmści, Wielkplskieg SPON, a także partner i aktywny działacz przumienia Grupa Łukasz Gilis pśrednik w brcie nieruchmściami, d 2005 rku prwadzi własne biur brtu nieruchmściami. W latach człnek Kmisji MLS, a d 2011 rku człnek Zarządu WSPON pełnmcnik ds. Systemu MLS. Jerzy Sbański pśrednik w brcie nieruchmściami d 1990 rku, Rzecznik Praswy WSPON, w latach człnek zarządu WSPON, d 2008 rku Człnek Kmisji Odpwiedzialnści Zawdwej, współzałżyciel pierwszeg MLS -u w Warszawie w 1995 rku, dwukrtnie wyróżniny statuetką Kazimierza za wkład w twrzenie MLS WSPON i pracę spłeczną na rzecz śrdwiska. Autr wielu pracwań i analiz dtyczących rynku nieruchmści. Współwłaściciel sieci biur nieruchmści Akces Plska.

5 w y k ł a d w c y Michał Krajkwski Główny Analityk Dmu Kredytweg Ntus S.A. Z firmą związany d 2008 rku. Jak analityk specjalizuje się w badaniu i analizwaniu rynku kredytów. Jest abslwentem Szkły Głównej Handlwej w Warszawie. Michał Rzwałka Business Develpment Manager w Zesple ASARI.pl. Abslwent Plitechniki Warszawskiej wydziału Transprtu. Pierwszy krki związane z nieruchmściami stawiał w 2006 rku w branży pkrewnej zajmując się krdynacją prjektu na zlecenie ARiMR związaneg z inwentaryzacją i kntrlą terenów rlnych na terenie wjewództwa mazwieckieg. W 2007 rku zaczął współpracę z Pśrednikami w Obrcie Nieruchmściami d strny prjektwania prgramwania dla biur nieruchmści raz Systemów MLS dla Stwarzyszeń. Od pczątku 2012 rku swją wiedzę i pięciletnie dświadczenie wykrzystuje w rzwijaniu innwacyjnych aplikacji asariweb i asarimls. Krzysztf Dzięgielewski z wykształcenia negcjatr i mediatr. Specjalista d zarządzania, sprzedaży, zarządzania sprzedażą, systemów mtywacyjnych, psychlgii pstawy raz psychlgii zachwań. Od 15 lat związany z Internetem. D 2002 rku z infrastrukturą multitelekmunikacyjną (Aster) a d dzisiaj z serwisami głszeniwymi (Trader), reklamą i marketingiem internetwym, e-cmmerce m, strnami www, prgramwaniem biurwym i systemami MLS (Prtss). W latach 1999 i 2000 nminwany d Menadżera Rku branży kmunikacji kablwej. Prwadzący liczne szklenia dla Lkalnych Stwarzyszeń Pśredników w Obrcie Nieruchmściami z całej Plski. Prelegent na kngresach i knferencjach pświęcnych rynkwi nieruchmści, serwism głszeniwym, reklamie internetwej, systemm MLS raz prgramwaniu. Za wspieranie przedsiębirców raz rzwój rynku nieruchmści wyróżniny przez warszawski WSPON nagrdą w 2006 r. Kancelaria Brchcki Nieruchmści prwadzi działalnść w zakresie dradztwa raz pśrednictwa w wynajmie i sprzedaży nieruchmści kmercyjnych. Jedna z niewielu plskich firm, która kmpleksw zarządza pwierznymi nieruchmściami.

6 2013 w nieruchmściach 5 7 grudnia 2012 r. XI ŚRODA, 5 GRUDNIA Leasing nieruchmści zasady funkcjnwania raz ptencjalne krzyści. Adw. Ryszard Swa (Kancelaria Olszewski Tkarski i Wspólnicy) Seminarium (4 gdz. edukacyjne) Weryfikacja stanu prawneg nieruchmści na pdstawie treści księgi wieczystej. Ewa Winiczenk Seminarium (5 gdz. edukacyjnych) CZWARTEK, 6 GRUDNIA s z k l e n i a t w a r z y s z ą c e 5 6 g r u d n i a r VAT w transakcjach i działalnści gspdarczej w zakresie brtu nieruchmściami. Adw. Ryszard Swa (Kancelaria Olszewski Tkarski i Wspólnicy) Seminarium (5 gdz. edukacyjnych) Pzyskiwanie infrmacji nieruchmści w mapie. Małgrzata Biadała Szklenie warsztaty (8 gdz. edukacyjnych) Ewa Winiczenk aplikantka ntarialna, pśrednik w brcie nieruchmściami z piętnastletnim dświadczeniem zawdwym, abslwentka wydziału prawa uniwersytetu im. Mikłaja Kpernika w Truniu, wykładwca na studiach pdyplmwych z zakresu pśrednictwa w brcie nieruchmściami, były człnek Państwwej Kmisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury, pełnmcnik Plskiej Federacji Rynku Nieruchmści d spraw praktyk zawdwych, człnek kmisji szkleniwej Warszawskieg Stwarzyszenia Pśredników w Obrcie Nieruchmściami. Adw. Ryszard Swa psiadający wielletnie dświadczenie w bsłudze przedsiębirców działających na rynku usług, a także w analizie raz cenie ryzyk prawnych przedsięwzięć gspdarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wierzytelnści. Wyknując praktykę zawdwą, pznał trudnści dchdzenia rszczeń pieniężnych przed plskimi sądami, przeszkdy w sprawnym wyknaniu wyrków, a także metdy ich eliminacji. Od pnad czterech lat jest związany z Kancelarią Prawniczą Olszewski, Tkarski i Wspólnicy. Małgrzata Biadała magister administracji, ukńczne studia pdyplmwe w zakresie gspdarki nieruchmściami.pracwnik jednstki samrządu terytrialneg d 1990r. Od 2010r. prwadzący szklenia dla człnków WSPON w Pznaniu i sób związanych z branżą nieruchmści w ramach praktyk zawdwych.

7 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: XI W (5 7 grudnia 2012 r.) Prszę wypełnić frmularz i przesłać g wraz z kpią wpłaty d: WSPON, al. Ujazdwskie 22/8, W-wa, fax. 22/ , KONTO: Bank Śląski S.A., Nr NAZWISKO I IMIĘ: DANE UCZESTNIKA: NR LICENCJI: Pśrednik: Zarządca: Rzeczznawca: NAZWA FIRMY: ADRES KORESPONDENCYJNY: TELEFON KOMÓRKOWY: FAKS: NAZWA STOWARZYSZENIA: KONFERENCJA + SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE + SZKOLENIA TOWARZYSZĄCE KONFERENCJA + SZKOLENIA TOWARZYSZĄCE POJEDYŃCZE SZKOLENIE CENNIK: Człnkwie i Pracwnicy Pzstałe sby człnków stwarzyszeń zrzesznych w PFRN 295 zł* 350 zł* ADRES 250 zł* 300 zł* 90 zł* 130 zł* TOWARZYSZĄCE WARSZTATY Z MAP 135 zł* 195 zł* SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 65 zł + VAT 65 zł + VAT * Pdane ceny są cenami brutt dla sób psiadających licencję zawdwą. Osby nie psiadające licencji zawdwej muszą dliczyć d pdanych kwt VAT w wyskści 23 prcent. DANE DO FAKTURY VAT: W przypadku zgłszeń grupwych zapewniamy rabat w wyskści: 10% - zgłszenia pwyżej 5 sób, 15% - zgłszenia pwyżej 10 sób. Kszt uczestnictwa w Knferencji bejmuje: wykład, kmplet materiałów, przerwy kawwe, lunch. UWAGA: Ze zniżek mgą krzystać jedynie ci człnkwie WSPON, którzy na bieżąc płacają składki człnkwskie. NIP: z WSPON O SZKOLENIU DOWIEDZIAŁEM/-AM SIĘ Z: Reklama praswa Reklama na strnie internetwej WSPON Inne: Reklama na strnie internetwej Plskiej Federacji Rynku Nieruchmści z mjeg stwarzyszenia WARUNKI REZYGNACJI (tylk w frmie pisemnej): Rezygnacja przed znacza zwrt całej sumy wpłaty. Rezygnacja przed znacza pbranie płaty w wyskści 20 %, Rezygnacja w dniach d pwduje bciążenie pełnymi ksztami udziału. Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w Knferencji, pwduje bciążenie pełnymi ksztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednznaczny z rezygnacją z udziału. Oświadczam, iż akceptuję pwyższe warunki uczestnictwa w szkleniu rganizwanym przez WSPON raz wyrażam zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych przez Warszawskie Stwarzyszenie Pśredników w Obrcie Nieruchmściami w związku z prwadzną prcedurą (zgdnie z Ust. z dnia r. Ochrnie Danych Osbwych, Dz. U. Nr 133 pz. 883). data i pdpis...

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Witamy bardzo serdecznie.

Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardz serdecznie. Marketing Cmmunicatin Academy t miejsce sptkań marketerów, którzy wciąż pszukują, którzy chcą się wciąż rzwijać. Marketing Cmmunicatin Academy pwstała p dświadczeniach, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo